pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:"

Transkript

1 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, číslo akreditované instituce: AK I./I-69/2003 pracovníky školství: Od roku 2005 Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j.: /05-25 sociální pracovníky: Od roku 2010 Akreditovaná instituce MPSV v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditované instituce: 2010/216-I podnikatelské subjekty: Od roku držitelé CERTIFIKACE ISO Jsme členy Asociace pro elektronickou komerci APEK. TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , , ; fax: mobil: , , ID datové schránky: aaqave

2 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Obsah ARCHIV Spisová a archivní služba 42 BYTOVÁ OBLAST Nájem bytů v novém občanském zákoníku v praxi 18 Obce a nemovitosti (v pojetí nového občanského zákoníku) 39 CELNÍ OBLAST Mimounijní obchod komplexně 16 Dodací doložky Incoterms 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH 37 Intrastat CZ v intrakomunitárním obchodu EU 57 Intrastat - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím 79 EKONOMICKÁ OBLAST Podvody v účetnictví 12 Ekonomické minimum 17 Vnitřní kontrolní systém, aneb jak snížit riziko vzniku škod ve firmách 22 Cestovní náhrady aktuálně 23, 82 Pokladna vedení pokladní hotovosti a cenin 30 Technické zhodnocení investičního majetku 33, 83 Fakturace od A do Z 38 Účetní a daňové doklady 49 Finanční analýza firmy 50 Vymáhání a řešení pohledávek/dluhů 51 Účetnictví pro začátečníky - 2denní 54 Jak porozumět účetním výkazům 55 IFRS/IAS vs CAS 73 Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních v roce

3 Aktuality v daních a účetnictví v roce Finanční analýza firmy - 2denní 78 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Exekuce ze mzdy - dohoda o srážkách, exekuce 18 Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky 66 OBCE, MĚSTA, MAGISTRÁTY, KRAJE Správní řád a otázky ke zkouškám ZOZ 8 Občanské průkazy a cestovní doklady 9 Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě 11 Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední 19 Vedení matrik - narození, manželství, úmrtí, registrované partnerství 36 Doručování ve veřejné správě 44 Katastr nemovitostí 51 Ztráty a nálezy ve světle nového občanského zákoníku 58 Správní řád nejen pro nové úředníky 62 Správní řízení ve věcech správního trestání (taxislužba) 64 Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava 66 Úřední deska 71 PERSONÁLNÍ OBLAST Image personalisty - obraz organizace 12, 65 Zákon o ochraně osobních údajů aktuálně 20, 80 Co se o zdravotním pojištění v roce 2015 nedozvíte na souhrnném semináři 21 Zákoník práce - změny a vybraná judikatura v oblasti pracovního práva 30 Zákoník práce, pracovněprávní vztahy, legislativní změny, aktuality 32 Zákoník práce - dovolená, pracovní doba a překážky v práci v roce Zákoník práce komplexně z pohledu teorie i praxe - pro začátečníky 68, 89 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty - I. část 76 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty - II. část 77 3

4 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 PRÁVNÍ OBLAST Právní aspekty činnosti obchodního zástupce 22 Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva 24, 75 Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí 31, 84 Správní řád prakticky (aktuální stav) 42 Vybrané kapitoly občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) s dopadem na obce 43 Nový občanský zákoník pro obce 47 Správní řízení a správní rozhodnutí 48 Ochrana osobních údajů versus informační povinnost správních orgánů 71 ROZVOJ OSOBNOSTI, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Jednání s lidmi, vyjednávání 6, 45 Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky 15 Stres 25 Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk 26 Asertivitou proti stresu 29 Psychiatrické minimum 32 Ochrana proti syndromu vyhoření 35 Komunikovat efektivně nemilé omyly, nebezpečné pasti v komunikaci 40, 86 Profesionální sekretářka, asistentka 46 Úřední písemnosti inspirace praxí 47 Kritika a zvládání konfliktů, jak uspět v kritice a efektivně kritizovat 49 Komunikovat efektivně! (nácvik komunikačních dovedností) 56 Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat 60 Grafologie 64 Jak se naučit správně rozhodovat 70 Pozitivní řešení konfliktů aneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco získat 73 Desatero současné ženy - 2denní kurz 88 4

5 SOCIÁLNÍ OBLAST Reminiscence a její přínos pro seniory 6 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. 10 Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi 14 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. 15 Zjevné a skryté zákonitosti v profesních vztazích 59 Zjevné a skryté zákonitosti partnerských a rodičovských vztahů 61 SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE Zadávání veřejných zakázek - časté chyby dodavatelů 7 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby zadavatelů 10 Hygienické minimum 35, 87 Veřejné zakázky v praxi se zaměřením na zjednodušené podlimitní řízení 53 Veřejné zakázky malého rozsahu 62 STAVEBNÍ OBLAST Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví 24 Stavební řád (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) 27 Stavební řád - problematika přestupků, správních deliktů 52, 81 Vedení stavebního deníku 60 Půdní vestavby suchých staveb 82 Smlouvy a ceny ve výstavbě 85 ŠKOLY Povinnosti ředitele MŠ 13 Školský zákon aktuálně 41 ÚČETNICTVÍ ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací 28 Účetnictví příspěvkových organizací v platné metodice, prováděcí předpisy 39 Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací 55 5

6 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 JEDNÁNÍ S LIDMI, VYJEDNÁVÁNÍ v. s Co určuje naši osobnost a reakce na různé životní i pracovní situace. Typy osobností a jak rozpoznat jejich styl jednání, aneb Co od nich mohu očekávat?. Význam neverbálních projevů při jednání s lidmi a jejich dekódování, odhad komunikačního partnera. Volba vhodné komunikační strategie. Negativní formy komunikace slovní agresivita a naše reakce a jak se naučit nenechat se zahnat do úzkých, manipulace, kritika. Vedení a techniky efektivní komunikace rozhovory s klienty, kolegy a podřízenými. Jak překonávat komunikační bariéry. Empatie ano, ale není to vaše povinnost za každou cenu. Zásady jednání a vyjednávání, využití argumentace. Zvládání námitek a negativního postoje komunikačních partnerů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Šárka KOCIÁNOVÁ, lektorka komunikačních technik a image osobnosti KDY: úterý 5. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-190/2012. Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP, číslo akreditace: 41960/ REMINISCENCE A JEJÍ PŘÍNOS PRO SENIORY v. s Cílem vzdělávacího programu je seznámit s metodou reminiscence a jejího uplatnění v práci se seniory a jinými uživateli. Po absolvování kurzu bude účastník schopen s touto metodou pracovat, alespoň na bázi kreativních reminiscenčních technik. Díky zavedení prvků reminiscence do zařízení sociálních služeb, lze zvláště u seniorů zvýšit kvalitu jejich života. Obsah semináře: Stárnutí a stáří, změny ve stáří. Různé aspekty stárnutí (biologické, psychické a sociální aspekty). Potřeby a motivace starého člověka (potřeby dle Maslowa specifikace potřeb sociálních, autonomie a seberealizace). Strategie adaptace na stáří. Paměť a vzpomínky. Co je to paměť, druhy paměti. Proces zapomínání, poruchy paměti, druhy demencí. Teorie Reminiscence - reminiscence jako terapie a jako 6

7 aktivizační technika. Rozdělení reminiscence dle Norrise a dále rozdělení na narativní, reflektující, expresivní a informační přístupy reminiscence. Funkce a výhody reminiscence, specifika přístupu k této metodě. Účastníci reminiscence. Druhy reminiscence a limitující faktory. Reminiscenční metody (podle cíle, dle použitých prostředků komunikace, a podle dosaženého výsledku). Předměty využívané při reminiscenci. Kreativní metody reminiscence (reminiscenční divadlo, knihy života, reminiscenční krabice). Předpoklady pro výkon funkce reminiscenčního asistenta. Tipy na zavádění reminiscence do péče o uživatele a tipy, jak provádět reminiscenční aktivity skupinové či individuální. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Markéta VACULOVÁ, specialistka KDY: úterý 5. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:30 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1273/2012. Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2012/1456-PC/SP/PP. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ČASTÉ CHYBY DODAVATELŮ V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NOVINKA v. s Veřejné zakázky tvoří v současnosti klíčový segment nejen ve stavebnictví, ale i v jiných oborech. Orientace a znalost procesu veřejných zakázek tvoří předpoklad úspěšného vyhledávání příležitosti, předkládání nabídek i vlastní realizace zakázek. Nabízíme Vám proto specializovaný prakticky zaměřený seminář, který poskytne informace ke klíčovým otázkám veřejných zakázek v roce 2015 z pohledu dodavatele a upozorní na nejčastější nedostatky v nabídkách. Zaměření kurzu: Problematika veřejných zakázek s ohledem na technickou novelu zákona v roce Nejčastější chyby při podávání nabídek a prokazování kvalifikace s ohledem na nastavené kvalifikační předpoklady. Seminář není pouze výkladový, ale důraz je kladen na praxi. Obsah kurzu: Technická novela zákona platná v roce Seznámení se s nastavením požadavků v rámci základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů. Prokazování kvalifikace z pohledu jednotlivých typů řízení zaměření na rozdíly mezi otevřeným a zjednodušeným podlimitním řízením. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele či v případě společné nabídky více dodavate- 7

8 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 lů. Nejčastější chyby při prokazování kvalifikace. Rozhodovací praxe orgánů dohledu týkající se prokazování kvalifikace. Na co nezapomenout v nabídce. Co zadavatelé smějí či nesmějí požadovat. Jak postupovat při podávání žádostí o dodatečné informace. Práva a povinnosti uchazečů. Jednotlivé fáze zadávacího řízení a kdy je čas se začít bránit. Co se děje s Vaší nabídkou po jejím podání. Jaká pochybení mohou vést k vyloučení ze zadávacího řízení. Ukončení zadávacího řízení. Co vše považovat za úkon zadavatele. Správný postup pro podání námitek v jednotlivých fázích zadávacího řízení. Možné postupy zadavatele, rozhodnutí o námitkách. Lhůty k podání návrhu, význam doručení stejnopisu zadavateli. Zákaz uzavřít smlouvu. Správní řízení po technické novele ZVZ. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KDY: úterý 5. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003. SPRÁVNÍ ŘÁD A OTÁZKY KE ZKOUŠKÁM ZOZ v. s Jedná se o specializovaný seminář, který se snaží vyjít vstříc zejména těm úředníkům, kteří i po absolvování přípravy ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, cítí před zkouškou ještě potřebu zopakování resp. procvičení si těch zkušebních otázek, které jim činily v rámci přípravy největší potíže nebo jejichž podstatě dostatečně neporozuměli. Seminář vychází z individuálního přístupu lektora k jednotlivým účastníkům a jejich problémům, týkajících se konkrétních zkušebních otázek, s cílem jejich objasnění a vysvětlení v rozsahu předpokládaných požadavků examinátorů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Miloslav KOKEŠ, lektor IVS Praha KDY: čtvrtek 7. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) 8

9 CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-15/2012. OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA, APLIKACE V PRAXI, NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY v. s Na semináři se účastníci seznámí s pojmem a druhy dokladů, údaji do nich zapisovanými, s podmínkami a postupy při vydávání dokladů, platností dokladů a skončením jejich platnosti, potvrzením o občanském průkazu. Dále budou seznámeni s odepřením vydání cestovního dokladu, s povinnostmi občana, jiných fyzických osob, obecních úřadů, zastupitelských úřadů a Policie ČR. Přestupky a správními delikty na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, včetně sankcí, informačním systémem evidence občanských průkazů a cestovních dokladů, výdejem údajů z informačního systému evidence občanských průkazů a cestovních dokladů a s informacemi o nové právní úpravě včetně připravované právní úpravy. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Marie ZEMANOVÁ, vedoucí oddělení přípravy předpisů a kontroly, odbornice na danou problematiku, lektorka a členka zkušebních komisí IVS KDY: čtvrtek 7. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-102/2010. Tradice, Stabilita, Moudrost - Vaše vzdělávací agentura - 9

10 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY I. NOVINKA v. s Současná právní úprava vymáhání pohledávek v Česku je složitá již nejen pro laiky, ale často i pro odbornou veřejnost. Nuceným výkonem práva na základě zákonného zmocnění se zabývá hned několik různých státních orgánů, největší podíl však mají exekuce vedené podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Exekuce prováděné soudními /tzv. soukromými / exekutory jsou také nejvíce diskutované v médiích i mezi politiky. Proto se také přednáška zaměřuje zejména na exekuce prováděné soudními exekutory a snaží se odpovědět na otázky: Jaké jsou podmínky zahájení exekuce? Kdo je soudní exekutor, jaké má oprávnění on a jeho zaměstnanci? Jak se bránit proti nezákonnému postupu exekutora? Kdy lze exekuci zastavit? Pomocí konkrétních příkladů a zkušeností z praxe si přednáška klade za cíl pomoci účastníkům vyznat se v exekučním řízení a zvolit pro klienta nejvhodnější postup. LEKTOR: Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ, advokátka KDY: úterý 12. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-673/2011. Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0042-SP. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ČASTÉ CHYBY ZADAVATELŮ V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NOVINKA v. s Cílem semináře je upozornit zadavatele na nejčastější chyby jakých se dopouštějí při zadávání veřejných zakázek a ukázat správné postupy. V průběhu semináře se budou zodpovídat i dotazy účastníků. Jednotlivá témata budou doplněna o informace k očekávané právní úpravě (připravovaná technická novela, transpozice nových zadávacích směrnic). Obsah semináře: Technická novela zákona. Jak nastavit zadávací podmínky a nedis- 10

11 kriminovat dodavatele. Zadávání částí zakázek a zákaz dělení zakázek. Změny zadávacích podmínek a prodlužování lhůt pro podání nabídek. Posuzování kvalifikace. Co lze považovat za vysvětlení nabídky. Mimořádně nízká nabídková cena a její odůvodnění ze strany uchazečů. Nepočitatelná (subjektivní) hodnotící kritéria. Zadávání víceprací. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KDY: úterý 12. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003. ZÁKON O KONTROLE A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE VE VZÁJEMNÉ VAZBĚ NOVINKA v. s Systém finanční kontroly, připravované legislativní změny v oblasti kontroly (zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě). Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole po poslední novele. Procesní pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Výklad změn, které přinesl zákon o kontrole. Seminář je určen zejména pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací. Každý účastník kurzu obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou. LEKTOR: Ing. Petr SIKORA, vedoucí oddělení kontroly magistrátu statutárního města KDY: úterý 12. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál + CD) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-240/

12 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 PODVODY V ÚČETNICTVÍ v. s Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými typy podvodů v účetnictví. Poznat hlavní motivy ke spáchání podvodu, charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Naučit se rozpoznat indikátory podvodného jednání. Projít metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. Obsah semináře: Definice podvodů v legislativě a judikatuře charakteristika podvodů, škody, tresty, proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům. Je realita opravdu tak špatná stav u nás a v zahraničí. Úloha statutárních orgánů a managementu v prevenci podvodů. Důsledky porušení povinností zaměstnanců a statutárních orgánů. Zodpovědnost zaměstnanců a statutárních orgánů za škodu. Jak na prevenci podvodů jednotlivé nástroje detekce a prevence podvodů. Doporučení na zlepšení kontrolního systému. Rozlišení mezi účetními pravidly a základní ekonomickou realitou. Použití kritické analýzy finančních výkazů čísel jako základ pro lepší posouzení rizika a prognózy cash-flow. Využití prokázané metodiky finanční analýzy. Pochopení omezení finančních dat s cílem vytváření lepšího srovnání mezi jednotlivými podniky. Čerpání poučení z nedávných korporačních účetních skandálů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, podnikové ekonomiky a managementu, členka Komory certifikovaných účetních KDY: středa 13. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) IMAGE PERSONALISTY - OBRAZ ORGANIZACE BUDUJEME POZITIVNÍ IMAGE PERSONALISTY NOVINKA v. s Personalisté jsou většinou prvními osobami, se kterými se budoucí zaměstnanci setkají. Personalisté jsou většinou posledními osobami ve společnosti, se kterými se zaměstnanci setkají při odchodu ze společnosti. Dojem, který personalisté zanechají 12

13 je většinou dojmem celé společnosti. Přijměte pozvání na seminář k pozitivnímu image personalisty, k budování dobrého dojmu, vhodné komunikaci, aktivnímu naslouchání, vhodné sebeprezentace a dalším okruhům. Obsah semináře: Image, očekávané kompetence. První dojem jak zapůsobit. Vystupování a jednání, základní a dostačující společenské normy v praxi. Představení, oslovení, seznamování, vizitky a jejich použití, konverzace a další. Komunikace, verbální, neverbální a jejich soulad, odstranění bariér komunikace, aktivní naslouchání, jeho prvky a využití v praxi. Sebeprezentace v praxi personalisty. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Dušan ZOUHAR, specialista, lektor s letitou praxí KDY: středa 13. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. POVINNOSTI ŘEDITELE MŠ SE ZAMĚŘENÍM NA SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST v. s Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky mateřské školy s legislativní úpravou klíčových momentů od zahájení po ukončení vzdělávání žáka vzdělávání v mateřské škole, s povinnostmi ředitele školy při zajištění provozu školy a vzdělávání ve škole, v pracovněprávní oblasti a v oblasti správního řízení typického pro mateřskou školu. Obsah semináře: Rozhodování ve správním řízení a mimo správní řízení: přijímání k předškolnímu vzdělávání, kritéria přijetí, sestavení a doručování rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí, rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty, bezúplatné vzdělávání v mateřské škole, odklad povinné školní docházky. Provoz mateřské školy: prostorové a časové vymezení provozu, hygienické požadavky, omezení provozu, zabezpečení budovy, písemná dohoda se zákonnými zástupci o pobytu a stravování dítěte, vyzvedávání dětí, přijetí/nepřijetí nemocného dítěte, porušování pravidel provozu a rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání. Pravidla pro zacházení s majetkem školy, odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Povinnosti v pracovněprávní oblasti: postup před vznikem pracovního poměru, spolupráce s úřadem práce, vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika 13

14 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 ve školství, ochrana osobních údajů, skončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství (postup při skončení pracovního poměru při slučování škol, výpověď), dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Zapracování povinností ředitele MŠ do vnitřních směrnic. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D., specialistka na školskou problematiku, autorka článků v časopise Řízení školy KDY: čtvrtek 14. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP, číslo akreditace: 40223/ OPATROVNICTVÍ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V PRAXI NOVINKA v. s Seminář je určen pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti, zaměstnancům obcí vykonávajících úkoly opatrovníka a jejich nadřízeným pracovníkům, opatrovníkům osob v jiných případech. Cílem kurzu je seznámit účastníky s právy a povinnostmi opatrovníků, jež souvisejí zejména (nikoli však výhradně) s novým občanským zákoníkem. V rámci výkladu bude věnován i prostor opatrování nezletilých včetně problematiky kolizního opatrovnictví. Podstatnou součástí výkladu je rozbor aktuálních problémů účastníků. Obsah semináře: Aktuální postřehy z praxe v oblasti opatrovnictví se zaměřením na praktické problémy v životě opatrovníků, omezení ve svéprávnosti, alternativy omezení a jejich použití, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti, ostatní typy opatrovnictví a jejich použití namísto omezení svéprávnosti, práva, povinnosti a odpovědnost opatrovníků (včetně problematiky opatrovnické rady). LEKTOR: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK, soudce Okresního soudu KDY: čtvrtek 14. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0456-SP/VP. 14

15 EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY II. NOVINKA v. s Tento seminář je pokračováním kurzu Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. Častou chybou člověka ve finanční tísni je rezignace a pasivita. V exekučním řízení však více než jinde platí jedno ze základních nepsaných pravidel našeho právního řádu - Práva patří bdělým. Jednotlivé způsoby provedení exekuce mají svá vlastní pravidla a vyplatí se je alespoň rámcově znát. Postup soudního exekutora nemusí být chybný či neoprávněný úmyslně, např. u movitých věcí je to právě jejich majitel, který musí svá práva vůči exekutorovi bránit. Navazující seminář se proto detailně věnuje tématům, která přinášejí v praxi nejvíce problémů exekuce prodejem movitých věcí, exekuce srážkami ze mzdy, výpočet nákladů exekuce, postižení společného jmění manželů s ohledem na nový občanský zákoník či vztah exekučního a insolvenčního řízení. LEKTOR: Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ, advokátka KDY: čtvrtek 14. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1229/2012. Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0043-SP. RÉTORIKA V PRAXI aneb JAK NA VELKÉ NEZDVOŘÁKY v. s Umíme si poradit s neodbytným hrubiánem, neúnavným potížistou, nezdvořáckým zuřivcem, sprosťáckým zuřivcem, neústupným tvrdohlavcem, harašícím nedočkavcem, nasupeným právo-plavcem, puntičkářským tazatelem, dramatickým žadatelem, vševědoucím kazatelem prostě s těmi, s kterými se domlouvá jen těžko? Seminář je zaměřen: na první pomoc v nouzi (verbální desatero) a získání jistoty v nepříjemných situacích. Hlas, intenzita, modulace, intonace, nácvik. Struktury verbálních obran, neverbální podpora, nácvik. Při hledání cest ze složitých komunikač- 15

16 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 ních bludišť se v modelových situacích pobaví aktivní účastníci (ale stejně tak vítáme i ostýchavější pozorovatele). V analýze příkladů z praxe budeme společně hledat nejlepší, zdvořilé, komunikační varianty, abychom úřadu, firmě zachovali dobré jméno a sobě noblesu. Diskuse. LEKTOR: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, katedra mediálních studií a žurnalistiky, členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka KDY: pátek 15. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 1.990,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-582/2012. MIMOUNIJNÍ OBCHOD KOMPLEXNĚ - APLIKACE DODACÍCH DOLOŽEK INCOTERMS 2010, CELNÍ PŘEDPISY, UPLATŇOVÁNÍ DPH - ZMĚNY OD V PRAXI v. s Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Obsah semináře: INCOTERMS Mezinárodní přeprava zboží. Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy. Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH. Mimounijní obchod se zbožím (obchod se třetími zeměmi) z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu. Celní předpisy Společenství - celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu. Celní předpisy ČR - celní zákon, vyhlášky. Celní sazebník EU (TARIC) - aplikace celních sazeb, aplikace obchodně-politických opatření. Uplatňování DPH a celních předpisů při dovozu a vývozu zboží. Praktické příklady obchodních operací. Poskytování služeb vztahujících se k dovozu a vývozu zboží z pohledu uplatňování DPH. Definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady. Osvobození od DPH. Prak- 16

17 tické příklady poskytování různých typů služeb. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován jako lektor tématu INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní komorou (ICC) KDY: pátek 15. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:30 h) CENA: 1.900,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) EKONOMICKÉ MINIMUM v. s Cílem kurzu Ekonomické minimum pro nefinanční pracovní pozice je vysvětlení základních ekonomických pojmů a napomoci zvýšení účinnosti řízení na všech úrovních. Výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky, kde co najít a na co si dát pozor). Účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace. Majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (základní postupy). Co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty). Fakturace a související problémy. Náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů). Přehled daní v České republice (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti). Daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu). Základní povinnosti podnikatelského subjektu při hrazení sociálního a zdravotního pojištění. Vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání přiznání a hlášení, kontrola správce daně). Daň z přidané hodnoty - základní pravidla aplikace daně (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí), splatnost DPH, daňové přiznání. Další vybrané problémové okruhy z pohledu daní (zaměstnanci, cestovní náhrady apod.). Seminář je určen pro podnikatelské subjekty. LEKTOR: Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, podnikové ekonomiky a managementu, členka Komory certifikovaných účetních KDY: pondělí 18. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) 17

18 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN 2015 CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) EXEKUCE ZE MZDY - DOHODA O SRÁŽKÁCH, EXEKUCE NOVINKA v. s Cílem semináře je získat přehled o postupu při provádění srážek ze mzdy. Seminář je určen začínající i pokročilé mzdové účetní. Obsah semináře: Základní legislativní úprava pro provádění srážek ze mzdy. Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance. Zákonné srážky ze mzdy. Dohoda o srážkách. Příjmy podléhající srážce ze mzdy. Výpočet nezabavitelných částek. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Pořadí pohledávek a jejich postupné uspokojování. Srážky ze mzdy z náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti a z dávek nemocenského pojištění. Praktické příklady výpočtů exekučních srážek ze mzdy. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Jan SVATOŇ, mzdový účetní s dlouholetou praxí, asistent daňové poradkyně se specializací na mzdovou problematiku, lektor rekvalifikačních kurzů mzdového účetnictví KDY: pondělí 18. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) NÁJEM BYTŮ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU V PRAXI NOVINKA v. s Nájemní smlouva k bytu a její rozbor, smlouva o nájmu prostoru určeného k podnikání, dohoda o splátkách dlužného nájemného, pravidla pro užívání společných prostor v domě. Charakteristika nájemního vztahu, předmět nájmu, použití některých obecných ustanovení o nájmu, ochrana nájemce a její rozsah. Doba nájmu (určitá, neurčitá, dobrá víra a její vliv na vznik nájemní smlouvy). Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele (odevzdací povinnost, drobné opravy a běžná údržba, stavební úpravy, poškození 18

19 a vady předmětu nájmu, pravidla pro užívání společných částí domu). Podnikání v bytě. Kauce. Domácnost nájemce, oznamovací povinnost nájemce. Nájemné, jeho druhy a způsob určení a sjednávání změn nájemného. Prováděcí předpis ke srovnatelnému nájemnému. Úhrada za služby podle zákona č. 67/2013 Sb. Podnájem. Společný nájem. Následky smrti nájemce, přechod nájmu, dědění nájmu v nové právní úpravě. Bydlení manželů a jeho zánik. Způsoby skončení nájmu, výpovědní důvody, výpovědní lhůty. Postup při realizaci výpovědi. Vyklizení a předání bytu. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Nájem bytu družstevního, zvláštního určení a služebního. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ, vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, spolupracovnice Komise pro soukromé právo, členka Komise pro aplikaci nové civilní legislativy KDY: úterý 19. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.900,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-577/2011. APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ŘÍZENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ v. s Seminář je určen úředním osobám, provádějícím úkony správního orgánu v řízení z moci úřední bez ohledu na druh správních činností, jichž se řízení týká. Cílem semináře je objasnění procesních postupů správního orgánu v řízeních ex officio se zaměřením na zákonnost, účelnost a efektivitu jednotlivých úkonů. Procesní postupy správních orgánů v řízení z moci úřední se zaměřením na: - Vybrané základní zásady činnosti správních orgánů. - Vedení řízení a protokolace úkonů. - Zastupování účastníků v řízení na základě plné moci. - Úkony účastníků v průběhu řízení, příjímání podnětů k zahájení řízení z moci úřední a postup správního orgánu před zahájením řízení, zahajování řízení z moci úřední. - Oblast dokazování a jednotlivé důkazní prostředky. - Svědecká výpověď. Taktické a psychologické aspekty, problematika účasti zmocněnců u výslechu svědků, zajišťovací prostředky podle správního řádu a jejich využívání v praxi. 19

20 PRAHA KVĚTEN - ČERVEN Vydávání rozhodnutí (zejména obsah, forma, lhůty) a jejich oznamování. - Příkazní řízení jako zvláštní (zjednodušená) forma správního řízení, postup a rozhodování odvolacího správního orgánu. V rámci semináře bude dán časový prostor k diskusi a k zodpovězení dotazů. LEKTOR: JUDr. Miloslav KOKEŠ, lektor IVS Praha KDY: úterý 19. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-330/2010. ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AKTUÁLNĚ v. s Kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi. Je určený pro úředníky státní správy, samosprávy ale i zaměstnance privátního sektoru, kteří se dostávají do kontaktu s osobními údaji. Cílem kurzu je vymezení problematiky ochrany osobních údajů a jejího zařazení v rámci širšího práva na ochranu soukromí. Hlavní náplní kurzu je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Posluchači se seznámí nejen s obecnými právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona pro správce a zpracovatele osobních údajů, ale i s praktickou aplikací tohoto zákona v personalistice, činnosti správních úřadů, při provozování kamerových systémů či vedení evidencí klientů. Kurz samozřejmě neopomíjí problematiku povinností vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů a informace o činnosti tohoto úřadu. Obsah semináře: Zařazení ochrany osobních údajů do právního systému České republiky. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Praktická aplikace zákona o ochraně osobních údajů. Činnost a kontrolní postupy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuality k datu konání semináře. Problematika ochrany osobních údajů a ochrany soukromí je zasazena a interpretována v kontextu nového občanského zákoníku. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Petr NOVÁK, Ph.D., ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha KDY: úterý 19. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) 20

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více