HUTCHINSON ACADEMIE. 1 Profil Hutchinson s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUTCHINSON ACADEMIE. 1 Profil Hutchinson s.r.o."

Transkript

1 1 Profil Hutchinson s.r.o. Hutchinson je vedoucím dodavatelem gumových dílů do automobilového průmyslu. Jsme součástí koncernu TOTAL. Zaměstnáváme přes lidí v 95 továrnách po celém světě, z toho v Rokycanech přes 600. Společnost Hutchinson s.r.o. byla založena v Rokycanech v roce 1994, kdy bylo využito dobrého dopravního napojení v blízkosti dálnice spolu s výhodnou cenou práce. Za více než deset let existence prodělala společnost vývoj od levného dodavatele nejlevnějších typů hadic vodních hadic s nízkou přidanou hodnotou až do dnešního stavu, kdy vyrábíme nejsložitější typy hadic s vysokou přidanou hodnotou, tedy hadice vzduchové, resp. palivové, které patří mezi bezpečnostní díly automobilu. Tento vývoj by nebyl možný bez systému kvalitního řízení, neboť cenová výhoda je již dávno zcela potlačena. Konkurenční výhoda, kterou v současné době společnost především disponuje je kvalitní systém řízení a organizace práce, jež nám umožňují udržovat si před konkurencí technologický náskok i v těch nejvyspělejších třídách hadic pro prestižní zákazníky. Vzhledem k posilování významu rokycanské pobočky se v blízké budoucnosti plánuje přenos části vývojových aktivit a to tak, abychom v budoucnu mohli zákazníků nabízet kompletní řešení od vývoje hadice až po její vyrobení. Mezi naše zákazníky patří Ford, Jaguar, Volvo, Mercedes, BMW, Audi, PSA a další. - 1 / 10 -

2 2 Plánování projektu Myšlenka projektu Hutchinson Academie vznikla v roce 2004, kdy byla identifikovaná potřeba rozvoje zaměstnanců v disciplínách, které nebyly dostupné na trhu práce. Byly to především technické obory a specifické znalosti a dovednosti ohledně naší společnosti. Strategie společnosti na další období byla a je i nadále, přecházet od levnějších masových produktů k produktům s vyšší přidanou hodnotou. Většina nové a sofistikovanější produkce klade kvalitativně jiné nároky na obsluhu a údržbu strojního vybavení i celkovou znalost výrobku. Dalším identifikovaným faktorem byli fatální nedostatky zaměstnanců na řídících a technických pozicích z hlediska obecných technických základů. Většina pracovníků byla přijata na pozici operátor a následně se vypracovala na vyšší nebo technické pozice, nicméně zásadně chyběla znalost souvislostí mimo hlavní záběr denní rutiny. 3 Příprava 3.1 Definice projektu Forma Cílem bylo vytvořit dlouhodobý vzdělávací projekt a postupně vzdělávat zaměstnance v různých oblastech. Jelikož je třeba znalosti a dovednosti ověřovat, bylo třeba dát prostor aplikaci nabytých znalostí v praxi. Proto byla zvolena délka trvání projektu 1,5 roku. Dalším nezanedbatelným pozitivem tohoto formátu je dlouhodobá stabilizace zaměstnanců vzhledem k délce projektu a následnému závazku setrvání ve společnosti po dobu celkem 3 roky Obsah Při vytváření osnov a obsahu projektu jsme definovali čtyři klíčové oblasti rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců tak, abychom postihli celou technickou problematiku z oblasti výroby gumových produktů Hutchinson výrobní systém (HPS) Pracovníci se v tomto modulu seznámili s Hutchinson výrobním systémem, jeho specifiky a na praktických příkladech řešili jednotlivé případové studie. Výrobní systém integruje jak řízení výroby, včetně řízení materiálových toků, tak i řízení produktivity práce ve výrobě. Součástí školení bylo i zaškolení na nový ERP systém FORS. Účastníci na konci tohoto modulu zpracovali projekt na definované téma z jejich oblasti, který byl zaměřen na zlepšení fungování systému řízení výroby. - 2 / 10 -

3 Preventivní údržba technologie na zpracování gumy Pracovníci se v tomto modulu seznámili se zásadami preventivní údržby v prostředí nepřetržité výroby s velkými nároky na flexibilitu. Školení obsahovalo proškolení na jednotlivých zařízeních používaných ve společnosti Řízení kvality v HPS Řízení kvality výroby hadic podle výrobního programu (vodní, vzduchové, palivové). Modely vyhodnocování chybovosti, nákladů na nekvalitu. Pracovníci se na konkrétních příkladech učili odstraňovat problémy Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic Elastomery-zpracování gumy, používané technologie pro zpracování, specifické vlastnosti polymerů. Metody a organizace a racionalizace práce při protlačování nekonečné hadice, vulkanizace tvaru a finální montáži a značení hadice podle požadavků jednotlivých zákazníků. 4 Účastníci projektu Projektu se účastnili zaměstnanci ze všech oddělení společnosti. Výběr zaměstnanců byl proveden ve dvou úrovních Doškolení odborných technických a provozních znalostí a dovedností Výběr byl proveden formou nominace zaměstnanců vedoucími jednotlivých oddělení. Každé oddělení dostalo přiděleno určitý počet míst ve vzdělávacím programu. Odborní vedoucí jmenovali zaměstnance podle interních vzdělávacích potřeb Zlepšení unikátních znalostí a dovedností Výběr proveden formou výběrového řízení, kdy se podařilo prezentovat přidanou hodnotu vzdělávacího programu pro osobnostní a kariérní rozvoj zaměstnanců. Do projektu Hutchinson Akademie se hlásilo dvojnásobné množství uchazečů. Proto jsme se rozhodli uskutečnit dvoukolové výběrové řízení. První kolo: Osobní dotazník a testy (osobnostní a logický test) abychom zhodnotili potenciál pracovníka znalosti vstřebat a dále aplikovat. Druhé kolo: Doporučení odborných vedoucích jednotlivých oddělení. - 3 / 10 -

4 Poměr účastníků z jednotlivých oddělení 11% 17% Administrativa Oddělení industrializace 12% 2% Oddělení kvality 5% 6% Oddělení Logistiky Oddělení metod Středisko výroby AUDI, vzduch 9% 15% 12% 11% Středisko výroby Ford Středisko výroby Mercedes, olej, palivo Technické oddělení Zóna protlačování 5 Výběrové řízení Vzhledem ke komplexnosti a nárokům na technická školení jsme zaznamenali problémy již při oslovování dodavatelů. Výběrové řízení vyhrála Západočeská universita v Plzni. Výuku zajišťoval a koordinoval Ústav celoživotního vzdělávání, který byl schopen sestavit lektorský tým pro celý průběh projektu. Jako výrazný úspěch hodnotíme fakt, že jsme měli pouze jednoho dodavatele, což jistě eliminovalo potenciální chybovost a další problémy s tím spojené. Dalším velice pozitivní faktem byla samotná záštita Univerzity nad jednotlivými školeními, což účastníci hodnotili velice kladně. 6 Realizace projektu Hutchinson Academie byla slavnostně zahájena dne za účasti vedení společnosti a zástupců dodavatele. Veškerá školení probíhala v prostorách společnosti, buď ve školících místnostech, nebo přímo ve výrobních halách. Tzn. školitelé vždy jezdili přímo do společnosti. Toto řešení výrazně zefektivnilo celý průběh školení, protože jsme minimalizovali časové a finanční ztráty spojené s přejezdy do učeben mimo prostory společnosti. Poslední školení proběhlo koncem března Zaměstnanci převzali na půdě Západočeské university a z rukou - 4 / 10 -

5 prorektora University pana Doc. Horejce, PhD. certifikáty o úspěšném absolvování projektu. V průběhu celého projektu neustále probíhala komunikace s účastníky a lektorským týmem. Velmi kladným bodem byla stabilní školicí místnost, která je od té doby i mezi zaměstnanci pojmenovaná Hutchinson Academie. Jednotlivé klíčové vzdělávací aktivity projektu byly dále specifikovány. 1. HPS Klíčové aktivity 2. Preventivní údržba technologie výroby gumy 3. Řízení kvality v HPS 4. Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic Název školení Hodiny školení Hutchinson výrobní systém 112 Plánování výroby 104 FORS 144 Case study - flexibilní výroba hadic 192 Diagnostika výrobních zařízení 28 Diagnostika nevýrobních zařízení 20 Údržba 12 Environmental management 24 Laboratoř a testování 28 Statistika 24 Elastomeryzpracování gumy 32 Metody a racionalizace práce 16 Strojírenství 16 Celkem hodin za klíčovou aktivitu Vzdělávací modul Hutchinson production system byl určen celkem pro 6 skupin pracovníků, po 12 účastnících, aby byl zajištěn dopad na většinovou populaci zaměstnanců společnosti. Další vzdělávací moduly (Preventivní údržba technologie výroby gumy, Řízení kvality v Hutchinson production systému a Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic) byl určeny vždy pouze pro jednu skupinu po 15 zaměstnancích, viz. výběr uchazečů. - 5 / 10 -

6 7 Hodnocení kurzů účastníky projektu Při hodnocení jsme se zaměřili na hodnocení všech školení, která probíhala v rámci klíčových aktivit, přičemž jsme u těchto školení stanovili určité parametry. Vyhodnocovali jsme tedy jak jednotlivý školení souhrnně, tak jednotlivé parametry. Obecně je vidět, že hodnocení bylo přijato velice kladně, viz níže. Ve volných otázkách se objevovaly nejvíce body vztahující se k časové náročnosti a v některých případech k vyšší technické náročnosti výkladu. Zde jsme pracovali s lektory a vedli jsme je k tomu, aby výklad ještě více přizpůsobovali naší interní situaci a zohledňovali více dosavadní vzdělání a praxi účastníků kurzů. Ze začátku jsme s účastníky museli řešit ještě jejich uvolňování z pracovišť tak, aby byli jejich nadřízení informovaní z předstihem. Všechny body však bylo možno odstranit bez dopadu na kvalitu samotného školení. Klíčová Školení Data Spokojenost aktivita Hutchinson Case study - flexibilní výroba hadic Celkový dojem 1,4 production Přínos pro současnou práci 1,4 systém Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,5 Srozumitelnost výkladu 1,3 Odborná vybavenost školitele 1,1 Spolupráce s posluchači 1,6 FORS Celkový dojem 1,0 Přínos pro současnou práci 1,7 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Srozumitelnost výkladu 1,5 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,6 Hutchinson výrobní systém Celkový dojem 1,4 Přínos pro současnou práci 2,0 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,2 Srozumitelnost výkladu 1,3 Spolupráce s posluchači 1,4 Plánování výroby Celkový dojem 1,2 Přínos pro současnou práci 1,5 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,4 Srozumitelnost výkladu 1,4 Spolupráce s posluchači 1,6 Celkový dojem z Hutchinson production systém 1,3 Přínos pro současnou práci z Hutchinson production systém 1,6 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Hutchinson production systém 1,4 Srozumitelnost výkladu z Hutchinson production systém 1,4 Odborná vybavenost školitele z Hutchinson production systém 1,1 Spolupráce s posluchači z Hutchinson production systém 1,6 Preventivní Diagnostika nevýrobních zařízení Celkový dojem 2,0 údržba Přínos pro současnou práci 1,0-6 / 10 -

7 technologie Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,0 výroby gumy Srozumitelnost výkladu 2,0 Spolupráce s posluchači 2,0 Diagnostika výrobních zařízení Celkový dojem 1,7 Přínos pro současnou práci 1,1 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,2 Srozumitelnost výkladu 1,7 Odborná vybavenost školitele 1,1 Spolupráce s posluchači 1,7 Údržba Celkový dojem 1,3 Přínos pro současnou práci 1,2 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,1 Srozumitelnost výkladu 2,1 Spolupráce s posluchači 1,7 Celkový dojem z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,7 Přínos pro současnou práci z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,1 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,1 Srozumitelnost výkladu z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,9 Odborná vybavenost školitele z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,0 Spolupráce s posluchači z Preventivní údržba technologie výroby gumy 1,8 Řízení kvality v Hutchinson production systému Environmental management Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Srozumitelnost výkladu 1,7 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 2,2 Laboratoř a testování Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,5 Srozumitelnost výkladu 1,5 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,5 Statistika Celkový dojem 2,0 Přínos pro současnou práci 1,0 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,0 Srozumitelnost výkladu 2,0 Spolupráce s posluchači 2,0 Celkový dojem z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,6 Přínos pro současnou práci z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,2 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,2 Srozumitelnost výkladu z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,7 Odborná vybavenost školitele z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,2 Spolupráce s posluchači z Řízení kvality v Hutchinson production systému 1,9 Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic Elastomery-zpracování gumy Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,2 Srozumitelnost výkladu 1,6-7 / 10 -

8 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,5 Metody a racionalizace práce Celkový dojem 1,2 Přínos pro současnou práci 1,6 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Srozumitelnost výkladu 1,4 Odborná vybavenost školitele 1,3 Spolupráce s posluchači 1,5 Strojírenství Celkový dojem 1,5 Přínos pro současnou práci 1,0 Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,0 Srozumitelnost výkladu 2,0 Spolupráce s posluchači 1,7 Celkový dojem z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,4 Přínos pro současnou práci z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,3 Rozšíření vědomostí v jiném oboru z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,2 Srozumitelnost výkladu z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,7 Odborná vybavenost školitele z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,2 Spolupráce s posluchači z Zpracování gumy pro potřeby výroby hadic 1,6 Celkem Celkový dojem 1,4 Celkem Přínos pro současnou práci 1,4 Celkem Rozšíření vědomostí v jiném oboru 1,3 Celkem Srozumitelnost výkladu 1,5 Celkem Odborná vybavenost školitele 1,1 Z uvedeného je vidět, že nejlepší hodnocení měla odborná vybavenost školitelů, účastníci velice oceňovali fakt, že jde o vysokoškolské učitele, což dávalo větší míru autority před studenty. V některých případech se to však jevilo jako nevýhoda, protože lektoři nebyli vždy připraveni na úroveň posluchačů s nižším technickým vzděláním, jako jsou zvyklí z půdy University. Následně jsme zavedli přípravné schůzky, kde jsme každého nového školitele připravovali na úroveň posluchačů. Jako nejlepší předměty byli vyhodnoceny: Plánování výroby Metody a racionalizace práce Strojírenství Naopak nejhůře hodnocenými předměty byly: Enviromental management Diagnostika nevýrobních zařízení Statistika - 8 / 10 -

9 Z hodnocení bylo vidět, že zaměstnanci nejlépe hodnotili předměty, které mohli ihned aplikovat v praxi, resp. kdy je lektor s nimi přímo ve výrobě a zkouší a řeší nové postupy. Naopak nejhůře hodnocenými předměty byly spíše teoretické předměty, které nutily účastníky k systematické práci s daty a připomínaly jim jejich povinnosti. 8 Další výsledky Projekt Hutchinson Akademie již přináší své ovoce. Již 7 účastníků bylo povýšeno na nové pozice (z mistra na Vedoucího zóny, z kontrolora kvality na technika kvality, z operátora výroby na technika metod, atd.). Dlouhodobý vzdělávací program nám umožnil zavést další aktivity. V průzkumu spokojenosti, který byl realizován v únoru 2008 jsme mohli konstatovat výrazné zlepšení v hodnocení zaměstnanci - v bodě možnost postupu v zaměstnání. Tento bod byl v minulém průzkumu (únor 2006) hodnocen jako jeden z nejslabší. V tomto hodnocení došlo k výraznému posunu a zlepšení téměř o 20%. Přikládáme to především systematické přípravě zaměstnanců v projektu Hutchinson Academie. Propagujeme Hutchinson Academii jako odrazový můstek pro další kariéru, ve všech interních výběrových řízeních klademe důraz na to, aby účast v projektu byla braná jako výhoda pro uchazeče. 9 Prezentace a publicita projektu V rámci projektu Hutchinson Akademie byla publicita projektu byla řízena 2 směry směrem k zaměstnancům a směrem k veřejnosti. V rámci každého monitorovacího období jsme vykazovali aktivity spojené s publicitou. Naši zaměstnanci měli také možnost sledovat projekt Hutchinson Akademie on-line na intranetu, kde byly dostupné všechny podrobné informace (rozvrh hodin a školení, osnovy předmětů, fotogalerie apod.). Za správu interního portálu byla zodpovědná diplomantka ze Západočeské univerzity, která si zvolila toto téma jako diplomovou práci. Zaměstnanci i top manageři společnosti Hutchinson s.r.o. byli pravidelně informováni o vývoji projektu. Publicita v rámci společnosti probíhala zejména prostřednictvím firemního časopisu, výročních prezentací a firemního intranetu. Veřejnost jsme informovali prostřednictvím tiskových zpráv, které byly následně otištěny v Rokycanském deníku a MF - 9 / 10 -

10 Dnes. Některé články byly uveřejněny též na webových stránkách: Dne jsme se jako společnost otevřeli veřejnosti a na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ informovali více než 500 příchozích o našich aktivitách. V souvislosti s touto akcí jsme veřejnost informovali také o projektu Hutchinson Akademie. Školicí místnost byla vybavena materiály vlaječkami ESF a EU, které byly v této místnosti stále. Při tisku informací na nástěnky jsme vždy dbali o tisk loga v barevné podobě. U hlavního vjezdu do naší společnosti je od počátku projektu umístěna vlajka EU. V každé tiskové zprávě, kterou jsme odesílali médiím jsme dodržovali informativní větičku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizace projektu Hutchinson Akademie a její udržitelnosti nás přivedla k myšlence vytvořit náš vlastní projekt pro absolventy. Již na podzim roku 2007, kdy se projekt Hutchinson Akademie pozvolna chýlil ke konci, jsme započali se vzděláváním absolventů. Projekt VO-CO-DE vznikl především na základě zkušeností s Hutchinson Academie. V průběhu prosince 2008 proběhne výroční prezentace pro top management. V rámci této prezentace proběhne také celkové zhodnocení projektu. Následně bude zaslána tisková zpráva naší centrále v Paříži. 10 Další kroky Projekt Hutchinson Academie celkově hodnotíme jako velice úspěšný. Dalšími aktivitami spojenými s tímto projektem jsou: VO-CO-DE - tento program byl právě iniciován Hutchinson Academii. Na základě zkušeností který probíhá od podzimu Cílem projektu je vyškolování nováčků, kteří právě vstupují na trh práce. V rámci delšího časového úseku mají možnost projít řadou oddělení a pozic, nejen ve výrobě, ale i v technických odděleních. Po ukončení programu mohou být umístěni na pozice jak specialistů tak nižší a středních vedoucích. Cíl přípravy koncepce pokračování vzdělávacího programu s podobným formátem jako Hutchinson Academie na rok Školitelé - připravujeme v druhé polovině roku 2008 novou pozici školitelů, tzn. speciálně vyškolujeme 4 zaměstnance, kteří budou nositelé většího technického know-how. Tito zaměstnanci budou mít především v povinnostech zaškolovat nové zaměstnance při nástupu do společnosti a stávající zaměstnance při přechodech na jiné typy technologií / 10 -

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků

Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků Celkové shrnutí průběhu projektu Díky posunům termínů schválení projektu byla realizace zahájena 1. 1. 2009. Kromě propagačně-informační činnosti týkající se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníků Leading people with an emphasis on the stimulation of employees Bc. Dominika Hlinková Plzeň

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění k 28. únoru 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu nastavení procesů: směrnice F20 S06 a s ní související dokumenty publicita:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADAVATEL: PAPERA s.r.o. Sídlem: Hálkova 2217/13, 568

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Zpráva červenec 2013 1 Strom se pozná po ovoci, škola podle absolventů Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor Podnikání a administrativa Katedra řízení TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY Vedoucí diplomové

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí CZ.1.04/2.1.00/03.00016 Základní informace o projektu Operační program: OP LZZ Příjemce: Fond dalšího vzdělávání Partner bez finančního

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Úvodní představení společnosti

Úvodní představení společnosti Legenda Úvodní představení společnosti Linaset, a.s. Spolupráce s CzechInvest Operační program průmyslu a podnikání Operační program podnikání a inovace Vyhodnocení spolupráce s CzechInvest Úvodní představení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více