ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8"

Transkript

1 Výroční zpráva 21

2 ÚVODNÍ SLOVO 2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZAJIŠTĚNÍ 4 SOLVENTNOST 5 TECHNICKÉ REZERVY 6 PRODUKTY 7 POUŽITÉ POSTUPY 8 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21 SPOLEČNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S. 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K ROZVAHA POJIŠŤOVNY K ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 33 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 38 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 39

3 2 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Slavia pojišťovny a.s. za rok 21. Slavia pojišťovna a.s. dovolte, působila abych i v roce vám 21 předložil jako výroční univerzální zprávu pojišťovna Slavia pojišťovny v oblasti neživotního a.s. za rok 21. pojištění. Slavia Poskytovala pojišťovna celé a.s. působila spektrum i pojistných v roce 21 produktů jako univerzální pro podniky, pojišťovna podnikatele v oblasti i občany. neživotního Rok pojištění. 21 byl Poskytovala pro nás rokem celé pokračujícího spektrum pojistných dynamického produktů růstu pro a podniky, Slavia pojišťovna podnikatele a.s. i se občany. tak stala Rok nejrychleji 21 byl rostoucí pro nás neživotní rokem pojišťovnou pokračujícího na dynamického českém pojistném růstu trhu. a Slavia pojišťovna a.s. se tak stala nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovnou na českém pojistném trhu. Po celý rok 21 se pracovníci Slavia pojišťovny a.s. intenzivně věnovali jak rozvoji nové obchodní Po strategie, celý rok tak 21 i inovaci se a pracovníci tvorbě nových Slavia pojistných pojišťovny produktů, a.s. intenzivně které reflektují věnovali současné jak rozvoji potřeby nové koncových obchodní klientů strategie, a tak obchodních i inovaci partnerů. a tvorbě nových Rok 21 pojistných byl tak produktů, charakteristický které reflektují pokračujícím současné naplňováním potřeby koncových strategie klientů konsolidace a obchodních a upevňování partnerů. obchodních Rok 21 vztahů byl tak s charakteristický makléřskými společnostmi, pokračujícím naplňováním které zajišťují strategie prodej konsolidace pojistných produktů a upevňování Slavia pojišťovny obchodních a.s. privátní vztahů i podnikové s makléřskými klientele. společnostmi, V rámci vnitřního které fungování zajišťují prodej Slavia pojistných pojišťovny produktů a.s. bylo Slavia úspěšně pojišťovny prověřeno a.s. nastavení privátní i podnikové optimálního klientele. fungování V rámci všech vnitřního hlavních fungování a podpůrných Slavia pojišťovny procesů včetně a.s. bylo vnitřního úspěšně kontrolního prověřeno systému nastavení a interního optimálního auditu. fungování Velkou všech měrou hlavních se na tomto a podpůrných úspěchu procesů podílela i včetně přijatá koncepce vnitřního kontrolního systému řízení systému kvality a podle interního standardů auditu. ČSN Velkou EN ISO měrou 91:21, se na tomto kdy pojišťovna úspěchu v podílela březnu i 21 přijatá úspěšně koncepce absolvovala systému řízení 2. dozorový kvality certifikační podle standardů audit. ČSN EN ISO 91:21, kdy pojišťovna v březnu 21 úspěšně absolvovala 2. dozorový certifikační audit. Slavia pojišťovna a.s. dosáhla v roce 21 úrovně předepsaného pojistného ve výši tis. Kč, což činilo Slavia cca pojišťovna 23 % předepsaného a.s. dosáhla v pojistného roce 21 dosaženého úrovně předepsaného v roce 29. pojistného Bilanční ve suma výši Slavia pojišťovny tis. Kč, a.s. což činilo dosáhla cca % předepsaného tis. Kč a výše technických pojistného dosaženého rezerv v roce tis. 29. Kč. Na Bilanční pojistném suma plnění Slavia bylo pojišťovny za rok 21 a.s. dosáhla vyplaceno tis. tis. Kč Kč. a výše Produkty technických občanského rezerv pojištění dosáhly tis. Kč. předepsaného Na pojistném pojistného plnění bylo na za úrovni rok 21 cca 448 vyplaceno 81 tis. 149 Kč. 277 Nejvýznamněji tis. Kč. Produkty se na občanského této částce pojištění podílelo dosáhly zdravotní předepsaného pojištění cizinců pojistného pro případ na úrovni nutné cca a neodkladné tis. péče Kč. Nejvýznamněji s předepsaným se pojistným na této částce ve výši podílelo zdravotní tis. Kč a pojištění cizinců odpovědnosti pro případ z provozu nutné a neodkladné vozidla ve výši péče 189 s předepsaným 1 tis. Kč. V pojistným oblasti podnikatelského ve výši pojištění tis. Kč a pojišťovna pojištění odpovědnosti dosáhla předepsaného z provozu vozidla pojistného ve ve výši výši tis. tis. Kč. Kč, V oblasti z čehož podnikatelského cca 91 3 tis. pojištění Kč tvořilo pojišťovna pojištění dosáhla firemních předepsaného motorových vozidel. pojistného Pojišťovna ve výši se 29 dále 66 zaměřovala tis. Kč, z na čehož pojištění cca 91 nových 3 tis. rizik Kč v rámci tvořilo profesní pojištění odpovědnosti firemních motorových a pojištění odpovědnosti vozidel. Pojišťovna členů se statutárních dále zaměřovala a dozorčích na pojištění orgánů. nových V roce rizik 21 v rámci Slavia profesní pojišťovna odpovědnosti a.s. díky pokračující a pojištění těsné odpovědnosti spolupráci členů se statutárních zajišťovacími a dozorčích partnery orgánů. posílila V svoji roce 21 kapacitu Slavia v oblasti pojišťovna průmyslových a.s. díky pokračující pojištění a těsné pokračovala spolupráci ve zkvalitňování se zajišťovacími zajistného partnery programu posílila pojišťovny. svoji kapacitu v oblasti průmyslových pojištění a pokračovala ve zkvalitňování zajistného programu pojišťovny. Na závěr mi dovolte poděkovat všem externím partnerům jakož i zaměstnancům za profesionální přístup a Na obrovské závěr mi nasazení, dovolte poděkovat jejichž výsledkem všem externím je další partnerům růst naší jakož pojišťovny i zaměstnancům a zvyšování za hodnoty profesionální značky přístup Slavia pojišťovna a obrovské a.s. nasazení, jejichž výsledkem je další růst naší pojišťovny a zvyšování hodnoty značky Slavia pojišťovna a.s. Ing. Radek Žďárecký, MBA Ing. generální Radek ředitel Žďárecký, MBA generální ředitel Hlavním krédem Slavia pojišťovny i nadále zůstává odkaz jejího předchůdce: Hlavním ústav krédem náš po Slavia celou pojišťovny dobu své i nadále existence zůstává nepohybuje odkaz jejího se předchůdce: na vyšlapaných stezkách jiných ústavů pojišťovacích, ústav náš nýbrž po celou hledíme dobu ve všem své existence přivést potřeby nepohybuje ústavu v se souhlas na vyšlapaných s potřebami stezkách časovými. jiných ústavů (Citát pojišťovacích, z výroční nýbrž zprávy hledíme Slavie ve z roku všem 188) přivést potřeby ústavu v souhlas s potřebami časovými. (Citát z výroční zprávy Slavie z roku 188)

4 3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI (k ) PŘEDSTAVENSTVO Ing. Radek Žďárecký, MBA - předseda představenstva Mgr. Milan Kolanda - místopředseda představenstva Ing. Petr Pořízek - člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva JUDr. Ivana Zőrklerová člen představenstva DOZORČÍ RADA Ing. Jan Vlachý, Ph.D. - předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Prokop, MBA - člen dozorčí rady Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. - člen dozorčí rady GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Radek Žďárecký, MBA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. Základní kapitál: 225 Kč Sídlo: 11 Praha 1, Revoluční 1 IČ: Vznik společnosti: zápisem do obchodního rejstříku PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ K : 91

5 4 ZAJIŠTĚNÍ Zajistný makléř: HSBC Insurance Brokers Limited Synergy Reinsurance Services, a.s. Hlavní zajistná smlouva Bouquet Vedoucí zajistitel: Partner Reinsurance Europe Ltd. 3, % A+ (AM Best) Další zajistitelé: SCOR Switzerland Ltd. 17,5 % A (S&P) R&V Versicherung AG 2, % A+ (S&P) General Insurance Corporation of India 1, % A (AM Best) Flagstone Reasssurance Suisse SA 1, % A (AM Best) Omega Europe GmbH, Germany, Binding Autority 7,5 % A+ (S&P) on behalf of Lloyd s Syndicate GSC 958 Pozavarovalnica Sava dd 5, % A (S&P) 1 % Další zajistné smlouvy: Risk XL, CAT XL, MTPL, D&O, Aviation Liability, Aircraft Hull, Marine Cargo

6 5 SOLVENTNOST Pro vykazování solventnosti je v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná ve vyhlášce č. 33/24 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá výše tzv. disponibilní míry solventnosti vyjadřující upravenou výši vlastního kapitálu, který má pojišťovna k dispozici k pokrytí svých závazků z uzavřených pojistných smluv. Disponibilní míra solventnosti je srovnávána s určitými minimálními úrovněmi, tj. s požadovanou mírou solventnosti a s minimální výší garančního fondu. Požadovaná míra solventnosti je stanovena jako vyšší z hodnot vypočítaných z objemu předepsaného pojistného, resp. z objemu pojistného plnění. Pokud je výše takto vypočtené požadované míry solventnosti nižší než zákonem stanovené absolutní minimum garančního fondu, je požadované minimum disponibilní míry solventnosti rovno výši garančního fondu. Garanční fond je tvořen vlastními zdroji pojišťovny. Zákonem č. 277/29 Sb. byla upravena minimální výše garančního fondu na 12 tis. Kč. Pojišťovna svými vlastními zdroji dlouhodobě vysoce převyšuje požadovanou míru solventnosti a minimální výši garančního fondu, jak ukazuje následující tabulka. V tisících Kč Požadovaná míra solventnosti Minimální výše garančního fondu Disponibilní míra solventnosti Vlastní zdroje / Požadovaná míra solventnosti 1888 % 863% 267 % Vlastní zdroje / Min. výše garančního fondu 248 % 252 % 152 %

7 6 TECHNICKÉ REZERVY Kromě uvedené skutečné míry solventnosti zajišťují schopnost pojišťovny dostát svým závazkům její technické rezervy. Jejich výše je stanovena v souladu se zákonem o pojišťovnictví a příslušnou vyhláškou. V následující tabulce je uveden vývoj technických rezerv Slavia pojišťovny a.s. v posledních letech v brutto hodnotě vzhledem k zajištění. v tis. Kč Rezerva na prémie a slevy Vyrovnávací rezerva Rezerva na pojist. plnění Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného neživ. poj Rezerva na závazky ČKP Technické rezervy celkem

8 7 PRODUKTY POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ Pojištění živelní a vodovodní škody Pojištění pro případ odcizení a vandalismu Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění skel Pojištění strojů a elektroniky Pojištění stavebně montážních rizik včetně odpovědnosti Havarijní pojištění motorových vozidel a povinné ručení Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce Pojištění obecné odpovědnosti Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku Pojištění přepravy zásilek Pojištění odpovědnosti zaměstnance Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů Pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel Kryštof Pojištění měst a obcí Pojištění lodí a letadel včetně odpovědnosti Pojištění finanční způsobilosti dopravce Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení POJIŠTĚNÍ OBČANŮ Pojištění trvale obývaných nemovitostí Pojištění rekreačně obývaných nemovitostí Pojištění trvale obývaných domácností Pojištění rekreačně obývaných domácností Pojištění nemovitostí ve výstavbě a rekonstrukci Cestovní pojištění Úrazové pojištění s připojištěním zdravotnických úkonů nehrazených z prostředků všeobecného zdravotního pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců Pojištění odpovědnosti za škodu Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče Pojištění veterinární péče -- Pejsek a kočička Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity Pojištění hospitalizace

9 8 POUŽITÉ POSTUPY I. OBECNÝ OBSAH 1. Informace a jejich změna navazující na zápis pojišťovny do obchodního rejstříku Valná hromada zvolila dne JUDr. Ivanu Zőrklerovou, Praha 6, Makovského 1333/28 do funkce člena představenstva. Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí své vlastnoruční podpisy vždy dva členové představenstva. Akcie Slavia pojišťovny a.s. znějí na majitele. Všech 45 ks ve jmenovité hodnotě 5 tis. Kč je od roku 2 druhem kmenových akcií v zaknihované podobě.

10 9 2. Účetní postupy používané společností 2.1. Finanční umístění bylo oceňováno: 2.1.1) k okamžiku uskutečnění účetního případu a) pořizovací cenou - v případě cenných papírů, b) jmenovitou hodnotou - v případě depozit u bank ) k reálnou hodnotou (v souladu s 27 odst.1 písm.c) zákona o účetnictví), která byla u jeho jednotlivých položek stanovena následovně: a) u neprovozních pozemků a staveb na základě znaleckého posudku zpracovaného v 11/27; u provozních garáží na základě ocenění znalcem z roku 29, b) v úrovni tržní hodnoty byly oceněny dluhopisy držené do splatnosti v celkovém tržním ocenění ve výši tis. Kč. c) amortizovanou pořizovací cenou u dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší, nejedná-li se o finanční umístění vztahující se k závazkům ze životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, v celkovém objemu tis. Kč. Tržní ocenění těchto dluhopisů činilo k tis. Kč. d) na základě kvalifikovaného odhadu hypoteční zástavní listy Volksbank 5,7 1/214 na základě kvalifikovaného odhadu zpracovaného Burzovní společností pro kapitálový trh a.s. byly hypoteční zástaní listy oceněny na úrovni 16 % nominální hodnoty. Jejich účetní hodnota tak činila Kč ,--. dluhopis ALLG Bau AG Float 6/211 na základě kvalifikovaného odhadu zpracovaného Burzovní společností pro kapitálový trh a.s. byly dluhopisy oceněny na úrovni 99,5 % jejich nominální hodnoty. Jejich účetní hodnota tak činila Kč ,22. e) na základě uplatnění smlouvy o směně cenných papírů mezi Slavia pojišťovnou a.s. a Capital Management Company a.s. byly přeceněny akcie emitenta 1+1 a.s. na hodnotu Kč 1..,-- (oproti přijatým 1 ks dluhopisu Greenvale v nominální hodnotě Kč 1..,--) a dluhopisy ECM na hodnotu Kč ,-- (oproti přijatým 5 ks dluhopisu Greenvale v nom. hodnotě Kč 5..,-- a 8 ks dluhopisu Meinl v hodnotě ,--) Hmotný a nehmotný majetek Hmotný a nehmotný majetek je s výjimkou majetku zahrnovaného do finančního umístění (pozemky a stavby) evidován v pořizovací ceně. Majetek v pořizovací ceně do zákonem stanoveného limitu (4 resp. 6 tis. Kč) je účtován do nákladů v období, ve kterém byl pořízen. Hmotný majetek pořízený před r. 1996, resp je veden v evidenci hmotného majetku, přesáhla-li jeho pořizovací cena částky 1 resp. 2 tis. Kč. Účetní odpisy byly stanoveny odpisovým plánem, který vychází z doby použitelnosti a životnosti majetku. Účetní odpisy nejsou shodné s daňovými. V rámci daňových odpisů společnost používala do konce roku 24 pouze rovnoměrnou metodu odpisování. U majetku pořízeného počínaje rokem 25 využila poprvé zrychlené odpisování a v r. 26 u vybraných druhů majetku i možnost 1 %-ního navýšení odpisu v 1. roce odpisování. V roce 27 byl majetek odepisován opět pouze rovnoměrně. V roce 28 se využila možnost 1%-ního navýšení odpisu v 1. roce odpisování. Pro roky 29 a 21 bylo použito rovnoměrného způsobu odepisování bez možnosti 1%-ního navýšení odpisu v prvním roce odepisování. Celková netto hodnota tohoto majetku činí tis. Kč.

11 1 V podrozvahové evidenci je dále evidován drobný majetek v hodnotě tis. Kč a dále najatý investiční majetek formou finančního pronájmu v částce 311 tis. Kč Přepočet cizí měny Pro přepočet cizí měny na české koruny používá pojišťovna denní kurs ČNB platný v den uskutečnění účetního případu. Aktiva a pasiva v cizí měně k rozvahovému dni nevykazuje Stanovení opravných položek Výše opravných položek k nepromlčeným pohledávkám za klienty se stanovuje v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 8, 8a a 8c, zákonné, a dále pak do paušálně stanoveného limitu podle věkové struktury pohledávek snížené o peněžní prostředky přijaté, ale nepřiřazené ke konkrétní pojistné smlouvě - účetní opravné položky. Při rozdělení pohledávek z pojistných smluv podle intervalů po splatnosti měla účetní jednotka vždy přebytek peněžních prostředků nad pohledávkami a z tohoto důvodu účetní opravné položky k pohledávkám z pojistných smluv ve výši 7.38 tis. Kč rozpustila Předepsané pojistné Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky pojistného z pojistných smluv nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění, které v sobě zahrnují i vedlejší náklady spojené s likvidací pojistné události, se účtují v okamžiku ukončení likvidace pojistné události ve výši stanoveného plnění. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena z části předepsaného pojistného, která se vztahuje k budoucím účetním obdobím a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých pojistných smluv metodou pro rata temporis Rezerva na pojistná plnění Rezerva na pojistná plnění se člení na: a) RBNS rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí ohlášených do konce běžného účetního období, ale v něm nezlikvidovaných, b) IBNR rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí, které v běžném účetním období vznikly, ale nebyly v tomto období hlášeny. Výše RBNS je stanovena jako souhrn rezerv pro jednotlivé pojistné události. Výše IBNR je stanovena matematicko-statistickou metodou.

12 Rezerva na prémie a slevy Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami Vyrovnávací rezerva Vyrovnávací rezerva je určena na vyrovnávání meziročních výkyvů ve výši škodního průběhu a její výše je stanovena postupy upravenými vyhláškou 75/2 Sb Rozdělení nákladů a výnosů mezi technický a netechnický účet Výnosy z finančního umístění jsou v průběhu účetního období účtovány na netechnický účet a následně pak výnosy plynoucí z finančního umístění prostředků technických rezerv jsou převedeny na technický účet k neživotnímu pojištění. Ostatní jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy jsou během účetního období účtovány přímo na technický účet k neživotnímu pojištění nebo netechnický účet Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Výše pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy se tak jako v předchozích obdobích odvíjí jednak od výše nezaslouženého pojistného a dále pak obdobně jako v roce 29 od úrovně časového rozlišení nákladů vynaložených na vývoj nových produktů. U časového rozlišení nákladů na vývoj a aktivaci nových pojistných produktů se jedná především o produkt povinného ručení. Zde došlo k časovému zohlednění nákladů na dobu čtyř let v oblasti nákladů na marketing, materiál a podpůrné náklady zaměstnanců. Současně bylo provedeno časové rozlišení pořizovacích nákladů u IT činností na dobu čtyř let a následné provize v poměru zaslouženého a nezaslouženého pojistného. Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy k činí tis. Kč (29: tis. Kč). Položky nákladů na realizaci nových produktů časově rozlišené ze stejného důvodu jako pořizovací náklady na PS se promítají v rozvahové položce Ostatní přechodné účty aktiv částkou tis. Kč (29: tis. Kč) Odložená daňová povinnost Odložený daňový závazek vyplynul především z neuhrazených aktivních smluvních pokut a rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Další skutečnosti V důsledku změny zajistné smlouvy se od roku 21 podílí zajistitel z 5ti procent na rezervě na závazky České kanceláře pojistitelů. Dále evidovala Slavia pojišťovna k ručitelský závazek z roku 21 z titulu převzaté záruky za dlužnou částku vč. příslušenství 3, ,-- Kč společnosti FWDS CZ, a.s. (nyní FWDS Claims, a.s. v likvidaci ) ve prospěch společnosti Southgate Energy Corp, jenž tuto pohledávku odkoupila od TSI LEASING, spol. s r.o. Pro případ povinnosti splnit ručitelský závazek byla od r. 26 vytvořena rezerva ve

13 12 výši 4 mil. Kč. V průběhu roku 21 byla Slavia pojišťovna jako ručitel vyzvána ke splnění závazku. Vzhledem k tomu, že společnost Southgate Energy Corp. přijala plnění dvakrát, vyzvala Slavia pojišťovna tuto společnost k vrácení uhrazené částky a za touto společností eviduje pohledávku ve stejné výši. Slavia pojišťovna v reakci na dosažený výsledek hospodaření za rok 21 inicializovala doporučení Valné hromadě akcionářů k navýšení základního kapitálu v částce min. 5 mil Kč. Představitelé akcionářů deklarovali připravenost k navýšení základního kapitálu a to nepeněžitým vkladem v minimálně doporučené výši. Předpoklad dokončení realizace procesu navýšení základního kapitálu je v období 2. pololetí roku 211. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším významným skutečnostem. Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, životního prostředí nebo pracovněprávních vztazích. Zůstatek časového rozlišení ostatních nákladů vynaložených na vývoj a aktivaci nových pojistných produktů spolu s ostatními přechodnými účty činí tis. Kč (29: tis. Kč).

14 13 II. II. ZVLÁŠTNÍ OBSAH Neživotní pojištění údaje v v tis. Kč Kč Přímé pojištění Rok Pojistné Náklady na na Předepsané Zasloužené poj. plnění (hrubé) (hrubé) Požáru a a ostatních škod na na majetku Motorových vozidel Smluvní odpovědnosti Ostatní Celkem Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na na území České republiky Přehled provizí údaje v v tis. Kč Kč Rok Provize Přímé pojištění získatelská následná celkem Celkem

15 14 III. OSTATNÍ ÚDAJE III. OSTATNÍ ÚDAJE 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů 1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů údaje v tis. Kč Položka údaje v tis. Kč 21 Položka Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Mzdové náklady Průměrný počet zaměstnanců k (osob) Odměny členů statutárních orgánů Mzdové náklady Sociální náklady Odměny členů statutárních orgánů Zisk z finančního umístění Sociální náklady Výše opravných položek k pohledávkám Zisk z finančního umístění Výše rezervního fondu Výše opravných položek k pohledávkám Neuhrazená ztráta z minulých let Výše rezervního fondu Výsledek netechnického účtu Neuhrazená ztráta z minulých let Výsledek netechnického účtu Nehmotný majetek 2. Nehmotný Nehmotný majetek majetek tvořily k položky software a licenční práva. Nehmotný majetek tvořily k položky software a licenční práva. údaje v tis. Kč údaje v tis. Kč Položka Netto brutto úprava netto Software Položka Netto brutto úprava netto Pořízení software 765 Software Licenční práva Pořízení software 765 Licenční práva Finanční umístění 3. Pořizovací Finanční umístění a reálná hodnota údaje v tis. Kč Pořizovací a reálná hodnota Položka pořizovací reálná pořizovacíúdaje v reálná tis. Kč Cenné papíry s výnosem Položka pořizovací reálná pořizovací reálná - pevným Cenné papíry s výnosem - proměnlivým pevným Pozemky a stavby proměnlivým Depozita u bank Pozemky a stavby Depozita u bank

16 15 FINANČNÍ FINANČNÍ VÝSLEDKY VÝSLEDKY FINANČNÍ VÝSLEDKY (v (v tis. tis. Kč) Kč) (v tis. Kč) A Rozvaha Rozvaha - - AKTIVA AKTIVA A Rozvaha - AKTIVA AKTIVA AKTIVA AKTIVA Nehmotný Nehmotný majetek majetek Nehmotný Hmotný Hmotný majetek majetek Hmotný majetek Ostatní Ostatní finanční finanční umístění umístění Ostatní finanční umístění Pohledávky Pohledávky pojištění/zajištění pojištění/zajištění Pohledávky pojištění/zajištění Ostatní Ostatní pohledávky pohledávky Ostatní pohledávky Finanční Finanční majetek majetek Finanční majetek Ostatní Ostatní aktiva aktiva Ostatní aktiva AKTIVA AKTIVA - - celkem celkem AKTIVA - celkem A Rozvaha Rozvaha - - PASIVA PASIVA A Rozvaha - PASIVA PASIVA PASIVA Základní PASIVA Základní kapitál kapitál Zákonný Základní Zákonný rezervní kapitál rezervní fond fond Zákonný Ostatní Ostatní kapitálové kapitálové rezervní fondy fondy Ostatní Technické Technické kapitálové rezervy rezervy fondy Technické Ostatní Ostatní rezervy rezervy Ostatní Závazky Závazky rezervy z z pojištění/zajištění pojištění/zajištění Závazky Ostatní Ostatní závazky závazky z pojištění/zajištění Ostatní Ostatní závazky pasiva pasiva Ostatní Neuhrazená Neuhrazená pasiva ztráta ztráta minulých minulých let let Neuhrazená Hospodářský Hospodářský ztráta výsledek výsledek minulých let PASIVA Hospodářský PASIVA celkem celkem výsledek PASIVA celkem

17 16 FINANČNÍ VÝSLEDKY FINANČNÍ (v (v tis. tis. Kč) Kč) VÝSLEDKY (v tis. Kč) B B Výkaz Výkaz zisku zisku a a ztráty ztráty B Výkaz zisku a ztráty Název Název položky Název Pojistné položky očištěné Pojistné Převedené očištěné výnosy z z finančního umístění netechnického účtu účtu Převedené Ostatní technické výnosy výnosy z finančního umístění netechnického účtu Ostatní Náklady technické na na pojistná výnosy plnění plnění - - očištěné Náklady Změna stavu stavu na pojistná ostatních plnění technických - očištěné rezerv rezerv Změna Prémie stavu a a slevy slevy ostatních technických rezerv Čistá Prémie Čistá výše výše a slevy provozních výdajů výdajů Čistá Ostatní výše technické provozních náklady výdajů - - očištěné Ostatní Změna stavu technické stavu rezerv rezerv náklady na na vyrovnání - očištěné mimořádných rizik rizik Změna Výsledek stavu technického rezerv na účtu účtu vyrovnání k k neživotnímu mimořádných pojištění rizik Výsledek Výnosy z z technického finančního umístění účtu k neživotnímu pojištění Výnosy Převod z výnosů finančního z z finančního umístění umístění na na technický účet účet Převod výnosů z finančního umístění na technický účet neživotního pojištění neživotního Náklady na na pojištění finanční umístění Náklady Ostatní daně na daně finanční a a poplatky umístění Ostatní daně výnosy a poplatky Ostatní výnosy náklady Ostatní Mimořádný náklady hospodářský výsledek Mimořádný Hospodářský hospodářský výsledek za za výsledek účetní účetní období Hospodářský výsledek za účetní období

18 17 FINANČNÍ VÝSLEDKY FINANČNÍ VÝSLEDKY (v tis. Kč) (v tis. Kč) C 2 - Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období Přehled změnách vlastního kapitálu za účetní období Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období část 1 Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období část 1 Základní Vlastní Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Název položky Základní Vlastní Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk Celkem Název položky kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Celkem kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) Zůstatek k Zůstatek k Opravy významných Opravy významných Nesprávností Nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV nezahrnuté Čistý zisk/ztráta do HV za Čistý zisk/ztráta za účetní období * účetní období * Dividendy Dividendy Převody do fondů Převody do fondů Použití fondů Použití fondů Emise akcií Emise akcií Snížení základního Snížení základního kapitálu kapitálu Nákupy vlastních akcií Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Opravy významných Opravy významných nesprávností nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV nezahrnuté Čistý zisk/ztráta do HV za Čistý zisk/ztráta za účetní období * účetní období * Dividendy Dividendy Převody do fondů Převody do fondů Použití fondů Použití fondů Emise akcií Emise akcií Snížení základního Snížení základního kapitálu kapitálu Nákupy vlastních akcií Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k

19 18 Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období část 2 Název položky Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálov é fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek k Zůstatek k Opravy významných nesprávností Kurz. a oceň. rozdíly nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období * Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek k

20 19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 21 SPOLEČNOSTI Slavia pojišťovna a.s. I. OBECNÝ OBSAH Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a. s. Sídlo: Revoluční 1/655, Praha 1 Identifikační číslo: Datum vzniku: 1. června 1994 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: 1. pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/29 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2. činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákon o pojišťovnictví poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví zprostředkování záruk a závazků zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3. zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/29 Sb. o pojišťovnictví Rozvahový den: Členové statutárních orgánů: Představenstvo: Předseda představenstva: Od Ing. Radek Žďárecký, MBA, Ústí n./l., Střížovická 136/32A Místopředseda představenstva: Od Mgr. Milan Kolanda, Praha 9, Za Černým mostem 1519 Členové: Od Ing. Petr Pořízek, Praha 9, Domanovická 124 Od Ing. Bohumil Vrhel, Strakonice, Českých lesů 248 Od JUDr. Ivana Zörklerová, Makovského 1333/28, Praha 6 Dozorčí rada: Předseda: Od Ing. Jan Vlachý, Praha 4, Točitá 44 Členové: Od Ing. Jaromír Prokop, MBA, Brnky, Pod Mezí 98

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva 2007. Pojišťovna s tradicí již od roku 1868

Výroční zpráva 2007. Pojišťovna s tradicí již od roku 1868 Výroční zpráva 2007 ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo 3 Složení orgánů společnosti 5 Základní údaje o společnosti 5 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném 6 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Pojišťovny Slavia a.s. za rok 2006.

dovolte, abych vám předložil výroční zprávu Pojišťovny Slavia a.s. za rok 2006. OBSAH Úvodní slovo... 2 Složení orgánů společnosti... 4 Základní údaje o společnosti... 4 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném... 5 Podíl vybraných rizik na předepsaném pojistném dle odvětví...

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT...

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT... Výroční zpráva 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT... 8 SOLVENTNOST...10 TECHNICKÉ REZERVY...11

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s.

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s. Účetní závěrka ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009 7 8 9 rozvaha k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč) 2009 2009 2009 2008 hrubá výše úprava čistá výše čistá výše AKTIVA C. Finanční

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva 2005 Sídlo:

Výroční zpráva 2005 Sídlo: Výroční zpráva 2005 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více