Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě"

Transkript

1 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 OBSAH: 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Popis způsobu zpracování Akčního plánu Zásobník rozvojových aktivit Akční plán Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Založení centra společným služeb při DSO se zaměřením na komplexní dotační činnost pro obce i jejich občany Rozvojová aktivita 2 Mzdová agenda pro školy a školská zařízení na bázi meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 3 Společné nákupy služeb a dodávek pro obce v rámci centra společných služeb při DSO Rozvojová aktivita 4 Výstavba sběrného dvora a kompostárny v severovýchodní části území DSO Mikroregion Novoměstsko Rozvojová aktivita 5 Výstavba Domu s byty pro seniory na Třech Studních. 18 Rozvojová aktivita 6 Výstavba malé kompostárny pro využití biologicky rozložitelných odpadů v Daňkovicích Kontakty Přílohy

3 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Název strategie Strategie území správního obvodu ORP Nové Město na Moravě v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpory malých obcí. Gestor tvorby strategie Schvalovatel strategie Forma a datum schválení/projednání DSO Mikroregion Novoměstsko DSO Mikroregion Novoměstsko (Rada a Členská schůze) Schválena na jednání starostů (členské schůzi Mikroregionu) dne Doba realizace strategie Odpovědnost za implementaci DSO Mikroregion Novoměstsko 3

4 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu Akční plán území správného obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě pod záštitou DSO Mikroregion Novoměstsko byl vytvořen jednak na základě Souhrnného dokumentu a v něm obsažených analýz a cílů, který vznikl v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR. Druhým cenným zdrojem informací byla řada uskutečněných setkání realizačního týmu a motivujících starostů se starosty obcí ORP Nové Město na Moravě, kteří se jednotlivě vyjádřili k tomuto tématu a k potřebám svých obcí a občanů. Výsledky ze všech těchto setkání, celkem tří, byly postupně diskutovány na malých setkání realizačního týmu s motivujícími starosty, kde byly na jejich základě stanoveny všechny níže uvedené rozvojové aktivity. Prvního jednání k tématu tvorby Akčního plánu, které se konalo v kanceláři DSO Mikroregion Novoměstsko 15. července 2015, se z ORO Nové Město na Moravě zúčastnilo 5 zástupců obcí, starosta obce Křídla, Zubří, Radňovice, Tři Studně a místostarosta města Nové Město na Moravě Jednání se také účastnili oba motivující starostové Miloš Brabec z pozice starosty obce Tři Studně a Stanislav Marek z pozice místostarosty Nového Města na Moravě. V rámci tohoto prvního setkání bylo diskutováno několik klíčových témat, ze kterých byl tvořen Akční plán. Jednalo se zejména o potřebu vybudování Centra společných služeb pro starosty obcí, tedy o administrativní podporu obcí, ale také o potřebu řešit problémy týkající se sociálních služeb (nedostatečné pokrytí některými službami a potřeba jejich rozšíření v důsledku stárnutí populace, školství a odpadového hospodářství (sběrné dvory, nakládání s odpady obecně). Druhé neformální jednání realizačního týmu se zástupci jednotlivých obcí se uskutečnilo dne 15. srpna 2015 v Jimramově. Tohoto setkání se celkem účastnilo 8 osob, z toho 5 zastupovalo určitou obec. Jednalo se o obce Líšná, obec Věcov, obec Tři Studně, obec Javorek a městys Jimramov. I zde se starostové k tématu tvorba Akčního plánu vyjadřovali zcela jednoznačně a otevřeně. Byla zde opět podpořena myšlenka vzniku servisního centra pro starosty obcí, stejně jako byly řešeny problémy a otázky týkající se odpadového hospodářství, školství a také sociálních služeb. V rámci sociálních služeb byla rozvinuta myšlenka rozšíření služeb pečovatelských a jejich finanční náročnosti, z oblasti odpadového hospodářství došlo k diskuzi nad sběrnými dvory a kompostárnami. I toto setkání se tak stalo zdrojem důležitých informací vedoucích k tvorbě jednotlivých rozvojových aktivit, které povedou k naplnění jednotlivých cílů SD a ke zlepšení stávající situace v daných 4

5 oblastech a k prohloubení meziobecní spolupráce na území ORP Nové Město na Moravě. Poslední malé neformální setkání se konalo v obci Bobrová dne Z celkových devíti obcí, které byly na setkání pozvány, se jednání zúčastnilo sedm obcí. Jednalo se o Městys Bobrová, obec Bobrůvka, obec Mirošov, obec Podolí, obec Dlouhé, obec Radešínská Svratka a obec Radešín. Na jednání byl přítomen realizační tým ve složení KMOS Ing. Pavla Lopaurová, KMOS Vladimír Dobiáš a PAS Mgr. Veronika Josková. Jednání se také zúčastnil předseda Mikroregionu Novoměstsko pan Miloš Brabec, který je zároveň motivujícím starostou a starostou obce Tři Studně. I na tomto setkání starostové aktivně diskutovali a vyjadřovali své názory k dané problematice tvorby AP. Byla vyjádřena obava z nadcházejícího dotačního období a z finanční náročnosti tvorby rozvojových dokumentací, stejně tak obava z nerovnoměrného čerpání finančních prostředků. Dále byla řešena problematiku nedostatku vhodných dotačních titulů, ale také časové náročnosti na jejich vyhledávání a studium, na již připravené rozvojové aktivity, které tak mnohdy zůstávají jen pouhým záměrem. To vše by však mohlo řešit vzniklé CSS. Mezi další velice diskutovaná témata také patřilo odpadové hospodářství, pozemkové úpravy, řešení cyklotras a cyklostezek, úprava místních komunikací, změny územního plánu, problematika pitné vody, obecní zeleně, školství apod. Jedná se o výčet oblastí, kde by se všude dala uplatnit myšlenka meziobecní spolupráce a kde lze nalézt řadu aktivit vhodných k zanesení do AP k jejich následné realizaci. 5

6 3. Zásobník rozvojových aktivit č. Cíl dle SD Oblast Název rozvojové aktivity Období realizace Realizátor budoucí rozvojové aktivity Společně organizovat nákup energií Školství Nákup energií na komoditní burze 2016 neuvedeno DSO Mikroregion Novoměstsko Společně zajišťovat mzdovou agendu pro školy Školství Mzdová agenda pro školy na bázi meziobecní spolupráce 10/2015 neuvedeno DSO Mikroregion Novoměstsko Organizovat vzájemná setkání zástupců škol (ředitelů, učitelů) a zástupců obcí (zřizovatelů škol) za účelem sdílení zkušeností a společného plánování Školství Akční plán školství pro ORP Nové Město na Moravě DSO Mikroregion Novoměstsko Zajištění větší míry terénních služeb v rámci obcí ORP Nové Město na Moravě Sociální služby Výstavba Domu s byty pro seniory na Třech Studních 1/ /2019 Obec Tři Studně Vznik centra pobytových služeb Sociální služby Vytvoření nových pracovních míst formou sociálního podnikání (zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby se zdravotním postižením) 1.1 Využití meziobecní spolupráce při společném nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek (SKO, tříděné odpady, nebezpečné odpady, bioodpady). Sociální služby Odpadové hospodářství Rozšíření domu s pečovatelskou službou v NMNM Podpora vzniku nových pracovních příležitostí potřebným i pečujícím Svoz a odstranění komunálních a tříděných odpadů v rámci ORP Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě neukončeno DSO Mikroregion Novoměstsko 6

7 Společná koordinace svozu odpadů ze sběrných dvorů a sběrných míst s ohledem na jejich aktuální naplněnost. 2.1 Využití sběrných dvorů pro spádové obce a zajištění spolufinancování 2.2 Vystavět nový sběrný dvůr po vyhodnocení skutečné potřeby a zajištění nakládání s odpady ze sběrného dvora. 1.1 Vytvořit 1-3člennou pracovní skupinu specializovanou na problematiku poskytování evropských dotací 2.1 Vypracovat zjednodušenou metodiku a vzorové postupy pro nejčastější administrativní úkony na malých obcích Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství Administrativní podpora malých obcí Administrativní podpora malých obcí Koordinovaný svoz odpadů ze sběrných dvorů v rámci ORP Nové Město na Moravě Začlenění sběrných dvorů do systému svozu Výstavba sběrného dvora a kompostárny v severovýchodní části území DSO Mikroregion Novoměstsko Založení centra společným služeb při DSO se zaměřením na komplexní dotační činnost pro obce i jejich občany Společné nákupy služeb a dodávek pro obce v rámci centra společných služeb při DSO neukončeno DSO Mikroregion Novoměstsko neukončeno DSO Mikroregion Novoměstsko 1/ /2018 Městys Jimramov a obec Věcov 10/ /2017 DSO Mikroregion Novoměstsko 10/ /2017 DSO Mikroregion Novoměstsko č. Cíl dle jednotlivých obcí Oblast Název rozvojové aktivity Období realizace 13 Úprava obecních komunikací Doprava 14 Změny územního plánu 15 Budování cyklostezek a cyklotras 16 Problematika pitné a odpadní vody 17 Úprava obecní zeleně Regionální rozvoj Regionální rozvoj a cestovní ruch Odpadové hospodářství Regionální rozvoj 18 Úprava obecních chodníků Doprava 19 Kanalizace a ČOV Odpadové hospodářství Oprava místních komunikací v Zubří, Nové Město na Moravě 2016 Územní plán obce Daňkovice Obec Daňkovice Realizátor budoucí rozvojové aktivity Obec Zubří, město Nové Město na Moravě Cyklostezka Nové Město na Moravě 2016 město Nové Město na Moravě Vodovod Javorek 2016 Obec Javorek Revitalizace zeleně v obci Tři Studně Obecní chodníky Nové Město na Moravě, Tři Studně 2016 město Nové Město na Moravě, obec Tři Studně Kanalizace obce Radešín a Daňkovice Obec Radešín, obec Daňkovice 7

8 20 Dotační management a veřejné zakázky Administrativní podpora malých obcí Dotační a grantová politika neukončeno DSO Mikroregion Novoměstsko 21 Sociální byty Sociální služby Kodus Nové Město na Moravě město Nové Město na Moravě 22 Tvorba naučných stezek Cestovní ruch Pohádkovou Vysočinou - Daňkovice Obec Daňkovice 23 městys Bobrová, městys Sněžné, Rozvoj terénních sociálních služeb Terénní a sociální služby v rámci ORP Sociální služby městys Jimramov, město Nové a DsPS Nové Město na Moravě Město na Moravě 24 Navýšení kapacity některých školských zařízení Školství Rozšíření kapacity MŠ Křídla Obec Křídla 25 Opravy školních budov Školství Oprava budovy MŠ Bobrová, MŠ Fryšava Oprava Kulturního domu 27 Skládka biomasy kompostárna (tvorba vhodné plochy pro uložení biomasy) 28 Muzeum hasičského typu 29 Nákup a obnova hasičské techniky Snížení energetické náročnosti obecních budov Snížení energetické náročnosti budov škol v obcích Podpora činností kulturních spolků v obcích Podpora činností sportovních klubů v obcích Dopravní studie a dopravní značení účelových komunikací v obcích Regionální rozvoj Odpadové hospodářství Kultura, cestovní ruch Regionální rozvoj Regionální rozvoj Regionální rozvoj Regionální rozvoj a cestovní ruch Regionální rozvoj a cestovní ruch 35 Protipovodňová opatření Životní prostředí Městys Bobrová, obec Fryšava pod Žákovou horou Oprava KD Krásné a Křídla Obec Krásné, obec Křídla Výstavba malé kompostárny pro využití biologicky rozložitelných odpadů v Daňkovicích, v Bobrové, v Jimramově 08/ /2016 Víceúčelová budova v Daňkovicích Obec Daňkovice Obnova hasičské techniky v obcích Kuklík, Sněžné, Bobrová, Radešínská Svratka, Nová Věs a Nové Město na Moravě Zateplení OÚ Tři Studně Obec Tři Studně Zateplení MŠ Nové Město na Moravě místní část Pohledec Obec Daňkovice, městys Bobrová a městys Jimramov Obec Kuklík, městys Sněžné, městys Bobrová, obec Radešínská Svratka, obec Nová Ves, město Nové Město na Moravě město Nové Město na Moravě Daňkovský kotár Obec Daňkovice Podpora sportovních fotbalových klubů Nové Město na Moravě a Radešínská Svratka Doprava Pasportizace místních komunikací obec Tři Studně Koncepce protipovodňových opatření v ORP Nové Město na Moravě město Nové Město na Moravě, obec Radešínská Svratka město Nové Město na Moravě 8

9 4. Akční plán č. 1 2 Cíl dle SD, dle obcí 1.1 Vytvořit 1-3člennou pracovní skupinu specializovanou na problematiku poskytování evropských dotací 1.2 Společně zajišťovat mzdovou agendu pro školy Název Založení centra společným služeb při DSO se zaměřením na komplexní dotační činnost pro obce i jejich občany Mzdová agenda pro školy a školská zařízení na bázi meziobecní spolupráce Zdůvodnění potřebnosti rozvojových aktivit Aktivitou bude dosaženo rovnoměrnější a celoplošné čerpání dotací na celém území Mikroregionu Novoměstsko. Zajistí se centrální odborná a technická pomoc zejména malým obcím. Cílem je získat finanční úsporu prostřednictvím společné mzdové agendy pro všechny školy a školská zařízení. Dojde tím ke snížení nákladů, které vynakládají jejich zřizovatelé na zajištění této agendy. Zaměření rozvojové aktivity fyzické i právnické osoby nacházející se na území Mikroregionu Novoměstsko Zřizovatelé školských zařízení (obce ORP zřizující školy a školská zařízení) Náklady 1,8 mil Kč. Za rok (v závislosti na počtu pracovníků centra tato částka je uvažována pro cca 3 pracovní úvazky) Zdroj financování Příspěvky obcí DSO, platby za jednotlivé úkony, sponzorské dary, dotace 0,6 mil. Kč/rok Rozpočet obcí, které školská zařízení zřizují Období realizace 10/ / /2015 neuvedeno Realizátor budoucí rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko DSO Mikroregion Novoměstsko Připraven ost Záměr Záměr Vypracovat zjednodušenou metodiku a vzorové postupy pro nejčastější administrativní úkony na malých obcích Společné nákupy služeb a dodávek pro obce v rámci centra společných služeb při DSO Spolupráce obcí pomůže dosáhnout efektivnějšího využití času a finančních prostředků obcí, zlepší zázemí, podmínky a technické vybavení pro práci zástupců obcí. Obce ORP Nové Město na Moravě V rámci CSS (1) Příspěvky obcí DSO, platby za jednotlivé úkony, sponzorské dary, dotace 10/ /2017 DSO Mikroregion Novoměstsko Záměr 9

10 Vystavět nový sběrný dvůr po vyhodnocení skutečné potřeby a zajištění nakládání s odpady ze sběrného dvora. 1.1 Zajištění větší míry terénních služeb v rámci obcí ORP Nové Město na Moravě Skládka biomasy kompostárna (tvorba vhodné plochy pro uložení biomasy) Výstavba sběrného dvora a kompostárny v severovýchodní části území DSO Mikroregion Novoměstsko Výstavba Domu s byty pro seniory u na Třech studních Výstavba malé kompostárny pro využití biologicky rozložitelných odpadů v Daňkovicích Realizace zajistí pokrytí severní části území zařízením pro ukládání odpadu, dále dostupnost míst pro ukládání odpadu pro obyvatele tohoto území v blízké dojezdové vzdálenosti a sníží náklady na odpadové hospodářství dotčených obcí. Pečovatelská služba je v rámci ORP v současné době poskytována pouze v určitých, spíše větších, obcích. Disponuje jí celkem 5 obcí v regionu. Tím je služba zajištěna cca pro polovinu obcí ORP Nové Město na Moravě, avšak některá zařízení se dnes ocitají na hranici své kapacity. Cílem je vytvořit centrum nové. Vzhledem k platné legislativě jsou obce povinné zajistit úložiště biomasy, která je vyprodukována na jejich k. ú., obce doposud žádnou takovou odkladní plochou nedisponují. Obyvatelé severní části DSO Mikroregion Novoměstsko Osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby Obyvatelé obcí Daňkovice, Líšná, Javorek, Kadov 5 mil. Kč 12 mil. Kč 1,5 mil. Kč Evropské fondy (OPŽP ), zapojené obce a příjmy z provozu Vhodný dotační titul, rozpočet zainteresovaný ch obcí, příspěvky klientů Dotace SFŽP a zúčastněné obce (rozpočet) 1/ /2018 1/ / / /2016 DSO Mikroregion Novoměstsko, městys Jimramov a obec Věcov DSO Mikroregion Novoměstsko - obec Tři Studně DSO Mikroregion Novoměstsko obec Daňkovice záměr záměr Dotace schválena, zpracována PD, bude probíhat stavební řízení 10

11 Cíl 1 Aktivita Založení centra společným služeb při DSO se zaměřením na komplexní dotační činnost pro obce i jejich občany naplňuje cíl 1.1 Vytvořit 1-3člennou pracovní skupinu specializovanou na problematiku poskytování evropských dotací z oblasti volitelného tématu Administrativní podpora malých obcí. Dojde-li k realizaci této aktivity, bude zajištěno rovnoměrnější a celoplošné čerpání dotací na celém území Mikroregionu Novoměstsko, bude nastolena centrální odborná a technická pomoc zejména malým obcím (kterých je na území DSO většina), což napomůže nejen k navýšení finančních prostředků pro danou oblast, ale na základě získaných poznatků od obcí o jejich záměrech bude možné i lépe a účinněji koordinovat rozvojové aktivity obcí, provádět jejich případnou centralizaci a zefektivnit veškeré činnosti v rámci obecního hospodaření. Cíl 2 Aktivita Mzdová agenda pro školy a školská zařízení na bázi meziobecní spolupráce naplňuje cíl 1.2 Společně zajišťovat mzdovou agendu pro školy dle SD, oblast školství. V ORP Nové Město na Moravě se nachází 14 základních škol, 14 mateřských škol, 1 ZUŠ a 1 DDM, celkem se jedná o 19 ředitelství organizací, které zřizují obce. Z větší části je počet základních škol tvořen malotřídními ZŠ 1. stupně, které jsou navíc spojeny s MŠ. Tím, že zanikly školské úřady a školy nabyly právní subjektivitu, vyvstala jim mj. i povinnost zajišťovat si své účetnictví. Školy touto změnou přišly o jednotné zajišťování mzdové agendy, což zejména těm menším (malotřídkám) zkomplikovalo situaci. Na rozdíl od úplných škol si ty menší musí individuálně najímat externí firmu, která jim tyto úkony poskytuje za smluvenou cenu. Obce jako zřizovatelé škol poté platí nejen za zpracování svého účetnictví, ale musí zaplatit i za vedení účetnictví pro své školy a také za zpracování mezd ve školství. Cílem je zbavit školy a školská zařízení nadbytečných plateb a zajistit opětovné sjednocení mzdové agendy. Cíl 3 Aktivita Společné nákupy služeb a dodávek pro obce v rámci centra společných služeb při DSO naplňuje cíl 1.1 Vytvořit 1-3člennou pracovní skupinu specializovanou na problematiku poskytování evropských dotací z oblasti volitelného tématu Administrativní podpora malých obcí. Dojde-li k realizaci této aktivity, bude zajištěno rovnoměrnější a celoplošné čerpání dotací na celém území Mikroregionu Novoměstsko, bude nastolena centrální odborná a technická pomoc zejména malým obcím (kterých je na území DSO většina), což napomůže nejen k navýšení finančních prostředků pro danou oblast, ale na základě získaných poznatků od obcí o jejich záměrech bude možné i lépe a účinněji koordinovat rozvojové aktivity obcí, provádět jejich případnou centralizaci a zefektivnit veškeré činnosti v rámci obecního hospodaření. Rozvojová aktivita společných nákupů je přímo navázán na činnost servisního centra, v návaznosti na odborné činnosti v oblastech dotačního managementu, administrativních služeb, veřejných zakázek apod. budou pracovníci schopni řešit i požadavky z území právě na společné nákupy dodávek a služeb za účelem úspory finančních prostředků. I v oblasti společných nákupů lze využít 11

12 zkušenosti z oblastí veřejných zakázek a dotací, většina těchto aktivit se vzájemně v různých oblastech prolíná. Cíl 4 Aktivita Výstavba sběrného dvora a kompostárny v severovýchodní části území DSO Mikroregion Novoměstsko zejména naplňuje cíl 2.2 Vystavět nový sběrný dvůr po vyhodnocení skutečné potřeby a zajištění nakládání s odpady ze sběrného dvora. Částečně však také naplňuje cíl 2.1 Využití sběrných dvorů pro spádové obce a zajištění spolufinancování. Realizací této aktivity se zajistí pokrytí severní části území zařízením pro ukládání odpadu, pro obyvatele tohoto území tak vznikne snadno dosažitelné místo pro ukládání odpadu s blízkou dojezdovou vzdáleností. Zvýší se také množství vytříděného odpadu, sníží se náklady na odpadové hospodářství dotčených obcí a podpoří se rozvoj meziobecní spolupráce v severní části území DSO. Cílem je tedy vyřešit problém obcí s povinností ukládání bioodpadů a sladit nakládání s odpady v obcích s platnou legislativou. Meziobecní spolupráce v oblasti nákupu zboží a služeb v současné době není téměř využívána, jedinou výjimkou je aktivita vedoucí ke společnému nákupu energií realizovaný DSO Mikroregion Novoměstsko v roce Spolupráce obcí v oblasti nákupů pomůže obcím dosáhnout efektivnějšího využití finančních prostředků, pro mnoho obcí kvalitnější zázemí, podmínky a technické vybavení pro práci zástupců a zaměstnanců obce. Cíl 5 Aktivita Výstavby Domu s byty pro seniory na Třech Studních naplňuje cíl 1.1 Zajištění větší míry terénních služeb v rámci ORP Nové Město na Moravě zejména tím, že by mělo dojít k rozšíření území, kde jsou v současné době poskytovány pečovatelské služby ať už ambulantně či terénně, na více obcí než dosud. Ze současného stavu, kdy je touto sociální službou pokryta asi polovina území ORP Nové Město na Moravě by se měla postupně, v ideálním případě, tato služba rozšířit na území celé. Dosáhnout tohoto cíle lze dvěma způsoby, jednak tím že se území ORP přerozdělí mezi stávajících 5 pečovatelských služeb, navýší se počet pracovníků a vozový park, kde je to nutné, a stanoví se rozsah území, který bude spravovat každé z jednotlivých center pečovatelských služeb. To vše za předpokladu nalezení vhodného finančního zdroje. Nebo tím, že se v případě větší efektivity a dostupnosti vybuduje nové centrum s pečovatelskou službou tam, kde je v současné době nejmenší pokrytí této služby z důvodu větší vzdálenosti od nejbližšího současného centra, a to je právě případ výstavby nového Domu s byty pro seniory na Třech Studních. Výstavbou bude zajištěno větší pokrytí území touto sociální službou ambulantně i terénně nejen pro občany samotné obce tři Studně, ale také pro občany okolních obcí, které se budou podílet na jeho spolufinancování. Cíl 6 Aktivita Výstavba malé kompostárny pro využití biologicky rozložitelných odpadů v Daňkovicích naplňuje cíl vytvořit vhodné plochy pro uložení biomasy. 12

13 Realizací této aktivity se zajistí možnost ukládání bioodpadu pro obyvatele obcí Daňkovice, Líšná, Javorek a Kadov. Vznikne tak snadno dosažitelné místo pro ukládání bioodpadu s blízkou dojezdovou vzdáleností a podpoří se rozvoj meziobecní spolupráce v této části území DSO. Cílem je vyřešit problém obcí s povinností ukládání bioodpadů a zamezit černému skládkování biomasy na území CHKO. Toto řešení společného úložiště vychází také finančně efektivněji než samostatná úložiště v jednotlivých obcích. 5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Založení centra společným služeb při DSO se zaměřením na komplexní dotační činnost pro obce i jejich občany Iniciátor rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Jak jednoznačně vyplývá z provedených analýz, je u obcí Mikroregionu Novoměstsko velmi nedostatečné čerpání jak evropských, tak ale i krajských a státních vyhlašovaných dotačních titulů. Více jak 25 % obcí Mikroregionu Novoměstsko nečerpalo vůbec žádné dotace (výjimkou je pouze POV). Zhruba pouze 50 % obcí čerpalo v uplynulém období státní nebo krajskou dotaci a pouze 40 % obcí použilo pro své akce dotace z EU. Jaké jsou příčiny problému? Malé obce s neuvolněnými starosty nemají prakticky žádné možnosti se detailně seznámit s obsahem vyhlašovaných výzev a nedokáží je prakticky aplikovat na potřeby své obce. Navíc značně složité manuály a prováděcí předpisy, ke kterým jsou v průběhu vydávány další změny a doplňky, vedou ke značné nepřehlednosti dané problematiky. Dalším náročným bodem při zpracování žádostí je i určitá dvojkolejnost zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy vedle sebe působí zákon o zadávání veřejných zakázek a upravené znění tohoto zákona pro oblast dotací z EU. Rovněž orientace v problematice a případná registrace žádostí v nově vyvinutém univerzálním systému žádostí o dotace je pro laika téměř nemožná. 13

14 Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem rozvojové aktivity je zajistit rovnoměrnější a celoplošné čerpání dotací na celém území Mikroregionu Novoměstsko. Zajištění centrální odborné a technické pomoci zejména malým obcím (kterých je na území DSO většina) napomůže nejen k navýšení finančních prostředků pro danou oblast, ale na základě získaných poznatků od obcí o jejich záměrech bude možné i lépe a účinněji koordinovat rozvojové aktivity obcí, provádět jejich případnou centralizaci a zefektivnit veškeré činnosti v rámci obecního hospodaření. Zapojené obce Všechny obce, městyse i město Nové Město na Moravě v rámci DSO Mikroregion Novoměstsko Místo realizace rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko (ORP Nové Město na Moravě jako přirozené spádové centrum území) V čem je navrhované řešení inovativní? Velmi těsné propojení mezi svazkem obcí Mikroregion Novoměstsko a servisním centrem umožní výrazně lepší regionální činnost, lepší provázanost mezi jednotlivými aktivitami obcí, které tak budou podrobně informovány o celkové činnosti na území Mikroregionu, a budou si tak moci vybrat případné začlenění do této činnosti. Odstranění duplicitnosti a roztříštěnosti jednotlivých aktivit obcí povede k vyšší efektivitě a ta následně ke snižování nákladů. V současnosti je případný záměr obcí řešen projektantem dle zadání obce a tento zpracovatel se regionálním kontextem akce v rámci celkového rozvoje mikroregionu vůbec nezabývá, tím méně neposuzuje účelnost ani náklady na provoz daného záměru. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Zahájení rozvojové aktivity je plánováno na podzim roku 2015, ukončení aktivity není stanoveno. Rozvojová aktivita 2 Mzdová agenda pro školy a školská zařízení na bázi meziobecní spolupráce Iniciátor rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? V ORP Nové Město na Moravě se nachází 14 základních škol, 14 mateřských škol, 1 ZUŠ a 1 DDM. Tím, že zanikly školské úřady a školy nabyly právní subjektivitu, vyvstala jim mj. i povinnost zajišťovat si své účetnictví. Školy touto změnou přišly o 14

15 jednotné zajišťování mzdové agendy, což zejména těm menším (malotřídkám) zkomplikovalo situaci. Ty nyní řeší mzdovou agendu odděleně. Velice často více institucí najímá zpracování mzdové agendy separátně, ale pod jedním zřizovatelem. Všechny menší základní školy řeší mzdovou agendu externě najatým pracovníkem. Cílem je sloučit tyto oddělené zakázky pod menší počet zakázek nebo pod jednu zakázku na zajištění mzdového účetnictví společnou formou, ale při zapojení dostatečného množství subjektů, aby se výsledná rozpočítaná částka na každou instituci vyplatila a došlo k úspoře. Rozvojová aktivita by měla přinést značné finanční úspory opětovným zavedením a sjednocením mzdové agendy od školního roku 2016/2017. Jaké jsou příčiny problému? Zánikem školských úřadů a přenesením právní subjektivity na školská zařízení, došlo ke značnému navýšení nákladů na zajištění jejich mzdové agendy. Na rozdíl od úplných škol si ty menší musí individuálně najímat externí firmu, která jim tyto úkony poskytuje za smluvenou cenu. Obce jako zřizovatelé škol poté platí nejen za zpracování svého účetnictví, ale musí zaplatit i za vedení účetnictví pro své školy a také za zpracování mezd ve školství. Taková praxe není příliš efektivní. Pro výpočet a evidenci mezd, které ve školství zahrnují spoustu specifik, je přitom zapotřebí určité specializace a příslušný software. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem je zbavit školy a školská zařízení nadbytečných plateb a zajistit opětovné sjednocení mzdové agendy. Zlevnit a zejména zjednodušit současný nevýhodný systém by tedy bylo možné nabídkou společného zajištění mzdové agendy pro školy. Dle zjištěné poptávky by v úvahu přicházely dvě možné varianty, a to zajišťování mzdové agendy prostřednictvím aparátu Mikroregionu Novoměstsko (zřízení mzdové účtárny pro školy v ORP), popř. meziobecní spoluprací, kdy úplné školy se svou účetní by nabídly (dle svých kapacit) zpracování účetnictví i ostatním menším organizacím (samostatným MŠ, malotřídním ZŠ). Zapojené obce Všechny obce ORP Nové Město na Moravě, kde se nachází ZŠ, MŠ, DDM nebo ZUŠ. Místo realizace rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko V čem je navrhované řešení inovativní? Především v úspoře finančních prostředků na bázi meziobecní spolupráce, kdy by mělo dojít ke společnému nákupu určité služby, kterou si v současné době obce musejí zajišťovat samy a je tak pro ně značně nákladná. 15

16 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Přípravné práce konec roku 2015 a první polovina roku 2016, spuštění školní rok 2016/2017, ukončení není stanoveno. Rozvojová aktivita 3 Společné nákupy služeb a dodávek pro obce v rámci centra společných služeb při DSO Iniciátor rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Rozvojová aktivita řeší možnost finančních úspor při nákupech služeb a dodávek pro obce DSO Mikroregion Novoměstsko na bázi meziobecní spolupráce. V současné době v této oblasti meziobecní spolupráce funguje pouze omezeně, většinu komodit obce nakupují individuálně. Jaké jsou příčiny problému? DSO Mikroregion Novoměstsko sdružuje s výjimkou městysů obce převážně do 300 obyvatel. Tyto obce mají velmi omezené finanční prostředky pro celoroční provoz úřadu včetně nákladů na jeho činnost, zároveň nemají kapacity ani časové možnosti řešit lepší efektivitu nákupů služeb a dodávek. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem rozvojové aktivity je prostřednictvím centra společných služeb při DSO vytvořit systém společných nákupů služeb a dodávek pro obce DSO na bázi meziobecní spolupráce. Přínosem rozvojové aktivity bude úspora finančních prostředků pro zapojené obce a kompletní servis pro obce v oblasti nákupu služeb a dodávek. DSO Mikroregion Novoměstsko se již dlouhodobě snaží jít cestou větší efektivity, snižování nákladů, poskytování technické a odborné pomoci a informací svým obcím. V rámci centra společných služeb při DSO budou definovány hlavní oblasti zájmu obcí o zajišťování společných služeb a dodávek včetně časového harmonogramu plnění pro tyto služby a dodávky v průběhu kalendářního roku. Hlavními oblastmi, ve kterých by bylo efektivní přistoupit na formu meziobecní spolupráce a využívat společné nákupy a dodávky jsou oblast energetiky, technického vybavení obcí včetně spotřebních materiálů (PC, tiskárny, kopírky, tonery, atd.), telefonních a datových tarifů, kancelářských potřeb, atd. Pracovníci servisního centra budou odpovědni na kompletní zpracování zakázky, včetně smluvního zajištění, samotné dodávky, instalace, fakturace a případně i souvisejících servisních služeb apod. 16

17 Zapojené obce Všechny obce, městyse i město Nové Město na Moravě v rámci DSO Mikroregion Novoměstsko. Místo realizace rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko (ORP Nové Město na Moravě jako přirozené spádové centrum území) V čem je navrhované řešení inovativní? Meziobecní spolupráce v oblasti nákupu zboží a služeb v současné době není téměř využívána, jedinou výjimkou je aktivita společného nákupu energií realizovaný DSO Mikroregion Novoměstsko v roce Spolupráce obcí v oblasti nákupů pomůže obcím dosáhnout efektivnějšího využití finančních prostředků, pro mnoho obcí kvalitnější zázemí, podmínky a technické vybavení pro práci zástupců a zaměstnanců obce. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Zahájení rozvojové aktivity je plánováno na podzim roku 2015, ukončení aktivity není stanoveno. Aktivita je přímo navázána na zahájení a činnost servisního centra pro starosty obcí při DSO Mikroregion Novoměstsko. Rozvojová aktivita 4 Výstavba sběrného dvora a kompostárny v severovýchodní části území DSO Mikroregion Novoměstsko Iniciátor rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko, městys Jimramov a obec Věcov Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Městys Jimramov nemá na svém území zařízení pro ukládání odpadů, obec Věcov má pouze sběrné místo pro ukládání odpadů, nejbližší sběrný dvůr pro obyvatele severní části DSO je nově otevřený sběrný dvůr ve Sněžném. V severní části území DSO není žádné kompostárna pro ukládání bioodpadů, vyskytuje se zde forma komunitního kompostování v obci Věcov ve formě domovních kompostérů pro kompostování bioodpadu. Ostatní obce svoz a ukládání bioodpadů neřeší, obyvatelé využívají individuální způsoby kompostování nebo bioodpad netřídí. Zástupci obcí si jsou vědomi nutnosti vybudovat v území zařízení pro nakládání s BRO. Rozvojová aktivita řeší problém nedostatečného zajištění ukládání odpadů v severní části ORP Nové Město na Moravě. 17

18 Jaké jsou příčiny problému? Městys Jimramov připravuje výstavbu sběrného dvora dlouhodobě, od začátku se potýká se složitým procesem přípravy aktivity s ohledem na umístění v CHKO Žďárské vrchy a souladem s územně plánovací dokumentací. Složitost stavebního řízení, náročnost výběru plochy pro umístění zařízení a vysoké finanční náklady na realizaci aktivity jsou příčinou nedostatečného pokrytí území DSO sběrnými dvory a kompostárnami. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem je zajistit pokrytí severní části území zařízením pro ukládání odpadu, zajistit dostupnost míst pro ukládání odpadu pro obyvatele tohoto území v blízké dojezdové vzdálenosti, zvýšit množství vytříděného odpadu, snížit náklady na odpadové hospodářství dotčených obcí, podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v severní části území DSO. Vyřešit problém obcí s povinností ukládání bioodpadů, sladit nakládání s odpady v obcích s platnou legislativou. Zapojené obce Jimramov, Věcov, Nový Jimramov, Javorek, Borovnice Místo realizace rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko, ORP Nové Město na Moravě městys Jimramov, extravilán obce. V čem je navrhované řešení inovativní? Sběrný dvůr odpadů a kompostárna v městysu Jimramov vyplní mezeru v pokrytí území ORP těmito zařízeními, zvýší komfort v ukládání odpadů v Jimramově a okolních obcí, uspoří obcím finanční prostředky vynakládané na odpadové hospodářství, přinese nová pracovní místa v regionu. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Předpokládané zahájení rozvojové aktivity je stanoveno na počátek roku 2016, ukončení rozvojové aktivity není stanoveno. Rozvojová aktivita 5 Výstavba Domu s byty pro seniory na Třech Studních Iniciátor rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko, obec Tři Studně 18

19 Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Problém nedostatečného zajištění sociálních služeb pečovatelské sociální služby na ORP Nové Město na Moravě. V současné době je pokryta jen polovina celého území ORP, neboť touto službou disponuje pouze pět obcí regionu - město Nové Město na Moravě, obec Věcov, dále Městys Sněžné, Bobrová a Jimramov. Jaké jsou příčiny problému? Malý počet současných pečovatelských služeb, které svojí kapacitou a finančními možnostmi nejsou schopné zajistit sociální službu po celém území ORP Nové Město na Moravě. Jedná se spíše o menší místní jednotky, které zajišťují požadované služby pro své občany, místní části nebo pro blízké okolí. Jedná se prakticky o tři Domy s pečovatelskou službou a dvě převážně terénní pečovatelské služby. Velká finanční náročnost a ztrátovost provozu bývá nejčastější příčinnou, proč tyto služby nejsou zajištěny celoplošně v území a proč je obtížné rozšiřovat jejich kapacitu a dosah. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Cílem je zajistit pokrytí větší části území, tedy zajistit dostupnost pečovatelské služby více obcím, než současné cca jedné polovině. Přínosem by také měly být finanční úspory, pokud by se na vybudování i provozu podílelo více obcí společně, než kdyby si měly tyto obce službu zajistit samy bez pomoci svého okolí. Důležité je také to, že bude nastolena spolupráce mezi sousedními obcemi, které se tak společnými silami postarají o své občany. Přínosem je i přesah a nastavení spolupráce se sousedním ORP Žďár nad Sázavou. Zapojené obce Tři studně, Fryšava pod Žákovou horou, Vlachovice, Kadov a Sklené (jedná se o obec z ORP Žďár nad Sázavou přímo sousedící s k. ú. obce Tři Studně. Místo realizace rozvojové aktivity DSO Mikroregion Novoměstsko, ORP Nové Město na Moravě obec Tři Studně V čem je navrhované řešení inovativní? Dům s byty pro seniory na Třech Studních by měl být aktivitou ne jedné obce, ale společnou aktivitou více sousedních obcí na bázi meziobecní spolupráce, které do něj vloží své finance a zajistí tak službu i svým občanům. Bude to také aktivita, do kterého se zapojení i obec ze sousedního ORP Žďár nad Sázavou a bude tak dosaženo meziobecní spolupráce v širším smyslu s přesahem za hranice jednoho ORP. Dojde k efektivnějšímu využití finančních prostředků a rozšíření této potřebné sociální služby na širší území než dnes. Vznikne tak jakési středisko pro seniory, kde bude zajištěna i pečovatelská služba, na které se může občan zainteresované obce kdykoliv obrátit a to by mu mělo co nejdříve požadovanou službu zajistit. 19

20 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Předpokládané zahájení rozvojové aktivity je počátek roku 2016, výstavba by měla být dokončena do konce roku 2019 a provoz by měl být zahájen roku následujícího. Ukončení rozvojové aktivity není stanoveno. Rozvojová aktivita 6 Výstavba malé kompostárny pro využití biologicky rozložitelných odpadů v Daňkovicích Iniciátor rozvojové aktivity Obec Daňkovice, DSO Mikroregion Novoměstsko Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Legislativou byla obcím dána povinnost ukládání biomasy na vhodná úložiště, která splňují požadovaná kritéria. V uvažovaném spádovém území pro zamýšlenou skládku biomasy doposud žádná taková plocha pro ukládání bioodpadů není. Jaké jsou příčiny problému? Obce, které budou spolu s obcí Daňkovice toto úložiště biomasy využívat, nedisponují vhodnými lokalitami, kde by takové skládky mohly samy vybudovat (např. obce Líšná a Javorek nevlastní vhodné zbytné pozemky, obec Kadov je ve výstavbě skládky limitována vodními zdroji a záplavovým územím atd.). Jedinou cestou se tak jeví využívat společné skládky biomasy na území obce Daňkovice. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? Vybudování místa pro společné ukládání biomasy zajistí, aby se vyhovělo požadavkům legislativy a aby se snížila finanční zátěž obcí není nutné stavět a financovat skládku v jednotlivých dotčených obcích. Zapojené obce Obce Daňkovice, Líšná, Javorek, Kadov Místo realizace rozvojové aktivity Obec Daňkovice V čem je navrhované řešení inovativní? Tato kompostárna v obci Daňkovice vyplní mezeru v pokrytí této části území ORP takovými zařízeními, zvýší komfort v ukládání bioodpadů v Daňkovicích a ostatních dotčených obcí, uspoří obcím finanční prostředky vynakládané na odpadové hospodářství, taktéž zamezí černému skládkování biomasy v krajině ležící v CHKO. 20

21 Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity Zahájení rozvojové aktivity spadá do první poloviny roku 2015, ukončení vlastní stavby je plánováno na.05/2016, skládkování biomasy bude následně probíhat nejméně po dobu 5 let od kolaudace stavby. 21

22 6. Kontakty Dokument zpracovali: Ing. Pavla Lopaurová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel , mail: Vladimír Dobiáš (koordinátor meziobecní spolupráce), tel , mail: Mgr. Veronika Josková (pracovník pro analýzy a strategie), tel , mail: Mgr. Veronika Palečková (pracovník pro analýzy a strategie), tel , mail: 22

23 7. Přílohy 1. Zápis z jednání k tématu tvorby AP ze dne , Prezenční listina, fotografie. 2. Zápis z jednání k tématu tvorby AP ze dne , Prezenční listina, fotografie. 3. Zápis z jednání k tématu tvorby AP ze dne , Prezenční listina, fotografie. 4. Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění k tématu tvorby AP ze dne , Prezenční listina, fotografie. 23

24 Mapa 7.1: Současná působnost PS na ORP Nové Město na Moravě 24

25 Mapa 7.2: Změna působnosti PS na ORP Nové Město na Moravě po výstavbě nového sociálního zařízení na Třech Studních 25

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Téma: Cestovní ruch a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Téma: Životní prostředí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s.

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dodatek vznikl

Více

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice Strategie území správního obvodu ORP Domažlice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na období

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ORP ČESKÝ KRUMLOV. - vymezení území ORP poloha, sídelní struktura, počet obcí, mapa území

ORP ČESKÝ KRUMLOV. - vymezení území ORP poloha, sídelní struktura, počet obcí, mapa území Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál) ORP ČESKÝ KRUMLOV

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Broumov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Broumov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Broumov Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ ZÁ VĚREčNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MIKROREGION OVOMĚST8KO, IČ 70934258 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) A) ÚDAJE O PL Ě Í PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále vedl jednání valné hromady. Jednání bylo zahájeno ve

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Určeno pro potenciální

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Téma: Cestovní ruch Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Uničov 1 1 Obecné

Více

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v obcích a dopravě Dokument je zpracováván na období

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

zdroj: http://www.konferencevenkov.cz/download/prezentace/uvodni/tabery_ro_prezentace_prv.pdf

zdroj: http://www.konferencevenkov.cz/download/prezentace/uvodni/tabery_ro_prezentace_prv.pdf Zápis z Národní konference VENKOV 2015, Velehrad Ve dnech 11. - 13. listopadu 2015 se ve Velehradě a Modré uskutečnila Národní konference Venkov 2015. Za se této akce zúčastnil tajemník svazu Jan Novopacký

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Žádost o poskytnutí dotace ti.l 1 > I 1 W TrK1' i '"flt...m 'i. A!.?" 'UÍ' j ' 1 ' '' i '... _.. ;

Žádost o poskytnutí dotace ti.l 1 > I 1 W TrK1' i 'flt...m 'i. A!.? 'UÍ' j ' 1 ' '' i '... _.. ; NMNM11153928 N M N M 1 Žádost o poskytnutí dotace ti.l 1 > I 1 W TrK1' i...1......'"flt...m 'i. A!.?" 'UÍ' j ' 1 ' '' i '... _.. ; 10 jii MĚ5T5RÝ UŘAĎ 1 NOVE M ĚSTO na Moravě okres Žďár nad Sázavou WiWQÍi

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 - Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KrÚ Pardubického kraje Vystoupení

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí Příloha Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí MAS HRUBÝ JESENÍK Do dotazníkového šetření, které probíhalo formou řízeného rozhovoru na dané otázky, bylo dotazováno všech 8 představitelů obcí MAS

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Varnsdorf v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2015 až

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Aktivity regionálního rozvoje Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Obsah prezentace: Aktuální informace z regionálního rozvoje kraje A. Koncepční oblast B. Oblast energetiky

Více

Strategie území správního obvodu ORP Nový Jičín

Strategie území správního obvodu ORP Nový Jičín Strategie území správního obvodu ORP Nový Jičín v oblasti předškolního vzdělávání a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2015

Více

Program rozvoje obce Rusava. na období od 2015 do 2020

Program rozvoje obce Rusava. na období od 2015 do 2020 Program rozvoje obce Rusava na období od 2015 do 2020 Úvod ÚVOD Program rozvoje obce Rusava je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Rusava. Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS)

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Výroční zpráva Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Obsah Vznik organizace... 2 Účel a poslání ČAPS... 2 Priority ČAPS... 3 Členové ČAPS... 3 Organizace ČAPS... 3 Vedení ČAPS... 3 Činnost ČAPS...

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Přítomni: p. Cahová, P. Rejchrt, P. Kotrnec, p. Harasevič, p. Hermonová, p. Chráska (Jetřichov, místostarosta), p. Rosová, Ing.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva. rok 2009

Výroční zpráva. rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Brno Ředitelka v roce 2009: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35,

Více