VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE"

Transkript

1 VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST V HRADCI KRÁLOVÉ 2. SEMESTR_JARO 2013

2 Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Předkládáme Vám základní informace o možnostech studia v rámci veřejnostních kurzů v jazykových školách Gulliver. Pevně doufáme, že Vás naše nabídka uspokojí. Tyto informace Vám mají posloužit k základní orientaci. V případě, že nenaleznete hledanou informaci nebo si něčím nebudete jisti, neváhejte se na nás obrátit na kterémkoliv z níže uvedených kontaktů. Samozřejmě nás můžete také navštívit osobně přímo v kanceláři školy. Velmi rádi se Vám budeme věnovat. V loňském roce se naše nabídka rozšířila o možnost vykonat si celosvětově uznávané jazykové zkoušky Pearson Tests of English (PTE) přímo v našich školách. Jazykové školy Gulliver se staly akreditovanými testovacími centry Pearson Language Assessments (PLA). V našich veřejnostních kurzech připravujeme studenty také na cambridgeské zkoušky KET, PET, FCE a CAE. Naším heslem je WITH GULLIVER WITHOUT LIMITS. S námi bude i pro Vás svět bez hranic. Alespoň bez těch jazykových. Váš Gulliver 2

3 GULLIVEROVA NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ 2. SEMESTR_JARO 2013 U GULLIVERA NAJDETE širokou nabídku jazykových kurzů (v naší nabídce je 37 kurzů v Hradci Králové a 30 kurzů v Pardubicích) propracovaný systém na sebe navazujících jazykových úrovní od úplných začátečníků až po vysoce pokročilé zdarma rozřazovací testy, na jejichž základě Vás zařadíme do správné jazykové úrovně a do správného kurzu malé pracovní skupinky (tj. max. 12 studentů) kvalifikované a zkušené české lektory i rodilé mluvčí studijní materiály vybrané přímo pro veřejnostní kurzy zábavnou formu výuky, příjemnou atmosféru na hodinách školní knihovnu s možností zapůjčení knih a CD domů možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky Pearson Test of English přímo v jazykové škole Gulliver Gulliver je akreditovaným testovacím centrem certifikát jazykové školy Gulliver ILS o absolvování jazykového kurzu GULLIVER MÁ VŽDY NĚCO NAVÍC - BONUSOVÝ BALÍČEK GULLIVERA - NADSTANDARD ZA BĚŽNOU CENU V ceně Vámi vybraného kurzu je i členství v Clubu Gulliver. V ceně kurzu tedy navíc získáváte: přednášky a semináře (v anglickém jazyce) 3

4 JAZYKOVÉ ÚROVNĚ GULLIVER ILS - OBECNÁ KLASIFIKACE JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ Ι Gulliverovo členění jazykových úrovní Úrovně znalostí dle Gulliver ILS vypracované na základě Common European Framework of Languages (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) Ovládnutí jazyka Uživatel základů jazyka Samostatný uživatel Zkušený uživatel Specifikace Možná jazyková zkouška z angličti ny 1 Breakthrough PTE A1 A1 False Beginner 2 PTE A1 A1+ Waystage Threshold Vantage Effective Operational Proficiency Mastery KET PTE 1 PET PTE 2 FCE PTE 3 CAE PTE 4 CPE PTE 5 Společný evropský referenční rámec pro jazyky A2 B1 B2 C1 C2 Jazykové úrovně dle Gulliver ILS A1.1 Začátečník A1.2 Začátečník + A1.1+ Falešný začátečník A1.2+ Falešný začátečník + A2.1 Mírně pokročilý A2.2 Mírně pokročilý + B1.1 Středně pokročilý B1.2 Středně pokročilý + B2.1 Pokročilý B2.2 Pokročilý + C1.1 Velmi pokročilý C1.2 Velmi pokročilý + C2.1 Velmi pokročilý II C2.2 Velmi pokročilý II + 1 u ostatních jazyků zkoušky dle nabídky Goethe Institutu, Institutu Francais a Institutu Cervantes (ZD, ZMP, ZDfB, DELF, DALF, DELE), Státní jazykové zkoušky apod. 2 pouze u angličtiny, němčiny a španělštiny 4

5 Ι Soulad s Evropou Studijní úrovně dle doporučení EU obecně hodnocení dle SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE PRO JAZYKY Začátečník (uživatel základů jazyka) Středně pokročilý uživatel Vyspělý uživatel A1 Studující na této úrovni rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím a umí tyto fráze v konkrétní situaci použít (např. pozdravit, představit sebe i ostatní, klást a zodpovídat jednoduché otázky týkající se každodenního života (rodina, koníčky, práce, místo kde žije, bydlení, informace o lidech, které zná apod.). Dokáže se velmi jednoduchým způsobem domluvit a mluví-li jeho partner pomalu a jasně, tak vést i jednoduchou konverzaci. B1 Student této jazykové úrovně dokáže téměř bez problémů komunikovat o tématech z oblasti každodenního života. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování, umí napsat krátký souvislý text na témata, která zná nebo ho zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje, cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Tyto skutečnosti dokáže vyjádřit v různých gramatických časech a s pomocí specifických gramatických jevů. C1 Tato úroveň již představuje velmi vysokou znalost jazyka a jeho bezproblémové použití. Student dokáže jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Zvládá vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané a podrobné texty na složitá témata A2 Student této jazykové úrovně rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem každodenního života, situacím, které se studenta bezprostředně týkají (tj. dokáže např. podat základní informace o sobě, rodině, každodenním životě, základní informace o práci, koníčcích, městě, okolí a dokáže adekvátně reagovat v různých situacích každodenního života apod.). Studenti jsou schopni vyjádřit tato témata v několika časových rovinách (přítomný čas, minulý čas, budoucí čas). B2 Počínaje touto úrovní je student schopen se velmi dobře účastnit hovoru, a to natolik plynule a spontánně, že může vést hovor s rodilými mluvčími, aniž by to pro něj/ni znamenalo zvýšené úsilí. Z oblasti každodenního života dokáže pohovořit téměř na jakékoliv téma, také na abstraktní témata včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Psaný projev zahrnuje širokou škálu témat a student dokáže vyjádřit své stanovisko k danému problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. C2 Student pohybující se na nejvyšší úrovni této jazykové škály snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Získané informace dokáže shrnout, přetlumočit, zareagovat na ně, vést polemiku apod. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. 5

6 PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ PRO 2. SEMESTR_JARO 2013 Hradec Králové Kód kurzu Název kurzu (jazyk, úroveň, dotace) Lektor (ČL český lektor / RM rodilý mluvčí) Učebnice Den výuky Čas výuky Dotace kurzu Cena ANGLICKÝ JAZYK OBECNÝ JS AJ fal zač 1x2 (30) ČL New Cutting Edge Elementary (0-4) St 17:00-18: JS AJ fal zač 1x2 (30h) ČL New Cutting Edge Elementary (5-8) St 17:00-18: JS AJ fal zač 2x2 ČL New Cutting Edge Elementary (0-8) Po,St 18:35-20: JS AJ konverzace - mír pok RM Materiály od lektora St 17:00-18: JS AJ konverzace - pokročilá RM Materiály od lektora Po 18:35-20: JS AJ konverzace - středně pok RM Materiály od lektora Út 18:35-20: JS AJ konverzace - velmi pok RM Materiály od lektora Čt 18:35-20: JS AJ mírně pok 1x2 (30) ČL New Cutting Edge Pre-Intermed. (1-4) Út 18:35-20: JS AJ mírně pok 2x2 ČL New Cutting Edge Pre-Intermed. (1-7) Po,St 17:00-18: JS AJ odpolední - fal zač 2x2 ČL New Cutting Edge Elementary (0-8) Po,St 15:15-16: JS AJ odpolední - mír pok 2x2 ČL New Cutting Edge Pre-Intermed. (1-7) Út,Čt 15:15-16: JS AJ odpolední - stř pok 2x2 ČL/RM New Cutting Edge Intermediate (1-6) Po,St 15:15-16: JS AJ odpolední - zač 2x2 ČL New Cutting Edge Elementary (0-4) Po,St 15:15-16: JS AJ pokročilí 1x2 (30) RM New Cutting Edge Upper-Intermed. (1-3) St 17:00-18: JS AJ pokročilí 2x2 RM New Cutting Edge Upper-Intermed. (1-6) Út,Čt 17:00-18: JS AJ středně pok 1x2 (30) ČL New Cutting Edge Intermediate (1-3) Čt 18:35-20: JS AJ středně pok 2x2 ČL/RM New Cutting Edge Intermediate (1-6) Po,St 18:35-20: JS AJ zač 2x2 ČL New Cutting Edge Elementary (0-4) Po,St 18:35-20: JS AJ začátečníci 1x2 (30) I ČL New Cutting Edge Elementary (0-2) Út 17:00-18:

7 PŘÍPRAVNÉ KURZY NA CAMBRIDGE ZKOUŠKY JS CAE 60 ČL/RM CAE Advanced Expert Po,St 18:35-20: JS FCE 48 - odpolední ČL/RM FCE Practice Tests Plus new edition Út,Čt 15:15-16: JS FCE 60 ČL/RM New Fast Class for First Certificate Út, Čt 17:00-18: JS PET 60 ČL/RM PET Gold Exam Maximiser Po, St 17:00-18: FRANCOUZSKÝ JAZYK JS FJ mírně pok 1x2 (30) ČL Connexions II. (1-3) Út 17:00-18: JS FJ středně pok 1x2 (30) ČL Connexions III. (1-3) St 17:00-18: JS FJ začátečníci 1x2 (30) I ČL Connexions I. (1-3) Čt 18:35-20: ITALSKÝ JAZYK JS IJ mírně pok 1x2 (30) ČL Nuovo Progetto Italiano 1 (6-7) St 17:00-18: JS IJ začátečníci 1x2 (30) I ČL Nuovo Progetto Italiano 1 (0-1) St 18:35-20: NĚMECKÝ JAZYK JS NJ mírně pok 1x2 (30) ČL Tangram Aktuell 2 (1-2) St 18:35-20: JS NJ středně pok 1x2 (30) ČL Tangram Aktuell 3 (1-2) St 17:00-18: JS NJ začátečníci 1x2 (30) I ČL Tangram Aktuell 1 (1-2) Po 17:00-18: RUSKÝ JAZYK JS RJ mírně pok 1x2 (30) ČL Učebnice současné ruštiny 1. díl (10-12) Po 18:35-20: JS RJ začátečníci 1x2 (30) I ČL Učebnice současné ruštiny 1. díl (0-2) Po 17:00-18: ŠPANĚLSKÝ JAZYK JS ŠJ mírně pok 1x2 (30) ČL Nuevo Ven 1 (11-13) Čt 17:00-18: JS ŠJ středně pok 1x2 (30) ČL Nuevo Ven 2 (6-8) Čt 17:00-18: JS ŠJ začátečníci 1x2 (30) I ČL Nuevo Ven 1 (1-3) Út 18:35-20: ČEŠTINA PRO CIZINCE JS CZ Beginners 2x2 (A1.1) ČL Čeština Expres 1 Po,St 18:35-20:

8 PTE ZKOUŠKY celosvětově uznávané zkoušky přímo v Gulliverovi PEARSON je přední světovou společností v oblasti vzdělávání. Věnuje se vzdělávání a certifikaci ve všech věkových i znalostních úrovních. Učebnice Pearson (pod značkou Longman), multimediální učební pomůcky a testovací programy ke vzdělání použilo již více než 100 milionů lidí na celém světě. V tomto směru je Pearson nejúspěšnější soukromou společností na světě. Skupina Pearson zastřešuje více než 100 vzdělávacích a vydavatelských značek, mezi nimi Longman, The Financial Times, Penguin, Prentice Hall, Allyn & Bacon, Addison-Wesley, Edexcel atd. Pearson Language Assessments (PLA) připravuje a organizuje jazykové zkoušky pro všechny zájemce, kteří se učí anglický jazyk a pro něž není angličtina mateřskou řečí. Zájemci mohou zhodnotit své dovednosti a získat certifikát, který dokládá dosaženou úroveň jejich pokročilosti. Zkoušky Pearson Tests of English (PTE) jsou organizovány ve spolupráci s firmou Edexcel (ze skupiny Pearson), která je předním britským zkušebním orgánem. Zkoušky PTE jsou vypracovány ve shodě s předpoklady Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) a realizovány jsou na šesti úrovních pokročilosti A1 až C2. PŘEHLED PTE JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ A MOŽNÝCH JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK KOMUNIKAČNÍ ÚROVEN HODINY VĚNOVANÉ STUDIU (CCA) DÉLKA JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JAZYKOVÁ DLE EU A1 Foundation (Základy) 80 až 120 h 1 h 15 min. A1 1 A2 Elementary (Začátečník) 180 až 200 h 1 h 30 min. A2 2 B1 Intermediate (Středně pokročilý) 350 až 400 h 1 h 35 min. B1 3 B2 Upper Intermediate (Více pokročilý) 500 až 600 h 2 h B2 4 C1 Advanced (Pokročilý) 700 až 800 h 2 h 30 min. C1 5 C2 Proficient (Expert) 1000 až 1200 h 2 h 55 min. C2 8

9 Zkoušky PTE (Pearson Tests of English) jsou založené především na komunikaci spíše než na znalostech vybrané slovní zásoby či gramatických struktur; hodnotí se a ověřuje tedy zejména schopnost použití anglického jazyka jako takového. Každý kandidát na tuto zkoušku může začít stupněm, který nejlépe odpovídá jeho úrovni angličtiny, a procházet skupinami podle zlepšování svých dovedností v jazyce. Zkoušky PTE sestávají ze dvou částí a jejich složení trvá z hlediska určené úrovně v rozmezí 1h 15min. až 2h 55min. 1. písemná část (včetně poslechu, čtení s porozuměním a psaní) 2. ústní zkouška PTE zkoušky jsou celosvětově uznávány vysokými školami, zaměstnavateli i ministerstvy školství mnoha zemí jakožto potvrzení zvládnutí požadovaného standardu anglického jazyka. Jsou akreditovány ministerstvem školství ČR. JAZYKOVÉ ŠKOLY GULLIVER ILS JSOU AKREDITOVANÝMI ZKUŠEBNÍMI CENTRY PTE, TUDÍŽ KANDIDÁTI NA TYTO ZKOUŠKY MAJÍ MOŽNOST SLOŽIT JE PŘÍMO V NAŠÍ ŠKOLE. TERMÍNY JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK JSOU PRAVIDELNĚ VYPISOVÁNY V PROSINCI, KVĚTNU A ČERVNU. Více informací o zkouškách, termínech, přihláškách apod. se dozvíte od svého lektora nebo v kanceláři školy. 9

10 Platby a fakturace JAZYKOVÁ ŠKOLA GULLIVER ILS Gulliver Group s.r.o. Československé armády 954/7, Hradec Králové IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: POZOR NOVÉ - Fio banka, číslo účtu: /

11 KDE NÁS NAJDETE GULLIVER ILS - HRADEC KRÁLOVÉ Československé armády 954/7, Hradec Králové Tel./fax: , Mob.: Web: Podrobná mapa: Kancelář otevřena: Po ČT: , Pá Pro Pardubice Gulliver ILS - Pardubice Za Pasáží 1609, Pardubice Tel./fax: , Mob.: Web: Podrobná mapa: Kancelář otevřena: ST:

12

13

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít?

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? STUDENT ŠKOLA HR DESATERO KVALITY 1. Škola o sobě poskytuje pravdivé a úplné informace. 2. Škola disponuje odpovídajícím zázemím. 3. Škola

Více

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková Dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

brno Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz 2500 kurzů 730 jazykových škol a agentur jazykových škol a kurzů

brno Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz 2500 kurzů 730 jazykových škol a agentur jazykových škol a kurzů Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 3 ročník 4 září 2005 8 Studentův průvodce Několik rad při výběru kurzu 9 Kolik jazyků umíš Soutěžní anketa Vyhrajte jízdenku do

Více

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu)

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.europa.eu) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Přijde takhle student do jazykovky

Přijde takhle student do jazykovky do jazyka s chutí Češi mají obrovské předpoklady naučit se cizí jazyk!!! Přijde takhle student do jazykovky na pohovor a povídá: Víte slečno, se mnou to budete mít fakt těžký. Já jsem totiž strašně blbej

Více

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat?

ASTRA. Pomaturitní studium. Letní intenzivní kurz? a nevíte jak na to? [ www.menu.kult.cz ] Léto je tady! Kterou si vybrat? ročník 2 03 číslo 2 02 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi ı Léto je tady! využijte letních intenzivních kurzů Kterou si vybrat? anketa jazykových škol... str. 2 Pomaturitní

Více

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů jazykovky.cz průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů praha číslo 2 pro školní rok 2003/2004 jak vybrat dobrou jazykovku firemní jazykové kurzy jak vybírat

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů ruského jazyka Kolektiv autorů: PaedDr. Václava

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

KATALOG SLUŽEB 2015/2016

KATALOG SLUŽEB 2015/2016 KATALOG SLUŽEB 2015/2016 Vy s námi, my pro vás. Jazyk je jediný nástroj, který se užíváním ostří (Washington Irving). Stejně tak jsme my partnerem, který je rostoucími potřebami svých klientů motivován

Více

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY V ZAHRANIČÍ Slovo úvodem Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro jazykové vzdělání v rámci vaší společnosti zvolili právě STUDENT AGENCY. Dostává se vám do rukou naše specializovaná

Více