IBM KidSmart Early Learning Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM KidSmart Early Learning Programme"

Transkript

1 IBM KidSmart Early Learning Programme Případové studie z 15 zemí o zkušenostech s využitím počítače KidSmart pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2 PŘEDMLUVA Larry Hirst, Chairman IBM EMEA 02

3 V dnešním světě globální ekonomiky mohou právě znalosti být tím rozhodujícím faktorem, zda bude ekonomika země nebo celého regionu úspěšná či nikoliv. Také proto vlády po celém světě přiznávají, že dosažení vyšší úrovně vzdělávání je základem pro získání a udržení zaměstnání a pro zajištění konkurenceschopnosti v dlouhodobém měřítku. Společnost IBM zavedla program IBM KidSmart Early Learning, aby pomohla zvýšit celkovou úspěšnost studentů a překlenout digitální propast mezi těmi, kteří mají přístup k informačním technologiím, a ostatními, kteří tuto výsadu nemají. Program odráží skutečnost, že mnoho dětí dnes žije v prostředí plném informací, které může i velmi malé děti naučit novým formám kreativity, komunikace a spolupráce. Právě tyto dovednosti jsou klíčové pro vzdělávání a práci v prostředí znalostní ekonomiky. Informační technologie umožňují dětem učit se jiným způsobem, než byly dosud zvyklé, a mohou být obzvláště přínosné u znevýhodněných dětí, o čemž také vypovídají případové studie v této publikaci. Příklady prezentují různé způsoby výuky v rámci programu KidSmart a jejich přínosy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ukazují, jaké nové příležitosti program otevírá pro rozvoj těchto dětí a jak jim pomáhá uplatnit jejich potenciál. Do konce roku 2008 darovala společnost IBM více než počítačových jednotek KidSmart komunitám se znevýhodněnými dětmi ve 30 zemích v Evropě, na Středním Východě a v Africe počítače KidSmart se tak dostanou k více než půl miliónu dětí. Kromě toho více než začínajících pedagogů prošlo školením, jak učit za pomoci informačních technologií, a to prostřednictvím našeho partnerství s ministerstvy školství. Jednotky KidSmart tak sehrály důležitou roli při nastartování inovací ve výukových a učebních metodách. Společnost IBM toto samozřejmě nedělá sama. Náš úspěch závisí na partnerství s organizacemi zaměřenými na vzdělávací zařízení pro nejmenší, například ministerstva školství a další přední profesionální instituce. Bez nich bychom těchto výsledků nedosáhli. Jedná se o převratné období ve vzdělávání a já doufám, že se vám následující řádky o tom, jak nové postupy mohou měnit životy budoucích generací a zároveň přispívat k dlouhodobé ekonomické prosperitě nás všech, budou líbit a třeba vás i inspirují. Larry Hirst Chairman IBM Evropa, Střední východ a Afrika Special Educational Needs 03

4 ČESKÁ REPUBLIKA: Mateřská školka Mezholezy Mnoho zábavy, ale také skutečné přínosy Počítačová jednotka KidSmart Early Learning Centre se stala opravdovým magnetem pro znevýhodněné děti v Mezholezech, vesnici na západě České republiky. Více než polovina dětí v místní mateřské škole pochází ze sociálně znevýhodněných rodin. Školka motivuje děti k pravidelné docházce a přitažlivost počítače KidSmart se v tomto případě ukázala jako neodolatelná. Děti získávají cenné dovednosti, které jim pomohou při nástupu do základní školy bez toho, aby byly znevýhodněny v důsledku svého sociálního původu. Díky interakci s programy se všechny děti společně učí sociální integraci, čímž školka podporuje princip rovných příležitostí. Společnost IBM darovala počítač KidSmart mateřské školce v Mezholezech v roce Projekt se stal velmi úspěšným nejen proto, že motivuje děti ze sociálně znevýhodněných rodin, aby navštěvovaly školku každý den, ale také díky tomu, že učí děti hrou a zlepšuje jejich znalosti a dovednosti. Jiní lidé, jiné zvyky Když tyto děti nastoupí na základní školu, je jejich vzdělání a obecné znalosti v řadě případů na nižší úrovni. Vyučující se zaměřují na činnosti, které podporují přirozené schopnosti dětí zpívat, tančit a hrát si, ale snaží se rozvíjet i jejich kreativitu. Tento přístup má velmi pozitivní dopad na integraci žáků ze sociálně vyloučených komunit. Není pochyb, že počítač KidSmart činí výuku pro děti přitažlivější a příjemnější, ale zároveň jim umožní získat základní znalosti práce s počítačem. Podle Boženy Burdové, ředitelky mateřské školy v Mezholezech se žáci zlepšují v komunikaci a spolupráci s ostatními a současně tak zlepšují své sociální dovednosti. Jedním z nejvíce patrných přínosů počítače je i to, že děti se u něj uklidní a jsou schopny se více soustředit. Děti také těží z individuálních a skupinových hodin, kdy s nimi učitelé pracují ruku v ruce u počítače. 04

5 Diskuse ve třídě se často vztahují k počítačovým programům, z nichž některé se týkají různých zemí, zvyků, lidí nebo například počasí v různých částech světa, což dětem umožňuje lépe pochopit rozdíly, ale i podobnosti mezi lidmi s různým kulturním a etnickým původem. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí tak získávají mnohé dovednosti, které plně využijí při nástupu na základní školu. Special Educational Needs 05

6 DÁNSKO: Herning Vynikající výsledky inovativních vzdělávacích projektů v Dánsku Společnost IBM darovala 45 speciálních dětských počítačů KidSmart do mateřských škol a předškolních vzdělávacích institucí v dánské městě Herning jako součást veřejného inovačního projektu. Výsledky již nyní ukazují nárůst sociálních a komunikačních dovedností a zlepšení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt se zaměřil na výuku těch nejmenších a sociálního začlenění do škol jak dětí z cizích zemí, tak i dětí s tělesným postižením či poruchami učení. Rozsáhlá spolupráce s městským úřadem Herning 45 výukových stanic KidSmart Early Learning Centres bylo umístěno do mateřských školek a ostatních institucí po celém regionu a dnes jsou již zcela běžnou součástí každodenního života dětí i jejich výuky. Na konci června navštívili Herning dva zástupci společnosti IBM, aby se přesvědčili, jak jsou speciální výukové jednotky KidSmart Early Learning Centres využívány v praxi a aby si vyslechli dosavadní zkušenosti a výsledky tohoto inovačního projektu. Navštívili tři třídy v mateřských školách, které se do projektu zapojily, a na vlastní oči mohli vidět, jak se děti s počítači KidSmart sžily. Učitelé se pak také podělili o své zkušenosti s využitím jednotek KidSmart při výuce. Vynikající výsledky Výsledky byly naprosto kladné. Herning byl schopen za pomoci IT expertů z radnice vytvořit dobře fungující systém. To znamená, že zúčastněné školky mohou používat počítače KidSmart v maximálním možném rozsahu. Současně proběhlo zaškolení vyučujících, aby mohli počítače efektivně zařadit do své výuky. Sociální a komunikační dovednosti dětí se zlepšily. Počítače velmi dobře doplňují vzdělání dětí a umožňují jim využít to, co se naučí ve třídě, když si hrají. Toto jsou některé z mnoha pozitivních přínosů: Děti si hrají společně, bez ohledu na etnický původ. Neexistují žádné rozdíly mezi dívkami a chlapci, když sedí a pracují u počítače. Všichni vzájemně spolupracují a mají společný cíl. 06

7 Děti se učí střídání při používání počítače dokonce bez pomoci učitele. Děti v běžných třídách se učí porozumět dětem v třídách se speciální výukou. Po prvním roce využívání počítačů KidSmart se děti naučily, jak se připojit na internet a například vytvářet zajímavé multimediální prezentace. Special Educational Needs 07

8 FRANCIE: škola Jean Moulin Vannes Projekt se stal více než jen hrou Děti ze školy Jean Moulin ve městě Vannes na západě Francie využily své dva počítače KidSmart k vytvoření interaktivní hry, kterou hrdě prezentovaly na jedné ze školních besídek. Úspěch projektu byl významný také díky tomu, že několik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami neumí číst a některé z nich nikdy předtím počítač nepoužívaly. Žáci v integrovaných třídách pracovali jako tým na vývoji hry postavené na disku CD-ROM, získávali počítačové znalosti, zlepšovali svoji jazykovou vybavenost a současně se učili poznávat svět kolem nich. Projekt byl součástí ambiciózního programu, jehož cílem bylo podpořit místní školáky, aby se dozvěděli více o okolním životním prostředí, obzvláště o oblasti mokřin a současně zlepšili své jazykové schopnosti. Třídu tvořilo 12 žáků ve věku 6 až 12 let, přičemž každý z nich měl různé stupně poruchy učení. Na začátku projektu byli proto žáci rozděleni do smíšených týmů podle svých schopností. Když se děti s pomocí učitele rozhodly vytvořit interaktivní hru, začaly do počítače vkládat text, obrázky a fotografie a vytvořily tak soubor 12 hádanek s možností výběru z více odpovědí. Škola projekt rozšířila o používání skeneru a digitálního fotoaparátu, čímž posílila znalosti dětí v práci s moderními technologiemi. Zdatnější děti ze třídy pak vytvořily odkazy na stránky, aby se hráči mohli pohybovat mezi stránkami jednoduchým stisknutím tlačítka a nalézat tak nápovědy k vyluštění hádanek. Každé dítě se účastnilo naplno, tvrdí Céline Albrespyová, učitelka v integrované třídě. Zatímco některé děti pracovaly na tvorbě odkazů a vkládání textu, ostatní nahrávaly vlastní hlasy, aby si hru mohli zahrát i ti, kteří neumějí číst, jednoduchým poslechem nápovědy. Schopnější žáci pomáhali ostatním a postupně nabývali více samostatnosti, tudíž nepotřebovali tolik pomoci od učitelů. Uvedení do života Všechny děti se učily o barvách, typech písma a rozdílu mezi velkými a malými písmeny a seznámily se s ovládáním myši. Plakáty a soubor vypsaných 08

9 pravidel pomohly dětem zapamatovat si, na kterou ikonu kliknout, a obsahovaly tipy, jak provést určité úkoly, například podtrhnout nebo zvýraznit text. Ergonomie počítačů KidSmart se sedátky a bočními panely brání dětem, aby se rozptylovaly okolním děním. Učitelé jsou přesvědčeni, že tento projekt by bez počítačů KidSmart nebylo možné uskutečnit. Dříve se spoléhali na počítač umístěný v počítačové učebně, takže vše, co děti vytvořily, muselo být uloženo a následně přenášeno a děti se tak přesouvaly z místnosti do místnosti. Díky svým vlastním počítačům KidSmart propojeným do sítě mají děti vše potřebné na jednom místě a mohou se plně soustředit na práci i zábavu. Special Educational Needs 09

10 IRSKO: základní škola Holy Spirit Kilkenny Velké povzbuzení pro nováčky Učitelé na základní škole Holy Spirit v irském Kilkenny se specializují na výuku dětí s autismem a pro své mladé žáky zkoumají potenciál činností spojených s počítačem. Většina dětí ve škole je postižena autismem a některé z nich mají další typ postižení jako například poruchy řeči nebo sluchu. V roce 2005 do školy nastoupil dvojnásobek dětí, proto školu potěšila nabídka tří speciálních počítačů KidSmart Early Learning Centres, díky nimž by děti měly neomezený přístup k počítačům každý den. Když počítače do školy dorazily, vzbudilo to velké nadšení a speciální pedagogové strávili s dětmi mnoho času, aby se s počítači a programovým vybavením seznámili. Pro autistické děti je velice důležitá pevná struktura dne tak, aby věděly, co se v daný čas bude odehrávat a jaké chování se od nich očekává. Proto bylo velmi důležité, aby vyučující pro děti sestavili řád, a ony věděly, kdy na ně přijde řada u počítače. Počítače byly umístěny za přepážkou, aby nerozptylovaly zbytek třídy. Děti rychle pochopily, že když se nachází v prostoru s počítačem, nastal jejich čas. Děti pracují samostatně nebo ve dvojicích, což rozvíjí jejich sociální dovednosti a pomáhá jim lépe pochopit princip střídání. Při práce u počítače se řídí lekcemi, které pro ně připravili učitelé tak, aby byly v souladu s jejich učebními plány. Barevné, dětem na míru šité prostředí Počítače KidSmart mají speciální výhody pro děti s autismem, které jsou více motivovány tím, že interakce s počítačem nepůsobí odstrašujícím dojmem a není tu vyžadována přímá spolupráce s ostatními. Milují barevné, dětské prostředí, které tvoří jasně vyznačený počítačový prostor, protože dobře zapadá do jim známého strukturovaného prostředí, na které jsou zvyklé. Programy jsou propojeny s tím, co se vyučuje ve třídě, a žáci mohou používat počítače pro další procvičování nebo rozšíření této výuky. Pro vyučující jsou počítače KidSmart obzvláště užitečné, a to hlavně při práci s dětmi s poruchami řeči. Snáze tak mohou zjistit, zda dítě pochopilo určitý koncept, například pokud jde o vnímání malých a velkých hodnot v matematice nebo předložky v jazyce. 10

11 Každý z nás vidí přínosy, říká Karen Lowtherová, ředitelka školy. Žáci se učí vizuální, zábavnou formou a v bezpečném prostředí zlepšují své technologické dovednosti takovým způsobem, který je vhodný pro autistické děti. Jejich sebedůvěra roste stejně jako jejich komunikační a herní dovednosti. Rodiče, kteří se rovněž podílejí na výuce, byli pozváni do třídy, aby viděli, jak jejich děti používají počítače KidSmart, a mohou také získat další informace na webových stránkách. Profesionální dovednosti učitelů se díky přístupu ke speciálnímu softwaru a pracovním stanicím zaměřeným na děti vylepšují. Mohou také procházet tipy pro výuku a zkušenosti za pomoci online platformy pro spolupráci Learning Village, což prospívá jejich práci specializovaných pedagogů. Special Educational Needs 11

12 ITÁLIE: Centro Educativo Italo Svizzero Rimini Komunikace na dálku mezi školou a domovem pro těžce postižené studenty Nadace Asphi Foundation pracuje mnoho let na integraci dětí a mladých lidí s postižením do společnosti využíváním inovačních technologií. Multidisciplinární přístup nadace zahrnuje rodinu, děti, učitele, spolužáky a celou řadu terapeutů a technologických expertů. Mladý student jménem Luca trpí Werdnig-Hoffmanovým syndromem, který jej upoutal na lůžko, kromě krátkých chvil, které může každý den strávit na vozíku. Luca je napojen na přístroje zajišťující životní funkce a nemůže mluvit. Jeho reziduální a vůlí řízené pohyby jsou omezeny na používání jednoho prstu na každé ruce a pohyb očí, jimiž vyjadřuje ano nebo ne. Může také komunikovat pomocí symbolického komunikátoru. Luca dokáže používat počítač, avšak pouze pomocí track-ballu a malého, velice citlivého snímače tlaku. Nadace Asphi Foundation spolu s učiteli podporuje Lucu již od předání počítače KidSmart do jeho místní základní školy, aby využíval svůj domácí počítač jako spojení se svou třídou. Zlepšená výuka i samotné učení využíváním ICT Učitelé na základní škole rovněž chtěli vylepšit své používání informačních a komunikačních technologií, aby mohli lépe podporovat studenty v učení. Nadace Asphi Foundation spolupracovala s personálem školy na návrhu dvou druhů činností: použití nástrojů ICT k podpoře vzdálené komunikace, aby se snížila izolace Lucy od ostatních dětí, vytvoření multimediálního obsahu, který bude podporovat školní studijní plán. Učitelé byli zapojeni do školicích lekcí a mají nyní dostatečné znalosti, aby mohli navrhovat nové výukové materiály a aktivity, které v sobě zahrnují inovační použití ICT, a to nezávisle na odbornících z nadace Asphi Foundation. Použitá technologie představovala speciální počítač KidSmart Early Learning Centre a domácí osobní počítač pro Lucu. Využily se také technologie jako instant messaging (posílání rychlých zpráv), přenos hlasu přes IP a také videokonference, webové kamery 12

13 a mikrofony. Učitelé se také naučili začlenit zpracování textu, grafiky a prezentací včetně animací, hypertextových odkazů a výukového softwaru, aby tím zlepšili své vzdělávací postupy. Vítězství pro Luca i pro školu Lucovi se podařilo začlenit do třídních činností, což mu umožnilo být pravidelně ve styku s jeho spolužáky. Zvládl nové dovednosti a zvýšil svou samostatnost. Jeho rodina cítila, že je Luca efektivně zapojen do dění ve třídě, i když se účastní z domova. Učitelé získali nové odborné znalosti a nadace Asphi Foundation rozšířila svou výzkumnou práci o návrhy řešení, která budou splňovat Lucovy velmi specifické speciální potřeby. Virtuální přítomnost Luca ve třídě byla pro nás všechny velkou výzvou, tvrdí učitelé. Tento projekt nám umožnil objevit celou řadu nových cest, jak komunikovat, abychom vyšli vstříc Lucovým potřebám a usnadnili jeho vztah se spolužáky. Nejprve to bylo velmi obtížné, nejenom profesionálně a kognitivně, ale také emocionálně. Všichni jsme měli příležitost dále vyrůst a naučit se více přemýšlet o potřebách každého z nás. Naučili jsme se používat nástroje a materiály, o kterých jsme dříve ani neuvažovali, a objevili jsme nečekané schopnosti v každém z nás! Vyučující v CEIS Centro Educativo Italo Svizzero v Rimini Special Educational Needs 13

14 IZRAEL: mateřská školka Achva Kiryat-Shemona Nový začátek pro děti imigrantů z Afriky Již poslední 2 roky nadšeně využívá počítače Kidsmart 32 dětí z mateřské školy Achva (Bratrství) v Kiryat- Shemona. Skupinu dětí v mateřské školce částečně tvoří nově příchozí imigranti z Etiopie. Kromě každodenních starostí, které obnáší příchod do nové země, čelí tato komunita mnoha dalším závažným potížím jako jazyková bariéra, vyšší standardy výuky nebo nové technologie, se kterými se předtím nesetkali. Ekonomická situace imigrantů z Etiopie je velmi špatná. Jsou dlouhodobě umístěni v dočasných příbytcích a pořízení si vlastního počítače je pro ně téměř nemožné. Tento fakt zvyšuje význam počítače KidSmart v mateřské školce, protože se jedná o jediný přístup těchto dětí k jakékoliv formě informačních technologií. Počítačové programy pro Kidsmart jsou k dispozici v hebrejštině, což umožňuje dětem lehčí dostupnost a pomáhá jim učit se nový jazyk zábavnou formou. Děti obvykle pracují s počítači KidSmart ve dvojicích s pomocí svých učitelů. Mateřská školka klade velký důraz na koncept rovnosti, protože věří, že každé dítě si zaslouží možnost práce s počítačem, obzvláště proto, že tyto nástroje byly pro ně předtím zcela neznámé. Hlavní koncept spočívá v tom, že počítač je významným nástrojem, který pomáhá kompenzovat nevýhody a umožňuje rozvoj dětí. Počítač je mnohostranným nástrojem, který nabízí vizuální a hlasovou zpětnou vazbu. Kromě toho dodává dětem, ale také jejich rodičům pocit sebedůvěry a novou víru ve vlastní schopnosti. Ve společnosti často vidíme děti, které pracují nebo si hrají s počítačem samostatně, ale v této mateřské školce učitelé a rodiče využívají počítače jako sociálního nástroje, který děti spojuje, podporuje spolupráci a rozšiřuje komunikaci. Rodiče oceňují především přínos tohoto nástroje jejich dětem. Jsou přesvědčeni, že získané zkušenosti a dovednosti děti v budoucnu využijí. Výuka na míru a rozvoj klíčových dovedností Kromě toho učitelé v nedávné době nabídli každému dítěti čas vyhrazený samostatné výuce s počítačem, který by zohlednil jejich styl učení a přizpůsobil se individuálním potřebám. Každé dítě má jiné cíle, potřeby a schopnosti, takže jsou programy a činnosti voleny tak, aby podporovaly jejich vývoj včetně lepšího porozumění vlastní kultury a kultury v jejich nové zemi. Jedno 14

15 Podle vyučujících děti v této mateřské školce prokazují výjimečný zájem o práci s programy KidSmart. Zlepšily své chápání času a prostoru a dále lépe porozuměly číslům díky používání výukového střediska KidSmart Early Learning Centre. Děti imigrantů získaly skvělý nástroj, který byl důvěrně známý izraelským dětem, ale pro ně to byl velmi obohacující zážitek, tvrdí Shoshana Binyaminová, ředitelka mateřské školy. dítě mělo problémy s orientací, takže učitelka ve školce vytvořila praktickou hru na základě softwaru KidSmart, používající přitom barevný koberec. Toto dítě mělo problémy s představivostí při pohybu v různých směrech, ale poté, co se účastnilo praktických aktivit s kobercem pod vedením učitele, se vrátilo k abstraktnějším, symbolickým aktivitám na počítači s mnohem vyšším stupněm porozumění a práci si užívalo daleko více. Special Educational Needs 15

16 JIŽNÍ AFRIKA: středisko Carel du Toit Kapské město V Kapském městě technologie hovoří s hluchými dětmi Bez pomoci specialistů bude neslyšící dítě s velkou námahou bojovat, aby porozumělo mluvenému slovu, a bez schopnosti efektivní komunikace s lidmi okolo sebe se také může jeho emoční a osobní rozvoj výrazně opozdit. Pedagogové proto věří, že čím dříve dítě se ztrátou sluchu získá pomoc, tím snazší pro něj bude integrace do společnosti. Z tohoto důvodu profesor Carel du Toit založil centrum v nemocnici Tygerberg v Kapském městě, které poskytuje velmi malým dětem základní výuku mluveného projevu a jazyka přirozeným způsobem. Cílem střediska je umožnit každému dítěti navštěvovat běžnou školu a od roku 2004 pomáhají místnímu personálu k dosažení tohoto ambiciózního plánu tři počítačové jednotky KidSmart. Softwarové programy doplňují jiné lekce, které se zaměřují především na rozvoj jazyka a vzhledem k tomu, že děti považují hodiny strávené před obrazovkou počítače za zábavu, jsou tyto lekce velmi oblíbené a úspěšné. Software je pro děti snadno srozumitelný a skrze práci v různých programech si osvojují důležité sociální a poznávací dovednosti. Personál se shoduje, že jednotky KidSmart též plní funkci hodnotícího nástroje, který jim umožňuje posuzovat individuální pokrok každého dítěte. Přestože některé činnosti s počítači KidSmart vyžadují určité jazykové dovednosti, což může být pro děti se sluchovým postižením náročné, učitelé jsou přesvědčeni, že jednotky KidSmart jim pomáhají v přípravě žáků na běžné vzdělání. Sdílený svět informací Vedle poskytování podpory pro hluché děti provozuje centrum Carel du Toit také projekt Community Outreach určený pro děti se zvláštními potřebami. Prostřednictvím tohoto projektu vybírá personál malou skupinu z dětí žijících v blízké komunitě Khayelitsha a umožňuje jim navštěvovat hodiny výuky. Tyto děti mají velmi omezený přístup ke knihám, elektřině a dalším základním potřebám, které ostatní mládež považuje za samozřejmou věc, včetně počítačů. Jednotky KidSmart otevřely těmto mladým žákům cestu k technologiím, tvrdí Inge 16

17 Karitzingerová, učitelka centra. Odstranily dětské obavy z neznáma a umožnily jim přístup do světa informací. Důležitou součástí struktury výuky je systém přátel, ve kterém si děti volí partnery nebo skupiny jednotlivců, s nimiž budou pracovat a tím se navzájem podporují při práci s programy a nabízejí pomoc těm, kteří si neví rady. Jednotky proto neumožňují dětem pouze stát se počítačově gramotnými a získat více znalostí o okolním světě, ale také jim napomáhají v sociálním vývoji. Studenti jsou takto schopní vytvářet si vztahy a přátelství, nabízet si vzájemně pomoc, rady a povzbuzovat se. Special Educational Needs 17

18 JIŽNÍ AFRIKA: škola Vista Nova Kapské město Překonávání bariér v učení Děti s mozkovou obrnou a dalšími poruchami učení se mohou zapsat do školy Vista Nova ve čtvrti Rondebosch v Kapském městě již od věku tří let, protože specialisté věří, že včasný začátek vzdělávání je nezbytný. Zde se přidávají k dětem z komunity Western Cape, jejichž poruchy učení a fyzické potřeby jim brání v navštěvování běžných škol. Škola také podporuje děti z chudých či jinak znevýhodněných rodin. Tito žáci tvoří asi 18 % z celkem 400 studentů školy Vista Nova. Každé dítě je podporováno v překonávání bariér v učení prostřednictvím příslušných vzdělávacích a terapeutických služeb, které jim umožní maximálně využít jejich potenciál. Personál se zaměřuje na každé dítě jako jednotlivce, pomáhá jim s jazykem, schopnostmi vnímání, jemnou a hrubou motorickou koordinací pohybu a také s rozvojem poznávání a se sociálním a emocionálním rozvojem. V roce 2004 společnost IBM South Africa darovala škole Vista Nova pět jednotek KidSmart, které měly okamžitý dopad. Počítače KidSmart barevně rozjasnily třídy a současně podpořily děti v rozvoji jejich sociálních schopností v mnoha směrech. Učitelé rychle zjistili, že jednotky jsou ideálním nástrojem výuky v jejich klíčových oblastech. Děti se například setkávají se symbolickým znázorňováním, získávají povědomí o jazyce a číslech a následně rozvíjejí svou gramotnost a znalosti počtů. Softwarové programy a aktivity jsou dobře integrovány do výukových plánů a jsou vybírány tak, aby byly propojené s částí osnov, které jsou ve třídách vyučovány. Jednotky se proto staly doplňkovým zdrojem výuky a zároveň pomáhají dětem zvládnout lépe porozumět procesu společného sdílení. Čas strávený s počítači také pomáhá malým dětem zlepšit jejich vyjadřování a popis věcí. Zatímco personál dohlíží na výuku, děti jsou podněcovány používat počítače společně se svými vrstevníky. To vedlo učitele k vytvoření systému přátel, kdy děti sedí u počítačů ve dvojicích. Někdy si žáci mohou svého kamaráda zvolit, jindy jsou pokročilejší děti párovány s těmi slabšími, což vede k vynikajícím výsledkům. Porozumět světu okolo sebe Jednotky KidSmart pomáhají dětem překonávat bariéry v mnoha směrech. Obecně se jejich hrubá i jemná motorika 18

19 zlepšuje díky používání klávesnice. Učitelé si také mimo jiné všimli zlepšení představivosti a kreativity žáků a rozdělení rolí při hrách. Důležitým faktem je, že počítače pomáhají dětem vytvářet základy matematiky a myšlení, které dětem umožňuje pochopit smysl okolního světa. Díky sestavě KidSmart si žáci osvojují základní jazykové a myšlenkové procesy, na jejichž základě dále staví, zatímco počítačové jednotky v nich podporují kreativní myšlení a logické uvažování. Některé děti získaly díky programům, které považují za zábavu, sebedůvěru a dokáží dokončovat úkoly bez naší pomoci, říká Peta Johnsonová, učitelka školy. Jiní zase prospívají lépe emočně a sociálně, a to především díky časté spolupráci ve skupinách. Děti se naučily čekat, až se na ně dostane řada, pomáhat ostatním s používáním počítače a přijímat pomoc od ostatních, když sedí u počítače společně. Tyto sociální dovednosti jsou neocenitelné pro všechny děti a obzvláště pak pro ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Special Educational Needs 19

20 NĚMECKO: Käpt n Browser Integrationkita Berlín Napišme společně hru Mateřskou školu Käpt n Browser Integrationkita na ulici Salvadore- Allende v Berlíně navštěvuje 125 dětí ve věku od 3 do 7 let. 27 z nich má speciální vzdělávací potřeby v důsledku postižení, například Downovým syndromem, poškození sluchu, tělesného postižení či poruchy učení. Několik let se mateřská školka výrazněji zaměřovala na integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a vzdělávání a v roce 2004 získala KidSmart Early Learning Centre. Počítačová stanice KidSmart je volně přístupná všem dětem a je umístěná ve třídě pro skupinu 15 dětí různého věku, z nichž 4 mají speciální vzdělávací potřeby. Vyučující vzájemně spolupracují, aby doplnili své IT znalosti a podpořili nové nápady při používání technologií kreativním způsobem vedoucím k rozvoji znalostí, dovedností a sebedůvěry dětí. Jedním z nedávných projektů byla příprava rozhlasové hry na základě příběhu Hladová housenka. Všichni k sepsání hry přispěli svým dílem a každé dítě se hry zúčastnilo, buď ztvárněním konkrétní role nebo zajištěním doprovodné hudby. Hra byla zaznamenána a uložena společně s výkresy a fotografiemi dětí do počítače KidSmart. Vše bylo také uloženo na CD nosiče, aby si celou hru mohly rodiny vychutnat společně také doma. Vyučující zjistili, že počítač KidSmart nabízí možnosti, jak handicapovaným dětem obohatit výuku, a rozšiřuje kapacitu učitelů, aby mohli vyhovět individuálním potřebám všech dětí. Sedmiletý Henrik má Downův syndrom. Velmi snadno ztrácí při jakékoliv činnosti pozornost a je stále v pohybu. Zkušenosti však ukázaly, že je při práci s počítačem KidSmart často schopen se koncentrovat alespoň 15 minut na jednu výukovou činnost a dokáže se plně věnovat pouze dané hře. Komunikace a pocit úspěchu Justinovi jsou 4 roky a je sluchově postižený. Speciální počítačový program mu pomáhá učit se znakovou řeč. Rád se učí s počítačem KidSmart Early Learning Centre, protože mnoho jeho programů pracuje s vizuální komunikací. Jeho komunikace s ostatními dětmi se také výrazně zlepšila, protože i ostatní děti se rády učí znakovou řeč na počítači! Marvin a Noah, kterým je 6 let, trpí oba poruchou učení. Rádi však pracují s programem Dovednosti myšky Millie, 20

21 protože činnosti v rámci tohoto programu jim umožňují dosáhnout úspěchu a hry mohou opakovat tak často, jak si přejí. Tím si zároveň budují svůj pocit nezávislosti, ovládání a sebeúcty. Počítač KidSmart nabízí přístup k informačním a komunikačním technologiím každému dítěti žádné z nich není z dění vyloučeno v důsledku svého postižení! tvrdí Lila Voss, ředitelka mateřské školy. Učí i ostatní Vyučující v mateřské škole v ulici Salvadore-Allende již umí s ICT technologiemi zacházet tak dobře, že nyní mohou nabízet ICT školení ostatním učitelům. V současnosti pracují na jednotném tématu Čím chci být, až budu velký. Patří sem rozhovory dětí se svými přáteli a rodiči na toto téma a jejich nahrávání. Děti také kreslí obrázky a pořizují digitální fotografie, aby rozhovory ilustrovaly, a zachycují i příběhy rodičů, kteří jim vyprávějí o svých vlastních snech, které měli jako děti v mateřské školce. Třídy podnikají výlety do místních institucí, například na policejní stanici nebo do divadla. Jeden z učitelů pak ukládá výsledky této práce do prezentace v programu PowerPoint se zvukem i grafikou. Děti se vždy velmi těší, až si ji budou moci přehrát a vysvětlit svou práci návštěvám, připomínají si tak své zážitky a mají příležitost procvičovat prezentační schopnosti a současně zlepšovat porozumění a uznání lidí okolo sebe. Special Educational Needs 21

22 POLSKO: Przedszkole Integracyjne #38 Varšava Dobrý start do života V Polsku začíná povinná školní docházka v sedmi letech, přičemž předškolní zařízení navštěvuje asi polovina všech dětí. Integrovaná předškolní zařízení, jako je například Przedszkole Integracyjne číslo 38 ve Varšavě, jsou otevřena dětem s vývojovými problémy i zdravým dětem bez handicapů. Škola funguje více než deset let a má několik sekcí, které zahrnují různé věkové skupiny včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V posledním školním roce byly KidSmart programy používány jak dětmi v integrovaných třídách, které nevyžadují speciální pomoc, tak i žáky, kteří se nacházejí v adaptační části. Tito žáci mají například Dawnův syndrom, mozkovou obrnu, poruchy učení nebo opožděný motorický vývoj. Učitelé měli při zavádění počítačů KidSmart do mateřské školky dva cíle. Zaprvé chtěli pomoci dětem rozvinout schopnosti zásadní pro jejich další vzdělávací proces, a zadruhé chtěli používat programy, které podporují vzdělávací plán školy. Vysoko na seznamu byly jazykové a matematické znalosti, například schopnost určovat čas a počítat, stejně jako rozšíření dětských znalostí a porozumění světu. Po zaškolení v používání počítačů se personál ihned zaměřil na děti v nultých třídách, kterým je šest let, přičemž většina žáků má každý den dvě lekce s počítači, jednu brzy ráno a druhou odpoledne. Škola je natolik spokojena s výsledky, že nyní rozšířila používání počítačů KidSmart také na mladší děti. Škola byla vždy u rodičů oblíbená, ale po obdržení dvou počítačů KidSmart darem od společnosti IBM v roce 2004 se stala ještě oblíbenější. Díky výuce s podporou počítačů ve svém portfoliu a jednotkám KidSmart, které umožňují personálu učit netradičními způsoby, nemá škola rozhodně nouzi o nově zapsané děti. Protože vyučující poznali, že se děti nejrychleji naučí, když si hrají a spolupracují ve skupině se svými vrstevníky a stejně tak s dospělými, považují počítače KidSmart za atraktivní doplňkový způsob, jak podporovat interakci a tím zvýšit tempo výuky žáků. Všichni žáci, ti se speciálními potřebami i ti bez nich, jsou velmi zapálení pro práci na počítačích KidSmart a jsou ochotní procvičovat počítání pomocí takových programů, jako je například Cookie Factory, tvrdí Katarzyna Czarnocinská, 22

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L. Soubor obrázků pro výuku a vytváření strukturovaných úloh Soubor obrázků vytvořených z různých učebních pomůcek umožňuje využívat efektivnější výukové metody a výuka je v mnoha ohledech zajímavější jak

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních zařízeních kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Název dílčího projektu / projektového dne Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Dobalová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika Ing. Josef Koch / informační technologie

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více