Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford"

Transkript

1 Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Montáž nebo používání přístroj v rozporu s touto příručkou by mohlo vést ke vzniku dopravní nehody nebo ohrožení zdraví.

2 Obsah 1. Úvodní slovo Instrukce k bezpečnému užívání výrobku Montáž přístroje Před zahájením montáže Vlastní montáž Připojení napájecího napětí Montáž přístroje Umístění GPS antény Dálkové ovládání Péče o dálkové ovládání Baterie Přehrávání disků Péče o DVD přehrávač a disky DVD disky CD disky Soubory MP Ovládání Funkce tlačítek přehrávače Funkce tlačítek dálkového ovládání Zapnutí a vypnutí přehrávače Hlavní nabídka Přehrávání DVD Nastavení přehrávání DVD Virtuální CD mechanika Přehrávání z USB disku Nastavení obrázku uvítací obrazovky Přehrávání z SD karty Televizní tuner Analogové TV vysílání Digitální TV vysílání DVB-T (volitelné) Rádio Bluetooth Připojení IPODu Přídavný vstup Aux-in GPS navigace (volitelná součást) Nastavení přehrávače Schéma zapojení Možné problémy a jejich řešení Technické specifikace Obsah balení

3 1. Úvodní slovo Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek - multimediální systém s navigací. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, ve které jsou popsány všechny funkce a možnosti tohoto přístroje. Ilustrační snímky obrazovky a jejich obsah se mohou trochu lišit od aktuálně zobrazených údajů na obrazovce. Z důvodu neustálého zlepšování výrobku mohou být některé funkce změněny bez předchozího upozornění. Pokud se vyskytnou jakékoli nesrovnalosti, kontaktujte svého prodejce, děkujeme vám za spolupráci. Obsah této uživatelské příručky je chráněn autorským právem. Žádná její část nesmí být kopírována bez písemného souhlasu výrobce. Součástí této příručky je také vymezení záručních podmínek. 2. Instrukce k bezpečnému užívání výrobku Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte a dodržujte následující pokyny. Předejdete tak možnému úrazu. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku. 2. Příručku si ponechte pro případ potřeby. 3. Dodržujte všechna uvedená upozornění. 4. Při ovládání přístroje postupujte dle popsaného postupu. 5. Přístroj napájejte pouze takovým napětím, které je popsáno v této uživatelské příručce. 6. Montáž přístroje vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti, doporučujeme ji proto přenechat autorizovanému servisu. 7. Přístroj neobsahuje žádné části, které je možné opravit. Pokud je zapotřebí provést opravu nebo výměnu přístroje, vždy kontaktujte autorizovaný servis. 8. Dbejte, aby nedošlo k ucpání nebo zakrytí ventilačních otvorů přístroje, což by mohlo způsobit přehřátí nebo snížení životnosti přístroje a případně také vznik požáru. 9. Přístroj musí být umístěn tak, aby nebyl vystaven přímému slunci a nenacházel se v blízkosti zdrojů tepla, jako například topení, ventilace a výkonové zesilovače. 10. Přístroj nesmí být vystaven působení vody a nadměrné vlhkosti, která by mohla způsobit elektrický zkrat a následný požár nebo úraz elektrickým proudem. 11. Před čištěním přístroj vypněte. Čistění přístroje provádějte suchým jemným hadříkem. K čištění nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. 3

4 12. Dbejte, aby se ventilačními otvory nedostaly do přístroje cizí předměty nebo tekutiny, které by mohly způsobit elektrický zkrat a následný požár. 13. Přístroj není určen k montáži do nákladních automobilů. Při montáži používejte pouze příslušenství, které je součástí balení. Dbejte, aby byl přístroj ve vozidle dostatečně upevněn a nemohlo dojít k jeho pádu (například při prudkém brzdění), což by mohlo způsobit zranění osob. 14. Za bouřky přístroj nepoužívejte a odpojte jej od napájení. 15. Pokud dojde k níže uvedeným situacím, odpojte přístroj od napájení a vyhledejte pomoc v autorizovaném servisu: a. Je poškozen napájecí kabel nebo konektor. b. Do přístroje se dostala tekutina nebo cizí předmět. c. Přístroj spadl z větší výšky nebo došlo k jeho poškození jiným způsobem. d. Přístroj nepracuje správně. 16. Dbejte, aby nedošlo k poškození LCD displeje. Pokud by k poškození přece jen došlo, nedotýkejte se unikajících tekutých krystalů. Dbejte, aby nedošlo k zahřátí nebo poškrábání LCD displeje ostrými předměty. U LCD displejů funguje správně více než 99,99% pixelů. Může se však stát, že zbývající 0,01% pixelů nebude fungovat zcela správně. 17. Z důvodu neustálého zlepšování výrobku se může stát, že se budou některé funkce přístroje trochu odlišovat od funkcí popsaných v této uživatelské příručce. Abyste předešli možné dopravní nehodě a nedošlo k porušení zákona nebo zákonných předpisů, nepoužívejte během řízení žádné funkce přístroje s výjimkou navigace. V některých zemích je zakázáno mít během jízdy zapnuto jakékoli video. 3. Montáž přístroje 3.1 Před zahájením montáže Výrobce doporučuje přenechat montáž a případné opravy přístroje autorizovanému servisu, protože při neodborné montáži by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Přístroj je nutné ve vozidle dobře zajistit, aby nemohlo dojít ke zranění osob ve vozidle například při prudkém brzdění. Dále je zakázáno umisťovat přístroj na taková místa ve vozidle, kde by mohl omezovat výhled nebo narušovat bezpečné řízení vozidla například poblíž sedadla nebo na podlaze u řidiče nebo u volantu a řadící páky. Pokud je nutné vytvořit v přístrojové desce větší otvor na umístění přístroje, zkontrolujte nejprve, zda bude prostor dostatečně hluboký. Dbejte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace ani dalších součástí vozidla. Pokud k montáži využíváte šrouby, dbejte, aby nebyly v kontaktu s elektrickou instalací vozidla. Otřesy by mohly způsobit poškození vodičů a následný elektrický zkrat a případně také poškození vozidla. 4

5 Montáž provádějte dle standardních postupů a s využitím standardních dílů. Použití nestandardních dílů by mohlo vést k poškození přístroje. Kabel k GPS anténě nesmí vést okolo řízení nebo řadící páky. Dbejte, aby přístroj nikterak nenarušoval bezpečné řízení vozidla. Dbejte, aby nemohlo dojít k poškození vodičů při zavírání dveří nebo nastavování sedadel, protože by mohl vzniknout elektrický zkrat a případně také požár. Po dokončení montáže zkontrolujte, zda všechny systémy vozidla fungují správně. Zákony a předpisy v některých zemích mohou zakazovat nebo omezovat montáž nebo využívání tohoto přístroje ve vozidle. Vždy se nejprve seznamte s příslušnými zákony a předpisy a dodržujte je. Pokud bude přístroj umístěn mezi sedadlo řidiče a spolujezdce, dbejte, aby nemohlo dojít ke zranění osob například při rychlém brzdění. Přístroj neumisťujte na přístrojovou desku, na dveře nebo na rám a dále do míst, kde by mohl překážet při použití airbagu. Snažte se zabránit možnému elektromagnetickému rušení pokud možno neumisťujte přístroj do blízkosti FM, AM a GPS antén a jejich kabelů. Přívodní kabely k přístroji by měly vést jinudy, než ostatní elektrická instalace vozidla, čímž také snížíte možnost vzájemného elektromagnetického rušení. 3.2 Vlastní montáž Připojení napájecího napětí Přístroj je určen k napájení z automobilové baterie s napětím 12 V a zápornou zemí. Abyste předešli možnému elektrickému zkratu, odpojte před zahájím montáže záporný pól baterie. Přístroj připojujte ke kladnému pólu baterie vždy přes příslušnou pojistku. Nepřipojujte napájecí vodič tohoto přístroje přímo k dalším napájecím vodičům. 5

6 3.2.2 Montáž přístroje Nejprve vyjměte stávající rádio a případně také rámeček rádia. Rámeček tohoto multimediálního systému připevněte pomocí šroubů k hlavní jednotce systému. Přiveďte a zapojte příslušné kabely k hlavní jednotce. Kabely umístěte a případně zajistěte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Hlavní jednotku připevněte na požadované místo Umístění GPS antény Anténa ve vnitřním prostoru vozidla Pokud budete GPS anténu umisťovat do vnitřního prostoru vozidla na plochu pod zadním oknem, přilepte nejprve přiložený kovový plíšek. Tento plíšek musí být umístěn v horizontální rovině, aby anténa směřovala směrem k oknu. Anténa je připevněna pomocí zabudovaného magnetu. Poznámka: lepidlo na kovovém plíšku může po jeho odstranění zanechat stopy na podložce. Okna v některých typech vozidel nemusí propouštět GPS signál. V těchto vozidlech bude zapotřebí umístit GPS anténu vně vozidla. Anténa vně vozidla Anténu lze umístit také vně vozidla nejlépe na střechu nebo na kryt kufru. Anténa je připevněna pomocí zabudovaného magnetu. 6

7 Popis A: Pokud kabel k anténě vede okolo horní části dveří vozidla, udělejte u rámu dveří na kabelu záhyb ve tvaru U (viz obrázek výše), aby dešťová voda nemohla stékat do vozidla. Popis B: Pod gumovou podložkou by měl být vodě odolný materiál. Popis C: Kabel k anténě zahněte tak, aby po něm dešťová voda nemohla stékat do vozidla. 4. Dálkové ovládání 4.1 Péče o dálkové ovládání Dálkové ovládání nepokládejte na přístrojovou desku ani na další místa, kde by mohlo být vystaveno působení přímého slunečního záření, které by jej mohlo zahřát a poškodit. Při ovládání přístroje prostřednictvím dálkového ovládání miřte dálkovým ovládáním na čelní panel přístroje. 4.2 Baterie Používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem. Používejte lithiové baterie. Baterie by při běžném užívání za pokojové teploty měly vydržet přibližně jeden rok. Vybité baterie vyměňte za nové. Staré baterie likvidujte dle příslušné vyhlášky ve vaší zemi. Dbejte, aby během skladování nedošlo ke zkratu baterií z tohoto důvodu je zalepte izolační páskou nebo skladujte jednotlivě v igelitových sáčcích. Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu využívat, vyjměte z něj baterie. Po delší době by mohlo dojít k úniku tekutiny (elektrolytu) z baterie, která by mohla způsobit požár nebo znečištění životního prostředí. Pokud by k úniku elektrolytu došlo, 7

8 vyčistěte jej z prostoru pro baterie a vložte baterie nové. Pokud by se elektrolyt dostal na kůži, smyjte jej vodou. V případě zasažení očí proveďte vypláchnutí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Baterie nezkratujte, neotevírejte, nedeformujte a nevhazujte do ohně nebo vody. Dbejte, aby se nedostaly do kontaktu s kovovými předměty. Baterie ani dálkové ovládání neumisťujte poblíž zdrojů tepla například poblíž topení ve vozidle. Dále neponechávejte dálkové ovládání ve vozidle, které zůstane po delší dobu zaparkováno na přímém slunci. Baterie udržujte mimo kontakt dětí. Pokud by dítě spolklo baterii, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vkládání baterií Při vkládání baterií postupujte následujícím způsobem: 1. Z dálkového ovládání vyjměte držák s baterií. Stiskněte bod A (viz obrázek níže) a vysuňte držák ve směru zakreslené šipky. 2. Vložte novou baterii do držáku. Dbejte na její správnou polaritu umístění pólů (+) a (-). 3. Držák baterií zasuňte zpět do dálkového ovládání. Před prvním použitím dálkového ovládání vytáhněte tenkou izolační fólii, která zabraňuje vybití baterie během skladování. 5. Přehrávání disků Přehrávač umožňuje přehrávat následující typy disků a formáty souborů: 8

9 DVD přehrávač neumožňuje přehrávat disky s regionálním kódem, který se liší od regionálního kódu přehrávače. 5.1 Péče o DVD přehrávač a disky Do přehrávače vkládejte pouze standardní kulaté disky. Nevkládejte disky jiných tvarů, protože by se mohly v přehrávači zaseknout nebo by je přehrávač nebyl schopen přehrát. Před vložením disku do přehrávače zkontrolujte, zda není disk poškrábán, ohnut nebo jinak poškozen. Takové disky není možné přehrát a navíc by mohlo dojít k poškození přehrávače. Při manipulaci s disky se nedotýkejte jejich nepotištěné strany, na které jsou uloženy záznamy. Disk po vyjmutí z přehrávače vložte zpět do krabičky. Disky neponechávejte na přímém slunci a v blízkosti zdrojů tepla. Na disky nic nelepte ani nepište. Dbejte, aby se disky nedostaly do kontaktu s chemickými látkami. Disky čistěte pouze suchým jemným hadříkem, kterým pohybujte směrem od středu k okraji disku. Pokud bude v chladném vozidle zapnuto topení, může dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř přehrávače, což může způsobit jeho chybné fungování. V tomto případě přehrávač vypněte a počkejte po dobu přibližně jedné hodiny, než přehrávač vyschne. Vlhký disk osušte jemným hadříkem. Pokud vozidlo jede po hrbolaté cestě, může docházet k výpadkům při přehrávání. 5.2 DVD disky Přehrávač nemusí být schopen využívat nebo zobrazit některé speciální funkce disků. Některé disky nemusí být přehrávač schopen přehrát. DVD disky mají stejné rozměry jako CD disky, avšak je možné na ně uložit šestkrát více dat (filmů nebo jiných souborů) než na běžné CD disky. DVD disky také často mají vlastní nabídku, která umožňuje zvolit film nebo kapitolu k přehrání a dále nastavit různé parametry přehrávání například jazyk, titulky a Dolby Digital zvuk. V režimu přehrávání videa je možné přehrávat pouze video soubory z vloženého DVD disku. Není možné zobrazit ostatní typy souborů. Některé DVD-R a DVD-RW disky vypálené pomocí PC nemusí být přehrávač schopen přehrát z důvodu použití nestandardního formátu. 9

10 5.3 CD disky DVD přehrávač umožňuje přehrávat pouze tzv. ukončené CD-R a CD-RW disky. Ukončení disku lze nastavit při vypalování disku na PC. CD disky vypálené na PC nemusí být přehrávač schopen přehrát z důvodu použití nestandardního formátu. Přehrávač nemusí správně přehrávat údaje uložené na discích v režimu CD-DA. Po vložení CD-RW disku je zapotřebí vyčkat delší dobu, než při vložení běžného CD nebo CD-R. 5.4 Soubory MP3 MP3 představuje formát kódování zvukových souborů. Jedná se o zkratku MPEG Audio level 3. Formát MP3 je značně rozšířen v počítačích. Díky formátu je MP3 je možné uložit zvukovou nahrávku, jejíž velikost bude jen 10% původní velikosti nahrávky, a přitom zůstane zachována její zvuková kvalita. To například znamená, že se na to jedno CD-R nebo CD-RW vejde obsah 10-ti hudebních CD, jejichž skladby budou převedeny do formátu MP3. Tento přehrávač umožňuje přehrávat soubory ve formátu MP3, které jsou uloženy na discích CD-R, CD-RW a CD-ROM a dále na discích, které splňují standard ISO9660 úroveň 1 a 2 a dále využívají souborový systém ROMEO nebo JOLOEY. Soubory mohou být na disku rozděleny do jednotlivých složek. Přehrávač umožňuje zobrazit nanejvýš prvních 32 znaků z názvu složky. MP3 soubor může také obsahovat název skladby, jméno interpreta a další údaje. všechny tyto údaje jsou uloženy v tzv. ID3 popisku (tagu). Přehrávač podporuje formát ID3 tagu 1.0 a 1.1 a umožňuje zobrazit nanejvýš prvních 32 znaků z názvu skladby. Kvalitu zvukových souborů MP3 lze zlepšit zvýšením jejich bitové rychlosti (bitrate), kterou lze nastavit při vytváření souboru. Přehrávač je schopen přehrát soubory s bitrate 8 až 320 kbps. Hudební soubory doporučujeme nahrávat s bitrate 128 kbps a vyšší. Pokud provádíte v počítači přejmenování souborů, ponechte vždy koncovku.mp3. Přehrávač dle této koncovky identifikuje soubory k přehrání. S koncovku.mp3 neukládejte jiné než hudební soubory v tomto formátu. 10

11 6. Ovládání 6.1 Funkce tlačítek přehrávače Funkce jednotlivých tlačítek na přehrávači jsou popsány níže. Čelní panel přehrávače se pro různé značky vozidel trochu odlišuje a může se proto stát, že váš přehrávač nebude mít všechna popisovaná tlačítka funkce chybějících tlačítek však bude dostupná jiným způsobem. Otočný volič nastavení hlasitosti Otočením voliče doprava zvýšíte hlasitost přehrávání, otočením doleva hlasitost snížíte. Hlasitost má celkem 40 úrovní. Dlouhým stisknutím přehrávač vypnete. EJECT Vysunout disk Pokud je přehrávač zapnutý, stisknutím tohoto tlačítka vysunete vložený disk. BAND Rádiové pásmo Stisknutím tlačítka BAND zapnete přehrávač a zahájíte příjem rádia. Opakovaným stisknutím lze přepínat mezi jednotlivými vysílacími pásmy FM1, FM2, FM3 a AM. MUTE Ztišit Stisknutím tlačítka MUTE ztišíte zvuk, opakovaným stisknutím zvuk obnovíte. SRC Zdroj přehrávání Stisknutím tlačítka SRC zapnete přehrávač, případně opakovaným stisknutím zvolíte zdroj přehrávání DVD, V-CDC, USB disk, paměťová karta, TV, Rádio, Bluetooth, Ipod, AUX přídavný vstup. Dále můžete provést nastavení zvuku SOUND, barev displeje COLOR, přepnout mezi denním a nočním režimem DAY-NIGHT nebo zobrazit nabídku nastavení SETUP. Stisknutím po dobu 3 sekund přehrávač vypnete. Senzor IR dálkového ovládání Senzor dálkového ovládání nezakrývejte, protože by nebylo možné ovládat přehrávač dálkovým ovládáním. 11

12 SYSTEM SETUP Nabídka nastavení Stisknutím tlačítka SYSTEM SETUP zobrazíte nabídku nastavení přehrávače. Význam jednotlivých položek bude popsán dále. NAVI Stisknutím tlačítka NAVI zapnete přehrávač (pokud je vypnutý) a zahájíte režim GPS navigace. Opětovným stisknutím se vrátíte do předcházejícího režimu přehrávání. Dlouhým stisknutím přepnete z režimu Normal do režimu Multi. DVD Stisknutím tlačítka DVD zapnete přehrávač (pokud je vypnutý) a zahájíte režim přehrávání vloženého DVD disku. Během přehrávání zobrazíte stisknutím tohoto tlačítka nabídku k DVD. Přijmout hovor Stisknutím tohoto tlačítka přijmete příchozí telefonní hovor v případě, že je váš telefon připojen pomocí Bluetooth. Ukončit hovor Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte probíhající telefonní hovor. RESET Stisknutím tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení přehrávače. POWER Zapnout/vypnout Dlouhým stisknutím tlačítka POWER přehrávač zapnete resp. vypnete. DISPLAY ANGLE Pokud je váš přehrávač vybaven naklápěcím čelním DECREASE Snížit úhel panelem, lze pomocí tlačítka DISPLAY ANGLE natočení displeje DECREASE snížit úhel jeho natočení (naklopení). DISPLAY ANGLE Pokud je váš přehrávač vybaven naklápěcím čelním INCREASE Zvýšit úhel panelem, lze pomocí tlačítka DISPLAY ANGLE natočení displeje INCREASE zvýšit úhel jeho natočení (naklopení). LCD PANEL IN/OUT Pokud je váš přehrávač vybaven výsuvným čelním Zasunout a vysunout LCD panelem (přehrávače velikosti 1 DIN), lze pomocí displej tlačítka LCD PANEL IN/OUT displej zasunout resp. vysunout. 12

13 6.2 Funkce tlačítek dálkového ovládání Funkce jednotlivých tlačítek na hlavní jednotce jsou následující: 1. POWER Zapnout/Vypnout Stisknutím tlačítka POWER zapnete resp. vypnete přehrávač. 2. DISPLAY ANGLE DECREASE Snížit úhel natočení displeje Pokud je váš přehrávač vybaven naklápěcím čelním panelem, lze pomocí tlačítka DISPLAY ANGLE DECREASE snížit úhel jeho natočení (naklopení). 3. DISPLAY ANGLE INCREASE Zvýšit úhel natočení displeje Pokud je váš přehrávač vybaven naklápěcím čelním panelem, lze pomocí tlačítka DISPLAY ANGLE INCREASE zvýšit úhel jeho natočení (naklopení). 4. LCD PANEL IN/OUT Pokud je váš přehrávač vybaven výsuvným čelním Zasunout a vysunout panelem (přehrávače velikosti 1 DIN), lze pomocí LCD displej tlačítka LCD PANEL IN/OUT displej zasunout resp. vysunout. 5. DAY/NIGHT MODE Denní/noční režim Přepínání mezi denním a nočním režimem zobrazení údajů na displeji. 6. IMAGE MODE Jednotlivými stisknutími tlačítka IMAGE MODE přepínáte mezi nastavením různých parametrů 13

14 displeje: BRIGHTNESS Jas, CONTRAST Kontrast, HUE odstín. 7. PICTURE IN PICTURE Stisknutím spustíte zobrazení dvou funkcí přehrávače na jedné obrazovce. 8. AUDIO SETUP Nastavení parametrů zvuku. 9. DVD Spuštění režimu přehrávání DVD. 10. Kurzorová šipka nahoru 11. SRC Výběr zdroje pro přehrávání Zobrazení hlavní nabídky s výběrem zdroje pro přehrávání. 12. Kurzorová šipka vlevo. 13. Kurzorová šipka vpravo. 14. Potvrdit zvolenou položku nebo výběr. 15. NAVIGACE krátkým stisknutím spustíte GPS navigaci, dlouhým stisknutím navigaci vypnete. 16. Kurzorová šipka dolů. 17. RADIO Krátkým stisknutím spustíte příjem rádia. V režimu příjmu rádia lze následně tímto tlačítkem přepínat mezi jednotlivými pásmy FM1, FM2, FM3 a AM. 18. Přijmout hovor Stisknutím tohoto tlačítka přijmete příchozí telefonní hovor v případě, že je váš telefon připojen pomocí Bluetooth. 19. Ukončit hovor Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte probíhající telefonní hovor. 20. MENU Stisknutím MENU pozastavíte přehrávání a zobrazíte nabídku disku, ve které máte možnost zvolit požadovanou kapitolu nebo skladbu. 21. Vysunout disk Stisknutím tohoto tlačítka vysunete vložený disk. 22. Stisknutím tlačítka zahájíte přehrávání, opakovaným stisknutím přehrávání pozastavíte STOP Stisknutím tlačítka STOP ukončíte přehrávání. 24. INFO Po stisknutí se zobrazí údaje o přehrávané kapitole nebo záznamu a její pořadí na disku. 25. Krátkým stisknutím tlačítka přesunete přehrávání na začátek aktuální skladby, dvěma rychlými stisknutími zvolíte skladbu předcházející. 26. Krátkým stisknutím tlačítka přesunete přehrávání na následující skladbu. 27. Rychlé přetáčení vzad. 28. Rychlé přetáčení vpřed. 29. SETUP Zobrazit základní nabídku nastavení přehrávače. 14

15 30. VOL - Snížit hlasitost přehrávání. 31. VOL + Zvýšit hlasitost přehrávání. 32. MUTE Stisknutím MUTE ztišíte přehrávání, opětovným stisknutím přehrávání zvuku obnovíte. 33. Numerická klávesnice Volba požadovaného čísla. 6.3 Zapnutí a vypnutí přehrávače Přehrávač lze zapnout krátkým stisknutím tlačítka SRC na dálkovém ovládání nebo na čelním panelu. Vypnutí přehrávače lze provést dlouhým stisknutím tohoto tlačítka. 6.4 Hlavní nabídka Pokud je přehrávač zapnutý, zobrazí se po stisknutí tlačítka SRC hlavní nabídka přehrávače, která je ilustrována na obrázku níže. Hlavní nabídka obsahuje celkem 17 tlačítek, jejichž funkce jsou následující: DVD Přehrávání filmů, audio nahrávek a fotografií z vloženého disku. Filmy budou promítány na displeji přehrávače s vysokým rozlišením. Přehrávač umožňuje přehrávat následující typy disků a formáty souborů: DVD, VCD, CD, MP3, MPEG, CD-R, WMA a fotografie JPEG. V-CDC Virtuální CD pomocí této funkce je možné zkopírovat obsah vloženého CD do paměti přehrávače. USB Přehrávání souborů uložených na připojeném USB disku. Přehrávač umožňuje přehrávat následující typy souborů: WMV, AVI, MPEG, MP3, MP4 a JPEG. CARD Přehrávání souborů uložených na vložené paměťové SD kartě. Přehrávač umožňuje přehrávat následující typy souborů: WMV, AVI, MPEG, MP3, MP4 a JPEG. TV Příjem digitálního televizního vysílání s podporou CMMB, DVB-T a DMB-TH. 15

16 RADIO Příjem rádia ve vysoké kvalitě. Do paměti přehrávače je možné uložit až 32 stanic z FM nebo AM pásma. BLUETOOTH Přehrávač je vybaven funkcí Bluetooth pro bezdrátové připojení mobilního telefonu, což umožňuje příjem hovorů v režimu handsfree. IPOD Připojení přehrávače IPOD k DVD přehrávači. AUX Zobrazení videa z připojeného externího zdroje. GPS Spuštění GPS navigace. SETUP Nastavení parametrů videa, zvuku, času atd. EXIT Ukončení zobrazení nabídky. TURN-OFF Vypnout přehrávač. KEY-SOUND Změna tónu při stisknutí tlačítek. KEY-COLOR Změna barev tlačítek. DAY-NIGHT Změna vzhledu tlačítek a displeje v závislosti na denní době. Při nastavení DAY je displej světlejší, při nastavení NIGHT tmavší. SPECTRUM Zobrazení spektra. 6.4 Přehrávání DVD Po vložení DVD disku bude automaticky zahájeno jeho přehrávání. Pokud je již DVD disk vložen, lze jeho přehrávání zahájit stisknutím tlačítka DVD. Po dotyku prázdného místa dotykového displeje se zobrazí horní a dolní nabídka, jak je ilustrováno na obrázcích níže. DVD Menu 1: DVD Menu 2: 16

17 Význam tlačítek v horní liště je následující: MENU Zobrazení hlavní nabídky. PIP Stisknutím zapnete funkci PIP, opětovným stisknutím tuto funkci vypnete. 2 nd Nastavení výstupu pro druhý (zadní) displej. EXIT Ukončit nabídku DVD. Význam dalších tlačítek je následující: Nastavení hlasitosti. Zobrazení obsahu vloženého disku s možností výběru požadované kapitoly nebo skladby. Posun přehrávání na předchozí kapitolu nebo skladbu. Posun přehrávání na následující kapitolu nebo skladbu. Ukončit přehrávání. Zahájit resp. pozastavit přehrávání. Zobrazit nabídku DVD. Návrat zpět do nabídky nastavení DVD. Vysunout disk z přehrávače. Zobrazit název přehrávaného titulu a jeho číslo. Rychlé přetáčení vzad. Rychlé přetáčení vpřed. Pokud vložený disk obsahuje více jazykových verzí,můžete tímto tlačítkem přepínat mezi jednotlivými z nich. Zobrazit název přehrávaného titulu a jeho číslo. Přepínání mezi jednotlivými skladbami. Nastavit režim opakovaného přehrávání. Pokud během prohlížení fotografií stisknete toto tlačítko, bude aktuálně zobrazená fotografie zobrazována při zapínání přehrávače. Ovládání přehrávání pomocí uživatelsky-přívětivého rozhraní. Zobrazit nebo vypnout zobrazení podtrženého kurzorového tlačítka. / / Kurzorové šipky umožňující pohyb ve zobrazených nabídkách. Potvrzení výběru provedete stisknutím [ ]. 1/2/3/4/5 Numerická klávesnice umožňující přímé zadání čísla požadovaného /6/7/8/9 záznamu nebo skladby. 17

18 6.5 Nastavení přehrávání DVD V režimu přehrávání DVD můžete zobrazit stisknutím tlačítka SETUP nabídku nastavení DVD. Ta se skládá ze 4 částí, které lze volit pomocí ikon zobrazených na horní liště. GENERAL SETUP PAGE Základní nastavení Význam jednotlivých položek první zobrazené nabídky - GENERAL SETUP PAGE je následující: TV DISPLAY Formát obrazu Přehrávač podporuje tři formáty obrazu: Normal PS, Normal LB a Wide - širokoúhlý. Nastavení závisí na formátu obrazu, v jakém je uložen film na vloženém disku. ANGLE MARK Možnost více úhlů pohledu Pokud přehráváte DVD disk, který umožňuje více úhlů pohledu na scénu (Multi-angle), lze v této položce nastavit, zda se má zobrazit značka, která informuje o možnosti přepnout na jiný úhel. Pokud je tato položka nastavena na OFF, značka se nezobrazí. OSD LANGUAGE Nastavení jazyka údajů na displeji V položce OSD LANGUAGE lze nastavit jazyk, ve kterém mají být zobrazovány údaje na displeji. CAPTIONS Zobrazení titulků Nastavení položky na ON : Titulky budou zobrazovány. Nastavení položky na OFF : Titulky nebudou zobrazovány. 18

19 LOGO TYPE Snímek při zapnutí přehrávače V nabídce LOGO TYPE máte možnost nastavit, zad si přejete při zapnutí přehrávače zobrazit výchozí logo DEFAULT, nebo vlastní snímek CAPTURED. SPEAKER SUTUP PAGE Nastavení zvuku DOWNMIX Režim stereo výstupu Nastavení položky na STEREO : analogový stereo výstup. Nastavení položky na LT/RT : Audio výstup ve formátu Dolby ProLogic stereo (dekódovaný signál vytvoří dvoukanálový efekt, který simuluje reálný zvuk). PREFERENCE PAGE Preferované nastavení AUDIO Preferovaný jazyk V nabídce AUDIO lze nastavit preferovaný jazyk mluveného slova. Funkce závisí na vloženém DVD. SUBTITLE Preferovaný jazyk titulků V nabídce SUBTITLE lze nastavit preferovaný jazyk titulků. Funkce závisí na vloženém DVD. DISE MENU Preferovaný jazyk nabídky DVD V nabídce DIWSE MENU lze nastavit preferovaný jazyk nabídky DVD. Funkce závisí na vloženém DVD. 19

20 PARENTAL Rodičovský zámek Některé DVD disky jsou vybaveny označením přístupnosti uložených filmů, což umožňuje rodičům zabránit dětem sledovat tyto filmy. Úroveň rodičovského zámku lze nastavit v položce PARENTAL. Význam jednotlivých položek nastavení je následující: 1. KID SAF vhodné pro děti 2. G je doporučen dozor 3. PG je doporučen rodičovský dozor, některé části filmu nemusí být vhodné pro děti 4. PG13 je doporučen rodičovský dozor pro mladší 13 let 5. PGR nevhodné pro mladší 17-ti let 6. R nevhodné pro mladší 17-ti let 7. NC17 pro 17 a více let 8. ADULT pouze pro dospělé. DEFAULT Obnovení továrního nastavení Výběrem položky DEFAULT a jejím následným potvrzením obnovíte tovární nastavení přehrávače. PASSWORD SETUP PAGE Nastavení hesla V nabídce PASSWORD SETUP PAGE lze změnit heslo rodičovského zámku. Ke změně je zapotřebí znát současné heslo. 20

21 6.6 Virtuální CD mechanika Pokud v hlavní nabídce stisknete tlačítko V-CDC, zobrazí se funkce virtuální CD mechanika, jejíž nabídka je ilustrována níže. Pomocí této funkce můžete uložit obsah vloženého CD do paměti přehrávače, tedy vytvořit tzv. virtuální CD. Význam jednotlivých položek je následující: Symboly virtuálních disků Symbol vloženého (skutečného) disku Oblíbené (FAVORITE) Ztišit (MUTE) Nastavení hlasitosti Přetáčení zpět Přetáčení dopředu Předchozí Následující Přehrávání v náhodném pořadí (RANDOM) Opakované přehrávání (CYCLE) Zahájit resp. pozastavit přehrávání Vymazat (DELETE) Normální komprimace (NORMAL COMPRESS) Rychlá komprimace (RAPID COMPRESS) Pokud si přejete vytvořit virtuální CD, postupujte následujícím způsobem: 1. Spusťte funkci Virtuální CD mechanika a vložte disk. 2. Obsah vloženého disku si nyní můžete uložit do paměti přehrávače jako virtuální disk. Před zahájením ukládání je zapotřebí nastavit úroveň komprimace normální (NORMAL COMPRESS) nebo rychlá (RAPID 21

22 COMPRESS). 3. Uložené CD ve formě virtuálního CD můžete normálně přehrávat nebo vymazat. 4. Některá CD nemusí být přehrávač schopen uložit do paměti. 6.7 Přehrávání z USB disku Přehrávač umožňuje přehrávat soubory uložené v paměti USB disku. Po připojení USB disku k přehrávači bude automaticky zobrazena nabídka, ve které budete mít možnost zvolit požadovaný soubor. Funkce přehrávání jsou shodné s přehráváním DVD. 6.8 Nastavení obrázku uvítací obrazovky Na uvítací obrazovce může být zobrazen vámi požadovaný obrázek ve formátu JPG nebo snímek z filmu ve formátu MP4. Tento obrázek nebo film musí být uložen na připojeném USB disku nebo SD kartě. Obrázek ve formátu JPG musí mít rozlišení minimálně 720 x 500 pixelů a velikost maximálně 1 MB. Při nastavování obrázku uvítací obrazovky postupujte následujícím způsobem: 1. Při přehrávání filmu ve formátu MP4 zastavte přehrávání tlačítkem. 22

23 2. Stisknutím tlačítka ilustrováno na obrázku níže. se zobrazí druhá část nabídky, jak je 3. Stiskněte tlačítko nebo tlačítko SETUP, čímž se zobrazí nabídka DVD. Na první straně GENERAL SETUP PAGE zvolte položku LOGO TYPE a ve zobrazené podnabídce položku CAPTURED. Zobrazenou nabídku lze následně zavřít tlačítkem [X]. 4. Během přehrávání stiskněte tlačítko. Na displeji se na chvilku objeví oznámení WAIT, CAPTURE LOGO. Jakmile toto oznámení zmizí, bude daný snímek uložen zobrazen na uvítací obrazovce. 23

24 6.9 Přehrávání z SD karty Přehrávač umožňuje přehrávat soubory uložené na SD kartě. Po vložení SD karty do přehrávače bude automaticky zobrazena nabídka, ve které budete mít možnost zvolit požadovaný soubor k přehrávání. Funkce přehrávání jsou shodné s přehráváním DVD a přehráváním z USB disku Televizní tuner Přehrávač umožňuje také příjem analogového i digitálního televizního vysílání Analogové TV vysílání Po výběru položky TV v hlavní nabídce se zobrazí nabídka, která je ilustrována na následujícím obrázku: Kódování obrazu Tlačítkem lze zobrazit nabídku nastavení formátu a kódování obrazu. Význam položek je následující: IMAGE SYSTEM Základní kódování obrazu Pomocí tlačítek a lze nastavit požadované kódování obrazu: AL, NTSC, SECAM, PAL-M nebo PAL-N. 24

25 COMPANION SYSTEM Doplňkové kódování obrazu Pomocí tlačítek a lze nastavit požadované doplňkové kódování obrazu: BG, DK, M nebo N. K jednotlivým typům kódování patří následující doplňkové typy kódování: Kódování NTSC a PAL-M: doplňkové kódování M. Kódování SECAM: doplňkové kódování BG nebo DK. Kódování PAL-N: doplňkové kódování N. Vyhledání TV stanic Po stisknutí tlačítka bude zahájeno vyhledávání dostupných TV stanic. O průběhu vyhledávání budete informováni na obrazovce, jak je také ilustrováno na obrázcích níže. TV tuner provede automatické uložení nalezených TV stanic (maximálně 100). Proces vyhledávání lze přerušit stisknutím kteréhokoli místa dotykového displeje. Po dokončení vyhledávání bude automaticky zahájen příjem stanice číslo 1. Pokud se nepodařilo najít požadované stanice nebo je kvalita příjmu nedostačující, zkontrolujte správné připojení a nastavení antény. Kvalita příjmu závisí na oblasti, ve které se nacházíte, a v jedoucím vozidle také na rychlosti jízdy. 25

26 Funkce dalších tlačítek Nastavení hlasitosti přehrávání. Výběr předchozí stanice. Výběr následující stanice. Zobrazení dialogového okna, ve kterém můžete přímo zadat požadovanou frekvenci. Zobrazení seznamu nalezených stanic, ve kterém můžete přímo zadáním čísla zvolit požadovanou stanici Digitální TV vysílání DVB-T (volitelné) Po výběru položky TV v hlavní nabídce se zobrazí nabídka, která je ilustrována na následujícím obrázku: Význam jednotlivých tlačítek je následující:,,, Kurzorové šipky, svůj výběr potvrďte stisknutím. Nastavení hlasitosti přehrávání. Barevná tlačítka Tlačítka s různými funkcemi. Jejich význam souvisí s prováděným nastavením a je vždy popsán přímo na obrazovce. Seznam naladěných stanic. Zobrazení numerické klávesnice na displeji, pomocí níž můžete zvolit číslo požadované stanice. Předcházející stanice (BACK). Seznam oblíbených stanic. Přepínání lze provádět také tlačítky +/(FAVORITE). Zobrazení údajů o dané stanici (CHANNEL INFO). Nabídka nastavení (MENU). Zobrazení informací o programu (INFO). Ukončit zobrazení nabídek (QUIT). 26

27 Vyhledávání stanic nabídka INSTALLATION Při prvním zapnutí DVB-T tuneru se na displeji objeví oznámení NO CHANNEL nejsou naladěny žádné stanice: Před zahájením vyhledávání dostupných stanic je zapotřebí provést nastavení tuneru. Stiskněte proto tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka se 4 položkami, první položkou v nabídce je INSTALLATION. Potvrďte výběr této položky stisknutím [ ]. Objeví se další nabídka, ve které máte možnost nastavit zemi a dále zvolit automatické nebo manuální vyhledání stanic. Přesný význam jednotlivých položek je uveden dále. Výběr požadované položky lze provést tlačítky a a volbu potvrdit tlačítkem [ ]. 27

28 COUNTRY SETTING Nastavení země Před zahájením vyhledávání dostupných TV stanic je zapotřebí v nabídce COUNTY SETTING zvolit zemi, ve které se nacházíte. AUTOMATIC SEARCH Automatické vyhledávání stanic Pokud si přejete provést automatické vyhledávání TV stanic, zvolte položku AUTOMATIC SEARCH. Automatické vyhledávání bude trvat několik minut a o jeho průběhu budete informováni na obrazovce. V levé části obrazovky se zobrazují názvy nalezených stanic a na liště v dolní části celkový stav vyhledávání. Vyhledávání můžete kdykoli ukončit tlačítkem [ ]. Po ukončení vyhledávání potvrďte uložení nalezených stanic do paměti tuneru. Pokud se nepodaří žádné stanice nalézt, zkontrolujte nastavení země, ve které se nacházíte. Je také možné, že v dané místě není dostupný digitální televizní signál. MANUAL SEARCH Manuální vyhledávání stanic Pokud v nabídce INSTALLATION zvolíte položky MANUAL SEARCH, objeví se nabídka, ve které máte možnost ručně nastavit požadovaný kanál a frekvenci. Nastavení se provádí tlačítky a a potvrzení tlačítkem [ ]. O průběhu vyhledávání budete informováni na obrazovce. 28

29 RESET DEFAULT -Obnovit tovární nastavení tuneru Poslední položkou v nabídce INSTALLATION je RESET DEFAULT, která umožňuje obnovit tovární nastavení tuneru. Po jejím výběru a potvrzení budou vymazány uložené TV stanice a další nastavení tuneru. SCAN SHORTCUT Po prvním stisknutí tlačítka SCAN SHORTCUT se zobrazí nabídka nastavení jazyka: Po druhém stisknutím se zobrazí nabídka s výběrem země, ve které se nacházíte. Po třetím stisknutí se zobrazí nabídka automatického vyhledávání dostupných stanic. Ovládání Výběr TV stanice Volbu předchozí resp. následující stanice ze seznamu nalezených stanic lze provést tlačítky a. Druhou možností je stisknout tlačítko KEY. Následně se na displeji zobrazí numerická klávesnice, pomocí níž můžete přímo zadat číslo požadované stanice. 29

30 Pokud je daná stanice tzv. uzamčena rodičovským zámkem, bude po jejím výběru zobrazena pouze černá obrazovka a budete vyzváni k zadání hesla. Tovární nastavení hesla je Údaje o stanici Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte údaje o aktuální stanici např. název, frekvenci, sílu a kvalitu signálu. Zobrazení údajů ukončíte tlačítkem EXIT. Elektronický televizní program (programový průvodce) - EPG Po stisknutí tlačítka EPG se zobrazení elektronický televizní program neboli programový průvodce. Ten obsahuje televizní program pro všechny stanice, které jsou uloženy v paměti tuneru. Může se však stát, že k některé stanici není televizní program vysílán. Mezi jednotlivými stanicemi lze přepínat pomocí tlačítek a a volbu stanice potvrdit stisknutím [ ]. Zobrazení EPG lze ukončit tlačítkem EXIT. 30

31 E-TXT TV Tuner dále nabízí možnost zobrazení teletextu, pokud je k dané stanici k dispozici. Zobrazení zahájíte tlačítkem TTX, případně ukončíte tlačítkem EXIT. Nastavení jazyka, displeje a zvuku nabídka PREFERENCES Další nastavení lze provést v nabídce PREFERENCES, kterou lze zobrazit po stisknutí tlačítka MENU a následným výběrem tlačítky a. Do nabídky PREFERENCES vstoupíte stisknutím tlačítka. Význam jednotlivých položek je uveden níže. PARENTAL CONTROL Rodičovský zámek Po výběru položky PARENTAL CONTROL budete mít možnost nastavit rodičovský zámek, tedy funkci, která zabraňuje dětem a mladistvým sledovat některé pořady. Nejprve je však zapotřebí zadat do zobrazeného dialogového okna přístupové heslo tovární nastavení je Po úspěšném zadání hesla se zobrazí další nabídka, ve které máte možnost nastavit úroveň rodičovského zámku nebo změnit přístupové heslo. 31

32 Význam jednotlivých položek je následující: SETTING CENSORSHIP Nastavení úrovně rodičovského zámku. CHANGE PASSWORD Změna přístupového hesla. LANGUAGE SETTING Jazykové nastavení Po výběru položky LANGUAGE SETUP se zobrazí další nabídka, ve které máte možnost nastavit preferovaný jazyk nabídek (MENU LANGUAGE), mluveného slova (AUDIO LANGUAGE) a titulků (SUBTITLE LANGUAGE). A/V CONTROL Nastavení obrazu a zvuku Po výběru položky A/V CONTROL se zobrazí další nabídka, ve které máte možnost nastavit parametry obrazu a zvuku. Význam jednotlivých položek je následující: TV TYPE Nastavení kódování obrazu: PAL, NTSC atd. AUDIO OUTPUT Zvykový výstup: STEREO nebo MONO. SCREEN RATIO Formát obrazu: 16:9 nebo 4:3. DISPLAY FORMAT Nastavení formátu obrazu. 32

33 PERSONAL STYLE Barva nabídek a další nastavení Po výběru položky PERSONAL STYLE se zobrazí další nabídka, ve které máte možnost nastavit další parametry zobrazení. Význam jednotlivých položek je následující: DISPLAY Úroveň nastavení displeje. OSD TRANSPARENCY Průhlednost údajů zobrazovaných na displeji. PALETTE Barevná paleta nabídek. Zobrazení údajů o tuneru a síle signálu nabídka SYSTEM Pokud si přejete zobrazit údaje o tuneru a síle přijímaného signálu, zvolte v hlavní nabídce položku SYSTEM. Výběrem položky lze provést tlačítky a a svou volbu potvrdit tlačítkem. Zobrazí se následující nabídka: Význam jednotlivých položek je následující: SYSTEM STATUS - Údaje o verzi softwaru a hardwaru Po výběru položky SYSTEM STATUS se zobrazí údaje o verzi softwaru a hardwaru tuneru a dále datum poslední aktualizace softwaru. 33

34 SIGNAL DETECTION Síla a kvalita přijímaného signálu Po výběru položky SIGNAL DETECTION se zobrazí údaje o síle přijímaného signálu SIGNAL STRENGTH a jeho kvalitě SIGNAL QUALITY. Zobrazení a úprava seznamu stanic nabídka CHANNEL LIST Pokud si přejete zobrazit a dále upravovat seznam naladěných TV stanic, zvolte v hlavní nabídce položku CHANNEL LIST. Výběrem položky lze provést tlačítky a a svou volbu potvrdit tlačítkem. Zobrazí se následující nabídka, ve které máte možnost upravit seznam stanic nebo přidat stanice do oblíbených. 34

35 EDIT CHANNELS Úprava seznamu stanic Po výběru položky EDIT CHANNELS se zobrazí stejnojmenná nabídka, která obsahuje seznam naladěných stanic: Se stanicemi lze provádět tyto operace: Červené tlačítko LOCK: zamknout stanici (rodičovský zámek). Zelené tlačítko UNLOCK: odemknout stanici (rodičovský zámek). Žluté tlačítko DELETE: vymazat stanici. Modré tlačítko EDIT: upravit stanici. FAVORITE CHANNELS Oblíbené stanice Po výběru položky FAVORITE CHANNELS se zobrazí nabídka, ve které máte možnost přidat zvolené stanice mezi oblíbené (FAVORITES). Postupujte následujícím způsobem. Nejprve pomocí tlačítek a zvolte požadovanou stanici. Stisknutím červeného tlačítka přidáte tuto stanici mezi oblíbené. Pořadí stanic v seznamu lze upravovat stisknutím modrého tlačítka a následným posunem stanice v seznamu pomocí tlačítek a. V režimu normálního sledování televize lze potom zobrazit seznam stanic stisknutím [ ]. Nyní lze nastavit, zda si přejete procházet všechny stanice, nebo pouze stanice přidané do oblíbených. Jednotlivé stanice lze v zobrazeném seznamu volit tlačítky a. 35

36 6.11 Rádio Přehrávač umožňuje také příjem rádia. Požadované frekvenční pásmo a modulaci lze přepínat pomocí tlačítka BAND. K dispozici jsou nastavení AM, FM1 a FM2. Nabídka příjmu rádia vypadá takto: Funkce jednotlivých tlačítek je následující: BAND Výběr frekvenčního pásma a modulace AM, FM1 a FM2. SCAN Automatické vyhledání a uložení dostupných stanic. Do paměti tuneru je možno uložit až 32 stanic. SPECTRUM Zobrazení frekvenčního spektra zvuku. Sloupcové zobrazení spektra: 36

37 Čárové zobrazení spektra: MUTE Ztišit. VOLUME Nastavení hlasitosti: posunem doleva hlasitost snižujete, posunem doprava hlasitost zvyšujete. RDS Funkce RDS (Radio Data System) umožňuje přijímat doplňkové informace z rádiového vysílání. Tlačítko AF Alternativní frekvence. Pokud je funkce AF zapnuta, sleduje rádiový tuner sílu signálu přijímané stanice a kontroluje, zda by daná stanice na jiné vysílací frekvenci neměla signál silnější. Pokud tuner nalezne vysílač se silnějším signálem, automaticky přeladí rádio na tento vysílač. Tlačítko TA Sledování dopravních hlášení. Pokud jsou na naladěné stanici vysílány dopravní informace, přeruší přehrávač sledování televize a budou spuštěny tyto informace. Po ukončení vysílání dopravních informací bude opět obnoven příjem televize. Tlačítko PTY Některé rádiové stanice vysílají také typ svého programu (například různé hudební žánry, zprávy atd). Celkem existuje 31 typů programu. Pokud nastavíte požadovaný typ programu, bude rádiový tuner vyhledávat pouze stanice s tímto typem. / Naladění nižší resp. vyšší frekvence. / Automatické vyhledávání stanice s nejbližší nižší resp. vyšší frekvencí. Pokud stisknete číslo udávající aktuálně naladěnou frekvenci, zobrazí se nabídka s numerickou klávesnicí, ve které máte možnost přímo zadat požadovanou frekvenci. 37

38 EXIT Ukončit nabídku. DELETE Vymazat zadané číslo. CONFIRM Potvrdit zadané číslo Bluetooth Přehrávač je vybaven také funkcí Bluetooth, která umožňuje propojení přehrávače s mobilním telefonem, který je také vybaven funkcí Bluetooth. Následně je možné přijímat příchozí hovory a tyto hovory ukončovat přímo pomocí tlačítek na displeji přehrávače. Nabídka Bluetooth vypadá takto: Nastavení Po výběru funkce Bluetooth tlačítkem komunikace s mobilním telefonem. je 38 zapotřebí provést nastavení

39 Po stisknutí příslušného tlačítka nastavení se zobrazí tato nabídka: Stisknutím zahájíte propojení přehrávače s mobilním telefonem tzv. párování. Tuto operaci je zapotřebí provést pouze při prvním spuštění. Kód pro párování je Ukončit párování mobilního telefonu s přehrávačem. Automaticky připojit mobilní telefon k přehrávači. Připojit mobilní telefon k přehrávači. Odpojit mobilní telefon od přehrávače. Automatické přijetí příchozího hovoru. Vytáčení Po úspěšném provedení párování mobilního telefonu s přehrávačem je možné vytáčet čísla prostřednictvím numerické klávesnice zobrazené na displeji. Tato klávesnice se zobrazí po stisknutí tlačítka Po zadání požadovaného čísla je možné zahájit vytáčení tlačítkem se symbolem zeleného sluchátka. Hlas bude přenášen do reproduktorů připojených k přehrávači. Přijetí příchozího hovoru Příchozí hovor na mobilní telefon můžete přijmout prostřednictvím přehrávače. Bez ohledu na režim přehrávání se při příchozím hovoru přehrávač automaticky přepne do režimu Bluetooth a na obrazovce se objeví číslo volajícího. Příchozí hovor můžete přijmout tlačítkem se symbolem zeleného sluchátka nebo odmítnout tlačítkem se symbolem červeného sluchátka. Stisknutím tlačítka [M] přepnete hlas z reproduktorů do mobilního telefonu. Nastavení hlasitosti a ztišení lze provádět stejně, jako v režimu normálního přehrávání. Stisknutím tlačítka zobrazíte frekvenční spektrum zvuku. 39

40 Seznam volajících a volaných čísel Stisknutím tlačítka dále seznam čísel zobrazíte seznam přijatých a odmítnutých volajících čísel a volaných. Přehrávání prostřednictvím Bluetooth Přehrávač umožňuje přehrávat hudbu z mobilního telefonu prostřednictvím funkce A2DP (mobilní telefon musí tuto funkci podporovat). Příslušnou nabídku zobrazíte tlačítkem Přehrávání lze ovládat následovně: Předchozí skladba. Následující skladba. Zahájit resp. pozastavit přehrávání. Ukončit přehrávání. VOL+ Zvýšit hlasitost. VOL- Snížit hlasitost. 40

41 6.13 Připojení IPODu K přehrávači je také možné připojit prostřednictvím příslušného konektoru přehrávač IPOD. Následně je zapotřebí zvolit v hlavní nabídce položku IPOD. Nabídka přehrání z IPODu se skládá ze dvou částí: Funkce pro ovládání přehrávání jsou následující: REPEAT Nastavení opakování dané skladby nebo složky. Předchozí skladba. Následující skladba. Zahájit resp. pozastavit přehrávání. Zobrazení seznamu skladeb (playlist). RANDOM Přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Opakované přehrávání. 41

42 6.14 Přídavný vstup Aux-in K přehrávači je také možné připojit prostřednictvím přídavného vstupu (AUX-IN) další zdroje audio-video signálu. Výběr tohoto zdroje signálu lze provést výběrem položky AUX-IN v hlavní nabídce přehrávače. Audio-video signál z přídavného vstupu je možné zobrazit na obrazovce, avšak zdroj tohoto signálu není možné prostřednictvím tohoto přehrávače ovládat GPS navigace (volitelná součást) GPS navigace je volitelnou součástí přehrávače. Spuštění navigace se provádí tlačítkem NAVI v hlavní nabídce nebo na dálkovém ovládání. Poloha GPS antény Pro správnou funkci navigace je zapotřebí mít správně umístěnu GPS anténu. Příklady umístění jsou ilustrovány na obrázcích níže. Po spuštění navigace může zjištění aktuální polohy několik minut trvat, protože GPS přijímač musí získat potřebné informace od navigačních družic. Navigace Navigace nemusí fungovat správně, pokud se vozidlo pohybuje mezi vysokými budovami nebo v tunelu. Veškerá nastavení navigace provádějte pouze se zaparkovaným vozidlem a během jízdy se plně soustřeďte na dopravní situaci a řízení vozidla. 42

43 Mapy Protože dochází k neustálé výstavbě nových silnic i městských částí, je zapotřebí mít stále aktuální navigační mapy. Tyto mapy by měl poskytovat výrobce vašeho navigačního softwaru. Může se také stát, že se bude aktuální dopravní situace lišit od použité navigační mapy, například z důvodu opravy vozovky. V tomto případě se vždy řiďte aktuálním dopravním značením. Navigace poskytuje pouze jednu z možných cest, která byla nalezena dle zadaných požadavků. Pracovní teplota Navigační systém byl navržen pro práci v teplotním rozsahu -10 až +55 C. Mimo tento teplotní rozsah nemusí navigace fungovat správně. Ochrana proti otřesům Přehrávač je navržen tak, aby fungoval správně i při normálních otřesech vozidla způsobených nerovnostmi na silnici. Pokud se však vozidlo pohybuje po velmi špatné silnici, raději přehrávač nezapínejte. Příjem signálu z navigačních družic Navigační systém umožňuje přijímat signál až z 8 navigačních družic. V případě horších podmínek (omezený výhled na oblohu) dostačuje k provozu navigace signál ze 3 až 4 družic. Pokud však není možné přijímat signál z tohoto počtu družic, nemůže navigace fungovat správně. Navigace má také pouze omezenou přesnost, takže může například nastat situace, kdy vedle sebou vedou dvě silnice a navigace určí polohu vozidla na nesprávné silnici. 43

44 Základní funkce navigace Navigační software není součástí balení a uživatel tedy může využívat jakýkoli navigační software, který nahraje do paměti přehrávače prostřednictvím SD karty. Při vkládání SD karty dbejte, abyste ji vložili do správné zdířky pro GPS systém (některé přehrávače jsou vybaveny dvěma zdířkami pro SD karty). Před vložením resp. před vysunutím SD karty vypněte přehrávač. SD kartu nevysunujte, pokud je přehrávač spuštěn. Kalibrace dotykového displeje V některých případech je zapotřebí provést kalibraci dotykového displeje. Navigaci spustíte výběrem položky NAVI v základní nabídce. Objeví se první část nabídky navigace: Stisknutím tlačítka na displeji posunete zobrazení na druhou část nabídky: Ve spodní liště zvolte čtvrtou ikonku zleva Nyní postupujte podle pokynů na displeji. Nejprve stiskněte střed zobrazeného kurzoru a následně jednotlivé rohy obrazovky. Pokud kalibrace proběhne úspěšně, zobrazí se na displeji OK. Kliknutím kdekoli na displeji uložíte provedené nastavení. 44

45 Výběr navigačního systému Při výběru navigačního softwaru postupujte následujícím způsobem. Nejprve vložte SD kartu s navigačním softwarem. Ve druhé části nabídky navigačního systému zvolte první ikonku zleva Objeví se dialogové okno, ve kterém budete vyzváni k zadání cesty, neboli k výběru navigačního softwaru. Dále máte v této nabídce možnost zvolit, zda má být tento software při příštích spuštěních zvolen automaticky zaškrtávací políčko Start whether run navigation software automatically. Provoz navigačního systému Zvolený navigační software spustíte tlačítkem navigačního softwaru: 45 v první části nabídky

46 Zobrazená nabídka a další ovládání již závisí na konkrétním zvoleném navigačním softwaru. Hudební přehrávač MUSIC Zabudovaný software umožňuje také přehrávání hudby. Pokud si přejete spustit hudební přehrávač, zvolte v hlavní nabídce třetí ikonku zprava MUSIC. Zobrazí se seznam skladeb k přehrávání (playlist): Do seznamu skladeb můžete přidávat hudební soubory z připojených paměťových médií: 46

47 Po dokončení vytváření seznamu skladeb můžete zahájit přehrávání. Uživatelské rozhraní přehrávače je ilustrováno na obrázku níže. Ovládání hudebního přehrávače nabízí standardní funkce zahájit resp. pozastavit přehrávání ( ), výběr předchozí a následující skladby ( / ), atd. Přehrávač filmů Zabudovaný software umožňuje také přehrávat filmy, Ovládání je podobné jako u hudebního přehrávače. Elektronické knihy E-BOOK Software dále umožňuje zobrazovat elektronické knihy. V tomto případě zvolte v základní nabídce druhou ikonku zleva. Po výběru elektronické knihy na připojeném paměťovém médiu bude tato kniha zobrazena na displeji. V knize je možné také listovat, tedy zadat číslo stránky, kterou si přejete zobrazit: 47

48 Prohlížení obrázků PICTURE Software dále umožňuje prohlížet obrázky. Nabídka prohlížení (PICTURE) se zobrazí po výběru čtvrté ikonky zleva v základní nabídce. Podobně, jako tomu je u hudebního přehrávače, zvolíte na připojeném paměťovém médiu fotografie, které si přejete prohlížet: Se zobrazeným obrázkem můžete provádět různé operace: Přiblížení resp. oddálení tlačítko se symbolem lupy. Otočení tlačítko se symbolem kruhové šipky. Výběr předchozího resp. následujícího obrázku resp.. Nastavení jazyka a hlasitosti USUAL SETUP Pokud potřebujete změnit nastavení jazykové verze, hlasitosti a další parametry, zvolte ve druhé části hlavní nabídky druhou ikonku zleva USUAL SETUP. Objeví se další nabídka: Význam jednotlivých položek je následující: LANGUAGE Výběr jazyka Pomocí tlačítek a lze zvolit požadovanou jazykovou verzi. VOLUME Nastavení hlasitosti V nabídce VOLUME můžete nastavit požadovanou úroveň hlasitosti zvuku. 48

49 KEY -STROKE Nastavení síly dotyku na tlačítko dotykového displeje TIME Nastavení času a data Nastavení displeje - SCREEN Pokud potřebujete změnit nastavení displeje, zvolte ve druhé části hlavní nabídky čtvrtou ikonku zleva. Objeví se další nabídka: 49

50 Zobrazená nabídka obsahuje dvě položky: BRIGHTNESS, COLOR Nastavení jasu a barev. POSITION Nastavení polohy. Údaje o systému SYSTEM Pokud potřebujete zobrazit údaje o navigačním systému, zvolte ve druhé části hlavní nabídky poslední ikonku. Objeví se údaje o verzi softwaru a velikosti zabudované paměti: 7. Nastavení přehrávače Pokud v hlavní nabídce přehrávače stisknete tlačítko MENU, zobrazí se základní nabídka nastavení přehrávače. Ta se skládá z několika podnabídek, které lze volit pomocí symbolů ve spodní části displeje. 50

51 Význam jednotlivých položek je následující: AUDIO SETTINGS Nastavení zvuku Kvalita reprodukce hudby závisí na kvalitě připojených reproduktorů a dále na nastavení vyvážení vysokých a nízkých tónů ekvalizéru. Po výběru položky AUDIO SETTINGS se zobrazí nabídka ilustrovaná níže: Pomocí tlačítek a lze nastavit úroveň vysokých a hlubokých tónů. Dále lze v této nabídce nastavit vyvážení pravého a levého reproduktoru a hlasitost v přední a zadní části vozidla. VIDEO SETTINGS Nastavení videa V nabídce VIDEO SETTINGS lze nastavit tři přednastavené úrovně jasu přehrávaného videa: SOFT Jemný, STANDARD Standardní, BRIGHT Jasný. Jas (BRIGHTNESS), kontrast (CONTRAST) manuálně. 51 a odstín (HUE) lze dále nastavit

52 NORMAL USED SETTINGS Běžné nastavení TOUCH SCREEN Dotykový displej V nabídce TOUCH SCREEN je možné nastavit (kalibrovat) dotykový displej. Budete vyzváni, abyste dlouze stiskli kurzor zobrazený ve středu a potom v jednotlivých rozích displeje. Po úspěšném provedení kalibrace se na displeji zobrazí OK. Stisknutím kteréhokoli místa na dotykovém displeji uložíte provedenou kalibraci a ukončíte tuto nabídku. Provedené nastavení zůstane zachováno i po případném odpojení napájení. Výchozí kalibrace je provedena již v továrním nastavení přístroje. INFORMATION Údaje o napájení a nápověda systému PO výběru položky INFORMATION se zobrazí údaje o napájení a dále možnost zobrazit vestavěnou nápovědu systému. START SCREEN Značka vozidla na úvodní obrazovce Po výběru položky START SCREEN se zobrazí nabídka, ve které máte možnost zvolit značku vozidla, která se má zobrazit při zapnutí systému. 52

53 DETECTION SETTINGS FEATURE SETTINGS Další funkce V nabídce FEATURE SETTINGS máte možnost nastavit další parametry systému, jako hlasitost navigace (NAVIGATION VOLUME), připojení kabelu kamery v nárazníku, reproduktorů atd. SYSTEM SETTINGS V nabídce SYSTEM SETTINGS máte možnost nastavit region pro příjem rádia (RADIO REGION), jazyk (LANGUAGE) a čas (TIME). 53

54 STEERING WHEEL SETTINGS Ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu V nabídce STEERING WHEEL SETTINGS můžete zvolit používaný typ ovládání přehrávače prostřednictvím tlačítek na volantu. PICTURE-IN-PICTURE Zobrazení dvou funkcí přehrávače Přehrávač poskytuje také funkci PICTURE-IN-PICTURE, která umožňuje současné zobrazení dvou uživatelských rozhraní, například příjem rádia a zároveň zobrazení snímků nebo komunikaci s mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth. Zde je popsán způsob zobrazení rádia a další funkce: V režimu příjmu rádia stiskněte tlačítko PICTURE-IN-PICTURE. V pravé části obrazovky se objeví vnořená obrazovka: 54

55 Po stisknutí této části obrazovky se objeví ovládací tlačítka: Pomocí těchto tlačítek můžete zvolit, jaká další funkce má být v této vnořené obrazovce zobrazena. Dále jsou zobrazeny běžná tlačítka ovládání přehrávání. TWO ZONE SETTINGS Nastavení zadního displeje Po stisknutí tlačítka TWO ZONE SETTINGS lze nastavit, co má být promítáno na zadním displeji (pokud je připojen). Na zadním displeji může být promítán film z DVD disku, USB paměťového média, SD karty atd. Ovládání promítání na zadním displeji je podobné běžnému ovládání přehrávání. 55

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem

MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní instrukce... 3 Obsah balení... 4 Ovládání... 5 Multimediální přehrávač...

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj snadno

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Co chcete provést? Děkujeme, že jste si koupili GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM KENWOOD. V tomto návodu se seznámíte s různými užitečnými

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR NÁVOD K POUŽITÍ

KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-54DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR NÁVOD K POUŽITÍ Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 004/08/ES Výrobce: Kenwood Corporation 967- Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 9-855 Japan

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty DS-X13D Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní

Více

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více