Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Sportovních studií Katedra kineziologie Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jana Juříková, Ph.D. Vypracovala: Aneta Bukáčková TVS (RVS) Brno, 2012

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala zcela samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 10. února 2012.

3 Poděkování: V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Mgr. Janě Juříkové Ph. D. za cenné rady, připomínky a doporučenou literaturu. Mé, ne méně velké díky, patří také mým prarodičům, kteří mne od malička vedli k lásce k vinicím, vinné révě a vínu jako takovému. A tím ovlivnili můj pohled na konzumaci alkoholu a také ve mně probudili nápad na téma bakalářské práce. V neposlední řadě bych ráda vyjádřila díky panu MUDr. Jiřímu Dvořáčkovi, řediteli psychiatrické léčebny Červený Dvůr, který mne velmi ochotně provedl léčebnou, vysvětlil mi prováděné praktiky a umožnil mi zúčastnit se skupinového psychiatrického sezení. V Brně 10. Února 2012 Aneta Bukáčková

4 OBSAH I. TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD ALKOHOL Historie Příznivé účinky vína Zásadní pravidla konzumace alkoholických nápojů, zvláště pak vína ALKOHOL A JEHO VLIV NA CÍLOVOU SKUPINU Alkohol a mládež Alkohol v těhotenství Alkohol ve sportu ALKOHOL V LIDSKÉM TĚLE Vstřebávání alkoholu Trávení a vylučování alkoholu NEGATIVNÍ ÚČINKY ALKOHOLU Nadměrná konzumace Stádia alkoholismu Léčba KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ V ČESKÉ REPUBLICE A ITÁLII Preference alkoholických nápojů v České republice Preference alkoholických nápojů v Itálii..51 II. TEORETICKÁ ČÁST 6. VÝZKUM Cíl výzkumu Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Materiály a metody Výsledky a diskuze ZÁVĚR...66 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...68 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...71

5 SEZNAM PŘÍLOH...72 PŘÍLOHY..73 RESUMÉ

6 I. TEORETICKÁ ČÁST Úvod Vliv alkoholu na celou společnost je tématem velmi aktuálním a dotýká se, ať už negativně či pozitivně, každého z nás. Lidské jednání jím bylo ovlivňováno už před celými staletími a nikdo mu může upřít jeho popularitu po celém světě. Velmi dobře si vzpomínám, jak jsem jako malá holka obdivně pozorovala mé rodiče při popíjení vína a už tehdy jsem toužila okusit mok dospělých. V této bakalářské práci se pokusím o zhodnocení především kladných účinků malé dávky alkoholu na lidské zdraví u zdravé populace. Dále se budu věnovat vlivu alkoholu na cílovou skupinu, kde jsem zvolila tři základní kategorie: Děti Těhotné ženy Sportovci Zvolení těchto tří kategorií není náhodné. V literatuře zabývající se účinky alkoholu jsem nenašla byť jen jedinou zmínku o pozitivním účinku alkoholických nápojů na těhotné ženy a sportovce. Proto je nutno dodat, že i když je mým cílem ukázat, že střídmé pití alkoholu u dospělé populace má pozitivní účinky, nelze zavírat oči před těmi negativními. Hranice mezi bezpečnou a rizikovou konzumací alkoholu je velmi tenká a této problematice se hodlám věnovat v druhé polovině své bakalářské práce. Za přínos považuji svou návštěvu psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře v jižních Čechách specializované na střednědobou ústavní léčbu patologického hráčství a závislostí na návykových látkách a alkoholu. Zde jsem společně s pacienty strávila celý den. 6

7 Preference druhu alkoholu v různých koutech světa se liší. Ať už je to dáno historicky nebo geograficky. V České republice je nejvyhledávanějším alkoholickým nápojem pivo, v Itálii víno. Myšlenka prozkoumat toto téma a nahlédnout na alkohol za české hranice mne napadla při ročním studijním pobytu v italské Boloni. Doufám, že se mi zde povedlo zcela objektivně posoudit literární prameny. Jak praví Starý zákon: Pijte víno, ale s mírou, užívejte je, ale nevyužívejte je. Buďte moudří, ale zůstaňte střízliví. 7

8 1. ALKOHOL Výraz alkohol je arabského původu. Pochází ze slova al-ghul, což znamená v současném překladu alkohol, původně to znamenalo jemná substance (Šamánek, 2 010, s. 19). Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením sacharidů (Machová a kol., 2 009, s. 65). Chemickým složením je etanol, malá molekula chemické značky C 2 H 5 OH. Šamánek uvádí, že je nejčastěji vyráběn z vinné révy, ale také ze švestek, hrušek, jablek nebo polysacharidů jako jsou brambory nebo obilné zrno. Alkohol má bod varu při 77 C a tuhne při C. Tento fakt nelze opomíjet především při používání alkoholu v kuchyni. Pro svůj nízký bod mrazu se alkohol využívá v nemrznoucích směsích do ostřikovačů. Alkoholy se také používají jako rozpouštědla, výchozí suroviny pro chemický průmysl, jako je výroba umělých hmot a výbušnin. Používají se také pro výrobu léčiv, v potravinářství atd. (Wikipedia. [online]. [cit ]. Dostupné z: Důležitými alkoholy a i těmi nejpoužívanějšími jsou methanol (methylalkohol), ethanol (ethylalkohol), cyklohexanol a glycerol. Některé alkoholy, například ethanol a methanol jsou nervové jedy Historie Zmínky o konzumaci alkoholu najdeme již v počátcích a do naší kultury patří již od počátků lidské historie (Šamánek, 2 010). Svědčí o tom nález genů pro alkoholdehydrogenázu, což je enzym, který hraje nejdůležitější roli ve štěpení alkoholu. Je známo, že již před vznikem člověka pili, a ještě dnes pijí nakvašené šťávy z květů a ovoce, a nacházejí tak potěšení z příjemného stavu nejen ptáci, např. papoušci, ale také zvířata jako krysy, jeleni, koně, sloni, a samozřejmě také lidoopi (Šamánek, 2 010, s. 25). 8

9 Ovšem konzumace alkoholu ve větším množství byla člověku umožněna až zavedením zemědělství. Medovina je pravděpodobně nejstarší alkoholický nápojem, který vzniká zkvašením medu a vody. Hlavní důvod, proč lidstvo začalo pít alkohol, byl fakt, že voda, tekutina plná bakterií, představovala mnohem větší nebezpečí než alkohol, který byl právě díky fermentaci ošetřen. Dalším pozitivem fermentace různých šťáv a vín je také fakt, že fermentovaná šťáva se nekazí tak rychle jako ta nefermentovaná. Naši předci si tak díky fermentaci mohli nápoje uschovat na delší dobu beze strachu, že se mok zkazí. Fermentace a požívání alkoholu, tedy nevzniklo jako něco nečestného, využíváno jen pro potěšení a zábavu, ale prvotním důvodem bylo zdravotní hledisko. A toho si byli vědomi už naši předci nejen v Mezopotámii, ale také ve staré Číně. Číňané byli prvním národem, který objevil destilaci alkoholu, pravděpodobně kolem roku 90 př. n. l. Ale až s rozvojem alchymie, jejíž objev bývá připisován egyptskému bohu Thovtovi kolem roku 390 n. l. (Šamánek, 2010), mohla začít destilace alkoholu ve větším množství. První popis destilace alkoholu pochází od arabského alchymisty Peršana Abu Musa Jabíra ( ) latinsky nazývaného Geber. Arabové stáli u samého vzniku tvrdého alkoholu, dnes konzumaci alkoholu tvrdě zavrhují. Zákaz pití alkoholických nápojů v arabském světě se začal uplatňovat až po smrti proroka Mohameda, který původně pití alkoholu neodmítal. Právě prorok Mohamed v Koránu popisuje ráj jako zemi s řekami vína, které potěšují pijáky. Dle Šamánka příčiny zákazu konzumace alkoholických nápojů v islámském světě byly jednoznačně socioekonomické. Důkazem může být i muslimská bajka. Praví, že první vinici zakládal muž jménem Hama, kterému pomáhal ďábel. Půdu nejprve pokropil krví páva, révu krví opice, hrozny krví lva a zralé hrozny krví vepře. Proto když piják vína začne pít, tak se nadýmá jako páv, později je veselý a poskakuje jako opice, pak se 9

10 stane bojovným a zuřivým jako lev a nakonec se u něj projeví vlastnosti prasete (Šamánek, 2 010, s. 38). Postoje lidské společnosti k požívání alkoholických nápojů se v různých dobách a kulturách lišily. Obecně lze říci, že alkoholismus byl již v historii vnímán negativně. Mnohé tresty za přistižení v alkoholovém deliriu byly velmi kruté a přísné. Například ve staré Číně (1 220 př. n. l.) byl udělen trest smrti každému, kdo byl přistižen opilý. V Indii byl za trest za opilost o něco mučivější. Odsouzený byl nucen pít vařící víno, vodu, vřelé mléko či dokonce kraví moč tak dlouho, dokud nezemřel. Zejména pro ženy byl alkohol zakázán. Pokud byla žena přistižena v opilosti, následoval krutý trest. Obviněné se vypalovala podoba nádoby, z níž alkohol pila, žhavým železem do kůže na čele. Pak byla z komunity vyhnána. I papežové se snažili zabránit pití alkoholu. A to tím, že nechali vylévat sudy s alkoholem do řek. V antickém Římě měl každý občan právo zabít svou ženu, pokud ji přistihl opilou. V Athénách byla opilost trestána smrtí. A například Alexandr Veliký tento přístup praktikoval vůči svým vojákům, neboť byl přesvědčen, že opilý voják není dobrý voják. Každý, kdo byl přistižen v opilém stavu, byl nemilosrdně popraven (Alkoholik. [online]. [cit ]. Dostupné z: Na druhou stranu už tenkrát věděli, že víno lze nejen konzumovat, ale také ho lze využít k čištění ran na bitevním poli. Alkohol jako takový se využíval k čištění střev, léčení nespavosti, zácpy a především k otupování bolesti při trhání zubů a menších operačních zákrocích. Ve středověku sloužil i při léčbě tyfu a cholery (Alkoholik. [online]. [cit ]. Dostupné z: V období socialismu na konzumaci alkoholu pohlíželi velice negativně. Považovali jej za jednu z nejběžnějších a nejvíce zdomácnělou škodlivinu, která narušuje zdravotní rovnováhu (Bartošek, 1 963, s. 23). 10

11 Dnes se s tímto termínem tolik nesetkáme, ale běžně se alkoholismu přezdívalo sociální nemoc, která je, jak uvádí Bartošek, daleko více problémem společnosti kapitalistické než socialistické. Alkoholismem v nejširším slova smyslu rozumíme souhrn škodlivých a nepříznivých důsledků, které jsou způsobovány nevhodnými formami a požívání alkoholických nápojů (Bartošek, 1963, s. 11). Jeho negativní vlivy byly patrné hlavně při práci v zaměstnání a to se v socialistické společnosti netolerovalo. V dnešní společnosti je alkoholismus ve vysoké míře tolerován, je chápán jako nedílná součást moderní společnosti. Můžeme jej definovat také takto: Alkoholismus je skupina jevů fyziologických (tělesných), behaviorálních (týkajících se chování) a kognitivních (týkajících se duševního života, zejména poznávání), v nichž přijímání alkoholu má u jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti na alkoholu je touha (často silná, někdy přemáhající) přijímat alkohol (Alkoholik. [online]. [cit ]. Dostupné z: Dle Světové zdravotnické organizace má alkohol nejvyšší podíl na celkovou nemocnost a na předčasná úmrtí. Je opravdu tak náročné kontrolovat naši konzumaci alkoholu, aby byla našemu zdraví prospěšná, a ne naopak? Na toto téma je nutné nahlížet ze dvou různých pohledů. Novodobé výzkumy jednoznačně potvrzují pozitivní účinky malého množství alkoholu, konktrétně vína Příznivé účinky vína Již v dávných dobách se moc dobře vědělo o příznivých účincích alkoholu. Díky alkoholu se zabránilo střevním infekcím, používal se také při maceraci bylin a jako anestetikum. 11

12 Studie, kterou v roce provedl někdejší vědec A.Selwyn St. Leger, jednoznačně potvrzuje příznivý vliv vína na lidské zdraví. V této studii uvádí, že pití vína snižuje úmrtnost na srdeční infarkt, a to především u mužů ve věku 55 až 64 roků. Toto období je dle Legera klasifikováno jako období vysoké úmrtnosti na srdeční infarkt. Zmiňované pozitivní účinky byly pozorovány u vína, u ostatního alkoholu byl účinek menší a u pití piva nebyl zaznamenán žádný pozitivní účinek. Na základě těchto studií Americká lékařská společnost uzavírá, že alkohol snižuje riziko úmrtí na srdeční infarkt o 30 až 50 % a Národní ústav proti nadměrnému pití a alkoholismu dokonce o 40 až 60 % (Šamánek, 2 010). Ke správnému pochopení pozitivních účinků vína se nejdříve opět ohlédneme do minulosti. Konzumace vína byla v minulosti výhradně doménou králů, vůdců a faraonů (Šamánek, 2 010). Kdy a kde se víno začalo vyrábět, nevíme zcela přesně, ale předpokládá se, že za tak stalo přibližně let př. n. l. v oblastech současné Gruzie a Arménie. Název tak nejspíše pochází z gruzínského gvino. Tento název má ve všech indoevropských jazycích stejný základ. Keltsky se víno řekne gvid, německy wien, francouzsky vin. Náš výraz víno pochází z římského vinum, které se k nám na Moravu dostalo s římskými legiemi (Šamánek, 2 010, s. 27). Výroba vína se rozšířila do Malé Asie, Číny a Indie z Gruzie a Arménie. Víno se vyrábělo s nízkým obsahem alkoholu a vysokým obsahem kyselin, zvláště pak kyseliny octové. Postupem času se vyšlechtila kvalitní vinná réva. Nejlepší podmínky pro pěstování vinné révy v naší prehistorii byly v období neolitu cca a př. n. l.. Nejstarší legenda o vzniku vína popisuje, jak král Persie Džemíd nesmírně rád pil šťávu z hroznů, která byla k dispozici pouze v krátkém ročním období. Král učinil experiment a tuto vylisovanou šťávu z hroznů poručil uložit do sklepa. Šťávu neustále ochutnával, 12

13 než začala kvasit a přestala mu chutnat. Jeho sluhové ale v ochutnávání pokračovali až do doby než se ze šťávy stal burčák a později mladé víno. V uzavřeném sklepě se nejen opili, ale vlivem unikajícího oxidu uhličitého všichni zemřeli. Král tak prohlásil hroznovou šťávu za jedovatou. Jen díky králově manželce, která trpěla nesnesitelnou nespavostí a chtěla se jedovatou tekutinou otrávit, zjistili, že ze šťávy se stalo mladé a chutné víno, a ne šťáva jedová. Poté král tuto vykvašenou hroznovou šťávu prohlásil za královský lék. A to byl první krůček k výrobě vína a jeho obřadnému servírování (Šamánek, 2 004). Pití vína ve staré Číně Víno se v Číně nejprve vyrábělo z nativních divokých hroznů. Nativní divoké hrozny byly fialové hrozny z rodu Vitis, které se množily ve volné přírodě. Ovšem kolonisté tuto vinnou révu považovali k přípravě vína za nevhodnou (Vino ip. [online]. [cit ]. Dostupné z: Poté se do Číny tajně pašovaly ušlechtilejší hrozny. Pití vína byl rituál, který se prováděl při narození dítěte, při svatbě, při oslavách vítězství a dokonce se také pilo před soudním rozhodnutím. Důvodů pro pití vína bylo mnoho. Velmi často se víno používalo při církevních slavnostech. Bylo považováno za spirituální neboli mentální potravu, na rozdíl od té materiální. Číňané věřili, že malé množství vína je předepsáno nebesy. Možná právě proto se postupně začalo pít každý den, i ve větším množství. Pozdější nadměrná konzumace vedla k přijetí zákona, který výrobu vína zakazoval (Šamánek, 2 010) 13

14 Pití vína v Egyptě Víno se stalo součástí pohřebních rituálů a bylo ukládáno do hrobek společně s těly králů. Pěstování vinné révy v Egyptě je doloženo kresbami z Egypta, které jsou starší než let. Pití vína a pěstování vinné révy bylo už tenkrát velmi nákladné. Proto také radovánky se sklenkou vína byly pouze výhradou faraonů a nejmajetnějších vrstev. Existují doklady o tom, že do Egypta se víno dováželo z Mezopotámie. Teprve později se vinná réva začala pěstovat i v deltě Nilu a v oázách Charga a Dachla. Stejně jako ve staré Číně i Egypťané používali víno pro náboženské obřady. Pěstování vína bylo v Egyptě výsadou knězů. Věřilo se totiž, že víno je darem Osirise, boha kvetoucí vinice. Historici se také domnívají, že víno dostávali i dělníci pracující v Gize především jako infekčně neškodný nápoj. V Egyptě bylo celkem 24 druhů vín, jejichž kvalitu posuzovali speciálně vyškolení celníci. Nejoblíbenější víno bylo červené, jež bylo více rozšířené než bílé (Šamánek, 2 010). Víno v židovské kultuře V židovské kultuře se objevují zmínky o víně již v pověsti o velké potopě. Jakmile potopa skončila, vysázel Noe víno na svazích Araratu (nynější Turecko) a začal jej pěstovat. V bibli se také praví: Noe se napil vína a byl nalezen svými příbuznými nahý a opilý. (Starý zákon, Genesis 9:20-21). V těchto časech bylo pití vína velmi rozšířeno. Tak jako se v dnešní společnosti pije víno během jídla, tak se pilo tenkrát i mezi Židy. Mezi prvními Ježíšovými zázraky byla proměna vody ve víno (Šamánek, 2 010). Vinná réva u nás První zmínky o pěstování vinné révy u nás byly nalezeny v Mikulově, kde se našel vinařský nůž. K většímu rozšiřování vinic 14

15 a výroby vína však došlo až při budování Velkomoravské říše před rokem 833, kdy se na Velké Moravě ujímá vlády Mojmír I. První písemný záznam o vinicích na Moravě pochází z roku 1 101, který byl nalezen v třebíčském klášteře. Dle pověsti kníže Svatopluk poslal českému knížeti Bořivojovi a jeho manželce Ludmile sud vína při příležitosti narození jejich syna. Ludmila si po té víno tak oblíbila, až i svého syna Václava vedla k péči o vinice. Za skutečného zakladatele vinic u nás lze považovat Karla IV., který v roce nařídil zakládat vinice. Takto díky Karlu IV. má český národ nejen mnoho významných památek, ale také zrod vinic, kterými tak chtěl tento panovník zaměstnat značný počet osob (Šamánek, 2 010). Látky obsažené ve víně a mechanismus jejich působení Víno obsahuje kromě alkoholu také fenoly. Fenolické látky tvoří skupinu sloučenin, z nichž jsou významné flavonoidy. Červené víno má vyšší obsah fenolických látek, v bílém víně je zase vyšší obsah antioxidačního enzymu katalázy a to až x. Flavonoidy působí jako antioxidanty, jinak se také nazývají bioflavonoidy či vitamín P, jsou to rostlinné sekundární metabolity (Wikipedia. [online]. [cit ]. Dostupné z: Tyto antioxidanty na sebe vážou kyslík a pomáhají redukovat tvorbu okysličeného lipoproteinu, který je hlavní příčinou kornatění tepen a vzniku trombóz. Tento antioxidační účinek se spolu s účinky vitaminu C podílí na odbourávání cholesterolu. Negativní LDL cholesterol se podílí na ucpávání cév tukovými usazeninami. Jeho oxidaci způsobují volné kyslíkové radikály, které v organismu vznikají účinkem stresu, při kouření, působením špatného ovzduší, při tělesné zátěži, ve stáří a pod vlivem dalších procesů 15

16 probíhajícím v lidském těle neustále (Vinoazdraví. [online]. [cit ]. Dostupné z: Víno obsahuje: Vodu podle druhu vína až 80%. Alkohol hlavním zástupcem je ethylalkohol, který vzniká alkoholickým kvašením cukru. Vyšší alkoholy jsou nežádoucí, způsobují totiž bolesti hlavy. Barviva modré odrůdy vinné révy obsahují červená barviva antokyany, které víno obarvují v době nakvašení ze slupek bobulí. Naopak slupka bílých bobulí obsahuje bílá barviva flavonoidy - antioxidanty. Aromatické látky dodávají vínům chuť, vůni a celkový charakter. Třísloviny způsobují natrpklou příchuť vína díky přítomnosti taninů. Taniny, jsou nejen významnými antioxidanty, ale mají také antibakteriální účinek, posilují imunitu, snižují krevní tlak a snižují riziko vzniku nádorů. Velkému množství tanin je připisována ranní migréna. Tu způsobuje především větší konzumace červeného vína, které obsahuje až 2 g tanin na litr vína. Fenolické látky nejvýznamnější jsou flavonoidy. Víno jich obsahuje desítky. Jejich složení určuje technologie zpracování, odrůda i zeměpisná poloha. Nejznámější fenolické látky jsou resveratrol, quercetin, katechin, epikatechin, kaemforol, dále fenolkarbonové kyseliny - gallová, protokachetová, kumarová, kávová, vanilinová a ferulová. Vitaminy obsah se liší podle jednotlivých odrůd. Vitaminy nejvíce obsažené ve víně jsou ze skupiny B. B 1 thiamin - důležitý pro správnou nervovou funkci, působí také při depresích nebo migrénách a ovlivňuje správnou mozkovou činnost. Při jeho nedostatku se může objevit nervové onemocnění, únava, zácpa, nebo nechutenství. 16

17 B 2 riboflamin udržuje dobrý stav pokožky, reguluje růstové a životní procesy. B 5 kyselina pantothenová významná při metabolických procesech, účastní se proměny cukrů, tuků a bílkovin a zvyšuje celkovou imunitu. B 6 piridoxin prevence proti vzniku nervových a revmatických onemocnění, podílí se na metabolismu aminokyselin a především na krvetvorbě. B 12 kyanokobalamin podílí se na tvorbě červených krvinek, omezuje únavu a napomáhá proti depresím. Biotin H má vliv na kvalitu pokožky. Nicin PP ovlivňuje činnost žaludku a střev, prokrvuje pokožku. Vit. C brání vzniku infekcí, podporuje imunní systém. Minerální látky množství ovlivňuje složení půdy a zvolení technologie zpracování vína. Draslík (K) pomáhá snižovat krevní tlak, udržuje množství tekutiny v buňkách, umožňuje přeměnu krevního cukru na glykogen, pomáhá odstraňovat z těla škodlivé látky a toxické zplodiny metabolismu. Vápník (Ca) - udržuje zdravé kosti a zuby, pomáhá v prevenci osteoporózy, podporuje činnost srdečního svalu i ostatních svalů, nervové vzruchy a krevní srážlivost. Zmírňuje poruchy trávení. Hořčík (Mg) účastní se tvorby energie, nervových funkcí, svalové relaxace a tvorby zubů a kostí. Společně s vápníkem a draslíkem reguluje srdeční rytmus a krevní srážlivost a pomáhá při tvorbě a využití inzulínu. Fosfor (P) podílí se především na stavbě kostí a udržuje je v dobrém stavu, dále pomáhá vytvářet zubní sklovinu. Železo (Fe) - léčí chudokrevnost, je zvláště potřebný v těhotenství a u žen se silným menstruačním krvácením. Pomáhá rozdělovat kyslík krví a ve svalech, zásobuje celé tělo energií. 17

18 Mangan (Mn) - udržuje zdraví cévní systém, zabraňuje ukládání cholesterolu na cévní stěny, při nedostatku manganu může dojít k onemocnění cukrovkou. Cukry hrozny obsahují glukózu a fruktózu. Vína jsou tříděna do tří kategorií podle množství zbytkového cukru na suché víno, které obsahuje pouze 4 g zbytkového cukru na litr. Polosuché víno, které obsahuje 4,1 g 12 g cukru na litr a sladké víno s obsahem minimálně 45 g zbytkového cukru na litr. Čím více zbytkového cukru víno obsahuje, tím více má kalorií. Kyseliny víno obsahuje hlavně kyselinu vinnou, jablečnou a mléčnou. Při nepřízni počasí hrozny obsahují více kyseliny jablečné, po které je víno více kyselé. Dusíkaté látky tvoří proteiny, polypeptidy a aminokyseliny (Mourek, 2 005), (Vinoazdraví. [online]. [cit ]. Dostupné z: Konzumace alkoholických nápojů působí na tělesné a duševní zdraví, na psychickou výkonnost a psychický stav. Mnohé studie ukazují, že mírná konzumace alkoholu má příznivý účinek na celkové lidské zdraví i na jednotlivé orgány (Budinský, 2 010). Cituji Michlovského (2 011), jenž uvádí tyto pozitivní účinky vína: Snížení úmrtnosti na srdečně-cévní nemoci o 44 %. Zlepšení trávení. Stimulace žaludku. Antiradikálové 1, baktericidní 2, fungistatické 3 vlastnosti a zvýšené vylučování cholesterolu z krve. Prevence srdečněcévních onemocnění a Alzheimerovy nemoci. Mírné pití vína může pomáhat léčbě žaludečních vředů, bránit vzniku ledvinových kamenů, chránit před ionizujícím zářením 4 ; víno má antidiabetické vlastnosti, pomáhá zlepšovat zrak, zejména u starších lidí, snižuje koncentraci histaminu, napomáhá lepší náladě a zdravému spánku. (s. 55) 1 - protinádorové vlastnosti 2 - schopnost ničení mikrobů 3 - potlačující růst hub 4 - je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující k ionizaci atomů nebo molekul ozářené látky 18

19 Alkohol současně působí jako přirozené hypnotikum a lék proti špatné náladě a nepatologické mírné depresi a úzkosti Pivo či dva decilitry vína dokáží v mnoha případech zmírnit úzkost či rozladění (Budinský, 2 010, s. 39). Přestože člověku alkohol prospívá, může při předávkování či nerozumném přístupu i škodit. Škody, které alkohol při nadměrné konzumaci způsobí, chápeme jako daň za neodpovědnost a zneužívání. Podle Budinkého (2 010) alkohol poskytuje mnoho nového a krásného. Od rituálů, pocitů vznešenosti, romantiky, chuťových zážitků, uklidnění, euforii, inspiraci až po nové erotické prožitky a záliby. Konzumace tohoto moku vytváří a prohlubuje každé životní pocity, které jsou pro duševní a tělesné zdraví nesmírně důležité. Je prokázáno, že osoby s převládajícími negativními pocity, pesimisticky naladění, se stabilně špatnou náladou daleko více marodí, hůře se uzdravují a dožívají se nižšího věku (Budinský, 2 010, s. 23). Mají červené a bílé víno stejný preventivní účinek? Otázkou nyní zůstává, která vína, zda červená nebo bílá, snižují více riziko onemocnění a úmrtí na srdeční infarkt, mozkovou mrtvici a na jiná cévní onemocnění. Již v roce A.Selwyn St. Legere prokázal, že nejpříznivěji působí na rizikové faktory aterosklerózy víno, ovšem nespecifikoval jeho druh. Později v Německu byl studován vliv malého množství bílého vína po dobu 4 týdnů. Tento výzkum přispěl novým objevem bílé víno výrazně snížilo jak LDL cholesterol, tak fibrinogen 5 a krevní cukr oproti abstinentům (Šamánek, 2 010). 5 - je velký glykoprotein, který se běžně vyskytuje rozpuštěný v krevní plazmě; je nezbytný při srážení krve 19

20 Studii, porovnávající vliv bílého a červeného vína na rizikové faktory aterosklerózy provedl jako první u nás Šamánek. Následující řádky uvádí poznatky z jeho rozsáhlé studie: Hodnotili jsme hladinu příznivého faktoru, kterým je HDLcholesterol, ale měřili jsme rovněž hladinu nepříznivého LDLcholesterolu a triglyceridů, o nichž některé studie uvádějí, že po pití alkoholu stoupají. Mezi mechanismy účinku pití alkoholu na vznik srdečního infarktu se v poslední době zařadil také vliv na srážení krve a tvorbu sraženin, které ucpávají koronární tepny. Proto jsme zjišťovali také hladinu fibrinogenu. Protože víme, že pití vína může příznivě i nepříznivě ovlivňovat výšku krevního tlaku, sledovali jsme také odpověď krevního tlaku na mírné pití vína a s ohledem na možné nebezpečí, které s sebou přináší onemocnění cukrovkou, jsme měřili také hladinu cukru. U všech osob zařazených do studie, jsme se také chtěli přesvědčit, že pití malého množství vína nepoškodí jejich jaterní funkce, a zajímalo nás, jestli pitím neztloustnou. Do souboru jsme zařadili 50 mužů. Jejich průměrný věk byl 40 roků. Ze souboru byli vyřazeni muži s obezitou (BMI 30), abstinenti a vegetariáni, muži se zvýšeným krevním tlakem, diabetici, osoby s akutním infekčním nebo chronickým onemocněním, dále pacienti, kteří brali nějaké léky, a také ti, co už měli postižené jaterní funkce. V souboru bylo 36 % kuřáků. K testování jsme použili nejprve bílé veltlínské víno ze znojemské oblasti s 11,5 % alkoholu a s 2,25 g/l veškerého cukru. Za rok ve stejném časovém období jsme pak testovali červené svatovavřinecké víno se stejným obsahem alkoholu a poněkud vyšším obsahem 3,20 g/l veškerého cukru. Testované osoby pily 375 ml vína neboli 43 g alkoholu denně kolem večeře. Po dvou týdnech a na konci celého čtyřtýdenního období testování vína jsme je klinicky vyšetřili, změřili jsme jim krevní tlak, zvážili jsme je a změřili jejich výšku. V té době dostali také dávku na další 2 týdny. Po dalších 2 týdnech jsme je vyšetřili stejně jako při vyšetření za 14 dní, odebrali jsme jim krev a výsledky porovnali s prvním měřením před započetím konzumace vína. Každodenní pití bílého vína po velmi krátkou dobu, 20

21 pouhých čtyř týdnů, nezměnilo výrazně celkový, ani LDL-cholesterol. K statisticky výraznému zvýšení však došlo v hodnotách HDLcholesterolu, který se zvýšil z 1,17 mmol/l na hodnotu 1,25 mmol/l. Výrazně se také zlepšil profil plasmy, který působí proti vzniku sklerotických plátů, což se projevilo významným vzestupem esterifikační rychlosti HDL-cholesterolu z 16 %/hodinu na 18 %/hodinu. Koncentrace triglyceridů se u bílého vína zvýšila pouze zcela nevýrazně z 2,1 mmol/l na 2,3 mmol/l. Sledovaní neztloustli a naopak tělesná hmotnost po čtyřtýdenním pití bílého vína nevýrazně poklesla z hodnoty 86,5 kg na 85,7 kg. BMI se na konci pití také nepatrně snížil z 26,8 na 26,6. Systolický krevní tlak se při pití bílého vína při druhém vyšetření proti kontrolnímu nezměnil. Diastolický tlak poklesl ze 78,0 mm Hg na 76 mm Hg, ale jeho změny byly statisticky zcela nevýznamné. Testování jaterního enzymu ALT neukázalo po čtyřtýdenním pití vína žádné poškození jaterního parenchymu. Zajímavé změny jsme zjistili při testování fibrinogenu. Po čtyřtýdenním pití bílého vína hodnota statisticky velmi výrazně poklesla. Na konci čtyřtýdenního pití bylo v krvi 3,35 g/l fibrinogenu, oproti 3,77 g/l, které jsme naměřili u bílého vína před začátkem pití. Testování červeného vína, které jsme provedli ve stejném ročním období za rok poté stejným způsobem, jaký byl použit u bílého vína, neprokázalo žádný příznivý vliv tohoto vína ani na hladinu HDLcholesterolu, ani na pokles fibrinogenu (Šamánek, 2 010, s ). Z této studie vyplývají jednoznačné závěry. Každodenní střídmé pití bílého vína má jednoznačně příznivý vliv na snížení úmrtnosti na srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, výskyt cukrovky a další cévní onemocnění. Tyto výsledky nelze porovnávat s výsledky v jiných zemích vzhledem k regionálním odlišnostem jejich vín. Nesmíme opomíjet řadu dalších faktorů jako frekvence pití, pití spolu s jídlem, denní období konzumace vína, složení stravy a celkový životní styl, které mohou pozměnit výsledky preventivních účinků bílého a červeného 21

22 vína. Dalším z důvodů, proč má pití bílého vína větší preventivní vliv na vznik aterosklerózy, je i fakt, že podle studie G. J. Troupa jsou antioxidační molekuly v bílém víně menší, snadněji vstřebatelné a tím pádem více účinné než větší molekuly v červeném víně. Ve prospěch bílého vína jednoznačně mluví snížení krevní srážlivosti, které může bránit ucpávání koronárních tepem, celkem o 20 % u bílého, na rozdíl od pouhé poloviny, tj. 10 % při pití červeného vína (Šamánek, 2 010, s. 99). Do nedávna byl po celém světě rozšířený názor, že pití červeného vína má pozitivnější účinky než pití bílého. Díky vystoupení profesora Serge Renauda z Lyonu v listopadu roku v americké televizi, byla rozpoutána debata o tzv. francouzském paradoxu. Autoři tvrdili, že přestože ve Francii konzumují daleko méně zdravou potravu než ve Spojených státech, jejich úmrtnost na srdeční infarkt je nižší než ve Spojených státech. Tento fakt byl přisuzován právě velké konzumaci červeného vína ve Francii (Šamánek, 2 010) Zásadní pravidla konzumace alkoholických nápojů zvláště pak vína Důležitou podmínkou je, aby pití alkoholu bylo střídmé a konzumovala se pouze malá dávka. Zdraví prospěšná denní dávka alkoholu se také liší u pohlaví. Dle Šamánka (2 010), by muži měli každý den vypít přibližně 20 až 40 g alkoholu (dva až čtyři decilitry vína). Dávka u žen by měla být nižší, neměla by přesáhnout 20 až 30 g alkoholu (dva decilitry vína). Hlavním důvodem, proč denní dávka alkoholu je u žen menší než u mužů, je kvůli aktivitě enzymu alkohol-dehydrogenázy, který je u žen méně aktivní. Alkohol-dehydrogenáza, je enzym, který se nachází v žaludku a tenkém střevě a rozkládá alkohol. Aktivita tohoto enzymu u žen je o 20 až 30 % nižší než u mužů. Tento fakt lze jednoduše demonstrovat. Muž a žena, kteří vypijí stejné množství 22

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013 Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Výroky se vztahem k pivu slabému alkoholickému nápoji Historický výrok Dr.Ing.Jana

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Dietetická potravina pro zvláštní lékařské účely Informace pro pacienty Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Vážíme si Vašeho zdraví. Výrobce: Orthomol GmbH, Herzogstraβe 30, 40764 Langenfeld Německo www.orthomol.com

Více