Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 název: Základní škola a Mateřská škola Dubnice adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice , Dubnice 240, okres Česká Lípa telefon: internetové stránky: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracoval: předkládá: Mgr. Jaroslava Hujková Mgr. Jaroslava Hujková místo a datum zpracování: v Dubnici dne razítko školy, podpis ředitele:

2 Strana Strana 2 1. Obsah zprávy: 1. OBSAH ZPRÁVY: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY TYP ZAŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE STATISTICKÉ ÚDAJE PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ PODÍL ŠKOLY NA UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI ŽÁKA PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE TURISTICKÉ A SPORTOVNÍ AKCE OZDRAVNÝ POBYT S VYUČOVÁNÍM V PŘÍRODĚ PÉČE O DĚTI S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI ŠKOLNÍMI ZAŘÍZENÍMI HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S MIMOŠKOLNÍMI ZAŘÍZENÍMI HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM HODNOCENÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY HODNOCENÍ ŠKOLY RODIČI HODNOCENÍ ŠKOLY ŽÁKY DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY SBĚR HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI PREVENCE PATOLOGICKÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY KONTROLNÍ ČINNOST NADŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

3 Strana Strana KONTROLNÍ ČINNOST ŘEDITELKY ŠKOLY KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY DLOUHODOBÉ CÍLE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE KRÁTKODOBÉ CÍLE ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

4 Strana Strana 4 2. Charakteristika školy 2.1 Typ zařízení Oficiální název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice Dubnice 240, , okres Česká Lípa Ředitelka školy a koordinátorka ŠVP: Mgr. Jaroslava Hujková Telefon: Právní forma: příspěvková organizace IČ: REDIZO: IZO: Zařazení do sítě škol: rozhodnutí o změně názvu ZŠ a MŠ Dubnice (č. j. OŠMTS 021 / 2012 RZS) Zřizovatel školy Název: Obec Dubnice, okres Česká Lípa Adresa: Obec Dubnice 240, Telefon: ; Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

5 Strana Strana 5 Charakteristika školy J.A.Komenský: Škola jest místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. Poslání školy Naším nejdůležitějším cílem je: získat, udržet a posílit pozitivní postoj žáka k učení; usnadnit svým pojetím přechod žáků z předškolní výchovy do pravidelného a systematického vzdělávání; umožnit, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání; zajistit kvalitní primární základy vzdělání. Úplnost, velikost školy Škola sdružuje: mateřskou školu s kapacitou 30 dětí základní školu s kapacitou 50 žáků školní družinu s kapacitou 45 žáků školní jídelnu s kapacitou 100 jídel (vaří a vydává) Základní škola Dubnice je málotřídní škola rodinného typu. Zajišťuje výuku pro žáky ročníku ZŠ ve třech třídách, jeden ročník samostatně (nejpočetnější), ve dvou třídách vždy po 2 odděleních. Výuka probíhá v jedné budově, ŠD nemá samostatné prostory. Umístění školy Vyučuje se v typické venkovské školní budově, která byla znovu otevřena po celkové rekonstrukci v roce Budova školy je velmi vhodně umístěna uprostřed obce a při průjezdu obcí po hlavní komunikaci nepřehlédnutelná. Stojí v blízkosti obchodu, autobusové zastávky i mateřské školy a je lehce dostupná autem i vhodnými časovými spoji autobusové dopravy. Přímo v budově je současně sídlo obecního úřadu a pošty se samostatnými vchody, takže jejich provoz neomezuje činnost školy. Je tedy v centru pozornosti a její chod je současně podrobně sledován občany, kterým není osud školy lhostejný. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

6 Strana Strana 6 Podmínky školy Klima školy je celkově příznivé. Škola je řízena vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi stanovenými: 1) vnitřním režimem pro žáky a zaměstnance školy 2) organizačním řádem 3) vnitřními směrnicemi 4) principy ZŠ a MŠ Dubnice 5) školním řádem a žákovským desaterem 6) vnitřním řádem ŠD Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců a dobré vztahy. Podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a iniciativu z řad pedagogů. Jsou stanovena opatření pro zajištění bezpečnosti žáků i zaměstnanců. Při škole je zřízena ve smyslu zákona č. 561/2004Sb. 167 a 168 Školská rada. Školu v ní zastupují dva členové, které zvolili pedagogičtí pracovníci. Jsme škola málotřídní, rodinného typu s malým počtem žáků ve třídě, v ročníku. Škola je velmi dobře situovaná uprostřed vesnice, je dostupná i pro dojíždějící, autobusové spojení je dobré. Školu často vyhledávají zákonní zástupci dětí, které vyžadují speciální péči, je doporučována i PPP v České Lípě. Spojené ročníky umožňují spolupráci, práci ve skupinách, nutí žáky k větší míře samostatnosti. Vzájemné soužití a propojení aktivit ve všech ročnících při akcích pořádaných školou smazává rozdíl mezi mladšími a staršími dětmi. Také agresivní chování a anonymita v chování se eliminují na minimum. Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy a s tím související možnosti zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

7 Strana Strana 7 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, dvě učitelky s plným úvazkem, tři učitelky se zkráceným úvazkem (nezbytné odbornou způsobilostí HV, AJ), 2 vychovatelky školní družiny s kratším pracovním úvazkem. Přepočtený počet pedagogických pracovníků závisí na počtu přijatých žáků. Provozní zaměstnanci: uklízečka + školnice plný úvazek správce počítačové sítě dohoda o provedení práce účetní dohoda o provedení práce Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Dubnice (místní), Stráže pod Ralskem, Hamru na Jezeře, Břevniště. U dojíždějících dávají zákonní zástupci dětí přednost naší ZŠ před Základní školou ve Stráži pod Ralskem kvůli malému kolektivu a škole rodinného typu, a to zvláště u dětí vyžadujících speciální péči. Pro naši školu to znamená vyšší procento dětí s potřebou speciální péče (průměrně 15% ročně). V dlouhodobém výhledu nepředpokládáme, vzhledem k demografickému vývoji v obci, že by se měl výrazně snížit počet dětí, které školu navštěvují. Současná kapacita 50 žáků je maximální stav, kdy je možné ještě kvalitně zabezpečit výuku jak z hlediska prostoru, tak z hygienických požadavků. Předmět činnosti školy: Základní vzdělávání pro první stupeň ZŠ Počet tříd: 3 Počet ročníků: 5 1. ročník 6 2. ročník 9 Počet žáků: ročník ročník 6 5. ročník 11 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

8 Strana Strana 8 Přehled žáků Do I. třídy chodili žáci 1. a 2. ročníku: 1. ročník Havránková Katka Jelínek Jan Kočka Lukáš Lamač Jan Mujkanović Denis 2. ročník Doleželová Kateřina Fišerová Pavlína Gamrotová Karolína Gamrotová Kristýna Korytar Matyáš Krotilová Iva Opolský Jakub Svoboda Lukáš Štěrbová Karolína Jejich třídní učitelkou byla Mgr. Markéta Marušáková. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

9 Strana Strana 9 Do II. třídy chodili žáci 3. ročníku: 3. ročník Blažek Petr Fendek Matěj Fišer Matyáš Horák Zdeněk Horváth Patrik Humpoláková Dorota Emma Lainerová Markéta Němec Josef Novotná Aneta Viktorie Rejf Domimik Salač Petr Tomáš Jan Valeš Dominik Třídní učitelkou byla Mgr. Jaroslava Hujková Ve III. třídě se spolu učili žáci 4. a 5. ročníku: 4. ročník Badalec Jaroslav Blažek Tomáš Piskáčková Jitka Růžičková Eliška Soukup František Sovová Eliška Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

10 Strana Strana ročník Breidl Jan Brožová Zlata Brzobohatá Anna Buštová Simona Havlíková Adéla Havránková Monika Navrátil Karel Procházka Jan Štěrba Jakub Váňová Daniela Vrána Matěj Jejich třídní učitelkou byla Mgr. Hana Procházková. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

11 Strana Strana Vzdělávací koncepce ročník se vyučoval podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Dubnice: Každý má svou šanci uspět, který byl sestaven podle RVP pro základní vzdělávání a upraven podle pokynů MŠMT k Upravená verze ŠVP má platnost od a byla schválena Školskou radou. Učební plán Učební plán pro školní rok 2013/2014 Oblasti Předměty Ročník Celkem Dispon. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk 9/2 9/2 8/1 7/0 7/ Anglický jazyk 1/1 1/1 3/0 3/0 4/ Matematika 4/0 5/1 5/1 5/1 5/ Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka 2/0 2/0 3/1 0 0 Vlastivěda /0 2/0 Přírodověda /1 2/0 Hudební výchova 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 Výtvarná výchova 1/0 1/0 1/0 2/0 2/ Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/0 2/0 2/0 2/0 2/ Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5 0 Časová dotace 21/3 22/4 24/3 25/2 26/ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

12 Strana Strana 12 Dodatek: V ročníku probíhal v rámci předmětu TV dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání v Plavecké škole Sever v České Lípě. Poznámky: 1. Výuka jednotlivých předmětů probíhala podle rozvrhu hodin v celcích odpovídajících délkou vyučovací hodině (45 min). 2. Při realizaci projektů byly hodiny spojovány do větších celků. 3. Disponibilní hodiny byly použity na posílení výuky AJ v 1. a 2. ročníku, ČJ v ročníku a M ve 2. a 3. ročníku. 4. Dramatická výchova nebyla zařazena jako samostatný předmět, protože její prvky prolínaly všemi předměty, především pak ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přehled zájmových činností název vedoucí počet hodin výuka hry na flétnu Markéta Marušáková 2 počítačový kroužek Markéta Marušáková Lucie Odvárková 1 1 počítačový kroužek - časopis Hana Procháková 1 výtvarný kroužek Hana Procházková 1 pracovní činnosti Iva Hujková 1 příprava na přijímací zkoušky na gymnázium Hana Procházková 1 taneční kroužek Zuzana Sočinská 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

13 Strana Strana 13 Další péče logopedická Jaroslava Hujková 4 dyslektická náprava Jaroslava Hujková 1 3. Statistické údaje Základní údaje Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele ,7 Údaje o prospěchu žáků Počet žáků prospěl s vyz. prospěl neprospěl celkem 45 (k 30.6.) procent Rozbor chování stupeň počet % Počet omluvených hodin ročník hodiny průměr , , , , ,9 celkem ,1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

14 Strana Strana 14 Počet neomluvených hodin 2013/ Počty žáků přihlášených k přijímacím zkouškám a přijatých na osmileté Gymnázium do Mimoně: přihlášeno: přijato: 5 žáků 4 žáci Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

15 Strana Strana Podmínky vzdělávací činnosti 4.1. Technické zajištění V technickém stavu budovy nedošlo proti předešlému roku k žádným změnám. Budova má na stávající kapacitu 50 žáků odpovídající prostorové, hygienické, světelné i tepelné podmínky k výuce. Splňuje podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků i pracovníků školy. Vyučovalo se ve třech velice pěkných a dobře vybavených učebnách, v jedné je televize s DVD přehrávačem. Ve dvou učebnách je nainstalovaná interaktivní tabule. Nadále byla využívána k výuce i místnost místní knihovny (na literární výuku, mimoškolní činnost s knihami a mimočítankovou četbu) a místnost sborovny. Plně byla využita tělocvična, ale také hřiště TJ Sokol Dubnice. Víceúčelový sportovní areál, jehož součástí je běžecký ovál, doskočiště a hřiště na míčové hry, je maximálně využíván, pokud to přírodní podmínky dovolí. V říjnu proběhla realizace dětského hřiště na školním pozemku, herní prvky využívá i MŠ a veřejnost. Materiální podmínky 1. Učebnice Odpovídaly vzdělávacímu programu školy, využívaná nabídka učebnic nakladatelství Prodos byla doplněna pracovními sešity nakladatelství Alter, Fortuna, Pansofia, Nová škola Brno, Didaktis, Jinan a Studio 1+1. V anglickém jazyce bylo vyučováno podle učebnic nakladatelství Oxford. Škola využívá i nabídek programů pro interaktivní výuku NOVÉ ŠKOLY Brno, Silcomu, eurodidact. 2. Didaktická technika Pro potřeby vyučování je zatím dostačující, v dobrém technickém stavu a byla po celý rok účelně využívána. Škola má 1 televizor, CD přehrávač (každá třída má k dispozici HIFI soupravu). Letos byla zakoupena nová kopírka a tiskárna k počítači Na hudební výchovu využíváme starší klavír, digitální klávesy, jednoduchý Orffův instrumentář a nástroje z dílny Evy Jenčkové. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

16 Strana Strana Počítačová technika Škola je vybavena dvěma interaktivními tabulemi, dostatečným počtem počítačů a notebooků. Správce počítačové sítě vše obětavě udržuje v provozu. I v tomto školním roce přikoupila škola nové programy a učitelky si samy vytvářejí materiály k tomu, aby veškerá ICT technika mohla být maximálně využívána. Počítače jsou využívané téměř nepřetržitě. V tomto školním roce se naše škola přihlásila ke spolupodílení se na projektu Dotyková zařízení ve výuce v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a stala se partnerem UJEP v Ústí nad Labem. Jako partner získá vhodné dotykové mobilní zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů a účastní se na vzdělávání tak, aby učitelé byli schopni s tímto zařízením kvalitně pracovat ve výuce. Partnerská smlouva byla dohodnuta a projekt by měl být ukončen k Tělocvična Vybavení zůstává na stejné, tedy na velmi nedostačující úrovni jak prostorové, tak materiální. Díky tomu, že se škola zapojila do celostátního projektu Česko sportuje, získala jako odměnu do vybavení tělesné výchovy švihadla, digitální váhu, pásmo, stopky, fotbalový a basketbalový míč a další drobnosti ve velké sportovní tašce. V budoucích letech se musíme zaměřit na zlepšení v této velmi důležité oblasti. 5. Knihovna Není na škole žádná. Metodické knihy byly doplněny o aktuální odborné publikace, žákovskou knihovnu nahradila velmi dobře místní knihovna obecního úřadu, která je umístěna v přízemí budovy a je žákům kdykoliv k dispozici. Škola odebírá pravidelně měsíčník Moderní vyučování, Škola a rodina a Poradce Personální zajištění V tomto školním roce zajišťoval provoz školy kolektiv 9 pracovníků. Pracovník Vzdělání Délka praxe Ředitelka: J. Hujková VŠ 1. stupeň ZŠ, spec. ped. 40 let Učitelka: H. Procházková VŠ 1. stupeň ZŠ 19 let Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

17 Strana Strana 17 Učitelka: M. Červená VŠ - sociální politika a sociální práce 5 let Učitelka: M. Marušáková VŠ 2. stupeň ZŠ, ČJ + HV 17 let Učitelka: I. Hujková VOŠS, Pedagogika a Psychologie metodika volnočasových aktivit 6 let Učitelka: L. Odvárková SPgŠ - vychovatelství 3 roky Vychovatelka: Š. Odvárková SOŠ s.r.o. 18 let Školnice: Š. Odvárková SOŠ s.r.o. 18 let Správce ICT: V. Opolský Základní 4 roky Uklízečka: L. Šíbová Základní pánská krejčová 2 roky Údaje o pedagogických pracovnících Počet nových absolventů PF Do 30-ti let let let nad 51 let a důchodci Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen OPZÚ plná 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 OZ 0 0 0/0 0 0 PZ 0 1/1 1/1 1/1 0 Žádná 0 1/ Z toho specializované činnosti výchovný poradce 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 školní prevence 1 koordinátor environmentální výchovy 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

18 Strana Strana 18 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích do 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,48 1,45 2,34 1,00 0 6,27 z toho ženy 1,48 1,45 2,34 1,00 0 6,27 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. dlouhodobé vzdělávání Jméno Název vzdělávání, kurzu Šárka Odvárková Pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Speciální pedagogika 2. vícedenní vzdělávání Jméno Název vzdělávání, kurzu Iva Hujková Markéta Marušáková Logopedický asistent 80 hodin Logopedický asistent 80 hodin 3. jednodenní vzdělávání, kurzy Jméno Název vzdělávání, kurzu Iva Hujková Zdravotní tělesná výchova Jarní výtvarné nápady pro žáky na 1. stupni ZŠ Markéta Marušáková Comenia script Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Podzimní zpívání Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

19 Strana Strana 19 Pohybové hry s hudbou Lucie Odvárková Šárka Odvárková Hana Procházková Kurz základní normy zdravotních znalostí Kurz základní normy zdravotních znalostí Informační systém školy, webová prezentace školy Přehled aprobovanosti na ZŠ Ročník Celkem odučeno hodin týdně S pedagogickou způsobilostí Bez pedagogické způsobilosti , , , , ,38 ŠD vych % kvalifikovanosti Skutečný počet odučených hodin týdně 1. třída ( ročník) 23 hodin 2. třída 3. ročník 23 hodin 3. třída ( ročník) 34 hodin celkem 80 hodin (dělené hodiny angličtiny, tělesné výchovy, hudební výchovy, prvouky, přírodovědy a vlastivědy) aprobovaně 51 hodin. 63,7 % neaprobovaně 29 hodin. 36,3 % Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

20 Strana Strana 20 Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet Počet hodin vyučujících týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti Počet Počet vyučujícíc hodin h týdně tj. % Matematika , Prvouka , ,4 Český jazyk , Přírodověda , Vlastivěda , Angličtina ,0 Přepočtený počet pracovníků na ZŠ Počet pracovníků celkem 8,05 Počet pedagogických pracovníků 6,96 z toho učitelů 5,05 z toho vychovatelů ŠD 1,21 z toho asistent pedagoga 0,7 Počet nepedagogických pracovníků 1,09 z toho školnice 1,00 z toho správce ICT 0,09 Díky zodpovědnému přístupu všech pracovníků k plnění svých povinností, ochotou obětovat svůj volný čas a díky pěkným vztahům mezi nimi nebylo nutné řešit žádné závažnější problémy nebo stížnosti ze strany zákonných zástupců. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

21 Strana Strana Průběh vzdělávací a výchovné činnosti 5.1. Organizace školního roku 2013/ září nastoupilo do školy 45 žáků. V průběhu roku se počet žáků nezměnil. Vyučování probíhalo ve třech třídách a školní rok byl ukončen se 45 žáky. 1. třída: třídní učitelka M. Marušáková 2 oddělení : 1. ročník - 6 žáků 2. ročník - 9 žáků 2. třída: třídní učitelka J. Hujková 1 oddělení : 3. ročník - 13 žáků 3. třída: třídní učitelka H. Procházková 2 oddělení : 4. ročník - 6 žáků 5. ročník - 11 žáků Vyučovalo se podle učebních osnov ŠVP Základní školy a Mateřské školy Dubnice. ŠVP ZŠ byl upraven podle pokynů MŠMT a schválena Školskou radou. Nová verze je platná od Vzdělávací program se řídil celoročním plánem školy a současně využíval některé nabídky a reagoval na aktuální situace k výchovnému působení. Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby pokud možno respektoval individuální potřeby a zvláštnosti dětí 1. stupně ZŠ. Vzhledem k tomu, že máme ve škole i děti dojíždějící, snažili jsme se sestavit rozvrh hodin bez odpoledního vyučování. Na škole pracovala dvě oddělení družiny, do kterých bylo přihlášeno celkem 42 žáků. Provoz školní družiny byl 4 hodiny denně a to pouze v odpoledních hodinách od 11,45 do 15,45 hodin. V době vedlejších prázdnin ani o hlavních prázdninách provoz ŠD neprobíhal. Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na činnosti školní družiny jsme vybírali od rodičů 100,- Kč za měsíc na jedno dítě. Všechny tyto prostředky byly využity na nákup vybavení a hraček pro školní družinu. Školní budova byla otevřena denně od 5,30 hod pro všechny děti bez ohledu na to, zda byly přihlášené do školní družiny. Ranní provoz probíhal neomezeně ve všech třídách, děti se zabavily podle svého zájmu, k dispozici jim byly počítače, herna školní družiny, televize, Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

22 Strana Strana 22 tenisový stůl na chodbě, kulečník, stolní kopaná a podobně. Dozor nad dětmi byl zabezpečován takto: 5,30 hod - 7,40 hod Hujková Jaroslava 7,40 hod - 12,35 hod vyučující učitelky podle rozpisu dohledů 12,35 hod - 15,45 hod vychovatelka ŠD Přestávky hlavní přestávku trávili žáci většinou na školní zahradě, při nepřízni počasí ve třídách, měli také možnost hrát stolní tenis nebo stolní fotbal. krátké přestávky využívali žáci většinou k občerstvení, osobní hygieně a ke hrám na koberci v zadní části třídy nebo na prostorné chodbě. Školní řád sestavila ředitelka podle potřeb školy a děti i zákonní zástupci byli s jeho zněním seznámeni hned na začátku školního roku. Žáci byli také poučeni o bezpečnosti při činnostech ve škole a dále byli poučováni při jednotlivých akcích, které vyžadovaly zvýšené bezpečnostní úsilí. Pro všechny zaměstnance byl závazný vnitřní řád školy a organizační řád pro tento školní rok. pro žáky bylo sestaveno srozumitelné Žákovské desatero, do kterého byla shrnuta základní pravidla ze školního řádu. BOZP a PO Pracovní úrazy: 0 Vážné úrazy dětí: 0 Drobné úrazy: 7 Odškodněné pojišťovnou: 3 na mimořádné akce byli zákonní zástupci vždy včas písemně upozorněni a měli možnost vyjádřit k nim své stanovisko. všichni zaměstnanci měli platnou preventivní lékařskou prohlídkou. pravidla BOZP byla zodpovědně všemi pracovníky dodržována. Během školního roku nedošlo k žádnému závažnému porušení pokynů. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

23 Strana Strana Podíl školy na utváření osobnosti žáka a) splnění vyučovacích osnov ve všech ročnících Splnit vyučovací osnovy v každém ročníku vyžadovalo promyšlený individuální přístup ke každému žákovi, v některých případech ve spolupráci s PPP v České Lípě. V péči PPP v České Lípě bylo 6 žáků, jedna byla v péči SPC pro sluchově postižené v Liberci a měla IVP. Učitelka 5. ročníku připravila 5 žáků k přijímacímu řízení na víceleté Gymnázium v Mimoni, 4 byli přijati, 3 žáci přestoupili na II. stupeň ZŠ do Stráže pod Ralskem, 3 žáci do Jablonného v Podještědí a 1 do Žibřidic. Ve všech ročnících se osnovy podařilo splnit. b) prevence sociálně patologických jevů Po celý rok se škola řídila v této oblasti minimálním preventivním programem Výchova ke zdravému způsobu života a prevence závislosti. Cílem tohoto úkolu bylo: vytvořit ve škole příznivé a přátelské klima a nedopustit, aby byla podporována jakákoliv sociální patologie v chování umožnit uplatnění každému dítěti ve směru, ve kterém má možnost uspět a získat sebedůvěru V rámci programu se škola zabývala těmito tématy: péče o zdraví alkohol a kouření drogy mezilidské vztahy a sexuální výchova Péče o zdraví dětí a) v oblasti stravování stravování zabezpečovala školní jídelna v budově Mateřské školy v Dubnici stravovalo se 44 dětí a 6 dospělých děti byly do jídelny odváděny společně, dozor zajišťovaly vychovatelky ŠD. z minulých let přetrvává problém s kulturou stolování (malé stolečky a malý počet míst) Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

24 Strana Strana 24 škola pokračovala v akci školní mléko mléko a mléčné výrobky odebíralo průměrně 41 žáků a odebráno bylo za školní rok 2013/2014: celkem výrobků dotovaných státem (průměr na žáka 112 výrobků). Vzhledem k tomu, že žák může odebírat 1 dotovaný výrobek denně, mohla naše škola odebrat v tomto školním roce 8505 výrobků dotovaných státem. Z toho vyplývá poznatek, že rodiče žáků využívají možnost nákupu mléčných výrobků pro své děti na 59,4 %, což je pokles oproti loňskému roku o 12,6 %. učitelé dohlíželi na dodržování pitného režimu a kulturu stolování při svačení škola pokračovala v projektu dotovaného z prostředků EU Ovoce do škol- 2x za měsíc dostali žáci zdarma ovoce nebo ovocný nápoj, dodávky zajistila také společnost LACTEA. b) v oblasti prevence nemocí a úrazů škola pokračovala ve výukovém programu péče o chrup pro 1. stupeň ZŠ Zdravé zuby, který vychází ze základních dokumentů Světové zdravotnické organizace a plně respektuje Standart základního vzdělávání MŠMT ČR. škola zajistila dva týdenní ozdravné pobyty dětí s maximálním pohybovým vyžitím v přírodě. škola zajistila od listopadu 2013 do února 2014 všem dětem plavecký výcvik v Plavecké škole Sever v České Lípě, kde proběhlo 10 dvouhodinových lekcí. Plavecký kurz je každoročně hrazen z prostředků, které škole přidělil OÚ. Na dopravu do bazénu přispěli zákonní zástupci. Kuru se zúčastnily i děti z MŠ. po celý školní rok ředitelka školy dohlížela na dodržování zdravotních hledisek při vyučování (větrání, dostatek osvětlení, nepřetěžování dětí, relaxace o přestávkách, čistota a dodržování hygienických zásad, ). v tomto roce nebyla na našem zařízení kontrola z Krajské hygienické stanice a neshledala nedostatky ze strany dodržování hygienických zásad (viz přílohy). Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

25 Strana Strana 25 proběhla kontrola tělovýchovného zařízení a herních prvků na školní zahradě, drobné nedostatky byly průběžně odstraněny, nedostatky většího rozsahu byly nahlášeny zřizovateli a ten se postaral o odstranění. c) v oblasti prevence závislostí Už na 1. stupni zaznamenáváme první experimenty s cigaretami a alkoholem. Rizikovými faktory jsou: tolerance kouření a pití alkoholu v mnoha rodinách a snadná dostupnost cigaret a alkoholu, vliv kamarádů, atraktivita kouření a nevhodné reklamy. Naše škola si dala tyto cíle: přijatelnou formou děti informovat o negativních následcích pití alkoholu a kouření vysvětlovat dětem i riziko pasivního kouření dát dětem příklady znevýhodňování závislých kuřáků a alkoholiků mít nadále školu důsledně jako nekuřácké pracoviště dospělých při prevenci diagnostikovat děti, u nichž je větší pravděpodobnost, že budou více ohrožené společensky patologickými jevy a na ně zaměřit zvýšenou pozornost škola si určila za cíl zapojit problémové žáky do mimoškolní činnosti, nabídnout jim přitažlivou práci v různých kroužcích d) v oblasti mezilidských vztahů a sexuální výchovy V této oblasti učitelky zaměřily pozornost na tyto cíle: naučit děti být tolerantní, vzájemně si pomáhat chápat první projevy zamilovanosti a orientovat se v nich v rámci prevence probíhaly 1x za měsíc týdenní projekty s tématy zaměřenými na mezilidské vztahy učit děti rozlišovat, jaké důvěrnosti dospělých má dítě považovat za nepatřičné atd. V letošním školním roce škola neřešila vážné případy šikany mezi spolužáky. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

26 Strana Strana Provozní zajištění Porady Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo 5 pedagogických rad a každý měsíc krátké pracovní schůzky, které měly za úkol řešit aktuální problémy a při nichž se projednávaly organizační záležitosti. První pedagogická rada se uskutečnila v srpnovém přípravném týdnu a jejím programem bylo: stanovit úkoly k organizačnímu zabezpečení školního roku sestavit rozvrh hodin schválit: Celoroční program školy a ŠD Vnitřní řád školy a ŠD Organizační řád školy a ŠD Školní řád Žákovské desatero zkontrolovat materiální zajištění výuky proškolit učitele v oblasti BOZP a PO Další porady se uskutečnily vždy po čtvrtletích a byly klasifikační. Cílem měsíčních schůzek bylo sestavit plán akcí na další období. Vzhledem k tomu, že všechny učitelky jsou v neustálém kontaktu, daří se informovat o všech organizačních záležitostech každého okamžitě a aktuálně řešit problémy. Schůzky s rodiči V průběhu školního roku se uskutečnily 2 schůzky s rodiči. 1. schůzka proběhla na začátku školního roku 2. září a jejím cílem bylo: seznámit rodiče s organizací školního roku seznámit rodiče s ročním plánem školy nabídnout zájmovou činnost pro děti seznámit rodiče s provozem ŠD a možností stravování Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

27 Strana Strana 27 Během školního roku poslaly učitelky v období listopadu a dubna písemné zprávy o prospěchu dětí a informace o připravovaných akcí s nabídkou osobní konzultace v případě zájmu ze strany rodičů, pokud by písemná zpráva nebyla dostačující. Tuto formu informací přijali rodiče s větším zájmem než třídní schůzky. 2. schůzka proběhla na závěr školního roku, kdy byla už tradičně většina rodičů společně s představiteli OÚ a sponzory přítomna při slavnostním předávání vysvědčení a hodnocení školního roku. Děti se při této příležitosti rozloučily se školním rokem pečlivě připraveným vystoupením. Spolupráce s rodiči je na naší škole velmi pěkná a neformální. Problémy, kterým se ani naše škola nevyhnula, jsme se snažili řešit s rodiči okamžitě a individuálně, rodiče byli zváni do školy podle potřeby. Ke stálému kontaktu sloužily i písemné zprávy pomocí pracovníčků či týdenních plánů ( Týdeníček, Informáček) a měsíční plány akcí na nástěnce u vchodových dveří Kulturní a společenské akce K plnění cílů, které si škola stanovila, přispěly i akce, které v tomto školním roce uskutečnila, nebo kterých se účastnila: Divadelní představení Zvířátka v ZOO Drakiáda Vítání občánků vystoupení žáků školy na akci OÚ Hudební pořad Kytara a moderní hudba Halloweenský rej akce s MŠ Beseda se spisovatelem Petrem Holánem Divadelní představení Kozlík divadelní společnost AGNES Vánoce v Aréně TIPSPORT ARÉNA v Liberci Prodejní vánoční trhy Vánoční zpívání v kostele v Dubnici Vánoční besídka společně s MŠ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Obsah vzdělávání 5. Formy vzdělávání 6. Časový plán 7. Řízení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více