Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory SKALKA v Chebu"

Transkript

1 Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, Cheb IČ: tel.: , fax , DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU

2 OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2 Veřejný závazek domova... 2 Vize... 2 Poslání... 2 Základní činnosti, které poskytujeme... 2 Cíle... 4 Dlouhodobé cíle... 4 Krátkodobé cíle... 4 Principy domova... 5 Ubytování... 6 Úklid pokoje... 8 Praní prádla... 8 Stravování... 9 Úhrady za služby... 9 Zdravotní péče Zachování intimity klientů Společenské dění, aktivizační činnosti Soužití mezi klienty, soužití mezi klienty a pracovníky domova Úschova finančních prostředků a cenností Návštěvy Doba klidu Uzamykání budovy Kouření Pobyt klienta mimo domov Stěhování v rámci domova Odpovědnost za škodu Dobrovolníci Stížnosti na kvalitu služeb Požární ochrana Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty Závěrečná ustanovení

3 D O M Á C Í Ř Á D Tento domácí řád je dokumentem Domova pro seniory v Chebu, příspěvkové organizace, dále jen domov, je k dispozici každému zájemci o službu i klientům služby. Domácí řád je vyvěšen ve společných prostorách domova a dále je k dispozici u všech vedoucích pracovníků, kteří jsou povinni podat k domácímu řádu informace a vysvětlení klientovi kdykoliv. Domácí řád je závazný pro všechny klienty, pracovníky a další osoby (např. návštěvy) v domově. Veřejný závazek domova Vize Naše zařízení je vnímáno veřejností jako profesionální služba pro seniory respektující zkušenosti a individualitu seniorů. Poslání Jsme dům, kam přicházejí lidé, když jim stáří ubere sil a nemohou již dál žít ve svém domácím prostředí. Tým pracovníků pomáhá těmto lidem najít u nás nový domov a s jeho podporou si zachovat dosavadní životní styl tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem až do svých posledních dnů. Základní činnosti, které poskytujeme poskytnutí ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (klient má možnost objednat si z nabídky v rozsahu více hlavních jídel (obědů) denně), 2

4 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Míru podpory a pomoci výše uvedených činností si domlouvá klient před nástupem do domova a poté v průběhu pobytu v domově. Přání a potřeby klienta jsou písemně zohledněny v individuálním plánu péče, kterým se řídí pracovníci domova. Tento plán je průběžně aktualizován. 3

5 Cíle Dlouhodobé cíle 1. Rekonstrukce celého objektu - bezbariérovost, zlepšení prostředí domova, nové sociální zařízení, zateplení, výměna oken ( ). 2. Rozvoj individualizace služby pro klienty podpora klienta v organizaci vlastního času. 3. Zajištění spolupráce s dobrovolníky. 4. Oslovení potencionálních sponzorů. 5. Zakoupení automobilu pro klienty prostřednictvím sponzorů. Krátkodobé cíle 1. Revize způsobu poskytování služeb, metodických postupů a vnitřních dokumentů zařízení dle přijatých principů domova. 2. Rozvoj profesní kvalifikace pracovníků domova v dalších oblastech v péči o seniory (neverbální komunikace, alternativní komunikace, bazální stimulace apod.). 3. Zlepšení informovanosti klientů o možnostech služeb domova a o aktuálním dění ve společnosti. 4. Zlepšení informovanosti veřejnosti o službách domova. 5. Podpora klientů v sebevzdělávání (obsluha techniky, mobilního telefonu, stolního počítače, univerzita třetího věku). 6. Rozvoj terapeutických činností pro klienty (aromaterapie, arteterapie ) 7. Zajištění kadeřnických služeb a dalších veřejných služeb v domově otevření domova veřejnosti. 8. Zajištění nákupu elektrických vozíků pro klienty domova. Okruh osob, kterým je služba domova určena Poskytujeme podporu seniorům se sníženou mírou soběstačnosti, jejichž situace vyžaduje pomoc dalších osob. Jedná se o dospělé osoby od 60 let a dále seniory od 65 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 4

6 Domov v souladu s 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám - jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení - které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby - jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Principy domova 1. Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. 2. Klientům zajišťujeme soukromí na jednolůžkových pokojích s kuchyňským koutem a příslušenstvím. 3. Služby poskytujeme také manželským párům na společném pokoji s kuchyňským koutem a příslušenstvím. 4. Při změně zdravotního stavu klienta se přizpůsobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho přestěhování do jiného pobytového zařízení sociálních služeb. 5. Podporujeme klienty v možnosti dovybavit si pokoj vlastním nábytkem a osobními věcmi. 6. Vážíme si zkušeností a moudrosti našich klientů a obohacujeme jimi naši společnost. 7. Nepřizpůsobujeme naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme, služby, které klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám. 8. Myslíme na společenské vyžití našich klientů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. 9. Vytváříme podmínky k dalšímu vzdělávání a rozvoji našich klientů. 10. Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb. 11. Dokážeme podpořit klienty v jejich samostatném rozhodování a naplňování jejich individuálních přání. 12. Podporujeme klienty v možnosti na pokoji pečovat o své domácí zvíře. 5

7 13. Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich klientů a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec. 14. V terminálním stádiu života klienta respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou. Ubytování Klientovi je poskytnuto ubytování na jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením (koupelna, toaleta). Pro manželské páry nabízíme jeden pokoj a kuchyň. V ceně ubytování je zahrnuta elektrická energie (mimo paušální platby za spotřebovanou energii vyjmenovanými elektrospotřebiči v ceníku fakultativních služeb), vytápění, dodávka teplé a studené vody, úklid, praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla. Pokoj je vybaven na základě dohody s klientem vybavením domova včetně bezdrátového tísňového systému Senior (nouzové tlačítko). V případě potřeby ho může klient kdykoliv použít. Klient si vybaví pokoj osobními věcmi (oblečení, předměty, obrázky na zeď apod.). Dále má možnost po dohodě s domovem vybavit si pokoj vlastním nábytkem. Vlastní nábytek by měl být bezpečný, hygienicky nezávadný, v přiměřeném množství. Také si může vybavit pokoj vlastními elektrickými spotřebiči, z nichž používání některých je zpoplatněno dle vnitřní směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad. Klient po předchozí dohodě s personálem domova je povinen za své přítomnosti nechat vstoupit do svého pokoje údržbáře domova, popř. revizního technika 6

8 elektro, který preventivně zkontroluje stav jím používaných elektrospotřebičů z důvodu možného rizika vzniku požáru. Klient, který je ubytován v domově a vlastní televizor, platí si koncesionářský poplatek za příjem České televize a v případě, že vlastní radiopřijímač, poplatek za příjem rozhlasu. Inventární soupis zapůjčeného zařízení domova a vlastního majetku klienta je sepsán a uložen u klienta na pokoji a ve stejnopisu v dokumentaci u pečovatelů. Je důležité, aby klient oznamoval nákup nového majetku pečovatelům, aby seznamy byly aktuální. V pokojích nelze svévolně upravovat a opravovat majetek domova. Klienti mohou využívat všechny společné prostory domova (jídelna, terapeutická místnost, společenské místnosti, apod.) Každý klient obdrží jeden klíč od pokoje, jeden od poštovní schránky a jeden od hlavního vchodu. O počtu a přidělování klíčů je vedena evidence a svévolné přidělávání klíčů není možné. Ztrátu klíče je důležité hlásit. Náhradní klíč je uložen na denní místnosti pracovníků v přímé péči (pečovatelů). V případě nouzové a mimořádné situace může personál tento náhradní klíč použít (o tomto je veden zápis). V hlavní hale má každý klient svoji poštovní schránku označenou svým jménem a číslem pokoje. Při nástupu je klient informován o možnosti přihlášení k trvalému pobytu v domově, s tím souvisí výměna občanského průkazu, dále sociální pracovnice klientovi pomohou s případnou změnou termínu výplaty důchodu. Možnost pečovat o domácí zvíře na pokoji je možné. V případě zájmu klienta je vždy potřeba vyjednat s ředitelkou domova (zohledňuje se schopnost klienta se o zvíře starat). 7

9 Úklid pokoje Úklid pokoje zajišťují uklízečky: - utírají prach, vysávají koberce, čalouněný nábytek, vytírají podlahu, - leští nábytek, - vynášejí odpadkový koš (vyjma inkontinentních pomůcek) - uklízí a dezinfikují koupelnu a WC - myjí okna dle potřeby a přání klienta (včetně výměny záclon a závěsů) - Generální úklid je 2x ročně v květnu až červnu a v listopadu až prosinci. generální úklid zahrnuje vždy mytí oken a další výše uvedené. Četnost úklidů a konkrétní přání si určuje klient sám. Úklid pokoje zajišťují také pečovatelé: - zajišťují běžný úklid pokoje (mytí nádobí, stlaní lůžka, otření povrchů dezinfekcí apod.) - vynášejí odpadkový koš (včetně inkontinentních pomůcek) - uklízejí zásuvky, skříně a další vnitřní prostory pokoje, to však pouze se souhlasem a za přítomnosti klienta. Veškeré úklidové pomůcky a čisticí prostředky, které pracovníci domova používají k úklidu pokojů klientů a společných prostor, zajišťuje domov na své náklady. Udržování čistoty v domově Klientům doporučujeme udržovat čistotu na pokojích, dodržovat čistotu a pořádek ve společných prostorách domova. Praní prádla Praní a žehlení osobního prádla klientů a lůžkovin je prováděno v prádelně domova. Pro lepší orientaci ve velkém množství prádla je vhodné, aby si klient označil své prádlo na místech, která nejsou viditelná, číslem (nesmazatelným fixem), které přiděluje vedoucí pečovatelů. Pokud potřebuje klient podporu, pečovatelé mu s označením prádla pomohou. 8

10 Obvykle se vybírá ložní prádlo 1x měsíčně dle rozpisu, který je vyvěšen na nástěnce na každém patře. Četnost praní prádla se však řídí aktuálními potřebami klienta. Prádlo vybírají na pokojích klientů pečovatelé a předají do prádelny domova. Vyprané prádlo klientovi přivezou opět na pokoj a případně pomohou s úklidem prádla do skříní. Stravování Stravování se řídí podle vnitřní Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad Úhrady za služby Úhrada za ubytování, stravu a fakultativní činnosti se provádí v hospodářské budově do pokladny domova obvykle v den příjmu důchodu tj. 12. dne v měsíci od 7,30 hod. do 11,30 hod. Vyúčtování služeb dostane klient při platbě. Úhradu lze hradit i na účet domova (vyúčtování služeb dostane klient do své schránky). Úhrady se platí za předchozí měsíc. Vratky za přeplatky se vyplácí na pokladně domova. Informaci ohledně termínu výplaty vratek klienti naleznou včas na nástěnce v hale. 9

11 Zdravotní péče Zdravotní služby jsou poskytovány kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který je v domově přítomen od 7 19 hodin každý den. Zdravotníci poskytují zdravotní služby klientům na základě indikace lékaře. Mimo indikované zdravotní výkony zdravotní sestry podporují klienty a pečovatele v oblasti péče o zdraví klientů. Těm klientům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nejsou sami schopni pečovat o své zdraví (navštívit lékaře, dodržovat stanovený léčebný režim, podávat si léčebné přípravky, objednávat se k lékaři, zajistit si recepty na léky apod.), pomohou v těchto úkonech pečovatelé ve spolupráci se zdravotníky domova. V případě výrazného zhoršení zdravotního stavu klienta oznámí tuto skutečnost zdravotník ve směně domova bezodkladně rodinným příslušníkům, pokud klient podepsal souhlas s informováním rodiny o změně zdravotního stavu. Zachování intimity klientů Pracovníci domova dbají zachování intimity klientů. Při provádění hygieny má klient právo na soukromí. Pokud klient potřebuje při hygieně podporu, má právo zvolit si, jestli mu bude podporou pečovatel či pečovatelka. Tomuto jeho přání se personál domova snaží vyhovět vždy, pokud je to z provozních důvodů možné. Společenské dění, aktivizační činnosti Kulturní, společné akce domova i kulturní akce ve městě a okolí jsou zveřejňovány na nástěnce ve vstupní hale domova. Domov organizuje pro klienty nejrůznější společné aktivity, nákupy, výlety, návštěvy společenských akcí, využití veřejných služeb apod. Jednotlivé akce a programy jsou organizovány tak, aby se co nejvíce přizpůsobily zájmům a možnostem klientů. Všichni klienti mají k těmto aktivitám přístup (za využití kompenzačních pomůcek vlastních či domova) a jsou k účasti na nich vhodným způsobem 10

12 motivováni (pečovatelé o připravovaných akcích klienty informují průběžně při návštěvách klientů na pokojích). Na všech akcích domova je k dispozici v dostatečném počtu personál domova, který klienty v potřebné míře podporuje. V případě, že společenské a aktivizační činnosti zahrnují vstupné nebo občerstvení pro klienty služby, jsou tyto náklady hrazeny z finančních prostředků klientů. Soužití mezi klienty, soužití mezi klienty a pracovníky domova Klienti jsou pracovníky podporováni v zachovávání dobrých mezilidských vztahů a vzájemné toleranci. Případné konflikty mezi klienty řeší personál rychle, odborně a konstruktivně. Pracovníci se vždy ke všem klientům chovají vstřícně, chápavě, nečiní rozdíly mezi klienty, jsou vždy nápomocni řešit osobní obtíže klientů a při účinném řešení situace jsou nestranní. Vždy dbají na práva klientů, sami je neporušují. Pracovníci domova zachovávají zásady společenského chování mezi sebou i klienty, řídí se etickým kodexem pracovníka domova. Ctí soukromí klientů, při vstupu do pokoje klepají a respektují vůli a přání klientů. Úschova finančních prostředků a cenností Klient může kdykoliv požádat sociální pracovnici o uschování cenností a finančních prostředků do depozit domova (v trezoru domova). O převzetí finančních prostředků nebo cenností do úschovy se vypíše Složní list finančních prostředků nebo Složní list cenností. Každý pohyb na depozitu stvrzuje klient svým podpisem. Domov přijme do úschovy finanční prostředky jednoho klienta maximálně do výše Kč. 11

13 Návštěvy Doba návštěv v denních hodinách od 6 hodin do 20 hodin není omezena. Ve 20 hodin se uzamyká hlavní vchod. V době od 20,00 do 6,00 hodin není přítomnost cizí osoby v domově možná. Nedodržením tohoto zákazu klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a vnitřních předpisů domova. Prosíme návštěvy, aby se při příchodu a odchodu zapsaly v hale do Knihy návštěv. K návštěvám mohou hosté využít pokoj klienta i společné prostory domova. Po domluvě s pracovníky mohou klienti v prostorách domova pořádat setkání rodiny i pořádat rodinné oslavy. Návštěvy se psy zodpovídají za udržování čistoty v domově a před domovem. Pokud návštěvník domova narušuje svým chováním klid v domově, má právo personál návštěvu do domova nevpustit, popřípadě vykázat. Doba klidu Polední klid: 13,00 14,00 h Noční klid: 22,00 6,00 h Ve výše uvedených dobách doporučujeme klientům z důvodu ohleduplného soužití dodržovat klid. Uzamykání budovy Hlavní vchod se zamyká ve 20 hodin (pravidelně kontroluje pracovník noční směny). Objekt domova je nepřetržitě monitorován bezpečnostním kamerovým systémem na společných chodbách a ve vstupní hale. 12

14 Kouření V domově se nedoporučuje ve společných prostorách kouřit. Ke kouření je vyhrazen prostor před domovem nebo v přízemí na místnosti k tomu určené, kde jsou umístěny popelníky pro vhazování nedopalků cigaret. Pobyt klienta mimo domov Klienti mohou kdykoli pobývat mimo domov (návštěvy rodiny, výlety, hospitalizace apod.) Plánovanou nepřítomnost doporučujeme oznámit pečovatelům na jejich denních místnostech (2. a 4. patro). Službu konající pečovatel vypíše s klientem ohlášení do sešitu a klient se podepíše. Oznamování nepřítomnosti je důležité pro případnou kontrolu odhlášení stravy či pro informovanost pracovníků (při možné havarijní situaci je třeba znát aktuální počet klientů v domově). Krátkodobou nepřítomnost během dne doporučujeme klientům oznámit pečovatelům a domluvit si potřebnou změnu, např. pozdější převzetí stravy apod. Při odchodu do nemocnice, do lázní, léčebny je klient vybaven potřebnými osobními doklady, osobními věcmi, příp. léky, finančními prostředky a ošetřovatelskou zprávou (zajistí pečovatel). Pro případ náhlé hospitalizace by měl mít klient připravenou na pokoji tzv. tašku do nemocnice (oblečení, hygienické prostředky). 13

15 Stěhování v rámci domova Podnět ke změně pokoje může vzejít od klientů i od pracovníků. Pokud klient požádá o změnu pokoje v rámci domova, sociální pracovnice si požadavek zapíše do sešitu Žádosti o stěhování. Pokud se uvolní pokoj, který odpovídá požadavku, nabídne se klientovi. V době rekonstrukce domova bude docházet ke stěhování klientů po předchozím projednání a se souhlasem klienta. Odpovědnost za škodu Klient odpovídá za škodu vzniklou jeho zaviněním či nedbalostí na majetku domova nebo majetku jiného klienta a to v plném rozsahu. Škodu na majetku nebo ztrátu musí každý klient neprodleně oznámit jakémukoli pracovníkovi, který informaci předá svému vedoucímu. Dobrovolníci V souladu s 5 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě může domov uzavřít se zájemcem o výkon dobrovolnictví dohodu o výkonu dobrovolnických činností. Dobrovolníci se mohou účastnit společenských akcí domova, mohou v domově navštěvovat klienty, mohou klienty doprovázet při nejrůznějších individuálních nebo společných aktivitách. Vždy se při výkonu dobrovolnictví řídí etickým kodexem pracovníka domova a dalšími vnitřními předpisy organizace. Pracovníci berou v potaz přání klienta, zda si přeje svůj čas trávit s dobrovolníkem či nikoliv. 14

16 Stížnosti na kvalitu služeb Veškeré požadavky na opravu, údržbu, nedostatky na majetku domova zapíše klient do Knihy oprav, která se nachází u pečovatelů na 4. patře. Pojmy Stížnosti a podněty je nutno chápat jako důležitý zdroj informací o spokojenosti s poskytovanou službou. Stížnost - projev nespokojenosti, kdy chceme, aby bylo něco jinak Podnět nápad, jak zlepšit službu, podání informace, která přináší něco nového Kdo může podat stížnost, podnět: kdokoli z klientů domova (stěžovatel má právo zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat), kdokoli z pracovníků, kdokoli z jiných osob (např. rodinní příslušníci) Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost. Komu komukoli z pracovníků domova, tento o projednávané situaci provede zápis Forma písemně dopisem i elektronickou poštou ústně telefonicky na webových stránkách Stížnost může být podána anonymně (bez uvedení jména). 15

17 Způsob podání stížnosti na adresu Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Cheb, do schránky důvěry - která je umístěna mimo dosah kamerového systému a to v 1. patře hospodářské budovy, u veřejného telefonního automatu, u sociálních pracovnic, u ředitele, při schůzkách s klienty, při stravovací komisi. Evidence stížností stížnosti se evidují hned nebo v den doručení poštou v Knize stížností anonymní stížnosti se rovněž zapisují do Knihy stížností podléhají archivačnímu a skartačnímu řádu Způsob vyřízení U stížnosti písemné vyřízení do 15 dnů, pokud se nemusí řešit ještě u jiné organizace nebo instituce vyřízení do 30 dnů, pokud nelze vyřídit rychleji U stížnosti ústní pracovník sepíše zápis, který obsahuje jména všech osob, které se zúčastnily, poté jej podepíší všichni účastníci, pokud některý z účastníků se odmítne podepsat, poznamená se důvod U stížnosti anonymní výsledek projednané anonymní stížnosti se vyvěšuje na nástěnce sociálních pracovníků U podnětu záznam o řešení je vypracován v zápisu z porady vedoucích, porady pracovního týmu, schůzky klientů apod. dle oblasti, které se podnět týká a kde je řešen 16

18 Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím přešetření byla učiněna potřebná opatření k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom písemně nebo ústně, dle závažnosti stížnosti, informován. Odvolání Proti vyřízení stížnosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kontroly Krajského úřadu v Karlových Varech, Závodní 353/88, Karlovy Vary prostřednictvím domova pro seniory ve dvojím vyhotovení. ombudsmanovi Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Požární ochrana Všechny pokoje jsou vybaveny požárním hlásičem. V domově jsou vyznačeny únikové východy a chodby u výtahu jsou vybaveny hasicím přístrojem. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Na ukončení smlouvy se mohou kdykoli obě smluvní strany dohodnout. 2) Klient může Smlouvu kdykoliv v průběhu její platnosti vypovědět bez udání důvodu. Smlouvu může vypovědět pouze písemně. Výpověď je doručena na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to dnem převzetí výpovědi poskytovatelem. 3) Poskytovatel může vypovědět Smlouvu pouze výpovědí z těchto důvodů: Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a vnitřních předpisů poskytovatele. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: a) Klient neoznámí výši svého příjmu nebo jeho změnu v případech uvedených v čl. V. odst. 5), 6) této Smlouvy. b) Klient nezaplatí úhrady za služby (ubytování, strava, péče) ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě. 17

19 c) Klient odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s ustanovením čl. V. odst. 15). d) Klient užívá násilí vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje, dopouští se krádeží, alkoholismu, toxikomanie, nebo jiné trestné činnosti. Dále může být výpovědním důvodem taková změna zdravotního či psychického stavu, která vyžaduje trvale poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (o nezvratnosti zdravotního stavu musí písemně rozhodnout lékař) nebo v případě závažného infekčního onemocnění klienta podléhajícího hlášení o infekčním onemocněním ohrožujícím zdravotní stav ostatních klientů a zaměstnanců poskytovatele, který není schopen zajistit nezbytná opatření k zamezení šíření onemocnění (v souladu s 62 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (dle 36 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.). 4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 30 dní, s výjimkou výpovědního důvodu dle odst. 3 písmene b) a d) tohoto článku Smlouvy, kdy činí pět dnů, a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. Výpověď je doručena na adresu klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to dnem převzetí výpovědi klientem nebo marným uplynutím úložní lhůty stanovené držitelem poštovní licence. 5) Při výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele budou klientovi v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách. 6) V případě úmrtí klienta smlouva dnem úmrtí klienta zaniká. Pozůstalá osoba vyklidí pokoj podle domluvy s pracovníky domova. Závěrečná ustanovení Tento domácí řád nabývá účinnosti dne Jakékoli případné změny tohoto domácího řádu mohou být uskutečněny pouze se souhlasem ředitelky organizace. Tímto se ruší předchozí domácí řád. V Chebu, Mgr. Radka Müllerová ředitelka 18

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více