Start a rozvoj podnikání (SRP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Start a rozvoj podnikání (SRP)"

Transkript

1 Start a rozvoj podnikání (SRP) Start a rozvoj podnikání je jedním z hlavních nástrojů systému Cesta k podnikání (CePo). Umožňuje klientovi popsat a zrekapitulovat samoobslužně svou výchozí pozici a veškeré předpoklady i podmínky před začátkem podnikání. Informace, které klient o sobě uvede se vkládají do jeho osobního profilu a současně jsou použity ke zhodnocení jeho připravenosti a k vyhledání silných i slabých stránek nově vznikajícího podniku Ovládací prvky SRP Základními ovládacími prvky SRP jsou tlačítka, navigace a menu. Tlačítka přechod na další stránku nebo oblast návrat na předchozí stránku ukončení práce s dotazníky SRP zobrazí průběžné výstupy z dotazníku návrat na začátek dotazníků SRP přímý přístup ke stránce Průvodce podnikáním přímý přístup na hlavní stránku CePo Navigace Jde o soustavu odkazů, které jsou součástí šedé navigační lišty nad formuláři dotazníku. Úkolem lišty je usnadnit a urychlit přístup na hlavní strany systému CePo a stále nabízet přehlednou informaci o tom, ve které části systému se právě nachází. Odkazy na levé straně lišty: Úvodní stránka CePo otevře úvodní stranu systému Průvodce podnikáním umožňuje vstoupit na stranu s doporučenými postupy pro jednotlivé typy klientů systému 1

2 Informační databáze nabízí přímý vstup na hlavní stranu, společnou pro všechny databáze systému Odkazy na pravé straně lišty odkazy se odvíjejí stupňovitě podle průchodu systémem. Řada odkazů tak zachycuje, na které straně systému se uživatel nachází nyní a kterými stranami před tím prošel. Zároveň umožňuje také přímý návrat na některou z předchozích stran systému. Příklad: CEPO > Start a rozvoj podnikání - Začátek > Dotazník - zde položka CEPO vede na úvodní stranu systému, položka Start a rozvoj podnikání Začátek vede na vstupní stranu nástroje SRP a položka Dotazník informuje, že v současnosti je uživatelem rozpracován dotazník SRP. Menu menu, které umožňuje přímý přechod mezi jednotlivými oblastmi dotazníku SRP menu, které umožňuje přímý přechod mezi jednotlivými podoblastmi dotazníku SRP v části Rozvoj podnikání 1.2. Funkce v SRP Funkce, popsané zde, jsou shodné pro všechny stránky SRP. Jsou to následující funkce: načte existující profil uživatele s dosud vloženými informacemi uloží všechny dosud vložené informace do profilu uživatele 2

3 uzavře použité dotazníky a odhlásí uživatele ze systému otevře stránku pro zaregistrování uživatele v systému vyvolá menu pro přímý vstup do hlavních oblastí SRP ukryje menu pro přímý vstup do hlavních oblastí SRP otevře okno s dostupnými informacemi o uživateli 1.3. Zadávání údajů v SRP Nástroj SRP je určen pro všechny kdo chtějí podnikat nebo podnikají podle živnostenského zákona a jeho cílem je poskytnout klientovi zpětnou vazbu o míře jeho vlastní připravenosti k podnikání. Aby bylo možné sestavit hodnocení kvalitní a pro klienta relevantní, je třeba do systému vložit řadu aktuálních informací. K tomuto účelu slouží dotazníky SRP, které jsou členěny do několika oblastí. Mezi jednotlivými oblastmi a jejich formuláři lze přecházet buď pomocí ovládacích tlačítek ( Další, Zpět ) nebo prostřednictvím menu, které lze vyvolat pomocí příkazu Ukázat menu v modré horní liště. SRP obsahuje vstupní stranu a šest oblastí: Motivace a odhodlání podnikat Osobní předpoklady k podnikání Rodina a osobní zázemí Charakter a forma podnikání Předpoklady k zahájení činnosti Rozvoj podnikání Oblast Rozvoj podnikání obsahuje pět podoblastí: Vývoj finančních ukazatelů - minulost Postavení vůči konkurenci - minulost Vývoj finančních ukazatelů - budoucnost Postavení vůči konkurenci budoucnost Vlastnictví majetku 3

4 1.4. Průchod stránkami SRP Vstupní stránka SRP Toto je úvodní stránka, která klienta informuje o tom, k čemu SRP slouží a zároveň zjišťuje, v jaké fázi podnikání se klient nachází. Z nabídnutých životních situací si uživatel vybere tu, která odpovídá jeho vlastní a pokračuje kliknutím na tlačítko Další. V případě, že klient chce pracovat s již vytvořeným profilem, klikne na tlačítko Načíst a následně bude vyzván k zadání čísla profilu a hesla. 4

5 Následují formuláře jednotlivých oblastí SRP. Každý z formulářů je tvořen sérií otázek, zobrazovaných vždy po jedné na samostatné straně. Otázky jsou kladeny v první osobě a uživatel by si na ně měl odpovědět co nejobjektivněji. K zadání odpovědí slouží kruhová políčka vedle každé z nabízených možností, vybírá se jen jedna z nich a to kliknutím do tohoto políčka (tzv. radiobutton). Ve spodní části strany pod ovládacími tlačítky se nachází horizontálně orientované pole, které graficky (modré pole) i číselně (v procentech) vyjadřuje, jak velká část dotazníku SRP již byla uživatelem zpracována. Oblast Motivace a odhodlání podnikat Příklad otázky v této oblasti Tato oblast zjišťuje, co vede klienta k podnikání a jak silné či trvalé jsou jeho pohnutky. Oblast zahrnuje následující otázky: Jsem nezaměstnaný? Ve svém současném zaměstnání nemám perspektivu? Ve svém současném zaměstnání nejsem spokojen? Chci mít možnost rozhodovat se samostatně? Chci využít vlastní finanční prostředky a ve zvoleném oboru vidím příležitost? Mám materiální vybavení, které chci využít? Chci si zvýšit životní úroveň, předpokládám, že si vydělám víc peněz (chci zbohatnout)? Chci získat uznání svého okolí, chci v něm něco znamenat? Zvolený obor podnikání je mým koníčkem? 5

6 Jsem připraven pracovat v sobotu i v neděli? Jsem připraven pracovat více než 10 hodin denně? Jsem ochoten se zadlužit a žít v nejistotě? Jsem připraven podstoupit dlouhá a nepříjemná jednání s úřady? Jsem připraven nést případné důsledky neúspěšného podnikání? Jsem připraven se dále vzdělávat a zvyšovat svou odbornost i obecný rozhled? Oblast Osobní předpoklady k podnikání Příklad otázky v této oblasti Tato oblast zjišťuje, jakými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a schopnostmi je klient pro své budoucí podnikání vybaven. Oblast zahrnuje následující otázky: Mám vzdělání využitelné v oboru, v němž chci podnikat? Mám praktické zkušenosti v rozsahu aspoň tří let v oboru, ve kterém chci podnikat? Mám praktické zkušenosti v rozsahu aspoň dvou let (i mimo obor, ve kterém chci podnikat)? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti obchodně smluvních vztahů? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti vedení účetnictví? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti správy daní a poplatků? 6

7 Jaká je moje znalost předpisů v oblasti bezpečnosti práce? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti ochrany životního prostředí? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti technických norem? Jaká je moje znalost předpisů v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnávání? Jaká je moje znalost problematiky ekonomiky a řízení firmy? Jaká je moje znalost problematiky jakosti a kvality? Jsem cílevědomý a důsledný? Dokážu vytvářet vize pro budoucno? Jsem tvořivý, iniciativní, přicházím snadno s novými nápady? Umím se rychle rozhodnout? Jsem schopen sebekontroly? Jsem schopen sebekritiky? Jsem schopen překonávat osobní neúspěchy? Jsem odvážný? Jsem zodpovědný? Mám organizační a řídící schopnosti? Dokážu dobře plánovat a kalkulovat? Umím jednat s lidmi? Oblast Rodina a osobní zázemí Příklad otázky v této oblasti 7

8 Úkolem této oblasti je zjistit, jestli může podnikatel očekávat při své činnosti podporu svého okolí zejména rodiny a přátel. Oblast zahrnuje následující otázky: Má v naší rodině podnikání tradici? Dokáže má rodina akceptovat fakt, že podnikání musím věnovat hodně času? Dokáže moje rodina akceptovat dočasné snížení životní úrovně v zájmu mého podnikání? Můžu od příbuzných a přátel očekávat finanční podporu? Jsou členové rodiny připraveni se mnou podnikat, nebo mi pomáhat? Buduji svou firmu jako rodinný podnik? Oblast Charakter a forma podnikání Příklad otázky v této oblasti Tato oblast je velmi stručná a zaměřená na zjištění, jakou právní formu bude podnik mít a jaké činnosti se bude převážně věnovat. Při jejím absolvování by si měl podnikatel odpovědět na následující otázky: Čím se budu ve svém podnikání převážně zabývat? Jakou formou budu podnikat? Bude počet mých společníků vyšší než 1? 8

9 Zamýšlím vstoupit do sdružení fyzických osob? Oblast Předpoklady k zahájení činnosti Příklad otázky v této oblasti Oblast je poměrně rozsáhlá a prověřuje, jak je klient na podnikání připraven z hlediska materiálního, finančního, organizačního a zejména úrovní svého podnikatelského záměru. V této oblasti by uživatel měl být schopen odpovědět na následující otázky: Mám již vybránu živnost, které se budu věnovat? Splňuji požadavky Živnostenského zákona pro výkon této živnosti? Jsem schopen splnit požadavky Živnostenského zákona do tří měsíců? Budu potřebovat odpovědného zástupce? Mám zpracován podnikatelský záměr? Mám pro své podnikání k dispozici vhodné místo (prostory dostupné dopravně a vybavené inženýrskými sítěmi)? Prostory pro podnikání jsou mým majetkem? Pronájem prostor mám smluvně zajištěn? Prostory pro podnikání jsou v dobrém stavu? Prostory pro podnikání bude třeba opravit či rekonstruovat? Mám pro své podnikání dostatek vlastních finančních prostředků? Budu pro své podnikání potřebovat půjčku (úvěr)? 9

10 Mám informace o celostátních i regionálních programech podpory podnikání? Má nebo bude mít moje podnikání zcela sezónní charakter? Výrobek či služba, který chci nabízet na trhu dosud chyběl? Mám informace, že konkurence v blízké době nabídne srovnatelný produkt? Mám zajištěn vývoj a inovaci svého produktu (výrobku či služby)? Je výroba mého produktu nebo služba založena na využití nejnovějších technologiích? Má moje výroba nebo služba zajištěny spolehlivé dodavatele? Jsem ke svému produktu připraven poskytovat také nadstandardní záruky a servis? Budu při výrobě či kompletaci produktu potřebovat od jiné firmy potřebovat kooperaci nebo subdodávky, které nejsem sám schopen zajistit? Vím, kdo bude tvořit cílové skupiny (odběratele) mého produktu (výrobku či služby)? Mám dostatek informací o své konkurenci? Jsem rozhodnut prodávat pouze za hotové? Mám prozkoumány další možnosti rozšíření odbytu? Mám promyšleno, jak budu propagovat svůj produkt? Vím, kolik mne bude stát propagace mého produktu? Dokážu zajistit vyšší nebo srovnatelnou kvalitu svého produktu ve vztahu ke konkurenci? Bude můj produkt schopen konkurovat nízkou cenou? Dokážu dosahovat nižších nákladů ve srovnání s konkurencí? Jsem připraven pružně reagovat na potřeby trhu zavedením nového produktu (výrobku či služby)? Předpokládám, že při zahájení podnikání budu míst alespoň jednoho zaměstnance? Vím kde získám dostatek kvalifikovaných zaměstnanců? Mám zajištěn nástup kvalifikovaných zaměstnanců? Mám vytvořeny materiální podmínky pro nástup zaměstnanců? Mám dostatek finančních prostředků pro placení zaměstnanců? Očekávám roční tržby větší než Kč? Očekávám, že můj hrubý roční zisk bude nejméně Kč? 10

11 Budu potřebovat poradenství či asistenci pro tvorbu podnikatelského plánu? Budu potřebovat poradenství či asistenci pro realizaci podnikatelského plánu? Budu potřebovat asistenční služby pro zajištění finančních zdrojů? Budu potřebovat poradenství či asistenci pro vedení účetnictví? Budu potřebovat služby daňového poradce? Budu potřebovat služby právního poradce? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro certifikaci jakosti? Budu potřebovat poradenství pro zajištění nových pracovníků? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro školení a zácvik personálu? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro zprostředkování odbytu? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro likvidaci odpadů? Budu potřebovat poradenské či asistenční služby pro bezpečnost a ochranu zdraví a pro požární ochranu? Oblast Rozvoj podnikání Příklad otázek v této oblasti 11

12 Oblast je určena pro ty uživatele, kteří již podnikají. Nabízí možnost ověřit si silná i slabá místa existujícího podniku, případně nalézat další příležitosti pro jeho další rozvoj nebo rozšíření. Zjišťuje základní skutečnosti o dosavadním i očekávaném vývoji podniku, jeho postavení vůči konkurenci a jeho majetkové poměry. S ohledem na značný rozsah, se tato oblast člení na pět podoblastí. Každá z nich je zastoupena samostatným dotazníkem (vždy jedna webová strana) a mezi nimi je možno přecházet buď pomocí ovládacích tlačítek ( Další, Zpět ) nebo prostřednictvím menu (viz příkaz Ukázat menu ). Podoblast Vývoj finančních ukazatelů minulost požaduje od uživatele srovnání následujících skutečností: Vývoj zisku v posledních 3 letech Vývoj stavu zásob v posledních 3 letech Vývoj stavu pohledávek celkem v posledních 3 letech Vývoj stavu volných finančních prostředků v posledních 3 letech Vývoj stavu závazků v posledních 3 letech Vývoj stavu všech úvěrů v posledních 3 letech Vývoj stavu závazků po lhůtě splatnosti v posledních 3 letech Vývoj stavu pohledávek po lhůtě splatnosti v posledních 3 letech Vývoj zatížení leasingovými splátkami v posledních 3 letech Vývoj počtu zaměstnanců v posledních 3 letech Vývoj výdajů na propagaci v posledních 3 letech Podoblast Postavení vůči konkurenci minulost je zaměřena na srovnání uživatele a jeho konkurentů z hlediska následujících ukazatelů: Vlastní výnosy z podnikání Složení vlastních odběratelů Průměrné mzdy vlastních zaměstnanců Pracovní podmínky vlastních zaměstnanců Platební morálka vlastních odběratelů Náročnost vlastních odběratelů na kvalitu Umístění vlastní provozovny (přístupnost pro klienty) Vlastní režijní náklady Vlastní úvěrové zatížení Technologické vybavení vlastního provozu 12

13 Změna podmínek pro uplatnění vlastní produkce s příchodem velkých firem Příležitostí pro uplatnění vlastní produkce na trhu Podoblast Vývoj finančních ukazatelů budoucnost vyžaduje od uživatele porovnání současnosti a odhadovaného budoucího vývoje v následujících položkách: Vývoj zisku v dalších 3 letech Vývoj stavu zásob v dalších 3 letech Vývoj stavu pohledávek celkem v dalších 3 letech Vývoj stavu volných finančních prostředků v dalších 3 letech Vývoj stavu závazků v dalších 3 letech Vývoj stavu všech úvěrů v dalších 3 letech Vývoj stavu závazků po lhůtě splatnosti v dalších 3 letech Vývoj stavu pohledávek po lhůtě splatnosti v dalších 3 letech Vývoj zatížení leasingovými splátkami v dalších 3 letech Vývoj počtu zaměstnanců v dalších 3 letech Vývoj výdajů na propagaci v dalších 3 letech Podoblast Postavení vůči konkurenci minulost je zaměřena na srovnání uživatele a jeho konkurentů z hlediska následujících ukazatelů: Vlastní výnosy z podnikání Složení vlastních odběratelů Průměrné mzdy vlastních zaměstnanců Pracovní podmínky vlastních zaměstnanců Platební morálka vlastních odběratelů Náročnost vlastních odběratelů na kvalitu Umístění vlastní provozovny (přístupnost pro klienty) Vlastní režijní náklady Vlastní úvěrové zatížení Technologické vybavení vlastního provozu Změna podmínek pro uplatnění vlastní produkce s příchodem velkých firem 13

14 Příležitostí pro uplatnění vlastní produkce na trhu Podoblast Vlastnictví majetku rekapituluje jaký je rozsah a struktura majetku podniku. Ve formuláři je uživatel postupně dotazován, zda jeho podnik má v majetku nebo používá: Místo sídla podnikání Další provozovny Nevyužité nemovitosti Strojní (technologické, přístrojové) vybavení Nevyužité strojní vybavení Rozestavěné objekty Zatím nepoužitá projektová dokumentace Podíly na jiných společnostech Registrované patenty, licence, průmyslové vzory, ochranné známky Logo (ustálená grafická podoba jména firmy, fyzické osoby nebo předmětu činnosti), které není chráněno Originální vlastní postup, který nikdo jiný nemá Již připravenou výrobu nového výrobku (inovaci stávající služby) Majetek, který není v účetní evidenci nebo jehož cena je podstatně vyšší než je v účetní evidenci Výhradní smlouvu s významným partnerem Zásoby materiálu, zboží, výrobků či jiných látek, které jsou podnikem neupotřebitelné, na trhu neprodejné, ale běžnými postupy likvidovatelné Průběžně zpracovávaný a aktualizovaný podnikatelský plán s výhledem aspoň na 12 následujících měsíců Zásoby, u kterých se neví, jak je správně dle platných předpisů likvidovat 14

15 1.5. Další funkce SRP Systém dále nabízí klientům některé další funkce. Zejména jsou to výstupy, obsahující výsledky práce uživatele s dotazníky SRP. Mezi ně patří rekapitulační sestava, tedy souhrn informací, které klient do dotazníků zadal, dále pak posouzení připravenosti klienta k podnikání, hodnocení rozvoje podniku a SWOT analýza slabých a silných stránek podniku. Poslední funkce umožňují před ukončením práce své výstupy vytisknout a ve formě osobního profilu uložit pod vlastním heslem a tím je zachovat pro budoucí použití. Rekapitulace odpovědí (Rekapitulační sestava) Shrnuje všechny odpovědi zadané do formulářů během práce s dotazníkem. Má podobu rozsáhlého výpisu, který uvádí plné znění všech otázek a k nim přiřazených odpovědí. Pro každou odpověď je rovněž vložen odkaz Změnit odpověď, jehož pomocí lze upravit hodnotu původně zadané odpovědi. Každá otázka, ke které byla uživatelem přiřazena odpověď je označena zeleným znakem. Pokud otázce nebyla žádná odpověď přiřazena, je otázka označena červeným znamením (křížek) a je k ní vložen odkaz Odpovědět, který umožňuje chybějící odpověď doplnit. 15

16 Hodnocení připravenosti k podnikání Obsahuje několik krátkých textů, z nichž první je stručnou charakteristikou klientovy připravenosti k podnikání. Další krátké texty pak hodnotí zjištěné klady i zápory z hlediska motivace, kvalifikace a osobního zázemí. 16

17 Hodnocení rozvoje podniku Svou strukturou se podobá předchozímu výstupu (Hodnocení připravenosti), je ale zaměřen na poskytnutí zpětné vazby již podnikajícím uživatelům. Zejména se zabývá slabými a silnými stránkami existujícího podniku a snaží se postihnout významné aspekty, které hrály nebo by do budoucna mohly hrát klíčovou roli ve vývoji podniku a v jím dosahovaných výsledcích. 17

18 SWOT analýza Skládá se podobně jako předešlé výstupy z krátkých textů, které charakterizují slabé a silné stránky podnikatelského záměru nebo podniku a formulují také příležitosti a hrozby, s nimiž se může během své činnosti setkat. Všechny texty jsou uspořádány graficky - do tvaru klasické tabulky SWOT analýzy. 18

19 Některé z charakteristik jsou zobrazovány ve formě aktivních odkazů. Znamená to, že po kliknutí na ně se uživateli zobrazí rada, povinnost či jiná položka z databází CePo, která se k uvedenému zjištění váže a mohla by pro něj být užitečná. Tisk výstupů Zpracované výstupy lze vytisknout kliknutím na volbu Tisk v horní liště. Následně se otevře okno s náhledem, jak bude vytištěný výstup vypadat, a standardní tiskový dialog Windows, kterým se spouští tisk. Tento tiskový dialog je možné kdykoli zrušit a stejně tak i kdykoli znovu vyvolat. Děje se tak kliknutím na tlačítko Vytisknout v okně náhledu profilu, nebo alternativně, stisknutím kombinace kláves CTRL+P. 19

20 Uložení výsledků práce založení osobního profilu Jestliže klient považuje za možné, že se k systému v budoucnosti vrátí, je mu umožněno, aby se všechny vložené informace v systému uchovaly. Nebude pak muset znovu vyplňovat dotazníky, které již jednou prošel. Vložené informace se uchovávají v osobním profilu, který lze založit kliknutím na odkaz Uložit jako. Systém informace uloží do osobního profilu a vyzve klienta, aby zadal heslo, které umožní jeho osobní informace ochránit před nepovolanými osobami. Při příštím vstupu do systému si může klient pomocí tohoto hesla vyvolat svůj profil a pracovat s již zadanými informacemi. V případě, že chce klient ukončit práci v systému CePo, musí kliknout na odkaz Ukončit práci. 20

21 Na této stránce klient zadá heslo, pod kterým chce profil uložit. Toto heslo musí mít minimálně pět znaků. Pokud vloží méně než pět, bude na tuto skutečnost systémem upozorněn. Po kliknutí na tlačítko Uložit se mu otevře další stránka. Na této stránce se klient dozví, pod jakým číslem byl jeho profil uložen. 21

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Příklad dobré praxe XIII

Příklad dobré praxe XIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Michal Jelínek

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) Obsah: 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti... 1 2. Nová kompetence odborná dovednost... 2 3. Změna textové formulace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon)

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje postup práce s formulářem Kvalifikovaných dodavatelů. Průvodce kurzem: V kurzu se studující

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více