Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití"

Transkript

1 Pro praxi Med Sport Boh Slov 2014; 23(2):76 85 Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití Marie Bulíčková Oddělení tělovýchovného lékařství, Oblastní nemocnice Kolín a.s. Klíčová slova: kinesiotaping, tape, rehabilitace, reflexní terapie, medicína založená na důkazech, randomizovaná klinická studie Key words: kinesiotaping, tape, rehabilitation, reflex therapy, evidence based medicine, randomized controlled trial Souhrn Souhrnné sdělení prezentuje principy relativně nové terapeutické metody kinesiotapingu a zabývá se možnostmi jeho využití v postupech moderní medicíny. První část představuje metodu a deklarované účinky, druhá shrnuje recentní data o efektivitě kinesiotapu a současně poukazuje na možná úskalí při interpretaci publikovaných prací a studií na principu evidencebased medicine. Jsou diskutovány možné mechanismy působení ve světle současných patofyziologických znalostí. Závěrem nastíníme možnosti využití v našem prostředí. Summary Bulíčková, M.: Kinesiotaping principles and usage. The aim of this article is to introduce relatively new, but widely used method of kinesio taping. It is declared that elastic therapeutic tape has positive effects on circulation, lymphatic system, muscle function, pain and proprioception, but there is a little evidence to support the effectiveness of KT. Critical polemic is focussed on declared mechanisms of efficacy. We discuss the pathophysiological principles and possible therapeutic effect in the light of Prague rehabilitation school approach and present possible varieties of use in our conditions. Úvod Je osudem zřejmě každé novinky, že je vyžadována a adorována možná až příliš. Aplikace a způsoby využití kinesiotapingu nejsou omezeny vzděláním či erudicí terapeuta. Proto se zejména ve sportu setkáváme s tím, že čím více a barevnějších náplastí na nejroztodivnějších místech těla, tím lépe. Současně jsou metodě přisuzovány někdy až magické efekty, což zákonitě vede k odmítání ze strany skeptičtější a racionálnější části odborné i laické veřejnosti. Metoda Definice Kinesiotapingem (KT) rozumíme lepení elastických pásek na tělo s cílem analgezie, stabilizace segmentu, obnovení či harmonizace/ekonomizace pohybu, ovlivnění svalového tonu, toku lymfy a prokrvení léčené oblasti (1, 2). Možné názvy pružných tapů: K.taping, Medi-tape, Aku-tape, K-tejp, Kinesio Tex Tape (KTT), Kinesio Tex Tape (KTA), elastic tape, medical taping atp. Historie Metodu vyvinul a v roce 1979 publikoval japonský chiropraktik Kenzo Kase (3). Původní koncept je mnoha terapeuty různého zaměření, erudice a vzdělání dále využíván a široce rozvíjen, Do redakce došlo K publikaci přijato

2 čímž se leckdy orientace v celé problematice znejasňuje. V článku pojednáme o původní metodice Kenzo Kaseho, t. č. reprezentované Mezinárodní asociací kinesiotapingu založenou roku 2007, která se zabývá klinickými výzkumy, propagací metody a školením terapeutů (viz www. kinesiotaping.com). Vlastnosti kinesiotapu Tape je ze 100% bavlny, elasticitu zajišťují pružná polyuretanová vlákna uvnitř bavlněné příze. Lze jej natáhnout na % původní délky, aniž by došlo k poškození elastických vláken, je zachována volnost pohybu. Na podkladovém papíru je nanesen 10 15% napětím, lepidlem je termosenzitivní lékařská pryskyřice. Šíře a zvolený tvar tapu závisí na velikosti ošetřované plochy a terapeutickém záměru. Tape je ponecháván 1 5 dní, dle techniky. Odstranění se provádí v protažení kůže ve směru růstu chlupů. V originálním japonském konceptu jsou barvám přisuzovány různé účinky, v našem kulturním prostředí je výběr barvy pásky ponecháván na terapeutovi, případně pacientovi. Na trhu je i speciální kinesiotape s krystaly turmalínu založený na hypotéze o působení na aktivitu buněk, ionizaci a ovlivnění hojení a bolesti. Indikace Mezi nejčastější indikace KT patří neuralgie a jiné bolestivé stavy, periferní i centrální parézy, vertebrogenní algický syndrom, entezopatie, burzitidy, úžinové syndromy, distorze, kontuze, kloubní instability, whiplash syndrom, deformity nohy, prstů, jizvy, otoky a hematomy, lymfedém atd. Kontraindikace zmiňované autory metody V kontraindikacích KT jsou uvedeny: hnisavé kožní projevy, bradavice, pigmentové névy, maligní melanom, ekzémová onemocnění, dermatitidy, horečnaté stavy, akutní trombóza, elefantiáza, kardiopulmonální dekompenzace, vzácně alergie na složky tapu. Obezřetnost při aplikaci se doporučuje u diabetes mellitus (křehká kůže se změněnou citlivostí), onemocnění ledvin a závažných kardiopatií (otoky dolních končetin), křehké a hojící se kůže (po popáleninách), těhotenství aplikace na oblast pánve, podbřišku a LS oblasti zejména ve 3. trimestru (forenzní důvody). Příprava kůže Pro dokonalé přilnutí tapu musí být kůže čistá, suchá, oholená a odmaštěná. Po sejmutí lepido na kůži nezůstává. Většina podráždění kůže je způsobena přílišným napětím tapu, obvykle se nevyskytují alergické reakce. Příprava tapu Konec tapu se zastřihuje do oblouku (kvůli odlepování a třepení, případně zachytávání za oděv). Podkladový papír se odstraňuje roztržením a opatrným sloupnutím od tapu. 77

3 Tvary tapu Obr. 1: Tvary kinesiotapu Fig. 1: Shapes of kinesiotape Metoda Koncept KT rozlišuje techniky základní a korekční. Základní techniky jsou inhibice a facilitace svalu, korekčních je šest: mechanická, fasciální, prostorová, vazivová/šlachová, funkční a lymfatická. Jednotlivé techniky se liší cílovou strukturou, kterou se metoda snaží ovlivnit a dle toho lokalizací a napětím tapu. To kolísá od0% vpřípadě lymfatické korekce po 100 % u vazivové korekce. Za jeden z klíčových principů působení je autory považován tzv. smršťovací efekt tah pásky od konce k začátku (tzv. kotvě, tzn. k části tapu aplikované jako první). Lze jej využít do 50 % napětí pásky, což je dáno elastickými vlastnostmi polyuretanových vláken. Dle požadovaného efektu terapie je volena konkrétní technika: je-li cílem snížení otoku, použije se lymfatická korekce, k analgezii využíváme inhibiční techniku s prostorovou korekcí apod. Při akutním zranění lze např. aplikovat v prvních hodinách lymfatickou korekci, pak prostorovou korekční techniku, po 72 hodinách základní svalovou techniku. Záleží na klinickém stavu, znalostech a zkušenostech terapeuta. Pro správnou aplikaci tapu je nezbytně nutné znát anatomické poměry, vědět co chceme ovlivnit a jak. Je doporučována umírněnost v působení podnětů. Raději méně vrstev pásek, menší napětí, mírný tlak. Pokud je lepeno více vrstev tapu, jako první se aplikuje ten s očekávaným hlavním efektem klíčový sval. A) Techniky základní 1. Inhibice svalu Technika na přetížené či akutně poškozené svaly. Lepí se s napětím do 25 % směrem od úponu k začátku svalu, aplikace v protažení svalu. Autoři předpokládají, že elevací kůže dochází k zlepšení cirkulace krve a lymfy. Tape se smršťuje v opačném směru, než je směr svalové kontrakce, což inhibuje funkci svalovou. 78

4 2. Facilitace svalu Je používána na chronicky či akutně oslabené svaly, % napětí v maximálním protažení svalu, od začátku k úponu. Smršťováním tapu dochází k facilitaci svalu. B) Techniky korekční 1. Mechanická korekce Využívá kompresního efekt, lepí se s napětím více než 50 %, není počítáno se smrštěním pásky. Hypotéza: podrážděním proprioceptorů upravujeme pozici tkání (svalů, fascií a kloubů) s cílem funkční podpory segmentu. Podobá se pevným tapům, omezuje pohyb segmentu. Indikací je např. instabilita ramene, hlezna apod. 2. Fasciální korekce S výhodou se aplikuje po provedení technik měkkých tkání prodlouží efekt manuální terapie. Smršťováním tapu dle autora dochází k udržení zlepšené posunlivosti měkkých tkání. Lepí se s napětím %. 3. Prostorová korekce Využívá se nadlehčení místa otoku, zánětu či trigger pointu. Toto nadlehčení je založeno na představě elevace kůže, podkoží a fascie, snížení tlaku nad postiženou oblastí, snížení bolestivosti, zvýšení prokrvení, redukci zánětu. Tape se lepí s napětím %. S lymfatickou korekcí patří do první řady v léčbě akutních onemocnění. 4. Vazivová / šlachová korekce Bez efektu smrštění (napětí %) Předpokládá se, že tape dráždí vazivové či šlachové mechanoreceptory a proprioceptory a že změnou aference z periferie dochází ke změnám řízení na centrální úrovni. 5. Funkční korekce Cílem je podpora pohybu či omezení nežádoucího pohybu. Indikace jsou neurologické, hypermobilita v segmentu, degenerativní změny. Lepí se s napětím %. 6. Lymfatická korekce Autoři deklarují podporu funkce lymfatického systému. Vějíř je aplikován v protažení, napětí 0 20 %, nad hematomy 0 10 %. Podmínkou správné aplikace je znalost funkční anatomie lymfatického systému, na specializovaných pracovištích aplikaci předchází lymfoscintigrafické vyšetření. Metoda je využívána v terapii lymfostatických, potraumatických či pooperačních otoků, hematomů, chronické žilní insuficience. Uvádí se, že lymfatická korekce pomocí KT je metoda účinnější než manuální lymfodrenáž, medikace či kompresní bandáže. (4) Existují ale studie, které to vyvracejí. (5) 7. Terapie jizvy Používá se k ovlivnění akutní i vtažené či keloidní jizvy. Oproti tlakové masáži, kdy tlak více než 100mmHg (13kPa) může poškodit lymfatické řečiště, je využíváno tahu. Deklarované účinky Metoda KT je autory prezentována jako rehabilitační technika, která usnadňuje hojení, ovlivňuje funkci svalovou, stabilizuje pohybový segment bez současného omezení hybnosti. Je kladen velký důraz na důkladné celkové vyšetření pacienta, které je považováno za klíčové (palpační vyšetření svalů, rozsahu pohybu, vyšetření chůze, pohybových stereotypů, zobrazovací, 79

5 případně další funkční vyšetření). KT je považován za výhodnou modalitu v komplexní terapii je doporučováno kombinování s dalšími metodami. Prodlužuje efekt technik měkkých tkání, je výhodným doplňkem manuální terapie. Považuje se za metodu bezpečnou pro všechny věkové kategorie a využívá se jak v akutním či v chronickém stádiu onemocnění, tak v prevenci. Zmiňuje se působení na somatosenzorický systém, CNS a měkké tkáně. Jsou uváděny pozitivní účinky na kůži, lymfatický a oběhový systém, fascie, svaly, vazy, šlachy a klouby, analgetické efekty a podpora lymfatické drenáže. (6, 7) Efekt metody je vysvětlován dekompresí intersticiálního prostoru (zvrásněním a elevací kůže), snížením městnání v krevním a lymfatickém řečišti, snížením tlaku a dráždění nociceptorů (analgezie), neuroreflexní modulací (volná nervová zakončení, Meissnerova a Vater Paciniho tělíska, Merkelovy disky, Ruffiniho tělíska aj.), regulací svalového tonu ve smyslu facilitace či inhibice, ovlivněním kloubní funkce stimulací proprioceptorů, úpravou pohybového vzorce zvýšením stability v kloubním segmentu, zlepšením rozsahu pohybu a snížení bolestivosti, kinestezie atd. Účinky jsou prezentovány ve velké šíři. Doposud žádný z nich nebyl skutečně ověřen. Diskuze Existuje mnoho studií, publikovaných v periodicích s různým impact faktorem, které se zabývají fungováním či nefungováním kinesiotapingu jako takového (8, 9), případně efektivitou metody v léčbě širokého spektra diagnóz (10 17). Kvalita je velmi kolísavá a je otázkou, zda-li je vůbec možno vymyslet design studie založené na důkazech, která statisticky potvrdí účinnost KT. Lze vybrat homogenní skupinu pacientů, u nichž bude dysfunkce pohybového aparátu mít jednu společnou příčinu? Lze této skupině aplikovat kinesiotape shodnou technikou? A objektivizovat účinek? Je výška výskoku či síla svalové kontrakce to, co potvrdí fungování metody? Je povrchové EMG validním nástrojem k potvrzení efektu terapie? Otázky, které zneklidňují ty, kteří hledají racionalitu a logiku nejen ve vlastní klinické praxi, ale i v celé moderní medicíně. Nacházíme se v poněkud schizofrenní situaci, kdy dle EBM není doložena efektivita rehabilitačních postupů (18, 19) a hodláme se zabývat statistickým hodnocením výsledků léčby KT (doplňkovou rehabilitační metodou). Čtyři systematické přehledy britských, amerických a izraelských autorů publikované v letech sledovaly efektivitu metody dle principů EBM. Mostavifar s kolektivem (33) ze 727 článků publikovaných do října 2011 vybral 6, které splňovaly náležitosti EBM a hodnotily vliv KT na muskuloskeletální poranění. Dvě studie hodnotily efekt KT při poranění dolních končetin, 2 studie poškození páteře (low back pain a whiplash), 2 studie na impingement ramene. Systematický přehled britských autorů (20) zkoumal klinické efekty metody publikované formou randomizované kontrolované studie (RCT). Ze 716 článků splnilo kritéria EBM celkem 8. Kromě muskuloskeletálních diagnóz (6 studií) je zahrnuta jedna studie s lymfedémem paže po mastektomii a jedna při léčbě spasticity u hemiparéz po CMP (sledována spasticita plantárních flexorů u dvou skupin pacientů léčených botulotoxinem: intervenční skupina s aplikací stimulačního KT na m. tibialis anterior, inhibičního na m. gastrocnemius, kontrolní skupina s KT bez napětí na lýtko). Frankamp et al. ve svém kritickém hodnocení (21) hledali odpověï na otázku: Je KT efektivní terapeutická metoda? Bylo vybráno 15 studií: 7 RCT, 5 retrospektivních studií, 2 případové studie, které splňovaly kritéria EBM. Výsledkem je konstatování, že neexistuje žádná studie založená na důkazech, která by dokazovala terapeutickou efektivitu KT. Systematický přehled izraelských autorů (22) vybral z 91 kontrolovaných studií 12 (9 s muskuloskeletální, 1 s neurologickou a 2 s lymfologickou problematikou). Nebyl dokázán dlouhodobý efekt KT, nebyl potvrzen vliv na zlepšení síly svalové či rozsahu pohybu. 80

6 Nebyla shledána dostatečná evidence o efektivitě terapie u neurologických diagnóz, nebyla zjištěna efektivita v terapeutickém využití u muskuloskeletálních patologií. V souhrnu všichni autoři konstatují nedostatečnou evidenci o terapeutických účincích KT a to, že limitované informace potvrzující efektivitu metody jsou dostupné pouze z případových studií a kazuistik. Jak vysvětlit účinek metody? V našem prostředí máme výhodu náskoku v aplikaci nových konceptů zejména díky myšlenkám Pražské školy (Jirout, Lewit, Janda, Rychlíková, Véle, Vojta), které v mnoha ohledech předběhly dobu, jsou v klinické rehabilitační praxi běžně využívány a postupně objektivizovány pomocí moderních metod. Předpokládané efekty KT jsou biomechanické, neurofyziologické a trofotropní. Nejpravděpodobnějším mechanismem působení se zdá být aktivace reflexní odpovědi organismu na kožní stimulaci. Kůže je zásobena množstvím nejrůznějších receptorů, jejichž podrážděním můžeme vyvolat rozličné terapeutické efekty. Podněty aplikované na povrch těla nedráždí jen příslušné receptory, ale i vegetativní aferentní vlákna, která jsou difuzní a je velká divergence podráždění: působíme-li na povrch kůže, ovlivňujeme i hluboko uložené tkáně. Měkké tkáně obklopují hybnou soustavu a jejich význam pro pohyb bývá bohužel i přes aktivní snahu našich výše zmíněných učitelů širokou lékařskou veřejností podceňován. Při každém pohybu trupu či končetin se nepohybují pouze klouby či svaly, ale také všechny obklopující měkké tkáně, ve smyslu protažení a vzájemného posouvání (23 25). Pro terapii funkčních poruch je zásadní obnovení volné pohyblivosti měkkých tkání v harmonii s klouby a svaly. Poněvadž odpory vznikající v měkkých tkáních nejsou tak velké, že by je svalstvo nemohlo překonat, je tento vliv na hybnost považován za působení reflexní (Lewit a mnozí další). (26, 27) Využití KT v rámci reflexní terapie je výhodné vzhledem k dlouhodobému působení podnětu. Reflexní terapie spočívá ve vyhodnocování a ovlivňování individuálních změn na pohybovém aparátu, terapie se řídí dle aktuálních klinických nálezů. Není tedy divu, že aplikace tapu dle kuchařek Kenzo Kase, na kterou se mnoho autorů EBM studií odvolává (Kinesio taping perfect manual a Illustrated Kinesio Taping), bez respektování a případného cílení terapie na konkrétní funkční změny, by měla mít statisticky přesvědčivý vliv na bolest, hybnost, či subjektivní obtíže a pocity pacienta. Tento metodický postup autorů většiny publikovaných RCT je v rozporu s doporučovaným postupem autora konceptu. Ve většině klinických studií chybí klinický rozbor funkčních změn u jednotlivých pacientů či pokusných skupin (kde byly asymetrie, trigger pointy, svalové zkrácení, hypertonus, a co se s těmito změnami stalo po aplikaci tapu). Sporný je také způsob zaslepení mnoha studií. Jestliže jedním z hlavních deklarovaným mechanismů účinku terapie je stimulace proprioceptorů v místě kontaktu pásky s kůží, je relevantní srovnání s kontrolní skupinou, které je nalepena ať už pevná páska, nebo přímo elastická páska bez napětí do téhož místa jako u skupiny léčené? (15, 28) Pěkným příkladem zamořování virtuálního prostoru EBM je např. práce tureckých autorů z roku 2012 (29), která se zabývá vlivem KT na funkční výkon basketbalistů s chronickou nestabilitou hlezna. Celkem 15 hráčů košíkové ve věku let bylo klasifikováno pomocí dotazníku Cumberlan Ankle Instability Tool, dle kterého se vlastně dotazovaný diagnostikuje sám: odpovídá na 9 otázek, které jsou ohodnoceny 0 4 body, typu: Máte bolesti kotníku? Cítíte nestabilitu při výsoku na jedné noze? a podobně. Dle tohoto dotazníku je klasifikována míra nestability hlezna. Nebyl proveden kineziologický rozbor, nebo alespoň hodnocení stavu kolemkloubních struktur, chůze, hodnocení klenby nožní atd. Testy na stabilitu byly prováděny s placebo tapingem, bez tapu, s pevným tapem a s kinesiotapem v intervalu jednoho týdne. Předcházelo 20minutové rozcvičení, testy spočívaly v měření výšky výskoku a provádění poskoků na jedné noze na různě nakloněných rovinách, v různém pořadí kroků (4 testy), dále 81

7 stoji na balanční plošině s počítačovým vyhodnocením. Kinesiotape byl aplikován nestandardním způsobem v rozporu s principy konceptu KT. Přiložena je fotografie, kdy tape končí na tapu, ke stabilizaci laterálního kotníku je využit stimulační tape na m. peroneus longus, peroneus brevis a tibiofibulární ligamentum (tam lepeno s napětím 25 %, což je v rozporu se zamýšlenou, zřejmě vazivovou korekcí, kde je naopak s výhodou použití vyššího napětí, kdy tape má stabilizační funkci). Nepochopení základních principů metody vede výzkumníky ke konstatování, že KT neovlivnil chronickou instabilitu v oblasti laterálního hlezna. Překvapivé nebude ani závěrečné (matematicky podložené) tvrzení, že pevný tape omezuje plantární flexi a to může vést k omezené výšce výskoku. Nechybí samozřejmě tradiční výzva autorů k potřebnému dalšímu výzkumu na tomto poli... Další názornou ukázkou nepochopení metody, bazálních funkčních vztahů v pohybovém aparátu a vyvozování tvrdých dat z nevhodně zvolené teze je práce taiwanských autorů (30). Zabývají se efektem KT na svalovou aktivitu vyjádřenou výškou výskoku u inaktivních zdravých lidí. Základní hypotéza spočívá v tvrzení, že zvýšení aktivity m. triceps surae pomocí KT ovlivní výšku výskoku. Byla měřena výška výskoku a povrchní EMG m. gastrocnemius medialis, m. tibialis anterior a m. soleus. Celkem 31 účastníků let, bez deklarované pravidlené fyzické aktivity, bez anamnézy úrazů či zlomenin, vertebrogenní či neurologické symptomatologie. Y-tape byl aplikován bez napětí na lýtkový sval, kotva na patě, aplikace v relaxovaném pronačním postavení, bez napětí. Stejným způsobem byl aplikován i placebo tape neelastická páska. Po rozcvičení 5x výskok, pak aplikace elastické či neelastické placebo pásky na oba tricepsy a po 30 minutách opět 5 pokusů o maximální výskok. Každému subjektu byly aplikovány oba typy tapů ( kinesiotape i placebo), v různém náhodném pořadí a v odstupu 3 dnů provedeno další testování. Výška výskoku měřena kinematickou analýzou. Chybí kineziologický rozbor, vyšetření základních pohybových stereotypů, popis stereotypu chůze či vyšetření dynamické stability stoje, chybí palpační vyšetření. Za nejdůležitější sval ovlivňující výšku výskoku je považována mediální hlava m. gastrocnemius, pomocí kinesiotapu aplikovaného na lýtko se nepodařilo výšku výskoku statisticky významně ovlivnit. Statisticky nevýznamné minimální zlepšení ve výšce výskoku zaznamenané v této studii doporučují k využití u skokanů do výšky, u nichž přece záleží na každém centimetru. Na závěr je opět připojena výzva k realizaci dalších potřebných výzkumů na tomto poli. Výsledkem RCT jsou tvrdá data, která jsou však extrahována z dat měkkých, leckdy pochybné kvality. To, že nebyla EBM potvrzena statisticky významná efektivita KT v léčbě průměrného pacienta za průměrných podmínek v optimální a reprodukovatelné situaci může znamenat i to, že neexistuje průměrný tenisový loket, průměrný femoropatelární syndrom, ani průměrná pravostranná hemiparéza. Je problematické matematicky kvantifikovat složité vztahy řízení motoriky, které se projeví obtížemi pacienta vstupujícího do naší ordinace. O psychice, psychosomatických vztazích, vnímání bolesti a subjektivních pocitech nemluvě. Nehledě na to, že nepotvrzení efektu terapie neznamená automaticky jeho vyvrácení. Je otázkou, jak zásadní roli hraje smršťovací efekt pásky a zejména, jak přesně je možno dodržet doporučovaná procenta napětí pásky a konstantně je reprodukovat. Principů kožní stimulace, využívají ve svých konceptech mnozí, např. Alois Brügger, Klara Marie Helena Hermachová, Karel Lewit, Margaret Roodová, Roswitha Brunkow, Elizabeth Kenny, Tom Myers, Janet Travellová a jiní. Některé koncepty využívají techniky svalové facilitace a inhibice na podkladu kožní stimulace v určitém směru. Pokud pomineme to, že punctum fixum a mobile se během jednotlivých posturálních pozic mění (příkladem mohou být např. svaly kolem lopatky), zůstává diskutabilní, trvá-li kýžený facilitační či inhibiční efekt po celou dobu nalepení pásky 82

8 a nedojde-li v krátkém čase k akomodaci receptorů, přenastavení citlivosti proprioceptorů a tak k eliminaci (případně oslabení) tohoto terapeutického efektu. Vliv tapu na svalovou sílu nebyl potvrzen (8, 9). Kenzo Kase (31) považuje za hlavní mechanismus působení KT na funkci svalovou stimulaci somatosenzorických drah po přiložení tapu na kůži nad svalem. Mechanistická teorie autora metody o ovlivnění mezenchymu prostřednictvím tzv. nadlehčovacího /dekompresního efektu (32), který je zprostředkován elasticitou (zvrásněním tapu), se může zdát sporná. Dle fyziologických principů uznávaných v našich zeměpisných šířkách bychom se asi přikláněli k vysvětlení pomocí stimulace kožních receptorů a tím ke zvýšení regionálního prokrvení spíše by tedy mohlo jít o přesun tekutin, než mechanické zvětšení podkožního prostoru pomocí elastických vlastností pásky. Vysvětlení vlivu na odtok lymfy z postižené oblasti bychom mohli též přisoudit kožní stimulaci, následně zvýšení prokrvení, změně svalového tonu a tím vlivu na lymfatickou pasáž tak, jak toho využíváme u lymfatické drenáže. Domnívám se, že klíčovým momentem při využití KT v terapii lymfedému je primárně otevření odtokových lymfatik pomocí manuálních technik (což většinou není autory zmiňováno), následně pak aplikace lymfotapu, který může prodloužit efekt manuální terapie cestou kožní stimulace. Z pohledu vlastní klinické praxe oceňuji komplexní přístup autorů metody: důraz na důkladné celkové vyšetření pacienta, palpační vyšetření svalů, rozsahu pohybu, vyšetření chůze, pohybových stereotypů. Pozitivně hodnotím doporučení kombinace s dalšími metodami. To se může zdát z pohledu EBM zavádějící. Racionálně vybřednout z hory informací, kterými jsme zahlceni, není jednoduché. Kvalita studií publikovaných samotným autorem metody a jeho okolím není vysoká a odrazuje. Nicméně pokud připustíme možnost ovlivnění vstupu do CNS cestou dlouhodobě působící kožní stimulace, můžeme uvažovat o nějakém způsobu ovlivnění tonu svalového, motoriky a celkově tedy i případné zlepšení funkčních obtíží v době působení nalepené elastické pásky. Toho lze s úspěchem využít např. při reedukaci pohybových stereotypů v kombinaci s konvenčními rehabilitačními metodami, obvyklými v našem prostředí. Nesporně unikátní jsou adhezivní a elastické vlastnosti pásky, které vybízejí k různému použití od provizorního krytí poškozené kůže v místě otlaku (a tak k ochraně kůže a urychlení hojení), přes prodloužení, případně doplnění efektu technik měkkých tkání, po stimulační vliv na CNS u neurologicky nemocných. Domnívám se, že v tomto duchu je možno KT plně využít a zařadit mezi spektrum léčebných metod pro každodenní klinickou praxi. Závěr Racionální přístup a zamyšlení nad cílem jakékoli terapie může předejít terapeutickému neúspěchu, ušetří čas marněný neefektivními postupy, případně určí další diagnostickou modalitu a pomůže analyzovat konkrétní klinickou situaci. Jen tak je možno se dobrat adekvátních výsledků. Předpokladem úspěšného KT je stanovit cíle terapie, určit klíčovou strukturu, rozhodnout o místě aplikace, připravit kůži, aplikovat a opětovně vyšetřit, případně úpravit či doplnit tape, varovat pacienta před potenciálními komplikacemi, nastínit časový plán terapie. Rizika selhání KT jsou prakticky shodná s riziky při provádění jakékoli terapie: nedostatečné vyšetření anamnéza, komorbidity, úrazy, operace, jizvy apod., vyšetření celého pohybového aparátu nesprávná diagnóza: bez uvážení širších souvislostí, přehlédnutí interního onemocnění ap. nesprávné provedení: špatně zvolený tah, či cílová struktura, nedostatečná příprava kůže a nedostatečné vysvětlení terapie pacientovi. 83

9 Převratné je použití elastické pásky se specifickými vlastnostmi, což umožňuje působení podnětu (tedy terapie) dlouhodobě a bez přítomnosti terapeuta. Často je v literatuře zmiňována cenová výhodnost terapie, i když jsou i protichůdné názory, které toto tvrzení vyvracejí (33). Výhodou KT je omezené množství kontraindikací a případných nežádoucích účinků. Oproti pevným páskám či bandážím není omezen rozsah pohybu a je zachována plná funkčnost segmentu, není omezena cirkulace. Může se kombinovat s jinými metodami (kinesioterapie, vodoléčba, elektroterapie, kryoterapie). EBM staví na matematicky definovaných veličinách, kterými popisuje aktuální zdravotní stav pacienta a počítá statistickou významnost účinnosti terapeutických postupů. Jsou hodnoceny i stavy, případně efekty léčby, které jsou obtížně objektivizovatelné a matematicky nevyjádřitelné. Poplatni trendům vývoje moderní medicíny,mnozí autoři poukazují na absenci dat o efektivitě dle EBM. Tudíž nám nezbývá, než se spolehnout na svůj úsudek, zkušenosti, dovednosti a operovat s daty, jejichž validita z pohledu EBM není vysoká. KT je metoda módní a široce využívaná sportovci celého světa. Víme, že vliv na výsledky sportovce či pacienta mají nejen předpoklady anatomické, fyziologické a technické, ale také (dle některých názoru především) psychické. KT může být jako jedna z modalit reflexní terapie v rukou zkušeného terapeuta velmi dobře využita v léčbě celé škály funkčních poruch. Také může být jednou z cest, kterou ovlivníme výkon sportovce či pacienta právě působením na psychologické úrovni. Rozum a cit jsou veličiny, které by měly být v našem medicínském konání v souladu. Až čas ukáže, jaké místo si dobude nejen koncept KT ve škále terapeutických postupů, ale i samotná EBM filozofie v medicíně budoucnosti. Na závěr si popřejme intuici, empatii, dobrou pozorovací i palpační schopnost a racionalitu úsudku při ordinaci a provádění terapie nejen pomocí elastických pásek. Literatura 1. Kobrová J, Válka R. Terapeutické využití kinesio tapu. Grada Publishing a.s.; Kobrová J, Válka R. Léčba akutních i chronických onemocnění pohybového aparátu. Skripta ke kurzu. Praha; s. 3. Kinesio Taping Association International. A Brief History of Kinesio Tex Taping ;2013 [cit ] Dostupné na: 4. Bialoszewski D, Wozniak W, Žarek S. Clinical efficacy of Kinesiology Taping in reducing Edema of Lower Limbs in Patients Treated with the Ilizarov Method Preliminary report. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2009;11(6): Tsai HJ, Hung HCh, Yang JL, Huang ChS, Tsauo JY. Could Kinesio tape replace the bandage in decongestive lymphatic therapy for breast-cancer-related lymphedema? A pilot study. Support Care Cancer. 2009;2. DOI /s Kinesio Taping Association International. Kinesio taping method;2013[cit ] Dostupné na: kinesio-taping-method.html. 7. Kase K, Hashimoto T. Changes in the volume of the peripheral blod flow by using KinesioTaping. Kinesio symposium Japan; Vithoulka I, Beneka A, Malliou P, Aggelousis N, Karatsolis K, Diamantopoulos K. The effects of Kinesio-Taping on quadriceps strenght during isokinetic exercise in healthy non athlete woman. Isokinetics and Exercise Science. IOS Press. 2010;18: Chang HY, Chou KY, Lin JJ, Lin ChF, Wang ChH. Immediate effect of forearm Kinesio taping on maximal grip strenght and force sense in healthy collegiate athletes. Physical Therapy in Sport. 2010; 11: Yasukawa A, Patel P, Sisung Ch. Pilot study: Investigating the effect of kinesio taping in an acute pediatric rehabilitation setting. Am J Occup Ther. 2006;60(1): Martin P. Use of Kinesio Tape in Pediatrics to Improve Oral Motor Control. 18th Annual Kinesio Taping International Symposium Review. Tokyo, Japan;

10 12. Sanada Y. Actual Examples of Improvement of Functions in Patients With Cerebral Central Nervous Diseases in Clinical Practice and the Effects of Kinesio Taping. Kinesio symposium Japan; Smith E. The Use of Kinesio Taping in Occupational Therapy. Scholarly Research Keuka College. [online2010]. Dostupné na 14. Krajczy M, Bogacz K, Luniewski J, Szczegielniak J. The influence of kinesio taping on effects of physiotherapy in patients after laparoscopic cholecystectomy. The scientific World Journal. [online 2012]. Dostupné na tswj/2012/948282/. 15. Iglesias JG, Fernández C, Cleland J, Huibregts P, Gutiérrez M. Short-Term effects of Cervical Kinesio Taping on Pain and Cervical Range of Motion in Patients With Acute Whiplash Injury: A Randomized Clinical Trial. J Orthop Sport Phys Ther. 2009;39(7): Jaraczewska E, Long C. Kinesio Taping in Stroke: Improving Functional Use of the Upper extremity in Hemiplegia. Top Stroke Rehabilitation. 2006;13(3): Szczegielniak J, Krajczy M, Bogacz K, Luniewski J, Sliwinski Z. Kinesiotaping in physiotherapy after abdominal surgery. Fizjoterapia Polska. 2007;7(3): Wilson P. CRPS: Current diagnosis and therapy. IASP Press; Michleff ZA, Ferreira ML. Physiotherapy rehabilitation for whiplash associated disorder II. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2012;46(9): Morris D, Jones D, Ryan H, Ryan CG. The clinical effects of Kinesio Tex taping: A systematic review. Physiotherapy Theory and Practice. 2013;29(4): Frandkamp H, Kelly E, Wayda N, Apsley M, Warner C. The Effects of Kinesio Tape in Therapeutic Setting. Physical function Critically Appraised Topics, Paper 34. [online 2012]. Dostupné na commons.pacificu.edu/otpf/ Kalron A, Bar-Sela S. A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping Fact or fashion? European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2013;49: Lewit K. Manipulační léčba. 4. vyd. Heidelberg-Leipzig: J.A.Barth Verlag; s. 24. Rychlíková E. Manuální medicína. Praha: Maxdorf Jesenius; s. 25. Lewit K, Olšanská Š. Klinický význam aktivních jizev. Rehabil., fyz. lék. 2003;4: Véle F. Kineziologie. Triton; Kolář P. Rehabilitace v klinické praxi. Galén; Thelen MD, Daubert JA, Stoneman PD. The Clinical Efficacy of Kinesio Tape Double-Blinded, Clinical Trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008;38(7): Bicici S, Karatas N, Baltaci G. Effect of athletic taping and kinesiotaping on measurement of functional performance i basketball players with chronic inversion ankle sprain. The International Journal of Sports Physical Therapy. 2012;7(2): Huang ChY, Hsieh TH, Lu SCh, Su FCh. Effect of the kinesiotape to muscle acitivity and vertical jump performance in healthy inactive people. BioMedical Engineering online [online ]. Dostupné na : 31. Kase K. Adjunctive therapy to increase the effects of Kinesio Taping. Kinesio symposium Japan; Kase K. Examination and consideration of the effects of the stretch rate of kinesio taping on the skin: second report. Kinesio symposium Japan; Mostafavivar M, Wertz J, Borchers J. A Systematic Review of the Effectiveness of Kinesio Taping for Musculoskeletal Injury. The Physician and Sportsmedicine. 2012; 40(4): MUDr. Marie Bulíčková Oblastní nemocnice Kolín a.s., oddělení tělovýchovného lékařství Žižkova 146, Kolín

11 Copyright of Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca is the property of Ceska spolecnost telovychovneho lekarstvi and its content may not be copied or ed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or articles for individual use.

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport

Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport Kinesio - taping a jeho využití ve sportovní praxi Kinesio- taping and its usage in sport Mgr. Radka Doležalová Mgr. Eva Roupcová Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D Mgr. Martin Zvonař, PhD. Fakulta sportovních

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Rozdělení vertebrogenních bolestivých syndromů (VAS) 1. VAS = projev organického

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený 3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz 3M Imobilizace Funkční, komfortní, prověřený 3M Soft Cast jedinečný materiál poskytující alternativní a lepší ošetření Výhody funkčního znehybnění oproti klasické

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu Mezioborové přehledy 331 Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu MUDr. Silvie Šidáková Ordinace rehabilitace a lymfologie, Trutnov Státní léčebné lázně,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Na našem pracovišti provádíme léčbu pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace vlastní krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BALANČNÍCH POMŮCEK V ATLETICKÉM TRÉNINKU MLÁDEŽE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BALANČNÍCH POMŮCEK V ATLETICKÉM TRÉNINKU MLÁDEŽE MOŽNOSTI VYUŽITÍ BALANČNÍCH POMŮCEK V ATLETICKÉM TRÉNINKU MLÁDEŽE Aleš KAPLAN 1 - Veronika KLADIVOVÁ 2 FTVS UK, Katedra atletiky 1, diplomantka katedry atletiky 2 Klíčová slova: atletický trénink mládeže,

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM. III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM. III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based" klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46

Předmluva 11. 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo 45 5.1 Evidence-based klinická praxe 45 5.2 Průnik EBM a ortopedie 46 Obsah Předmluva 11 OBECNÁ ČÁST 1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo 15 1.1 Fáze diagnostického procesu 15 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí 15 1.3

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Cíl rehabilitace Zpomalit progresi atrofií, oslabení, kontraktur, deformit Udržet co nejlepší kvalitu hybnosti Prevence

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

CARE MED ORTHO. > Nea International bv. More about Push

CARE MED ORTHO. > Nea International bv. More about Push > Nea International bv More about Push P.O. Box 05 699 ZN Maastricht-Airport The Netherlands T: + (0)4-407 9 0 www.push.eu info@push.eu CARE MED ORTHO care/med/ortho 5:45 h Getting back your active life

Více