Formátování textu. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formátování textu. Obsah"

Transkript

1 Formátování textu Obsah 1) Obecné nastavení dokumentu před začátkem vlastního formátování... 2 Formát papíru... 2 Okraje... 2 Písmo... 3 Řádkování... 4 Odsazení prvního řádku... 4 Mezery před a za odstavcem... 4 Dělení slov... 4 Kontrola osamocených řádků ) Tiráž ) Formátování dokumentu... 7 Co je třeba si pohlídat krok po kroku... 7 Číslování stránek ) Užitečné klávesové zkratky ) Takže když dostaneme text do ruky

2 1) Obecné nastavení dokumentu před začátkem vlastního formátování Označení celého dokumentu Ctrl + A Pokud je dokument už rozdělený na oddíly, pohlídejte si, aby se vaše změny provedly v celém dokumentu, u většiny panelů je v levém dolním rohu nastavení Použití, kde je několik možností. Formát papíru Soubor > Vzhled stránky > Papír A x x 1414 B x x x x x x x x x x 250 standardně pro prózu x x 176 standardně pro poesii 7 74 x x 125 Více na Okraje Soubor > Vzhled stránky > Okraje Obecně platí, že u odborné publikace je lepší vnější okraj stránky nastavit větší, abychom uživateli knihy dali prostor - 2 -

3 pro vlastní poznámky (Soubor > Vzhled stránky > Okraje > Zrcadlové okraje) A4 2 cm a více A5 2; 2,5 cm a více A6 1,5 cm a více Písmo Font Pro delší texty je vhodné používat patkové písmo (Times, Georgia, Garamond) navádí oči na řádek a usnadňuje čtení. Pro nadpisy bezpatkové Arial atd. Tedy pro poesii standardně Georgia, pro prózu Georgia či Times New Roman (co bude vypadat líp). Písmo obsahu a ediční poznámky je doporučené Arial, pokud to nebude vadit čitelnosti textu. Pokud je poesie v Georgii, je dobré nastavit řádkování 1,2 (přes odstavec, viz řádkování) kvůli čitelnosti textu. Pozor: Číslování stránek musí být ve stejném fontu jako zbytek textu! (Velikost čísel stránek nechť je 8b v případě formátu A5 i A6. U formátu A4 může být 9b.) Velikost A4 12b A5 11b A6 9 či 10b, výjimečně 8b Poznámky pod čarou 9b (A6 odborná publikace asi míň, ale to jen hypoteticky) Obsah 11b próza, 10b poesie Ediční poznámka nadpis 11b próza, 10b poesie; vlastní text o bod míň - 3 -

4 Proložení znaků Před začátkem formátování je lepší si standardně nastavit proložení znaků normální. Formát > Písmo > Proložení znaků > Mezery Řádkování U běžných publikací standardně řádkování jedna, u odborných 1,5 b, pokud není řečeno jinak. U nadpisu v tiráži se používá větší řádkování pro odsazení textu (1,5). U poesie ve fontu Georgia je dobré nastavit 1,2 kvůli čitelnosti textu. Odsazení prvního řádku Formát > Odstavec > Odsazení a mezery > Odsazení prvního řádku Velikost odsazení by se měla pohybovat mezi 0,5 1,5b, pokud není řečeno jinak. Záleží na čitelnosti textu. Mezery před a za odstavcem Formát > Odstavec > Odsazení a mezery > Mezery Standardně nastavíme mezery před i za 0b. Dělení slov Pokud chcete dělit slova, ujistěte se nejdřív, že máte nastavený správný jazyk, ve kterém je dokument napsaný: Nástroje > Jazyk > Nastavit jazyk - 4 -

5 Dělení slov se nastavuje Nástroje > Jazyk > Dělení slov V tabulce Dělení slov kromě zaškrtnutí požadavku dělení ještě nastavte max. počet dělení za sebou 3. Pokud se slova dále nebudou chtít dělit, máte to v docu zakázané. Povolíte to Formát > Odstavec > Tok textu Tam odškrtněte bez dělení textu. Kontrola osamocených řádků Stejně to většinou děláme ručně, ale word nám může věc usnadnit. Formát > Odstavec > Tok textu > Kontrola osamocených řádků - 5 -

6 2) Tiráž _a_isbn Všude psát nejdřív jméno autora a pak název. Copyrighty se píší vždy anglicky. Např.: Illustrations Nela Vadlejchová, 2009 Copyright autora se nevypisuje. Tedy pouze: Milan Kundera, 2009 U amatérů za jméno autora přidávat čárku a rok. A nejen za jméno autora, ale za každou položku v copyrightu (viz např. ilustrace výše). U amatérů přidávat copyright Typography. Např. Typography Jana Horáková, 2009 Potom je však také v tiráži nutné uvést: Typograficky připravila Jana Horáková Pohlídejte si, aby tiráž byla na poslední a zároveň sudé straně. Tzn. pokud by měla vyjít na lichou, musíte před ni vložit jednu prázdnou stránku. Titulka ani tiráž nesmí být číslované (viz níže)

7 3) Formátování dokumentu Co je třeba si pohlídat krok po kroku Sjednotit velikost a formát všech nadpisů na všech úrovních. Nejdříve ze všeho je nutné vyměnit všechny pevné mezery za mezery nepevné běžné. Potom je možné pustit se do dalšího formátování. (Ctrl + F > karta Nahradit > Najít pevnou mezeru = Ctrl + Shift + mezera, Nahradit za mezeru.) S tím úzce souvisejí také následující odstavce, věnujte jim tedy patřičnou pozornost. Test na dvě mezery: Ctrl + F > karta Nahradit > Najít do tohoto okénka zadejte dvě mezery bezprostředně za sebou (dva údery do mezerníku), Nahradit zde zadejte jednu mezeru (jeden úder do mezerníku); nedoporučuju dát Nahradit vše, mohlo by se stát, že to spíš dokumentu uškodí, než pomůže. Je dobré provést tuto kontrolu několikrát za sebou, v některých dokumentech může být mnoho mezer za sebou Je potřeba vyzkoušet i kombinaci pevná mezera + mezera, a také kombinaci mezera + pevná mezera. Test na dvě tečky: Ctrl + F > karta Nahradit >Najít zde zadejte dvě tečky vedle sebe, Nahradit zde zadejte jednu; opět nedoporučuju dát Nahradit vše (z již výše uvedených důvodů). Je dobré provést tu kontrolu několikrát za sebou, v některých dokumentech může být mnoho teček za sebou Je potřeba vyzkoušet i kombinace tečka a trojtečka vedle sebe a naopak trojtečka a tečka. Zkontrolovat tři tečky psané trojtečkou (word to většinou automaticky dělá, ale co kdyby, autoři někdy místo tří teček používají čtyři, či dvě, tak to vychytat, dá se na to přijít snadno při Testu na dvě tečky)

8 Zkontrolovat mezeru před?! ( ). Zlikviduje se pomocí Ctrl + F. Stejným způsobem zkontrolovat psaní ostatních interpunkčních znamének. Zda okolo nejsou mezery, kde nemají být, a naopak. Zkontrolovat jednotné psaní uvozovek, a také způsob zápisu přímé řeči (někteří autoři v tom mají hokej). Pomlčka versus spojovník Takto vypadá spojovník: - Takto vypadá pomlčka krátká: (klávesová zkratka Alt 0150) Takto vypadá syntaktická pomlčka: (klávesová zkratka Alt 0151) Spojovník (vždy bez mezer) se používá převážně u těchto typů slov: bude-li, politicko-ekonomické, autor-dramatik apod. Pomlčka krátká (vždy bez mezer) se používá ve významu a, až (vlak Brno Praha, v letech ). Pomlčka syntaktická (vždy s mezerami) naznačuje větší přestávku v řeči (vsuvky, osamostatněné části výpovědi atd. viz pravidla). V této příručce najdete i další užitečné informace. Nebudete-li si jisti, vždy se zde raději přesvědčte o správnosti své domněnky. Další užitečný odkaz, kde se můžete dozvědět, existují-li skutečně podivná slova, která nacházíte v textu, a co vlastně mohou znamenat: Podívat se, jestli v dokumentu nejsou ru-čně roz-dělená slo-va upro-střed řádku. (Dobré vyhledání pomocí Ctrl F.) - 8 -

9 Vdovy a sirotci na začátku či konci stránky by neměl být volný, samostatný řádek. Pokud to nepohlídá word, musíte vy. Pokud jsou v textu mezery mezi odstavci (hlavně v poesii mezery mezi jednotlivými slokami), můžete poslední řádek verše, který by vám skočil na další stránku, přiřadit pomocí zúžení řádkování v mezeře, ale opatrně, aby to nebylo moc poznat. Přesahy v poesii měly by být zarovnány co nejvíc doprava, v celé básni jednotně, pokud se jedná o nějaké krátké slovo, které by se na předešlý řádek mohlo teoreticky vlézt, můžete zkusit použít zmenšení mezer mezi slovy (Formát > Písmo >Proložení znaků), ale pozor, zúžení by nemělo být větší než 0,3b a nesmí být poznat. Například pokud vám vyjde na A6 Odbyt a zklamán, s přimknutým rtem hrdým jsem někde propásl svůj okamžik. Jde noc Nad soustem znechuceným, tvrdým jen hudbám dávných jiter šlu svůj dík. Tak máte dvě možnosti řešení. Buď zúžením písma Odbyt a zklamán, s přimknutým rtem hrdým jsem někde propásl svůj okamžik. Jde noc Nad soustem znechuceným, tvrdým jen hudbám dávných jiter šlu svůj dík. či přesahy Odbyt a zklamán, s přimknutým rtem hrdým jsem někde propásl svůj okamžik. Jde noc Nad soustem znechuceným, tvrdým jen hudbám dávných jiter šlu svůj dík

10 Výběr provádějte s rozmyslel vzhledem k množství přesahů v básních, vzhledem k vizuální stránce apod. Lepší je varianta odstranění přesahů, ale nejde samozřejmě vždy. Co se týče poesie a dělení veršů na stránky, ctí se zásada, že se nerozděluje strofa (sloka), pokud je to jen trochu možné. Tedy např. čtyřverší musí být vždy celé na jedné straně. Nelze nechat dva verše na jedné straně a dva verše na druhé. V celém dokumentu pomocí Ctrl + F (pro jistotu ještě jednou) zrušte pevné mezery (Ctrl + Shift + mezerník) a nahraďte je obyčejnými. Potom z konce řádku odstraňte jednopísmenné předložky a slova. Dávejte si pozor na sjednocení menších textů, např. popisků u grafů či obrázků. Obrázek č. 3, na straně další Obr. číslo 4 a na další Obrázek číslo 5 Názvy děl v textu Kurzívou pište vždy: názvy časopisů, autorských děl (knihy, filmy, hudební skladby atd.), jména lodí, raket a satelitů, vojenských operací, citátová slova (zejm. latinská) a názvy užívané v původním jazyce (nikoli však zkratky). (Příklady: New York Times, Právo, Respekt; Psohlavci, Na západní frontě klid; Titanic, Enterprise, Apollo 11, Mi, operace Barbarossa; détente, fait accompli, faux pas, status quo, ancien régime, Lebensraum, Generalplan Ost, Watergate, Kommunistische Partei Deutschlands) Již vžitá cizí slova pište bez zvýraznění (případně i skloňujte): wehrmacht, luftwaffe, blitzkrieg, establishment. Názvy knih se uvádí pouze česky, vyšly-li česky, originální název pak v závorce jen tehdy, liší-li se překlad názvu od originálu (originálem je myšlen skutečně původní název, který se může lišit od uváděného například odkaz na německou knihu v anglickém textu bývá často uváděn v anglickém překladu). Pokud kniha česky nevyšla, uvede se originální název a v závorce český překlad

11 Název před závorkou je kurzivou, v závorce obyčejným písmem. Názvy filmů se uvedou vždycky česky vycházíme z představy, že všechny filmy se v Česku promítaly. Příklady Kniha Johna Wyndhama Random Quest (Náhodný průzkum) Musilův Muž bez vlastností

12 Číslování stránek Formátování textu Čísla stránek musejí být stejným fontem jako celý dokument a o něco menším písmem. První čtyři strany v knize a poslední strana (tiráž) nemají mít čísla. Stejně tak, pokud je někde v knize celostránková ilustrace, tak by neměla mít číslo stránky. Odstranění se provádí přes tzv. oddíly: Část textu, který nechceme mít číslovaný, musíme oddělit od ostatního textu, tzn. vložíme konec oddílu před a za něj (jako když se krájí dort). Vložit > Konec > Typy konců oddílu > Na další stránce Potom si zobrazíme záhlaví a zápatí, všechna v celém dokumentu jsou spolu propojena, v dokumentu to poznáte tak, že vpravo uvidíte Stejné jako minulé. V lištičce ovládání odkliknete ikonku Odkaz na předchozí. Tím se návaznosti zruší. Musíte zrušit návaznost oddílu, který nechcete stránkovat, na oddíl před ním i návaznost oddílu následujícího na oddíl, kde budete mazat, jinak se vystavujete riziku, že si smažete čísla v půlce dokumentu. Pokud máte aktuální oddíl oddělený, můžete směle čísla smazat. Pokud je v textu velké množství ilustrací, pečlivě zkontrolujte navazování jednotlivých stran na sebe, může se stát, že word zapne (bůh ví proč) funkci číslování stránek od a začnou vám tam běhat nesmysly

13 Obsah Na konci většiny knížek by měl být automatický obsah. (U odborné literatury může být na začátku knihy.) Text do něj se přidává pomocí panelu osnovy. Ten si zobrazíte Zobrazit > Panely nástrojů > Osnova Text, který chcete dát do Obsahu, označíte některou úrovní. Je dobré respektovat rozdělení nadpisy a podnadpisy, aby je word přehledně odstupňoval. Když máme vše potřebné označeno Vložit > Odkaz > Rejstříky a seznamy > Obsah Vpravo dole klikněte na Možnosti a odtrhněte Styly. Potvrdit Ok. Na hlavní kartě můžete vprostřed dole vybrat, kolik úrovní se vám vlastně zobrazí, je to dobré, pokud si nejste jistí, jestli autor nepoužil před vámi nějaké předdefinované styly s už danou úrovní osnovy (je to nepříjemné, ale tuhle skutečnost zjistíme, až když se budete snažit vytvořit automatický obsah). Pak potvrdit Ok a automatický obsah je na světě (resp. na patřičném místě v dokumentu). Obsah můžete aktualizovat pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši a Aktualizovat obsah, vyjedou vám možnosti, zda chcete aktualizovat jen čísla stránek či celou tabulku. Pokud jste něco přidávali, pak vyberte druhou možnost. (Word vám znovuvloží celý obsah, což ale znamená, že jakékoliv jeho předešlé formátování přijde vniveč.) Pokud jste do textu nic nepřidávali, stačí zvolit možnost první. Velikost slova Obsah 10b, nejlépe Arial. Obsah sám 9b, pokud by kousek přesahoval na další stránku, tak 8b. Ale nesmí být na závadnost čitelnosti textu. (Příklad na formátování obsahu viz obsah tohoto dokumentu.)

14 Konec stránky Za každým koncem kapitoly či za každou básní vložte konec stránky. Vložit > Konec > Konec stránky Konce stránky také používejte na formátování první stran knihy. (Nikdy nepoužívejte k oddělení jednotlivých stránek etry! Vždy jen konce stran.)

15 4) Užitečné klávesové zkratky Ctrl A označí celý dokument Ctrl S uloží dokument (průběžné ukládání) 1 Ctrl C vloží označený text do schránky Ctrl V vloží text ze schránky Ctrl F najít text, nahradit text Ctrl Enter vloží konec stránky Shift Enter roztáhne text až do konce řádku Ctrl Shift pevná mezera Mezerník Alt 64 a Alt V Alt 0150 Ctrl End skok na konec dokumentu (ve Wordu i v TC) Ctrl Home skok na začátek dokumentu (ve Wordu i v TC) Ctrl T nová záložka v Total Commandru i v Mozille (v TC lze záložku zamknout pravým tlačítkem ) 1 Ideální je tuto zkratku automaticky používat takřka po každé úpravě dokumentu

16 5) Takže když dostaneme text do ruky Veškeré formátování je dobré provádět se zapnutým zobrazováním skrytých znaků. a) Nastavit formát papíru, okraje vzhledem k typu dokumentu b) Vybrat písmo a jeho velikost vzhledem k formátu (také písmo poznámky pod čarou) c) Nastavit řádkování, mezery před a za odstavcem, mezery mezi písmeny d) Zkontrolovat zaškrtnutí kontroly osamocených řádků e) Zlikvidovat pomocí nahrazení pevnou mezeru v celém dokumentu f) Povolit dělení slov a slova rozdělit (max. počet dělení za sebou 3) g) Udělat testy na mezery mezi slovy, na trojtečky, na uvozovky, na spojovník/pomlčku, podívat se, jestli nejsou mezery před interpunkcí/závorkami, prostě vše, čeho si všimnete. Je dobré všímat si míst, kde word kvůli něčemu protestuje (vyšší verze to mají snadnější, tam protestuje i v gramatice). h) Stvořit tiráž a titulku i) Jednotně naformátovat celý dokument j) Překontrolovat tiráž a titulku k) Odstranit jednoslabičná slova z konců řádků a přitom se podívat po ručně rozdělených slovech v textu l) Zkontrolovat přesahy, vdovy a sirotky m) Navkládat obrázky (u celostránkových do samostatných oddílů) n) Vložit čísla stran a vymazat je u obrázků, tiráže a titulky (stejný font, menší velikost jako hlavní text) o) Překontrolovat tiráž a titulku p) Vložit obsah q) A ještě jednou překontrolovat tiráž a titulku pro forma a abychom nedělali chyby :-)

17 r) Zkuste nechat celou práci tak hodinku (pokud to půjde) u ledu a podívejte se na ni znovu v pdf či velkém náhledu bez zobrazení znaků. Pečlivě ji znovu zkontrolujte. Pokud byste tu knížku vzali do ruky jako čtenář, líbila by se vám?

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti 4 Styly a nadpisy Stylem se rozumí předem definovaný a pojmenovaný formát; jeho přiřazením lze prakticky okamžitě formátovat i velké oblasti textu. Styly lze považovat za základní formátovací nástroj a

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9 Shrnutí... 14 2 Karta Domů... 15 2.1 Písmo... 15 2.2 Odstavec... 18 2.3 Tabulátory... 20 2.4 Odrážky... 21 2.5 Číslování... 22 2.6 Ohraničení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Katedra učitelství a humanitních věd PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Ladislav Nádherný 2014/2015 aktualizováno 15.4.2015 17:18:00 Inovace studijního

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 2 03/2015 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více