Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád"

Transkript

1 Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina

2 Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství (POH) Kraje Vysočina v oblasti nakládání s komunálním odpadem, v oblasti skládkování, nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) snižující se kapacita skládek v kraji cca do roku 2025 snaha původců komunálního odpadu o komplexní regionální řešení problematiky odpadového hospodářství Kraj Vysočina se tehdy ujal koordinační role se snahou zoptimalizovat nakládání s komunálním odpadem, ale nikoli s cílem řešit odp. hospodářství za původce odpadů, tedy města a obce

3 Kroky realizované v rámci ISNOV Smlouva o spolupráci a společném zadávání veřejných zakázek (červen 2010) tzv. Řídící výbor ISNOV - smlouva 15 největších měst (ORP) s Krajem Vysočina, postupně se připojilo dalších 46 obcí - cílem byla příprava podkladů pro společné řešení budoucnosti komunálního odpadového hospodářství a jeho optimalizace Dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (leden 2012) řeší hiearchii nakládání s odpady vč. případného energetického využití známé čtyři pilíře

4 Kroky realizované v rámci ISNOV Vytvoření portálu s názvem Odpady Vysočiny (duben 2012) Průzkum veřejného mínění postoje veřejnosti k Integrovanému systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina se zvláštním důrazem na zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) září poměrně pozitivní výsledky postoje veřejnosti cca 50 na 50 Návrh Strategie komunikace ISNOV (říjen 2012)

5 Kroky realizované v rámci ISNOV Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů ZEVO Jihlava (prosinec 2012) - projektovaná kapacita ZEVO byla ve 4 variantách tun - pro každou z variant uvažovány 3 alternativy - kondenzační provoz - jen výroba elektrické energie jak pro vlastní potřebu, tak přebytky do sítě + výroba tepla pro vlastní potřebu - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie - pro variantu o kapacitě tun dále alternativa pouze výroba tepla.

6 Studie velké ZEVO - cena za odpad do zdroje (na bráně) 1000,- Kč/t - cena prodávaného tepla 200 Kč/GJ - cena prodávané elektrické energie do sítě 1.200,- Kč/MWh - celkem je třeba 138 zaměstnanců ve třech směnách s průměrnou mzdou ,- Kč - náklady na opravu a údržbu 2% z investičních nákladů - měrné investiční náklady na vlastní zdroj ,- Kč/tunu výkonu /1000 EUR/ - částka poplatná době vzniku této studie, dnes bychom uvažovali cca s částkou cca ,- Kč/tuna - Prostá doba návratnosti při těchto parametrech byla vypočtena v rozmezí let

7 Studie velké ZEVO - výsledné údaje pro další pokrok v realizaci ISNOV se nejevili z hlediska doby návratnosti jako dostačující, chybí např. variantní rozbor technologií, posouzení variant velké a malé spalovny, apod. vinou nedostatečného zadání - varianta velkého ZEVA neumožnila dostatečné využití vyrobeného tepla pouze cca 50 60% - na přelomu roku 2013 / 2014 zadáno vypracování variantní studie, která měla zejména z ekonomického hlediska vyhodnotit i jiné varianty řešení energetického využití odpadů včetně tzv. malé ZEVO

8 Variantní řešení - zadání Posuzované varianty: - varianta A1 - malé ZEVO tun EVECO Brno - varianta A2 - malé ZEVO tun EVECO Brno - varianta B1 ZEVO tun (Chotíkov) reálné vysoutěžené ceny - varianta B2 ZEVO tun se 100% využitím produkovaného tepla - varianta C virtuální MBÚ

9 Základní podmínky studie Variantní řešení - zadání - cena odpadu na bráně cca 1000 Kč/tuna - cena tepla dodávaného do teplárenské sítě 200,- Kč/GJ - neuvažována investiční dotace - míra diskontu 5% - uvažovaná doba životnosti 20 let - 2 varianty tun a tun - předpokládaná výhřevnost 9,0 11,0 MJ/kg - součástí studie je i sw pro ekonomické hodnocení projektů odpadového hospodářství

10 Zvolené technické řešení Zvolené technické řešení malé spalovny -zařízení termické s výrobou páry a generováním elektrické a tepelné energie zvolena varianta EVECO Brno - spalování komorové s pohyblivým roštem - čištění spalin primárně použita tzv. suchá technologie čištění spalin spolu s katalytickou povrchovou filtrací s využitím tzv. 4D filtrace

11 Variantní řešení ZEVO Základní údaje ekonomiky spalovny tun - cena technologické části mil. Kč bez DPH - cena stavební části - 73 mil. Kč bez DPH - na straně výdajů počítáno s veškerými odváděnými poplatky (spaliny, škvára, popílek, kal z kalolisu) - uvažováno se 17 trvalými zaměstnanci, odpisy, opravami...

12 Ekonomika malé ZEVO 20 kt

13 Ekonomika malé ZEVO 20 kt

14 Ekonomika malé ZEVO 20 kt

15 Ekonomické vyhodnocení variant studie

16 ZEVO 20 kt silné stránky Silné stránky - malé ZEVO - poměrně nízké investiční náklady - malé dojezdové vzdálenosti při převozu odpadu - minimalizace vynucených investic (produktovody) - optimalizace na místní produkci - vysoké % využití vyrobené tepelné energie -při variantě 20 kt není potřeba inv. dotace - konkurenceschopná cena za odpad - minimalizace zátěže pro ŽP - dlouhodobé řešení problematiky nakládání s odpady v regionu - udržitelnost projektu, možnost uvažovat o PPP projektu

17 ZEVO 20 kt slabé stránky Slabé stránky - malé ZEVO - pouze dílčí řešení problematiky SKO - návratnost investice je velmi závislá na detailech provozu (cena tepla, mzdy...) - nutnost shody na úrovni mnoha uskupení (podnikatelských, veřejnoprávních, zájmových, politických ) - vyšší provozní náklady na jednotku - řešení pouze menší části produkce odpadů kraje

18 Příležitosti - malé ZEVO - posílení energetické soběstačnosti regionu ZEVO 20 kt příležitosti - zajištění stabilní ceny tepla pro domácnosti a podn. subjekty - snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší (náhrada stávajícího zdroje - zvýšení nezávislosti regionu v oblasti odpadů - zvýšení udržitelnosti systému nakládání s odpady - využití materiálově využitelných složek odpadu, které nyní končí na skládce - prodloužení životnosti skládek

19 Rizika - malé ZEVO ZEVO 20 kt rizika - odpor laické veřejnost - protesty nevládních organizací - nedohoda dotčených subjektů - legislativa - zájmy lobbystických skupin - nezájem řešit uvedenou problematiku zejména ze strany měst a obcí - odkládání řešení

20 Závěrem lze konstatovat, že: Závěr - tzv. malé ZEVO s kapacitou cca tun může být vhodnou alternativou řešení problematiky odpadů v Kraji Vysočina -vrůzných lokalitách Kraje Vysočina lze z výše uvedených hledisek uvažovat o výstavbě jednotek ZEVO malých kapacit při dodržení podmínek vyplývajících ze specifik těchto zařízení - mohou být i tyto jednotky ekonomicky návratné při vstupní ceně za odpad stejné jako u klasických ZEVO - hlavní výhodou těchto zařízení vystavěných v našich kraji je ve srovnání s velkým ZEVO možnost dostatečného využití vyrobeného tepla

21 Kontakty Děkuji za pozornost Zdeněk Chlád radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí radní pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství tel.:

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více