Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická"

Transkript

1 Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická

2 ph alkalita/acidita vnitřního prostředí 7,4 ± 0,04 mmol/l pco 2 respirační komponenta ABR 5,3 ± 0,8 kpa po 2 parc. tlak O ,3 kpa shco 3 metabolická komponenta ABR 24 ±2,0 mmol/l (množství HCO3 v krvi nasycené O 2 při 37st. a při pco 2 5,3 kpa) ahco 3 metabolická komponenta ABR 24±2 mmol/l (množství HCO3 v krvi nasycené O 2 při 37st. a při akt. pco 2 ) BE base excess - přebytek /nedostatek bazí v 1 litru ECT 0 ± 2,5 mmol/l SpO 2 saturace O % Anion gap AG = Na + K [ Cl + HCO 3 ] (podíl hromadění kyselin) 18 mmol/l AG = Na + K + Ca + Mg [ Cl + HCO x alb + 1,8xP ] 8,2 mmol/l Buffer base BBs = Na + K Cl (podíl metabolické alkalózy ) 42 mmol/l

3 SID strong ion difference SID = [Na + ]+[K + ]+[Ca ++ ]+[Mg ++ ]-[Cl - ]-[UA - ] SID eff = [HCO 3- ]+[Alb x- ]+[Pi y- ] SID eff = SID mmol/l převaha kationtů ~ alkalizace tekutin převaha aniontů ~ acidifikace tekutin

4 SID diference silných iontů SID eff = [Na + ]+[K + ]+[Ca ++ ]+[Mg ++ ]-[Cl - ]-[UA - ] SID eff = [HCO 3- ]+[Alb x- ]+[Pi y- ] SID eff = SID mmol/l neměřené anionty UA - jsou acidifikující endogenní: laktát, butyrát, acetacetát (=ketolátky), paraprotein exogenní: : oxalát (etylenglykol), formiát (metanol), salicyláty, paracetamol sulfáty Acidóza se snížením SID je způsobena zvýšením chloridů a/nebo zvýšením organických kyselin, acidifikaci způsobuje rovněž diluce plazmy čistou vodou, resp. hyponatrémie. Alkalózu se zvýšením SID způsobuje zejména snížení chloridů, ať již původu renálního nebo extrarenálního, případně při pozitivní bilanci Na + bez adekvátně zvýšené bilance chloridů. Ke zvýšení SID a k alkalizaci vede ztráta čisté vody, resp. hypernatrémie.

5 Krevní nárazníkové systémy Hydrogenuhličitanový systém (35%) koncentrace ovlivňována ledvinami i dýcháním jediný systém v IST a likvoru, volně difundibilní podílí se na regulaci aktivitu dechového centra Hemoglobin (35%) zásadní význam pro udržení ph (vazba H+) v tkáních anemie u kriticky nemocných Bílkovinný (7%) Fosfátový (5%) nevýznamnější intracelulární pufr, partnerem K+ změny intracelulárního ph - hypo -/ hyperkalemie

6 Kompenzace poruch ABR plícemi (respirační) změna aktivity dechového centra - ph likvoru hyperventilace při acidóze hypoventilace při alkalóze (nevýhodná - hypoxie) reakce během minut, plný rozvoj do 24 hod ledvinami (renální) syntéza, event. vylučování bikarbonátu změna vylučování NH3, fosfátu reakce během hodin, maximum do 5-7 dnů setrvačnost kompenzačních dějů!

7 Vyšetření ABR (dříve tzv. Astrup) ABR u pacientů s onem. se vztahem k poruchám ABR u všech pacientů ve vážném /kritickém stavu u všech akutních pacientů v komplexní diferenciální diagnostice z krve arteriální zhodnocení plicních funkcí Kapilární zhodnocení metabolické situace ve tkáních žilní (v. cubiti) u kriticky nemocných nemá prakticky smysl (CVK - smíšená žilní krev) AV diference po2 a pco2

8 Jednoduché (primární) poruchy ABR acidoza alkaloza ph < 7,35 ph > 7,45 [H + ] > 45 mmol/l [H + ] < 35 mmol/l metabolická respirační metabolická respirační HCO 3- <22 mmol/l pco 2 >5,8 kpa HCO 3- >26 mmol/l pco 2 <4,8 kpa 8

9 Metabolická acidóza (MAC) ph < 7,35 [H + ]> 45 nmol/l HCO 3 - < 22 nmol/l pco2 < 4,5 bez ztráty hydrogenuhličitanů (zvýšený AG) Laktátová acidóza typ A - hypoxie a anaerobní metabolismus ve tkáních (šokové stavy, sepse, embolie a. mesenterica, ARDS) typ B - snížená utilizace laktátu v játrech (biguanidy, otrava metanolem, etanolem, salicyláty, hepatorenální syndrom, rychlá infúze sorbitolu, xylitolu, hematologické malignity) Ketoacidóza diabetes mellitus hladovění (zvýšená lipolýza, tvorba ketolátek) Renální selhání neschopnost ledvin vylučovat kyseliny, fosfáty z přívodu silných kyselin intoxikace salicyláty, metanolem (kyselina mravenčí), etylenglykolem (kyselina šťavelová), požití korozivnív látecj (HCl, H2SO4)

10 Metabolická acidóza (MAC) ph < 7,35 [H + ]> 45 nmol/l HCO 3 - < 22 nmol/l pco2 < 4,5 ze ztráty hydrogenuhličitanů (normální AG ) dlouhotrvající průjmy, střevní a pankreatické píštělě, odsávání doudenálního sekretu, drény hyperchloremická acidóza zvýšený přívod chloridových iontů (fyziol. Roztok) renální tubulární acidóza

11 Metabolická acidóza diagnóza a léčba Diagnóza ph < 7,35 [H + ]> 45 nmol/l HCO 3 - < 22 nmol/l pco2 < 4,5 přítomnost laktátu, ketolátek, Hyperkalemie Léčba NaHCO3 4,2%, resp. 8,4% (1ml = 0,5 mmol/l, resp. 1ml/l) BE x hmotnost (kg) x 0,3 absolutní indikace: těžká MAC z přívodu kyselin a laktátová acidóza typu B chronické renální selhání (cíl ph 7,3) při hypoxické (typ A) LAC, ketoacidóze, léčba základního onemocnění, korekce při ph < 7,1 7,2 léčit základní onemocnění, vyvolávající příčinu, ne acidózu samu opakovaná kontrola - nepřestřelit do alkalózy!

12

13

14 Metabolická alkalóza ph > 7,44 [H + ] < 45 nmol/l HCO 3 - > 22 nmol/l BE > 2,0 pco2 > 6,0 méně častá závažnější důsledky, obtížnější léčba ze ztráty silných kyselin (HCl) opak. zvracení, odsávání žaludeční šťávy zvýšené ztráty Cl - Podávání diuretik primární a sekundární hyperaldosteronismus zvýšená reabsorbce Na+ a směna za K+ a H+ Hypokalemie z jakékoliv příčiny v ledvinách vázne směna Na + za K +, vylučován H+ déle trvající hypokalemie vždy vede k rozvoji metabolické alkalózy Přívod solí org. kyselin K-citrát (převody krve), Na-laktát (Ringer laktát), zmetabolizovány, na jejich místo vstupuje HCO3-

15 Metabolická alkalóza (diagnóza a léčba) ph > 7,44 [H + ] < 45 nmol/l HCO 3 - > 22 nmol/l BE > 2,0 pco2 > 6,0 hypokalemie hypochloremie Léčba: nutno vždy léčit (útlum ventilace, pokles frakce ionizovaného Ca a kontraktility myokardu, zhoršené uvolňování O2 z Hb) NaCl, KCl, NH4Cl, arginin-hcl BE x hmotnost (kg) x 0,3 (podáváme plnou vypočtenou dávku) cíl ph 7,4, acidóza menší zlo

16 Respirační acidóza (RAC) při nedostatečné schopnosti eliminovat pco 2 plícemi, nebo při jeho nadprodukci přívodem glc restrikční a obstrukční onem. plic ve fázi globální respirační insuficience, šoková plíce, rozsáhlý pneumotorax a plicní emfyzém Poškození dechového centra hypoxie a trauma mozku (hyperkapnie zhoršuje edém mozku vasodilatačním působením) intoxikace opioidy, sedativy a hypnotiky snížený minutový srdeční výdej mnohočetné plicní embolizace

17 Respirační acidóza (diagnóza a léčba) ph < 7,35 pco2 > 6,5 po2 < 8 zvýšený laktát, HCO 3 - < 22 mmol/l, ale při déle trvající poruše a kompenzaci ledvinami vzestup HCO 3 - cyanóza Léčba: zlepšení ventilace (bronchodilatancia, NIV, UPV) zvýšení MV u srdečního selhání (inotropní léčba) oxygenoterapie (opatrně s opak. kontrolami ABR, možnost vzestupu pco2, odstranění hypoxie selhání) podání hydrogenuhličitanu kontraindikováno (zejm. u chronické RAC) snížení přívodu sacharidů, zvýšení přívodu tuků

18 Respirační alkalóza (RAL) ph > 7,44 [H + ] < 45 nmol/l HCO 3 - > 22 nmol/l BE > 2,0 pco2 < 4,7 Hyperventilace fyziologická reakce na stres, pravidelně přítomna v akutním stadiu (i kriticky nemocných) plicní embolie, iniciální stadia sepse, šoku, ARDS nevhodně nastavená UPV hyperventilave při tetanii dráždění dechového centra afekce CNS, trauma hlavy, encefalitis kompenzatorní reakce na metabolickou acidózu

19 Respirační alkalóza (diagnostika a léčba) ph > 7,45 ph < 4,7 kpa hypokapnie vede k cerebrální vasokonstrikci, ischemizaci mozku, pokles pod 3kPa může významně omezit cererebrální hypoperfúzi a mozkové funkce vždy léčebný zásah Léčba: léčba vyvolávající příčiny farmakologická sedace (riziko hypoxie) zvětšení mrtvého prostoru řízená ventilace s analgosedací

20 Klinický stav a anamnéza diagnóza Hypoxie Zvracení průjmy a píštěle = laktátová acidóza = ztráta HCl (alkalóza) = ztráta hydrohenuhličitanů (acidóza) hladovění a diabetes = ketoacidóza

21 Nejčastější formy smíšených poruch ABR MAC + RAC srdeční zástava, respirační insuficience (ARDS) + septický šok MAC + RAL septický šok, hepatorenální syndrom MAC + MAL zvracení spojené s intoxikací alkoholem, urémií, diabetickou ketoacidózou nebo laktátovou acidózou MAC + MAL + RAC. + spojené s respirační insuficiencí MAL + RAL zvracení + jaterní insuficience, následek alkalizační léčby diabetické ketoacidózy + podání inzulinu

22

23 Žena, 1951 Typ krve: Arterial; Arterial; Arterial; Arterial, ph B: 6,88; 6,97; 7,16; 7,18 PCO2 B: 2,94; 4,07; 6,55; 4,95, PO2 B: 16,20; 15,00; 8,41; 7,62, Stdn bikarbonát: 5,3; 7,5; 15,0; 13,6 Akt bikarbonát: 3,9; 6,7; 16,6; 13,3, Base excess: -27,1; -23,6; -12,2; -13,8, Saturace Hb B: 96,0; 95,0; 90,0; 87,7

24 Žena, 1951 ph B: 6,88; 6,97; 7,16; 7,18 PCO2 B: 2,94; 4,07; 6,55; 4,95, PO2 B: 16,20; 15,00; 8,41; 7,62, Stdn bikarbonát: 5,3; 7,5; 15,0; 13,6 Akt bikarbonát: 3,9; 6,7; 16,6; 13,3, Base excess: -27,1; -23,6; -12,2; -13,8, Saturace Hb B: 96,0; 95,0; 90,0; 87,7 Laktát P: >23,30

25 Literatura Zadák et al: Intenzívní medicína ve vnitřním lékařství, Grada 2007 Jabor et al.: Vnitřní prostředí, Grada 2008 Klener et al.: Vnitřní lékařství II.vydání, Ševčík et al.: Intenzívní medicína

26

27 Renální tubulární acidózy Systémová acidóza s normálním anion gapem (hyperchloremická), způsobená neschpností renálních tubulů udržovat ABR Příčiny: vrozené (genetické dispozice) získané (sekundární) imunologické, léky indukované, strukturální poškození buněk

28 Renální tubulární acidózy Typ 1 (distální) RTA neschopnost vyloučit H+ v distálním tubulu Neschopnost snížit ph pod 5,3 v podmínkách systémové acidózy hyperkaciurie, nízký citrát v moči, nízká produkce amoniaku Typ 2 (proximální) RTA neschopnost reabsorbce bikarbonátů na úrovni proximálního tubulu hypokalemie bikarbonáty v moči i při jejich nedostatku v plasmě součást generalizovaného tubulárního defektu (glykosurie, aminoacidurie)

29 Renální tubulární acidózy Typ 3 Kombinace typu I a II Typ 4 (hyporeninemický hypoaldosteronismus) hyperkalemie a acidóza u pacientů s lehkou CHRI na podkladě tubulointersticiální nemoci ledvin (např. refluxní nefropatie) nebo diabetes mellitus Identický syndrom může být způsoben NSAIDs, které snižují sekreci reninu a aldosteronu ph moči nízké

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta 23. října 2011 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky 1

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL, DŘEVNÝ LÍH, CH 3 OH)

ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL, DŘEVNÝ LÍH, CH 3 OH) Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha, tel. 224 91 92 93, 224 915 402 e-mail: tis@vfn.cz http://www.tis-cz.cz ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL,

Více

ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL, DŘEVNÝ LÍH, CH 3 OH)

ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL, DŘEVNÝ LÍH, CH 3 OH) Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha, tel. 224 91 92 93, 224 915 402 e-mail: tis@vfn.cz http://www.tis-cz.cz ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL,

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Výskyt otrav. Akutní intoxikace metanolem diagnostika a léčba. Odborné doporučení 1.10.2012. S. Zakharov, D. Pelclová

Výskyt otrav. Akutní intoxikace metanolem diagnostika a léčba. Odborné doporučení 1.10.2012. S. Zakharov, D. Pelclová Akutní intoxikace metanolem diagnostika a léčba. Odborné doporučení S. Zakharov, D. Pelclová Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko Výskyt

Více

Respirační insuficience

Respirační insuficience Respirační insuficience Stav nedostatečnosti zevního dýchání Nedostatečné výměna krevních plynů: 1/ kyslík (O 2 ) selhání oxygenace (selhání plic) hypoxémie: parciální arteriální tlak O 2 (p ao2 ) < 8,0

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Není laktát jako laktát. MUDr. Jan Stašek, KARIM FN Brno

Není laktát jako laktát. MUDr. Jan Stašek, KARIM FN Brno Není laktát jako laktát MUDr. Jan Stašek, KARIM FN Brno Oddělení urgentního příjmu Iniciální prezentace 74-letá pacientka s anamnézou : st.p. evakuaci traumatického subdurálního hematomu před 1 měsícem,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Po smísení obsahu komor obsahuje emulze k přímému použití intravenózní infuzí :

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Po smísení obsahu komor obsahuje emulze k přímému použití intravenózní infuzí : sp. zn. sukls107577/2014 a k sp.zn.sukls130695/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NuTRIflex Omega special, infuzní emulze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Po smísení obsahu komor obsahuje

Více

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky MUDr. Rudolf Metelka, PhD. 2012 Akutní stavy ve vnitřním lékařství 2.Dýchací systém Respirační insuficience - Akutní - Chronická akutně

Více