Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011"

Transkript

1 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011 Sborník příspěvků z konference

2 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc OUTDOOR 2011 Sborník příspěvků z konference učitelů vysokých škol, kateder tělesné výchovy a sportu pořádané v Brně Vydání tohoto sborníku bylo finančně podpořeno z projektu ESF Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli (CZ.1.07/2.2.00/ ). Sborník bude sloužit jako školící materiál studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie II, Teorie rekreace v přírodě a Předpis pohybové aktivity. 1

3 Recenzenti: Prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. Editoři: Doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Mgr. Taťána Straková, PhD. Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc ISBN 2

4 OBSAH Odborná sekce 1 Outdoor v programech odborných kateder vzdělávajících v oblasti kinantropologie na vysokých školách 1. Jan Neumann: Současné problémy v oblasti zvané outdoor 7 2. Oto Louka: Outdoor ve výukových programech KTV PF UJEP v ÚSTÍ n.l Jan Hnízdil: Orientační sporty a jejich aplikace ve studijních programech KTV PF UJEP v Ústí nad Labem Zdenko Reguli, Michal Vít, Čihounková Jitka: Úpolové outdoorové aktivity ve studiu Speciální edukace bezpečnostních složek Luboš Charvát: Obsah letního výcvikového kurzu v oborovém studijním programu tělesné výchovy Jaroslav Kupr, Klára Pochobradská, Václav Bittner, Radim Antoš: Koncepce výuky sportů v přírodě na Technické univerzitě v Liberci Taťána Navrátíková, Soňa. Formánková: Outdoor v programech tudijních oborů tělesná výchova a sport na FTK UP v Olomouc Oto Louka, Jan Hnízdil: Využití potápění na nádech ve výuce oboru TVS a AVP Ondráček, J., Hřebíčková, S., Fialová, H., Paugschová, B: Longitudinální sledování úrovně dovedností studentů FSpS při výuce běhu na lyží Jan Kresta: Outdoorové aktivity a rozhodčí sportovních her 54 Odborná sekce 2 Inovace předmětů v oblasti výzvových sportů v rámci studijního programu tělesné výchovy a sportu 1. Jana Hoffmannová: Biodromální pohled na výzvové sporty 59 Odborná sekce 3 Outdoor ve studijních programech všeobecných kateder a ústavů tělesné výchovy a sportu na vysokých školách 1. Marek Cvikl, Jiří Helešic, Michal Sebera: Transformace tělovýchovných kurzů na Outdoor animační programy na Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Došla Jan: Multimediální učebnice orientačního běhu 75 3

5 Odborná sekce 4 Outdoor na nižších typech škol 1. Jan Kresta, David Cihlář: Outdoorové aktivity v rámci kurzovní výuky na nižších typech škol Ladislav Vomáčko, Jiří Baláš, Lenka Nováková:Využívání umělých lezeckých stěn na ZŠ a SŠ na území hlavního města Prahy 82 Odborná sekce 5 Bezpečnost při outdoorových aktivitách na školách všech stupňů. 1. Sylva Hřebíčková, Jan Ondráček, Lucie Šťastná: Diagnostika optimální pozice jezdce na jízdním kole Jiří Skoumal, Luděk Šebek: Bezpečnost při outdoorových aktivitách Jan Šťastný: Bezpečnost při in-line bruslení Pavel Korvas: Východiska bezpečného pohybu při outdoorových aktivitách Jan Došla, Taťána Straková: Bezpečnost při lezení na umělých stěnách Taťána Straková: Jistící pomůcky v lezení Eduard Hrazdíra, Taťána Straková: Bezpečnost při snowboardingu Oto Louka: Vybrané bezpečnostní aspekty při výuce lyžování a snowboardingu 139 4

6 ODBORNÁ SEKCE 1 Outdoor v programech odborných kateder vzdělávajících v oblasti kinantropologie na vysokých školách. 5

7 SOUČASNÉ PROBLÉMY OBLASTI ZVANÉ OUTDOOR Jan Neuman Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Úvodem je třeba říci, že oblast skrývající se pod názvem outdoor je velmi členitá a zasahuje do velké množiny lidských činností. Vzhledem k narůstající důležitosti bychom se měli společně zamyslet nad tím, které odborné problémy je třeba v této oblasti řešit. Náš příspěvek považujeme proto za podnět k této odborné diskusi. Některé z důvodů pro větší zájem společnosti Z prognostických úvah ve vyspělých zemích víme, že lze očekávat další růst zájmu o aktivity spojené s prožitkem a pobytem v přírodě. Zřejmě dále poroste počet organizací nabízejících různé typy programů využívajících aktivity v přírodě pro volný čas. Poroste zájem o kvalitní programy, což bude spojeno s jejich hodnocením i určitou regulací (bezpečnost, kvalifikace atp.). Nabídka programů se bude stále více přizpůsobovat potřebám klientů, což bude vyžadovat tvůrčí přístup i připravenost organizátorů. Souběžně bude vznikat stále více prožitkově a dobrodružně laděných programů v umělém prostředí. Rozroste se paleta profesí, která bude ovlivňována i společným postupem v rámci EU. Pobyt a aktivity v přírodě jsou už dnes ve vyspělých státech spojovány se zdravím mladé generace, zdravým životním stylem, odolnosti a zdatnosti. Je třeba mít na zřeteli pozitivní vliv pobytu v přírodním prostředí na rozvoj vzdělání, formování hodnot i osobnostní rozvoj. To vše by mělo podpořit další rozvoj školních i mimoškolních aktivit v přírodě i odpovídající programy pro vzdělávání pedagogů a vychovatelů. Nezanedbatelný je i ekonomický přínos aktivit a sportů v přírodě spojený s formováním tzv. outdoorového průmyslu. Vztah k přírodnímu prostředí a aktivitám v něm bude stále více spojován s udržitelným rozvojem. To vše se ale může uskutečňovat jen při koordinovaném postupu k využívání přírodních zdrojů k rekreaci, sportu i učení. Zhodnocení historie Řadu let si uvědomujeme skutečnost, že jsme se ne zcela dostatečně poučili z jedinečného historického vývoje pobytu v přírodě v českých zemích. Chceme připomenout jen některé skutečnosti, které jsou zajímavé i z celoevropského pohledu : * Jedinečná koncepce aktivní turistiky, již od konce 19. století. Zdůrazňuje propojování pohybu a pobytu v přírodě s poznáváním; * Sokolský pobyt v přírodě a táboření, od počátku 20. století, včetně podnětů k budování překážkových přírodních areálů; * Transformace zahraničních vlivů do českého prostředí -Skauting-Junák, Woodcraft-Liga lesní moudrosti, Tramping touha po volném a dobrodružném životě v přírodě,ymca nové formy cvičení v přírodě; * Životní styl v souladu s přírodou Eubiotika prof. Růžičky a pionýrské kroky E. Štorcha; zajímavé a málo známé programy reformních škol ; * Foglarův vliv na mladou generaci, využívání romantiky, dobrodružství v přírodě i ve městě k formování charakteru mladých lidí; * Moderní pohled na rekreaci v bývalém Československu, zahrnující i rozvoj rekreace v přírodě ; 6

8 * Sporty a aktivity v přírodě v osnovách škol, pobyt v přírodě, kursy lyžování i studijní programy na vysokých školách atp. Z mnohých historických zdrojů můžeme stále čerpat poučení pro dnešní život i budoucnost. Ožehavé téma terminologické a možnosti pro odbornou diskusi Ve sledované oblasti stále trvají nejasnosti terminologické i obsahové. Terminologické problémy řešíme již celou řadu let i v oblasti tělesné výchovy a sportu. Poslední důležitá diskuse proběhla kolem termínu Kinatropologie. V této etapě bychom považovali za úspěch, kdybychom se domluvili na termínech, které budeme používat na odborné úrovni. Je třeba osvětlit, co znamenají přijímané zahraniční termíny a jaký vztah mají k tradiční české terminologii turistika, sporty v přírodě, pobyt v přírodě, tělocvičné či tělovýchovné aktivity v přírodě, či aktivity v přírodě. V zahraniční literatuře nalézáme často termíny, které zavádí jeden autor nebo malá skupina odborníků. Ty nejdůležitější termíny uvádíme v dalším textu. Takzvaný Outdooor Oblast, kterou jsme nazvali pro konferenci outdoor je velmi široká a dynamicky se rozvíjí. Je sporné, zda vůbec je vhodné, abychom tento termín používali v uvedené formě. V anglicky mluvících je v odborných kruzích toto slovo obvykle doprovázeno dalším termínem, který vymezuje předmět zájmu, či oblast o které se mluví. Aktivity v přírodě (AP), Outdoor Activities V české terminologii je to poměrně nový termín. AP jsou pohybové aktivity, které využívají přírodní prostředí a co nejméně je narušují. AP jsou v této koncepci využívány jako prostředky učení i prostředky osobnostního rozvoje. Vyskytují se v názvech odborných organizací i studijních programů vysokých škol.ve Velké Británii i u nás najdeme studijní programy s názvem Outdoor Activities, Management of Outdoor Activities atp. Sporty v přírodě(sp), Outdoor Sports SP tvoří samostatnou oblast, která je zaměřena na rozvoj potřebných pohybových dovedností a růst výkonnosti. Příroda je v tomto pojetí spíše pojímána jako velká a krásná tělocvična. Rekreace v přírodě(rp) Outdoor Recreation RP je forma rekreace využívající přednostně přírodní zdroje. Zahrnuje celou paletu aktivit prováděných v přírodním prostředí, tedy od rybaření až po jízdu motorovými vozidly v terénu. Aktivity jsou zaměřeny na odpočinek, zábavu,rozvoj dovedností, znalostí, k vytváření vztahu k aktivitám volného času v přírodě a podpoře celoživotního zájmu. Nově se rozvíjí v oblasti rekreace v přírodě, např. v USA, starost o zdatnost populace i snaha preferovat aktivity konané vlastní silou. Zdůrazňuje se udržitelnost provozování aktivit v turistických oblastech. Existuje úzké propojení s tzv. outdoor industry. Rekreace v přírodě je také zavedený studijní obor na mnoha univerzitách. V EU se ustanovila Evropská konfederace zaměstnavatelů v oblasti outdoors (od roku 2008). Snaží se definovat outdoors a určit roli aktivit v přírodě v aktivním prožívání volného času Je zde zřejmá snaha umožnit volné podnikání v rámci EU a k tomu je třeba kompatibilita kvalifikací, mobilita pracovníků i organizace celoživotního vzdělávání.v tomto směru byly už navrženy standardy pro tzv. Outdoor Animator. 7

9 Sportovní turismus (ST) - Sport Tourism Je to do jisté míry samostatná oblast, která však mnoha směry zasahuje i do sportů v přírodě i rekreace v přírodě. ST zahrnuje dle jedné definice všechny formy aktivní i pasivní účasti ve sportovní aktivitě pro kterou je účastník nucen z různých důvodů (komerčních i nekomerčních) opustit místo bydliště a místo pracoviště Objevuje se názor, že ST má několik hlavních směrů : zaměření na atrakce, resorty, na sportovní aktivity a pobyty (aktivní ST-lyžování, cyklistika atp.), cesty na sportovní události,akce- velké i místní události, zaměření na dobrodružství (Sport Adventure Tourism). Výchova v přírodě (VP) Outdoor Education Termín, který se u nás objevil už počátkem 20. století, ale dále se nerozvíjel. Nyní je to v mezinárodním měřítku uznávaný výchovný směr, který využívá k ovlivňování účastníků aktivity v přírodě, pobyt v přírodě s prvky environmentální výchovy a dynamické procesy probíhající v malých skupinách při řešení problémových situací. Učení se v přírodě(up), Outdoor Learning Učení se v přírodě je teoretická koncepce i praxe spojená s různým zaměřením, různými výstupy i s různým prostředím. Je zaměřeno na učení se o přírodě, o společnosti, o vztahu společnost-příroda. Je využíváno v terapii, v práci malých skupin a v učení se nových dovedností v aktivitách v přírodě. Výstupy se týkají znalostí a porozumění spojených s poznáváním a využíváním přírody, zahrnují vztahy, hodnoty a pocity ve vztahu k prostředí, dovednosti, chování jednotlivců i skupin, osobnostní rozvoj. Učení se v přírodě a přírodou lze sledovat z několika hledisek : - Probíhá v terénních studiích, při návštěvách přírodních oblastí, parků a zahrad často spojované s výukou na různých typech škol i s výzkumem; -Využívá se k osobnostnímu rozvoji, situace jsou často spojovany s dobrodružstvím; - Je zahrnuto také v projektech a studiích spojených s přírodním prostředím, učebními předměty, zdravím, hrou i sociální výchovou. Klasické sportovní pojetí zahrnující rozvoj dovedností a výkonnosti se obvykle s termínem outdoor learning nespojuje. Koncept outdoor learning, učení se v přírodě, se týká mnoha oblastí- výchova v přírodě, výchova dobrodružstvím, environmentální výchova, zkušenostní (zážitková) výchova, terénní studie, přírodní studie atp. V této koncepci dochází k naplnění potřeby efektivního učení. Výchova dobrodružstvím(vd) - Adventure Education Původně spojována jen s divočinou. Jsou to nejrůznější aktivity (nemusí to být jen aktivity v přírodě), které jsou nabízeny formou výzvy. Hledá se optimální vztah mezi velikosti rizika a úrovní kompetencí účastníků. Stále častěji se v tomto směru využívá umělé dobrodružné prostředí. Model učení se pomocí dobrodružství je rozpracováván i v jiných vědních oborech. Terapie dobrodružstvím(td -,Adventure Therapy Nový obor ve kterém trvají problémy s terminologií a interpretací. Jeden z nový přístupů zdůrazňuje podporu a udržování zdraví pomocí dobrodružství. Přiklání se k použití termínu Adventure Wellness. Využití široké koncepce wellness by dle některých odborníků umožnilo sdružení klinických i terénních praktiků z různých zemí, což by vedlo k vzájemnému obohacení. 8

10 Výzkumná práce Stejné nedostatky, které zjišťujeme v jiných vědních oborech i v kinatropologii se vyskytují v oblasti aktivit v přírodě. Je možné říci, že ve výzkumných pracích převažuje extenzita a kvantita nad kvalitou. Tento trend má spíše narůstající tendenci. Mnoho výzkumných prací v této oblasti se věnovalo přínosu výchovy v přírodě k osobnostnímu rozvoji účastníků. V posledním období je velký zájem o zkoumání tzv. green exercises (UK) -aktivit v přírodě spojených se zdravým způsobem života. Ekonomické propočty spojené s výzkumy už nyní ukazují na značné výhody takto prováděné prevence. Stále větší pozornost je také věnována výzkumům v předškolnímu věku. Zjistilo se,že kontakt s přírodou a pohyb v přírodě je důležitý pro všestranný rozvoj mladých lidí. To je nesmírně důležité z hlediska celé společnosti. S výzkumem a rozvojem teoretické práce souvisí prostor pro publikování. Ten je z jednoho pohledu dostatečný, neboť téměř každá větší fakulta má vědecký časopis, včetně celorepublikového časopisu Česká kinatropologie. Mohli bychom teoreticky usilovat o Suplementa u některého ze zavedených časopisů. Domníváme se však, že tato velká roztříštěnost by odborné diskusi výrazně neprospěla. Určitým přechodným řešením by mohlo být soustředění teoretických i výzkumných prací do jednoho či dvou už existujících časopisů Gymnasion či Journal of Outdoor Activities. To by však znamenalo širší shodu vztahující se k vedení těchto časopisů. Dalším brzdícím elementem efektivity výzkumné práce je nedostatečná informovanost a kvalitní oponentura dosud zpracovaných a publikovaných pracích z oboru. Naše snaha zavést před řadou let Outdoor Information Center ztroskotala na nedostatečné podpoře z vlastních řad. Nyní je situace taková, že rychleji zjistíme přehled publikací z anglicky mluvících zemí než z České republiky. Na adrese theses.cz najdeme řadu zajímavých závěrečných prací z oboru, často i několik prací stejného či podobného názvu. Čerpání informací z těchto zdrojů by však zasluhovalo opravdu kritický pohled. Rozvoj profesního zaměření Dalšímu rozvoji odborného přístupu brání nedostatečná diskuse, je třeba hlubší pohled a usilovné hledání širších souvislostí. Pro takovou práci chybí odborné zázemí, které by sdružovalo odborníky z různých oborů. Je třeba poznamenat, že rozvoj všech výše uvedených směrů není v žádné z vyspělých zemích veden pracovníky tělovýchovných fakult. Ve srovnání se zahraničím chybí organizace pro rozvoj oboru. Specifické studijní obory na VŠ např. UK FTVS, UP FTK, UJEP PF se postupně formují a jejich rozvoj prověří připravované reorganizace VŠ. Chybí nám také provázanost kvalifikací i odborné rozhodování o udělování akreditací. Je zřejmé, že mnohé kvalifikace i certifikace by měly být celorepublikově srovnány a měly by mít návaznost na evropské a další mezinárodní kvalifikace i standardy. Profesionální organizace existují pro jednotlivé sporty či disciplíny. V oboru pracují mnohá občanská sdružení. Bylo založeno Profesní sdružení pro zážitkového vzdělávání, rozvíjí se Zážitková pedagogika. Pro učení a výchovné aplikace aktivit v přírodě však není v ČR konstituována žádná specifická odborná či profesionální organizace typu Institut for Outdoor Learning ve Velké Británii. Závěr Studie chce přispět k dalšímu zkvalitnění celé oblasti, která využívá aktivity v přírodě pro rekreaci, učení, výchovu i terapii. 9

11 Stručná shrnutí problémů vychází z rozsáhlých rešerší odborné literatury i z vlastních našich poznatků. Domníváme se, že příští odborná fóra by se měla zabývat řešením některého z uvedených problémů: 1) Shromážděním poznatků, které přesvědčí řídící i odbornou sféru o důležitosti aktivit v přírodě a potřeby vytváření podmínek pro koordinované a udržitelné využívání přírodního prostředí ke zvýšení kvality života v ČR; 2) Znovu se zamyslet nad odkazy minulosti a využít všech podnětů ke zkvalitnění odborné i teoretické práce v oboru; 3) Kriticky zhodnotit zahraniční vlivy, které ovlivňují současnou terminologii a shodnout se na klíčových odborných termínech s cílem zkvalitnit komunikaci v rámci ČR i EU; 4) Posoudit možnosti specializovaného řešení některých nastíněných směrů aplikujících aktivity v přírodě; zamyslet se nad možnou koordinaci a zkvalitnění výzkumu; 5) Podniknout potřebné kroky k nalezení publikační platformy a prověřit provozování určitého typu odborné databáze teoretických a výzkumných prací; 6) Podnítit diskusi o založení organizace, která by podněcovala teorii i praxi zaměřenou na nejrůznější aplikace aktivit v přírodě (rozvoj, učení, výchova, zdraví atp.) Referenční seznam ATARIAN, A. Trends in outdoor adventure education. Journal of Experiential Education 24,2001, č.3, s EWERT, A. W. Outdoor adventure pursuits: Foundations, Models, and Theories. Scottsdale: Publ. Horizons,1989. FRIEDMAN,T.L. Hot, Flat and Crowded. Why we need a green revolution- and how it can renew America. New York : Farrar, Straus and Giroux, JIRÁSEK,I. (Editor) Fenomén Foglar. Praha : Prázdninová škola Lipnice, JIRÁSEK, I. (Editor) ZET Miloš Zapletal.Pět životů. Olomouc : UP v Olomouci, LOUV,R. Last Child in the Woods. Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill : Algonquin Books, LYNCH,P.,MARTIN,A.,NEUMAN,J., TURČOVÁ,I. Termíny a praxe ve výchově v přírodě na Novém Zélandu. Gymnasion, 2004, č. 1,s MARTIN, A., NEUMAN, J., & TURČOVÁ, I. The Czech Outdoor Experience: Turistika and connections to Friluftsliv. In HENDERSON, B. and VIKANDER, N. (Eds.): Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Toronto : Natural Heritage Books, str. MILES, J. C., PRIEST,S. Adventure Programming. State College: Venture Publishing,1999. NEUMAN, J.: Outdoor activities - various opportunities of application and development.in. NEUMAN,J.,BRTNIK,J.,MYTTING,I. (Editors) Proc. int. Seminar Prague Lüneburg : Edition Erlebnispädagogik,1996, s NEUMAN, J.: Aktivity v přírodě - význam a vývojové tendenc.in BUNC,V., MARVANOVÁ, Z. (Editoři) Sborník sportovní sekce FTVS UK. Praha:UK FTVS, 1996, s NEUMAN, J. Zur wissenschaftlichten und fachlichen Arbeit auf dem Gebiet Erlebnispädagogik in der Tschechischen Republik. In PAFFRATH, F.H., SALZMANN, A., SCHOLZ, M. (Editors) Wissenschaftliche Forschung in der Erlebnispädagogik. Tagung Hochschulforum Erlebnispädagogik. Augsburg : ZIEL, 1999, s NEUMAN,J.Rekreace a výchova v přírodě ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji. In DOLEŽAL,T.,TILINGER P.(Editoři) Ekologické aspekty tělesné výchovy a sportu. Sborník referátů ze semináře.praha:čov, 1999,s

12 NEUMAN,J. et all Turistika a sporty v přírodě.přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál, 2000, 197 s. NEUMAN,J. Možnosti začleňování ČR do EU v oblasti Aktivity v přírodě,výchova v přírodě a učení v přírodě. In TILINGER,P.,RYCHTECKÝ,A.,PERIČ,T. (Editoři) Sborník příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha,UK FTVS 2001,s NEUMAN,J. Outdoor-problémy teorie,kvalifikace a spolupráce In TILINGER,P.,RYCHTECKÝ,A.,PERIČ,T. (Editoři) Sborník příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha,UK FTVS 2001,s BARTŮNĚK,D.,NEUMAN,J. Co vypovídají současné koncepce a výzkumy o vztahu výchovy v přírodě k tělesné zdatnosti,zdraví a kvalitě života In TILINGER,P.,RYCHTECKÝ,A.,PERIČ,T. (Editoři) Sborník příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha,UK FTVS 2001,s NEUMAN,J. Contemporary problems in outdoor activities. In VAVERKA, F. (Editor) Proceedings of 3 rd International Conference Movement and Health UP FTK Olomouc Olomouc : UP Olomouc 2004, s NEUMAN,J. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning ( EOE).Gymnasion 2004, č. 2, s NEUMAN,J. Campaign for Adventure. Gymnasion 2005, č. 3, s NEUMAN,J. Nadace a manifest podporující dobrodružství. Gymnasion 2005,č.3,s NEUMAN,J. The Institute for Outdoor Learning. Gymnasion 2005,č.4,s NEUMAN,J., BARTŮNĚK,D.,VOMÁČKO,S.TURČOVÁ,I. ŠAFRÁNEK,J. Aktivity v přírodě nový studijní směr na UK FTVS Praha.In BAHUTKOVÁ, M.(Editor) Sport a kvalita života Sborník abstrakt mezinárodní konference Brno. Brno, Masarykova univerzita 2006,s NEUMAN,J. Future trends in Outdoor Activities. In TURČOVÁ,I.,MARTIN,A.(Editors) Outdoor Activities in Educational and Recreational Programmes. Praha: IYNF, 2009, s NEUMAN, J. Wellness a aktivity v přírodě. In HOŠEK,V.,TILINGER,P.(Editoři) Wellnes jako odbornost. Sborník z mezinárodní konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů.praha: Palestra, 2010,s STRASDAS, W., JAROSCH, T. A., SCHARPF, H. Auswirkungen neuer Freizeittrends auf die Umwelt. Aachen: Meyer und Meyer Verlag, TURČOVÁ,I. Diverzita české a anglické terminologie výchovných přístupů a směrů využívajících přírodu jako edukační prostředí. Disertační práce. Praha : UK FTVS, 2005, 160 str. 11

13 OUTDOOR VE VÝUKOVÝCH PROGRAMECH KTV PF UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Oto Louka, Jan Hnízdil, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Úvod V našem příspěvku jsme se zabývali problematikou tzv. OUTDOORU v současných výukových programech na PF UJEP v Ústí n. L. v prezenční i kombinované formě studia. Pojem tzv. outdooru, chápeme v našem sdělení, jako problematiku pohybových aktivit v přírodě, jak v praktické, tak i teoretické rovině výuky. Cílem sdělení bylo přispět k lepší informovanosti ve výše zmíněné oblasti. Naše sdělení vychází ze zkušeností tříletého průběhu výuky bakalářského oboru Aktivity v přírodě a z aktuální situace ve studijních oborech garantovaných Katedrou tělesné výchovy na PF UJEP, (Nežerka, 2011, Hnízdil, 2011). Především se nám jednalo o celkové posouzení situace s předchozím obdobím do roku 2008/09, (Louka, 2000, 2003, 2004). Hlavní studijní obory garantované KTV PF UJEP Bakalářské studium tělesné výchovy a sportu (dvouoborové) Bakalářské studium tělesné výchovy a sportu (jednooborové) Bakalářské studium Aktivity v přírodě Magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ Magisterské studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ Magisterské studium učitelství pro střední školy Přehled letních kurzů 2010/2011 Povinné kurzy: Kurz úvod do studia aktivit v přírodě (AVP) Kurzy aktivit v přírodě, základní kurz (TVS, AvP, 1. st. ZŠ, PVČ, MŠ) Kurz vysokohorské turistiky, letní (AvP) Kurz základů horolezectví (AvP) Kurz vodní turistiky Povinně volitelné kurzy: Kurz základů horolezectví Turistický kurz Kurz kanoistiky a vod. turistiky Cykloturistický kurz Kurz potápění Kurz kardiofitness Výběrové kurzy Instruktor letních turistických kurzů Instruktor skalního lezení Instruktor horské turistiky Instruktor cykloturistiky Instruktor lanových překážek Kurz Instruktor základů potápění na nádech 12

14 Přehled zimních kurzů 2010/2011 Povinné kurzy: Lyžování Snowboarding a carving Zimní kurz ( 1.st., PVČ ) Bruslení 4 dny Kurz aktivit v přírodě zimní (AVP) Vysokohorská turistika zimní (AVP) Kurz přežití (AVP) Povinně volitelné kurzy: Lyžování a snowboarding Vysokohorská turistika zimní Horolezectví zimní Turistika zimní Volitelné kurzy: Instruktor lezení na um. stěně Instruktor snowboardingu Instruktor lyžování Přípravný kurz základů lyžování 5 dní Pokud není uvedeno, trvají kurzy 7 dní. Přehled dalších předmětů souvisících s outdoorem: Teorie aktivit v přírodě Filosofické a historické zákl. aktivit v přírodě Plavání, užité plavání Facilitační dovednosti a skupinová dynamika Orientační sporty a jejich aplikace Stavba a konstrukce lanových překážek Dramaturgie programů Přírodní víceboje Organizace aktivit v přírodě I Organizace aktivit v přírodě II Terapeutické aplikace aktivit v přírodě Outdoor management training Praxe 3 týdny Závěr Celkově můžeme konstatovat nárůst celkového objemu kurzovní výuky, především v oblasti povinných kurzů, dále zařazení nových aktivit, např. skialpinismus, zlepšení vybavení a tedy i zlepšení bezpečnostních standardů, např. v oblasti lavinové prevence využívání lavinových vyhledavačů, atd. Studijní obor Aktivity v přírodě sehrál jasně pozitivní úlohu a výrazně ovlivnil i tuto oblast výuky i u ostatních oborů tělesné výchovy a sportu. Podstatně se zlepšila podpora sponzorů firem s outdoorovým zaměřením v oblasti materiální podpory, což zase přispělo ke zlepšení bezpečnosti výuky. 13

15 Použité zdroje: LOUKA, Oto Výuka snowboardingu na PF UJEP v Ústí n. L. Těl. Vých.Sport. Mlád., 66, 2000 č. 8, s ISSN LOUKA, O. Vybrané bezpečnostní aspekty při výuce horolezectví. In. Sborník ze semináře Pohyb a výchova KTV PF UJEP ISBN LOUKA, O. aj. Use of outdoor activity with adventure elements in student s education. Využití outdoorových aktivit s prvky dobrodružství při výchově studentů. Sborník z konference Outdoor Sport Education. Hr. Skála ISBN LOUKA, Oto Stav výuky lyžování na PF UJEP v Ústí n. L. Těl. Vých.Sport Mlád., 2004 č. 5, s ISSN Hnízdil, Jan [online] c 2011, [cit ]. Dostupné z Nežerka, Josef [online] c 2011, [cit ]. Dostupné z 14

16 ORIENTAČNÍ SPORTY A JEJICH APLIKACE VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH KTV PF UJEP v ÚSTÍ NAD LABEM Jan Hnízdil, Oto Louka, Martin Škopek Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ÚVOD Ve většině všech studijních oborů a programů, které jsou realizovány v rámci Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jsou v různé míře vyučovány předměty, jejichž náplň vychází obsahově z principů orientačního sportu. Cílem příspěvků je podat sumarizující přehled těchto předmětů a prezentovat metody výuky, didaktické formy, kontroly studia obsahovou náplň a materiálně technické podmínky pro výuku těchto předmětů. Největší počet takovýchto předmětů je realizován v rámci studijního oboru Aktivity v přírodě, kterému se v tomto příspěvku věnujeme detailněji. Předměty s prvky orientačních sportů jsou realizovány v následujících studijních oborech a programech: o Učitelství pro první stupeň ZŠ o Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání o Tělesná výchova dvouoborová o Tělesná výchova a sport o Aktivity v přírodě UČITELSTVÍ PRO 1st. ZŠ: V rámci výuky na konci 2. semestru na Letním výcvikovém kurzu jsou v rámci praktické výuky prezentovány dovednosti spojené s pohybem v přírodním prostředí s využitím mapy (jak turistické, tak speciální orientační) a buzoly. Kontrola studia spočívá v absolvování závodu v orientačním běhu na úrovni obtížnosti kategorií HD- 10, délka 1850 m, převýšení 30 m, 5k. ( ) a splnění teoretického testu, jehož obsahem jsou základní principy orientace. Vyučovací metody: Monologická (výklad, přednáška instruktáž), Aktivizující (hry), Demonstrace, Nácvik dovedností. Hodnotící metody: Analýza výkonu studenta ( zápočtový modelový závod) 15

17 Obrázek 1 Mapa s tratí závodu, sloužící jako kontrola studia (viz text) V rámci studijního programu Učitelství pro první stupeň ZŠ je dále ve 3. semestru realizován předmět Orientační hry s dotací 0/2. Obsahovou náplň tvoří orientační hříčky, jejichž cílem je seznámit studenty se základními principy orientace, s mapou respektive plánkem zájmového území a pravidly a postupy při vytváření těchto hrových aktivit. Student je po absolvování kurzu a splnění kontrol studia schopen konstruovat, materiálně a technicky zabezpečit a organizovat tyto hříčky s orientační tématikou nejen pro prostředí 1. stupně ZŠ. Základní studijní oporou je publikace Orientační hry nejen do přírody (KIRCHNER & HNÍZDIL, 2004). Vyučovací metody: Monologická (výklad, instruktáž), Aktivizující (hry), Nácvik dovedností. Hodnotící metody: Analýza výkonu studenta (realizace hrové aktivity s orientační tématikou) TĚLESNÁ VÝCHOVA A TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a tělesná výchova dvouoborová jsou studijní obory učitelského směru, předpokládá se pokračování studentů v navazujícím magisterském, učitelském typu studia. Tělesná výchova a sport je neučitelský bakalářský studijní obor. 16

18 V těchto dvou studijních programech je výuka předmětů s tématikou orientačních sportů realizována shodně, v průběhu prvního semestru je v rámci předmětu Teorie aktivit v přírodě v jednohodinové přednášce posluchač seznámen se základní teorií, systematikou a principy orientačních sportů. Tyto vstupní poznatky jsou nadále rozšířeny a doplněny o praktická cvičení v rámci pětidenního letního výcvikového kurzu na konci 2. semestru: Letní výcvikový kurz. Pro praktickou výuku a následný štafetový závod (Obrázek 2), sloužící jako kontrola studia je využíván prostor Ostrova u Tisé. Tento je charakteristický velkou členitostí terénu, značným výškovým převýšením a skalnatým charakterem. Prostor byl využit pro uspořádání MČR v orientačním běhu roce Mapová díla vytvořená pro tento závod a jejich aktualizace jsou základním mapovým podkladem pro realizaci praktické výuky. Vyučovací metody: Přednášení, Monologická (výklad, instruktáž), Aktivizující (hry), Demonstrace, Nácvik dovedností. Hodnotící metody: Analýza výkonu studenta ( zápočtový modelový závod). Písemný test. Obrázek 2 Mapa se s jedním úsekem štafetového závodu, sloužící jako kontrola studia (viz text) 17

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Obecné informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení Fakulta sportovních studií Kamenice 5, Brno, 62500 Tel.: 549492015, 549492016, 549492017, fax: 549498621 E-mail: studijni@fsps.muni.cz, WWW Stránka: www.fsps.muni.cz Obecné informace o fakultě Charakteristika

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více