Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy."

Transkript

1 Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let, u ostatních typů kolem 30 let. Nádory vejcovodů jsou vzácné, většinou se jedná o karcinomy vycházející z epitelu ampulární části, maximum výskytu se uvádí kolem 50 roku života. Výskyt nádoru vaječníků má mírně klesající trend. Jeho incidence dosáhla v roce ,2 / žen, v absolutních hodnotách 1256 případů a v roce ,4/ žen, v absolutních hodnotách 1121 nově diagnostikovaných případů. Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy. Onemocnění se šíří lokoregionálně, cestou implantačních metastáz na serózách nebo přímým šířením do okolních orgánů. Metastatické postižení uzlin je popisováno u 24% nemocných I klinického stádia, u 50% nemocných II stádia a u 74% a více u nemocných III a IV. klinického stádia. Pacienti v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v %, pacienti ve II. klinickém stádiu v 60 %, ve III. klinickém stádiu ve 23 % a ve IV klinickém stádiu méně než 10 %. Zhoubné nádory ovaria incidence a mortalita v České republice 2005 ZN ovaria ŽENY abs. na C56 incidence ,4 mortalita ,3 Zhoubné nádory vejcovodů incidence a mortalita v České republice 2005 ZN vejcovody ŽENY abs. na C57 incidence 71 1,4 mortalita 101 1,9

2 Etiologie Etiologie onemocnění není známá. V 5 10 % případů se předpokládá genetická predispozice ke vzniku tohoto onemocnění a to především mutace v genech BRCA1 a 2. Častěji je pozorován i u žen s rodinným výskytem hereditárního nepolyposního kolorektálního karcinomu. Charakter růstu ve volné dutině břišní, ve většině případů bez jakékoliv symptomatologie je příčinou vysokého procenta velmi pokročilých nálezů v době diagnózy. Více jak 70 % případů je zjišťováno ve stadiu III IV. Doposud žádná screeningová metoda ( Ca 125, vaginální ultrazvuk, kombinace obou metod) se v případě ovariálního karcinomu neprokázala jako efektivní. Neznalost prekanceróz a omezené možnosti časné detekce jsou příčinou vysokého procenta pokročilých forem onemocnění a s tím související nepříznivé léčebné výsledky. Histologie Primární maligní ovariální tumory dělíme do 3 skupin (zjednodušené dělení) nádory epiteliální - serosní - mucinosní - endometroidní - ze světlých buněk (clear cell) - někdy zahrnované do skupiny mesonefroidních ca - anaplastické - Brennerův tumor - nádory smíšené Tyto nádory představují cca 80-90% všech maligních ovariálních tumorů a vyskytují se především od 30. roku výše. Na hranici mezi benigním a maligním epiteliálním ovariálním tumorem G1 stojí ještě tzv. "bordeline" nádory, tedy semimaligní nebo-li s hraniční malignitou. Nádory z gonadálního mesodermu - granulosový nádor ovaria - arrhenoblastom - jiné vzácnější mesodermální nádory ovaria Tyto nádory představují 5-10% ovariálních tumorů, vyskytují se ve všech věkových skupinách, častěji však po menopause. Germinální nádory - dysgerminom - non-dysgerminomy - z extraembryonálních tkání - nádor ze žloutkového váčku - nádory z trofoblastu - choriokarcinom - z embryonálních tkání - teratom Tyto nádory tvoří 5 % ovariálních tumorů a vyskytují se převážně v dětství a v mladém věku do 25 let. Často se vyskytují ve smíšené formě.

3 Prognostické faktory Prognóza ovariálního karcinomu závisí na řadě faktorů. Za nejdůležitější jsou považovány stádium onemocnění, histologický typ nádoru, stupeň diferenciace, věk pacientky, její celkový stav, radikalita primární operace a velikost ponechaného rezidua. Bylo prokázáno, že pacientky operované na specializovaném pracovišti mají lepší prognózu. Za všeobecně platné nepříznivé faktory pro onkologické pacienty lze označit: - vyšší věk - závažné interkurentní choroby, které mohou limitovat chirurgický výkon a chemoterapii (zejména hepatopatie, nefropatie, hypalbuminemie, anemie, trombocytopenie, leukopenie) - obezita, kachexie - stupeň pokročilosti onemocnění, ascites - stupeň diferenciace nádorových buněk (G) - radikalita primární operační léčby - maximální cytoredukce zlepšuje prognosu - histologický typ: - z epiteliálních mají horší prognózu clear cell a mucinozní karcinom - u granulosového tumoru je nepříznivou známkou nález v obou ováriích a vysoká mitotická aktivita - z germinativních nádorů mají horší prognózu choriokarcinom a yolk-sack tumor Vaječníky - klasifikace a rozdělení do stadií FIGO, TNM Stadium I Nádor omezen pouze na ovária IA nádor omezen na jeden vaječník, pouzdro je intaktní, zevní povrch ovária není postižen nádorovým růstem, není přítomen maligní ascites, v peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IB nádor omezen na oba vaječníky, pouzdro je intaktní, žádné známky nádoru na povrchu vaječníků, v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IC nádor ohraničen na jeden nebo oba vaječníky s čímkoliv následujícím: ruptura pouzdra, nádor na povrchu ovaria, maligní buňky v ascitu či peritoneálním výplachu Stadium II Nádor postihující jedno nebo obě ovária s pánevním šířením IIA šíření a/nebo implantace na dělohu a/nebo vejcovody, v ascitu/nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IIB karcinom ovária šířící se na další pánevní tkáně, v ascitu/nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IIC nádor stadia 2a nebo 2b, nádor na povrchu s maligními buňkami v ascitu nebo peritoneálním výplachu

4 Stadium III Nádor postihující jeden nebo oba vaječníky s mikroskopicky prokázanými peritoneálními metastázami mimo pánev a/nebo metastázami mimo pánev a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách. IIIA IIIB IIIC mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev. Uzliny negativní. makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2cm nebo méně v největším rozměru. Uzliny negativní. peritoneální metastázy mimo pánev většími než 2 cm v největším rozměru a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách Stadium IV Vzdálené metastázy - (vyjma peritoneálních metastáz) Poznámka: metastázy v pouzdru jater jsou T3/stadium III, metastázy v jaterním parenchymu M1/stadium IV. Pleurální výpotek musí mít pro M1/stadium positivní cytologií. Regionální lymfatické uzliny: Hypogastrické, (obturatorní), společné ilické, zevní ilické, vnitřní( hypogastrické), sakrální laterální, paraaortální, vzácnější inguinální. Rozdělení do stadií (TNM klasifikace, 6.vydání) Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium IA T1a N0 M0 Stadium IB T1b N0 M0 Stadium IC T1c N0 M0 Stadium IIA T2a N0 M0 Stadium IIB T2b N0 M0 Stadium IIC T2c N0 M0 Stadium IIIA T3a N0 M0 Stadium IIIB T3b N0 M0 Stadium IIIC T3c N0 M0 jakékoliv T N1 M0 Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1

5 Vejcovody - klasifikace a rozdělení do stadií FIGO, TNM Stadium I Nádor omezen pouze na vejcovody IA nádor je omezen na jeden vejcovod bez penetrace povrchu serózy IB nádor je omezen na oba vejcovody, bez penetrace povrchu serózy IC nádor omezen na jeden nebo oba vejcovody,se šířením až k/nebo skrz serózu vejcovodu, nebo s maligními buňkami v ascitu či peritoneálním výplachu Stadium II Nádor postihující jeden nebo oba vejcovody s pánevním šířením IIA šíření a/nebo metastázy do dělohy a/nebo vaječníků IIB šíření na jiné pánevní struktury IIC nádor stadia 2a nebo 2b s maligními buňkami v ascitu nebo peritoneálním výplachu Stadium III Nádor postihující jeden nebo oba vejcovody s implantací na peritoneum mimo pánev a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách. IIIA IIIB IIIC mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev. makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2cm nebo méně v největším rozměru. peritoneální metastázy mimo pánev většími než 2cm v největším rozměru a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách Stadium IV Vzdálené metastázy (vyjma peritoneálních metastáz) Poznámka: metastázy v pouzdru jater jsou T3/stadium III, metastázy v jaterním parenchymu M1/stadium IV. Pleurální výpotek musí mít pro M1/stadium positivní cytologií. Regionální lymfatické uzliny: Hypogastrické, (obturatorní), společné ilické, zevní ilické, vnitřní( hypogastrické), sakrální laterální, paraaortální, vzácnější inguinální.

6 Rozdělení do stadií (TNM klasifikace, 6.vydání) Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium IA T1a N0 M0 Stadium IB T1b N0 M0 Stadium IC T1c N0 M0 Stadium IIA T2a N0 M0 Stadium IIB T2b N0 M0 Stadium IIC T2c N0 M0 Stadium IIIA T3a N0 M0 Stadium IIIB T3b N0 M0 Stadium IIIC T3c N0 M0 jakékoliv T N1 M0 Stadium IV jakékoliv T jakékoliv N M1 Příznaky a diagnostika Ve včasných stádiích nejsou téměř žádné příznaky a nádory bývají odhaleny náhodně a to pouze asi v 10% případů ( při gynekologickém vyšetření, nebo při chirurgickém výkonu v dutině břišní z jiných důvodů). I v pozdních stádiích bývají příznaky často nespecifické, například poruchy trávení, nadýmání, zvětšování objemu břicha, pocit tlaku a tíhy v břiše. Někdy se onemocnění ohlásí náhlou příhodou břišní torze, ruptura, zánět) nebo zánětem či trombózou žil dolních končetin. Obligatorní vyšetření - anamnéza - somatické + komplexní gynekologické vyšetření včetně vyšetření per rektum. - ultrasonografické vyšetření malé pánve - základní hematologické vyšetření - biochemie s jaterními testy a ledvinnými funkcemi - krevní skupina, HbsAg, (HIV) - CA 125, Ca 19-9 (u mladých - CEA, hcg, AFP) - RTG - předozadní snímek plic - CT malá pánev, břicho, retroperitoneum, metodou volby je NMR, PET, PET/CT - komplexní předoperační interní vyšetření - komplexní anesteziologické vyšetření Fakultativní vyšetření - cystoskopie případně intravenózní urografie (IVU) - rektoskopie - kolonoskopie a/nebo irrigografie - jiná konsiliární vyšetření dle přidružených onemocnění

7 Terapie Léčebná strategie epiteliálních zhoubných nádorů ovaria a vejcovodu je založena na stejných principech 1) Epiteliální nádory Operační léčba Podmínkou adekvátního provedení je ve všech případech: - předoperační příprava včetně přípravy střevní (nutno počítat se střevním výkonem) - operační přístup umožňující dokonalou přehlednost operačního pole a zajišťující maximální radikalitu výkonu. - dostatečná kvalifikace personálu a) Primární radikální nebo cytoredukční operace Cílem je dosažení úplného odstranění tumoru nebo maximální cytoredukce. Dutinu břišní otevíráme z dolní střední laparotomie s rozšířením nad pupeční jizvu. V případě ascitu provádíme jeho odběr na cytologické vyšetření, pokud ascites není přítomen, provádíme peritoneální laváž z jednotlivých kvadrantů dutiny břišní. Palpační revizí malé pánve střevních kliček jaterního povrchu, bráničních kupolí a lymfatických uzlin zjišťujeme rozsah procesu. Dále je třeba získat bioptické vzorky z peritonea močového měchýře, pravého a levého parakolického prostoru, bráničních kopul a peritonea pánevní stěny v místě primárního tumoru. Dle možností provedeme radikální operaci, zahrnující oboustrannou adnexectomii, hysterectomii, omentectomii, appendektomii, pánevní event. paraaortální lymfadenektomii a extirpaci nádorových ložisek. Systematickou lymfadenektomii má smysl provádět tehdy, je li výsledkem operace nulové či optimální reziduum (operační reziduum menší než 1 cm). Výjimkou připouštějící kozervativní operační řešení, jsou případy mladých žen se zájmem o graviditu. V těchto případech, pokud peroperační nález ukazuje na ohraničený proces postihující jeden vaječník, histologický grading 1 a peritoneální laváž neprokazuje přítomnost nádorových buněk, považujeme za dostačující výkon jednostrannou adnexectomii, podle mikroskopického nálezu ze zmrzlého řezu event. excizi z kontralaterálního ovaria, biopsii z dutiny břišní, pánve, omenta a pánevní event. paraaortální lymfadenektomii na postižené straně. Provedení radikalizující operace se doporučuje po porodu. Nezbytnou podmínkou je v tomto případě informovaný souhlas pacientky. U pacientek ve stádiu Ib se v rámci konzervativní operace provádí oboustranná adnexektomie s ponecháním dělohy, pacientky poté mohou být zařazeny do programu IVF (s donorským oocytem). Nutnou součástí operačního protokolu je podrobný popis operačního nálezu, informace o případné peroperační ruptuře nádoru, známky šíření na okolní orgány, velikost zjištěných metastatických ložisek a specifikace velikosti a lokalizace ponechaného tumorózního rezidua. b) Radikalizující operace (interval debulking surgery - IDS) Jedná se o operační vstup po předchozím neradikálním nebo neadekvátním výkonu. Provádí se po 3-4 sériích chemoterapie 1. linie. Při tomto druhém operačním vstupu je úkolem odstranění ponechaného zbytku vnitřního genitálu, reziduálního tumoru a doplnění výkonu o event. chybějící omentektomii, appendektomi, lymfadenektomii. Předpokladem pro kompletní výkon je ústup reziduálního tumoru prokázaný restagingovým vyšetřením. Ne vždy je však tento výkon úspěšný, s dostatečnou radikalitou a dosažením úplného odstranění zbytku nádoru. Po výkonu je pokračováno v chemoterapii

8 c) Second look operation Provádí se po ukončení CHT I. linie pouze v rámci klinických studií nebo při nejasnosti o dalším léčebném postupu Zahrnuje odstranění nalezených nádorových ložisek, četné biopsie z malé pánve a dutiny břišní, laváže a event. exstirpace zvětšených uzlin. d) Třetí event. další většinou paliativní operace Provádí se ve výjimečných případech, ohraničených solitárních recidiv anebo z důvodů komplikací při progresi onemocnění, nejčastěji při ileozních stavech. Chemoterapie (CHT) Po chirurgické léčbě nutno primární chemoterapii považovat za kurativní. Podmínkou potencionálně kurativní chemoterapie je performance status WHO 0,1,2, předpokládaná délka života více jak 6 měsíců, interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku. Volba vhodného léčebného režimu záleží na histologickém typu nádoru, pokročilosti onemocnění, věku a interkurentních chorobách pacientky apod. V současnosti je pro první linii chemoterapie standardem léčba založená na platinovém derivátu, při pokročilém onemocnění v kombinaci s paklitaxelem. Nejčastěji se používá chemoterapie po operačním výkonu tj. adjuvantní chemoterapie. Jinými způsoby je léčba neoadjuvantní, paliativní, konsolidační. a) Adjuvantní chemoterapie Jednotlivé režimy aplikujeme v závislosti na rizikových faktorech onemocnění. Stádium Ia, Ib, N0, G1 - při adekvátně provedené operaci dispenzarizace bez adjuvantní chemoterapie Stádium I,II,a,b,c, neadekvátní operace G1 nebo G2 - PAC (event. alternativní režimy PC, CBDCA + C,P,CBDCA) 3 až 6 cyklů Ia, Ib, G1 inadekvátní operace (alternativou je radikalizující operace) Stádium Ic, IIc, G3 - paklitaxel,cbdca, (event. alternativní režimy) 6 cyklů, Stádium III, IV bez ohledu na grade a histologický typ splňující kriteria potenciálně kurabilního onemocnění - paklitaxel, CBDCA, (event. alternativní režimy) 6-8 cyklů, Standardní dávkování paklitaxel - platina a alternativní režimy paklitaxel 175 mg/m 2 karboplatina 5-7 AUC (interval 21 dnů ) paklitaxel 175 mg/m 2 cisplatina 75 mg/m 2 (interval 21 dnů)

9 paklitaxel mg/m 2 doxorubicin mg/m 2 karboplatina 5-7 AUC (interval 21 dnů ) paklitaxel 175 mg/m 2 doxorubicin mg/m 2 cisplatina 75 mg/m 2 (interval 21 dnů) Standardní dávkování PAC a alternativní režimy PAC (interval dnů) cisplatina mg/m 2 doxorubicin mg/m 2 cyklofosfamid mg/m 2 PFC (interval dnů) cisplatina mg/m 2 epirubicin mg/m 2 cyklofosfamid mg/m PC (interval dnů) cisplatina mg/m 2 cyklofosfamid mg/m 2 CBDCA-C (interval dnů) Karboplatina 5-7,5 AUC cyklofosfamid mg/m 2 P (interval 21 dnů) cisplatina mg/m 2 CBDCA (interval 21 dnů) karboplatina 6,0-7,5 AUC Stádium III, IV nesplňující kriteria potenciálně kurabilního onemocnění Skupina prognosticky nepříznivá, kde individualizujeme léčbu bez paklitaxelu. - monoterapie - alkylační látky, platinový derivát, p.o. etoposid prolongovaně - kombinovaná chemoterapie s individuálním dávkováním založená na platině, případně alternativní režimy. Počet sérií i vyhodnocení klinického stavu nutno individualizovat. b) Neoadjuvantní chemoterapie Aplikujeme u pacientek u nichž pokročilost onemocnění neumožňuje provedení operačního výkonu, jejichž stav ale umožňuje aplikaci CHT. Podmínkou je histologicky verifikace procesu (tru-cut biopsie, event. LSK ) či cytologicky ( punktát ascitu) potvrzený karcinom. Volba režimu CHT je individuální, režim je založen na platinovém derivátu. Po 3-4 sériích chemoterapie se provede vyhodnocení odpovědi na chemoterapii a stanovení dalšího léčebného postupu. V případech potvrzené regrese onemocnění je předpoklad provedení chirurgického debulkingu a indikována intervalová "debulking" operace (IDS) s následnou chemoterapii.

10 c) Konsolidační chemoterapie Možno aplikovat u vybraných pacientek po ukončení 1. linie CHT bez známek rezidua onemocnění. paklitaxel 175 mg/m2 3 hod.infůze (interval 28 dnů) V současné době není jasný doklad o vlivu jakékoliv konsolidační léčby na prodloužení OS d) Chemoterapie jako součást léčby recidivy onemocnění Volba CHT režimu II. linie se řídí převážně dobou od ukončení CHT 1. linie do relapsu onemocnění a celkovým stavem pacientky. Relaps do 6 měsíců je paliativní léčbou - velmi špatná prognóza - individuální léčebné schéma, které není založeno na platinovém derivátu Relaps mezi 6 a 12 měsícem - je paliativní léčbou - u žen kde je velice dobrý PS anebo chirurgická léčba odstranila recidivu je chemoterapie potencionálně kurativní. Režimy léčby - jako pro druhou linii relapsů po 12 měsících od ukončení primární léčby. Relaps po 12 měsících - potenciálně kurabilní, CHT přináší prokazatelný efekt v prodloužení života. - kombinovaná CHT založená na platinovém derivátu dosahuje lepších výsledků než monoterapie. Podmínky léčby s kurativním záměrem - dobrý performance status WHO 0,1,2 - předpokládaná délka života více než 6měsíců - interkurentní onemocnění umožňující dodržet kurativní dávku chemoterapie Používané chemoterapeutické režimy: paklitaxel 175 mg/m 2 karboplatina 5-7 AUC (interval 21 dnů ) Alternativní režimy PAC (interval dnů) cisplatina mg/m 2 i.v. D1 doxorubicin mg/m 2 D1 cyklofosfamid mg/m 2 D1 CBDCA/ADM/CFA (interval 28 dnů) doxorubicin mg/m 2 D1 karboplatina AUC 6 D1 cyklofosfamid mg/m 2 D1 CBDCA + C (interval 28 dní) karboplatina AUC 5-7 i.v. D1

11 cyklofosfamid mg/m 2 i.v. D1 Topotecan (interval 28 dní) topotecan 1,5 mg/m 2 i.v. D1,2,3,4,5 DOCE +DDP ( interval 28 dní) docetaxel mg/m 2 D1 cisplatina 75 mg/m 2 D1 --- GEM/DDP (interval 28 dní) gemcitabin mg/m 2 D1, 8, 15 cisplatina 75 mg/m 2 D1 DDP/VP-16 (interval 28 dní) cisplatina mg/m 2 i.v. D1 etoposid mg/m 2 i.v. D1,2,3,4,5 nebo mg/m 2 p.o. D1,2,3,4,5 - IFO/DDP (interval 28 dní) ifosfamid 4 g/m 2 D 1 mesna mg/m 2 D 1 cisplatina 60 mg/m 2 D 1 Režimy pro monoterapii CBDCA(interval 28 dní) karboplatina AUC 5 D1 - Gemcitabin (interval 28 dní) gemcitabin mg/m 2 D1, D8, D15 -- Paklitaxel weekly (interval 7 dní( paklitaxel 80 mg/m 2 D1 -- Docetaxel weekly (interval 7 dní) docetaxel 40 mg/m 2 D1 Etoposid per os (interval 21 dní) etoposid 50 mg/m 2 p.o. D 1-14 Topotecan weekly (interval 7 dní) topotecan 4mg/m Caelyx (interval 28 dní) Caelyx 50 mg/m 2

12 Režimy 3 a další linie - je léčbou paliativní, možno použít kterýkoliv režim II linie pokud nebyl použit dříve, připouští-li to stav pacientky. - má za cíl prodloužení a zvláště pak zlepšení kvality života pacientky. - důraz kladen na minimální toxicitu chemoterapie, s výhodou užívána cytostatika v monoterapii. f) Regionální chemoterapie V rámci primární terapie se v MOÚ nepoužívá. Při paliativní léčbě recidivy onemocnění k zabránění tvorby ascitu se využívá aplikace DDP intraperitoneálně a u paliativní léčby pleurálního výpotku aplikace bleomycinu intrapleurálně. Ostatní léčebné možnosti: Radioterapie - užíváme pouze ve výjimečných případech při přetrvávajícím ohraničeném ložisku v pánvi při nemožnosti operačního odstranění a rezistenci na chemoterapii. Hormonální léčba Tamoxifen 20 mg denně p.o. nyní užíván zcela výjimečně v rámci paliativní terapie recidivy. Megestrol acetát jako součást podpůrné léčby u kachexie pacientek. 2) Neepiteliální nádory Terapie zhoubných nádorů z gonadálního mesodermu (nejčastěji tumor z buněk granulozy a/ Chirurgická léčba Je vždy základní léčebnou modalitou. Slouží ke stanovení diagnosy, biologické povahy nádory, stagingu a je rozhodujícím léčebným výkonem. Rozsah chirurgického výkonu se v zásadě neliší od epiteliálních ovariálních tumorů. b/ Adjuvantní chemoterapie Není konsenzus ve standardní chemoterapii, ta ale má být založena na cisplatině počet cyklů: 3-6 BEP (Interval dní) cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D1-5 etoposid 100 mg /m 2 D1-5 bleomycin 15 IU i.v. D1-3 BEP (modifikovaný) cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D1-5 etoposid 100 mg /m 2 D1-5 bleomycin 30 IU i.v. D1 BIP cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D1-5 Ifosfamid 1,2 mg /m 2 D1-5 + mesna mg/m 2 bleomycin 30 IU i.v. D1 Dále možný režim PAC ( možná náhrada DDP za CBDCA )

13 Terapie germinálních tumorů ovaria K zařazení pod diagnosu čistý dysgerminom je nutná absence jakýchkoliv jiných buněčných typů Vyšetření provádíme stejně jako u ostatních ovariálních tumorů. Nádorové markery: - CEA, AFP, HCG. Staging se řídí týmiž pravidly jako u ostatních ovariálních tumorů Operační léčba U pacientek ve stádiu I a vyjímečně i ve vyšších stádiích se zájmem o další graviditu - konzervativní operace (jednostranná event. oboustranná adnexectomie, omentektomie, pánevní event. paraaortální lymfadenektomie na postižené straně). Podmínkou je peroperační histologické vyšetření a informovaný souhlas pacientky. Vyšší stádia a/nebo není-li třeba zachovat fertilitu - radikální operace jako u epiteliálního karcinomu, význam debulking operace za cenu rozsáhlých resekčních výkonů je vzhledem k výrazné chemosenzitivitě germinálních tumorů velmi sporný. Stadium IV vyžaduje individuální postup, důraz kladen na včasné zahájení chemoterapie. Přínos cytoredukce sporný. Chemoterapie: Vzhledem k agresivitě většiny germinálních nádorů a jejich vysoké chemosenzitivitě lze ponechat bez adjuvantní CHT pouze čistý dysgerminom st. Ia a nezralý teratom st. Ia G1. Všechny ostatní germánální nádory jsou zajišťovány 3-6 cykly adjuvantní chemoterapie, standardem je v současné době schéma BEP. Užívané cytostatické režimy: BEP cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D 1-5 etoposid 100 mg /m 2 D 1-5 bleomycin 15 IU i.v. D1-3 Interval dní BEP (modifikovaný) cisplatina 20 mg/m 2 i.v. D 1-5 etoposid 100 mg /m 2 D 1-5 bleomycin 30 IU i.v. D1 Interval dní PVB (interval 21 dní) cisplatina 20 mg/m 2 D 1-5 vinblastin 12 mg/m 2 D 1 bleomycin 30 IU D 1 PEI (VIP) (interval 21 dní) ifosfamid 1,2 g/m 2 D 1-5 etoposid 75 mg/m 2 D 1-5 cisplatina 20 mg/m 2 D mesna mg/m 2

14 Léčba recidiv: - chemoterapie režimem PVB nebo PEI - radioterapie - operační léčba (výjimečně) Zásady poléčebného sledování - follow up Všechny pacientky léčené v MOÚ pro zhoubný ovariální tumor jsou pravidelně sledovány na gynekologické ambulanci MOÚ v přesně stanovených termínech: - 1. kontrola za měsíc po ukončení primární léčby - 2. a další kontroly po 3 měsících do konce 2. roku od ukončení primární léčby - kontroly ve roce po 6 měsících - dále trvale kontroly 1x ročně po 5. roce po ukončení primární léčby Prováděná vyšetření: - gynekologické palpační vyšetření + sonografie malé pánve - RTG plic a UTZ vyšetření jater rok po skončení léčby - neexistuje konsenzus stran odebírání TM na základě na základě našich zkušeností odebíráme po 3-6 měsících od ukončení léčby ty, které byly dříve zvýšené. - základní laboratorní vyšetření - další vyšetření podle klinické potřeby pouze při podezření na recidivu tumoru. (sono břicha - CT, RIN, rektoskopie, cystoskopie atd. ) - intenzivní dispenzarizace je indikována u pacientek po konzervativní operaci či bez adjuvantní CHT restagingová vyšetření vhodné provádět v 1-2 letých intervalech v závislosti od ukončení onkologické léčby a klinickém nálezu. Literatura 1. ÚZIS ČR, NOR ČR 2008, Novotvary 2005 ČR, Cancer incidence 2005 in the Czech Republic: s , TNM klasifikace zhoubných nádorů. 6 vydání, česká verse Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha 2004.,s Klener P.: Klinická onkologie, Praha, Galén, s. 2002: Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. Česká onkologická společnost ČLS JEP platnost od Journal of Clinical Oncology vol.25, No 20, July 10, 2007 Aktualizace textu MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

5.4 Nádory těla děložního

5.4 Nádory těla děložního 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci (asi 34 onemocnění

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na 100 000 obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o

Více

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU Vstupní parametry STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU 1. Vstupní parametry 1. Výška [cm] (reálné číslo) 2. Hmotnost pacienta v době diagnózy [kg] (reálné číslo) 3. BMI v době diagnózy (reálné číslo) 4. Hmotnost

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Patologie prsu Patologie prsu záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Puerperální mastitis výskyt obvykle 2-3 týdny po začátku laktace může být

Více

Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU

Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU Návrh struktury a obsahu multicentrického registru Určeno pro pacienty, u kterých je provedena radikální

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH plic OBSAH Co jsou to plíce................................... 2 Co jsou nádory................................... 2 Co jsou nádory dýchacího ústrojí...................

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě

CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě CHARAKTERISTIKA NEMOCI Chronická pankreatitida je progresivní zánětlivý proces, kdy pankreatická tkáň je postupně nahrazena vazivem. Důsledkem je exokrinní

Více

Karcinom endometria - prognosticky významné markery

Karcinom endometria - prognosticky významné markery Karcinom endometria - prognosticky významné markery Autor: Sabina Ondrová Mezi závažná gynekologická onemocnění řadíme zejména zhoubné nádory děložního těla, nádory vaječníku, endometriózy a v poslední

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

VÝZNAM DISEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM

VÝZNAM DISEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM VÝZNAM DISEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM ARENBERGER, P. Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV v Praze Sentinelová uzlina je definována podle různých autorů odlišným způsobem.

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ČÍPKU DĚLOŽNÍHO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ČÍPKU DĚLOŽNÍHO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr.

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Parametrická struktura databáze CAPROS

Parametrická struktura databáze CAPROS Parametrická struktura databáze CAPROS Screening... 2 Screeningové vyšetření... 2 Anamnéza... 2 PSA... 2 Testosteron - nepovinné... 2 Fyzikální vyšetření (per rectum)... 2 IPSS... 2 IIEF... 3 Závěr vyšetření...

Více

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Pplk.MVDr.Vladimír Žákovčík Kpt.MVDr. Daniel Cihlář, Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín Jedním z prvořadých úkolů vojenské

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha HISTORICKÝ PŘEHLED 1844-1850 popsány první případy postižení skeletu s ložisky plazmatických buněk 1873 Dr. Rustizky zavádí označení mnohočetný myelom

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

TĚHOTENSKÉ TESTY. gynekologické vyšetření (hmatatelné změny v pochvě i děloze) imunologické těhotenské testy (provedené s pomocí moči či krve)

TĚHOTENSKÉ TESTY. gynekologické vyšetření (hmatatelné změny v pochvě i děloze) imunologické těhotenské testy (provedené s pomocí moči či krve) TĚHOTENSKÉ TESTY Téma těhotenských testů vysvětluje princip stanovení gravidity v domácím prostředí. Podává informace k jednotlivým druhům těhotenských testů, jejich citlivosti, včetně popisu návodu pro

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO Miroslav VERNER Ústav pro péči o matku a dítě ředitel: Doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ONKOGYNEKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, ENTOG, 8.10.2005, PRAHA HLAŠENÁ NOVÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI NOVOTVARY

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu

Alopecie (plešatost) Trichologie info@trichologie.eu www.trichologie.eu Alopecie (plešatost) Ztráta vlasů známá jako plešatost je poměrně obvyklá. Projevuje se postupným řídnutím vlasového porostu až jeho rozsáhlou ztrátou. Můžeme ztratit 20-60 vlasů a může to být stav normální.

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření

Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření Osobní data pacienta (štítek) Jméno a příjmení: Indikující lékař: Číslo pojištěnce: Pojišťovna: Samoplátce Adresa: Diagnóza (MKN): (jméno,

Více

Validace dat mamografického screeningu

Validace dat mamografického screeningu Validace dat mamografického screeningu 10. setkání mamografických center Daniel Klimeš Brno 2012 Autor, Název akce 1 Malé ohlédnutí Jak to bylo Autor, Název akce Daniel Klimeš, Datový audit mamografického

Více

Radioterapie myelomu. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie LF MU, Brno Masarykův onkologický ústav

Radioterapie myelomu. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie LF MU, Brno Masarykův onkologický ústav Radioterapie myelomu prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie LF MU, Brno Masarykův onkologický ústav Z historie radioterapie myelomu Radioterapie je od 60. let min. století součástí léčby

Více

Včasně zachycený karcinom prsu nemusí být ještě výhra - co dál?

Včasně zachycený karcinom prsu nemusí být ještě výhra - co dál? Včasně zachycený karcinom prsu nemusí být ještě výhra - co dál? MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika přednosta: prof. MUDr. A.Ferko, CSc. KOC prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. FN Hradec Králové /PČR,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám Zakázka: Zadavatel: Evropské domy v krajích stavební úpravy objektu Nový Hluchák budova bez č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové Královéhradecký

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Cervikální skríning v ČR z pohledu klinického gynekologa

Cervikální skríning v ČR z pohledu klinického gynekologa Cervikální skríning v ČR z pohledu klinického gynekologa Lukáš Rob Gyn. por. klinika, FN Motol lukas.rob@lfmotol.cuni.cz Jak je to závažný problém? není zhoubný nádor, n kterému se dád snadněji předcházet

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

Stavební úprava závodní kuchyně

Stavební úprava závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF 28609/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY (PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM) Obsah 1. ÚČEL PROGRAMU 3 2. UZAVŘENÍ DOHODY O PROGRAMU 3 3. DÍLČÍ ZÁVAZKY V

Více

Co to jsou srůsty? Jak vznikají?

Co to jsou srůsty? Jak vznikají? Jestli se srůsty týkají i vás můžete zjistit na webu srusty.cz, kde je k dispozici odborníky sestavené samovyšetření. Je třeba tuto problematiku nepodceňovat, protože vedle výše zmíněných obtíží jsou pooperační

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI 41 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PRO PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KABERGOLIN 4.2

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávána postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Zateplení tělocvičny

Více

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ISŠ - COP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - INOVACE TECHNOLOGIÍ PRAXE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ Čl. 1.: Název veřejné zakázky

Více

Informace pro pacienta operace tlustého střeva. Zdravotnické zařízení:... Jméno pacienta:... Datum narození:... Rodné číslo:...

Informace pro pacienta operace tlustého střeva. Zdravotnické zařízení:... Jméno pacienta:... Datum narození:... Rodné číslo:... Informace pro pacienta operace tlustého střeva Zdravotnické zařízení:... Jméno pacienta:... Datum narození:... Rodné číslo:... Vážená pacientko, vážený paciente, rozhodl/la jsme se podrobit operačnímu

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více