Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E"

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2007

2 Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Kontrolní činnost VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků VIII. Různé

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice 1) kapacita: - kapacita zařízení k z toho - celoroční pobyty 85 - počet obyvatel k přijatí 4 odejití, zemřelí 4 počet obyvatel k průměrný počet obyvatel v roce 83,18 - % využití kapacity 97,86 % - plán. kapacita pro rok ) změny v organizaci práce: V roce 2007 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k menším organizačním změnám. Kapacita zařízení zůstala pro 85 klientů. Počet zaměstnanců byl od zvýšen o 3 zaměstnance na 49 z důvodu rozšíření zdrav.-ošetřovatelského oddělení. Místo původních 2 odděleních máme po dokončené rekonstrukci v 2/2007 zdrav.-ošetřovatelské oddělení 3. Počet pracovníků v přímé péči o klienty je nyní 30. V průběhu roku 2007 jsme zakoupili sušičku do prádelny, nerezovou pečící pánev do kuchyně či 3 velké lednice pro zásobování stravovacího provozu. Dále jsme nakoupili nové postele pro klienty, nový nábytek na herny a kulturní místnosti. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení II.etapy Rekonstrukce vnitřního dispozičního řešení ÚSP, která zasáhla jihozápadní křídlo hlavní budovy ÚSP Chotělice. Dokončení bylo naplánováno do , což se také podařilo. Došlo tedy k rozčlenění vícelůžkových ( 6 10-ti lůžkových ) pokojů na menší ( 2 až 3 lůžka). Nově opravené prostory jsme začali plně užívat od ) realizované akce: a) pro klienty: - viz - akce v roce pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova, - zájmové kroužky: počítače,vaření, košíkářství, drátkování

4 b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: zájezd do PLR 41 účastníků zájezd do PLR 41 účastníků divadlo Broadway Praha Angelika 32 účastníků divadlo Hybernia Praha Golem 42 účastníků setkání zaměstnanců s důchodci 40 účastníků setkání zaměstnanců s důchodci 29 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, půjček, nepeněžní dary při pracovním výročí. II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců k : Ředitel 1 THP 2 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 3 Pracovníci soc.péče - instruktor 6+1(SROP) - přímá obslužná péče 11 Vrchní sestra 1 Všeobecné sestry 6 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka celkem zaměstnanců 49 2) nástupy a odchody zaměstnanců za rok 2007: - nástup: Suchánková Alena prac. soc. péče Jilemnická Jitka prac. soc. péče Kubínová Lenka ošetřovatelka Pokrupová Drahomíra - ošetřovatelka Ondráčková Marie - ošetřovatelka Zvoníková Jana prac. soc. péče Myška Miroslav prac. soc. péče Štefíková Iva prac. soc. péče instruktor Špačková Marcela všeobecná sestra Mauer Tomáš všeobecná sestra

5 Suchánková Zdeňka uklízečka Zubzandová Markéta prac. soc. péče Binková Radka prac. soc. péče Vondrušková Dana prac. soc. péče - přestup: Literová Monika přeřazena na mzdovou účetní Milanová Jana přeřazena na vedoucí zdrav. úseku - ukončení: Gorelová Eva - prac. soc. péče Suchánková Alena prac. soc. péče Doležalová Štěpánka nárok na peněžitou pomoc v mateřství Králová Marie prac. soc. péče - úmrtí Líbalová Jana vedoucí zdrav. úseku Brožová Marie mzdová účetní - odchod do starob. důchodu Čapková Martina - všeobecná sestra - zástup za nemoc: Kubínová Lenka - ošetřovatelka Korychová Eva prac. soc. péče Ondrúšková Vladislava prac. soc. péče Syřišťová Eva prac. obchodního provozu

6 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosů: - úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/22/1424/2007 dne byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 1 022,9 tis. Kč - usnesením ze dne byla provedena změna závazného ukazatele snížením příspěvku o 304,0 tis Kč. Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 Minulé období Rozdíl % Skuteč. skuteč úhrada od klientů příspěvky od klientů #DIV/0! tržby z VZP #DIV/0! #DIV/0! ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ aktivace mat. a zboží úroky zúčtování fondů #DIV/0! 0 99 #DIV/0! příjmy za vl.strávníky příspěvek na strav. FKSP příjmy z želez.šrotu #DIV/0! 0 4 #DIV/0! příjmy z poj.události #DIV/0! 0 33 #DIV/0! JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY PŘÍSPĚVKY A DOTACE KÚ PŘÍSPĚVKY A DOTACE MPSV #DIV/0! CELKEM VÝNOSY % 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): - úpravy rozpočtu: - usnesením č. RK/9/471/2007 dne byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 415,0 tis. Kč - usnesením ze dne byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 332,0 tis. Kč vlivem zvýšeného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců na 47,5 - usnesením č. RK/30/1035/2007 dne byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 125,0 tis. Kč

7 Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Minulé období Rozdíl skuteč elek. energie plyn vodné ENERGETICKÉ VSTUPY mat. stravování DHM ( do 3000,- ) DHM ( do 40000,- ) ochranné pomůc pohonné hmoty čistící prostředky kancel. potřeby prádlo všeob.mat zahrada mat.prac.vých MATERIÁLNÍ VSTUPY z FRR zřizovatele #DIV/0! nemovitostí movitý majetek OPRAVY CELKEM školení THP školení výkony spojů programy progr.práce revize přepravné likvidace odpad kult.akce-doprov poštovné právní,ek.služby #DIV/0! ostatní DODAVAT. SLUŽBY cestovné reprefond Mzdy OON zák.soc.poj zák.zdrav.poj příděl FKSP OSOBNÍ NAKLADY úrazové poj popl.bankovní popl.nez.důch #DIV/0! popl.ostatní %

8 JINÉ OST. NÁKLADY ODPISY DHM CELKEM NÁKLADY ) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady ,0 62,1 Výnosy ,0 67,8 Hosp.výsledek 13,0 5,7 Návrh na rozdělení HV: 18,7 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet BÚ FKSP , ,- - půjčky zam. na účtě ,- - půjčky zam.12/07-převod 262 v 1/ ,- - jednotný příděl 12/07-převod 262 v 1/ ,57 popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/ ,- přísp. na stravování 12/07-převod 262 v 1/ účet FKSP ,85 c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 BÚ Kult.fondu , ,- pokladna ,59 popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/ účet FKSP ,97 d) ceniny: Pokladna - provozní ,50 Pokladna kult.fondu ,- Ceniny-kredity ,20 Ceniny-pošt.známky ,- e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita ,37 Peněžní depozita ,00

9 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů a) dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV byly v roce ,0 tis.kč, b) dotace z Fondu rozvoje a reprodukce kraje investiční dotace ve výši ,- na stavební úpravy v prádelně ,-, zpevněná plocha u bočního vstupu zámku ,- a rekonstrukce III. etapa-střecha a podkroví 600 tis. Kč. IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh.hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H ,92 l 7,52 l/100 km Forman HKK ,09 l 8,13 l/100 km VW HKO ,11 l 8,18 l/100 km OCTAVIA HKP ,00 l 5,73 l/100 km Celkem km 1.853,12 l x - využití vozidel pro dopravu klientů do zdravotnického zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření, a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice, - opravy vozidel provedeny roční garanční prohlídky Octavie, VW, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Octavie (po 2 letech), - vozový park je provozuschopný, pouze u vozidla FORMAN (rok výroby 1993) skončila technická kontrola vozidla v lednu 2008 a je třeba uvažovat o jeho náhradě z důvodu častých a nákladných oprav pro zajištění dobrého technického stavu vozidla a vyšší spotřebě. V roce 2008 chceme za tento vůz realizovat nákup nového osobního vozidla.

10 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena k Poř.cena k Pořízení v r Vyřazení v r Stavby , , ,50 - Dopravní prostředky , ,- - - Inventář , ,- - Pozemky , , Celkem , , ,50 Stroje,přístroje, zařízení , , ,- Drobný dl.hmotný majetek ,- Drobný dl.nehmotný majetek , , , , , , , ,50 - Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku Stroje, přístroje, zařízení - kotel Fagor , elektrická pánev Fagor , sušič bubnový , ) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku Stav k Majetek kulturního fondu , Majetek darovaný 2.305, Majetek zapůjčený 4.900, DDHM 500-3tis , DDNHM 500-7tis , Majetek klientů ,50

11 VI. Kontrolní činnost 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2007 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2007 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: Dne byla zahájena daňová kontrola k ověření skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů na akci Rekonstrukce kanalizace. Dne byla předána zpráva o výsledku daňové kontroly č s rozhodnutím platebního výměru na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč a na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč. Z důvodu nesouhlasu bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí, při kterém bylo rozhodnuto o posečkání daně a příslušenství daně do Dne bylo vydáno rozhodnutí č.j. 43/32 025/ , ve kterém bylo vyhověno žádosti o promíjení odvodu ve výši ,- a penále ,-. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava.

12 VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku, který byl již nahrazen nákupem z důvodu nefunkčnosti a dlouhodobým používáním opotřebovaným likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení v I.čtvrtletí VIII. Různé V průběhu roku 2007 nadále úspěšně probíhal v našem zařízení projekt EU Nikdy není pozdě ( realizace od do ). Projekt je realizován v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, Opatření 3.2, Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Hlavním strategickým cílem projektu je předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Tímto projektem se také jistě zvýší informovanost o službách poskytovaných lidem s postižením a nabídne další možnost spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, státními orgány a podnikatelskými subjekty. Více podrobností k danému projektu lze najít na webových stránkách ÚSP Chotělice. Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: Schválil: Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. - 1 - Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Domov sociálních služeb Skřivany

Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany IČ: 00578991 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 I. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Poskytované služby, kapacita zařízení, využití:

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více