K ceníku poskytovaných služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K ceníku poskytovaných služeb"

Transkript

1 K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny betonu betonáž patky včetně osazení a vyvážení osazení sloupku cena materiálu ( patky, sloupku, upínací oprvky) Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v živici ( případně litém asfaltu) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny betonu betonáž patky včetně osazení a vyvážení osazení sloupku cena materiál (patky, sloupku, upínací prvky) Demontáž SDZ ze sloupu VO, samostatného sloupku přepravu na pracoviště odstranění staré značky 0 ( v případě nutnosti pouze použití plošiny) Montáž nové DZ na sloup VO, stávající sloupek přepravu na pracoviště namontování nové DZ na původní stojan cena materiálu - dopravní značky, upínacích prvků ( v případě nutnosti použití plošiny) Výměna staré DZ nebo patky za novou na stávající sloupek přepravu na pracoviště demontáž staré DZ nebo patky namontování nové DZ nebo patky na původní stojan cena materiálu - dopravní značky nebo patky, upínacích prvků Upevnění (natočení) povolené DZ přepravu na pracoviště uvolnění šroubů případná výměna úchytů (objímek) rozebrání spony, natočení DZ, zapáskování cena použitého materiálu Stránka 1

2 Upevnění (natočení) povoleného zrcadla přepravu na pracoviště uvolnění šroubů případná výměna úchytů (objímek) rozebrání spony, natočení, zapáskování cena použitého materiálu Oprava usazení vyvráceného samostatného sloupku přepravu na pracoviště,výkop díry, usazení zpět a upěchování Pokud se jedná o staré sloupky, u kterých nebyly použity Al patky nebo u vyvráceného sloupku byly poškozeny šrouby, pak se jedná o osazení nového sloupku a cena prací je stejná jako u osazení nového sloupku. cena použitého materiálu Upálení sloupku SDZ 0 přepravu na pracoviště vlastní upálení sloupku Čištění dopravní značky 0 Osazení pružného majáku dopravu na pracoviště multikárou chemické očištění značky dopravu na pracoviště multikárou vlastní osazení pružného majáku včetně ostrůvku cena pružného majáku a cena ostrůvku Odstranění základové patky po DZ mechanismy, potřebné k vybourání patky manipulace s DZ, přeprava zaměstnanců naložení a odvoz odpadu, skládkovné 0 U svislého dopravního značení je výhraně používán materiál, který odpovídá platným normám a předpisům. Stránka 2

3 Osazení 1 dílu zpomalovacího prahu (celého prahu, oprava prahu) předznačení děr, jejich vyvrtání, nalití tmelu do děr, zaražení hmoždinek, usazení retardéru, našroubování vrutů, jejich dotažení a zalití hlavy šroubu asfaltem přeprava cena použitého materiálu (retardéru, upínacích prvků) Demontáž zpomalovacího prahu přeprava na pracoviště odstranění 1 dílu zpomalovacího prahu Instalace směrového sloupku výkop pro instalaci směrového sloupku betonáž včetně přepravy ostatní přeprava Instalace svodidla cena sloupku, příp. jiný mater. montáž svodidla výkop pro patky včetně betonáže přejezdy pracovníků v okruhu 15 km umístění přenosného dopravního značení cena svodidla, příp. jiný materiál Jiné opravy směrových sloupků, svodidel nebo zábran: cena se skládá: výkony zaměst. v hod. sazbách použitá vozidla či mechanismy v hod. sazbách spotřebovaný materiál odvoz a likvidace odpadu VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Podélná čára souvislá, přerušovaná, vodící 125 mm V 1a, V 2a,V 3, V 4 očištění plochy, rozměření, přeprava nástřik určených ploch 0 Podélná čára souvislá, přerušovaná, vodící 250 mm V 1a, V 2b, V 4 očištění ploch, rozměření, přeprava nástřik určených ploch 0 Stránka 3

4 Podélná čára 150 mm očištění ploch, rozměření, přeprava nástřik určených ploch 0 Příčná čára souvislá šířky 500 mm očištění ploch, rozměření, ruční nátěr, přeprava 0 Symbol "STOP" 2,35m2/ks očištění ploch, rozměření, ruční nátěr, přeprava 0 Přechod pro chodce mm - V 7 očištění ploch, rozměření, přepravu ruční nátěr určených ploch 0 Směrové šipky jednoduché - 0,825 m2/ks dvojíté - 1,2 m2/ks očištění ploch, rozměření, přepravu ruční nátěr určených ploch 0 Vyznačení parkovišť pro podélné, kolmé, šikmé stání V 10a, V 10b, V 10c, V 10d očištění ploch, rozměření, přepravu ruční nátěr určených ploch 0 Vodorovné dopravní značení V 11a, V 12a, V 12b, V 12c, V 12d, V 12e očištění ploch, přepravu ruční nátěr určených ploch Nápis "BUS" a "TAXI" vyměření úhlů, předznačení očištění ploch, rozměření, přepravu ruční nátěr určených ploch 0,85 m2 0 Stránka 4

5 Symbol "Dej přednost v jízdě" očištění ploch, rozměření, přepravu ruční nátěr určených ploch 0,8m2/ks 0 Směrové šipky - dvojité V 9a 1,2m2/ks očištění ploch, rozměření, ruční nátěr, přeprava 0 Vyměření úhlů, předznačení k V 12b,e vyměření úhlů, předznačení 0 Frézování vyfrézování VDZ 0 Přejezd pro cyklisty V 8 Cena obsahuje: očištění ploch,rozměření,ruční nátěr, přeprava 0 Symbol " vozíček", " kolo" Trojúhelník V 17 Čáry šikmé rovnoběžné V 13a, křivky V 13b Bezpežnostní odstup V 16 Písmena na parkovišti Předběžné šipky V 9b, V 9c Cena obsahuje: očištění ploch,rozměření,ruční nátěr, přeprava 0 Zatření vodorovného DZ očištění ploch, ruční nátěr přeprava zaměstnanců Vodorovné dopravní značení sportovních hřišť a) Tenisový kurt b) Volejbalové hřiště b) Basketbalové hřiště 0 přípravu, vyměření, barvu, lepící pásku přepravu zaměstnanců Stránka 5

6 Vodorovné dopravní značení v reflexním plastu (za studena) Symbol výstražné značky A12, A 11, A 19 dvousložková hmota REMO 2000 EQ očištění ploch, vyměření, ruční nátěr přeprava a manipulace s DZ 0 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Instalace přenosného DZ kompletní instalace přenosného DZ k ceně se připočtě: 0 Demontáž přenosného DZ k ceně se připočtě: 0 kompletní demontáž přenosného DZ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA Čištění komunikací - zametání Cena obsahuje: - zametání komunikace dle stupně znečištění - přejezdy na skládku - skládkovné 0 Čištění chodníků - zametání Cena obsahuje: - zametání chodníků dle stupně znečištění - přejezdy na skládku - skládkovné 0 Čištění komunikací, chodníků - mytí, kropení Cena obsahuje: - mytí či kropení komunikace nebo chodníku - spotřeba vody 0 Odstraňování posypového materiálu po ZÚ Cena obsahuje: - úklid posypového materiálu po ZÚ - naložení odpadu a odvoz na skládku včetně skládkovného 0 Stránka 6

7 Blokové čištění komunikací Cena obsahuje: - vyčištění vyznačeného prostoru - přejezdy na skládku - skládkovné - nutné dopravní značení K ceně se připočte: 0 Čištění podjezdů Cena obsahuje: - vystříkání podjezdů, vyčištění, spotřeba vody K ceně se připočte: cena SAVA, HIT Strojní sečení příkopů a krajnic Cena obsahuje: - sečení příkopů a krajnic - doba dojezdu stroje na místo určení K ceně se připočte: případné shrabávání a skládkování Strojní čištění příkopů Cena obsahuje: - běžné pročištění od nánosů - zaměstnance k obsluze frézy - příjezd a odjezd z pracoviště K ceně se připočte: 0 Seříznutí a vyčištění krajnic výkon nakladače seříznutí a vyčištění krajnic včetně dělníka na ruční dočištění přeprava nakladače z a na pracoviště skládkovné Ruční sečení vegetace kolem příkopů a chodníků Cena obsahuje: ruční sečení doprava případné shrabávání a skládkování Odstraňování uhynulých zvířat z veřejného prostranství 1. výjezd vozidla na místo určení 2. vlastní asanační činnost při odstranění 1 ks zvířete ad 1. výjezd vozidla na místo určení zahrnuje celkově ujeté kilometry na hlášené místo výskytu uhynulých zvířat a zpět doložené protokolem o asanačním zásahu ad 2. vlastní asanační činnost zahrnuje výkony asanátora při likvidaci uhynulých zvířat včetně dezinfekce ad 3. likvidace uhynulých zvířat zahrnuje jejich zneškodnění v souladu se zákonem č.166/1999 Sb., tj.zneškodnění v asanačním podniku. Pro náš region tuto službu zajišťuje firma REC Mankovice. O provedené činnosti bude vystaven protokol,který bude součástí fakturace. cena za likvidaci uhynulých zvířat Stránka 7

8 OPRAVY KOMUNIKACÍ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Řezání živičného krytu přeprava řezačky a pracovníka řezačka včetně obsluhy a kotouče přejezdy pracovníka v okruhu 15 km umístění dopravního značení 0 Odstranění živičného a betonového krytu vozovky rozpojení a vybourání krytu naložení a odvoz vysekané suti skládkovné přejezdy pracovníků v okruhu 15 km manipulace s umístěním dopravních značek 0 Odstranění podloží - vozovky + chodníky odstranění podkladu v tělese chodníku přejezdy do 15 km, odvoz a likvidace odpadu 0 Zhotovení nového podloží - vozovky + chodníky dovoz materiálu, ruční rozprostření a vyrovnání, zhutnění přejezdy v okruhu 15 km manipulace s dopravními značkami při úpravě podloží betonem, je tento již součástí ceny Zalévání spar cena kameniva nebo strusky veškeré činnosti spojené se zaléváním spar včetně materiálu a přepravy 0 Nátěr z emulze silniční 0,3-0,4 kg/m2 nátěr ploch emulzí 0 Těsnění spar 0 penetrace spary, odměření a připevnění asfaltového pásku včetně ceny materiálu, zahutnění nebo zaválcování, přejezdy do 15 km, manipulaci s DZ Stránka 8

9 Opravy výtluků klasickou metodou odstranění živice, penetrační nátěr, přepravu pracovníků a materiálu v okruhu 15 km cenu živice včetně živičářských prací, válcování odvoz sutě, skládkovné, zalévání spar asfaltem, manipulaci s umístěním dopravních značek 0 Opravy výtluků - Patchmatic naplnění zásobníků - Patchmatic, dojezd na pracoviště, cenu směsi pro opravu výtluků včetně ohřevu ostatní přepravy 0 Oprava výtluků nebo krytu MK pokládkou AB přepravu pracovníků, strojů a materiálu v okruhu 15 km cenu živice, živičářské práce - roztažení živice, válcování penetrace, manipulaci s umístěním DZ 0 Vyspravení komunikací - studená asfalt.směs vyčištění výtluku, pokládka a hutnění studené asfaltové směsi (pytlované) přejezdy pracovníků do 15 km manipulaci s umístěním dopravních značek 0 Oprava výtluků zalitím - teplá asfaltová směs v zimním období nakládku, nahřátí směsi a přejezdy vařiče s nahřátou směsí prohřátí a vyčištění výsluku přejezd pracovníků do 15 km manipulaci s umístěním dopravních značek 0 Oprava výtluků komplexní - teplá asfaltová směs v zimním období odstranění krytu vč.zářezu, odvoz suti vč.naložení a skládkovné nakládku, nahřátí směsi a přejezdy vařiče s nahřátou směsí prohřátí a vyčištění výsluku přejezd pracovníků do 15 km manipulaci s umístěním dopravních značek 0 Úprava nivelety rámu ul.vpustě nebo kanal.šachtice ve vozovce veškeré stroje a pomocný materiál přejezdy a převozy do 15 km, odvoz a likvidace odpadu manipulace s dopravními značkami použité kanal.prvky (mříž, poklop, bet.límec apod.) výkony dle ceníku: odstranění a obnova krytu MK Stránka 9

10 Oprava tělesa uliční vpustě vybourání stávajícího krytu okolo vpustě vyzdvižení vpustě a obetonování včetně stěn šachtice až do hloubky 1,5 m Kryt komunikace okolo vpustě přejezdy pracovníků do 15 km, odvoz a likvidace odpadu manipulace s dopravními značkami spotřebovaný materiál Montáž tělesa uliční vpustě systémem Wawin štěrkopískové lože, montáž tělesa, beton.vyzdívka kolem tělesa v průměru do hloubky 1,5 m do hloubky 1,5 m přejezdy pracovníků do 15 km, manipulace s dopravními značkami spotřebovaný materiál - díly uliční vpustě výkony dle ceníku, obsahující i skládku - výkopové práce, popř. bourání betonu, odstranění a obnova krytu MK, zásyp jam a zásypový materiál (kamenivo, struska) Oprava tělesa uliční vpustě vyvložkováním včetně nivel.rámu vyvložkování tělesa včetně prořezání otvorů k napojení stávající přípojky, oprava dna a niveleta rámu skládkovné přejezdy pracovníků do 15 km, manipulace s dopravními značkami Osazení kanálového koše spotřebovaný materiál - díly uliční vpustě výkony dle ceníku - odstranění a obnova krytu MK zvednutí mříže, osazení koše, usazení mříže přejezdy pracovníků do 15 km manipulace s dopravními značkami cena bahenního koše odvoz a likvidace odpadu Vytažení a čištění kanálového koše - ruční otevření kanálu, vytažení a ruční čištění koše včetně jeho zpětné instalace odvoz odpadu do vzdálenosti 15 km likvidace odpadu Stránka 10

11 Čištění kanálových mříží - ruční ruční čištění mříží, odstranění zaklesnutých větví, listí popř. ledu odvoz odpadu do vzdálenosti 15 km, přejezdy pracovníků likvidace odpadu Osazení mříže uliční vpustě odvoz odpadu do vzdálenosti 15 km, přejezdy pracovníků vlastní osazení mříže Dle platných norem nelze vyrobit a umístit náhradu mříže. Jedná se o jednotlivé výjezdy k zajištění bezpečnosti na MK Čištění žlabu - ecodren cena nové mříže likvidace odpadu demontáž a montáž mříže ruční vyčištění žlabu přejezdy do 15 km, odvoz ul.smetků skládkovné Montáž kanalizačního potrubí PVC (opravy přípojek ul.vpustí) rozprostření pískového lože se zhutněním položení a napojení kanal.potrubí do D 300 přesun materiálu a přejezdy pracovníků do 15 km v ceně je zahrnuta cenu písku a betonu cena materiálu (PVC) Bourání betonu (čela propustků, tělesa vpustí, základové patky) rozpojení a vybourání, naložení a odvoz vysekaného betonu skládkovné přejezdy do 15 km, manipulace s umístěním DZ 0 Zdivo z betonu prostého (čela propustků, základové patky) bednění stěn včetně řeziva, odstranění bednění, betonáž včetně betonu přejezdy do 15 km, manipulace s umístěním DZ 0 Zdivo haklíkové na cementovou maltu ( např. čela propustků, opěrné zdi) vyzdívka, manipulace se žulovými haklíky spárování přejezdy do 15 km, manipulace s umístěním DZ nové žulové haklíky, příp. žulové obruby nebo kostky Stránka 11

12 Zdivo betonové ve ztraceném bednění (opěrné zdi) manipulace s betonovými tvárnicemi, armování vyplnění tvárnic betonem, spárování přejezdy do 15 km, manipulace s umístěním DZ bednící tvárnice, armovací drát Čištění propustku do průměru 50 cm - ruční vyčištění propustku, voda odvoz odpadu do vzdálenosti 15 km přejezdy pracovníků likvidace odpadu Čištění propustku nad průměr 50 cm - ruční vyčištění propustku, voda odvoz odpadu do vzdálenosti 15 km přejezdy pracovníků likvidace odpadu Čištění kanalizačního potrubí tlakovou vodou Cena obsahuje: - pročištění 1 bm potrubí - spotřeba vody - položku nelze použít při havarijních stavech kanalizací 0 Osazení ecodrenu příprava podloží, osazení ecodrenu do světlosti 150 mm, přejezdy pracovníků do 15 km manipulace s umístěním DZ oprava živičného či betonového krytu, cena ecodrenu Položení beton.odvodňovacího žlabu do betonového lože položení betonového žlabu do beton.lože přejezdy pracovníků do 15 km manipulace s dopravními značkami cenu betonu cena betonového žlabu, případně výkop rýhy, úpravy přilehlých krytů MK (živice/beton), nebo JTÚ Položení beton.odvodňovacího žlabu do struskového lože položení žlabu, vysparování betonem přejezdy pracovníků do 15 km manipulace s dopravními značkami cena nového betonového žlabu, případně výkop rýhy, struskové lože, úpravy přilehlých krytů MK (živice/beton), nebo JTÚ Stránka 12

13 Hloubení jam, šachet a rýh hloubení jam, šachet a rýh ručním nářadím bez pažení po odstranění krytu komunikace (vozovky, chodníky) rozpojení horniny ručním (pneumatickým) nářadím s odhozem po 2 m přejezdy pracovníků do 15 km, manipulace s DZ, a) odvoz a uložení výkopku na skládku, skládkovné b) uložení výkopku na meziskládku 0 Zásyp zhutněný jam, šachet a rýh MK přesun materiálu a přejezdy pracovníků do 15 km zásyp s prohozem hutnění JTÚ cena kameniva nebo strusky Niveleta záhonové či silniční obruby vybourání obruby z betonového lože a podloží, očištění podloží, osazení obruby do betonového lože, přejezdy, odvoz a likvidace odpadu, manipulace s DZ, JTÚ u silničních obrub opravu odvodňovacích řádků nebo opravu živičného krytu Výměna záhonové či silniční obruby vybourání obruby z lože a podloží, očištění podloží osazení obruby do bet.lože, přejezdy do 15 km odvoz a likvidace odpadu, manipulace s DZ, JTÚ cena nové obruby u silničních obrub opravu odvodňovacích řádků nebo opravu živičného krytu Odstranění záhonové či silniční obruby vybourání obruby z lože a podloží, nakládku a odvoz vybouraných hmot, skládkovné přejezdy do 15 km, manipulace s DZ 0 Osazení záhonové či silniční obruby příprava podloží, osazení obruby do betonového lože JTÚ přejezdy do 15 km, manipulace s DZ cena nové obruby u silničních obrub opravu odvodňovacích řádků nebo opravu živičného krytu Stránka 13

14 Niveleta chodníkové obruby vybourání obruby z betonového lože a podloží, očištění podloží, osazení obruby do betonového lože, přejezdy do 15 km, odvoz a likvidace odpadu, manipulace s DZ předlažba nebo oprava živičného krytu JTÚ Výměna chodníkové obruby vybourání obruby z betonového lože a podloží, očištění podloží osazení obruby do bet.lože, přejezdy do 15 km odvoz a likvidace odpadu, manipulace s DZ, cena nové obruby předlažba nebo oprava živičného krytu JTÚ V případě výskytu nepředvídaného množství betonového podloží bude použita sazba za vybourání a osazení chodníkové obruby. Odstranění chodníkové obruby vybourání obruby z betonového lože a podloží, nakládku a odvoz vybouraných hmot, skládkovné přejezdy do 15 km, manipulace s DZ 0 Osazení chodníkové obruby příprava podloží, osazení obruby s opěrou do betonového lože přejezdy do 15 km, manipulace s DZ cena nové obruby oprava živičného krytu nebo předlažba JTÚ Předlažba z dlaždic do 0,25 m2 rozebrání a očištění staré dlažby, odvoz a likvidace odpadu přejezdy do 15 km položení dlažby do pískového lože cena dlažby - pokud bude použita nová Rozebrání betonové dlažby (dlaždice, zámková) rozebrání a očištění staré dlažby, uložení přejezdy do 15 km 0 Nové položení dlaždic ( do 0,25 m2) včetně lože do 3 cm zřízení nového pískového lože do 3 cm a položení nové dlažby přejezdy pracovníků v okruhu 15 km cena dlažby Stránka 14

15 Položení zámkové dlažby včetně lože položení dlažby včetně nově zřízeného lože - 4 cm hutnění lože, přejezdy pracovníků do 15 km cena dlažby JTÚ - terénní úpravy z netříděné zeminy dovoz a rozprostření ornice, založení trávníku s výsevem v rovině, travní směs, přejezdy do 15 km cena ornice JTÚ - terénní úpravy z tříděné zeminy nakládka a odvoz zeminy na recyklaci, vlastní recyklaci, dovoz a rozprostření zeminy, založení trávníku výsevem v rovině, travní směs, přejezdy do 15 km v případě nákupu cena ornice Kladení dlažby z žulových kostek do betonového lože rozprostření lože, osazení kostky, zásyp spar, hutnění, očištění povrchu od zbytku betonu, přesun materiálu přejezdy pracovníků do 15 km cena žulových kostek Kladení odvodňovacího jedno-trojřádku z kostek do beton.lože rozprostření lože, osazení kostky s poklepáním, vyplnění spar, provedení boční opěry u druhého a dalšího řádku přesun materiálu a přejezdy pracovníků do 15 km cena kostek Nátěry ocelových konstrukcí očištění ploch ocelovým kartáčem nátěry základní a syntetickou barvou, přejezdy do 15 km V ceně není započítána práce ve výškách a použití speciální techniky Čištění říms a křídel mostů a lávek očištění ploch, přejezdy do 15 km V ceně není započítána práce ve výškách a použití speciální techniky, jedná se pouze o ruční čištění Instalace vyrobeného typizovaného zábradlí Cena obsahuje: zhotovení zábradlí včetně materiálu a nátěru instalaci zábradlí přepravu pracovníků a materiálu 0 Stránka 15

16 Údržba (čištění, nátěry) zábradlí očištění ploch ocelovým kartáčem nátěry základní a syntetickou barvou páskování při dvoubarevném nátěru, přejezdy do 15 km 0 Jiné opravy zábradlí upevnění uvolněného zábradlí, odstranění zbytků starého zábradlí atd. cena se skládá: z hodinových sazeb výkonů zaměstnanců, použitých vozidel a mechanismů, použitého materiálu, odvozu a likvidace odpadu Nátěry autobusových čekáren - typizovaný plech očištění ploch ocelovým kartáčem nátěry základní a syntetickou barvou přeprava 0 Jiné opravy autobusových čekáren cena se skládá: z hodinových sazeb výkonů zaměstnanců, použitých vozidel a mechanismů, použitého materiálu, odvozu a likvidace odpadu Obnova střešní krytiny demontáž, montáž, pomocný materiál čištění přejezdy cena plechu Obnova střešní krytiny čekáren z polykarbonátu montáž a demontáž pomocný materiál přeprava cena polykarbonátu, odvoz a likvidace odpadu Oprava výplně stěn autobusové čekárny demontáž, montáž, pomocný materiál čištění, skládkovné a přepravy cena výplně (sklo, polykarbonát), ocelové profily za výstuž Čištění zasklených, polykarbonátových a plechových autobusových čekáren čištění svislých výplní jednostranně tlakovou vodou čištění vydlážděné plochy 0 Čištění zděných autobusových čekáren čištění vydlážděné plochy tlakovou vodou 0 Stránka 16

17 Čištění stříšek autobusových zastávek z polykarbonátu čištění 1 oblouku tlakovou vodou, odstranění nánosů nečistot, organických nánosů vč. okapních žlábků, přejezdy do 15 km 0 Prořezávka větví a odvoz na skládku skutečně použitou techniku dle ceníku likvidace odpadu Vyspravení MK živičným recyklátem do 5 cm dovoz a cenu živičného recyklátu - neplatí pro cenu bez dodání materiálu roztažení a válcování přejezdy pracovníků do 15 km manipulace s dopravními značkami 0 Vyspravení krajnic MK živičným recyklátem dovoz a cenu živičného recyklátu - neplatí pro cenu bez dodání materiálu roztažení a hutnění až do šířky 0,5 m přejezdy pracovníků do 15 km manipulace s DZ 0 Frézování živičného krytu do 5 cm převoz frézy na pracoviště do 15 km, frézování živičného krytu, naložení, odvoz vyrézované sutě a skládkování 0 Pokládka výztužné geomříže cenu upínacích prvků rozměření, uložení a uchycení převoz materiálu a přejezdy pracovníků do 15 km cena geomříže/geotextilie Nájem oplocení, betonové patky plotové pole 2 x 3 m, betonová patka montáž a dovoz oplocení, betonové patky Čištění kanalizačních šachet a vpustí - ruční - ruční čištění - přejezdy pracovníků do 15 km likvidace odpadu Stránka 17

18 Niveleta kanalizační šachtice v chodníku a v zeleni - odkop kolem šachtice do 0,5 m, odsekání betonu - podložení, podbetonování a výmaz - osazení poklopu - přejezdy pracovníků do 15 km, PDZ kanalizační prvky (límec, prstenec apod.) JTÚ nebo předlažba SPRÁVA A ÚDRŽBA HŘBITOVŮ Správa 1 hrobového místa Cena obsahuje: - vedení rozsáhlé evidence hrobových a urnových míst ve hřbitovních knihách, mapách - evidence počtu hrobových míst volných, opuštěných a pronajatých - sledování tlecích dob - uzavírání nových a obnova stávajících nájemních smluv - písemná upozornění nájemcům na ukončení nájmu - rozesílání upomínek - vlastní výběr pronájmů - další činnosti vyplývající z vyhlášky č. 19/1998 Sb. Správa 1 vsypového místa Správa 1 urnového místa v kolumbáriu Cena obsahuje: - vedení evidence míst ve hřbitovních knihách, mapách - evidence počtu míst volných a pronajatých - uzavírání nových a obnova stávajících nájemních smluv - písemná upozornění nájemcům na ukončení nájmu - rozesílání upomínek 2x - vlastní výběr pronájmů - další činnosti vyplývající z vyhlášky č. 19/1998 Sb. Elektrická energie Cena obsahuje: - přeúčtování skutečných nákladů na osvětlení některých hřbitovů Vodné Cena obsahuje: - přeúčtování skutečných nákladů na spotřebu vody na hřbitově v Havířově - Šumbarku Odvoz a likvidace odpadů Cena obsahuje: - naložení, odvoz a vykládku VPK na skládku skládkovné Vývoz septiku Cena obsahuje: - skutečné náklady na vývoz septiku - dle vzniklých potřeb Dovoz vody Cena obsahuje: - naplnění vody do cisterny kropičky - dovoz vody na hřbitov - přečerpání vody do cisterny umístěné na hřbitově - cenu vody Stránka 18

19 Opravy živičných chodníků Cena obsahuje: - viz opravy výtluků Zametání chodníků Cena obsahuje: - ruční zametání včetně vybavení nářadím - odvoz a likvidace odpadu - při strojovém zametání vlastní výkon + odvoz a likvidaci odpadu Okopávky chodníků Cena obsahuje: - ruční okopávka okolo chodníků - odklizení okopků, odvoz a likvidace odpadu Sečení trávy Cena obsahuje: - použití sekačky, křovinořezu - výkon pracovníka Prořezávky větví Cena obsahuje: - použití vhodného mechanismu - výkon pracovníka Sběr listí Cena obsahuje: - sběr listí - odvoz a likvidaci odpadu Zimní údržba hřbitovů Cena obsahuje: - údržba chodníků na hřbitovech K ceně se připočte: dovoz a spotřeba posypového materiálu Likvidace starých náhrobních kamenů Cena obsahuje: - odstranění kamene, popř. hrob.přísluš. 206 Kč/hod. - rozbití betonu 220 Kč/hod. - naložení a odvoz kamene 206 Kč/hod. - případné skládkovné dle skutečnosti Údržba opuštěných hrobů Cena obsahuje: - úklid opuštěných hrobů - 1,5 hodin na údržbu opuštěného hrobu za rok Drobné opravy příslušenství ke hřbitovům Cena obsahuje: - cenu prací dle profesí zámečnické práce 206 Kč/hod elektropráce 234 Kč/hod natěračské práce 206 Kč/hod zednické práce 234 Kč/hod - k ceně se připočítává spotřeba materiálu Kontrola spravovaných pohřebišť Cena obsahuje: - přejezdy mezi pohřebišti - vlastní výkon kontroly pohřebišť Uzamykání a otevírání hřbitovů Cena obsahuje: - výkon pracovníka - uzamykání a otevírání hřbitovů v souladu s Řádem pohřebišť, schváleným RmH Stránka 19

20 Správce pohřebiště Havířov - Šumbark Otevření pohřebiště: od do hod hod. tj. 10 hod./pracovní den od do hod hod. tj. 13 hod./pracovní den Správce hřbitova po celou dobu provozu pohřebiště (s výjimkou SO, NE a svátků) zabezpečuje v rámci hodinové sazby následující činnosti: - otevírání a uzamykání hřbitova - vedení evidence vjezdu a výjezdu vozidel, včetně případného výběru hotovostí za zpoplatnění vjezdu kamenickým firmám - dozor nad kamenickými firmami - kontrolu pohřebiště - informace občanům - úklid okolí obřadní síně, zametání chodníků - úklid a údržba vsypové a rozptylové loučky (sečení, vyhrabávání, regulace zavlažovacího systému, zavlažování vsypové loučky, úklid netrvanlivých ozdob) - zimní údržba ruční - údržba opuštěných hrobových míst, údržba společného hrobu - mytí a desinfekce WC U pohřebiště v Havířově - Šumbarku fakturace bude obsahovat: - správce hřbitova - odvoz odpadu - spotřeba el. energie, vody - zimní údržba - strojová včetně posypového materiálu - vývoz septiku - případné opravy - otevírání a uzamykání hřbitova v SO, NE a svátky Stránka 20

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

Ceník poskytovaných služeb pro rok 2014

Ceník poskytovaných služeb pro rok 2014 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Technické služby Havířov a.s. SLUŽBA Cena v Kč 1) SVOZ A LIKVIDACE TKO: a) SVOZ TKO: ODVOZ 110 l nádoby - četnost 1 x týdně ks/rok 895,50 - odvoz 110 l nádoby bez likvidace odpadu

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

CENÍK 824-2 DRÁHY KOLEJOVÉ-MĚSTSKÉ

CENÍK 824-2 DRÁHY KOLEJOVÉ-MĚSTSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 824-2 DRÁHY KOLEJOVÉ-MĚSTSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky stavebních prací (dále jen položky ) pro: Část

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod

C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod C e n í k Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od 1.1.2013 Doplňková činnost : - AVIA - malé kontej. auto/přeprava/ 22,00 /km 4,60 26,60 manipulace 20,00 /0.15 hod 4,20 24,20 zápůjčka kontejneru 40,00

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 236. Hradec Králové oprava chodníku na Dukelské třídě. Objekt: 0. Všeobecné a předběžné položky ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: M2 28, Vypracoval zadání:

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

HPN projekt s.r.o. Místní komunikace 1c. Protokol ze zaměření komunikace katastrální území Dřetovice. Místní komunikace III. třídy

HPN projekt s.r.o. Místní komunikace 1c. Protokol ze zaměření komunikace katastrální území Dřetovice. Místní komunikace III. třídy III. třídy 1c 1 0,000 začátek úpravy napojení na silnici II/101 12,00 asfaltový beton stav povrchu 2 2 0,005 začátek silniční obruby vpravo 3 0,009 změna šířky 6,00 4 0,016 napojení MK 2c 5 0,028 změna

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

CENÍK 825-1 OBJEKTY PODZEMNÍ-STUDNY A JÍMÁNÍ VODY

CENÍK 825-1 OBJEKTY PODZEMNÍ-STUDNY A JÍMÁNÍ VODY CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 825-1 OBJEKTY PODZEMNÍ-STUDNY A JÍMÁNÍ VODY I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen položky

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady)

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Na předem srovnané a upravené pláni provést dřevěné stupně z impregnovaných půlkuláčů s jednoduchým

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA objektu zakrytého potoka Bystřice v ul. Palackého ve městě Teplice - ev.č. 066.2 - v úseku č.1 a 2, délky cca 550 m (v ul. Palackého od x s ul. Masarykova až k čp.1525 v ul.

Více

Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020

Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020 Dopravní konference Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v letech 2015 až 2020 Pardubice, 3. září 2015 Opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

Zařízení staveniště 1

Zařízení staveniště 1 Zařízení staveniště 1 Výrobní prostor pro provádění stavby -účelně uspořádání, racionální využtí, bezpečné a ekologické, v souladu s dokumentací a termínem První fáze - stavebně technologické studie -

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 4 mostů poškozených povodněmi III. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Více

Předběžný odborný odhad nákladů na jednotku výkonu údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje

Předběžný odborný odhad nákladů na jednotku výkonu údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje Předběžný odborný odhad nákladů na jednotku výkonu údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví ÚDRŽBOVÉ PRÁCE KČ/MJ 001 Zpracování plánu zimní údržby 0,00 Kč 100 Zajištění sjízdnosti

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Výrobně provozní plán - cestmistrovství Broumov. Týden : 35. týden

Výrobně provozní plán - cestmistrovství Broumov. Týden : 35. týden 1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 11110 Posyp vozovek inert.materiálem(bez materiálu) 11120 Posyp voz. inert.mat.vč.pluh(bez materiálu) 11210 Posyp vozovek chemickým materiálem(bez materiálu) 11220

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 5 mostů poškozených povodněmi IV. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce:

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více