Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 název: Základní škola a Mateřská škola Dubnice adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice , Dubnice 240, okres Česká Lípa telefon: internetové stránky: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracoval: předkládá: Mgr. Jaroslava Hujková Mgr. Jaroslava Hujková místo a datum zpracování: v Dubnici dne razítko školy, podpis ředitele:

2 Strana Strana 2 1. Obsah zprávy: 1. OBSAH ZPRÁVY: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY TYP ZAŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE STATISTICKÉ ÚDAJE PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ PODÍL ŠKOLY NA UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI ŽÁKA PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE TURISTICKÉ A SPORTOVNÍ AKCE OZDRAVNÝ POBYT S VYUČOVÁNÍM V PŘÍRODĚ PÉČE O DĚTI S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI ŠKOLNÍMI ZAŘÍZENÍMI HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S MIMOŠKOLNÍMI ZAŘÍZENÍMI HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM HODNOCENÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY HODNOCENÍ ŠKOLY RODIČI HODNOCENÍ ŠKOLY ŽÁKY DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY SBĚR HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI PREVENCE PATOLOGICKÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY KONTROLNÍ ČINNOST NADŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

3 Strana Strana KONTROLNÍ ČINNOST ŘEDITELKY ŠKOLY KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY DLOUHODOBÉ CÍLE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE KRÁTKODOBÉ CÍLE ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

4 Strana Strana 4 2. Charakteristika školy 2.1 Typ zařízení Oficiální název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice Dubnice 240, , okres Česká Lípa Ředitelka školy a koordinátorka ŠVP: Mgr. Jaroslava Hujková Telefon: Právní forma: příspěvková organizace IČ: REDIZO: IZO: Zařazení do sítě škol: rozhodnutí o změně názvu ZŠ a MŠ Dubnice (č. j. OŠMTS 021 / 2012 RZS) Zřizovatel školy Název: Obec Dubnice, okres Česká Lípa Adresa: Obec Dubnice 240, Telefon: ; Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

5 Strana Strana 5 Charakteristika školy J.A.Komenský: Škola jest místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. Poslání školy Naším nejdůležitějším cílem je: získat, udržet a posílit pozitivní postoj žáka k učení; usnadnit svým pojetím přechod žáků z předškolní výchovy do pravidelného a systematického vzdělávání; umožnit, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání; zajistit kvalitní primární základy vzdělání. Úplnost, velikost školy Škola sdružuje: mateřskou školu s kapacitou 30 dětí základní školu s kapacitou 50 žáků školní družinu s kapacitou 45 žáků školní jídelnu s kapacitou 100 jídel (vaří a vydává) Základní škola Dubnice je málotřídní škola rodinného typu. Zajišťuje výuku pro žáky ročníku ZŠ ve třech třídách, jeden ročník samostatně (nejpočetnější), ve dvou třídách vždy po 2 odděleních. Výuka probíhá v jedné budově, ŠD nemá samostatné prostory. Umístění školy Vyučuje se v typické venkovské školní budově, která byla znovu otevřena po celkové rekonstrukci v roce Budova školy je velmi vhodně umístěna uprostřed obce a při průjezdu obcí po hlavní komunikaci nepřehlédnutelná. Stojí v blízkosti obchodu, autobusové zastávky i mateřské školy a je lehce dostupná autem i vhodnými časovými spoji autobusové dopravy. Přímo v budově je současně sídlo obecního úřadu a pošty se samostatnými vchody, takže jejich provoz neomezuje činnost školy. Je tedy v centru pozornosti a její chod je současně podrobně sledován občany, kterým není osud školy lhostejný. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

6 Strana Strana 6 Podmínky školy Klima školy je celkově příznivé. Škola je řízena vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi stanovenými: 1) vnitřním režimem pro žáky a zaměstnance školy 2) organizačním řádem 3) vnitřními směrnicemi 4) principy ZŠ a MŠ Dubnice 5) školním řádem a žákovským desaterem 6) vnitřním řádem ŠD Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců a dobré vztahy. Podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a iniciativu z řad pedagogů. Jsou stanovena opatření pro zajištění bezpečnosti žáků i zaměstnanců. Při škole je zřízena ve smyslu zákona č. 561/2004Sb. 167 a 168 Školská rada. Školu v ní zastupují dva členové, které zvolili pedagogičtí pracovníci. Jsme škola málotřídní, rodinného typu s malým počtem žáků ve třídě, v ročníku. Škola je velmi dobře situovaná uprostřed vesnice, je dostupná i pro dojíždějící, autobusové spojení je dobré. Školu často vyhledávají zákonní zástupci dětí, které vyžadují speciální péči, je doporučována i PPP v České Lípě. Spojené ročníky umožňují spolupráci, práci ve skupinách, nutí žáky k větší míře samostatnosti. Vzájemné soužití a propojení aktivit ve všech ročnících při akcích pořádaných školou smazává rozdíl mezi mladšími a staršími dětmi. Také agresivní chování a anonymita v chování se eliminují na minimum. Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy a s tím související možnosti zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

7 Strana Strana 7 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, dvě učitelky s plným úvazkem, tři učitelky se zkráceným úvazkem (nezbytné odbornou způsobilostí HV, AJ), 2 vychovatelky školní družiny s kratším pracovním úvazkem. Přepočtený počet pedagogických pracovníků závisí na počtu přijatých žáků. Provozní zaměstnanci: uklízečka + školnice plný úvazek správce počítačové sítě dohoda o provedení práce účetní dohoda o provedení práce Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Dubnice (místní), Stráže pod Ralskem, Hamru na Jezeře, Břevniště. U dojíždějících dávají zákonní zástupci dětí přednost naší ZŠ před Základní školou ve Stráži pod Ralskem kvůli malému kolektivu a škole rodinného typu, a to zvláště u dětí vyžadujících speciální péči. Pro naši školu to znamená vyšší procento dětí s potřebou speciální péče (průměrně 15% ročně). V dlouhodobém výhledu nepředpokládáme, vzhledem k demografickému vývoji v obci, že by se měl výrazně snížit počet dětí, které školu navštěvují. Současná kapacita 50 žáků je maximální stav, kdy je možné ještě kvalitně zabezpečit výuku jak z hlediska prostoru, tak z hygienických požadavků. Předmět činnosti školy: Základní vzdělávání pro první stupeň ZŠ Počet tříd: 3 Počet ročníků: 5 1. ročník 6 2. ročník 9 Počet žáků: ročník ročník 6 5. ročník 11 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

8 Strana Strana 8 Přehled žáků Do I. třídy chodili žáci 1. a 2. ročníku: 1. ročník Havránková Katka Jelínek Jan Kočka Lukáš Lamač Jan Mujkanović Denis 2. ročník Doleželová Kateřina Fišerová Pavlína Gamrotová Karolína Gamrotová Kristýna Korytar Matyáš Krotilová Iva Opolský Jakub Svoboda Lukáš Štěrbová Karolína Jejich třídní učitelkou byla Mgr. Markéta Marušáková. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

9 Strana Strana 9 Do II. třídy chodili žáci 3. ročníku: 3. ročník Blažek Petr Fendek Matěj Fišer Matyáš Horák Zdeněk Horváth Patrik Humpoláková Dorota Emma Lainerová Markéta Němec Josef Novotná Aneta Viktorie Rejf Domimik Salač Petr Tomáš Jan Valeš Dominik Třídní učitelkou byla Mgr. Jaroslava Hujková Ve III. třídě se spolu učili žáci 4. a 5. ročníku: 4. ročník Badalec Jaroslav Blažek Tomáš Piskáčková Jitka Růžičková Eliška Soukup František Sovová Eliška Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

10 Strana Strana ročník Breidl Jan Brožová Zlata Brzobohatá Anna Buštová Simona Havlíková Adéla Havránková Monika Navrátil Karel Procházka Jan Štěrba Jakub Váňová Daniela Vrána Matěj Jejich třídní učitelkou byla Mgr. Hana Procházková. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

11 Strana Strana Vzdělávací koncepce ročník se vyučoval podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Dubnice: Každý má svou šanci uspět, který byl sestaven podle RVP pro základní vzdělávání a upraven podle pokynů MŠMT k Upravená verze ŠVP má platnost od a byla schválena Školskou radou. Učební plán Učební plán pro školní rok 2013/2014 Oblasti Předměty Ročník Celkem Dispon. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk 9/2 9/2 8/1 7/0 7/ Anglický jazyk 1/1 1/1 3/0 3/0 4/ Matematika 4/0 5/1 5/1 5/1 5/ Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka 2/0 2/0 3/1 0 0 Vlastivěda /0 2/0 Přírodověda /1 2/0 Hudební výchova 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 Výtvarná výchova 1/0 1/0 1/0 2/0 2/ Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/0 2/0 2/0 2/0 2/ Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5 0 Časová dotace 21/3 22/4 24/3 25/2 26/ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

12 Strana Strana 12 Dodatek: V ročníku probíhal v rámci předmětu TV dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání v Plavecké škole Sever v České Lípě. Poznámky: 1. Výuka jednotlivých předmětů probíhala podle rozvrhu hodin v celcích odpovídajících délkou vyučovací hodině (45 min). 2. Při realizaci projektů byly hodiny spojovány do větších celků. 3. Disponibilní hodiny byly použity na posílení výuky AJ v 1. a 2. ročníku, ČJ v ročníku a M ve 2. a 3. ročníku. 4. Dramatická výchova nebyla zařazena jako samostatný předmět, protože její prvky prolínaly všemi předměty, především pak ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přehled zájmových činností název vedoucí počet hodin výuka hry na flétnu Markéta Marušáková 2 počítačový kroužek Markéta Marušáková Lucie Odvárková 1 1 počítačový kroužek - časopis Hana Procháková 1 výtvarný kroužek Hana Procházková 1 pracovní činnosti Iva Hujková 1 příprava na přijímací zkoušky na gymnázium Hana Procházková 1 taneční kroužek Zuzana Sočinská 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

13 Strana Strana 13 Další péče logopedická Jaroslava Hujková 4 dyslektická náprava Jaroslava Hujková 1 3. Statistické údaje Základní údaje Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele ,7 Údaje o prospěchu žáků Počet žáků prospěl s vyz. prospěl neprospěl celkem 45 (k 30.6.) procent Rozbor chování stupeň počet % Počet omluvených hodin ročník hodiny průměr , , , , ,9 celkem ,1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

14 Strana Strana 14 Počet neomluvených hodin 2013/ Počty žáků přihlášených k přijímacím zkouškám a přijatých na osmileté Gymnázium do Mimoně: přihlášeno: přijato: 5 žáků 4 žáci Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

15 Strana Strana Podmínky vzdělávací činnosti 4.1. Technické zajištění V technickém stavu budovy nedošlo proti předešlému roku k žádným změnám. Budova má na stávající kapacitu 50 žáků odpovídající prostorové, hygienické, světelné i tepelné podmínky k výuce. Splňuje podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků i pracovníků školy. Vyučovalo se ve třech velice pěkných a dobře vybavených učebnách, v jedné je televize s DVD přehrávačem. Ve dvou učebnách je nainstalovaná interaktivní tabule. Nadále byla využívána k výuce i místnost místní knihovny (na literární výuku, mimoškolní činnost s knihami a mimočítankovou četbu) a místnost sborovny. Plně byla využita tělocvična, ale také hřiště TJ Sokol Dubnice. Víceúčelový sportovní areál, jehož součástí je běžecký ovál, doskočiště a hřiště na míčové hry, je maximálně využíván, pokud to přírodní podmínky dovolí. V říjnu proběhla realizace dětského hřiště na školním pozemku, herní prvky využívá i MŠ a veřejnost. Materiální podmínky 1. Učebnice Odpovídaly vzdělávacímu programu školy, využívaná nabídka učebnic nakladatelství Prodos byla doplněna pracovními sešity nakladatelství Alter, Fortuna, Pansofia, Nová škola Brno, Didaktis, Jinan a Studio 1+1. V anglickém jazyce bylo vyučováno podle učebnic nakladatelství Oxford. Škola využívá i nabídek programů pro interaktivní výuku NOVÉ ŠKOLY Brno, Silcomu, eurodidact. 2. Didaktická technika Pro potřeby vyučování je zatím dostačující, v dobrém technickém stavu a byla po celý rok účelně využívána. Škola má 1 televizor, CD přehrávač (každá třída má k dispozici HIFI soupravu). Letos byla zakoupena nová kopírka a tiskárna k počítači Na hudební výchovu využíváme starší klavír, digitální klávesy, jednoduchý Orffův instrumentář a nástroje z dílny Evy Jenčkové. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

16 Strana Strana Počítačová technika Škola je vybavena dvěma interaktivními tabulemi, dostatečným počtem počítačů a notebooků. Správce počítačové sítě vše obětavě udržuje v provozu. I v tomto školním roce přikoupila škola nové programy a učitelky si samy vytvářejí materiály k tomu, aby veškerá ICT technika mohla být maximálně využívána. Počítače jsou využívané téměř nepřetržitě. V tomto školním roce se naše škola přihlásila ke spolupodílení se na projektu Dotyková zařízení ve výuce v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a stala se partnerem UJEP v Ústí nad Labem. Jako partner získá vhodné dotykové mobilní zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů a účastní se na vzdělávání tak, aby učitelé byli schopni s tímto zařízením kvalitně pracovat ve výuce. Partnerská smlouva byla dohodnuta a projekt by měl být ukončen k Tělocvična Vybavení zůstává na stejné, tedy na velmi nedostačující úrovni jak prostorové, tak materiální. Díky tomu, že se škola zapojila do celostátního projektu Česko sportuje, získala jako odměnu do vybavení tělesné výchovy švihadla, digitální váhu, pásmo, stopky, fotbalový a basketbalový míč a další drobnosti ve velké sportovní tašce. V budoucích letech se musíme zaměřit na zlepšení v této velmi důležité oblasti. 5. Knihovna Není na škole žádná. Metodické knihy byly doplněny o aktuální odborné publikace, žákovskou knihovnu nahradila velmi dobře místní knihovna obecního úřadu, která je umístěna v přízemí budovy a je žákům kdykoliv k dispozici. Škola odebírá pravidelně měsíčník Moderní vyučování, Škola a rodina a Poradce Personální zajištění V tomto školním roce zajišťoval provoz školy kolektiv 9 pracovníků. Pracovník Vzdělání Délka praxe Ředitelka: J. Hujková VŠ 1. stupeň ZŠ, spec. ped. 40 let Učitelka: H. Procházková VŠ 1. stupeň ZŠ 19 let Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

17 Strana Strana 17 Učitelka: M. Červená VŠ - sociální politika a sociální práce 5 let Učitelka: M. Marušáková VŠ 2. stupeň ZŠ, ČJ + HV 17 let Učitelka: I. Hujková VOŠS, Pedagogika a Psychologie metodika volnočasových aktivit 6 let Učitelka: L. Odvárková SPgŠ - vychovatelství 3 roky Vychovatelka: Š. Odvárková SOŠ s.r.o. 18 let Školnice: Š. Odvárková SOŠ s.r.o. 18 let Správce ICT: V. Opolský Základní 4 roky Uklízečka: L. Šíbová Základní pánská krejčová 2 roky Údaje o pedagogických pracovnících Počet nových absolventů PF Do 30-ti let let let nad 51 let a důchodci Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen OPZÚ plná 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 OZ 0 0 0/0 0 0 PZ 0 1/1 1/1 1/1 0 Žádná 0 1/ Z toho specializované činnosti výchovný poradce 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 školní prevence 1 koordinátor environmentální výchovy 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

18 Strana Strana 18 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích do 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,48 1,45 2,34 1,00 0 6,27 z toho ženy 1,48 1,45 2,34 1,00 0 6,27 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. dlouhodobé vzdělávání Jméno Název vzdělávání, kurzu Šárka Odvárková Pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Speciální pedagogika 2. vícedenní vzdělávání Jméno Název vzdělávání, kurzu Iva Hujková Markéta Marušáková Logopedický asistent 80 hodin Logopedický asistent 80 hodin 3. jednodenní vzdělávání, kurzy Jméno Název vzdělávání, kurzu Iva Hujková Zdravotní tělesná výchova Jarní výtvarné nápady pro žáky na 1. stupni ZŠ Markéta Marušáková Comenia script Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Podzimní zpívání Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

19 Strana Strana 19 Pohybové hry s hudbou Lucie Odvárková Šárka Odvárková Hana Procházková Kurz základní normy zdravotních znalostí Kurz základní normy zdravotních znalostí Informační systém školy, webová prezentace školy Přehled aprobovanosti na ZŠ Ročník Celkem odučeno hodin týdně S pedagogickou způsobilostí Bez pedagogické způsobilosti , , , , ,38 ŠD vych % kvalifikovanosti Skutečný počet odučených hodin týdně 1. třída ( ročník) 23 hodin 2. třída 3. ročník 23 hodin 3. třída ( ročník) 34 hodin celkem 80 hodin (dělené hodiny angličtiny, tělesné výchovy, hudební výchovy, prvouky, přírodovědy a vlastivědy) aprobovaně 51 hodin. 63,7 % neaprobovaně 29 hodin. 36,3 % Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

20 Strana Strana 20 Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet Počet hodin vyučujících týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti Počet Počet vyučujícíc hodin h týdně tj. % Matematika , Prvouka , ,4 Český jazyk , Přírodověda , Vlastivěda , Angličtina ,0 Přepočtený počet pracovníků na ZŠ Počet pracovníků celkem 8,05 Počet pedagogických pracovníků 6,96 z toho učitelů 5,05 z toho vychovatelů ŠD 1,21 z toho asistent pedagoga 0,7 Počet nepedagogických pracovníků 1,09 z toho školnice 1,00 z toho správce ICT 0,09 Díky zodpovědnému přístupu všech pracovníků k plnění svých povinností, ochotou obětovat svůj volný čas a díky pěkným vztahům mezi nimi nebylo nutné řešit žádné závažnější problémy nebo stížnosti ze strany zákonných zástupců. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

21 Strana Strana Průběh vzdělávací a výchovné činnosti 5.1. Organizace školního roku 2013/ září nastoupilo do školy 45 žáků. V průběhu roku se počet žáků nezměnil. Vyučování probíhalo ve třech třídách a školní rok byl ukončen se 45 žáky. 1. třída: třídní učitelka M. Marušáková 2 oddělení : 1. ročník - 6 žáků 2. ročník - 9 žáků 2. třída: třídní učitelka J. Hujková 1 oddělení : 3. ročník - 13 žáků 3. třída: třídní učitelka H. Procházková 2 oddělení : 4. ročník - 6 žáků 5. ročník - 11 žáků Vyučovalo se podle učebních osnov ŠVP Základní školy a Mateřské školy Dubnice. ŠVP ZŠ byl upraven podle pokynů MŠMT a schválena Školskou radou. Nová verze je platná od Vzdělávací program se řídil celoročním plánem školy a současně využíval některé nabídky a reagoval na aktuální situace k výchovnému působení. Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby pokud možno respektoval individuální potřeby a zvláštnosti dětí 1. stupně ZŠ. Vzhledem k tomu, že máme ve škole i děti dojíždějící, snažili jsme se sestavit rozvrh hodin bez odpoledního vyučování. Na škole pracovala dvě oddělení družiny, do kterých bylo přihlášeno celkem 42 žáků. Provoz školní družiny byl 4 hodiny denně a to pouze v odpoledních hodinách od 11,45 do 15,45 hodin. V době vedlejších prázdnin ani o hlavních prázdninách provoz ŠD neprobíhal. Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na činnosti školní družiny jsme vybírali od rodičů 100,- Kč za měsíc na jedno dítě. Všechny tyto prostředky byly využity na nákup vybavení a hraček pro školní družinu. Školní budova byla otevřena denně od 5,30 hod pro všechny děti bez ohledu na to, zda byly přihlášené do školní družiny. Ranní provoz probíhal neomezeně ve všech třídách, děti se zabavily podle svého zájmu, k dispozici jim byly počítače, herna školní družiny, televize, Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

22 Strana Strana 22 tenisový stůl na chodbě, kulečník, stolní kopaná a podobně. Dozor nad dětmi byl zabezpečován takto: 5,30 hod - 7,40 hod Hujková Jaroslava 7,40 hod - 12,35 hod vyučující učitelky podle rozpisu dohledů 12,35 hod - 15,45 hod vychovatelka ŠD Přestávky hlavní přestávku trávili žáci většinou na školní zahradě, při nepřízni počasí ve třídách, měli také možnost hrát stolní tenis nebo stolní fotbal. krátké přestávky využívali žáci většinou k občerstvení, osobní hygieně a ke hrám na koberci v zadní části třídy nebo na prostorné chodbě. Školní řád sestavila ředitelka podle potřeb školy a děti i zákonní zástupci byli s jeho zněním seznámeni hned na začátku školního roku. Žáci byli také poučeni o bezpečnosti při činnostech ve škole a dále byli poučováni při jednotlivých akcích, které vyžadovaly zvýšené bezpečnostní úsilí. Pro všechny zaměstnance byl závazný vnitřní řád školy a organizační řád pro tento školní rok. pro žáky bylo sestaveno srozumitelné Žákovské desatero, do kterého byla shrnuta základní pravidla ze školního řádu. BOZP a PO Pracovní úrazy: 0 Vážné úrazy dětí: 0 Drobné úrazy: 7 Odškodněné pojišťovnou: 3 na mimořádné akce byli zákonní zástupci vždy včas písemně upozorněni a měli možnost vyjádřit k nim své stanovisko. všichni zaměstnanci měli platnou preventivní lékařskou prohlídkou. pravidla BOZP byla zodpovědně všemi pracovníky dodržována. Během školního roku nedošlo k žádnému závažnému porušení pokynů. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

23 Strana Strana Podíl školy na utváření osobnosti žáka a) splnění vyučovacích osnov ve všech ročnících Splnit vyučovací osnovy v každém ročníku vyžadovalo promyšlený individuální přístup ke každému žákovi, v některých případech ve spolupráci s PPP v České Lípě. V péči PPP v České Lípě bylo 6 žáků, jedna byla v péči SPC pro sluchově postižené v Liberci a měla IVP. Učitelka 5. ročníku připravila 5 žáků k přijímacímu řízení na víceleté Gymnázium v Mimoni, 4 byli přijati, 3 žáci přestoupili na II. stupeň ZŠ do Stráže pod Ralskem, 3 žáci do Jablonného v Podještědí a 1 do Žibřidic. Ve všech ročnících se osnovy podařilo splnit. b) prevence sociálně patologických jevů Po celý rok se škola řídila v této oblasti minimálním preventivním programem Výchova ke zdravému způsobu života a prevence závislosti. Cílem tohoto úkolu bylo: vytvořit ve škole příznivé a přátelské klima a nedopustit, aby byla podporována jakákoliv sociální patologie v chování umožnit uplatnění každému dítěti ve směru, ve kterém má možnost uspět a získat sebedůvěru V rámci programu se škola zabývala těmito tématy: péče o zdraví alkohol a kouření drogy mezilidské vztahy a sexuální výchova Péče o zdraví dětí a) v oblasti stravování stravování zabezpečovala školní jídelna v budově Mateřské školy v Dubnici stravovalo se 44 dětí a 6 dospělých děti byly do jídelny odváděny společně, dozor zajišťovaly vychovatelky ŠD. z minulých let přetrvává problém s kulturou stolování (malé stolečky a malý počet míst) Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

24 Strana Strana 24 škola pokračovala v akci školní mléko mléko a mléčné výrobky odebíralo průměrně 41 žáků a odebráno bylo za školní rok 2013/2014: celkem výrobků dotovaných státem (průměr na žáka 112 výrobků). Vzhledem k tomu, že žák může odebírat 1 dotovaný výrobek denně, mohla naše škola odebrat v tomto školním roce 8505 výrobků dotovaných státem. Z toho vyplývá poznatek, že rodiče žáků využívají možnost nákupu mléčných výrobků pro své děti na 59,4 %, což je pokles oproti loňskému roku o 12,6 %. učitelé dohlíželi na dodržování pitného režimu a kulturu stolování při svačení škola pokračovala v projektu dotovaného z prostředků EU Ovoce do škol- 2x za měsíc dostali žáci zdarma ovoce nebo ovocný nápoj, dodávky zajistila také společnost LACTEA. b) v oblasti prevence nemocí a úrazů škola pokračovala ve výukovém programu péče o chrup pro 1. stupeň ZŠ Zdravé zuby, který vychází ze základních dokumentů Světové zdravotnické organizace a plně respektuje Standart základního vzdělávání MŠMT ČR. škola zajistila dva týdenní ozdravné pobyty dětí s maximálním pohybovým vyžitím v přírodě. škola zajistila od listopadu 2013 do února 2014 všem dětem plavecký výcvik v Plavecké škole Sever v České Lípě, kde proběhlo 10 dvouhodinových lekcí. Plavecký kurz je každoročně hrazen z prostředků, které škole přidělil OÚ. Na dopravu do bazénu přispěli zákonní zástupci. Kuru se zúčastnily i děti z MŠ. po celý školní rok ředitelka školy dohlížela na dodržování zdravotních hledisek při vyučování (větrání, dostatek osvětlení, nepřetěžování dětí, relaxace o přestávkách, čistota a dodržování hygienických zásad, ). v tomto roce nebyla na našem zařízení kontrola z Krajské hygienické stanice a neshledala nedostatky ze strany dodržování hygienických zásad (viz přílohy). Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

25 Strana Strana 25 proběhla kontrola tělovýchovného zařízení a herních prvků na školní zahradě, drobné nedostatky byly průběžně odstraněny, nedostatky většího rozsahu byly nahlášeny zřizovateli a ten se postaral o odstranění. c) v oblasti prevence závislostí Už na 1. stupni zaznamenáváme první experimenty s cigaretami a alkoholem. Rizikovými faktory jsou: tolerance kouření a pití alkoholu v mnoha rodinách a snadná dostupnost cigaret a alkoholu, vliv kamarádů, atraktivita kouření a nevhodné reklamy. Naše škola si dala tyto cíle: přijatelnou formou děti informovat o negativních následcích pití alkoholu a kouření vysvětlovat dětem i riziko pasivního kouření dát dětem příklady znevýhodňování závislých kuřáků a alkoholiků mít nadále školu důsledně jako nekuřácké pracoviště dospělých při prevenci diagnostikovat děti, u nichž je větší pravděpodobnost, že budou více ohrožené společensky patologickými jevy a na ně zaměřit zvýšenou pozornost škola si určila za cíl zapojit problémové žáky do mimoškolní činnosti, nabídnout jim přitažlivou práci v různých kroužcích d) v oblasti mezilidských vztahů a sexuální výchovy V této oblasti učitelky zaměřily pozornost na tyto cíle: naučit děti být tolerantní, vzájemně si pomáhat chápat první projevy zamilovanosti a orientovat se v nich v rámci prevence probíhaly 1x za měsíc týdenní projekty s tématy zaměřenými na mezilidské vztahy učit děti rozlišovat, jaké důvěrnosti dospělých má dítě považovat za nepatřičné atd. V letošním školním roce škola neřešila vážné případy šikany mezi spolužáky. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

26 Strana Strana Provozní zajištění Porady Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo 5 pedagogických rad a každý měsíc krátké pracovní schůzky, které měly za úkol řešit aktuální problémy a při nichž se projednávaly organizační záležitosti. První pedagogická rada se uskutečnila v srpnovém přípravném týdnu a jejím programem bylo: stanovit úkoly k organizačnímu zabezpečení školního roku sestavit rozvrh hodin schválit: Celoroční program školy a ŠD Vnitřní řád školy a ŠD Organizační řád školy a ŠD Školní řád Žákovské desatero zkontrolovat materiální zajištění výuky proškolit učitele v oblasti BOZP a PO Další porady se uskutečnily vždy po čtvrtletích a byly klasifikační. Cílem měsíčních schůzek bylo sestavit plán akcí na další období. Vzhledem k tomu, že všechny učitelky jsou v neustálém kontaktu, daří se informovat o všech organizačních záležitostech každého okamžitě a aktuálně řešit problémy. Schůzky s rodiči V průběhu školního roku se uskutečnily 2 schůzky s rodiči. 1. schůzka proběhla na začátku školního roku 2. září a jejím cílem bylo: seznámit rodiče s organizací školního roku seznámit rodiče s ročním plánem školy nabídnout zájmovou činnost pro děti seznámit rodiče s provozem ŠD a možností stravování Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

27 Strana Strana 27 Během školního roku poslaly učitelky v období listopadu a dubna písemné zprávy o prospěchu dětí a informace o připravovaných akcí s nabídkou osobní konzultace v případě zájmu ze strany rodičů, pokud by písemná zpráva nebyla dostačující. Tuto formu informací přijali rodiče s větším zájmem než třídní schůzky. 2. schůzka proběhla na závěr školního roku, kdy byla už tradičně většina rodičů společně s představiteli OÚ a sponzory přítomna při slavnostním předávání vysvědčení a hodnocení školního roku. Děti se při této příležitosti rozloučily se školním rokem pečlivě připraveným vystoupením. Spolupráce s rodiči je na naší škole velmi pěkná a neformální. Problémy, kterým se ani naše škola nevyhnula, jsme se snažili řešit s rodiči okamžitě a individuálně, rodiče byli zváni do školy podle potřeby. Ke stálému kontaktu sloužily i písemné zprávy pomocí pracovníčků či týdenních plánů ( Týdeníček, Informáček) a měsíční plány akcí na nástěnce u vchodových dveří Kulturní a společenské akce K plnění cílů, které si škola stanovila, přispěly i akce, které v tomto školním roce uskutečnila, nebo kterých se účastnila: Divadelní představení Zvířátka v ZOO Drakiáda Vítání občánků vystoupení žáků školy na akci OÚ Hudební pořad Kytara a moderní hudba Halloweenský rej akce s MŠ Beseda se spisovatelem Petrem Holánem Divadelní představení Kozlík divadelní společnost AGNES Vánoce v Aréně TIPSPORT ARÉNA v Liberci Prodejní vánoční trhy Vánoční zpívání v kostele v Dubnici Vánoční besídka společně s MŠ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Obsah vzdělávání 5. Formy vzdělávání 6. Časový plán 7. Řízení

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více