HUTCHINSON ACADEMIE. 1 Profil Hutchinson s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUTCHINSON ACADEMIE. 1 Profil Hutchinson s.r.o."

Transkript

1 1 Profil Hutchinson s.r.o. Hutchinson je vedoucím dodavatelem gumových dílů do automobilového průmyslu. Jsme součástí koncernu TOTAL. Zaměstnáváme přes lidí v 95 továrnách po celém světě, z toho v Rokycanech přes 600. Společnost Hutchinson s.r.o. byla založena v Rokycanech v roce 1994, kdy bylo využito dobrého dopravního napojení v blízkosti dálnice spolu s výhodnou cenou práce. Za více než deset let existence prodělala společnost vývoj od levného dodavatele nejlevnějších typů hadic vodních hadic s nízkou přidanou hodnotou až do dnešního stavu, kdy vyrábíme nejsložitější typy hadic s vysokou přidanou hodnotou, tedy hadice vzduchové, resp. palivové, které patří mezi bezpečnostní díly automobilu. Tento vývoj by nebyl možný bez systému kvalitního řízení, neboť cenová výhoda je již dávno zcela potlačena. Konkurenční výhoda, kterou v současné době společnost především disponuje je kvalitní systém řízení a organizace práce, jež nám umožňují udržovat si před konkurencí technologický náskok i v těch nejvyspělejších třídách hadic pro prestižní zákazníky. Vzhledem k posilování významu rokycanské pobočky se v blízké budoucnosti plánuje přenos části vývojových aktivit a to tak, abychom v budoucnu mohli zákazníků nabízet kompletní řešení od vývoje hadice až po její vyrobení. Mezi naše zákazníky patří Ford, Jaguar, Volvo, Mercedes, BMW, Audi, PSA a další. - 1 / 10 -

2 2 Plánování projektu Myšlenka projektu Hutchinson Academie vznikla v roce 2004, kdy byla identifikovaná potřeba rozvoje zaměstnanců v disciplínách, které nebyly dostupné na trhu práce. Byly to především technické obory a specifické znalosti a dovednosti ohledně naší společnosti. Strategie společnosti na další období byla a je i nadále, přecházet od levnějších masových produktů k produktům s vyšší přidanou hodnotou. Většina nové a sofistikovanější produkce klade kvalitativně jiné nároky na obsluhu a údržbu strojního vybavení i celkovou znalost výrobku. Dalším identifikovaným faktorem byli fatální nedostatky zaměstnanců na řídících a technických pozicích z hlediska obecných technických základů. Většina pracovníků byla přijata na pozici operátor a následně se vypracovala na vyšší nebo technické pozice, nicméně zásadně chyběla znalost souvislostí mimo hlavní záběr denní rutiny. 3 Příprava 3.1 Definice projektu Forma Cílem bylo vytvořit dlouhodobý vzdělávací projekt a postupně vzdělávat zaměstnance v různých oblastech. Jelikož je třeba znalosti a dovednosti ověřovat, bylo třeba dát prostor aplikaci nabytých znalostí v praxi. Proto byla zvolena délka trvání projektu 1,5 roku. Dalším nezanedbatelným pozitivem tohoto formátu je dlouhodobá stabilizace zaměstnanců vzhledem k délce projektu a následnému závazku setrvání ve společnosti po dobu celkem 3 roky Obsah Při vytváření osnov a obsahu projektu jsme definovali čtyři klíčové oblasti rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců tak, abychom postihli celou technickou problematiku z oblasti výroby gumových produktů Hutchinson výrobní systém (HPS) Pracovníci se v tomto modulu seznámili s Hutchinson výrobním systémem, jeho specifiky a na praktických příkladech řešili jednotlivé případové studie. Výrobní systém integruje jak řízení výroby, včetně řízení materiálových toků, tak i řízení produktivity práce ve výrobě. Součástí školení bylo i zaškolení na nový ERP systém FORS. Účastníci na konci tohoto modulu zpracovali projekt na definované téma z jejich oblasti, který byl zaměřen na zlepšení fungování systému řízení výroby. - 2 / 10 -

3 Preventivní údržba technologie na zpracování gumy Pracovníci se v tomto modulu seznámili se zásadami preventivní údržby v prostředí nepřetržité výroby s velkými nároky na flexibilitu. Školení obsahovalo proškolení na jednotlivých zařízeních používaných ve společnosti Řízení kvality v HPS Řízení kvality výroby hadic podle výrobního programu (vodní, vzduchové, palivové). Modely vyhodnocování chybovosti, nákladů na nekvalitu. Pracovníci se na konkrétních příkladech učili odstraňovat problémy Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic Elastomery-zpracování gumy, používané technologie pro zpracování, specifické vlastnosti polymerů. Metody a organizace a racionalizace práce při protlačování nekonečné hadice, vulkanizace tvaru a finální montáži a značení hadice podle požadavků jednotlivých zákazníků. 4 Účastníci projektu Projektu se účastnili zaměstnanci ze všech oddělení společnosti. Výběr zaměstnanců byl proveden ve dvou úrovních Doškolení odborných technických a provozních znalostí a dovedností Výběr byl proveden formou nominace zaměstnanců vedoucími jednotlivých oddělení. Každé oddělení dostalo přiděleno určitý počet míst ve vzdělávacím programu. Odborní vedoucí jmenovali zaměstnance podle interních vzdělávacích potřeb Zlepšení unikátních znalostí a dovedností Výběr proveden formou výběrového řízení, kdy se podařilo prezentovat přidanou hodnotu vzdělávacího programu pro osobnostní a kariérní rozvoj zaměstnanců. Do projektu Hutchinson Akademie se hlásilo dvojnásobné množství uchazečů. Proto jsme se rozhodli uskutečnit dvoukolové výběrové řízení. První kolo: Osobní dotazník a testy (osobnostní a logický test) abychom zhodnotili potenciál pracovníka znalosti vstřebat a dále aplikovat. Druhé kolo: Doporučení odborných vedoucích jednotlivých oddělení. - 3 / 10 -

4 Poměr účastníků z jednotlivých oddělení 11% 17% Administrativa Oddělení industrializace 12% 2% Oddělení kvality 5% 6% Oddělení Logistiky Oddělení metod Středisko výroby AUDI, vzduch 9% 15% 12% 11% Středisko výroby Ford Středisko výroby Mercedes, olej, palivo Technické oddělení Zóna protlačování 5 Výběrové řízení Vzhledem ke komplexnosti a nárokům na technická školení jsme zaznamenali problémy již při oslovování dodavatelů. Výběrové řízení vyhrála Západočeská universita v Plzni. Výuku zajišťoval a koordinoval Ústav celoživotního vzdělávání, který byl schopen sestavit lektorský tým pro celý průběh projektu. Jako výrazný úspěch hodnotíme fakt, že jsme měli pouze jednoho dodavatele, což jistě eliminovalo potenciální chybovost a další problémy s tím spojené. Dalším velice pozitivní faktem byla samotná záštita Univerzity nad jednotlivými školeními, což účastníci hodnotili velice kladně. 6 Realizace projektu Hutchinson Academie byla slavnostně zahájena dne za účasti vedení společnosti a zástupců dodavatele. Veškerá školení probíhala v prostorách společnosti, buď ve školících místnostech, nebo přímo ve výrobních halách. Tzn. školitelé vždy jezdili přímo do společnosti. Toto řešení výrazně zefektivnilo celý průběh školení, protože jsme minimalizovali časové a finanční ztráty spojené s přejezdy do učeben mimo prostory společnosti. Poslední školení proběhlo koncem března Zaměstnanci převzali na půdě Západočeské university a z rukou - 4 / 10 -

5 prorektora University pana Doc. Horejce, PhD. certifikáty o úspěšném absolvování projektu. V průběhu celého projektu neustále probíhala komunikace s účastníky a lektorským týmem. Velmi kladným bodem byla stabilní školicí místnost, která je od té doby i mezi zaměstnanci pojmenovaná Hutchinson Academie. Jednotlivé klíčové vzdělávací aktivity projektu byly dále specifikovány. 1. HPS Klíčové aktivity 2. Preventivní údržba technologie výroby gumy 3. Řízení kvality v HPS 4. Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic Název školení Hodiny školení Hutchinson výrobní systém 112 Plánování výroby 104 FORS 144 Case study - flexibilní výroba hadic 192 Diagnostika výrobních zařízení 28 Diagnostika nevýrobních zařízení 20 Údržba 12 Environmental management 24 Laboratoř a testování 28 Statistika 24 Elastomeryzpracování gumy 32 Metody a racionalizace práce 16 Strojírenství 16 Celkem hodin za klíčovou aktivitu Vzdělávací modul Hutchinson production system byl určen celkem pro 6 skupin pracovníků, po 12 účastnících, aby byl zajištěn dopad na většinovou populaci zaměstnanců společnosti. Další vzdělávací moduly (Preventivní údržba technologie výroby gumy, Řízení kvality v Hutchinson production systému a Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic) byl určeny vždy pouze pro jednu skupinu po 15 zaměstnancích, viz. výběr uchazečů. - 5 / 10 -

6 7 Hodnocení kurzů účastníky projektu Při hodnocení jsme se zaměřili na hodnocení všech školení, která probíhala v rámci klíčových aktivit, přičemž jsme u těchto školení stanovili určité parametry. Vyhodnocovali jsme tedy jak jednotlivý školení souhrnně, tak jednotlivé parametry. Obecně je vidět, že hodnocení bylo přijato velice kladně, viz níže. Ve volných otázkách se objevovaly nejvíce body vztahující se k časové náročnosti a v některých případech k vyšší technické náročnosti výkladu. Zde jsme pracovali s lektory a vedli jsme je k tomu, aby výklad ještě více přizpůsobovali naší interní situaci a zohledňovali více dosavadní vzdělání a praxi účastníků kurzů. Ze začátku jsme s účastníky museli řešit ještě jejich uvolňování z pracovišť tak, aby byli jejich nadřízení informovaní z předstihem. Všechny body však bylo možno odstranit bez dopadu na kvalitu samotného školení. Klíčová Školení Data Spokojenost aktivita Hutchinson Case study - flexibilní výroba hadic Celkový dojem 1,4 production Přínos pro současnou práci 1,4 systém Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,5 Srozumitelnost výkladu 1,3 Odborná vybavenost školitele 1,1 Spolupráce s posluchači 1,6 FORS Celkový dojem 1,0 Přínos pro současnou práci 1,7 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Srozumitelnost výkladu 1,5 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,6 Hutchinson výrobní systém Celkový dojem 1,4 Přínos pro současnou práci 2,0 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,2 Srozumitelnost výkladu 1,3 Spolupráce s posluchači 1,4 Plánování výroby Celkový dojem 1,2 Přínos pro současnou práci 1,5 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,4 Srozumitelnost výkladu 1,4 Spolupráce s posluchači 1,6 Celkový dojem z Hutchinson production systém 1,3 Přínos pro současnou práci z Hutchinson production systém 1,6 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Hutchinson production systém 1,4 Srozumitelnost výkladu z Hutchinson production systém 1,4 Odborná vybavenost školitele z Hutchinson production systém 1,1 Spolupráce s posluchači z Hutchinson production systém 1,6 Preventivní Diagnostika nevýrobních zařízení Celkový dojem 2,0 údržba Přínos pro současnou práci 1,0-6 / 10 -

7 technologie Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,0 výroby gumy Srozumitelnost výkladu 2,0 Spolupráce s posluchači 2,0 Diagnostika výrobních zařízení Celkový dojem 1,7 Přínos pro současnou práci 1,1 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,2 Srozumitelnost výkladu 1,7 Odborná vybavenost školitele 1,1 Spolupráce s posluchači 1,7 Údržba Celkový dojem 1,3 Přínos pro současnou práci 1,2 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,1 Srozumitelnost výkladu 2,1 Spolupráce s posluchači 1,7 Celkový dojem z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,7 Přínos pro současnou práci z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,1 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,1 Srozumitelnost výkladu z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,9 Odborná vybavenost školitele z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,0 Spolupráce s posluchači z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,8 Řízení kvality v Hutchinson production systému Environmental management Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Srozumitelnost výkladu 1,7 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 2,2 Laboratoř a testování Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,5 Srozumitelnost výkladu 1,5 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,5 Statistika Celkový dojem 2,0 Přínos pro současnou práci 1,0 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,0 Srozumitelnost výkladu 2,0 Spolupráce s posluchači 2,0 Celkový dojem z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,6 Přínos pro současnou práci z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,2 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,2 Srozumitelnost výkladu z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,7 Odborná vybavenost školitele z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,2 Spolupráce s posluchači z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,9 Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic Elastomery-zpracování gumy Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,2 Srozumitelnost výkladu 1,6-7 / 10 -

8 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,5 Metody a racionalizace práce Celkový dojem 1,2 Přínos pro současnou práci 1,6 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Srozumitelnost výkladu 1,4 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,5 Strojírenství Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,0 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,0 Srozumitelnost výkladu 2,0 Spolupráce s posluchači 1,7 Celkový dojem z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,4 Přínos pro současnou práci z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,2 Srozumitelnost výkladu z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,7 Odborná vybavenost školitele z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,2 Spolupráce s posluchači z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,6 Celkem Celkový dojem 1,4 Celkem Přínos pro současnou práci 1,4 Celkem Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Celkem Srozumitelnost výkladu 1,5 Celkem Odborná vybavenost školitele 1,1 Z uvedeného je vidět, že nejlepší hodnocení měla odborná vybavenost školitelů, účastníci velice oceňovali fakt, že jde o vysokoškolské učitele, což dávalo větší míru autority před studenty. V některých případech se to však jevilo jako nevýhoda, protože lektoři nebyli vždy připraveni na úroveň posluchačů s nižším technickým vzděláním, jako jsou zvyklí z půdy University. Následně jsme zavedli přípravné schůzky, kde jsme každého nového školitele připravovali na úroveň posluchačů. Jako nejlepší předměty byli vyhodnoceny: Plánování výroby Metody a racionalizace práce Strojírenství Naopak nejhůře hodnocenými předměty byly: Enviromental management Diagnostika nevýrobních zařízení Statistika - 8 / 10 -

9 Z hodnocení bylo vidět, že zaměstnanci nejlépe hodnotili předměty, které mohli ihned aplikovat v praxi, resp. kdy je lektor s nimi přímo ve výrobě a zkouší a řeší nové postupy. Naopak nejhůře hodnocenými předměty byly spíše teoretické předměty, které nutily účastníky k systematické práci s daty a připomínaly jim jejich povinnosti. 8 Další výsledky Projekt Hutchinson Akademie již přináší své ovoce. Již 7 účastníků bylo povýšeno na nové pozice (z mistra na Vedoucího zóny, z kontrolora kvality na technika kvality, z operátora výroby na technika metod, atd.). Dlouhodobý vzdělávací program nám umožnil zavést další aktivity. V průzkumu spokojenosti, který byl realizován v únoru 2008 jsme mohli konstatovat výrazné zlepšení v hodnocení zaměstnanci - v bodě možnost postupu v zaměstnání. Tento bod byl v minulém průzkumu (únor 2006) hodnocen jako jeden z nejslabší. V tomto hodnocení došlo k výraznému posunu a zlepšení téměř o 20%. Přikládáme to především systematické přípravě zaměstnanců v projektu Hutchinson Academie. Propagujeme Hutchinson Academii jako odrazový můstek pro další kariéru, ve všech interních výběrových řízeních klademe důraz na to, aby účast v projektu byla braná jako výhoda pro uchazeče. 9 Prezentace a publicita projektu V rámci projektu Hutchinson Akademie byla publicita projektu byla řízena 2 směry směrem k zaměstnancům a směrem k veřejnosti. V rámci každého monitorovacího období jsme vykazovali aktivity spojené s publicitou. Naši zaměstnanci měli také možnost sledovat projekt Hutchinson Akademie on-line na intranetu, kde byly dostupné všechny podrobné informace (rozvrh hodin a školení, osnovy předmětů, fotogalerie apod.). Za správu interního portálu byla zodpovědná diplomantka ze Západočeské univerzity, která si zvolila toto téma jako diplomovou práci. Zaměstnanci i top manageři společnosti Hutchinson s.r.o. byli pravidelně informováni o vývoji projektu. Publicita v rámci společnosti probíhala zejména prostřednictvím firemního časopisu, výročních prezentací a firemního intranetu. Veřejnost jsme informovali prostřednictvím tiskových zpráv, které byly následně otištěny v Rokycanském deníku a MF - 9 / 10 -

10 Dnes. Některé články byly uveřejněny též na webových stránkách: Dne jsme se jako společnost otevřeli veřejnosti a na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ informovali více než 500 příchozích o našich aktivitách. V souvislosti s touto akcí jsme veřejnost informovali také o projektu Hutchinson Akademie. Školicí místnost byla vybavena materiály vlaječkami ESF a EU, které byly v této místnosti stále. Při tisku informací na nástěnky jsme vždy dbali o tisk loga v barevné podobě. U hlavního vjezdu do naší společnosti je od počátku projektu umístěna vlajka EU. V každé tiskové zprávě, kterou jsme odesílali médiím jsme dodržovali informativní větičku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizace projektu Hutchinson Akademie a její udržitelnosti nás přivedla k myšlence vytvořit náš vlastní projekt pro absolventy. Již na podzim roku 2007, kdy se projekt Hutchinson Akademie pozvolna chýlil ke konci, jsme započali se vzděláváním absolventů. Projekt VO-CO-DE vznikl především na základě zkušeností s Hutchinson Academie. V průběhu prosince 2008 proběhne výroční prezentace pro top management. V rámci této prezentace proběhne také celkové zhodnocení projektu. Následně bude zaslána tisková zpráva naší centrále v Paříži. 10 Další kroky Projekt Hutchinson Academie celkově hodnotíme jako velice úspěšný. Dalšími aktivitami spojenými s tímto projektem jsou: VO-CO-DE - tento program byl právě iniciován Hutchinson Academii. Na základě zkušeností který probíhá od podzimu Cílem projektu je vyškolování nováčků, kteří právě vstupují na trh práce. V rámci delšího časového úseku mají možnost projít řadou oddělení a pozic, nejen ve výrobě, ale i v technických odděleních. Po ukončení programu mohou být umístěni na pozice jak specialistů tak nižší a středních vedoucích. Cíl přípravy koncepce pokračování vzdělávacího programu s podobným formátem jako Hutchinson Academie na rok Školitelé - připravujeme v druhé polovině roku 2008 novou pozici školitelů, tzn. speciálně vyškolujeme 4 zaměstnance, kteří budou nositelé většího technického know-how. Tito zaměstnanci budou mít především v povinnostech zaškolovat nové zaměstnance při nástupu do společnosti a stávající zaměstnance při přechodech na jiné typy technologií / 10 -

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Pro účely projektu FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ vypracovala analytická skupina pod vedením Mgr. Jaromíry K o t í k o v é OBSAH 1) Jobrotation 3 1.1. Koncepce rotace

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více