Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2011/ Hodnocení plánu prevence za rok 2011/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2011/2012) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2011/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2011/ Zpráva metodika informačních technologií za školní rok 2011/ Zpráva školního speciálního pedagoga Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy...67 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1

3 1. Úvod Již tradičně v úvodu zmíním události, které v průběhu školního roku 2011/2012 zahýbaly českým školstvím a naší školou. Nemohu zahájit jinak než zprávou o úžasné a především naprosto suverénní obhajobě olympijského zlata Báry Špotákové na olympijských hrách v Londýně. Jako druhá oštěpařka historie dokázala dne obhájit svůj olympijský triumf a vyhrála by dokonce všemi svými čtyřmi platnými pokusy - neuvěřitelné!! Bára byla naší žákyní, začínala zde s atletikou, je naší atletickou ikonou a zářným příkladem pro všechny naše současné i budoucí atletické naděje. Blahopřejeme Báře k jejímu skvělému triumfu! Bára by mohla hledat inspiraci přímo v naší škole, protože naše atletky, mladší dívky, předvedly dne v Ústí nad Orlicí úžasné představení ve finále Poháru rozhlasu mladších žákyň, kde za účastí konkurence z celé republiky suverénně zvítězily! V souvislosti s touto informací všem s radostí sděluji, že naše práce ve sportovních třídách má svůj smysl a že jsme jedním z nejlépe hodnocených sportovních středisek v ČR za poslední hodnocený roční tréninkový cyklus 2010/2011. V celkovém hodnocení činnosti se Školní atletický klub při ZŠ Pasířská ve spojení s TJ LIAZ umístil v tomto hodnoceném období na 1. místě v Libereckém kraji a na 5. místě v celé České republice. Hodnocení činnosti provádí Český atletický svaz a Krajský atletický svaz formou oponentního řízení. Školní atletický klub při ZŠ Pasířská a TJ Liaz vyhověl a splnil všechna kritéria. Velké poděkování za kvalitní fungování systému sportovního střediska a sportovních tříd zaslouží především hlavní trenérka, paní Dana Jandová. Dále připomenu některé významné události, které proběhly v ČR a v českém školství. Začnu zprávou velice smutnou. Dne zemřel autor nesmrtelného výroku "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí". Zemřel člověk, který bude navěky inspirací pro morální a důstojný život. Zemřel Václav Havel. Byl skutečnou ikonou sametové revoluce a bude nám chybět, neboť skutečných morálních autorit už na tomto světě moc nezbývá. Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v úvodu května 2012 na návrh premiéra nového ministra školství - stal se jím prorektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala. Nahradil ve funkci rezignujícího ministra Josefa Dobeše a měl by vyřešit především problémy spojené se zpožděným čerpáním evropských fondů, s reformou vysokých škol a kontroverzním návrhem předchozího ministra, který řeší reformu financování regionálního školství. Tradičně byly připomenuty státní maturity opět s dalšími problémy, které vyústili např. v odvolání ředitele centra pro přípravu maturit nebo v několik tisíc odvolání neúspěšných studentů, kteří jsou nespokojeni především s hodnocením písemných prací. Nezbytné úspory ve státním rozpočtu zasáhly i regionální školství - v kalendářním roce 2012 musí všechny školy v ČR vázat ze svých rozpočtů na mzdy 2,15 %. Liberecký kraj však školám výrazně pomohl a snížil toto vázání téměř o 1,5 %. Naše škola přijde i přes výraznou pomoc kraje přibližně o Kč ze svého rozpočtu na mzdy. Ještě problémovější je další pokles finančních prostředků na nákup učebnic, učebních pomůcek a vzdělávání učitelů - v porovnání s rokem 2007 tyto prostředky poklesly téměř o 80 % a navíc se musejí z těchto prostředků hradit i tzv. náhrady za nemocenskou. V letošním roce byla zrušena i účelová dotace 800 Kč pro jednoho nastupujícího žáka 1. ročníku. Výhled na léta 2013 a 2014 nevypadá pro školství vůbec optimisticky. MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou v první fázi připraveny pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Anglický jazyk. Konkretizují obsah a náročnost závazných Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 2

4 očekávaných výstupů a stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Jsou připraveny pro 5. a 9. ročník. Zmíním i několik významnějších legislativních změn v oblasti školství, které budou určitě zajímat všechny strany zainteresované na vzdělávání našich dětí. V první řadě změny Školského zákona č. 561/2004 Sb., s účinností od Novelou zákona se ručí povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy. Tato zpráva již není součástí povinné dokumentace, ale škola ji může zpracovávat i nadále - je to zcela na jejím zvážení. Další významnou změnou je stanovení funkčního období ředitelů škol v délce šesti let. Poté lze na kterékoliv škole v České republice vyhlásit konkurz na pozici ředitele. Město Jablonec nad Nisou, se podobně jako drtivá většina měst a obcí rozhodlo vyhlásit tyto konkurzy na všech svých školách. Na většině škol proběhly konkurzy v závěru školního roku - v naší škole toto konkurzní řízení proběhne v závěru školního roku 2012/2013. Další dlouho očekávaná novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících nabyla své účinnosti od data Především daleko volněji a prostupněji stanovuje podmínky získání odborné kvalifikace ve školství. Např. pro práci učitele na prvním stupni ZŠ může být odborně kvalifikovaný vysokoškolsky vzdělaný učitel MŠ a učitel 2. stupně základní i střední školy. Práci učitele na 2. stupni základní školy může vykonávat odborně kvalifikovaný vysokoškolsky vzdělaný učitel střední školy a učitel 1. stupně základní školy. Další významné změny přináší novela Vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání s účinností ke dni Přináší několik zásadních změn. Škola odpovídá za všechny žáky i v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žáci mohou mít v dopolední výuce nejvýše 6 hodin a tentokrát se to týká i žáků 1. stupně. Některé desetiminutové přestávky lze zkrátit na pět minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním až na 30 minut. Výuka plavání je povinná, jen pokud ji škola zařadí do svého školního vzdělávacího programu. V novele nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech byla zavedena jednotná pětitřídní platová tabulka pro kvalifikované i nekvalifikované pedagogické pracovníky a zrušen tzv. věkový automat. I naše škola se v souladu s rozhodnutím MŠMT a krajského úřadu zúčastnila v květnu 2012 premiérového celoplošného elektronického testování žáků 5. a 9. tříd. Ještě před jeho realizací jsme ani netušili, že toto testování bude uskutečněno a tradičně jsme objednali již v říjnu roku 2011 podobné testy pro naše děti. Činíme tak od roku 2008 každý rok a tuto myšlenku jsme uvedli v život v tomto školním roce již počtvrté v řadě. Naše děti v 5. a 9. ročnících tedy byly ve školním roce 2011/2012 testovány dvakrát. Bližší informace o výsledcích najdete v jiné části výroční zprávy. V naší škole jsme druhým rokem uzavřeli, s výjimkou některých výstupů týkajících se vzdělávání učitelů, projekt z oblasti podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách) - tzv. šablony klíčových aktivit. V tomto školním roce jsme z této dotace kompletně zrekonstruovali i druhou učebnu informatiky. Jednou z nejvýznamnějších informací v úvodu je zpráva o otevření Školního poradenského pracoviště v naší škole. Vzhledem k trvalému nárůstu počtu dětí s různými specifickými obtížemi a potřebami je to zpráva, která musí zaujmout a potěšit každého z rodičů našich dětí. V rámci projektu RAMPS VIP III, který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, jež zajišťují školní psychologové, školní speciální pedagogové, metodici pro školní poradenská pracoviště a další odborní pracovníci, lze od v naší škole využít poradenských služeb školního speciálního pedagoga. Ve své práci se orientuje na pomoc třem hlavním zainteresovaným stranám - žákům, rodičům popř. zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, poskytuje adekvátní intervenční podporu se snahou co nejlépe zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávacích služeb školy a pomáhá též Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 3

5 budovat zdravé klima školy. Bližší informace k práci střediska lze nalézt především na našich webových stránkách a také v jiné části výroční zprávy. V úvodu též zmíním významnou návštěvu související se slavnostním zahájením nového školního roku 2012/2013 v našich prvních třídách. Naše prvňáčky přišel osobně pozdravit hejtman Libereckého kraje, Mgr. Stanislav Eichler. Pamětní list s jeho vzkazem naleznete v přílohách výroční zprávy. Máme za sebou již druhý rok provozu elektronických žákovských knížek, ke kterým už naši rodiče našli svoji cestu a bez problémů je využívají. V tomto školním roce (2011/2012) jsme přešli na elektronickou formu další důležité povinné dokumentace, kterou jsou třídní knihy a rozšířili jsme modul komunikace s rodiči prostřednictvím programu Bakaláři. Školní vzdělávací program naší školy poprvé prostoupil ve školním roce 2012/2013 všemi ročníky. Zmínil bych i významnou rekonstrukci naší školní kuchyňky, která změnila zřejmě poprvé od svého založení svoji podobu. Jednalo se o významnější investiční akci související s montáží nové kuchyňské linky, nových sporáků, nákupem stolů a židlí a položením lina na podlahu kuchyňky. Opět se nám podařilo realizovat všechny tradiční akce, které jsou již nedílnou součástí našeho školního života v průběhu posledních tří let všechny z nich jsou podrobně komentovány v dalších částech výroční zprávy. V následujících částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se v naší škole událo. Přeji Vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli spokojeni. 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Sídlo: Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 4

6 IZO školy: Identifikátor zařízení: Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Jiří Vondráček Zástupce ředitele školy: Mgr. Ladislav Chmelík Výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Machová Metodik prevence: Mgr. Anna Pastuchová* Koordinátor ŠVP: Mgr. Marta Ciprová Koordinátor EV: Mgr. Bohumila Harvanová * od byla jmenována do funkce metodika prevence paní učitelka Alena Vojtěchová Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Milan Staněk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 5

7 Ve školské radě proběhly v závěru školního roku významné změny v jejím složení. Po skončení funkčního období dnem opustili naší školskou radu oba zástupci rodičů, pan Jaroslav Pánek a pan Tomáš Gärtner, a oba zástupci pedagogů, stávající předseda, pan Vladimír Drábek, a paní Ludmila Veverková. Jejími řádně zvolenými nástupci se staly paní Gabriela Štanclová a paní Jitka Kotyková, noví zástupci rodičů, a pan Milan Staněk a paní Drahomíra Svobodová, noví zástupci pedagogů. Na závěrečné červnové schůzi školské rady byl zvolen i její předseda, kterým se stal pan Milan Staněk, a místopředsedkyně, kterou se stala paní Jolana Stejskalová. Všem odcházejícím členům školské rady bych rád na stránkách výroční zprávy poděkoval za jejich aktivní tříleté působení v tomto orgánu. Školská rada se pravidelně schází ke svým jednáním v minulém školním roce třikrát ( , a ) a z každého jednání je pořizován zápis, jehož aktuální verze je zveřejňována na webových stránkách školy Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program (již ve všech ročnících) 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Občanské sdružení Pasířská nadále smysluplně plní svoji základní funkci, kterou je především zastřešování nabídky a fungování zájmových útvarů na naší škole a nadále nám přinášelo zajímavou finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí i finanční podporu akcí, které jsme pořádali pro děti i rodiče. Dne proběhla v prostorách základní školy výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní si v průběhu schůze vyslechli Výroční zprávu o činnosti občanského sdružení za období březen 2011 až březen 2012, Zprávu o hospodaření a Revizní zprávu o hospodaření za rok 2011 a Návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. Zajímavá a velice podnětná byla opět již tradiční diskuze o stavu nabídky zájmových kroužků v naší škole. Zde s uspokojením konstatuji, že se blýská na lepší časy. Od data byly otevřeny v naší škole tři kroužky mladých včelařů pod vedením Mgr. Venduly Palatové a děti mají o tento kroužek velký zájem. V této souvislosti jsme i podpořili umístění dvou včelích úlů na důstojném místě na pozemku školy (jsou řádně oploceny a zabezpečeny) zde též odkazuji na vlastní zprávu paní Palatové o činnosti včelařského kroužku, kterou naleznete mezi přílohami výroční zprávy. V závěru školního roku jsme provedli průzkum zájmu dětí o další zajímavé zájmové kroužky, které jim chceme nabídnout od data kroužek mladých skautů (zde skauti hledají především dívky ve věku 6 11 let pro vytvoření oddílu světlušek ), dále dva kroužky paní Veličkové aerobic (dívky třídy) a angličtina (1. 2.roč.) a turistický kroužek paní Štanclové (děti roč.). Upozorňuji také v této části, že v přílohách naleznete zprávu paní Mgr. Palatové o činnosti včelařských kroužků se zajímavou fotodokumentací. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 6

8 Seznam volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů naleznete v přiložené tabulce. TŘÍDA PŘEDMĚT POZNÁMKA 2.A,B Čj - seminář 2.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 3.A,B Čj - seminář 3.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 4.A,B Čtenářská a inform. gram.- ČIG Projekt OPVK 1.4. šablony 4.A,B Matematika - seminář 4.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 5.A,B M - seminář 5.A,B Základy IT Projekt OPVK 1.4. šablony 6.A Sportovní příprava 6.B Sportovní hry Aj - konverzace 7.A Sportovní příprava 7.B 7.A,B Sportovní hry, Výpočetní technika Nj seminář 8.A Sportovní příprava 8.B Sportovní hry Výpočetní technika 8.A,B 9.A 9.B 9.A,B Nj seminář Čj - seminář, Výpočetní technika Čj - seminář, Výpočetní technika Nj - seminář VEDOUCÍ KROUŽEK ROČNÍK Mgr. Vladimír Drábek Stadtherrová Věra Mgr. Vendula Palatová Tomášová Ivana Míčové hry Sportovní Kroužek mladých včelařů (3 kroužky) Keramika Cironisová Iva Logopedie Klenerová Naďa Keramika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 7

9 2.4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. Po skončení školního roku 2010/11 nás opustil po 6 letech působení v naší škole pan učitel David Mánek, který zvítězil v konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Josefův Důl a do této funkce nastoupil dne K datu jsme za pana Mánka přijali začínající paní učitelku Bohumilu Harvanovou. K datu nás opustila z osobních důvodů paní učitelka Petra Mudrová (tyto důvody nejsou však v žádném případě spojené s nespokojeností v naší škole vrací se učit do místa svého bydliště). Rád bych ji též na stránkách výroční zprávy popřál hodně štěstí v jejím dalším pedagogickém působení. Paní učitelku Mudrovou zastoupí ve 2. třídě nová paní učitelka, Mgr.Tereza Makuševová. Od data se k nám vrací po mateřské dovolené paní učitelka Dana Kleinová (Pomališová), učitelka s aprobací Aj,Tv). V závěru školního roku nám na delší dobu onemocněla paní učitelka Miroslava Krutská a od data ji dočasně zastoupí paní učitelka Jitka Krotilová (převážně výuka dějepisu a zeměpisu). Rád bych též prostřednictvím výroční zprávy popřál paní učitelce Krutské brzké uzdravení. Ve školní družině a školní jídelně nedošlo ve školním roce 2011/2012 k žádným personálním změnám. Pedagogický sbor ve školním roce 2011/2012 (k datu ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 8

10 Přehled pracovníků školy k datu (úvod školního roku) Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 24 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 33 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 27 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 24 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 21 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 5 roky 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 32 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 26 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 9 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 30 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,Ch 28 let 1,00 Učitelka 2.st. Kvalifikovaná Aj,Tv 10 let 0,68 učitelka 2.st. kvalifikovaná - aprob. Rj,Tv 35 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 25 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 18 let 1,00 učitelka 2.st.* kvalifikovaná - Rj,D 10 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Ov,Tv 9 let 0,23 učitel 2.st. nekvalifikovaný Ov,Tv 4 roky 0,82 učitel 2.st. kvalifikovaná - Čj,Nj 5 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 30 let 0,81 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Nj 36 let 0,64 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 32 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 29 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 17 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 32 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná Př,Z 1 rok 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 25 let 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 20 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 23 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 20 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,60 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,50 uklízečka 0,80 uklízečka 0,90 uklízečka 0,40 uklízečka 0,50 vedoucí školní jídelny 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,375 * zástup po dobu nemoci jiné paní učitelky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 9

11 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk celkem Základní celkem 1,82 5,91 6,50 12,61 0,64 27,48 škola z toho ženy 1,00 5,91 5,50 9,61 0,64 22,66 Školní celkem 0,00 0,00 1,50 1,80 0,00 3,30 družina z toho ženy 0,00 0,00 1,50 1,80 0,00 3,30 Pedag. celkem 1,82 5,91 5,00 10,81 0,64 24,18 sbor z toho ženy 1,00 5,91 4,00 7,81 0,64 19,36 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 21,14 0,00 2,22 0,82 24,18 Zde opět upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů na naší škole (změna zákona o pedagogických pracovnících tento problém výrazně zjednodušila), k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé druhého stupně by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy Paní učitelka Miroslava Machová úspěšně ukončila studia výchovného poradenství k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.). Paní učitelka Marie Hoskovcová úspěšně dokončila studia k datu !! (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) Stávající koordinátor (Mgr. Mánek) odešel k datu ) ve funkci jej nahradila od data Mgr. Marta Ciprová (ke studiu je přihlášena, avšak stále čekáme, zda bude pro dostatečný počet uchazečů otevřeno) Paní učitelka Vojtěchová úspěšně ukončila první rok svého studia (v souladu s vyhl. 317/2005) a od data tuto funkci převezme. Paní Bohumila Harvanová (dosud bez studia dle vyhl. 317/2005). 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

12 Zápis do 1. ročníku Dne proběhl v naší škole tradiční zápis dětí do 1.ročníku. Od jedné hodiny odpolední do šesti hodin procházeli školou rodiče se svými potomky a společně prožívali statečný boj svých dětí na jednotlivých stanovištích. Celý zápis opět probíhal tradičně formou soutěže. Učitelé připravili pro děti stanoviště s úkoly, za které budoucí prvňáčci získávali razítka na své zápisové listy. Nejednalo se však o pouhé hraní. Zkušené učitelky pečlivě vymýšlely zadání tak, aby otestovaly nejrůznějšími způsoby připravenost dětí na školní docházku. Děti se představovaly, kreslily, vybarvovaly, stříhaly, říkaly básničky, zpívaly, poznávaly geometrické tvary a číslice. Poté, co prošly zdárně všemi stanovišti a získaly všechna potřebná razítka, mohly si v závěru svého putování vybrat z velkého množství dárků, které pro ně vyrobily naše školní děti a dostaly též malou sladkou odměnu. Věříme, že se všem dětem i jejich rodičům zápis líbil a spokojeně odcházeli ze školy a těší se na své první opravdové zážitky v základní škole. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 50 Z toho počet odkladů 12 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupí 38 Uvažovaný počet budoucích 1. tříd 2 Ze statistiky zápisu vyplývá, že k nám přišlo o 9 dětí méně než v loňském roce. Nestalo se tak z důvodů, že by k nám nenastoupily děti z našeho spádového obvodu, ale naopak. Posílilo nás 10 dětí z jiných spádových obvodů a 3 děti z okolních obcí a z našeho obvodu nastoupilo do jiných škol 6 dětí. Největším problémem je vysoký počet odkladů v poměru k počtu zapisovaných dětí máme počet odkladových dětí nejvyšší. Konstatuji též, že na rozdíl od jiných spádových obvodů se v tom našem narodilo méně dětí, které by měly nastupovat k do školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

13 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Tradičně přikládám dvě krásné fotografie našich prvňáčků, kteří slavnostně dne vstoupili do naší školy: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

14 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace 2.6. Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) statistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku o nepřijetí do 1. ročníku o přijetí do vyššího ročníku o nepřijetí do vyššího ročníku o povolení individuálního vzdělávání žáka o zrušení individuálního vzdělávání žáka o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ o odkladu školní docházky o dodatečném odkladu školní docházky o povolení individuálního vzdělávacího plánu o opakování ročníku jiné důvody celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Součást základní škola školní družina školní jídelna Počet tříd, odd počet žáků, dětí MŠ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

15 Velice příjemnou skutečností je stále stoupající počet dětí v naší škole při nezměněném počtu tříd. V posledních čtyřech letech se počty v souladu se statistickými výkazy o základní škole zvyšovaly z původních 359 dětí k datu , přes 364 dětí k datu , 382 dětí k datu až k současným 395 dětem k datu Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem a rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu (tři z nich mají k dispozici interaktivní tabuli). Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, rodinné výchovy (v tomto školním roce kompletně zrekonstruována viz jiná část výroční zprávy), 2 učebny cizích jazyků s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, školní dílny, dvě učebny pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek, apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou z polyténu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť (do nich jsme na vlastní náklady nechali ve školním roce 2009/2010 instalovat sprchové kouty). V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. V posledním školním roce jsme zrekonstruovali naši školní kuchyňku, která změnila zřejmě poprvé od svého založení svoji podobu. Jednalo se o významnější investiční akci související s montáží nové kuchyňské linky, nových sporáků, nákupem stolů a židlí a položením lina na podlahu kuchyňky. Vzhledem k výrazné redukci částky ze státní dotace určené mimo jiné na nákup učebních pomůcek, pociťujeme opět v tomto kalendářním roce výrazné problémy spojené s nákupem učebnic a potřebných učebních pomůcek. V souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává prioritou pro rok příští a léta následná rekonstrukce WC. Zde se blýská na lepší časy. Po dohodě se zřizovatelem naší školy, Městem Jablonec nad Nisou, byl tento problém zařazen mezi havarijní stavy související s majetkem města a oprava sociálních zařízení by měla proběhnout v průběhu hlavních prázdnin po skončení školního roku 2012/ Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

16 Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 20010/2011 školní rok 2011/2012 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka V porovnání se školním rokem 2010/2011 došlo k významnějšímu poklesu v počtu omluvené absence, proti tomu však k nárůstu počtu neomluvených hodin. Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st. 2 6 sníž. známka z chování - 3.st. 5 8 Zde je statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku (významně se na tomto nárůstu podílela opět jedna problematičtější třída). Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ stupeň stupeň Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2011/2012: V prospěchu jsou opět statisticky významné rozdíly mezi průměry např. některých paralelních tříd (4.A a 4.B; 3.A a 3.B; 8.A a 8.B zde rozdíl přímo propastný s odstrašujícím průměrem v matematice v 8.B, ale není to nijak překvapující) a nízký průměr u některých vybraných tříd (Aj a M 3.B). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

17 Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ Třída ČJ AJ NJ M F D 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B Další údaje o výsledcích vzdělávání V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek. Předkládám zde též komentář ke srovnávacímu testování našich žáků v pátých a devátých třídách (Testy SCIO Stonožka), které proběhlo opět v listopadu a dubnu I naše škola se v souladu s rozhodnutím MŠMT a krajského úřadu zúčastnila v květnu 2012 premiérového celoplošného elektronického testování žáků 5. a 9. tříd. Ještě před jeho realizací jsme ani netušili, že toto testování bude uskutečněno a tradičně jsme objednali již v říjnu roku 2011 podobné testy pro naše děti. Činíme tak od roku 2008 každý rok a tuto myšlenku jsme uvedli v život v tomto školním roce již počtvrté v řadě. Naše děti v 5. a 9. ročnících tedy byly ve školním roce 2011/2012 testovány dvakrát. Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha dalších soutěžích, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a mnoha jiných. Na tomto místě je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé připravili pro naše žáky a které se staly již nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity),ve zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny. Vyhodnocení srovnávacích testů SCIO v 5. a 9. ročnících Testy SCIO STONOŽKA 2011/2012 (LISTOPAD 2011) 5. ročník (třídy 5.A a 5.B) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

18 Ve výsledcích testování si naše škola v porovnání s předchozím rokem pohoršila výsledky naší školy v českém jazyce i matematice se naše škola zařadila mezi školy se slabšími výsledky. V českém jazyce se však porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních dovedností zjistilo, že naše škola využívá optimálně studijní potenciál žáků a výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Naopak v matematice je potenciál žáků využíván nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, t.zn. žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Výsledky obou 5. tříd byly vcelku vyrovnané. Zde jsem do tabulky vybral pro porovnání nejvýznamnější hodnoty: a) percentil - vyjadřuje v rámci daného ročníku u všech účastníků testu v celé republice pořadí účastníka na stupnici (př.: percentil 61 % u třídy 5.A znamená, že v průměru děti z této třídy předstihly 61 % všech účastníků, umístily se tedy výrazněji v té lepší polovině!! ( U třídy 5.B je tentýž percentil 38 %.) b) čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním počtem bodů, kterého bylo možné v testu dosáhnout (odpovídá počtu úloh v testu) c) skóre je dáno součtem bodů za test (za nesprávně vyřešenou úlohu se odečítá bod nebo část bodu, aby se částečně eliminoval vliv tipování žáka) d) směrodatná odchylka vyjadřuje rozdíl v dané skupině žáků mezi jejich výsledky. I. Český jazyk Opět je zajímavé konstatování, že v obou třídách měli v českém jazyce žáci menší problémy v mluvnici, zato však větší problémy ve slohu a literatuře a v aplikacích. Celkově ve všech ostatních částech se ukázaly menší problémy v tématických částech testů a větší problémy v dovednostních částech. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,8 5.B ,8 Průměr ,7 II. Matematika Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,7 5.B ,2 Průměr ,4 III. Obecné studijní předpoklady Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

19 Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 5.A ,7 5.B ,2 Průměr ,7 V závěru je zajímavé srovnání percentilů u jednotlivých žáků třídy 5.A (16 účastníků testů) a 5.B (15 účastníků testů): Český jazyk 5.A B Matematika 5.A B Obecné studijní předpoklady 5.A B Testy SCIO STONOŽKA 2011/2012 (LISTOPAD 2011) 9. ročník (třídy 9.A a 9.B) I. Český jazyk Výsledky naší školy se zařadily mezi podprůměrné. Osmdesát procent zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti v částech větný rozbor, jazyk, sloh a literatura a v části gramatika byl výsledek našich žáků slabý. V dovednostní části testu měli naši žáci průměrné výsledky ve znalostech, porozumění a v části aplikace byl výsledek našich žáků slabý. Z porovnání výsledků testů z českého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů však vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky našich žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. V testech z českého jazyka byly výkony obou tříd (9.A a 9.B) celkem vyrovnané. Souhrnné výsledky českého jazyka v tabulce: Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,6 9.B ,4 Průměr ,5 II. Matematika Výsledky naší školy se zařadily také mezi podprůměrné. Sedmdesát procent zúčastněných škol mělo lepší výsledky než my. Průměrné výsledky měly naše děti ve všech oblastech v tematické části testu (aritmetika, algebra a geometrie) i ve všech oblastech dovednostní části testu znalosti, porozumění a aplikace. Z porovnání výsledků testů z matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v matematice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

20 využíván v 9. třídách nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, tzn. žáci pracují pod svoje možnosti. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,2 9.B ,9 Průměr ,0 Ve školním roce 2011/2011 byly výsledky testů žáků 9. tříd výrazně lepší než u devítek v roce 2011/2012. Zajímavá je též výrazně vyšší směrodatná odchylka u třídy 9.A je dokladem skutečnosti, že v této třídě byli výraznější rozdíly mezi žáky a výsledky této třídy jsou obrazem výborných výsledků přibližně šesti až sedmi žáků. III. Anglický jazyk Hodnocení angličtiny je optimističtější, než u českého jazyka a matematiky.výsledky naší školy se zařadily mezi průměrné a na podkladě jejich výsledků a výsledků testů obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že v naší škole je studijní potenciál žáků v anglickém jazyce využíván optimálně a jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,3 9.B ,2 Průměr ,5 IV. Německý jazyk Výsledky školy v německém jazyce byly podprůměrné. Patřili jsme mezi školy se slabšími výsledky 80 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše škola. Z porovnání výsledků testů z německého jazyka s výsledky testů obecných studijních předpokladů vyplynulo, že je v naší škole studijní potenciál žáků v německém jazyce využíván nedostatečně a výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, t.zn. žáci pracují pod svoje možnosti. Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A (1 žák) ,4 9.B (3 žáci) ,7 Průměr ,7 V. Obecné studijní předpoklady Třída Percentil Čistá Prům. Směr. úspěšnost skóre odchylka 9.A ,2 9.B ,5 Průměr ,1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 1% nejúspěšnějších

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více