Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Sportovních studií Katedra kineziologie Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jana Juříková, Ph.D. Vypracovala: Aneta Bukáčková TVS (RVS) Brno, 2012

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala zcela samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 10. února 2012.

3 Poděkování: V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní Mgr. Janě Juříkové Ph. D. za cenné rady, připomínky a doporučenou literaturu. Mé, ne méně velké díky, patří také mým prarodičům, kteří mne od malička vedli k lásce k vinicím, vinné révě a vínu jako takovému. A tím ovlivnili můj pohled na konzumaci alkoholu a také ve mně probudili nápad na téma bakalářské práce. V neposlední řadě bych ráda vyjádřila díky panu MUDr. Jiřímu Dvořáčkovi, řediteli psychiatrické léčebny Červený Dvůr, který mne velmi ochotně provedl léčebnou, vysvětlil mi prováděné praktiky a umožnil mi zúčastnit se skupinového psychiatrického sezení. V Brně 10. Února 2012 Aneta Bukáčková

4 OBSAH I. TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD ALKOHOL Historie Příznivé účinky vína Zásadní pravidla konzumace alkoholických nápojů, zvláště pak vína ALKOHOL A JEHO VLIV NA CÍLOVOU SKUPINU Alkohol a mládež Alkohol v těhotenství Alkohol ve sportu ALKOHOL V LIDSKÉM TĚLE Vstřebávání alkoholu Trávení a vylučování alkoholu NEGATIVNÍ ÚČINKY ALKOHOLU Nadměrná konzumace Stádia alkoholismu Léčba KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ V ČESKÉ REPUBLICE A ITÁLII Preference alkoholických nápojů v České republice Preference alkoholických nápojů v Itálii..51 II. TEORETICKÁ ČÁST 6. VÝZKUM Cíl výzkumu Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Materiály a metody Výsledky a diskuze ZÁVĚR...66 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...68 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...71

5 SEZNAM PŘÍLOH...72 PŘÍLOHY..73 RESUMÉ

6 I. TEORETICKÁ ČÁST Úvod Vliv alkoholu na celou společnost je tématem velmi aktuálním a dotýká se, ať už negativně či pozitivně, každého z nás. Lidské jednání jím bylo ovlivňováno už před celými staletími a nikdo mu může upřít jeho popularitu po celém světě. Velmi dobře si vzpomínám, jak jsem jako malá holka obdivně pozorovala mé rodiče při popíjení vína a už tehdy jsem toužila okusit mok dospělých. V této bakalářské práci se pokusím o zhodnocení především kladných účinků malé dávky alkoholu na lidské zdraví u zdravé populace. Dále se budu věnovat vlivu alkoholu na cílovou skupinu, kde jsem zvolila tři základní kategorie: Děti Těhotné ženy Sportovci Zvolení těchto tří kategorií není náhodné. V literatuře zabývající se účinky alkoholu jsem nenašla byť jen jedinou zmínku o pozitivním účinku alkoholických nápojů na těhotné ženy a sportovce. Proto je nutno dodat, že i když je mým cílem ukázat, že střídmé pití alkoholu u dospělé populace má pozitivní účinky, nelze zavírat oči před těmi negativními. Hranice mezi bezpečnou a rizikovou konzumací alkoholu je velmi tenká a této problematice se hodlám věnovat v druhé polovině své bakalářské práce. Za přínos považuji svou návštěvu psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře v jižních Čechách specializované na střednědobou ústavní léčbu patologického hráčství a závislostí na návykových látkách a alkoholu. Zde jsem společně s pacienty strávila celý den. 6

7 Preference druhu alkoholu v různých koutech světa se liší. Ať už je to dáno historicky nebo geograficky. V České republice je nejvyhledávanějším alkoholickým nápojem pivo, v Itálii víno. Myšlenka prozkoumat toto téma a nahlédnout na alkohol za české hranice mne napadla při ročním studijním pobytu v italské Boloni. Doufám, že se mi zde povedlo zcela objektivně posoudit literární prameny. Jak praví Starý zákon: Pijte víno, ale s mírou, užívejte je, ale nevyužívejte je. Buďte moudří, ale zůstaňte střízliví. 7

8 1. ALKOHOL Výraz alkohol je arabského původu. Pochází ze slova al-ghul, což znamená v současném překladu alkohol, původně to znamenalo jemná substance (Šamánek, 2 010, s. 19). Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením sacharidů (Machová a kol., 2 009, s. 65). Chemickým složením je etanol, malá molekula chemické značky C 2 H 5 OH. Šamánek uvádí, že je nejčastěji vyráběn z vinné révy, ale také ze švestek, hrušek, jablek nebo polysacharidů jako jsou brambory nebo obilné zrno. Alkohol má bod varu při 77 C a tuhne při C. Tento fakt nelze opomíjet především při používání alkoholu v kuchyni. Pro svůj nízký bod mrazu se alkohol využívá v nemrznoucích směsích do ostřikovačů. Alkoholy se také používají jako rozpouštědla, výchozí suroviny pro chemický průmysl, jako je výroba umělých hmot a výbušnin. Používají se také pro výrobu léčiv, v potravinářství atd. (Wikipedia. [online]. [cit ]. Dostupné z: Důležitými alkoholy a i těmi nejpoužívanějšími jsou methanol (methylalkohol), ethanol (ethylalkohol), cyklohexanol a glycerol. Některé alkoholy, například ethanol a methanol jsou nervové jedy Historie Zmínky o konzumaci alkoholu najdeme již v počátcích a do naší kultury patří již od počátků lidské historie (Šamánek, 2 010). Svědčí o tom nález genů pro alkoholdehydrogenázu, což je enzym, který hraje nejdůležitější roli ve štěpení alkoholu. Je známo, že již před vznikem člověka pili, a ještě dnes pijí nakvašené šťávy z květů a ovoce, a nacházejí tak potěšení z příjemného stavu nejen ptáci, např. papoušci, ale také zvířata jako krysy, jeleni, koně, sloni, a samozřejmě také lidoopi (Šamánek, 2 010, s. 25). 8

9 Ovšem konzumace alkoholu ve větším množství byla člověku umožněna až zavedením zemědělství. Medovina je pravděpodobně nejstarší alkoholický nápojem, který vzniká zkvašením medu a vody. Hlavní důvod, proč lidstvo začalo pít alkohol, byl fakt, že voda, tekutina plná bakterií, představovala mnohem větší nebezpečí než alkohol, který byl právě díky fermentaci ošetřen. Dalším pozitivem fermentace různých šťáv a vín je také fakt, že fermentovaná šťáva se nekazí tak rychle jako ta nefermentovaná. Naši předci si tak díky fermentaci mohli nápoje uschovat na delší dobu beze strachu, že se mok zkazí. Fermentace a požívání alkoholu, tedy nevzniklo jako něco nečestného, využíváno jen pro potěšení a zábavu, ale prvotním důvodem bylo zdravotní hledisko. A toho si byli vědomi už naši předci nejen v Mezopotámii, ale také ve staré Číně. Číňané byli prvním národem, který objevil destilaci alkoholu, pravděpodobně kolem roku 90 př. n. l. Ale až s rozvojem alchymie, jejíž objev bývá připisován egyptskému bohu Thovtovi kolem roku 390 n. l. (Šamánek, 2010), mohla začít destilace alkoholu ve větším množství. První popis destilace alkoholu pochází od arabského alchymisty Peršana Abu Musa Jabíra ( ) latinsky nazývaného Geber. Arabové stáli u samého vzniku tvrdého alkoholu, dnes konzumaci alkoholu tvrdě zavrhují. Zákaz pití alkoholických nápojů v arabském světě se začal uplatňovat až po smrti proroka Mohameda, který původně pití alkoholu neodmítal. Právě prorok Mohamed v Koránu popisuje ráj jako zemi s řekami vína, které potěšují pijáky. Dle Šamánka příčiny zákazu konzumace alkoholických nápojů v islámském světě byly jednoznačně socioekonomické. Důkazem může být i muslimská bajka. Praví, že první vinici zakládal muž jménem Hama, kterému pomáhal ďábel. Půdu nejprve pokropil krví páva, révu krví opice, hrozny krví lva a zralé hrozny krví vepře. Proto když piják vína začne pít, tak se nadýmá jako páv, později je veselý a poskakuje jako opice, pak se 9

10 stane bojovným a zuřivým jako lev a nakonec se u něj projeví vlastnosti prasete (Šamánek, 2 010, s. 38). Postoje lidské společnosti k požívání alkoholických nápojů se v různých dobách a kulturách lišily. Obecně lze říci, že alkoholismus byl již v historii vnímán negativně. Mnohé tresty za přistižení v alkoholovém deliriu byly velmi kruté a přísné. Například ve staré Číně (1 220 př. n. l.) byl udělen trest smrti každému, kdo byl přistižen opilý. V Indii byl za trest za opilost o něco mučivější. Odsouzený byl nucen pít vařící víno, vodu, vřelé mléko či dokonce kraví moč tak dlouho, dokud nezemřel. Zejména pro ženy byl alkohol zakázán. Pokud byla žena přistižena v opilosti, následoval krutý trest. Obviněné se vypalovala podoba nádoby, z níž alkohol pila, žhavým železem do kůže na čele. Pak byla z komunity vyhnána. I papežové se snažili zabránit pití alkoholu. A to tím, že nechali vylévat sudy s alkoholem do řek. V antickém Římě měl každý občan právo zabít svou ženu, pokud ji přistihl opilou. V Athénách byla opilost trestána smrtí. A například Alexandr Veliký tento přístup praktikoval vůči svým vojákům, neboť byl přesvědčen, že opilý voják není dobrý voják. Každý, kdo byl přistižen v opilém stavu, byl nemilosrdně popraven (Alkoholik. [online]. [cit ]. Dostupné z: Na druhou stranu už tenkrát věděli, že víno lze nejen konzumovat, ale také ho lze využít k čištění ran na bitevním poli. Alkohol jako takový se využíval k čištění střev, léčení nespavosti, zácpy a především k otupování bolesti při trhání zubů a menších operačních zákrocích. Ve středověku sloužil i při léčbě tyfu a cholery (Alkoholik. [online]. [cit ]. Dostupné z: V období socialismu na konzumaci alkoholu pohlíželi velice negativně. Považovali jej za jednu z nejběžnějších a nejvíce zdomácnělou škodlivinu, která narušuje zdravotní rovnováhu (Bartošek, 1 963, s. 23). 10

11 Dnes se s tímto termínem tolik nesetkáme, ale běžně se alkoholismu přezdívalo sociální nemoc, která je, jak uvádí Bartošek, daleko více problémem společnosti kapitalistické než socialistické. Alkoholismem v nejširším slova smyslu rozumíme souhrn škodlivých a nepříznivých důsledků, které jsou způsobovány nevhodnými formami a požívání alkoholických nápojů (Bartošek, 1963, s. 11). Jeho negativní vlivy byly patrné hlavně při práci v zaměstnání a to se v socialistické společnosti netolerovalo. V dnešní společnosti je alkoholismus ve vysoké míře tolerován, je chápán jako nedílná součást moderní společnosti. Můžeme jej definovat také takto: Alkoholismus je skupina jevů fyziologických (tělesných), behaviorálních (týkajících se chování) a kognitivních (týkajících se duševního života, zejména poznávání), v nichž přijímání alkoholu má u jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti na alkoholu je touha (často silná, někdy přemáhající) přijímat alkohol (Alkoholik. [online]. [cit ]. Dostupné z: Dle Světové zdravotnické organizace má alkohol nejvyšší podíl na celkovou nemocnost a na předčasná úmrtí. Je opravdu tak náročné kontrolovat naši konzumaci alkoholu, aby byla našemu zdraví prospěšná, a ne naopak? Na toto téma je nutné nahlížet ze dvou různých pohledů. Novodobé výzkumy jednoznačně potvrzují pozitivní účinky malého množství alkoholu, konktrétně vína Příznivé účinky vína Již v dávných dobách se moc dobře vědělo o příznivých účincích alkoholu. Díky alkoholu se zabránilo střevním infekcím, používal se také při maceraci bylin a jako anestetikum. 11

12 Studie, kterou v roce provedl někdejší vědec A.Selwyn St. Leger, jednoznačně potvrzuje příznivý vliv vína na lidské zdraví. V této studii uvádí, že pití vína snižuje úmrtnost na srdeční infarkt, a to především u mužů ve věku 55 až 64 roků. Toto období je dle Legera klasifikováno jako období vysoké úmrtnosti na srdeční infarkt. Zmiňované pozitivní účinky byly pozorovány u vína, u ostatního alkoholu byl účinek menší a u pití piva nebyl zaznamenán žádný pozitivní účinek. Na základě těchto studií Americká lékařská společnost uzavírá, že alkohol snižuje riziko úmrtí na srdeční infarkt o 30 až 50 % a Národní ústav proti nadměrnému pití a alkoholismu dokonce o 40 až 60 % (Šamánek, 2 010). Ke správnému pochopení pozitivních účinků vína se nejdříve opět ohlédneme do minulosti. Konzumace vína byla v minulosti výhradně doménou králů, vůdců a faraonů (Šamánek, 2 010). Kdy a kde se víno začalo vyrábět, nevíme zcela přesně, ale předpokládá se, že za tak stalo přibližně let př. n. l. v oblastech současné Gruzie a Arménie. Název tak nejspíše pochází z gruzínského gvino. Tento název má ve všech indoevropských jazycích stejný základ. Keltsky se víno řekne gvid, německy wien, francouzsky vin. Náš výraz víno pochází z římského vinum, které se k nám na Moravu dostalo s římskými legiemi (Šamánek, 2 010, s. 27). Výroba vína se rozšířila do Malé Asie, Číny a Indie z Gruzie a Arménie. Víno se vyrábělo s nízkým obsahem alkoholu a vysokým obsahem kyselin, zvláště pak kyseliny octové. Postupem času se vyšlechtila kvalitní vinná réva. Nejlepší podmínky pro pěstování vinné révy v naší prehistorii byly v období neolitu cca a př. n. l.. Nejstarší legenda o vzniku vína popisuje, jak král Persie Džemíd nesmírně rád pil šťávu z hroznů, která byla k dispozici pouze v krátkém ročním období. Král učinil experiment a tuto vylisovanou šťávu z hroznů poručil uložit do sklepa. Šťávu neustále ochutnával, 12

13 než začala kvasit a přestala mu chutnat. Jeho sluhové ale v ochutnávání pokračovali až do doby než se ze šťávy stal burčák a později mladé víno. V uzavřeném sklepě se nejen opili, ale vlivem unikajícího oxidu uhličitého všichni zemřeli. Král tak prohlásil hroznovou šťávu za jedovatou. Jen díky králově manželce, která trpěla nesnesitelnou nespavostí a chtěla se jedovatou tekutinou otrávit, zjistili, že ze šťávy se stalo mladé a chutné víno, a ne šťáva jedová. Poté král tuto vykvašenou hroznovou šťávu prohlásil za královský lék. A to byl první krůček k výrobě vína a jeho obřadnému servírování (Šamánek, 2 004). Pití vína ve staré Číně Víno se v Číně nejprve vyrábělo z nativních divokých hroznů. Nativní divoké hrozny byly fialové hrozny z rodu Vitis, které se množily ve volné přírodě. Ovšem kolonisté tuto vinnou révu považovali k přípravě vína za nevhodnou (Vino ip. [online]. [cit ]. Dostupné z: Poté se do Číny tajně pašovaly ušlechtilejší hrozny. Pití vína byl rituál, který se prováděl při narození dítěte, při svatbě, při oslavách vítězství a dokonce se také pilo před soudním rozhodnutím. Důvodů pro pití vína bylo mnoho. Velmi často se víno používalo při církevních slavnostech. Bylo považováno za spirituální neboli mentální potravu, na rozdíl od té materiální. Číňané věřili, že malé množství vína je předepsáno nebesy. Možná právě proto se postupně začalo pít každý den, i ve větším množství. Pozdější nadměrná konzumace vedla k přijetí zákona, který výrobu vína zakazoval (Šamánek, 2 010) 13

14 Pití vína v Egyptě Víno se stalo součástí pohřebních rituálů a bylo ukládáno do hrobek společně s těly králů. Pěstování vinné révy v Egyptě je doloženo kresbami z Egypta, které jsou starší než let. Pití vína a pěstování vinné révy bylo už tenkrát velmi nákladné. Proto také radovánky se sklenkou vína byly pouze výhradou faraonů a nejmajetnějších vrstev. Existují doklady o tom, že do Egypta se víno dováželo z Mezopotámie. Teprve později se vinná réva začala pěstovat i v deltě Nilu a v oázách Charga a Dachla. Stejně jako ve staré Číně i Egypťané používali víno pro náboženské obřady. Pěstování vína bylo v Egyptě výsadou knězů. Věřilo se totiž, že víno je darem Osirise, boha kvetoucí vinice. Historici se také domnívají, že víno dostávali i dělníci pracující v Gize především jako infekčně neškodný nápoj. V Egyptě bylo celkem 24 druhů vín, jejichž kvalitu posuzovali speciálně vyškolení celníci. Nejoblíbenější víno bylo červené, jež bylo více rozšířené než bílé (Šamánek, 2 010). Víno v židovské kultuře V židovské kultuře se objevují zmínky o víně již v pověsti o velké potopě. Jakmile potopa skončila, vysázel Noe víno na svazích Araratu (nynější Turecko) a začal jej pěstovat. V bibli se také praví: Noe se napil vína a byl nalezen svými příbuznými nahý a opilý. (Starý zákon, Genesis 9:20-21). V těchto časech bylo pití vína velmi rozšířeno. Tak jako se v dnešní společnosti pije víno během jídla, tak se pilo tenkrát i mezi Židy. Mezi prvními Ježíšovými zázraky byla proměna vody ve víno (Šamánek, 2 010). Vinná réva u nás První zmínky o pěstování vinné révy u nás byly nalezeny v Mikulově, kde se našel vinařský nůž. K většímu rozšiřování vinic 14

15 a výroby vína však došlo až při budování Velkomoravské říše před rokem 833, kdy se na Velké Moravě ujímá vlády Mojmír I. První písemný záznam o vinicích na Moravě pochází z roku 1 101, který byl nalezen v třebíčském klášteře. Dle pověsti kníže Svatopluk poslal českému knížeti Bořivojovi a jeho manželce Ludmile sud vína při příležitosti narození jejich syna. Ludmila si po té víno tak oblíbila, až i svého syna Václava vedla k péči o vinice. Za skutečného zakladatele vinic u nás lze považovat Karla IV., který v roce nařídil zakládat vinice. Takto díky Karlu IV. má český národ nejen mnoho významných památek, ale také zrod vinic, kterými tak chtěl tento panovník zaměstnat značný počet osob (Šamánek, 2 010). Látky obsažené ve víně a mechanismus jejich působení Víno obsahuje kromě alkoholu také fenoly. Fenolické látky tvoří skupinu sloučenin, z nichž jsou významné flavonoidy. Červené víno má vyšší obsah fenolických látek, v bílém víně je zase vyšší obsah antioxidačního enzymu katalázy a to až x. Flavonoidy působí jako antioxidanty, jinak se také nazývají bioflavonoidy či vitamín P, jsou to rostlinné sekundární metabolity (Wikipedia. [online]. [cit ]. Dostupné z: Tyto antioxidanty na sebe vážou kyslík a pomáhají redukovat tvorbu okysličeného lipoproteinu, který je hlavní příčinou kornatění tepen a vzniku trombóz. Tento antioxidační účinek se spolu s účinky vitaminu C podílí na odbourávání cholesterolu. Negativní LDL cholesterol se podílí na ucpávání cév tukovými usazeninami. Jeho oxidaci způsobují volné kyslíkové radikály, které v organismu vznikají účinkem stresu, při kouření, působením špatného ovzduší, při tělesné zátěži, ve stáří a pod vlivem dalších procesů 15

16 probíhajícím v lidském těle neustále (Vinoazdraví. [online]. [cit ]. Dostupné z: Víno obsahuje: Vodu podle druhu vína až 80%. Alkohol hlavním zástupcem je ethylalkohol, který vzniká alkoholickým kvašením cukru. Vyšší alkoholy jsou nežádoucí, způsobují totiž bolesti hlavy. Barviva modré odrůdy vinné révy obsahují červená barviva antokyany, které víno obarvují v době nakvašení ze slupek bobulí. Naopak slupka bílých bobulí obsahuje bílá barviva flavonoidy - antioxidanty. Aromatické látky dodávají vínům chuť, vůni a celkový charakter. Třísloviny způsobují natrpklou příchuť vína díky přítomnosti taninů. Taniny, jsou nejen významnými antioxidanty, ale mají také antibakteriální účinek, posilují imunitu, snižují krevní tlak a snižují riziko vzniku nádorů. Velkému množství tanin je připisována ranní migréna. Tu způsobuje především větší konzumace červeného vína, které obsahuje až 2 g tanin na litr vína. Fenolické látky nejvýznamnější jsou flavonoidy. Víno jich obsahuje desítky. Jejich složení určuje technologie zpracování, odrůda i zeměpisná poloha. Nejznámější fenolické látky jsou resveratrol, quercetin, katechin, epikatechin, kaemforol, dále fenolkarbonové kyseliny - gallová, protokachetová, kumarová, kávová, vanilinová a ferulová. Vitaminy obsah se liší podle jednotlivých odrůd. Vitaminy nejvíce obsažené ve víně jsou ze skupiny B. B 1 thiamin - důležitý pro správnou nervovou funkci, působí také při depresích nebo migrénách a ovlivňuje správnou mozkovou činnost. Při jeho nedostatku se může objevit nervové onemocnění, únava, zácpa, nebo nechutenství. 16

17 B 2 riboflamin udržuje dobrý stav pokožky, reguluje růstové a životní procesy. B 5 kyselina pantothenová významná při metabolických procesech, účastní se proměny cukrů, tuků a bílkovin a zvyšuje celkovou imunitu. B 6 piridoxin prevence proti vzniku nervových a revmatických onemocnění, podílí se na metabolismu aminokyselin a především na krvetvorbě. B 12 kyanokobalamin podílí se na tvorbě červených krvinek, omezuje únavu a napomáhá proti depresím. Biotin H má vliv na kvalitu pokožky. Nicin PP ovlivňuje činnost žaludku a střev, prokrvuje pokožku. Vit. C brání vzniku infekcí, podporuje imunní systém. Minerální látky množství ovlivňuje složení půdy a zvolení technologie zpracování vína. Draslík (K) pomáhá snižovat krevní tlak, udržuje množství tekutiny v buňkách, umožňuje přeměnu krevního cukru na glykogen, pomáhá odstraňovat z těla škodlivé látky a toxické zplodiny metabolismu. Vápník (Ca) - udržuje zdravé kosti a zuby, pomáhá v prevenci osteoporózy, podporuje činnost srdečního svalu i ostatních svalů, nervové vzruchy a krevní srážlivost. Zmírňuje poruchy trávení. Hořčík (Mg) účastní se tvorby energie, nervových funkcí, svalové relaxace a tvorby zubů a kostí. Společně s vápníkem a draslíkem reguluje srdeční rytmus a krevní srážlivost a pomáhá při tvorbě a využití inzulínu. Fosfor (P) podílí se především na stavbě kostí a udržuje je v dobrém stavu, dále pomáhá vytvářet zubní sklovinu. Železo (Fe) - léčí chudokrevnost, je zvláště potřebný v těhotenství a u žen se silným menstruačním krvácením. Pomáhá rozdělovat kyslík krví a ve svalech, zásobuje celé tělo energií. 17

18 Mangan (Mn) - udržuje zdraví cévní systém, zabraňuje ukládání cholesterolu na cévní stěny, při nedostatku manganu může dojít k onemocnění cukrovkou. Cukry hrozny obsahují glukózu a fruktózu. Vína jsou tříděna do tří kategorií podle množství zbytkového cukru na suché víno, které obsahuje pouze 4 g zbytkového cukru na litr. Polosuché víno, které obsahuje 4,1 g 12 g cukru na litr a sladké víno s obsahem minimálně 45 g zbytkového cukru na litr. Čím více zbytkového cukru víno obsahuje, tím více má kalorií. Kyseliny víno obsahuje hlavně kyselinu vinnou, jablečnou a mléčnou. Při nepřízni počasí hrozny obsahují více kyseliny jablečné, po které je víno více kyselé. Dusíkaté látky tvoří proteiny, polypeptidy a aminokyseliny (Mourek, 2 005), (Vinoazdraví. [online]. [cit ]. Dostupné z: Konzumace alkoholických nápojů působí na tělesné a duševní zdraví, na psychickou výkonnost a psychický stav. Mnohé studie ukazují, že mírná konzumace alkoholu má příznivý účinek na celkové lidské zdraví i na jednotlivé orgány (Budinský, 2 010). Cituji Michlovského (2 011), jenž uvádí tyto pozitivní účinky vína: Snížení úmrtnosti na srdečně-cévní nemoci o 44 %. Zlepšení trávení. Stimulace žaludku. Antiradikálové 1, baktericidní 2, fungistatické 3 vlastnosti a zvýšené vylučování cholesterolu z krve. Prevence srdečněcévních onemocnění a Alzheimerovy nemoci. Mírné pití vína může pomáhat léčbě žaludečních vředů, bránit vzniku ledvinových kamenů, chránit před ionizujícím zářením 4 ; víno má antidiabetické vlastnosti, pomáhá zlepšovat zrak, zejména u starších lidí, snižuje koncentraci histaminu, napomáhá lepší náladě a zdravému spánku. (s. 55) 1 - protinádorové vlastnosti 2 - schopnost ničení mikrobů 3 - potlačující růst hub 4 - je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující k ionizaci atomů nebo molekul ozářené látky 18

19 Alkohol současně působí jako přirozené hypnotikum a lék proti špatné náladě a nepatologické mírné depresi a úzkosti Pivo či dva decilitry vína dokáží v mnoha případech zmírnit úzkost či rozladění (Budinský, 2 010, s. 39). Přestože člověku alkohol prospívá, může při předávkování či nerozumném přístupu i škodit. Škody, které alkohol při nadměrné konzumaci způsobí, chápeme jako daň za neodpovědnost a zneužívání. Podle Budinkého (2 010) alkohol poskytuje mnoho nového a krásného. Od rituálů, pocitů vznešenosti, romantiky, chuťových zážitků, uklidnění, euforii, inspiraci až po nové erotické prožitky a záliby. Konzumace tohoto moku vytváří a prohlubuje každé životní pocity, které jsou pro duševní a tělesné zdraví nesmírně důležité. Je prokázáno, že osoby s převládajícími negativními pocity, pesimisticky naladění, se stabilně špatnou náladou daleko více marodí, hůře se uzdravují a dožívají se nižšího věku (Budinský, 2 010, s. 23). Mají červené a bílé víno stejný preventivní účinek? Otázkou nyní zůstává, která vína, zda červená nebo bílá, snižují více riziko onemocnění a úmrtí na srdeční infarkt, mozkovou mrtvici a na jiná cévní onemocnění. Již v roce A.Selwyn St. Legere prokázal, že nejpříznivěji působí na rizikové faktory aterosklerózy víno, ovšem nespecifikoval jeho druh. Později v Německu byl studován vliv malého množství bílého vína po dobu 4 týdnů. Tento výzkum přispěl novým objevem bílé víno výrazně snížilo jak LDL cholesterol, tak fibrinogen 5 a krevní cukr oproti abstinentům (Šamánek, 2 010). 5 - je velký glykoprotein, který se běžně vyskytuje rozpuštěný v krevní plazmě; je nezbytný při srážení krve 19

20 Studii, porovnávající vliv bílého a červeného vína na rizikové faktory aterosklerózy provedl jako první u nás Šamánek. Následující řádky uvádí poznatky z jeho rozsáhlé studie: Hodnotili jsme hladinu příznivého faktoru, kterým je HDLcholesterol, ale měřili jsme rovněž hladinu nepříznivého LDLcholesterolu a triglyceridů, o nichž některé studie uvádějí, že po pití alkoholu stoupají. Mezi mechanismy účinku pití alkoholu na vznik srdečního infarktu se v poslední době zařadil také vliv na srážení krve a tvorbu sraženin, které ucpávají koronární tepny. Proto jsme zjišťovali také hladinu fibrinogenu. Protože víme, že pití vína může příznivě i nepříznivě ovlivňovat výšku krevního tlaku, sledovali jsme také odpověď krevního tlaku na mírné pití vína a s ohledem na možné nebezpečí, které s sebou přináší onemocnění cukrovkou, jsme měřili také hladinu cukru. U všech osob zařazených do studie, jsme se také chtěli přesvědčit, že pití malého množství vína nepoškodí jejich jaterní funkce, a zajímalo nás, jestli pitím neztloustnou. Do souboru jsme zařadili 50 mužů. Jejich průměrný věk byl 40 roků. Ze souboru byli vyřazeni muži s obezitou (BMI 30), abstinenti a vegetariáni, muži se zvýšeným krevním tlakem, diabetici, osoby s akutním infekčním nebo chronickým onemocněním, dále pacienti, kteří brali nějaké léky, a také ti, co už měli postižené jaterní funkce. V souboru bylo 36 % kuřáků. K testování jsme použili nejprve bílé veltlínské víno ze znojemské oblasti s 11,5 % alkoholu a s 2,25 g/l veškerého cukru. Za rok ve stejném časovém období jsme pak testovali červené svatovavřinecké víno se stejným obsahem alkoholu a poněkud vyšším obsahem 3,20 g/l veškerého cukru. Testované osoby pily 375 ml vína neboli 43 g alkoholu denně kolem večeře. Po dvou týdnech a na konci celého čtyřtýdenního období testování vína jsme je klinicky vyšetřili, změřili jsme jim krevní tlak, zvážili jsme je a změřili jejich výšku. V té době dostali také dávku na další 2 týdny. Po dalších 2 týdnech jsme je vyšetřili stejně jako při vyšetření za 14 dní, odebrali jsme jim krev a výsledky porovnali s prvním měřením před započetím konzumace vína. Každodenní pití bílého vína po velmi krátkou dobu, 20

21 pouhých čtyř týdnů, nezměnilo výrazně celkový, ani LDL-cholesterol. K statisticky výraznému zvýšení však došlo v hodnotách HDLcholesterolu, který se zvýšil z 1,17 mmol/l na hodnotu 1,25 mmol/l. Výrazně se také zlepšil profil plasmy, který působí proti vzniku sklerotických plátů, což se projevilo významným vzestupem esterifikační rychlosti HDL-cholesterolu z 16 %/hodinu na 18 %/hodinu. Koncentrace triglyceridů se u bílého vína zvýšila pouze zcela nevýrazně z 2,1 mmol/l na 2,3 mmol/l. Sledovaní neztloustli a naopak tělesná hmotnost po čtyřtýdenním pití bílého vína nevýrazně poklesla z hodnoty 86,5 kg na 85,7 kg. BMI se na konci pití také nepatrně snížil z 26,8 na 26,6. Systolický krevní tlak se při pití bílého vína při druhém vyšetření proti kontrolnímu nezměnil. Diastolický tlak poklesl ze 78,0 mm Hg na 76 mm Hg, ale jeho změny byly statisticky zcela nevýznamné. Testování jaterního enzymu ALT neukázalo po čtyřtýdenním pití vína žádné poškození jaterního parenchymu. Zajímavé změny jsme zjistili při testování fibrinogenu. Po čtyřtýdenním pití bílého vína hodnota statisticky velmi výrazně poklesla. Na konci čtyřtýdenního pití bylo v krvi 3,35 g/l fibrinogenu, oproti 3,77 g/l, které jsme naměřili u bílého vína před začátkem pití. Testování červeného vína, které jsme provedli ve stejném ročním období za rok poté stejným způsobem, jaký byl použit u bílého vína, neprokázalo žádný příznivý vliv tohoto vína ani na hladinu HDLcholesterolu, ani na pokles fibrinogenu (Šamánek, 2 010, s ). Z této studie vyplývají jednoznačné závěry. Každodenní střídmé pití bílého vína má jednoznačně příznivý vliv na snížení úmrtnosti na srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, výskyt cukrovky a další cévní onemocnění. Tyto výsledky nelze porovnávat s výsledky v jiných zemích vzhledem k regionálním odlišnostem jejich vín. Nesmíme opomíjet řadu dalších faktorů jako frekvence pití, pití spolu s jídlem, denní období konzumace vína, složení stravy a celkový životní styl, které mohou pozměnit výsledky preventivních účinků bílého a červeného 21

22 vína. Dalším z důvodů, proč má pití bílého vína větší preventivní vliv na vznik aterosklerózy, je i fakt, že podle studie G. J. Troupa jsou antioxidační molekuly v bílém víně menší, snadněji vstřebatelné a tím pádem více účinné než větší molekuly v červeném víně. Ve prospěch bílého vína jednoznačně mluví snížení krevní srážlivosti, které může bránit ucpávání koronárních tepem, celkem o 20 % u bílého, na rozdíl od pouhé poloviny, tj. 10 % při pití červeného vína (Šamánek, 2 010, s. 99). Do nedávna byl po celém světě rozšířený názor, že pití červeného vína má pozitivnější účinky než pití bílého. Díky vystoupení profesora Serge Renauda z Lyonu v listopadu roku v americké televizi, byla rozpoutána debata o tzv. francouzském paradoxu. Autoři tvrdili, že přestože ve Francii konzumují daleko méně zdravou potravu než ve Spojených státech, jejich úmrtnost na srdeční infarkt je nižší než ve Spojených státech. Tento fakt byl přisuzován právě velké konzumaci červeného vína ve Francii (Šamánek, 2 010) Zásadní pravidla konzumace alkoholických nápojů zvláště pak vína Důležitou podmínkou je, aby pití alkoholu bylo střídmé a konzumovala se pouze malá dávka. Zdraví prospěšná denní dávka alkoholu se také liší u pohlaví. Dle Šamánka (2 010), by muži měli každý den vypít přibližně 20 až 40 g alkoholu (dva až čtyři decilitry vína). Dávka u žen by měla být nižší, neměla by přesáhnout 20 až 30 g alkoholu (dva decilitry vína). Hlavním důvodem, proč denní dávka alkoholu je u žen menší než u mužů, je kvůli aktivitě enzymu alkohol-dehydrogenázy, který je u žen méně aktivní. Alkohol-dehydrogenáza, je enzym, který se nachází v žaludku a tenkém střevě a rozkládá alkohol. Aktivita tohoto enzymu u žen je o 20 až 30 % nižší než u mužů. Tento fakt lze jednoduše demonstrovat. Muž a žena, kteří vypijí stejné množství 22

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz Borůvka nať- řezaná Nať borůvky je velmi ceněnou drogou, chránící proti volným radikálům a mající silné protizánětlivé účinky. Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z nich používá při

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Alkoholy, fenoly. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

Alkoholy, fenoly. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková VY_32_INOVACE_CHE_259 Alkoholy, fenoly Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 20. 3. 2013 Datum pilotáže: 16. 4. 2013 Metodika: objasnit složení alkoholů, stavbu molekuly,

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Perfektní ústní hygiena

Perfektní ústní hygiena SupraShine zubní pasta Terminator ústní voda 2 Obvyklé zubní pasty obsahují problematické složky Methyl-a/nebo butyl parabeny - konzervační látky - jsou to látky, u kterých je podezření, že jsou karcinogenní

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více