HREA EXCELLENCE AWARD 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HREA EXCELLENCE AWARD 2013"

Transkript

1 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců) Mgr. Radka Svobodová, Vedoucí náboru a HR administrativy Bc. Jitka Kratochvílová, HR ředitelka II. Popis projektu Výchozí situace: Do byla péče o naše zahraniční zaměstnance zajišťována externí dodavatelskou firmou, která sídlila v jedné z budov v areálu společnosti Foxconn. Ta zaměstnávala 6 osob, které byly alokovány pro naše zaměstnance ze zahraničí (5 v Pardubicích a 1 v Kutné Hoře). Tato situace přinášela několik nevýhod: Chyběl nám přímý a rychlý kontakt s našimi zahraničními zaměstnanci (nemohli jsme komunikovat napřímo a být tak mnohem lépe informováni o jejich potřebách, problémech, atd., sdílet s nimi informace, které jsme považovali za důležité jako např. vize naší společnosti, novinky ve fungování firmy, změny v procesech apod.). Zároveň jsme neměli přesnou kontrolu nad agendou zahr. zaměstnanců a byli jsme závislí na informacích, které nám dodavatel poskytl. Ne vždy byly předané informace přesné. Rizika nesplnění legislativních požadavků (platné pracovní povolení, povolení k pobytu, zdravotní pojištění apod.) jsme však plně nesli my jako zaměstnavatel. Práce dodavatelské firmy byla značně neefektivní, procesy nebyly dobře nastavené, poskytované služby ne vždy byly kvalitní. Byť jsme podporovali či organizovali různé akce ve spolupráci s dodavatelem, cizinci měli mnohdy pocit, že o ně vlastní firma nepečuje. Náklady na dodavatelskou firmu byly poměrně vysoké s ohledem na efektivitu a kvalitu práce.

2 Cílová skupina projektu: Všichni zahraniční pracovníci společnosti Foxconn v Pardubicích a Kutné Hoře na různých pozicích počínaje managementem až po dělnické pozice (jejich počty se mění, proto uvádíme data z dubna 2013, kdy jsme provedli průzkum pro získání zpětné vazby na náš projekt): Pardubice Kutná Hora Celkem Zahr. zaměstnanci Občané EU Občané 3. zemí Slovensko Mongolsko Ukrajina Vietnam Velká Británie Polsko Ostatní země III. Řešení Rozhodli jsme se péči o naše zahraniční zaměstnance vzít do vlastních rukou a zřídit interní oddělení nazvané Visa Team, které agendu převezme od externího dodavatele. Cíle projektu: udržet si stálý tým cizinců a těm zajistit vše nezbytné pro jejich pobyt na území ČR, zlepšit služby poskytované zahraničním zaměstnancům a zefektivnit procesy s nimi související, získat trvalý pobyt pro co nejvíce třetizemců (snížení nákladů na vyřízení povolení k zaměstnání a pobytu + redukce administrativy s tím spojené), maximálně podpořit integraci našich zahr. zaměstnanců do české společnosti, avšak zároveň jim umožnit ponechat si své zvyky a tradice.

3 Časový plán: 03-04/2012 Přípravná fáze projektu (analýzy, zmapování agendy, sestavení nového interního týmu, vypovězení smlouvy s dodavatelem) /2012 Zaškolování nových členů Visa Teamu, předávání agendy Zřízení interního Visa Teamu, zahájení vlastní péče o zahraniční zaměstnance /2013 První oslavy Nového roku pro naše zahr. zaměstnance pořádané zcela v naší režii. 04/2013 Zajištění zpětné vazby formou dotazníků, vyhodnocení projektu. 05/2013 Multikulturní týden Foxconn jedním z hlavních organizátorů /2013 Nápravná opatření vyplývající z průzkumu spokojenosti (Foxservice, slovníček) /2014 Oslavy Nového roku /2014 Opětovné získání zpětné vazby (teprve proběhne). Agenda zajišťovaná novým Visa Teamem, aby bylo dosaženo cílů: Zajištění pracovního povolení včetně nostrifikace vzdělání. Výpomoc při zajištění povolení k pobytu včetně hlášení na CP po příjezdu do ČR s cílem získat co možná nejvíce trvalých pobytů pro třetizemce. Zajištění platného zdravotního pojištění. Interní tlumočení (v rámci vstupního školení, při zajišťování procesů ve výrobě, personálních a mzdových záležitostí atd.). Externí tlumočení (na úřadech, u lékaře apod.). Informování o právech a povinnostech (vydávání letáků, brožur atd.). Informování o vizi společnosti, změnách, novinkách či akcích apod. pomocí firemního časopisu v češtině, angličtině, mongolštině a vietnamštině (pravidelně zařazujeme články řešící problematiku integrace cizinců). Vytvoření speciál. nástěnek pro zahr. zaměstnance, kde vyvěšujeme vše, co je pro ně důležité. Organizování různých akcí pro cizince včetně oslav mongolského, vietnamského a čínského Nového roku více informací na či

4 o Koncertní vystoupení mongolské skupiny HOSOO & TRANSMONGOLIA v kostele Farního sboru českobratrské církve evangelické. Finanční a organizační podpora Multikulturního týdne v Pardubicích včetně možnosti se aktivně účastnit všech kulturních a sportovních akcí (http://www.foxconn.cz/czech/o-nas/zajimavosti/tydenproti-rasismu/). Zřízení interních kurzů češtiny pro cizince (test z čj je u třetizemců podmínkou získání trvalého pobytu).

5 Nabídka interních kurzů angličtiny pro všechny naše zaměstnance včetně těch zahraničních. Foxservice - vytvoření speciální sekce na firemním intranetu pro cizince, kde ve svém jazyce naleznou různé informační materiály: Vytvoření slovníčku nejpoužívanějších slov a frází při běžném kontaktu s cizinci pro účely snadnější a rychlejší komunikace (použity tyto jazyky: mongolština, vietnamština a ruština). Spolupráce v rámci podpory integrace cizinců s: o Centrem na podporu integrace cizinců, o Europe Direct Pardubice, o Magistrátem města Pardubic, o Mostem pro (lidská práva). Účast na workshopech zaměř. na problematiku integrace cizinců: o Posílení integrace žen migrantek (zkušenosti ze Švédska) , o Integrace cizinců zkušenosti, výzvy a dobrá praxe v České republice a Švýcarsku , o Delegace z Estonska (15 úředníků a pracovníků státní správy a školství) prezentace činností naší společnosti na podporu integrace cizinců , o Regionální platforma Centra na podporu integrace cizinců IV. Vyhodnocení Výsledky v číslech (k ): Celkem cizinců: z nich má TP (54%) Celkem třetizemců: z nich má TP (81,59%) Od počátku Visa Teamu 07/2012 do 12/2013 získáno 126 TP u třetizemců = skvělý výsledek Výsledky dotazníkového šetření ohledně kvality služeb z dubna 2013: o Osloveni zahraniční zaměstnanci a asistentky (Visa Team zajišťuje i víza do zahraničí). o Forma dotazníku v 5 jazycích (online i tištěné). o Účastnilo se 69 respondentů. o Hodnocení bylo velmi pozitivní, zřízení interního týmu se jednoznačně osvědčilo, došlo k výraznému zlepšení služeb a urychlení komunikace:

6 Hodnocení kvality služeb VT 0% 36% 38% 26% Výborná Velmi dobrá Dobrá Špatná o Na základě zpětné vazby byly zpřehledněny materiály na Foxservice a proběhla komunikace o těchto materiálech v rámci firemních informačních kanálů, aby o nich naši zahraniční kolegové věděli. Dále jsme vytvořili slovníček, který pomohl odstranit jazykovou bariéru především s veitnamsky mluvícími zaměstnanci (viz výše). Redukce HC: o Díky zefektivnění procesů z původních 6 zaměstnanců externího dodavatele bylo zároveň dosaženo personálního obsazení Visa Teamu o třech zaměstnancích s alokací 50% náplně práce pro Visa Team u dvou členů týmu (celkově tedy alokace 1,5 úvazku v Pardubicích a 0,5 v Kutné Hoře) došlo tedy k úspoře čtyř pracovních míst, aniž by to bylo hlavním cílem projektu.

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

PROJEKT. Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business

PROJEKT. Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2008 PROJEKT Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business Autor: Martin Novák Personalista, specialista pro oblast BOZP a PO IMPRESS, a.s.,

Více

Multikulturní centrum Praha REGIONÁLNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU Knihovny pro všechny - Evropská Strategie pro Multikulturní vzdělávání 1. Výchozí situace projektu v Praze 2. Cíle projektu 3. Realizace projektu

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele výstup veřejné zakázky Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 PRAHA 2010 OBSAH ÚVOD... 3 I. PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V ROCE

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Základní informace Název projektu Školka už není problém Registrační číslo projektu Příjemce dotace CZ.1.04/3.4.04/54.00202 Vítkovická nemocnice

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ

PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ Mgr. Radka Lankašová, Ing. Věra Kučerová 8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award Název soutěžního projektu: PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ Název

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Integrační workshop v Karlových Varech, 30.10.2014

Integrační workshop v Karlových Varech, 30.10.2014 M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, z. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Telefon.: 296 325 345, Fax: 296 325 348 e-mail: infocentrum@mkc.cz, www.mkc.cz Integrační

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více