EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš"

Transkript

1 EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne

2 Obsah 1. Executive summary Vymezení předmětného území Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí Definice pojmu negativní vliv na okolí Problematika ochranného pásma čističky odpadních vod Prohlášení o důvěrnosti, ručení Kontakt Fotodokumentace aktuálního stavu

3 1. Executive summary Poradenská společnost Rödl & Partner byla svým významným klientem pověřena realizací projektu Prodej pozemků v Hradci Králové Třebeš. Předmětem projektu je prodej souboru pozemků o celkové rozloze m² v katastrálním území Třebeš, okres Hradec Králové. 2. Vymezení předmětného území Nabízený pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti města Hradec Králové, katastrální území Třebeš. Pozemek je lokalizován přímo u ulice V Mlejnku, ve vzdálenosti cca. 2,5 km od centra města Hradec Králové. V následující mapě je vyznačeno umístění předmětných pozemků. Obrázek 1: Umístění pozemku v Hradci Králové Lokalizace pozemků Předmětný pozemek tvoří následující parcely: p.č. 219/2 v k.ú Třebeš p.č. 224 v k.ú Třebeš p.č. 226/52 v k.ú Třebeš p.č. 230/2 v k.ú Třebeš p.č. 661/11 v k.ú Třebeš p.č. 999 v k.ú Třebeš 3

4 Obrázek 2: Vymezení předmětného území v katastrální mapě Na západ od předmětného území se nachází fotovoltaická elektrárna, která stojí na pozemcích ve vlastnictví města Hradec Králové. Dále na západ za fotovoltaickou elektrárnou se nachází čistička odpadních vod (viz kapitola Problematika ochranného pásmo čističky odpadních vod). Na sever a severovýchod od území se nachází zeleň, která má za úkol oddělit šedou zónu (viz níže) od obydlené zástavby. Za uvedenou zelení se nachází nová výstavba objektů k bydlení a občanské vybavenosti. Na jih od předmětného území se nachází pole a za ním hřiště Park Golf Klub Hradec Králové. Předmětné pozemky jsou v současnosti vedeny jako Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí tzv. šedá zóna. V Závazné části územního plánu Hradec Králové jsou přesně řešeny možnosti využití této kategorie území na území města. V následujícím textu je uveden popis možného využití předmětných pozemků dle aktuálního znění územního plánu města Hradec Králové. 4

5 Obrázek 3: Relevantní území v územním plánu Hradce Králové Předmětné pozemky 5

6 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí Území sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálů. Přípustné využití hlavní stavby pro výrobu mimo staveb pro výrobu s negativním vlivem na okolí stavby pro výrobní a opravárenské služby stavby technických služeb stavby pro výrobní stavební činnost, stavební dvory stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady) stavby pro servisní a opravárenské služby autobazary a autopůjčovny a jim podobné areály skladové a manipulační plochy Přípustné využití doplňkové stavby pro administrativu jako součást areálů a staveb hlavních stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako součást výrobních areálů, související s výrobní činností ČSPH kategorie B stavby pro nakládání s odpady místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty, vlečky garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly a kola služební byty stavby pro zdravotnictví, vzdělávací a stravovací zařízení jako součást areálů a staveb hlavních liniové a plošné sadovnické porosty, izolační zeleň stavby pro technickou vybavenost stavby pro přechodné ubytování zaměstnanců, jako součást areálů a staveb hlavních stavby pro výzkumné, vývojové, zkušební a projekční provozy stavby pro stravování jako součást areálů a staveb hlavních stavby pro MHD Nepřípustné využití stavby pro výrobu s negativním vlivem na okolí stavby pro bydlení mimo služební byty stavby pro školství mimo dílen učňovského školství stavby pro sociální péči, zdravotnictví a kulturu mimo uvedené v přípustném využití území stavby pro prodej mimo uvedené v přípustném využití území zemědělské stavby stavby pro rekreaci hřbitovy 6

7 4. Definice pojmu negativní vliv na okolí Negativní vliv na okolí představuje především z pohledu hygieny prostředí nepřijatelnou zátěž nad přípustnou mez stanovenou zvláštními právními předpisy, dopadající či působící na okolní funkce, stavby a zařízení zejména produkcí hluku produkci chemicky nebo biologicky závadných látek plynných, kapalných a tuhých bez zajištění jejich bezpečné a nezávadné likvidace produkcí pachů a prachových částic produkcí vibrací a jiných seismických vlivů produkcí záření zdraví poškozující povahy Stavby pro výrobu jsou vymezeny takto: stavby pro výrobu s negativním vlivem na okolí jsou stavby pro výrobu hromadného, továrního a velkosériového charakteru, s technologiemi a činnostmi, jejichž provoz může mít negativní vliv na okolí, který může přesáhnout hranice jejich areálů (hluk, prach, imise, nadměrná dopravní zátěž apod.), stavby pro výrobu bez negativního vlivu na okolí jsou stavby pro výrobu hromadného továrního i netovárního charakteru se zvýšenou dopravní zátěží (četnost jízd a tonáž vozidel), s technologiemi a činnostmi, jejichž provoz může mít negativní vliv na okolí, který nesmí přesáhnout hranice jejich areálů, stavby pro drobnou řemeslnou výrobu a výrobní služby jsou stavby pro výrobu s malým rozsahem produkce (do 150 m2 výrobní plochy), bez větších nároků na přepravu, s technologiemi a činnostmi, jejichž případný negativní vliv na okolí nesmí přesáhnout mimo výrobní objekty. Poznámka: V zájmu rozšíření možností využití pozemku (například pro výstavbu objektů k bydlení) je možno zažádat o změnu územního plánu nebo změnit strukturu pozemků jejich rozdělením. Předpokládá se, že takováto opatření bude realizovat již nový vlastník pozemků. 7

8 5. Problematika ochranného pásma čističky odpadních vod Předmětné pozemky se nachází na okraji ochranného pásma nedaleké čističky odpadních vod. Seznam pozemků ležících v ochranném pásmu byl stanoven v územním rozhodnutí č. 28/62. V následujícím obrázku je vyznačen zásah ochranného pásma čističky odpadních vod do předmětných pozemků. Obrázek 4: Zásah ochranného pásma čističky odpadních vod do území Hranice ochranného pásma ČOV Zásah pásma do pozemků Červená kružnice označuje hranici ochranného pásma čističky odpadních vod. Ochranné pásmo zasahuje do parcel č. 224 a 999, proto není možno na těchto parcelách realizovat jinou než výše uvedenou výstavbu objektů pro výrobu a služby bez negativního vlivu na okolí. Poznámka: Možností řešení tohoto stavu může být například oddělení části pozemku, do které zasahuje ochranné pásmo. Předpokládá se, že takováto opatření bude realizovat již nový vlastník pozemků. 8

9 6. Prohlášení o důvěrnosti, ručení Tento informační protokol byl sestaven společností Rödl & Partner Consulting s.r.o. (dále Rödl & Partner ) v souvislosti s plánovanou transakcí prodeje pozemků ve vlastnictví svého klienta. Protokol slouží pouze pro účely informace možných zájemců a k přípravě dalších smluvních jednání. Informační protokol je založen na informacích, které má Rödl & Partner k dispozici od klienta a z veřejně dostupných zdrojů. Přijetím informačního protokolu vyjadřujete neodvolatelně svůj souhlas s níže uvedenými ustanoveními. Tyto povinnosti a ustanovení platí i ve vztahu k ostatním podkladům a informacím, které Vám nebo s Vámi spřízněným osobám v průběhu dalších smluvních jednání předá Rödl & Partner. Informační protokol byl sestaven ze strany Rödl & Partner za účelem předání základních informací o pozemcích klienta potenciálním zájemcům. Informační protokol nemůže podávat úplný obraz ani obsahovat všechny informace, které by mohl zájemce požadovat. Rödl & Partner jednoznačně doporučuje provedení vlastních šetření v řešené oblasti. Rödl & Partner neprověřoval správnost ani úplnost informací obsažených v informačním protokolu. Rödl & Partner ani jeho klient neručí za správnost a úplnost údajů uvedených v informačním protokolu ani za závěry v něm obsažené. 7. Kontakt V případě zájmu o koupi pozemku, případně potřeby dalších informací se obraťte na: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská Praha 1 Kontaktní osoby: Ing. Peter Šimo nebo Ing. Tomáš Báča

10 8. Fotodokumentace aktuálního stavu Pohled na pozemky ze západní strany (v pozadí nová bytová výstavba) Pohled z rohu příjezdové komunikace z Hradce Králové 10

11 Pohled ze severozápadní strany (fotovoltaická elektrárna na levé straně) 11

Nástroje a postupy rozhodování o využití ploch a pozemků podle územního plánu

Nástroje a postupy rozhodování o využití ploch a pozemků podle územního plánu Nástroje a postupy rozhodování o využití ploch a pozemků podle územního plánu Ing.arch. Pavel Koubek, urbanistická kancelář UK-24, Praha 01 Rozhodování o využití ploch Pro potřebu rozhodování o využití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Označení správního orgánu, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo Města VERNEŘICE Záznam o účinnosti ÚP Verneřice Datum nabytí

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5105-075/2015 o odhadu obvyklé ceny pozemků p.č. 1052/3, p.č. 1052/165, p.č. 1052/179 a na nich stojícího polyfunkčního areálu č.p. 1373 se společně užívanými nemovitými věcmi, na adrese

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Turnov Datum zpracování: únor 2008 PARÉ 4 Návrh ÚP Kacanovy, textová část....1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy příslušné podle 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Na základě usnesení Zastupitelstva města K. Vary č. z026.0/04 z 15. 6. 2004 Rada města K. Vary vydala dne 24. 8. 2004 úplné znění obecně závazné vyhlášky

Více

Územní plán Pavlice ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán Pavlice ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST listopad 2013 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Pavlice Pořizovatel: MěÚ

Více