Možnosti jsou všude, kde jsme schopni je spatřit, vnímat, a progresivně využít (Robert Malý)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti jsou všude, kde jsme schopni je spatřit, vnímat, a progresivně využít (Robert Malý)"

Transkript

1 Možnosti jsou všude, kde jsme schopni je spatřit, vnímat, a progresivně využít (Robert Malý) LIFE COMPANY IN MATRIX PŘÍSTUP K VEDENÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH LIDÍ Pracujte s principy osobního rozvoje, leadershipu, organizace, komunikace a zapojte je do své společnosti, pro jednodušší udržitelnost a růst jejich částí Ceo Robert Malý - Coach

2 Obsah: Osobní rozvoj Cíle, Plánování Modely rozvoje a jejich využití Spiritualita a Transformace Leadership, implementace do firemního prostředí Neverbální komunikace Psychologie a její podstata Typologie a povahy osobnosti Podnikatel, Lídr, Manažer Osobní rozvoj Proč se tato oblast tak rychle rozvíjí a co je ve skutečnosti jejím hlavním cílem? Když se zamýšlíme nad, takto specifickým oborem, jako je osobní rozvoj, napadá nás mnoho hypotéz, proč a jak funguje, k čemu je dobrý a proč je v našich životech nezbytný, pokud na sobě chceme pracovat, dosáhnout vyšších cílů, naší vize či dokonce poslání. Osobní rozvoj, je schopnost na sobě pracovat, jak na introspektivní rovině, tak i na té externí, jedná se o přístup zevnitř ven, která nám pomáhá vytvářet náš přístup k životu a tím vytvářet nové návyky, vstřebávat informace a dosahovat vyšších výsledků. Pro skvělé pochopení osobního růstu, je uvědomit si intenzivní trénink sportovců, kteří například nejenže posilují fyzickou část, ale také vnitřní přístup, k dosahování výsledků, formou vizualizačních technik, autosugesce, posilování emočních pamětí (budoucí prožitek dosaženého výsledku). Posledních deset let nabral osobní rozvoj, skutečně silný nárůst a to především z důvodu, že se začala projevovat, jeho funkčnost, praktičnost a lidé začali zjišťovat, že skutečně má co dočinění s reálnými, hmatatelnými výsledky, na základě těchto faktů, přitáhl tento obor spousty psychologů, pediatrů, lékařů, trenérů a začali vznikat nové pozice, jako je Kouč, Konzultant, Terapeut aj. Nejen, že zůstal osobní rozvoj stát, ale za poslední 3 roky, nabral další nárůst o transformační rozvoj, který se zabývá, hlubšími, kořenovými, paradigmaty, samotnou spirituální stránkou a s propojením neurověd, které se zabývají principy fungování našeho dokonalého mozku až do samých hlubin neuronů a buněčných spojení, jsme schopni říci, že není zatím lepší záležitost, kterou pro sebe můžeme udělat, než se plnohodnotně zabývat osobním růstem. Podstata a princip osobního rozvoje V mnoha případech se může jevit, že osobní rozvoj, je nová metoda, nebo oblast, nicméně faktem je, že vznikl již v dávném Řecku, kde si filozofové, spirituální učitelé kladli otázku, jak nejefektivněji rozvíjet své lidstvo, aby bylo schopno dosahovat stále vyšších pokroků a výsledků. Již dávní Řekové znali principy duševních a mentálních záležitostí svého lidstva potřebovali nějaké modely rozvoje, které by byly vhodné a především praktické pro rozvoj jednotlivých oborů a činností, které lidstvo začalo realizovat. Osobní rozvoj a navazující záležitosti na něj se nadále už jen po celé tisíciletí a etapy rozvoje civilizace, zdokonalovali, posilovali a stále přibývali nové přístupy a možnosti, které v dnešní době mají velmi

3 sofistikovanou formu a podobu. Pokud jde o princip rozvoje, jako takového, je jednoznačné, dosáhnout pokroku a schopností, doslova neomezených možností a dokonalosti. To je princip osobního rozvoje, nemá hranice, bariéry, naopak stále usiluje o bourání bariér, překonávání hranic, překonávání nemožného doslova. Jedná se o globální pohled v samé podstatě, nicméně reálném. Tento specifický obor pracuje doslova se vším, co je našemu životu běžné, potřebné a také s tím, po čem toužíme a co doopravdy chceme. Pro jednoduchý příklad se jednoduše skládá z Konkrétního cíle, požadavku, potřeby, možnostech, mentálních způsobilostech, fyzických schopnostech, inteligenci vstřebávat informace, jejich praktické využití pro samotnou praktickou realizaci a dosažení konkrétního cíle. V tomto obecném charakteru, je možné implementovat model téměř do každé činnosti, kterou se lidstvo zabývá ať už z pohledu Věd, Technologií, Stavebnictví, Průmyslu, Obchodu, Podnikání, Umění aj. Princip osobního růstu, je tedy možný využít globálním pohledu v každé činnost a proč? Protože vše dělají lidé, nakonec i ty softwary, které řídí například výrobu automaticky, vždy za tím stojí člověk, jako stvořený, nejinteligentnější tvor. Cíle, Plánování Jedním z hlavních atributů při zabývaní se osobním rozvojem, je jednoznačně specifikace a stanovení cíle. Cíl je vize, představa, obraz dosaženého výsledku, věci s konkrétním datem, případně časem. Je možné ho také vyjádřit, jako sen s datem. Cíle povětšinou navazují na nějakou vizi, kterou dotyčný, nebo firma, skupina, společnost má. Je zřejmé, že cíle figurují, jako navigace, která určuje dílčí podcíle a aktivity, které vedou k realizaci. Pokud chceme uspět v některém oboru, v realizaci našich snů, vizí, tak práce se stanovením cílů pro nás bude nezbytná, nejen, že naše mysl potřebuje být neustále informována, kam má směřovat naše kroky, ale také pro neustálé zaměření, které je nutné pro úspěšnou realizaci. Vize Touha Cíle Akce Realizace Pro konkrétní představu si pojďme reálně představit rozpracovaný cíl. Vize Mít za rok fungující firmu se všemi nastavenými procesy, které zpevní celý organizační systém a budou pracovat efektivně, načasovaně a ponesou výsledky, tak abych byl spokojený/á dne Touha Vnitřní motivace zvítězit a dosáhnout své vize, protože poté budu mít více času na rodinu a své volnočasové aktivity. Cíle 1) Vytvořit Business plan do (Pátek) 2) Specifikovat poskytování služeb, produktů, servisu (Obsah a Rozsah) do ) Zvolit právní formu pro podnikatelskou činnost, místo podnikání, právně zaopatřit duševní vlastnictví, Know how, patent na výrobu aj. do ) Obchodní strategii, Prodej, (Náběr obchodních pozic) do ) Cílová skupina, Marketingovou strategii firmy do ) Založit účetnictví firmy (účetní období) do (Čtvrtek) 7) Zpracovat propagační materiály, katalogy do (Pondělí) 8) Nastavit HR procesy (Management, org. struktura firmy) do (Pondělí) 9) Nastavení pravidelných meetingů, porad, rozvojových aktivit do (Čtvrtek) 10) Finanční plán firmy s organizačními firemními procesy do (Pátek) Akce Veškeré činnosti, které jsou spojené s dosažením stanovených cílů. Jedná se především o tvůrčí aktivity, zařizování, telefonování, grafických prací pro corporate firmy, výběrová řízení pro obsazení pozic, pro specifické činnosti, Určení interních pravidel ve firmě, případně zařízení kancelářských prostor, založení správy pošty, systém pro komunikaci se zákazníky, úřady, marketingová činnost, tvorba webových stránek, distribuce marketingových materiálů a další

4 Realizace Jedná se o pozici, kdy jsou cíle zrealizované, v té podobě, které jste ji chtěli mít, nicméně nenechte se zmást mnohými poučkami, publikacemi a odbornou literaturou, protože realita je ve Vašem případě vždy jiná a je třeba počítat s tím, že součástí založení každé firmy, Vás potkají nečekané překážky, nicméně, pokud je správně pochopíte a budete řešit, zjistíte, že jsou skvělým učebním procesem, díky kterým se Vaše firma stane ještě lepší, než jste původně plánovali Poznámka: Plánujte si cíle, které jsou reálně dosažitelné, počítejte s nečekanými externími vlivy a také ne každý vždy vyhoví přímo termínům, které jste si stanovili. Doporučujeme vytvářet cíle plány, které jsou pružné reálnému prostředí trhu. Způsoby rozvoje, jejich využití Osobní rozvoj - Life koučink, Zdravý životní styl, Psychologické funkce, Verbální, Neverbální komunikace Tyto formy rozvoje využíváme při rozvoji sebe samých, na individuální, týmové a skupinové rovině. Jsou to modely, které nám pomáhají pochopit sebe samé, nalézt náš hlubší potenciál, vrozené talenty, schopnosti, přednosti, lépe pochopit naši komunikaci s ostatními, posilovat naše schopnosti a kompetence, lépe si plánovat čas, blíže pochopit psychologické funkce, které se uvnitř nás odehrávají a využívat je pro posilování emocionální inteligence. V celé velké podstatě jsou tyto způsoby a metody rozvoje sestavené na principu posílení emocionální inteligence, protože ta rozhoduje víceméně o veškerých činnostech, které jsou spojené s naší osobou. Pokud tyto principy propojíme do určité skupiny lidí, nese velmi zajímavé výsledky. Proto je důležité nejen pro osobní účely pracovat na osobním rozvoji, ale také na úrovni skupin, týmů, kterých jsme součástí, protože pokud se tým lidí, navzájem pochopí, navzájem podpoří v talentech, schopnostech, komunikaci apod. jednoznačně začne působit exponencionální růst, který začne vliv skupiny anebo týmu jen násobit a tím vzniká obrovská síla, známého kolektivního vědomí, pro realizaci kolektivních a společenských cílů. Pro témata, záležitostí a potřeby je dobré oslovit kouče, konzultanta, psychologa zabývající se osobním rozvoje, jako takovým. Proč je dobré najmout si kompetentního člověka pro tento způsob rozvoje? Každý z nás si je vědom mnoho vnitřních stavů, potenciálu, ale i bariér a nedostatků, kouč, konzultant Vám tak pomůže nalézt rovinu bytí, ze které na sebe, nebo týmově pohlédnete a objevíte tak zcela jinou část osobnosti, díky které budete schopni se měnit, posilovat ty správné paradigmata a především objevíte úroveň a podstatu, jiné části osobnosti, které se sami stěží, právě díky určenému subjektivnímu pohledu dostanete. Jednoduše řečeno, naleznete své hlubší, neboli vyšší já a tím získáte dovednosti pro změny, činnosti, posilování svých talentů a také emocionální inteligence.

5 Firemní rozvoj - Procesy, Řízení lidských zdrojů, Leadership, Management, Obchod, Finance, Marketing Tyto způsoby rozvoje, jsou víceméně využívány neustále a to proto, že naše společnost se skládá z velké části z firemního prostředí, každý se na něco specializuje a firma, podnikání, nebo i zaměstnání, je prostředek pro naplňování profesních aktivit. V celém kontextu tak do firemního prostředí zapojujeme nejen zcela běžný osobní rozvoj, který je základem, ale také stále častěji využívají modely, metodiky a nástroje pro přímé firemní části, které se skládají z jednotlivých procesů. Každá firma potřebuje stále posilovat a zlepšovat postupy, strategie, zabývat se inovacemi, poskytovat stále lepší servis svým zákazníkům a jít s tempem trhu, nebo ještě lépe být krok napřed před ním a být ve skupině společností, které směr trhu nakonec udávají. Je pravdou, že to je sen asi každé třetí firmy, nicméně není tak nereálný, jak se může jevit, když firma pracuje na strategickém řízení znalostí a způsobilostí svého trhu, stává se tak sen reálně uskutečnitelným. Pokud budeme firemní rozvoj hodnotit z interní úrovně, bude nutné se v první řadě zaměřit na lidské zdroje a kompetence zaměstnanců, protože na těch firma v první řadě stojí, mají na starosti řízení například IT oddělení, HR oddělení, PR vztahy s veřejností, Administrativu, Obchod, Prodej, Marketing, Výrobu, Vedení, Vývoj, Finance, Logistiku a také samotný strategický rozvoj společnosti, jako celku. Pokud tedy interně nastavujeme nebo potřebujeme využít rozvojové aktivity pro nějaké oddělení, prvním článkem bude člověk, přes něj se pak vyvíjí konkrétní znalosti, chování, činnosti, kompetence a kvalita odvedené práce. Existuje jeden jednoduchý princip, který je dobré mít umístěný v kanceláři na společné nástěnce, tím principem je Rozvoj = Firma Zní velmi jednoduše a teoreticky, nicméně pro manažera firmy a její zaměstnance, působí podvědomě velmi intenzivně a především, je opodstatněný. Pokud se nebude firma rozvíjet, bude stagnovat a možná postupem času i devalvovat. Nehovoříme jen o vzdělávacích aktivitách, ale i o vývoji, inovaci, navyšovaní obchodních činností a budování vtahů s veřejností. Zcela jistě je dobré mít ve své firmě nastaven osobní, procesní, odborný proces rozvoje, který bude neustále a pravidelně lidi ve firmě motivovat, informovat o jejich přínosu, vzdělávat a rozvíjet v odborných způsobilostech, které se projeví, při každodenní činnosti a aktivitách firmy, směrem k veřejnosti, nakonec je to veřejnost, která drží firmu na trhu, protože ona rozhoduje o tom, zda bude využívat produkty, služby jisté firmy a nehovoříme jen o strategii B2C (Business to Customer), ale také B2B (Business to Business). Pro nastavení plánu rozvoje je dobré využít strategicky vzdělávacích firem, které se specializují na konkrétní odvětví, nastavit plán rozvoje a přístupu a ten společně realizovat. V každém případě doporučujeme nastavit plán rozvoje do částí: Osobní rozvoj, Odborné záležitosti - kompetence, Vývoj Inovace, Leadership Management. S přístupy: Koučinku, Mentoringu, Odborných konzultací (Individuální, Skupinové, Celofiremní) Dále: Prezentace, Přednášky, Semináře, Workshopy, Team Buildingy atd. Pro firemní rozvoj zcela jistě pamatujte na to, že se jedná o investici do Vaší firmy. Kouč, Lektor, nebo Mentor, jsou víceméně nástrojem pro jistou formu rozvoje, proto je dobré je vybírat, tak, jako například počítače pro obchodní oddělení, také musí splňovat některé kompetence a funkce, aby nesly trvalé a hmatatelné výsledky. Spiritualita a Transformace Jak spiritualita souvisí s podnikáním, obchodem, vedením lidí a dalšími částmi našeho profesního a osobního života? Doslova všechno. Je naše přirozená a pravá podstata, která je plná nekonečného potenciálu, schopností, talentů, avšak také mnohdy inteligentnějších schopností, které nám dovolují získat vyšší nadhled nad věcmi, lidmi, systémy a procesy pro efektivnější řízení. Příklad jednoho výkonného ředitele dokazuje fakt, že pokud pracujete na spirituálním a duševním rozvoji, můžete se vypracovat k nadhledu, že je možné sledovat dění ve své firmě tak, aniž byste se podívali na statistiky a vůbec přišli s lidmi do přímého kontaktu. Jak je to možné? Vyšší inteligence je ta část, naší bytosti, která souvisí s intuicí, emoční pamětí a doslova s energetickou formou samotného vesmíru. Vesmír je nepopsatelná inteligence, která drží pohromadě celé světy a galaxie, s konkrétním přirovnáním, je člověk, také forma vesmíru. Jeho fyziologický systém, pracuje absolutně automaticky, bez jakéhokoli příkazu, je to podvědomá záležitost, která řídí tlukot srdce, tep, dýchací ústrojí, pohyby, chůzi, zpracování potravy atd. zcela automaticky. Ve své pravé podstatě je možné pracovat na využití své

6 vnitřní intuice, tak, aby opravdu bylo možné občas sledovat dění ve firmě, ale ve skutečnosti být na jiném místě. Ano zní to odvážně, nicméně je to reálně možné. Spiritualita je základ samotného světa, je na ní sestaven a transformace je cestou k jejímu sebenaplnění, neboli sebevyjádření, nebo ještě jinak seberealizaci. V profesních záležitostech nám pomáhá být si vědom své pravé podstaty, mít jedinečné sebevědomí, využívat své kompetence na maximum a především, být těmi nejlepšími ve svých oborech a to jednoznačně při plném sebepochopení a vyjádření. Manažerské techniky se dlouhá léta zabývají tím, jak pracovat se svou myslí, jak pracuje náš mozek a jak ho modelovat pro vyšší výkon, vyšší a efektivní řízení procesů, kontrolování a hodnocení firmy a jejich částí a v neposlední řadě vedení lidí. Pravdou je, že při tak náročné práci je nutné jistě některé z funkcí mentálních a duševních funkcí ovládat. Transformace nám pomáhá, být stále výše nad svou vlastní myslí, pomáhá nám k intenzivnější introspekci, otevírá stále více možností a také a to je jedna z nejdůležitějších věcí transformace, pomáhá nám nejlépe zvládat tlak okolního prostředí, zvládání více povinností v kratším časovém horizontu a odbourávat stres, který je v mnoha případech jednou z největších překážek podnikatelů a vedoucích pracovníků. Transformace je zjednodušeně forma přechodu do jemnějších pocitových vibrací, které pomáhají vnímat svět a život za svými pěti smysly (Zrak, Čuch, Hmat, Sluch, Chuť). Zde se otevírá prostor, vnímat svá navyklá paradigma, pocity a zaběhnuté reakce, se kterými se nám tak lépe pracuje. Transformační rozvoj - NLP Neurolingvistické programování, Neuroleadership, Spiritual koučink Vhodné pro kvalitní transformaci, je využít modely rozvoje, které jsou v každém případě vědecky a odborníky ověřené a platné. Vyhýbejte se amatérskému léčitelství, neověřeným duchovním průvodcům a jiným formám manipulace. Transformace je v každém případě práce s hlubší, citlivou psychikou a proto je nutné, být skutečně obezřetní. NLP neurolingvistické programování je jedna z forem běžné praxe, která je základem pro kvalitní a bezpečnou transformaci, nejen, že pracuje nejprve s myslí a jejími mentálními paradigmaty, ale také nachází řešení a následně je praxí autosugesce, spolu s emočními, vizuálními prožitky, požadovaného stavu. Vychází ze slov Neuro (Neuron, Buněčné spojení paradigmatu) Lingvistika (Věda o komunikaci a vnitřním dialogu) Programování (Intenzivní, podvědomá autosugesce). Tato forma jisté, neboli základní transformace se běžně využívá u sportovců, manažerů, podnikatelů a dalších osob, kteří potřebují, nebo chtějí dostát lepších výsledků. Je to věda o tom, jak vyniknout, stávat se stále lepším v tom, co dělám, jak to dělám, jak to mohu dělat lépe a dosáhnout tak stále vyšších výkonů a výsledků. Navazujícím přístupem pro vyšší formu transformace může být Neuroleadership, který úzce souvisí nejen s NLP, ale i vnitřním sebevedením, které je nejpodstatnější v silných, zátěžových situacích, ale i také pro neustálé vedení vnitřního dialogu, při vedení dalších lidí, porozumění, využití metaprogramů (mentálních paradigmat a přesvědčení) mysli druhých pro cílené vedení. Vnitřní dialog je nástupným bodem pro spirituální probuzení a vyšší formu prožívání, která pomáhá hlubšímu vnímání, externích vlivů, celého dění a tím lepší přizpůsobivost k vnějšímu prostředí. Právě pro trvalou a kvalitní transformaci je klíčové vnitřní sebevedení, které nám pomáhá rozvíjet podvědomé vhledy, přetransformovat minulá, neprospěšná přesvědčení a vytvářet lepší pocitové reakce a tím dosahovat stále vyšší vibrační shody s cíli, kterých potřebujeme, nebo chceme dosahovat. Výstižně vyjádřeno, jaké metaprogramy uvnitř sebe vytváříme, taková je naše vibrační rezonance. Spiritual koučink - V klasických poučkách o koučování se dozvíme, že se jedná o vedení koučovaného formou cílených a strategických otázek, tak aby byl koučovaný odpovědí a nalezení řešení sám. Kouč se stává jakýmsi partnerem, který pomáhá si utříbit a sestavit myšlenky tak, aby dotyčný byl trvalé změny sám. Při formě spirituálního koučování je základní podstata koučinku stejná, nicméně zde už záleží na transformačních schopnostech samotného kouče, který dokáže nejen formou otázek s klientem nalézt smysluplné řešení, ale také mentorovat přetransformování dosud zažitých

7 paradigmat koučovaného tak, aby se ze změny stala samotná transformace osoby v celé její podstatě. Spirituální koučování, je tak více specificky sestavená záležitost, která plně souvisí s konkrétním vedením a nejen to, také hlubšímu smyslu vnitřní komunikace, emočního prožívání a samotné odblokaci emoční paměti, která ve většině případů, právě brání v prožívání koučovaného takových vhledů, které nedovolují trvalou změnu, ikdyž koučovaný udělal podle svých sil, vše co doposud mohl. Je to koučování, kterému předchází především life koučink, urovnání si smyslu a vize a v hlavní části skutečně vytvořené, pevné důvěry mezi koučem a koučovaným. Pro tento typ koučinku se využívá mnoho metod, nicméně nejlepší metodou je v tomto případě intuice, forma je už individuální záležitost. Leadership, vedení lidí Leadership je přístup, neboli forma vedení lidí. Je to vytváření poslání, vize, cílů, organizování a smyslná komunikace a delegování ostatním lidem na organizační i mimoorganizační úrovni. Pro leadership je přední role lídra, či manažera, který na základě svých komunikačních, psychologických preferencí, dokáže zmobilizovat druhé, ke společnému vytváření a realizaci předem stanovených vizí a cílů. Leadership je vedení, je to přístup, který není závislý na kladení důrazu na výsledky, výkon, směrem ze shora dolů. Je to vedení a vytváření, kde je hlavním iniciátorem lídr (vůdce), který vede druhé na základě své charismatické, individuální, osobnosti. Je schopen nejen delegovat a organizovat, klást důraz, ale především razit cestu a dovolovat tak svým stoupencům následování jeho vize. Je to schopnost zmobilizovat druhé k výsledkům, které je schopen sám vytvářet, čímž poskytuje trvalou motivaci, víru v proveditelnost a neustálému osobnostnímu rozvoji. Pro leadership je také podstatné, že tento přístup není jen o sestavení týmů a jejich procesnímu nastavení, ale především o neustálém rozvoji a vychovávání dalších následovníků na pozici hlavních lídrů. Pokud postavíme Leadership (vedení) a Management (řízení), vedle sebe, objevíme mnoho odlišností, které specifikují jednotlivé formy dosahování výsledků. Leadership (vedení) Hluboké poslání, podpořené silnou touhou Komunikace, Neverbální inteligence Příklad, Vytváření motivace pro výsledky Osobní rozvoj, zaměření na lidi, schopnosti Výchova následovníků, Duplikace, Vliv Zaměření na talenty, silné stránky Dohlížení nad procesy, Využití procesů Neustálé zvyšování potenciálu, Růst Rovnoprávnost (vytváření plošných kruhů) Podvědomé procesy (rozvoj) Posilování pravé mozkové hemisféry Management (řízení) Vize, podpořená trvalým zaměřením Komunikace, Vnější přikazování Představa, kladen důraz pro výsledky Kompetence, zaměření na obor Pozice, kladen důraz na funkce, Příkaz Zaměření na činnosti, výkonnost Řízení procesů, Zainteresovanost v procesu Neustálé vytváření pozic, Hiearchie Nadřazenost (pyramidové struktury) Vědomé procesy (simulace) Posilování levé mozkové hemisféry

8 Neverbální komunikace Je schopnost vnímat reakce a způsoby chování lidí v hlubším kontextu. Lidé se schopností vnímat například: Gestikulaci, Mimiku, Lingvistiku, Motoriku, Haptiku aj. Podvědomé reakce lidí na různé podněty jsou zprvu v komunikaci vždy úspěšnější, než lidé, kteří se řídí, například jen základními poučkami. Co ve skutečnosti neverbální komunikace, nebo také inteligence je? Víceméně vše, co souvisí s naším způsobem vytváření věcí, jejich forma a prezentace. Je budova zdravotního střediska neverbální komunikace? Zcela jistě ano, jedná se o vyjádření pohledu a vnímání architekta, projektanta, samotné stavby a v neposlední řadě údržba vzhledu a reprezentace hovoří o vnitřním a interním řádu, jisté budovy. Takovýmto vhledem, můžeme hodnotit veškeré neverbální projevy, ať už jsou to budovy, auta, prezentace, dokumenty marketing, forma prodeje, masmédia, média, vztahy s veřejností, veřejné mínění a v nakonec také samotní lidé, kteří stojí za vším, co našim pěti smyslům viditelné, slyšitelné apod. Gastronomie, jeden z nejlepších příkladů pro neverbální projev kuchyně, samotné restaurace. Oblečení, hovoří o pocitech, vnitřních hodnotách a paradigmatech lidí. Forma podání ruky, pohled do očí, fyzický a duševní postoj, naslouchání, etiketa, společenské chování, slovní zásoba, forma veřejného projevu atd. Neverbální komunikace je naprosto vše a podle toho, jak jsme schopni ji vnímat, podle toho budeme s určitými typy lidí komunikovat, jednat, případně je vést. Vnější prostředí vyjadřuje vnitřní vnímání a způsob myšlení lidí. Existují mnohé publikace na to, jak využívat a vnímat neverbální inteligenci. Jsou to obecné principy jistých postojů a reakcí lidí, například z pozice hlavy směrem dolů, nahoru, přímý pohled, udržení očního kontaktu, složenými horními končetinami v klíně, nebo na hrudi, složení dolních končetin a jejich pozice, posed, postoj, otočení bokem, zády, svěšená ramena apod. Forma neverbálního projevu, je celý člověk. Studie neverbální komunikace je nekonečný obor hypotéz, analýz, pokusů a případových studií a to z důvodu, že každý je jedinečný tvor, s jedinečnými vrozenými vlastnostmi, paradigmaty, způsoby bytí, způsoby komunikace a nikdy nejsme schopni na 100% odhadnout skutečnou povahu člověka, pravdou je, že v mnohých případech toho nejsou schopni ani manželé po čtyřiceti letech společného soužití, je to nezastavující se proces osobního růstu, nicméně v každém případě se stále lepšími výsledky. Zaměřme se na neverbální komunikaci, je to jedna z hlavních částí života, která je podstatná nejen pro náš osobní, ale i pro společenský úspěch. Čím více porozumíme sobě a ostatním, tím více a lépe se nám bude společně žít. Pro řízení a vedení lidí, je nezbytná součást rozvoje každého vedoucího pracovníka, který je právě díky neverbální inteligenci, schopen stále lépe a efektivněji delegovat úkoly a povinnosti a také stále lepšími způsoby a strategiemi motivovat své zaměstnance, kolegy a partnery ke stále lepším výkonům a výsledkům. Neverbální inteligence je jedním z pokladů úspěšných lidí, bez ohledu na obor. Dětský lékař, který je schopen vnímat neverbální projevy a reakce dítěte, bude jistě v uklidnění dítěte před injekcí, úspěšnější, než lékař, který bude jen povykovat nesmyslné příkazy, na které dítě reaguje s proti odporem. Stejné je to v případě vedení lidí, pokud se zajímáme o své lidi z pohledu neverbálních predispozicí, zcela jistě budeme budovat kvalitnější vztahy a tím spolu i lépe vycházet, než z pozice neznalosti a nezájmu a kladeným důrazem na výsledky, to se projeví ve formě neloajality a v mnohých případech neuskutečňování povinností tak, jak by měli být plněny. Neverbální komunikace je pro nás, jako bytosti, tím nejlepším způsobem, jak spolu lépe vycházet, motivovat se, kvalitněji spolupracovat a společně dosahovat individuálních, ale i skupinových a společenských cílů. Základní typy: Hlava Sledujte úpravu účesu, vlasy jsou takzvanou korunou člověka, podle toho, jak má člověk upravený účes, většinou značí, jeho/jí přístup k životu a pozice. Čelo Všimněte si skladby čela, například vysoké čelo s kouty značí méně průbojnou osobnost, tyto typy jsou většinou neúspěšnými lidmi, Oči Barva, jejich pohyb, kontakt, svírání a otevírání čočky, stažená značí mnohokrát nedůvěru a nezájem, otevřené zájem a důvěru, u žen zájem o muže. Nos špičaté nosy mohou o člověku vypovídat o falešném postoji k druhým lidem, mnohdy jsou to poziční zaměstnanci hnáni vidinou kariéry. Zakulacený nos může vypovídat o důvěrném člověku, zakládajícím si na principech a většinou jsou to lidé, kteří

9 dosahují naplnění a úspěchů ve svých oborech a zájmech. Uši Špičaté uši mohou vypovídat o silně průbojné osobnosti, která je si vědoma si svých předností a schopností, kulaté uši mohou vypovídat o lidech, kterým chybí postoj pro realizaci svých cílů. Ústa Je to po očích hlavní část hlavy, podle které se dá odhadnout duševní stav člověka. Stažené, úzké rty, mohou značit pocity stresu, pocity nepohody a nevyrovnanosti, naopak plné, uvolněné rty o spokojenosti, radosti a naplnění. Tělo Pokud hodnotíme neverbální projevy těla, je nutné vnímat tělo, jako celkový obraz, protože při komunikaci s ostatními pracuje podvědomě, zatímco, obličej, vědomě ovlivňujeme, na základě rozdělení horní časti Hlava a Tělo Zatímco ovlivňujeme orní část těla, spodní část pracuje podvědomě, rozpoznáme, zda tělo věří tomu, co mozek a obličej prezentuje. Sledujte pohyby horních končetin, spodních končetin, trupu, způsobu sezení, pohyby palců, mnohdy skutečně promluví více, jak samotná řeč druhé osoby. Psychologie a podstata Psychologie je věda, která zkoumá subjektivní zážitky, modely chování, psychologické reakce, reagující na vnější podněty a vlivy a studuje povahu člověka od nepaměti. Poprvé byla vědní disciplína psychologie založena ve východním Německu psychologem Gustavem Karl. Jungem, roku 1864, který přišel poprvé s myšlenkou studování vědomí a nevědomí a jejich provázaností a návazností do samého jednání člověka. Jednoduše řečeno je psychologie vědní disciplína, která se využívá ve zdravotnictví, ve sportu, ve firemním prostředí, letectvu, námořnictvu, v sociálním prostředí atd. Psychologie se stala svou povahou strategií, pro hodnocení osobnosti na vnitřní i vnější úrovni a také díky ní jsme dnes schopni efektivněji přijímat a vést zaměstnance, zkoumat subjektivní zážitky a prožitky osob, prožívající po traumatické situace a znovu jim pomáhat k rovnováze, jsme schopni vyzkoušet psychologickou odolnost pro náročné vykonávání profesí a možností je mnoho. Člověk je v hloubce biochemický a fyziologický systém pěti smyslů (Hmat, Čich, Sluch, Chuť, Zrak), toto je základ psychologie, jsou to v pravém smyslu senzory, které transformují vnější podněty na úroveň subjektivního prožívání, kde již zpracovává informace samotný mozek, který rozdělujeme obecně na dvě části (Levou a Pravou hemisféru), dále Neokortex, Plazí mozek, Emoční mozek. Mozek je základní, řídící jednotka, zpracovávající veškeré informace přicházející z vnějšího prostředí a zmíněné části, poté pracují na jednotlivých fázích zpracování dat a to na vědomé a podvědomé úrovni. Neokortex nazýváme také podvědomím, Plazí mozek je nejstarší část mozku a jedná se o Ego a Emoční mozek je nejmladší částí mozku, který řídí chemické impulsy a tím pocitové reakce. Toto je základní podstata psychologie samotné, na tento základ poté již navazují jednotlivé subjektivní zážitky, zažité reakce a podvědomé naprogramování, které se projevují na vnější úrovni, ve formě chování a vytváření. Myšlení: Je to neustálý proces probíhající energie, které nazýváme myšlenky Myšlenka je v jednoduché podstatě vhled, pohled, možnost, informace, kvantově mechanicky lze také říci Meta program Myšlenky probíhají na vnitřní úrovni, nicméně rozhodují naprosto o všem, jak dotyčná osoba přemýšlí, vnímá, prožívá, jedná a vytváří. Myšlenky jsou spouštěč chemických reakcí, které jsou hlavními impulsy motoriky, postoje, veškeré verbální a neverbální komunikace, které souvisí s konkrétní celistvostí člověka.

10 Konkrétně: Neustále se uvnitř bytosti hovoříte, vedete neustálý dialog, který hodnotí, soudí, vysvětluje, nachází možnosti atd. Jedná se o introspektivní formu sebekomunikace, která řídí vědomé i nevědomé fungování člověka. Například obdržíte podnět: Můžete získat vysokoškolský titul V tuto chvíli se ve Vás samotných začne odehrávat komunikace, která souvisí se zažitými paradigmaty a přesvědčeními a vizemi, touhou, cítěním a možnostmi, které by se Vám po studiích a úspěšném dokončení nabízeli. V podstatě se jedná o informace, které vedou k rozhodování: Chci, potřebuji, zvládnu Chci, nemohu a nezvládnu atd. Rozhodovací proces je cesta k pochopení introspekce, která je sebe studování a pozorování vnitřních a subjektivních stavů, vhledů a psychologických procesů. Myšlení je tedy obecně vyjádřeno Rozhodovací proces, vedoucí k danému cíli, vyřešení, akci pro zpracování vnějšího podnětu Podvědomé určení: Podvědomí, také můžeme nazývat databankou informací, ve které jsou vedeny veškeré informace o minulých prožitcích, minulém chování a reakce na dané podněty. Pokud bychom vedle sebe postavili deset bytostí a uvedli konkrétní podnět, je zcela logické a již nespočetně krát dokázáno, že všech 10 osob, bude jednat podobně, ale v hloubce svého bytí, zcela odlišně, protože daný podnět, pro ně znamená jinou situaci, které podvědomí spojuje s vědomím chováním. Například se bude jednat o rozdíly v prostředí, pocitech, reakcích, vizuální a také a to je nejdůležitější v psychologickém předurčení člověka (Povaha, Preference) Důležité: Podvědomí nepřemýšlí, plní rozkazy, Podvědomí je holografické, zažité paradigma, Podvědomí je Hardware, vědomí Software, který zpracovává uložená data a jedná formou pěti smyslů, čímž transformuje energii do hmotného prostředí. Podvědomí lze přenastavit, formou vědomého, intenzivního a autosugestivního ovlivňování a tím měnit původní a raná naprogramování. Emoční proces: Pocity jsou odezvou na podvědomé informace a vědomé myšlení. Je to biochemická reakce, která spouští po různých centrech fyziologického těla energetické rezonance pozitivních a negativních vibračních shod a ty nazýváme v odborném hledisku Emoce (Strach, Pohoda, Nepohoda, Láska, Zášť, Nenávist, Orgasmus). Jsou to rezonance na podnět pěti smyslů ve spojení se subjektivními prožitky a mentálním nastavením. Emoce jsou taktéž zapsané v buněčném spektru, které jsou založené na procesu kódování a spouštění konkrétních receptorů, které jsou tlačítkem, vyvolávající odpovídající pocit. V případě předání jistého druhu informací, bytost získává v tu samou chvíli odpovídající pocit, na základě toho, jak smýšlí, prožívá, vnímá atd. Jeden člověk bude jistou osobu vnímat v jiném rozpoložení, než jiný člověk a rozhodovat o tom budou genetické předurčení, informace o dané osobě a přímá zkušenost. Konkrétně: Jedná se o odraz podvědomých a vědomých, subjektivních prožitků, emoce je dále poslední psychologickou funkcí ke spuštění odpovídajícího jednání. Je zřejmé, že člověk s čistou myslí, vyrovnaností svých vhledů a paradigmat, bude jednat zcela odlišně, než člověk, který si není jistý ani tím co se v jeho nitru odehrává a stává se obětí svého myšlení, podvědomí a nakonec i jednání.

11 Typologie osobnosti (Jedinečné preference = Jedinečný člověk) Bytosti mají odnepaměti v základním genetickém nastavení 4 typy předurčených povah a vlastností, které jsou základními předpoklady pro nadstavbu dalších psychologických procesů. 4 základní povahy: Sangvinik, Melancholik, Flegmatik a Cholerik Jako je pro jistý druh zvířat geneticky předurčené chování, způsob lovu, přijímání potravy, chování, rozmnožování, péče o mláďata, jejich ochrana, stejné a podobné genetické předurčení mají lidé, jako nejinteligentnější tvor ve vesmíru. Člověka od zvířat odděluje mysl, schopnost sebeuvědomění, svoboda volby a pochopitelně druh inteligence. Jak to souvisí s těmito čtyřmi typy povah? Hodně, protože pokud pochopíme základní nestavení forem živých druhů, jako jsou právě zvířata a lidé, poté jsme schopni na tyto základy navyšovat potenciál, možnosti a další genetické úpravy, které nakonec rozhodují o tom, jakou se stala lidská rasa po dobu několika tisíciletí dokonalou, inteligentní civilizací, schopnou vytvářet letadla, počítače, vesmírné rakety, nástroje a produkty pro automatizaci a efektivnost stále dostupnější v mnoha případech jednodušší dopravy, výroby, služeb, průmyslu, technologií a jejich neustále pokračujícího vývoje a inovace. Proč tento příklad? Pochopením základní podstaty povah, předurčení a potenciálu jsme právě i díky těmto základním funkcím objevovat a rozšiřovat potenciál, který je nám od přírody předurčen. Sangvinik: Jedná se o průbojnou osobnost, která je zaměřena více na sociální vnímání, orientována ke společenskému typu života, jsou to většinou lidé hnáni touhou bavit ostatní, ale také je vést ke smysluplným cílům. Tento typ lidí je také velmi nadaný v umění, například v hudbě, malování, fotografování, obrazotvornosti. Rozhodně jsou založené na hodnotách, které souvisí s inovacemi, rozvojem, smyslem, posláním a realizaci svých cílů. Bývají to skvělí obchodníci, majitelé firem, baviči, herci, umělci, zpěváci aj. Typy: Pokud tíhněte k sangvinické povaze, je dobré se zaměřit na některé praktické záležitosti, jako je například forma plánování, organizace činností, realizaci aktivit vedoucí ke konečným výsledkům. Sangvinik má vrozenou schopnost vést, bývají to skvělý vůdci, nicméně proto je nutné se zaměřit na samou organizaci, bývá to častá překážka k dosahování stále vyššího, vůdčího potenciálu. Barva charakterizující osobnost Sangvinik: Žlutá Melancholik: Tento typ osobnosti je více zaměřen na praktickou proveditelnost, organizaci, plánování, vytváření. Jsou to typy lidí, kteří netíhnou po společenském dění natolik, jako sangvinické povahy, ale za to, pokud jsou v týmu na pozici asistentek, IT programátorů, plánovacích stratégů, projekt manažerů, bývá většinou dosaženo plnějšího potenciálu těchto osob. Bývají zprvu více uzavřenými osobami, které někdy mohou působit negativně svou nedůvěřivostí a podezřívavostí, nicméně pokud si udělají jasno, jsou skvělými a věrnými přáteli a kolegy. Tento typ osobností je velmi vážený pro praktické realizace a proveditelnost a především svou nepopsatelnou schopností, dotahovat úkoly a věci do zdárného konce. Melancholik razí heslo: Pokud jsem to začal, neskončím, dokud to nebude hotové. Typy: V případě, že vnímáte svou melancholickou osobnost, zaměřte se více na jednání s lidmi, které může v rámci praktické profese dopomoci Vašemu rozvoji, soustřeďte se na neustále zdokonalování svých kompetencí a organizačních záležitostí. Vhodné také může být usilovat o vyšší frekvenci sebeuvědomění, které většinou melancholiky posune mílové kroky kupředu v jejich rozvoji, kompetencích a v neposlední řadě vztahů. Barva charakterizující osobnost Melancholik: Modrá Flegmatik: Tento typ osobnosti bývá zprvu skeptický k mnohým návrhům, proveditelností a rozhodně pro svou vnitřní motivaci, realizovat jisté činnosti potřebuje velmi silný motivační prvek, který ho teprve posune k samotnému se zabývání, organizací a plánů pro akci. Je to typ osobnosti, který se hodně zabývá vnitřním stavem bytí, hodnotí vše z povzdálí, méně vstupuje do debat, nejprve vše usilovně, vnitřně zhodnotí a poté hovoří. Je to schopnost, která dělá flegmatika výjimečným. Při sdělování konkrétních kroků pro realizaci jistých cílů, nebývá tím nejlepším, nicméně na

12 úrovni zpětné vazby, je schopen velmi kvalitními pohledy, reálností poskytnout skutečně opěrné body a rizika spojená s realizací projektu. Tento typ osobnosti bývá skvělý v Risk managementu, kde se jeho reálný, někdy skeptický pohled velmi vyplácí, bývá skvělým studentem a díky tomu je schopen získávat větší nadhled a odhadnout změny, rizika, potenciální hrozby a nacházet také reálná a smysluplná řešení. Pokud tento typ přijde na firemní večírek, jistě bude stát se sklenkou vína a v poklidu si užívat volné atmosféry. Pokud chcete tento typ osobnosti naštvat, nepokoušejte se o to, je to skoro nemožné, raději se otočí zády a popřeje Vám, hezký den a se svým opět vnitřním naladěním odkráčí dále. Typy: Zda jste tento typ osobnosti, buďte na něj hrdí, není nejobvyklejší a díky tomu získává obdiv v řadě profesí, kde jste schopni se uplatnit. Rozhodně je pro tento typ povahy, vnímat a rozjímat i nad tím, jak lépe přistupovat k druhým lidem, více se zaměřit na komunikaci a sdělování postojů, informací a doporučení, tak aby ostatní docházeli k hlubšímu pochopení toho, co ve skutečnosti sdělujete. Najděte si skutečnou motivaci, která je pro Vás ta skutečná a nedovolí Vám dříve ukončit danou činnost z důvodu externích vlivů Barva charakterizující osobnost Flegmatik: Zelená Cholerik: Cholerická osobnost je v celé řadě profesí průbojnou, cílevědomou osobností s rysy tvrdého iniciátora proveditelnosti, když ostatní tvrdí přesný opak. Je to osoba, která hledí přímo, na svůj cíl, hnána nepopsatelnou touhou jeho uskutečnění. Pokud se tato osoba zabývá vztahy, bude jistě velmi skeptická, nicméně po jisté době se stane vlídným společníkem, motivující ostatní v záležitostech týkající se i jejich přístupu. Cholerik, pokud se rozhodne pro svou profesi, nevnímá externí vlivy, jako hrozbu, ale jako příležitost zlepšit své dovednosti a stát se ještě lepším iniciátorem svého oboru. V případě, že osobnost tohoto typu dostane podnět k rozčílení, zcela jistě Vám ho potvrdí a dá najevo, že on/a rozhoduje a nenechá se jakkoli někým ovlivňovat a iniciovat. Tyto osobnosti jsou vhodné pro vedoucí funkce, mají schopnosti klást důraz, ale také skutečně motivovat své podřízené k realizaci projektů i těch, kteří se flegmatikům zdají neproveditelné. Bývají to kvalitní typy pro rozdělení lidí a jejich psychologických preferencí, pro to, jsou svou povahou vůdčí typy. Typy: Jestli jste se v tomto typu povahy našli, je to skvělé a pracujte na zvyšování emoční inteligence, která může Váš vůdčí potenciál skutečně navýšit, zaměřte se na stále lepší způsoby komunikace s lidmi a vnějším prostředím, které chcete ovlivnit a stát se tak ve své pozici pevnější, vlivnější a plnohodnotnější. Barva charakterizující osobnost Cholerik: Červená Nikdy nelze tvrdit, že je bytost jen jeden druh povahy, ve skutečnosti má individuální člověk všechny typy povah v sobě, ale převažují jen dvě. Například jsou nejčastější formy: Melancholik Flegmatik (IT technici, Projekt manažeři, Architekti, Projektanti, Developeři) Sangvinik Cholerik (Vůdci, Podnikatelé, Manažeři, Umělci) Introverze: Jedná se o osoby, zaměřené a tíhnoucí k introspektivnímu zkoumání, většímu pocitu nedůvěryhodnosti k druhým, subjektivním názorům a méně ovlivnitelné vnějším prostředí. Spíše si doma otevřou knihu, než, aby šli například s přáteli na sklenku vína, ale není to pravidlem. Extroverze: Společenské typy, zaměřené na globálnější pohled a přístup, jednoznačně se zájmem o postoje druhých a jejich pohled, poté si dělají svůj subjektivní názor a pohled na dané téma, lidi a okolnosti. Raději vyjde s přáteli budovat vztahy kniha počká, ale opět to není pravidlem.

13 Podnikatel, Lídr, Manažer Podnikatel Je člověk, který cítí potřebu naplňovat své vize a dělat věci podle svého přístupu a především je hnán touhou po svobodě. Je to průbojná osobnost, která místo být součástí nějakého systému, kde je veden, raději buduje svůj systém a procesy, nad kterými má přehled a může je ovládat podle svého. Podnikatel je zaměřen na vytváření hodnot, poskytování služeb, produktů společnosti a pokud se jedná o druh podnikatele, který se zajímá také o společnost, jako celek, zcela určitě je hnán touhou ovládat trh a sloužit lidem, za finanční odměny, díky které může vytvářet stále větší a plošnější vliv, který mu dopomáhá ke stále větší svobodě. Podnikatelské myšlení, není založené na způsobu, udělám a ihned dostanu zaplaceno, je založeno na položení základů vize, do hmotné reality, nastavování procesů a jejich řízení pro budování systému, který vydělává peníze, postupně sám. Jedná se o formu a přístupu pro budování a získávání pasivního příjmu, namísto aktivního příjmu, který je zvyklostí pracující třídy. Podnikatel si je vědom, že nejprve musí systém postavit, zpevnit a poté dostane odměnu, za práci, kterou odvedl, ale je placen až, jako poslední. Z tohoto důvodu je riziko pro podnikání velké a je závislé na mnoha dovednostech, které musí samotný podnikatel zvládat. Je to o obchodních dovednostech, znalosti svého trhu, vedení lidí, znalosti legislativních pravidel, účetních dovedností, zaměstnávání lidí, jejich získávání a zaučení, pokud jedná o podnikatele, který nemá ještě personální oddělení. Je to osoba, která přistupuje k životu formou proaktivního přístupu a ve svém zájmu, případně pro rozvoj společnosti. Obecná definice podnikatele je, člověk přebírající zodpovědnost za svůj život a vytváření podmínek, svobodně, kreativně, tvořivě pro dosažení zisku. Bere si na sebe zodpovědnost i za ostatní lidi, kterým poskytuje podmínky pro vydělávání finančních prostředků na živobytí atp. Podnikatel je člověk, který vidí celkový obraz toho, co je potřeba udělat, pro to, aby na sebe veškeré procesy firmy a jejich částí navazovali a tvořili, zpevněný celek pro smyslné fungování a integraci. V mnoha případech je to vizionář, snílek a zároveň motivátor ostatních pro realizaci vize a samotného poslání. Je hnán cíli vyhledávat stále nové lidi, kteří jsou na svých oborech jedničkami a ty zapojit do svých firemních procesů a částí. Jeho heslo zní Nevadí, že to neumím já, stačí, že to umí jiní lidé, které stačí získat a vést pro své vize, cíle, poslání a nezastavitelnou progresivní realizaci. Jeho komunikace a pohled je jiným světem, ve kterém je možné vše a dokonce v něm přicházet s novými pohledy, vizemi, inovacemi, výrobky, službami, které vyřeší konkrétní problém, nebo nabídnou rozvoj a posun daných oborů, činností a směrů. Poslání Vedení Systémy Tým Obchod Právo Výroba Produkt Účetnictví

14 Lídr (Vůdce) Tento typ osobností je ojedinělejší. Jsou to typy, které podle přírodního pohledu, představují skutečné samce s tvrdou, neustupující povahou, tvrdohlavostí a svým způsobem, jsou elementem pro společnost, kterou ona potřebuje, protože jsou to typy, které na sebe berou větší váhu, než unesou jejich stoupenci a ostatní méně průbojné typy. Lídr je člověk, který, když si usmyslí, nejede přes to vlak, pokud najde své poslání (Smysl a cíl života) a Vizi (Představa realizace), je mu celoživotně oddaný a je schopen udělat téměř cokoli, aby se jeho poslání a vize stala skutečnou realitou. Tyto osobnosti jsou velmi zaměření na lidský druh, který studují do samých jejich psychologických povah a podstaty, pro jejich co nejlepší ovlivnění a naplňování vizí. Jsou to jedinci, kteří přistupují k vedení lidského druhu, jako k součásti sebe samých, soustředí se na rozvíjení potenciálu, rozvíjení silných stránek svých stoupenců tak, aby byli schopni stále lepších výsledků a dovedností, které pomohou v činnostech pro realizaci hlubokého poslání. Lídr si neklade překážky formou, proč by něco nemělo jít nebo fungovat, ale jak by to mohlo fungovat, jak zajistit součinnost ostatních lidí, jak nacházet typy lidí hodící se do jejich týmů, co je potřeba udělat a jak to udělat, kde nacházet zdroje a možnosti, jak otevřít možnosti a zdroje, jakým způsobem přemýšlet a přistupovat k daným okolnostem a lidem, jak sám sebe rozvíjet a stávat se lepším ve všem co dělám, co dělat jinak, než ostatní pro dosažení odlišnosti a jedinečnosti, forma strategie, jak ji v sobě objevit, nastavit a realizovat, co bude nutné pro její úspěch, atd. Lídr je otevřený naprosto všemu, ale poslední slovo má vždy on, vždy je na konci celého procesu rozhodování a konečného slova, podle kterého se bude jednat a vytvářet, díky tomu je lídr svůj a je si svého postavení vědom, nikdy neustupuje a především, zná svou hodnotu, tím se stává pro mnoho svých stoupenců inspirací a ikonou možností, které se s lídrem otevírají. Charisma je jedním z projevů, které vychází z naprosto sebevědomého postoje, znalosti svých oborů, pravdy a především je jedním z hlavních rysů vědění, které navazuje na hluboké studie fungování celého systému a jeho částí, návazností a pravé podstaty věcí a smyslu. Lídr zná jednoduše obě dvě strany mince, díky kterým získává nadhled nad lidským druhem a vytváří své postavení a moc, která dominuje a navazuje, jako jedna z předností lídra a samotného leadershipu. Lídr je iniciátor myšlenek, kdyby se mu všichni vysmáli on ví, že jde správným směrem a ten neztrácí ze zřetele a progresivní realizace, za každých okolností, je si vědom zodpovědnosti za lidi, které jsou v jeho týmu, za jejich rozvoj a výsledky, proto je pro něj přednostní být jejich podporovatelem a ukázkou kompetencí, vytrvalosti, oddanosti a také vytváření výsledků. Jednoznačně je pro něj důležité, vychovávat další lídry a své nástupce, čímž přístup lídra a leadershipu, nikde nekončí, pokračuje neustále ve svém rozvoji až tam, kam jen to je možné. Manažer Člověk, který je velmi podstatný pro řízení jednotlivých procesních částí firmy. Je to hlava, která nemá jednoduchou úlohu, pokud se jedná o přijímání pokynů od výkonného ředitele a následné řízení odborných týmů pro jejich konkrétní postupy a dokončování projektů a úkolů. Je to člověk, který dokáže vstřebávat podněty, naslouchat a porozumět tomu, čeho má být dosaženo a následně předávat do daných oddělení, tak, aby další lidé v organizační struktuře, byli schopni pochopit a také konkrétně provést aktivity vedoucí k vytváření. Manažer je jednoznačně člověk, který musí být schopen, mít a získávat neustálý přehled o procesech ve firmě a ty na základě pokynů ovládat. Jeho přístup je praktický, zvládá více věcí najednou a je schopen se věnovat častokrát více lidem a projektům najednou, to z něj dělá nejdůležitějším, postaveným

15 člověkem ve firmě, pro výkon, řízení, řešení problémů, dosahování výsledků a také konkrétního plánování, které je pro řízení procesů nejdůležitější částí návaznosti a jejich provázanosti. Typ člověka, je jistě inteligentní, komunikativní, naslouchavý, chytrý a jeho nejdůležitější vlastnost je oddanost společnosti a samotnému vrcholovému managementu, který udává směr a vládne nad veškerým systémem hierarchie společnosti. Pokud je jeho nadřízený vizionář a snílek, manažer je jednoznačně realista, který je schopen vize a cíle, skrze lidi a procesy zhmotnit a to z něj dělá velmi váženou osobu, která má své postavení velmi důležité a také hlavní. Manažer je skvělý student a především realizátor přebraných informací, to obnáší velmi tvrdé postavení a také inteligenci potřebnou pro srovnání informací a jejich zařazení. Je to jednoznačně člověk, který umí pracovat se znalostmi a nejen to, umí je ve své mysli i řídit, tím se stává pro podnikatele a lídra jeho důležitou odnoží, o kterou se může opřít a spolehnout na proveditelnost pokynů a realizace projektů pro jistý směr firmy. Je to člověk, který je specifický vlastnostmi: Chytrý, Pracovitý, Komunikativní, Inteligentní, Emočně odolný, Kompetentní, Neustále studující, Efektivní a v každém případě hnán progresivností a realizací pro společný rozvoj firmy. Některé hlavní rozdíly vedoucích obsazení Podnikatel Lídr Manažer Poslání, Vize Přehled, Nadhled Vliv, Řízení Rozhodování Strategie, Plánování Poslání, Vize Globální nadhled Vliv, Vedení Směřování strategie Rozvoj, Motivace Rozdělování úkolů, kompetencí Leadership, Výchova stoupenců Ovládání procesů Využívání procesů Vize, Cíle Přehled, Pohled Řízení procesů Delegování úkolů Time management, Project managemetnt Vzdělávání zaměstnanců, Posilování kompetencí Personální procesy Rozvoj je cesta ke smysluplnému ovládnutí jednotlivých procesů a jejich integraci

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Léčba stresu. Eva Kubenková, Michal Chýlek

Léčba stresu. Eva Kubenková, Michal Chýlek Eva Kubenková, Michal Chýlek 2013 Podrobné informace k programu Léčby stresu, informace o lektorech Léčby stresu a technické informace o místu konání, termínech, cenách, platbách a kontaktech. Podrobný

Více

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty;

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty; 1. ERGONOMIE Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti, kterou lze souhrnně označit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Cílem tréninku je osvojit si pravidla pro komunikaci s klientem předcházet možným nedorozuměním posilovat schopnost

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

V každé možnosti je potenciál nacházet stále smysluplnější strategie rozvoje a růstu Seznamte se s námi blíže a nalezněte správné strategie, pro Váš

V každé možnosti je potenciál nacházet stále smysluplnější strategie rozvoje a růstu Seznamte se s námi blíže a nalezněte správné strategie, pro Váš V každé možnosti je potenciál nacházet stále smysluplnější strategie rozvoje a růstu Seznamte se s námi blíže a nalezněte správné strategie, pro Váš profesní život. Rozsah a rozpis služeb podnikatelské

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce. Cíl výukový: Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP.

Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce. Cíl výukový: Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP. Název lekce: Bezpečnost práce /1L/ Seznámit účastníky se základními principy bezpečnosti práce Návod pro práci s dospělými, jak předávat informace o BOZP Technické zabezpečení: Zpětný projektor, počítač,

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti Moje řízení Moje vedení Moji zákazníci Moje výsledky Můj prodej Moje schopnosti NABÍDKA PROGRAMŮ Můžete řídit jen to, co dokážete efektivně změřit Dlouhodobější projekty rozvoje a vzdělávání dokážeme s

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

1. modul: Vedení lidí

1. modul: Vedení lidí 1. modul: Vedení lidí Datum: 15.-16.1.2015 v Praze Co se dnes očekává od manažera? Jak stanovovat cíle podle metody SMART a Balanced Scorecard? Jaké jsou čtyři základní pravidla komunikace pro manažera?

Více

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití

Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Projekt Tandem training Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití Autor: Martin Dobeš 2012 1 Hlavní řešitel projektu: V-studio, s.r.o. http://www.v-studio.cz/

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

MANAGEMENT Základní pojmy managementu

MANAGEMENT Základní pojmy managementu MANAGEMENT Základní pojmy managementu VEBER, J. a kol. Management. Praha: Management Press, 2001. BĚLOHLÁVEK, F, KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Brno: Computer Press, 2006. MAŠLEJ, STODŮLKA, BRECHTA,

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Dílna kompetencí města Uherské Hradiště

Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Workshop se správci kompetencí na odborech Uherské Hradiště, 30. 03. 2011 Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a rozpočtem města Uherské Hradiště

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie

Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie Bezpečnost, ochrana zdraví a ergonomie Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti,

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

mladších žáků stolního tenisu trenér stolního tenisu Jiří Hronek

mladších žáků stolního tenisu trenér stolního tenisu Jiří Hronek mladších žáků stolního tenisu trenér stolního tenisu Jiří Hronek Strana 2 Několik málo slov Úvodní slovo Začínající adepti stolního tenisu musí sami sobě připadat jako medvíďata a hra je začne bavit teprve,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Rozhodovací procesy 1

Rozhodovací procesy 1 Rozhodovací procesy 1 Význam rozhodování a základní pojmy Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 I rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 9 Autor i nakladatelství

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE Velká závislost organizací na informačních systémech s sebou přináší také nemalé požadavky na zabezpečení zpracovávaných a uložených informací. Důvěrnost, dostupnost a integrita

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST C Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE PRAHA, 2015 PRO MĚSTSKÝ

Více

1.25 Všeobecné ergonomické podmínky Novelizováno: 2013-11-15

1.25 Všeobecné ergonomické podmínky Novelizováno: 2013-11-15 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh L.Urban ZG/3 M.Ernstbergerová ZG/3 ZG 7 Platí pro projektování, pro přejímky strojů a strojního zařízení, pracovišť s ruční prací a pro ověření funkčnosti plánované

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR

ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR Každý z nás se ve svém profesním životě podílí na odpovědnosti a prestiži společnosti Essilor. Musíme tudíž znát a dodržovat zásady, které platí pro všechny. To znamená, že musíme

Více

STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ

STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ Společnost Jaseka si Vás dovoluje pozvat na setkání v rámci projektu STRATEGICKÁ SKUPINA na téma STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ LIDÉ A FIRMY VE SVĚTĚ ZMĚN 24. října 2013, 9:00-17:00 Hotel Crowne Plaza,

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 1 KVĚTEN 2016 ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 2. 3. 5. 2016 KÓD: 1621230 TYPOLOGIE PRO MANAŽERY 4. 5. 2016 Mgr. Irena PILAŘOVÁ, MBA KÓD: 1621570 KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA KURZ ŠITÝ

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník únor 2016 Cítit se skvěle na duši i těle Ratibořická 1166/12, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vše v nové tělocvičně PILATES o velikosti 40 m 2. je cvičební systém, který Vám pomůže lépe vypadat,

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Pracovní sešit Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TIME MANAGEMENT Pro společnost RABAT ČR, a.s. dne

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Systém řízení a konkurenceschopnosti maloobchodu

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace Semestrální práce Matematika a byznys KMA/MAB Neverbální komunikace Tomáš Smíšek A09N0183P tsmisek@seznam.cz Úvod: Často je uváděn fakt že to čím se lišíme od zvířat je, že při komunikaci používáme řeč

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více