Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 název: Základní škola a Mateřská škola Dubnice adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice , Dubnice 240, okres Česká Lípa telefon: internetové stránky: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracoval: předkládá: Mgr. Jaroslava Hujková Mgr. Jaroslava Hujková místo a datum zpracování: v Dubnici dne razítko školy, podpis ředitele:

2 Strana Strana 2 1. Obsah zprávy: 1. OBSAH ZPRÁVY: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY TYP ZAŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE STATISTICKÉ ÚDAJE PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ PODÍL ŠKOLY NA UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI ŽÁKA PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE TURISTICKÉ A SPORTOVNÍ AKCE OZDRAVNÝ POBYT S VYUČOVÁNÍM V PŘÍRODĚ PÉČE O DĚTI S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI ŠKOLNÍMI ZAŘÍZENÍMI HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S MIMOŠKOLNÍMI ZAŘÍZENÍMI HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM HODNOCENÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY HODNOCENÍ ŠKOLY RODIČI HODNOCENÍ ŠKOLY ŽÁKY DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY SBĚR HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI PREVENCE PATOLOGICKÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY KONTROLNÍ ČINNOST NADŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

3 Strana Strana KONTROLNÍ ČINNOST ŘEDITELKY ŠKOLY KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY DLOUHODOBÉ CÍLE STŘEDNĚDOBÉ CÍLE KRÁTKODOBÉ CÍLE ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

4 Strana Strana 4 2. Charakteristika školy 2.1 Typ zařízení Oficiální název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice Dubnice 240, , okres Česká Lípa Ředitelka školy a koordinátorka ŠVP: Mgr. Jaroslava Hujková Telefon: Právní forma: příspěvková organizace IČ: REDIZO: IZO: Zařazení do sítě škol: rozhodnutí o změně názvu ZŠ a MŠ Dubnice (č. j. OŠMTS 021 / 2012 RZS) Zřizovatel školy Název: Obec Dubnice, okres Česká Lípa Adresa: Obec Dubnice 240, Telefon: ; Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

5 Strana Strana 5 Charakteristika školy J.A.Komenský: Škola jest místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. Poslání školy Naším nejdůležitějším cílem je: získat, udržet a posílit pozitivní postoj žáka k učení; usnadnit svým pojetím přechod žáků z předškolní výchovy do pravidelného a systematického vzdělávání; umožnit, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání; zajistit kvalitní primární základy vzdělání. Úplnost, velikost školy Škola sdružuje: mateřskou školu s kapacitou 30 dětí základní školu s kapacitou 50 žáků školní družinu s kapacitou 45 žáků školní jídelnu s kapacitou 100 jídel (vaří a vydává) Základní škola Dubnice je málotřídní škola rodinného typu. Zajišťuje výuku pro žáky ročníku ZŠ ve třech třídách, jeden ročník samostatně (nejpočetnější), ve dvou třídách vždy po 2 odděleních. Výuka probíhá v jedné budově, ŠD nemá samostatné prostory. Umístění školy Vyučuje se v typické venkovské školní budově, která byla znovu otevřena po celkové rekonstrukci v roce Budova školy je velmi vhodně umístěna uprostřed obce a při průjezdu obcí po hlavní komunikaci nepřehlédnutelná. Stojí v blízkosti obchodu, autobusové zastávky i mateřské školy a je lehce dostupná autem i vhodnými časovými spoji autobusové dopravy. Přímo v budově je současně sídlo obecního úřadu a pošty se samostatnými vchody, takže jejich provoz neomezuje činnost školy. Je tedy v centru pozornosti a její chod je současně podrobně sledován občany, kterým není osud školy lhostejný. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

6 Strana Strana 6 Podmínky školy Klima školy je celkově příznivé. Škola je řízena vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi stanovenými: 1) vnitřním režimem pro žáky a zaměstnance školy 2) organizačním řádem 3) vnitřními směrnicemi 4) principy ZŠ a MŠ Dubnice 5) školním řádem a žákovským desaterem 6) vnitřním řádem ŠD Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců a dobré vztahy. Podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a iniciativu z řad pedagogů. Jsou stanovena opatření pro zajištění bezpečnosti žáků i zaměstnanců. Při škole je zřízena ve smyslu zákona č. 561/2004Sb. 167 a 168 Školská rada. Školu v ní zastupují dva členové, které zvolili pedagogičtí pracovníci. Jsme škola málotřídní, rodinného typu s malým počtem žáků ve třídě, v ročníku. Škola je velmi dobře situovaná uprostřed vesnice, je dostupná i pro dojíždějící, autobusové spojení je dobré. Školu často vyhledávají zákonní zástupci dětí, které vyžadují speciální péči, je doporučována i PPP v České Lípě. Spojené ročníky umožňují spolupráci, práci ve skupinách, nutí žáky k větší míře samostatnosti. Vzájemné soužití a propojení aktivit ve všech ročnících při akcích pořádaných školou smazává rozdíl mezi mladšími a staršími dětmi. Také agresivní chování a anonymita v chování se eliminují na minimum. Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy a s tím související možnosti zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

7 Strana Strana 7 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, dvě učitelky s plným úvazkem, tři učitelky se zkráceným úvazkem (nezbytné odbornou způsobilostí HV, AJ), 2 vychovatelky školní družiny s kratším pracovním úvazkem. Přepočtený počet pedagogických pracovníků závisí na počtu přijatých žáků. Provozní zaměstnanci: uklízečka + školnice plný úvazek správce počítačové sítě dohoda o provedení práce účetní dohoda o provedení práce Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Dubnice (místní), Stráže pod Ralskem, Hamru na Jezeře, Břevniště. U dojíždějících dávají zákonní zástupci dětí přednost naší ZŠ před Základní školou ve Stráži pod Ralskem kvůli malému kolektivu a škole rodinného typu, a to zvláště u dětí vyžadujících speciální péči. Pro naši školu to znamená vyšší procento dětí s potřebou speciální péče (průměrně 15% ročně). V dlouhodobém výhledu nepředpokládáme, vzhledem k demografickému vývoji v obci, že by se měl výrazně snížit počet dětí, které školu navštěvují. Současná kapacita 50 žáků je maximální stav, kdy je možné ještě kvalitně zabezpečit výuku jak z hlediska prostoru, tak z hygienických požadavků. Předmět činnosti školy: Základní vzdělávání pro první stupeň ZŠ Počet tříd: 3 Počet ročníků: 5 1. ročník 6 2. ročník 9 Počet žáků: ročník ročník 6 5. ročník 11 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

8 Strana Strana 8 Přehled žáků Do I. třídy chodili žáci 1. a 2. ročníku: 1. ročník Havránková Katka Jelínek Jan Kočka Lukáš Lamač Jan Mujkanović Denis 2. ročník Doleželová Kateřina Fišerová Pavlína Gamrotová Karolína Gamrotová Kristýna Korytar Matyáš Krotilová Iva Opolský Jakub Svoboda Lukáš Štěrbová Karolína Jejich třídní učitelkou byla Mgr. Markéta Marušáková. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

9 Strana Strana 9 Do II. třídy chodili žáci 3. ročníku: 3. ročník Blažek Petr Fendek Matěj Fišer Matyáš Horák Zdeněk Horváth Patrik Humpoláková Dorota Emma Lainerová Markéta Němec Josef Novotná Aneta Viktorie Rejf Domimik Salač Petr Tomáš Jan Valeš Dominik Třídní učitelkou byla Mgr. Jaroslava Hujková Ve III. třídě se spolu učili žáci 4. a 5. ročníku: 4. ročník Badalec Jaroslav Blažek Tomáš Piskáčková Jitka Růžičková Eliška Soukup František Sovová Eliška Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

10 Strana Strana ročník Breidl Jan Brožová Zlata Brzobohatá Anna Buštová Simona Havlíková Adéla Havránková Monika Navrátil Karel Procházka Jan Štěrba Jakub Váňová Daniela Vrána Matěj Jejich třídní učitelkou byla Mgr. Hana Procházková. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

11 Strana Strana Vzdělávací koncepce ročník se vyučoval podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Dubnice: Každý má svou šanci uspět, který byl sestaven podle RVP pro základní vzdělávání a upraven podle pokynů MŠMT k Upravená verze ŠVP má platnost od a byla schválena Školskou radou. Učební plán Učební plán pro školní rok 2013/2014 Oblasti Předměty Ročník Celkem Dispon. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk 9/2 9/2 8/1 7/0 7/ Anglický jazyk 1/1 1/1 3/0 3/0 4/ Matematika 4/0 5/1 5/1 5/1 5/ Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka 2/0 2/0 3/1 0 0 Vlastivěda /0 2/0 Přírodověda /1 2/0 Hudební výchova 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 Výtvarná výchova 1/0 1/0 1/0 2/0 2/ Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/0 2/0 2/0 2/0 2/ Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5 0 Časová dotace 21/3 22/4 24/3 25/2 26/ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

12 Strana Strana 12 Dodatek: V ročníku probíhal v rámci předmětu TV dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání v Plavecké škole Sever v České Lípě. Poznámky: 1. Výuka jednotlivých předmětů probíhala podle rozvrhu hodin v celcích odpovídajících délkou vyučovací hodině (45 min). 2. Při realizaci projektů byly hodiny spojovány do větších celků. 3. Disponibilní hodiny byly použity na posílení výuky AJ v 1. a 2. ročníku, ČJ v ročníku a M ve 2. a 3. ročníku. 4. Dramatická výchova nebyla zařazena jako samostatný předmět, protože její prvky prolínaly všemi předměty, především pak ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přehled zájmových činností název vedoucí počet hodin výuka hry na flétnu Markéta Marušáková 2 počítačový kroužek Markéta Marušáková Lucie Odvárková 1 1 počítačový kroužek - časopis Hana Procháková 1 výtvarný kroužek Hana Procházková 1 pracovní činnosti Iva Hujková 1 příprava na přijímací zkoušky na gymnázium Hana Procházková 1 taneční kroužek Zuzana Sočinská 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

13 Strana Strana 13 Další péče logopedická Jaroslava Hujková 4 dyslektická náprava Jaroslava Hujková 1 3. Statistické údaje Základní údaje Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele ,7 Údaje o prospěchu žáků Počet žáků prospěl s vyz. prospěl neprospěl celkem 45 (k 30.6.) procent Rozbor chování stupeň počet % Počet omluvených hodin ročník hodiny průměr , , , , ,9 celkem ,1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

14 Strana Strana 14 Počet neomluvených hodin 2013/ Počty žáků přihlášených k přijímacím zkouškám a přijatých na osmileté Gymnázium do Mimoně: přihlášeno: přijato: 5 žáků 4 žáci Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

15 Strana Strana Podmínky vzdělávací činnosti 4.1. Technické zajištění V technickém stavu budovy nedošlo proti předešlému roku k žádným změnám. Budova má na stávající kapacitu 50 žáků odpovídající prostorové, hygienické, světelné i tepelné podmínky k výuce. Splňuje podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků i pracovníků školy. Vyučovalo se ve třech velice pěkných a dobře vybavených učebnách, v jedné je televize s DVD přehrávačem. Ve dvou učebnách je nainstalovaná interaktivní tabule. Nadále byla využívána k výuce i místnost místní knihovny (na literární výuku, mimoškolní činnost s knihami a mimočítankovou četbu) a místnost sborovny. Plně byla využita tělocvična, ale také hřiště TJ Sokol Dubnice. Víceúčelový sportovní areál, jehož součástí je běžecký ovál, doskočiště a hřiště na míčové hry, je maximálně využíván, pokud to přírodní podmínky dovolí. V říjnu proběhla realizace dětského hřiště na školním pozemku, herní prvky využívá i MŠ a veřejnost. Materiální podmínky 1. Učebnice Odpovídaly vzdělávacímu programu školy, využívaná nabídka učebnic nakladatelství Prodos byla doplněna pracovními sešity nakladatelství Alter, Fortuna, Pansofia, Nová škola Brno, Didaktis, Jinan a Studio 1+1. V anglickém jazyce bylo vyučováno podle učebnic nakladatelství Oxford. Škola využívá i nabídek programů pro interaktivní výuku NOVÉ ŠKOLY Brno, Silcomu, eurodidact. 2. Didaktická technika Pro potřeby vyučování je zatím dostačující, v dobrém technickém stavu a byla po celý rok účelně využívána. Škola má 1 televizor, CD přehrávač (každá třída má k dispozici HIFI soupravu). Letos byla zakoupena nová kopírka a tiskárna k počítači Na hudební výchovu využíváme starší klavír, digitální klávesy, jednoduchý Orffův instrumentář a nástroje z dílny Evy Jenčkové. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

16 Strana Strana Počítačová technika Škola je vybavena dvěma interaktivními tabulemi, dostatečným počtem počítačů a notebooků. Správce počítačové sítě vše obětavě udržuje v provozu. I v tomto školním roce přikoupila škola nové programy a učitelky si samy vytvářejí materiály k tomu, aby veškerá ICT technika mohla být maximálně využívána. Počítače jsou využívané téměř nepřetržitě. V tomto školním roce se naše škola přihlásila ke spolupodílení se na projektu Dotyková zařízení ve výuce v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a stala se partnerem UJEP v Ústí nad Labem. Jako partner získá vhodné dotykové mobilní zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů a účastní se na vzdělávání tak, aby učitelé byli schopni s tímto zařízením kvalitně pracovat ve výuce. Partnerská smlouva byla dohodnuta a projekt by měl být ukončen k Tělocvična Vybavení zůstává na stejné, tedy na velmi nedostačující úrovni jak prostorové, tak materiální. Díky tomu, že se škola zapojila do celostátního projektu Česko sportuje, získala jako odměnu do vybavení tělesné výchovy švihadla, digitální váhu, pásmo, stopky, fotbalový a basketbalový míč a další drobnosti ve velké sportovní tašce. V budoucích letech se musíme zaměřit na zlepšení v této velmi důležité oblasti. 5. Knihovna Není na škole žádná. Metodické knihy byly doplněny o aktuální odborné publikace, žákovskou knihovnu nahradila velmi dobře místní knihovna obecního úřadu, která je umístěna v přízemí budovy a je žákům kdykoliv k dispozici. Škola odebírá pravidelně měsíčník Moderní vyučování, Škola a rodina a Poradce Personální zajištění V tomto školním roce zajišťoval provoz školy kolektiv 9 pracovníků. Pracovník Vzdělání Délka praxe Ředitelka: J. Hujková VŠ 1. stupeň ZŠ, spec. ped. 40 let Učitelka: H. Procházková VŠ 1. stupeň ZŠ 19 let Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

17 Strana Strana 17 Učitelka: M. Červená VŠ - sociální politika a sociální práce 5 let Učitelka: M. Marušáková VŠ 2. stupeň ZŠ, ČJ + HV 17 let Učitelka: I. Hujková VOŠS, Pedagogika a Psychologie metodika volnočasových aktivit 6 let Učitelka: L. Odvárková SPgŠ - vychovatelství 3 roky Vychovatelka: Š. Odvárková SOŠ s.r.o. 18 let Školnice: Š. Odvárková SOŠ s.r.o. 18 let Správce ICT: V. Opolský Základní 4 roky Uklízečka: L. Šíbová Základní pánská krejčová 2 roky Údaje o pedagogických pracovnících Počet nových absolventů PF Do 30-ti let let let nad 51 let a důchodci Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen OPZÚ plná 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 OZ 0 0 0/0 0 0 PZ 0 1/1 1/1 1/1 0 Žádná 0 1/ Z toho specializované činnosti výchovný poradce 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 školní prevence 1 koordinátor environmentální výchovy 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

18 Strana Strana 18 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích do 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,48 1,45 2,34 1,00 0 6,27 z toho ženy 1,48 1,45 2,34 1,00 0 6,27 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. dlouhodobé vzdělávání Jméno Název vzdělávání, kurzu Šárka Odvárková Pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Speciální pedagogika 2. vícedenní vzdělávání Jméno Název vzdělávání, kurzu Iva Hujková Markéta Marušáková Logopedický asistent 80 hodin Logopedický asistent 80 hodin 3. jednodenní vzdělávání, kurzy Jméno Název vzdělávání, kurzu Iva Hujková Zdravotní tělesná výchova Jarní výtvarné nápady pro žáky na 1. stupni ZŠ Markéta Marušáková Comenia script Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Podzimní zpívání Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

19 Strana Strana 19 Pohybové hry s hudbou Lucie Odvárková Šárka Odvárková Hana Procházková Kurz základní normy zdravotních znalostí Kurz základní normy zdravotních znalostí Informační systém školy, webová prezentace školy Přehled aprobovanosti na ZŠ Ročník Celkem odučeno hodin týdně S pedagogickou způsobilostí Bez pedagogické způsobilosti , , , , ,38 ŠD vych % kvalifikovanosti Skutečný počet odučených hodin týdně 1. třída ( ročník) 23 hodin 2. třída 3. ročník 23 hodin 3. třída ( ročník) 34 hodin celkem 80 hodin (dělené hodiny angličtiny, tělesné výchovy, hudební výchovy, prvouky, přírodovědy a vlastivědy) aprobovaně 51 hodin. 63,7 % neaprobovaně 29 hodin. 36,3 % Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

20 Strana Strana 20 Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet Počet hodin vyučujících týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti Počet Počet vyučujícíc hodin h týdně tj. % Matematika , Prvouka , ,4 Český jazyk , Přírodověda , Vlastivěda , Angličtina ,0 Přepočtený počet pracovníků na ZŠ Počet pracovníků celkem 8,05 Počet pedagogických pracovníků 6,96 z toho učitelů 5,05 z toho vychovatelů ŠD 1,21 z toho asistent pedagoga 0,7 Počet nepedagogických pracovníků 1,09 z toho školnice 1,00 z toho správce ICT 0,09 Díky zodpovědnému přístupu všech pracovníků k plnění svých povinností, ochotou obětovat svůj volný čas a díky pěkným vztahům mezi nimi nebylo nutné řešit žádné závažnější problémy nebo stížnosti ze strany zákonných zástupců. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

21 Strana Strana Průběh vzdělávací a výchovné činnosti 5.1. Organizace školního roku 2013/ září nastoupilo do školy 45 žáků. V průběhu roku se počet žáků nezměnil. Vyučování probíhalo ve třech třídách a školní rok byl ukončen se 45 žáky. 1. třída: třídní učitelka M. Marušáková 2 oddělení : 1. ročník - 6 žáků 2. ročník - 9 žáků 2. třída: třídní učitelka J. Hujková 1 oddělení : 3. ročník - 13 žáků 3. třída: třídní učitelka H. Procházková 2 oddělení : 4. ročník - 6 žáků 5. ročník - 11 žáků Vyučovalo se podle učebních osnov ŠVP Základní školy a Mateřské školy Dubnice. ŠVP ZŠ byl upraven podle pokynů MŠMT a schválena Školskou radou. Nová verze je platná od Vzdělávací program se řídil celoročním plánem školy a současně využíval některé nabídky a reagoval na aktuální situace k výchovnému působení. Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby pokud možno respektoval individuální potřeby a zvláštnosti dětí 1. stupně ZŠ. Vzhledem k tomu, že máme ve škole i děti dojíždějící, snažili jsme se sestavit rozvrh hodin bez odpoledního vyučování. Na škole pracovala dvě oddělení družiny, do kterých bylo přihlášeno celkem 42 žáků. Provoz školní družiny byl 4 hodiny denně a to pouze v odpoledních hodinách od 11,45 do 15,45 hodin. V době vedlejších prázdnin ani o hlavních prázdninách provoz ŠD neprobíhal. Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na činnosti školní družiny jsme vybírali od rodičů 100,- Kč za měsíc na jedno dítě. Všechny tyto prostředky byly využity na nákup vybavení a hraček pro školní družinu. Školní budova byla otevřena denně od 5,30 hod pro všechny děti bez ohledu na to, zda byly přihlášené do školní družiny. Ranní provoz probíhal neomezeně ve všech třídách, děti se zabavily podle svého zájmu, k dispozici jim byly počítače, herna školní družiny, televize, Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

22 Strana Strana 22 tenisový stůl na chodbě, kulečník, stolní kopaná a podobně. Dozor nad dětmi byl zabezpečován takto: 5,30 hod - 7,40 hod Hujková Jaroslava 7,40 hod - 12,35 hod vyučující učitelky podle rozpisu dohledů 12,35 hod - 15,45 hod vychovatelka ŠD Přestávky hlavní přestávku trávili žáci většinou na školní zahradě, při nepřízni počasí ve třídách, měli také možnost hrát stolní tenis nebo stolní fotbal. krátké přestávky využívali žáci většinou k občerstvení, osobní hygieně a ke hrám na koberci v zadní části třídy nebo na prostorné chodbě. Školní řád sestavila ředitelka podle potřeb školy a děti i zákonní zástupci byli s jeho zněním seznámeni hned na začátku školního roku. Žáci byli také poučeni o bezpečnosti při činnostech ve škole a dále byli poučováni při jednotlivých akcích, které vyžadovaly zvýšené bezpečnostní úsilí. Pro všechny zaměstnance byl závazný vnitřní řád školy a organizační řád pro tento školní rok. pro žáky bylo sestaveno srozumitelné Žákovské desatero, do kterého byla shrnuta základní pravidla ze školního řádu. BOZP a PO Pracovní úrazy: 0 Vážné úrazy dětí: 0 Drobné úrazy: 7 Odškodněné pojišťovnou: 3 na mimořádné akce byli zákonní zástupci vždy včas písemně upozorněni a měli možnost vyjádřit k nim své stanovisko. všichni zaměstnanci měli platnou preventivní lékařskou prohlídkou. pravidla BOZP byla zodpovědně všemi pracovníky dodržována. Během školního roku nedošlo k žádnému závažnému porušení pokynů. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

23 Strana Strana Podíl školy na utváření osobnosti žáka a) splnění vyučovacích osnov ve všech ročnících Splnit vyučovací osnovy v každém ročníku vyžadovalo promyšlený individuální přístup ke každému žákovi, v některých případech ve spolupráci s PPP v České Lípě. V péči PPP v České Lípě bylo 6 žáků, jedna byla v péči SPC pro sluchově postižené v Liberci a měla IVP. Učitelka 5. ročníku připravila 5 žáků k přijímacímu řízení na víceleté Gymnázium v Mimoni, 4 byli přijati, 3 žáci přestoupili na II. stupeň ZŠ do Stráže pod Ralskem, 3 žáci do Jablonného v Podještědí a 1 do Žibřidic. Ve všech ročnících se osnovy podařilo splnit. b) prevence sociálně patologických jevů Po celý rok se škola řídila v této oblasti minimálním preventivním programem Výchova ke zdravému způsobu života a prevence závislosti. Cílem tohoto úkolu bylo: vytvořit ve škole příznivé a přátelské klima a nedopustit, aby byla podporována jakákoliv sociální patologie v chování umožnit uplatnění každému dítěti ve směru, ve kterém má možnost uspět a získat sebedůvěru V rámci programu se škola zabývala těmito tématy: péče o zdraví alkohol a kouření drogy mezilidské vztahy a sexuální výchova Péče o zdraví dětí a) v oblasti stravování stravování zabezpečovala školní jídelna v budově Mateřské školy v Dubnici stravovalo se 44 dětí a 6 dospělých děti byly do jídelny odváděny společně, dozor zajišťovaly vychovatelky ŠD. z minulých let přetrvává problém s kulturou stolování (malé stolečky a malý počet míst) Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

24 Strana Strana 24 škola pokračovala v akci školní mléko mléko a mléčné výrobky odebíralo průměrně 41 žáků a odebráno bylo za školní rok 2013/2014: celkem výrobků dotovaných státem (průměr na žáka 112 výrobků). Vzhledem k tomu, že žák může odebírat 1 dotovaný výrobek denně, mohla naše škola odebrat v tomto školním roce 8505 výrobků dotovaných státem. Z toho vyplývá poznatek, že rodiče žáků využívají možnost nákupu mléčných výrobků pro své děti na 59,4 %, což je pokles oproti loňskému roku o 12,6 %. učitelé dohlíželi na dodržování pitného režimu a kulturu stolování při svačení škola pokračovala v projektu dotovaného z prostředků EU Ovoce do škol- 2x za měsíc dostali žáci zdarma ovoce nebo ovocný nápoj, dodávky zajistila také společnost LACTEA. b) v oblasti prevence nemocí a úrazů škola pokračovala ve výukovém programu péče o chrup pro 1. stupeň ZŠ Zdravé zuby, který vychází ze základních dokumentů Světové zdravotnické organizace a plně respektuje Standart základního vzdělávání MŠMT ČR. škola zajistila dva týdenní ozdravné pobyty dětí s maximálním pohybovým vyžitím v přírodě. škola zajistila od listopadu 2013 do února 2014 všem dětem plavecký výcvik v Plavecké škole Sever v České Lípě, kde proběhlo 10 dvouhodinových lekcí. Plavecký kurz je každoročně hrazen z prostředků, které škole přidělil OÚ. Na dopravu do bazénu přispěli zákonní zástupci. Kuru se zúčastnily i děti z MŠ. po celý školní rok ředitelka školy dohlížela na dodržování zdravotních hledisek při vyučování (větrání, dostatek osvětlení, nepřetěžování dětí, relaxace o přestávkách, čistota a dodržování hygienických zásad, ). v tomto roce nebyla na našem zařízení kontrola z Krajské hygienické stanice a neshledala nedostatky ze strany dodržování hygienických zásad (viz přílohy). Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

25 Strana Strana 25 proběhla kontrola tělovýchovného zařízení a herních prvků na školní zahradě, drobné nedostatky byly průběžně odstraněny, nedostatky většího rozsahu byly nahlášeny zřizovateli a ten se postaral o odstranění. c) v oblasti prevence závislostí Už na 1. stupni zaznamenáváme první experimenty s cigaretami a alkoholem. Rizikovými faktory jsou: tolerance kouření a pití alkoholu v mnoha rodinách a snadná dostupnost cigaret a alkoholu, vliv kamarádů, atraktivita kouření a nevhodné reklamy. Naše škola si dala tyto cíle: přijatelnou formou děti informovat o negativních následcích pití alkoholu a kouření vysvětlovat dětem i riziko pasivního kouření dát dětem příklady znevýhodňování závislých kuřáků a alkoholiků mít nadále školu důsledně jako nekuřácké pracoviště dospělých při prevenci diagnostikovat děti, u nichž je větší pravděpodobnost, že budou více ohrožené společensky patologickými jevy a na ně zaměřit zvýšenou pozornost škola si určila za cíl zapojit problémové žáky do mimoškolní činnosti, nabídnout jim přitažlivou práci v různých kroužcích d) v oblasti mezilidských vztahů a sexuální výchovy V této oblasti učitelky zaměřily pozornost na tyto cíle: naučit děti být tolerantní, vzájemně si pomáhat chápat první projevy zamilovanosti a orientovat se v nich v rámci prevence probíhaly 1x za měsíc týdenní projekty s tématy zaměřenými na mezilidské vztahy učit děti rozlišovat, jaké důvěrnosti dospělých má dítě považovat za nepatřičné atd. V letošním školním roce škola neřešila vážné případy šikany mezi spolužáky. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

26 Strana Strana Provozní zajištění Porady Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo 5 pedagogických rad a každý měsíc krátké pracovní schůzky, které měly za úkol řešit aktuální problémy a při nichž se projednávaly organizační záležitosti. První pedagogická rada se uskutečnila v srpnovém přípravném týdnu a jejím programem bylo: stanovit úkoly k organizačnímu zabezpečení školního roku sestavit rozvrh hodin schválit: Celoroční program školy a ŠD Vnitřní řád školy a ŠD Organizační řád školy a ŠD Školní řád Žákovské desatero zkontrolovat materiální zajištění výuky proškolit učitele v oblasti BOZP a PO Další porady se uskutečnily vždy po čtvrtletích a byly klasifikační. Cílem měsíčních schůzek bylo sestavit plán akcí na další období. Vzhledem k tomu, že všechny učitelky jsou v neustálém kontaktu, daří se informovat o všech organizačních záležitostech každého okamžitě a aktuálně řešit problémy. Schůzky s rodiči V průběhu školního roku se uskutečnily 2 schůzky s rodiči. 1. schůzka proběhla na začátku školního roku 2. září a jejím cílem bylo: seznámit rodiče s organizací školního roku seznámit rodiče s ročním plánem školy nabídnout zájmovou činnost pro děti seznámit rodiče s provozem ŠD a možností stravování Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

27 Strana Strana 27 Během školního roku poslaly učitelky v období listopadu a dubna písemné zprávy o prospěchu dětí a informace o připravovaných akcí s nabídkou osobní konzultace v případě zájmu ze strany rodičů, pokud by písemná zpráva nebyla dostačující. Tuto formu informací přijali rodiče s větším zájmem než třídní schůzky. 2. schůzka proběhla na závěr školního roku, kdy byla už tradičně většina rodičů společně s představiteli OÚ a sponzory přítomna při slavnostním předávání vysvědčení a hodnocení školního roku. Děti se při této příležitosti rozloučily se školním rokem pečlivě připraveným vystoupením. Spolupráce s rodiči je na naší škole velmi pěkná a neformální. Problémy, kterým se ani naše škola nevyhnula, jsme se snažili řešit s rodiči okamžitě a individuálně, rodiče byli zváni do školy podle potřeby. Ke stálému kontaktu sloužily i písemné zprávy pomocí pracovníčků či týdenních plánů ( Týdeníček, Informáček) a měsíční plány akcí na nástěnce u vchodových dveří Kulturní a společenské akce K plnění cílů, které si škola stanovila, přispěly i akce, které v tomto školním roce uskutečnila, nebo kterých se účastnila: Divadelní představení Zvířátka v ZOO Drakiáda Vítání občánků vystoupení žáků školy na akci OÚ Hudební pořad Kytara a moderní hudba Halloweenský rej akce s MŠ Beseda se spisovatelem Petrem Holánem Divadelní představení Kozlík divadelní společnost AGNES Vánoce v Aréně TIPSPORT ARÉNA v Liberci Prodejní vánoční trhy Vánoční zpívání v kostele v Dubnici Vánoční besídka společně s MŠ Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více