Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod"

Transkript

1 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 OBSAH: 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Popis způsobu zpracování Akčního plánu Zásobník rozvojových aktivit Akční plán Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Podpořit u dětí a žáků v mateřských školách a na základních školách rozvoj jazykových dovedností a práce s výpočetní technikou Rozvojová aktivita 2 Zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska na období Rozvojová aktivita 3 Vznik systému realizace a financování poskytování sociálních služeb a souvisejících služeb v obcích Havlíčkobrodska Rozvojová aktivita 4 Zajištění společného svozu drobných kovů a tenkostěnného hliníku Rozvojová aktivita 5 Zajištění odděleného nakládání s použitými jedlými oleji Kontakty Přílohy

3 3

4 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Název strategie Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpory obcí Gestor tvorby strategie Schvalovatel strategie Forma a datum schválení/projednání Město Přibyslav Shromáždění starostů SO ORP Havlíčkův Brod Projednání na shromáždění starostů dne Schváleno na shromáždění starostů dne Doba realizace strategie Odpovědnost za implementaci Shromáždění starostů SO ORP + ORP Havlíčkův Brod 4

5 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán vychází ze Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpory obcí a naplňuje příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu na období Proces přípravy akčního plánu byl zahájen při zpracovávání Strategického dokumentu, a to již od září 2014 sběrem podnětů od jednotlivých měst a obcí. Od června 2015 docházelo k schůzkám týmu se zástupci obcí v SO ORP Havlíčkův Brod a následně došlo k výběru těch aktivit, které je z věcného, časového a finančního hlediska možné realizovat v období Schválení Akčního plánu proběhlo na setkání starostů správního obvodu Havlíčkův Brod, které se uskutečnilo dne v Perknově. Akční plán je vypracován v podobě tabulky navazující oblasti řešené ve strategii. Uvedené v akčním plánu jsou cíleně zaměřeny na podporu meziobecní spolupráce v SO ORP Havlíčkův Brod. Obsahuje číslo cíle, ke kterému se rozvojová aktivita váže, název, orientační rozpočet, zdroj financování, harmonogram, realizátora a aktuální stav připravenosti. Vyhodnocení realizace akčního plánu proběhne v listopadu

6 3. Zásobník rozvojových aktivit č. Cíl dle SD Oblast A.1. Obnovené, moderní, veselé budovy škol a školských zařízení, s vybavením odpovídajícím moderním trendům, které podporují dětskou a mládežnickou tvořivost A.1. Obnovené, moderní, veselé budovy škol a školských zařízení, s vybavením odpovídajícím moderním trendům, které podporují dětskou a mládežnickou tvořivost A.2. Orientace na úspory a efektivitu školních a předškolních zařízení A.2. Orientace na úspory a efektivitu školních a předškolních zařízení A.2. Orientace na úspory a efektivitu školních a předškolních zařízení A.2. Orientace na úspory a efektivitu školních a předškolních zařízení A.2. Orientace na úspory a efektivitu školních a předškolních zařízení A.2. Orientace na úspory a efektivitu školních a předškolních zařízení A.3. Přizpůsobení prostor reálné poptávce a to z pohledu kvantity žáků, tak specifických potřeb B.1. Zapojování se se žáky do meziobecních akcí a přebírat za ně Název Odborné pomůcky pro děti se znevýhodněním Období realizace 3/ /2019 Dílny 9/ /2020 Šatny skříňky (uzamykatelné) Staré nevyužité školy místnosti pro kroužky. Čipy pro vchod do školy (karty) Vzdělávání pro zaměstnance škol v jednom místě (blízkost působiště, nikoliv dojíždění ale lektor za učiteli). Internet pro žáky na škole Fundraiser pro více škol na sledování dotací. Půdní vestavby ve školách (možnost využití pro běžnou výuku, ale i knihovny či volnočasové ), případně pro uložení pomůcek a vybavení. Školní akademie 1/ /2020 6/2015 a dále Realizátor budoucí 9/ /2020 6

7 č. Cíl dle SD Oblast zodpovědnost B.2. Soustavně se vzdělávající pedagogové, kteří přinášejí žákům motivaci a zvyšují prestiž školy a školského zařízení. B.2. Soustavně se vzdělávající pedagogové, kteří přinášejí žákům motivaci a zvyšují prestiž školy a školského zařízení. B.2. Soustavně se vzdělávající pedagogové, kteří přinášejí žákům motivaci a zvyšují prestiž školy a školského zařízení. B.2. Soustavně se vzdělávající pedagogové, kteří přinášejí žákům motivaci a zvyšují prestiž školy a školského zařízení. B.2. Soustavně se vzdělávající pedagogové, kteří přinášejí žákům motivaci a zvyšují prestiž školy a školského zařízení. B.2. Soustavně se vzdělávající pedagogové, kteří přinášejí žákům motivaci a zvyšují prestiž školy a školského zařízení. B.3. Pedagogové chápající důležitost interaktivní výuky a praktických příkladů při výuce B.3. Pedagogové chápající důležitost interaktivní výuky a praktických příkladů při výuce C.1. Moderní pojetí výuky, do které se budou žáci aktivně zapojovat a výuka je bude bavit (budou se těšit do školy). Díky modernímu pojetí, zapojení moderních trendů se budou žáci rychleji učit a nestráví doma tolik času nad přípravou do školy a na místo toho se budou moci věnovat zájmovým kroužkům. C.1. Moderní pojetí výuky, do které se budou žáci Název Základy psychologie pro pedagogy Tuzemské a zahraniční stáže učitelů MŠ a ZŠ. Kurzy kritického myšlení, motivační techniky. Manažerské dovednosti Vzdělávání pro učitele v oblasti čtenářské, matematické, finanční gramotnosti. Vzdělávání v prevenci pro pedagogy. Zábavná matematika Grafické programy pro žáky Adaptační kurzy pro žáky 1. třídy a při přechodu z nižšího stupně na vyšší či při přechodu z neúplné na školu úplnou. Ekologická zahrada u školy Období realizace Realizátor budoucí 1/ /2020 1/ /2020 1/ /2020 1/ /2020 Nebyl zatím určen přesný harmonogram 1/ /2019 1/ /2020 1/ /2020 7

8 č. Cíl dle SD Oblast aktivně zapojovat a výuka je bude bavit (budou se těšit do školy). Díky modernímu pojetí, zapojení moderních trendů se budou žáci rychleji učit a nestráví doma tolik času nad přípravou do školy a na místo toho se budou moci věnovat zájmovým kroužkům. C.1. Moderní pojetí výuky, do které se budou žáci aktivně zapojovat a výuka je bude bavit (budou se těšit do školy). Díky modernímu pojetí, zapojení moderních trendů se budou žáci rychleji učit a nestráví doma tolik času nad přípravou do školy a na místo toho se budou moci věnovat zájmovým kroužkům. C.1. Moderní pojetí výuky, do které se budou žáci aktivně zapojovat a výuka je bude bavit (budou se těšit do školy). Díky modernímu pojetí, zapojení moderních trendů se budou žáci rychleji učit a nestráví doma tolik času nad přípravou do školy a na místo toho se budou moci věnovat zájmovým kroužkům. C.2. Nové a aktualizované osnovy pro odborné předměty a zájmové kroužky s přínosem regionální identity Název živá laboratoř (skleník) Výuka i mimo školu venku Ekologické výukové programy se zvířaty. Regionální učebnice ve školách Období realizace 1/ /2020 Realizátor budoucí C.3. Žáci, jež projdou velmi kvalitními předměty a odnesou si z nich co nejvíce, pro další rozvoj. C.3. Žáci, jež projdou velmi kvalitními předměty a odnesou si z nich co nejvíce, pro další rozvoj. C.3. Žáci, jež projdou velmi kvalitními předměty a odnesou si z nich co nejvíce, pro další rozvoj. Podpořit u dětí a žáků v mateřských školách a na základních školách rozvoj jazykových dovedností a práce s výpočetní technikou 9/2016 6/2017 Školní asistent 9/2016-6/2020 První pomoc na školách 8

9 č. Cíl dle SD Oblast C.3. Žáci, jež projdou velmi kvalitními předměty a odnesou si z nich co nejvíce, pro další rozvoj. C.3. Žáci, jež projdou velmi kvalitními předměty a odnesou si z nich co nejvíce, pro další rozvoj. D.1. Velká rozmanitost kroužků pro žáky a naplněnost těchto kroužků žáky. Název Výměnné studijní pobyty žáků. Základy finanční gramotnosti. Společné vedení volnočasových kroužků v sousedních obcích Období realizace 9/2018 dále 1/ / dále Realizátor budoucí D.2. Dostatečný počet dobrovolníků zajišťujících vedení zájmových kroužků i na menších obcích D.3. Významnější role rodiny a důležitosti obou rodičů při výchově dítěte s případnou podporou psychologů A.1. Fungující místní síť sociálních služeb a souvisejících služeb pro všechny cílové skupiny uživatelů a jejich rodin. A.1. Fungující místní síť sociálních služeb a souvisejících služeb pro všechny cílové skupiny uživatelů a jejich rodin. Sociální služby Sociální služby Benefity pro dobrovolníky Besedy o prevenci s rodiči Databáze poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb na SO ORP Havlíčkův Brod Systém realizace a financování poskytování sociálních služeb a souvisejících služeb v obcích Havlíčkobrodska 1/2016 5/2016 1/2017 1/ B.1. Kvalitně fungující komunitní plánování sociálních služeb na území SO ORP Havlíčkův Brod Sociální služby Zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska 5/2016 5/ C.1. Vytvoření místa poskytujícího komplexní a aktuální informace pro uživatele sociálních služeb, jejich rodiny, samosprávu i širokou veřejnost Sociální služby Portál sociálních služeb 1/2017 8/ C.1. Vytvoření místa poskytujícího komplexní a aktuální informace pro uživatele sociálních služeb, jejich rodiny, samosprávu i širokou veřejnost Sociální služby Informační a poradenské pro sociální oblast SO ORP Havlíčkův Brod 1/2018 5/2018 9

10 č. Cíl dle SD Oblast A.1.1.: Snížení nákladů na odpadové hospodářství optimalizací, společným vyjednáváním a nákupem služeb A.1.2.: Zvýšení množství vytříděných odpadů Cíl A.2.1: Koncepce nakládání s odpady Cíl A.2.2.: Snížení produkce odpadů A.1: Vytvoření vhodného modelu spolupráce obcí ve výkonu samosprávy Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Administrativní podpora obcí Název Zajištění společného svozu drobných kovů a tenkostěnného hliníku Zajištění odděleného nakládání s použitými jedlými oleji Koncepce odpadového hospodářství SO ORP Havlíčkův Brod Informační kampaň Vytvoření servisního centra Období realizace Realizátor budoucí 10/2015 4/2016 Město Přibyslav 10/2015 4/2016 Město Přibyslav 6/ /2017 6/ / /2015 8/2016 Dobrovolný svazek obcí 10

11 4. Akční plán č. Cíl dle SD Název Zdůvodnění potřebnosti Zaměření Náklady Zdroj financo vání Období realizace Realizátor budoucí Připravenost 1 : C.3. Žáci, jež projdou velmi kvalitními předměty a odnesou si z nich co nejvíce, pro další rozvoj. Podpořit u dětí a žáků v mateřských školách a na základních školách rozvoj jazykových dovedností a práce s výpočetní technikou Rozvoj jazykových a výpočetních dovedností je třeba podpořit již od nejútlejšího věku a dále jej rozvíjet. Pro vhodnou konkurenceschopnost dětí a žáků do jejich dalšího osobního rozvoje je nutné jim vložit kvalitní základ. Žáci mateřských a základních škol 1 mil. Kč na školní rok Obce a města, kraj, strukturál ní fondy, dary 9/2016 6/2017 Rozvojová aktivita bude v konkrétních obrysech připravován od dubna Sociální služby B.1. Kvalitně fungující komunitní plánování sociálních služeb na území SO ORP Havlíčkův Brod Zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska Chybí zpracování střednědobého plánu sociálních služeb pro celé území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod. Uživatelé sociálních služeb (klienti) a jejich rodiny, poskytovatel é sociálních služeb, obce, veřejnost 80 tis Kč Obce a města, kraj, strukturál ní fondy 5/2016 5/2017 Plán bude navazovat na Střednědobý plán sociálních služeb města Havlíčkův Brod. 3 Sociální služby A.1. Fungující místní síť sociálních služeb a souvisejících služeb pro všechny cílové skupiny uživatelů a jejich rodin. Systém realizace a financování poskytování sociálních služeb a souvisejících služeb v obcích Havlíčkobrodska V území ORP Havlíčkův Brod není koordinovaný a systematické zajištění soc. služeb (mimo město Havlíčkův. Brod a Přibyslav) Uživatelé sociálních služeb (klienti) a jejich rodiny, poskytovatel é sociálních služeb, obce, veřejnost 2,5mil Kč Obce a města, kraj, stát, strukturál ní fondy 1/ /2018 Uskutečnilo se setkání poskytovatelů sociálních služeb v regionu, je nastíněn model, který je nutno dopracovat 11

12 č. Cíl dle SD Název Zdůvodnění potřebnosti Zaměření Náklady Zdroj financo vání Období realizace Realizátor budoucí Připravenost 5 4 Odpadové hospodářství: A.1.1. Snížení nákladů na odpadové hospodářství optimalizací, společným vyjednáváním a nákupem služeb Odpadové hospodářství: A.1.2. Zvýšení množství vytříděných odpadů Zajištění společného svozu drobných kovů a tenkostěnného hliníku Zajištění odděleného nakládání s použitými jedlými oleji Zajištění stálého a dostupného sběru drobných kovů (plechovky, odřezky kovů) a tenkostěnného hliníku z domácností. Obce provádějí většinou jednorázový sběr kovů, do kterého občané odevzdávají větší předměty. Drobné části kovů většinou dávají do netříděného komunálního odpadu. Svozové firmy nenabízí jednotlivým obcím bezplatný pravidelný svoz netříděných drobných kovů, spojením poptávky obcí se podaří tuto službu od svozových firem získat. Použitý jedlý olej způsobuje zátěž ČOV a jako druhotná surovina končí bez využití v komunálním odpadu, resp. v odpadních vodách. Jeho odděleným sběrem dojde k zpracování použitého oleje na ještě využitelnou surovinu. Občané zapojených obcí a ostatní subjekty zapojené do systému sběru komunálního odpadu Občané zapojených obcí a ostatní subjekty zapojené do systému sběru komunálního odpadu Cca 4 tisíce Kč na jeden sběrný kontejner, cca 1 tis. Kč na zapojenou obec na informační kampaň Cca 1 tis. Kč na jeden sběrný kontejner, cca 1 tis. Kč na zapojenou obec na informační kampaň Zapojené obce Zapojené obce 10/2015 4/ /2015 4/2016 Město Přibyslav zastřešující vyjednávač Město Přibyslav zastřešující vyjednávač Město zahájilo zjišťování zájmu o tuto službu ze strany obcí a současně zjišťuje obchodní podmínky u svozových firem Město zahájilo zjišťování zájmu o tuto službu ze strany obcí a současně zjišťuje obchodní podmínky u svozových firem 12

13 Oblast školství Cíl C.3. - Žáci, jež projdou velmi kvalitními předměty a odnesou si z nich co nejvíce, pro další rozvoj Rozvojová aktivita 1 - Podpořit u dětí a žáků v mateřských školách a na základních školách rozvoj jazykových dovedností a práce s výpočetní technikou Rozvojová aktivita naplňuje cíl prostřednictvím aktivního přístupu ke vzdělávání a kvalitní výukou. Těmito dvěma faktory je zajištěn předpoklad, že žáci si odnesou ze školy více, než jen pocit, že se mají doma něco naučit, ale že už velkou část umí z hodiny. Oblast sociálních služeb Cíl B.1. - Kvalitně fungující komunitní plánování sociálních služeb na území SO ORP Havlíčkův Brod Rozvojová aktivita 2 Zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska na období Zpracováním Střednědobého plánu sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska, lze zajistit vzájemnou spolupráci a provázanost sociálních a zdravotních služeb v SO ORP Havlíčkův Brod, a tím napomoci k plánování rozvoje a koordinaci poskytování sociálních služeb ve spádovém území. Cíl A.1. - Fungující místní síť sociálních služeb a souvisejících služeb pro všechny cílové skupiny uživatelů a jejich rodin. Rozvojová aktivita 3 Vznik systému realizace a financování poskytování sociálních služeb a souvisejících služeb v obcích Havlíčkobrodska Systém realizace a financování poskytování sociálních služeb a souvisejících služeb v obcích Havlíčkobrodska umožní klientům být co nejdelší dobu bezpečně v domácím prostředí a napomůže jejich rodinám v péči o ně. Rozvojová aktivita zároveň napomůže obcím k zajištění systémové dostupnosti sociální péče na místní úrovni. Oblast odpadového hospodářství Cíl A Snížení nákladů na odpadové hospodářství optimalizací, společným vyjednáváním a nákupem služeb 13

14 Rozvojová aktivita 4 - Zajištění společného svozu drobných kovů a tenkostěnného hliníku Spojení poptávky obcí umožní svozovým firmám lépe optimalizovat trasu svozu naplněných kontejnerů a tím sníží náklady na svoz dané komodity. Protože se v oblasti odpadového hospodářství jedná o poměrně dobře obchodovatelnou komoditu, očekává se, že tato služba bude pro svozové firmy natolik rentabilní, že nejen že zapojené obce budou platit menší poplatek za svoz, než kdyby si objednaly službu individuálně, ale je možné, že danou službu získají na základě předpokládané výtěžnosti dokonce bezplatně. Obce sdružením své poptávky tak získají lepší cenu a navíc získají službu, která v území doposud nebyla. Bez sdružení poptávky by za danou službu musely obce zaplatit podstatně více. A.1.2. Zvýšení množství vytříděných odpadů Rozvojová aktivita 5 Zajištění odděleného nakládání s použitými jedlými oleji Vytříděním další recyklovatelné složky ze směsného komunálního odpadu dojde ke snížení jeho množství a zároveň ze zvýšení recyklovatelných složek komunálního odpadu. Obci se tedy sníží náklady za tuto část odpadů na směsný komunální odpad, popř. náklady na provoz ČOV (oleje vylévané do kanalizace). Navíc je možnost získat svoz tohoto odpadu zdarma, takže tento svoz nebude zatěžovat rozpočty obcí. 14

15 5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Podpořit u dětí a žáků v mateřských školách a na základních školách rozvoj jazykových dovedností a práce s výpočetní technikou Iniciátor o Celý region SO ORP Havlíčkův Brod je obecným zájmem, aby děti od nejútlejšího věku měli přirozeně otevřený přístup k jazykovým dovednostem a výpočetním technologiím. Jaký problém rozvojová aktivita řeší? o Rozvojová aktivita řeší problém přístupu vzdělávacích organizací a subjektů ke stěžejním tématům, která jsou pro další rozvoj dětí a žáků klíčové. Bez jazykové vybavenosti a znalosti výpočetních technologií není v současné moderní době (díky trendům) možnost vhodně navázat na další plynulé znalosti, které jsou dále uplatňovány na středních a vysokých školách a především v zaměstnání. Jaké jsou příčiny problému? o Někteří představitelé škol a školských zařízení zatím nedokázali docenit přínos těchto předmětů pro další vzdělávání. Obecně je však tlak na rozvoj těchto oblastí pro zvýšení konkurenceschopnosti. V oblasti rozvoje jazykových dovedností je třeba nepodceňovat kvalitu pedagogů již na základních školách, stejně jako aprobovanost pedagogů pro výuku předmětů souvisejících s výpočetními technologiemi. Pokud má škola možnost využívat rodilého mluvčího pro výuku jazyků, je to nejlepší možná volba, případně jej může sdílet s dalšími školami. Je také důležité nepodceňovat výukové materiály a vybavení učeben. Na těchto faktorech často žáci trpí. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy? o Hlavními cíli je zajistit u všech dětí a žáků rozvoj znalostí do takové míry, aby je zvládaly využívat i pro své osobní potřeby a ve vlastním životě. Zároveň se nebály znalosti použít a prezentovat se s nimi (účastnit se soutěží, kulturních akcí). 15

16 Zapojené obce o Do se zapojí obce vzájemně spolu sousedící (například Okrouhlice a Lučice), či větší město (Havlíčkův Brod vzájemné sdílení pedagogů na více základních školách). Místo realizace o Ve školských zařízeních v území SO ORP Havlíčkův Brod. V čem je navrhované řešení inovativní? o Navrhované řešení není zcela inovativní, jedná se spíše o systematický rozvoj důležité. Inovace by mohla spočívat ve sdílení pedagogů (rodilých mluvčích) při výuce (případně i sdílení pedagogů výpočetních technologií či zařízení k výuce). Předpokládané datum zahájení a ukončení o Rozvojová aktivita může být zahájena kdykoliv, ideálně však vždy s novými školním rokem. Její příprava může začít od dubna roku 2016, realizace se poté uskutečňovat od září 2016 s novým školním rokem. 16

17 Rozvojová aktivita 2 Zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska na období Iniciátor o Obce a poskytovatelé Sociálních služeb ve SO ORP Havlíčkův Brod Jaký problém rozvojová aktivita řeší? o Rozvojová aktivita řeší problém koordinace aktivit v oblasti poskytování sociálních služeb ve SO ORP Havlíčkův Brod. Jaké jsou příčiny problému? o V území je zpracován pouze plán soc. služeb pouze na území města Havlíčkův Brod. Chybí pokrytí celého regionu. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy? o Hlavním cílem je vytvořit ve spolupráci s relevantními aktéry v regionu kvalitně zpracovaný Střednědobého plánu sociálních služeb obcí Havlíčkobrodska na období Zapojené obce o Obce na území ORP Havlíčkův Brod Místo realizace o Obce v SO ORP Havlíčkův Brod V čem je navrhované řešení inovativní? o Zapojení aktérův celém území, koordinace aktivit Předpokládané datum zahájení a ukončení o Předpokládané zahájení : o Předpokládané ukončení : o Následné aktualizace a pravidelné vyhodnocování naplňování plánu. 17

18 Rozvojová aktivita 3 Vznik systému realizace a financování poskytování sociálních služeb a souvisejících služeb v obcích Havlíčkobrodska Iniciátor o Obce a poskytovatelé sociálních služeb ve SO ORP Havlíčkův Brod Jaký problém rozvojová aktivita řeší? o Rozvojová aktivita řeší problém koordinace aktivit v oblasti poskytování sociálních služeb ve SO ORP Havlíčkův Brod a vytvoření mstní sociální sítě. Jaké jsou příčiny problému? o V území chybí koordinovaná nabídka sociálních služeb a je nedostatečná informovanost o možnostech využívání soc. služeb. Obce zatím nemají příliš velkou poptávku po soc. službách ve svých obcí je nízká informovanost. Lidé nevědí o možnostech. Informace jsou roztříštěné. o Z analýzy území vyplývá, že kapacita a potenciál terénních služeb jsou dobré, avšak zatím nejsou dostatečně využívané uživateli. Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb je ve městě Havlíčkův Brod. Nejvíce rozšířenou nabídku na obce má právě Oblastní charita HB, zejména svojí širokou nabídkou služeb a dosahem. Klientů z menších obcí je jen málo. Pouze v případě domovů s pečovatelskou službou nebo domovů pro seniory jsou obyvatelé malých obcí také zastoupeni. V některých městech je poskytována terénní sociální služba a terénní zdravotní služba Jaké jsou cíle/očekávané přínosy? o Hlavním cílem je vytvořit ve spolupráci s relevantními aktéry v regionu funkční místní síť sociálních služeb a zajistiti fungování tohoto systému. Důležité pak bude nastavení spolufinancování a nastavení modelu fungování a koordinace. o Vytvořením funkční místní sítě sociálních služeb vytvořit spádová místa v regionu (6-8) se zajištěným zázemím. Obec, která bude poskytovat zázemí, by měla mít sníženou platbu za své občany (o vyčíslenou částku na poskytované zázemí). o Rozvojová aktivita přispěje k zaměstnanosti v regionu. Práci mohou zajišťovat znevýhodněné cílové skupiny matky s dětmi, 50+ s využitím zkrácených úvazků a flexibilní pracovní doby. o Pro občany může zvyšovat provázanost poskytovatele a obce důvěru a zájem o nabízené služby v dané obci. o Posílení odpovědnosti obcí za své občany v sociální oblasti a nabídnout jim možné systémové řešení. Nutná bude rámcová smlouva s obcemi o poskytování sociálních služeb v jejich území, kde bude jasně dáno co a za kolik. 18

19 o Posílení komunikace se starosty obcí. o Zmapování poptávky v obcích, kterému by měla předcházet jasná a srozumitelná informace o možnostech poskytování sociálních služeb v obcích v ORP Havlíčkův Brod. o Dobrá spolupráce a komunikace v síti poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v regionu mezi zapojenými organizacemi. Včetně koordinace aktivit podpůrné sítě. o Možnost zapojení dobrovolníků a praxe studentů sociálních oborů. o Je třeba vícezdrojové financování sociálních služeb (kraj - obec klient) a zajištění dostupnosti pomoci jak finanční tak územní. o Cílem je umožnit klientům být co nejdelší dobu bezpečně v domácím prostředí, pomoci jejich rodinám v péči o ně a zajistit pobytové služby když už se v domácím prostředí nedá péče zvládat. Zapojené obce o Obce na území ORP Havlíčkův Brod. Místo realizace o Obce v SO ORP Havlíčkův Brod V čem je navrhované řešení inovativní? o Zapojení aktérův celém území, koordinace aktivit Předpokládané datum zahájení a ukončení o Předpokládané zahájení : o Předpokládané ukončení : (nastavení funkčního systému) o Následná realizace v území (bez omezení) 19

20 Rozvojová aktivita 4 Zajištění společného svozu drobných kovů a tenkostěnného hliníku Iniciátor o Město Přibyslav Jaký problém rozvojová aktivita řeší? o Aktivita řeší vysoké jednotkové náklady obcí na nakládání s komunálním odpadem. Jaké jsou příčiny problému? o Nejvyšší náklady na nakládání s odpadem mají obce u směsného komunálního odpadu. Tato cena vychází z kalkulací svozových firem a zohledňuje nízkou využitelnost tohoto odpadu pro společnost. Proto obce hledají všechny možné cesty, jak snížit náklady na komunální odpad a nejschůdnější pro ně je cesta snížení produkce směsného komunálního odpadu prostřednictvím snížení obsahu recyklovatelných složek v tomto odpadu. Náklady na jednotku recyklovatelného odpadu jsou totiž nižší, než na jednotku směsného komunálního odpadu, neboť recyklovatelný opad se dá lépe využít. o Za službu svozu drobných kovů a tenkostěnného hliníku musí obce při individuální poptávce svozovým firmám platit a kovy a hliník se zatím sbírají v území odděleně. Služba společného sběru kovů a hliníku není v oblasti zatím ani nabízena. Sloučením poptávky obce získají zcela novou službu a nižší cenu za svoz, či se mohu dostat až na poskytování svozu zdarma. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy? o Cílem je snížení nákladů obcí na vyprodukovanou tunu komunálního odpadu. Pokud nebude zvýšena produkce komunálního odpadu na občana proti roku před realizací, dojde při naplnění cíle současně ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu a zvýšení podílu recyklovatelných složek v komunálním odpadu. Zapojené obce o Předpokládá se zapojení min. 20 obcí ze SO ORP Havlíčkův Brod. Místo realizace o Sběrná místa/hnízda na separovaný odpad obcí zapojených do. 20

21 V čem je navrhované řešení inovativní? o Navrhovaná aktivita přináší inovaci rozšířením služeb v odpadovém hospodářství. Nově vznikne služba společného sběru a svozu drobných kovů a tenkostěnného hliníku. Předpokládané datum zahájení a ukončení o Předpokládané zahájení : o Předpokládané ukončení :

22 Rozvojová aktivita 5 Zajištění odděleného nakládání s použitými jedlými oleji Iniciátor o Město Přibyslav Jaký problém rozvojová aktivita řeší? o Aktivita řeší vysoké jednotkové náklady obcí na nakládání s komunálním odpadem a nedostatečnou separaci recyklovatelných složek ze směsného komunálního odpadu. Jaké jsou příčiny problému? o Nejvyšší náklady na nakládání s odpadem mají obce u směsného komunálního odpadu. Tato cena vychází z kalkulací svozových firem a zohledňuje nízkou využitelnost tohoto odpadu pro společnost. Proto obce hledají všechny možné cesty, jak snížit náklady na komunální odpad a nejschůdnější pro ně je cesta snížení produkce směsného komunálního odpadu prostřednictvím snížení obsahu recyklovatelných složek v tomto odpadu. Náklady na jednotku recyklovatelného odpadu jsou totiž nižší, než na jednotku směsného komunálního odpadu, neboť recyklovatelný opad se dá lépe využít. o Pro zvýšení třídění recyklovatelných složek ze směsného komunálního odpadu chybí v řadě obcí základní podmínky, kterými jsou samostatné sběrné nádoby v dostatečném počtu. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy? o Cílem je snížení nákladů obcí na vyprodukovanou tunu komunálního odpadu. Pokud nebude zvýšena produkce komunálního odpadu na občana proti roku před realizací rozvojová aktivitu, dojde při naplnění cíle současně ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu a zvýšení podílu recyklovatelných složek v komunálním odpadu. o Cílem je též zvýšení množství separovaných druhotných surovin Zapojené obce o Předpokládá se zapojení min. 20 obcí ze SO ORP Havlíčkův Brod. Místo realizace o Sběrná místa/hnízda na separovaný odpad obcí zapojených do. V čem je navrhované řešení inovativní? o Navrhovaná aktivita přináší inovaci rozšířením služeb v odpadovém hospodářství. Nově bude v obcích zavedena služba, která v nich dosud není. 22

23 Předpokládané datum zahájení a ukončení o Předpokládané zahájení : o Předpokládané ukončení :

24 6. Kontakty Dokument zpracovali: Marta Vencovská (koordinátor meziobecní spolupráce), tel , mail: Olga Kodysová (pracovník pro analýzy a strategie), tel , mail: 24

25 7. Přílohy Příloha 1 - Zápis z jednání o AP ze dne , prezenční listina Příloha 2 Zápis z jednání o AP ze dne , prezenční listina, fotografie Příloha 3 Zápis z jednání o AP ze dne , prezenční listina Příloha 4 Zápis z jednání o AP ze dne , prezenční listina Příloha 5 - Zápis ze závěrečného jednání o AP ze dne , prezenční listina, fotografie 25

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Zpracoval: Ing. Jan Krejza Schválila: Marcela

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Chomutov 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 - Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Průzkum o bezdomovectví 28. srpna 2013 - Schválení Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Téma: Bezpečnost v dopravě Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Zřizovatel: Městská část Praha - Libuš Libušská 35/200 Praha, 142 00 1. Stručná charakteristika mateřské školy Budova

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte (okres Ústí nad Orlicí/okres Svitavy) Organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka Problémový C1 Cíl C1 Číslo indikátoru okruh EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK Minimalizace černých skládek C1 % Podíl zlikvidovaného odpadu z černých skládek Plán 60 80 Skutečnost 40 Cíl C1.1 existujících,

Více

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POHYBU

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POHYBU VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POHYBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA V POHYBU škola, která jde s dětmi Malá komunitní škola s rodinnou atmosférou, kde učení probíhá přirozeně, na základě vnitřní motivace žáků a

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019)

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Cíle: Naším hlavním zájmem je, aby se každý rok hlásilo do naší školy co nejvíce dětí z Dubče a Dubečku a aby tyto děti strávily v naší škole

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

MAP vzdělávání Tišnovska. Potřeby. Na základě jednání PS

MAP vzdělávání Tišnovska. Potřeby. Na základě jednání PS MAP vzdělávání Tišnovska Potřeby 1. 2. 2017 Na základě jednání PS Dosavadní setkání ZŠ, MŠ: 4x Neformální a zájmové vzdělávání: 3x Zřizovatelé: 1x Zřizovatelé Možná témata Spádové obvody město Tišnov 3

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více