Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: Rozdělovník Č. výtisku Umístění Počet Odpovědná osoba Podpis 1 VŠ kancelář 1 Jiří Plíšek Revize Č. revize Datum revize Odpovědná osoba Podpis Zpracoval: Schválil: Mgr. Jiří Plíšek Manažer kvality Ing. Dagmar Kubínková Vedoucí laboratoře Kontroloval: Mgr. Jiří Plíšek Manažer kvality Výtisk č.: 1

2 Strana: 2 / 51 A Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám příručku, která uvádí přehled laboratorních vyšetření dostupných v Laboratoři klinické biochemie společnosti MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.. Příručka je určena především lékařům a zdravotním sestrám regionu, kteří potřebují informace o naší činnosti. Příručka je koncipována v souladu se současnými poznatky v laboratorní medicíně. Věříme, že v ní najdete nejen potřebné informace pro naši vzájemnou spolupráci, ale i inspiraci pro Vaši další činnost. Laboratorní příručka je k dispozici žadatelům o vyšetření v tištěné formě nebo na CD. Pracovníci Laboratoře klinické biochemie

3 Strana: 3 / 51 A - 1 Obsah A Úvod... 2 A - 1 Obsah... 3 B Informace o laboratoři... 4 B - 1 Základní informace o laboratoři... 4 B - 2 Kontaktní údaje... 4 B - 3 Zaměření laboratoře... 5 B - 4 Úroveň pracoviště... 5 B - 5 Organizace laboratoře, členění, vybavení a obsazení... 5 B - 6 Spektrum nabízených služeb... 6 B - 7 Popis nabízených služeb... 8 C Manuál pro odběry primárních vzorků C - 1 Úvod...11 C - 2 Požadavkové listy...11 C - 3 Požadavky na statimové vyšetření...11 C - 4 Ústní požadavky na vyšetření...11 C - 5 Používaný odběrový systém...12 C - 6 Příprava pacienta před vyšetřením...14 C - 7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku...14 C - 8 Odběr vzorku...15 C - 9 Ovlivnění stavem biologického materiálu...17 C - 10 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita...17 C - 11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky...18 C - 12 Doprava vzorků...18 C - 13 Svoz vzorků...19 D Preanalytické procesy v laboratoři D - 1 Příjem žádanek a vzorků...20 D - 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků nebo žádanky...20 D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky...21 D - 4 Vyšetřování smluvní laboratoří...22 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E - 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech...23 E - 2 Informace o formách vydávání výsledků...23 E - 3 Typy nálezů a laboratorních zpráv...24 E - 4 Vydávání výsledků přímo pacientům...25 E - 5 Opakovaná a dodatečná vyšetření...25 E - 6 Změny výsledků a nálezů...26 E - 7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...27 E - 8 Konzultační činnost laboratoře...27 E - 9 Způsob řešení stížností...27 E - 10 Vydávání odběrového materiálu laboratoří...27 E - 11 Obecné zásady Laboratoře klinické biochemie na ochranu osobních informací...28 G Zkratky H Přílohy... 50

4 Strana: 4 / 51 B Informace o laboratoři B - 1 Základní informace o laboratoři Laboratoř klinické biochemie má v souladu se svým přístrojovým vybavením a odbornými možnostmi stanoven soubor laboratorních vyšetření, který může realizovat. Personální obsazení pracovníků laboratoře splňuje svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti. B - 2 Kontaktní údaje Název organizace Adresa Ředitel MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. Veverkova 1631/ Hradec Králové 2 MUDr. Marta Slavíková Telefon Fax Název pracoviště Vedoucí laboratoře Manažer kvality Lékařský garant odbornosti 801 Analytický garant odbornosti 801 Telefon Laboratoř klinické biochemie Ing. Dagmar Kubínková Mgr. Jiří Plíšek Doc. MUDr. Pavel Živný, CSc. Ing. Dagmar Kubínková kancelář laboratoř Provozní doba laboratoře Odběr biologického materiálu pondělí až pátek pondělí až čtvrtek (statim) pátek (statim) Příjem biologického materiálu pondělí až pátek

5 B - 3 Zaměření laboratoře Datum: Strana: 5 / 51 Laboratoř se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního původu. Jedná se o základní a specializovaná vyšetření. V laboratoři se zpracovávají vzorky od : ambulantních pacientů praktických lékařů pro dospělé a děti internistů, gynekologů a dalších odborných lékařů samoplátců Laboratoř klinické biochemie také zajišťuje odběry krve, svoz biologického materiálu a v případě potřeby poskytuje konzultační služby. B - 4 Úroveň pracoviště Laboratoř pečlivě uplatňuje systém vnitřní kontroly kvality a účastní se Systému externí kontroly kvality (SEKK). B - 5 Organizace laboratoře, členění, vybavení a obsazení Organizačně je laboratoř uspořádána do těchto celků: úsek pro příjem a odběr materiálu úsek separace úsek pro močovou analýzu úsek biochemie úsek hematologie Laboratoř klinické biochemie poskytuje spektrum rutinních a specializovaných vyšetření a zajišťuje provoz v pracovních dnech od 6:15 do 14:15 hodin. Všechna stanovení, kromě vyšetření ogtt jsou prováděna. Spádová oblast laboratoře není omezena a snažíme se vyhovět všem zdravotnickým zařízením, která v naší laboratoři požadují zpracovat materiál. Denní režim laboratoře: příjem a odběr vzorků ke statimovým a rutinním analýzám prováděn v době viz. kapitola B - 2, ihned potom následuje zpracování vzorků v průběhu celého dne, nejpozději do 14:15 probíhá kompletace výsledků a výdej výsledkových listů do schránek pro jednotlivé lékaře nebo elekotronický výdej vzorky dodané nebo odebrané po 13:00, které nelze do konce provozu laboratoře zpracovat, jsou připraveny ke zpracování a uloženy tak, aby byla zachována stabilita analytů, zpracovány jsou následující den statimové vzorky mají přednost před ostatními vzorky (viz. Kapitola B 7 Popis nabízených služeb) Přístrojové vybavení: biochemický analyzátor Flexor XL analyzátor na glykovaný hemoglobin Adams HA-8160 imunochemický analyzátor Access 2

6 Datum: Strana: 6 / 51 koagulační analyzátor Dia Timer 2 automatický hematologický analyzátor XS-1000i Automatický iontově selektivní analyzátor EasyLyte Plus močový analyzátor Cobas U411 mikroskopy centrifugy Používáme laboratorní informační program LIS firmy Stapro Pardubice. Personální obsazení: Ve vedení laboratoře je vedoucí laboratoře a manažer kvality. V laboratoři pracují atestované laborantky, zdravotní sestra, odborný pracovník v laboratorních metodách a odborní konzultanti - lékař s atestací v oboru klinické biochemie. Všichni pracovníci vykonávají práci předepsanou v pracovních náplních. B - 6 Spektrum nabízených služeb Laboratoř klinické biochemie poskytuje: svým zákazníkům uzavřený odběrový systém Greinier bio-one provádění odběrů ve vlastní odběrové místnosti základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů jako krev, moč, stolice základní hematologická a koagulační vyšetření krve specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů) vyšetření samoplátců zajištění speciálních vyšetření ve smluvní laboratoři a zajištění transportu materiálu na místo určení komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, včetně archivace

7 Datum: Strana: 7 / 51 Spektrum vyšetření prováděných na LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE Albumin ALP ALT AMS ASLO AST Bilirubin celkový Bílkovina celková Ca CK Cl chloridový anion CRP Glukóza Glukóza (ogtt) Albumin AMS Ca Glukóza Základní biochemická vyšetření Sérum GGT Cholesterol celkový Cholesterol HDL Cholesterol LDL K - draselný kation Kreatinin Kyselina močová Mg Na - sodný kation P - fosfáty RF - revmatoidní faktor Triglyceridy Urea Moč Kreatinin P - fosfáty Chemické vyšetření moče Morfologické vyšetření moče Jiný biologický materiál OK okultní krvácení ve stolici Speciální biochemická vyšetření PSA T3 - volný Sérum T4 - volný TSH Plná nesrážlivá krev Glykovaný hemoglobin HbA1c Hematologická vyšetření Nesrážlivá krev FW sedimentace (1 hod., 2 hod.) Diferenciální rozpočet leukocytů (procentuální zastoupení) KO - krevní obraz Koagulační vyšetření Plazma APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas PT protrombinový čas Vzorky na vyšetření, která Laboratoř klinické biochemie neprovádí, jsou evidovány a přeposlány do smluvní laboratoře MeDiLa spol. s r.o. v Hradci Králové. Je třeba, aby žadatel dodal žádanku na požadovaná vyšetření v této laboratoři.

8 Datum: Strana: 8 / 51 B - 7 Popis nabízených služeb Popis jednotlivých stanovení uvedených v seznamu laboratorních vyšetření je uveden v kapitole: F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Popis funkčních testů: Návody všech uvedených testů pro zdravotnický personál a pro pacienty jsou dostupné v laboratoři. Vzorky odebrané v průběhu testu musí být správně označeny (identifikační údaje pacienta, pořadí odběru). Orální glukózový toleranční test (ogtt) Vyšetření ogtt provádíme v Laboratoř klinické biochemie každý všední den na základě telefonické nebo osobní objednávky pacienta na čísle Provádí se pro posouzení glukózové tolerance opakovaným stanovením glykémie v průběhu testu. Kritéria pro hodnocení glykémie nalačno: Vyloučení DM Zvýšené riziko DM Diabetes mellitus < 5,6 mmol/l 5,6 až < 7,0 mmol/l 7,0 mmol/l Hodnocení ogtt u dospělých: Glykémie 2 hodiny po zátěži Hodnocení < 7,8 mmol/l DM vyloučen 7,8 až < 11,1 mmol/l Porušená glukózová tolerance 11,1 mmol/l Diabetes mellitus Příprava pacienta k ogtt Den před vyšetřením nejlépe v 18 hodin lehká večeře bez sladkého jídla, potom už nejíst (hladovění v předvečer testu má být minimálně 8 hodin). Pít pouze vodu nebo hořký čaj, ne minerálky. Je li to možné, pacient vynechá ranní léky a vezme si je až po ukončení testu. Pacienta je nutné před testem osobně poučit. Vlastní provedení ogtt glykemická křivka Pacient se dostaví do laboratoře v 6:30 ráno nalačno. Bude mu odebrána žilní krev do zkumavky s aktivátorem hemokoagulace a následně změřena glykémie. V případě, že bude glykémie u dospělých nižší než 7,0 mmol/l (u těhotných než 5,1 mmol/l), může se pokračovat v testu. Ihned nato vypije pacient roztok glukózy (75g v 500 ml vody). Za 1 a 2 hodiny po podání glukózy se provede u pacienta znovu odběr krve. Po dobu provádění testu by pacient měl dodržovat tělesný a duševní klid, sedět, nechodit. Pacient nesmí kouřit a jíst. Pokud pacient po vypití sladkého roztoku zvrací anebo dostal průjem, sdělí to odběrové sestře nebo laborantce a test bude ukončen. Vyšetření ogtt nesmí být prováděno: při glykemii nalačno v plazmě žilní krve u dospělých > 7,0 mmo/l při glykemii nalačno v plazmě žilní krve u těhotných > 5,1 mmol/l při akutních oběhových poruchách a horečnatých stavech, pokud má pacient akutní zažívací poruchy (zvracení, průjmy, stavy po resekcích žaludku a střev, poruchy resorpce a pasáže).

9 Datum: Strana: 9 / 51 Clearance kreatininu Vyšetření slouží k posouzení glomerulární filtrace podle hodnoty kreatininu v séru a v moči. Návod pro pacienta je dostupný v laboratoři. Příprava pacienta: Po dobu sběru a 2 dny před tím by pacient neměl přijímat větší množství masa a masných výrobků (maximálně 150g/ 24 hodin), čaje a kávy, jinak normální strava. Omezit fyzickou zátěž. Během sběru má mít pacient rovnoměrný příjem tekutin (asi 2l), aby se dosáhlo dostatečného objemu moče (u dospělého 1,5 2,0 l moče/ 24hodin). Nejnutnější léky pacient užívá podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s lékařem po dobu sběru vynechá. Ordinovat v době stabilizované diurézy (ne pokud diuretická terapie otoků), nevyšetřovat při horečce a jiných akutních onemocněních. Provedení: Po dobu 24 hodin provádí pacient sběr moče do nádoby, čisté, suché, bez konzervačních přísad. Vhodná je nádoba z umělé hmoty s uzávěrem. Pacient zahájí sběr ráno, např. v 6 hodin, kdy se nejdříve vymočí do záchodu (tato moč se ještě nesbírá). Následujících 24 hodin močí do připravené nádoby, naposledy opět v 6 hodin následujícího rána. Láhev s močí je vhodné uchovávat na chladném místě. Vždy před stolicí se má pacient vymočit, aby sběr nebyl krácen o neznámý podíl moče. Po skončení sběru se pacient dostaví nalačno k odběru krve a zároveň do laboratoře přinese celý objem nasbírané moče nebo vzorek z této nasbírané moče. Pokud není do laboratoře dodána veškerá nasbíraná moč, po ukončení sběru moče, změřte její objem s přesností na 10 ml (u dospělých), popř. na ml (u dětí) - objem moče nelze odhadnout nebo změřit nepřesně! Naměřenou hodnotu množství moče si zaznamenejte. Moč ve sběrné nádobě důkladně promíchejte a odlijte vzorek z celého objemu moče do zkumavky na moč/ čisté a suché nádobky - nejméně v množství 10 ml. Pozn. Jestliže objem moče během sběru přesáhl objem sběrné nádoby, po ukončení sběru celé množství moče promíchejte ve vhodné nádobě (např. kbelíku). Teprve z tohoto smíchaného množství odlijte vzorek na vyšetření. Nelze odlít vzorek z každé nádoby. Je nutné změřit celkový objem moče. Sběrnou nádobu či vzorek označte jménem a rodným číslem pacienta. Spolu s biologickým materiálem je třeba do laboratoře dodat žádanku s uvedeným množstvím moče, přesnou dobou sběru (na minuty), váhou a výškou pacienta. Pro účely vyšetření je dále nutné pacientovi odebrat vzorek krve nalačno. Mikroalbuminurie Měření koncentrace albuminu v moči diabetiků je doporučeno pro jeho významnou schopnost časné predikce diabetické nefropatie. Zvýšené vylučování albuminu močí, které předpovídá stav nefropatie, ale není detekovatelné kvalitativními metodami realizovanými běžnými testovacími proužky pro průkaz proteinů v moči, či jinými metodami kvalitativní analýzy, se označuje jako mikroalbuminurie. Návod pro pacienty je dostupný v laboratoři. Příprava : pacient dodá první ranní moč Provedení: viz. kapitola C - 8 Odběr vzorku Okultní krvácení ve stolici Tento test prokáže okem nepostřehnutelné množství krve ve stolici. Test by neměl být prováděn při průjmu, krvácení hemorhoidů a při menstruaci.

10 Datum: Strana: 10 / 51 Příprava : tři dny před začátkem testu a v jeho průběhu je doporučeno, aby pacient jedl stravu, která obsahuje balastní látky (tepelně upravenou zeleninu, celozrnný chléb, ořechy) a tím podnítil případné drobné rány ke krvácení. Nejíst polosyrové maso, játra a výrobky, které obsahují krev, poněvadž by mohly způsobit falešně pozitivní výsledek testu. Test je ovlivněn vitaminem C, proto je nutné vynechat vitamíny ve formě tablet a ovocné šťávy. Testování by se nemělo provádět při menstruaci, krvácení nebo při průjmu. Provedení: viz. kapitola C - 8 Odběr vzorku. Všechny testační karty je třeba správně označit jménem a datem odběru vzorku. Samoplátci: Za samoplátce považujeme nepojištěného cizince nebo nemocného, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, a který požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem. Vyšetření je provedeno na základě dohody s pacientem (žadatelem). Před provedením vyšetření laboratoř vypíše formulář s cenou výkonu. Pak na základě předloženého dokladu o zaplacení jsou provedena požadovaná vyšetření. Výsledkový list je předán po předložení dokladu o zaplacení. Ke každému výsledkovému listu je vytištěna faktura. Další služby: Laboratoř provádí odběry ve vlastní odběrové místnosti. Svým klientům poskytuje zdarma odběrový materiál.

11 Datum: Strana: 11 / 51 C Manuál pro odběry primárních vzorků C - 1 Úvod V manuálu pro odběr primárních vzorků jsou popsány všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou určené nejen pro pracovníky laboratoře, ale také pro pracovníky, kteří jsou odpovědní za odběr vzorků. Je vhodné tyto pokyny dodržet, aby nedošlo ke zkreslení stanovovaných hodnot a následné chybné interpretaci výsledků. Všechna prováděná vyšetření jsou uvedena v kapitole B - 6 (Spektrum nabízených služeb). Součástí laboratorní příručky je také kapitola F (Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek), kde je kompletní seznam prováděných vyšetření. Jsou zde uvedeny informace týkající se odběru vzorku, přípravy pacienta před odběrem, dále pokyny k transportu vzorku do laboratoře a referenční meze včetně interpretace jednotlivých vyšetření. C - 2 Požadavkové listy Vyšetření v Laboratoři klinické biochemie se objednává pomocí řádně vyplněného předtištěného formuláře - laboratorní žádanky, která musí být přiložena ke každému vzorku biologického materiálu. V naší laboratoři používáme jednu žádanku pro současné dodání více druhů vzorků. Žádanka je na vyžádání k dispozici v laboratoři. Laboratoř přijme ke zpracování i jinou než vlastní žádanku, pokud jsou na ní uvedené všechny nezbytné údaje a jsou identifikovatelná všechna požadovaná vyšetření. Všechny žádanky archivujeme 5 let. Příloha č. 1 - Žádanka na požadovaná vyšetření. C - 3 Požadavky na statimové vyšetření Požadavky na statimová vyšetření se do naší laboratoře zasílají na stejných žádankách jako požadavky na vyšetření rutinní, pouze je třeba označit žádanku křížkem pro statim a vzorek hvězdičkou (*). Laborantka na příjmu tyto žádanky předřadí před ostatní, aby byl příslušný vzorek ihned zpracován a výsledky vydány co nejrychleji. Žádanka musí obsahovat všechny výše uvedené povinné údaje (viz. Kapitola C - 2 Požadavkové listy). Vzorek musí být do laboratoře dodán co nejrychleji od odběru společně se žádankou označenou nebo je možné poslat pacienta na odběr statimového vzorku přímo do laboratoře. Příjem vzorků na statimová vyšetření probíhá v době (Pá do 12.00) viz. B - 2 Kontaktní údaje). Hlášení telefonické - pokud je to poznačeno na žádance, případně jsou zaslány elektronicky z informačního systému laboratoře do informačního systému lékaře. Doba odezvy je do jedné hodiny od příjmu vzorku. C - 4 Ústní požadavky na vyšetření V případě potřeby mají žadatelé o vyšetření možnost dodatečně doobjednat další vyšetření u pacientů, kteří již mají v laboratoři vzorek a žádanku. Možnost doplnění je závislá na dostatečném množství vzorku pro dodatečnou analýzu a na časovém odstupu od odběru

12 Datum: Strana: 12 / 51 vzorku. Požadavek na doobjednání vyšetření přijímá laboratoř od lékaře, sestry. Požadavek nemůže být přijat od pacienta, kromě samoplátce. Laborantka na příjmu vyznačí doobjednaná vyšetření do žádanky s poznámkou: tel. doobjednáno, kým, kdy, podpis zapisující laborantky a provede záznam do sešitu neshod. Pokud je doobjednáno vyšetření ze séra z předešlého dne, je třeba doručit do laboratoře novou žádanku. Potom laborantka zkontroluje identifikační údaje pacienta v LIS a zadá nová požadovaná vyšetření jako novou žádanku. Dodatečná vyšetření lze u analytů provést s omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. Omezení se týkají především těchto parametrů: PT, aptt zpracovat do 2 hodin po odběru, krevní obraz zpracovat do 5 hodin. Analýzy zde neuvedené lze doobjednat do 48 hodin od odběru (tj. po dobu, kdy laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při C). Další informace jsou uvedeny v kapitole C - 10 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita. Případné požadavky na doordinování vyšetření je tedy nutné sdělovat laboratoři neprodleně. C - 5 Používaný odběrový systém Pro odběr krve má laboratoř zavedený uzavřený odběrový systém VACUETTE (Greiner Bio-One). Odběrová zkumavka je vyrobena z polypropylenu a dle charakteru vyšetření preparována látkami, které garantují stabilitu odebraného vzorku. Jednotlivé zkumavky jsou barevně odlišeny.

13 Datum: Strana: 13 / 51 Dle požadovaného vyšetření se vzorky krve odebírají do těchto zkumavek: Greiner Bio-One - VACUETTE Barevný kód Získaný materiál Chemická aditiva Objem Použití Poznámka srážlivá žilní krev S aktivátorem hemokoagulace 4 ml Biochemická vyšetření Kat. číslo: srážlivá žilní krev S aktivátorem hemokoagulace 4 ml 5 ml Biochemická vyšetření, tumorové markery, hormony (gel - prodloužená stbilita) Kat. číslo: Nesrážlivá žilní krev Fluorid sodný + K 3EDTA 2 ml Glukóza, OGTT, laktát Kat. číslo: Nesrážlivá žilní krev K 3EDTA 2 ml 4 ml KO + diferenciání rozpočet leukocytů (zpracovat do 5 hodin po odběru) Kat. číslo: Nesrážlivá žilní krev Na citát 3,8 % 2 ml sedimentace Kat. číslo: Nesrážlivá žilní krev Na citát 3,2 % 2 ml koagulace - PT, APTT (zpracovat do 2 hod. od odběru) Kat. číslo: Nesrážlivá žilní krev Lithium heparin 4 ml Troponin, HLA B27, vitamin B12, C Kat. číslo: Odběrový materiál poskytuje laboratoř svým klientům zdarma. Odběrový materiál pro další biologické vzorky : Barevný kód Získaný materiál moč --- stolice Odběrový materiál Objem Použití plastová zkumavka s kónickým dnem žlutý uzávěr, nádobka vydaná laboratoří, vlastní pacientova čistá a suchá nádobka odběrová souprava HemoCARE 10 ml --- chemické a morfologické vyšetření moče, doručit do laboratoře co nejdříve od vymočení, zpracovat maximálně do 4 hodin vyšetření stolice na okultní krvácení

14 Strana: 14 / 51 C - 6 Příprava pacienta před vyšetřením Odběr nalačno Pokud není uvedeno jinak, je vhodné provést odběr žilní krve ráno nalačno, pacient by neměl 12 hodin před odběrem jíst, pít alkohol, kouřit, den před odběrem by měl vynechat tučná jídla. Ráno před odběrem vypít 250 ml vody nebo neslazeného čaje. Pokud nelze odběr provést ráno, měly by být odběry u téhož pacienta prováděny alespoň za stejných podmínek a ve stejném čase. Před odběrem není vhodná fyzická zátěž (alespoň 30 minut před odběrem by měl být pacient v klidovém režimu). Fyzická námaha vede ke změnám látek podílejících se na energetickém metabolismu (glukóza, triacylglyceroly, laktát), dochází k zahuštění makromolekulových látek, zvyšuje aktivitu CK, AST a kreatininu a naopak snižuje hladinu thyroxinu. U jednotlivých analytů jsou uvedeny vhodné druhy odběrového materiálu a případné speciální požadavky na odběr. vyšetření minerálů vadí odběr z déle zatažené paže s předchozím cvičením (nejvíce u K, kde může koncentrace v séru stoupnout až o 30 %) stanovení Ca při odběru je vhodná poloha vleže, zabránit venostáze, paže nesmí být příliš zaškrcena nebo dlouhodobě cvičeno s rukou. stanovení PSA / fpsa: má vliv jízda na kole, na koni nebo zácpa, odběr provádět minimálně 2-3 dny po vyšetření per rektum, masáži prostaty, Ranní moč Jde o střední proud moče po omytí zevního genitálu jednorázový vzorek - poučit pacienta o způsobu odběru. Stolice na okultní krvácení Pacient by měl 3 dny před zahájením testu a během jeho provádění jíst stravu se zvýšeným obsahem vlákniny. Při stravě bez vlákniny se nemusí přítomnost chorobného nálezu projevit krvácením. Současné podání tablet vitamínu C, léků (zejména s obsahem železa a nesteroidní antirevmatika, acetylosalicylová kyselina zejména v kombinaci s alkoholem) může vést k falešně negativnímu nálezu, proto se doporučuje vynechat takové léky 3 dny před a během testu, viz. Pokyny pro pacienty a kapitola B - 7 Popis laboratorních služeb. C - 7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Žádanka musí mít minimálně uvedené tyto povinné údaje: jméno, příjmení, popř. titul pacienta rodné číslo, popř. číslo pojistky pacienta (cizinci) kód pojišťovny pacienta /pojištěnce minimálně základní diagnóza identifikace žadatele o vyšetření razítko, (jméno lékaře, IČP, odbornost, ambulance, adresa ) podpis lékaře, který vyšetření požaduje urgentnost dodání požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům), která se označí v příslušné kolonce druh primárního vzorku datum a čas odběru, podpis odebírající sestry datum a čas přijetí vzorku laboratoří (zajištěno zápisem do LIS)

15 Strana: 15 / 51 Žádanka musí splňovat všechny náležitosti tiskopisu viz. příloha č. 1 Výjimku pro uvádění údajů na žádanku mohou tvořit někteří smluvní klienti, kteří např. nemají IČZ, poskytnutá péče není vykazována zdravotní pojišťovně atd. V takovém případě jsou respektovány dohody mezi laboratoří a klientem, požadujícím vyšetření. Pokud je shoda ve výše uvedených údajích, materiál je odebrán a potom příjmová laborantka: Označí zkumavku s biologickým materiálem a žádanku shodným pořadovým číslem. Tak je zajištěna návaznost žádanky a označené zkumavky s materiálem. Zadá žádanku do laboratorního informačního systému (LIS), kde je evidováno datum a čas přijetí vzorku laboratoří. Dále jsou zadána pacientova data, požadovaná vyšetření a další informace uvedené na žádance. po centrifugaci odpovědná laborantka předává označené zkumavky se vzorky pracovníkům ke pracování v analyzátorech na jednotlivých místech provozu laboratoře. Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu nebo v příslušném distribučním nosiči laboratoře a podobně). Statimové vzorky jsou při příjmu upřednostněny. C - 8 Odběr vzorku Odběr vzorku je jeden z preanalytických faktorů, který může ovlivnit výsledek laboratorního vyšetření. Záleží na poloze pacienta při odběru a určitou dobu před ním a druhu odebrané krve. Výsledek mohou ovlivnit i přídavky k odebrané krvi a druh odběrové nádobky. Množství odebrané krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční a vždy používat ochranné pomůcky (rukavice). Je třeba dbát na prevenci hematomu - při odběru musíme včas odstranit turniket. Pokud je možné, používáme velkých povrchových žil a po odběru doporučíme pacientovi, aby použil přiměřeného tlaku na místo vpichu. Součástí laboratoře je místnost pro odběr a příjem vzorků. Kromě příjmu materiálu do laboratoře slouží k odběru vzorků žilní krve. Je tak zajištěna diskrétnost při provádění odběru a zajištěno pohodlí pacientů v případě nevolnosti (místnost je vybavena lehátkem). Pracovníci laboratoře jsou proškoleni v poskytnutí první pomoci při nevolnosti. S odběrovými jehlami, lancetami, apod. se manipuluje opatrně. Bezprostředně po odběru je nutné jehly a lancety bezpečně zneškodnit odložením do silnostěnné nádoby. Veškerý použitý materiál se likviduje v souladu s hygienickými předpisy. Odběr žilní krve 1) Příprava materiálu, pomůcek (dezinfekce), kontrola kvality jehly (neporušený obal), stříkaček a zkumavek vhodných pro dané vyšetření a kontrola příslušné dokumentace, aby se zamezilo možné záměně vzorků. 2) Ověření identifikace pacienta, dodržení dietních omezení a další doporučené přípravy před odběrem dle druhu požadovaného vyšetření. 3) Seznámení pacienta s postupem odběru. 4) Před odběrem je nezbytné umýt si ruce a vždy používat jednorázové ochranné rukavice (vždy jen pro jednu ošetřovanou osobu)

16 Strana: 16 / 51 5) Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti. Nejčastěji venepunkci provádíme v oblasti předloktí. Pro odběr upřednostňujeme střední kubitální žílu, protože je nejstabilnější, nachází se blízko povrchu a pokožka je nad ní nejméně citlivá. U starších pacientů může být provedení vpichu obtížnější, protože kůže ztrácí elasticitu a může být v okolí cévy více podkožního tuku. Pokud nelze odběr provést z oblasti předloktí, lze využít žílu na palcové straně zápěstí nebo na přední straně paže (v oblasti distálního předloktí). 6) Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách. 7) Dezinfekce místa vpichu - k dezinfekci lze použít lihové roztoky, tinktury nebo aerosolové přípravky. U nemocných s alergií na běžné dezinfekční prostředky používáme 70-80% alkohol nebo lihobenzin. Před venepunkcí je nutné místo dokonale otřít tampony z buničité vaty nebo nechat dokonale oschnout. I malé stopy dezinfekčního prostředku mají vliv na hemolýzu vzorku. Nedokonalé zaschnutí může také vyvolat pocit pálení v místě vpichu. Po dezinfekci nelze provádět další palpaci místa vpichu. 8) Stažení paže při venózním odběru a tzv. cvičení paží by mělo být co nejkratší. Škrtidlo by nemělo být zataženo déle než jednu minutu a po zavedení hrotu jehly do lumen žíly bychom měli škrtidlo uvolnit, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. Pokud není elastické obinadlo rychle uvolněno a cvičení paží bylo zbytečně intenzivní, jsou významně ovlivněny hladiny některých sérových analytů. Zvyšují se např. Na, Ca, Hb, cholesterol, ALP, celková bílkovina, bilirubin a některé enzymy. Snižují se např. glukóza, kreatinin, fosfát, leukocyty aj. 9) Provedení venepunkce dle typu odběrového systému. 10) Ukončíme venepunkci - po vyjmutí jehly ze žíly přiložíme tampon, který si pacient přitlačí alespoň na dobu 60 sekund, aby se zabránilo vzniku hematomu. Pacient by během této doby neměl paži ohýbat, aby se žíla nepohnula a krev nevytekla mimo a nezpůsobila vznik podlitiny. Místo vpichu by se mělo potom zkontrolovat a nechat buď otevřené nebo zakrýt náplastí. V případě nevolnosti pacienta uložíme do vodorovné polohy, zvedneme dolní končetiny nad úroveň těla, na čelo dáme studený obklad, zajistíme přístup čerstvého vzduchu, pacienta sledujeme 11) Po provedení odběru je nutné odebrané zkumavky šetrně opakovaným otáčení promíchat s přísadami, pracovník provádějící odběr parafuje žádanku a zaznamená čas odběru. 12) Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy bezpečně zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru, především jehly. Odběr moče pro chemické stanovení a močového sedimentu Poučit pacienta o omytí před odběrem. Neodebírat moč dříve než po minimálně 4 hodinách stání moči v močovém měchýři, i když byl močový měchýř vyprazdňován dříve během noci takto získaný vzorek moče obsahuje analyty, částice i elementy v optimální koncentraci a umožňuje případný časově optimální růst bakterii v močovém měchýři. První porce mikce se neodebírá, protože je vždy kontaminována běžnou uretrální flórou, teprve druhá porce se odebírá do odběrové nádoby. Optimální množství odebrané moče je alespoň 10 ml. Zkumavku označit nálepkou se jménem a rodným číslem. U žen v období menstruace, krátce před nebo po ní se vyšetření moče neprovádí (nález erytrocytů v moči). Vzorek musí být dodán do 1 hodiny od odběru do laboratoře. Přehled odběrového materiálu je uveden viz.c - 5 Používaný odběrový systém.

17 Odběr stolice: Strana: 17 / 51 Pacient odběr provádí sám. Dostane tři testovací psaníčka s podrobným a snadno srozumitelným návodem a špachtlemi pro odběr vzorků. Otevře stranu jednoho psaníčka označenou (pacient) odklopením nahoru a na každé ze tří políček špachtlí odebere vzorky stolice. Každý vzorek z jiného místa stolice. Totéž opakuje tak, aby získal vzorky ze tří stolic po sobě. Všechna tři psaníčka, náležitě označená jménem a pořadím odběru vloží do obálky a odevzdá svému lékaři nebo přímo do laboratoře spolu s vyplněnou žádankou. Množství vzorku Množství odebrané krve závisí na typu analýzy, kterou se dané vyšetření provádí a na počtu naordinovaných vyšetření. Všechna vyšetření prováděná ze stejného druhu materiálu (např. srážlivá krev) lze provést z jedné zkumavky. na rutinní biochemická vyšetření ze séra (20 rutinních analytů) stačí 1 plná (4 ml) zkumavka s nebo bez gelu (víčko červeno-žluté, červeno-černé) na stanovení speciálních analytů (hormony, tumorové markery atd.) je třeba 1 plná (4 ml) zkumavka s gelem (víčko červeno-žluté) na stanovení hematologických parametrů tzn. krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů z analyzátoru současně se stanovením glykovaného hemoglobinu stačí 1 zkumavka - 2 ml (víčko fialovo-bílé) pro provedení všech koagulační vyšetření : APTT, PT stačí jedna zkumavka požadovaného typu - 2 ml (víčko modro-bílé) na chemické a morfologické vyšetření moče stačí 10 ml moče, u dětí 5 ml Při nejistotě o potřebném množství vzorku je možné toto kdykoliv konzultovat s laboratoří. Přehled odběrového materiálu je uveden v tabulce viz. kapitola C - 5 Používaný odběrový systém. C - 9 Ovlivnění stavem biologického materiálu Vizuální stav vzorků je posouzen před vložením do analyzátoru pracovníkem laboratoře. Pracovník hodnotí, zda je vzorku chylozní, hemolytické nebo ikterické. Pokud je vzorek chylózní, hemolytický nebo ikterický, je zadána příslušná metoda z lokálního číselníku metod, uvedená v F_21 Lokální číselník metod se slovním komentářem vyjadřujícím údaj k kvalitě séra. Výsledky, které nelze kvůli vysoké chylozitě, hemolýze nebo ikteritě vydat, jsou uvedeny v SOPV jednotlivých metod. C - 10 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita Zkumavky s biologickým materiálem musí být po odebrání a náležitém označení, skladovány při teplotě odběrové místnosti tzn. přibližně při 18 C až 30 C. Je vhodné, aby se krev srazila v místě odběru (asi 10 minut), tím se předejde hemolýze vzorku. Při okamžitém transportu po odběru, pokud se srážlivá krev odstředí příliš brzy po odběru ještě před vytvořením koagula, v oddělené plazmě se dodatečně sráží fibrin a vzniká gel. Odebrané vzorky nesmí být uloženy v teple a na přímém slunečním světle (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy). Do doby transportu se vzorky

18 Strana: 18 / 51 ukládají tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození např. třepáním. Plná krev nesmí zmrznout (mráz může způsobit hemolýzu). Vzorky musí být zaslány do laboratoře co nejdříve po odběru, aby mohlo být včas odděleno od krvinek. Takto připravené je vhodné i pro delší transport. Vzorek krve na biochemické vyšetření po odběru v ordinaci lékaře, nebo v odběrové místnosti by neměl být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. Dlouhý kontakt elementů se sérem působí změny v koncentracích celé řady analytů, enzymů, iontů. Další informace k dopravě viz.kapitola C - 11 Doprava vzorků. Po oddělení krevních buněk : lze uchovávat při 2ºC 8ºC v dobře uzavřené zkumavce, aby nedošlo k zahuštění vzorku odpařením vody - většina analytů včetně enzymů je stabilní řadu dní. Jsou minimalizovány nepříznivé vlivy na vzorek (teplo, světlo, prašnost) tak, aby byla zajištěna stabilita vzorku. Proto lze vybraná vyšetření doplnit na základě požadavku lékaře ještě i v následujících 2 dnech. Biologický materiál () se pro tyto účely skladuje po dobu 48 hodin v lednici v uzavřených zkumavkách tak, aby bylo zabráněno kontaminaci nebo odpařování vzorku. Lékař proto může požadovat doplnění vybraných vyšetření po prvotním seznámení s nálezem, aniž by pacient musel znovu podstoupit odběr krve. C - 11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem na Laboratoř klinické biochemie se řídí Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Pracovníci laboratoře musí používat ochranný pracovní oděv a při práci s biologickým materiálem rukavice, popřípadě další ochranné pomůcky. Vzorky jsou do laboratoře dopravovány v uzavřených zkumavkách a uzavřené se také centifugují. Po provedení analýzy se primární zkumavky opět uzavřou a postaví do stojánku a uloží v chladničce určené pro skladování biologického materiálu, tak aby byly dostupné pro případ opakování některých vyšetření. Jednotlivé skladované stojánky jsou zřetelně označeny datem odběru. Primární vzorky i séra se likvidují dle předpisu na likvidaci biologického materiálu. Při manipulaci se vzorky předpokládat, že veškerý materiál je infekční. Nepřijímat materiál dodaný v potřísněných zkumavkách, rozbitých, event. prasklých. Nepřijímat znečištěné žádanky biologickým materiálem, pokud se jedná o mírnou kontaminaci, je možná dezinfekce a vysušení, případně se vyžádá nová žádanka. Laboratoř klinické biochemie dodržuje tyto pokyny v plném rozsahu. C - 12 Doprava vzorků Pokud nejsou vzorky pacientovi odebrány přímo v laboratoři, lékaři si dopravu vzorků zajišťují sami nebo je zajištěn svozovou službou polikliniky Medika Hradec Králové s.r.o.. Vzorky jsou přijímány v příjmové odběrové místnosti laboratoře.

19 Strana: 19 / 51 Zkumavky s materiálem musí být dopraveny do laboratoře uzavřené co nejdříve po odběru. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nejsou vhodné k analýze. V naší laboratoři se výše uvedené doporučení týká stanovení těchto analytů: glukóza () - doručit co nejrychleji - je třeba oddělit - v plné krvi bez antiglykolytické přísady (NaF) dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu krev na biochemické vyšetření by měla být do laboratoře dopravena do 6 hodin od odběru s výjimkou analytů glukóza a kalium KO provést do 5 hodin po odběru koagulace zpracovat do 2 hodin po odběru morfologické vyšetření moče musí být provedeno do 4 h od odběru Krev při transportu chráníme před světlem a extrémními změnami teploty (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy, mráz způsobuje hemolýzu, vystavení světlu vede k odbourávání bilirubinu a pod). Proto je nezbytné při dopravě vzorků od lékařů mimo budovu při extrémních vnějších teplotách zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě ). Podrobné informace ke každému analytu a jeho stabilitě jsou uvedeny v SOP jednotlivých metod. Odběrová nádobka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem, během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek. Další informace k dopravě vzorků byly uvedeny v kapitole C - 10 Uložení vzorku, nezbytné operace se vzorkem, stabilita. C - 13 Svoz vzorků Svoz biologického materiálu je na požádání zajištěn svozovou službou polikliniky Medika Hradec Králové s.r.o..

20 Strana: 20 / 51 D - 1 Příjem žádanek a vzorků D Preanalytické procesy v laboratoři Příjem vzorků na veškerá laboratorní vyšetření se provádí v příjmové a odběrové místnosti Laboratoře klinické biochemie. Přijaty ke zpracování budou vždy jen správně odebrané, viditelně nepoškozené a řádně označené vzorky, dodané se správně vyplněnou žádankou. Za příjem je odpovědný vždy jeden konkrétní pracovník, který komunikuje s klientem eventuelně sestrou předávající materiál. Za příjem je považováno předání materiálu řidičem svozové služby polikliniky Medika Hradec Králové s.r.o. do laboratoře. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout. Případné označení vzorku pořadovým číslem v rámci jednoho dne je uvedeno v kapitole C - 7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Materiál do Laboratoře klinické biochemie nelze nikdy dodat bez žádanky. Náležitosti žádanky a vzorků jsou řešeny v oddíle C - 2 Požadavkové listy. Pracovnice odpovědná za příjem vzorků do laboratoře: Provede přiřazení vzorku biologického materiálu k žádance dle povinných identifikačních znaků. Vždy musí být souhlas minimálně 2 z následujících údajů - jméno a příjmení pacienta/pojištěnce, rodné číslo. Provede kontrolu žádanky: o příjmení, jméno, popř. titul pacienta/ pojištěnce o rodné číslo/popř. číslo pojistky pacienta/pojištěnce o kód pojišťovny pacienta/pojištěnce o minimálně základní diagnóza dle mezinárodně platného seznamu o identifikace objednavatele ústav, oddělení, IČP, odbornost o urgentnost dodání (statim, rutina) o požadovaná vyšetření vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům o druh primárního vzorku o datum a čas odběru, podpis/razítko odebírající sestry Provede kontrolu vzorku: o neporušenost obalu o správnost odběru množství, druh zkumavky o dodržení požadavku na transport Po provedené kontrole vzorku a žádanky zapíše žádanku do LIS (každý pracovník má přístupové heslo), kde je uveden datum a čas příjmu vzorku do laboratoře. Vše potvrdí svým podpisem. D - 2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků nebo žádanky Laboratoř se maximálně snaží zpracovat veškerý materiál, přijatý ke zpracování a veškeré vzniklé neshody týkající se vzorků nebo žádanek neodkladně a co nejrychleji řešit. Bohužel při příjmu může dojít k rozporu s definovanými pravidly pro příjem materiálu a je tedy

21 Strana: 21 / 51 nezbytné materiál výjimečně odmítnout ke zpracování, v tomto případě je žadatel (lékař) telefonicky informován. Neshoda v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta - materiál není přijat k dalšímu zpracování viz. postup D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Žádanka je odmítnuta s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje a není možné je doplnit na základě telefonického dotazu. Není dodána žádanka - biologický materiál je dodaný bez žádanky, pokud nelze kontaktovat a identifikovat žadatele o vyšetření, nutné odmítnout. Neoznačený biologický materiál nebo biologický materiál s neúplnou identifikací nutno odmítnout nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný viz. postup D - 3 Biologický materiál není dodán viz. postup D - 3 Biologický materiál přebývá viz. postup D - 3 Je porušen obal, část materiálu vytekla při transportu apod. Materiál není přijat k dalšímu zpracování Nejsou dodržena doporučení preanalytické fáze (není např. srážlivá krev, málo materiálu apod.). Materiál není přijat k dalšímu zpracování viz. postup D - 3 D - 3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Neshoda v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta/pojištěnce, rodné číslo pacienta/pojištěnce nebo číslo pojistky pacienta /pojištěnce) - materiál není přijat k dalšímu zpracování. Dané oddělení nebo ambulance je informováno a požádáno o nový odběr, zapíše se do Sešitu neshod. Odpovídá laborantka na příjmu. Žádanka není řádně vyplněná schází některé povinné údaje (diagnóza,ičp ordinujícího lékaře, odbornost) biologický materiál je přijat, analyzován - nesrovnalosti dořešeny laborantkou na příjmu telefonicky dříve, než je vydán výsledek. Na žádanku je poznačeno - Telefonicky doplněno a podpis zapisující laborantky, teprve poté je výsledek archivován. Pokud není možné doplnit potřebné údaje v den příjmu, lze materiál uskladnit a klienta kontaktovat následující den. Není-li možné získat potřebné údaje, není materiál dále uchováván ani zpracován a vzorek je zapsán do Sešitu neshod. Pokud žádanka není vůbec dodána a klienta (lékaře) lze identifikovat, je klient kontaktován pracovnicí na příjmu k doplnění požadavků a dodání žádanky. Pokud není možné kontaktovat klienta v den příjmu, lze materiál uskladnit a klienta kontaktovat následující den. Nelze-li identifikovat a kontaktovat klienta, není materiál dále uchováván ani zpracováván a vzorek je zapsán do Sešitu neshod. Pokud nádoba s biologickým materiálem není vůbec označená, analýza se neprovádí a je proveden záznam do Sešitu neshod. Při neúplné identifikaci biologického materiálu, pokud ani po tel. dotazu není možné pacienta identifikovat, analýza se rovněž neprovádí - záznam do Sešitu neshod. Pokud biologický materiál chybí, je proveden zápis do Sešitu neshod a do žádanky v LIS je k jednotlivým parametrům místo výsledku uveden komentář nedodáno. O nedodání vzorku do laboratoře je klient informován zprávou na výsledkovém listu.

22 Strana: 22 / 51 Pokud biologický materiál přebývá, je klient kontaktován k doplnění požadavků. Nelze-li klienta kontaktovat v den přijetí materiálu, je materiál uskladněn dle pravidel pro uskladnění a klient je kontaktován následující den. Je porušen obal, část materiálu vytekla při transportu, vzorky jsou hodně potřísněné biologickým materiálem, materiál není přijat k dalšímu zpracování, dané oddělení nebo ambulance je informováno a požádáno o nový odběr, zapíše se do Sešitu neshod. D - 4 Vyšetřování smluvní laboratoří Požaduje-li klient vyšetření, o kterém si není jist, která z laboratoří jej zpracovává ani jak se vzorkem nakládat, má možnost konzultovat toto s pracovníky naší laboratoře, teprve poté materiál odebrat a odeslat do laboratoře. Laboratoř klinické biochemie zprostředkovává odesílání zorků svých klientů na vyšetření, která sama neprovádí, do smluvní laboratoře. Vzorky k odeslání jsou přijímány v příjmové odběrové místnosti. Pokyny pro odběr materiálu k vyšetření jsou uvedené v laboratorní příručcce, dostupné na webovém portále: Pracovnice na příjmu zapíše vzorek do LIS a doplní laboratoř, kam bude vzorek odeslán. Aby mohla naše laboratoř odeslat vzorek do jiné laboratoře, je nezbytné současně se vzorkem dodat žádanku pro příslušnou laboratoř. Výsledky vyšetření zasílá lékařům Laboratoř klinické biochemie. Laboratoř klinické biochemie má uzavřenou smlouvu s laboratoří MeDiLa spol. s r.o. v Hradci Králové.

23 Strana: 23 / 51 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E - 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Pokud pracovník zjistí během analýzy, že některá vyšetření překračují kritické meze (viz. tabulka níže), zjistí v databázi LIS, zda jde o opakovaný nález, eventuelně vyšetření zopakuje a po potvrzení nově zjištěného patologického výsledku neprodleně informuje lékaře nebo VŠ a výsledek telefonicky ohlásí ordinujícímu lékaři dle identifikačních údajů na žádance. Záznam o nahlášení provede do Sešitu telefonických hlášení výsledků se jménem a časem pracovníka, který výsledky hlásí a jménem lékaře, kterému byl nahlášen. Hraniční hodnoty pro nahlášení výsledků: dospělí děti Parametr od 1 do 10 let jednotky pod nad pod nad S-Na mmol/l S-K 2,5 6,5 2,5 6,5 mmol/l S-Cl mmol/l S-Ca 1,7 3,1 1,7 3,1 mmol/l S-bilirubin celkový umol/l S-ALT 7 5 ukat/l S-AST 7 5 ukat/l S-glukóza 2,5 15 2,5 15 mmol/l S-urea mmol/l S-kreatinin umol/l S-amyláza 10 6 ukat/l S-TSH miu/l E - 2 Informace o formách vydávání výsledků Laboratoř vydává výsledky laboratorních vyšetření ihned po vyhotovení všech výsledků laboratorních vyšetření, jejich kontrole a schválení. Laboratoř vydává výsledky těmito způsoby standardně tj. tisk laboratorních výsledků všem lékařům a jejich distribuce hlášení telefonem lékaři elektronicky Některým lékařům, kteří o tuto formu projeví zájem, jsou výsledky zasílány elektronicky z laboratorního systému LIS prostřednictvím služby MEDIDATA do jejich informačního systému. Současně jsou jim ale také posílány i výsledky v tištěné formě. Tisk laboratorních výsledků a jejich distribuce Výsledky laboratorních vyšetření jsou zapsány/přeneseny do laboratorního informačního systému LIS.

24 Strana: 24 / 51 Před vydáním jsou kompletní výsledky v informačním systému nejprve kontrolovány pracovníkem provádějícím vyšetření, následně kontrolovány a uvolněny pracovníkem oprávněným uvolňovat výsledky vyšetření. Výsledkový list v tištěné podobě je expedován žadateli s razítkem laboratoře a neparafuje se. Laborantka, která provádí dané vyšetření informuje vždy o všech sporných a patologických hodnotách pracovníka odpovědného za podepisování a výdej výsledků. Výsledky jsou kontrolovány a tisknuty průběžně po celou pracovní dobu. Výsledky vyšetření, určené pro lékaře v budově, jsou sou uloženy do schránek označených jménem lékaře v uzamčené místnosti. Výsledkové listy jsou vyzvedávány pověřenou osobou. Výsledky pro lékaře mimo budovu jsou rozděleny do označených obálek a poté jsou odeslány poštou nebo po domluvě s lékařem ponechány v laboratoři připravené k vyzvednutí. Statimové výsledky jsou ihned po zpracování a schválení telefonicky hlášeny lékaři. Pokud na výsledky čeká přímo pacient, jsou předány přímo pacientovi. Za správné a hlavně čitelné vytištění výsledkových listů, jejich roztřídění a distribuci je odpovědný pracovník na příjmu. Veškeré výsledky, které byly historicky zpracovány v laboratoři, jsou archivovány v laboratorním informačním systému, jsou kdykoliv dostupné a je možné je klientovi kdykoliv vydat v tištěné podobě. Archivace výsledků a tisk hlavní knihy se provádí. Doba uchovávání výsledků je 5 let. Hlášení výsledků telefonem Touto formou jsou výsledky sdělovány pouze požadujícímu lékaři. V případě nejistoty při telefonickém kontaktu ověřuje laboratoř identifikaci volajícího. Slouží zejména pro hlášení výsledků vyšetření ve statimovém režimu Hlášení vysoce patologických výsledků v kritických intervalech viz. kapitola E - 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech. Komunikace telefonem se používá tehdy, v případě doordinování vyšetřní, nepřijetí vzorku k analýze, k zajištění potřebných chybějících informací apod. Při telefonickém hlášení výsledků je třeba diktovat hodnoty pečlivě a diktování pro kontrolu opakovat. Všechny výsledky, které byly již nahlášeny telefonicky (např. statim) jsou dodatečně vytištěny a distribuovány stejným způsobem jako rutinní výsledky. Pacientům se výsledky telefonicky sdělovat nesmí. Je možné, aby si pacient vyzvedl výsledky osobně, pokud o to požádá viz. E - 4 Vydávání výsledků přímo pacientům. E - 3 Typy nálezů a laboratorních zpráv Všechny výsledky jsou tištěny z laboratorního systému Stapro LIS. Výsledkový list obsahuje tyto údaje: název laboratoře datum a hodina tisku výsledkového listu jednoznačnou identifikaci pacienta (rodné číslo, jméno) číslo zdravotní pojišťovny diagnóza pacienta

25 Strana: 25 / 51 odesílající oddělení, jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt datum a čas odběru, pokud je dostupný datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří zápis do LIS název vyšetření (zkratka názvu) výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné biologické referenční intervaly tam, kde jsou definovány a hodnocení výsledku v rámci těchto intervalů (grafické hodnocení) slovní komentář k výsledku, ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, např. hemolýza a pod atd. číslo vzorku (číslo přiřazené pacientovi při zápisu žádanky do Stapro LIS) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu tzn. údaj o tom kdo provedl schválení a uvolnění výsledku Tisk výsledkového listu: Hotové, úplně obsloužené žádanky. Neúplné žádanky, výsledky některých analýz ještě chybějí, jedná se o předběžný tisk. Po kompletním zpracování je kompletní žádanka vytištěna ještě jednou a expedována. Výsledkový list z archivu (Archivní nález) Kumulativní tisk (Kumulativní nález) E - 4 Vydávání výsledků přímo pacientům Pokud je to zdůvodněné a pacient požádá o vydání výsledků (běžných denních zkontrolovaných pověřeným pracovníkem nebo archivovaných), lze mu výsledkový list vydat. Žádost o vydání výsledku pacientovi může také být uvedena na požadavkovém listu lékařem. Pacientům jsou předávány výsledky pouze osobně v laboratoři po ověření identifikace pacienta dle platných osobních dokladů (občanský průkaz, pas nebo průkaz pojištěnce). Pokud je výsledek vydáván zákonnému zástupci dítěte, je k identifikaci požadován občanský průkaz zákonného zástupce a průkaz pojištěnce vyšetřeného dítěte. Vyzvednutí výsledku jinou osobou osoba pověřená vyzvednutím výsledku předloží svůj identifikační průkaz (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestoví pas) a plnou moc se všemi náležitostmi. Vydávání výsledků pacientům samoplátcům: podléhá pravidlům uvedeným výše, výsledek se navíc vydává až po předložení potvrzení o úhradě za laboratorní vyšetření. Výsledkový list je vždy vydán v uzavřené obálce se jménem pacienta nebo přeložený a sešitý sponkou. Při telefonickém dotazu se pacientům výsledky nesdělují. Je-li lékař dlouhodobě nepřítomen ve své ordinaci, sdělíme výsledek lékaři, který ho zastupuje. E - 5 Opakovaná a dodatečná vyšetření

26 Strana: 26 / 51 Opakování analýz je nečastěji prováděno na základě požadavku pracovníka, který provádí kontrolu a uvolňování laboratorních výsledků k tisku. Analýzy, které je nutno opakovat, jsou zopakovány pracovníkem provádějícím analýzu a následně znovu zkontrolovány pracovníkem odpovědným za kontrolu výsledků. Dodatečná vyšetření se provádí za splnění podmínek uvedených v části C - 4 Ústní požadavky na vyšetření. Kritériem pro dodatečná vyšetření je především stabilita materiálu viz. C - 10 Uložení vzorků, nezbytné operace se vzorkem, stabilita. E - 6 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem (Stapro LIS) se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část Opravy se provádí vždy ihned, jakmile jsou chyby zjištěny. Oprava identifikace pacienta Jedná se o opravu rodného čísla, změnu nebo opravu příjmení a jména pacientů (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu apod.) před odesláním výsledkového listu. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, v rámci oprav databáze na základě sdělení klienta nebo v rámci oprav registru pacientů a archivní databáze (např. viz. chybové protokoly ze zdrav. pojišťoven). Oprava výsledkové části Jestliže byla chyba zjištěna při kontrole výsledků před jejich vydáním a výsledek ještě nebyl vydán z laboratoře, je nutné výsledek analýzy umazat v LIS a zopakovat analýzu. Potom celé znovu zkontroluje odpovědný pracovník. Pokud byla chyba zjištěna (na základě upozornění klienta nebo na základě vnitřního podnětu v laboratoři) až po vydání výsledku z laboratoře, je nutno zopakovat analýzu a opravit chybný výsledek. Byl-li odhalen rozpor mezi již vydaným výsledkem a novým stanovením, je vždy proveden záznam o neshodě. Postup pro odstranění neshody Původní laboratorní nález se vytiskne z archívu a přiloží k záznamu o neshodě. Záznam o neshodě musí obsahovat zdroj odhalení neshody, původní výsledek, nový výsledek a osobu zodpovídající za opravu výsledku. Chybná hodnota je v archivu nahrazena správným výsledkem Výsledek je vydán znovu se správnou hodnotou a do komentáře výsledku je uvedeno, že se jedná o neshodu a opravu výsledku číslo/datum/čas a jméno osoby, zodpovědné za změnu. Je třeba také uvést zkrácený důvod opravy. O chybném výsledku, který byl již distribuován z laboratoře, musí vedoucí laboratoře ústně informovat příslušného lékaře a doručit mu opravený výsledek. Veškeré kroky týkající se opravy výsledku koná pouze jedna osoba, záznam o neshodě pořizuje manažer kvality, kontrolu opatření vždy jiná osoba než ta, která provedla opravu. Jeli nutné zjistit původní hodnotu před opravou, poskytne takovouto informaci manažer kvality na základě odpovídajícího záznamu o neshodě (k záznamu je přiložen původní chybný i opravený výsledkový list).

27 Strana: 27 / 51 E - 7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku V laboratorním informačním systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Statim - akutní vyšetření v situaci, kdy lékař potřebuje znát výsledek co nejdříve, protože by mohl zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Statimové vzorky mají v laboratoři přednost před ostatními vzorky. Dostupnost výsledků analýz při indikaci Statim: Výsledek vyšetření je vydán nejpozději do 1 hodiny od dodání vzorku. Statimově provádíme tato vyšetření: Sérum: všechna biochemická vyšetření Plazma: aptt, PT Plná krev: krevní obraz Moč: všechna biochemická vyšetření, moč chemicky + sediment Dostupnost výsledků rutinních analýz: Výsledky jsou dostupné v den indikace, nejpozději do 24 hodin. Všechny výsledky jsou vydávány průběžně během dne. E - 8 Konzultační činnost laboratoře Laboratoř klinické biochemie poskytuje konzultační činnost ve smyslu poskytovaní informací o laboratorních službách (způsob odběru, doporučení vyšetření). E - 9 Způsob řešení stížností Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucí laboratoře. Za stížnost je považováno vyjádření nesouhlasu zadavatele s jednáním kteréhokoli pracovníka laboratoře vyjádřené ústně nebo písemně. Každá přijatá stížnost na Laboratoř klinické biochemie musí být zaevidována (Sešit neshod). E - 10 Vydávání odběrového materiálu laboratoří Laboratoř používá pro odběry krve jednotný uzavřený odběrový systém Greiner Bio-One - VACUETTE viz. kapitola C - 5 Používaný odběrový systém. Všem svým klientům lékařům poskytuje laboratoř odběrový materiál zdarma. Zákaznici jsou povinni přizpůsobit množství odebíraného odběrového materiálu svým požadavkům na vyšetření tak, aby nedocházelo k jeho proexpirování. S požadavkem na odběrový materiál se můžete kdykoliv osobně nebo telefonicky obrátit na personál laboratoře. Je nutné uvést typ odběrového materiálu, objem a počet požadovaných kusů k dodání. Laboratoř klinické biochemie poskytuje zdarma: Greiner Bio-One - VACUETTE žádanka o laboratorní vyšetření pokyny pro pacienty

28 Strana: 28 / 51 laboratorní příručku (LP) - k dispozici v tištěné formě a na CD E - 11 Obecné zásady Laboratoře klinické biochemie na ochranu osobních informací Laboratoř nakládá s osobními a citlivými údaji pacientů tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému přístupu, změně nebo zneužití. Obecné zásady pro ochranu osobních údajů. Osobní a citlivá data pacientů jsou vedena v listinné formě v příručních spisovnách, v programu LIS a na serveru laboratoře. Listinná forma záznamu je zabezpečena uzamčením vstupu do prostor laboratoří a řízením vstupu cizích osob. Pro zabezpečení dat v programu LIS mají pracovníci přidělena přístupová práva s ohledem na jejich kompetence. Pracovníci mají ve své pracovní náplni podepsanou mlčenlivost a jsou seznámeni prokazatelně s vnitřními předpisy, ve kterých jsou stanoveny pravidla pro nakládání s osobními údaji. Zdravotnická dokumentace uložená v programu LIS a na serveru je v době nepřítomnosti zdravotnického pracovníka chráněna heslem pro vstup do PC a systému LIS. Každý pracovník má přidělený rozsah oprávnění pro přístup do LIS.

29 Strana: 29 / 51 F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří Albumin S_ALB Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - fotometrické stanovení v séru při 2-8 C - 1 měsíc Referenční meze: 0-4 dny g/l do 14 let g/l let g/l dospělí g/l není zpracován Albumin v moči (Mikroalbuminurie) U_MALB moč vzorek Odběrová nádoba: plastová močová zkumavka 10 ml Přístroj - metoda: Flexor - fotometrické stanovení v moči při 2-8 C - 3 dny, při 20 C - 8 hodin Referenční meze: moč: 0-10 mg/l není zpracován ALT S_ALT Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Flexor - spektrofotometrické kinetické stanovení

30 Strana: 30 / 51 v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: muži 0,17-0,85 ukat/l ženy 0,12-0,58 ukat/l SOPV_02 α-amyláza S_AMS U_AMS, moč Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem plastová močová zkumavka 10 ml Přístroj - metoda: Flexor - spektrofotometrické kinetické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní, v moči při 2-8 C - 10 dní Referenční meze: 0,47-1,67 ukat/l moč < 7,67 ukat/l SOPV_03 ALP S_ALP Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - spektrofotometrické kinetické stanovení v séru při 2-25 C - 7 dní Referenční meze: 0-6 týdnů 1,20-6,30 ukat/l 6 týdnů - 1 rok 1,40-8,00 ukat/l 1-10 let 1,12-6,20 ukat/l let 1,35-7,50 ukat/l let 0,66-2,20 ukat/l SOPV_01

31 Strana: 31 / 51 aptt - Aktivovaný parciální tromboplastinový čas _APTT plazma Odběrová nádoba: zkumavka s protisrážlivým činidlem (Citrát sodný 3,2 %) Přístroj - metoda: Dia-Timer 2 - kinetická nefelometrie vyšetřit do 2 hodin od odběru Možno doordinovat: nelze Referenční meze: let - Poměr 0,80-1,20 Pozn.: nad 180 s není hodnoceno SOPV_30 ASLO S_ASLO Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - imunoturbidimetrická metoda v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-99 let 200,0 IU/ml není zpracován AST S_AST Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - spektrofotometrické kinetické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: muži 0,17-0,83 ukat/l ženy 0,17-0,58 ukat/l SOPV_04

32 Strana: 32 / 51 Bilirubin celkový S_BIL Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - fotometrie v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-1 den 0-38,0 umol/l 1-2 dny 0-85,0 umol/l 2-4 dny 0-171,0 umol/l 3 týdny - 1 rok 0-29,0 umol/l let 2,0-17,0 umol/l SOPV_05 Bílkovina celková S_PROT Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - biuretova reakce (fotometrické stanovení) v séru při 2-8 C - 1 měsíc Referenční meze: 0-6 týden 40,0-68,0 g/l 6 týden - 1 rok 50,0-71,0 g/l 1-15 rok 58,0-77,0 g/l let 65,0-85,0 g/l SPOV_16 Ca (vápník) S_Ca Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem

33 Strana: 33 / 51 Přístroj - metoda: Flexor - fotometrie v séru při 2-8 C - 3 týdny Referenční meze: : 0-1 týden 1,80-2,80 mmol/l 1 týden - 2 rok 2,00-2,90 mmol/l let 2,00-2,75 mmol/l SOPV_06 Ca (vápník) v moči U_Ca fu_ca moč vzorek, moč sbíraná za 24h Odběrová nádoba: plastová močová zkumavka 10 ml Přístroj - metoda: Flexor - fotometrie v moči při 2-8 C - 4 dny Referenční meze: moč vzorek: 0-6 týden 0,60-2,50 mmol/l 6 týden - 15 rok 0,50-4,00 mmol/l let 0,60-5,50 mmol/l moč sbíraná: 0-6 týden 0,00-1,50 mmol/d 6 týden - 1 rok 0,10-2,50 mmol/d 1-15 rok 2,00-4,00 mmol/d let 2,40-7,20 mmol/d SOP_06 CK (kreatinkináza) S_CK Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Flexor - enzymatické kinetické stanovení

34 Strana: 34 / 51 v séru při 4-8 C - 7 dní Referenční meze: muži 0,65-5,14 ukat/l ženy 0,43-3,21 ukat/l SOPV_07 Cl - chloridový anion S_Cl Odběrová nádoba: zkumavka s aktivátorem hemokoagulace/gelem Přístroj - metoda: EasyLyte - iontově selektivní elektrody v séru při 2-25 C - 7 dní Referenční meze: 0-6 týden mmol/l 6 týden - 1 rok mmol/l 1-15 rok mmol/l let mmol/l SOPV_28 CRP S_CRP Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - imunoturbidimetrická metoda v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: let 6,00 mgl/ SOPV_24

35 K - draselný kation Strana: 35 / 51 S_K Odběrová nádoba: zkumavka s aktivátorem hemokoagulace/gelem Přístroj - metoda: EasyLyte - iontově selektivní elektrody v séru při 2-25 C - 7 dní Referenční meze: 0-6 týden 4,7-6,5 mmol/l 6 týden - 1 rok 4,0-6,2 mmol/l 1-15 rok 3,6-5,9 mmol/l let 3,8-5,0 mmol/l SOPV_27 P (fosfor) S_P Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - fotometrie v séru při 2-8 C - 4 dny Referenční meze: 0-6 týden 1,36-2,58 mmol/l 6 týden - 1 rok 1,29-2,26 mmol/l 1-15 rok 1,16-1,90 mmol/l rok 0,65-1,61 mmol/l SOPV_08 P (fosfor) v moči Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: moč vzorek, moč sbíraná za 24h plastová močová zkumavka 10 ml Flexor - fotometrie v moči při 2-8 C - 3 dny U_P fu_p

36 Strana: 36 / 51 Referenční meze: moč vzorek: let 10,0-60,0 mmol/l moč sbíraná: let 15,0-90,0 mmol/d SOPV_08 Glukosa S_GLU Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: Možno doordinovat: Referenční meze: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem / antiglykolytickou přísadou NaF Flexor - enzymatické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní (separace erytrocytů do 2 hodin) ano : 0-6 týden 1,7-4,2 mmol/l 6 týden - 15 rok 3,3-5,4 mmol/l rok 3,9-5,6 mmol/l SOPV_09 Glukosa v moči U_GLU fu_glu moč vzorek, moč sbíraná za 24h Odběrová nádoba: plastová močová zkumavka 10 ml Přístroj - metoda: Flexor - enzymatické stanovení v moči při 2-8 C - 24 hodin, při 20 C - 2 hodin Referenční meze: moč: 0,0-1,0 mmol/l 0,0-1,0 mmol/d SOPV_09

37 GGT Strana: 37 / 51 S_GGT Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - spektrofotometrické kinetické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-6 týden 0,37-3,00 ukat/l 6 týden - 1 rok 0,10-1,04 ukat/l 1-15 rok 0,10-0,39 ukat/l muži 0,14-0,84 ukat/l ženy 0,14-0,68 ukat/l SOPV_10 Glykovaný hemoglobin B_GHBC plná krev Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: DS5 - iontoměničová chromatografie při 24 C: 1 den 2-8 C: 7 dní, hemolyzované vzorky 2 dny Možno doordinovat: nelze Referenční meze: zdravý mmol/mol SOPV_22 Cholesterol HDL S_HDL Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: Možno doordinovat: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Flexor - přímé imunoinhibiční stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní ano

38 Strana: 38 / 51 Referenční meze: 0-15 rok 1,00-1,80 mmol/l muži 1,00-2,10 mmol/l ženy 1,20-2,70 mmol/l SOPV_11 Cholesterol LDL - výpočet S_LDLV Výpočet: Poznámka: Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: Možno doordinovat: Referenční meze: S_CHOL - 0,37 x S_TAG - S_HDL Výpočet pouze při hodnotě S_TAG pod 5 mmol/l plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Flexor - výpočet v séru při 2-8 C - 7 dní ano viz. cholesterol LDL není zpracován Cholesterol LDL S_LDLC Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: Možno doordinovat: Referenční meze: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Flexor - přímé enzymatické selektivní stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní ano 0-5 let 1,20-2,60 mmol/l 5-10 let 1,20-2,50 mmol/l let 1,20-2,30 mmol/l let 1,20-3,00 mmol/l není zpracován

39 Strana: 39 / 51 Cholesterol celkový S_CHOL Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - enzymatické fotometrické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-2 rok 1,20-4,00 mmol/l 2-5 rok 2,10-4,30 mmol/l 5-10 rok 2,10-4,40 mmol/l rok 2,10-4,30 mmol/l rok 2,90-5,00 mmol/l SOPV_12 Kreatinin S_Krea Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - Jaffého metoda, spektrofotometrie v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-6 týden 12,0-48,0 umol/l 6 týden - 1 rok 21,0-55,0 umol/l 1-15 rok 27,0-88,0 umol/l muži 44,0-110,0 umol/l ženy 44,0-104,0 umol/l SOPV_13 Kreatinin v moči Odběrová nádoba: moč vzorek, moč sbíraná za 24h plastová močová zkumavka 10 ml U_Krea fu_krea

40 Strana: 40 / 51 Přístroj - metoda: Flexor - Jaffého metoda, spektrofotometrie v moči při 2-8 C - 6 dní, při 20 C - 2 dny Referenční meze: moč vzorek: 0-6 týden 0,4-0,6 mmol/l 6 týden - 1 rok 0,2-1,5 mmol/l 1-6 rok 1,0-4,2 mmol/l 6-15 rok 1,5-13,0 mmol/l let 3,0-12,0 mmol/l moč sbíraná: let 4,5-18,0 mmol/d SOPV_13 Kyselina močová S_KMOC Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - enzymatické fotometrické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-6 týden umol/l 6 týden - 1 rok umol/l 1-15 rok umol/l muži umol/l ženy umol/l SOPV_23 Hořčík S_Mg Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Flexor - fotometrie v séru při 2-8 C - 7 dní

41 Strana: 41 / 51 Referenční meze: 0-6 týden 0,70-1,15 mmol/l 6 týden - 1 rok 0,70-1,00 mmol/l 1-15 rok 0,80-1,00 mmol/l let 0,70-1,05 mmol/l SOPV_14 Na - sodný kation S_Na Odběrová nádoba: zkumavka s aktivátorem hemokoagulace/gelem Přístroj - metoda: EasyLyte - iontově selektivní elektrody v séru při 2-25 C - 2 týdny Referenční meze: 0-1 rok mmol/l let mmol/l SOPV_26 PT - Protrombinový test (Quick) P_PT plazma Odběrová nádoba: zkumavka s protisrážlivým činidlem (Citrát sodný 3,2 %) Přístroj - metoda: Dia-Timer 2 - kinetická nefelometrie vyšetřit do 6 hodin od odběru Možno doordinovat: nelze Referenční meze: PT - RAT 0,80-1,20 INR (léčení pacienti) 1,50-3,00 Pozn.: nad 90 s není hodnoceno SOPV_29

42 PSA celkové Strana: 42 / 51 S_PSA Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Access 2 - chemiluminiscenční imunochemická metoda v séru při 2-8 C - 2 dny, při - 20 C 1 měsíc Referenční meze: muži 0-40 let < 1,4 ug/l muži let < 2,5 ug/l muži let < 3,5 ug/l muži let < 4,5 ug/l muži nad 70 let < 6,5 ug/l SOPV_21 RF S_RF Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - imunoturbidimetrická metoda v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-99 let 20,0 IU/ml není zpracován Triacylglyceroly S_TAG Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: Možno doordinovat: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Flexor - enzymatické fotometrické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní ano

43 Strana: 43 / 51 Referenční meze: 0-6 týden 0,50-1,18 mmol/l 6 týden - 1 rok 0,50-2,22 mmol/l 1-15 rok 1,00-1,64 mmol/l let 0,45-1,70 mmol/l SOPV_15 ft3 (volný Trijodtyronin) S_fT3 Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Access 2 - chemiluminiscenční kompetitivní immunoassay v séru při 2-8 C - 2 dny, při - 20 C 2 měsíce Referenční meze: 0-99 let 2,8-6,5 pmol/l SOPV_18 ft4 (volný Tyroxin) S_fT4 Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Access 2 - chemiluminiscenční kompetitivní immunoassay v séru při 2-8 C - 2 dny, při - 20 C 2 měsíce Referenční meze: 0-99 let 7,4-17,2 pmol/l SOPV_19 TSH (Tyreotropin) S_TSH Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem

44 Strana: 44 / 51 Přístroj - metoda: Access 2 - chemiluminiscenční imunochemická metoda v séru při 2-8 C - 2 dny, při - 20 C 1 měsíc Referenční meze: 0-99 let 0,15-5,00 miu/l SOPV_20 Urea S_UREA Odběrová nádoba: plastová zkumavka s aktivátorem hemokoagulace / gelem Přístroj - metoda: Flexor - enzymatické kinetické stanovení v séru při 2-8 C - 7 dní Referenční meze: 0-1 týden 2,50-3,30 mmol/l 1-6 týden 1,70-5,00 mmol/l 6 týden - 1 rok 1,40-5,40 mmol/l 1-15 rok 1,80-6,70 mmol/l muži 2,80-8,00 mmol/l ženy 2,00-6,70 mmol/l SOPV_17 Moč chemické vyšetření U_CHEM Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: nativní moč plastová močová zkumavka 10 ml Cobas u411 - barevná reakce (CCD senzor) semikvantitativní vyhodnocení ph U_PH proteiny U_PROT glukóza U_GLUK erytrocyty U_ERY leukocyty U_LEU

45 Strana: 45 / 51 ketony U_KETO bilirubin U_BILI urobilinogen U_UBG kyselina askorbová U_ASCO nitrity U_NIT při 20 C 2 hodiny, při 2-8 C 1 den Možno doordinovat: nelze Referenční meze: ph 5,0-6,0 proteiny 0-0 mg/dl glukóza 0-0 mg/dl erytrocyty 0-0 Ery/ul leukocyty 0-0 Leu/ul ketony 0-0 mg/dl bilirubin 0-0 mg/dl urobilinogen 0-0 mg/dl kyselina askorbová 0-0 mg/dl nitrity 0-0 SOPV_31 Močový sediment U_CH+M Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: nativní moč plastová močová zkumavka 10 ml mikroskopicky (semikvantitativně) leukocyty U_LEUK erytrocyty U_ERY epitelie U_EPIT bakterie U_BAKT oxaláty U_OXAL kyselina močová U_KMOC triplfosfáty U_TRIP válce U_VALC hlen U_HLEN drť U_DRT další diferenciace epitelií, krystalů a válců

46 Strana: 46 / 51 při 20 C 2 hodiny, při 2-8 C 4 hodiny Možno doordinovat: nelze Referenční meze (průměrně v zorném poli): leukocyty 0-4 do 15 počet erytrocyty 0-4 do 10 počet epitelie 1-4 do 1 počet bakterie ojediněle počet oxaláty 0 počet kyselina močová 0 počet tripelfosfáty 0 počet válce 0 do 1 počet hlen ojediněle počet drť ojediněle počet SOPV_32 Krevní obraz B_KO7 Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: plná krev zkumavka s protisrážlivým činidlem (K 3EDTA) XS-1000i - impedance (WBC, RBC, PLT), spektrofotometrie (HGB) Počet leukocytů (WBC) B_Le Počet erytrocytů (RBC) B_ERY Střední objem erytrocytu (MCV) B_MCV Průměrná hmotnost hemoglobinu (MCH) B_MCH Koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC) B_MCHC Hemoglobinu (Hb) B_Hb Hematokrit (Hct) B_Hmt Počet trombocytů (PLT) B_TR 5 hodin od odběru Možno doordinovat: nelze Referenční meze (krevní obraz dospělého): muži ženy WBC 4,00-10,00 4,00-10, /l RBC 4,00-5,80 3,80-5, /l

47 Strana: 47 / 51 MCV 82,0-98,0 82,0-98,0 fl MCH 28,0-34,0 28,0-34,0 pg MCHC g/l Hb g/l Hct 0,40-0,50 0,35-0,47 abs. hod. PLT /l SOPV_34 Diferenciální rozpočet leukocytů B_KOD5 Odběrová nádoba: Přístroj - metoda: Možno doordinovat: plná krev zkumavka s protisrážlivým činidlem (K 3EDTA) XS-1000i - optické metody (neutrofily, eosinofily, basofily, monocyty a lymfocyty - abs /l a relativní počet) 5 hodiny od odběru nelze Referenční meze (rozpočet dospělého): neutrofil 0,45-0,70 2,00-7, /l eosinofil 0,00-0,05 0,00-0, /l basofil 0,00-0,02 0,00-0, /l monocyt 0,02-0,12 0,08-1, /l lymfocyt 0,20-0,45 0,80-4, /l SOPV_34 Sedimentace erytrocytů B_SED plná krev Odběrová nádoba: zkumavka s protisrážlivým činidlem (Citrát sodný 3,2%) Přístroj - metoda: odečet z kalibrované sedimentační kapiláry podle Westergrena 3 hodiny od odběru Možno doordinovat: nelze Referenční meze: muž žena za 1 hodinu mm/1 h

48 Strana: 48 / 51 za 2 hodiny mm/2 h SOPV_33

49 Strana: 49 / 51 G Zkratky IČP LIS SEKK SOP ST identifikační číslo pracoviště laboratorní informační systém systém externí kontroly kvality standardní operační postup statim

50 Strana: 50 / 51 Příloha č. 1: Vzor žádanky H Přílohy

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 12.12.2011 A Úvod Váţené kolegyně, váţení

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka () Strana 1 / 70 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 1.11. 2013, verze č.6 nahrazuje verzi č.5 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH Jméno

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Dopravní zdravotnictví a.s. Poliklinika Plzeň, Oddělení laboratoří Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet stran: 36 Laboratorní příručka OKBH Vydání č.: 4 Platnost od: 24.10.2013 Výtisk č.: 2

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více