Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory SKALKA v Chebu"

Transkript

1 Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, Cheb IČ: tel.: , fax , DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU

2 OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2 Veřejný závazek domova... 2 Vize... 2 Poslání... 2 Základní činnosti, které poskytujeme... 2 Cíle... 4 Dlouhodobé cíle... 4 Krátkodobé cíle... 4 Principy domova... 5 Ubytování... 6 Úklid pokoje... 8 Praní prádla... 8 Stravování... 9 Úhrady za služby... 9 Zdravotní péče Zachování intimity klientů Společenské dění, aktivizační činnosti Soužití mezi klienty, soužití mezi klienty a pracovníky domova Úschova finančních prostředků a cenností Návštěvy Doba klidu Uzamykání budovy Kouření Pobyt klienta mimo domov Stěhování v rámci domova Odpovědnost za škodu Dobrovolníci Stížnosti na kvalitu služeb Požární ochrana Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty Závěrečná ustanovení

3 D O M Á C Í Ř Á D Tento domácí řád je dokumentem Domova pro seniory v Chebu, příspěvkové organizace, dále jen domov, je k dispozici každému zájemci o službu i klientům služby. Domácí řád je vyvěšen ve společných prostorách domova a dále je k dispozici u všech vedoucích pracovníků, kteří jsou povinni podat k domácímu řádu informace a vysvětlení klientovi kdykoliv. Domácí řád je závazný pro všechny klienty, pracovníky a další osoby (např. návštěvy) v domově. Veřejný závazek domova Vize Naše zařízení je vnímáno veřejností jako profesionální služba pro seniory respektující zkušenosti a individualitu seniorů. Poslání Jsme dům, kam přicházejí lidé, když jim stáří ubere sil a nemohou již dál žít ve svém domácím prostředí. Tým pracovníků pomáhá těmto lidem najít u nás nový domov a s jeho podporou si zachovat dosavadní životní styl tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem až do svých posledních dnů. Základní činnosti, které poskytujeme poskytnutí ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (klient má možnost objednat si z nabídky v rozsahu více hlavních jídel (obědů) denně), 2

4 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Míru podpory a pomoci výše uvedených činností si domlouvá klient před nástupem do domova a poté v průběhu pobytu v domově. Přání a potřeby klienta jsou písemně zohledněny v individuálním plánu péče, kterým se řídí pracovníci domova. Tento plán je průběžně aktualizován. 3

5 Cíle Dlouhodobé cíle 1. Rekonstrukce celého objektu - bezbariérovost, zlepšení prostředí domova, nové sociální zařízení, zateplení, výměna oken ( ). 2. Rozvoj individualizace služby pro klienty podpora klienta v organizaci vlastního času. 3. Zajištění spolupráce s dobrovolníky. 4. Oslovení potencionálních sponzorů. 5. Zakoupení automobilu pro klienty prostřednictvím sponzorů. Krátkodobé cíle 1. Revize způsobu poskytování služeb, metodických postupů a vnitřních dokumentů zařízení dle přijatých principů domova. 2. Rozvoj profesní kvalifikace pracovníků domova v dalších oblastech v péči o seniory (neverbální komunikace, alternativní komunikace, bazální stimulace apod.). 3. Zlepšení informovanosti klientů o možnostech služeb domova a o aktuálním dění ve společnosti. 4. Zlepšení informovanosti veřejnosti o službách domova. 5. Podpora klientů v sebevzdělávání (obsluha techniky, mobilního telefonu, stolního počítače, univerzita třetího věku). 6. Rozvoj terapeutických činností pro klienty (aromaterapie, arteterapie ) 7. Zajištění kadeřnických služeb a dalších veřejných služeb v domově otevření domova veřejnosti. 8. Zajištění nákupu elektrických vozíků pro klienty domova. Okruh osob, kterým je služba domova určena Poskytujeme podporu seniorům se sníženou mírou soběstačnosti, jejichž situace vyžaduje pomoc dalších osob. Jedná se o dospělé osoby od 60 let a dále seniory od 65 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 4

6 Domov v souladu s 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám - jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení - které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby - jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Principy domova 1. Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. 2. Klientům zajišťujeme soukromí na jednolůžkových pokojích s kuchyňským koutem a příslušenstvím. 3. Služby poskytujeme také manželským párům na společném pokoji s kuchyňským koutem a příslušenstvím. 4. Při změně zdravotního stavu klienta se přizpůsobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho přestěhování do jiného pobytového zařízení sociálních služeb. 5. Podporujeme klienty v možnosti dovybavit si pokoj vlastním nábytkem a osobními věcmi. 6. Vážíme si zkušeností a moudrosti našich klientů a obohacujeme jimi naši společnost. 7. Nepřizpůsobujeme naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme, služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám. 8. Myslíme na společenské vyžití našich klientů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. 9. Vytváříme podmínky k dalšímu vzdělávání a rozvoji našich klientů. 10. Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb. 11. Dokážeme podpořit klienty v jejich samostatném rozhodování a naplňování jejich individuálních přání. 12. Podporujeme klienty v možnosti na pokoji pečovat o své domácí zvíře. 5

7 13. Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich klientů a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec. 14. V terminálním stádiu života klienta respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou. Ubytování Klientovi je poskytnuto ubytování na jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením (koupelna, toaleta). Pro manželské páry nabízíme jeden pokoj a kuchyň. V ceně ubytování je zahrnuta elektrická energie (mimo paušální platby za spotřebovanou energii vyjmenovanými elektrospotřebiči v ceníku fakultativních služeb), vytápění, dodávka teplé a studené vody, úklid, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla. Pokoj je vybaven na základě dohody s klientem vybavením domova včetně bezdrátového tísňového systému Senior (nouzové tlačítko). V případě potřeby ho může klient kdykoliv použít. Klient si vybaví pokoj osobními věcmi (oblečení, předměty, obrázky na zeď apod.). Dále má možnost po dohodě s domovem vybavit si pokoj vlastním nábytkem. Vlastní nábytek by měl být bezpečný, hygienicky nezávadný, v přiměřeném množství. Také si může vybavit pokoj vlastními elektrickými spotřebiči, z nichž používání některých je zpoplatněno dle vnitřní směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad. Klient po předchozí dohodě s personálem domova je povinen za své přítomnosti nechat vstoupit do svého pokoje údržbáře domova, popř. revizního technika 6

8 elektro, který preventivně zkontroluje stav jím používaných elektrospotřebičů z důvodu možného rizika vzniku požáru. Klient, který je ubytován v domově a vlastní televizor, platí si koncesionářský poplatek za příjem České televize a v případě, že vlastní radiopřijímač, poplatek za příjem rozhlasu. Inventární soupis zapůjčeného zařízení domova a vlastního majetku klienta je sepsán a uložen u klienta na pokoji a ve stejnopisu v dokumentaci u pečovatelů. Je důležité, aby klient oznamoval nákup nového majetku pečovatelům, aby seznamy byly aktuální. V pokojích nelze svévolně upravovat a opravovat majetek domova. Klienti mohou využívat všechny společné prostory domova (jídelna, terapeutická místnost, společenské místnosti, apod.) Každý klient obdrží jeden klíč od pokoje, jeden od poštovní schránky a jeden od hlavního vchodu. O počtu a přidělování klíčů je vedena evidence a svévolné přidělávání klíčů není možné. Ztrátu klíče je důležité hlásit. Náhradní klíč je uložen na denní místnosti pracovníků v přímé péči (pečovatelů). V případě nouzové a mimořádné situace může personál tento náhradní klíč použít (o tomto je veden zápis). V hlavní hale má každý klient svoji poštovní schránku označenou svým jménem a číslem pokoje. Při nástupu je klient informován o možnosti přihlášení k trvalému pobytu v domově, s tím souvisí výměna občanského průkazu, dále sociální pracovnice klientovi pomohou s případnou změnou termínu výplaty důchodu. Možnost pečovat o domácí zvíře na pokoji je možné. V případě zájmu klienta je vždy potřeba vyjednat s ředitelkou domova (zohledňuje se schopnost klienta se o zvíře starat). 7

9 Úklid pokoje Úklid pokoje zajišťují uklízečky: - utírají prach, vysávají koberce, čalouněný nábytek, vytírají podlahu, - leští nábytek, - vynášejí odpadkový koš (vyjma inkontinentních pomůcek) - uklízí a dezinfikují koupelnu a WC - myjí okna dle potřeby a přání klienta (včetně výměny záclon a závěsů) - Generální úklid je 2x ročně v květnu až červnu a v listopadu až prosinci. generální úklid zahrnuje vždy mytí oken a další výše uvedené. Četnost úklidů a konkrétní přání si určuje klient sám. Úklid pokoje zajišťují také pečovatelé: - zajišťují běžný úklid pokoje (mytí nádobí, stlaní lůžka, otření povrchů dezinfekcí apod.) - vynášejí odpadkový koš (včetně inkontinentních pomůcek) - uklízejí zásuvky, skříně a další vnitřní prostory pokoje, to však pouze se souhlasem a za přítomnosti klienta. Veškeré úklidové pomůcky a čisticí prostředky, které pracovníci domova používají k úklidu pokojů klientů a společných prostor, zajišťuje domov na své náklady. Udržování čistoty v domově Klientům doporučujeme udržovat čistotu na pokojích, dodržovat čistotu a pořádek ve společných prostorách domova. Praní prádla Praní a žehlení osobního prádla klientů a lůžkovin je prováděno v prádelně domova. Pro lepší orientaci ve velkém množství prádla je vhodné, aby si klient označil své prádlo na místech, která nejsou viditelná, číslem (nesmazatelným fixem), které přiděluje vedoucí pečovatelů. Pokud potřebuje klient podporu, pečovatelé mu s označením prádla pomohou. 8

10 Obvykle se vybírá ložní prádlo 1x měsíčně dle rozpisu, který je vyvěšen na nástěnce na každém patře. Četnost praní prádla se však řídí aktuálními potřebami klienta. Prádlo vybírají na pokojích klientů pečovatelé a předají do prádelny domova. Vyprané prádlo klientovi přivezou opět na pokoj a případně pomohou s úklidem prádla do skříní. Stravování Stravování se řídí podle vnitřní Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad Úhrady za služby Úhrada za ubytování, stravu a fakultativní činnosti se provádí v hospodářské budově do pokladny domova obvykle v den příjmu důchodu tj. 12. dne v měsíci od 7,30 hod. do 11,30 hod. Vyúčtování služeb dostane klient při platbě. Úhradu lze hradit i na účet domova (vyúčtování služeb dostane klient do své schránky). Úhrady se platí za předchozí měsíc. Vratky za přeplatky se vyplácí na pokladně domova. Informaci ohledně termínu výplaty vratek klienti naleznou včas na nástěnce v hale. 9

11 Zdravotní péče Zdravotní služby jsou poskytovány kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který je v domově přítomen od 7 19 hodin každý den. Zdravotníci poskytují zdravotní služby klientům na základě indikace lékaře. Mimo indikované zdravotní výkony zdravotní sestry podporují klienty a pečovatele v oblasti péče o zdraví klientů. Těm klientům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nejsou sami schopni pečovat o své zdraví (navštívit lékaře, dodržovat stanovený léčebný režim, podávat si léčebné přípravky, objednávat se k lékaři, zajistit si recepty na léky apod.), pomohou v těchto úkonech pečovatelé ve spolupráci se zdravotníky domova. V případě výrazného zhoršení zdravotního stavu klienta oznámí tuto skutečnost zdravotník ve směně domova bezodkladně rodinným příslušníkům, pokud klient podepsal souhlas s informováním rodiny o změně zdravotního stavu. Zachování intimity klientů Pracovníci domova dbají zachování intimity klientů. Při provádění hygieny má klient právo na soukromí. Pokud klient potřebuje při hygieně podporu, má právo zvolit si, jestli mu bude podporou pečovatel či pečovatelka. Tomuto jeho přání se personál domova snaží vyhovět vždy, pokud je to z provozních důvodů možné. Společenské dění, aktivizační činnosti Kulturní, společné akce domova i kulturní akce ve městě a okolí jsou zveřejňovány na nástěnce ve vstupní hale domova. Domov organizuje pro klienty nejrůznější společné aktivity, nákupy, výlety, návštěvy společenských akcí, využití veřejných služeb apod. Jednotlivé akce a programy jsou organizovány tak, aby se co nejvíce přizpůsobily zájmům a možnostem klientů. Všichni klienti mají k těmto aktivitám přístup (za využití kompenzačních pomůcek vlastních či domova) a jsou k účasti na nich vhodným způsobem 10

12 motivováni (pečovatelé o připravovaných akcích klienty informují průběžně při návštěvách klientů na pokojích). Na všech akcích domova je k dispozici v dostatečném počtu personál domova, který klienty v potřebné míře podporuje. V případě, že společenské a aktivizační činnosti zahrnují vstupné nebo občerstvení pro klienty služby, jsou tyto náklady hrazeny z finančních prostředků klientů. Soužití mezi klienty, soužití mezi klienty a pracovníky domova Klienti jsou pracovníky podporováni v zachovávání dobrých mezilidských vztahů a vzájemné toleranci. Případné konflikty mezi klienty řeší personál rychle, odborně a konstruktivně. Pracovníci se vždy ke všem klientům chovají vstřícně, chápavě, nečiní rozdíly mezi klienty, jsou vždy nápomocni řešit osobní obtíže klientů a při účinném řešení situace jsou nestranní. Vždy dbají na práva klientů, sami je neporušují. Pracovníci domova zachovávají zásady společenského chování mezi sebou i klienty, řídí se etickým kodexem pracovníka domova. Ctí soukromí klientů, při vstupu do pokoje klepají a respektují vůli a přání klientů. Úschova finančních prostředků a cenností Klient může kdykoliv požádat sociální pracovnici o uschování cenností a finančních prostředků do depozit domova (v trezoru domova). O převzetí finančních prostředků nebo cenností do úschovy se vypíše Složní list finančních prostředků nebo Složní list cenností. Každý pohyb na depozitu stvrzuje klient svým podpisem. Domov přijme do úschovy finanční prostředky jednoho klienta maximálně do výše Kč. 11

13 Návštěvy Doba návštěv v denních hodinách od 6 hodin do 20 hodin není omezena. Ve 20 hodin se uzamyká hlavní vchod. V době od 20,00 do 6,00 hodin není přítomnost cizí osoby v domově možná. Nedodržením tohoto zákazu klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a vnitřních předpisů domova. Prosíme návštěvy, aby se při příchodu a odchodu zapsaly v hale do Knihy návštěv. K návštěvám mohou hosté využít pokoj klienta i společné prostory domova. Po domluvě s pracovníky mohou klienti v prostorách domova pořádat setkání rodiny i pořádat rodinné oslavy. Návštěvy se psy zodpovídají za udržování čistoty v domově a před domovem. Pokud návštěvník domova narušuje svým chováním klid v domově, má právo personál návštěvu do domova nevpustit, popřípadě vykázat. Doba klidu Polední klid: 13,00 14,00 h Noční klid: 22,00 6,00 h Ve výše uvedených dobách doporučujeme klientům z důvodu ohleduplného soužití dodržovat klid. Uzamykání budovy Hlavní vchod se zamyká ve 20 hodin (pravidelně kontroluje pracovník noční směny). Objekt domova je nepřetržitě monitorován bezpečnostním kamerovým systémem na společných chodbách a ve vstupní hale. 12

14 Kouření V domově se nedoporučuje ve společných prostorách kouřit. Ke kouření je vyhrazen prostor před domovem nebo v přízemí na místnosti k tomu určené, kde jsou umístěny popelníky pro vhazování nedopalků cigaret. Pobyt klienta mimo domov Klienti mohou kdykoli pobývat mimo domov (návštěvy rodiny, výlety, hospitalizace apod.) Plánovanou nepřítomnost doporučujeme oznámit pečovatelům na jejich denních místnostech (2. a 4. patro). Službu konající pečovatel vypíše s klientem ohlášení do sešitu a klient se podepíše. Oznamování nepřítomnosti je důležité pro případnou kontrolu odhlášení stravy či pro informovanost pracovníků (při možné havarijní situaci je třeba znát aktuální počet klientů v domově). Krátkodobou nepřítomnost během dne doporučujeme klientům oznámit pečovatelům a domluvit si potřebnou změnu, např. pozdější převzetí stravy apod. Při odchodu do nemocnice, do lázní, léčebny je klient vybaven potřebnými osobními doklady, osobními věcmi, příp. léky, finančními prostředky a ošetřovatelskou zprávou (zajistí pečovatel). Pro případ náhlé hospitalizace by měl mít klient připravenou na pokoji tzv. tašku do nemocnice (oblečení, hygienické prostředky). 13

15 Stěhování v rámci domova Podnět ke změně pokoje může vzejít od klientů i od pracovníků. Pokud klient požádá o změnu pokoje v rámci domova, sociální pracovnice si požadavek zapíše do sešitu Žádosti o stěhování. Pokud se uvolní pokoj, který odpovídá požadavku, nabídne se klientovi. V době rekonstrukce domova bude docházet ke stěhování klientů po předchozím projednání a se souhlasem klienta. Odpovědnost za škodu Klient odpovídá za škodu vzniklou jeho zaviněním či nedbalostí na majetku domova nebo majetku jiného klienta a to v plném rozsahu. Škodu na majetku nebo ztrátu musí každý klient neprodleně oznámit jakémukoli pracovníkovi, který informaci předá svému vedoucímu. Dobrovolníci V souladu s 5 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě může domov uzavřít se zájemcem o výkon dobrovolnictví dohodu o výkonu dobrovolnických činností. Dobrovolníci se mohou účastnit společenských akcí domova, mohou v domově navštěvovat klienty, mohou klienty doprovázet při nejrůznějších individuálních nebo společných aktivitách. Vždy se při výkonu dobrovolnictví řídí etickým kodexem pracovníka domova a dalšími vnitřními předpisy organizace. Pracovníci berou v potaz přání klienta, zda si přeje svůj čas trávit s dobrovolníkem či nikoliv. 14

16 Stížnosti na kvalitu služeb Veškeré požadavky na opravu, údržbu, nedostatky na majetku domova zapíše klient do Knihy oprav, která se nachází u pečovatelů na 4. patře. Pojmy Stížnosti a podněty je nutno chápat jako důležitý zdroj informací o spokojenosti s poskytovanou službou. Stížnost - projev nespokojenosti, kdy chceme, aby bylo něco jinak Podnět nápad, jak zlepšit službu, podání informace, která přináší něco nového Kdo může podat stížnost, podnět: kdokoli z klientů domova (stěžovatel má právo zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat), kdokoli z pracovníků, kdokoli z jiných osob (např. rodinní příslušníci) Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost. Komu komukoli z pracovníků domova, tento o projednávané situaci provede zápis Forma písemně dopisem i elektronickou poštou ústně telefonicky na webových stránkách Stížnost může být podána anonymně (bez uvedení jména). 15

17 Způsob podání stížnosti na adresu Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Cheb, do schránky důvěry - která je umístěna mimo dosah kamerového systému a to v 1. patře hospodářské budovy, u veřejného telefonního automatu, u sociálních pracovnic, u ředitele, při schůzkách s klienty, při stravovací komisi. Evidence stížností stížnosti se evidují hned nebo v den doručení poštou v Knize stížností anonymní stížnosti se rovněž zapisují do Knihy stížností podléhají archivačnímu a skartačnímu řádu Způsob vyřízení U stížnosti písemné vyřízení do 15 dnů, pokud se nemusí řešit ještě u jiné organizace nebo instituce vyřízení do 30 dnů, pokud nelze vyřídit rychleji U stížnosti ústní pracovník sepíše zápis, který obsahuje jména všech osob, které se zúčastnily, poté jej podepíší všichni účastníci, pokud některý z účastníků se odmítne podepsat, poznamená se důvod U stížnosti anonymní výsledek projednané anonymní stížnosti se vyvěšuje na nástěnce sociálních pracovníků U podnětu záznam o řešení je vypracován v zápisu z porady vedoucích, porady pracovního týmu, schůzky klientů apod. dle oblasti, které se podnět týká a kde je řešen 16

18 Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím přešetření byla učiněna potřebná opatření k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom písemně nebo ústně, dle závažnosti stížnosti, informován. Odvolání Proti vyřízení stížnosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kontroly Krajského úřadu v Karlových Varech, Závodní 353/88, Karlovy Vary prostřednictvím domova pro seniory ve dvojím vyhotovení. ombudsmanovi Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Požární ochrana Všechny pokoje jsou vybaveny požárním hlásičem. V domově jsou vyznačeny únikové východy a chodby u výtahu jsou vybaveny hasicím přístrojem. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Na ukončení smlouvy se mohou kdykoli obě smluvní strany dohodnout. 2) Klient může Smlouvu kdykoliv v průběhu její platnosti vypovědět bez udání důvodu. Smlouvu může vypovědět pouze písemně. Výpověď je doručena na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to dnem převzetí výpovědi poskytovatelem. 3) Poskytovatel může vypovědět Smlouvu pouze výpovědí z těchto důvodů: Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a vnitřních předpisů poskytovatele. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: a) Klient neoznámí výši svého příjmu nebo jeho změnu v případech uvedených v čl. V. odst. 5), 6) této Smlouvy. b) Klient nezaplatí úhrady za služby (ubytování, strava, péče) ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě. 17

19 c) Klient odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s ustanovením čl. V. odst. 15). d) Klient užívá násilí vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje, dopouští se krádeží, alkoholismu, toxikomanie, nebo jiné trestné činnosti. Dále může být výpovědním důvodem taková změna zdravotního či psychického stavu, která vyžaduje trvale poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (o nezvratnosti zdravotního stavu musí písemně rozhodnout lékař) nebo v případě závažného infekčního onemocnění klienta podléhajícího hlášení o infekčním onemocněním ohrožujícím zdravotní stav ostatních klientů a zaměstnanců poskytovatele, který není schopen zajistit nezbytná opatření k zamezení šíření onemocnění (v souladu s 62 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (dle 36 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.). 4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 30 dní, s výjimkou výpovědního důvodu dle odst. 3 písmene b) a d) tohoto článku Smlouvy, kdy činí pět dnů, a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. Výpověď je doručena na adresu klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to dnem převzetí výpovědi klientem nebo marným uplynutím úložní lhůty stanovené držitelem poštovní licence. 5) Při výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele budou klientovi v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách. 6) V případě úmrtí klienta smlouva dnem úmrtí klienta zaniká. Pozůstalá osoba vyklidí pokoj podle domluvy s pracovníky domova. Závěrečná ustanovení Tento domácí řád nabývá účinnosti dne Jakékoli případné změny tohoto domácího řádu mohou být uskutečněny pouze se souhlasem ředitelky organizace. Tímto se ruší předchozí domácí řád. V Chebu, Mgr. Radka Müllerová ředitelka 18

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, 354 529 174 info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU, příspěvkové

Více

6 Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

6 Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace 6 Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, 354 529 174 info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU, příspěvkové

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace (dále jen smlouva), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle 49 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 50 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita Plzeň,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 1) Pan(í)., nar..., trvale bytem.., rodné číslo.., v textu dále

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení podle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) Pan/paní jméno a příjmení... narozen/a...

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více