OBSAH. 1. Úvod Bezpečnostní opatření Kontrola před použitím Ovládání / Funkce Dálkový ovladač Jak s připojením 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Úvod Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládání / Funkce Přední panel 4.2. Zadní panel 4.3. Dálkové ovládání 5. Dálkový ovladač Baterie 5.2. Pracovní dosah 6. Jak s připojením Začínáme Základní funkce 7.2. Nastavení systémových parametrů 8. Instalace Satelitní příjem dat 8.2. Konfigurace LNB 8.3. Nastavení motoru 8.4. Satelitní vyhledávání 2

3 9. Editování programů Třídění programů 9.2. Editovaní programů 9.3. Nastavení zobrazení 9.4. Satelitní třídění 10. Systém Parametry Výrobní nastavení Místní čas / Časovač Rodičovský zámek 11. Transpondér Přidání / Změna TP Vymazání TP Manuální vyhledávání TP 12. EPG (Electric Program Guide) Elektronický programový průvodce Aktuální / Následující Informace Přehled vysílání Rozšířené Informace Rezervování programu 13. Jiné funkce CAM (Common Interface) Spuštění CAM Kontrola funkce CAM 15. Přístupové smart karty CzechLink a SlovakLink Kontrola funkce smart karty 15.2 Smart karty 15.3 VideoLink 16. Řešení problémů Technické parametry 70 3

4 1. Úvod 1-1 Přehled Tento přijímač je Vaše okno do světa, které Vám umožní vychutnat si Free- To-Air (nekódované) jako i kódované programy. Užívejte si z bohatého výběru více než 4,000 různých kanálů, vysílání zaměřené na kultúru, sport, kino, zpravodajství, programy pro děti a mnoho dalších jako i pokročilé funkce editování programů pro Vaši zábavu. 1-2 Hlavní vlastnosti Plně kompatibilní s MPEG-2 a DVB standardy Přehledné ovládací menu a On-Screen grafické menu Snadné použití EPG (Electronic Program Guide) na obrazovce Rozšířený EPG a rezervování programu pomocí EPG Možnost změny jména pro 5 oblíbených skupin Uložení úrovně hlasitosti pro každý program 4 barevné tlačítka pro rychlý výběr a pohodlí Funkce rodičovského zámku Podpora Teletextu Manuální obsluha PID Stahování nejnovějšího software pomocí RS-232C konektoru DiSEqC 1.0 &1.2 kompatibilní Integrovaný COMMON INTERFACE a podpora smart karet Vícepřístupové zařizení se dvěma Common Interface sloty a dvěmi čtečkami přístupové smart karty SlovakLink a CzechLink 4

5 2. Bezpečnostní opatření 2-1 Bezpečnost Před uvedením přístroje do provozu si nezapomeňte pozorně přečíst návod na použití. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama možnost elektrického úrazu. Chraňte přístroj před možností polití nebo postříkání tekutinami a nepokládejte na něj žádné předměty naplněné tekutinou. Nikdy neotvírejte ochranný kryt. Je to velmi nebezpečné, zasahováním do vnitřku přístroje může dojít k úrazu elektrickým proudem. Přístroj umístěte na dobře větraném místě. Když nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. Nepoužívejte poškozený kabel, předejdete možnosti vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem. Nechejte si přístroj nainstalovat odborníkem. V případě poruchy kontaktujte servis. 5

6 2-2 Opatření Instalace přístroje Zásuvka elektrické sítě by měla být blízko zařízení a lehce dostupná. Přijímač musí být uložený v horizontální poloze. V jiné poloze může dojít k poškození. Neodkládejte na přístroj těžké předměty jako např. TV, může dojít k poškození. Neinstalujte přijímač na místo, kde: je vystavený vlivům vibrací, je vystavený přímému slunečnímu světlu, je v okolí vlhkost, je příliš vysoká nebo nízká teplota, není možnost větrání. Přenosem přístroje z chladného prostředí do teplého nastane kondenzace vodních par. Nepracujte s přístrojem jednu nebo dvě hodiny nebo do doby než kompletně nevyschne. 6

7 3. Kontrola před použitím 3-1. Příslušenství Dodávané příslušenství Návod na použití Dálkový ovladač Instalační CD Videokabel 3-2 Satelitní anténa Satelitní anténa musí být správně nainstalovaná. Azimut (směrový úhel) a elevace (výškový bod) musí být přesně nastavené. Tento přijímač pracuje s DiSEqC 1.2 kompatibilním polohovacím zařízením antény. Informace žádejte od Vašeho prodejce. 7

8 4. Ovládání / Funkce 4-1 Přední panel Zapnout / Vypnout Přepínání přijímače mezi pohotovostním (stanby) režimem a režimem zapnutí (power on). Zapnout / Vypnout LED indikace Po zapnutí přijímače svítí zelená LED, v pohotovostním režimu červená. Senzor dálkového ovládání Přijímá infračervené signály z dálkového ovladače. Programový display ( 4 - místný ) - v pohotovostním režimu zobrazuje aktuální čas. - po zapnutí zobrazuje číslo daného programu. Menu Zahájení / ukončení práce s menu. Výběr Potvrzení vysvícených položek, posun na další úroveň v hypertextovém menu nebo potvrzení zvoleného výběru. 8

9 ~ Vol. ( / ) Nastavení hlasitosti, změna přeprogramování nastavených hodnot a smazání posledního číselného znaku. ~ CH. ( / ) Přepínání programů nebo změna pozice kurzoru na obrazovce. Sloty A,B (Common Interface) 2 sloty pro Common Interface (společné rozhraní) CAM na sledování kódovaných programů (Viaccess, Irdeto, Nagravision, Cryptoworks, Conax ) Je potřebná předplacená smart karta poskytovaná dodavatelem. Sloty smart karet 1,2 Smart karta : dodavatelem poskytovaná přístupová smart karta. 9

10 4-2 Zadní panel číslo Název Konektor Funkce 1 AUDIO L RCA cinch Levý audio výstup 2 AUDIO R RCA cinch Pravý audio výstup. 3 VIDEO RCA cinch Kombinovaný video výstup. 4 S/PDIF RCA cinch Digitální audio výstup 5 TV SCART SCART SCART výstup k TV. 6 VCR/AUX SCART SCART SCART výstup k VCR, analogovému přijímači nebo Hi-Fi. 7 RS-232C DB-9 Sériový port. 8 LNB INPUT 9 LOOP OUT 10 USB IEC samice IEC samice USB Konektor Typ B IF vstup z LNB do digitálního tuneru. IF loop-through výstup z digitálního tuneru. Připojení k PC. 10

11 4-3 Dálkové ovládání POWER Přepínání mezi pohotovostním režimem a režimem zapnutí. MUTE Vypnutí / Zapnutí zvuku. Numerické tlačítka (0-9) Výběr programů, zadání informace o programu a PIN kódu. INFO Zobrazení informace aktuálního programu. AUDIO Změna zvukové stopy a stereo mono režimu. GUIDE (EPG:Electronic Program Guide) Zobrazení průvodce programů. CH LIST Zobrazení seznamu programů. Editování programů. ~ CH. & CH. Změna programu. Pohyb kurzoru v menu nahoru a dolů RECALL Návrat na předchozí program. SLEEP Nastavení časového intervalu pro automatické vypnutí. 11

12 ~ VOL. & VOL. Zvýšení / snížení úrovně hlasitosti. Pohyb kurzoru v menu napravo a nalevo. Změna hodnoty vybrané položky v menu. Zrušení numerických znaků v menu. ENTER Výběr položky v menu, potvrzení výběru. MENU Zobrazí hlavní menu. EXIT Návrat o krok dozadu, výstup z hlavního menu. TV/RADIO Přepínání mezi TV a radio stanicemi. AUX Výběr režimu výstupu SCART konektoru. TV/SAT Přepínání zdroje TV výstupu mezi satelitním vstupem a UHF/VHF vstupem antény. HELP Pomoc k dané části v menu. 12

13 Zelené Třídění programů v seznamu. Zobrazení aktuální / následující informace rozvrhu vysílání v menu EPG. Modré Zobrazení nastavených skupin programů v seznamu programů. Zobrazení rozšířené informace o relaci v menu EPG. Teletext. Žluté Editování programů v seznamu. Zobrazení přehledu vysílání v EPG menu. Červené Zrušení editování v menu Seznam programů. Nastavení časovače v menu EPG. Oranžové Zastavení obrazu po dobu sledování. Bílé Třídění seznamu programů vybraného satelitu. 13

14 5. Používání dálkového ovladače (DO) 5-1 Baterie Jak vkládat baterie Otevřete kryt nahoře zadní strany dálkového ovladače. Vložte 2 baterie typu AAA (1.5V) podle vyznačené polarity + /. Zavřete kryt. Kdy vyměnit baterie Když se zmenšuje pracovní vzdálenost DO, znamená to, že baterie jsou téměř vybité. Vyměňte obě baterie současně. Jak vyměnit baterie Zkontrolujte +/- polaritu a vložte baterie podle vyznačené +/- polarity. Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Preventivní ochrana Nenabíjejte, nerozebírejte ani nevystavujte baterie vysokým teplotám. Baterie vložte vždy podle dané polarity. Když nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. 14

15 5-2. Pracovní dosah Přijímač reaguje na dálkový ovladač pod úhlem nejvíce 30 stupňů doprava a doleva od kolmého směru. Přenosová vzdálenost dálkového ovladače je 7m od přijímače, pokud mezi nimi není žádná překážka. Poznámka Když DO nefunguje Vložte nové baterie a vyzkoušejte zda je přijímač zapojený v elektrické síti (AC zdroj). Neobvyklá činnost Jiné periferní zařízení mohou způsobit nesprávnou funkci dálkového ovladače. V takovém případě umístěte tyto zařízení dále od přijímače. Poznámky k manipulaci s DO Buďte opatrní, vystavením dálkového ovládače vysokým teplotám a vodě může dojít k jeho poškození. 15

16 6. Jak s připojením 6-1. Připojení IRD k TV s RF pomocí AV konektorů 6-2. Připojení IRD k TV s RF pomocí SCART 16

17 6-3. Připojení IRD k Hi-Fi systému a TV s RF, SCART 6-4. Připojení IRD k VCR a TV 17

18 7. Začínáme Po zapnutí přijímače na hlavním panelu postupujte pomocí těchto bodů: Počáteční výběr jazyka Když zapnete AC zdroj, na displeji předního panelu se zobrazí: Po stlačení POWER na DO se na displeji zobrazí následující: Když zapínáte přijímač poprvé nebo po obnovení výrobního nastavení, automaticky se zobrazí nabídka Výběr jazyka. Vyberte si Vám vyhovující jazyk s nebo a stlačte. Poznámka : Jazyk si můžete vybrat i v hlavním menu (viz strana 22). 18

19 7-1. Základní funkce 1) Nápověda Když chcete vědět jak pracovat s danou nabídkou menu, použijte funkci nápovědy stlačením tlačítka HELP. Například, když se chcete dozvědět více o menu Instalace, vyberte Instalace a stlačte tlačítko HELP. Zobrazí se pomoc. Poznámka: HELP tlačítko pracuje jako nápověda jen v OSG módě (Hlavní menu, Seznam programů, EPG). Na každé straně menu se nachází aktuální průvodce pro následující úkony. Takovým spůsobem můžete dělat další kroky i bez návodu na použití, když ho nemáte u sebe. 2) Výběr programu Programy si můžete vybírat libovolně. Když neznáte název programu nebo si chcete vybírat programy náhodně, můžete se mezi kanály pohybovat pomocí tlačítek nebo, pokud nenajdete program, který se Vám líbí. Když znáte číslo programu, přímo zadejte jeho číslo. Když znáte název programu, tlačítkem CH LIST vstoupíte do seznamu programů, pomocí nebo najděte program a stlačte. 19

20 Na pravé straně můžete vidět detailnější informace o vybraném programu. 3) Nastavení hlasitosti / Vypnutí zvuku Pokud sledujete program, tlačítkami nebo můžete měnit jeho hlasitost. Pro každý kanál si můžete nastavit jinou hlasitost. Stlačením zapnete. dočasně vypnete zvuk. Opětovným stlačením zvuk 4) Titulky / Zvuková stopa 20

21 Pro daný kanál si můžete nastavit titulky a zvukovou stopu. Stlačením AUDIO na DO se na obrazovce zobrazí příslušné menu. Tlačítkami nebo vyberte položku, kterou chcete upravit a pomocí nebo změníte její nastavení. Titulky Výběr titulků Audio stopa Audio Mód Vyberte ANO na zobrazení titulků, jinak zvoľte NE. Výběr jazyka titulků dostupných pro daný program. Výběr zvukové stopy ze všech dostupných pro daný program. Stereo -> Mono-Levý -> Mono-Pravý Komprimovaný nebo nekomprimovaný digitální výstup Poznámka: Nastavení titulků a zvukové stopy je možno měnit jen v případe, když jsou vysílané společně s příslušným programem. 5) Předcházející program Když chcete jít na předcházející program, stlačte tlačítko RECALL. 21

22 6) Zastavení obrazu Když chcete zastavit obraz po dobu sledování TV, stlačte oranžové tlačítko. Opětovným stlačením bude obraz dále pokračovat. 7) Pohyb kurzoru V mnoha případech, tlačítka se šipkami (,, a ) používáme na pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů. V případě, že chcete v seznamu programů prohlížet programy rychleji, můžete použít nebo. Kurzor se bude pohybovat s krokem 8 programů Nastavení systémových parametrů Pro Váš lepší požitek si můžete nastavit různé parametry TV systému a přijímače. Stlačte tlačítko MENU a vyberte Systém Parametry v hlavním menu a stlačte. 1) Jazyk Poznámka: Přednastavené heslo je Vyberte Vámi upřednostněný jazyk s nebo. 2) A/V Mód Vyberte A/V mód Vašeho systému s nebo. 22

23 3) Poměr stran obrazu Tato možnost Vám dovolí pomocí tlačítka nebo měnit poměr stran obrazu TV na 4:3 nebo 16: Když Vaše TV je 4: Když Vaše TV je 16:9 Poznámka: Když nastavíte poměr 4 3, a vstupní signál ze satelitu je 16 9, nemusíte vidět pravou a levou část původního obrazu. 4) Doba zobrazení Nastavení doby zobrazení nabídkového okna (1~5 sekund) s nebo. 5) Barva OSG Možnost změny barvy OSG s nebo. V přijímači jsou 4 přednastavené barvy (modrá, fialová, šedá a zelená). 6) Průhlednost OSG Možnost změny průhlednosti OSG (0~50%) s nebo. 7) TV norma Nastavení normy TV systému s nebo. Multi PAL NTSC Když je Vaše TV kompatibilní s NTSC i PAL módem. Když Vaše TV podporuje jen PAL mód. Obraz bude v PAL formátu bez ohledu na mód satelitního signálu. Když Vaše TV podporuje jen NTSC mód. Obraz bude v NTSC formátu bez ohledu na mód satelitního signálu. Poznámka: Když mód satelitního signálu a norma TV nejsou shodné, obraz na TV může být zkreslený nebo černobílý. MENU bude i v takovém případě zobrazené. 23

24 (Příklad: Když přijímáte satelitní signál PAL s TV normou NTSC nebo naopak) 8) Zobrazení Možnost zvolit režim zobrazení vstupního satelitního signálu. Stlačte nebo na výběr P/S nebo L. Box. P/S L.Box Nastavení okrajů viditelného obrazu na obrazovce pomocí Pan/Scan vstupního satelitního signálu (pro programy formátu 16 9). Možnost sledování 16 9 s vertikálním a horizontálním zužováním obrazu. Poznámka: 1. Když nastavíte L.Box, obraz může být zkreslený. Horní a dolní část obrazu bude ohraničená černými pruhy. 2. Funkce Screen je užitečná, když přijímáte 16 9 signál v TV formátu ) Letní čas Nastavení automatické změny času při přechodu na letní čas. Stlačte nebo na výběr Ano nebo Ne. Ano Ne Zapnutí funkce letního času. Čas se automaticky posune o jednu hodinu. Vypnutí funkce automatické změny času. Poznámka: Toto menu není možné upravit bez nastaveného lokálního času. 10) RF Typ Možnost výběru typu RF (NTSC,PAL-G,PAL-I,PAL-K). 11) RF Kanál Nastavení vhodného RF kanálu. 24

25 8. Instalace Automatické vyhledávání programů Začneme vyhledáváním programů a jejich následným uložením v přijímači. Když má přijímač v sobě již nastavené informace o satelitech a programech, tyto programy můžete sledovat hneď po zapnutí přijímače. Tyto od výroby uložené informace o předprogramovaných satelitech a/nebo programech můžete změnit podle funkčnosti nastavené antény. Instalační menu se skládá ze 4 položek: Satelitní příjem LNB Konfigurace Nastavení motoru Vyhledávání. Pro každou položku máte 2 možnosti, jak ji vybrat: 1) Jít zpět a vybrat další položku, nebo 2) Použitím barevných tlačítek (zelené, žluté, modré a červené) Satelitní příjem Jako první krok si musíte zvolit Vámi preferovaný satelit ze seznamu předprogramovaných satelitů. Stlačte tlačítko MENU, vyberte Instalace Satelitní příjem a stlačte. Zadejte 4 číselné heslo. Poznámka: Přednastavené heslo je

26 Kurzorem se přesuňte na satelit, který chcete přidat s nebo a stlačte nebo na výběr, potom stlačte po zobrazení správy o potvrzení. Poznámka: Pro mazání Vámi přidaného satelitu, stlačte znovu nebo, potom stlačte po zobrazení správy o potvrzení. Když chcete přijímat více satelitů, proveďte to samé znovu. Když chcete přejmenovat satelit, stlačte, kurzor přejde do pravého okna na vybraný satelit. S numerickými tlačítkami na DO zadejte abecední znaky. Například, když chcete zadat SAT-1: Stlačte 26

27 8-2. Konfigurace LNB Nastavení LNB je možné vykonat dvěma způsoby: stlačením zeleného tlačítka nebo výběrem Konfigurace LNB v hlavním menu. Poznámka: Následující instrukce jsou pro stlačení zeleného tlačítka. Stlačte zelené tlačítko v nabídce Satelitní příjem pro vstup do menu Konfigurace LNB. Vyberte satelit, který chcete změnit nebo vymažte jeho hodnoty a stlačte, kurzor se přesune do pravého okna. Vyberte položku, kterou chcete změnit pomocí nebo a změňte její parametry. - Typ LNB: Vyberte vhodný LNB typ satelitu pomocí nebo. - Vysoký L.O. / Nízký L.O.: Numerickými tlačítky zadejte frekvenci LNB oscilátoru. - Napájení: Zapnutí / Vypnutí napájení pro LNB s nebo. - 0/22KHz: Volba 0/22kHz výstupu pro přepínač 0/22kHz s nebo. - Úhel: Numerickými tlačítky zadejte úhel satelitu. - DiSEqC: Stlačte a nastavte DiSEqC přepínač s nebo a stlačte tlačítko Exit. Přepojený Nepřepojený Opakovat Při použití 2 nebo 4 LNB vstupů DiSEqC přepínače. Při použití 16 LNB vstupů DiSEqC přepínače. Když Váš DiSEqC přepínač nepracuje správně, zvyšte hodnotu opakovaní a zkuste to znovu. 27

28 Když chcete před vyhledáním programu zkontrolovat, zda jste nastavili správně DiSEqC pro dané připojení, zkontrolujte Úroveň a Kvalitu signálu v menu Nastavení motoru stlačením zeleného tlačítka nebo ve Vyhledávacím módě stlačením žlutého tlačítka. Tuner Lock FEC 1/2,2/3,3/4,5/6 nebo 7/8 Úroveň více než 30% Kvalita více než 10% Poznámka: 1. Když změníte každý parametr, na úpravu frekvence L.O. (Local Oscillator) je potřebné vědět přesnou hodnotu LNB. 2. Když změníte každý parametr, 22KHz a DiSEqC je potřebné rozumět podmínkám spojení přijímače a antény Nastavení motoru (DiSEqC 1.2) Když používáte DiSEqC1.2 polohovací motor, pro příjem nejlepšího signálu je potřebné nastavit správnou polohu Vaší antény. Propojte DiSEqC motor a přijímač správným kabelem. Stlačte zelené tlačítko v menu Konfigurace LNB. 28

29 Úroveň Kvalita Udává intenzitu vybraného satelitního signálu. Udává odstup signálu od šumu. Vyberte libovolný satelit s nebo. Stlačte na přesun do TP sekce a vyberte libovolné TP s nebo. Nastavení DiSEqC 1.2 polohovacího zařízení. - Motor/Goto 0 Pomocí nebo měníte pracovní režim motoru. On Off STAB Když stlačíte Zapnutí DiSEqC Motoru. Vypnutí DiSEqC Motoru. Použití specifického motoru dodávaného společností Stab. Stanovte zeměpisnou délku satelitu v menu Konfigurace LNB. Když je zeměpisná délka satelitu v menu Konfigurace LNB již nastavená, musíte vložit aktuální zeměpisnou délku Vaší pozice., DiSEqc Motor se natočí směrem k nultému rovníku. - Otočit / Uložit Nastavení otáčení motoru ve směru východ / západ pomocí nebo. Otáčení antény na východní směr. Otáčení antény na západní směr. Uložení nastavení antény. - Nastavení limitu Zadejte limit pohybu Vaší antény ve východním / západním směru a stlačte. Poznámka: Toto nastavení je potřebné, aby jste předešli nesprávné funkci antény, která může vzniknout, když je v dráze antény určitá překážka. - Zeměpisná délka / Zeměpisná šířka Toto nastavení je možno použít, když je položka 'Motor/Goto 0' v režimu STAB. Stanovte Vaši aktuální zeměpisnou délku a zeměpisnou šířku. 29

30 Pomocí nebo měníte hodnoty 'Východ / Západ' Satelitní vyhledávání Po ukončení Nastavení motoru (když chcete používat DiSEqC motor) nebo Konfigurace LNB, můžete vyhledávat programy. Přijímač začne vyhledávat všechny dostupné programy a ukládat je do paměti. Stlačte žluté tlačítko nebo vyberte Vyhledávání v hlavním menu pomocí nebo a stlačte. Stlačením červeného tlačítka se zobrazí okno Satelitní vyhledávání. V tomto módu můžete upravovat TP a manuálně vyhledávat TP. K tomuto sa podrobněji vrátíme na straně 53. Vyberte Jen volné nebo Volné + Kódované v položce Výběr pomocí nebo. 30

31 - Jen volné : když chcete vyhledávat jen volné nekódované programy. - Volné + Kódované : Když chcete vyhledávat volné i kódované programy současně. Přesuňte kurzor na Satelit s a vyberte satelit, na kterém chcete vyhledávat pomocí nebo. - Název satelitu: Když chcete vyhledávat na jednom satelitu. - Všechny satelity : Když chcete vyhledávat na všech satelitech, které jste si předtím nastavili. Satelity, které jste již vybrali, můžete vidět v menu Satelitní příjem. Všechny satelity by měli být vhodně nastavené. Stlačením proběhne vyhledávání programů na vybraném satelitu. Po dobu vyhledávání uvidíte na pravé strane OSG pohyblivou červenou lištu signalizující průběh vyhledávání v procentech. Také na předním panelu přijímače bude zobrazeno SCAn (LED). Po ukončení vyhledávání se v pozadí na obrazovce zobrazí první program naposledy prohledávaného TP. 31

32 Stlačte Stlačte na ukončení a vyberte program. na sledování programu nebo stlačte MENU nebo EXIT. Poznámka: Nyní jste dokončili všechny kroky potřebné ke sledování vyhledaných programů. Když se Vám po těchto krocích nezobrazuje žádný program, kontaktujte prosím Vašeho prodejce nebo servisní středisko společnosti. 9. Editování programů Po satelitním vyhledávání můžete podle vlastní potřeby editovat upravovat nalezené TV programy nebo rozhlasové stanice. Stlačením CH.LIST na DO se dostanete do menu Seznam TV programů, kde najdete programy, které můžete sledovat a editovat podle Vašeho uvážení. Toto menu obsahuje položky Třídění programů, Editování programů, Nastavení zobrazení a Třídění satelitů. 1. Když chcete Seznam radio stanic a následně editovat Radio stanice, musíte nejprve stlačit TV/RADIO tlačítko na DO, TV se přepne do Radio módu. 2. Po třídění a editaci můžete zobrazit radio stanice v menu Nastavení zobrazení. 3. Funkce přijímače PIG Vám ulehčí práci. 4. Hlasitost nastavíte pomocí nebo Třídění programů Stlačte zelené tlačítko. Jen volné nebo Volné + Kódované programy můžete 32

33 třídit podle frekvence nebo abecedy. - Seřazení podle frekvencí: Satelit 1, Satelit 2,, Všechny satelity - Abecedně: A-C, A, B,, Z, 0~9, ETC 1) Frekvence Pomocí této funkce můžete třídit Jen volné nebo všechny programy v seznamu podle frekvence. Stlačte zelené tlačítko a vyberte Jen volné nebo Volné + Kódované v položce Výběr s nebo. Stlačením se přesunete do položky Frekvence. Po stlačení se seznam programů seřadí podle frekvence. 2) Abeceda Pomocí této funkce můžete třídit všechny programy v seznamu podle abecedy. Tato funkce je užitečná, když hledáte v seznamu program s konkrétním názvem. Například chceme vidět Volné + Kódované programy, kterých název začíná na 'D': Stlačte zelené tlačítko a zvolte Volné + Kódované v položce Výběr. Vyberte D v položce Abeceda s nebo. 33

34 Stlačte. Nyní můžete vidět seznam programů se začátečním písmenem 'D'. Poznámka: Mód abecedního seřazení se skládá z možností: - A Z : Třídění seznamu všech programů vyhledaných anténou podle abecedního pořadí (A~Z). - A ~ Z : Třídění programů, kterých název začíná na A až Z. - 0 ~ 9 : Třídění programů, kterých název začíná arabskou číslicí. - ETC : Třídění programů, kterých název začíná písmenem jiného jazyka. Programy seřazené podle Frekvence nebo Abecedy v menu Mód třídění jsou uložené a můžete je také zobrazit v menu Nastavení zobrazení. Poznámka: Kódovaný program může být zobrazený jen s CI (Common Interface) a CAS (Conditional Access System) modelem. 34

35 Volný program může být zobrazený se všemi modely Editování programů Stlačením žlutého tlačítka můžete editovat vyhledané programy podle potřeby. Editovat je možné tyto nastavení: - OBLÍBENÉ: Nastavení 5 oblíbených skupin (Oblíbené 1~5). - UZAMKNUTÍ: Uzamknutí programů. - PŘESUNOUT: Přesune vybraný program na požadované místo. - VYMAZAT: Odstranění programů. - PŘIDAT : Přidání / Úprava programů. - PŘEJMENOVAT : Úprava názvu programu. 1) Oblíbený program Pro pohodlí si můžete vytvořit 5 oblíbených skupin s vlastním názvem. Například, když chcete přidat některé programy z dole zobrazeného seznamu do Oblíbené 1, pokračujte podle těchto instrukcí: - Oblíbené 1 : č.7 DWtv, č.6 Hunan 1 a č.8 TVE Stlačte žluté tlačítko. Vyberte Oblíbené, s nebo nastavte Oblíbené 1 a stlačte. Označte DWtv program s nebo a stlačte. 35

36 Podobně, označte Hunan 1 a stlačte. Potom označte TVE a stlačte. Stejný postup použijte při nastavení Oblíbené 2~5. Napravo od nastaveného oblíbeného programu v módě výběru oblíbených programů se objeví značka s číslem skupiny 1 až 5 vevnitř. Ve vrchní části okna blikající značka signalizuje, že některé programy jsou nastavené jako oblíbené. Názvy Oblíbené 1 ~ Oblíbené 5 jsou přednastavené. Můžete je změnit podle vlastní potřeby (viz strana 44). V dané oblíbené skupině můžete sledovat jen programy, které jsou k ní přiřazené (viz strana 43). 36

37 2) Uzamknutí programů Tato funkce umožňuje zablokování programů, které nejsou vhodné pro děti. Když je program uzamknutý, zobrazí se okno pro zadání hesla. Stlačte žluté tlačítko a vyberte Uzamknout pomocí nebo, potom stlačte. Zvolte program, který chcete uzamknout, např. č.7 DW-tv a stlačte. Blikající značka zobrazená ve vrchní části okna signalizuje, že některý program je uzamknutý. Také se napravo od názvu uzamknutého programu zobrazí značka. Když chcete zrušit uzamknutí programu, označte ho a znovu stlačte. Stlačením tlačítka Exit ukončíte operaci. 37

38 Poznámka: Bez zadání hesla nemůžete později sledovat vysílání Vámi uzamknutého programu. 3) Přesun programů Tato funkce slouží ke změně pořadí pořadových čísel programů Stlačte žluté tlačítko. Vyberte Přesun pomocí nebo a stlačte. Blikající značka zobrazená ve vrchní části okna signalizuje, že mód přesunu je aktívní. Označte program, který chcete přesunout, například WNS MEALON, a stlačte. Lišta kurzoru změní barvu. 38

39 Přesuňte označený kanál s nebo na požadovanou pozíci a stlačte. Stlačením tlačidla Exit ukončíte operaci. 4) Vymazání programu Umožňuje smazat programy ze seznamu programů. Stlačte žluté tlačítko. Vyberte Vymazat pomocí nebo a stlačte. 39

40 Označte program, který chcete vymazat pomocí nebo a stlačte. Zobrazí se okno na potvrzení vymazání. Když chcete program skutečně smazat, stlačte. Pokud ne, stlačte EXIT na DO. Poznámka: Při vymazávání programů buďte opatrní. Stlačením tlačítka Exit ukončíte operaci. 5) Přidání programu (PID vyhledávání) Pomocí této funkce můžete přidat nový program zadáním jeho správné PID hodnoty. Stlačte žluté tlačítko. 40

41 Vyberte Přidat pomocí nebo a stlačte. Pomocí nebo vyberte satelit, ze kterého chcete přidat nový program. Poznámka: Můžete vybrat jen satelit, který jste si nastavili v menu Instalace. Přesuňte se na Frekvenci TP s a změňte jeho frekvenci s nebo nebo zadáním hodnoty numerickými tlačítky a stlačte. Poznámka: Frekvence TP se skládá z 5 číslic a koncovky GHz. Například: Frekvence TP 4,000GHz je 41

42 Přesuňte se na Polarizace s a vyberte Horizontální nebo Vertikální pomocí nebo. Přesuňte se na Přenosová rychlost s a pomocí numerických tlačítek zadejte hodnotu přenosové rychlosti. Přesuňte se na Název programu s zadejte abecední znaky pro název. a pomocí numerických tlačítek Například: na zadání SAT-1: (((( (( (( (((( ( Poznámka: Znak vymažete stlačením. Přesuňte se na VIDEO PID s zadejte správnou hodnotu. a pomocí numerických tlačítek Přesuňte se na AUDIO PID s zadejte hodnotu. a pomocí numerických tlačítek Přesuňte se na PCR PID s hodnotu mezi 0000~8192. a pomocí numerických tlačítek zadejte Poznámka: Nahoře uvedené paramety Frekvence TP, Přenosová rychlost, VIDEO PID, AUDIO PID, PCR PID jsou velmi důležité pro optimální příjem satelitního signálu. Pro jejich nastavování Vám doporučujeme odborného poradce. Pro radio stanice není možné nastavovat VIDEO PID. Po nastavení všech parametrů stlačte EXIT na uložení údajů. Přidaný program uvidíte v posledním řádku seznamu TV programů. 6) Přejmenování programu Umožňuje upravovat název programu v seznamu programů. Stlačte žluté tlačítko. Vyberte Přejmenovat s nebo a stlačte. 42

43 Označte program, který chcete přejmenovat s nebo a stlačte. Pomocí numerických tlačítek zadejte abecední znaky. Například: na zadání SAT-1: (((( (( (( (((( ( Poznámka: Znak vymažete stlačením. Stlačením EXIT uložíte údaje Nastavení zobrazení Tento mód Vám umožní různé zobrazování seznamu programů na pohodlnější editování a výběr programů. Mód zahrnuje 2 možnosti: - Všechny programy : Zobrazí všechny vyhledané programy všech satelitů. - Oblíbené 1~5 : Zobrazí všechny programy přiřazené dané oblíbené skupině. 1) Všechny programy Když chcete zobrazit seznam vyhledaných programů všech satelitů, označte Všechny programy a stlačte. 43

44 Poznámka: Nejprve by jste měli programy vytřídit podle jednotlivých satelitů - frekvencí (viz strana 32). 2) Oblíbené 1~5 Po vytvoření oblíbených skupín programů (viz strana 35) můžete zobrazit každou tuto skupinu označením v okně Nastavení zobrazení a libovolně změnit její jméno. Na zobrazení oblíbených programů, vyberte požadovanou oblíbenou skupinu s nebo a stlačte. Název oblíbené skupiny si můžete změnit podle vlastní potřeby, jako např. Filmy, Sporty, Hudba.. Například, změňme název Oblíbené 1 na DRAMA podle dole uvedeného postupu. Označte Oblíbené 1 stlačením modrého tlačítka v menu Seznam TV programů. 44

45 Označte Oblíbené 1 s nebo a stlačte červené tlačítko. Stlačte Stlačte modré tlačítko nebo EXIT na ukončení operace. Tímto jste změnili název skupiny na DRAMA. Tím samým postupem můžete změnit názvy skupín Oblíbené 2 ~ Oblíbené 5. 45

46 9-4. Satelitní třídění Pomocí této funkce můžete třídit celý seznam programů vybraného satelitu. Stlačte bílé tlačítko. Pomocí nebo vyberte název satelitu, kterého programy chcete seřadit. Stlačením uvidíte seřazený seznam programů vybraného satelitu. 10. Systém V tomto menu můžete nastavovat různé parametry a ovládat hlavní funkce přijímače. Tato čásť zahrnuje: Parametry: Nastavení hlavních systémových parametrů přijímače. Výrobní nastavení: Resetovaní přijímače na obnovení výrobních nastavení a kontrola údajů přijímače. Místní čas / Časovač: Nastavení lokálního času a 14 časovačů. Rodičovský zámek: Uzamknutí různých funkcí a změna hesla. 46

47 10-1. Parametry Nastavení funkcí pro správnou činnost přijímače (viz strana 22) Výrobní nastavení Slouží na návrat od všech uložených parametrů a údajů, které jste nastavili, k původním výrobním nastavením. Protože všechny uložené a instalované údaje budou smazané, při používání této funkce musíte být opatrní. Stlačte tlačítko MENU. Vyberte Systém Výrobní nastavení pomocí a stlačte. nebo 47

48 Když chcete návrat k výrobním nastavením, stlačte. Zobrazí se okno o potvrzení úkonu. Stlačte znovu, pokud skutečně chcete návrat k výrobním nastavením. Stlačením EXIT operaci přerušíte. V tomto menu můžete také zjistit základní informace o Vašem přijímači. Tuto informaci budete potřebovat, pokud chcete vylepšit (upgradovat) Váš přijímač Místní čas / Časovač (aut. zapnutí / vypnutí) Zadáním aktuálního datumu a místního času na Vašem přijímači můžete nastavit Časovač pro nahrávání na VCR, automatické zapnutí/vypnutí atd. 48

49 1) Nastavení místního času Stlačte tlačítko MENU. Vyberte Systém Místní čas / Časovač. Poznámka: Bez nastaveného místního času, nebude funkce Časovač fungovat. Stlačte. Postupně nastavte aktuální datum a místní čas. Například :1. prosinec 2001, 13:56. Na DO zadejte. Stlačte pro potvrzení a následné nastavení časovače. 2) Nastavení časovače V tomto menu si můžete přednastavit 14 různých časovačů současně. 49

50 Časovač možno nastavit na: Typ programu : TV nebo Rádio Číslo programu : Číslo programu Název programu : Název programu Čas začátku : Čas zapnutí z pohotovostního režimu nebo čas přepnutí programu po dobu sledování jiného programu. Čas ukončení : Vypne přijímač. Stav : Neaktivní (Ne) / Aktivní režim (Jednou, Denně, Týdně). Stlačte na výběr Časovač # (číslo) a stlačte. Určete Typ programu vybráním TV nebo RADIO pomocí nebo. Přejděte na Číslo programu s a pomocí numerických tlačítek nebo s nebo zadejte číslo programu. Přejděte na Čas začátku s čas zapnutí nebo přepnutí. Přejděte na Čas ukončení s Přejděte na Stav s nebo. a pomocí numerických tlačítek zadejte a pomocí num. tlačítek zadejte čas. a nastavte Ne, Jednou, Denně nebo Týdně s Poznámka: 1. Když Stav není aktivní, Časovač nefunguje. 2. Když nastavený čas uplynul, Časovač nebude fungovat. 3. Současně můžete nastavit 14 Časovačů. Časovač bude pracovat podle časové postupnosti bez ohledu na pořadové číslo časovače. 4. Pokud je časovač v činnosti, DO nebude fungovat mimo tlačítka POWER. Když chcete pracovat s DO, jednoduše stlačte jeden krát tlačítko POWER a DO bude aktivované. Časovač možno nastavit 2 způsoby: Manuálně v hlavním menu: Nahoře uvedeným postupem. Automaticky v EPG menu: Označením aktuálního programu (viz strana 56) Rodičovský zámek Přijímač nabízí více metod uzamčení. Na ochranu svých nastavení můžete uzamknout celý přijímač nebo některé jeho specifické části. V tomto menu můžete také měnit heslo. 50

51 Funkce rodičovského zámku, Věková hranice Uzamknutí přijímače Uzamknutí oblíbených skupin Uzamknutí editování kanálů Uzamknutí instalace Nové heslo Ověřit heslo 1) Věková hranice Některé programy zobrazují věkové omezení, kterým poukazují na to, že vysílání daného programu není vhodné pro děti. Tato funkce Vám dovolí nastavit věkovou hranici, pomocí které zamezíte dětem sledování těchto programů. Vyberte Systém Rodičovský zámek s nebo v hlavním menu a stlačte. Vyberte Věková hranice a stlačte nebo na výběr věkového omezení. Žádné Bez věkového omezení 8 Programy přístupné pro děti do 8 roků. 12 Do 12 roků. 15 Do 15 roků. 18 Do 18 roků. Poznámka: Když zadáte určitou věkovou hranici, nemůžete sledovat 51

52 programy, které mají informaci o věkovém omezení. Poznámka: Nastavení věkové hranice bude aktivní jen v případě, když je s daným programem vysílaná informace o věkové hranici. 2) Uzamknutí přijímače Umožňuje uzamknutí přijímače. Vyberte Uzamknutí přijímače s / a označte ANO nebo NE. Potvrzením ANO musíte při příštím zapnutí přijímače zadat heslo. 3) Uzamknutí oblíbené skupiny Umožňuje uzamknutí vytvořené oblíbené skupiny. Vyberte Uzamknutí oblíbené skupiny s nebo, označte skupinu, kterou chcete uzamknout a stlačte. 4) Uzamknutí editování programu Zablokování menu pro editování programu. Vyberte Uzamknutí editování programu s nebo a označte ANO nebo NE. Povrzením ANO nebude možné editování programu bez zadání hesla. 5) Uzamknutí instalace Umožňuje zablokování menu Instalace. Vyberte Uzamknutí instalace s / a označte ANO nebo NE. Povrzením ANO nebude možné používat menu Instalace bez zadání hesla. Poznámka: Přednastavené heslo je '0000'. 6) Nové heslo (změna hesla) Umožňuje změnu hesla. Vyberte Nové heslo s nebo a vložte 4-číselné nové heslo. 7) Ověřit heslo Po zadání 4-číselného nového hesla musíte pro ověření zadat dané heslo znovu. 52

53 11. Transpondér (TP) V tomto menu můžete editovat (přidat nebo upravovat) a vymazat vybrané transpondéry. Pro přidaný nebo upravený TP můžete zahájit vyhledávání programů Přidat / Upravit TP Po vykonání akce Konfigurace LNB nebo Nastavení motoru v menu Instalace, stlačte žluté tlačítko pro vstup do módu Vyhledávání. Do tohoto módu můžete vstoupit přímo přes hlavní menu. Na DO stlačte MENU, vyberte Instalace Vyhledávání a stlačte. Vyberte satelit, kterého TP chcete upravit a stlačte přesune do pravé části okna.. Kurzor se Vyberte TP Frekvence a pomocí nebo nastavte její hodnotu. Když chcete přidat nový TP, po stlačení zadejte numerickými tlačítky frekvenci TP. Když chcete upravit konkrétní TP, s nebo přejděte na TP a numerickými tlačítky zadejte novou frekvenci TP. Přejděte na Polarizace s a zadejte správnou hodnotu. Přejděte na Přenosová rychlost s a zadejte správnou hodnotu přenosové rychlosti. 53

54 Přejděte na Editování TP s Upravit pomocí nebo. a podle potřeby vyberte Přidat nebo Když chcete vyhledávat programy pro upravený TP, podívejte se na kapitolu Manuální vyhledávání TP Vymazání TP Zopakujte kroky z předchozí části. Přejděte na Editování TP s, vyberte Vymazat s nebo a stlačte. Stlačením potvrdíte vymazání, stlačením EXIT operaci zrušíte. 54

55 11-3. Manuální vyhledávání TP Vyhledávání může probíhat jen na jednom TP zvoleného satelitu. Po editování TP přejděte na položku Výběr a vyberte FTA nebo FTA+CI. Přejděte na Vyhledávat s a stlačte. Zobrazí se okno o vykonávání akce. Stlačením EXIT ukončíte vyhledávání. Po ukončení vyhledávání se zobrazí první kanál prohledaného TP. Poznámka: Manuální vyhledávání TP možno provést i bez editovaní TP. Označte libovolný TP satelitu, který chcete prohledat a postupujte podle uvedených bodů. Když je vyhledávání neúspěšné, zkontrolujte, zda jste zadali správné hodnoty nebo zda je přijímaný signál dostatečně silný. 55

56 12. EPG (Electronic Program Guide) Elektronický programový průvodce slouží na prohlížení informací o programu pro daný satelitní kanál. Tento přijímač podporuje funkci aktuální / následující informace, informace o rozvrhu vysílání konkrétního programu a rozšířené informace o programech. Navíc s funkcí Rezervace programu určitě nezmeškáte oblíbenou relaci Aktuální / Následující Informace Stlačením GUIDE na DO se zobrazí menu Programový průvodce. Můžete zkontrolovat místní čas vysílání, název programu nebo jiné stručné informace o dané relaci. Poznámka: 1. Když jste v menu Systémové Parametry nenastavili místní čas, EPG nemusí pracovat správně nebo vůbec. 2. EPG informace se zobrazí v případě, když je provozovatel satelitu poskytuje. když k dané relaci nejsou žádné informace, funkce EPG nebude fungovat. 3. Pomocí nebo můžete nastavovat hlasitost. Pomocí nebo vyberte program. Zobrazí se informace o právě probíhající nebo následující relaci. Stlačením zeleného tlačítka se namísto aktuálního programu relace 56

57 zobrazí následující relace Přehled vysílání Stlačením žlutého tlačítka se zobrazí harmonogram - časový rozpis relací vybraného programu. V pravé části okna můžete též najít podrobnější informace o relaci. 57

58 12-3. Rozšířené informace Když chcete vidět ješte podrobnější informace o vysílané relaci, stlačte modré tlačítko Rezervace programu Použitím této funkce můžete nastavit automatické zapnutí / vypnutí (časovač) konkrétní relace. V módu přehledu vysílání (žluté tlačítko) vyberte pomocí nebo program, který chcete rezervovat. Stlačte červené tlačítko. Zobrazí se okno pro rezervaci programu. Pomocí nebo vyberte v položce Stav mezi Ne, Jeden, Denně nebo Týdně. 58

59 Stlačením uložíte nové nastavení časovače. Na ukončení menu průvodce stlačte tlačítko EXIT. Poznámka: 1. Bez uvedení položky Stav do činnosti nebude Časovač fungovat. 2. Když označíte program, kterého čas vysílání už uplynul, časovač není možné nastavit. 3. Podívejte se na čásť Nastavení časovače v menu Systémové parametry na straně 48. Po rezervování se v přednastavený čas daný program (relace) automaticky přepne. 59

60 13. Jiné funkce 1) Přepínání TV / SAT Tato funkce se používá pro přijímání signálu přes RF modulátor. Když Váš přijímač nemá 'TV ANT IN' vývod na zadním panelu, není možno tuto funkci použít. Stlačte TV/SAT. Tímto změníte cestu příjmu signálu na RF modulátor a na předním panelu se rozsvítí LED TV/SAT. Výstupní signál přes RF modulátor bude následující: TV/SAT LED Zapnutý přijímač Vypnutý přijímač Svítí Nesvítí TV/ANT IN výstupní signál výstup digitálního signálu přes RF TV ANT IN výstupní signál 2) Přepínání TV / RÁDIO Slouží na přepnutí mezi TV a rádio stanicemi. Stlačte TV/RADIO. Pokud posloucháte rádio, na předním panelu se zobrazí r001. 3) Teletext Služba teletext představuje textové data daného programu poskytované provozovatelem. Je dostupný jen v případe, pokud je vysílaný s programem. Stlačte TTX tlačítko a čekejte. 60

61 Tento přijímač podporuje teletext a nevyžaduje použití přídavného teletextového dekodéru. 4) Časovač vypnutí Přijímač se v přednastaveném čase automaticky vypne. Stlačujte tlačítko SLEEP pokud se neobjeví čas, který chcete. Poznámka: 1. Časovač vypnutí můžete nastavovat v 30 minutových intervalech do 150 minut. 2. Časovač nefunguje v módu OSG. 5) AUX in Možnost nastavit vstupní / výstupní mód 2 scart konektorů (TV, AUX) na zadním panelu. Stlačujte AUX tlačítko dokud se nezobrazí Vámi požadovaný mód. 61

62 62

63 SAT AUX AUX 2 TV Vstupní satelitní signál bude výstup do TV Scart a AUX (VCR) Scart (možnost připojení VCR k AUX konektoru pro nahrávání). Vstupní signál z AUX scart konektoru bude výstup k TV scart. Pokud nemáte vstup z AUX scart, přijímač bude pracovat jako v SAT módu. Vstupní signál z AUX scart konektoru bude výstup k TV scart. Vstupní signál z TV scart konektoru bude výstup k AUX scart (jen pro CVBS). Poznámka: Pokud máte nastavený AUX 2 mód, na kterém není vstupní signál, nemůžete vidět obraz. 6) Program / Informace Zobrazení okna stručné informace obsahující druh aktuálního programu, jméno, start / konec zobrazení času vysílání, informace průvodce, aktuální čas, fav / normal mód, Audio mód a Audio ID. Stlačením INFO tlačítka se zobrazí informační okno. Poznámka: Pokud nevidíte žádné informace, zkontrolujte, zda máte správně nastavený místní čas. 63

64 14. Common Interface Kontrola stavu CAM Common Interface Conditional Access Module (CAM) a Smart karta dodávaná dodavatelem (distributorem) Vám umožní sledovaní kódovaných vysílaných programů. Když máte předplacené služby od různých dodavatelů, bude potřebné měnit smart karty nebo CAM ve slotech. Každý dodavatel nabízí více druhů smart karet, proto s danou kartou můžete sledovat limitovaný rozsah programů. Bez CA Modulu a smart karty můžete sledovat jen Free-to-Air programy (nekódované). PIN-kód Karta se aktivuje 4 číselným kódem, tzv. PIN kódem (Personal Identification Number). Běžně je PIN kód 0000 nebo PIN kód je potřebný pro budoucí používání služeb poskytovaných dodavatelem. Vložením DVB Common Interface kompatibilního CAM modulu do PCMCIA slotů přijímače a vhodné Smart karty do CAM modulu můžete sledovat kódované programy. Vložte CAM do některého slotu přijímače a Smart kartu do CAM (do každého slotu můžete současně vložit 2 různé CAM moduly). Poznámka: 1. Úplně zasuňte CAM do slotu tak, aby šipka byla z vrchu modulu a směřovala dovnitř přijímače. 64

65 2. Úplně zasuňte smart kartu do CAM modulu tak, aby mikročip zlaté barvy byl umístěný na vrchní straně a směřoval dovnitř přijímače. Na obrazovce se zobrazí zpráva Zahajování CAM. Po zmizení této zprávy si můžete zvolit program, který chcete Kontrola funkce CAM Umožňuje zkontrolovat funkčnost CAM jednotky ve slotu. Vyberte CAM s v hlavním menu. Zobrazí se stručné informace o vložené jednotce CAM. Pokud chcete detailnější informace, vyberte CAM pomocí a stlačte. nebo Pokračováním podle informací zobrazených na obrazovce můžete zjistit bližší informace v závislosti na druhu CAM, kterou používáte. Poznámka: Detailnější informace v tomto návodě nejsou uvedené, jelikož závisí na druhu CAM. 65

66 15. Přístupové smart karty SlovakLink a CzechLink Kontrola funkce Smart karty Umožňuje zkontrolovat funkčnost CAM jednotky ve slotu. Vyberte SKYCRYPT s Access System. v hlavním menu. Uvidíte verzi SKYCRYPT Smart karty (přístupové karty) Tento přijímač má dvě čtečky smart karet označené čísly 1 a 2. Ve čtečkách je možné použít jen!!! karty SlovakLink a CzechLink!!!. Při použití jiné karty (např. UPC) musí být tato vložená do přídavného modulu Cryptoworks. Pokud jsou používané karty SlovakLink a CzechLink současně, SlovakLink musí být vložená ve čtečce č.1, CzechLink musí být ve čtečce č.2. Při přepnutí mezi programy SlovakLink a CzechLink může dojít k přepnutí po 4 až 8 sekundách. Pokud je používaná jen jedna z těchto karet, musí být vložena ve čtečce č.1. 66

67 15-2. SKY VideoLink Propojte přijímač s PC pomocí USB. Poznámka: Vložte Sky VideoLink CD do PC a pokračujte v instalaci podle postupu: Vypněte přijímač Spusťte průvodce instalací. Po dokončení instalace počkejte, dokud se nezobrazí "Prosím zapojte a zapněte" zpráva. Připojte přijímač k PC pomocí USB kabelu. Zapojte / zapněte přijímač. Stlačte MENU tlačítko, vyberte SKYCRYPT a stlačte. Zkontrolujte USB spojení PC a přijímače. 67

68 Když je spojení aktivní, stlačte. Když není, stlačte EXIT. Na zrušení Video Link módu stlačte EXIT. Poznámka: Pro bližší informace se podívejte na kapitolu Video Link. Upozornění: Když stlačíte bez USB propojení, DO nebude dále fungovat. Vypněte / Zapněte přijímač. 68

69 Řešení problémů Za nesprávnou funkcí přijímače může zodpovídat více faktorů. Dříve než kontaktujete servisní středisko, přečtěte si řešení těchto běžných problémů: Problém Možné příčiny Odstranění Nesvíti LED na předním panelu Žádný obraz nebo zvuk Černo bílý obraz nebo V-Hold DO nefunguje Odpojený napájecí kabel. Špatné spojení video/audio výstupu se vstupem TV. Nesprávné připojení anténního kabelu. Špatné nasměrování satelitní antény. Žádný nebo slabý signál. Špatné nastavení informace programu v okně MENU. Norma TV a satelitního vysílání je neshodná. Vybité baterie. Fluorescenční světlo může ovlivňovat funkčnost DO Špatné nasměrování DO na přijímač. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Správně propojte TV a přijímač se scart, RCA nebo RF kabelem Správně zapojte anténu. Zkuste změnit nasměrování antény. Zkontrolujte propojení kabelů, LNB a jiného zařízení připojeného mezi LNB a přijímačem nebo nastavte anténu. Zadejte správnou hodnotu. Použití TV s vhodným módem. Použití NTSC/PAL konvertoru připojeného k TV a přijímači. Vyměňte baterie. Vypněte zdroj světla. Správně nasměrujte DO na přijímač. 69

70 Technické parametry Systémové schopnosti Plně DVB kompatibilní Konektor Frekvenční rozsah IEC , samice 950MHz ~2150MHz LNB/Tuner vstup Úroveň signálu Napájení LNB -65dBm ~25dBm 13/18V, max. 500mA LNB přepínače 22KHz, 0/12V Demodulátor Systémové prostředky DiSEqC Vstupní část Přenosová rychlost SCPC a MCPC kompatibilní Spektrální inverze Procesor SDRAM FLASH EEPROM MPEG 2 Verze 1.0 & 1.2 Kompatibilní QPSK 2MSps - 45MSps Auto konverze 32bitový procesor (50MHz) 4 MByte 2 MByte 2 Kbytee Main Main Level Video Dekodér Rychlost přenosu dat Do 15M bits/s Rozlišení 720 X 576, 720 X 480 Video formát PAL, NTSC Poměr stran obrazu 4:3, 16:9 Teletext MPEG Audio Sériové rozhraní DVB kompatibilní MPEG 1 layer 1 & 2 Typ Vzorkovací frekvence Konektor Mono, Dual mono, Stereo, Joint Stereo 32, 44.1 a 48 KHz 9pin D-sub samec, max. 115Kbps 70

71 Dálkové Kód NEC-IR ovládání Pracovní vzdálenost do 7 metrů Napájení Příkon Max. 30W Napájecí napětí 90V ~250V Napájecí frekvence Video výstup Audio L/R S/P DIF nebo 0/12V Sériové rozhraní 47Hz ~63Hz 1 X RCA cinch 2 X RCA cinch 1 X RCA cinch 9pin D-sub samec Konektory zadního panelu Vstup digitálního tuneru IEC Loop-through digitální tuner IEC Vstup terestriální antény IEC Výstup RF modulátoru IEC TV SCART (jen evropský model) VCR SCART RGB, CVBS, audio CVBS, audio USB USB, Typ B RF modulátor (PAL nebo NTSC) PAL G/I/K TV Typ Konektor IEC 169-2, samice/samec Frekvence MHz Počet výstupních kanálů 21~ 69 Fyzický popis Rozměry (Š V H) Hmotnost mm 2.5 kg 71

72

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací prvky / Funkce

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2).

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Návod k obsluze S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Pro příjem volných a zakódovaných programů digitální satelitní

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver Uživatelský návod OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

Golden Media / Golden Interstar

Golden Media / Golden Interstar Golden Media / Golden Interstar UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR UNI-BOX 9080 CRCI HD PVR Combo Návod na použitie i Obsah 1. BEZPEČNOST...3 2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...3 3. VLASTNOSTI...5 5. PŘEDNÍ PANEL...7

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka HIGH DEFINITION DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ se čtečkou IRDETO 1x COMMON INTERFACE Uživatelská příručka GS 7020HDi GS7020HDi_manual_cz.indd 1 23.6.2010 14:18:15 2 GS 7020HDi Uživatelská příručka Upozornění

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Obsah Upozornění... 4 Bezpečnost a bezpečnostní upozornění... 5 Dříve než začnete... 6 1.1 Vlastnosti 7 1.2 Obsah balení 8 Správná likvidace tohoto zařízení...

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu.

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu. Poznámka Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Uživatelská příručka. Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s. interaktivními funkcemi

Uživatelská příručka. Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s. interaktivními funkcemi Uživatelská příručka Openbox HD2+ Dreamsky HD2+ Diditální satelitní přijímač DVB-S/S2 s interaktivními funkcemi 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před samotnou

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10 Návod k obsluze ORT 8841 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia Výr. č. : 708841 ORT 8841 Version2-25/02/10 Obsah ZAČÍNÁME...4 Bezpečnost... 4 Technická charakteristika... 4 Obsah balení

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_HD ZAPPER_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Cze.indd 1 2010-01-28 2:21:13

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1 Obsah 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2. HLAVNÍ VLASTNOSTI... 4 2.1. Popis hardwaru... 5 2.1.1. Přední panel... 5 2.1.2. Zadní panel... 6 2.1.3. Dálkové ovládání... 7 2.2. Schéma zapojení... 9 3. PRVOTNÍ

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DSR 1080 CI. Digitální satelitní přijímač

DSR 1080 CI. Digitální satelitní přijímač DSR 1080 CI Digitální satelitní přijímač COMMON INTERFACE PVR Návod k použití ČESKY Christian Schwaiger GmbH Würzburger Straße 17 90579 Langenzenn Germany Hotline: +49 (0) 9101 702 299 Obsah Obsah Obsah...2

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 13. 6.

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 13. 6. OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Pedstavení pístroje 1.2. Klíové vlastnosti 2. Bezpenostní opatení 5 2.1. Bezpenost 2.2. Provozní podmínky 3. Kontrola ped použitím 7 3.1. Píslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací

Více

TT-411. Transmodulátor 2x DVB-S2/DVB-T s CI rozhraním. SÉRIE 912 TT-411 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

TT-411. Transmodulátor 2x DVB-S2/DVB-T s CI rozhraním. SÉRIE 912 TT-411 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Transmodulátor 2x DVB-S2/DVB-T s CI rozhraním. Transmodulátor ALCAD je součástí série 905/912 a je tak plně mechanicky i elektricky kompatibilní s ostatními moduly této série. Je vybaven dvěma DVB-S/S2

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Transmodulátor DVB-S/S2 DVB-T ref. 5633

Transmodulátor DVB-S/S2 DVB-T ref. 5633 ref. 5633 Transmodulátor DVB-S/S2 DVB-T ref. 5633 Ref. 5633 slouží k transmodulaci programů z DVB-S/S2 transpondéru v pásmu 950-2150 MHz do výstupního DVB-T kanálu v pásmu 47-862 MHz. Transmodulátor je

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

UPC Digitální televize DIGITÁLNÍ KABELOVÝ PŘIJÍMAČ HANDAN CV-7000 HD

UPC Digitální televize DIGITÁLNÍ KABELOVÝ PŘIJÍMAČ HANDAN CV-7000 HD UPC Digitální televize DIGITÁLNÍ KABELOVÝ PŘIJÍMAČ HANDAN CV-7000 HD OBSAH ČÁST I: INSTALACE Bezpečnostní pokyny... 5 Základní informace o výrobku... 6 Dálkový ovladač... 8 Připojení set top boxu... 10

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz.

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz. Digitální PVR - satelitní ; pozemní přijímač Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím seznamte s jeho návodem

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k obsluze FK-7000. Čeština

Návod k obsluze FK-7000. Čeština Návod k obsluze FK-7000 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Poradce při potíţích. Dálkové ovládání. Základní funkce. Informační panel EDIVISION. Více. Hlavní funkce menu. Program

Poradce při potíţích. Dálkové ovládání. Základní funkce. Informační panel EDIVISION. Více. Hlavní funkce menu. Program Poznámka: Tato příručka je zaloţena na přijímače ve verzi 2.1.70 Dálkové ovládání Základní funkce Informační panel - Váš informační lišta v televizi nebo rádio EDIVISION - Váš elektronický programový průvodce

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890 Návod k použití Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB Ref. č.: 708890 OBSAH Začněte správně....strana 4 Popis......Strana 5 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové

Více