Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461"

Transkript

1 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2018/2019 Část I. Základní charakteristika školy Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Zřizovatel školy: Obec Velká nad Veličkou Ředitel školy: Mgr. František Frýdecký, Ph.D. Součásti školy: 1. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: Školní klub IZO: telefon , fax , webové stránky školy: Školní rok 2018/2019 (k ) Počet tříd Celkový počet žáků celkem z toho spec. vyrovnávacích 1. stupeň ,60 2. stupeň ,00 Celkem ,80 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 17 Počet žáků na jednu třídu Školská rada zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: Zřízena , schází se pravidelně. Členové: za zřizovatele Mgr. O. Spazier, Mgr. H. Handlová za učitele: RNDr. D. Sečkařová Mgr. O. Janouch (od nově zvolena Mgr. Jana Švrčková, DiS.) za rodiče: V. Plešová, Soňa Pachlová, DiS. Zvolený vzdělávací program: Hledáme klíče k vědění Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - zaměření - výuka jazyků, sportovní výchova, folklor. 1

2 ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu Z17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol.prac. ostatní ŠJ s kuchyní Celkem 327 strávníků, denně se vaří průměrně 317 obědů. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,5 ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 2 60 fyz. 2 / přepoč. 1,5 Školní klub ŠK počet oddělení ŠK Počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem fyz. 1 / přepoč 0,1 Část II. 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně a ped. způsobilých % 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu: 2 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2018/2019 odešli ze školy: 3 5. Počet učitelů bez odborné aprobace, kteří nastoupili ve školním roce 2018/2019 na školu: 0 6. Nepedagogičtí pracovníci: 6 provozních pracovníků, 4 kuchařek, 2 školní družina, 1 školní klub (pracovnice ve ŠD je zároveň i vedoucí ve ŠK) 2

3 7. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 1 5 Nad 50 let 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 2 1 Celkem 4 12 Rodičovská dovolená Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili řady krátkodobých akcí a seminářů v rámci oblastí jednotlivých vyučovacích předmětů. Jedna vyučující dokončuje studium pro zvýšení kvalifikace ( Rozšiřující studium geografie ). Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo bez vyznamenání Celkem za I. Stupeň Neprospělo bez op. zk. Opakují Celkem za II. Stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0,47% 3 0 0,00% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 1 Celkový počet omluvených hodin na škole: průměr na žáka: 47 3

4 4. Vzdělání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12 14) : žádné 5. Údaje o přijímacím řízení vycházejících žáků (školní rok 2018/2019) Název školy Počet žáků Vyšší policejní škola a SŠ Holešov 2 SŠ automobilní Kyjov 2 SŠ polytechnická Brno 1 Obchodní akademie a SOU Veselí nad Moravou 2 Purkyňovo gymnázium Strážnice 3 SOU Uherský Brod 1 SPŠ a OA Uherský Brod 1 OA, VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště 4 SŠ průmysl., hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 5 Gymnázium Uherské Hradiště 2 Městská SOŠ Klobouky u Brna 2 SOŠ ochrany osob a majetku Zlín 1 SOŠ a gymnázium Staré Město 3 SŠ průmyslová a umělecká Hodonín 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 6. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 31 14,42% Nižší ročník 0 0,00% Celkem 31 14,42% Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: v letošním roce nebyla provedena kontrola. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: , bez závad Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje: , bez závad 4

5 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 2 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. V platném znění 0 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/ odklady Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... Kroužky při ZŠ: Název kroužku Vedoucí 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A 9.B celkem 1 sportovní hry A Švrčková Jana sportovní hry B Švrčková Jana jiná škola 3 nohejbal Lano Radovan Frýdecký 4 florbal František sportovně - atletický Frýdecký František švihadla Zajíčková Irena Sečkařová 7 vyšívání Darina hra na nástroj - flétna Kučerová Jarmila Vrablcová Marie 9 společenské tance I tvořivé dílny A1 Pachlová Soňa tvořivé dílny A2 Pachlová Soňa ekohraní a tvoření Lipárová Jana miniházená Trýska Pavel kondiční příprava - kung fu ml. Kotus Peter kondiční příprava - kung fu st. Kotus Peter Spolupráce s TJ Sokol, oddílem kopané TJ Kordárna. 5

6 Volnočasové akce: vlastní: - Turnaj v nohejbale, Turnaje ve florbale, Světluškový průvod, Mikulášská obchůzka, Lyžařský kurz, Sazka olympijský víceboj, Velická laťka, Olympiády v Čj, M, D, AJ, Př, Pythagoriáda, Ukliďme Česko, Mezinárodní sportovní setkání partnerských měst, Mladé Horňácko, Turnaj v malé kopané, Vánoční tvoření, Velikonoční dílničky, Velká dětem (dětský den), Turnaj v házené. Mimoškolní aktivity - účasti školy v soutěžích, olympiádách, jiná vzdělávací a výchovná činnost: Akce školy 2018/19 V letošním roce jsme se zúčastnili největšího počtu sportovních soutěží v okresu V okresním hodnocení sportovních soutěží jsme skončili na výborném 1. místě z 35 soutěžících škol. Datum Název akce Pedagog Umístění Slavnostní zahájení školního roku I.+ II.st Republikové finále OVOV Brno FF Z. Čajková 21. místo (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) Přespolní běh školní kolo FF, LA Dějepisná exkurze 7. A Velehrad, Modrá BR Tonda Obal třídění obalů I.st. IS Přespolní běh okresní finále Hodonín FF 2. místo st. dívky Dějepisná exkurze 8. A Mikulčice BR, CHO Plavání tř. Bzenec KJ, LA. MI Pohár E. Zátopka Hroznová Lhota FF 1. místo Exkurze 9. AB Veletrh vzdělávání SE, PŠ Zátopkova pětka Hroznová Lhota KJ, FF 1. místo Stolní tenis školní kolo LA Projekt 72 hodin 4. A, 5. A ŠJ, KJ Matematická olympiáda školní kolo PŠ, SE Drakiáda I. st. ŠJ Mezinárodní sportovní setkání partnerských měst Nowy Dwór Gdański (Polsko) FF, LA, ŠJ florbal dívky 2. místo, florbal chlapci 1. místo Florbal I.st. Hodonín LA 12. místo Okresní finále ve stolním tenise Hodonín FF ml. dívky 3. místo, st. dívky 1. místo Projekce filmu k výročí 100 let republiky II.st Světluškový průvod I. st., ŠD KJ Sázení lípy program ke vzniku republiky Plavání okresní kolo Ratíškovice I.+II.st. FF dívky 2. místo, chlapci 2. místo Beseda v knihovně 5. A OJ Beseda v knihovně 4. A KJ Beseda v knihovně 3. A MI Přírodovědný klokan roč. VRII, DŠ Florbal ml. žáci okrskové kolo FF 1. místo, postup na okresní finále Divadlo Zlín Sněhová královna I. st. KJ Nohejbal okrskové kolo Strážnice LA ml. žáci 1. místo, st. žáci 2. místo Florbal st. žáci okrskové kolo FF 2. místo Olympiáda z dějepisu roč. školní kolo BR 6

7 Beseda v knihovně 2. A VRI Florbal ml. žačky okresní finále Dambořice FF 4. místo Florbal ml. žáci okresní finále Dubňany FF 4. místo Dopravní výchova (teoretická část) 4. A KJ Bible a my okresní kolo, Hodonín JA Marie Okénková, postup na republikové finále Olympiáda z Čj školní kolo SO Mikulášská obchůzka GA Exkurze 6. A + 7. A VIDA, Titanic Brno SE, DŠ Módní show Strážnice 8. A SE, CHO Nohejbal okresní finále Velká nad Veličkou LA ml. žáci 4. místo, st. žáci 1. místo Vánoční tvoření ŠD, I.+ II.st Koncert ZUŠ Veselí nad Moravou roč. KJ, ŠJ,VRI, MI Florbal st. žačky okresní finále Dolní Bojanovice FF 5. místo Divadelní představení Brno 6. A, 7. A, 8. A LA, BR, SE Exkurze 9. AB Kordárna PŠ, SO Divadelní představení Uh. Hradiště 9. AB SO, PŠ, IZ Olympiáda z biologie roč. školní kolo VRII Projektový den SPSOA Uherský Brod 9. AB PŠ, SE Olympiáda z Aj školní kolo CHO M. Okénková, postup na krajské kolo Olympiáda z D okresní kolo Strážnice BR LVK Kopřivná, Malá Morávka FF, LA, SE Olympiáda z Čj okresní kolo Hodonín SO M. Okénková 7. místo Přehazovaná okresní finále Hodonín I.st. LA 4. místo Ples školy Bruslení Kluziště Veselí n. M. 4. A, 5. A KJ, ŠJ Exkurze 4. A, 5. A Výstava Titanic, Brno KJ, ŠJ Zlatý Ámos regionální kolo Zlín FF Olympiáda z Aj okresní kolo Hodonín CHO Kateřina Plešová 6. místo Florbal I.st. okresní finále, Hodonín LA 6. místo Bruslení Kluziště Veselí n. M. 4. A, 5. A KJ, ŠJ 1. místo, postup na krajské finále Okresní finále OVOV Velká nad Veličkou FF Pasování na čtenáře 2. A VRI Severní Korea očima Milana Bureše II.st Olympiáda z D krajské kolo BR M. Okénková 7. místo Velická Laťka FF, LA 1. místo Bible a my republikové finále Brno MO M. Okénková 15. místo Matematický Cvrček 2. A, 3. A VRI. MI Matematický Klokan 4. A KJ Matematický Klokan 5. A, 6. A, 7. A, 8. A, 9. AB PŠ, SE Malý florbal okrskové kolo Velká nad Veličkou ml. žáci FF 2. místo Přednáška p. Krampota 9. AB IZ Matematická Pythagoriáda PŠ, SE Mladé Horňácko (47. ročník) I.+ II. st Malá kopaná okrskové kolo st. žáci Veselí FF 1. místo Malý florbal okrskové kolo st. žáci Velká nad Veličkou FF 2. místo 7

8 Mc Donald s Cup okrskové kolo Hr. Lhota FF, GA ml. žáci 3. místo, st. žáci 1. místo, postup na okres. finále Dějepisná exkurze 7. A Mikulčice BR Vybíjená okrskové kolo Velká nad Veličkou LA 1. místo Malá kopaná, okresní kolo Hodonín st. žáci LA 4. místo Sběr petrklíčů I.+ II. st Dějepisná exkurze 8. A Slavkov BR, CHO Zápis do 1. třídy I. st Mezinárodní sportovní setkání partnerských měst Velká nad Veličkou FF, FK, ŠJ 1. místo florbal chlapci, 1. místo florbal dívky Vybíjená, okresní finále Hodonín, ml. žačky LA 1. místo Pohár rozhlasu okresní kolo ml. žáci, žačky Hodonín FF, LA Projekt,,Ukliďme Česko I.+ II. st Pohár rozhlasu okresní kolo st. žáci, žačky Hodonín FF 2. místo Divadlo Zlín 3. A, 4. A, 5. A MI, KJ, ŠJ Mc Donald s Cup okresní finále Hr. Lhota, starší žáci FF, GA 2. místo Vybíjená krajské finále Brno LA 3. místo Horňácký čtyřboj Lipov KJ 1. místo Dopravní výchova 4. A KJ Sazka olympijský víceboj krajské finále, Brno FF Postup na republikové finále Exkurze Úřad práce Hodonín 8. AB CHO, SE Exkurze 9. B Praha PŠ, PR Den dětí I. + II. st Exkurze 6. A, 7. A Sloup, Pernštejn BR, LA Exkurze 9. A Praha SO, IZ Malá kopaná okrskové kolo Velká nad Veličkou, ml. žáci FF 1. místo Malý florbal okresní kolo Dolní Bojanovice, starší žačky FF 3. místo Exkurze 4. A, 5. A Brno KJ, ŠJ Foto školy Exkurze 8. A Pustevny CHU, SE Exkurze 1. A, 2. A, 3. A Vyškov ŠR, VRI, IM Malá kopaná okresní kolo Kyjov. mladší žáci FF 3. místo Divadlo KD Velká I. st MDD Velká dětem GA, KJ Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků FF, VRI Dopravní výchova 4. A KJ Výchovný koncert ZUŠ I.+ II.st Slavnostní ukončení školního roku I.+ II.st. Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení) Masarykova základní škola Velká nad Veličkou spolupracuje se základními školami Horňácka, Ostrožska, Veselska, Strážnicka a Kunovicka v oblasti sportovních soutěží, projektových aktivit, dále v oblasti národopisu spolupořádání folklorního festivalu Mladé Horňácko, aktivní účast žáků na programu Horňáckých slavností a Ozvěn Horňácka. 8

9 Spolupráce s místní knihovnou: Besedy, soutěže pro žáky MZŠ Velká nad Veličkou školní rok 2018/2019 V průběhu roku besedy pro všechny třídy ZŠ, beseda pro družinu, pasování žáků druhých tříd na čtenáře knihovny, beseda pro žáky prvních tříd spojená s klíčkováním, při kterém žáci dostali symbolické klíče ke knihám. Obecní knihovna má velmi dobrou spolupráci s vedením základní školy i učitelským sborem. Dle dohody jsou prováděny besedy, soutěže a další akce pro žáky MZŠ Velká nad Veličkou. - účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 1 pedagog vede obecní kroniku škola se podílí na výzdobě pro akce v kulturním domě (sportovní hale) - spolupráce školy s Ped. centry, vys. školami spolupráce s PS v Hodoníně, pedagogové se zúčastňují seminářů a akcí pořádaných PS, pedagogické praxe studentů SŠ a VŠ, realizace výzkumných šetření VŠ (projekty a granty) - zapojení školy do projektů MZŠ Velká nad Veličkou je aktivně zapojena do projektů (Cloud je budoucnost vzdělávání, Školy pro venkov, Hledáme klíče k vědění s využitím moderních ICT, Moderní škola ZŠ Velká nad Veličkou, Plavání MZŠ Velká nad Veličkou, MLÉKO DO ŠKOL A OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, ČESKO SPORTUJE, UKLIĎME ČESKO, ZDRAVÁ 5, PROJEKT 72 HODIN) - mezinárodní spolupráce: družba s městem Nowy Dwór Gdański ze severu Polska výměnné pobyty se sportovním a kulturním programem. - spolupráce s PPP Hodonín a dislokovaným pracovištěm Veselí nad Moravou, 2 logopedické asistentky, pomoc žákům s poruchami učení (dyslektické asistentky), doučování žáků - Lyžařský výcvikový kurz Chata Kopřivná Malá Morávka, Část VII. Základní údaje o hospodaření školy 1. Hlavní činnost školy byla finančně zajištěna dotací z MŠMT a příspěvkem od zřizovatele. Dotace MŠMT (přímé náklady na vzdělávání) k poskytnuto ,- Kč, čerpáno ,- Kč. Příspěvek od zřizovatele (provozní náklady) ,- Kč 2. Hospodářský výsledek k HV celkem ,91 Kč HV dle činností - hlavní činnost ,57 Kč - doplňková činnost ,48 Kč Škola hospodařila v doplňkové činnosti se ziskem ve výši ,48 Kč. Škola provozuje tyto doplňkové činnosti: - denní vaření pro cizí strávníky ve školní jídelně, strava pro jednorázové víkendové akce - pronájem prostor školy - ples školy 9

10 Pozn.: Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad rozpočet za kalendářní rok, výsledek hospodaření je zpracováván za kalendářní rok 2018, nikoliv za školní rok 2018/2019. Část VIII. Hodnocení a závěr Masarykova základní škola Velká nad Veličkou je kapacitně největší školou v mikroregionu Horňácko. Svým žákům se snaží ve všech vyučovacích předmětech zajišťovat kvalitní a aprobovanou výuku. Mimo hlavní vzdělávací proces žákům nabízí široký výběr kroužků a volnočasových aktivit. Škola letos zaznamenala velmi pěkné výsledky ve vědomostních soutěžích a olympiádách (Aj, Čj, D ). Velmi kladných výsledků dosáhli naši žáci i v přijímacím řízení na střední školy (gymnázia, obchodní akademie), kde v celkovém pořadí uchazečů obsadili přední příčky. Žáci byli opět úspěšní i ve sportovních disciplínách. Dokladem toho je absolutní vítězství v celkovém hodnocení Asociace školních sportovních klubů okresu Hodonín. V silné konkurenci 35 soutěžících škol dokázala naše škola toto vítězství vybojovat už posedmé v řadě a potvrdila tak titul nejúspěšnější školy v historii bodování soutěží AŠSK okresu Hodonín. Příjemnou novinkou tohoto školního roku byl jak pro žáky, tak i pedagogy v období hlavních prázdnin první ročník příměstského tábora. Různých druhů dobrodružných, sportovních a kreativních aktivit si užívalo bezmála šedesát nadšených dětí. Vše se moc vydařilo. Z hlediska materiálního zázemí jsme v průběhu letošního školního roku a období prázdnin dokončili první část revitalizace nejstarší budovy A oprava kmenových tříd prvního stupně (výmalba, výměna dveří včetně obložek), výmalba školní jídelny a skladů, odborné učebny dějepisu, chodeb a šaten, zakoupení nového nábytku do školní družiny a odborné učebny výtvarné výchovy. Ve všech budovách školy byla provedena oprava stínící techniky a čištění koberců. V rámci zkvalitnění vzdělávacího procesu byla zmodernizována školní wifi síť a zakoupen nový ultrakrátký dataprojektor. S ohledem na kvalitu sportovního zázemí byl revitalizován umělý trávník školního hřiště. Část IX. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Fyzický počet kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 VŠ Školní metodik prevence 1 VŠ Úvazek kvalifikace, specializace Školní psycholog Ne Školní speciální pedagog Ne (netřídní) Další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: akce PS, SSŠ Hodonín školní metodik prevence: akce PS, SSŠ Hodonín Dosažené vzdělání 10

11 Seznam žáků stupně podpory (podpůrná opatření) Typ postižení Ročník Počet žáků Poruchy chování 3. 2 Poruchy chování 4. 1 Poruchy chování 6. 1 Poruchy chování 8. 1 Poruchy chování 9. 1 Poruchy učení 4. 1 Poruchy učení 6. 2 Poruchy učení 7. 1 Poruchy učení a chování 5 1 Celkem 11 11

12 Část X. Hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP) za školní rok 2018/2019 Jedním z úkolů naší školy je vytváření dobrého sociálního klimatu a produktivního prostředí pro žáky. Proto se snažíme předcházet náznakům agresivity, vandalismu, vulgárnosti, šikany a záškoláctví. Seznamujeme žáky s nebezpečím na internetu, sexuálního zneužívání a domácího násilí. V neposlední řadě poskytujeme žákům dostatek informací o následcích užívání návykových látek. S těmito negativními jevy jsme se ve větší či menší míře v naší škole také setkávali. Problémy byly řešeny ihned po zjištění s žákem, třídním učitelem, metodikem prevence, výchovnou poradkyní, ředitelem školy a rodiči. V posledních letech jsme se zaměřili na práci třídních učitelů, kterou považujeme za jednu z nejdůležitějších složek prevence. Úkolem třídních učitelů je snaha vytvořit příznivé klima ve třídách a to nejen v rámci třídnických hodin, ale i během akcí pořádaných školou nebo exkurzí. Zaměřili se na uvědomění si odpovědnosti za chování a důsledků jednání, rozvoj mezilidských vztahů, na formování mravních a morálních hodnot. Žáci měli možnost využívat Schránku důvěry, sledovat informace na nástěnce (důležitá telefonní čísla k dané problematice aj.) a dle potřeby se konaly osobní pohovory s metodikem prevence a výchovnou poradkyní. Ve spolupráci se společností ACET ČR Hlinsko, Policií Veselí nad Moravou, společností EKO-KOM. a. s. byly uskutečněny pro žáky ročníků následující přednášky: Tonda Obal na cestách Projekt 72 hodin Dopravní výchova WORKSHOP základy 1. pomoci Trestně právní odpovědnost Sex, AIDS a vztahy Neviditelná výstava žáci 9. A (v rámci exkurze v Praze) MPP byl uskutečňován ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči, kteří byli informováni o chování svých dětí nejen na třídních schůzkách, ale i při osobních pohovorech. Rodiče měli možnost získat informace (kontakty) pro další potřebnou pomoc. Zpracovala: I. Zajíčková Ve Velké nad Veličkou

13 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření X 0 Záškoláctví X 0 Šikana X 0 Gambling X 0 Kriminalita X 0 Rasismus X 0 Jiné X 0. Ve Velké nad Veličkou dne Mgr. František Frýdecký, Ph.D. ředitel školy 13

Akce základní školy ve školním roce 2018/2019 (předpoklad)

Akce základní školy ve školním roce 2018/2019 (předpoklad) Plánované akce MZŠ Velká nad Veličkou 2018/19 Akce základní školy ve školním roce 2018/2019 (předpoklad) Datum Název akce Pedagog Září 3. 9. Slavnostní zahájení školního roku I.+ II.st. 3. 9. Zápis do

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2017/2018 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2015/2016 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2016/2017 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace 1. Základní charakteristika školy: 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno. nám.míru 3,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Schváleno školskou radou dne 28.11.2017 Předseda: Členové: OBSAH Obsah...2 Část I...3 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE OKRES VYŠKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2016/2017 V Hodějicích 29. 8. 2017 Mgr. Terezie FLORIANOVÁ ředitelka ZŠ Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2017/ 2018 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy: 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno. nám.míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka

Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace Kuželov 1 696 73 Hrubá Vrbka Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy NÁZEV:

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva. o činnosti školy ve šk. r / 2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva. o činnosti školy ve šk. r / 2008 Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. r. 2007 / 2008 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy, sídlo: Základní škola Brno, Úvoz 55, 602 00 Brno, příspěvková organizace IČO : 48512699 DIČ

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2018/2019 Škola: : ZÁKLADNÍ

Více

ve školním roce 2017/2018

ve školním roce 2017/2018 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková 20. 9. 2018 Obsah: 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského, 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2017/2018 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva Základní školy ve Šťáhlavech v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018 1 Základní údaje o škole 1.1. Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017 Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017 1 Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnostech základní školy ve školním roce 2015/2016. Část I. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnostech základní školy ve školním roce 2015/2016. Část I. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnostech základní školy ve školním roce 2015/2016 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa Základní škola,vranov nad Dyjí,okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Školní metodik prevence Mgr. Petr Kočíř Vyhodnocení MPP ZŠ UNESCO Uherské Hradiště za školní rok 2016/2017

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2016/2017 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2016/2017 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Šťáhlavy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Šťáhlavy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ Šťáhlavy za školní rok 2014/2015 1 Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ:60611278 zřizovatel školy:obec Šťáhlavy, Masarykova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 V Nových Bránicích 11. 7. 2017 Čj.: 170711 Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

PLÁN ŠKOLY na školní rok 2019 / 2020

PLÁN ŠKOLY na školní rok 2019 / 2020 1. Termíny pedagogických rad Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, přísp. organizace Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto PLÁN ŠKOLY na školní rok 2019 / 2020 02. 09. 2019 9:30

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2016 / 2017 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2016 / 2017 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016 / 2017 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola Heřmanov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Hodnocení programu za školní rok 2013/ /2014

Hodnocení programu za školní rok 2013/ /2014 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/ /2014 ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Zpracovala: Mgr. Janaa Špryňarová, školní metodik prevence Ve školním roce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2017/2018 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 07/08 Obsah:. Základní údaje o škole. Personální zabezpečení školy

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy Škola Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola vznikla 1. 1. 2012 sloučením Klvaňova gymnázia se Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální, Kyjov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, tedy s 1. až

Více

Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace 66403

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2015/2016 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Část I. 1.1 Název školy Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Adresa: 664 03 Podolí č. 23

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2016

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015. I. Plánování preventivního programu

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015. I. Plánování preventivního programu Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 I. Plánování preventivního programu Základní škola Vnorovy, Hlavní 17, příspěvková organizace

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel ,

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel , Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel. 518 323 285, e-mail: skola@zshutnik.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 I. Základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2018/2019 ZÁŘÍ 2018 3. 9. Zahájení školního roku VŠ 7. 9. Den otevřených dveří památek ČR Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r. Fotografování prvňáčků 18. 9. Měsíční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Program poradenského pracoviště

Program poradenského pracoviště Program poradenského pracoviště 1. PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více