IBM KidSmart Early Learning Programme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM KidSmart Early Learning Programme"

Transkript

1 IBM KidSmart Early Learning Programme Případové studie z 15 zemí o zkušenostech s využitím počítače KidSmart pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2 PŘEDMLUVA Larry Hirst, Chairman IBM EMEA 02

3 V dnešním světě globální ekonomiky mohou právě znalosti být tím rozhodujícím faktorem, zda bude ekonomika země nebo celého regionu úspěšná či nikoliv. Také proto vlády po celém světě přiznávají, že dosažení vyšší úrovně vzdělávání je základem pro získání a udržení zaměstnání a pro zajištění konkurenceschopnosti v dlouhodobém měřítku. Společnost IBM zavedla program IBM KidSmart Early Learning, aby pomohla zvýšit celkovou úspěšnost studentů a překlenout digitální propast mezi těmi, kteří mají přístup k informačním technologiím, a ostatními, kteří tuto výsadu nemají. Program odráží skutečnost, že mnoho dětí dnes žije v prostředí plném informací, které může i velmi malé děti naučit novým formám kreativity, komunikace a spolupráce. Právě tyto dovednosti jsou klíčové pro vzdělávání a práci v prostředí znalostní ekonomiky. Informační technologie umožňují dětem učit se jiným způsobem, než byly dosud zvyklé, a mohou být obzvláště přínosné u znevýhodněných dětí, o čemž také vypovídají případové studie v této publikaci. Příklady prezentují různé způsoby výuky v rámci programu KidSmart a jejich přínosy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ukazují, jaké nové příležitosti program otevírá pro rozvoj těchto dětí a jak jim pomáhá uplatnit jejich potenciál. Do konce roku 2008 darovala společnost IBM více než počítačových jednotek KidSmart komunitám se znevýhodněnými dětmi ve 30 zemích v Evropě, na Středním Východě a v Africe počítače KidSmart se tak dostanou k více než půl miliónu dětí. Kromě toho více než začínajících pedagogů prošlo školením, jak učit za pomoci informačních technologií, a to prostřednictvím našeho partnerství s ministerstvy školství. Jednotky KidSmart tak sehrály důležitou roli při nastartování inovací ve výukových a učebních metodách. Společnost IBM toto samozřejmě nedělá sama. Náš úspěch závisí na partnerství s organizacemi zaměřenými na vzdělávací zařízení pro nejmenší, například ministerstva školství a další přední profesionální instituce. Bez nich bychom těchto výsledků nedosáhli. Jedná se o převratné období ve vzdělávání a já doufám, že se vám následující řádky o tom, jak nové postupy mohou měnit životy budoucích generací a zároveň přispívat k dlouhodobé ekonomické prosperitě nás všech, budou líbit a třeba vás i inspirují. Larry Hirst Chairman IBM Evropa, Střední východ a Afrika Special Educational Needs 03

4 ČESKÁ REPUBLIKA: Mateřská školka Mezholezy Mnoho zábavy, ale také skutečné přínosy Počítačová jednotka KidSmart Early Learning Centre se stala opravdovým magnetem pro znevýhodněné děti v Mezholezech, vesnici na západě České republiky. Více než polovina dětí v místní mateřské škole pochází ze sociálně znevýhodněných rodin. Školka motivuje děti k pravidelné docházce a přitažlivost počítače KidSmart se v tomto případě ukázala jako neodolatelná. Děti získávají cenné dovednosti, které jim pomohou při nástupu do základní školy bez toho, aby byly znevýhodněny v důsledku svého sociálního původu. Díky interakci s programy se všechny děti společně učí sociální integraci, čímž školka podporuje princip rovných příležitostí. Společnost IBM darovala počítač KidSmart mateřské školce v Mezholezech v roce Projekt se stal velmi úspěšným nejen proto, že motivuje děti ze sociálně znevýhodněných rodin, aby navštěvovaly školku každý den, ale také díky tomu, že učí děti hrou a zlepšuje jejich znalosti a dovednosti. Jiní lidé, jiné zvyky Když tyto děti nastoupí na základní školu, je jejich vzdělání a obecné znalosti v řadě případů na nižší úrovni. Vyučující se zaměřují na činnosti, které podporují přirozené schopnosti dětí zpívat, tančit a hrát si, ale snaží se rozvíjet i jejich kreativitu. Tento přístup má velmi pozitivní dopad na integraci žáků ze sociálně vyloučených komunit. Není pochyb, že počítač KidSmart činí výuku pro děti přitažlivější a příjemnější, ale zároveň jim umožní získat základní znalosti práce s počítačem. Podle Boženy Burdové, ředitelky mateřské školy v Mezholezech se žáci zlepšují v komunikaci a spolupráci s ostatními a současně tak zlepšují své sociální dovednosti. Jedním z nejvíce patrných přínosů počítače je i to, že děti se u něj uklidní a jsou schopny se více soustředit. Děti také těží z individuálních a skupinových hodin, kdy s nimi učitelé pracují ruku v ruce u počítače. 04

5 Diskuse ve třídě se často vztahují k počítačovým programům, z nichž některé se týkají různých zemí, zvyků, lidí nebo například počasí v různých částech světa, což dětem umožňuje lépe pochopit rozdíly, ale i podobnosti mezi lidmi s různým kulturním a etnickým původem. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí tak získávají mnohé dovednosti, které plně využijí při nástupu na základní školu. Special Educational Needs 05

6 DÁNSKO: Herning Vynikající výsledky inovativních vzdělávacích projektů v Dánsku Společnost IBM darovala 45 speciálních dětských počítačů KidSmart do mateřských škol a předškolních vzdělávacích institucí v dánské městě Herning jako součást veřejného inovačního projektu. Výsledky již nyní ukazují nárůst sociálních a komunikačních dovedností a zlepšení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt se zaměřil na výuku těch nejmenších a sociálního začlenění do škol jak dětí z cizích zemí, tak i dětí s tělesným postižením či poruchami učení. Rozsáhlá spolupráce s městským úřadem Herning 45 výukových stanic KidSmart Early Learning Centres bylo umístěno do mateřských školek a ostatních institucí po celém regionu a dnes jsou již zcela běžnou součástí každodenního života dětí i jejich výuky. Na konci června navštívili Herning dva zástupci společnosti IBM, aby se přesvědčili, jak jsou speciální výukové jednotky KidSmart Early Learning Centres využívány v praxi a aby si vyslechli dosavadní zkušenosti a výsledky tohoto inovačního projektu. Navštívili tři třídy v mateřských školách, které se do projektu zapojily, a na vlastní oči mohli vidět, jak se děti s počítači KidSmart sžily. Učitelé se pak také podělili o své zkušenosti s využitím jednotek KidSmart při výuce. Vynikající výsledky Výsledky byly naprosto kladné. Herning byl schopen za pomoci IT expertů z radnice vytvořit dobře fungující systém. To znamená, že zúčastněné školky mohou používat počítače KidSmart v maximálním možném rozsahu. Současně proběhlo zaškolení vyučujících, aby mohli počítače efektivně zařadit do své výuky. Sociální a komunikační dovednosti dětí se zlepšily. Počítače velmi dobře doplňují vzdělání dětí a umožňují jim využít to, co se naučí ve třídě, když si hrají. Toto jsou některé z mnoha pozitivních přínosů: Děti si hrají společně, bez ohledu na etnický původ. Neexistují žádné rozdíly mezi dívkami a chlapci, když sedí a pracují u počítače. Všichni vzájemně spolupracují a mají společný cíl. 06

7 Děti se učí střídání při používání počítače dokonce bez pomoci učitele. Děti v běžných třídách se učí porozumět dětem v třídách se speciální výukou. Po prvním roce využívání počítačů KidSmart se děti naučily, jak se připojit na internet a například vytvářet zajímavé multimediální prezentace. Special Educational Needs 07

8 FRANCIE: škola Jean Moulin Vannes Projekt se stal více než jen hrou Děti ze školy Jean Moulin ve městě Vannes na západě Francie využily své dva počítače KidSmart k vytvoření interaktivní hry, kterou hrdě prezentovaly na jedné ze školních besídek. Úspěch projektu byl významný také díky tomu, že několik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami neumí číst a některé z nich nikdy předtím počítač nepoužívaly. Žáci v integrovaných třídách pracovali jako tým na vývoji hry postavené na disku CD-ROM, získávali počítačové znalosti, zlepšovali svoji jazykovou vybavenost a současně se učili poznávat svět kolem nich. Projekt byl součástí ambiciózního programu, jehož cílem bylo podpořit místní školáky, aby se dozvěděli více o okolním životním prostředí, obzvláště o oblasti mokřin a současně zlepšili své jazykové schopnosti. Třídu tvořilo 12 žáků ve věku 6 až 12 let, přičemž každý z nich měl různé stupně poruchy učení. Na začátku projektu byli proto žáci rozděleni do smíšených týmů podle svých schopností. Když se děti s pomocí učitele rozhodly vytvořit interaktivní hru, začaly do počítače vkládat text, obrázky a fotografie a vytvořily tak soubor 12 hádanek s možností výběru z více odpovědí. Škola projekt rozšířila o používání skeneru a digitálního fotoaparátu, čímž posílila znalosti dětí v práci s moderními technologiemi. Zdatnější děti ze třídy pak vytvořily odkazy na stránky, aby se hráči mohli pohybovat mezi stránkami jednoduchým stisknutím tlačítka a nalézat tak nápovědy k vyluštění hádanek. Každé dítě se účastnilo naplno, tvrdí Céline Albrespyová, učitelka v integrované třídě. Zatímco některé děti pracovaly na tvorbě odkazů a vkládání textu, ostatní nahrávaly vlastní hlasy, aby si hru mohli zahrát i ti, kteří neumějí číst, jednoduchým poslechem nápovědy. Schopnější žáci pomáhali ostatním a postupně nabývali více samostatnosti, tudíž nepotřebovali tolik pomoci od učitelů. Uvedení do života Všechny děti se učily o barvách, typech písma a rozdílu mezi velkými a malými písmeny a seznámily se s ovládáním myši. Plakáty a soubor vypsaných 08

9 pravidel pomohly dětem zapamatovat si, na kterou ikonu kliknout, a obsahovaly tipy, jak provést určité úkoly, například podtrhnout nebo zvýraznit text. Ergonomie počítačů KidSmart se sedátky a bočními panely brání dětem, aby se rozptylovaly okolním děním. Učitelé jsou přesvědčeni, že tento projekt by bez počítačů KidSmart nebylo možné uskutečnit. Dříve se spoléhali na počítač umístěný v počítačové učebně, takže vše, co děti vytvořily, muselo být uloženo a následně přenášeno a děti se tak přesouvaly z místnosti do místnosti. Díky svým vlastním počítačům KidSmart propojeným do sítě mají děti vše potřebné na jednom místě a mohou se plně soustředit na práci i zábavu. Special Educational Needs 09

10 IRSKO: základní škola Holy Spirit Kilkenny Velké povzbuzení pro nováčky Učitelé na základní škole Holy Spirit v irském Kilkenny se specializují na výuku dětí s autismem a pro své mladé žáky zkoumají potenciál činností spojených s počítačem. Většina dětí ve škole je postižena autismem a některé z nich mají další typ postižení jako například poruchy řeči nebo sluchu. V roce 2005 do školy nastoupil dvojnásobek dětí, proto školu potěšila nabídka tří speciálních počítačů KidSmart Early Learning Centres, díky nimž by děti měly neomezený přístup k počítačům každý den. Když počítače do školy dorazily, vzbudilo to velké nadšení a speciální pedagogové strávili s dětmi mnoho času, aby se s počítači a programovým vybavením seznámili. Pro autistické děti je velice důležitá pevná struktura dne tak, aby věděly, co se v daný čas bude odehrávat a jaké chování se od nich očekává. Proto bylo velmi důležité, aby vyučující pro děti sestavili řád, a ony věděly, kdy na ně přijde řada u počítače. Počítače byly umístěny za přepážkou, aby nerozptylovaly zbytek třídy. Děti rychle pochopily, že když se nachází v prostoru s počítačem, nastal jejich čas. Děti pracují samostatně nebo ve dvojicích, což rozvíjí jejich sociální dovednosti a pomáhá jim lépe pochopit princip střídání. Při práce u počítače se řídí lekcemi, které pro ně připravili učitelé tak, aby byly v souladu s jejich učebními plány. Barevné, dětem na míru šité prostředí Počítače KidSmart mají speciální výhody pro děti s autismem, které jsou více motivovány tím, že interakce s počítačem nepůsobí odstrašujícím dojmem a není tu vyžadována přímá spolupráce s ostatními. Milují barevné, dětské prostředí, které tvoří jasně vyznačený počítačový prostor, protože dobře zapadá do jim známého strukturovaného prostředí, na které jsou zvyklé. Programy jsou propojeny s tím, co se vyučuje ve třídě, a žáci mohou používat počítače pro další procvičování nebo rozšíření této výuky. Pro vyučující jsou počítače KidSmart obzvláště užitečné, a to hlavně při práci s dětmi s poruchami řeči. Snáze tak mohou zjistit, zda dítě pochopilo určitý koncept, například pokud jde o vnímání malých a velkých hodnot v matematice nebo předložky v jazyce. 10

11 Každý z nás vidí přínosy, říká Karen Lowtherová, ředitelka školy. Žáci se učí vizuální, zábavnou formou a v bezpečném prostředí zlepšují své technologické dovednosti takovým způsobem, který je vhodný pro autistické děti. Jejich sebedůvěra roste stejně jako jejich komunikační a herní dovednosti. Rodiče, kteří se rovněž podílejí na výuce, byli pozváni do třídy, aby viděli, jak jejich děti používají počítače KidSmart, a mohou také získat další informace na webových stránkách. Profesionální dovednosti učitelů se díky přístupu ke speciálnímu softwaru a pracovním stanicím zaměřeným na děti vylepšují. Mohou také procházet tipy pro výuku a zkušenosti za pomoci online platformy pro spolupráci Learning Village, což prospívá jejich práci specializovaných pedagogů. Special Educational Needs 11

12 ITÁLIE: Centro Educativo Italo Svizzero Rimini Komunikace na dálku mezi školou a domovem pro těžce postižené studenty Nadace Asphi Foundation pracuje mnoho let na integraci dětí a mladých lidí s postižením do společnosti využíváním inovačních technologií. Multidisciplinární přístup nadace zahrnuje rodinu, děti, učitele, spolužáky a celou řadu terapeutů a technologických expertů. Mladý student jménem Luca trpí Werdnig-Hoffmanovým syndromem, který jej upoutal na lůžko, kromě krátkých chvil, které může každý den strávit na vozíku. Luca je napojen na přístroje zajišťující životní funkce a nemůže mluvit. Jeho reziduální a vůlí řízené pohyby jsou omezeny na používání jednoho prstu na každé ruce a pohyb očí, jimiž vyjadřuje ano nebo ne. Může také komunikovat pomocí symbolického komunikátoru. Luca dokáže používat počítač, avšak pouze pomocí track-ballu a malého, velice citlivého snímače tlaku. Nadace Asphi Foundation spolu s učiteli podporuje Lucu již od předání počítače KidSmart do jeho místní základní školy, aby využíval svůj domácí počítač jako spojení se svou třídou. Zlepšená výuka i samotné učení využíváním ICT Učitelé na základní škole rovněž chtěli vylepšit své používání informačních a komunikačních technologií, aby mohli lépe podporovat studenty v učení. Nadace Asphi Foundation spolupracovala s personálem školy na návrhu dvou druhů činností: použití nástrojů ICT k podpoře vzdálené komunikace, aby se snížila izolace Lucy od ostatních dětí, vytvoření multimediálního obsahu, který bude podporovat školní studijní plán. Učitelé byli zapojeni do školicích lekcí a mají nyní dostatečné znalosti, aby mohli navrhovat nové výukové materiály a aktivity, které v sobě zahrnují inovační použití ICT, a to nezávisle na odbornících z nadace Asphi Foundation. Použitá technologie představovala speciální počítač KidSmart Early Learning Centre a domácí osobní počítač pro Lucu. Využily se také technologie jako instant messaging (posílání rychlých zpráv), přenos hlasu přes IP a také videokonference, webové kamery 12

13 a mikrofony. Učitelé se také naučili začlenit zpracování textu, grafiky a prezentací včetně animací, hypertextových odkazů a výukového softwaru, aby tím zlepšili své vzdělávací postupy. Vítězství pro Luca i pro školu Lucovi se podařilo začlenit do třídních činností, což mu umožnilo být pravidelně ve styku s jeho spolužáky. Zvládl nové dovednosti a zvýšil svou samostatnost. Jeho rodina cítila, že je Luca efektivně zapojen do dění ve třídě, i když se účastní z domova. Učitelé získali nové odborné znalosti a nadace Asphi Foundation rozšířila svou výzkumnou práci o návrhy řešení, která budou splňovat Lucovy velmi specifické speciální potřeby. Virtuální přítomnost Luca ve třídě byla pro nás všechny velkou výzvou, tvrdí učitelé. Tento projekt nám umožnil objevit celou řadu nových cest, jak komunikovat, abychom vyšli vstříc Lucovým potřebám a usnadnili jeho vztah se spolužáky. Nejprve to bylo velmi obtížné, nejenom profesionálně a kognitivně, ale také emocionálně. Všichni jsme měli příležitost dále vyrůst a naučit se více přemýšlet o potřebách každého z nás. Naučili jsme se používat nástroje a materiály, o kterých jsme dříve ani neuvažovali, a objevili jsme nečekané schopnosti v každém z nás! Vyučující v CEIS Centro Educativo Italo Svizzero v Rimini Special Educational Needs 13

14 IZRAEL: mateřská školka Achva Kiryat-Shemona Nový začátek pro děti imigrantů z Afriky Již poslední 2 roky nadšeně využívá počítače Kidsmart 32 dětí z mateřské školy Achva (Bratrství) v Kiryat- Shemona. Skupinu dětí v mateřské školce částečně tvoří nově příchozí imigranti z Etiopie. Kromě každodenních starostí, které obnáší příchod do nové země, čelí tato komunita mnoha dalším závažným potížím jako jazyková bariéra, vyšší standardy výuky nebo nové technologie, se kterými se předtím nesetkali. Ekonomická situace imigrantů z Etiopie je velmi špatná. Jsou dlouhodobě umístěni v dočasných příbytcích a pořízení si vlastního počítače je pro ně téměř nemožné. Tento fakt zvyšuje význam počítače KidSmart v mateřské školce, protože se jedná o jediný přístup těchto dětí k jakékoliv formě informačních technologií. Počítačové programy pro Kidsmart jsou k dispozici v hebrejštině, což umožňuje dětem lehčí dostupnost a pomáhá jim učit se nový jazyk zábavnou formou. Děti obvykle pracují s počítači KidSmart ve dvojicích s pomocí svých učitelů. Mateřská školka klade velký důraz na koncept rovnosti, protože věří, že každé dítě si zaslouží možnost práce s počítačem, obzvláště proto, že tyto nástroje byly pro ně předtím zcela neznámé. Hlavní koncept spočívá v tom, že počítač je významným nástrojem, který pomáhá kompenzovat nevýhody a umožňuje rozvoj dětí. Počítač je mnohostranným nástrojem, který nabízí vizuální a hlasovou zpětnou vazbu. Kromě toho dodává dětem, ale také jejich rodičům pocit sebedůvěry a novou víru ve vlastní schopnosti. Ve společnosti často vidíme děti, které pracují nebo si hrají s počítačem samostatně, ale v této mateřské školce učitelé a rodiče využívají počítače jako sociálního nástroje, který děti spojuje, podporuje spolupráci a rozšiřuje komunikaci. Rodiče oceňují především přínos tohoto nástroje jejich dětem. Jsou přesvědčeni, že získané zkušenosti a dovednosti děti v budoucnu využijí. Výuka na míru a rozvoj klíčových dovedností Kromě toho učitelé v nedávné době nabídli každému dítěti čas vyhrazený samostatné výuce s počítačem, který by zohlednil jejich styl učení a přizpůsobil se individuálním potřebám. Každé dítě má jiné cíle, potřeby a schopnosti, takže jsou programy a činnosti voleny tak, aby podporovaly jejich vývoj včetně lepšího porozumění vlastní kultury a kultury v jejich nové zemi. Jedno 14

15 Podle vyučujících děti v této mateřské školce prokazují výjimečný zájem o práci s programy KidSmart. Zlepšily své chápání času a prostoru a dále lépe porozuměly číslům díky používání výukového střediska KidSmart Early Learning Centre. Děti imigrantů získaly skvělý nástroj, který byl důvěrně známý izraelským dětem, ale pro ně to byl velmi obohacující zážitek, tvrdí Shoshana Binyaminová, ředitelka mateřské školy. dítě mělo problémy s orientací, takže učitelka ve školce vytvořila praktickou hru na základě softwaru KidSmart, používající přitom barevný koberec. Toto dítě mělo problémy s představivostí při pohybu v různých směrech, ale poté, co se účastnilo praktických aktivit s kobercem pod vedením učitele, se vrátilo k abstraktnějším, symbolickým aktivitám na počítači s mnohem vyšším stupněm porozumění a práci si užívalo daleko více. Special Educational Needs 15

16 JIŽNÍ AFRIKA: středisko Carel du Toit Kapské město V Kapském městě technologie hovoří s hluchými dětmi Bez pomoci specialistů bude neslyšící dítě s velkou námahou bojovat, aby porozumělo mluvenému slovu, a bez schopnosti efektivní komunikace s lidmi okolo sebe se také může jeho emoční a osobní rozvoj výrazně opozdit. Pedagogové proto věří, že čím dříve dítě se ztrátou sluchu získá pomoc, tím snazší pro něj bude integrace do společnosti. Z tohoto důvodu profesor Carel du Toit založil centrum v nemocnici Tygerberg v Kapském městě, které poskytuje velmi malým dětem základní výuku mluveného projevu a jazyka přirozeným způsobem. Cílem střediska je umožnit každému dítěti navštěvovat běžnou školu a od roku 2004 pomáhají místnímu personálu k dosažení tohoto ambiciózního plánu tři počítačové jednotky KidSmart. Softwarové programy doplňují jiné lekce, které se zaměřují především na rozvoj jazyka a vzhledem k tomu, že děti považují hodiny strávené před obrazovkou počítače za zábavu, jsou tyto lekce velmi oblíbené a úspěšné. Software je pro děti snadno srozumitelný a skrze práci v různých programech si osvojují důležité sociální a poznávací dovednosti. Personál se shoduje, že jednotky KidSmart též plní funkci hodnotícího nástroje, který jim umožňuje posuzovat individuální pokrok každého dítěte. Přestože některé činnosti s počítači KidSmart vyžadují určité jazykové dovednosti, což může být pro děti se sluchovým postižením náročné, učitelé jsou přesvědčeni, že jednotky KidSmart jim pomáhají v přípravě žáků na běžné vzdělání. Sdílený svět informací Vedle poskytování podpory pro hluché děti provozuje centrum Carel du Toit také projekt Community Outreach určený pro děti se zvláštními potřebami. Prostřednictvím tohoto projektu vybírá personál malou skupinu z dětí žijících v blízké komunitě Khayelitsha a umožňuje jim navštěvovat hodiny výuky. Tyto děti mají velmi omezený přístup ke knihám, elektřině a dalším základním potřebám, které ostatní mládež považuje za samozřejmou věc, včetně počítačů. Jednotky KidSmart otevřely těmto mladým žákům cestu k technologiím, tvrdí Inge 16

17 Karitzingerová, učitelka centra. Odstranily dětské obavy z neznáma a umožnily jim přístup do světa informací. Důležitou součástí struktury výuky je systém přátel, ve kterém si děti volí partnery nebo skupiny jednotlivců, s nimiž budou pracovat a tím se navzájem podporují při práci s programy a nabízejí pomoc těm, kteří si neví rady. Jednotky proto neumožňují dětem pouze stát se počítačově gramotnými a získat více znalostí o okolním světě, ale také jim napomáhají v sociálním vývoji. Studenti jsou takto schopní vytvářet si vztahy a přátelství, nabízet si vzájemně pomoc, rady a povzbuzovat se. Special Educational Needs 17

18 JIŽNÍ AFRIKA: škola Vista Nova Kapské město Překonávání bariér v učení Děti s mozkovou obrnou a dalšími poruchami učení se mohou zapsat do školy Vista Nova ve čtvrti Rondebosch v Kapském městě již od věku tří let, protože specialisté věří, že včasný začátek vzdělávání je nezbytný. Zde se přidávají k dětem z komunity Western Cape, jejichž poruchy učení a fyzické potřeby jim brání v navštěvování běžných škol. Škola také podporuje děti z chudých či jinak znevýhodněných rodin. Tito žáci tvoří asi 18 % z celkem 400 studentů školy Vista Nova. Každé dítě je podporováno v překonávání bariér v učení prostřednictvím příslušných vzdělávacích a terapeutických služeb, které jim umožní maximálně využít jejich potenciál. Personál se zaměřuje na každé dítě jako jednotlivce, pomáhá jim s jazykem, schopnostmi vnímání, jemnou a hrubou motorickou koordinací pohybu a také s rozvojem poznávání a se sociálním a emocionálním rozvojem. V roce 2004 společnost IBM South Africa darovala škole Vista Nova pět jednotek KidSmart, které měly okamžitý dopad. Počítače KidSmart barevně rozjasnily třídy a současně podpořily děti v rozvoji jejich sociálních schopností v mnoha směrech. Učitelé rychle zjistili, že jednotky jsou ideálním nástrojem výuky v jejich klíčových oblastech. Děti se například setkávají se symbolickým znázorňováním, získávají povědomí o jazyce a číslech a následně rozvíjejí svou gramotnost a znalosti počtů. Softwarové programy a aktivity jsou dobře integrovány do výukových plánů a jsou vybírány tak, aby byly propojené s částí osnov, které jsou ve třídách vyučovány. Jednotky se proto staly doplňkovým zdrojem výuky a zároveň pomáhají dětem zvládnout lépe porozumět procesu společného sdílení. Čas strávený s počítači také pomáhá malým dětem zlepšit jejich vyjadřování a popis věcí. Zatímco personál dohlíží na výuku, děti jsou podněcovány používat počítače společně se svými vrstevníky. To vedlo učitele k vytvoření systému přátel, kdy děti sedí u počítačů ve dvojicích. Někdy si žáci mohou svého kamaráda zvolit, jindy jsou pokročilejší děti párovány s těmi slabšími, což vede k vynikajícím výsledkům. Porozumět světu okolo sebe Jednotky KidSmart pomáhají dětem překonávat bariéry v mnoha směrech. Obecně se jejich hrubá i jemná motorika 18

19 zlepšuje díky používání klávesnice. Učitelé si také mimo jiné všimli zlepšení představivosti a kreativity žáků a rozdělení rolí při hrách. Důležitým faktem je, že počítače pomáhají dětem vytvářet základy matematiky a myšlení, které dětem umožňuje pochopit smysl okolního světa. Díky sestavě KidSmart si žáci osvojují základní jazykové a myšlenkové procesy, na jejichž základě dále staví, zatímco počítačové jednotky v nich podporují kreativní myšlení a logické uvažování. Některé děti získaly díky programům, které považují za zábavu, sebedůvěru a dokáží dokončovat úkoly bez naší pomoci, říká Peta Johnsonová, učitelka školy. Jiní zase prospívají lépe emočně a sociálně, a to především díky časté spolupráci ve skupinách. Děti se naučily čekat, až se na ně dostane řada, pomáhat ostatním s používáním počítače a přijímat pomoc od ostatních, když sedí u počítače společně. Tyto sociální dovednosti jsou neocenitelné pro všechny děti a obzvláště pak pro ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Special Educational Needs 19

20 NĚMECKO: Käpt n Browser Integrationkita Berlín Napišme společně hru Mateřskou školu Käpt n Browser Integrationkita na ulici Salvadore- Allende v Berlíně navštěvuje 125 dětí ve věku od 3 do 7 let. 27 z nich má speciální vzdělávací potřeby v důsledku postižení, například Downovým syndromem, poškození sluchu, tělesného postižení či poruchy učení. Několik let se mateřská školka výrazněji zaměřovala na integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a vzdělávání a v roce 2004 získala KidSmart Early Learning Centre. Počítačová stanice KidSmart je volně přístupná všem dětem a je umístěná ve třídě pro skupinu 15 dětí různého věku, z nichž 4 mají speciální vzdělávací potřeby. Vyučující vzájemně spolupracují, aby doplnili své IT znalosti a podpořili nové nápady při používání technologií kreativním způsobem vedoucím k rozvoji znalostí, dovedností a sebedůvěry dětí. Jedním z nedávných projektů byla příprava rozhlasové hry na základě příběhu Hladová housenka. Všichni k sepsání hry přispěli svým dílem a každé dítě se hry zúčastnilo, buď ztvárněním konkrétní role nebo zajištěním doprovodné hudby. Hra byla zaznamenána a uložena společně s výkresy a fotografiemi dětí do počítače KidSmart. Vše bylo také uloženo na CD nosiče, aby si celou hru mohly rodiny vychutnat společně také doma. Vyučující zjistili, že počítač KidSmart nabízí možnosti, jak handicapovaným dětem obohatit výuku, a rozšiřuje kapacitu učitelů, aby mohli vyhovět individuálním potřebám všech dětí. Sedmiletý Henrik má Downův syndrom. Velmi snadno ztrácí při jakékoliv činnosti pozornost a je stále v pohybu. Zkušenosti však ukázaly, že je při práci s počítačem KidSmart často schopen se koncentrovat alespoň 15 minut na jednu výukovou činnost a dokáže se plně věnovat pouze dané hře. Komunikace a pocit úspěchu Justinovi jsou 4 roky a je sluchově postižený. Speciální počítačový program mu pomáhá učit se znakovou řeč. Rád se učí s počítačem KidSmart Early Learning Centre, protože mnoho jeho programů pracuje s vizuální komunikací. Jeho komunikace s ostatními dětmi se také výrazně zlepšila, protože i ostatní děti se rády učí znakovou řeč na počítači! Marvin a Noah, kterým je 6 let, trpí oba poruchou učení. Rádi však pracují s programem Dovednosti myšky Millie, 20

21 protože činnosti v rámci tohoto programu jim umožňují dosáhnout úspěchu a hry mohou opakovat tak často, jak si přejí. Tím si zároveň budují svůj pocit nezávislosti, ovládání a sebeúcty. Počítač KidSmart nabízí přístup k informačním a komunikačním technologiím každému dítěti žádné z nich není z dění vyloučeno v důsledku svého postižení! tvrdí Lila Voss, ředitelka mateřské školy. Učí i ostatní Vyučující v mateřské škole v ulici Salvadore-Allende již umí s ICT technologiemi zacházet tak dobře, že nyní mohou nabízet ICT školení ostatním učitelům. V současnosti pracují na jednotném tématu Čím chci být, až budu velký. Patří sem rozhovory dětí se svými přáteli a rodiči na toto téma a jejich nahrávání. Děti také kreslí obrázky a pořizují digitální fotografie, aby rozhovory ilustrovaly, a zachycují i příběhy rodičů, kteří jim vyprávějí o svých vlastních snech, které měli jako děti v mateřské školce. Třídy podnikají výlety do místních institucí, například na policejní stanici nebo do divadla. Jeden z učitelů pak ukládá výsledky této práce do prezentace v programu PowerPoint se zvukem i grafikou. Děti se vždy velmi těší, až si ji budou moci přehrát a vysvětlit svou práci návštěvám, připomínají si tak své zážitky a mají příležitost procvičovat prezentační schopnosti a současně zlepšovat porozumění a uznání lidí okolo sebe. Special Educational Needs 21

22 POLSKO: Przedszkole Integracyjne #38 Varšava Dobrý start do života V Polsku začíná povinná školní docházka v sedmi letech, přičemž předškolní zařízení navštěvuje asi polovina všech dětí. Integrovaná předškolní zařízení, jako je například Przedszkole Integracyjne číslo 38 ve Varšavě, jsou otevřena dětem s vývojovými problémy i zdravým dětem bez handicapů. Škola funguje více než deset let a má několik sekcí, které zahrnují různé věkové skupiny včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V posledním školním roce byly KidSmart programy používány jak dětmi v integrovaných třídách, které nevyžadují speciální pomoc, tak i žáky, kteří se nacházejí v adaptační části. Tito žáci mají například Dawnův syndrom, mozkovou obrnu, poruchy učení nebo opožděný motorický vývoj. Učitelé měli při zavádění počítačů KidSmart do mateřské školky dva cíle. Zaprvé chtěli pomoci dětem rozvinout schopnosti zásadní pro jejich další vzdělávací proces, a zadruhé chtěli používat programy, které podporují vzdělávací plán školy. Vysoko na seznamu byly jazykové a matematické znalosti, například schopnost určovat čas a počítat, stejně jako rozšíření dětských znalostí a porozumění světu. Po zaškolení v používání počítačů se personál ihned zaměřil na děti v nultých třídách, kterým je šest let, přičemž většina žáků má každý den dvě lekce s počítači, jednu brzy ráno a druhou odpoledne. Škola je natolik spokojena s výsledky, že nyní rozšířila používání počítačů KidSmart také na mladší děti. Škola byla vždy u rodičů oblíbená, ale po obdržení dvou počítačů KidSmart darem od společnosti IBM v roce 2004 se stala ještě oblíbenější. Díky výuce s podporou počítačů ve svém portfoliu a jednotkám KidSmart, které umožňují personálu učit netradičními způsoby, nemá škola rozhodně nouzi o nově zapsané děti. Protože vyučující poznali, že se děti nejrychleji naučí, když si hrají a spolupracují ve skupině se svými vrstevníky a stejně tak s dospělými, považují počítače KidSmart za atraktivní doplňkový způsob, jak podporovat interakci a tím zvýšit tempo výuky žáků. Všichni žáci, ti se speciálními potřebami i ti bez nich, jsou velmi zapálení pro práci na počítačích KidSmart a jsou ochotní procvičovat počítání pomocí takových programů, jako je například Cookie Factory, tvrdí Katarzyna Czarnocinská, 22

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Školní úspěšnost romských dětí

Školní úspěšnost romských dětí Školní úspěšnost romských dětí Projekt Step by Step Romská iniciativa Autorky zprávy: Susan Rona Linda E. Lee Národní sekce zprávy napsány týmy Step by Step zúčastněných zemí: Bulharsko, Česká republika,

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

MONTESSORI PRO RODINU

MONTESSORI PRO RODINU LEDEN 2014 MONTESSORI PRO RODINU ČASOPIS O MONTESSORI PRO RODINU A ODBORNÍKY SNOUBÍME LÁSKU S VĚDOMOSTMI A ŽIVOTEM Prostor jesličkové třídy ve školce Nestlingue připravený podle feng šuej před uspořádáním

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Souhrn z realizovaných vzdělávacích kurzů Autorský kolektiv: Bc. Anna Handrychová PhDr. Jaroslava

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor V jaké míře mají být informační technologie zapojeny přímo do výuky, kdo a jak má nákup potřebného vybavení financovat, zda a jak jsou připraveni pedagogové a především jaký

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Roma MATRIX Příručka dobré praxe 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství.

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY A DOBROVOLNICTVÍ

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY A DOBROVOLNICTVÍ MASARYKOVA UNIVERSITA BRNO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY A DOBROVOLNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Zpracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM Fügnerova 30 613 00, Brno - Černá Pole vzdelavani@apla-jm.cz www.apla-jm.cz Projekt: Zaměstnávání lidí s autismem Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Projekt speciální mateřské školy

Projekt speciální mateřské školy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Projekt speciální mateřské školy Anna Vršková Katedra Sociální práce Vedoucí práce : Mgr. Marie Ortová Studijní program : B 7508

Více

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT Mezinárodní certifikace otevřené technologie INGOT Praktická příručka pro hodnotitele Ian Lynch Verze 2.2 příručky publikované v originále 4. ledna 2011. Aktuální verzi najdete v on-line podobě na www.theingots.org/community/handbook2

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více