Nabídka vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích programů"

Transkript

1 Vzdělávací centrum Gymnázium Blovice Družstevní Blovice Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a veřejnost období: září 2008 leden 2009

2 Úvodní slovo pro pedagogické pracovníky Vážení kolegové, s příchodem nového roku je tu opět nabídka Vzdělávacího centra Gymnázia Blovice. Na konci této publikace je k dispozici přihláška pro školy, kterou zpracujte a zašlete na adresu vzdělávacího centra do Preferujeme však využití webového formuláře, který je Vám k dispozici po registraci na stránkách Po zpracování Vašeho zájmu bude (dle běžné praxe) jednotlivým účastníkům v časovém předstihu zaslána pozvánka na jednotlivou akci. Jednotlivci mají samozřejmě možnost se dále individuálně přihlásit pomocí písemné přihlášky (je součástí této publikace nebo je dispozici na webových stránkách) kdykoliv, nejpozději však 10 dnů před zahájením aktivity. Informace o termínech budou samozřejmě k dispozici na webových stránkách. Podpora ESF skončila, proto je nyní účast na vzdělávacích aktivitách zpoplatněna. Přihlášku nyní bereme jako závaznou. Stornovat svou účast můžete maximálně 7 dní před plánovanou akcí. Úvodní slovo pro veřejnost Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám představil další nabídku vzdělávacích aktivit. Více než 2200 účastníků absolvovalo naše vzdělávací programy, většinou dlouhodobé jazykové, ICT nebo přírodovědné kurzy. Brožura, kterou právě pročítáte, přináší kromě výše zmíněných kurzů i mnoho dalších aktivit, které by Vás mohly oslovit. Na konci této publikace je k dispozici přihláška pro kolektivy, kterou zpracujte a zašlete na adresu vzdělávacího centra do Preferujeme však využití webového formuláře, který je Vám k dispozici po registraci na stránkách Jednotlivci mají samozřejmě možnost se dále individuálně přihlásit pomocí písemné přihlášky (je součástí této publikace nebo je dispozici na webových stránkách) kdykoliv, nejpozději však 10 dnů před zahájením aktivity. Informace o termínech budou samozřejmě k dispozici na webových stránkách. Podpora ESF skončila, proto je nyní účast na vzdělávacích aktivitách zpoplatněna. Přihlášku nyní bereme jako závaznou. Stornovat svou účast můžete maximálně 7 dní před plánovanou akcí. RNDr. Pavel Vlach, Ph.D, garant vzdělávacího centra 2

3 Obsah Kontakty 3 I. Řízení školy, pedagogika, psychologie, komunikace 4 II. Informatika a výpočetní technika 7 III. Anglický jazyk 18 IV. Německý jazyk 20 V. Francouzský jazyk 22 VI. Přírodopis, biologie, environmentální výchova, zeměpis 24 VII. Matematika, fyzika 34 VIII. Český jazyk 36 IX. Dějepis 39 X. Hudební výchova 41 XI. Vzdělávání ostatní 42 Individuální přihláška na vzdělávací aktivity 46 Skupinová přihláška na vzdělávací aktivity 47 Kontakty Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní Blovice RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. garant projektu, koordinátor vzdělávání, garant ICT vzdělávání, biologie, zeměpis telefon: Mgr. Marcela Šustrová statutární zástupce, garant jazykového vzdělávání telefon: , PaedDr. Milena Durasová garant jednodenních seminářů, humanitních a uměleckých oborů telefon: Ing. Michal Wendl koordinátor využití učeben a vybavení, garant oboru matematika, fyzika telefon: Jitka Matoušková ekonomka telefon:

4 I. Řízení školy, pedagogika, psychologie, komunikace garant oboru: PaedDr. Milena Durasová tel: Vybrané kapitoly z psychiatrie Cyklus přednášek chce seznámit posluchače s různými zajímavými diagnózami z oboru psychiatrie, se kterými se mohou setkat ve své pedagogické praxi i v soukromém životě. 1. abusus psychoaktivních látek, 2. úzkosti, 3. poruchy příjmu potravy, 4. poruchy spánku, 5. abusus látek nevyvolávajících závislost, 6. poruchy osobnosti, 7. poruchy psychického vývoje, 8. poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci hodinová dotace: 12 hodin (3 4) cílová skupina: výchovní poradci, třídní učitelé, všichni pedagogičtí pracovníci lektor: MUDr. Markéta Regentová (sekundární lékařka PL Dobřany) 4

5 Základy první pomoci Cyklus přednášek a seminářům, které seznámí účastníky se stavy ohrožujícími život a zdraví a naučí je vykonávat první pomoc při poraněních. 1. stavy ohrožující život neodkladná resuscitace 2. krvácení 3. zástava dechu 4. bezvědomí 5. zlomeniny 6. vnitřní zranění 7. šok, protišoková opatření 8. další stavy ohrožující zdraví hodinová dotace: 20 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, pracovní kolektivy, další zájemci lektoři: MUDr. Markéta Regentová, Drahomíra Sýkorová cena: 650,- Kč Efektivní komunikace V současné době, v probíhající reformě školství, je učitel mnohem více konfrontován s rodiči, veřejností, nadřízenými a kontrolními orgány. Také běžný občan je nucen komunikovat s příslušníky samosprávy nebo státní správy. Většina z nás je součástí pracovního kolektivu, v rámci kterého spolupracuje s jinými. Usnadnění výše zmíněných interakcí přináší osvojení principů efektivní komunikace. Tento seminář se snaží seznámit účastníky s problematikou efektivní komunikace, zvýšení jejich kompetencí v oblasti komunikace 1. efektivní a manipulativní komunikace 2. příčiny vzniku konfliktů 3. sebepoznání a typologie lidí z hlediska pozice v komunikaci 4. postoje při konfliktu a jejich řešení 5. asertivní postup při řešení konfliktů 6. přijetí a zpracování kritiky 7. kaskáda ke zneškodnění hněvu 8. překonání nesprávného názoru a postoje 9. postupná změna negativní myšlení k pozitivnímu hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil cena: 500,- Kč 5

6 Antistresový program Seminář seznamuje účastníky s problematikou stresu, vyhoření, principy jejich odbourávání a předcházení, osvojení základních antistresových metod a asertivního přístupu řešení problémů. 1. co to je stres, zátěž a přetížení 2. syndrom vyhoření 3. specifika stresu v různém pracovním prostředí (ve školství, ve firmě, ve státní správě) 4. jak lépe ovládat čas 5. možnosti snižování aktuálního stresu 6. co dělat s anticipačním stresem 7. změny v organismu při chronickém stresu 8. jak snižovat chronický stres, únavu a profesní vyhoření 9. asertivní komunikace (reakce na manipulace a výčitky, kritizování druhých osob, změna názorů a postojů) 10. řešení konfliktů 11. literatura ke stresu a asertivitě hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil cena: 500,- Kč 6

7 II. Informatika a výpočetní technika garant oboru: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. tel: Základy práce s počítačem I Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se dosud seznamují z výpočetní technikou. Základními cíli je seznámit účastníky se všemi základními i rozšířenými částmi osobního počítače a periferiemi, demonstrovat jejich funkčnost. Účastník si vyzkouší práci s operačním systémem Windows XP, dozví se základní informace o jeho funkcích, naučí se pracovat s disketou, CD mechanikou, DVD mechanikou, čtečkou karet. Absolvování kurzu mu pomůže zorientovat se ve struktuře disku. Vyzkouší si zálohování dat na prázdná média a komprimaci souborů. Nedílnou součástí kurzu je i práce s internetem a komunikace přes internet. Rozsahem odpovídá kurzu Z projektu SIPVZ. 1. počítač a počítačová sestava pojmy 2. funkce a práce počítače 3. procesor, harddisk a RAM 4. periferní zařízení tiskárna, skener, fotoaparát, videokamera 5. operační systém Windows XP základní funkce, práce s daty a soubory 6. ukládání dat - CD, DVD, USB disk, externí HDD 7. vypalování dat na CD, DVD 8. čtečka karet hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci o základní zvládnutí výpočetní techniky lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek cena: 1000,- Kč Základy práce s počítačem II Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří absolvovali kurz Základy práce počítačem I., ale neosvojili si dosud návyky potřebnou pro základní používání počítače. Budou 7

8 opakována, rozvíjena a prohlubována témata z prvního kurzu. Zpracováván bude text a tabulky v textovém editoru. Rozsahem odpovídá modulu P0 projektu SIPVZ. 1) počítač a počítačová sestava pojmy, 2) funkce a práce počítače, 3) procesor, harddisk a RAM, 4) periferní zařízení tiskárna, skener, fotoaparát, videokamera, 5) operační systém Windows XP základní funkce, práce s daty a soubory, 6) ukládání dat - CD, DVD, USB disk, externí HDD, 7) vypalování dat na CD, DVD, 8) čtečka karet 9) základy zpracování textu hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek cena: 1000,- Kč Zpracování textu na počítači Účastníci kurzu se seznámí s programy, které jsou určeny pro editaci textu MS WORD, OpenOffice Writer, naučí se orientovat v pracovním prostředí, vkládat text a upravovat jeho formát, kopírovat, přesouvat, vkládat číslované či odrážkové seznamy nebo tabulky a obrázky. Součástí kurzu je také příprava dokumentů pro tisk, nastavení tiskárny pro jednostranný, oboustranný, černobílý nebo barevný tisk, tisk brožury apod. Seminář je zaměřen především prakticky a během kurzu budou tvořeny nejrůznější texty např. životopis, formální dopis, hlavičkový dopis, brožura. 1. prostředí programů Word a OpenOffice Writer 2. psaní a úprava textu 3. kopírování a přesun textu 4. výběr písmene, slova, řádky, odstavce 5. tabulátory 6. vyhledávání a nahrazování textu 7. automatické opravy 8. formátování odstavců 9. styly a šablony 10. tabulky 11. vkládání obrázků 12. vkládání textu z internetu 13. příprava k tisku a tisk dokumentu hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek cena: 1100,- Kč 8

9 Tvorba prezentací Účastníci kurzu se seznámí s vytvářením počítačových prezentací v programech MS PowerPoint a Open Office Impress. Dozví se, jak vytvořit správnou prezentaci, která zaujme, ale přitom neodvede pozornost od projevu přednášejícího. Seminář je zaměřen čistě prakticky, tzn. že každý účastník si vytvoří během kurzu vlastní prezentaci na zvolené téma a tu také v závěru kurzu představí ostatním účastníkům. 1. pracovní prostředí programu pro tvorbu prezentací 2. práce se snímky, vkládání, mazání, přesouvání 3. vlastnosti snímku pozadí, styl písma 4. rozložení snímku 5. přechodové efekty 6. animace na snímků 7. ukládání prezentace v různých formátech 8. tvorba osnovy a poznámek 9. tisk prezentace hodinová dotace: 12+3 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. cena: 800,- Kč Tabulkové kalkulátory začátečníci Účastník kurzu se seznámí s pracovním prostředím tabulkových kalkulátorů, zejména pak MS Excel a OpenOffice Calc. Naučí se pracovat s panely nástrojů, pracovat s buňkami, vkládat do nich data, kopírovat a přesouvat buňky. Pochopí důležitost adresace buněk, naučí se vybírat oblasti buněk a pochopí jejich využití. Seznámí se s pojmem formát buněk a naučí se některé formáty aplikovat na jednotlivé buňky nebo celé řady. Absolvent kurzu tabulkových kalkulátorů pro začátečníky by měl být schopen aplikovat jednoduché vzorce pro konkrétní výpočty a tabulky rovněž připravit k tisku a vytisknout. 1. pracovní prostředí MS Excel, OpenOffice Calc 2. vkládání dat do buněk, kopírování a přesouvání buněk, oblastí 3. práce s listy kopírování, přesouvání, mazání, vkládání, přejmenování, skrývání 4. adresy buněk, relativní a absolutní odkazy 5. seznamy 6. vkládání vzorců 7. úprava a formát buněk 8. příprava tabulky k tisku a tisk hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. cena: 1100,- Kč 9

10 Tabulkové kalkulátory pokročilí Tento kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali kurz Tabulkové kalkulátory pro začátečníky nebo již mají nějaké zkušenosti s tvorbou tabulek, ale chtěli by své vědomosti rozšířit o tvorbu grafů a složitější výpočty matematické, statistické a vyhledávací funkce, práce s datem a časem, relativní a absolutní odkazování, tvorba a úprava grafů více průběhů v jednom grafu, změna měřítka os atd. 1. tvorba grafů a jejich vypovídací hodnota 2. úprava grafů 3. více průběhů v jednom grafu 4. matematické, statistické a vyhledávácí funkce 5. práce s datem a časem 6. makra hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl cena: 1100,- Kč Počítačová grafika, digitální fotografie S nastalým boomem a dostupností zařízení pro pořizovaní digitálních fotografií vyvstává otázka, jak tyto fotografie či záznamy zpracovat. V tomto kurzu se účastník dozví potřebné informace pro skenování obrázků, pořizování fotografií digitálním fotoaparátem, jejich následnou úpravu v grafickém editoru (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, XnView), začleňování obrázků do alb, příprava pro tisk a tisk obrázků nebo alb. Dále se pak naučí vytvářet jednoduché koláže z pořízených fotografií či tvořit vlastní bitmapovou grafiku. 1. pojem bitmapová grafika 2. software pro editaci bitmapové grafiky 3. snímání obrázku skenerem a práce s digitálním fotoaparátem 4. úprava fotografií, retuše 5. práce s vrstvami, tvorba koláže 6. tvorba webové grafiky hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl cena: 1200,- Kč 10

11 Vektorová grafika Znalost tvorby vektorové grafiky se hodí, pokud je potřeba vytvořit nové logo firmy nebo společnosti, navrhnout zajímavý leták či plakát k nějaké akci, vypracovat vizitky či navštívenky. V tomto kurzu se frekventanti naučí pracovat s programy jakými jsou například Corel Draw, Zoner Calisto či vektorový editor programu Macromedia Flash. Součástí kurzu je i export výsledných obrázků do jiných grafických formátů či vektorizace bitmap. 1. prostředí editoru vektorové grafiky 2. panely nástrojů 3. kreslící nástroje 4. výběr a zobrazování objektů 5. transformace objektů, přesun, změna měřítka, změna barev 6. práce s textem 7. vkládání bitmapových obrázků a jejich vektorizace 8. tvorba vektorových koláží, klipartů, vizitek, letáků a plakátů hodinová dotace: 20 hodin +5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl cena: 1200,- Kč Tvorba webových stránek Účastníci kurzu se seznámí s procesem tvorby webových stránek v jazyce HTML, celý proces vzniku bude postupně rozšířen o začlenění kaskádových stylů a Javascriptu, kterým dojde k oživení stránek. Při tvorbě bude používán editor jazyka HTML, který je volně dostupný na internetu. Výhodou je účast na semináři Počítačová grafika a digitální fotografie (č ). 1. jazyk HTML 2. kostra HTML dokumentu 3. nástroje pro tvorbu webových stránek 4. formátování textu 5. vkládání obrázků 6. tabulky 7. kaskádové styly 8. úvod do jazyka JavaScript příklady a jejich implementace do html stránek hodinová dotace: 20 hodin +5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl cena: 1200,- Kč 11

12 Základy programování v JavaScriptu Všem začínajícím tvůrcům webových stránek, kteří chtějí zvýšit interaktivitu a dynamičnost svých webových prezentací, lze doporučit znalost JavaScriptu. Kurz seznámí účastníky s programovacím (skriptovacím) jazykem JavaScript, jakožto jazykem umožňujícím interakci webové stránky s uživatelem. Účastníci se také naučí základům objektově orientovaného programování na příkladu JavaScriptu. 1. skriptovací jazyky skripty na straně prohlížeče a serveru 2. integrace JavaScriptu do html dokumentu 3. proměnné 4. funkce standardní a vlastní 5. větvení 6. cykly 7. problematika objektově orientovaného programování 8. ovladače událostí myši, okna 9. JavaScript v příkladech tvorba konkrétních příkladů, jejich modifikace a využití hodinová dotace: 20 hodin +5 hodin distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl cena: 1400,- Kč Flash grafika a základy Action Scriptu Tento kurz uvede zájemce do problematiky tvorby interaktivních aplikací a prezentací různého typu (internetová stránka, e-learning, multimediální prezentace, animace, klip) pomocí komplexního programu Macromedia Flash. Účastník se naučí pracovat v prostředí programu, využívat nástroje a tvorbu vektorové grafiky, vytvářet animací různého typu (pohyb, tvar, snímek po snímku), či tlačítek. Součástí kurzu je rovněž úvod do skriptovacího jazyka ActionScript, kterým se průběh animací ovládá. 1. prostředí programu Macromedia Flash 2. nástrojová lišta, použití nástrojů 3. symboly grafika, tlačítko, MovieClip hierarchické uspořádání, instance, knihovny 4. textové pole statické, dynamické a vstupní 5. vlastnosti symbolů 6. animace symbolů změnou jejich vlastností, animace změnou tvaru 7. action Skript základy, přiřazení, podmínka a porovnávání, matematické operace 8. ovládání časové osy pomocí ActionScriptu 9. události tlačítka hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl cena: 1400,- Kč 12

13 Flash programování v Action Scriptu Tento kurz je určen pro zájemce, kteří již absolvovali seminář Macromedia Flash začátečníci a chtějí si rozšířit své znalosti především v oblasti programování v jazyce ActionScript. Účastníci se naučí ovládat hierarchii časových os, práci s funkcemi, budou ovládat skripty vlastnosti symbolů, práce s externími daty nebo zdroji dat. Celý kurz bude provázen tvorbou jednoho či dvou obsáhlejších projektů (obrázková galerie, kompletní prezentace firmy na webu ) 1. opakování základů ActionScriptu 2. ovládání skripty hierarchicky uspořádané časové osy 3. funkce tvorba vlastních funkcí, vybrané předdefinované funkce, fscommand 4. události MovieClipu 5. skripty ovládané vlastnosti symbolů 6. dynamické importování dat 7. externí zdroje dat, xml 8. publikování projektů a jejich ochrana hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. cena: 1400,- Kč Základy programování v PHP Účastníci kurzu se seznámí s programovacím jazykem PHP, jakožto komplexním jazykem pro tvorbu interaktivních webových stránek. Postupně bude programování stránek rozšířeno i o využití databází a o pochopení základů jazyka SQL. 1. jazyk PHP a jeho spojení s jazykem HTML 2. instalace PHP 3. proměnné a operátory 4. větvení skriptů, podmínky a cykly 5. funkce 6. PHP a databáze 7. jazyk SQL 8. tvorba databází 9. zadávání dat do databáze pomocí PHP 10. výpis dat z databáze hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl cena: 1400,- Kč 13

14 Internetové aplikace založené na technologiích PHP a MySQL Tento kurz je klíčem k osvojení postupů a metod k vytváření atraktivních internetových aplikací a prezentací prostřednictvím skriptovacího jazyka PHP. Kurz předpokládá předchozí znalosti programování v PHP (např. kompetence získané absolvováním kurzu z naší nabídky č ). Je zaměřen na propojení PHP s databází MySQL a vývoj internetových aplikací založených na těchto technologiích. 1. propojení PHP s MySQL databází 2. základní příkazy pro práci s tabulkami databáze 3. návrh a struktura databázových tabulek 4. jednoduché webové aplikace využívající databáze kniha návštěv 5. RSS kanál hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci o programování webových aplikací lektor: Ing. Václav Kotlan (FEL ZČU Plzeň) cena: 1600,- Kč Základy jazyka objektového programování v jazyce JAVA se zaměřením na aplikace pro mobilní telefony Kurz poskytuje absolventům znalosti základů jazyka JAVA, možnost řízení mobilních zařízení s využitím jazyka J2ME a využití jazyka JAVA v oblasti internetových aplikací a mobilních zařízení. 1. objektově orientovaný přístup v programování. Důvody využití objektového přístupu, jeho principy. Abstraktní datový typ. Implementace abstraktního datového typu-třída. Objekty, jejich vlastnosti. Nástroje objektového programování zapouzdření, inheritance, polymorfismus, genericita. Mechanismus výjimek. 2. vznik, vývoj JAVY. Implementace základních objektových konstrukcí v JAVĚ. JAVA - architektura jazyka, JAVA Virtual Machine, JDK, JRE. Instalace a konf. programových balíků JAVA Development Kit a Eclipse. Překlad a spuštění programu. Platformy JAVA. 3. způsob zpracován programů. Grafické vývojové prostředí Eclipse. 4. způsob zápisu prog., datové typy, obalové třídy (wrapper classes). 5. deklarace, operátory. Bitové operace. Terminálový vstup a výstup, řídící struktury. Metody. 6. metody a proměnné. Pole. Znaky a řetězce. Implementace třídy. 7. práce s třídami a objekty v Javě. Implementace dědičnosti (inheritance). 8. balíky a rozhraní. Polymorfismus, abstraktní třída. Vnořené třídy. 9. implementace výjimek (exceptions). 10. práce se souborovým systémem, vstupy a výstupy. 11. grafické knihovny AWT, Swing, SWT. 12. grafická knihovna SWT pokračování. 13. řízení systému. Vlákna (Threads). 14. práce s vlákny, spuštění, spolupráce, priority. Princip sdílení času. 15. synchronizace vláken. Ošetření kritických sekcí, hladovění, uváznutí. Tvorba démonů. Knihovny jazyka JAVA, jejich využití. Kolekce. 14

15 16. architektura jazyka J2ME a principy fungování. Konfigurace (CLDC konfigurace). Virtuální stroj KVM. profily MIDP, PDA, IMP-NG 17. MIDlety a sady MIDletů. Prostředí a životní cyklus MIDletů. Možnosti a využití platformy Java 2 Micro Edition. 18. API pro midlety.vývojové nástroje pro J2ME. 19. bezdrátové aplikace jazyka Java. Síťové funkce, trvalá úložiště. 20. grafické a zvukové možnosti jazyka JAVA2ME - multimédia. 21. Push architektura. Bezpečnost J2ME. Tvorba aplikací v J2ME. 22. práce s applety. tvorba multimediálních internetových aplikací v jazyce JAVA. hodinová dotace: 25+5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Petr Kropík (KTE FEL ZČU Plzeň) cena: 1600,- Kč Úvod do programování v jazyce C Cílem je seznámit vyučující z oborů IT a programování s možnostmi programování v jazyce ANSI C v prostředí MS Windows. Program bude zaměřen na ukázku možností programování vizuálním způsobem a na řešení programů objektově orientovaným způsobem. 1. charakteristika jazyka ANSI C, odlišnosti od jazyka Pascal, vývojové prostředí MS Visual C++ 2. filozofie programování v prostředí MS Windows 3. jednoduché i strukturované datové typy, příkazy vstupu a výstupu v jazyce C 4. podmíněné příkazy, příkazy cyklů v ANSI C 5. funkce v ANSI C 6. grafické uživatelské rozhraní v prostředí MS Windows, vizuální podpora programování, grafické objekty hodinová dotace: 20 hodin + 5 hodin distančně cílová skupina: vyučující IVT a dalším zájemcům o jazyk ANSI C lektor: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D. (fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň) cena: 1600,- Kč Základy programování v matematickém programu MATLAB (Octave) Cílem kurzu je přiblížení využití moderních technologií při výuce matematiky, fyziky. Účastníci se naučí modelovat matematické a fyzikální problémy, řešit laboratorní úlohy, tvořit grafy. 1. seznámení s programem - základní příkazy, práce s nápovědou 2. základy práce s maticemi a vektory, výpočty soustav lineárních rovnic 3. uživatelské funkce 4. grafy, speciální statistické grafy, logaritmické grafy, 3D grafy 15

16 5. počítání s polynomy, řešení polynomů, hledání kořenů polynomu 6. derivace, integrály, výpočty diferenciálních rovnic hodinová dotace: 16+4 distančně cílová skupina: učitelé matematiky a fyziky, případně i další zájemci lektor: Ing. Václav Kotlan (FEL ZČU Plzeň) cena: 1600,- Kč 3D grafika Účastníci kurzu se seznámí se softwarem pro tvorbu 3D grafiky, jakými jsou např. Blender (freewarový nástroj, jež směle konkuruje komerčním nástrojům), Cinema 4D či Zbrush. Hlavní pracovní náplní bude obsáhnout základní kroky při vytváření komplexní scény, tzn. modelování jednotlivých těles, přiřazování materiálů či textur, osvětlování scény a rendering výsledných obrázků. 3D grafika se hodí jak učitelům, kteří mají zájem vytvářet výukové materiály s možností zobrazování některých těles v prostoru (matematika tělesa, biologie morfologie člověka, kosti, klouby, fyzika krystalové mřížky), stejně tak i široké veřejnosti, která má zájem dozvědět se o vzniku televizních spotů, filmových efektů, tvorby virtuální reality 1. pracovní prostředí programu pro tvorbu 3D grafiky 2. modelování 3. materiály 4. texturování 5. nasvícení scény 6. renderování 7. export a import modelů a scén 8. další software pro tvorbu 3D grafiky 9. úprava renderovaných obrázků 10. základy animace hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektoři: Ing. Michal Wendl cena: 1400,- Kč Zpracování zvuku v počítači (ne DVPP) Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi práce se zvukem, s nahráváním a digitalizací zvuku, s nahrávací technikou, různých softwarem na nahrávání a editaci zvuku. 1. zvuk v počítači 2. různé zvukové formáty (.mid,.mp3,.wav,.wmv, ) 3. editory midi souborů (notace, nahrávání, volby zvuků, samolety, virtuální syntetizéry) 4. práce s PCM zvukem nahrávání, editace, archivace, efekty 5. vícestopé nahrávání synchronizace, efektování, směrování, ukázka techniky 16

17 6. úvod do masteringu nahrávek 7. mp3 tvorba, editace a archivace mp3 souborů hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektoři: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. cena: 1200,- Kč Zpracování digitálního videa v počítači (ne DVPP) Účastníci se seznámí s metodami zpracování videa, nahráváním (digitalizací) videa z externích zdrojů, o různých formátech videa, archivace videonahrávek. 1. animace (frame by frame) 2. video MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AVI, DivX 3. TV tuner v počítači grabování videa do různých formátů 4. Grabování (zachytávání, digitalizace) z externích zdrojů (videokamera FireWire, USB, VIDEO) 5. VirtualDub 6. Editace souborů AVI a DivX, filtry, efekty 7. Práce s DVD nahrávání, editace, mastering výsledných DVD hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektoři: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. cena: 1400,- Kč 17

18 III. Anglický jazyk garant oboru: Mgr. Marcela Šustrová tel: , Níže uvedené kurzy (podle počtu zájemců) jsou dále diferencovány prostřednictvím vstupních testů tak, aby vstupní a výstupní úroveň odpovídala Evropskému referenčnímu rámci jazyků. Anglický jazyk pro začátečníky Jazykový kurz zaměřený na osvojení základních jazykových dovedností - mluveného projevu, psaní, čtení, porozumění mluvenému i psanému textu. Důraz je kladen na gramatiku a rozvoj slovní zásoby, ale zejména na komunikaci. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci (začátečníci i pokročilí) lektor: interní a externí vyučující Aj cena: 1100,- Kč Anglický jazyk pro pokročilé Jazykový kurz zaměřený na rozvoj všech jazykových dovedností - mluveného projevu, psaní, čtení, porozumění mluvenému i psanému textu. Důraz je kladen na gramatiku a rozvoj slovní zásoby, ale zejména na komunikaci. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci (začátečníci i pokročilí) lektor: interní a externí vyučující Aj cena: 1100,- Kč 18

19 Konverzace v anglickém jazyce Cílem tohoto jazykového kurzu je zvýšení kompetencí v oblasti komunikace v anglickém jazyce, ale i v oblasti praktického využití gramatických jevů. Po absolvování tohoto kurzu by účastníci měli zvládat základní slovní zásobu pro komunikaci s cizími příslušníky, pro studium odborné a obecné literatury. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci (začátečníci i pokročilí) lektor: interní a externí vyučující Aj cena: 1400,- Kč 19

20 IV. Německý jazyk garant oboru: Mgr. Marcela Šustrová tel: , Níže uvedené kurzy (podle počtu zájemců) jsou dále diferencovány prostřednictvím vstupních testů, tak aby vstupní a výstupní úroveň odpovídala Evropskému referenčnímu rámci jazyků. Německý jazyk pro začátečníky Kurz je určen pro začátečníky nebo tzv. falešné začátečníky, tj. ty, kteří sice němčinu již studovali, ale potřebují si znovu základy jazyka zopakovat. Jazykový kurz je zaměřený na rozvoj všech jazykových dovedností - mluveného projevu, psaní, čtení, porozumění mluvenému i psanému textu. Důraz je kladen na gramatiku a rozvoj slovní zásoby, ale zejména na komunikaci. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci lektor: PaedDr. Milena Durasová, Mgr. Ivana Kováříková, Mgr Lada kotlanová, Mgr. Andrea Königsmarková cena: 1100,- Kč Německý jazyk pro pokročilé Cílem kurzu je zvýšit kompetence v oblasti německého jazyka a zvládnout základní slovní zásobu pro komunikaci s cizími příslušníky nebo pro studium odborné a obecné literatury. Jazykový kurz je zaměřený na rozvoj všech jazykových dovedností - mluveného projevu, psaní, čtení, porozumění mluvenému i psanému textu. Důraz je kladen na gramatiku a rozvoj slovní zásoby, ale zejména na komunikaci. hodinová dotace: 40 hodin 20

21 cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci lektor: PaedDr. Milena Durasová, Mgr. Ivana Kováříková, Mgr Lada kotlanová, Mgr. Andrea Königsmarková cena: 1100,- Kč Konverzace v německém jazyce (ne DVPP) Cílem tohoto jazykového kurzu je zvýšení kompetencí v oblasti komunikace v německém jazyce jazyce, ale i v oblasti praktického využití gramatických jevů. Po absolvování tohoto kurzu by účastníci měli zvládat základní slovní zásobu pro komunikaci s cizími příslušníky, pro studium odborné a obecné literatury. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci (začátečníci i pokročilí) lektor: interní a externí vyučující Nj cena: 1400,- Kč Když hovoříme o přírodě... Wenn wir über die Natur reden Účastníci semináře se seznámí s rozmanitými aktivitami a metodami, které umožňují využívat mezipředmětové vztahy na různých stupních a typech škol (konkrétně němčina + přírodopis/biologie, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova). V průběhu akce si budou moci nejen vyměnit vlastní zkušenosti, ale budou jim nabídnuty praktické rady, jak uplatnit environmentální výchovu ve výuce cizího jazyka (němčina). Seminář bude zaměřen prakticky: nejenže si účastníci většinu aktivit vyzkoušejí, ale bude se především dbát na to, aby předkládané metody byly využitelné v praxi (většina jich byla vyzkoušena). 1. cizí jazyky a environmentální výchova 2. zážitková pedagogika a její metody 3. kreativita ve výuce cizích jazyků 4. aktivity a metody s přírodní tematikou pro ZŠ a SŠ 5. návrhy a realizace projektů 6. vyhodnocování projektů a jiných moderních forem výuky 7. výuka mimo třídu organizace, náměty hodinová dotace: 6 hodin cílová skupina: seminář je určen všem pedagogům, kteří se zabývají německým jazykem a chtějí svůj předmět propojit s přírodovědnými obory nebo vyzkoušet zařazení environmentální výchovy do výuky cizích jazyků lektor: Mgr. Andrea Königsmarková 21

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více