VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace Lhotky 42, Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 Hlavním úkolem školy ve školním roce 2009/2010 bylo naplňování programu Školy podporujících zdraví, zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího procesu, vytvoření klidného, vstřícného a tvůrčího prostředí mezi všemi žáky i pracovníky školy. I nadále zůstala hlavní prioritou kvalitní výuka, modernizace metod a forem práce za účelem rozvíjení klíčových kompetencí žáků, vysoká úroveň péče o žáky se specifickými poruchami učení, široká nabídka odpoledních aktivit v souvislosti s primární protidrogovou prevencí a úzká spolupráce s rodiči a veřejností. Materiálně technická oblast školy ZŠ ve Lhotkách sídlí v původních prostorách samostatné budovy o dvou učebnách a jedné tělocvičně. Ředitelna, šatna, WC, sklepní prostory s kotelnou na tuhá paliva i půda odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům. K budově přísluší pozemek skládající se z části travní plochy, orné půdy a ovocných a okrasných stromů. Budova školy je před rekonstrukcí, bude provedena výměna oken, topného média, zateplení obvodových zdí a půdního stropu. Bezpečnostní, požární a hygienické kontroly jsou prováděny pravidelně a nebyly shledány závady. Zřizovatelem školy je Město Velké Meziříčí. Charakteristika školy Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo ZŠ 23 žáků. V 1. roč. byly 3 děti, v 2. roč. 3 děti, ve 3. roč. 4 děti, ve 4. roč. 8 dětí, v 5. roč. 5 dětí. V 1.třídě byl spojen 1., 2. a 3. ročník, tj. 10 dětí, ve 2. třídě 4. a 5. ročník, tj. 13 dětí. Lhotky jsou spádová obec pro docházku dětí do školy z obcí Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice a Březejc. Školu navštěvují i děti z obce Petráveč - Domky. Výuka v ročníku probíhala dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola základ života,

3 ve 4. a 5. ročníku se žáci vzdělávali dle vzdělávacího programu Základní škola". Od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk vstoupila škola do právní subjektivity a mateřská škola se školní jídelnou se staly součástí školy. Ze zájmových aktivit školy měli žáci možnost navštěvovat : Nepovinné předměty Náboženství - pátek - 11 dětí Kroužky na ZŠ Sborový zpěv - pondělí - 10 dětí Výtvarný kroužek - úterý -14 dětí Výuka hry na flétnu v MŠ - středa - 5 dětí EKO kroužek - čtvrtek - 14 dětí Ve školním roce 2009/2010 byli 4 žáci vyšetřeni v PPP. U jednoho dítěte probíhala individuální integrace.

4 Hodnocení žáků dle prospěchu a chování prospělo s vyznamenáním. 1.roč. 3 prospělo 1. roč. 0 2.roč roč. 0 3.roč roč. 0 4.roč roč. 5 5.roč roč. 2 chování ve š.r. 2009/2010 nebyly řešeny vážnější kázeňské přestupky pochvaly - v 2. pololetí š.r. 2009/2010 bylo žákům uděleno 21 pochval za reprezentaci školy v ekologických projektech, výtvarných a literárních soutěžích, dyslektické olympiádě, vzornou přípravu na vyučování Zápis dětí do ZŠ proběhl K zápisu se dostavilo 6 dětí a bylo rozhodnuto o jednom odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok. Vzdělávání pedagogických pracovníků oblast pedagogická jednodenní semináře Konference realizátorů MA 21 a Zdraví 21 - Mgr. Součková 7x o a alergii a astmatu - p. Kamenská Otevírání studánek - ekologická výchova - p. Kamenská Co se skrývá za bludným kořenem -ekologická výchova - p.kamenská Zdravé školy na Vysočině - Mgr. Zahradníčková, p. Kamanová Podpora komunitní funkce škol - Mgr. Zahradníčková Zelený ostrov - ekologická výchova - p. Kamenská Konference MA 21 a Zdraví 21 -Mgr. Součková, Mgr. Zahradníčková Škola podporující zdraví - ekologický seminář - p. Kamanová Škola pro udržitelný rozvoj - Mgr. Zahradníčková Pracujeme se sádrou - výtvarný seminář - Mgr. Součková Krabice jehličí - ekologická výchova - p. Kamenská

5 Krabice vody a krabice ptáků - ekologická výchova - p. Kamenská cyklus seminářů Čtvero ročních období v zahradě - Chaloupky o.p.s. - v období p. Kamenská Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy - v období Mgr. Zahradníčková oblast řízení školy Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - FS II. - 4.semestr - Mgr. Součková Vzdělávání probíhá v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy. Údaje o zaměstnancích pedagogičtí zaměstnanci Mgr. Eva Součková - ředitelka ZŠ, aprobace učitelství 1. st. ZŠ, úvazek 1,0-24 let pedagogické praxe Mgr. Hana Zahradníčková - 10 let pedagogické praxe Monika Kamenská - SPgŠ - obor vychovatelství, úvazek 0, let pedagogické praxe provozní zaměstnanci Marie Čížková - školnice, úvazek 0,5 - topička, úvazek 3 hod. denně v topném období

6 Akce školy Stromy a lidé - ekologický program SEV Ostrůvek Chroustat zdravě dá se hravě - divadelní představení ke Dni zdraví s Michaelou Dolinovou ve Velkém Meziříčí Krkonošské pohádky - divadelní představení ve Vel. Meziříčí O strašidlech výukový program v Měst. knihovně Vel. Meziříčí Ze života včel - výukový program SEV Ostrůvek Bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí Mikulášská oslava v budově školy Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost v budově školy Bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí 4.2. Kouzla a čáry - zábavný program pro děti v budově školy Výukový program SEV Ostrůvek v budově školy Šibřinky v budově školy 5.3. Bruslení na zimním stadionu Velké Meziříčí Hudební koncert v budově školy Ukliďme si město - účast v kampani Ukliďme svět Vodní svět - výukový program SEV Ostrůvek Čistá Vysočina - účast v krajské kampani ke Dni Země Jarní besídka v budově školy pro rodiče a veřejnost Staré pověsti české - divadelní představení ve Vel. Meziříčí Flétnový koncert v budově školy Celodenní pobyt předškoláků na ZŠ Školní výlet do obory Žleby a na zámek Žleby Účast vybraných žáků na ekologické konferenci Školní výlet do Lednice - společně s absolventy naší školy,nyní žáky roč. spádové ZŠ - sponzorský dar Dešťová víla - filmové představení ve Vel. Meziříčí Máme rádi zvířata -noční pobyt na ZŠ s celodenním programem 25.6 Arboretik a dendrolog - stromové lezení odměna za výhru 1. místa v ekologickém projektu

7 Účast v soutěžích Edukační a poznávací internetová soutěž - Fragment -oceněno 14 dětí Výtvarná soutěž - cestování vlakem - České dráhy - oceněno 20 dětí We Make Media - vědomostní soutěž Vědomostní soutěž projektu Recyklohraní Mapa - skupinový zeměpisný úkol projektu Recyklohraní Lidé a stromy- projekt ekologického centra Ostrůvek Velké Meziříčí 1.místo Kreativní úkol projektu Recyklohraní Ideální elektrospotřebič - výtvarná soutěž projektu Recyklohraní Putování vody - výtvarná soutěž Ministerstva zemědělství Výtvarná soutěž - Český zahrádkářský svaz Nejmilejší hračka - výtvarná soutěž časopisu Informatorium S drakem v Krakově - výtvarná soutěž Svět knihy 2010 Kniha a já - výtvarná soutěž DDM Šumná Cesta odpadů - výtvarně-zeměpisná soutěž projektu Recyklohraní Můj olympijský rok - výtvarná soutěž DDM Velké Meziříčí Soutěž o Zlatý paragraf - výtvarná soutěž Minis. spravedlnosti ČR Svět očima dětí - výtvarná soutěž MVČR Cestou dvou bratří výtvarná soutěž - Velehrad V zemi Nezemi výtvarná soutěž - Sluníčko Zvíře z PETvíček výtvarná soutěž Muzeum kuriozit Pelhřimově Co je důležité vědět o osvětlení - vědomostní soutěž Recyklohraní Zdraví a já vědomostní soutěž VZP Zmrzlinový svět výtvarná soutěž Twister Namaluj zdravou pětku výtvarná soutěž SZÚ Kulisa výtvarná soutěž - Sluníčko

8 Účast v projektech Celoroční projekty Recyklohraní - školní recyklační program - Asekol, Ecobat ročník Zdravé zuby - preventivní program ZP MVČ ročník E- Bezpečí - preventivní internetový projekt Pedagogické fakulty UP v Olomouci ročník Zdravá 5ka - projekt zdravého životního stylu ročník Bezpečně na jízdním kole - preventivní projekt Ministerstva dopravy ČR - 4. a 5. ročník Dopravní výchova - preventivní projekt Ministerstva dopravy ČR - 2. a 3. ročník Máme zelenou - jak se chovat na ulici na hřišti i na silnici - preventivní projekt Ministerstva dopravy ČR - 1. ročník Čtu, čteš, čteme - školní projekt - zvýšení čtenářské gramotnosti - 4. a 5. ročník Devatero pohádek - Karel Čapek - školní projekt zvýšení čtenářské gramotnosti ročník Zdravá škola - zařazení do sítě škol podporujících zdraví - Státní zdravotní ústav ročník Krátkodobé projekty Obklopeni přírodou půlroční regionální projekt SEV Ostrůvek - 4. a 5. ročník Stromy a lidé ve městě - měsíční ekologický projekt SEV Ostrůvek - 4. a 5. ročník Stromek pro zvířátka ekologický projekt ZŠ Lhotky Ocenění v projektech Velkým úspěchem školy je Zlatý diplom projektu Recyklohraní, čímž se škola zařadila mezi 50 nejúspěšnějších škol z celkového počtu 2000 zúčastněných škol v ČR. 1. místa jsme dosáhli v ekologickém projektu Stromy a lidé a Obklopeni přírodou, které vyhlásilo SEV Ostrůvek Velké Meziříčí.

9 Prezentace na veřejnosti a spolupráce Škola a rodiče Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu žáků na třídních schůzkách. S prostory školy a s výukou se mohou seznámit při besídkách a v případě zájmu i v průběhu školního roku.v průběhu roku jsou jim pravidelně poskytovány písemné informace o všech aktivitách školy. Abychom dětem co nejvíce ulehčili příchod do 1.třídy, vypracovali jsme pro rodiče budoucích prvňáčků ucelený systém informací týkající se školní zralosti, pomůcek do školy, domácí přípravy dětí na vyučování a přístupu rodičů k jejich školní práci. Škola a školka V mateřské škole mají žáci možnost stravování a zároveň MŠ zabezpečuje dětem ZŠ pravidelný pitný režim v podobě čaje. Učitelky konzultují školní zralost, v měsíci červnu chodí předškolní děti na jeden den do vyučování na ZŠ a absolvují výlet společně s žáky ZŠ. Žáci školy a děti v mateřské škole se pravidelně setkávají na velkém počtu společných akcí. Škola a obec Na veřejnosti se škola prezentuje vlastním propagačním materiálem, účastí v soutěžích a projektech, články v týdeníku Velkomeziříčsko, na internetových stránkách školy, besídkami dětí a odpoledními výtvarnými semináři pro veřejnost. Zájmové semináře pro rodiče a veřejnost Klovatinová rezerváž Výroba podzimních věnců Keramika hádková technika Vánoční hvězdy a stromy z vrbového proutí 1.2. Malování na hedvábí I Malování na hedvábí II Malování na keramiku 5.5. Malování na keramiku II.

10 Ve školním roku 2009/2010 proběhla na Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkové organizaci veřejnosprávní kontrola zřizovatele školy, v tomto školním roce neproběhla ve škole kontrola ČŠI. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě školy, předložena Školské radě a zřizovateli Město Velké Meziříčí. Ve Lhotkách dne Mgr. Eva Součková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Hlavním úkolem školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Želetavě dne 27. 9. 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5.

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5. ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 484/2013/Ř S.z.:

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily Studenec 367, 512 33 Studenec Telefon: 481 595 252, 491 595 063 info@zsstudenec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM Výroční zpráva - školní rok 2012/2013 (dle 7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 1.Charakteristika školy 1.1. Obecná charakteristika školy Úplná základní škola (1.-9.ročník),

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Stanislav Jirouš Desná, 12.10.2012 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská

Více