ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8"

Transkript

1 Výroční zpráva 21

2 ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21 SPOLEČNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K ROZVAHA POJIŠŤOVNY K ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 33 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 38 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 39

3 2 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Slavia pojišťovny a.s. za rok 21. Slavia pojišťovna a.s. dovolte, působila abych i v roce vám 21 předložil jako výroční univerzální zprávu pojišťovna Slavia pojišťovny v oblasti neživotního a.s. za rok 21. pojištění. Slavia Poskytovala pojišťovna celé a.s. působila spektrum i pojistných v roce 21 produktů jako univerzální pro podniky, pojišťovna podnikatele v oblasti i občany. neživotního Rok pojištění. 21 byl Poskytovala pro nás rokem celé pokračujícího spektrum pojistných dynamického produktů růstu pro a podniky, Slavia pojišťovna podnikatele a.s. i se občany. tak stala Rok nejrychleji 21 byl rostoucí pro nás neživotní rokem pojišťovnou pokračujícího na dynamického českém pojistném růstu trhu. a Slavia pojišťovna a.s. se tak stala nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovnou na českém pojistném trhu. Po celý rok 21 se pracovníci Slavia pojišťovny a.s. intenzivně věnovali jak rozvoji nové obchodní Po strategie, celý rok tak 21 i inovaci se a pracovníci tvorbě nových Slavia pojistných pojišťovny produktů, a.s. intenzivně které reflektují věnovali současné jak rozvoji potřeby nové koncových obchodní klientů strategie, a tak obchodních i inovaci partnerů. a tvorbě nových Rok 21 pojistných byl tak produktů, charakteristický které reflektují pokračujícím současné naplňováním potřeby koncových strategie klientů konsolidace a obchodních a upevňování partnerů. obchodních Rok 21 vztahů byl tak s charakteristický makléřskými společnostmi, pokračujícím naplňováním které zajišťují strategie prodej konsolidace pojistných produktů a upevňování Slavia pojišťovny obchodních a.s. privátní vztahů i podnikové s makléřskými klientele. společnostmi, V rámci vnitřního které fungování zajišťují prodej Slavia pojistných pojišťovny produktů a.s. bylo Slavia úspěšně pojišťovny prověřeno a.s. nastavení privátní i podnikové optimálního klientele. fungování V rámci všech vnitřního hlavních fungování a podpůrných Slavia pojišťovny procesů včetně a.s. bylo vnitřního úspěšně kontrolního prověřeno systému nastavení a interního optimálního auditu. fungování Velkou všech měrou hlavních se na tomto a podpůrných úspěchu procesů podílela i včetně přijatá koncepce vnitřního kontrolního systému řízení systému kvality a podle interního standardů auditu. ČSN Velkou EN ISO měrou 91:21, se na tomto kdy pojišťovna úspěchu v podílela březnu i 21 přijatá úspěšně koncepce absolvovala systému řízení 2. dozorový kvality certifikační podle standardů audit. ČSN EN ISO 91:21, kdy pojišťovna v březnu 21 úspěšně absolvovala 2. dozorový certifikační audit. Slavia pojišťovna a.s. dosáhla v roce 21 úrovně předepsaného pojistného ve výši tis. Kč, což činilo Slavia cca pojišťovna 23 % předepsaného a.s. dosáhla v pojistného roce 21 dosaženého úrovně předepsaného v roce 29. pojistného Bilanční ve suma výši Slavia pojišťovny tis. Kč, a.s. což činilo dosáhla cca % předepsaného tis. Kč a výše technických pojistného dosaženého rezerv v roce tis. 29. Kč. Na Bilanční pojistném suma plnění Slavia bylo pojišťovny za rok 21 a.s. dosáhla vyplaceno tis. tis. Kč Kč. a výše Produkty technických občanského rezerv pojištění dosáhly tis. Kč. předepsaného Na pojistném pojistného plnění bylo na za úrovni rok 21 cca 448 vyplaceno 81 tis. 149 Kč. 277 Nejvýznamněji tis. Kč. Produkty se na občanského této částce pojištění podílelo dosáhly zdravotní předepsaného pojištění cizinců pojistného pro případ na úrovni nutné cca a neodkladné tis. péče Kč. Nejvýznamněji s předepsaným se pojistným na této částce ve výši podílelo zdravotní tis. Kč a pojištění cizinců odpovědnosti pro případ z provozu nutné a neodkladné vozidla ve výši péče 189 s předepsaným 1 tis. Kč. V pojistným oblasti podnikatelského ve výši pojištění tis. Kč a pojišťovna pojištění odpovědnosti dosáhla předepsaného z provozu vozidla pojistného ve ve výši výši tis. tis. Kč. Kč, V oblasti z čehož podnikatelského cca 91 3 tis. pojištění Kč tvořilo pojišťovna pojištění dosáhla firemních předepsaného motorových vozidel. pojistného Pojišťovna ve výši se 29 dále 66 zaměřovala tis. Kč, z na čehož pojištění cca 91 nových 3 tis. rizik Kč v rámci tvořilo profesní pojištění odpovědnosti firemních motorových a pojištění odpovědnosti vozidel. Pojišťovna členů se statutárních dále zaměřovala a dozorčích na pojištění orgánů. nových V roce rizik 21 v rámci Slavia profesní pojišťovna odpovědnosti a.s. díky pokračující a pojištění těsné odpovědnosti spolupráci členů se statutárních zajišťovacími a dozorčích partnery orgánů. posílila V svoji roce 21 kapacitu Slavia v oblasti pojišťovna průmyslových a.s. díky pokračující pojištění a těsné pokračovala spolupráci ve zkvalitňování se zajišťovacími zajistného partnery programu posílila pojišťovny. svoji kapacitu v oblasti průmyslových pojištění a pokračovala ve zkvalitňování zajistného programu pojišťovny. Na závěr mi dovolte poděkovat všem externím partnerům jakož i zaměstnancům za profesionální přístup a Na obrovské závěr mi nasazení, dovolte poděkovat jejichž výsledkem všem externím je další partnerům růst naší jakož pojišťovny i zaměstnancům a zvyšování za hodnoty profesionální značky přístup Slavia pojišťovna a obrovské a.s. nasazení, jejichž výsledkem je další růst naší pojišťovny a zvyšování hodnoty značky Slavia pojišťovna a.s. Ing. Radek Žďárecký, MBA Ing. generální Radek ředitel Žďárecký, MBA generální ředitel Hlavním krédem Slavia pojišťovny i nadále zůstává odkaz jejího předchůdce: Hlavním ústav krédem náš po Slavia celou pojišťovny dobu své i nadále existence zůstává nepohybuje odkaz jejího se předchůdce: na vyšlapaných stezkách jiných ústavů pojišťovacích, ústav náš nýbrž po celou hledíme dobu ve všem své existence přivést potřeby nepohybuje ústavu v se souhlas na vyšlapaných s potřebami stezkách časovými. jiných ústavů (Citát pojišťovacích, z výroční nýbrž zprávy hledíme Slavie ve z roku všem 188) přivést potřeby ústavu v souhlas s potřebami časovými. (Citát z výroční zprávy Slavie z roku 188)

4 3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (k ) PŘEDSTAVENSTVO Ing. Radek Žďárecký, MBA - předseda představenstva Mgr. Milan Kolanda - místopředseda představenstva Ing. Petr Pořízek - člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva JUDr. Ivana Zőrklerová člen představenstva DOZORČÍ RADA Ing. Jan Vlachý, Ph.D. - předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Prokop, MBA - člen dozorčí rady Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. - člen dozorčí rady GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Radek Žďárecký, MBA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. Základní kapitál: 225 Kč Sídlo: 11 Praha 1, Revoluční 1 IČ: Vznik společnosti: zápisem do obchodního rejstříku PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ K : 91

5 4 ZAJIŠTĚNÍ Zajistný makléř: HSBC Insurance Brokers Limited Synergy Reinsurance Services, a.s. Hlavní zajistná smlouva Bouquet Vedoucí zajistitel: Partner Reinsurance Europe Ltd. 3, % A+ (AM Best) Další zajistitelé: SCOR Switzerland Ltd. 17,5 % A (S&P) R&V Versicherung AG 2, % A+ (S&P) General Insurance Corporation of India 1, % A (AM Best) Flagstone Reasssurance Suisse SA 1, % A (AM Best) Omega Europe GmbH, Germany, Binding Autority 7,5 % A+ (S&P) on behalf of Lloyd s Syndicate GSC 958 Pozavarovalnica Sava dd 5, % A (S&P) 1 % Další zajistné smlouvy: Risk XL, CAT XL, MTPL, D&O, Aviation Liability, Aircraft Hull, Marine Cargo

6 5 SOLVENTNOST Pro vykazování solventnosti je v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná ve vyhlášce č. 33/24 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá výše tzv. disponibilní míry solventnosti vyjadřující upravenou výši vlastního kapitálu, který má pojišťovna k dispozici k pokrytí svých závazků z uzavřených pojistných smluv. Disponibilní míra solventnosti je srovnávána s určitými minimálními úrovněmi, tj. s požadovanou mírou solventnosti a s minimální výší garančního fondu. Požadovaná míra solventnosti je stanovena jako vyšší z hodnot vypočítaných z objemu předepsaného pojistného, resp. z objemu pojistného plnění. Pokud je výše takto vypočtené požadované míry solventnosti nižší než zákonem stanovené absolutní minimum garančního fondu, je požadované minimum disponibilní míry solventnosti rovno výši garančního fondu. Garanční fond je tvořen vlastními zdroji pojišťovny. Zákonem č. 277/29 Sb. byla upravena minimální výše garančního fondu na 12 tis. Kč. Pojišťovna svými vlastními zdroji dlouhodobě vysoce převyšuje požadovanou míru solventnosti a minimální výši garančního fondu, jak ukazuje následující tabulka. V tisících Kč Požadovaná míra solventnosti Minimální výše garančního fondu Disponibilní míra solventnosti Vlastní zdroje / Požadovaná míra solventnosti 1888 % 863% 267 % Vlastní zdroje / Min. výše garančního fondu 248 % 252 % 152 %

7 6 TECHNICKÉ REZERVY Kromě uvedené skutečné míry solventnosti zajišťují schopnost pojišťovny dostát svým závazkům její technické rezervy. Jejich výše je stanovena v souladu se zákonem o pojišťovnictví a příslušnou vyhláškou. V následující tabulce je uveden vývoj technických rezerv Slavia pojišťovny a.s. v posledních letech v brutto hodnotě vzhledem k zajištění. v tis. Kč Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Rezerva na pojist. plnění Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného neživ. poj Rezerva na závazky ČKP Technické rezervy celkem

8 7 PRODUKTY POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Pojištění živelní a vodovodní škody Pojištění pro případ odcizení a vandalismu Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění skel Pojištění strojů a elektroniky Pojištění stavebně montážních rizik včetně odpovědnosti Havarijní pojištění motorových vozidel a povinné ručení Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce Pojištění obecné odpovědnosti Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku Pojištění přepravy zásilek Pojištění odpovědnosti zaměstnance Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů Pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel Kryštof Pojištění měst a obcí Pojištění lodí a letadel včetně odpovědnosti Pojištění finanční způsobilosti dopravce Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení POJIŠTĚNÍ OBČANŮ Pojištění trvale obývaných nemovitostí Pojištění rekreačně obývaných nemovitostí Pojištění trvale obývaných domácností Pojištění rekreačně obývaných domácností Pojištění nemovitostí ve výstavbě a rekonstrukci Cestovní pojištění Úrazové pojištění s připojištěním zdravotnických úkonů nehrazených z prostředků všeobecného zdravotního pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců Pojištění odpovědnosti za škodu Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče Pojištění veterinární péče -- Pejsek a kočička Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity Pojištění hospitalizace

9 8 POUŽITÉ POSTUPY I. OBECNÝ OBSAH 1. Informace a jejich změna navazující na zápis pojišťovny do obchodního rejstříku Valná hromada zvolila dne JUDr. Ivanu Zőrklerovou, Praha 6, Makovského 1333/28 do funkce člena představenstva. Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí své vlastnoruční podpisy vždy dva členové představenstva. Akcie Slavia pojišťovny a.s. znějí na majitele. Všech 45 ks ve jmenovité hodnotě 5 tis. Kč je od roku 2 druhem kmenových akcií v zaknihované podobě.

10 9 2. Účetní postupy používané společností 2.1. Finanční umístění bylo oceňováno: 2.1.1) k okamžiku uskutečnění účetního případu a) pořizovací cenou - v případě cenných papírů, b) jmenovitou hodnotou - v případě depozit u bank ) k reálnou hodnotou (v souladu s 27 odst.1 písm.c) zákona o účetnictví), která byla u jeho jednotlivých položek stanovena následovně: a) u neprovozních pozemků a staveb na základě znaleckého posudku zpracovaného v 11/27; u provozních garáží na základě ocenění znalcem z roku 29, b) v úrovni tržní hodnoty byly oceněny dluhopisy držené do splatnosti v celkovém tržním ocenění ve výši tis. Kč. c) amortizovanou pořizovací cenou u dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší, nejedná-li se o finanční umístění vztahující se k závazkům ze životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, v celkovém objemu tis. Kč. Tržní ocenění těchto dluhopisů činilo k tis. Kč. d) na základě kvalifikovaného odhadu hypoteční zástavní listy Volksbank 5,7 1/214 na základě kvalifikovaného odhadu zpracovaného Burzovní společností pro kapitálový trh a.s. byly hypoteční zástaní listy oceněny na úrovni 16 % nominální hodnoty. Jejich účetní hodnota tak činila Kč ,--. dluhopis ALLG Bau AG Float 6/211 na základě kvalifikovaného odhadu zpracovaného Burzovní společností pro kapitálový trh a.s. byly dluhopisy oceněny na úrovni 99,5 % jejich nominální hodnoty. Jejich účetní hodnota tak činila Kč ,22. e) na základě uplatnění smlouvy o směně cenných papírů mezi Slavia pojišťovnou a.s. a Capital Management Company a.s. byly přeceněny akcie emitenta 1+1 a.s. na hodnotu Kč 1..,-- (oproti přijatým 1 ks dluhopisu Greenvale v nominální hodnotě Kč 1..,--) a dluhopisy ECM na hodnotu Kč ,-- (oproti přijatým 5 ks dluhopisu Greenvale v nom. hodnotě Kč 5..,-- a 8 ks dluhopisu Meinl v hodnotě ,--) Hmotný a nehmotný majetek Hmotný a nehmotný majetek je s výjimkou majetku zahrnovaného do finančního umístění (pozemky a stavby) evidován v pořizovací ceně. Majetek v pořizovací ceně do zákonem stanoveného limitu (4 resp. 6 tis. Kč) je účtován do nákladů v období, ve kterém byl pořízen. Hmotný majetek pořízený před r. 1996, resp je veden v evidenci hmotného majetku, přesáhla-li jeho pořizovací cena částky 1 resp. 2 tis. Kč. Účetní odpisy byly stanoveny odpisovým plánem, který vychází z doby použitelnosti a životnosti majetku. Účetní odpisy nejsou shodné s daňovými. V rámci daňových odpisů společnost používala do konce roku 24 pouze rovnoměrnou metodu odpisování. U majetku pořízeného počínaje rokem 25 využila poprvé zrychlené odpisování a v r. 26 u vybraných druhů majetku i možnost 1 %-ního navýšení odpisu v 1. roce odpisování. V roce 27 byl majetek odepisován opět pouze rovnoměrně. V roce 28 se využila možnost 1%-ního navýšení odpisu v 1. roce odpisování. Pro roky 29 a 21 bylo použito rovnoměrného způsobu odepisování bez možnosti 1%-ního navýšení odpisu v prvním roce odepisování. Celková netto hodnota tohoto majetku činí tis. Kč.

11 1 V podrozvahové evidenci je dále evidován drobný majetek v hodnotě tis. Kč a dále najatý investiční majetek formou finančního pronájmu v částce 311 tis. Kč Přepočet cizí měny Pro přepočet cizí měny na české koruny používá pojišťovna denní kurs ČNB platný v den uskutečnění účetního případu. Aktiva a pasiva v cizí měně k rozvahovému dni nevykazuje Stanovení opravných položek Výše opravných položek k nepromlčeným pohledávkám za klienty se stanovuje v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 8, 8a a 8c, zákonné, a dále pak do paušálně stanoveného limitu podle věkové struktury pohledávek snížené o peněžní prostředky přijaté, ale nepřiřazené ke konkrétní pojistné smlouvě - účetní opravné položky. Při rozdělení pohledávek z pojistných smluv podle intervalů po splatnosti měla účetní jednotka vždy přebytek peněžních prostředků nad pohledávkami a z tohoto důvodu účetní opravné položky k pohledávkám z pojistných smluv ve výši 7.38 tis. Kč rozpustila Předepsané pojistné Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky pojistného z pojistných smluv nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění, které v sobě zahrnují i vedlejší náklady spojené s likvidací pojistné události, se účtují v okamžiku ukončení likvidace pojistné události ve výši stanoveného plnění. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena z části předepsaného pojistného, která se vztahuje k budoucím účetním obdobím a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých pojistných smluv metodou pro rata temporis Rezerva na pojistná plnění Rezerva na pojistná plnění se člení na: a) RBNS rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí ohlášených do konce běžného účetního období, ale v něm nezlikvidovaných, b) IBNR rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí, které v běžném účetním období vznikly, ale nebyly v tomto období hlášeny. Výše RBNS je stanovena jako souhrn rezerv pro jednotlivé pojistné události. Výše IBNR je stanovena matematicko-statistickou metodou.

12 Rezerva na prémie a slevy Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami Vyrovnávací rezerva Vyrovnávací rezerva je určena na vyrovnávání meziročních výkyvů ve výši škodního průběhu a její výše je stanovena postupy upravenými vyhláškou 75/2 Sb Rozdělení nákladů a výnosů mezi technický a netechnický účet Výnosy z finančního umístění jsou v průběhu účetního období účtovány na netechnický účet a následně pak výnosy plynoucí z finančního umístění prostředků technických rezerv jsou převedeny na technický účet k neživotnímu pojištění. Ostatní jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy jsou během účetního období účtovány přímo na technický účet k neživotnímu pojištění nebo netechnický účet Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Výše pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy se tak jako v předchozích obdobích odvíjí jednak od výše nezaslouženého pojistného a dále pak obdobně jako v roce 29 od úrovně časového rozlišení nákladů vynaložených na vývoj nových produktů. U časového rozlišení nákladů na vývoj a aktivaci nových pojistných produktů se jedná především o produkt povinného ručení. Zde došlo k časovému zohlednění nákladů na dobu čtyř let v oblasti nákladů na marketing, materiál a podpůrné náklady zaměstnanců. Současně bylo provedeno časové rozlišení pořizovacích nákladů u IT činností na dobu čtyř let a následné provize v poměru zaslouženého a nezaslouženého pojistného. Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy k činí tis. Kč (29: tis. Kč). Položky nákladů na realizaci nových produktů časově rozlišené ze stejného důvodu jako pořizovací náklady na PS se promítají v rozvahové položce Ostatní přechodné účty aktiv částkou tis. Kč (29: tis. Kč) Odložená daňová povinnost Odložený daňový závazek vyplynul především z neuhrazených aktivních smluvních pokut a rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Další skutečnosti V důsledku změny zajistné smlouvy se od roku 21 podílí zajistitel z 5ti procent na rezervě na závazky České kanceláře pojistitelů. Dále evidovala Slavia pojišťovna k ručitelský závazek z roku 21 z titulu převzaté záruky za dlužnou částku vč. příslušenství 3, ,-- Kč společnosti FWDS CZ, a.s. (nyní FWDS Claims, a.s. v likvidaci ) ve prospěch společnosti Southgate Energy Corp, jenž tuto pohledávku odkoupila od TSI LEASING, spol. s r.o. Pro případ povinnosti splnit ručitelský závazek byla od r. 26 vytvořena rezerva ve

13 12 výši 4 mil. Kč. V průběhu roku 21 byla Slavia pojišťovna jako ručitel vyzvána ke splnění závazku. Vzhledem k tomu, že společnost Southgate Energy Corp. přijala plnění dvakrát, vyzvala Slavia pojišťovna tuto společnost k vrácení uhrazené částky a za touto společností eviduje pohledávku ve stejné výši. Slavia pojišťovna v reakci na dosažený výsledek hospodaření za rok 21 inicializovala doporučení Valné hromadě akcionářů k navýšení základního kapitálu v částce min. 5 mil Kč. Představitelé akcionářů deklarovali připravenost k navýšení základního kapitálu a to nepeněžitým vkladem v minimálně doporučené výši. Předpoklad dokončení realizace procesu navýšení základního kapitálu je v období 2. pololetí roku 211. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším významným skutečnostem. Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, životního prostředí nebo pracovněprávních vztazích. Zůstatek časového rozlišení ostatních nákladů vynaložených na vývoj a aktivaci nových pojistných produktů spolu s ostatními přechodnými účty činí tis. Kč (29: tis. Kč).

14 13 II. II. ZVLÁŠTNÍ OBSAH Neživotní pojištění údaje v v tis. Kč Kč Přímé pojištění Rok Pojistné Náklady na na Předepsané Zasloužené poj. plnění (hrubé) (hrubé) Požáru a a ostatních škod na na majetku Motorových vozidel Smluvní odpovědnosti Ostatní Celkem Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na na území České republiky Přehled provizí údaje v v tis. Kč Kč Rok Provize Přímé pojištění získatelská následná celkem Celkem

15 14 III. OSTATNÍ ÚDAJE III. OSTATNÍ ÚDAJE 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů údaje v tis. Kč Položka údaje v tis. Kč 21 Položka Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Mzdové náklady Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Odměny členů statutárních orgánů Mzdové náklady Sociální náklady Odměny členů statutárních orgánů Zisk z finančního umístění Sociální náklady Výše opravných položek k pohledávkám Zisk z finančního umístění Výše rezervního fondu Výše opravných položek k pohledávkám Neuhrazená ztráta z minulých let Výše rezervního fondu Výsledek netechnického účtu Neuhrazená ztráta z minulých let Výsledek netechnického účtu Nehmotný majetek 2. Nehmotný Nehmotný majetek majetek tvořily k položky software a licenční práva. Nehmotný majetek tvořily k položky software a licenční práva. údaje v tis. Kč údaje v tis. Kč Položka Netto brutto úprava netto Software Položka Netto brutto úprava netto Pořízení software 765 Software Licenční práva Pořízení software 765 Licenční práva Finanční umístění 3. Pořizovací Finanční umístění a reálná hodnota údaje v tis. Kč Pořizovací a reálná hodnota Položka pořizovací reálná pořizovacíúdaje v reálná tis. Kč Cenné papíry s výnosem Položka pořizovací reálná pořizovací reálná - pevným Cenné papíry s výnosem - proměnlivým pevným Pozemky a stavby proměnlivým Depozita u bank Pozemky a stavby Depozita u bank

16 15 FINANČNÍ FINANČNÍ VÝSLEDKY VÝSLEDKY FINANČNÍ VÝSLEDKY (v (v tis. tis. Kč) Kč) (v tis. Kč) A Rozvaha Rozvaha - - AKTIVA AKTIVA A Rozvaha - AKTIVA AKTIVA AKTIVA AKTIVA Nehmotný Nehmotný majetek majetek Nehmotný Hmotný Hmotný majetek majetek Hmotný majetek Ostatní Ostatní finanční finanční umístění umístění Ostatní finanční umístění Pohledávky Pohledávky pojištění/zajištění pojištění/zajištění Pohledávky pojištění/zajištění Ostatní Ostatní pohledávky pohledávky Ostatní pohledávky Finanční Finanční majetek majetek Finanční majetek Ostatní Ostatní aktiva aktiva Ostatní aktiva AKTIVA AKTIVA - - celkem celkem AKTIVA - celkem A Rozvaha Rozvaha - - PASIVA PASIVA A Rozvaha - PASIVA PASIVA PASIVA Základní PASIVA Základní kapitál kapitál Zákonný Základní Zákonný rezervní kapitál rezervní fond fond Zákonný Ostatní Ostatní kapitálové kapitálové rezervní fondy fondy Ostatní Technické Technické kapitálové rezervy rezervy fondy Technické Ostatní Ostatní rezervy rezervy Ostatní Závazky Závazky rezervy z z pojištění/zajištění pojištění/zajištění Závazky Ostatní Ostatní závazky závazky z pojištění/zajištění Ostatní Ostatní závazky pasiva pasiva Ostatní Neuhrazená Neuhrazená pasiva ztráta ztráta minulých minulých let let Neuhrazená Hospodářský Hospodářský ztráta výsledek výsledek minulých let PASIVA Hospodářský PASIVA celkem celkem výsledek PASIVA celkem

17 16 FINANČNÍ VÝSLEDKY FINANČNÍ (v (v tis. tis. Kč) Kč) VÝSLEDKY (v tis. Kč) B B Výkaz Výkaz zisku zisku a a ztráty ztráty B Výkaz zisku a ztráty Název Název položky Název Pojistné položky očištěné Pojistné Převedené očištěné výnosy z z finančního umístění netechnického účtu účtu Převedené Ostatní technické výnosy výnosy z finančního umístění netechnického účtu Ostatní Náklady technické na na pojistná výnosy plnění plnění - - očištěné Náklady Změna stavu stavu na pojistná ostatních plnění technických - očištěné rezerv rezerv Změna Prémie stavu a a slevy slevy ostatních technických rezerv Čistá Prémie Čistá výše výše a slevy provozních výdajů výdajů Čistá Ostatní výše technické provozních náklady výdajů - - očištěné Ostatní Změna stavu technické stavu rezerv rezerv náklady na na vyrovnání - očištěné mimořádných rizik rizik Změna Výsledek stavu technického rezerv na účtu účtu vyrovnání k k neživotnímu mimořádných pojištění rizik Výsledek Výnosy z z technického finančního umístění účtu k neživotnímu pojištění Výnosy Převod z výnosů finančního z z finančního umístění umístění na na technický účet účet Převod výnosů z finančního umístění na technický účet neživotního pojištění neživotního Náklady na na pojištění finanční umístění Náklady Ostatní daně na daně finanční a a poplatky umístění Ostatní daně výnosy a poplatky Ostatní výnosy náklady Ostatní Mimořádný náklady hospodářský výsledek Mimořádný Hospodářský hospodářský výsledek za za výsledek účetní účetní období Hospodářský výsledek za účetní období

18 17 FINANČNÍ VÝSLEDKY FINANČNÍ VÝSLEDKY (v tis. Kč) (v tis. Kč) C 2 - Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období Přehled změnách vlastního kapitálu za účetní období Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období část 1 Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období část 1 Základní Vlastní Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Název položky Základní Vlastní Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Celkem Název položky kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zůstatek k Zůstatek k Opravy významných Opravy významných Nesprávností Nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV nezahrnuté Čistý zisk/ztráta do HV za Čistý zisk/ztráta za účetní období * účetní období * Dividendy Dividendy Převody do fondů Převody do fondů Použití fondů Použití fondů Emise akcií Emise akcií Snížení základního Snížení základního kapitálu kapitálu Nákupy vlastních akcií Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Opravy významných Opravy významných nesprávností nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV nezahrnuté Čistý zisk/ztráta do HV za Čistý zisk/ztráta za účetní období * účetní období * Dividendy Dividendy Převody do fondů Převody do fondů Použití fondů Použití fondů Emise akcií Emise akcií Snížení základního Snížení základního kapitálu kapitálu Nákupy vlastních akcií Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k

19 18 Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období část 2 Název položky Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálov é fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek k

20 19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21 SPOLEČNOSTI Slavia pojišťovna a.s. I. OBECNÝ OBSAH Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a. s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Identifikační číslo: Datum vzniku: 1. června 1994 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: 1. pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/29 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2. činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákon o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví zprostředkování záruk a závazků zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3. zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/29 Sb. o pojišťovnictví Rozvahový den: Členové statutárních orgánů: Představenstvo: Předseda představenstva: Od Ing. Radek Žďárecký, MBA, Ústí n./l., Střížovická 136/32A Místopředseda představenstva: Od Mgr. Milan Kolanda, Praha 9, Za Černým mostem 1519 Členové: Od Ing. Petr Pořízek, Praha 9, Domanovická 124 Od Ing. Bohumil Vrhel, Strakonice, Českých lesů 248 Od JUDr. Ivana Zörklerová, Makovského 1333/28, Praha 6 Dozorčí rada: Předseda: Od Ing. Jan Vlachý, Praha 4, Točitá 44 Členové: Od Ing. Jaromír Prokop, MBA, Brnky, Pod Mezí 98

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2008 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 SLOŽENÍ ORGÁN SPOLE NOSTI 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 4 ZAJIŠT NÍ 5 SOLVENTNOST 6 TECHNICKÉ REZERVY 7 PRODUKTY 8 POUŽITÉ POSTUPY 9 P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více