Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití"

Transkript

1 Pro praxi Med Sport Boh Slov 2014; 23(2):76 85 Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití Marie Bulíčková Oddělení tělovýchovného lékařství, Oblastní nemocnice Kolín a.s. Klíčová slova: kinesiotaping, tape, rehabilitace, reflexní terapie, medicína založená na důkazech, randomizovaná klinická studie Key words: kinesiotaping, tape, rehabilitation, reflex therapy, evidence based medicine, randomized controlled trial Souhrn Souhrnné sdělení prezentuje principy relativně nové terapeutické metody kinesiotapingu a zabývá se možnostmi jeho využití v postupech moderní medicíny. První část představuje metodu a deklarované účinky, druhá shrnuje recentní data o efektivitě kinesiotapu a současně poukazuje na možná úskalí při interpretaci publikovaných prací a studií na principu evidencebased medicine. Jsou diskutovány možné mechanismy působení ve světle současných patofyziologických znalostí. Závěrem nastíníme možnosti využití v našem prostředí. Summary Bulíčková, M.: Kinesiotaping principles and usage. The aim of this article is to introduce relatively new, but widely used method of kinesio taping. It is declared that elastic therapeutic tape has positive effects on circulation, lymphatic system, muscle function, pain and proprioception, but there is a little evidence to support the effectiveness of KT. Critical polemic is focussed on declared mechanisms of efficacy. We discuss the pathophysiological principles and possible therapeutic effect in the light of Prague rehabilitation school approach and present possible varieties of use in our conditions. Úvod Je osudem zřejmě každé novinky, že je vyžadována a adorována možná až příliš. Aplikace a způsoby využití kinesiotapingu nejsou omezeny vzděláním či erudicí terapeuta. Proto se zejména ve sportu setkáváme s tím, že čím více a barevnějších náplastí na nejroztodivnějších místech těla, tím lépe. Současně jsou metodě přisuzovány někdy až magické efekty, což zákonitě vede k odmítání ze strany skeptičtější a racionálnější části odborné i laické veřejnosti. Metoda Definice Kinesiotapingem (KT) rozumíme lepení elastických pásek na tělo s cílem analgezie, stabilizace segmentu, obnovení či harmonizace/ekonomizace pohybu, ovlivnění svalového tonu, toku lymfy a prokrvení léčené oblasti (1, 2). Možné názvy pružných tapů: K.taping, Medi-tape, Aku-tape, K-tejp, Kinesio Tex Tape (KTT), Kinesio Tex Tape (KTA), elastic tape, medical taping atp. Historie Metodu vyvinul a v roce 1979 publikoval japonský chiropraktik Kenzo Kase (3). Původní koncept je mnoha terapeuty různého zaměření, erudice a vzdělání dále využíván a široce rozvíjen, Do redakce došlo K publikaci přijato

2 čímž se leckdy orientace v celé problematice znejasňuje. V článku pojednáme o původní metodice Kenzo Kaseho, t. č. reprezentované Mezinárodní asociací kinesiotapingu založenou roku 2007, která se zabývá klinickými výzkumy, propagací metody a školením terapeutů (viz www. kinesiotaping.com). Vlastnosti kinesiotapu Tape je ze 100% bavlny, elasticitu zajišťují pružná polyuretanová vlákna uvnitř bavlněné příze. Lze jej natáhnout na % původní délky, aniž by došlo k poškození elastických vláken, je zachována volnost pohybu. Na podkladovém papíru je nanesen 10 15% napětím, lepidlem je termosenzitivní lékařská pryskyřice. Šíře a zvolený tvar tapu závisí na velikosti ošetřované plochy a terapeutickém záměru. Tape je ponecháván 1 5 dní, dle techniky. Odstranění se provádí v protažení kůže ve směru růstu chlupů. V originálním japonském konceptu jsou barvám přisuzovány různé účinky, v našem kulturním prostředí je výběr barvy pásky ponecháván na terapeutovi, případně pacientovi. Na trhu je i speciální kinesiotape s krystaly turmalínu založený na hypotéze o působení na aktivitu buněk, ionizaci a ovlivnění hojení a bolesti. Indikace Mezi nejčastější indikace KT patří neuralgie a jiné bolestivé stavy, periferní i centrální parézy, vertebrogenní algický syndrom, entezopatie, burzitidy, úžinové syndromy, distorze, kontuze, kloubní instability, whiplash syndrom, deformity nohy, prstů, jizvy, otoky a hematomy, lymfedém atd. Kontraindikace zmiňované autory metody V kontraindikacích KT jsou uvedeny: hnisavé kožní projevy, bradavice, pigmentové névy, maligní melanom, ekzémová onemocnění, dermatitidy, horečnaté stavy, akutní trombóza, elefantiáza, kardiopulmonální dekompenzace, vzácně alergie na složky tapu. Obezřetnost při aplikaci se doporučuje u diabetes mellitus (křehká kůže se změněnou citlivostí), onemocnění ledvin a závažných kardiopatií (otoky dolních končetin), křehké a hojící se kůže (po popáleninách), těhotenství aplikace na oblast pánve, podbřišku a LS oblasti zejména ve 3. trimestru (forenzní důvody). Příprava kůže Pro dokonalé přilnutí tapu musí být kůže čistá, suchá, oholená a odmaštěná. Po sejmutí lepido na kůži nezůstává. Většina podráždění kůže je způsobena přílišným napětím tapu, obvykle se nevyskytují alergické reakce. Příprava tapu Konec tapu se zastřihuje do oblouku (kvůli odlepování a třepení, případně zachytávání za oděv). Podkladový papír se odstraňuje roztržením a opatrným sloupnutím od tapu. 77

3 Tvary tapu Obr. 1: Tvary kinesiotapu Fig. 1: Shapes of kinesiotape Metoda Koncept KT rozlišuje techniky základní a korekční. Základní techniky jsou inhibice a facilitace svalu, korekčních je šest: mechanická, fasciální, prostorová, vazivová/šlachová, funkční a lymfatická. Jednotlivé techniky se liší cílovou strukturou, kterou se metoda snaží ovlivnit a dle toho lokalizací a napětím tapu. To kolísá od0% vpřípadě lymfatické korekce po 100 % u vazivové korekce. Za jeden z klíčových principů působení je autory považován tzv. smršťovací efekt tah pásky od konce k začátku (tzv. kotvě, tzn. k části tapu aplikované jako první). Lze jej využít do 50 % napětí pásky, což je dáno elastickými vlastnostmi polyuretanových vláken. Dle požadovaného efektu terapie je volena konkrétní technika: je-li cílem snížení otoku, použije se lymfatická korekce, k analgezii využíváme inhibiční techniku s prostorovou korekcí apod. Při akutním zranění lze např. aplikovat v prvních hodinách lymfatickou korekci, pak prostorovou korekční techniku, po 72 hodinách základní svalovou techniku. Záleží na klinickém stavu, znalostech a zkušenostech terapeuta. Pro správnou aplikaci tapu je nezbytně nutné znát anatomické poměry, vědět co chceme ovlivnit a jak. Je doporučována umírněnost v působení podnětů. Raději méně vrstev pásek, menší napětí, mírný tlak. Pokud je lepeno více vrstev tapu, jako první se aplikuje ten s očekávaným hlavním efektem klíčový sval. A) Techniky základní 1. Inhibice svalu Technika na přetížené či akutně poškozené svaly. Lepí se s napětím do 25 % směrem od úponu k začátku svalu, aplikace v protažení svalu. Autoři předpokládají, že elevací kůže dochází k zlepšení cirkulace krve a lymfy. Tape se smršťuje v opačném směru, než je směr svalové kontrakce, což inhibuje funkci svalovou. 78

4 2. Facilitace svalu Je používána na chronicky či akutně oslabené svaly, % napětí v maximálním protažení svalu, od začátku k úponu. Smršťováním tapu dochází k facilitaci svalu. B) Techniky korekční 1. Mechanická korekce Využívá kompresního efekt, lepí se s napětím více než 50 %, není počítáno se smrštěním pásky. Hypotéza: podrážděním proprioceptorů upravujeme pozici tkání (svalů, fascií a kloubů) s cílem funkční podpory segmentu. Podobá se pevným tapům, omezuje pohyb segmentu. Indikací je např. instabilita ramene, hlezna apod. 2. Fasciální korekce S výhodou se aplikuje po provedení technik měkkých tkání prodlouží efekt manuální terapie. Smršťováním tapu dle autora dochází k udržení zlepšené posunlivosti měkkých tkání. Lepí se s napětím %. 3. Prostorová korekce Využívá se nadlehčení místa otoku, zánětu či trigger pointu. Toto nadlehčení je založeno na představě elevace kůže, podkoží a fascie, snížení tlaku nad postiženou oblastí, snížení bolestivosti, zvýšení prokrvení, redukci zánětu. Tape se lepí s napětím %. S lymfatickou korekcí patří do první řady v léčbě akutních onemocnění. 4. Vazivová / šlachová korekce Bez efektu smrštění (napětí %) Předpokládá se, že tape dráždí vazivové či šlachové mechanoreceptory a proprioceptory a že změnou aference z periferie dochází ke změnám řízení na centrální úrovni. 5. Funkční korekce Cílem je podpora pohybu či omezení nežádoucího pohybu. Indikace jsou neurologické, hypermobilita v segmentu, degenerativní změny. Lepí se s napětím %. 6. Lymfatická korekce Autoři deklarují podporu funkce lymfatického systému. Vějíř je aplikován v protažení, napětí 0 20 %, nad hematomy 0 10 %. Podmínkou správné aplikace je znalost funkční anatomie lymfatického systému, na specializovaných pracovištích aplikaci předchází lymfoscintigrafické vyšetření. Metoda je využívána v terapii lymfostatických, potraumatických či pooperačních otoků, hematomů, chronické žilní insuficience. Uvádí se, že lymfatická korekce pomocí KT je metoda účinnější než manuální lymfodrenáž, medikace či kompresní bandáže. (4) Existují ale studie, které to vyvracejí. (5) 7. Terapie jizvy Používá se k ovlivnění akutní i vtažené či keloidní jizvy. Oproti tlakové masáži, kdy tlak více než 100mmHg (13kPa) může poškodit lymfatické řečiště, je využíváno tahu. Deklarované účinky Metoda KT je autory prezentována jako rehabilitační technika, která usnadňuje hojení, ovlivňuje funkci svalovou, stabilizuje pohybový segment bez současného omezení hybnosti. Je kladen velký důraz na důkladné celkové vyšetření pacienta, které je považováno za klíčové (palpační vyšetření svalů, rozsahu pohybu, vyšetření chůze, pohybových stereotypů, zobrazovací, 79

5 případně další funkční vyšetření). KT je považován za výhodnou modalitu v komplexní terapii je doporučováno kombinování s dalšími metodami. Prodlužuje efekt technik měkkých tkání, je výhodným doplňkem manuální terapie. Považuje se za metodu bezpečnou pro všechny věkové kategorie a využívá se jak v akutním či v chronickém stádiu onemocnění, tak v prevenci. Zmiňuje se působení na somatosenzorický systém, CNS a měkké tkáně. Jsou uváděny pozitivní účinky na kůži, lymfatický a oběhový systém, fascie, svaly, vazy, šlachy a klouby, analgetické efekty a podpora lymfatické drenáže. (6, 7) Efekt metody je vysvětlován dekompresí intersticiálního prostoru (zvrásněním a elevací kůže), snížením městnání v krevním a lymfatickém řečišti, snížením tlaku a dráždění nociceptorů (analgezie), neuroreflexní modulací (volná nervová zakončení, Meissnerova a Vater Paciniho tělíska, Merkelovy disky, Ruffiniho tělíska aj.), regulací svalového tonu ve smyslu facilitace či inhibice, ovlivněním kloubní funkce stimulací proprioceptorů, úpravou pohybového vzorce zvýšením stability v kloubním segmentu, zlepšením rozsahu pohybu a snížení bolestivosti, kinestezie atd. Účinky jsou prezentovány ve velké šíři. Doposud žádný z nich nebyl skutečně ověřen. Diskuze Existuje mnoho studií, publikovaných v periodicích s různým impact faktorem, které se zabývají fungováním či nefungováním kinesiotapingu jako takového (8, 9), případně efektivitou metody v léčbě širokého spektra diagnóz (10 17). Kvalita je velmi kolísavá a je otázkou, zda-li je vůbec možno vymyslet design studie založené na důkazech, která statisticky potvrdí účinnost KT. Lze vybrat homogenní skupinu pacientů, u nichž bude dysfunkce pohybového aparátu mít jednu společnou příčinu? Lze této skupině aplikovat kinesiotape shodnou technikou? A objektivizovat účinek? Je výška výskoku či síla svalové kontrakce to, co potvrdí fungování metody? Je povrchové EMG validním nástrojem k potvrzení efektu terapie? Otázky, které zneklidňují ty, kteří hledají racionalitu a logiku nejen ve vlastní klinické praxi, ale i v celé moderní medicíně. Nacházíme se v poněkud schizofrenní situaci, kdy dle EBM není doložena efektivita rehabilitačních postupů (18, 19) a hodláme se zabývat statistickým hodnocením výsledků léčby KT (doplňkovou rehabilitační metodou). Čtyři systematické přehledy britských, amerických a izraelských autorů publikované v letech sledovaly efektivitu metody dle principů EBM. Mostavifar s kolektivem (33) ze 727 článků publikovaných do října 2011 vybral 6, které splňovaly náležitosti EBM a hodnotily vliv KT na muskuloskeletální poranění. Dvě studie hodnotily efekt KT při poranění dolních končetin, 2 studie poškození páteře (low back pain a whiplash), 2 studie na impingement ramene. Systematický přehled britských autorů (20) zkoumal klinické efekty metody publikované formou randomizované kontrolované studie (RCT). Ze 716 článků splnilo kritéria EBM celkem 8. Kromě muskuloskeletálních diagnóz (6 studií) je zahrnuta jedna studie s lymfedémem paže po mastektomii a jedna při léčbě spasticity u hemiparéz po CMP (sledována spasticita plantárních flexorů u dvou skupin pacientů léčených botulotoxinem: intervenční skupina s aplikací stimulačního KT na m. tibialis anterior, inhibičního na m. gastrocnemius, kontrolní skupina s KT bez napětí na lýtko). Frankamp et al. ve svém kritickém hodnocení (21) hledali odpověï na otázku: Je KT efektivní terapeutická metoda? Bylo vybráno 15 studií: 7 RCT, 5 retrospektivních studií, 2 případové studie, které splňovaly kritéria EBM. Výsledkem je konstatování, že neexistuje žádná studie založená na důkazech, která by dokazovala terapeutickou efektivitu KT. Systematický přehled izraelských autorů (22) vybral z 91 kontrolovaných studií 12 (9 s muskuloskeletální, 1 s neurologickou a 2 s lymfologickou problematikou). Nebyl dokázán dlouhodobý efekt KT, nebyl potvrzen vliv na zlepšení síly svalové či rozsahu pohybu. 80

6 Nebyla shledána dostatečná evidence o efektivitě terapie u neurologických diagnóz, nebyla zjištěna efektivita v terapeutickém využití u muskuloskeletálních patologií. V souhrnu všichni autoři konstatují nedostatečnou evidenci o terapeutických účincích KT a to, že limitované informace potvrzující efektivitu metody jsou dostupné pouze z případových studií a kazuistik. Jak vysvětlit účinek metody? V našem prostředí máme výhodu náskoku v aplikaci nových konceptů zejména díky myšlenkám Pražské školy (Jirout, Lewit, Janda, Rychlíková, Véle, Vojta), které v mnoha ohledech předběhly dobu, jsou v klinické rehabilitační praxi běžně využívány a postupně objektivizovány pomocí moderních metod. Předpokládané efekty KT jsou biomechanické, neurofyziologické a trofotropní. Nejpravděpodobnějším mechanismem působení se zdá být aktivace reflexní odpovědi organismu na kožní stimulaci. Kůže je zásobena množstvím nejrůznějších receptorů, jejichž podrážděním můžeme vyvolat rozličné terapeutické efekty. Podněty aplikované na povrch těla nedráždí jen příslušné receptory, ale i vegetativní aferentní vlákna, která jsou difuzní a je velká divergence podráždění: působíme-li na povrch kůže, ovlivňujeme i hluboko uložené tkáně. Měkké tkáně obklopují hybnou soustavu a jejich význam pro pohyb bývá bohužel i přes aktivní snahu našich výše zmíněných učitelů širokou lékařskou veřejností podceňován. Při každém pohybu trupu či končetin se nepohybují pouze klouby či svaly, ale také všechny obklopující měkké tkáně, ve smyslu protažení a vzájemného posouvání (23 25). Pro terapii funkčních poruch je zásadní obnovení volné pohyblivosti měkkých tkání v harmonii s klouby a svaly. Poněvadž odpory vznikající v měkkých tkáních nejsou tak velké, že by je svalstvo nemohlo překonat, je tento vliv na hybnost považován za působení reflexní (Lewit a mnozí další). (26, 27) Využití KT v rámci reflexní terapie je výhodné vzhledem k dlouhodobému působení podnětu. Reflexní terapie spočívá ve vyhodnocování a ovlivňování individuálních změn na pohybovém aparátu, terapie se řídí dle aktuálních klinických nálezů. Není tedy divu, že aplikace tapu dle kuchařek Kenzo Kase, na kterou se mnoho autorů EBM studií odvolává (Kinesio taping perfect manual a Illustrated Kinesio Taping), bez respektování a případného cílení terapie na konkrétní funkční změny, by měla mít statisticky přesvědčivý vliv na bolest, hybnost, či subjektivní obtíže a pocity pacienta. Tento metodický postup autorů většiny publikovaných RCT je v rozporu s doporučovaným postupem autora konceptu. Ve většině klinických studií chybí klinický rozbor funkčních změn u jednotlivých pacientů či pokusných skupin (kde byly asymetrie, trigger pointy, svalové zkrácení, hypertonus, a co se s těmito změnami stalo po aplikaci tapu). Sporný je také způsob zaslepení mnoha studií. Jestliže jedním z hlavních deklarovaným mechanismů účinku terapie je stimulace proprioceptorů v místě kontaktu pásky s kůží, je relevantní srovnání s kontrolní skupinou, které je nalepena ať už pevná páska, nebo přímo elastická páska bez napětí do téhož místa jako u skupiny léčené? (15, 28) Pěkným příkladem zamořování virtuálního prostoru EBM je např. práce tureckých autorů z roku 2012 (29), která se zabývá vlivem KT na funkční výkon basketbalistů s chronickou nestabilitou hlezna. Celkem 15 hráčů košíkové ve věku let bylo klasifikováno pomocí dotazníku Cumberlan Ankle Instability Tool, dle kterého se vlastně dotazovaný diagnostikuje sám: odpovídá na 9 otázek, které jsou ohodnoceny 0 4 body, typu: Máte bolesti kotníku? Cítíte nestabilitu při výsoku na jedné noze? a podobně. Dle tohoto dotazníku je klasifikována míra nestability hlezna. Nebyl proveden kineziologický rozbor, nebo alespoň hodnocení stavu kolemkloubních struktur, chůze, hodnocení klenby nožní atd. Testy na stabilitu byly prováděny s placebo tapingem, bez tapu, s pevným tapem a s kinesiotapem v intervalu jednoho týdne. Předcházelo 20minutové rozcvičení, testy spočívaly v měření výšky výskoku a provádění poskoků na jedné noze na různě nakloněných rovinách, v různém pořadí kroků (4 testy), dále 81

7 stoji na balanční plošině s počítačovým vyhodnocením. Kinesiotape byl aplikován nestandardním způsobem v rozporu s principy konceptu KT. Přiložena je fotografie, kdy tape končí na tapu, ke stabilizaci laterálního kotníku je využit stimulační tape na m. peroneus longus, peroneus brevis a tibiofibulární ligamentum (tam lepeno s napětím 25 %, což je v rozporu se zamýšlenou, zřejmě vazivovou korekcí, kde je naopak s výhodou použití vyššího napětí, kdy tape má stabilizační funkci). Nepochopení základních principů metody vede výzkumníky ke konstatování, že KT neovlivnil chronickou instabilitu v oblasti laterálního hlezna. Překvapivé nebude ani závěrečné (matematicky podložené) tvrzení, že pevný tape omezuje plantární flexi a to může vést k omezené výšce výskoku. Nechybí samozřejmě tradiční výzva autorů k potřebnému dalšímu výzkumu na tomto poli... Další názornou ukázkou nepochopení metody, bazálních funkčních vztahů v pohybovém aparátu a vyvozování tvrdých dat z nevhodně zvolené teze je práce taiwanských autorů (30). Zabývají se efektem KT na svalovou aktivitu vyjádřenou výškou výskoku u inaktivních zdravých lidí. Základní hypotéza spočívá v tvrzení, že zvýšení aktivity m. triceps surae pomocí KT ovlivní výšku výskoku. Byla měřena výška výskoku a povrchní EMG m. gastrocnemius medialis, m. tibialis anterior a m. soleus. Celkem 31 účastníků let, bez deklarované pravidlené fyzické aktivity, bez anamnézy úrazů či zlomenin, vertebrogenní či neurologické symptomatologie. Y-tape byl aplikován bez napětí na lýtkový sval, kotva na patě, aplikace v relaxovaném pronačním postavení, bez napětí. Stejným způsobem byl aplikován i placebo tape neelastická páska. Po rozcvičení 5x výskok, pak aplikace elastické či neelastické placebo pásky na oba tricepsy a po 30 minutách opět 5 pokusů o maximální výskok. Každému subjektu byly aplikovány oba typy tapů ( kinesiotape i placebo), v různém náhodném pořadí a v odstupu 3 dnů provedeno další testování. Výška výskoku měřena kinematickou analýzou. Chybí kineziologický rozbor, vyšetření základních pohybových stereotypů, popis stereotypu chůze či vyšetření dynamické stability stoje, chybí palpační vyšetření. Za nejdůležitější sval ovlivňující výšku výskoku je považována mediální hlava m. gastrocnemius, pomocí kinesiotapu aplikovaného na lýtko se nepodařilo výšku výskoku statisticky významně ovlivnit. Statisticky nevýznamné minimální zlepšení ve výšce výskoku zaznamenané v této studii doporučují k využití u skokanů do výšky, u nichž přece záleží na každém centimetru. Na závěr je opět připojena výzva k realizaci dalších potřebných výzkumů na tomto poli. Výsledkem RCT jsou tvrdá data, která jsou však extrahována z dat měkkých, leckdy pochybné kvality. To, že nebyla EBM potvrzena statisticky významná efektivita KT v léčbě průměrného pacienta za průměrných podmínek v optimální a reprodukovatelné situaci může znamenat i to, že neexistuje průměrný tenisový loket, průměrný femoropatelární syndrom, ani průměrná pravostranná hemiparéza. Je problematické matematicky kvantifikovat složité vztahy řízení motoriky, které se projeví obtížemi pacienta vstupujícího do naší ordinace. O psychice, psychosomatických vztazích, vnímání bolesti a subjektivních pocitech nemluvě. Nehledě na to, že nepotvrzení efektu terapie neznamená automaticky jeho vyvrácení. Je otázkou, jak zásadní roli hraje smršťovací efekt pásky a zejména, jak přesně je možno dodržet doporučovaná procenta napětí pásky a konstantně je reprodukovat. Principů kožní stimulace, využívají ve svých konceptech mnozí, např. Alois Brügger, Klara Marie Helena Hermachová, Karel Lewit, Margaret Roodová, Roswitha Brunkow, Elizabeth Kenny, Tom Myers, Janet Travellová a jiní. Některé koncepty využívají techniky svalové facilitace a inhibice na podkladu kožní stimulace v určitém směru. Pokud pomineme to, že punctum fixum a mobile se během jednotlivých posturálních pozic mění (příkladem mohou být např. svaly kolem lopatky), zůstává diskutabilní, trvá-li kýžený facilitační či inhibiční efekt po celou dobu nalepení pásky 82

8 a nedojde-li v krátkém čase k akomodaci receptorů, přenastavení citlivosti proprioceptorů a tak k eliminaci (případně oslabení) tohoto terapeutického efektu. Vliv tapu na svalovou sílu nebyl potvrzen (8, 9). Kenzo Kase (31) považuje za hlavní mechanismus působení KT na funkci svalovou stimulaci somatosenzorických drah po přiložení tapu na kůži nad svalem. Mechanistická teorie autora metody o ovlivnění mezenchymu prostřednictvím tzv. nadlehčovacího /dekompresního efektu (32), který je zprostředkován elasticitou (zvrásněním tapu), se může zdát sporná. Dle fyziologických principů uznávaných v našich zeměpisných šířkách bychom se asi přikláněli k vysvětlení pomocí stimulace kožních receptorů a tím ke zvýšení regionálního prokrvení spíše by tedy mohlo jít o přesun tekutin, než mechanické zvětšení podkožního prostoru pomocí elastických vlastností pásky. Vysvětlení vlivu na odtok lymfy z postižené oblasti bychom mohli též přisoudit kožní stimulaci, následně zvýšení prokrvení, změně svalového tonu a tím vlivu na lymfatickou pasáž tak, jak toho využíváme u lymfatické drenáže. Domnívám se, že klíčovým momentem při využití KT v terapii lymfedému je primárně otevření odtokových lymfatik pomocí manuálních technik (což většinou není autory zmiňováno), následně pak aplikace lymfotapu, který může prodloužit efekt manuální terapie cestou kožní stimulace. Z pohledu vlastní klinické praxe oceňuji komplexní přístup autorů metody: důraz na důkladné celkové vyšetření pacienta, palpační vyšetření svalů, rozsahu pohybu, vyšetření chůze, pohybových stereotypů. Pozitivně hodnotím doporučení kombinace s dalšími metodami. To se může zdát z pohledu EBM zavádějící. Racionálně vybřednout z hory informací, kterými jsme zahlceni, není jednoduché. Kvalita studií publikovaných samotným autorem metody a jeho okolím není vysoká a odrazuje. Nicméně pokud připustíme možnost ovlivnění vstupu do CNS cestou dlouhodobě působící kožní stimulace, můžeme uvažovat o nějakém způsobu ovlivnění tonu svalového, motoriky a celkově tedy i případné zlepšení funkčních obtíží v době působení nalepené elastické pásky. Toho lze s úspěchem využít např. při reedukaci pohybových stereotypů v kombinaci s konvenčními rehabilitačními metodami, obvyklými v našem prostředí. Nesporně unikátní jsou adhezivní a elastické vlastnosti pásky, které vybízejí k různému použití od provizorního krytí poškozené kůže v místě otlaku (a tak k ochraně kůže a urychlení hojení), přes prodloužení, případně doplnění efektu technik měkkých tkání, po stimulační vliv na CNS u neurologicky nemocných. Domnívám se, že v tomto duchu je možno KT plně využít a zařadit mezi spektrum léčebných metod pro každodenní klinickou praxi. Závěr Racionální přístup a zamyšlení nad cílem jakékoli terapie může předejít terapeutickému neúspěchu, ušetří čas marněný neefektivními postupy, případně určí další diagnostickou modalitu a pomůže analyzovat konkrétní klinickou situaci. Jen tak je možno se dobrat adekvátních výsledků. Předpokladem úspěšného KT je stanovit cíle terapie, určit klíčovou strukturu, rozhodnout o místě aplikace, připravit kůži, aplikovat a opětovně vyšetřit, případně úpravit či doplnit tape, varovat pacienta před potenciálními komplikacemi, nastínit časový plán terapie. Rizika selhání KT jsou prakticky shodná s riziky při provádění jakékoli terapie: nedostatečné vyšetření anamnéza, komorbidity, úrazy, operace, jizvy apod., vyšetření celého pohybového aparátu nesprávná diagnóza: bez uvážení širších souvislostí, přehlédnutí interního onemocnění ap. nesprávné provedení: špatně zvolený tah, či cílová struktura, nedostatečná příprava kůže a nedostatečné vysvětlení terapie pacientovi. 83

9 Převratné je použití elastické pásky se specifickými vlastnostmi, což umožňuje působení podnětu (tedy terapie) dlouhodobě a bez přítomnosti terapeuta. Často je v literatuře zmiňována cenová výhodnost terapie, i když jsou i protichůdné názory, které toto tvrzení vyvracejí (33). Výhodou KT je omezené množství kontraindikací a případných nežádoucích účinků. Oproti pevným páskám či bandážím není omezen rozsah pohybu a je zachována plná funkčnost segmentu, není omezena cirkulace. Může se kombinovat s jinými metodami (kinesioterapie, vodoléčba, elektroterapie, kryoterapie). EBM staví na matematicky definovaných veličinách, kterými popisuje aktuální zdravotní stav pacienta a počítá statistickou významnost účinnosti terapeutických postupů. Jsou hodnoceny i stavy, případně efekty léčby, které jsou obtížně objektivizovatelné a matematicky nevyjádřitelné. Poplatni trendům vývoje moderní medicíny,mnozí autoři poukazují na absenci dat o efektivitě dle EBM. Tudíž nám nezbývá, než se spolehnout na svůj úsudek, zkušenosti, dovednosti a operovat s daty, jejichž validita z pohledu EBM není vysoká. KT je metoda módní a široce využívaná sportovci celého světa. Víme, že vliv na výsledky sportovce či pacienta mají nejen předpoklady anatomické, fyziologické a technické, ale také (dle některých názoru především) psychické. KT může být jako jedna z modalit reflexní terapie v rukou zkušeného terapeuta velmi dobře využita v léčbě celé škály funkčních poruch. Také může být jednou z cest, kterou ovlivníme výkon sportovce či pacienta právě působením na psychologické úrovni. Rozum a cit jsou veličiny, které by měly být v našem medicínském konání v souladu. Až čas ukáže, jaké místo si dobude nejen koncept KT ve škále terapeutických postupů, ale i samotná EBM filozofie v medicíně budoucnosti. Na závěr si popřejme intuici, empatii, dobrou pozorovací i palpační schopnost a racionalitu úsudku při ordinaci a provádění terapie nejen pomocí elastických pásek. Literatura 1. Kobrová J, Válka R. Terapeutické využití kinesio tapu. Grada Publishing a.s.; Kobrová J, Válka R. Léčba akutních i chronických onemocnění pohybového aparátu. Skripta ke kurzu. Praha; s. 3. Kinesio Taping Association International. A Brief History of Kinesio Tex Taping ;2013 [cit ] Dostupné na: 4. Bialoszewski D, Wozniak W, Žarek S. Clinical efficacy of Kinesiology Taping in reducing Edema of Lower Limbs in Patients Treated with the Ilizarov Method Preliminary report. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2009;11(6): Tsai HJ, Hung HCh, Yang JL, Huang ChS, Tsauo JY. Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast-cancer-related lymphedema? A pilot study. Support Care Cancer. 2009;2. DOI /s Kinesio Taping Association International. Kinesio taping method;2013[cit ] Dostupné na: kinesio-taping-method.html. 7. Kase K, Hashimoto T. Changes in the volume of the peripheral blod flow by using KinesioTaping. Kinesio symposium Japan; Vithoulka I, Beneka A, Malliou P, Aggelousis N, Karatsolis K, Diamantopoulos K. The effects of Kinesio-Taping on quadriceps strenght during isokinetic exercise in healthy non athlete woman. Isokinetics and Exercise Science. IOS Press. 2010;18: Chang HY, Chou KY, Lin JJ, Lin ChF, Wang ChH. Immediate effect of forearm Kinesio taping on maximal grip strenght and force sense in healthy collegiate athletes. Physical Therapy in Sport. 2010; 11: Yasukawa A, Patel P, Sisung Ch. Pilot study: Investigating the effect of kinesio taping in an acute pediatric rehabilitation setting. Am J Occup Ther. 2006;60(1): Martin P. Use of Kinesio Tape in Pediatrics to Improve Oral Motor Control. 18th Annual Kinesio Taping International Symposium Review. Tokyo, Japan;

10 12. Sanada Y. Actual Examples of Improvement of Functions in Patients With Cerebral Central Nervous Diseases in Clinical Practice and the Effects of Kinesio Taping. Kinesio symposium Japan; Smith E. The Use of Kinesio Taping in Occupational Therapy. Scholarly Research Keuka College. [online2010]. Dostupné na 14. Krajczy M, Bogacz K, Luniewski J, Szczegielniak J. The influence of kinesio taping on effects of physiotherapy in patients after laparoscopic cholecystectomy. The scientific World Journal. [online 2012]. Dostupné na tswj/2012/948282/. 15. Iglesias JG, Fernández C, Cleland J, Huibregts P, Gutiérrez M. Short-Term effects of Cervical Kinesio Taping on Pain and Cervical Range of Motion in Patients With Acute Whiplash Injury: A Randomized Clinical Trial. J Orthop Sport Phys Ther. 2009;39(7): Jaraczewska E, Long C. Kinesio Taping in Stroke: Improving Functional Use of the Upper extremity in Hemiplegia. Top Stroke Rehabilitation. 2006;13(3): Szczegielniak J, Krajczy M, Bogacz K, Luniewski J, Sliwinski Z. Kinesiotaping in physiotherapy after abdominal surgery. Fizjoterapia Polska. 2007;7(3): Wilson P. CRPS: Current diagnosis and therapy. IASP Press; Michleff ZA, Ferreira ML. Physiotherapy rehabilitation for whiplash associated disorder II. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2012;46(9): Morris D, Jones D, Ryan H, Ryan CG. The clinical effects of Kinesio Tex taping: A systematic review. Physiotherapy Theory and Practice. 2013;29(4): Frandkamp H, Kelly E, Wayda N, Apsley M, Warner C. The Effects of Kinesio Tape in Therapeutic Setting. Physical function Critically Appraised Topics, Paper 34. [online 2012]. Dostupné na commons.pacificu.edu/otpf/ Kalron A, Bar-Sela S. A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping Fact or fashion? European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2013;49: Lewit K. Manipulační léčba. 4. vyd. Heidelberg-Leipzig: J.A.Barth Verlag; s. 24. Rychlíková E. Manuální medicína. Praha: Maxdorf Jesenius; s. 25. Lewit K, Olšanská Š. Klinický význam aktivních jizev. Rehabil., fyz. lék. 2003;4: Véle F. Kineziologie. Triton; Kolář P. Rehabilitace v klinické praxi. Galén; Thelen MD, Daubert JA, Stoneman PD. The Clinical Efficacy of Kinesio Tape Double-Blinded, Clinical Trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008;38(7): Bicici S, Karatas N, Baltaci G. Effect of athletic taping and kinesiotaping on measurement of functional performance i basketball players with chronic inversion ankle sprain. The International Journal of Sports Physical Therapy. 2012;7(2): Huang ChY, Hsieh TH, Lu SCh, Su FCh. Effect of the kinesiotape to muscle acitivity and vertical jump performance in healthy inactive people. BioMedical Engineering online [online ]. Dostupné na : 31. Kase K. Adjunctive therapy to increase the effects of Kinesio Taping. Kinesio symposium Japan; Kase K. Examination and consideration of the effects of the stretch rate of kinesio taping on the skin: second report. Kinesio symposium Japan; Mostafavivar M, Wertz J, Borchers J. A Systematic Review of the Effectiveness of Kinesio Taping for Musculoskeletal Injury. The Physician and Sportsmedicine. 2012; 40(4): MUDr. Marie Bulíčková Oblastní nemocnice Kolín a.s., oddělení tělovýchovného lékařství Žižkova 146, Kolín

11 Copyright of Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca is the property of Ceska spolecnost telovychovneho lekarstvi and its content may not be copied or ed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or articles for individual use.

1 Poděkování Děkuji MUDr. Mgr. Pavlovi Jurákovi za cenné rady a připomínky týkající se bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat PaedDr. Janu Čížkovi a Jiřímu Dobešovi za poskytnutí praktických rad

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Kinesiotaping pro sportovce

Kinesiotaping pro sportovce Děkujeme za laskavou podporu Markovi Doležalovi, firmám SportProTebe.cz a JustFight.eu. Naše díky patří rovněž sportovním přátelům a kolegům Zdeňce Divácké, Milanovi Tomanovi a doc. MUDr. Luboši Hrazdirovi,

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Děkujeme za laskavou podporu Markovi Doležalovi, firmám SportProTebe.cz a JustFight.eu. Naše díky patří rovněž sportovním přátelům a kolegům Zdeňce

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport

Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport Mgr. Radka Doležalová Mgr. Eva Roupcová Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D Mgr. Martin Zvonař, PhD. Fakulta sportovních

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE MODERNÍ FYZIATRIE A LÉČEBNL EBNÁ REHABILITACE J. Martinková léčebná rehabilitace, ortopedie, poradna pro sportovce dr.mart mart@chironaxinvest.czcz METODY POUŽÍVAN VANÉ V REHABILITACI rehabilitační cvičení

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_193 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s přístrojovým a technickým vybavením provozovny. KLÍČOVÁ SLOVA: Masážní pomůcky a přístroje,

Více

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Tejpování Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Mgr. Jana Kuncová, DiS Funkce tejpu Ochranná omezení pohybu kvůli ochraně poraněné tkáně a tím i zmírnění bolestivosti, při sportu jako prevence poranění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Bakalářská práce 2012/2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta pedagogická Katedra tělesné a sportovní výchovy Akademický rok 2012/2013 BAKALÁŘSKÁ

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 7 0 U Poděkování Jménem autorského

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Využití kinesiotapingu v rámci prevence úrazů ve volejbale

Využití kinesiotapingu v rámci prevence úrazů ve volejbale MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra kineziologie Využití kinesiotapingu v rámci prevence úrazů ve volejbale Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jindřich Pavlík Vypracovala:

Více

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Vrásky Vyhlazení, zmenšení hloubky a množství vrásek, zpomalení procesů stárnutí Ptóza Zvýšení tonusu a turgoru kůže Kúra ze 2 4 sezení s přestávkou 7 10 dní Suchá atonická

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Použití pijavek v léčbě ambulantních pacientů přehled 171 případů Shrnutí Úvod Dokumentace hirudoterapie Přehled

Použití pijavek v léčbě ambulantních pacientů přehled 171 případů Shrnutí Úvod Dokumentace hirudoterapie Přehled Použití pijavek v léčbě ambulantních pacientů přehled 171 případů Michael Aurich, Detlev Koeppen Shrnutí Medicínské použití pijavek je popsáno v četných lékařských zprávách, souhrnných publikacích a klinických

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Využití přípravku GUNA MD při terapii bolesti u pacientky s koxartrózou při onemocnění MS

Využití přípravku GUNA MD při terapii bolesti u pacientky s koxartrózou při onemocnění MS Využití přípravku GUNA MD při terapii bolesti u pacientky s koxartrózou při onemocnění MS MUDr. Josef Zoul rehabilitační lékař Ústí nad Labem ČR INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 1 Základní údaje Iniciály:

Více

F/3. STP artroskopicky asistované plastice LCA. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/3

F/3. STP artroskopicky asistované plastice LCA. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Zpracovatelé: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI

FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Klinika rehabilitačního lékařství Bakalářská práce Obor Fyzioterapie FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI Vedoucí práce: PhDr. Alena Herbenová Zpracovala:

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

ORTÉZY VE SPORTU. Černá, Mostecká, Tučková. Jiří Radvanský (ed.) 2007

ORTÉZY VE SPORTU. Černá, Mostecká, Tučková. Jiří Radvanský (ed.) 2007 ORTÉZY VE SPORTU Černá, Mostecká, Tučková Jiří Radvanský (ed.) 2007 Ortéza, bandáž, tape - 1) Ortéza- slouží k náhradě zhoršené nebo ztracené biomechanické funkce pohybového ústrojí. Má omezit zatížení

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Teorie sportovní masáže. Fyzikální terapie I

Teorie sportovní masáže. Fyzikální terapie I Teorie sportovní masáže Fyzikální terapie I Dagmar Králová 27.9.2011 FSpS MU, Brno Osnova: Definice. Dělení hmatů. Charakteristika jednotlivých skupin hmatů. Základní pravidla při sportovní masáži. Typy

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 10, 2006 Michal Černík, Petra Navrátilová, Lubomír Vašina Návrh koncepce neurorehabilitačního

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

BTL-6000 Lymphastim. Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi

BTL-6000 Lymphastim. Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi BTL-6000 Lymphastim Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 obchod@btl.cz

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy léčebné rehabilitace Obecná část Amputace a protézy MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod: PROTETIKA

Více

s dalším výzkumem pod kategorii jiné údaje o zlomeninách a svalových úrazech horních a dolních končetin.

s dalším výzkumem pod kategorii jiné údaje o zlomeninách a svalových úrazech horních a dolních končetin. Metodický dopis 2/2015: SROVNÁNÍ ÚROVNĚ PREVENTIVNÍCH PROTIÚRAZOVÝCH OPATŘENÍ VE VOLEJBALU MEZI KLUBY ČESKÉ EXTRALIGY A ZAHRANIČNÍMI KLUBY MUŽŮ (R. VORÁLEK) Současný vrcholový volejbal vyžaduje od hráčů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher

Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce. H.-Henning Buscher Vynikající výsledky pro moderní kosmetické instituce H.-Henning Buscher 1 Energie znamená Krása 2 beautytek beautytek je revoluční a inovativní technologie pro zkrášlovací instituce: beautytek je schopen

Více

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Daniela Stackeová Katedra fyzioterapie, FTVS UK v Praze J. Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Kontakt: stackeova@volny.cz Annotation

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Rotary International District 2240 15.9.2011 Klimatoterapie pro děti 1 Co je atopický ekzém? Také známý jako neurodermatitida

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Terapeutické využití kinesio tapu

Terapeutické využití kinesio tapu Terapeutické využití kinesio tapu Jitka Kobrová, Robert Válka Jitka Kobrová, Robert Válka Terapeutické využití kinesio tapu Jitka Kobrová, Robert Válka Terapeutické využití kinesio tapu GRADA Publishing

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více