NÁVOD K POUŽITÍ. Alpha Active 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ. Alpha Active 4"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ Alpha Active 4

2

3 (i)

4 (ii)

5 (iii)

6 (iv)

7 Alpha Active Alpha Active Alpha Active 4. Alpha Active 4 Alpha Active 4 Alpha Active 4 Alpha Active 4 1

8 Alpha Active Alpha Active 4 Snímatelný potah Bu ky Bu ky v hlavové ásti jsou ve st ídavém režimu neaktivní, proto je nelze použít k prevenci i lé b dekubit. Pravideln kontrolujte oblast hlavy klienta a v nujte pozornost p ípadným zm nám na pokožce hlavy. CPR funkce Sada trubic 2

9 Spodní potah náhradní matrace Alpha Active 4 3

10 Alpha Active 4 Alpha Active 4 Alpha Active 4 Alpha Active 4 Výše uvedené informace jsou pouze orienta ní a nem ly by nahradit klinický úsudek i zkušenosti. 1. Mezinárodní sm rnice pro prevenci a lé bu dekubit NPUAP/EPUAP

11 Dokon ení instalace matrace Alpha Active 4 Alpha Active 4 Alpha Active 4 Pokud lze l žko r zn polohovat (nap. snížit i zvýšit), p ipevn te matraci pouze k pohyblivým ástem rámu l žka. CPR jednotka musí být p ístupná po celou dobu. 5

12 Instalace erpadla Provoz systému 6

13 Min Kg Alpha Active 4 Tla ítko on/off Vypnutí alarmu P epína režimu Automatické zpevn ní P epína váhy klienta Kg Délka trvání cyklu Min 7

14 Indikátor nízkého tlaku Ukazatel údržby/poruchy erpadla Pro možné p í iny nízkého tlaku viz Odstra ování problém a stavy alarmu na stran 15. Indikátor výpadku proudu Výpadek proudu ovliv uje nastavení hmotnosti. Na trhu jsou následující dv varianty erpadla: 1. erpadlo se vrátí k p ednastavené hmotnosti klienta 125 kg (275 lb), jakmile bude obnoven p ívod proudu po provedení testu výpadku proudu nebo generátoru. 2. erpadlo se vrátí k poslední hmotnosti nastavené pe ovatelem, jakmile bude obnoven p ívod proudu po provedení testu výpadku proudu nebo generátoru. Abyste zjistili, jaké erpadlo používáte, p i provozu nastavte erpadlo na 20 kg (44 lb) a odpojte p ívod energie. Pokud se po zapnutí p ívodu energie erpadlo nastaví na 125 kg (275 lb), máte erpadlo typu 1, pokud se vrátí na 20 kg (44 lb), máte erpadlo typu 2. 8

15 Podrobný popis ovládacích prvk a indikátor erpadla naleznete v Ovládací prvky, alarmy a indikátory na stran 7. Alpha Active 4 9

16 Statický režim Stav výpadku proudu Odpojení sady trubic 10

17 P epravní režim Alpha Active 4 Alpha Active 4 Vypušt ní vzduchu z matrace Uskladn ní matrace 11

18 12

19 Alpha Active 4 Jak za ízení istit Chemická dezinfekce Tepelná dezinfekce 13

20 Alpha Active 4 Údržba Provád ní servisu Servisní období Alpha Active 4 Alpha Active 4 Obecná pé e, údržba a inspekce Alpha Active 4 Všeobecná pé e erpadlo Matrace 14

21 Alpha Active 4 15

22 Alpha Active 4 16

23 E (2008) + (2014) ANSI/AAMI ES (2005) +AMD (2012) i SN REF Pokud je erpadlo skladováno v podmínkách mimo rozsah provozních hodnot, nechte ho p ed použitím, aby se jeho teplota stabilizovala na normální hodnot. 17

24 ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE ALPHA ACTIVE 18

25 19

26 20

27 21

28 Poznámka: UT je st ídavé sí ové nap tí p ed aplikací zkušební úrovn. 22

29 23

30 24

31 AUSTRALIA Arjo Australia Pty Ltd 78, Forsyth Street O Connor AU-6163 Western Australia Tel: Free: Fax: BELGIQUE / BELGIË Arjo NV/SA Evenbroekveld 16 BE-9420 ERPE-MERE Tél/Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) BRASIL Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 Galpão - Lapa São Paulo SP Brasil CEP: Phone: CANADA Arjo Canada Inc. 90 Matheson Boulevard West Suite 300 CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3 Tel/Tél: Free: Institutional Free: Home Care Fax: ESKÁ REPUBLIKA Arjo Czech Republic s.r.o. Na Strzi 1702/ Praha Czech Republic Phone No: DANMARK Arjo A/S Vassingerødvej 52 DK-3540 LYNGE Tel: Fax: DEUTSCHLAND Arjo GmbH Peter-Sander-Strasse 10 DE MAINZ-KASTEL Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) ESPAÑA Arjo Ibérica S.L. Parque Empresarial Rivas Futura, C/Marie Curie 5 Edi cio Alfa Planta 6 o cina ES Rivas Vacia, MADRID Tel: Fax: FRANCE Arjo SAS 2 Avenue Alcide de Gasperi CS FR RONCQ CEDEX Tél: +33 (0) Fax: +33 (0) HONG KONG Arjo Hong Kong Limited Room , 4/F, Manhattan Centre, 8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG Tel: Fax: ITALIA Arjo Italia S.p.A. Via Giacomo Peroni IT ROMA Tel: +39 (0) Fax: +39 (0) MIDDLE EAST Arjo Middle East FZ-LLC Of ce 908, 9th Floor, HQ Building,North Tower, Dubai Science Park, Al Barsha South P.O Box 11488, Dubai, United Arab Emirates Direct Fax NEDERLAND Arjo BV Biezenwei MB TIEL Postbus HC TIEL Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) NEW ZEALAND Arjo Ltd 34 Vestey Drive Mount Wellington NZ-AUCKLAND 1060 Tel: +64 (0) Free Call: Fax: +64 (0) NORGE Arjo Norway AS Olaf Helsets vei 5 N-0694 OSLO Tel: Faks: ÖSTERREICH Arjo GmbH Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG A-1230 Wien Tel: Fax: POLSKA Arjo Polska Sp. z o.o. ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 PL KOMORNIKI (Pozna ) Tel: Fax: PORTUGAL Arjo em Portugal MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo) Rua Poeta Bocage n.º 2-2G PT Lisboa Tel: Fax: SUISSE / SCHWEIZ Arjo AG Fabrikstrasse 8 Postfach CH-4614 HÄGENDORF Tél/Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) SUOMI Arjo Scandinavia AB Riihitontuntie 7 C Espoo Finland Puh: Asiakaspalvelu. SVERIGE Arjo International HQ Hans Michelsensgatan 10 SE MALMÖ Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) UNITED KINGDOM Arjo UK and Ireland Houghton Hall Park Houghton Regis UK-DUNSTABLE LU5 5XF Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) USA Arjo Inc W Lake Street Suite 250 US-Addison, IL Tel: Free: Institutional Free: Home Care Fax: Address page - REV 24: 04/2019

32 At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan Malmö, Sweden CS

NCA 1000, 2000, 3000, 4000, 6000

NCA 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 NÁVOD K POUŽITÍ NCA 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 Nabíječka baterií nabíjeka baterií Návod k použití nabíjeku baterií Návod k použití Návodu k použití Návodu k použití Nabíjeka baterií Pée a preventivní

Více

Maxi Twin Scale NÁVOD K POUŽITÍ

Maxi Twin Scale NÁVOD K POUŽITÍ Maxi Twin Scale NÁVOD K POUŽITÍ 04.KT.03_5CZ Září 2014 0086...with people in mind Arjo Hospital Equipment AB 2009 Výrobky ArjoHuntleigh jsou patentovány, nebo přihlášeny k patentování. Patentové informace

Více

Nástěnná nabíječka. Návod k použití

Nástěnná nabíječka. Návod k použití Nástěnná nabíječka Návod k použití Únor 2014 Obsah Všeobecné informace...3 Předmluva...3 Servis a podpora...3 Informace o výrobci...3 Definice použité v tomto návodu:...3 Indikace k použití...3 Životnost...3

Více

Nabíječka baterií NDA 1200, 2200, 4200, 6200

Nabíječka baterií NDA 1200, 2200, 4200, 6200 Nabíječka baterií NDA 1200, 2200, 4200, 6200 NÁVOD K POUŽITÍ 04.ND.02_2CZ. Září 2014...with people in mind Zásady vnější úpravy a copyright a jsou obchodní značky patřící skupině společností ArjoHuntleigh.

Více

Alpha Active 4. Návod k pou ití. ...with people in mind CS_02 01/2018. Min

Alpha Active 4. Návod k pou ití. ...with people in mind CS_02 01/2018. Min Alpha Active 4 Návod k pou ití Min Kg 648936CS_02 01/2018...with people in mind VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST Před zapojením čerpadla zařízení do hlavní elektrické sítě si nejdříve pozorně přečtěte instalační

Více

Nabíječka baterií NCA 1000, 2000, 3000, 4000, 6000

Nabíječka baterií NCA 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 Nabíječka baterií NCA 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 NÁVOD K POUŽITÍ 04.NC.06_3CZ únor 2015...with people in mind Z důvodu ochrany před zraněním si před používáním produktu vždy přečtěte tento Návod k použití.

Více

Amigo. Návod k montáži a instalaci. ...with people in mind _CZ Rev F 05/2018

Amigo. Návod k montáži a instalaci. ...with people in mind _CZ Rev F 05/2018 Amigo Návod k montáži a instalaci 6001500302_CZ Rev F 05/2018...with people in mind Při objednávání náhradních dílů a při telefonických dotazech nebo v písemné korespondenci vždy uveďte model zařízení

Více

Váha CFA NÁVOD K POUŽITÍ

Váha CFA NÁVOD K POUŽITÍ Váha CFA1000-03 NÁVOD K POUŽITÍ 0086 04.CF.02_7CZ. Listopad 2014...with people in mind VAROVÁNÍ Z d vodu ochrany p ed zran ním si p ed používáním produktu vždy p e t te tento Návod k použití. P e tení

Více

Ninjo. Návod k použití. ...with people in mind _CS Rev G 01/2018

Ninjo. Návod k použití. ...with people in mind _CS Rev G 01/2018 Ninjo Návod k použití 6001313502_CS Rev G 01/2018...with people in mind Při objednávání náhradních dílů a při telefonických dotazech nebo v písemné korespondenci vždy uveďte model zařízení a sériové číslo:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CZ Rev 4 02/2018

NÁVOD K POUŽITÍ CZ Rev 4 02/2018 NÁVOD K POUŽITÍ 001-12325-CZ Rev 4 02/2018 Zásady vn jší úpravy a copyright a jsou ochranné známky náležející skupin spole ností Arjo. Arjo 2017. Naší zásadou je neustále se zlepšovat, ímž si vyhrazujeme

Více

MultiClean 04.BP.00_6CZ 03/ with people in mind

MultiClean 04.BP.00_6CZ 03/ with people in mind MultiClean Návod Instructions k použití for Use 04.BP.00_6CZ 03/2016...with people in mind Z důvodu ochrany před zraněním si před používáním produktu vždy přečtěte tento Návod k použití. Přečtení Návodu

Více

Váhy Maxi Sky. Návod k použití

Váhy Maxi Sky. Návod k použití Váhy Maxi Sky Návod k použití Leden 2014 Design, strategie a copyright a jsou obchodní známky náležející společnostem skupiny ArjoHuntleigh. ArjoHuntleigh 2012. Protože naší strategií je neustálé zlepšování,

Více

Tornado. Pokyny pro montáž a instalaci. ...with people in mind _CS Rev G 01/2018

Tornado. Pokyny pro montáž a instalaci. ...with people in mind _CS Rev G 01/2018 Tornado Pokyny pro montáž a instalaci 6001533102_CS Rev G 01/2018...with people in mind Při objednávání náhradních dílů a při telefonických dotazech nebo v písemné korespondenci vždy uveďte model zařízení

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

Tornado. Návod k použití. ...with people in mind _CS Rev F 01/2018

Tornado. Návod k použití. ...with people in mind _CS Rev F 01/2018 Tornado Návod k použití 6001314502_CS Rev F 01/2018...with people in mind Při objednávání náhradních dílů a při telefonických dotazech nebo v písemné korespondenci vždy uveďte model zařízení a sériové

Více

Vážicí zařízení (2016 -) Návod k použití. lb kg. ...with people in mind 04.CG.00_02CS 08/2016

Vážicí zařízení (2016 -) Návod k použití. lb kg. ...with people in mind 04.CG.00_02CS 08/2016 Vážicí zařízení (2016 -) Návod k použití lb kg L/H 04.CG.00_02CS 08/2016...with people in mind Předmluva...3 Určené použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Příprava...5 Výměna baterií...5 Přehled modelů vah

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

VÍCE INFORMACÍ. ML18 a ML20 Náhlavní souprava Bluetooth

VÍCE INFORMACÍ. ML18 a ML20 Náhlavní souprava Bluetooth VÍCE INFORMACÍ ML18 a ML20 Náhlavní souprava Bluetooth PODÍVEJTE SE DOBŘE TLAČÍTKO HOVORU Přijetí či ukončení hovoru (1 stisk) Opětovné vytočení hovoru (2 stisky) Spuštění hlasového vytáčení telefonu (stisk

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

On-line datový list S700 EXTRAKTIVNÍ ANALYZÁTORY PLYNŮ

On-line datový list S700 EXTRAKTIVNÍ ANALYZÁTORY PLYNŮ On-line datový list S7 S7 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T C US Objednací informace Typ Výrobek č. S7 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost L I G H T E Q U I P M E N T Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost Řada výkonných vibračních desek BOMAG BP je určena k hutnění zemin, zrnitých

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína INFORMACE PRO UŽIVATELE Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína Vaše dí - - Máte- - - Pokud s V : 1. Co je Rotarix a k 2. 3. Jak se Rotarix podává 4. 5 Jak Rotarix uchovávat 6. Další informace

Více

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. MCS300P HW Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

On-line datový list. DWS Pallet SYSTÉMY TRACK AND TRACE

On-line datový list. DWS Pallet SYSTÉMY TRACK AND TRACE On-line datový list DWS Pallet A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti MTBF Výluky Schopnost kalibrace Aplikace Výkon Rychlost osy měření Maximální velikost objektu Minimální

Více

On-line datový list. TR4-SDM03P TR4 Direct BEZDOTYKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ

On-line datový list. TR4-SDM03P TR4 Direct BEZDOTYKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ On-line datový list TR4-SDM03P TR4 Direct A B C D E F Technická data v detailu Vlastnosti Princip senzoru Objednací informace Počet bezpečných výstupů 2 Zajištěná zapínací vzdálenost S ao 15 mm Typ Výrobek

Více

Sprchové a dezinfek ní panely NÁVOD K POUŽITÍ

Sprchové a dezinfek ní panely NÁVOD K POUŽITÍ Sprchové a dezinfek ní panely NÁVOD K POUŽITÍ 0086 s04.bc.06_5cz. Leden 2015...with people in mind VAROVÁNÍ Z d vodu ochrany p ed zran ním si p ed používáním produktu vždy p e t te tento Návod k použití.

Více

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Výrobek č. M20SE-03140A222 Na vyžádání 1) Týká se instalace náhradního dílu: Tento přístroj typu 2 se smí podle

Více

STOKKE XPLORY. Summer Kit. User Guide. V STOKKE XPLORY Userguide Summer Kit Stokke Growing together.

STOKKE XPLORY. Summer Kit. User Guide. V STOKKE XPLORY Userguide Summer Kit Stokke Growing together. STOKKE XPLORY Summer Kit User Guide V1 181200 STOKKE XPLORY Userguide Summer Kit Stokke Growing together. List of contents: STOKKE XPLORY Summer Hood Summer Back Cover Summer Sail Parasol Summer Seat inlay

Více

Malý, ale výkonný. LineMicro REJSTŘÍK. Technologie 4-7. Konvekční elektrické pece 8-9 Technické detaily 10 Funkce 11

Malý, ale výkonný. LineMicro REJSTŘÍK. Technologie 4-7. Konvekční elektrické pece 8-9 Technické detaily 10 Funkce 11 LineMicro Česky 2 LineMicro Malý, ale výkonný. REJSTŘÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - DRY.Plus Protek.SAFE - Baking Essentials Konvekční elektrické pece 8-9 Technické detaily 10 Funkce 11 3 Technologie AIR.Plus

Více

On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPLOMĚRY

On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPLOMĚRY On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPOĚRY TEPOĚRY A B C E F H I J K N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL On-line datový list FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Moduly Způsob komunikace Bezpečnostně technické parametry Objednací

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

CASTline REIS - Roboty a systémy

CASTline REIS - Roboty a systémy CASTline REIS - Roboty a systémy Vedoucí postavení v integraci systémů TLAKOVÉ LITÍ CASTmaster - REIS univerzální roboty RV Rychlé, přesné, dokonalé a spolehlivé. Univerzálně použitelné pro všechny úkoly

Více

CARMINA & CARMINA BASIC

CARMINA & CARMINA BASIC CARMINA & CARMINA BASIC NÁVOD K POUŽITÍ 04.BL.00_4CS červenec 2017...with people in mind Z důvodu ochrany před zraněním si před používáním produktu vždy přečtěte tento Návod k použití a doprovodné dokumenty.

Více

PANTOLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum

PANTOLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum PANTOLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum - - - Musíte se poradit s po 2 týdnech. - Bez porady s - V 1. Co je PANTOLOC Control a k 2. 3. Jak se PANTOLOC Control používá 4. Možné nežádoucí

Více

On-line datový list. UE410-XU3T300 Flexi Classic BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

On-line datový list. UE410-XU3T300 Flexi Classic BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY On-line datový list UE410-XU3T300 Flexi Classic A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE410-XU3T300 6032472 další provedení přístroje a příslušenství www.sick.de/flexi_classic

Více

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y Vlastnosti: Řazení bez spojkového pedálu Samočinné nastavení

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná), které nejsou uvedeny v

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná), které nejsou uvedeny v INFORMACE PRO UŽIVATELE Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) vakcínou. Máte-l, které nejsou uvedeny v V : 1. Co je vakcína Synflorix a k 2. nflorix. 3. Jak se vakcína Synflorix

Více

LINEMISS D Y N A M I C M A T I C C L A S S I C M A N U A L ČEŠTINA

LINEMISS D Y N A M I C M A T I C C L A S S I C M A N U A L ČEŠTINA LINEMISS D Y N A M I C M A T I C C L A S S I C M A N U A L ČEŠTINA AKCEPTOVAT KAŽDODENNÍ VÝZVY. HLAVNÍ INGREDIENCE ÚSPĚCHU. Dokonalost je nastolena. Pekařský a cukrářský průmysl chyby nepřipouští. Unox

Více

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI On-line datový list OD-B00H50A5 OD Mini OD-B00H50A5 OD Mini A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Výkon Rozsah měření Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA On-line datový list A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aerius 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aerius 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aerius 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity 1. Společné magisterské studium Erasmus Mundus Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity Počet předložených žádostí: 122 (nárůst o 33 % v porovnání s Výzvou 201) Tematické zaměření magisterských

Více

Ceník. LineMissTop. LineMiss. LineMicro PLATNÝOD: 07-2014

Ceník. LineMissTop. LineMiss. LineMicro PLATNÝOD: 07-2014 LineMicro LineMiss Ceník PLATNÝOD: 07-2014 LineMissTop LineMissTop LineMiss & LineMicro Funkce Standard Nelze LineMss Top LineMss Dynamic LineMss Matic LineMss Manual Matic LineMss Classic LineMss Manual

Více

MACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cervarix Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná)

MACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cervarix Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) MACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cervarix Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) dostanete tuto vakcínu. - vou informaci. - Máte-. -. - V : 1. Co je Cervarix

Více

Dokonalá ochrana s automatickou svářečskou helmou KEMPER. www.kemper.eu

Dokonalá ochrana s automatickou svářečskou helmou KEMPER. www.kemper.eu Dokonalá ochrana s automatickou svářečskou helmou KEMPER www.kemper.eu 1 KEMPER autodark Oko je důležitou součástí lidské zrakové soustavy. Je proto nezbytné zajistit během sváření optimální ochranu proti

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Neoclarityn 5 mg perorální lyofilizát desloratadinum

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Neoclarityn 5 mg perorální lyofilizát desloratadinum Příbalová informace: Informace pro pacienta Neoclarityn 5 mg perorální lyofilizát desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Certificát-registr. È. 12 100/104 4269

Certificát-registr. È. 12 100/104 4269 Certificát-registr È 12 100/104 4269 85 RD BK RD BK RD BK RD 2 BK 2 NO NC NC NO RD BK RD 2 BK 2 DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 DSR / DÖL WSR / WÖL DSR WDR ½ W AUMA Riester GmbH &

Více

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS On-line datový list MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. MCS100FT Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Příbalová informace: informace pro pacienta Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze Doplňkový dokument. Modul SPC, objem/tlak analogový

Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze Doplňkový dokument. Modul SPC, objem/tlak analogový Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze Doplňkový dokument CES Modul SPC, objem/tlak analogový Obsah 1. Vhodné použití... 4 2. Zařízení, instalace modulu... 4 3. Uvedení do provozu, použití...

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SYNAGIS 100 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Palivizumabum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje důležité

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

SADA PRO DODAVATELE JAK POSÍLAT E-FAKTURY. Dodavatelé dodržují pokyny uvedené v sadě pro dodavatele. ZÁŘÍ 2018

SADA PRO DODAVATELE JAK POSÍLAT E-FAKTURY. Dodavatelé dodržují pokyny uvedené v sadě pro dodavatele. ZÁŘÍ 2018 SADA PRO DODAVATELE JAK POSÍLAT E-FAKTURY ZÁŘÍ 2018 Dodavatelé dodržují pokyny uvedené v sadě pro dodavatele. Společnost zlepšuje cyklus od nákupu po platbu a efektivitu procesu. Basware Corporation Copyright

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. Galvus 50 mg tablety Vildagliptinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. Galvus 50 mg tablety Vildagliptinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Galvus 50 mg tablety Vildagliptinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

TSA 360NT / TSA 360NT-FR / TSA 360BO

TSA 360NT / TSA 360NT-FR / TSA 360BO Systém automatických posuvných dveří TSA 360NT / TSA 360NT-FR / TSA 360BO Musical Tanz der Vampire, Stuttgart-Möhringen TSA 360NT Automatický systém posuvných dveří TSA 360NT / TSA 360NT-FR Technologie

Více

Náhlavní souprava Plantronics Explorer 240 a 395

Náhlavní souprava Plantronics Explorer 240 a 395 Náhlavní souprava Plantronics Explorer 240 a 395 Návod k obsluze Vítejte Děkujeme, že jste si zakoupili náhlavní soupravu Plantronics Explorer 240 či 395. Tento návod k obsluze obsahuje pokyny pro nastavení

Více

Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze

Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze Flamcomat, Flexcon M-K Návod k instalaci a obsluze CES Modul rozšíření SPC, karta SD Obsah 1. Vhodné použití... 4 2. Zařízení, instalace modulu... 4 3. Uvedení do provozu, použití... 5 4. Doporučení...

Více

Senzory pro měření vzdálenosti OD Value

Senzory pro měření vzdálenosti OD Value KATALOGOVÝ LIST ON-LINE www.mysick.com Senzory pro měření vzdálenosti OD Value OD2-P250W150I0 Senzory pro měření vzdálenosti OD Value Typ > OD2-P250W150I0 Obj. číslo > 6036645 Ve zkratce Více rozsahů měření

Více

VÍCE INFORMACÍ. M25 a M55 Náhlavní souprava Bluetooth

VÍCE INFORMACÍ. M25 a M55 Náhlavní souprava Bluetooth VÍCE INFORMACÍ M25 a M55 Náhlavní souprava Bluetooth PODÍVEJTE SE DOBŘE A TLAČÍTKO HOVORU Přijetí/ukončení hovoru M25: E C TLAČÍTKO HLASITOSTI Přednastavené hlasitosti (1 stisk pro každou změnu úrovně)

Více

Tryout instalační manuál Scia Design Forms

Tryout instalační manuál Scia Design Forms Tryout instalační manuál Scia Design Forms Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do databáze

Více

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí)

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Scia Engineer 14 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat,

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

LAC2 Vzduchové chladiãe oleje pro prûmyslové pouïití s elektromotorem na stfiídavé napûtí

LAC2 Vzduchové chladiãe oleje pro prûmyslové pouïití s elektromotorem na stfiídavé napûtí The Professional Choice - in Fluid Management LAC2 Vzduchové chladiãe oleje pro prûmyslové pouïití s elektromotorem na stfiídavé napûtí V bûr vhodného chladiãe Abyste mohli stanovit správnou velikost vzduchového

Více

ASSA ABLOY. An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY. An ASSA ABLOY Group company SERVIS An ASSA ABLOY Group company ASSA ABLOY www.besam.com Prvotřídní servis Zvolíte-li společnost Besam, získáte přístup k naší globální servisní organizaci složené z místních profesionálních týmů. Můžeme

Více

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE On-line datový list WTR1-P921A10 ZoneControl A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Aktuátor Objednací informace Typ Výrobek č. WTR1-P921A10 1025375 další provedení

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát 1 Pro rychlé a mobilní vázání: Aparáty s akumulátorem vysoká utahovací

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 35 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Menveo prášek a roztok pro přípravu injekčního roztoku Konjugovaná vakcína proti meningokokové skupině A, C, W135 a Y Přečtěte si

Více

On-line datový list FLOWSIC100 MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list FLOWSIC100 MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FOWSIC100 B C D E F H I J K M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. FOWSIC100 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Azomyr 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

BakerLux. Efektivní. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. Technologie 4-7. Pece 600x400 8 Doplňkové vybavení a příslušenství 9 Technické detaily 10 Funkce 11

BakerLux. Efektivní. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. Technologie 4-7. Pece 600x400 8 Doplňkové vybavení a příslušenství 9 Technické detaily 10 Funkce 11 BakerLux Česky BakerLux Efektivní. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Baking Essentials Pece 600x400 8 Doplňkové vybavení a příslušenství 9 Technické detaily 10

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Raloxifen Teva 60 mg potahované tablety Raloxifeni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Raloxifen Teva 60 mg potahované tablety Raloxifeni hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Raloxifen Teva 60 mg potahované tablety Raloxifeni hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Integrovaný dveřní zavírač GEZE BOXER. Ufa-Palast, Stuttgart

Integrovaný dveřní zavírač GEZE BOXER. Ufa-Palast, Stuttgart zavírač BOXER Ufa-Palast, Stuttgart Boxer zavírač Znaky produktu velikosti zavírače 2 4 a 3-6 EN 1154 A 1) zavírač je celý zabudován do dveřního křídla vodicí lišta je vidět pouze při otevřených dveřích

Více

Průvodce instalací FT SB2 24. Assistenza tecnica Italia 0346/750090 Commerciale Italia 0346/750091

Průvodce instalací FT SB2 24. Assistenza tecnica Italia 0346/750090 Commerciale Italia 0346/750091 Průvodce instalací Assistenza tecnica Italia 0346/750090 Commerciale Italia 0346/750091 Technical service abroad (+39) 0346750092 Export department (+39) 0346750093 Upozornění Instalujte zařízení pečlivě

Více

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog vložka do sedačky

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog vložka do sedačky bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog vložka do sedačky použití této příručky Vložka do sedačky může být v okamžiku jednoduše připevněna k vašemu Bugaboo kočárku. Vydali jsme srozumitelnou

Více

ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty

ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty ChefLux Česky ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty 8 Doplňkové vybavení a příslušenství 9 Technické detaily

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Zurampic 200 mg potahované tablety lesinuradum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Zurampic 200 mg potahované tablety lesinuradum Příbalová informace: informace pro pacienta Zurampic 200 mg potahované tablety lesinuradum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět

Více

Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ

Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ MFR-NR-IA-cs-22 Verze 2.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Uživatelská příručka. 1. Název zařízení 1) Název zařízení: Jednorázový elektronický pulzní vyplachovací přístroj s odsáváním 2) Model č.

Uživatelská příručka. 1. Název zařízení 1) Název zařízení: Jednorázový elektronický pulzní vyplachovací přístroj s odsáváním 2) Model č. CLEANEST AF-202/203-04E/ Rev.: D Science for health. Uživatelská příručka 1. Název zařízení 1) Název zařízení: Jednorázový elektronický pulzní vyplachovací přístroj s odsáváním 2) Model č.: W-202, W-203

Více

WARWICK NÁVOD K POUŽITÍ BASS BOXY WCA115 WCA410

WARWICK NÁVOD K POUŽITÍ BASS BOXY WCA115 WCA410 WARWICK NÁVOD K POUŽITÍ BASS BOXY WCA115 WCA410 F a m i l y O w n e d S o l a r P o w e r e d S u s t a i n a b l y M a n u f a c t u r e d i n a G r e e n E n v i r o n m e n t WARWICK WCA BASS BOXY NÁVOD

Více

PŘÍLOHA 1 NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA, CÍLOVÝ DRUH, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PŘÍLOHA 1 NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA, CÍLOVÝ DRUH, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PŘÍLOHA 1 NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA, CÍLOVÝ DRUH, ZPŮSOB PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Austria Wyeth Lederle Pharma GmbH, Fort Dodge Waidhausengasse 19/9, A-1140, Vienna Austria Contact: Dr.

Více

Centrální ovládací jednotka

Centrální ovládací jednotka 3 113 Synco 700 Centrální ovládací jednotka RMZ792 Centrální ovládací jednotka pro ovládání až 150 regulátorů, prostorových jednotek a centrálních jednotek řady Synco 700 na komunikaci Konnex. Oblíbené

Více

BakerLux. Efektivní. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. BakerLux konvektomaty 4-5. Technologie 6-7

BakerLux. Efektivní. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. BakerLux konvektomaty 4-5. Technologie 6-7 BakerLux Česky BakerLux Efektivní. Ve všech směrech. REJSTŘÍK BakerLux konvektomaty 4-5 10, 6 plechů- 16 plechů Technologie 6-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Baking Essentials 600x400 Pece 8-9 Doplňkové

Více

P íbalová informace: informace pro uživatele

P íbalová informace: informace pro uživatele P íbalová informace: informace pro uživatele Menveo prášek a roztok pro p ípravu injek ního roztoku Konjugovaná vakcína proti meningokokové skupin A, C, W135 a Y P e t te si pozorn tuto p íbalovou informaci

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

On-line datový list FLOWSIC500 PLYNOMĚR

On-line datový list FLOWSIC500 PLYNOMĚR On-line datový list FLOWSI500 FLOWSI500 A B E F US Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSI500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

GF Machining Solutions. Pripraveno k dodání

GF Machining Solutions. Pripraveno k dodání GF Machining Solutions Pripraveno k dodání Splňte si ještě v roce 2015 své přání nového, předváděcího nebo použitého stroje k okamžitému dodání za jedinečných podmínek. Čeká na Vás více než 30 strojů z

Více

Akzo Nobel. Prùmyslová povrchová úprava. Povrchová úprava døeva. pøinášíme øešení pro povrch

Akzo Nobel. Prùmyslová povrchová úprava. Povrchová úprava døeva. pøinášíme øešení pro povrch Akzo Nobel Prùmyslová povrchová úprava pøinášíme øešení pro povrch Povrchová úprava døeva Pøinášíme øešení pro povrchy... Akzo Nobel Industrial Coatings vyvíjí, vyrábí a obchoduje s produkty pro povrchovou

Více

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Záhlubníky pro těžkoobrobitelné materiály pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 Vlastnosti a výhody Materiál Vyrobeno z kvalitní kobaltové rychlořezné

Více

VÍCEVŘETENOVÝ AUTOMAT MORI-SAY KONVENČNÍ

VÍCEVŘETENOVÝ AUTOMAT MORI-SAY KONVENČNÍ VÍCEVŘETENOVÝ AUTOMAT KONVENČNÍ PŘEHLED 02 l 03 Výrobce l dílce 04 l 05 620AC l 632AC 06 l 07 667AC l 832AC Vždy bylo naším řemeslem umění tvarovat ocel. My jsme toto umění ještě zdokonalili. 02 l 03 Výrobce

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/16 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU YPOZANE 1,875 mg tablety pro psy YPOZANE 3,75 mg tablety pro psy YPOZANE 7,5 mg tablety pro psy YPOZANE 15 mg tablety pro psy 2.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Imrestor 15 mg injekční roztok pro skot 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá 2,7 ml předplněná injekční stříkačka

Více