Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce foto: Dny vietnamské kultury

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Žákovská rada 1.6 Materiálně technické podmínky školy 1.7 Údaje o školské radě 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Vzdělávací obory 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o zmeškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných žácích 5.4 Testování žáků ve školní roce Organizace výchovně vzdělávacího procesu Rozvrh hodin Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Informační systém vůči žákům a rodičům Výchovné poradenství Výsledky přijímacího řízení Metodické sdružení učitelů 1. st Sdružení učitelů 2. st Informační a komunikační technologie Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů 7.2 Významné akce školy přístupné veřejnosti 7.3 Účast žáků školy v soutěžích 7.4 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích 8. Mezinárodní spolupráce a projekty 9. Granty a projekty 10. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol 11. Závěry pro příští rok 11.1 Závěry důležité pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu 11.2 Investiční záměry

3 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Liptál, okres Vsetín adresa školy Liptál 465 právní forma příspěvková organizace IČO vedení školy ředitel:věra Halová kontakt tel.: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Liptál adresa zřizovatele Liptál kontakt tel.: fax: součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ 181 žáků 30 dětí 156 dětí + 22 zaměstnanců + 75 cizích 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,4 14,61 2. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna ZŠ 156 Komentář: Školní jídelna vaří pro strávníky děti školy, zaměstnance a také pro cizí strávníky, toto stravování je odděleno, zřízena vedlejší hospodářská činnost. Činnost Školní družiny při ZŠ Liptál Plnění plánu práce: V letošním školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 30 dětí.průměrný počet dětí z celkového počtu 30 žáků je 26,6 dětí na jeden den. Pokles průměrné docházky oproti minulému školnímu roku je způsoben dlouhodobou nemocí 2 dětí. Všechny úkoly byly splněny, všechny děti s menším či větším úspěchem prošly cestu za dobrodružstvím v celoroční soutěži O rybce Toničce a zlatých šupinkách a o jejich aktivitě svědčí i čtyři 1. místa, čtyři 2. místa a tři 3. místa v celkovém hodnocení. Přehled všech aktivit naleznete ve fotogalerii: Spolupráce s organizacemi mimo školu: - spolupráce s lidickými seniory a pracovníky Památníku Lidice - příspěvky do Lidického a Liptálského Zpravodaje - pedagogická praxe studentky Pedagogického lycea Kostka škola Vsetín

4 - celodenní program pro děti ZŠ Neubuz - historicky první schůzka družinových rodičů a přátel spojená s promítáním video záznamů z naší činnosti - vyrábění korun pro krále na Tříkrálovou sbírku - výtvarná soutěž Algida - Drakiáda s dětmi MŠ Liptál - Vize tance Praha - ŠD při ZŠ Buštěhrad Podíl ŠD na celoškolních aktivitách: - na výzdobě školy a školních akcí, výroba dárků a keramiky - na obsahu školního webu a časopisu - na ilustraci 42 jídelníčků - přípravě a realizaci Noci s Andersenem - školních projektech Vietnam, Den otevřených dveří, Den bez aut, Hledáme nejnebezpečnější místo rádio Apollo, a dalších školních akcí stanovené plánem školy. - Dopravní soutěž pro malé cyklisty V keramickém kroužku pracovalo pravidelně 12 dětí ze základní školy, další zájemci chodili nepravidelně podle zájmu nebo podle nabídky. Již druhým rokem jsme nabídli keramická tvoření i zvlášť pro dospělé. Pravidelně přicházelo kolem 7 keramiků a další pak dva dospělí s předškolními dětmi. Celkem tedy pravidelně pracovalo 23 výtvarníků a měli jsme 18 schůzek a rozhodně si všichni přejí pokračovat dále i v příštím šk.roce. I letos jsme uspořádali SOUBOJ HRNKŮ tentokrát i s internetovým hlasováním, do kterého se zapojilo přes 150 hlasujících, z toho 28 hlasujících dětí ze Školní družiny ZŠ Buštěhrad. Ze zajímavých akcí ŠD: připomenutí 3. výročí sázení Lidické trnky soutěž ve zpěvu Zlatá Tonička - galaprogram s tancem a scénkami - Heloudýně - Jablíčkový týden - oslava Dne stromů - šití rybičkového polštáře - Den zdravého jídla a ochutnávka 41 vzorků dobrůtek - Dny domácích mazlíčků - Celorepublikový Den tance - Internetové hlasování a losování výherců Souboj hrnků - Emajlování na - Oslavy a připomenutí lidových zvyků a tradic, významné dny - z kalendáře a další Vzdělávací projekty: Dětství bez úrazů Buď připraven! Zdravé zuby Zdravě jíme Problémy, nedostatky: - vybavení venkovního prostoru pro ŠD /stoly, lavičky, průlezky, / V srpnu nahradit starý písek v pískovišti novým. Závěr: Ředitelka školy oceňuje práci školní družiny a především její vychovatelky. Dlouhodobě pracuje samostatně a iniciativně, celoškolní akce, které jsou pořádány pod jejím vedením, jsou vždy pečlivě do detailu promyšleny. Nikdy se neopakují, vždy zaujme něčím novým a netradičním. Poděkování patří také za práci na webových stránkách školy.

5 1.5 Žákovská rada Datum zřízení: Funkce: Zástupci všech tříd - zajišťují vliv žáků na rozhodování o záležitostech školy. Členové parlamentu 2008/2009: 1.Dorota Ostrušková, Daniel Nohavica 2.Dorota Kamenná, Adam Bartozel 3.Lenka Kostková, Mikulec 4.Irena Tkadlecová, Pavel Mrlina 5.Jan Bukáček, Lenka Gřešáková 6.Barbora Pospíšilíková, Tomáš Sachr 7.Daniel Tučník, Rostislav Zgarba 8.Jakub Burján, Kristýna Geržová 9.Ondřej Smolík, Štěpán Bukáček Hodnocení práce Žákovské rady Žákovská rada se scházela podle potřeb, průměrně asi 1x za měsíc. Zvolila si předsedu a členové rady měli většinou za úkol projednat určitá zadání ve svých třídách. Přesvědčovali své spolužáky o potřebnosti dále pokračovat v projektu Adopce na dálku, angažovali se v akci Letadlo plné pastelek /pro Afgánistán/. Tématy jednání se stávaly i nedostatky v chování žáků na chodbách, na toaletách. Někteří zástupci tříd stěží rozumí tomu, že jsou v parlamentu zástupci svých tříd, že v parlamentu by neměli vystupovat jen sami za sebe. Velmi zodpovědně k práci přistupují zejména žáci nižších ročníků. 1.6 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Pracovna F-Ch, knihovna a počítačová učebna, učebna s inter. tabulí, žákovská kuchyňka, Prostor ve vnitřním atriu nevybaven Tělocvična, provizorní hřiště u školy Dřevodílna, pozemek Obnoven na druhém stupni v kmenových třídách vyhovující vyhovující Vyhovující, vybavení dle požadavků vyučujících a finančních možností 2 data projektory s notebooky 15 počítačů pro žáky v PC učebně interaktivní tabule, připojení na internet ve třídách na 1. stupni starší počítače bez možnosti připojení na internet Závěrečná fáze zateplení budovy Investiční záměr přestěhování školky Komentář:Vedení školy usiluje o moderní vybavení učeben i technikou. Získává na to prostředky z grantů, pronájmu ploch i dotace kraje a sdružení rodičů.

6 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 / Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2009/2010 ing. Blanka Smolíková, Bc /předsedkyně, učitelka/, Petra Zgarbová, učitelka, Ludmila Skanderová zástupkyně ředitele, Hana Vaculíková, učitelka, Petr Vaculík, Marie Machalová, Eva Krausová a Vítězslav Čech zastupitelé, Martina Mrlinová, Vlastimil Vaculík, Hana Řehánková,Eva Šťastná rodiče. Kontakt 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace 1948 Zaměření Nezisková organizace, pomoc při mimoškolních aktivitách školy, finanční pomoc Kontakt Paní Hana Řehánková, tel Vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 1.,2.,3.,6.,7.,8. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen 4.,5., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ,5.,9. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 24 Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 nad 32 VŠ JČ, OV, JA 2 zástupkyně 1,0 28 let VŠ Učit. 1. st. 3 učitelka 1,0 důchodkyně VŠ Učitelka 2.st. 4 učitelka 1,0 2 roky VŠ učit 5 učitelka 1,0 4 roky VŠ Učit. 1.st. 6 učitelka 1,0 14 let VŠ Učit. 1. st. 7 Učitel - ICT 1,0 5 let VŠ Učit. 2.st. 8 Učitel EVVO 1,0 4 roky VŠ Př-TV 9 Učitelka-MPP 1,0 6 let VŠ M 10 Učitelka - VP 1,0 31 let VŠ JČ - HV 11 učitelka 1,00 1 rok VŠ Př- TV 12 učitelka 1,00 1 rok VŠ JČ-OV 13 učitelka 1,00 10 let VŠ JA 14 učitel 0, důchodce VŠ Ch-Př Komentář: Na MD odešla TU 3. tř., na její místo nastoupila od března učitelkadůchodkyně. Po MD se v únoru vrátila učitelka angličtiny a vystřídala učitelku jazyka anglického. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 87 % Učitelé 2. stupně 76 % Vychovatelky ŠD 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Pracovní smlouva je nabízena učitelům důchodového věku v případě, že se nedaří získat učitele dané aprobace a většinou se jedná o zkrácený úvazek nevyhovující zaměstnanci v produktivním věku. Důchodci taktéž střídají učitelky odcházející na MD během školního roku. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Vedoucí ŠJ 0,75 Úplné střední 2 kuchařka 1,0 SOU 3 Pomocná kuchařka 1,0 SOU

8 4 Samostatná kuchařka 1,0 Úplné střední na VHČ 5 uklizečka 0,85 Úplné střední 6 uklizečka 0,85 SOU 7 uklizečka 0,85 SOU 8 školník 0,85 SOU 9 topič 0,25 /8 m SOU 10 ekonomka 0,4 VŠ 11 administr. pracovnice 0,4 Úplné střední Komentář: Topič a školník je stejná osoba. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Komentář:Poprvé v historii školy přichází do 1. třídy pouze jedna dívka, ostatní jsou chlapci. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Na víceletá gymnázia nebyl zájem. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední celkem střední školy odb.učiliště 2 2 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 27 V 8. ročníku 1 žákyně Komentář:Žákyně 8. ročníku na konci roku 3 nedostatečné, zákonní zástupci vzhledem k tomu nežádali o možnost ukončení úplné školní docházky. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

9 Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V stupeň VI VII VIII IX stupeň Celkem Komentář: Žáci ročníku jsou hodnoceni slovně. Jedna žákyně 1. třídy a jedna žákyně druhé třídy navštěvuje zahraniční školu. Na základě žádosti rodičů byly přijaty k domácímu vzdělávání.jednomu žákovi 5. třídy z důvodu těžké nemoci bylo schváleno individuální vzdělávání. Žáci 5.a 8. třídy budou vykonávat opravnou zkoušku a jestliže uspějí, postoupí do vyššího ročníku. Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I II III IV V stupeň VI VII VIII IX stupeň Celkem Komentář:Snížená známka z chování u 1 žáka v 5.tř. a 2 žáků v 9. třídě ve všech případech 2.st. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách

10 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň ,93 41, ,36 Celkem ,68 36, ,20 Komentář: Vysoký počet omluvených hodin zapříčinila v prvním pololetí chřipková onemocnění asi 35 % dětí onemocnělo. Také žák 5.třídy v prvním pololetí školu nenavštěvoval, většinu času trávil v nemocnici. 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 6. 1 Tělesné postižení 5. 1 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Testování žáků ve školním roce Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO. Žáci 9. ročníku si zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky, které ve Zlínském kraji byly povinné. Zúčastnili jsme se pilotního testování všech vědních předmětů a klíčových kompetencí. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. Škola měla možnost také zjistit, jakých výsledků dosahuje ve srovnání s ostatními testovanými školami v matematice, českém jazyku a studijních předpokladech. Percentil je počet procent ostatních žáků, které účastník předstihl. Výsledky Český jazyk 9.tř. percentil 47 OSP 9. percentil 49 Matematika 9.tř. percentil 38 Podmínky ke vzdělávání rodičovský dotazník Dotaz + odpověď všechny školy + naše škola Všechny Naše Jste spokojena s vybaveností školy? 87 % 86% Líbí se vám prostředí ve škole? 88% 100% Myslíte si, že prostředí je bezpečné pro žáky? 93 % 91 % Bojí se vaše dítě kvůli škole? 11% 5 %

11 Vyhovují vám pravidla ve škole? 91 % 91 % Jste spokojen s tím, jak se učitelé chovají k vašemu dítěti 91% 73 % Jste spokojena s chováním spolužáků k vašemu dítěti? 91 % 78 % Řízení školy rodičovský dotazník Dotaz + odpověď všechny školy + naše škola Všechny Naše Zajímá se vedení školy o vaše názory? 74 % 78 % Řeší učitelé vaše námitky a stížnosti? 83 % 81 % Myslíte si, že škola umí řešit výchovné problémy? 79 % 60 % Jste spokojena s tím, jak škola informuje o průběhu výuky? 82 % 91 % Jste spokojena s tím,jak škola informuje po studijních výsledcích? 90 % 91 % Jste spokojena s tím, jak škola informuje o své činnosti? 88 % 87 % Jste spokojena s tím, jak učitelé vysvětlují známky, které udělují? 80 % 71 % Hodnocení školy rodičovský dotazník Dotaz + odpověď všechny školy + naše škola Všechny Naše Jste spokojena s tím, jak škola připravuje na přijímací zkoušky? 81 % 86 % Jste spokojena s tím, jak škola připravuje na další studium? 84 % 85 % Jste spokojena s tím, jak škola připravuje na běžný život? 81 % 73 % Považujete čas, který Vaše dítě strávilo ve kšole za užitečný? 95 % 95 % Závěr Závěry ze šetření společnosti SCIO se týkají vycházejících žáků. Byli sledováni od 6. třídy, jejich výsledky sledovány a na závěr každý žák 9. třídy obdržel informaci, jak obstál ve srovnání s testovanými žáky 9. tříd v republice. Výsledky testování vedou učitele k těmto závěrům: - posílit výuku matematiky, zajistit účast vyučující M na vzdělávacích seminářích - zdůrazňovat sepětí školy se životem - důsledně šetřit a řešit výchovné problémy 5.5 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin:je sestavován v srpnu na celý školní rok. V letošním roce po odchodu učitelky na MD a příchodu vyučující JA došlo k menším úpravám. V souladu se školním vzdělávacím programem chceme nabídnout dětem více volitelných předmětů, aby si každý mohl vybrat podle svých zájmů. Docházelo tedy i ke slučování skupin dětí ze sousedních tříd, což se negativně odrazilo na sestavování rozvrhu. Na škole vyučovaly angličtinu dvě učitelky a ředitelka školy. Půlené třídy byly často vyučovány stejnou vyučující a při počtu 4 hodin týdně nutně docházelo k tomu, že se jazyk vyučoval i v pozdějších hodinách. Vedení školy si je vědomo těchto negativních dopadů. Na škole s tímto počtem tříd a žáků se bude hledat vhodnější řešení jen obtížně Vzdělávání mimořádně nadaných žáků: V souladu se ŠVP se snažíme pečovat o nadané žáky. Úspěchu dosáhl žák 9. třídy, který se umístil na 1. místě v Olympiádě z ČJ v okresním kole. Žákyně 9. třídy se opět velmi pěkně umístila v celostátním kole pěvecké soutěže získala 9. místo. Oběma žákům se věnovala paní učitelka individuálně mimo výuku.

12 Pro děti nadanější a zvídavější připravují vyučující v hodinách úkoly navíc, diferencují domácí přípravu a podněcují žáky k účasti na soutěžích a akcích, aby mohli uplatnit své vlohy nebo talent /hra na hudební nástroj, tanec, / Informační systém vůči žákům a rodičům: Informace žákům byly předávány: třídním učitelem, ředitelkou školy pravidelně obnovovanou nástěnkou v přízemí venkovní vývěskou plakáty na dveřích školy rozhovory, individuálními pohovory Informace vůči rodičům: pravidelné třídních schůzky 4 x za rok pracovní porady /s rodiči žáků 5. třídy, 6. třídy, rodiči budoucích prvňáčků, / žákovská knížka písemné informace ředitelky školy /příležitostně + dle potřeby/ pravidelně obnovovaná nástěnka při vstupu do školy individuální konzultace telefonické informace Výše uvedený systém je vyhovující, rodiče zvláště mladších žáků se s důvěrou obracejí na vyučující se svými starostmi a problémy. Společně se snaží o nejoptimálnější řešení. Menší rezervy nacházíme u rodičů starších žáků, kteří se schůzek neúčastní, v nutných případech jsou písemně pozváni. I když většinou projevují pochopení pro naši práci, jejich následná spolupráce je buď jen krátkodobá, nebo žádná Výchovné poradenství Výchovně vzdělávací poradenství - stížnosti rodičů na chování spolužáků 4x - projednávání kázeňských přestupků 3x - speciální konzultace na pomoc rodičům 3 x - mimořádné třídní schůzky rodičů 5. třídy 1x - pomoc PPP Vsetín při řešení konfliktních situací v 5. tř. Práce s žáky se SPU ambulantní náprava prováděna během celého roku - návštěva konzultantů z PPP Vsetín a Zlín, Valašského Meziříčí Kariérové profesní poradenství - konzultace během roku dle požadavků žáka nebo rodičů - nabídka konzultací ÚP Vsetín - účast na celokrajské přehlídce SŠ - Veletrh vzdělávání ve Vsetíně - Ostatní zdroje: plakáty, brožury škol - Atlas škol ZK - webové stránky školy - Dny otevřených dveří Výsledky přijímacího řízení: Celkem 24 žáků se napoprvé dostalo na školu, kterou si zvolili na prvním místě, z další se na vybranou školu dostali po odvolání. Přesto, že kázeň, pracovní morálka i vědomosti žáků klesají, v přijetí na školy jsou žáci velmi úspěšní.

13 5.5.6 Metodické sdružení učitelů 1. st. Splněné úkoly: - učivo rozpracováno do tematických plánů, dětem předávány týdenní plány náročné pro učitele, projednány připomínky rodičů 5. třídy úkoly zadávat a kontrolovat z hodiny na hodinu - hodnocen ŠVP ročník: a/ dle závěrů TU žáci 3. ročníku dle svých individuálních schopností splnili výstupy 1. období ŠVP /viz závěrečné práce ročníku/ b/ drobné úpravy ŠVP provedeny ve 2. verzi k c/ pokračovali jsme s prvky daltonského vyučování, kromě běžných cílů daltonu jsme se soustředili především na diferenciaci úkolů, byly zadávány náročnější úkoly a úkoly navíc pro nadanější žáky, procvičování základů učiva u žáků méně nadaných či žáků se SPU Problémy rezervy:: a/ nepodařilo se zajistit testování žáků 5. tříd úkol na září 2010 b/ systematickou prací, spoluprací s rodiči a sjednocením požadavků na práci žáků ze strany vyučujících v 5. třídě bylo dosaženo jistého pokroku třída se zlepšila kázeňsky i prospěchově, přesto tato třída zůstává velmi problémovou, i v příštím školním roce je třeba pečlivě volit schopného a perspektivního třídního učitele, který by získal podporu rodičů, pomáhal sjednocovat požadavky všech vyučujících a pracoval s kolektivem třídy i mimo výuku tak, aby žáci v rámci svých schopností dosahovali co nejlepších výsledků c/ v rámci MPP školy byly zpracovány pracovní listy a předány koordinátorce MPP d/ diskuzi ve sboru vzbudila výuka matematiky dle učebnice Fraus, dvě učitelky 1. st. se zúčastní kurzu, který je pořádán ve spolupráci s autorem učebnice Organizace výuky, projekty, mimoškolní aktivity Splněné úkoly: - nízké počty žáků v ročníku umožňují důsledný individuální přístup k dětem, vyučující se mohou věnovat dětem individuálně, mají možnost svého žáka dobře poznat a napomáhat optimálnímu rozvoji každého z nich - kvůli nízkému počtu žáků ve třídách došlo ke sloučení hodiny tělesné výchovy v 1. a 2.třídě - i v následujícím ročníku bude muset dojít k poloodborné výuce v 5. třídě, kde část úvazku vyučuje učitelka 1.st. a část úvazku učitelé 2.st. - všichni vyučující vedli celoročně zájmové kroužky a pořádali další aktivity nad rámec výuky /Noc s Andersenem, lyžařský kurz, atletický den, dopravní soutěž, Dny vietnamské kultury, / Úkoly na příští školní rok:: - celoročně přispívat na web školy a průběžně aktualizovat stránky tříd Sdružení učitelů 2. st. dopsat závěry poslední schůzky Závěry: 1. Do nové verze ŠVP provést tyto změny: 1. Posílit hodinu F v 6. tř. 2. Posílit hodinu M v 8. tř. 3. Posílit hodinu JČ v 9. tř.

14 2. Zaměření projektu EU do škol: Vyučující požadují zaměření na přírodovědné předměty. matematiku, cizí jazyky a rozvoj čtenářské gramotnosti 3. Školní časopis nebyl vydán vzhledem k vysoké nemocnosti p. učitelky. Druhé číslo letošního časopisu bude vydáno v září Klíčové kompetence budou testovány v září Vyučující VP budou jmenovitě sledovat účast žáků ve výuce a v případě neomluvené nepřítomnosti věc oznámí TU, který pak bude kontaktovat zákonné zástupce. V případě porušení této povinnosti, ŘŠ přikročí ke snížení OP vyučujícímu učiteli Informační a komunikační technologie Při výuce i zájmové činnosti mají žáci přístup na vysokorychlostní internet na učebně ICT a v učebně s interaktivní tabulí. Pedagogičtí pracovníci mají přístup na internet ve sborovně. Škola má své www stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Příkladně se na webových stránkách prezentuje školní družina. Jisté rezervy se nacházejí v prezentaci jednotlivých tříd. Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání je školou plněno. Škola zakoupila interaktivní tabuli. Třída, v níž je umístěna je připojena na internet. Další odborné pracovny by mohly být pořizovány z projektu EU školám. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s inter. tabulí žádoucí Prevence sociálně patologických jevů Cíle MPP, školní rok 2009/2010: rozvoj osobnosti a sociálního chování dětí, vytváření příznivého klimatu školy, bezpečného prostředí, tříd podporující vzájemný respekt, vést děti k toleranci, vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času dědí, spolupráce s rodiči a institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání školního metodika prevence a pedagogů v metodikách preventivní výchovy a v řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů. Metodik prevence: ing. Smolíková Blanka /studující specializační studium/ Témata preventivního charakteru Na 1. stupni: Ochrana člověka za mimořádných situací Lidé kolem nás Péče o zdraví, zdravá výživa Rodina Návykové látky a zdraví Září Seznámení žáků se školním metodikem prevence Ochrana člověka za mimořádných situací-ukázky práce hasičského záchranného sboru, policistů, promítání videa Štěstí přeje připraveným. Listopad Projekt zdravé zuby Únor Beseda s policisty Květen Projekt Vietnam Ostatní témata byla individuálně zařazena třídními učiteli do výuky jazyka českého, přírodovědy, prvouky, vlastivědy, výtvarné a tělesné výchovy.

15 Lidé kolem nás: - Vánoce u nás a jinde - Žít v jiném prostředí je někdy těžké - Respektovat se navzájem - Příběhy s ponaučením - Osobnostně-sociální hry Péče o zdraví, zdravá výživa: - potravinová pyramida - ochutnávka zdravé stravy - Můj režim dne - Prevence úrazu - Zdravé stravování-den zdravých svačin Rodina:vytváření rodokmenu rodiny - určování příbuzenských vztahů - Žijeme spolu-příklady společných aktivit se členy rodiny Návykové látky a zdraví:tělo-souhra mnoha soustav-co je pro člověka vhodné a co ne návykové látky četba knihy Filipova dobrodružství umění říci drogám ne Cíle ŠMP na prvním stupni byli splněny v těchto bodech: rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledky jednání, posílení komunikačních dovedností, pěstování právního vědomí, práce ve skupině a vytvoření pohody a klidu. Více bychom se měli zaměřit na pěstování mravních a morálních hodnot u žáků a vytváření pozitivního klimatu ve třídách formou pobytů žáků na školních výletech a spoluprací s rodiči. ŠMP na 2. stupni: Na druhém stupni byla témata zařazena do výuky občanské a rodinné výchovy, a výchovy ke zdraví. Dále jsme spolupracovali v rámci prevence sociálně negativních jevů s externími složkami jako je Archa-nízkoprahové zařízení Vsetín, Klub Most-studentský klub Valašské Meziříčí, Poradna pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm a Policie ČR. 6. třída: -zásady správné životosprávy přednáška Poruchy příjmu potravy-duben 2010 beseda s policií ČR-Chování žáků jako účastníků silničního provozu 7. třída: -auto-destruktivní závislosti-sociální a zdravotní rizika zneužívání návykových látek -prevence drogové závislosti -zásady zdravé výživy -poruchy příjmu potravy -přednáška-poruchy příjmu potravy-duben přednáška Šikana- květen beseda s policií ČR-právní dopady zneužívání návykových látek 8. třída:-vztahy mezi lidmi, partnerské vztahy -zakládání rodiny -plánované rodičovství -metody antikoncepce -sexuální zneužívání

16 -prevence zneužívání návykových látek -přednáška Šikana- květen přednáška Život v závislosti-únor beseda s Policií ČR- trestní odpovědnost nezletilých 9. třída:- péče o duševní zdraví - prevence civilizačních chorob - zdravá výživa - prevence zneužívání návykových látek - osobní bezpečí - plánované rodičovství - prevence trestní činnosti, trestní odpovědnost - přednáška Život v závislosti-únor přednáška Šikana květen beseda s Policií ČR-trestní odpovědnost - kurz první pomoci Cíle ŠMP na 2. stupni byly splněny. V následujícím školním roce bychom měli klást větší důraz na vytváření přátelského klimatu ve třídách ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči žáků, dále na proškolení pedagogů k vytváření bezpečného prostředí pro žáky. Celoškolní akce:ochrana člověka za mimořádných situací adaptační pobyt pro žáky 6. tříd drakiáda pochod s broučky projekt Zdravé zuby Halloween Zimní lyžařská škola pro nejmenší Den otevřených dveří Kurz tance a společenské výchovy pro 9. třídu Ledová Praha Florbalový turnaj Noc s Andersenem Dopravní soutěž Atletické závody projekt Staré časy bez techniky školní výlety turnaj ve fotbalu Volnočasové aktivity:florbal sportovní aktivity košíková keramika dovedné ručičky hra na flétnu Spolupráce s rodiči: Na začátku školního roku byla společná informativní schůzka pro rodiče o aktivitách školy během školního roku 2009/2010. Průběžně jsou informováni o dění na škole během třídních schůzek a webu školy. Jako každý rok se konal Den otevřených dveří a vidět tak přímo, jak probíhá výuka v naší škole.

17 Závěr: Škola obohatila ŠVP o výchovnou složku vzdělávání, která se cíleně zaměřuje na rozvoj sociální a emoční inteligence. Rozvíjí otevřenou komunikaci, spolupráci, kooperaci, pozitivní mezilidské vztahy, přátelství, pomoc, respekt, úctu, sebeúctu a empatii. Škola motivuje a klade důraz na aktivní účast a zodpovědnost žáků za své jednání a rozvoj osobnosti, sebehodnocení žáků ve výchovné a vzdělávací oblasti a motivační hodnocení posiluje tělesné, duševní a sociální zdraví nejen žáků, ale také učitelů, rodičů. V příštím školním roce by se mělo zvýšit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, klást větší důraz na spolupráci školy s rodiči, tím i nepřímo působit na žáky k většímu využití volnočasových aktivit školy Environmentální výchova Dlouhodobý program EVVO byl jen částečně naplňován v jednotlivých předmětech 1. i 2. stupně a to především podvědomým působením a probouzením dětí pro zájem o přírodu a vše živé a vytvářením pozitivních postojů k životnímu prostředí. Z dlouhodobého hlediska probíhá ve škole třídění odpadů a postupná ekologizace školy. Koordinátorem EVVO byl jmenován učitel přírodopisu, který zahájil specializační studium. Z aktivit školy v oblasti EVVO: Úprava okolí školy, třídění odpadu do nových nádob Branný den pobyt a plnění úkolů v přírodě Den Země ve spolupráci s Ochránci přírody Sběr papíru kg papíru Sběr železa Dny vietnamské kultury Staré časy bez techniky projektový den v přírodě (všechny třídy) Zmapování současné situace EVVO ve škole (SWOT analýza) Nesplněné akce: - Den zdraví - Poznej a chraň - ekologická soutěž Návrhy pro následující školní rok: 1) Základní proškolení všech pedagogických pracovníků v oblasti EVVO 2) Rozvržení jednotlivých akcí do více měsíců 3) Realizovat dlouhodobý projekt EVVO 4) Spolupráce všech tříd s ekologickými středisky (především využití jejich programů) 5) Účast na některé z ekologických soutěží (např. Poznej a chraň) 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů pracovník termín studia instituce název akce Halová Smolíková Vzdělávání managementu Zahájen září 09 financování 1 100, ,-

18 g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 1.4. Vzdělávání správních zaměstnanců Sobotka Ildžová Zgarbová Mynářová Grygarová Hromadová Zajícová Pilná Skanderová Halová Smolíková Daňová Daňová Daňová Švachová Mikulcová Škrabánková Zahájen únor 10 Splývavé čtení Splývavé čtení Logopedie Splývavé čtení Neočekávané situace Pohybové hry Angličtina Motivační setkání učit. JA Angličtina efektivně ŠVP ŠD Moder. vzděl. s Googlem Ani výklad nemusí být nuda Účetní uzávěrka Multisoft Školení vedoucích ŠJ Školení Hygienické požadavky pro ŠJ EU 1 300, ,- 350,- 600,- 560,- 700, ,- 650, ,- 590,- 500,- 450,- 500,- 600,- 0,- 800,- Komentář: Ke ukončila pracovní poměr učitelka JA a výchovná poradkyně. Pro příští školní rok je třeba vybrat výchovného poradce z řad učitelů 2. st. a perspektivního pedagoga, který by vystudoval specializační studium. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola se na veřejnosti prezentuje prostřednictvím: vývěska před školou pravidelně v Liptálském zpravodaji rádio Apollo Méně se nám daří proniknout do regionálního tisku či televize. 7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Sdružení rodičů při ZŠ Liptál pomoc při mimoškolních aktivitách /Kurz tance a společenské výchovy, zabíjačka, Den profesí, Den vietnamské kultury/ - financování odměn, soutěží, upomínkových předmětů pro absolventy, divadelní vystoupení, kurz první pomoci

19 Mateřská škola Liptál - návštěvy předškoláků ve škole - cenná spolupráce při zápisu Dětský domov při ZŠ Liptál - výměna pozvánek při významných akcích obou zařízení ZUŠ Morava, pobočka Liptál - pomoc při organizování koncertů - spolupráce při náboru žáků Dále jsme spolupracovali: PPP Vsetín Hrbová a PPP Zlín, Valašské Meziříčí klinický psycholog firma MAVE, Čalounictví Petr Vaculík, VALATRANS, IRISA, SOŠ sklářská Valašské Meziříčí Sbor dobrovolných hasičů Liptál Hasičský záchranný sbor Vsetín Policie Vsetín Krajská hygienická stanice se sídlem ve Vsetíně FC Liptál 7.2 Významné akce školy přístupné veřejnosti Září Říjen Listopad Únor Květen Drakiáda Zájezd na Orlí hnízdo Koncert ZUŠ Morava Pochod broučků Halloween Zabíjačka Dny vietnamské kultury Pravidelné akce pro veřejnost: kurz keramiky kurz jazyka anglického 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Olympiáda z JČ Recitační soutěž Matematický klokan Pythagoriáda Matematická olympiáda Dějepisná olympiáda Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Florbal regionální liga 6. místo Orion florbal cup místo v okrese - chlapci Orion florbal cup - dívky místo v okrsku Turnaj Centra sportu při ZŠ Luh místo Halová kopaná místo

20 Minifotbal 8 účast Vybíjená chlapci místo v okrsku Vsetín Vybíjená dívky 15 účast Dopravní soutěž ml. kategorie místo v okrese Dopravní soutěž st. kategorie místo v okrese Branný závod 110 Školní kolo Vánoční turnaj ve florbalu 12 Školní kolo Vánoční turnaj ve vybíjené 15 Školní kolo Lyžařský závod Š. kováře 57 Školní kolo Lyžařský kurz pro 1. st. 15 Školní kolo Lyžařský kurz pro 7. tř. 25 Školní kolo Olympijský den 160 Školní kolo Fotbalový turnaj 40 Školní kolo Komentář k údajům o mimoškolních aktivitách:zš Liptál je vesnickou školou a i když dopravní obslužnost obce je na velmi dobré úrovni, rodiče nemají možnosti pravidelně děti dopravovat do kroužků a škol ve Vsetíně. Z tohoto důvodu každý učitel vede alespoň jeden zájmový kroužek, v průměru alespoň 1x za měsíc jsou pořádány celoškolní akce mimo výuku. Do budoucna hodláme více spolupracovat s místní knihovnou, která je umístěna v budově školy. V letošním roce se děti hlásily do těchto kroužků: - jazyk anglický pro 1. třídu - jazyk anglický pro 2. třídu - dovedné ručičky - basketbal - karate - florbal pro mladší žáky - florbal pro starší žáky - keramika - redakční 8. Mezinárodní spolupráce a projekty Comenius Škola již druhým rokem spolupracovala s partnerskými školami v Itálii, Španělsku a Turecku v projektu Comenius partnerství škol. V letošní roce děti pod vedením učitelek JA připravily mezinárodní kuchařku, kalendář svátků a tradic, vyměňovaly si informace em a na setkání přes skype. Celkem 5 pedagogických pracovníků navštívilo Španělsko a 5 pedagogických pracovníků navštívilo Itálii. Kromě možnosti poznat historické a kulturní památky obou zemí měli příležitost poznat i školní vzdělávací programy, každodenní život v tamějších školách, porovnávali způsoby výuky, vybavení škol i materiální zázemí. Realizace projektu je přínosem pro malé i velké na naší škole. Již v příštím roce budeme opět usilovat o spolupráci v partnerství škol, tentokrát bychom svou pozornost rádi obrátili k zemím severně od naší republiky. Jedna paní učitelka získala grant na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zúčastní se 14 denního studijního pobytu pro učitele jazyka anglického v Británii. 9. Granty a projekty

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace 756 31 Liptál 465. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009

Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace 756 31 Liptál 465. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 Základní škola Liptál, okres Vsetín příspěvková organizace 756 31 Liptál 465 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 Část I a/ Základní charakteristika školy Základní škola Liptál, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více