ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80"

Transkript

1 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80

2 OBSAH. Základní údaje o škole Charakteristika školy Charakteristika školy Činnost ISŠT Benešov řídí vedení školy v čele s ředitelkou Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Vzdělávající program školy a přehled učebních plánů Školy a školská zařízení - členění Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných studentů Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do. ročníků SŠ a VOŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování žáků/studentů Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávaní na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr Stránka 2 z 80

3 Zřizovatel organizace. Základní údaje o škole Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 997 Příspěvková organizace, Středočeský kraj IČ: IZO: Kontakty: Tel: , web: Ředitelka: Mgr. Jana Fialová od zástupce: Ing. Antonín Vošický od Předseda školské rady: Jaroslav Duras zástupce zřizovatele členové: JUDr. Josef Podhorský - zástupce zřizovatele Marie Babická - zástupce rodičů žáků ISŠT Benešov Olga Brandejská - - zástupce rodičů žáků ISŠT Benešov Mgr. Jiří Petránek - zástupce pedagogických pracovníků Bc. František Ptáček - zástupce pedagogických pracovníků Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Stránka 3 z 80

4 2. Charakteristika školy 2.. Charakteristika školy Integrovaná střední škola technická Benešov je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je od Středočeský kraj. Subjekt je tvořen střední odbornou školou a středním odborným učilištěm. Zajišťuje teoretickou i praktickou výuku, dále umožňuje ubytování žáků ve vlastním domově mládeže. Celá činnost se odbývá na třech samostatných pracovištích Komplex budov v Černoleské ul. 997 V první budově školy je umístěno: 7 učeben pro teoretické vyučování. Nevyužité učebny (. patro) byly vypůjčeny Střední odborné škole Benešov. Domov mládeže má využitou kapacitu 49 lůžek. Část ubytovny se využívá k praktickému vyučování na dílny pro obor mechanik elektrotechnik a skupiny tříletých učebních oborů vzdělávání elektro. Dále má část jednoho patra v pronájmu Česká školní inspekce a ve výpůjčce Pedagogicko-psychologická poradna. Ostatní prostory se pronajímají dle potřeby. Školní kuchyň má pronajatou firma TERAD Struhařov, která zabezpečuje celodenní stravování. Školní jídelna je samostatným školským zařízením. V budově má zapůjčenou kancelář VISK. Učebny pro své akce si vypůjčuje operativně. Ve druhé budově školy je: Ředitelství, ekonomický a hospodářský úsek V přízemí jsou 4 dílny pro praktické vyučování oboru elektrikář V. a 2. patře je 3 učeben pro 3. a 4. leté obory vzdělání a pro nástavbová studia Odloučené pracoviště, Černoleská 930 V sousedství areálu BAEST a.s. Benešov vlastní ISŠT na svém pozemku výrobní halu, kde učíme v praktické výuce obory. ročníků všech oborů. Je tam umístěna svářečská škola Odloučené pracoviště, Černoleská 600 V areálu VHS spol. s r.o. Benešov vyučujeme v pronajatém autoservisu obory automechanik, autoelektrikář a karosář. Stránka 4 z 80

5 2.2. Činnost ISŠT Benešov řídí vedení školy v čele s ředitelkou: Vedení se skládá: - ředitelka školy jmenovaná Radou Středočeského kraje ze dne. června 202 s účinností od na dobu 6 let - zástupce ředitele (od ) - vedoucí ekonomického úseku - personalistka 2.3. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 2.3. Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen zákon č. 56/2004 Sb.) a prováděcími předpisy Příspěvková organizace sdružuje: Střední odborné učiliště hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona 56/2004 Sb., a prováděcími předpisy Střední odborná škola hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona č. 56/2004 Sb., a prováděcími předpisy Domov mládeže hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 7 zákona č. 56/2004 Sb., a prováděcími předpisy Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy. K doplňkové činnosti vydal Městský úřad Benešov živnostenská oprávnění. Škola provozuje tuto doplňkovou činnost: a. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků b. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů c. Hostinská činnost d. Ubytovací služby e. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti f. Zámečnictví, nástrojářství g. Opravy silničních vozidel h. Obráběčství i. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení j. Provozování autoškoly k. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Stránka 5 z 80

6 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 2.4. Vzdělávající program školy a přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek, RVP, ŠVP) UČEBNÍ PLÁN: Učebního oboru vzdělání: Elektrikář 26-5-H/0 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace RVP minimální počet vyučovacích hodin za studium Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem Společenskovědní vzdělávání 3 96 Přírodovědné vzdělávání 4 28 Český jazyk 9 0 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy Fyzika Chemie 35 Biologie a ekologie 35 Matematické vzdělávání 5 60 Estetické vzdělávání 2 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Ekonomické vzdělávání Matematika Umění a literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika 2 66 Odborné vzdělávání Elektrotechnika 5 60 Elektrotechnická měření 5 60 Elektrotechnické instalace, montáže a opravy Základy elektrotechniky Elektrotechnická měření Elektrotechnologie /2 + 5 / Elektronika 2 /2 8 /2 Elektrické stroje a přístroje Odborný výcvik Disponibilní dotace Celkem: Stránka 6 z 80

7 Předmět / ročník I II III Celkem Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 3 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 Fyzika 2 + Chemie X X Biologie a ekologie X X Matematika Umění a literatura X 2 Tělesná výchova 3 Informační a komunikační technologie 3 Ekonomika X 2 Odborné předměty 9 22 /2 23 /2 65 Základy elektrotechniky 5 X X 5 Elektrotechnická měření Elektrotechnologie X 0 + /2 /2 + Elektronika X /2 2 /2 Elektrické stroje a přístroje Odborný výcvik / / Celkem /2 33 / volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Závěrečné zkoušky x x 3 Časová rezerva Celkem Stránka 7 z 80

8 Učebního oboru vzdělání: Mechanik elektronických zařízení H/0 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání RVP minimální počet vyučovacích hodin za studium Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem Přírodovědné vzdělávání 4 28 Matematické vzdělávání 5 60 Estetické vzdělávání 2 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Ekonomické vzdělávání 2 64 Odborné vzdělávání Elektrotechnika 5 60 Elektrická měření 5 60 Elektronika Elektrotechnická zařízení Český jazyk 9 0 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy Fyzika Chemie 35 Biologie a ekologie Matematika Umění a literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Elektrotechnická měření Elektronika 2 /2 8 /2 Automatizace 3 Číslicová technika 3 Odborný výcvik 3 /2 470 / Elektrotechnická zařízení 3 05 Odborný výcvik Disponibilní dotace Celkem: volitelný předmět Stránka 8 z 80

9 MEZ Předmět / ročník I II III ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 3 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 Fyzika 2 + Chemie X X Biologie a ekologie X X Matematika Umění a literatura X 2 Tělesná výchova 3 Informační a komunikační technologie 3 Ekonomika X 2 Odborné předměty Základy elektrotechniky 5 X X 5 Elektrická měření Elektronika X /2 2 /2 Automatizace X X Číslicová technika X X Elektrotechnická zařízení 2 X 3 Odborný výcvik / /2 + 8 Celkem volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Závěrečné zkoušky x x 3 Časová rezerva Celkem Stránka 9 z 80

10 Učebního oboru vzdělání: Zámečník 23-5-H/0 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace RVP minimální počet vyučovacích hodin za studium Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem Společenskovědní vzdělávání 3 96 Přírodovědné vzdělávání 4 28 Matematické vzdělávání 5 60 Estetické vzdělávání 2 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Ekonomické vzdělávání 2 64 Český jazyk 9 0 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy Fyzika Chemie 35 Biologie a ekologie Matematika Umění a literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika 2 66 Odborné vzdělávání Strojírenské výrobky Technická dokumentace Strojnictví 4 36 Technologie Výroba, opravy a provoz Montáže, údržba, opravy a strojírenských výrobků provoz 3 0 Odborný výcvik Disponibilní dotace Celkem: volitelný předmět Stránka 0 z 80

11 ZÁMEČNÍK Předmět / ročník I II III ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 3 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 Fyzika 2 + Chemie X X Biologie a ekologie X X Matematika Umění a literatura X 2 Tělesná výchova 3 Informační a komunikační technologie 3 Ekonomika X 2 Odborné předměty 2 2 /2 2 /2 64 Technická dokumentace Strojnictví 2 4 Technologie Montáže, údržba, opravy a provoz 3 Odborný výcvik /2 + 5 / Celkem 3 33 /2 3 / volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Závěrečné zkoušky x x 3 Časová rezerva Celkem Stránka z 80

12 Učebního oboru vzdělání: Karosář H/02 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání RVP minimální počet vyučovacích hodin za studium Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem Přírodovědné vzdělávání 4 28 Matematické vzdělávání 5 60 Estetické vzdělávání 2 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Ekonomické vzdělávání 2 64 Český jazyk 9 0 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy Fyzika Chemie 35 Biologie a ekologie Matematika Umění a literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika 2 66 Odborné vzdělávání Karosérie a skříně vozidel Výroba a opravy karosérií a skříní / / Karosérie Technická dokumentace Strojnictví Technologie Vozidla / /2 0 + / /2 Řízení motorových vozidel Odborný výcvik Disponibilní dotace /2 652 /2 Celkem: / /2 - volitelný předmět Stránka 2 z 80

13 KAROSÁŘ Předmět / ročník I II III ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 3 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 Fyzika 2 + Chemie X X Biologie a ekologie X X Matematika Umění a literatura X 2 Tělesná výchova 3 Informační a komunikační technologie 3 Ekonomika X 2 Odborné předměty 2 22 / /2 Karosérie Technická dokumentace Strojnictví Technologie Vozidla X 2 Řízení motorových vozidel X X 0 + /2 0 + /2 Odborný výcvik / / Celkem 3 34 / /2 - volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Závěrečné zkoušky x x 3 Časová rezerva Celkem Stránka 3 z 80

14 Učebního oboru vzdělání: Autoelektrikář H/0 platný od Vzdělávací oblast RVP minimální počet vyučovacích hodin za studium Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání 3 96 Přírodovědné vzdělávání 4 28 Matematické vzdělávání 5 60 Estetické vzdělávání 2 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích týdně celkem týdně celkem 3 96 Ekonomické vzdělávání Český jazyk 9 0 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy Fyzika Chemie 35 Biologie a ekologie Matematika Umění a literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika 2 66 Odborné vzdělávání Základy elektrotechniky 5 60 Elektronika Elektrická měření Základy elektrotechniky 3 05 Odborný výcvik Elektronika 3 99 Odborný výcvik Elektronická měření /2 50 /2 Odborný výcvik 3 /2 22 / Strojnictví 35 Opravárenství a diagnostika Autoelektrika a diagnostika motorových vozidel Elektropříslušenství 2 66 Řízení motorových vozidel /2 46 /2 Odborný výcvik 20 / / Disponibilní dotace Celkem: volitelný předmět Stránka 4 z 80

15 AUTOELEKTRIKÁŘ Předmět / ročník I II III ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 3 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 Fyzika 2 + Chemie X X Biologie a ekologie X X Matematika Umění a literatura X 2 Tělesná výchova 3 Informační a komunikační technologie 3 Ekonomika X 2 Odborné předměty Základy elektrotechniky 3 X X 3 Elektronika X /2 /2 3 Elektronická měření X /2 /2 Strojnictví X X Opravárenství a diagnostika Elektropříslušenství X 2 Řízení motorových vozidel X X /2 /2 Odborný výcvik / / Celkem volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Závěrečné zkoušky x x 3 Časová rezerva Celkem Stránka 5 z 80

16 Učebního oboru vzdělání: Automechanik H/0 platný od RVP ŠVP minimální počet Vzdělávací oblast vyučovacích počet vyučovacích hodin Vzdělávací obor hodin za za studium studium týdně celkem týdně celkem Jazykové vzdělávání a Český jazyk komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Společenské vědy Přírodovědné vzdělávání 4 28 Fyzika Chemie 35 Biologie a ekologie 35 Matematické vzdělávání Matematika 5 7 Estetické vzdělávání Umění a literatura 2 66 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních Informační a a komunikačních 3 96 komunikační 3 0 technologiích technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 66 Odborné vzdělávání /2 / Technická dokumentace 35 Strojnictví 2 70 Stroje a zařízení 5 60 Pracovní stroje a jejich 35 součásti Odborný výcvik Elektrotechnické zařízení 3 96 Elektrotechnika a elektronika / /2 Automobily 3 0 Montáže a opravy Diagnostika a opravárenství 3 0 Řízení motorových vozidel + / /2 Odborný výcvik Disponibilní dotace /2 508 /2 Celkem: / /2 - volitelný předmět Stránka 6 z 80

17 AUTOMECHANIK Předmět / ročník I II III ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 3 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 Fyzika 2 + Chemie X X Biologie a ekologie X X Matematika Umění a literatura X 2 Tělesná výchova 3 Informační a komunikační technologie 3 Ekonomika X 2 Odborné předměty 2 2 / /2 Technická dokumentace X X Strojnictví 2 X X 2 Pracovní stroje a jejich součásti X X Elektrotechnika a elektronika 3 Automobily 3 Diagnostika a opravárenství 3 Řízení motorových vozidel X X + /2 + /2 Odborný výcvik / / Celkem 3 33 / /2 - volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Závěrečné zkoušky x x 3 Časová rezerva Celkem Stránka 7 z 80

18 Učebního oboru vzdělání: Mechanik elektrotechnik 26-4-L/0 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace RVP ŠVP minimální počet vyučovacích Vzdělávací obor hodin za počet vyučovacích studium hodin za studium týdně celkem týdně celkem Společenskovědní vzdělávání 5 60 Přírodovědné vzdělávání 6 92 Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání 5 60 Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 6 92 Český jazyk 5 7 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 0 Dějepis Fyzika 4 36 Chemie 35 Biologie a ekologie Matematika Umění, literatura a kultura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání Elektrotechnický základ Elektrotechnická zařízení Elektrotechnická měření 6 92 Základy elektrotechniky 5 75 Materiály Elektronika Optoelektronika 2 62 Číslicová technika 4 36 Odborný výcvik Elektrická měření 4 32 Automatizace Technické kreslení Technická dokumentace Disponibilní dotace Celkem: volitelný předmět Stránka 8 z 80

19 MECHANIK ELEKTRONIK Předmět / ročník I II III IV ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 2 5 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy X 3 Dějepis 2 X X X 2 Fyzika 4 Chemie X X X Biologie a ekologie 0 + X X + Matematika Umění, literatura a kultura 2 5 Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomicka X X Odborné předměty 7 5 /2 6 / Základy elektrotechniky 5 X X X 5 Materiály 3 X X X 3 Elektronika X Optoelektronika X X X 2 2 Číslicová technika X 2 4 Technická dokumentace 2 + X X X 3 Elektrická měření X 2 4 Automatizace X Odborný výcvik / / Celkem /2 32 / volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Maturitní zkouška x x x 3 Praxe x 2 2 x Časová rezerva Celkem Stránka 9 z 80

20 Učebního oboru vzdělání: Silniční doprava M/004 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace RVP ŠVP minimální počet vyučovacích Vzdělávací obor počet vyučovacích hodin za hodin za studium studium týdně celkem týdně celkem Společenskovědní vzdělávání 5 60 Přírodovědné vzdělávání 6 92 Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání 5 60 Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 6 92 Český jazyk 5 7 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy 3 0 Dějepis Fyzika 4 36 Chemie 35 Biologie a ekologie Matematika Umění, literatura a kultura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání / / Strojírenství Dopravní prostředky Provozuschopnost dopravních prostředků Technická dokumentace 2 70 Mechanika Materiály a technologie Strojní součásti Dopravní prostředky Elektronika a automatizace Provozuschopnost dopravních prostředků / / Řízení motorových vozidel + / /2 Praktická měření Praktická diagnostika Disponibilní dotace /2 945 /2 Celkem: /2 436 /2 - volitelný předmět Stránka 20 z 80

21 SILNIČNÍ DOPRAVA Předmět / ročník I II III IV ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 2 5 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy X 3 Dějepis 2 X X X 2 Fyzika 4 Chemie X X X Biologie a ekologie 0 + X X + Matematika Umění, literatura a kultura 2 5 Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika X X Odborné předměty / /2 Technická dokumentace 2 X X X 2 Mechanika Materiály a technologie Strojní součásti Dopravní prostředky Elektronika a automatizace Provozuschopnost dopravních prostředků Řízení motorových vozidel X X + /2 X + /2 Praktická měření X X Praktická diagnostika X X Celkem / /2 - volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Maturitní zkouška x x x 3 Praxe x 2 2 x Časová rezerva Celkem Stránka 2 z 80

22 Učebního oboru vzdělání: Provozní elektrotechnika 26-4-L/52 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace RVP minimální počet vyučovacích hodin za studium Vzdělávací obor ŠVP počet vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem Estetické vzdělávání 3 96 Vzdělávání pro zdraví 4 28 Matematické vzdělávání 5 60 Ekonomika a řízení 4 28 Společenskovědní a přírodovědné vzdělávání a vzdělávání v IKT 4 28 Odborné vzdělávání Elektrotechnický základ 4 28 Elektrotechnika Elektrotechnická měření 4 28 Český jazyk 2 64 Anglický jazyk Německý jazyk Umění, literatura, kultura Tělesná výchova Matematika Ekonomika a řízení 3 95 Základy práva 3 Účetnictví Společenské vědy Fyzika Informační a komunikační technologie Základy elektrotechniky 3 99 Technická dokumentace Bezpečnost provozu 33 Výroba a rozvod el. en Užití el. en Elektronika 4 28 Číslicová technika Automatizace Elektrotechnická měření 4 28 Disponibilní dotace Celkem: volitelný předmět Stránka 22 z 80

23 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA Předmět / ročník I II ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 2 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy Fyzika Matematika Umění, literatura, kultura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika a řízení 2 3 Základy práva X Účetnictví Odborné předměty 5 26 Bezpečnost provozu X Výroba a rozvod el. en Užití el. en. 2 3 Elektronika Číslicová technika Automatizace Elektrotechnická měření Základy elektrotechniky 3 X 3 Technická dokumentace X Celkem volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva 33 3 Praxe 2 0 Maturitní zkouška 0 8 Časová rezerva 5 Celkem Stránka 23 z 80

24 Učebního oboru vzdělání: Provozní technika L/5 platný od Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace RVP ŠVP minimální počet vyučovacích počet vyučovacích hodin Vzdělávací obor hodin za za studium studium týdně celkem týdně celkem Estetické vzdělávání 3 96 Vzdělávání pro zdraví 4 28 Matematické vzdělávání 5 60 Ekonomika a řízení 4 28 Společenskovědní a přírodovědné vzdělávání a vzdělávání v IKT 4 28 Český jazyk 2 64 Anglický jazyk Německý jazyk Umění, literatura, kultura Tělesná výchova Matematika Ekonomika a řízení 3 95 Základy práva 3 Účetnictví Společenské vědy Fyzika Informační a komunikační technologie Odborné vzdělávání Bezpečnost provozu 33 Technická dokumentace 2 66 Strojírenská výroba Strojírenská technologie Technologie Provozní technika 2 64 Kontrola a měření 4 28 Disponibilní dotace Celkem: volitelný předmět Stránka 24 z 80

25 PROVOZNÍ TECHNIKA Předmět / ročník I II ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk 2 Anglický jazyk Německý jazyk Společenské vědy Fyzika Matematika Umění, literatura, kultura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika a řízení 2 3 Základy práva 0 Účetnictví Odborné předměty Bezpečnost provozu X Technická dokumentace 2 X 2 Strojírenská technologie Technologie Provozní technika 2 Kontrola a měření Celkem volitelný předmět Využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva 33 3 Praxe 2 0 Maturitní zkouška 0 8 Časová rezerva 5 Celkem Stránka 25 z 80

26 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Počet žáků/stud Druh/typ IZO Nejvyšší Počet Skutečný Přepočtený. povolený žáků/ školy počet žáků/ počet ped. na přep. počet žáků/ stud. stud. stud. v DFV 2 prac. počet ped. prac. v DFV Střední škola ,9 3,9 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší povolený Skutečný počet Z Přepočtený Školské počet žáků/stud. žáků/stud. IZO toho počet zařízení (ubyt./ (ubyt. cizích pracovníků stráv./klientů) /stráv./klientů) Domov mládeže Školní jídelna Jídelna pronajatá Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti p. Zákostelné byl upraven rozpis služeb vychovatelů a na úsek VMV byl přidělen na výpomoc p. Hovorka Tomáš, který zajišťoval nepřímou výchovnou činnost. Průběh dne se řídil pravidelnou denní činností, která je součástí vnitřního řádu DM. 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 264L/0 Mechanik elektrotechnik 35 3, M/0 Dopravní prostředky L/5 Provozní technika 3,5 20,66 264L/52 Provozní elektrotechnika 25,5 6,66 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 235H/0 Strojní mechanik 20 0, H/02 Karosář 4 0,9 2, H/0 Mechanik opravář motorových vozidel 68 2,49 27,30 265H/0 Elektrikář 53 2,47 2, H/0 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/0 Autoelektrikář 22,05 20,95 celkem ,84 Během školního roku na naši školu přestoupilo 5 žáků z jiných škol a to ze SOŠ a SOU Vlašim, SOŠ a SOU Písek, Střední školy automobilní a informatiky Praha 0, SŠ-COP, Praha 9, SOŠ a SOU dopravní Čáslav, VOŠ a SZeŠ Benešov, SPŠ elektrotechnické Praha 0, SOŠ stavební a zahradnické Stránka 26 z 80

27 Praha 9, SOU stavební Benešov, Obchodní akademie Neveklov, SŠ technické, Praha 4 Zelený Pruh, SPŠ Vlašim, SZŠ Benešov. Žáci buď přecenili své síly, zvolili si nevhodný obor nebo k nám přestoupili z důvodu špatného dojíždění do školy. II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x 265H/O Elektrikář DK Celkem Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení více vadami 2 0 Vývojové poruchy učení a chování 33 0 Autismus Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do. ročníků SŠ a VOŠ Přijímací řízení do. ročníku SŠ a.) Podmínky pro přijímání ke vzdělávání studijní obory vzdělávání Obor vzdělávání - RVP Název ŠVP Kód Dopravní prostředky silniční doprava M/0 Mechanik elektrotechnik mechanik elektronik 26-4 L/0 Ke vzdělání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všichni uchazeči o studium musí mít potvrzenou přihlášku ke studiu od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Stránka 27 z 80

28 Uchazeči budou zařazeni do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura (řádný termín se koná 5. dubna 205) Přijímací řízení do. ročníku SŠ kritéria přijetí Ředitelka školy stanovila v souladu s 60 zákona 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 67/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria přijímacího řízení: Rozhodující kritéria přijetí: Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů pro vytvoření alespoň jedné třídy (skupiny ve spojené třídě). Přijatí do předpokládaného počtu přijímaných žáků budou ti žáci (uchazeči), kteří lépe vyhovují kritériím přijímacího řízení.. Průměrný prospěch ze základní školy: průměr ze všech povinných předmětů z. a 2. pololetí 8. třídy a. pololetí 9. třídy - Studijní průměr do,5 50 bodů - Studijní průměr do,7 40 bodů - Studijní průměr do 2,0 30 bodů - Studijní průměr do 2,2 20 bodů - Studijní průměr od 2,2 0 bodů 2. Výsledné známky ze sledovaných předmětů: český jazyk cizí jazyk matematika fyzika stupeň prospěchu výborný 5 bodů chvalitebný 4 body dobrý 2 body dostatečný 0 bodů 3. Výsledky pilotního ověřování MAT a ČJL Účast uchazeče v pilotním ověřování organizace přijímacího řízení Test: Český jazyk a literatura za každý získaný bod do součtu výsledků uvedených kritérií Test: Matematika do součtu výsledků uvedených kritérií Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků uvedených kritérií. 50 bodů 0,5 bodu 0,5 bodu Doplňková kritéria: V případě dosažení shodného celkového pořadí rozhoduje lepší průměrný prospěch za. pol. posledního ročníku ze školy, je-li opět shodný, rozhoduje prospěch z matematiky a fyziky za. pol. posledního ročníku. Kritéria nesplňuje žák nebo uchazeč, který má za. pol. 9. třídy z některého povinného předmětu stupeň nedostatečný. Stránka 28 z 80

29 b.) Podmínky pro přijímání ke vzdělávání studijní obory vzdělávání nástavbová studia Obor vzdělávání - RVP Název ŠVP Kód Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika 26 4 L/52 Provozní technika Provozní technika L/5 Všichni uchazeči o studium musí mít potvrzenou přihlášku ke studiu od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu Přijímací řízení do. ročníku SŠ kritéria přijetí Ředitelka školy stanovila v souladu s 60 zákona 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 67/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria přijímacího řízení: Rozhodující kritéria přijetí: Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů pro vytvoření alespoň jedné třídy (skupiny ve spojené třídě). Přijatí do předpokládaného počtu přijímaných žáků budou ti žáci (uchazeči), kteří lépe vyhovují kritériím přijímacího řízení.. Průměrný prospěch ze střední školy učebního oboru: průměr ze všech povinných předmětů z. a 2. ročníku (2. pol.) a. pol. 3. ročníku 2. Výsledné známky ze sledovaných předmětů: český jazyk cizí jazyk matematika fyzika stupeň prospěchu: výborný chvalitebný dobrý dostatečný Na základě těchto dat bude stanoveno pořadí. 5 bodů 4 body 2 body 0 bodů Doplňková kritéria: V případě dosažení shodného celkového pořadí rozhoduje lepší průměrný prospěch za. pol. posledního ročníku ze školy, je-li opět shodný, rozhoduje prospěch z českého jazyku a literatury, cizího jazyku a matematiky. Kritéria nesplňuje žák nebo uchazeč, který nemá ukončen obor vzdělávání závěrečnou zkouškou. Pořadí uchazečů o studium se určí na základě uvedených kritérií přijímacího řízení. Stránka 29 z 80

30 c.) Podmínky pro přijímání ke vzdělávání učební obory vzdělávání. Obor vzdělávání - RVP Název ŠVP Kód Autoelektrikář autoelektrikář H/0 Strojní mechanik zámečník 23 5 H/0 Mechanik opravář motorových vozidel automechanik H/0 Elektromechanik pro zařízení a přístroje mechanik elektronických H/0 zařízení Elektrikář elektrikář 26 5 H/0 Karosář karosář H/02 Všichni uchazeči o studium musí mít potvrzenou přihlášku ke studiu od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu Přijímací řízení do. ročníku SŠ kritéria přijetí Ředitelka školy stanovila v souladu s 60 zákona 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 67/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria přijímacího řízení: Rozhodující kritéria přijetí: Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů pro vytvoření alespoň jedné třídy (skupiny ve spojené třídě). Přijatí do předpokládaného počtu přijímaných žáků budou ti žáci (uchazeči), kteří lépe vyhovují kritériím přijímacího řízení.. Průměrný prospěch ze základní školy: průměr ze všech povinných předmětů z 2. pololetí 8. třídy a. pololetí 9. třídy 2. Výsledné známky ze sledovaných předmětů: český jazyk matematika fyzika stupeň prospěchu: výborný 5 bodů chvalitebný 4 body dobrý 2 body dostatečný 0 bodů Na základě těchto dat bude stanoveno pořadí Doplňková kritéria: V případě dosažení shodného celkového pořadí rozhoduje lepší průměrný prospěch za.pol. posledního ročníku ze školy, je-li opět shodný, rozhoduje prospěch z matematiky a fyziky za.pol. posledního ročníku. Pořadí uchazečů o studium se určí na základě uvedených kritérií přijímacího řízení. Stránka 30 z 80

31 d.) Podmínky pro přijímání ke vzdělávání učební obory vzdělávání DÁLKOVÉ STUDIUM Obor vzdělání Název ŠVP Kód Elektrikář elektrikář H/0 Všichni uchazeči o studium musí mít potvrzenou přihlášku ke studiu od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a kopii maturitního vysvědčení. Všichni uchazeči musí k přihlášce doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud doloží maturitní vysvědčení nástavbového studia, uchazeč připojí i kopii výučního listu. Přijímací řízení na dálkové studium - kritéria přijetí Ředitelka školy stanovila v souladu s 60 zákona 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 67/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria přijímacího řízení: Rozhodující kritéria přijetí: Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů pro vytvoření alespoň jedné třídy. Přijatí do předpokládaného počtu přijímaných žáků budou ti uchazeči, kteří jsou absolventy studijních oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků podle těchto kritérií: - znalost uchazečů vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělání (maturitní vysvědčení): studijní průměr do,5 50 bodů studijní průměr do 2,0 40 bodů studijní průměr do 2,2 30 bodů studijní průměr do 2,5 20 bodů studijní průměr do 3,0 0 bodů studijní průměr od 3,0 0 bodů Stránka 3 z 80

32 - předchozí vzdělání v oborech: 6 Ekologie a ochrana životního prostředí 0 bodů Technická chemie a chemie silikátů 29 Potravinářství a potravinářská chemie 3 Textilní výroba a oděvnictví Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování platů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 4 Zemědělství a lesnictví 43 Veterinářství a veterinární prevence 53 Zdravotnictví 63 Ekonomika a administrativa 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 66 Obchod 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 69 Osobní a provozní služby 72 Publicistika, knihovnictví a informatika 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 82 Umění a užité umění 2 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 20 bodů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 37 Doprava a spoje 78 Obecně odborná příprava (lyceum) 8 Informatické obory 30 bodů 79 Obecné vzdělávání (Gymnaziální) 39 Speciální a interdisciplinární obory 40 bodů 23 Strojírenství a strojírenská výroba 50 bodů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika pokud byl uchazeč přijatý ke studiu již dříve a ke studiu nenastoupil nebo studium nedokončil -50 bodů Stránka 32 z 80

33 přihlášených přijatých přihlášených přijatých podaných kladně vyřízených Počet tříd I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 205/206 podle oborů vzdělání (k ). kolo Další kola Odvolání - počet počet počet Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 264L/0 mechanik elektrotechnik M/0 dopravní prostředky L/52 provozní elektrotechnika , L/5 provozní technika ,58 264L/506 provozní elektrotechnika L/503 dopravní provoz Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 2652H/0 elektromechanik pro SaP H/0 elektrikář ,4 2368H/0 mechanik opravář SMV , H/0 autoelektrikář H/02 karosář ,8 235H/0 strojní mechanik ,96 Celkem II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 205/206 podle oborů vzdělání (stav k ). kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru poda- kladně tříd FV přihl. přij. přihl. přij. 2 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x 265H/0 Elektrikář DK Celkem x 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Stránka 33 z 80

34 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Studenti celkem 0 Prospěli 0 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 84 Prospěli s vyznamenáním Prospěli 78 Neprospěli 5 - z toho opakující ročník 2 Průměrný prospěch žáků 2,709 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 06,60/0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 65 Prospěli s vyznamenáním 3 Prospěli 44 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,75 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 44,35/2,32 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Žáci celkem 0 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 0 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 0 Stránka 34 z 80

35 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: 26-4-L/0 Mechanik elektrotechnik L/52 Provozní elektrotechnika L/5 Provozní technika 2 0 Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/0 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Autoelektrikář H/02 Karosář H/0 Strojní mechanik H/0 Elektrikář (denní) H/0 Elektrikář (dálkové) Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SŠ studijní obory SŠ tříleté učební obory Ve školním roce 204/5 bylo uděleno 9 podmíněné vyloučení a to za hrubé nebo opakované porušení školního řádu. Důvod byla neomluvená absence. Dále bylo uděleno 5 důtek ŘŠ, důvodem bylo nevhodné chování, neomluvená absence. V průběhu školního roku 204/205 zanechalo studia: na vlastní žádost 0 žáků, za neomluvenou absenci žák, za nedocházení do školy žák a za neprospěch žák. Celkem zanechalo studia 3 žáků. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu SŠ studijní obory II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Podali přihlášku do Podali přihlášku na jiný typ Počet absolventů celkem nástavbového studia střední školy Stránka 35 z 80

36 0. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Počet absolventů Kód a název oboru škol. rok 204/205 Z nich počet nezaměstnaných duben H/0 Autoelektrikář H/0 Mechanik opravář motorových vozidel H/0 Elektrikář 2 2 Celkem Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině Minimálně maximálně průměr anglický německý ,5 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí učitelů mluvčí celkem Odborná částečná žádná anglický německý Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách. Žáci pokračují v tom jazyku, který měli na ZŠ, u nástavbových studií v jazyku, který měli na SOU. Žáků, kteří pokračují v německém jazyku je obvykle málo, proto je skupina složená z více tříd. Všechny učitelky cizích jazyků jsou kvalifikované jako hodnotitelky ústních maturitních zkoušek. 2. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Hodnocení plnění plánu ICT za školní rok 204/5 V průběhu školního roku 204/5 se dařilo udržovat počítače v učebnách ve funkčním stavu. Na všech počítačích v učebnách je nainstalován operační systém Win7 a všechny počítače v počítačových učebnách a kabinetech jsou propojeny v počítačové síti a připojeny k internetu. Připojení školy k internetu WiFi je rychlostí 0 Mb/s od firmy WIFCOM. Stejné připojení mají též dílny ve SVAKu i BESTu. V domově mládeže je WiFi síť přístupná všem ubytovaným žákům. V obou budovách školy funguje naše WiFi síť, která umožňuje připojení notebooků učitelů k internetu. Z kapacitních důvodů WIFI síť není přístupná žákům. Dále se postoupilo ve vytváření podmínek pro využívání ICT technologií učiteli. Všechny kabinety jsou vybaveny výpočetní technikou a připojením k internetu. Všichni vyučující mají přístup na školní server a do Bakalářů. Byla zprovozněna elektronická žákovská knížka. Učitelé zapisují průběžnou klasifikaci do Bakalářů. Rodičům i žákům je prostřednictvím školních webových stránek a individuálních hesel umožněno sledovat průběžně výsledky svých dětí. Pro školní rok 205/6 se připravuje spuštění elektronické třídní knihy. Licence byla zaloupena již v druhém pololetí šk. roku Stránka 36 z 80

37 203/5 a je k dispozici učitelům pro nácvik zápisu vyučovaných hodin a zápis absence žáků. Spuštění je připraveno od V rámci projektu byly všechny učebny vybaveny počítačem, stabilním dataprojektorem a pevným připojením k internetu, aby vyučující mohli využívat moderní technologie v hodinách. Vyučující v rámci projektu zpracovali DUMy, které jsou využívány ve výuce. Zpracované DUMy jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Počet interaktivních tabulí se nezvýšil, na úseku TV jsou 2, na úseku OV jsou rovněž 2. Je třeba zvýšit jejich využívání ke zkvalitnění výuky a ke zvýšení aktivity žáků. Byla obnovena licence pro 00 počítačů antivirového programu AVG. Škola ukončila zapojení do programu MSDN AA. Pro zkvalitnění a modernizaci výuky se škola zapojila do programu Microsoftu OVS ES, který umožňuje licencování MS Office v aktuální verzi pro všechny počítače školy a zaměstnanců školy. Ve spolupráci s vedením školy je třeba postupně dovybavovat školu odpovídající technikou a zvýšit využívání ICT pro přípravu a práci vyučujících. Rezervy jsou stále ve využití ICT ve vlastní výuce ve třídě. Je třeba dále pokračovat s legalizací softwaru, modernizací hardware a zejména zvýšit využití ICT technologií učiteli ve výuce. 3. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/ přepočtený nepedagogických fyzický/ přepočtený pedagogických fyzický/ přepočtený pedagogických interních/ externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 50/45,9 4/4 35/3,9 35/0 4,9 7,2 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Nad 60 Z toho Průměrn Do 30 let pracovníků let let let let důchodci ý věk Celkem , z toho žen ,3 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. Pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 0 let do 20 let do 30 let více než 30 let Stránka 37 z 80

38 Integrovaná střední škola technická Benešov, Černoleská organizační schéma 204 Jiří ředitelka Mgr. FIALOVÁ Jana sekretářka a personalistka FILIPOVÁ Kateřina ICT ŠOBÍŠEK Marek zástupce ředitelky Ing. VOŠICKÝ Antonín vedoucí ekonom. úseku Ing. FOUBÍKOVÁ Soňa Vedoucí vychovat ŽÁK František v.u.o.v. - elektroobory PTÁČEK František v.u.o.v. autoobory KUDRNA Ivan vedoucí svař. školy DVOŘÁK Jiří Učitelé VVP Učitelé OP mzdová účetní OTRADOVCOVÁ Eva vychovatelka ZÁKOSTELNÁ Alena u.o.v. elektrikář POVOLNÝ Josef u.o.v. - automechanik MARVAN Karel instruktor sváření TŮMA Josef učitel Mgr. PETRÁNEK Jiří učitel Mgr. HUMEŠ Zdeněk finanční účetní HAŠKOVÁ Miloslava vychovatelka ZDOBINSKÁ Ilona u.o.v. - elektrikář CÍSAŘ Tomáš u.o.v. - automechanik SAHULA Josef učitel PhDr. KARTUSOVÁ Jitka učitel Ing. BAMBAS Jaroslav provoz. hospodářka URŠICOVÁ Helena u.o.v. - elektronik DŘÍZAL Jiří u.o.v. - autoelektrikářk BĚLKA Josef učitel Mgr. ŽÁKOVÁ Miloslava učitel ČELIKOVSKÝ Jiří školník, energetik VÁVRA Tomáš u.o.v. - elektronik ŠOBÍŠEK Marek u.o.v. - klempíř SOUKUP Pavel učitel Mgr. KUNEŠOVÁ Milena učitel Ing. KUMŠTA František údržba FLORIÁN PAVEL.u.o.v. rukodíl. obory JIRÁK Zdeněk u.o.v. - atomechanik VACEK Lukáš učitel Mgr. HEGEROVÁ Eva učitel ŘÍHA Luděk úklid FRAŇKOVÁ Božena u.o.v. - elektrikář BUDIL Zdeněk učitel Bc. HOVORKA Tomáš učiitel DUDÍK Miroslav úklid ZEMANOVÁ Anděla učitel KONDÁŠ Ali úklid KUČEROVÁ Jitka učitel Mgr. ŘEHOŘOVÁ Kateřina úklid KUTIŠOVÁ Zdeňka učitel Ing. SKLENIČKOVÁ Inessa úklid ČERVOVÁ Miroslava učitel Mgr. BERANOVÁ Milena učitel Ing. PROCHÁZK Miloslav l Ing. PROCHÁZKA Miloslav učitel Mgr. KŘÍŽKOVÁ Gita Stránka 38 z 80

39 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k ) a) teoretické vyučování Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělávání Anglický jazyk Automatizace 7 0 Automobily 5 5 Bezpečnost provozu 2 0 Biologie a ekologie 3 3 Český jazyk 3 3 Číslicová technika 6 0 Dějepis 0 0 Diagnostika a opravárenství 3 3 Ekonomika 9 9 Ekonomika řízení 4 4 Elektrická měření 4 0 Elektrické stroje a přístroje 5,5 Elektronické měření,5,5 Elektronika 5,5 4,5 Elektropříslušenství 2 2 Elektrotechnická měření 9,5 4,5 Elektrotechnika a elektronika 3 3 Elektrotechnologie 2 Fyzika 3 4 Chemie 2 2 IKT 9 9 Karosérie Kontrola a měření 4 4 Montáže,údržba,opravy a pr. 3 Matematika Německý jazyk 5 5 Opravárenství a diagnostika 5 5 Optoelektronika 2 2 Pracovní stroje a jejich součásti Provozní technika 2 2 Řízení motorových vozidel 3 3 Strojírenská technologie 9 9 Strojnictví 5 5 Společenské vědy 6 6 Technická dokumentace 6 6 Technologie 0 Tělesná výchova 9 0 Účetnictví 3 3 Stránka 39 z 80

40 Umění,literatura a kultura 0 0 Umění a literatura 6 6 Užití elektrické energie 3 3 Výroba a rozvod elektrické energie 4 2 Základy elektrotechniky,5 8 Základy práva Celkem 324,5 (tj. 00%) 243,5 (tj. 75,0%) Ve školním roce 204/5 nastoupil nový učitel a učitel odešel. Bylo také třeba přijmout učitele po dobu nemoci učitele elektro (4 měsíce) b) praktické vyučování Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Mechanik elektronik 33,5 33,5 Elektrikář Autoelektrikář Mechanik opravář mot. vozidel 7,5 82,5 Karosář 7,5 7,5 Strojní mechanik Celkem 403,5 (tj. 00%) 368,5 (tj. 9,3%) Ve školním roce 204/5 odešel učitel odborného výcviku 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Přehled za školní rok V souladu s 24 odst. 4 písm. b) a odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 37/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, s 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí vyhlášky a vyhlášky č. 6/2005 Sb., o organizaci školního roku stanovuji tento plán dalšího vzdělávání učitelů teoretického vyučování v ISŠT Benešov (jako součást plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ISŠT Benešov) takto: A) Hlavní cíle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen vzdělávání): a) zvládnutí aplikace ŠVP do výuky, b) prohlubování znalostí a dovedností v pedagogických, psychologických a sociálních aspektech pedagogické práce, c) zavádění informačních technologií do výuky, d) orientace pedagogů v grantové problematice, e) rozvíjení znalostí v oblasti BOZP, PO a školské legislativy. B) Způsoby, kterými bylo vzdělávání realizováno: a) hromadné nebo skupinové školení na pracovišti školy pomocí interních pracovníků nebo externího lektora, b) akreditované kurzy vzdělávacích institucí, c) samostudium (studijní volno). Stránka 40 z 80

41 Ředitelka školy určuje pedagogickým pracovníkům čerpání volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia zpravidla na dobu a) podzimních, vánočních, pololetních, jarních nebo velikonočních prázdnin, b) přerušení nebo omezení provozu školy, nebo c) kdy se ve škole z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova a vzdělávání. C) Organizace dalšího vzdělávání: S ohledem na rozpočtové možnosti školy výběr a způsob jednotlivých aktivit podléhal následujícím kritériím v uvedeném pořadí: ) soulad s hlavním cílem vzdělávání 2) finanční náročnost akce 3) provozní možnosti školy Metodický pokyn k zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců stanovil postup, kterým se upravuje realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. D) Specifikace vzdělávacích aktivit pro školní rok 204/205: školení v programu Bakalář třídní učitelé, učitelé školení zaměřené na hodnocení a klasifikaci studium zaměřené na dokončení požadovaného vzdělání studium pedagogické způsobilosti Další vzdělávací aktivity vyplynuly z iniciativy předmětových komisí. Na vzdělávací akci byli zaměstnanci A) vysíláni z iniciativy zaměstnavatele B) vysíláni zaměstnavatelem z vlastní iniciativy C) uvolněni z vlastní iniciativy Příloha: : Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úseku teoretického a praktického vyučování Datum Název akce Místo konaní Učitel Poznámka Čistá mobilita Vysoké Mýto Sv. válka Benešov světová válka a cesta ke vzniku ČSR Exkurze na odborných pracovištích a stáž na zahraniční školy Benešov - ISŠT Let. Kunovice Bratislava světová válka Benešov Lukáš Vacek Jaroslav Bambas Pavel Soukup Jitka Kartusová, M. Žáková Jitka Kartusová M. Žáková Tomáš Hovorka Zdeněk Budil M. Žáková Jitka Kartusová Roadshow Praha 4 Jiří Petránek Jak učit právo na SŠ ZŠ Praha Smíchov Jak učit ZAP na SŠ Praha Mgr. Kateřina Řehořová Mgr. Kateřina Řehořová IQ Industry Rozšiřující kurz Stránka 4 z 80

42 Právní zajištění, řešení konfliktů ve škole Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky SŠ KÚ Praha NIDV, Praha M. Žáková Jitka Kartusová Mgr. Kateřina Řehořová How to plan a good lesson? Benešov Gita Křížková Seminář k MS Excel 203 SSPŠ, Praha Školení Mladá Boleslav Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP Webinář Základy práce se sestavami Didaktika slohové výuky / Jak vybírat téma pro sloh NIDV, Praha Virtuální učebna Benešov, ISŠT Jiří Petránek Mgr. Kateřina Řehořová Mgr. Humeš Ing. Vošický I. Kudrna L. Vacek Ing. Vošický Ing. Vošický Jitka Kartusová M. Žáková SPV, TU, VP Měření emisí Ing. Vošický 2x auto Školení Praha Mgr. Humeš Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře NIDV, Praha Školení BOZP a PO Praha Jiří Petránek M. Žáková J. Kartusová Školení CO Benešov Všichni učitelé Školení u8 Všichni učitelé Seminář o Karierním systému Konzultační prezenční seminář pro školní maturitní komisaře Praha 3 Praha Školení InspIS ŠVP Praha Mgr. Petránek Mgr. Kateřina Řehořová J. Fialová Ing. Vošický Školení Praha Mgr. Řehořová Mgr. Gita Křížková Intenzivní kurz anglického jazyka v Anglii Richard language college Bournemount, Anglie Získané osvědčení Erasmus + Stránka 42 z 80

43 Přehled dlouhodobého dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Učitel Název DVPP školící firma Poznámka L. Vacek Studium pedagog. způsobilosti Bc. Ali Kondáš Mgr. Gita Křížková Mgr. Gita Křížková Specializace v pedagogice Doplňující studium anglického jazyka Vzdělávací institut Středočeského kraje Univerzita Karlova, Praha Vzdělávací institut Středočeského kraje Studium pedagogiky Bc. 3. ročník DVPP Kurz Come Share the World Jazyková škola TANDEM DVPP DVPP vedoucí pracovníci (vedení školy) Vzdělávání vedoucích pracovníků pro školní rok Vzdělávací akce Organizátor Rok Účastník akce Odborná příprava managementu škol a školských zařízení KEŠ 205 VeÚ v oblasti finanční na školní rok 205/206 Dotace EU pro školy období 204/205 Seminaria 205 VeÚ Majetek školské PO a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s nimi PARIS 205 VeÚ Hospodaření s hotovostí a náležitostí úředních dokladů KEŠ 204 VeÚ Praxí ke kvalitě Kokořín 204 ZŘŠ Pedagog mezi paragrafy COMENIA 205 ZŘŠ Inovace ve Škoda auto VISK 205 ZŘŠ Účetnictví PO novinky, aktuality a příklady z praxe VISK 204 VeÚ Veřejné zakázky elektronickou cestou SENBIO 204 ŘŠ a VeÚ Aplikace pracovního práva ve školství ALIAVES 204 ŘŠ Školská legislativa aktuální změny VISK 204 ŘŠ Správní řízení AVDO 205 ŘŠ Rozhodování Ř ve Správním řízení AVDO 205 ŘŠ Partnerství, legislativa, tvorba sítí a příklady dobré praxe VISK 205 ŘŠ Školská legislativní novelizace Školského zákona VISK 205 ŘŠ Nová školská legislativa a podpora OV VISK 205 ŘŠ Stránka 43 z 80

44 5. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěž odborných dovedností - Automechanik Junior 205 Stejně jako minulý rok, i letos se vítězem soutěže Automechanik Junior stal student Integrované střední školy technické v Benešově. Tentokrát nám ovšem neunikla ani druhá příčka. Krajské kolo odborné soutěže Automechanik Junior 205 se konalo ve dnech 26. a na ISŠT v Benešově. Zúčastnilo se devět středních škol ze Středočeského kraje, které vybraly jednoho nebo dva soutěžící, oboru mechanik opravář motorových vozidel. Tentokrát bylo klání časově náročnější, ve čtvrtek prokázali mladí automechanici své teoretické znalosti v testu se 50 otázkami. Po skončení testu bylo na soutěžících vidět velké napětí. Všichni čekali na výsledky a následné umístění po prvním kole. Ve večerních hodinách se všichni přesunuli do blízkého S-centra, kde se družstva žáků a pedagogů utkala na bowlingových drahách, které přineslo částečné uvolnění atmosféry a odlehčení po náročném dni. Páteční pokračování soutěže bylo zaměřeno na praktické znalosti a dovednosti. Žáci ve druhém kole poznávali jednotlivé automobilové součástky a sestavy dílů. Třetí, nejnáročnější část na mladé automechaniky teprve čekala. Největší důraz byl kladen na vlastní praxi, opravy a seřizování automobilů. Nejmodernějším diagnostickým zařízením vyhledávali zinscenované závady elektroniky. Kontrolovaly a opětovně nastavovali základní funkce řídících jednotek. Na osmi perfektně připravených pracovištích dohlíželi na hladký a férový průběh soutěže dvojce rozhodčích, vše kontroloval hlavní rozhodčí pan Vladimír Antoním z Nymburka. Na první příčce se umístil student ISŠT Benešov Jaromír Bílek se skóre 472 bodů, druhé místo patřilo rovněž domácí škole, Vojtěcha Černého dělil od vítězství jediný bod. Jako třetí se umístil Pavel Fidrmuc, žák SOŠ a SOU Nymburk. Gratulujeme! Ředitelka školy Mgr. Jana Fialová v závěrečném proslovu poděkovala za fair play všem soutěžícím i rozhodčím. Taktéž poděkovala zúčastněným školám a firmám Auto Vaso Benešov, Verold s.r.o. Benešov, Autoopravna Karel Marvan za sponzorské dary. Mám velkou radost z dvojnásobného úspěchu našich žáků v krajské soutěži. Děkuji učitelům odborného výcviku za přípravu soutěže a její bezchybný průběh. Jsem ráda, že titul i putovní cena opět zůstává další rok v Benešově, okomentovala úspěch naší školy paní ředitelka. Celostátní kolo soutěže Automechanik Junior 205 se uskutečnilo. až v Service Training Center Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Středočeský kraj zastupoval Vojtěch Černý z ISŠT Benešov a Pavel Fidrmuc ze SOŠ a SOU Nymburk. Náš žák obsadil 5. místo. Stránka 44 z 80

45 Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v celostátním kole. Energie budoucnost lidstva- beseda Mají všichni lidé stejné právo na energii? Může nedostatek energetických zdrojů ohrozit mír na světě? I na takové nelehké otázky se snažili najít odpověď žáci benešovské Integrované střední školy technické při besedě Energie budoucnost s mluvčím jaderné elektrárny Temelín ing. Markem Svitákem. Mluvilo se samozřejmě také o Temelíně, například o tom, jak je zajištěna bezpečnost elektrárny. Žáci se kromě jiného dozvěděli o přednostech a záporech všech ostatních zdrojů energie. Možnosti fotovoltaických elektráren si například mohli sami vyzkoušet na malém slunečním panelu spojeném s elektromotorem, o radioaktivitě všech věcí v našem okolí se přesvědčili při předvádění profesionálního dozimetru. Smyslem těchto besed není přesvědčovat mladé lidi o tom, z čeho a jak bychom měli vyrábět elektřinu, ale inspirovat je k vlastnímu přemýšlení o těchto otázkách. Především o tom, jaké zdroje energie má lidstvo k dispozici a jaká je cena za jejich využívání nebo naopak odmítnutí. Zda a jaké máme možnosti volby a za jakých podmínek jsme či nejsme konkrétní zdroje i s jejich nevýhodami ochotni akceptovat, říká Marek Sviták o osvětovém programu Energie budoucnost lidstva, kterého se v základních a středních školách v celé ČR zúčastnilo už víc než 85 tisíc mladých lidí. Beseda s mluvčím jaderné elektrárny Temelín zapadá do systému vzdělávání žáků ISŠT Benešov, kteří studují obory zaměřené na elektroniku a elektrotechniku. Zúčastnění využijí poznatky z této akce nejen při výuce odborných předmětů, ale i v dalších aktivitách, do kterých je škola zapojena. Jedná se zejména o projekty Enersol a Zelený most zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Stránka 45 z 80

46 Žákovský workshop projektu Zelený most Dne 26. listopadu 204 se v prostorách naší školy uskutečnil v pořadí již druhý žákovský workshop v 5leté době udržitelnosti projektu Zelený most CZ..07/..00/ Byly využity prostory tzv. Zelené učebny, která vznikla díky tomuto projektu. Žáci si v rámci workshopu vyslechli i zajímavou přednášku Ing. Šípa ze společnosti MAVEL. Tato se specializuje na výrobu malých vodních elektráren a dlouhodobě s naší školou v rámci výuky obnovitelných zdrojů energie spolupracuje. Středoškolský Corny Pohár 7. září 204 Jako již tradičně v tomto období proběhlo soutěžení středních škol benešovského okresu v atletice. Zahájení a nástup všech soutěžících bylo v 8:45 hod. V 9:00 hod. odstartovalo soupeření atletů v technických disciplínách - skok daleký, vrh koulí, skok vysoký - a v běžeckých disciplínách - běh na 00 m, běh na 400 m, běh na 500 m a štafeta na m. Ve skoku dalekém naši školu reprezentovali žáci Patrik Hrbek, Jiří Novák a Lukáš Pilc. Ve vrhu koulí nezklamal Roman Švestka výkonem,34 m. V silné konkurenci tak obsadil 7. místo. Poté následovaly naše disciplíny: běh na 400 m, skok vysoký a běh na 500 m. V běhu na 400 m Petr Hoch nedal časem 55,40 s soupeřům šanci a zvítězil s velikým náskokem. Svoji kvalitu potvrdil taktéž ve skoku vysokém výkonem 74 cm a obsadil tak 3. místo. V běhu na 500 m se blýskli Martin Filip - 2. místo s časem 5:0,07 - a Michal Kořínek - 3. místo s časem 5:02,0. Celkově je třeba konstatovat, že letošní Corny pohár pro nás nebyl tak zdařilý jako ročník 203, kdy naše škola vyhrála okresní kolo a postoupila do kola krajského. I tak ale musím pochválit naše reprezentanty za jejich výkony, díky kterým jsme obsadili celkové 4. místo. Jsem rád, že se objevili další adepti schopní obstát v atletických kláních. Stránka 46 z 80

47 9. ročník soutěže ve svařování "Zlatý pohár Linde" ve školním roce 204/205 Žák ISŠT Benešov na 2. místě mezinárodní soutěže Ve dnech se ve Frýdku-Místku konal 9. ročník mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol Zlatý pohár Linde. Po celostátním kole mezinárodní soutěže Automechanik Junior, kde Vojtěch Černý z Integrované střední školy technické, Benešov obsadil velmi cenné 5. místo, to byla další příležitost k prezentaci odborných dovedností žáků školy. V konkurenci 26 soutěžících ze 4 zemí světa (Čína, Ukrajina, Slovensko a Česko) zástupci ISŠT obstáli na výbornou. Martin Tingl obsadil v praktické části metody 3, tj. svařování plamenem, 5. místo, v části teoretické místo 6. Lukáš Froněk, který soutěžil v metodě 35, tj. svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou, byl v teoretické části 27., v části praktické svým výkonem dosáhl na obdivuhodné 2. místo; Lukáše překonal pouze soutěžící z Číny. Výjimečnému umístění odpovídá i věcná cena svařovací souprava s příslušenstvím v hodnotě Kč a reprezentační předměty pořadatelských firem, Města Frýdek-Místek i Moravskoslezského kraje. Oba soutěžící za své výkony zaslouží velkou gratulaci, vyučující svářečské školy ISŠT poděkování za vzornou přípravu žáků na soutěž. Zlatý pohár Linde je další z mnoha akcí, které svědčí o zájmu firem o kvalitní technicky vzdělaný dorost. Jsme rádi, že k jeho přípravě můžeme přispět. Stránka 47 z 80

48 ENERSOL ENERSOL 205 Projekt Enersol se zaměřením na vzdělávání učitelů a jejich žáků v tématech obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor a snižování emisí je na podnět zřizovatelů škol, MŽP a MŠMT realizován na středních školách ČR již od roku Letošní ročník byl již jedenáctý. Každoročně je ve všech našich krajích hodnoceno 250 až 350 projektů. Středočeský kraj se na těchto výsledcích podílí od druhého ročníku každoročním zapojením 0 3 škol, zpracováním a prezentací více než 40 projektů žáků a důstojným vystupováním našich reprezentantů na celostátní i mezinárodní úrovni (do projektu byly v minulých letech zapojeny školy ze Slovenska, Rakouska, Slovinska, Německa a Polska). Do letošního ročníku se přihlásilo 0 středočeských škol, z nich 8 se zapojilo do projektu aktivně zpracováním 42 projektů. Na krajské konferenci v Benešově 24. února 205 prezentovalo práce v kategorii ENERSOL A PRAXE 8 žáků, 4 žáci prezentovali své práce v kategorii ENERSOL A INOVACE a v kategorii ENERSOL A PROPAGACE měly zastoupení 2 projekty. Do celostátního kola postoupily z. kategorie projekty Jana Jíchy s názvem MVE Kamenný Přívoz", Magdalény Pechové Rozsviťte si odpadem", Oleksandra Dzyuly Dálkové odečty vody" a Martina Mátla Stirlingův motor". V kategorii Enersol a inovace postoupily dvě práce, a to Pasivní dům z ekopanelů" od Jakuba Paroubka a Rekuperace odpadní vody Nemocnice RS Benešov" od Terezy Veselé. A konečně v kategorii Enersol a propagace uspěl projekt s názvem Propagace programu Enersol pomocí Linkedin", jehož autorem je Ivo Strohschneider. Konference se konala pod záštitou hejtmana Středočeského kraje ing. Miloše Petery, který se také konference zúčastnil. Regionální centrum projektu Enersol zřízené při ISŠ technické v Benešově spolu s partnerskými školami reprezentovalo Středočeský kraj na celostátní konferenci a soutěžní přehlídce v Mohelnici 9. a 20. března 205 a na mezinárodní konferenci v Jihlavě 6. a 7. dubna 205. Stránka 48 z 80

49 Veronika Lebedová Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Tepelné čerpadlo vzduchvoda 2 Kristýna Fulínová Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Domy pro život ELK 3 Monika Ryčlová Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Bioplynová stanice DZV NOVA 4 Dominika Hanelová Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Bioplynová Načeradec stanice 5 Libor Hrubý Jan Pilát SOŠ a SOU Beroun Hlinky, Okružní 404, Beroun Hybrid 2 6 Martin Mátl SOŠ a SOU Vlašim, Zámek Stirlingův motor 7 Jakub Paroubek SOU Hluboš, Hluboš 78 Pasivní dům z ekopanelů 2 8 Vilém Hodouš SOU Luboš, Hluboš 78 Deska pro zdravé a ekologické bydlení 2 9 Oleksandr Dzyula ISŠT Benešov, Černoleská 997, Benešov Dálkové odečty vody (Smart Metering) 0 Magdaléna Pechová Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Rozsviťte si odpadem! Nikola Trmalová Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Úspora energie pomocí okenních fólií FUSION 2 Jan Jícha 3 Kristýna Jarešová 4 Kristýna Strnadová 5 Filip Fibír 6 Anna Janoušková 7 Hana Lahodová 8 Jiří Žofaj 9 Jan Strnad Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov MVE Kamenný Přívoz Návratnost investic do obnovy systému umělého osvětlení administrativní centrály VHS Benešov Vytápění objektu Elektromobily Možnosti vytápění Úspora v domácnosti Dálkové odečty 2 Vodní elektrárna Slapy Stránka 49 z 80

50 20 Magdaléna Pechová Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Rozsviťte si odpadem video 3 2 Michaela Štěpánková Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Motivační hra pro studenty DM Neveklov 3 22 Erik Eichler Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Enersol a Obchodní akademie Neveklov 3 23 Ivo Strohschneider Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Propagace programu Enersol pomocí Linkedin 3 24 Lucie Jará Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov Nedovolte, aby nás znečištěné ovzduší snědlo 3 25 Ondřej Hlinomaz SPŠ a VOŠ, Jana Palacha 840, Kladno Antihmota v Kladensku? 2 26 Jakub Nusek Vojtěch Vacek ISŠT Benešov, Černoleská 997, Benešov Malé vodní elektrárny 27 Kateřina Topolová Anna Dašková SOU stavební, Benešov, Jana Nohy 302 Návrh na plakát (billboard) 3 28 Alena Zemanová Dominika Kudrnová SOU stavební, Benešov, Jana Nohy 302 Sojka pořádnice 3 29 Yvona Hájková SOŠ a SOU Dubno, 26 0 Příbram Úspory energií v bydlení 30 Jan Větrovský SOŠ a SOU Dubno, 26 0 Příbram Hybridní pohon 2 3 Jiří Macoun SOŠ a SOU Dubno, 26 0 Příbram Solární Elektrárny 32 Martin Salfický SOŠ a SOU Dubno, 26 0 Příbram Solární Elektrárny 33 Markéta Kubáňová Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Skládané domečky 34 Tereza Veselá Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Rekuperace odpadní vody Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s Kateřina Kuželková 36 Nikola Vettersová 37 Karolína Fulínová 38 Jana Procházková Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Požáry Fotovoltaiky 2 Sluneční energie 2 Jak peče Benea HYT (hybridní tepelné čerpadlo) JE HIT Stránka 50 z 80

51 39 Monika Stibůrková 40 Dagmar Nachtigalová Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Výroba skutečného piva Ferdinand Malé vodní elektrárny 4 Iveta Kuklíková Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Elektrárna DLOUHÉ STŘÁNĚ SKUPINA ČEZ 42 Kateřina Čermáková Střední zdravotnická škola, Máchova 400, Benešov Solární systém pro přípravu teplé vody na rodinném domě Předmětové komise ve školním roce 204/205 Pedagogičtí pracovníci jsou zapojení v těchto metodických orgánech: Předmětová komise elektro Předmětová komise jazyků a společenských věd Předmětová komise strojírenských a autoopravárenských předmětů Předmětová komise tělesné výchovy Předmětová komise matematiky a fyziky Předmětová komise informačních a komunikačních Předmětová komise ekonomických předmětů Vyhodnocení práce EVVO ve školním roce 204/205 Koordinátorka EVVO pracovala ve školním roce dle schváleného plánu práce. Hlavní cíle EVVO byly stanoveny na počátku školního roku 204/5 a jsou to: - Třídění odpadů - Správné nakládání s nebezpečnými odpady - Enersol udržitelnost projektu Zelný most - Seminární práce žáků - Exkurze žáků Hodnocení: Třídění odpadů - působení na žáky i zaměstnance školy průběžně po celý rok - nově třídění bioodpadu Správné nakládání s nebezpečnými odpady - OVA průběžně po celý rok Stránka 5 z 80

52 Září Enersol 205 odborný seminář na podporu soutěže, přednáška byla uspořádaná v listopadu i pro ostatní střední školy Středočeského kraje Enersol konzultační činnost pro žáky školy, autory jednotlivých projektů, odevzdání zpracovaných projektů Enersol 205 krajská a celostátní konference organizace krajské přehlídky pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petery (únor) Enersol 205 účast na celostátní a mezinárodní soutěže, reprezentace družstva Středočeského kraje pod vedení ŘŠ ISŠT Benešov Zelený most pokračování činnosti průběžně dle plánu, seminární práce Zelený most prezentace žáků třídy NE a NT workshop žáků Zelený most workshop učitelů - Tábor Seminární práce obnovitelné zdroje energie třídy nástavbového studia Exkurze Mavel Benešov, Lipno Vyhodnocení plánu EVVO Exkurze a sportovní dny ve školním roce Název exkurze - místo Třída / třídy počet žáků Datum splnění Financování exkurze sportovního dne Středoškolský Corny pohár v atletice - Vlašim výběr žáků Poznávací zájezd Německo - Itálie výběr žáků hradí žáci + příspěvek SRPDŠ S-Centrum sportovní akce A2M, NT, E2K Exkurze Mavel N2S I. sk Stránka 52 z 80

53 Listopad Říjen Autoshow Praha A2M, A3K- I.sk dopravu hradí žáci + vstupné SRPDŠ Strojírenský veletrh Brno NE, NT, N2S dopravu hradí SRPDŠ + vstupné žáci Středoškolské hry - oblastní kolo v kopané - Benešov výběr žáků Středoškolské hry - okresní kolo v kopané Vlašim výběr žáků Středoškolské hry - plavecké závody středních škol Benešov výběr žáků Exkurze Wrigley E4K Dopravu hradí škola Exkurze do CAS Benešov - ŠMP AM, EL SRPŠ (500 Kč) Exkurze - Rychlá kola Lysá n/labem A3M, E2L- 2.sk., A2M, A3K-. a 2.sk dopravu hradí SRPDŠ + vstupné žáci Soutěž automechaniků Rychlá kola Lysá n/labem vybraní 2 žáci Doprava z prostředků ISŠT Vstupné hradí žáci Exkurze 20 let železnice Olbramovice Sedlčany A2M Benešov Archiv E2L Exkurze Pivovar Velké Popovice NE, NT, N2S dopravu hradí SRPDŠ + vstupné žáci Exkurze Národní technické muzeum Praha A3K, E3K dopravu hradí SRPDŠ + vstupné žáci Exkurze Strojírenský veletrh NE, NT, N2S Vstupné žáci Autobus SRPDŠ Stránka 53 z 80

54 Leden Prosinec Přednáška o energiích JET Temelín E2K, E3K, E4K, N2S, NE, NT ISŠT Seminář Enersol přednášky E4K, NE ISŠT Středoškolské hry oblastní kolo ve Futsalu Neveklov výběr žáků Exkurze For energo Praha E4K, NE dopravu hradí SRPDŠ + vstupné žáci Středoškolské hry oblastní kolo ve volejbalu Benešov výběr žáků Benešov Exkurze Jawa Divišov A2M.2.sk Přednáška Vodní elektrárny Mavel Benešov NE, E3K, E4K, N2S-.sk ISŠT Exkurze 20 let železnice Olbramovice Sedlčany A3M Benešov Exkurze 20 let železnice Olbramovice Sedlčany A3M Benešov Archiv - výstava A2M Benešov Školení Filtry pevných částic APM vybraní žáci A3M ISŠT IQ Industry Vánoční výstava E2L Benešov Středoškolské hry okresní kolo ve florbalu Neveklov výběr žáků Středoškolské hry oblastní kolo ve Futsalu Benešov výběr žáků Benešov Exkurze Advent v Drážďanech výběr žáků Vše hrazeno žáky Dům dětí a mládeže Benešov E4K Vstupenky - SRPDŠ Vánoční Praha, IMAX E4K Vánoční výstava A2M Benešov Vánoční výstava A3M Benešov Středoškolské hry - okresní kolo ve volejbalu - Vlašim výběr žáků Vlašim Stránka 54 z 80

55 Květen Duben Březen Únor Exkurze - Dražba Okresní soud Benešov N2S Benešov Muzeum umění E2L Středoškolské hry - okresní kolo v basketbalu - Benešov Exkurze TPCA Kolín výběr žáků AM, A2M Doprava SRPDŠ JET Temelín A2K, E2K Doprava SRPDŠ Soud N2S Benešov Exkurze Škoda auto Mladá Boleslav A2M, A3M Doprava SRPDŠ, vstupné hradí žáci Exkurze elektrárna Štěchovice E2K Doprava SRPDŠ Společnost EGU přístroje s vysokým napětím EL Vstupné z prostředků SRPDŠ Jarní průmyslový veletrh v Praze E3K Vstupné na veletrh zdarma Prohlídka města A3M Benešov Bitva A3M Výstava NE Benešov Výstava 70. let osvobození A3K Benešov Výstava NT Benešov Městská knihovna BN Benešov Návštěva TPCA Kolín a NZM Čáslav AM, NT, EL-AE, E2L- AE Vstupné - hradí žáci Doprava z SRDPŠ Stránka 55 z 80

56 Červen Výstava 70. let osvobození A2M Benešov Výstava E3K Benešov Výstava 70. let osvobození E2L Benešov Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav A2M Vstupné hradí žáci Doprava SRPDŠ Středoškolské hry v atletice - Vlašim Výběr žáků Vlašim Výstava E2L Benešov Regionální literatura A2M Spolupráce školy s jinými školami a institucemi Firmy, se kterými má ISŠT podepsanou partnerskou smlouvu : ALPLA Petrovice spol. s r. o. lisování plastických hmot - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru elektrikář APM Automotive s.r.o., Benešov - prodej náhradních dílů pro osobní, užitkové a nákladní automobily, školení, kvalifikační semináře, preventivně bezpečnostní akce. - Firma ve spolupráci s odbornými lektory pravidelně proškoluje naše učitele - Zajišťuje náhradní díly pro náš školní autoservis - Poskytuje sponzorské dary AB Brejla, Vlašim - prodej a servis vozů Škoda - Firma zajišťuje odborné stáže učitelů - Poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel Stránka 56 z 80

57 Auto FUČÍK, Vlašim - autoservis - Poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel AUTO Michálek, s.r.o., Benešov prodej a servis vozů Citroen - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel - Zajišťuje exkurze žáků Auto Vaso, Benešov prodej a servis motorových vozidel, prodej autodílů - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel Autoopravna Radek Drábek, Benešov - autoservis - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel Autoservis Jíša, Praha - autoservis - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel COMPRO, s.r.o., Benešov prodej a opravy IT, správa sítí - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik elektrotechnik -- ELMOZ CZECH s.r.o. Bystřice - komplexní služby v oblasti energetiky, elektroinstalací a oprav motorových vozidel - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru elektrikář, automechanik a autoelektrikář - Sponzoruje okresní a krajská kola soutěže ENERSOL Stránka 57 z 80

58 Elektroslužby NERAD, Benešov elektroinstalace v objektech, výroba elektrotechnických zařízení. - Firma spolupracuje se školou na různých stavebních akcích FORD Jaško, Benešov - prodej a servis vozů Ford - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel DBS SERVICE s.r.o. Benešov broušení a galvanické pokovení součástí - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru strojní mechanik - Zajišťuje exkurze pro žáky Hedvik s.r.o. Benešov návrh, montáž, servis elektroinstalací - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru elektrikář Hydrohrom, Strženec malé vodní elektrárny - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru elektrikář Chlazení NOVÁK, Olbramovice prodej a servis chladících zařízení - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel JAWA Divišov D-ANA s.r.o. výroba motocyklů - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel - Spolupracuje při náboru žáků Stránka 58 z 80

59 JAWA, a.s. Týnec nad Sázavou výroba motocyklů - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel - Spolupracuje při náboru žáků KEMPER, Poříčí n. Sáz. výroba filtrů na vzduchotechniku, svařovací technika - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru zámečník, elektrikář, provozní elektrotechnika a mechanik elektrotechnik - Poskytuje sponzorské dary - Zajišťuje exkurze žáků KORAD, Vlašim kovovýroba a svařování - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel WALTHERGLASS a.s., Sázava - výroba technického skla - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru strojní mechanik, elektrikář, mechanik elektronik - Sponzoruje okresní a krajská kola soutěže ENERSOL - Zajišťuje exkurze pro žáky MATRA Transport a.s., Benešov nákladní autodoprava, servis nákladních automobilů a kamionů - Firma zajišťuje praxi v servisu žákům oboru automechanik, autoelektrikář - Poskytuje sponzorské dary pro různé soutěže pořádané školou a při pořádání plesu - Zajišťuje odborníka z praxe do komise pro závěrečné zkoušky - Zajišťuje exkurze pro žáky - Poskytuje odborné konzultace v oblasti ŠVP - Spolupracuje při náboru žáků Stránka 59 z 80

60 MAVEL, a.s. Benešov výroba malých vodních turbín - Firma poskytuje škole sponzorské dary na krajské kolo soutěže ENERSOL - Poskytuje exkurze pro žáky, stáže pro pedagogické pracovníky - Spolupracuje při náboru žáků MD Elektronik, Divišov výroba kabelových propojek - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik elektrotechnik Progresmetal, Benešov strojírenská výroba - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel - Zajišťuje exkurze žáků SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o., Modletice u Prahy - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru autoelektrikář a mechanik opravář motorových vozidel - Zajišťuje exkurze pro žáky POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY a.s., provoz Sedlčany mlékárenská výroba - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru elektrikář - Zajišťuje exkurze pro žáky STROS, Sedlčany výroba a prodej stavebních výtahů - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru elektrikář T.P.C.A., Kolín výroba automobilů - Firma organizuje exkurze pro žáky i pedagogické pracovníky Stránka 60 z 80

61 TRW, Benešov výroba autoelektroniky - Firma poskytuje provozní praxe žáků oboru mechanik elektronik a provozní elektrotechnika - Poskytuje exkurze pro žáky a stáže pro pedagogické pracovníky - Poskytuje škole praktické učební pomůcky (autoelektronika) - Spolupracuje při náboru žáků VARES, MNICHOVICE a.s. výroba zemědělské, zahradní a komunální techniky a gastrotechniky - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru strojní mechanik Vega Tour, Praha autobusová doprava, prodej a servis autobusů - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru mechanik opravář motorových vozidel VEROLD, Benešov - servis a prodej vozů ŠKODA - Firma zajišťuje praxi žáků oboru automechanik, karosář a autoelektrikář - Poskytuje škole praktické učební pomůcky - Poskytuje škole sponzorské dary - Poskytuje odborné konzultace v oblasti ŠVP - Spolupracuje při náboru žáků VHS, a. s., Benešov - vodohospodářská společnost - Firma pronajímá škole prostory společnosti pro praktickou výuku autooborů - Poskytuje sponzorské dary Stránka 6 z 80

62 Viking Mašek, Vlašim výroba a servis balících strojů - Firma poskytuje praxi pro žáky oboru elektrikář - Zajišťuje exkurze žáků Výfuky Pařízek a syn, Benešov servis osobních vozů, prodej a distribuce autodílů - Firma zabezpečuje praxi žáků oboru automechanik - Poskytuje sponzorské dary - Zabezpečuje odborné kurzy pro pedagogické pracovníky školy - Poskytuje odborné konzultace v oblasti ŠVP - Spolupracuje při náboru žáků WRIGLEY CONFETIONS, kom. spol., Poříčí nad Sázavou - výroba cukrovinek potravinářská firma - Firma zabezpečuje odborné praxe žáků v oborech provozní elektrotechnika a mechanik elektronik. - Zajišťuje exkurze žáků Stránka 62 z 80

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno za školní rok 2009 / 2010 ( v souladu z 10 odst. 3 a 11 zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb. a v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 21) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 0 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3-24 3. SOUČÁSTI ŠKOLY 25 4. OBORY VZDĚLÁNÍ A ÚDAJE O ŽÁCÍCH 25-26 5. VZDĚLÁVÁN Í ŽÁKŮ SE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kunice 15.10.2014 Zpracovala: Ing. Lenka H a n z l o v á Strana 1 (celkem 44) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KUNICE 60 Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední zemědělská škola Čáslav Sadová 1234 286 01 Čáslav IZO: 600 007 278 IČO: 49 797 999 telefon: 327 312 631 fax: 327 312 637 e-mail: skola@szescaslav.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 16 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2016/2017 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno za školní rok 2008 / 2009 ( v souladu z 10 odst. 3 a 11 zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb. a v souladu

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Pro přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2010 2011

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2010 2011 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2010 2011 b ř ezen 2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2010 2011

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 IZO: 060370505 IČO: 25318390 OBSAH OBSAH... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105. Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105. Výroční zpráva Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2014/2015 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 3. Školy a školská

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje 0.1 Charakteristika školy Název ŠVP Provozní elektrotechnika - šk.rok 2013/14 Datum 26.6.2012 Název RVP Verze povolené úpravy 13/14 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky Matematika, jazyk český a fyzika -Jestliže u písemných přijímacích zkoušek SCIO získal méně než 26 bodů. Uchazeči

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 II. KOLO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 II. KOLO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 II. KOLO Ředitelka Gymnázia Palackého a Střední odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o., Palackého 1380/19, Přerov I Město, vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č.j. ČŠIK - 614/10-K. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č.j. ČŠIK - 614/10-K Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Husova 600, 362 21 Nejdek IČO:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8 Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Moravskoslezském i 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 71 553 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY ODĚVNÍHO A GRAFICKÉHO DESIGNU, ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Lysá nad Labem, Stržiště 475

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY ODĚVNÍHO A GRAFICKÉHO DESIGNU, ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Lysá nad Labem, Stržiště 475 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLY ODĚVNÍHO A GRAFICKÉHO DESIGNU, Lysá nad Labem, Stržiště 475 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Vzdělávací cíl: Vychovat kulturního a zvídavého člověka,

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední zemědělská škola, Klatovy, Nár. mučedníků 141 právní forma, zřizovatel příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2014/2015 VOŠ SPŠ OA ČÁSLAV Vyšší odborná škola, Střední průmyslová

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELKY ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELKY ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELKY ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Romana Tůmová V Městci Králové dne 13. 10. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Městec

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Strana 1 (celkem 59)

Strana 1 (celkem 59) Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace Františka Diepolta

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Výroční zpráva Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 za školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí, Dukla 313

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v kraji 9,6 % 1 a celkový počet dosahoval 26 039 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Oficiální

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ Platnost

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012/2013 VOŠ SPŠ OA ČÁSLAV Vyšší odborná škola, Střední průmyslová

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Moravské nám 681, 783 91 Uničov

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Normativní výpočet rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro rok 2014 zařízení kód zařazení název oboru výkony Np No počet ped. počet

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1539/09-P Název školy: Církevní gymnázium Plzeň Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 611 IČ: 40 527 867 Místo

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27 Krajský úřad Karlovarského kraje Příloha č. 6 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni dle oborů (denní forma

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Kritéria 1. kola

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Kritéria 1. kola Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Kritéria 1. kola 1. Všeobecná ustanovení Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon a s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Technologie procesů v energetice pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice. okresní pracoviště Jindřichův Hradec. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice. okresní pracoviště Jindřichův Hradec. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice okresní pracoviště Jindřichův Hradec Inspekční zpráva Střední odborné učiliště zemědělské Vrchlického 567/II, 379 01 Třeboň IZO: 107 830

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-267/09-L Název školy: Soukromá hotelová škola Hergesell spol. s r. o. Adresa: Na Žižkově 101/9, 460 06 Liberec 6 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680. 5. května 680, 432 01 Kadaň

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680. 5. května 680, 432 01 Kadaň Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680 5. května 680, 432 01 Kadaň Identifikátor školy: 600 010 350 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost.

Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost. Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost. 1 Příloha č. 2 Nejstarší dochované tablo školy. 2 Příloha č. 3 Tabulka o počtech zaměstnaných učňů od roku 1928 do roku 1932. 3 Příloha č.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2016/2017 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 1 Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2015-16

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2015-16 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2015-16 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, Plzeň, Karlovarská 99. Zpráva o činnosti organizace řízené Plzeňským krajem

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, Plzeň, Karlovarská 99. Zpráva o činnosti organizace řízené Plzeňským krajem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, Plzeň, Karlovarská 99 Zpráva o činnosti organizace řízené Plzeňským krajem za rok 2015 Zpráva o činnosti organizace Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne

Více

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095 IČO: 00069515 IZO ředitelství: 600007201. Kontakty

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095 IČO: 00069515 IZO ředitelství: 600007201. Kontakty VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75 Školní rok 2013-2014 Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75 Základní údaje o škole Název školy: Střední odborné

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více