NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK a.s. a její dceřiné společnosti: DEKTRADE a.s., DEKPROJEKT s.r.o., DEKMETAL s.r.o., DEKSTONE s.r.o.) Nominoval: Ing. Vít Kutnar, předseda představenstva a generální ředitel DEK a.s. Autoři: Ing. Hana Urbanová, manažerka lidských zdrojů a Michal Toms, manažer vzdělávání oddělení lidských zdrojů DEK a.s. Kontakt: Ing. Hana Urbanová, tel , PŘEDSTAVENÍ FIRMY DEK je skupina firem specializovaná na dodávky materiálů a služeb pro stavebnictví. Správnost strategie, orientovanou na prospěch zákazníků, každoročně potvrzuje nárůstem obchodního obratu. Společně s ním a zvyšujícím se standardem služeb úměrně roste i počet zaměstnanců. Od svého založení v roce 1993 prošla společnost bouřlivým rozvojem a v tuto chvíli je s obratem 3,5 mld. Kč (v roce 2006) největší dodavatel materiálů pro střechy, fasády a izolace v ČR a SR. V současné době zaměstnává více než 1000 zaměstnanců a provozuje více než 50 prodejních skladů. Začátkem roku 2007 se z původní společnosti DEKTRADE a.s. vyčlenila část zaměstnanců a vznikla holdingová struktura společností. Mateřská společnost DEK a.s. zahrnuje servisní oddělení (ekonomické oddělení, provozní oddělení, oddělení marketingu, IT oddělení, oddělení lidských zdrojů, správa technického oddělení Atelier). Ve společnosti DEKTRADE a.s. pracují zaměstnanci obchodního oddělení a zaměstnanci poboček prodejních skladů po celé ČR a SR. DEKPROJEKT s.r.o. zaměstnává projektanty, kteří zpracovávají stavební projekty pro externí subjekty. DEKMETAL s.r.o. se zabývá opracováním plechu a vyjma dělníků zaměstnává také pracovníky odbytu a obchodníky, obdobně jako společnost DEKSTONE s.r.o., jejíž hlavní činností je opracování kamene. ÚČEL A CÍL PROJEKTU Úměrně obchodnímu obratu navyšuje společnost počet zaměstnanců ročně o cca 30 %. Plány ke konci roku 2006 ukazovaly na to, že v následujícím roce bude přijato minimálně 200 zaměstnanců. Z tohoto důvodu vzneslo vedení společnosti požadavek na projekt, který urychlí a usnadní adaptaci nových zaměstnanců. Výrazný růst stavebního trhu v roce 2007 způsobil, že se oproti plánu zvýšil počet nových zaměstnanců a projektu nazvaného DEKCAMP START se tak do konce listopadu zúčastnilo přes 300 lidí.

2 Hlavní cíl projektu je usnadnit novým kolegům orientaci ve společnosti a vtáhnout je rychleji do specifické firemní kultury. To má ve výsledku přispět k rychlejšímu zaučení nováčků, kteří budou dříve podávat požadované výkony a přispějí k vyššímu nárůstu obratu. Vedlejším cílem je podpořit identifikaci zaměstnanců s firmou. Zájmem managementu je, aby i noví lidé znali firemní strategii, věřili v reálnost cílů společnosti a v její úspěšnost na trhu, důvěřovali rozhodnutím vedení a byli hrdí na to, že pracují ve skupině společností DEK. Lze předpokládat, že takoví zaměstnanci podávají větší výkony a přispívají tedy k lepším výsledkům firmy. POPIS PROJEKTU A VÝVOJ V ČASE Projekt je určen zejména pro nové zaměstnance poboček DEKTRADE a.s. v České republice. Nejčastějším účastníkem je ředitel pobočky, oblastní zástupce, referent odbytu nebo vedoucí skladu. Od března 2007 byli do projektu zahrnuti navíc i zaměstnanci dceřiných společností vyjma dělnických pozic a od dubna 2007 i lidé ze servisních oddělení. Jedná se o dvoudenní akci v Praze, která se koná pravidelně jednou za měsíc. První DEKCAMP START proběhl (Termíny, včetně počtu účastníků, jsou uvedeny v příloze.) Zaměstnanci jsou na kurzu seznámeni se společností, s její minulostí i plány do budoucna. Stručně je představen obchodní sortiment a vysvětlena obchodní politika a její nástroje. Všechna servisní oddělení informují o tom, co mají na starosti a jak fungují. Večerní program je uspořádán formou teambuildingu. Jsou připraveny indoor hry, bowling a na něj v bazénu navazují hry jako vodní pólo a košíková. Veškeré večerní aktivity jsou organizované a slouží k rychlejšímu začlenění nováčků do týmu. Druhý den je zaměřen na proškolení ve firemním informačním systému. V rámci přednášek i večerního programu mají noví zaměstnanci možnost poznat část vedení a některé vedoucí pracovníky z centrály. Účastníci se o akci dozvědí od svého nadřízeného v den nástupu a o organizačních záležitostech je informuje tým vzdělávání em. Další informace si mohou přečíst na intranetu, kde je popsán projekt DEKCAMP START včetně jeho cílů, programu i fotek z předchozích akcí. V průběhu školení vyplňují účastníci zpětnou vazbu, ze které lze vyčíst, zda pro ně byly jednotlivé přednášky zajímavé a srozumitelné, co jim přišlo nejvíce a co nejméně užitečné a jaké informace jim chyběly. Zpracované podněty obdrží vždy všichni prezentující. Tým vzdělávání využívá připomínek ke zkvalitnění následujících akcí, a tím se celý projekt neustále vyvíjí. K nejvýznamnějším změnám patří vývoj večerního programu, kdy byly indoor hry nejprve v režii agentury, nyní je vše zajišťováno firmou samotnou, a navíc byl program rozšířen o vodní hry. Podstatná změna

3 se dotkla také organizace druhého dne školení, který od srpna neprobíhá v pronajatých prostorech, ale v nové školící místnosti na centrále společnosti. PŘIDANÁ HODNOTA Projekt DEKCAMP START pozitivně ovlivňuje nejen nové zaměstnance, ale i jejich nadřízené a kolegy, kteří nemusí tolik času věnovat zaškolování nováčka. Efekt rychlejší adaptace zaměstnance má nakonec dopad na celou firmu, a to ve větším nárůstu obratu. Velkou výhodou je zároveň zachování jednotné informovanosti všech zaměstnanců. Je stanoveno, jaké informace zaměstnanci obdrží, a v případě potřeby lze předávané informace promptně změnit. Tento projekt není jedinou částí adaptace. Noví zaměstnanci čerpají důležité informace také z intranetu, jehož významnou součástí je e-learning. Potřebné znalosti a dovednosti získají na produktovém a obchodním školení (účast na těchto kurzech je stanovena dle pozice). A do neformální firemní kultury jim, vyjma indoor her, pomůže proniknout navíc firemní časopis DEKNEWS. V návaznosti na tento projekt připravujeme v příštím roce také sjednocení adaptace na jednotlivá pracovní místa, která je v tuto chvíli v kompetenci příslušného vedoucího. ZHODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU Ze zpětných vazeb vyplývá, že dlouhodobě nejpozitivněji je hodnocena přednáška o založení společnosti, jejím vývoji a plánech do budoucna v podání zakladatele společnosti. Obchodní složky nejvíce oceňují vysvětlení obchodních principů, pravidel a politiky, což je logicky méně zajímavé pro složky neobchodní. Za velice užitečné zaměstnanci považují také školení na firemní informační systém. Ve zpětných vazbách často oceňují možnost seznámit se s lidmi z vedení společnosti. Celkově z ohlasu účastníků vyplynulo, že tuto formu seznámení se s firmou vítají. Výrazně pozitivní ohlasy jsou také na večerní teambuilding a potvrzuje se tím fakt, že indoor hry přispívají k stmelení kolektivu a k rychlejšímu zapadnutí do firemní kultury. Pozitivní hodnocení účastníků se dostává i neformální cestou k jejich vedoucím a kolegům. Vedoucí pracovníky tak není třeba přesvědčovat o významu akce, naopak většinou sami předem informují nového zaměstnance o DEKCAMPu START jako o důležité akci. Užitečnou zpětnou vazbou ke ztotožnění se zaměstnanců s firmou byl průzkum firemní kultury, který proběhl Zúčastnilo se ho 72 % všech zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr, kromě těch, kteří ve firmě neodpracovali ještě ani měsíc. Zaměstnanců ve zkušební době odpovědělo rovněž 72 %.

4 V souvislosti s hodnocením projektu DEKCAMP START byly analyzovány odpovědi zaměstnanců ve zkušební době na otázky týkající se identifikace zaměstnanců s firmou. 98 % respondentů ve zkušební době uvedlo, že zná strategii společnosti (47 % ano, 51 % spíše ano, 2 % spíše ne). 96 % si myslí, že stanovené cíle jsou reálné (68 % ano, 28 % spíše ano, 1 % spíše ne, 2 % ne, 1 % neví). 99 % věří v úspěšnost firmy na trhu (94 % ano, 5 % spíše ano, 1 % neví). 97 % důvěřuje rozhodnutím vedení (63 % ano, 34 % spíše ano, 2 % ne, 1 % neví). 96 % respondentů je hrdých na to, že pracují ve skupině společností DEK (66 % ano, 30 % spíše ano, 1 % ne, 3 % neví). Výsledky průzkumu jsou vnímány pozitivně. Jsou také považovány za zprávu, že se většina nových kolegů s firmou ztotožnila, a to i při hektickém růstu společnosti v roce Lze předpokládat, že pozitivní vliv na tuto skutečnost má mimo jiné i nově vytvořený projekt DEKCAMP START.

5 PŘÍLOHA Termíny a počty účastníků DEKCAMP START 2007 Měsíc Termín leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad Počet účastníků

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Analýza vnitropodnikové komunikace firmy HP TRONIC. Magda Holotíková

Analýza vnitropodnikové komunikace firmy HP TRONIC. Magda Holotíková Analýza vnitropodnikové komunikace firmy HP TRONIC Magda Holotíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o vnitrofiremní komunikaci firmy HP TRONIC Zlín spol.s.r.o. a jejím vlivu

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů

Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů Cz.04.3.07/4.3.01.2./2059 Projekt byl realizován v období 1/2006 9/2006 Václav Stárek Praha 2006 obsah Obsah Úvodem...7 Cíle

Více

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Tento projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Prosinec 2000 1 Autorský tým: Peter Bon Fontys University, Holandsko Dana Formánková PricewaterhouseCoopers

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Sídlo firmy: Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Jaromírova

Více

Vysoká škola hotelová v Praze. Diplomová práce. 2013 Silvia Faktorová

Vysoká škola hotelová v Praze. Diplomová práce. 2013 Silvia Faktorová Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce 2013 Silvia Faktorová Vysoká škola hotelová v Praze Studijní obor: Management prosperity, rizik, auditu a krize Název diplomové práce: Efektivní řízení lidských

Více

PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ

PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ Mgr. Radka Lankašová, Ing. Věra Kučerová 8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award Název soutěžního projektu: PROJEKT STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ Název

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 5 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Analýza možnosti outsourcingu mzdové agendy ve skupině firem HP TRONIC. Jana Palovčáková

Analýza možnosti outsourcingu mzdové agendy ve skupině firem HP TRONIC. Jana Palovčáková Analýza možnosti outsourcingu mzdové agendy ve skupině firem HP TRONIC Jana Palovčáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá možností externího zpracování mzdové agendy. Hlavním

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Návrh na zavedení CRM systému ve firmě Datart International, a. s. Tomáš Šlágr

Návrh na zavedení CRM systému ve firmě Datart International, a. s. Tomáš Šlágr Návrh na zavedení CRM systému ve firmě Datart International, a. s. Tomáš Šlágr Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je navrhnout konkrétní řešení implementace CRM systému ve firmě

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku Effectivity Assessment of Company Personnel Policy Bc. Sandra Tymlová Plzeň 2014 Prohlášení

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více