Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107 Vydání č.5 Výtisk č. 1 S - 01 Laboratorní příručka Zpracoval: Ing.Jana Kuncová Manažer kvality Změna: 0 Kontroloval: Renata Šimečková Vedoucí laborantka Schválil: Ing.Jana Kuncová Vedoucí laboratoře Platnost od:

2 A Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám příručku, která uvádí přehled laboratorních vyšetření dostupných na Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) Polikliniky Žďár nad Sázavou. Příručka je určena především lékařům a zdravotním sestrám regionu, kteří potřebují informace o naší činnosti. Příručka je koncipována v souladu se současnými poznatky v laboratorní medicíně i s normou ČSN EN ISO Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Věříme, že v ní najdete nejen potřebné informace pro naši vzájemnou spolupráci, ale i inspiraci pro Vaši další činnost. Laboratorni přiručku naleznete na webovych strankach polikliniky Žďár nad Sázavou a na požádáni ji lze poskytnout pro potřeby Vašeho oddělení ve formě cd. Velmi rádi zaznamenáme jakékoli připomínky, které by mohly vést k dalšímu zlepšení spolupráce. Pracovníci OKBH Polikliniky Žďár nad Sázavou 2/107

3 A - 1 Obsah A Úvod... 2 A - 1 Obsah... 3 B Informace o laboratoři... 4 B - 1 Základní informace o laboratoři... 4 B - 2 Kontaktní údaje... 4 B - 3 Zaměření laboratoře... 4 B - 4 Úroveň a stav akreditace pracoviště... 5 B - 5 Organizace laboratoře, členění, vybavení a obsazení... 5 B - 6 Spektrum nabízených služeb... 6 B - 7 Popis nabízených služeb... 6 C Manuál pro odběry primárních vzorků C - 1 Úvod...11 C - 2 Požadavkové listy...11 C - 3 Požadavky na statimová vyšetření...12 C - 4 Ústní požadavky na vyšetření...12 C - 5 Používaný odběrový systém...13 C - 6 Příprava pacienta před vyšetřením...15 C - 7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku...15 C - 8 Odběr vzorku...16 C - 9 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita...23 C - 10 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky...24 C - 11 Transport vzorků do OKBH...25 C - 12 Svoz vzorků...26 D Preanalytické procesy v laboratoři D - 1 Příjem žádanek a vzorků...26 D - 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků...28 nebo žádanky...28 D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky...29 D - 4 Vyšetřování smluvními laboratořemi...30 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E - 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech...30 E - 2 Informace o formách vydávání výsledků...31 E - 3 Typy nálezů a laboratorních zpráv...32 E - 4 Vydávání výsledků přímo pacientům...33 E - 5 Opakovaná a dodatečná vyšetření...34 E - 6 Změny výsledků a nálezů...34 E - 7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...35 E - 8 Konzultační činnost laboratoře...36 E - 9 Způsob řešení stížností...36 E -10 Zásady laboratoře na ochranu osobních informací...36 E - 11 Vydávání potřeb laboratoří...37 F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří G Instrukce, pokyny pro pacienty H Zkratky I Přílohy /107

4 B - 1 Základní informace o laboratoři B Informace o laboratoři Oddělení klinické biochemie a hematologie má v souladu se svým přístrojovým vybavením a odbornými možnostmi stanoven soubor laboratorních vyšetření, který může realizovat. Personální obsazení pracovníků laboratoře splňuje svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti. Úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je sledována vnitřní kontrolou kvality a dále externí kontrolou kvality v cyklech EHK. B - 2 Kontaktní údaje Název organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Adresa Studentská 4, Žďár nad Sázavou Ředitel Michal Hubert Zrůst, MSc. Telefon Fax Název pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) Vedoucí laboratoře Ing. Jana Kuncová Manažer kvality Vedoucí laborant Renata Šimečková Lékařský garant MUDr. Dagmar Povalačová odbornosti 801 Lékařský garant MUDr. Marcela Daňková odbornosti 818 MUDr. Jitka Chládková Analytický garant Ing. Jana Kuncová odbornosti 801 Analytický garant Mgr. Helena Lidmilová odbornosti 818 Telefon vedoucí OKBH příjem materiálu biochemie hematologie Provozní doba Odběry krve a příjem materiálu pondělí - pátek 6:00 14:30 pondělí - pátek 6:00 14:00 úterý čtvrtek od 6.00 zátěžové testy (OGTT), ostatní odběry od 6.15 hod. B - 3 Zaměření laboratoře Laboratoř se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná vyšetření. V laboratoři se zpracovávají vzorky od : ambulantních pacientů praktických lékařů pro dospělé a děti pacientů internistů, gynekologů a dalších odborných lékařů od zvířat dle požadavků veterinárních lékařů samoplátců OKBH také zajišťuje odběry krve a v případě potřeby poskytuje konzultační služby. 4/107

5 B - 4 Úroveň a stav akreditace pracoviště Zdravotnická laboratoř OKBH Poliklinika Žďár nad Sázavou je od dubna 2012 držitelem osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189: Akreditaci provedl Český institut pro akreditaci o.p.s. V dubnu 2013 proběhl 1. dozorový audit. V březnu 2014 úspěšně proběhl 2. dozorový audit, při kterém bylo spektrum akreditovaných postupů rozšířeno o několik dalších. Řízení kvality se stalo nedílnou součástí všech činností v laboratoři. Laboratoř pečlivě uplatňuje systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externí kontroly kvality (SEKK). Je vypracována Příručka kvality, s ní související směrnice a Laboratorní příručka. Veškerou řízenou dokumentaci průběžně doplňujeme a přezkoumáváme. Provádíme veškeré činnosti vyplývající z interního provozního a metrologického řádu a našim cílem je trvale pracovat v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO V současné době se připravujeme na reakreditaci podle ČSN EN ISO 15189: 2013, která proběhne v roce B - 5 Organizace laboratoře, členění, vybavení a obsazení Organizačně je laboratoř uspořádána do těchto celků: úsek pro příjem a odběr materiálu úsek pro vyšetření moče a vyšetření z diabetické poradny úsek biochemie úsek hematologie OKBH poskytuje spektrum rutinních a specializovaných vyšetření a zajišťuje provoz v pracovních dnech od 6:00 do 14:30 hodin. Všechna stanovení, kromě vyšetření ELFO, ogtt jsou prováděna denně. Spádová oblast laboratoře není omezena a snažíme se vyhovět všem zdravotnickým zařízením, která v naší laboratoři požadují zpracovat materiál. Denní režim laboratoře: příjem a odběr vzorků ke statimovým a rutinním analýzám v průběhu celé pracovní doby, ihned potom následuje zpracování vzorků v průběhu celého dne, nejpozději do 14:30 probíhá kompletace výsledků a výdej výsledkových listů do schránek pro jednotlivé lékaře vzorky dodané nebo odebrané po 13:00, které nelze do konce provozu laboratoře zpracovat, jsou připraveny ke zpracování a uloženy tak, aby byla zachována stabilita analytů, zpracovány jsou následující den statimové vzorky mají přednost před ostatními vzorky (viz. Kapitola B 7 Popis nabízených služeb) Přístrojové vybavení: biochemický analyzátor Cobas Integra 400 plus imunochemický analyzátor AIA 1800 imunochemický analyzátor minividas koagulační analyzátor Behnk CL4 automatický hematologický analyzátor Mindray BC 3200 glukosový analyzátor Super GL zařízení pro elektroforézu a densitometr firmy Cormay mikroskopy centrifugy váhy 5/107

6 Používáme laboratorní informační program Open LIMS firmy Stapro Pardubice. Personální obsazení: Ve vedení laboratoře je vedoucí laboratoře, vedoucí laborantka a manažer kvality. V laboratoři pracují atestované laborantky, lékaři a vysokoškolsky vzdělaní nelékaři. Všichni s atestací v oboru klinické biochemie nebo hematologie. V laboratoři pracují rovněž odběrové sestry, které zajišťují odběry krve v odběrové místnosti laboratoře. Pracovníci vykonávají práci předepsanou v pracovních náplních. V laboratoři jsou zavedeny funkce manažera kvality, metrologa a interního auditora, kteří se podílí na řízení, zavádění a uplatňování systému kvality dle normy ISO EN B - 6 Spektrum nabízených služeb OKBH poskytuje: svým zákazníkům uzavřený odběrový systém S Monovette firmy Sarstedt provádění odběrů ve vlastní odběrové místnosti, sběr vzorků na poliklinice základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů jako krev, moč, punktát a jiné biologické materiály základní hematologická a koagulační vyšetření krve specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, protilátek) konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie vyšetření pro veterinární lékaře vyšetření samoplátců zajištění speciálních vyšetření ve smluvních laboratořích komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, včetně archivace Spektrum vyšetření prováděných na OKBH Seznam konkrétnich parametrů vyšetřovanych na OKBH je současti této Laboratorni přiručky (kapitola F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří). Popis jednotlivých vyšetření je uveden v příloze č. 2 této příručky. Vzorky na vyšetření, která OKBH neprovádí, jsou evidovány a přeposílány do smluvních laboratoří (OKLT Nemocnice Nové Město a Cedelab Mostiště). Je třeba, aby žadatel dodal žádanku na požadovaná vyšetření v těchto laboratořích. Dle smlouvy uzavřené s každou ze smluvních laboratoří je OKBH pouze zprostředkovatel a nenese odpovědnost za dodání výsledků. Další informace jsou uvedeny v kap. D - 4 Vyšetřování smluvními laboratořemi. B - 7 Popis nabízených služeb Popis jednotlivých stanovení uvedených v seznamu laboratorních vyšetření (kapitola F) je uveden v příloze č. 2 laboratorní příručky. Popis funkčních testů: Návody všech uvedených testů pro zdravotnický personál a pro pacienty jsou dostupné v laboratoři. Vzorky odebrané v průběhu testu musí být správně označeny (identifikační údaje pacienta, pořadí odběru). Orální glukózový toleranční test (ogtt) Vyšetření ogtt provádíme na OKBH v úterý, středu a čtvrtek. Na vyšetření je nutno se objednat osobně nebo na telefonním čísle /107

7 Pro správnou diagnostiku diabetes mellitus (DM) je třeba použít pouze stanovení glukózy v plazmě žilní krve nalačno FPG (Fasting Plasma Glucose). Pro toto stanovení je třeba dodržet náročné preanalytické podmínky. Kritéria pro hodnocení FPG Vyloučení DM Zvýšené riziko DM = HGL (hraniční glukóza nalačno) Diabetes mellitus *při diagnostice gestačního diabetu < 5,6 mmol/l (< 5,1* mmol/l) 5,6 až < 7,0 mmol/l 7,0 mmol/l Diagnózu HGL nebo DM je vždy nutné potvrdit opakovaným druhým vyšetřením (novým odběrem krve) v některém z příštích dnů. Biologickým materiálem pro OGTT je plazma žilní krve. V plazmě kapilární krve je za běžných okolností stejná koncentrace glukózy jako v plazmě žilní krve. Avšak po zátěži glukózou činí rozdíl mezi plazmou kapilární a žilní krve % (v řadě případů i více). Orální glukózový toleranční test (ogtt) glykemická křivka pro dospělé Pro správnou diagnostiku DM je třeba použít pouze stanovení glukózy v plazmě žilní krve nalačno FPG (Fasting Plasma Glucose). Pro toto stanovení je třeba dodržet náročné preanalytické podmínky. Orální glukózový test se používá k potvrzení DM jen tehdy, pokud není diagnóza jednoznačně potvrzena opakovaným nálezem FPG 7,0 mmol/l: - jde o stavy kdy FPG je hraniční (5, mmol/l) - v situaci, kdy FPG je < 5,6 mmol/l a je podezření na poruchu glukózové tolerance z předchozích vyšetření, nebo jde o pacienta se zvýšeným rizikem DM Indikace: u osob 15 let a starších se vyšetřují rizikoví jedinci: - příbuzní diabetiků 1. stupně, osoby s diabetem v rodině - pacienti podezřelí z abnormality glukózové tolerance - osoby s FPG 2x po sobě ověřenou v rozmezí 5,6 7.0 mmol/l - nemocní s přechodně zvýšenou glykemií při akutním infarktu myokardu a při cévní mozkové příhodě (nejdříve 6 týdnů po akutním stadiu onemocnění) - hypertonici, pacienti s hyperlipoproteinemiemi, endokrinopathiemi, s hypoglykemickými stavy, obézní osoby s obezitou nad 20 % ideální váhy Orální glukózový toleranční test (ogtt) těhotné Provádí se jako 3 - bodový test. OGTT se používá v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu (viz Standardy péče o těhotné s diabetem). V tomto případě se test provádí ve týdnu gravidity u všech těhotných žen, u nichž byl screening gestačního DM na začátku těhotenství negativní. Vyšetření ogtt nesmí být prováděno: při glykemii nalačno v plazmě žilní krve u dospělých > 7,0 mmo/l při glykemii nalačno v plazmě žilní krve u těhotných > 5,1 mmol/l při akutních oběhových poruchách a horečnatých stavech, pokud má pacient akutní zažívací poruchy (zvracení, průjmy, stavy po resekcích žaludku a střev, poruchy resorpce a pasáže). kontraindikací jsou i stresové stavy a období 6 týdnů po nich (cévní mozkové příhody, infarkty, operace, úrazy, popáleniny a delší hladovění) vadí i některé léky (perorální kontraceptiva, salicyláty atd.) a krátká doba po přerušení léčby diabetogenními farmaky. Není-li možno léky vysadit, je třeba to poznamenat na žádanku. 7/107

8 Příprava k ogtt Strava má být nejméně po dobu 3 dnů před ogtt standardizovaná (navyklá strava s obsahem minimálně 150 g sacharidů (po obědě sladký zákusek), nemá být dodržována redukční dieta, má být navyklá fyzická zátěž. Den před vyšetřením nejlépe v 18 hodin lehká večeře bez sladkého jídla, potom už nejíst (hladovění v předvečer testu má být minimálně 8 hodin). Pít pouze vodu nebo hořký čaj, ne minerálky. Je li to možné, pacient vynechá ranní léky a vezme si je až po ukončení testu. Vyšetření požadujte na samostatné žádance, kde uveďte předchozí hodnotu lačné glykémie. Předchozí hodnotu lačné glykémie požadujeme proto, aby nebyli zatěžováni podáním glukózy nemocní, u nichž diagnózu DM potvrzuje lačná glykémie 7,0 mmol/l, respektive u těhotných glykémie 5,6 mmol/l. Pacienta je nutné před testem osobně poučit. Vlastní provedení: (ogtt) glykemická křivka pro dospělé Pacient se dostaví do laboratoře v 6:00 ráno nalačno. Bude mu odebrána žilní nesrážlivá krev. Ihned nato vypije během 5 minut roztok glukózy (75g v 250 ml vody). U osob do 43 kg a dětí se aplikuje 1,75 g glukózy/kg. Za 2 hodiny po podání glukózy provedeme u pacienta znovu odběr krve. Po dobu provádění testu by pacient měl dodržovat tělesný a duševní klid, sedět, nechodit. Pacient nesmí kouřit a jíst. Pokud pacient po vypití sladkého roztoku zvrací anebo dostal průjem, sdělí to odběrové sestře nebo laborantce a test bude ukončen. (ogtt) glykemická křivka pro těhotné Pacientka se dostaví do laboratoře v 6:00 ráno nalačno. Bude jí odebrána žilní nesrážlivá krev. Nato vypije během 5 minut roztok glukózy (75g v 250 ml vody). Druhý odběr krve u pacientky provedeme za 60 minut a třetí odběr za 120 minut od vypití roztoku glukózy. Po dobu provádění testu by měl být dodržován tělesný a duševní klid, sedět, nechodit. Pokud pacientka po vypití sladkého roztoku zvrací anebo dostala průjem, sdělí to odběrové sestře nebo laborantce a test bude ukončen. Hodnocení ogtt u dospělých: Glykémie 2 hodiny po zátěži Hodnocení < 7,8 mmol/l DM vyloučen 7,8 až < 11,1 mmol/l Porušená glukózová tolerance 11,1 mmol/l Diabetes mellitus Pokud je při ogtt zjištěna porušená glukózová tolerance opakuje se ogtt do 2 let. Hodnocení ogtt se v laboratoři neprovádí. Hodnocení ogtt u těhotných Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo aspoň jednoho ze dvou uvedených kriterií: FPG 5,1 mmol/l P-glukóza po 1 hodině 10,0 mmol/l P-glukóza po 2 hodinách 8,5 mmol/l Clearance kreatininu Vyšetření slouží k posouzení glomerulární filtrace podle hodnoty kreatininu v séru a v moči. Návod pro pacienta je dostupný v laboratoři. Příprava pacienta: Po dobu sběru a 2 dny před tím by pacient neměl přijímat větší množství masa a masných výrobků (maximálně 150g/ 24 hodin), čaje a kávy, jinak normální strava. Omezit fyzickou zátěž. Během sběru má mít pacient rovnoměrný příjem tekutin (asi 2l), aby se dosáhlo dostatečného objemu moče (u dospělého 1,5 2,0 l moče/ 24hodin). Nejnutnější léky pacient užívá podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s lékařem po dobu sběru vynechá. Ordinovat v době stabilizované diurézy (ne pokud diuretická terapie otoků), nevyšetřovat při horečce a jiných akutních onemocněních. 8/107

9 Provedení: Po dobu 24 hodin provádí pacient sběr moče do nádoby, čisté, suché, bez konzervačních přísad. Vhodná je nádoba z umělé hmoty s uzávěrem. Pacient zahájí sběr ráno, např. v 6 hodin, kdy se nejdříve vymočí do záchodu (tato moč se ještě nesbírá). Následujících 24 hodin močí do připravené nádoby, naposledy opět v 6 hodin následujícího rána. Láhev s močí je vhodné uchovávat na chladném místě. Vždy před stolicí se má pacient vymočit, aby sběr nebyl krácen o neznámý podíl moče. Po skončení sběru se pacient dostaví nalačno k odběru krve a zároveň do laboratoře přinese celý objem nasbírané moče nebo vzorek z této nasbírané moče. Pokud není do laboratoře dodána veškerá nasbíraná moč, po ukončení sběru moče, změřte její objem s přesností na 10 ml (u dospělých), popř. na ml (u dětí) - objem moče nelze odhadnout nebo změřit nepřesně! Naměřenou hodnotu množství moče si zaznamenejte. Moč ve sběrné nádobě důkladně promíchejte a odlijte vzorek z celého objemu moče do zkumavky na moč/ čisté a suché nádobky nejméně v množství 10 ml. Pozn. Jestliže objem moče během sběru přesáhl objem sběrné nádoby, po ukončení sběru celé množství moče promíchejte ve vhodné nádobě (např. kbelíku). Teprve z tohoto smíchaného množství odlijte vzorek na vyšetření. Nelze odlít vzorek z každé nádoby. Je nutné změřit celkový objem moče. Sběrnou nádobu či vzorek označte jménem a rodným číslem pacienta. Spolu s biologickým materiálem je třeba do laboratoře dodat žádanku s uvedeným množstvím moče, přesnou dobou sběru (na minuty), váhou a výškou pacienta. Pro účely vyšetření je dále nutné pacientovi odebrat vzorek krve nalačno. Hamburgerův sediment Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera, slouží k posouzení vylučování některých močových elementů ledvinami. Návod pro pacienty je dostupný v laboratoři. Příprava : Pacient musí být poučen o hygienické očistě před zahájením sběru. Provedení: viz. kapitola C 8 Odběr vzorku. Provádí se v moči sbírané za tři hodiny (nutno přesně stanovit objem nasbírané moče). Pacient se v dobu zahájení vymočí mimo sběrnou nádobu a od této doby sbírá veškerou moč. Moč je třeba dodat do laboratoře co nejdříve (nejlépe do 60 minut, aby nedošlo k rozpadu elementů). Albuminurie/ noční porce/ Měření koncentrace albuminu v moči diabetiků je doporučeno pro jeho významnou schopnost časné predikce diabetické nefropatie. Zvýšené vylučování albuminu močí, které předpovídá stav nefropatie, ale není detekovatelné kvalitativními metodami realizovanými běžnými testovacími proužky pro průkaz proteinů v moči, či jinými metodami kvalitativní analýzy, se označuje jako albuminurie. Návod pro pacienty je dostupný v laboratoři. Příprava : pacient dodá první ranní moč Provedení: viz. kapitola C - 8 Odběr vzorku Okultní krvácení ve stolici Tento test prokáže okem nepostřehnutelné množství krve ve stolici. Cílem je detekce patologických změn v dolní části zažívacího traktu. Test by neměl být prováděn při průjmu, krvácení hemoroidů, při menstruaci nebo krvácení do moči. Příprava : test detekuje lidský hemoglobin, proto nevyžaduje žádná dietní opatření u pacienta. Provedení: viz. kapitola C 8 Odběr vzorku. Statimová vyšetření Většina vyšetření prováděných v rutinním provozu je v laboratoři dostupná jako statim. Výjimku tvoří některá vyšetření, např. ELFO, HBsAg, ogtt atd. Statim akutní vyšetření, požadované tehdy, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit další péči o pacienta. Statimové vzorky mají přednost před ostatními 9/107

10 vzorky přednost. Vzorek musí být do laboratoře dodán co nejrychleji od odběru společně se žádankou označenou slovem Statim nebo je možné poslat pacienta na odběr statimového vzorku přímo do laboratoře. Příjem vzorků na statimová vyšetření probíhá v době 6:00 13:00. Statimové vzorky jsou také při příjmu před předáním na další zpracování označeny na žádance slovem STATIM a na biologickém materiálu zvláštním čárovým kódem pro statim, případně ručně hvězdičkou (*). Výdej těchto urgentních vyšetření je ihned po jejich zpracování. Výsledky jsou hlášeny žadateli - lékaři nebo sestře telefonicky, případně jsou zaslány elektronicky z informačního systému laboratoře do informačního systému lékaře nebo ihned po vytištění doručeny pracovníkem laboratoře do ordinace lékaře. Čekajícímu pacientovi jsou výsledky předány v případě souhlasu lékaře a na základě předložení průkazu totožnosti Doba odezvy je dle typu vyšetření. Další informace naleznete viz. E - 2 Informace o formách vydávání výsledků a E - 7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků. Je třeba, aby vzhledem k možnostem laboratoře, k narušení plynulosti vyšetření v sérii, ke zvýšeným nákladům na statimová vyšetření a ke kontrolám ze strany zdravotních pojišťoven nebylo toto vyšetření zneužíváno. Samoplátci: Za samoplátce považujeme nepojištěného cizince nebo nemocného, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, a který požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou. Vyšetření je provedeno na základě žádanky vystavené lékařem nebo žádanky vyplněné pracovnicí příjmu laboratoře po dohodě s pacientem (žadatelem). Na žádance musí být vždy výrazně uvedeno, že se jedná o vyšetření s přímou úhradou. Před provedením vyšetření laboratoř vypíše formulář s cenou výkonu. Výpočet celkové částky se provádí na základě cen stanovených v ceníku výkonů OKBH Polikliniky Žďár nad Sázavou. Pak na základě předloženého dokladu o zaplacení jsou provedena požadovaná vyšetření. Výsledkový list je předán po předložení dokladu o zaplacení. Ke každému výsledkovému listu je vytištěna faktura. Vyšetření pro veterinární účely Při objednávání vyšetření veterinárním lékařem není třeba použít originální žádanku laboratoře. Veterinární vzorky nejsou evidovány v laboratorním informačním systému. Záznam o požadovaných vyšetřeních veterinárních vzorků provede laborantka na příjmu do sešitu zařízeného pro tento účel. Na základě těchto záznamů následně připraví podklady pro fakturaci na ekonomický úsek polikliniky. Výpočet celkové částky za stanovení se provádí na základě cen stanovených v ceníku výkonů OKBH Polikliniky Žďár nad Sázavou. Způsob odesílání výsledků záleží na dohodě s konkrétním veterinárním lékařem. Další služby: Laboratoř provádí sběr vzorků od lékařů na poliklinice a odběry ve vlastní odběrové místnosti. Svým klientům poskytuje zdarma odběrový materiál. Pokud má některý žadatel o laboratorní vyšetření zájem o konzultaci, je mu k dispozici vedoucí laboratoře, případně další odborní garanti. Pokud laboratoř zjistí výrazný posun ve výsledcích pacienta, dle možností toto konzultuje s žadatelem o laboratorní vyšetření. 10/107

11 C - 1 Úvod C Manuál pro odběry primárních vzorků V manuálu pro odběr primárních vzorků jsou popsány všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou určené nejen pro pracovníky laboratoře, ale také pro pracovníky, kteří jsou odpovědní za odběr vzorků. Je vhodné tyto pokyny dodržet, aby nedošlo ke zkreslení stanovovaných hodnot a následné chybné interpretaci výsledků. Všechna prováděná vyšetření jsou uvedena v kapitole F - (Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří). Popis jednotlivých vyšetření je uveden v příloze č. 2 laboratorní příručky. Jsou zde uvedeny informace týkající se odběru vzorku, přípravy pacienta před odběrem,stability vzorku, dále pokyny k transportu vzorku do laboratoře a referenční meze včetně interpretace jednotlivých vyšetření. C - 2 Požadavkové listy Vyšetření na OKBH se objednává pomocí řádně vyplněného předtištěného formuláře - laboratorní žádanky, která musí být přiložena ke každému vzorku biologického materiálu. V naší laboratoři používáme jednu žádanku pro současné dodání více druhů vzorků. Žádanka je na vyžádání k dispozici v laboratoři. Laboratoř přijme ke zpracování i jinou než vlastní žádanku, pokud jsou na ní uvedené všechny nezbytné údaje a jsou identifikovatelná všechna požadovaná vyšetření. Všechny žádanky archivujeme 5 let. Žádanka musí mít minimálně uvedené tyto povinné údaje: o o o o o o o o o jméno, příjmení, popř. titul pacienta/ pojištěnce rodné číslo, datum narození, popř. číslo pojistky pacienta (cizinci) pohlaví kód pojišťovny pacienta /pojištěnce minimálně základní diagnóza identifikace žadatele o vyšetření razítko, (jméno lékaře, IČP, odbornost, ambulance, adresa ) podpis lékaře, který vyšetření požaduje urgentnost dodání požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům), která se označí v příslušné kolonce datum a čas odběru, podpis odebírající sestry Datum, čas příjmu vzorku a osoba přebírající vzorek je uvedena na žádance. Datum, čas a osoba přijímající vzorek do laboratorního informačního systému je uvedeba v LIS. Pokud žadatelo vyšetření žádá o vydání výsledku do rukou pacienta, musí toto uvést na žádanku. povinně podmíněné: To jsou údaje nutné k provedení a výpočtu nebo zhodnocení daného vyšetření (hmotnost, výška, množství moče, délka gravidity, antikoagulační léčba, apod.) Požadavek, jaký údaj navíc je třeba, je uveden v pokynu pro toto vyšetření v příloze č.2 této příručky. nepovinné údaje: o telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku (není li uvedeno na razítku) o popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován /např. s manžetou bez manžety, vleže vsedě, s blíže specifikovanou zátěží apod./ 11/107

12 Žádanka musí být vyplněna čitelně nejlépe propisovací tužkou (ne obyčejnou), psacím strojem, aby při další manipulaci se žádankou nedošlo k poškození údajů na žádance. Požadavek na vyšetření a identifikace pacienta na žádance a zkumavce musí být vždy jednoznačné, aby nedošlo k jakékoliv záměně. Pokud dojde k nesprávné identifikaci pacienta na žádance a zkumavce, OKBH postupuje dle D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Pokud dojde při transportu k poškození zkumavky nebo vylití jejího obsahu, OKBH Vám to oznámí a požádá Vás o nový odběr (viz. D - 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků nebo žádanky). C - 3 Požadavky na statimová vyšetření Požadavky na statimová vyšetření se do naší laboratoře zasílají na stejných žádankách jako požadavky na vyšetření rutinní, pouze je třeba označit žádanku slovem statim. Laborantka na příjmu tyto žádanky předřadí před ostatní, aby byl příslušný vzorek ihned zpracován a výsledky vydány co nejrychleji (viz. Kapitola B - 7 Popis nabízených služeb). Žádanka musí obsahovat všechny výše uvedené povinné údaje (viz. Kapitola C - 2 Požadavkové listy). C - 4 Ústní požadavky na vyšetření V případě potřeby mají žadatelé o vyšetření možnost dodatečně doobjednat další vyšetření u pacientů, kteří již mají v laboratoři vzorek a žádanku. Je to neobvyklá forma objednávání provedení analýzy daného vzorku. Lze ji připustit jen ve výjimečných a urgentních situacích. Možnost doplnění je závislá na dostatečném množství vzorku pro dodatečnou analýzu a na časovém odstupu od odběru vzorku, tak aby byla u daného vyšetření splněna kritéria pro preanalytickou fázi. Požadavek na doobjednání vyšetření přijímá laboratoř od lékaře, sestry. Požadavek nemůže být přijat od pacienta, kromě samoplátce. Ale i zde laboratoř v pacientově zájmu doporučuje poradit se s lékařem nebo vedoucím laboratoře. Vyšetření budou provedena po zaplacení. Pokud se doobjednává vyšetření ještě ve stejný den, ze kterého je sérum, laborantka na příjmu vyznačí doobjednaná vyšetření do žádanky s poznámkou : tel. doobjednáno, kým a kdy a podpis zapisující laborantky. Pokud je doobjednáno vyšetření z uloženého séra např. z předešlého dne, je třeba doručit do laboratoře novou žádanku. Potom laborantka zkontroluje identifikační údaje pacienta v Open LIMS a do počítače nová požadovaná vyšetření zadá jako novou žádanku. Laborantka popisující vzorky najde potřebné sérum a předá jej ke zpracování. Laborantka na příjmu také informuje laborantku, která doobjednané vyšetření provádí. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu viz. příloha č.2 laboratorní příručky. Omezení se týkají především těchto parametrů: krevní obraz a krevní nátěr by měl být proveden do 5 hodin po odběru, PT, aptt zpracovat do 6 hodin po odběru, fibrinogen do 4 hodin. Analýzy zde neuvedené lze doobjednat do 48 hodin od odběru (tj. po dobu, kdy laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při C). Další informace jsou uvedeny v kapitole C - 9 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita. Případné požadavky na doordinování vyšetření je tedy nutné sdělovat laboratoři neprodleně. 12/107

13 C - 5 Používaný odběrový systém Pro odběr krve má laboratoř zavedený uzavřený odběrový systém S Monovette (SARSTEDT). Odběrová zkumavka je vyrobena z polypropylenu a dle charakteru vyšetření preparována látkami, které garantují stabilitu odebraného vzorku. Jednotlivé preparace jsou barevně odlišeny. Membrána s Monovette zajišťuje těsnost i při mnohonásobném propíchnutí. Dle požadovaného vyšetření se vzorky krve odebírají do těchto zkumavek: SARSTEDT Získaný materiál sérum Typ odběru srážlivá žilní krev Barevný kód (uzávěr) bílý Chemická aditiva akcelerátor srážení Objem Použití Poznámka 4,9ml běžná biochemická vyšetření kat.č sérum srážlivá žilní akcelerátor běžná biochemická kat.č. bílý 2,7ml krev srážení vyšetření u dětí plazma kat.č koagulace nesrážlivá Na citrát zpracovat do 2 zelený 2,9ml (Quickův test, žilní krev 1 : 10 hod. od APTT,fibrinogen) odběru, kat.č. plazma koagulace u dětí nesrážlivá Na citrát zelený 1,4ml (Quuickův test, zpracovat do 2 žilní krev 1 : 10 APTT,fibrinogen) hod.od odběru, krev kat.č. KO, diferenciál, nesrážlivá retikulocyty, červený K3EDTA 2,6ml zpracovat do 3 žilní krev glykovaný hodin po hemoglobin odběru dětské KO, kat.č. krev diferenciál, nesrážlivá červený K3EDTA 1,2ml retikulocyty, zpracovat do 3 žilní krev glykovaný hodin po hemoglobin odběru kat.č. plazma nesrážlivá Na citrát fialový 3,5ml sedimentace měřit max. do žilní krev 1 : 5 4 hodin po odběru kat.č. plazma nesrážlivá Na citrát fialový 2,0ml dětské sedimentace* měřit max. do žilní krev 1 : 5 4 hodin po odběru kat.č inhibitor plazma nesrážlivá Na- fluorid + glykolýzy, žlutý 2,7ml glykémie,laktát žilní krev K2EDTA laktát zpracovat co nejdříve nejlépe ihned *zvlášť kapilára plast pro jednorázové použití, kat.č /107

14 Další používaný odběrový materiál: Získaný materiál sérum plazma plazma plazma plazma plazma Typ odběru srážlivá žilní krev nesrážlivá kapilární krev nesrážlivá kapilární krev nesrážlivá žilní krev nesrážlivá žilní krev nesrážlivá žilní krev a nesrážlivá kapilární krev Barevný kód (uzávěr) Chemická aditiva bílý bez aditiv 3 ml růžový EDTA Objem Použití Poznámka μl levandulový K3EDTA 0,25 ml levandulový K3EDTA 0,5 ml modrý Na- citrát 1 ml průhledný biochemická vyšetření v nutných případech např. u malých dětí KO v nutných případech např. u malých dětí a novorozenců odběr KO z prstu KO v nutných případech např. u malých dětí a novorozenců odběr KO z prstu KO, diferenciál, retikulocyty, glykovaný hemoglobin koagulace, (u dětí ) NaF + EDTA 5 kapek Glykemie, ogtt Zkumavky Tapval Dispolab Zkumavky Microtainer Zkumavky Tapval - Dispolab Zkumavky Tapval - Dispolab Zkumavky Tapval - Dispolab Zkumavky eppendorf (plní laboratoř) Odběrový materiál pro další biologické vzorky : Testovaný materiál Typ odběru Odběrový materiál Chemická aditiva Objem Použití moč moč stolice odběr moče na základní vyšetření sběr moče plastová zkumavka s kónickým dnem žlutý uzávěr, nádobka vydaná laboratoří, vlastní pacientova čistá a suchá nádobka plastová láhev s uzávěrem, čistá a suchá odběrová zkumavka součást IMMOCARE Testu bez aditiv bez konzervace 10 ml chemické a morfologické vyšetření moče, doručit do laboratoře co nejdříve od vymočení, zpracovat maximálnědo 2 hodin, Hamburger do 1 hodiny běžné biochemické vyšetření moče vyšetření na okultní krvácení 14/107

15 C - 6 Příprava pacienta před vyšetřením Správné poučení pacienta před odběrem je nezbytné pro správnost vyšetření. Odběr krve se provádí většinou ráno nalačno (obsah látek v krvi během dne kolísá), po zklidnění, pokud možno vleže nebo vsedě. Postup je uveden v následující kapitole C - 8 Odběr vzorku. Dále je vhodné dodržet tyto požadavky: stanovení lipidů po 12 hodinovém lačnění, nelze u těžších diabetiků, zde rozhodne lékař, stanovení AST, ALT, v séru není vhodná fyzická zátěž před odběrem, 24 hodin před odběrem nepřijímat alkohol, stanovení GGT 24 hodin před odběrem nepřijímat alkohol, stanovení CK v séru není vhodná fyzická zátěž před odběrem, ne po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích, dlouhé stažení paže způsobí vzestup aktivity CK až o 10 %, vyšetření minerálů vadí odběr z déle zatažené paže s předchozím cvičením (nejvíce u K, kde může koncentrace v séru stoupnout až o 30 %) stanovení Ca při odběru je vhodná poloha vleže, zabránit venostáze, paže nesmí být příliš zaškrcena nebo dlouhodobě cvičeno s rukou. stanovení Fe koncentrace podléhá cirkadiánnímu rytmu, vhodné odebírat v ranních hodinách stanovení C peptidu v séru po 10 hod. lačnění, laktát:není vhodná fyzická zátěž před odběrem a dlouhé stažení a cvičení paží/ dochází k lokální acidóze a k vzestupu koncentrace laktátu až o 20% stanovení PSA / fpsa: má vliv jízda na kole, na koni nebo zácpa, odběr provádět minimálně 2-3 dny po vyšetření per rektum, masáži prostaty, albuminurie pacient nemá mít fyzickou námahu, clearance kreatininu - 3 dny před odběrem krve bezmasá dieta a dodržovat normální pitný režim ( 1,5 2 l tekutin za 24 hodin), viz.kapitola B - 7 Popis laboratorních služeb a Pokyny pro pacienty, ranní moč jednorázový vzorek - poučit pacienta o způsobu odběru, viz kapitola C - 8 Odběr vzorku a Pokyny pro pacienty sběr moče - pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru a dobou sběru moče pro jednotlivé testy, viz. kapitola C - 8 Odběr vzorku a Pokyny pro pacienty a případným dietním doporučením - viz. kapitola B - 7 Popis nabízených služeb ( clearance). C - 7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Žádanka musí obsahovat všechny výše uvedené povinné údaje (viz. Kapitola C - 2 Požadavkové Listy). Jednoznačná identifikace pacienta na žádance a vzorku je určena těmito údaji: Jméno a příjmení pacienta, popř. titul Rodné číslo pacienta nebo číslo pojistky pacienta 1. Pokud není shoda v těchto dvou údajích, vzorek nelze přijmout ke zpracování. Laborantka na příjmu informuje odesílající zdrav. zařízení o této situaci a požádá o provedení nového odběru. Biologický materiál dá do stojanu určeného k likvidaci a provede záznam do Sešitu odmítnutých vzorků. Dále viz. D - 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků nebo žádanky a D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. 15/107

16 2. Pokud je shoda v těchto dvou údajích, materiál je správně odebrán, potom příjmová laborantka: přijme žádanku a zadá ji do laboratorního informačního systému (zapíše do Open LIMS pacientova data, požadovaná vyšetření a další informace uvedené na žádance). Open LIMS automaticky přiřadí každému vzorku pořadové číslo, pod kterým je vzorek v laboratoři dále zpracováván. Po zadání do Open LIMS následuje vytištění čarových kódů se jménem a číslem pacienta. označí zkumavku s biologickým materiálem a žádanku shodným čárový kódem s pořadovým číslem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je také uvedeno na výsledkovém nálezu příslušného pacienta. po centrifugaci odpovědná laborantka předává označené zkumavky se vzorky pracovníkům ke zpracování na analyzátorech na jednotlivých místech provozu OKBH. Laborantka na příjmu, která provádí zadávání žádanek do počítače, odpovídá za to, že všechny povinné údaje jsou v laboratorním informačním systému správně zadány. Pokud chybějí některé další povinné údaje na žádance, požádá ambulanci, oddělení o opravu a doplnění údajů a žádanku v počítačovém programu pozastaví. Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu nebo v příslušném distribučním nosiči laboratoře a podobně). Statimové vzorky jsou při příjmu upřednostněny. C - 8 Odběr vzorku Odběr vzorku je jeden z preanalytických faktorů, který může ovlivnit výsledek laboratorního vyšetření. Záleží na poloze pacienta při odběru a určitou dobu před ním a druhu odebrané krve. Výsledek mohou ovlivnit i přídavky k odebrané krvi a druh odběrové nádobky. Množství odebrané krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční a vždy používat ochranné pomůcky (rukavice). Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky a sliznic odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu. Je třeba dbát na prevenci hematomu - tzn. opatrnost při punkci, včasné odstranění turniketu, používání jen velkých povrchových žil, po vyjmutí jehly ze žíly přiložit tampon, který si pacient přitlačí alespoň na dobu 60 sekund. Součástí laboratoře je místnost pro odběr a příjem vzorků. Kromě příjmu materiálu do laboratoře slouží k odběru vzorků žilní a kapilární krve. Je tak zajištěna diskrétnost při provádění odběru a zajištěno pohodlí pacientů v případě nevolnosti (místnost je vybavena lehátkem). Pracovníci laboratoře jsou proškoleni v poskytnutí první pomoci při nevolnosti. S odběrovými jehlami, lancetami, apod. se manipuluje opatrně. Bezprostředně po odběru je nutné jehly a lancety bezpečně zneškodnit odložením do silnostěnné nádoby. Veškerý použitý materiál se likviduje v souladu s hygienickými předpisy (Provozní řád OKBH) a vnitřními normami platnými na Poliklinice Žďár nad Sázavou (Provozní řád zařízení ke sběru, separaci a shromažďování odpadů Poliklinika Žďár nad Sázavou). Odběr žilní krve Místo odběru - k odběrům se používají povrchové žíly horních končetin, protože se nacházejí těsně pod kůží. Při výběru místa je třeba věnovat pozornost, zda se v blízkosti nenacházejí žádné jiné struktury jako např. artérie. 16/107

17 Nejčastěji venepunkci provádíme v oblasti předloktí, protože je tam snadný přístup a lze zde provádět odběr i opakovaně. V předloketní jamce se nacházejí čtyři žíly: střední kubitální, střední cefalická, cefalická a bazilární. Všechny tyto žíly mají široký průsvit a jsou snadno viditelné. Pro odběr upřednostňujeme střední kubitální žílu, protože je nejstabilnější, nachází se blízko povrchu a pokožka je nad ní nejméně citlivá. U starších pacientů může být provedení vpichu obtížnější, protože kůže ztrácí elasticitu a může být v okolí cévy více podkožního tuku. Cévy jsou křehčí, takže může vzniknout častěji hematom. Pokud nelze odběr provést z oblasti předloktí, lze využít žílu na palcové straně zápěstí nebo na přední straně paže (horní část dlaně). Výběr žíly - Abychom odběr provedli hned napoprvé, je důležité vybrat co nejlepší žílu. Dobré žíly jsou měkké, pružné, po stlačení se znovu naplní a jsou dobře podloženy podkožním tukem. Špatné žíly jsou vyvýšené, pohyblivé, sklerotické, fibrózní, trombotické, tvrdé, zanícené, tenké a křehké. Mohou být i podlité a nedoporučuje se odebírat ze žil, které jsou blízko v oblastech infekce např. impetiga. Při výběru žil je nutné také zohlednit jejich předchozí použití a stav, klinický stav pacienta (dehydratace, šok, trombocytopenie), spolupráci s pacientem a případná zranění (zlomeniny, ochrnutí končetin). Standardně by měl být prováděn odběr ráno, pokud možno nalačno, po zklidnění, vleže, nebo alespoň vsedě tak, aby měl pacient při odběru zajištěno pohodlí. Při opakovaném odběru neměnit polohu pacienta. Před odběrem není vhodná fyzická zátěž (alespoň 30 minut před odběrem by měl být pacient v klidovém režimu). Fyzická námaha vede ke změnám látek podílejících se na energetickém metabolismu (glukóza, triacylglyceroly, laktát), dochází k zahuštění makromolekulových látek, zvyšuje aktivitu CK, AST a kreatininu a naopak snižuje hladinu thyroxinu Příprava pacienta - pacient by neměl 10 až 12 hodin před odběrem jíst, pít alkohol, kouřit, den před odběrem je vhodné vynechat tučná jídla (zejména před stanovením lipidů). Pokud je možné, má pacient den před odběrem po poradě s lékařem vynechat léky, které nejsou nezbytně nutné. Pro speciální vyšetření je třeba dodržet speciální přípravu viz. kapitola C6 Příprava pacienta před vyšetřením. Před vlastním odběrem by měl pacient vypít asi 200 ml tekutin (voda nebo neslazený čaj), aby neměl známky hemokoncentrace. Stažení paže při venózním odběru a tzv. cvičení paží by mělo být co nejkratší. Škrtidlo by nemělo být zataženo déle než jednu minutu a po nabodnutí žíly bychom měli škrtidlo uvolnit, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. Pokud není elastické obinadlo rychle uvolněno a cvičení paží bylo zbytečně intenzivní, jsou významně ovlivněny hladiny některých sérových analytů. Zvyšují se např. Na, Ca, Hb, cholesterol, ALP, celková bílkovina, bilirubin a některé enzymy. Snižují se např. glukóza, kreatinin, fosfát, leukocyty aj. Množství odebrané krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření (viz. kap. C 8 Odběr vzorku). Před odběrem je zkumavky nutno označit čitelně vyplněným štítkem s těmito povinnými údaji: jméno a příjmení pacienta rodné číslo nebo alespoň datum narození pacienta je vhodné uvést i odesílající ordinaci Provedení odběru žilní krve: Postup: 1) příprava materiálu, pomůcek (dezinfekce), kontrola kvality jehly (neporušený obal), stříkaček a zkumavek vhodných pro dané vyšetření a kontrola příslušné dokumentace, aby se zamezilo možné záměně vzorků 2) ověření identifikace pacienta, dodržení dietních omezení a další doporučené přípravy pře odběrem dle druhu požadovaného vyšetření 3) seznámení pacienta s postupem odběru 17/107

18 4) před odběrem je nezbytné umýt si ruce a vždy používat jednorázové ochranné rukavice (vždy jen pro jednu ošetřovanou osobu) 5) posouzení kvality žilního systému v loketní jamce 6) zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti 7) kontrola identifikačních údajů na zkumavkách 8) dezinfekce místa vpichu - k dezinfekci lze použít lihové roztoky, tinktury nebo aerosolové přípravky. U nemocných s alergií na běžné dezinfekční prostředky používáme 70-80% alkohol nebo lihobenzin. Před venepunkcí je nutné místo dokonale otřít tampony z buničité vaty nebo nechat dokonale oschnout. I malé stopy dezinfekčního prostředku mají vliv na hemolýzu vzorku. Nedokonalé zaschnutí může také vyvolat pocit pálení v místě vpichu. Po dezinfekci nelze provádět další palpaci místa vpichu 9) provedení venepunkce dle typu odběrového systému 10) ukončíme venepunkci - po vyjmutí jehly ze žíly přiložíme tampon, který si pacient přitlačí alespoň na dobu 60 sekund, aby se zabránilo vzniku hematomu. Pacient by během této doby neměl paži ohýbat, aby se žíla nepohnula a krev nevytekla mimo a nezpůsobila vznik podlitiny. Místo vpichu by se mělo potom zkontrolovat a nechat buď otevřené nebo zakrýt náplastí. V případě nevolnosti pacienta uložíme do vodorovné polohy, zvedneme dolní končetiny nad úroveň těla, na čelo dáme studený obklad, zajistíme přístup čerstvého vzduchu, pacienta sledujeme 11) po provedení odběru je nutné odebrané zkumavky šetrně opakovaným otáčení promíchat s přísadami, pracovník provádějící odběr parafuje žádanku a zaznamená čas odběru 12) bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy bezpečně zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru, především jehly (Provozní řád OKBH) Uzavřený systém Sarstedt: Jehlu nasadíme na odběrovou stříkačku S-Monovette zasunutím a pootočením, provede se vpich, odstraníme škrtidlo a pístem natáhneme krev do zkumavky. Počkáme, až se ustálí hladina krve ve zkumavce. Je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku krev musí být natažena až po rysku zakreslenou na zkumavce. Poté pootočením a vytažením zkumavky vyjmeme zkumavku z jehly a odebíráme případné další zkumavky nebo ukončíme odběr. Po ukončení odběru zatáhnout píst, až s lehkým cvaknutím zaskočí a teprve potom odlomit táhlo. Jehla z cévy se vyjme teprve po odpojení poslední nabrané S monovette od jehly. Poloha jehly v žíle při odběru se nesmí měnit. U pacientů, kde to kvalita cév umožňuje, je možné využít vakua. Evakuaci S - Monovette provedeme zatažením za píst až do koncové polohy a odlomením táhla pístu. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění S Monovette při dosažení potřebného mísícího poměru krve a konzervačních činidel. Je nutné mít zavedenou jehlu v žíle a pak nasadit S Monovette, jinak dojde k úniku vakua a tím k znehodnocení S Monovette. Otevřený systém: Odběr volně proudící krve do předem připravených zkumavek nebo velmi jemným tahem pístu stříkačky. Při použití jehly a stříkačky se provede venepunkce, uvolníme škrtidlo a odebereme potřebné množství krve. Pokud je třeba, použijeme další stříkačku nebo necháváme krev nakapat, pak je nezbytné podložit jehlu gázovým nebo buničitým čtverečkem a zabránit jakémukoliv pohybu jehly v žíle. U klasických odběrových souprav je z bezpečnostních důvodů zakázána další manipulace, která by mohla vést ke vzniku infekčního aerosolu. Stříkačku s krví vyprazdňujeme pozvolna a po stěně zkumavky. Nesmí dojít k silnému tlaku, aby nedocházelo k pěnění krve. 18/107

19 Upozornění: Pokud se provádí odběr na více vyšetření z jednoho vpichu mělo by být dodrženo toto pořadí plnění zkumavek: zkumavka pro hemokulturu, zkumavky bez přísad, zkumavky pro hemokoagulaci, ostatní zkumavky s přísadami a to v pořadí: K 3 -EDTA, citrátové, heparinové, oxalátové a fluoridové. Při odběru pouze na vyšetření koagulace se odebere nejprve 5ml krve (ta se nepoužije), a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci vzorku tromboplastinem z místa odběru. Odběr kapilární krve Odběr provedeme tak, že pacienta posadíme, paži necháme volně podél těla. Ležícímu pacientovi sundáme paži mírně pod úroveň těla. Provedeme dezinfekci místa vpichu. Otřeme nebo necháme dokonale zaschnout dezinfekční prostředek, potom lancetou uděláme ranku (nevhodné je použití jehly, neboť poranění je hloubkové, velmi malé a z toho vyplývá malá tvorba kapky), z které necháme vytéct kapku krve. Tu setřeme a teprve nyní začneme nabírat krev do připravených mikrozkumavek. U kapilárního odběru je třeba dát si pozor na možnost hemolýzy při delším styku krve s dezinfekčním prostředkem a vymačkávání krve z prstu, které vede k naředění tkáňovým mokem. Krev se nechá volně stékat do odběrové nádobky. Na ranku po vpichu přiložíme tampon, který si pacient přidrží. Pokud je malé prokrvení, je možno místo vpichu nahřát teplým obkladem. Přehled odběrového materiálu je uveden v tabulce viz. C - 5 Používaný odběrový systém. Společně s odebraným biologickým materiálem je třeba vždy dodat řádně vyplněnou žádanku viz. kapitola C - 2 Požadavkové listy. Chyby při odběru žilní krve chyby při přípravě nemocného 1. pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy, 2. v době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi, 3. pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou stanovení ovlivnit 4. odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži 5. delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků, 6. je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování, 7. pacient před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací. chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem vede k přesunu tekutiny z cévního řečiště do intersticia a tím ke zvýšení koncentrace vysokomolekulárních látek ( a látek na ně vázaných) v krvi včetně hematokritu. Ve stažené paži dochází k anaerobnímu metabolismu s následnou lokální acidózou. Ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku, CK, laktátu a další. Výsledky hematologického a zejména hemokoagulačního vyšetření závisí do značné míry na šetrnosti odběru žilní krve. Pokud možno neměl by se turniket přikládat vůbec nebo jen krátce. chyby vedoucí k hemolýze vzorku 19/107

20 Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření, zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo, že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem. Aktivují se též tromboplastické látky, které mohou ovlivnit výsledek hemokoagulačního vyšetření. Hemolýzu působí: 1. použití vlhké odběrové soupravy, 2. znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku 3. znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů, 4. použití jehly nevhodného průměru (příliš úzké), kterou se pak krev násilně nasává, 5. prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky, 6. stékání krve po povrchu kůže a následné zachycení do zkumavky, 7. prudké třepání krve ve zkumavce např. při nešetrném transportu krve ihned po odběru, centrifugace při vysokých otáčkách 8. vystavení plné krve mrazu 9. prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře, 10. použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla., 11. vstřikování krve do zkumavky přes jehlu. Hemolýza séra velmi ovlivňuje výsledky stanovení : ALP, AST, ALT, GGT, LD, bilirubinu, cholesterolu, močoviny, fosforu, železa, kreatininu, celkových proteinů, sodíku, draslíku apod. Pokud je vzorek hemolytický, laborantka provádějící vyšetření o tom provede poznámku do Open LIMS, aby o možném ovlivnění stanovení byl informován lékař. chyby při adjustaci, skladování a transportu 1. použily se nevhodné zkumavky, 2. použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi, 3. zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny, 4. zkumavky s materiálem byly potřísněny krví, 5. uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra či plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent), 6. krev byla vystavena teplu, 7. krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit). Kvalitu vyšetření dále ovlivňují: Hyperbilirubinemie žlutým zbarvením séra mohou být ovlivněna fotometrická měření celé řady analytů. Lipémie chylózní sérum, příčinou je buď nedodržení odběru na lačno, nebo porucha lipidového metabolismu. Pokud laborantka vizuálně posoudí některý vzorek jako ikterický nebo hemolytický, provede zápis do Open LIMS, aby lékař požadující vyšetření byl informován o možném ovlivnění stanovení. Chyby při odběru kapilární krve Vznik hematomu při nadměrném krvácení a nevhodném zvolení místa vpichu. Při neotření první kapky krve dochází k naředění vzorku a ovlivnění výsledků. 20/107

21 Při špatném prokrvení krev samovolně nevytéká a nadměrným tlakem jsou výsledky zkresleny (příměs tkáňového moku). Odběr moče ranní moč jednorázový vzorek Poučit pacienta o omytí před odběrem. Neodebírat moč dříve než po minimálně 4 hodinách stání moči v močovém měchýři, i když byl močový měchýř vyprazdňován dříve během noci takto získaný vzorek moče obsahuje analyty, částice i elementy v optimální koncentraci a umožňuje případný časově optimální růst bakterii v močovém měchýři. První porce mikce se neodebírá protože je vždy kontaminována běžnou uretrální flórou, teprve druhá porce se odebírá do odběrové nádoby. Optimální množství odebrané moče je alespoň 10 ml. Zkumavku označit nálepkou se jménem a rodným číslem. U žen v období menstruace, krátce před ní nebo po se vyšetření moče neprovádí (ery v moči), pokud je vyšetření nutné, je třeba vyšetřit moč cévkovanou. Vzorek dopravit do laboratoře do jedné hodiny od vymočení. Přehled odběrového materiálu je uveden viz.c - 5 Používaný odběrový systém. sběr moče Při bilančním sledování a při většině funkčních vyšetření ledvin je naprosto nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Pacienty je třeba upozornit, aby se vymočili před stolicí. Nejčastější chybou je, že před zahájením sběrného období není močový měchýř vyprázdněn mimo sběrnou nádobu. celkový sběr moče za 24 hodin: Nejsou-li speciální požadavky, jí pacient stejnou stravu jako dosud a vypije za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin. Pokud ale je nutné určité dietní doporučení (např. clearance), je třeba je dodržet. Nejnutnější léky pacient užívá bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče. Postup: Moč sbírejte od 06:00 hodin, kdy se pacient vymočí naposledy do záchodu NE DO SBĚRNÉ NÁDOBY a teprve od této doby sbírá veškerou další moč (i při stolici) do označené sběrné nádoby. Při vyšší diuréze sbírá pacient moč do další nádoby. Po 24 hodinách se další den ráno opět v 06:00 pacient vymočí do sběrné nádoby naposledy. Nádobu s močí uchovávejte během sběru v lednici, nebo alespoň na chladném místě. Do laboratoře se dodá veškerá nasbíraná moč nebo jen správně označený vzorek nasbírané moče spolu s udaným množstvím celkově nasbírané moče v ml za 24 hodin nebo jiný časový interval ( popř. výšku, váhu- -viz. clearance). S odebraným biologickým materiálem je vždy třeba dodat řádně vyplněnou žádanku, více v C -2 Požadavkové listy. Upozornění: 1. Před přesným změřením odměrným válcem a před odlitím vzorku je nutno celý objem sbírané moče důkladně promíchat. 2. Pokud není používána sběrná nádoba na jedno použití, tak se sběr musí provádět do čisté, důkladně vymyté nádoby. sběr moče na vyšetření Hamburgerova sedimentu Postup: Sběr moče začít po důkladné očistě v určený den např. v 6 hodin ráno, kdy se pacient naposledy důkladně vymočí na záchodě mimo sběrnou nádobu. Od té doby sbírá veškerou moč do sběrné nádoby ( suché, čisté a uzavíratelné). Sběrné období trvá 3 hodiny. Po třech hodinách sběru moče se pacient vymočí do sběrné nádoby naposledy. Obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Během sběru je možno pít, množství přijaté tekutiny by mělo být asi 300ml (třetina litru).velký příjem tekutin vede k poklesu osmolality moče a vyšetření znehodnotí. Přesně se změří množství moče (musí být nejméně 30ml) a do laboratoře se odešle do 60 minut vzorek promíchané moče se žádankou, na které je udáno množství moče a čas sběru s přesností na minuty v případě, že čas sběru je jiný než 3 hodiny. Pokud nelze přesně změřit objem, dodá se do laboratoře celé množství. 21/107

22 Všeobecné hygienické podmínky platí i zde. odběr stolice Postup: Pacient odběr provádí sám. Dostane odběrovou zkumavku jejíž uzávěr je opatřen odběrovou tyčinkou pro odběr vzorku. Odšroubuje uzávěr zkumavky a odběrovou tyčinku zasune nejméně do tří míst ve stolici. Tyčinku se vzorkem vloží zpět do odběrové zkumavky a pevně zašroubuje uzávěr. Potom důkladně protřepe zkumavkou 3 5x, aby se vzorek promíchal s pufrem ve zkumavce. Zkumavku náležitě označenou jménem odevzdá svému lékaři nebo přímo do laboratoře spolu s vyplněnou žádankou. odběr jiných biologických materiálů sputum na eosinofily a synoviální tekutina zajišťuje lékař požadující vyšetření Návody všech uvedených testů pro zdravotnický personál a pro pacienty jsou dostupné v laboratoři. Pokud je v průběhu testu odebíráno více vzorků, musí být správně označeny (identifikační údaje pacienta, čas a pořadí odběru). Speciální odběry venosní a kapilární krve: viz. kapitola C - 5 Používaný odběrový systém) Stanovení glykémie a laktátu 2,7 ml venosní krve do odběrové stříkačky S - Monovette (NaF + EDTA) se žlutou zátkou Stanovení glykovaného hemoglobinu 2,6 ml venosní krve do odběrové odběrové stříkačky S - Monovette (K3EDTA) s červenou zátkou Sedimentace 3,5 ml krve do odběrové stříkačky S Monovette (Sedivette) ( natrium citrát 1:5) s fialovou zátkou D dimer, PT, aptt, fibrinogen 2,9 ml krve do odběrové stříkačky S Monovette (natrium citrát 1:10) se zelenou zátkou Glukóza 5 kapek nesrážlivé žilní nebo kapilární krve do zkumavky eppendorf s odpařeným protisrážlivým a konzervačním činidlem, které zabraňuje glykolýze Množství vzorku Množství odebrané krve závisí na typu analýzy, kterou se dané vyšetření provádí a na počtu naordinovaných vyšetření. Všechna vyšetření prováděná ze stejného druhu materiálu (např. srážlivá krev) lze provést z jedné zkumavky. na rutinní biochemická vyšetření ze séra (20 rutinních analytů) stačí 1 plná /4,9 ml/ zkumavka S-Monovette, na stanovení speciálních analytů (hormony, tumormarkery atd.) je třeba 1 ml krve na 3 4 analyty na biochemické vyšetření ze séra u dětí stačí 2,7 ml krve do zkumavky S- Monovette nebo odebrat 1 2 ml do malé odběrové zkumavky Tapval s bílou zátkou u novorozenců kapilární odběr 0,25-0,5 ml nesrážlivé krve do malé odběrové zkumavky Microcontainer s růžovou zátkou na stanovení hematologických parametrů tzn. krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů z analyzátoru a mikroskopicky současně se 22/107

23 stanovením glykovaného hemoglobinu stačí 1 zkumavka S-Monovette /2,6ml/ s červeným vrškem pro provedení všech koagulační vyšetření : APTT, PT, fibrinogen a D dimer stačí jedna zkumavka požadovaného typu tzn. S-Monovette /2,9 ml/ se zelenou zátkou Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností zachovat poměr krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. na chemické a morfologické vyšetření moče stačí 10 ml moče Při nejistotě o potřebném množství vzorku je možné toto kdykoliv konzultovat s laboratoří. Přehled odběrového materiálu je uveden v tabulce viz. kapitola C - 5 Používaný odběrový systém. C - 9 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita Zkumavky s biologickým materiálem musí být po odebrání, náležitém označení, skladovány při teplotě odběrové místnosti tzn. přibližně při 25 C. Je vhodné, aby se krev srazila v místě odběru (přibližně minut), tím se předejde hemolýze vzorku. Při okamžitém transportu po odběru, pokud se srážlivá krev odstředí příliš brzy po odběru ještě před vytvořením koagula, v oddělené plazmě se dodatečně sráží fibrin a vzniká gel. Nesrážlivá krev musí být dobře promíchána, aby nedocházelo k tvorbě sraženin. Odebrané vzorky nesmí být uloženy v teple a na přímém slunečním světle (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy). Do doby transportu se vzorky ukládají tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození např. třepáním. Plná krev nesmí zmrznout (mráz může způsobit hemolýzu). Vzorky musí být zaslány do laboratoře co nejdříve po odběru, aby mohlo být včas odděleno sérum od krvinek (vhodné do 2 hodin, pokud není uvedeno jinak) viz.c - 11 Transport vzorků do OKBH. Takto připravené sérum je vhodné i pro delší transport. Vzorek krve na biochemické vyšetření po odběru v ordinaci lékaře, nebo v odběrové místnosti by neměl být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. Dlouhý kontakt elementů se sérem působí změny v koncentracích celé řady analytů, enzymů, iontů. Pro stanovení glykémie je nutno přidat fluorid sodný /inhibuje glykolýzu/ - po dobu 24 hod. Přehled některých faktorů ovlivňujících laboratorní vyšetření a přehled stability jednotlivých analytů je uveden v kapitole F- Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Další informace k dopravě viz.kapitola C - 11 Transport vzorků do OKBH. Po oddělení krevních buněk : lze sérum uchovávat při 4ºC 8ºC v dobře uzavřené zkumavce, aby nedošlo k zahuštění vzorku odpařením vody - většina analytů včetně enzymů je stabilní řadu dní. delší skladování - sérum uchovávat zmrazené při -20 C - koncentrace většiny analytů se nemění i po řadu týdnů. Rozmražený vzorek musí být před analýzou pečlivě promíchán. Při zpracování vzorku v laboratoři je se vzorkem nakládáno maximálně hospodárně, tak aby se minimalizovalo jeho dělení na více analytických vzorků. Jsou minimalizovány nepříznivé vlivy na vzorek (teplo, světlo, prašnost) tak, aby byla zajištěna stabilita vzorku. Proto lze vybraná vyšetření doplnit na základě požadavku lékaře 23/107

24 ještě i v následujících 2 dnech. Biologický materiál (sérum) se pro tyto účely skladuje po dobu minimálně 48 hodin v lednici v uzavřených zkumavkách tak, aby bylo zabráněno kontaminaci nebo odpařování vzorku. Lékař proto může požadovat doplnění vybraných vyšetření po prvotním seznámení s nálezem, aniž by pacient musel znovu podstoupit odběr krve. Uchovávání materiálu je vedeno taktéž za účelem kontroly identifikace vzorku. U vzorků odesílaných do smluvních laboratoří je stabilita vzorku zajišťována podle preanalytických požadavků dané laboratoře, viz kapitola D 4 Vyšetřování smluvními laboratořemi. C - 10 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem na OKBH jsou uvedeny v provozním řádu OKBH. Pravidla se řídí Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Pracovníci laboratoře musí používat ochranný pracovní oděv a při práci s biologickým materiálem rukavice, popřípadě další ochranné pomůcky. Vzorky jsou do laboratoře dopravovány v uzavřených zkumavkách a uzavřené se také centifugují. Po centrifugaci se v případě potřeby rozdělí biologický materiál na více vzorků. Po provedení analýzy se primární zkumavky a sekundární zkumavky opět uzavřou a postaví do stojánku a uloží v chladničce určené pro skladování biologického materiálu, tak aby byly dostupné pro případ opakování některých vyšetření. Primární vzorky i séra se likvidují dle předpisu na likvidaci biologického materiálu. Zbytky moče slijeme do zakryté nádoby s desinfekčním roztokem. Použité skleněné odběrové nádobky na moč ukládáme do připravené uzavřené nádoby s dezinfekčním roztokem, ostatní dáváme do odpadní nádoby s označením Zbytky po vyšetření stolice dáváme do odpadní nádoby s označením Při manipulaci se vzorky předpokládáme, že veškerý materiál je infekční. Pipetujeme tak, aby nemohl vzniknout infekční aerosol. Na zátce může být nalepená krev, proto zkumavky otvíráme opatrně, tak aby nedošlo k vystříknutí krve. Při rozbití zkumavky v centrifuze pracujeme obzvlášť opatrně. Jednorázové pracovní pomůcky odkládáme po použití do určených nádob, nenecháváme je volně ležet na stole. Nádoby dle potřeby vyprazdňujeme do odpadu Nepřijímáme materiál dodaný v potřísněných zkumavkách, rozbitých, event. prasklých. Nepřijímáme znečištěné žádanky biologickým materiálem, pokud se jedná o mírnou kontaminaci, je možná dezinfekce a vysušení, případně se vyžádá nová žádanka. Dodržujeme dezinfekční režim, který spočívá v : o o o o o mytí a hygienické desinfekci rukou desinfekci pokožky před vpichem desinfekci povrchů mytí a desinfekci přístrojů, nástrojů, povrchů apod. správné manipulaci s prádlem Podrobnosti jsou uvedeny v provozním řádu laboratoře, se kterým byli seznámeni všichni zaměstnanci laboratoře a důsledně jej dodržují. V provozním řádu jsou popsány základní 24/107

25 požadavky na hygienicko-protiepidemiologický režim a postupy při vyšetřování a dalších činnostech tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření laboratorních nákaz. Nebezpečí, která by mohla vzniknout během práce s chemikáliemi nutnými pro analýzu, jsou uvedena v SOP k jednotlivým metodám. C - 11 Transport vzorků do OKBH V průběhu transportu musí být zajištěny takové podmínky pro transport a uchování vzorků, aby byly zajištěny jejich optimalní vlastnosti pro dané vyšetřovací postupy a stabilita. Doprava materiálu má být šetrná, rychlá a při adekvátní teplotě. Pokud je vzorek transportován ihned, je vhodná pro většinu analýz pokojová teplota C, pokud není uvedeno jinak (vhodný je přepravní box) Pokud nejsou vzorky pacientovi odebrány přímo v laboratoři, doručení vzorků z ordinací lékařů sídlících v budově Polikliniky Žďár nad Sázavou zajišťuje pracovnice laboratoře, která provádí sběr vzorků na poliklinice 2 x denně (přibližně v 8.00 hod a v hod). Vzorky nosí rovněž zdravotní sestry z ordinací lékařů. Lékaři mimo Polikliniku si dopravu vzorků zajišťují sami, pokud některý z lékařů mimo budovu Polikliniky požádá o odvoz vzorků do laboratoře, je toto zajištěno. Doporučení a stanovisko OKBH k transportu vzorků pacientem do laboratoře Laboratoř nedoporučuje klientům předání vzorků do ruk pacientů a jejich doručení do laboratoře z důvodu, že není možné sledovat dobu a podmínky transportu vzorku. Doba transportu by neměla překročit 2 hodiny. Z toho důvodu by lékař ordinující vyšetření měl vzít v úvahu možnost ovlivnění výsledků vyšetření. Názor laboratoře je, že pokud jsou pacientem vzorky donesené ihned v rámci budovy polikliniky, je ovlivnění výsledků minimální, ale vyloučit je zcela nemůže právě z důvodu nemožnosti sledovat transport, protože pacient není informován o správných podmínkách transportu do laboratoře. Zkumavky s materiálem musí být dopraveny do laboratoře uzavřené co nejdříve po odběru. Transport vzorků musí být dostatečně rychlý, doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny vzhledem ke stabilitě vzorku a požadavkům na preanalytickou fázi vyšetření. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nejsou vhodné k analýze. V naší laboratoři se výše uvedené doporučení týká stanovení těchto analytů: kalium - doručit do 1 hodiny / je třeba oddělit sérum/ C-peptid - vzorek ihned doručit glukóza /sérum/ - doručit co nejrychleji / je třeba oddělit sérum - v plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu/ glukóza /plazma/ - doručit co nejrychleji laktát - ihned doručit /oddělení krvinek od plazmy do 15 minut/ ostatní analyty /sérum oddělit do 2 hodin/ KO doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny, stabilita vzorku je 5 hodin při C koagulace doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny, stabilita vzorku je 4 hodiny při C diferenciální rozpočet leukocytů doba transportu by neměla přesáhnout 2 hodiny, stabilita vzorku je 5 hodin při C morfologické vyšetření - moč musí být provedeno do 2 h od odběru morfologické vyšetření - Hamburgerův sediment - moč musí být provedeno do 1 h od odběru 25/107

26 Krev při transportu chráníme před externí teplotou a světlem (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy, mráz způsobuje hemolýzu, vystavení světlu vede k odbourávání bilirubinu a pod). Proto je nezbytné při dopravě vzorků od lékařů mimo Polikliniku Žďár nad Sázavou při extrémních vnějších teplotách zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě ). Podrobné informace ke každému analytu a jeho stabilitě jsou uvedeny v příloze č. 2 této příručky a pro pracovníky také v SOP jednotlivých metod. Odběrová nádobka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem, během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek Pokud nemůžeme biologický materiál zpracovat ihned, umístníme jej v lednici při 2-8 C, ne déle než 24 hod. Tento postup se nehodí u vyšetření glukózy, kde je potřeba k biologickému materiálu přidat inhibitor glykolýzy a zpracovat jej do 24 hodin a některých dalších vyšetření viz. výše. Sérum je třeba v každém případě oddělit od krevního koláče a ujistit se vizuálně, že neobsahuje příměs erytrocytů. Takto připravené sérum je vhodné i pro delší transport. Další informace k dopravě vzorků byly uvedeny v kapitole C - 9 Uložení vzorku, nezbytné operace se vzorkem, stabilita. C - 12 Svoz vzorků OKBH nezajišťuje svoz biologického materiálu, ale pokud některý z lékařů mimo budovu Polikliniky požádá o odvoz vzorků do laboratoře, je toto zajištěno. Biologický materiál je během přepravy uložen v boxu ve stojanu, vzorky se přepravují ve svislé poloze, zajištěné proti mechanickému poškození. Teplota při transportu je monitorována. Pokud venkovní teplota překročí 25 C, přepravuje se biologický materiál v termoboxu, do kterého se umístí chladící vložka. Žadanky jsou odděleny od vzorků. D Preanalytické procesy v laboratoři D - 1 Příjem žádanek a vzorků Příjem vzorků na veškerá laboratorní vyšetření probíhá prostřednictvím označené přepážky ve dveřích laboratoře. Přijaty ke zpracování budou vždy jen správně odebrané, viditelně nepoškozené a řádně označené vzorky, dodané se správně vyplněnou žádankou. Biologický materiál s žadankou přebírá pracovnik přijmu osobně, v připadě nepřitomnosti, kdy je přijmové okénko zavřené, musí osoba doručující materiál zazvoněním přivolat pracovníka laboratoře a materiál mu osobně předat. Biologický materiál ani žádanky nelze nechávat na příjmovém okénku! Za příjem je považováno i předání materiálu řidičem do laboratoře. Pokud materiál donese do laboratoře přímo pacient, laboratoř na tuto skutečnost upozorní na výsledkové listině vzhledem k tomu, že nelze zjistit, zda-li byly zachovány požadavky preanalytické fáze zpracování vzorku. V každém případě je ale takovýto materiál přijat ke zpracování. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo) event. nejméně rok narození, jinak je nutné materiál odmítnout, případně označení pořadí vzorku římskou číslicí v rámci jednoho dne nebo jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického materiálu. Viz. kapitola C - 7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). 26/107

27 při odesílání biologického materiálu s příslušnou dokumentací do laboratoře OKBH platí 1 žádanka + daný počet odběrovek s biologickým materiálem dle požadavků uvedených na žádance při odeslání materiálu na vyšetření, které OKBH neprovádí, tj. zprostředkování odeslání do spolupracující laboratoř: žádanka pro konkrétní laboratoř + eventuálně odběrovka s biologickým materiálem viz. kap. D - 4 Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi která laboratoř neprovádí Materiál na OKBH nelze nikdy dodat bez žádanky Náležitosti žádanky a vzorků jsou řešeny v oddíle C - 2 Požadavkové listy. Pracovnice odpovědná za příjem vzorků do laboratoře: provede přiřazení vzorku biologického materiálu k žádance dle povinných identifikačních znaků viz C - 2 Požadavkové listy (žádanky), vždy musí být souhlas minimálně 2 z následujících údajů: - jméno a příjmení pacienta/pojištěnce, rodné číslo popř. číslo pojistky/pojištěnce provede kontrolu žádanky o příjmení, jméno, popř. titul pacienta/ pojištěnce o rodné číslo/popř. číslo pojistky pacienta/pojištěnce o kód pojišťovny pacienta/pojištěnce o minimálně základní diagnóza dle mezinárodně platného seznamu o identifikace objednavatele ústav, oddělení, IČP, odbornost o urgentnost dodání /statim, rutina / o požadovaná vyšetření /vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům o datum odběru, popř. způsob, místo, čas je třeba uvádět provede kontrolu vzorku o neporušenost obalu o správnost odběru množství, protisrážlivé činidlo, druh zkumavky o dodržení požadavku na transport po provedené kontrole vzorku a žádanky zapíše na žádanku datum a čas příjmu vzorku do laboratoře. Vše potvrdí svým podpisem. (V případě, že lékař žádá o odběr v laboratoři (označeno na žádance) a odebírající sestra je současně pracovníkem přijímajícím materiál do laboratoře, je dostatečnou informací o datu a hodině odběru Materiál přijal/ odebral (datum, čas, podpis) a není vyplňována kolonka Odběr (datum, čas, podpis) ). provede identifikaci vzorku v Open LIMS - zapíše žádanku do Open LIMS (každý pracovník má přístupové heslo). Po vytištění čárových kódů označí žádanku přiřazeným pořadovým číslem daného dne (Open LIMS přiřadí každému vzorku pořadové číslo, pod kterým je vzorek v laboratoři dále zpracováván) V laboratoři se používá každý den následující číslování přijímaných vzorků: o od 601 ogtt - v bloku diabetická poradna 27/107

28 o o o o o od 401 pro vyšetření glukózy v plazmě, vzorky pacientům z diabetické poradny MUDr. Pejchalové tzn. plazma i moč mají jedno pořadové číslo v bloku diabetická poradna od 501 glukóza v plazmě mimo diabetickou poradnu MUDr. Pejchalové - v bloku diabetická poradna od 201 Quick z ordinace MUDr. Hajného - v bloku interna poradna od 301 Quick z ordinace MUDr. Pejchala - v blok bloku interna poradna všechny ostatní vzorky jsou číslovány od 1 v bloku příjem žádanek V Open LIMS Stapro je toto pořadí zadávaných údajů: den/pořadové číslo rodné číslo jméno a příjmení pacienta diagnóza pacienta IČP lékaře zdravotní pojišťovna kódy požadovaných vyšetření označí shodně všechny vzorky náležící k dané žádance stejným čárovým kódem a pořadovým číslem, jako má žádanka D - 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků nebo žádanky Laboratoř se maximálně snaží zpracovat veškerý materiál, přijatý ke zpracování a veškeré vzniklé neshody týkající se vzorků nebo žádanek neodkladně a nejrychleji řešit. Bohužel při příjmu může dojít k rozporu s definovanými pravidly pro příjem materiálu a je tedy nezbytné materiál výjimečně odmítnout ke zpracování. Neshoda v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta - materiál není přijat k dalšímu zpracování viz. postup D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje a není možné je doplnit na základě dotazu a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje viz. Seznam prováděných vyšetření Není dodána žádanka - biologický materiál je dodaný bez žádanky, pokud nelze kontaktovat a identifikovat žadatele o vyšetření, lze odmítnout. Neoznačený biologický materiál nebo biologický materiál s neúplnou identifikací odmítnout lze nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný viz. postup D - 3 Biologický materiál není dodán viz. postup D - 3 Biologický materiál přebývá viz. postup D /107

29 Je porušen obal / část materiálu vytekla při transportu apod. / materiál není přijat k dalšímu zpracování Nejsou dodržena doporučení preanalytické fáze /není např. srážlivá krev, málo materiálu apod., materiál není přijat k dalšímu zpracování viz. postup D - 3 D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Neshoda v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta/pojištěnce, rodné číslo pacienta/pojištěnce nebo číslo pojistky pacienta /pojištěnce) - materiál není přijat k dalšímu zpracování dané oddělení nebo ambulance je informováno a požádáno o nový odběr, zapíše se do Sešitu odmítnutých vzorků. Odpovídá laborantka na příjmu. Žádanka není řádně vyplněná schází některé povinné údaje (diagnóza,ičp ordinujícího lékaře, odbornost) biologický materiál je přijat, analyzován - nesrovnalosti dořešeny laborantkou příjmu telefonicky dříve, než je vydán výsledek. Odpovídá pracovník příjmu, který doplní chybějící údaje na žádanku a potvrdí svým podpisem. Pokud není možné doplnit potřebné údaje v den příjmu, lze materiál uskladnit a klienta kontaktovat následující den. Není li možné získat potřebné údaje, není materiál dále uchováván ani zpracován a vzorek je zapsán do Sešitu odmítnutých vzorků. Pokud žádanka není vůbec dodána a klienta (lékaře) lze identifikovat, je klient kontaktován pracovnicí na příjmu k doplnění požadavků a dodání žádanky. Pokud není možné kontaktovat klienta v den příjmu, lze materiál uskladnit a klienta kontaktovat následující den. Nelze-li identifikovat a kontaktovat klienta, není materiál dále uchováván ani zpracováván a vzorek je zapsán do Sešitu odmítnutých vzorků. Pokud nádoba s biologickým materiálem není vůbec označená, analýza se neprovádí a je proveden záznam do Sešitu odmítnutých vzorků. Při neúplné identifikaci biologického materiálu, pokud ani po tel. dotazu není možné pacienta identifikovat, analýza se rovněž neprovádí - záznam do Sešitu odmítnutých vzorků. Pokud se jedná o nenahraditelný vzorek a za neúplnou identifikaci převezme odpovědnost požadující lékař nebo osoba odpovědná za odběr vzorku, do komentáře k výsledku v Open LIMS je uvedeno jméno osoby, která doplňující identifikaci sdělila, teprve poté je výsledek archivován. Pokud biologický materiál chybí kontaktujeme klienta telefonicky a požádáme o doplnění materiálu. Pokud není možné jej dodatečně získat, je proveden zápis do Open LIMS a k jednotlivým parametrům je na místo výsledků uvedeno nedodáno Pokud biologický materiál přebývá, je klient kontaktován k doplnění požadavků. Nelze-li klienta kontaktovat v den přijetí materiálu, je materiál uskladněn s ostatním materiál dle pravidel pro uskladnění a klient je kontaktován následující den. Je porušen obal / část materiálu vytekla při transportu, vzorky jsou hodně potřísněné biologickým materiálem/, materiál není přijat k dalšímu zpracování, dané oddělení nebo ambulance je informováno a požádáno o nový odběr, zapíše se do Sešitu odmítnutých vzorků. Pokud zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi, není správně proveden odběr /není např. srážlivá krev, nedostatečné množství vzorku apod./ materiál není přijat k dalšímu zpracování, dané oddělení nebo ambulance je informováno a požádáno o nový odběr, zapíše se do Sešitu odmítnutých vzorků Vzorky jinak poškozené (např. hemolytické) jsou podle možnosti zpracovány. Ze zpracování jsou vyloučeny metody, které mohou být stavem vzorku významně ovlivněny. V komentáři nálezu je vždy uvedeno upozornění na možnost ovlivnění výsledků stavem vzorku. 29/107

30 O odmítnutí vzorků se vede záznam a je neprodleně pracovníkem centrálního příjmu oznámeno telefonicky odesílajícímu oddělení nebo lékaři a domluvena možná náprava např. dodání nové žádanky či vzorku. Ve zvlášť výjimečných případech lze vzorky s menším, než doporučeným, množstvím materiálu vyšetřit. Pracovník přejímající takové vzorky o tomto neprodleně informuje oddělení. Pouze na výslovnou žádost lékaře, který vyšetření požaduje, budou tyto vzorky vyšetřeny. Výše uvedené skutečnosti budou zaznamenány v komentáři k výsledkům. D - 4 Vyšetřování smluvními laboratořemi Oddělení laboratoře zajišťuje příjem a následné zasílání vzorků ke zpracování v externích (smluvních) laboratořích. OKBH má uzavřenou smlouvu se dvěma smluvními laboratořemi kam zprostředkovává posílání vzorků svých klientů na vyšetření, která sama neprovádí. Veškeré vzorky odesílané do smluvních laboratoří jsou evidovány v příjmové odběrové místnosti OKBH (pracovnice na příjmu zapíše vzorek do sešitu Odesílání materiálu), upravovány pro transport (centrifugace) a připraveny k odesláni prostřednictvím svozové služby smluvní laboratoře. Materiál přijatý po odjezdu svozove služby je skladován dle podminek preanalytické fáze a k transportu předán následující pracovní den. Požaduje-li klient vyšetření, o kterém si není jist, která z laboratoří jej zpracovává, ani jak se vzorkem nakládat, má možnost konzultovat toto s pracovníky naší laboratoře, teprve poté materiál odebrat a odeslat do laboratoře. Aby mohla naše laboratoř odeslat vzorek do jiné laboratoře, je nezbytné současně se vzorkem dodat žádanku pro příslušnou laboratoř. Výsledky vyšetření jsou potom zasílány přímo lékaři, který je požadoval. Dle uzavřených smuv OKBH neručí za doručení těchto výsledků. Seznam laboratoří : OKLT Nemocnice Nové Město na Moravě CEDELAB Mostiště Transport materiálu do smluvnich laboratoři je zajišťován pracovníky smluvních laboratoří (v hod. pracovníkem CEDELAB Mostiště a ve hodin pracovníkem Nemocnice Nové Město na Moravě). E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E - 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Pokud je při vyšetření nalezena extrémní patologická hodnota musí být tento výsledek nahlášen a konzultován s příslušným lékařem. Je jedno, jestli je vyšetření provedeno v rutinním nebo statimovém režimu. Kritické výsledky vyžadující telefonické nahlášení jsou laboratorním pracovníkem hlášeny ihned po ukončení a analýzy a kontrole. Oprávnění k nahlášení mají všichni zdravotničtí pracovníci laboratoře (VŠ, SŠ). Jedná se o předběžné výsledky, které neprošly kontrolou oprávněným VŠ pracovníkem, pouze kontrolou reagistrované laborantky. Vždy je pak ošetřujícímu lékaři dodán konečný výsledek schválený oprávněným VŠ pracovníkem. Laborantka, která provádí dané vyšetření informuje vždy o všech kritických a varovných hodnotách pracovníka odpovědného za podepisování a výdej výsledků. Informace o nahlášení (případně nezastižení lékaře) se zapíše do Open LIMS (Nahlášení výsledků datum a čas nahlášení, osoba, které byl výsledek sdělen a obsah sdělení). Pokud se pracovník laboratoře nedovolal, musí o tom být v zápisu informace a telefonické hlášení se opakuje Informaci o nahlášení je možné doplnit i do komentáře výsledkového listu v Open LIMS. 30/107

31 Hraniční hodnoty pro nahlášení výsledků: Vyšetření Dospělí Děti do 10 let Jednotka pod nad pod nad S-Na mmol/l S-K 3,0 6,5 3,0 6,5 mmol/l S-Cl mmol/l S-Ca 1,7 4,0 1,7 4.0 mmol/l S-Mg 0,3 1,5 0,3 1,5 mmol/l S-P 0,5 3,0 0,5 3,0 mmol/l S,P-glukóza 3,0 20 3,0 nový nález mmol/l 10.0 diabetici 15 S-močovina mmol/l S-kreatinin umol/l S-bilirubin umol/l S-ALT 8,0 5.0 µkat/l S AST 8,0 5.0 µkat/l S AMS ,0 µkat/l S,P-CRP mg/l S -TSH 0,1 20 0,1 10 mu/l Hemoglobin g/l Leukocyty 2,0 20,0 2,0 20, /l Trombocyty /l Hematokrit 0,20 0,70 0,20 0,70 1 Protrombinový test INR 6,0 index (ratio) 5,0 INR 6,0 index (ratio) 5,0 APTT index 5 5 D- dimer 10 mg/l (FEU) HBsAg reaktivní, pozitivní reaktivní, pozitivní E - 2 Informace o formách vydávání výsledků Laboratoř vydává výsledky laboratorních vyšetření ihned po vyhotovení všech výsledků laboratorních vyšetření, jejich kontrole a schválení. Laboratoř vydává výsledky těmito způsoby standardně tj. tisk laboratorních výsledků všem lékařům a jejich distribuce hlášení telefonem lékaři, zdravotní sestře elektronicky Některým lékařům, kteří o tuto formu projeví zájem, jsou výsledky zasílány elektronicky z informačního systému Open LIMS do jejich informačního systému. Současně jsou jim ale také posílány i výsledky v tištěné formě. Tisk laboratorních výsledků a jejich distribuce Výsledky laboratorních vyšetření jsou zapsány/přeneseny do laboratorního informačního systému Open LIMS. Před vydáním jsou kompletní výsledky v informačním systému nejprve kontrolovány a odsouhlaseny pracovníkem provádějícím vyšetření a následně odpovědným pracovníkem.. Laborantka, která provádí dané vyšetření informuje vždy o všech sporných a patologických hodnotách pracovníka odpovědného za podepisování a výdej výsledků, který rozhodne o případném opakování Výsledky jsou kontrolovány, podepisovány a tisknuty průběžně po celou pracovní dobu. 31/107

32 Výsledky vyšetření, určené pro lékaře na Poliklinice Žďár nad Sázavou, jsou uloženy do uzamčených přihrádek pro jednotlivé lékaře Výsledky pro lékaře ordinující mimo Polikliniku Žďár nad Sázavou, pokud nemají na Poliklinice také schránku, jsou rozděleny do označených obálek a poté jsou dle dohody s konkrétním lékařem ponechány v laboratoři k vyzvednutí nebo osobně některým pracovníkem laboratoře doručeny lékaři. Mimořádně mohou být také zaslány poštou. Statimové výsledky jsou ihned po zpracování a schválení telefonicky hlášeny lékaři. Nebo ihned po vytištění doručeny pracovníkem laboratoře do ordinace lékaře v budově polikliniky. Pokud na výsledky čeká přímo pacient, mohou být předány přímo pacientovi. Výsledky vyšetření glukózy pro diabetologickou poradnu a výsledky vyšetření Quick (poradna) vydává OKBH ihned po provedení analýzy a kontrole výsledků laborantkou odpovědnou za provedení analýzy a schválení vedoucí laboratoře nebo vedoucí laborantkou. Za správné a hlavně čitelné vytištění výsledkových listů, jejich roztřídění a distribuci je odpovědný pracovník na příjmu. Veškeré výsledky, které byly historicky zpracovány v laboratoři, jsou archivovány v laboratorním informačním systému, jsou kdykoliv dostupné a je možné je klientovi kdykoliv vydat v tištěné podobě. Archivace výsledků a tisk hlavní knihy se provádí denně. Doba uchovávání výsledků je 5 let. Hlášení výsledků telefonem V mimořádném případě jsou touto formou výsledky sdělovány pouze požadujícímu lékaři nebo jím pověřené sestře. Nezbytně nutné je, aby se pracovník, který předává informaci, ujistil, že výsledek hlásí lékaři vyžádá si sdělení IČP lékaře. Slouží zejména pro hlášení výsledků vyšetření ve statimovém režimu, které prošly minimálně kontrolou laborantky. Vždy je pak ošetřujícímu lékaři dodán konečný výsledek schválený oprávněným VŠ pracovníkem. Hlášení vysoce patologických výsledků v kritických intervalech viz. kapitola E - 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Pracovník provádějící nahlášení výsledků osobně odpovídá za správnost nahlášených údajů. Pokud lékař vyžaduje nahlášení telefonem, udá požadavek na žádanku Komunikace telefonem se používá tehdy, pokud vznikne nějaký problém, doordinovaní, nepřijetí vzorku k analýze, k zajištění potřebných chybějících informací apod. Telefonické hlášení statimových výsledků a výsledků ležích v kritických intervalech se vždy zaznamenává do OpenLIMS, hlášení ostatních výsledků nikoliv. Všechny výsledky (včetně těch, které byly již nahlášeny telefonicky, např. statim) jsou dodatečně vytištěny a distribuovány stejným způsobem jako rutinní výsledky. V nezbytných případech může ošetřující lékař získat výsledky vyšetření na telefonním čísle (příjmová a odběrová místnost). Při telefonickém hlášení výsledků je třeba diktovat hodnoty pečlivě a diktování pro kontrolu opakovat. Pacientům se výsledky telefonicky sdělovat nesmí. Je možné, aby si pacient vyzvedl výsledky osobně viz. E - 4 Vydávání výsledků přímo pacientům. E - 3 Typy nálezů a laboratorních zpráv Všechny výsledky jsou tištěny z Open LIMS Stapro. 32/107

33 Výsledkový list obsahuje tyto údaje: název laboratoře datum a hodina tisku výsledkového listu jednoznačnou identifikaci pacienta (rodné číslo, jméno) na každé straně číslo zdravotní pojišťovny diagnóza pacienta odesílající oddělení, jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří zápis do Open LIMS datum a čas odběru název vyšetření (zkratka názvu) typ primárního vzorku uveden před názvem vyšetření (např. S sérum) výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné biologické referenční intervaly tam, kde jsou definovány a hodnocení výsledku v rámci těchto intervalů (grafické hodnocení) slovní komentář k výsledku, ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, např. hemolýza a pod atd.) parametry (např. hmotnost, výška pacienta, množství moče ) pokud jsou důležité pro vyšetření číslo vzorku (číslo přiřazené pacientovi při zápisu žádanky do Open LIMS) identifikaci zaměstnance(ů) provádějícího(ích) laboratorní kontrolu výsledků identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu tzn. údaj o tom kdo provedl schválení, uvolnění a tisk výsledku razítko oddělení a podpis zaměstnance (parafa) provádějícího tisk a uvolnění výsledkového listu v případě, že na výsledkovém listu jsou uvedeny i výsledky laboratorního vyšetření, které nejsou akreditované, pak jsou akreditované metody jednoznačně označeny symbolem AM Používá se tisk : hotového výsledkového výsledkového listu (úplně obsloužené žádanky) neúplného výsledkového listu, výsledky některých analýz ještě chybějí (místo výsledku je dopsáno slovo: dodáme), jedná se o předběžný tisk. Po kompletním zpracování je kompletní výsledkový list vytištěn ještě jednou a expedován. výsledkových listů z archivu - stejný formát jako u hotových výsledkových listů kumulativní tisk - výsledek + faktura E - 4 Vydávání výsledků přímo pacientům Vyzvednutí vysledku pacientem osobně: Pacientům je sdělen výsledek vyšetření pouze v případě vyšetření na vlastní zpoplatněnou žádost nebo po souhlasu lékaře, který je součástí žádanky o laboratorní vyšetření. Pacient musí předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz), výsledkový list je mu předán přeložený a sešitý sponkami nebo v uzavřené obálce. O vydání výsledku je proveden zápis do Sešitu vydávání výsledků pacientům. Vydáváni výsledků pacientům samoplátcům - výsledek se vydává až po předložení potvrzení o úhradě za laboratorní vyšetření. Vyzvednutí výsledku jinou osobou: děti do 18 let 33/107

34 vyzvednutí výsledku pouze zákonným zástupcem dítěte (otec, matka) zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas a průkaz pojištěnce dítěte (dětem nelze výsledkový list vydat). vyzvednutí výsledku jinou osobou než zákonným zástupcem osoba pověřená vyzvednutím výsledku předloži svůj identifikační průkaz (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas), plnou moc vystavenou zákonným zástupcem dítěte a průkaz pojištěnce dítěte. Výsledkový list je předán přeložený a sešitý sponkami nebo v uzavřené obálce. O vydání výsledku je proveden zápis do Sešitu vydávání výsledků pacientům. dospělé osoby - osoba pověřená vyzvednutím výsledku předloži svůj identifikační průkaz (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas), plnou moc vystavenou pacientem. Výsledkový list je předán přeložený a sešitý sponkami nebo v uzavřené obálce. O vydání výsledku je proveden zápis do Sešitu vydávání výsledků pacientům. Plná moc k vyzvednutí (formulář F 74 Plná moc) je k dispozici v laboratoři a na webových stránkách laboratoře na Plná moc (se zakládá do slohy v místnosti pro vyšetření moče). Při telefonickém dotazu se pacientům výsledky nesdělují. Je-li lékař dlouhodobě nepřítomen ve své ordinaci, sdělíme výsledek lékaři, který ho zastupuje. Jedinou výjimku tvoří hlášení glykémií pacientům (nehlásí se číselná hodnota výsledku, pouze zda výsledek umožňuje provedení glykemické křivky), to se týká zejména gravidních žen objednaných na provedení glykemické křivky (telefonní linka ). E - 5 Opakovaná a dodatečná vyšetření Opakování analýz je nečastěji prováděno na základě požadavku pracovníka, který provádí kontrolu a uvolňování laboratorních výsledků k tisku. Analýzy, které je nutno opakovat, jsou zopakovány pracovníkem provádějícím analýzu a následně znovu zkontrolovány pracovníkem odpovědným za kontrolu výsledků. Dodatečná vyšetření se provádí za splnění podmínek uvedených v části C - 4 Ústní požadavky na vyšetření. Kritériem pro dodatečná vyšetření je především stabilita materiálu viz. C - 9 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita. E - 6 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem (Open LIMS Stapro) se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část Opravy se provádí vždy ihned, jakmile jsou chyby zjištěny. Oprava identifikace pacienta Jedná se o opravu rodného čísla, změnu nebo opravu příjmení a jména pacientů (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu apod.) před odesláním výsledkového listu. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, v rámci oprav databáze na základě sdělení klienta nebo v rámci oprav registru pacientů a archivní databáze (např. viz. chybové protokoly ze zdrav. pojišťoven). Oprava výsledkové části 34/107

35 Jestliže byla chyba zjištěna při kontrole výsledků před jejich vydáním a výsledek ještě nebyl vydán z laboratoře, je nutné výsledek analýzy umazat v Open LIMS a zopakovat analýzu. Potom celé znovu zkontroluje odpovědný pracovník. Pokud byla chyba zjištěna (na základě upozornění klienta nebo na základě vnitřního podnětu v laboratoři) až po vydání výsledku z laboratoře, je nutno zopakovat analýzu a opravit chybný výsledek. Byl-li odhalen rozpor mezi již vydaným výsledkem a novým stanovením, je vždy proveden záznam o neshodě. Postup pro odstranění neshody : o Původní laboratorní nález se vytiskne z archívu a přiloží k záznamu o neshodě. Záznam o neshodě musí obsahovat zdroj odhalení neshody, původní výsledek, nový výsledek a osobu zodpovídající za opravu výsledku. o Chybná hodnota je v archivu nahrazena správným výsledkem o Výsledek je vydán znovu se správnou hodnotou a do komentáře výsledku je uvedeno, že se jedná o neshodu a opravu výsledku číslo/datum/čas a jméno osoby, zodpovědné za změnu. Je třeba také uvést zkrácený důvod opravy. O chybném výsledku, který byl již distribuován z laboratoře, musí vedoucí laboratoře ústně informovat příslušného lékaře a doručit mu opravený výsledek. OKBH se za provedenou chybu lékaři omluví. Je-li nutné zjistit původní hodnotu před opravou, poskytne takovouto informaci manažer kvality na základě odpovídajícího záznamu o neshodě ( k záznamu je přiložen původní chybný i opravený výsledkový list). Řízení neshodného produktu v laboratoři je popsáno v Příručce kvality. E - 7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Laboratoř dokumentuje čas odezvy (TAT) podle doporučení ČSKB (viz. oddíl Návrh doporučení o časové dostupnosti výsledků vybraných laboratorních vyšetření). Dobou odezvy se míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoři do zveřejnění výsledku (tedy Laboratory Turnaround Time - TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně. Doba odezvy je stanovena dle typu vyšetření a záleží, zda se jedná o statimovou indikaci vyšetření nebo běžné rutinní vyšetření Statim (akutní vyšetření): ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky. Evidenci časů, týkajících se jednotách fází zpracování vzorku, provádí nejprve pracovník přijímající vzorek do laboratoře formou zápisu času přijetí vzorku do laboratoře na žádanku. Evidence dalších časů týkajících se vzorku provádíme dále pomocí LIS OpenLIMS, kdy jsou časy zaznamenávány buď automaticky bez možnosti ovlivnění laboratorním pracovníkem, nebo zadány manuálně (čas odběru vzorku, čas zaevidování vzorku do OpenLIMS). Laboratoř eviduje: čas odběru vzorku, čas přijetí vzorku do laboratoře, čas zaevidování vzorku do OpenLIMS, čas vyhotovení výsledku časy jednotlivých stupňů kontroly výsledků (KL,KV1,KV2), čas tisku výsledkového listu, čas exportu elektronického výsledkového listu Stanovená doba odezvy Rutina Biochemie - výsledky jsou dostupné nejpozději do 24 h, jsou vydávány průběžně během dne Hematologie -výsledky jsou dostupné do 24 h, jsou vydávány průběžně během dne ELFO maximálně 7 dní 35/107

36 Statim (týká se pouze statimových vyšetření viz. příloha č. 2 Popis jednotlivých vyšetření) Biochemie (sérum) Odběr vzorku mimo laboratoř 60 minut Odběr vzorku v laboratoři 90 minut (Pokud je k analýze použito krevní sérum, je po odběru nutno vždy čekat alespoň třicet minut za teploty laboratoře, aby došlo k dokonalé koagulaci. Rovněž pokud je do laboratoře doručen vzorek ihned po odběru.) Moč + sediment 60 minut Hematologie KO 60 minut KO + DIF 90 minut Koagulace 60 minut Pozn.: O celkové době odezvy rozhoduje delší doba. Pokud je např. na žádance požadován KO + DIF spolu s biochemií je doba odezvy vzhledem k DIF delší. Pokud, ale lékař nechce čekat na všechny výsledky a požádá o vydání výsledkového listu bez DIF, dopíšeme k výsledkům DIF - dodáme. Po doplnění těchto výsledků vytiskneme do 90 minut nový výsledkový list. Podrobnější informace pro jednotlivá vyšetření viz. příloha č.2 laboratorní příručky. Pokud dojde k situaci, že laboratoř nemůže z objektivních důvodů dodržet čas odezvy (např. závada na analyzátoru, výpadek elektrické energie), uvědomí laborantka příslušného ošetřujícího lékaře o prodloužení času odezvy (o zdržení). Informace, zda se jedná o statimové všetření, je uvedena u jednotlivých vyšetření v příloze č. 2 této příručky. E - 8 Konzultační činnost laboratoře OKBH poskytuje konzultační činnost ve smyslu poskytovaní informací o laboratorních službách (způsob odběru, doporučení vyšetření). E - 9 Způsob řešení stížností Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucí laboratoře. Za stížnost je považováno vyjádření nesouhlasu zadavatele s jednáním kteréhokoli pracovníka laboratoře vyjádřené ústně nebo písemně. Každá přijatá stížnost na OKBH musí být zaevidována (Sešit odmítnutých vzorků, Sešit stížností a pochval). Stížnosti na nesprávné provedení požadovaného vyšetření, pozdní provedení analýzy vyřizuje vedoucí laboratoře Ing. Jana Kuncová. E -10 Zásady laboratoře na ochranu osobních informací OKBH nakládá s osobními a citlivými údaji pacientů tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému přístupu, změně nebo zneužití. Obecné zásady pro ochranu osobních údajů: 1) Organizační opatření: Osobní a citlivá data pacientů jsou vedena v listinné formě v příručních spisovnách a programu OpenLIMS. Listinná forma záznamu je zabezpečena uzamčením vstupu do OKBH a řízením vstupu vizích osob. Pro zabezpečení dat v Open LIMS mají pracovníci přidělena 36/107

37 přístupová práva s ohledem na jejich kompetence. Pracovníci mají ve své pracovní náplni podepsanou mlčenlivost a jsou seznámeni prokazatelně s vnitřními předpisy OKBH, ve kterých jsou stanoveny pravidla pro nakládání s osobními údaji. 2) Technická opatření: Technická opatření jsou stanovena na úrovni mechanického zabránění přístupu neoprávněných osob do míst, kde je uložena zdravotnická dokumentace. Jedná se o řízený vstup do laboratoře Zdravotnická dokumentace uložená v programu OpenLIMS je v době nepřítomnosti zdravotnického pracovníka chráněna heslem pro vstup do PC a systému OpenLIMS. Každý pracovník má přidělený rozsah oprávnění pro přístup do OpenLIMS E - 11 Vydávání potřeb laboratoří Laboratoř používá pro odběry krve jednotný uzavřený odběrový systém S Monovette (Sarstedt) a v nutných případech např. u dětí odběrové zkumavky Tapval (Dispolab) viz. kapitola C - 5 Používaný odběrový systém. Všem svým klientům lékařům poskytuje laboratoř odběrový materiál. Zákaznici jsou povinni přizpůsobit množství odebíraného odběrového materiálu svým požadavkům na vyšetření tak, aby nedocházelo k jeho proexpirování. S požadavkem na odběrový materiál se můžete kdykoliv osobně nebo telefonicky obrátit na naši odběrovou sestru na příjmu laboratoře p. Strakovou. V její nepřítomnosti za distribuci odpovídá vedoucí laborantka p. Šimečková. Je nutné uvést typ odběrového materiálu, objem a počet požadovaných kusů k dodání. Materiál vám bude vydán v laboratoři (nutno podpisem potvrdit jeho převzetí). OKBH poskytuje zdarma: odběrový materiál typu S Monovette (Sarstedt) o o o o o o o o o o o o o o Sarstedt, 4,9 ml /biochemie/ Sarstedt, 2,7 ml /biochemie/ Sarstedt, 2,9 ml Na citrát /koagulace/ Sarstedt 1,4 ml Na citrát /koagulace/ Sarstedt 2,6 ml K3EDTA /krevní obraz/ Sarstedt 1,2 ml K3EDTA /krevní obraz/ Sarstedt 2,7 ml NaF + K2EDTA /laktát, glykemie/ Sarstedt 2 ml Na citrát /sedimentace/ Sarstedt kapilára plast. pro jednoráz. použití (dětské sedimentace) Sarstedt 3,5 ml Na citrát /sedimentace/ jehla černá Sarstedt 0.70 mm x 38 mm jehla černá Sarstedt 0.70 mm x 25 mm jehla zelená Sarstedt 0.80 mm x 38 mm jehla žlutá Sarstedt 0.90 mm x 38 mm odběrové zkumavky Tapval (bioch., KO, koag. a sedimentace) Microtainer K2EDTA mikrozkumavky Eppendorf /na stanovení glykémií pro diabetickou poradnu zkumavky plní laboratoř (NaF + EDTA), plnění se platí/ odb. zkumavka FOB test (okultní krvácení) žádanky pokyny pro pacienty laboratorní příručku (LP) 37/107

38 Zkumavky na sedimentace, které jsou vydávány laboratoří Polikliniky Žďár nad Sázavou za tímto účelem a do laboratoře se nevrátí k vyhodnocení, budou na konci kalendářního roku (nebo na konci kalendářního čtvrtletí) odběratelům vyúčtovány dle platného ceníku. F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří Popis jednotlivých vyšetření viz. příloha č. 2 Základní biochemická vyšetření Sérum Albumin ALP ALT AMS ASLO Bilirubin celkový Bilirubin konjugovaný Bílkovina celková Ca CK Cl CRP ELFO proteinů Fe Glukóza GGT Cholesterol celkový Cholesterol HDL Cholesterol LDL K Kreatinin Kyselina močová LD LH Mg Na Základní biochemická vyšetření P - fosfáty RF - revmatoidní faktor Transferin Transferin saturace Triacylglycerol Urea Sérum 38/107

39 Glukóza (ogtt) Laktát Plazma Moč Albumin/ kreatinin v moči AMS Ca Cl Glukóza Hamburgerův sediment K Kreatinin Kreatinin - clearance Kyselina močová Moč chemicky Morfologické vyšetření moče Na P B.- Jones bílkovina Melanin Jiný biologický materiál OK okultní krvácení ve stolici Punktát synoviální tekutina Speciální biochemická vyšetření Anti -TG Anti -TPO C- peptid CA 125 CA 15-3 CA 19-9 CEA Estradiol Feritin FSH HBsAg hcg IgA IgE IgG IgM Insulin Progesteron Prolaktin PSA PSA - free T3 T3 - free Sérum 39/107

40 T4 T4 - free Testosteron TSH Plná nesrážlivá krev Glykovaný hemoglobin HbA1c Hematologická vyšetření Nesrážlivá krev FW sedimentace ( 30 min.,1 hod., 2 hod.,) Diferenciální rozpočet leukocytů (procentuální zastoupení) KO - krevní obraz Krvácivost Plazma - koagulační vyšetření APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas D dimer - kvantitativně Fibrinogen Quick protrombinový čas Jiný biologický materiál Výtěr z nosu na eozinofily G Instrukce, pokyny pro pacienty Pokyn č. 1 Kreatininová clearence Vážená paní, vážený pane, Váš ošetřující lékař doporučil provedení vyšetření, jehož cílem je zjistit funkci Vašich ledvin. Proto musíte v předepsaném časovém rozmezí zachytit skutečně veškerou moč. Pro účely vyšetření je nutné odebrat krev ze žíly a zjistit Vaši hmotnost a výšku. Správnost vyšetření závisí hlavně na zajištění správného sběru moče a na dodržení správného režimu po celou dobu konání testu. POZOR! Vyšetření kreatininové clerarence se má ordinovat v době stabilizované diurézy (nikoliv např. v době diuretické terapie otoků). Nevyšetřovat v době horeček a jiných akutních onemocnění. V době vyšetření má být farmakoterapie co nejjednodušší. Řiďte se proto přesně následujícími pokyny: Dva dny před zahájením sběru a v průběhu sběru moči nejezte mimořádné množství masa (nejvíce 150 g za 24 hodin). Během sběru nepodnikejte mimořádně těžkou fyzickou práci a omezte příjem čaje a kávy. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechte Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný považujeme takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypijete asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Sběr moče zahájíte v určený den /v neděli/ v 06:00, kdy se naposled důkladně vymočíte do záchodu mimo sběrnou nádobu (tato moč se ještě nesbírá). Po celých následujících 24 hodin močíte do dokonale vymyté a vysušené nádoby s uzávěrem (nejlépe plastové) nebo 40/107

41 moč do sběrné nádoby sléváte těsně po vymočení (ženy) z čisté větší nádoby. Sbíranou moč uchovávejte na chladném místě. POZOR! Nezapomeňte se důkladně vymočit do sběrné nádoby před každou stolicí. Jinak by došlo k nekontrolovatelné ztrátě moče a výsledek vyšetření by nebyl směrodatný. Sběr skončíte příští den /pondělí/ opět v 06:00 ráno, kdy se naposledy vymočíte do sběrné nádoby. Nelze-li čas na minutu přesně dodržet, zapište dobu posledního močení ( např. v 5,35 hod. nebo v 6,35 hod. apod.). Všechnu nasbíranou moč co nejdříve od ukončení sběru odevzdáte spolu s žádankou v laboratoři, kde vám bude zároveň odebrána krev na vyšetření (přijďte nalačno, nesnídejte, můžete se však napít vody nebo nesladkého čaje). Pokud můžete, označte prosím sběrnou nádobu před odevzdáním jménem a rodným číslem. Na žádance kromě údaje o přesné době sběru musí být údaj o vaší aktuální hmotnosti (váze) a výšce. Proto tyto údaje doplňte na žádanku nebo nahlaste odběrové sestře. Dodržte prosím všechny uvedené pokyny, aby nedošlo ke znehodnocení vyšetření. S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému budou výsledky zaslány. Děkujeme Vám za spolupráci pracovníci laboratoře. Pokyn č. 2 Orální glukózový toleranční test (ogtt) Vážená paní, vážený pane, Váš ošetřující lékař doporučil vyšetření testu ogtt, který vám pomůže odhalit diabetes neboli cukrovku. Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení závažné diagnózy, prosíme Vás o spolupráci a dodržení následujících pokynů. Co musíte udělat před vyšetřením? Objednejte se v laboratoři na telefonním čísle , pokud Vás neobjedná přímo lékař. 3 dny před vyšetřením dodržujte dietu se zvýšeným přísunem sacharidů v potravě v množství minimálně 150 g sacharidů za den (po obědě sladký zákusek), dodržujte navyklou fyzickou zátěž. Den před vyšetřením nejpozději v 18 hodin lehká večeře bez sladkého jídla, potom už nejíst. Pít pouze vodu nebo hořký čaj, ne minerálky! Nekuřte. V den vyšetření vynechejte po dohodě s lékařem léky, které vynechat lze. V 6 hodin ráno se dostavte na vyšetření do laboratoře nalačno. Vyšetření není možné provádět po akutním, horečnatém, průjmovém onemocnění a po operaci, ani po noční směně. K vyšetření přineste s sebou žádanku odesílajícího lékaře s uvedenou poslední hodnotou glukozy nalačno (nesmí být 7,0 mmol/l nebo vyšší, jinak se test nemůže provést). Jak vyšetření probíhá? Naše odběrová sestra Vám odebere krev ze žíly ke stanovení glukózy nalačno, poté Vám podá sladký nápoj (75 g glukózy rozpuštěné ve ml vody), který vypijete během 5 minut. Následující 2 hodiny budete dodržovat tělesný klid vsedě v čekárně před laboratoří - NEBUDETE CHODIT, KOUŘIT, JÍST ani PÍT. Po vypití nápoje se Vám může dostavit pocit nevolnosti (z tohoto důvodu nesmíte odcházet z dozoru), nucení na zvracení nebo průjem v těchto případech musíte vždy UVĚDOMIT ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL! Po uplynutí 2 hodin po vypití nápoje Vám sestra provede další odběr ke stanovení glukózy po zátěži. Po konečném odběru je vhodné setrvat ještě chvíli před laboratoří nebo čekárně vzhledem k možnému kolapsovému stavu v důsledku poklesu hladiny krevního cukru. Je vhodné 41/107

42 předejít tomuto stavu okamžitým přísunem potravy po konečném odběru (např. vzít si s sebou svačinu a sníst ji,než odejdete). S výsledkem testu Vás seznámí ošetřující lékař Děkujeme za spolupráci pracovníci laboratoře Pokyn č. 3 Orální glukózový toleranční test (ogtt) - (návod pro těhotné ženy) Vážená paní, Váš lékař Vám doporučil vyšetření testu ogtt, který vám může odhalit diabetes neboli cukrovku, která může vzniknout v důsledku hormonálních změn v těhotenství. Toto vyšetření se provádí v období mezi 24. a 28. týdnem těhotenství. Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení závažné diagnózy, prosíme Vás o spolupráci a dodržení následujících pokynů. Co musíte udělat před vyšetřením? Objednejte se v laboratoři na telefonním čísle , pokud Vás neobjedná přímo lékař. 3 dny před vyšetřením dodržujte dietu se zvýšeným přísunem sacharidů v potravě v množství minimálně 150 g sacharidů za den (po obědě sladký zákusek), dodržujte navyklou fyzickou zátěž. Den před vyšetřením nejpozději v 18 hodin lehká večeře bez sladkého jídla, potom už nejíst Pít pouze vodu nebo hořký čaj, ne minerálky! Nekuřte. V den vyšetření vynechejte po dohodě s lékařem léky, které vynechat lze. V 6 hodin ráno se dostavte na vyšetření do laboratoře nalačno. Vyšetření není možné provádět po akutním, horečnatém, průjmovém onemocnění a po operaci, ani po noční směně. K vyšetření přineste s sebou žádanku odesílajícího lékaře s uvedenou poslední hodnotou glukózy nalačno (nesmí být 5,6 mmol/l nebo vyšší, jinak se test nemůže provést). Pokud jste pacientkou MUDr. Maškové přineste v malé čisté lahvičce vzorek ranní moče. Jak vyšetření probíhá? Naše odběrová sestra Vám odebere krev ze žíly ke stanovení glukózy nalačno. Poté Vám podá sladký nápoj (75 g glukózy rozpuštěné ve ml vody), který vypijete během 5 10 min. Následující 2 hodiny budete dodržovat tělesný klid vsedě před laboratoří nebo v čekárně u lékaře NEBUDETE CHODIT, KOUŘIT, JÍST ani PÍT. Po vypití nápoje se Vám může dostavit pocit nevolnosti (z tohoto důvodu nesmíte odcházet z dozoru), nucení na zvracení nebo průjem v těchto případech musíte vždy UVĚDOMIT ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL! Po uplynutí 1 hodiny po vypití nápoje Vám sestra provede další odběr ke stanovení glukózy po zátěži. Za další hodinu Vám sestra provede poslední, třetí odběr. Po posledním odběru je vhodné setrvat ještě chvíli před laboratoří nebo čekárně vzhledem k možnému kolapsovému stavu v důsledku poklesu hladiny krevního cukru. Je vhodné předejít tomuto stavu okamžitým přísunem potravy po konečném odběru (např. vzít si s sebou svačinu a sníst ji, než odejdete). S výsledkem testu Vás seznámí ošetřující lékař. Děkujeme za spolupráci pracovníci laboratoře. Pokyn č. 4 Návod pro sběr moče za 24 hodin Vážená paní, vážený pane, 42/107

43 aby Váš ošetřující lékař mohl posoudit Váš zdravotní stav, doporučil vyšetření, která vyžadují sběr moče za 24 hodin. Ze vzorku moče sbírané za 24 hodin budou stanoveny některé důležité látky tak, aby mohl být stanoven jejich denní výdej. Sběr moče probíhá 24 hodin od rána jednoho dne do rána dne příštího. Moč budete sbírat do dokonale vymyté a vysušené nádoby s uzávěrem (nejlépe plastové) nebo moč do sběrné nádoby sléváte těsně po vymočení (ženy) z čisté větší nádoby. Postupujte přesně podle následujících pokynů: Ráno v hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO SBĚRNÉ NÁDOBY!) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do sběrné nádoby. Po celých 24 hodin močte pouze do sběrné nádoby. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06.00, se do láhve vymočte naposledy. Dbejte, aby nedocházelo ke ztrátám moče (např. při stolici), proto je dobré se vymočit před stolicí do sběrné nádoby. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako doposud (pokud bude třeba zvláštních dietní omezení, sdělí Vám je ošetřující lékař) a vypijte za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte láhev za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do zcela čisté nádoby, pokud možno z umělé hmoty. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě. Po ukončení sběru - všechnu nasbíranou moč co nejdříve od ukončení sběru odevzdáte spolu s žádankou v laboratoři, kde vám bude zároveň odebrána krev na vyšetření (nesnídejte, můžete se však napít vody nebo nesladkého čaje). Pokud můžete, označte prosím sběrnou nádobu před odevzdáním jménem a rodným číslem. Dodržte prosím všechny uvedené pokyny, aby nedošlo ke znehodnocení vyšetření. S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému budou výsledky zaslány. Děkujeme Vám za spolupráci pracovníci laboratoře. Pokyn č. 5 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera Vážená paní, vážený pane, Váš lékař Vám doporučil vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Aby bylo možné vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za přesnou dobu. Řiďte se důsledně následujícími pokyny. Sběr začnete v určený den přesně v hodin ( čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte na záchodě mimo sběrnou nádobu. Od té doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché). Sběrné období trvá 3 hodiny. Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře. Na žádanku uveďte dobu sběru (počátek a konec s minutovou přesností). Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po koupeli. Před sběren omezte fyzickou námahu. Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml (děti do 8 let: ml). 43/107

44 Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření. Děkujeme Vám za spolupráci - pracovníci laboratoře. Pokyn č. 6 Test na okultní krvácení ve stolici Vážená paní, vážený pane, tímto testem může být prokázáno okultní, tedy oku neviditelné množství krve ve stolici. Cílem je detekce patologických změn v dolní části zažívacího traktu. Test by neměl být prováděn při průjmu, krvácení hemoroidů, při menstruaci nebo krvácení do moči. Příprava : test detekuje lidský hemoglobin, proto nevyžaduje žádná dietní opatření u pacienta. Provedení: viz. kapitola C 8 Odběr vzorku. Provedení testu: Vzorek stolice může být odebrán z toaletního papíru nebo do čisté nádobky. Vyhněte se kontaminaci vodou z toalety. 1. Odšroubujte a vyjměte uzávěr s odběrovou tyčinkou z odběrové zkumavky. 2. Opakovaně zasuňte odběrovou tyčinku nejméně do 3 míst ve stolici. 3. Tyčinku se vzorkem vložte zpět do odběrové zkumavky a pevně zašroubujte uzávěr. 4. Poté důkladně protřepejte zkumavku 3 5 krát, aby se promíchal vzorek s extrakčním pufrem. 5. Zkumavku správně označenou Vaším jménem a datem odběru vzorku odevzdejte co nejdříve lékaři nebo spolu s žádankou do laboratoře. Vzorek je možno uchovávat 2 dny při pokojové teplotě, při skladování delším než 3 dny (do 7 dnů) se doporučuje teplota 2 8 o C. S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme. Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření Děkujeme Vám za spolupráci pracovníci laboratoře. H Zkratky ELFO IČP Open LIMS OKBH OKLT SEKK SLP SOP S ST elektroforéza bílkovin identifikační číslo pracoviště laboratorní informační systém oddělení klinické biochemie a hematologie oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby systém externí kontroly kvality správná laboratorní praxe standardní operační postup směrnice statim 44/107

45 Příloha č.1 I Přílohy Vzor žádanky 45/107

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Dopravní zdravotnictví a.s. Poliklinika Plzeň, Oddělení laboratoří Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet stran: 36 Laboratorní příručka OKBH Vydání č.: 4 Platnost od: 24.10.2013 Výtisk č.: 2

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 12.12.2011 A Úvod Váţené kolegyně, váţení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

S_OKBH_02 Laboratorní příručka

S_OKBH_02 Laboratorní příručka Celkem stran: 167 Směrnice oddělení S_OKBH_02 Oddělení klinické biochemie a hematologie Městská Nemocnice Městec Králové a.s. Prezidenta Beneše 343 289 03 Městec Králové Výtisk č.: Platnost od: 11.5.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, Šternberk 785 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Pracoviště: Klinická laboratoř Psychiatrické léčebny Šternberk Spisová značka: LP 1-001 Verze č.: 3 Platnost od:

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka () Strana 1 / 70 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 1.11. 2013, verze č.6 nahrazuje verzi č.5 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH Jméno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více