Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém"

Transkript

1 C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003

2 Úvod: Rozvoj ICT (informační a komunikační technologie) do většiny činností moderní společnosti klade stále větší nároky nejen na zvládnutí základních principů ovládání, ale i na osvojení možností kombinace a propojení mezi specializovanými softwarovými aplikacemi. Rozšíření informačních technologií do odvětví všedního života předkládá nároky na zvládnutí ovládání výpočetní techniky před širokou veřejnost. Schopnost práce s PC se stává základním požadavkem na trhu práce a je odvětvím s maximální možností podpory zaměstnanosti a trvalého rozvoje regionu. Projekt řeší sestavení metodiky s ukázkovými příklady, která by umožnila komplexní evolučně modulový přístup ke školení informační techniky a to včetně začlenění zpracování grafiky, videozáznamu a Internetu. Osnovy jednotlivých modulů obsahují podrobný seznam znalostních okruhů a definují cílové dovednosti. Dosažený stupeň úrovně znalostí by měl být volen školitelem s ohledem na to, zda je modul probírán samostatně či v rámci uceleného bloku školení. Veškeré nároky na účastníky kurzů by měli vycházet z úrovně vstupních znalostí (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, experti). Modulární systém školení poskytuje variabilitu a koncepční řešení dalšího vzdělávání veřejnosti. Cílem je poskytnou široké veřejnosti přístup ke kompletnímu školení ovládání ICT při splnění přijatého cíle SIPVZ, jímž je využití škol a školských zařízení v době mimo řádné vyučování pro účely dalšího vzdělávání. Dokumenty nutné pro povolení vzdělávacích aktivit (zřizovací listina a živnostenské listy) viz příloha č. 4. Samotný projekt lze včlenit do kvalifikačně přesně určených kurzů (informační gramotnost by dnes měla být základem téměř každé rekvalifikace), nebo použít jako rekvalifikační program samostatně. Rekvalifikace na: (Kód: ) Technickoadministrativní pracovník kvalifikovaný pracovník, který vyřizuje jednoduché administrativní agendy podle pokynů, včetně zajišťování písemného a poštovního styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů. Kurzy lze kombinovat podle potřeby, je možné sestavit školení na různých úrovních podle vstupních znalostí účastníka. Součástí projektu je několik navrhovaných schémat kurzů

3 Schématické znázornění modulů kurzu 11) Variantní práce s daty 9) Videozáznam 10) Grafika 7) Databáze 8) Informatika 5) Tabulkový kalkulátor 8) Grafika 6) Prezentace 3) Textový editor 4) Internet 1) Základní znalosti IT 2) Základní práce s PC - 3 -

4 pořadové číslo Název vzdělávací akce Vzdělávací akce přehled druh akce předpokládaný počet účastníků hodinová dotace Účastnický poplatek (kalkulace viz příloha 2) cílová skupina 1 Základní znalosti IT kurz 10 až modul 1 2 Základní práce s PC kurz 10 až modul 2 3 Textový editor kurz 10 až modul 3 4 Internet kurz 10 až modul 4 5 Tabulkový kalkulátor kurz 10 až modul 5 6 Prezentace kurz 10 až modul 6 7 Databáze kurz 6 až modul 7 8 Informatika kurz 10 až modul 8 9 Videozáznam kurz 5 až modul 9 10 Grafika kurz 10 až modul Variantní práce s daty kurz 6 až modul Komplet PLUS kurz 8 až Komplet KOMBI seminář + kurz 8 až rekvalifikace další vzdělávání rekvalifikace další vzdělávání 14 MS Office PLUS kurz 8 až test ECDL 15 MS Office KOMBI seminář + kurz 8 až test ECDL 16 Zpracování výpočtů kurz 10 až Zpracování textu kurz 10 až Předvedení dat kurz 10 až Zpracování obrazu kurz 10 až Zpracování databází kurz 10 až rekvalifikace další vzdělávání rekvalifikace další vzdělávání rekvalifikace další vzdělávání rekvalifikace další vzdělávání rekvalifikace další vzdělávání - 4 -

5 Hodinové dotace vybraných vzdělávacích akcí obsahuje hodin z modulu Název vzdělávací akce Základní znalosti IT Základní práce s PC Textový editor Internet Tabulkový kalkulátor Prezentace Databáze Informatika Videozáznam Grafika Variantní práce s daty celkem hodin konzultace hodin Komplet PLUS Komplet KOMBI MS Office PLUS MS Office KOMBI Zpracování výpočtů Zpracování textu Předvedení dat Zpracování obrazu Zpracování databází

6 Cílová skupina vybraných vzdělávacích akcí Název vzdělávací akce Cílová skupina Pro koho je kurz určen Komplet PLUS Samostatný rekvalifikační kurz pro ÚP Program dalšího vzdělávání (např. večerní škola) Účastníci DVPP v rámci projektu SIPVZ úroveň Z až S Komplet KOMBI Rekvalifikační kurz pro ÚP včleněný do přesně profesně definované rekvalifikace Program dalšího vzdělávání (např. prázdninový kurz) MS Office PLUS Zájemci o zvládnutí práce s PC široká veřejnost Zájemci o testy ECDL Zpracování výpočtů Zájemci z řad technické a ekonomické veřejnosti, středního managementu Zpracování textu Úředníci státní správy Administrativní pracovníci Předvedení dat Odborná veřejnost (libovolného oboru) Pedagogové účastnící SIPVZ např. DVPP Střední a vyšší management Zpracování obrazu Široká veřejnost Zpracování databází Odborná veřejnost Státní správa - 6 -

7 Anotace jednotlivých modulů 1) Základní znalosti informačních technologií Cílem je dosáhnout u účastníka kurzu základní znalost technického vybavení (hardware), porozumění pojmům informačních technologií (jako jsou např. uchovávání dat a paměť) a uplatnění počítačových aplikací ve společnosti. Kandidát by měl být rovněž schopen ocenit význam používání informačních systémů v každodenních rutinních pracích a vliv osobních počítačů na zdraví člověka. Dále by měl mít základní přehled o bezpečnosti a právních problémech souvisejících s počítačem. 2) Základní práce s počítačem a správa souborů Cílem je dosáhnout u účastníka kurzu schopnosti využívat základní funkce počítače a operačního systému. Měl by být schopen efektivně pracovat v prostředí desktopu. Absolvent dokáže spravovat a organizovat soubory, adresáře/složky na svém počítači. Ví, jak je přesunout, smazat a jakým způsobem pořídit jejich kopie. Dokáže využít vyhledávací funkce, jednoduché nástroje editace a různé možnosti tisku, které nabízí operační systém. 3) Textový editor Cílem je dosáhnout u účastníka kurzu, aby byl schopen používat textový procesor na osobním počítači. Musí znát a umět používat základní operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou dokumentu připraveného k distribuci. Měl by být schopen použití některých pokročilejších funkcí souvisejících s ovládáním textového editoru, jako je tvorba tabulek, vkládání obrázků a grafických objektů v rámci dokumentu, používání objektů a využívání nástrojů ke slučování textu a informací z databáze. 4) Internet Kurz je rozdělen do dvou částí. a. Vyhledávání informací Cílem je dosáhnout, aby absolvent uměl pracovat se základními vyhledávacími nástroji v rámci webových prohlížečů a vyhledávacích programů, výsledky hledání označit záložkami, vytisknout webové stránky a výsledky hledání

8 b. Komunikace Cílem je, aby absolvent byl schopen používat elektronickou poštu k odesílání a přijímání zpráv, připojovat dokumenty nebo jiné soubory ke zprávě. Organizovat a spravovat složky/adresáře zpráv v rámci programového vybavení elektronické pošty. 5) Tabulkový kalkulátor Cílem je, aby absolvent tohoto kurzu rozuměl základní koncepci operací spojených s tvorbou, formátováním a používáním tabulky. Absolvent kurzu by měl umět provést standardní matematické a logické operace s použitím základních vzorců a funkcí. Dále má být schopen používat některých pokročilejších funkcí spojených s ovládáním tabulkového kalkulátoru jako např. vkládání objektů, tvorbu grafů a diagramů. 6) Prezentace Cílem je dosáhnout, aby absolvent dovedl využívat prezentační nástroje osobního počítače. Uměl provést základní úkoly, jako je tvorba, formátování a příprava prezentací pro distribuci a předvedení. Kandidát prokáže, že umí vytvořit různé prezentace pro různé posluchače a situace. Rovněž prokáže znalost základních operací s grafikou a tabulkami, používání různých efektů počítačové prezentace slide show ap. 7) Databáze Absolvent porozumí základní koncepci databází a bude schopen je používat na osobním počítači. Navrhne jednoduché databáze (tabulky i relace) a naučí se získávat informace z existující databáze pomocí nástrojů pro dotazy, výběry a třídění. Vytvoří a upraví sestavy a formuláře včetně grafického rozhraní. 8) Informatika Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy teoretické informatiky, informační teorie, informačních služeb a informačních technologií (včetně druhů a možností využití počítačových sítí). Přiblížit druhy a možnosti zavádění informačních systémů, možnosti zpracování dat a získávání informací. Účastník by měl být schopen vysvětlit životní cyklus zavádění informačních technologií a systémů do malých a středních podniků, popř. sám navrhnout možnosti využití informatiky pro vzestup a trvale udržitelný rozvoj firmy

9 9) Zpracování videozáznamu Kurz určený pro účastníky, kteří si chtějí upravit (sestříhat, ozvučit, otitulkovat, atd.) vlastní videozáznam. Účastníci porozumí základním pojmům střihu (celek, polocelek, detail, prolínačka atd.), budou umět vložit videozáznam do počítače. Pomocí multimediálního počítače dokáží vlastní záznam upravit a následně hotový film nahrát na kazetu, nebo exportovat na digitální záznamová média (CD, DVD ). 10) Grafika Cílem je získat povědomí o nejrozšířenějších grafických programech na silných základech teorie používané ve většině grafických programů (modely barev, formáty grafických souborů, vektorová grafika apod.) Účastník si osvojí práci s vrstvami, různé transformace a možnosti vestavěných modifikací, efektů a filtrů. Jejich použitím zpracuje digitální fotografie či obrázky (retuše, editace, skládání, modifikace). K základním operacím jako např. práce s objekty jsou zmíněny i speciální a rozšiřující efekty jednotlivých grafických programů. 11)Variantní práce s daty Cílem je dosáhnout získaní dat a následné zpracování v informace. Výstupem by měla být grafická prezentace s on-line propojení na data z Internetu, která budou zpracována v různých či vzájemně propojených běžných aplikací pod OS MS Windows. Účastníci by měli získat povědomí o možnostech spolupráce jednotlivých programů v rámci MS Windows a jejich modulárnosti. Součástí by také měla být schopnost spolupráce několika aplikací s jedním zdrojem dat (hromadná korespondence na tabulce MS Access či Excel) nebo zdrojem dat z intranetu. Tento modul by měl být shrnujícím a zastřešujícím výstupem daných školení. Jeho výstupem je ukázka možností propojení jednotlivých aplikací pro tzv. elektronickou kancelář s podporou MIS

10 METODIKA VÝUKY 1. Základní metody: - interaktivní výuka - výklad pojmů doplněný ukázkami (data-video-projektor) - diskuse o daném tématu - praktické cvičení s typovými a individuálními úkoly (může si určit účastník) - lektor sdělí návod a vede individuálně práce účastníků - každý účastník kurzu pracuje samostatně u výkonného PC s připojením na Internet - každý účastník zvládá teoretickou část obsahu kurzu především samostudiem (viz literatura) konzultacemi s lektorem vždy na začátku výuky 2. Ve všech kurzech se vychází : a) ze vstupních znalostí a dovedností účastníků kurzu b) z požadavku objednatele na SW (viz přehled SW) c) ze složení účastníků kurzu podle cílových skupin (veřejnost, ZŠ, SŠ,.apod.) Podle toho je kladen důraz na příslušné části obsahu kurzu. 3. Výuka je organizována po skupinách s maximálně 12 účastníky. Každý z nich má k dispozici PC s připojením na Internet. Při výkladu je používán video-data projektor. 4. Vlastní vyučování musí být doplněno samostatným studiem účastníka a vypracováváním zadaných úkolů. K tomu může účastník kurzu využívat po dohodě s lektorem čas vždy 1 hodinu před nebo po vyučování. 5. Výuka je organizována jako večerní škola. Lze ji organizovat také jako prázdninovou školu

11 6. O kurzu je vedena dokumentace: Přehled docházky (první podpis slouží jako doklad školení BOZP, vyhlášky 50/78 Sb. a PP) Protokol o závěrečném hodnocení Dotazník účastníka (viz vzor v příloze č. 1) Tato dokumentace a kopie Osvědčení je archivována po dobu 5 let. 7. Při zahájení kurzu jsou účastníci proškoleni o BOZP podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., seznámeni s provozním řádem učebny a požární ochranou. 8. Součástí kurzu je vždy beseda o možnostech využívání a pedagogických aspektech používání VT ve vyučovacím procesu i běžném životě (specifikováno na požadavky jednotlivých kurzů dle profesního a zájmového zaměření). 9. Každý účastník kurzu má možnost zřídit si vlastní adresu na veřejně přístupném serveru. 10. Hodnocení účastníka Osvědčení je vydáno na základě ústního přezkoušení účastníky na podkladech praktických ukázek s tím, že je třeba splnit minimálně 70 % požadovaného zadání. Protokol o zkoušce je archivována po dobu 5 let. Každý účastník může získat index ECDL a vykonat testy ECDL (není v ceně kurzu). 11. Hodnocení průběhu kurzu a kontrola. Každý účastník kurzu vyplní v průběhu kurzu anonymní hodnocení Toto hodnocení slouží lektorovi, vedoucímu kurzu příp. řediteli školy k zajištění kvality školení. Každý úspěšný účastník kurzu získá Osvědčení o absolvování kurzu vydané školou

12 Přehled SW Základní Na požádání skupiny Operační systémy MS Windows XP MS Windows 2000 MS Windows 95/98 Textové editory MS Word XP MS Word 2003 Tabulkové kalkulátory MS Excel XP MS Excel 2003 OpenOffice MS Office 2000 Databáze MS Access XP MS Access 2003 Fox Base, MS Office 2000 Prezentace MS PowerPoint XP MS PowerPoint 2003 OpenOffice, MS Office 2000 Internet Internet Explorer Grafické programy PhotoShop, Corel Zoner SW MS Outlook Fre Přehled HW 4 učebny vybavené video-data projektorem po 16 pracovištích s multimediálními PC s barevnými 17 monitory (školení pro veřejnost je prováděno v učebně akreditované ECDL). Čestné prohlášení o původu technického a programového vybavení včetně kopií potvrzující legálnost HW pro akreditaci učebny a SW platformy dle ECDL viz příloha č

13 Personální zajištění Funkce Jméno vzdělání Zařazení ve škole Řízení projektu Ing. Josef Horažďovský VŠSE Ředitel školy Lektor Mgr. Petr Brůžek PF JČU Učitel odborných předmětů Lektor Ing. Michal Burger VŠSE Učitel odborných předmětů Lektor Petr Houdek, DiS. VOŠ Učitel odborných předmětů Lektorka Mgr. Radka Pecková PF Učitelka odborných předmětů Lektorka Mgr. Olga Procházková MFF UK Učitelka odborných předmětů Lektor, administrace Miroslav Široký, DiS. VOŠ Učitel odborných předmětů Lektor Ing. Michal Tomeš ČVUT Učitel odborných předmětů Odborný garant: Mgr. Petr Pecka systémový a síťový administrátor firmy pro vývoj programového vybavení a prodej výpočetní techniky SAP2000 spol.s r.o. Písek (IČO: , DIČ: ). Vzdělání : FI MUNI obor matematika, výpočetní technika. Praxe 4 roky SAP2000, ped. praxe 1 rok externě

14 PODROBNÉ OSNOVY KURZU

15 1) Základní znalosti IT TEMA 1 Úvod do počítačové terminologie 1.1 Technické a programové vybavení, informační technologie ZNALOSTI Rozumět základním pojmům HW, SW a informačním technologiím 1.2 Typy počítačů Znát a rozlišovat různé typy počítačů (střediskový - mainframe, mini, síťový, osobní, přenosný - laptop) podle kapacity, rychlosti, ceny a typických uživatelů. Rozumět výrazům inteligentní a neinteligentní (neprogramovatelný) terminál. 1.3 Hlavní části osobního počítače Znát hlavní části osobního počítače: procesor (CPU), pevný disk, vstupní/výstupní zařízení, druhy paměti, výměnná paměťová zařízení (diskety, komprimovaný (zip) disk, CD- ROM atd.). Rozumět výrazu periferní zařízení. 2 Technické vybavení 2.1 Procesor (Central Processing Unit - CPU) Rozumět pojmu procesor (CPU) a vědět k čemu slouží výpočty, logické řízení, okamžitý přístup k paměti atd.. Vědět, že rychlost CPU se měří v MHz (GHz). 2.2 Vstupní (input) zařízení Znát hlavní zařízení používaná pro vkládání dat do počítače, jako je např. myš, klávesnice, kulový ovládač (trackball), snímače (např. scanner), touchpad, světelné pero, pákový ovladač (joystick) atd. 2.3 Výstupní (output) zařízení Znát nejběžnější výstupní zařízení k zobrazování výsledků práce počítače, např. různé zobrazovací jednotky, tiskárny, kreslicí zařízení (plotter), reproduktory, hlasové syntezátory. Vědět, kde a jak se tato zařízení používají. 3 Uchování dat 3.1 Zařízení určená k uchování dat Umět porovnat hlavní typy zařízení určených k uchování dat podle rychlosti, ceny a kapacity, např. interní/externí pevný disk, komprimovaný (zip) disk, datová páska (cartridge), CD- ROM, disketa atd

16 3.2 Druhy pamětí Umět rozlišit jednotlivé typy počítačové paměti např.: RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory). Vědět, kdy se která používá. 3.3 Velikost paměti Vědět, jak se měří velikost paměti počítače (bit, byte, kb, MB, GB). Znát vztah mezi velikostí paměti a jednotlivými znaky, poli, záznamy, soubory a adresáři/složkami. 3.4 Výkon počítače Znát faktory, které ovlivňují výkon počítače jako např. rychlost CPU, velikost paměti RAM, rychlost pevného disku a jeho kapacita. 4 Programové vybavení 4.1 Druhy SW Znát význam termínů SW, operační systém, aplikační SW a vědět, jaký je mezi nimi rozdíl. 4.2 Operační systém Rozumět hlavním funkcím operačního systému, znát pojem grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface GUI) a být schopen uvést jeho příklady. Vysvětlit hlavní výhody grafického uživatelského rozhraní. 4.3 Aplikační SW Vyjmenovat všeobecně známá aplikační programová vybavení včetně jejich využití, např. textové procesory, tabulkové kalkulátory, databáze, mzdové systémy, prezentační nástroje, DTP (stolní typografie) a multimediální aplikace. 4.4 Vývoj systémů Vědět, jak se vyvíjí počítačové systémy. Rozlišovat jednotlivé fáze používané zpravidla při vývoji počítačových systémů, tj. průzkum, analýza, programování a testování. 5 Informační sítě 5.1 LAN a WAN Znát definice LAN (Local Area Network) a WAN (Wide Area Network) a umět vysvětlit výhody práce ve skupinách a sdílení zdrojů po síti. 5.2 Telefonní síť ve výpočetní technice Rozumět používání telefonní sítě ve výpočetní technice. Pochopit termíny PSDN (Public Switched Data Network), ISDN (Integrated Service Digital Network), satelitní komunikace, fax, telex, modem, digitální, analogový, baud (měřeno v bps). 5.3 Elektronická pošta Rozumět termínu elektronická pošta a znát její využití. Vědět, co je potřeba k odeslání a přijetí u. Znát podrobněji některá zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) potřebná k používání u

17 5.4 Internet Vědět, co je to Internet. Rozumět koncepci Internetu a některým z jeho hlavních způsobů využití. Vědět, jak ekonomické je používání internetových poštovních systémů ve srovnání s jinými způsoby doručování pošty. Vědět, k čemu slouží vyhledávač (search engine) a vědět, jaký je rozdíl mezi Internetem a World Wide Web (www). 6 Využití počítače v praxi 6.1 Využití počítače v domácnostech 6.2 Využití počítače v práci a ve vzdělání 6.3 Využití počítače v denním životě Vědět, jaké jsou možnosti využívání PC doma, např.: hobby, domácí účetnictví, práce z domova, projekty a domácí úkoly, používání u a Internetu Vědět, jaké je využití kancelářských aplikací, uvést příklady systémů založených na výpočetní technice používaných v obchodu, průmyslu, státní správě a ve vzdělávací sféře. Být schopen rozhodnout a zdůvodnit, proč je v některých případech pro práci výhodnější počítač a jindy provede úkol lépe člověk. Být si vědom využití počítačů v každodenní praxi, např.: v supermarketech, knihovnách nebo v lékařské ordinaci, různé vyžití čipové karty (smart card) apod. 7 Informační technologie a společnost 8 Zabezpečení, autorské právo a zákon 7.1 Měnící se svět Rozumět termínům informační společnost a informační dálnice. Rozumět koncepci elektronického obchodování. 7.2 Dobré pracovní prostředí Vědět, jaké prvky a praktiky mohou pomoci vytvořit dobré pracovní prostředí jako např. časté přestávky při práci s počítačem, správná poloha obrazovky, židle a klávesnice, přiměřené osvětlení a větrání. 7.3 Zdraví a bezpečnost Znát zdravotní a bezpečnostní předpisy při práci s počítačem, např. zajištění bezpečnosti napájecích kabelů, nepřetěžování napájecích míst. Vědět o poškozeních běžných ve špatném pracovním prostředí, např. poškození z opakovaného přetěžování (RSI), poškození očí způsobené jasem obrazovky, problémy způsobené špatným držením těla. 8.1 Bezpečnost Umět odůvodnit a ohodnotit zálohování počítačových souborů na výměnných paměťových zařízeních. Vědět, jak chránit osobní počítač před vetřelci. Vědět, jakým způsobem chránit počítač, např. používáním vhodných hesel. Vědět, co se stane s daty a soubory při výpadku proudu. 8.2 Počítačové viry Rozumět termínu vir používaném v souvislosti s počítačem. Vědět, jakým způsobem se může vir dostat do počítače. Být si vědom nebezpečí při stahování souborů na vlastní počítač. Vědět něco o antivirových programech

18 8.3 Autorské právo Vědět, co je to autorské právo k SW a mít povědomí o hlavních bezpečnostních a právních aspektech spojených s kopírováním, sdílením a půjčováním disket a dalších médií. Vědět, co může způsobit přenos souborů přes síť. Znát význam termínů shareware, freeware (bezplatný SW) a uživatelská licence. 8.4 Zákon na ochranu dat Vědět, co je zákon na ochranu dat (Data Protection Act) v zemi uživatele. Rozumět důsledkům tohoto zákona. Popsat některé možnosti využití osobních dat

19 2) Základní práce s PC TEMA 1 Začínáme pracovat s počítačem 1.1 První kroky s počítačem DOVEDNOSTI Zapnutí počítače. Správné vypnutí počítače. Restart počítače. Vědět, kde a kdy se zobrazují základní systémové informace (operační systém, typ procesoru, instalovaná RAM atd.). Vědět, kde se lze podívat na konfiguraci pracovní plochy: datum a čas, nastavení hodnot, volby zobrazení pracovní plochy (např. volby pozadí, nastavení obrazovky, volby spořiče obrazovky, atd.). Formátování diskety. Použití funkcí on-line nápovědy 2 Prostředí pracovní plochy 3 Práce se soubory 2.1 Práce s ikonami 2.2 Práce s okny 3.1 Adresáře/ složky 3.2 Kopírování, přesouvání a mazání Vybírat a přesouvat ikony po pracovní ploše. Rozlišovat základní ikony: pevný disk, strom adresářů, adresáře/složky a soubory, regenerační zásobník/koš. Umět vytvořit zástupce nebo alias menu. Rozlišovat rozdílné části oken pracovní plochy: titulní lišta, panely nástrojů, pruh nabídky, stavový řádek, posuvníky. Porozumět, jak lze okna pracovní plochy zmenšovat, zvětšovat, měnit měřítko a zavírat. Rozlišovat rozdílné části oken aplikací: titulní lišta, panel nástrojů, pruh nabídky, stavový řádek, posuvníky. Posunovat okna po pracovní ploše. Porozumět, jak lze okna aplikací zmenšovat, zvětšovat, měnit měřítko a zavírat. Přesunovat se mezi otevřenými okny. Porozumět základní struktuře adresářů/složek počítače. Tvorba adresářů/složek a dalších podadresářů/dílčích složek. Prohlížení adresářů/složek, možná kritéria pohledu: jméno, velikost, datum poslední aktualizace atd. Zobrazení konfigurace pracovní plochy: datum a čas, nastavení hodnot, typ procesoru, instalovaná RAM, atd. Zobrazení jednotlivých atributů souborů např. jméno, velikost, typ souboru, datum poslední modifikace souboru atd. Přejmenování souborů a adresářů/složek. Vybrání jednoho nebo několika souborů v rámci sousedící nebo nesousedící skupiny. Kopírování a přesouvání souborů v rámci adresářů/složek za účelem vytvoření duplicitních kopií. Tvorba záložních kopií na disketu. Vymazání souborů z jednoho nebo několika adresářů/složek. Vymazání vybraných adresářů/složek

20 3.3 Vyhledávání Použití nástrojů pro vyhledávání souboru nebo adresáře/složky. Vyhledávání podle jména, data vzniku, typu souboru nebo adresáře/složky. 4 Jednoduchá editace 4.1 Použití pro editaci textu Spuštění aplikace pro editování nebo textového procesoru a vytvoření souboru. Uložení souboru do adresáře/složky. Uložení souboru na přenosová média (disketu). 5 Řízení tisku 5.1 Tisk Schopnost tisknout na nainstalované tiskárně. Změna standardní tiskárny podle seznamu instalovaných tiskáren. Sledování postupu tisku pomocí manažeru tisku z pracovní plochy

21 3) Textový editor TÉMA 1 Začínáme s textovým editorem 1.1 První kroky s textovým editorem 1.2 Úprava základních nastavení DOVEDNOSTI Spuštění textového editoru. Otevření existujícího dokumentu, jeho změna a uložení. Otevření několika dokumentů najednou. Vytvoření nového dokumentu a jeho uložení. Uložení existujícího dokumentu na pevný disk nebo na disketu. Zavírání dokumentů. Používání funkcí on-line nápovědy. Změna režimu zobrazení stránky. Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení). Změna panelu nástrojů. 1.3 Změny v dokumentech Uložení existujícího dokumentu v jiných formátech (soubor txt, rtf, šablona dokumentu) nebo v jiných SW verzích. Ukládání dokumentů ve formátech vhodných pro prezentaci na stránce Web. 2 Základní operace 2.1 Vkládání dat Vložení písmen, slov, vět nebo malých částí textu. Použití instrukce zrušení. Vkládání nového odstavce. Vkládání speciálních znaků/symbolů. Vkládání zalomení stránky do dokumentu. 2.2 Výběr dat 2.3 Kopírování, pře-souvání a mazání Výběr znaku, slova, věty, odstavce nebo celého dokumentu. Používání funkcí Kopírovat a Vložit pro kopírování a funkcí Vyjmout a Vložit pro přenášení textu v dokumentu. Kopírování a přesun textu mezi aktivními dokumenty. Mazání textu v dokumentech

22 2.4 Vyhledávání a nahrazování Používání příkazu pro vyhledání slova nebo věty v dokumentu. Používání příkazu pro nahrazení slova nebo věty v dokumentu. 3.Formátování 3.1 Formátování textu Změna fontů: velikosti a typu písma. Používání kurzívy, tučného a podtrženého písma. Použití různých barev v textu. Použití voleb okrajů a zarovnávání písma v textu. Automatické rozdělování slov a jeho používání. Odsazení textu v rámci dokumentu. Možnosti nastavení řádkování v dokumentu. Kopírování formátů z vybraného textu na jiný. 3.2 Obecné formátování Používání a nastavení tabulátorů, zarovnání doleva, doprava, na střed a podle desetinné čárky. Přidání rámečků v dokumentu. Používání odrážek a číslování odstavců. 3.3 Šablony Výběr příslušné šablony dokumentu podle zadaných požadavků. Práce se šablonou v dokumentu. 4 Dokončení dokumentu 4.1 Styly a stránkování Používání existujících stylů v dokumentu. Vložení číslování stránek do dokumentu. 4.2 Záhlaví a zápatí Přidání záhlaví a zápatí do dokumentu. Vkládání data, autora, čísel stránek atd. do záhlaví a zápatí. Použití základních voleb formátování textu v záhlaví a zápatí. 4.3 Pravopis a gramatika Použití kontroly pravopisu a provádění příslušných změn. Další možné gramatické nástroje (Tezaurus apod.). 4.4 Celkový vzhled dokumentu Úprava nastavení dokumentu, orientace stránky, její velikost atd. Úprava okrajů v dokumentu

23 5 Tisk 5.1 Příprava dokumentů pro tisk Náhled dokumentu. Použití základních tiskových voleb. Tisk dokumentu na instalované tiskárně. 6 Složitější funkce 6.1 Tabulky Tvorba standardních tabulek. Změna atributů buněk: formátování, velikost buňky, barva atd.. Vkládání a mazání řádků a sloupců. Přidání rámečků tabulky. Použití nástroje pro automatické formátování tabulky. 6.2 Obrázky a grafické objekty Přidání obrázku nebo souboru grafických dat do dokumentu. Doplnění dokumentu automatickými tvary (auto shapes): změna jejich formátů. Přesouvání grafiky nebo kreslených objektů v dokumentu. Změna velikosti grafiky. 6.3 Vkládání objektů Vložení tabulky do dokumentu. Vložení souboru grafických dat, diagramu nebo grafu do dokumentu Hromadná korespondence Tvorba seznamu adres nebo jiného datového souboru pro použití při slučování. Slučování s formuláři pro dopisy nebo adresové štítky

24 4) Internet TEMA 1. Začínáme Internetem 1.1 První kroky s Internetem 1.2 Úprava základního nastavení DOVEDNOSTI Otevření aplikace prohlížení Internetu. Orientace v uspořádání a struktuře adres Web. Zobrazení vybrané Web stránky. Změna nastavení prohlížeče. Ukončení práce s prohlížečem. Používání funkcí on-line nápovědy. Změna prohlížecího režimu. Změna panelu nástrojů. Zobrazení grafiky na Web stránce. Možnosti zobrazení/nezobrazení grafiky na Web stránce. 2. Web navigace 2.1 Přístup na adresu Web Otevření URL a přečtení dat. Otevření textového nebo grafického odkazu a návrat na původní stránku. Speciální stránky pro vyhledání podle kriterií. 3. Prohledávání Web stránek 3.1 Používání vyhledávacích nástrojů Definice vyhledávacích požadavků. Používání klíčových slov. Používání základních logických operací při vyhledávání. 3.2 Tisk Náhled na dokument. Úprava voleb nastavení stránky. Tisk Web stránky. 4. Záložky 4.1 Tvorba záložek Otevření Web stránky označené záložkou. Přidání záložky na Web stránku. 5. Začínáme s elektronickou poštou 5.1 První kroky s elektronickou poštou Otevření aplikace elektronické pošty. Otevření poštovní schránky vybraného uživatele. Otevření jednotlivých zpráv. Ukončení aplikace elektronické pošty. Používání funkcí on-line nápovědy. 5.2 Úprava základního nastavení Změna režimu zobrazení. Změna panelu nástrojů

25 TEMA 6. Práce se zprávami DOVEDNOSTI 6.1 Odesílání zpráv Vytvoření nové zprávy. Vložení poštovní adresy do pole mail to. Vložení titulku do zprávy. Vytvoření a přidání automatického podpisu. Použití kontroly pravopisu (je-li k dispozici). Připojení souboru ke zprávě. Specifikace důležitosti zprávy. 6.2 Kopírování, přesouvání a mazání Použití funkcí Kopírovat a Vložit pro duplikování textu v rámci zprávy nebo do jiné aktivní zprávy. Použití funkcí Vyjmout a Vložit pro přesun textu v rámci zprávy nebo do jiné aktivní zprávy. Použití funkcí Vyjmout a Vložit pro vložení textu z jiného zdroje do zprávy. Vymazání textu ve zprávě. Vymazání souboru připojeného ke zprávě. 6.3 Čtení zpráv Čtení zpráv. Označení/zvýraznění zpráv v poštovní složce. Využití různých přihrádek pošty. 7. Používání adres 6.4 Odpověď na zprávu Využití funkce Odpověď na zprávu. Využití funkce Odpověď na zprávu více adresátům. Odpověď s vložením původní zprávy. Odpověď bez vložení původní zprávy. Přesměrování zprávy. 7.1 Používání adresářů Přidání adresy do seznamu adres. 7.2 Zprávy určené několika adresátům Vymazání adresy ze seznamu adres. Vytvoření nového seznamu adres/distribučního seznamu. Odpověď na zprávu s použitím distribučního seznamu. Odpověď na několik adres s použitím kopie. Použití slepé (skryté) adresy. 8. Správa zpráv 8.1 Organizace zpráv Vyhledávání zpráv. Vytvoření nové poštovní složky. Vymazání zprávy. Přesunutí zprávy do jiné složky. Třídění zpráv podle jména, tématu, data, atd

26 5) Tabulkový kalkulátor TÉMA 1 Začínáme s tabulkovým kalkulátorem 1.1 První kroky s tabulkovým kalkulátorem DOVEDNOST Otevření tabulkového kalkulátoru. Otevření existující tabulky, provedení změn a uložení. Otevření několika tabulek najednou. Vytvoření nové tabulky a její uložení. Uložení existující tabulky na pevný disk nebo disketu. Zavření tabulky. Používání funkcí on-line nápovědy. 1.2 Úprava základních nastavení Změna režimu zobrazení tabulky. Použití nástroje pro zvětšení/zmenšení stránky Úprava zobrazení panelu nástrojů. 1.3 Změna dokumentu Uložení existující tabulky v jiném formátu (soubor txt, šablona dokumentu) nebo v jiných SW verzích. Uložení tabulky ve formátu umožňujícím prezentaci na stránce Web. 2 Základní operace 2.1 Vkládání dat Vkládání číselných hodnot do buňky. Vkládání textu do buňky. Vkládání symbolů nebo speciálních znaků do buňky. Vkládání jednoduchých vzorců do buňky. Použití příkazu zrušení. 2.2 Výběr dat Výběr buňky nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících buněk. Výběr řádku nebo sloupce. Výběr určitého počtu sousedících nebo nesousedících sloupců nebo řádků. 2.3 Kopírování, přesouvání, mazání Použití funkce Kopírovat a Vložit pro duplikování obsahu buněk do jiné části tabulky. Použití funkce Vyjmout a Vložit pro přesun obsahu buněk v rámci tabulky. Přesun obsahu buněk mezi tabulkami v rámci jednoho souboru. Přesun obsahu buněk mezi tabulkami v rámci několika souborů. Vymazání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk

27 TÉMA 2.4 Vyhledávání a nahrazování DOVEDNOST Použití příkazu pro vyhledání vybraného obsahu buňky. Použití příkazu pro nahrazení vybraného obsahu buňky. 2.5 Řádky a sloupce Vkládání řádků a sloupců do tabulky. Změna výšky řádku a šířky sloupce. Vymazání vybraných řádků a sloupců. 2.6 Třídění dat Třídění vybraných dat numericky vzestupně nebo sestupně. Třídění vybraných dat abecedně vzestupně nebo sestupně. 3 Vzorce a funkce 3.1 Aritmetické a logické vzorce 3.2 Práce s funkcemi Práce s funkcí SUMA. Použití základních aritmetických a logických vzorců v tabulce (sčítání, odečítání, násobení, dělení). Rozpoznání základních chybových hlášení souvisejících se vzorci. Použití nástroje pro automatické vyplňování/ nástroje pro kopírování nebo inkrementované zavádění dat. Pochopení a použití relativního odkazu na buňku ve vzorcích nebo funkcích. Pochopení a použití absolutního odkazu na buňku ve vzorcích nebo funkcích. Práce s funkcí PRŮMĚR. 4 Formátování 4.1 Formátování buněk - čísel Formátování zobrazení čísel v buňce: počet desetinných míst, počet nul za desetinnou čárkou, oddělování tisíců. Formátování buněk pro zobrazení různých stylů datových údajů. Formátování buněk pro zobrazení různých symbolů měny. Formátování buněk pro zobrazení čísel jako procent. 4.2 Formátování buněk textu 4.3 Formátování buněk - rozsahů buněk Změna velikosti textu. Formátování textu: tučný, kurzíva, typ písma. Změna barvy textu. Změna orientace textu. Vystředění a zarovnání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk: doleva a doprava, nahoru a dolů. Ohraničení a stínování vybraného rozsahu buněk. 4.4 Pravopis Použití kontroly pravopisu a provádění případných oprav

28 TÉMA 4.5 Celkový vzhled tabulky DOVEDNOST Úprava nastavení okrajů sešitu. Úprava nastavení sešitu tak, aby vyplnil jednu stránku. Přidání záhlaví a zápatí. Změna orientace stránky vertikálně nebo horizontálně Velikost stránky, atd. 5 Tisk 5.1 Tisk jednoduchých tabulek Použití základních voleb tisku. Náhled na tabulku. Tisk tabulky nebo několika tabulek. Tisk vybrané části tabulky nebo předvoleného rozsahu buněk. 6 Pokročilé funkce 6.1 Vkládání objektů Vkládání objektů do tabulky: soubory grafických dat, grafy, textové soubory, atd.. Přesouvání a změna velikosti vložených objektů v rámci tabulky. 6.2 Diagramy a grafy Analýza dat tvorbou různých druhů diagramů a grafů z údajů tabulky, např. výsečové diagramy, sloupcové grafy, histogramy. Editování nebo změna diagramu nebo grafu: přidání názvu nebo označení, změna měřítka. Úprava barev v diagramu nebo grafu. Změna typu diagramu. Přesun a vymazání diagramů nebo grafů

29 6) Prezentace TÉMA 1 Začínáme s prezentacemi 1.1 První kroky s prezentačními nástroji DOVEDNOSTI Spuštění prezentačního programu. Otevření existující prezentace, změny a následné uložení. Otevření několika prezentací. Uložení prezentace na pevný disk a disketu. Zavření prezentace. Používání funkcí on-line nápovědy. 1.2 Úprava základního nastavení Změna režimu zobrazení prezentace. Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení). Změna panelu nástrojů. 1.3 Změna dokumentu Uložení existující prezentace v jiných formátech (soubor rtf, šablona prezentace, formát souboru grafických dat) nebo v jiných SW verzích. Uložení prezentace ve formátu vhodném pro zápis na stránku Web. 2 Základní operace 2.1 Tvorba prezentace Tvorba nové prezentace. Výběr automatických formátů jednotlivých snímků prezentace (slide), např. titulního listu, organizačního diagramu, odrážek atd. Modifikace rozvržení snímků prezentace. Přidání textu do prezentace. Vložení grafických objektů z knihovny grafických objektů. 2.2 Kopírování, přesouvání a mazání textu Použití funkcí Kopírovat a Vložit pro duplikování textu v rámci prezentace nebo mezi aktivními prezentacemi. Použití funkcí Vyjmout a Vložit pro přenášení textu v rámci prezentace nebo mezi aktivními prezentacemi. Vymazání vybraného textu

30 2.2 Kopírování, přesouvání a mazání grafiky Použití funkcí Kopírovat a Vložit pro duplikování grafiky v rámci prezentace nebo mezi aktivními prezentacemi. Použití funkcí Vyjmout a Vložit pro přenášení grafiky v rámci prezentace nebo mezi aktivními prezentacemi. Vymazání vybrané grafiky. 2.4 Kopírování, přesouvání a mazání snímků prezentace Použití funkcí Kopírovat a Vložit pro duplikování snímků v rámci prezentace nebo mezi aktivními prezentacemi. Použití funkcí Vyjmout a Vložit pro přenášení snímků v rámci prezentace nebo mezi aktivními prezentacemi. Přeskupení snímků v rámci prezentace. 3 Formátování 3.1 Formátování textu Změna typu písma. Použití kurzívy, tučných, podtržených, malých a velkých písmen atd. v textu. Používání stínovaného písma, indexování atd.. Používání barev v písmu. Vystředění a zarovnání textu: doleva, doprava, nahoru, dolů. Úprava řádkování textu. Změna typu odrážek v seznamu. 3.2 Úprava textových rámečků Změna velikosti textových rámečků a jejich přesun na snímku prezentace. Změna orámování, stínování, barev a dalších nastavení rámečku. 4 Grafika a diagramy 4.1 Kreslené objekty Přidání různých čar a podtržení v rámci prezentace. Změna barvy a šířky různých čar a podtržení do prezentace. Přidání různých geometrických objektů (obdélníků, kruhů atd.). Překlopení nebo rotace různých geometrických objektů. Změna atributů geometrických objektů: barev, typů čar. Použití stínování geometrických objektů

31 5 Tisk a distribuce 4.2 Diagramy Vytvoření organizačního diagramu. Změna struktury organizačního diagramu. Změna typu organizačních diagramu (kruhový, sloupcový). 4.3 Obrázky a další objekty Vložení obrázků z jiných souborů. 5.1 Úprava snímků prezentace Změna velikosti a přesun obrázků v prezentaci. Přidání dalších objektů: textu, tabulky, diagramu nebo grafického souboru do prezentace. Kopírování vložených objektů do předloh prezentací. Orámování a stínování objektu. Výběr příslušného výstupního formátu pro prezentaci snímků: pro zpětný projektor, pro podklady posluchačům, pro diapozitivy 35 mm, pro datový projektor. Změna orientace snímku, vodorovně nebo svisle. 5.2 Příprava na distribuci Přidání poznámek k jednotlivým snímkům prezentace. Číslování snímků prezentace. Použití kontroly pravopisu a provádění příslušných oprav. 5.3 Tisk Náhled na prezentaci. Změna možných náhledů: snímky, osnova, řazení snímků, poznámky. Tisk prezentace v různých pohledech a výstupních formátech. 6 Efekty počítačové prezentace 6.1 Nastavení animace Přidání animace. Změna nastavené animace. 6.2 Prolínání Prolínání jednotlivých snímků prezentace. 7 Vzhled počítačové prezentace 7.1 Prezentování Spuštění prezentace od libovolného snímku. Používání navigačních pomůcek

32 7) Databáze TEMA 1 Začínáme s databází 1.1 První kroky s databází DOVEDNOSTI Spuštění databázového programu. Otevření existující databáze ve standardním nastavení. Změna záznamů v existující databázi a jejich uložení. Uložení databáze na pevný disk nebo disketu. Uzavření databáze. Používání funkcí on-line nápovědy. 2 Tvorba databáze 1.2 Úprava základních nastavení 2.1 Základní operace Změna režimů pohledu. Změna panelu nástrojů. Návrh struktury databáze. Nastavení atributů jednotlivých polí. Způsoby pohybu po databázi. Vkládání dat do databáze. 2.2 Definice klíčů Definice primárního klíče. 2.3 Vzhled databáze Nastavení indexu. Nastavení vzhledu databáze a rozvržení atributů. Změna atributů jednotlivých polí. 2.4 Aktualizace databáze Změna dat vložených v databázi. Vymazání dat v databázi. Přidání záznamů do databáze. Vymazání záznamů databáze. 3 Použití formulářů 3.1 Tvorba formuláře Vytvoření jednoduchého formuláře. Zápis dat do databáze pomocí jednoduchého formuláře. 3.2 Úprava vzhledu formuláře Formátování textu. Změna standardního rozvržení a barevného nastavení. Vkládání obrázků/grafiky do formulářů. Celková změna grafického rozvržení formulářů

33 TEMA 4 Získávání informací 4.1 Základní operace DOVEDNOSTI Připojení k existující databázi. Nalezení záznamu podle zadaných kriterií. Tvorba jednoduchých dotazů. Tvorba dotazů s výběrem podle více kriterií. Uložení dotazů. Přidání filtrů. Odstranění filtrů. 4.2 Upřesnění dotazu Přidání polí do dotazu. Odstranění polí z dotazu. 4.3 Výběr a třídění Výběr a třídění databáze podle kriterií. Výběr a třídění pomocí logických operandů. 5 Sestava 5.1 Tvorba sestav Předvedení vybraných dat v určitém pořadí na obrazovce a v sestavách. Přizpůsobení sestavy. Vytvoření a úprava záhlaví a zápatí. Slučování dat do součtů sestav, dílčích součtů, atd

34 8) Informatika TEMA DOVEDNOSTI 1 Data 1.1 Práce s daty Struktura dat Zpracování dat Datové sklady, datová základna Zdroje dat Datové typy Normované vstupní data v řízení podniku (ISO) 1.2 Klíče a číselníky Kódování dat Možnosti zadávání dat Doba odezvy Prostorová náročnost Funkce ve zpracování dat Kontrola dat Ochrana dat 2 Informace 2.1 Zdroje informací Možnost tvorby informace Získání externích informací 2.2 Význam informace 2.3 Informační vstupy Informace v malém podniku Informace ve střední podniku Informace ve velkém podniku Informace v národním hospodářství Rozdělení podle druhu IS Možnosti automatizace získání dat a jejich výstup na informace 3 Teorie Informatiky 3.1 Informační teorie Matematická informatika Kybernetika AI (umělá inteligence) Lingvistika Algoritmizace Teorie automatů Specifické filozofie

35 TEMA 4 Informační systémy DOVEDNOSTI 3.2 Informační technologie Výpočetní technika Spojovací technika Telekomunikační technika Automatizační technika Reprografická technika ICT 3.3 Informační služby Databázová centra Datové sklady Informační střediska Knihovnictví (ISBN) Archivnictví Odborné a účelové informace 4.1 Druhy IS DP (transakční IS) MIS (management IS) SIS (strategické IS) METIS Další možné IS 4.2 Životní cyklus IS Definice požadavků Informační a datové prameny Definování potřeb Analýza prostředků Návrh Vývoj a dokumentace Testování a zavádění Údržba Zpětné hodnocení korelace 4.3 IS a řízení Řízení rizik ve firmě Řízení změny IS pro podporu řízení 4.4 Zavádění a změna IS 4.5 Časová závislost v IS Souběh IS Pilotní IS Postupný přechod IS Nárazový přechod Růst obtíží v rozhodovacích procesech Náklady na vytvoření a uchování informace

36 TEMA 5 Výpočetní technika 5.1 Klasifikace programového vybavení 5.2 Technické vybavení počítače 5.3 Počítačové sítě DOVEDNOSTI OS Aplikační SW Druhy licencí a multilicence Autorský zákon Model PC (Jon von Neumann) Vstupní / výstupní zařízení Druhy a použití pamětí (paměťová hierarchie) CU, CPU, ALU, P Vztah HW, OS, BIOS, Aplikační SW Typy sítí Typologie sítí Struktura rámce v sítí Ethernet Přenosové protokoly Internet

37 9) Zpracování videozáznamu TÉMA 1 Úvod do zpracování videa DOVEDNOSTI 1.1 Nároky na Nároky na hardware, kodeky, formáty audia a videa hardware 1.2 Zdrojová zařízení Videokamery rozdělení, typy, formáty Audio CD grabování zvuku Digitální fotoaparát, scanner Vkládání fotografií Formáty 2 Nahrání záznamu do PC 2.1 Seznámení s programem Adobe Premiere Spuštění programu, založení nového projektu a nastavení uživatelského prostředí. Časová osa - Timeline. 2.1 Nahrání videozáznamu do PC z videokamery Založení projektu a do něj nahrání videa pomocí programu Adobe Premiere Nastavení programu podle operačního systému. 3 Práce s nataženým materiálem 3.1 Časová osa Vložení videa (klipu) do časové osy. Vložení statického obrázku. Nastavení rozlišení. 3.2 Práce s klipem Nastavení začátku a konce klipu. Vložení dalšího klipu a jejich řazení. Metoda INSERT a ASSEMBLE. 3.4 Spojení dvou klipů Ostrý střih, prolínačka. 3.2 Video filtr Vložení video filtru, úprava např. jasu, kontrastu, průhlednosti nebo vyvážení barev. Přejmenování souborů a adresářů/složek. 4 Titulky 4.1 Vložení titulku Vložení titulku, nastavení jeho délky, barvy, efektu objevení a zmizení Kopírování a přesouvání titulků. Uložení titulků do zvláštních souborů

38 TÉMA 5. Práce ze zvukem 5.1 Úprava stávajícího zvuku 5.2 Vložení hudby z CD DOVEDNOSTI Ztišení, zesílení a vymazání původního zvuku. Vložení audio filtru Nagrabování hudby z CD. Vložení na časovou osu, její umístění. Úprava hlasitosti, balance. Vložení audio filtru 6. Export hotového projektu 6.1 Uložení na pevný disk Export projektu jako AVI, MPEG. Nastavení parametrů exportu. 6.2 Export na kazetu VHS Export analogovou cestou. Připojení a nastavení videorekordéru. Spuštění nahrávání. 6.3 Export na digitální nosič Export digitální cestou. Nastavení digitální kamery. Spuštění nahrávání

39 10) Grafika TÉMA 1 Grafické editory 1.1 Možnosti a druhy grafických programů ZNALOSTI Využití grafických editorů v praxi Návaznost na příbuzné programy. Základní pojmy počítačové grafiky. 2 Formáty a barevné modely 2.1 Vstupní a výstupní formáty Přehled základních formátů a parametrů, jejich použití. Možnosti využití komprimovaných formátů. 2.2 Barevné modely Problematika zobrazení a tisku barevných obrázků Barevná kalibrace. Použití modelů RGB, CMYK, Greyscale. 3 Prostředí programu, nástroje a jejich využití Seznámení s prostředím editoru Rozmístěním oken. Všeobecný přehled možností a využití pracovních nástrojů jejich parametry a rozsahy. 4 Globální úpravy 5 Selekce a některé její modifikace Práce s barvou, její výběr a aplikace. Změna jasu, kontrastu, odstínu a sytosti. Rotace obrázku a jeho ořezávání. 5.1 Selekce Metody výběru částí obrázku pomocí nástrojů nebo rozsahem barev. Práce s výběrem transformace, ukládání, přesouvání. 5.2 Vrstvy, cesty, masky Principy vytváření vrstev v obrázku, seskupování a provazování, interakce. Tvorba a editace cest, operace s nimi. Vztah masky k selekcím Práce s rychlou maskou. 6 Efekty a filtry Využití filtru a efektů aplikovaných na obrázek ostření, vyhlazování, přidání šumu, deformace, stylizace, 3D transformace, světelné efekty, umělecké filtry. 7 Kreslení a retušování Použití nástrojů pro retušování obrázků klonování, tónování, ostření a rozostření. Použití nástrojů pro kresbu štětec, tužka, stopa

40 TÉMA 8 Text 8.1 Editace textu ZNALOSTI Práce s textem úpravy a modifikace textu, jeho formování 8.2 Adobe Type Manager Návaznosti na ostatní programy. 9 Manipulace s objekty Základní manipulace s objekty výběr, seskupovaní, posuny, kopírování, duplikace a kopírování. 10 Editace objektů Editování objektů protahování, zrcadlení, rotace, transformace, zarovnání a pořadí objektů. 11 Barvy a výplně Práce s barevnými modely Nástroje pro výplň, spojitou a přechodovou výplň, vzory a texturu. 12 Obrysy a křivky 13 Speciální efekty Základy práce s obrysovým perem, úvod do editace křivek. Základy používání speciálních efektů perspektiva, obálka, prostorové vysunutí, kontura

41 11) Variantní práce s daty 1 OLE TEMA ZNALOSTI 1.1 Základní princip Umět používat základní operace se schránkou včetně klávesových zkratek 1.2 Možnosti vložení Specifikace jednotlivých programů a jejich možností vložená data modifikovat (MS Excel Vložit jinak). Vícenásobná schránka. 1.3 Snímání monitoru Získání kopie obrazu na monitoru jeho grafické zpracování a možnost odeslání elektronickou poštou pro on-line spolupráci a řešení konfliktů. Využití OLE pro monitorování chyb a jejich diagnostiku. 2 Propojení uvnitř aplikací 2.1 Vytvoření propojení v různých částech aplikace MS Word propojení textových polí a využití jejich vzájemné interakce MS Excel data na více listech či sešitech 3D odkazy v sešitu, nepřímé adresace buněk MS Access vytvoření relací v rámci dotazů apod. 2.2 Vytvoření propojení různých dokumentů Spolupráce s uzavřenými dokumenty a automatické čerpání dat z dalších dokumentů nebo sešitů 2.3 Vytvoření propojení s objekty Možnost propojení objektů (např. obrázků či animací) s aplikací bez nutnosti vložení či sloučení s dokumentem 3 Propojení aplikací s daty Internetu 3.1 Vytvoření on line propojení s Internetem Vytvoření on line propojení s Internetem Získání informací jako vstupů pro výpočet tabulek nebo 3D odkazů v rámci sešitu MS Excel 3.2 Využití možností aktualizace Nastavení automatické aktualizace z internetu získaných dat v čase či při otevření dokumentu 3.3 Umístění zdroje dat na www Možnosti zpětného zveřejnění (zpřístupnění) dat na internetu v podobě datových stránek (MS Access) či zdrojů dat (MS Excel, MS Word)

42 TEMA 4 On-line spolupráce ZNALOSTI 4.1 Druhy schůzek Vysvětlení zásad on-line spolupráce jednotlivých uživatelů na jednom dokumentu vytvoření spojení a jeho plánování s ohledem na druh připojení k internetu 5 Propojení jednotlivých aplikací 5.1 MS Word Tabulka MS Excel (graf) Možnosti vložení objektu tabulky do MS Word její vlastnosti. počítání v dané tabulce editace a aktualizace. Možnosti tvorby grafů skrze MS Excel nebo graf aplikace MS Graph. 5.2 MS Word Tabulka MS Excel s on-line daty Chování vložené tabulky jestliže její součástí nebo zdrojem dat pro výpočty jsou data z internetu. Její aktualizace a přepočítání. Možné zdroje chyb v přenosu dat. 5.3 MS PowerPoint MS Word Vložení odkazu na dokument do jednotlivých snímků prezentace jejich aktualizace a specifické propojení textových polí v rámci spojení dokument snímek. 5.4 MS PowerPoint MS Word s tabulkou MS Excel Předvedení kompletního propojení se všemi možnosti a on-line spolupráce. /Př. propojení MS Access s se zdrojem dat z listu MS Excel (popř. s on-line daty z Internetu), který tvoří zdroj pro hromadnou korespondenci s MS Word, která bude předváděna v prezentaci MS PowerPoint/ 6 Propojení na internet 6.1 Zobrazení získaných výsledků přes www Využití možnosti tvorby www stránek v jednotlivých aplikacích a aplikace těchto výsledků včetně možností výše zmíněných propojení a on-line aktualizací 7 Prvky Aktive-X 7.1 MS Word Spolupráce s vestavěnými doplňky a rozšiřujícími aplikacemi /Př. editor rovnic MS Equation 3,0/ 7.3 MS Excel MS Access Propojení a vložení prvků Aktive-X. Základní seznámení s ovládacími prvky a jejich možnostmi

43 TEMA ZNALOSTI 7.4 VBA Seznámení s existencí Visual Basic for Application a jeho návaznostech a propojení s možností tvorby projektů v rámci MS Office. Seznámení s možností doinstalování dalších prvků a jejich využití jako vstupů pro tvorbu dat. 8 On-line úpravy kontrola změn, šablony 8.1 Nastavení hesel a pravidel Pravidla pro rozdělení přístupů a práv ke sdílenému nebo zveřejněnému dokumentu. Obecná pravidla přístupu a ochrany dat. Zajištění archivace a ochrany před smazáním u sdílených nebo zveřejněných dokumentů. 8.2 Zvýraznění změn Poskytnutí dokumentu pro úpravy, které je možné různým uživatelům předložit ke korektuře. 8.3 Možnosti šablon Prohloubit znalosti o šablonách a místním nastavení jednotlivých aplikací. Možnosti specifikace uživatelských prostředí a cestovní profily. 9. Právní ošetření 9.1 Zákon na ochranu dat Vědět, co je zákon na ochranu dat (Data Protection Act) v zemi uživatele. Rozumět důsledkům tohoto zákona. Popsat některé možnosti využití osobních dat. 9.2 Zámky, kódování, elektronický podpis Ochrana dat před nechtěnou i záměrnou změnou (zámky a hesla na části dokumentů i na celek). Možnosti nastavení elektronických certifikátů a podpisů při sdílení a zveřejňování dokumentů. Vlastnosti veřejného a soukromého elektronického podpisu a jejich aplikace. Propojení aplikací s elektronickým bankovnictvím

44 TYPOVÉ PŘÍKLADY

45 1) Základní znalosti IT Typový příklad 1-1 Základní úlohy : Test vyberte správnou odpověď 1. Monitor je: a. Vstupní zařízení b. Výstupní zařízení c. Komunikační zařízení 2. Rychlost procesoru se udává a. b/s b. Bps c. Hz 3. Kapacita 3,5 diskety je: a. 1,44 MB b. 1,44 Mb c. 1,44 kb 4. Paměť RAM (operační paměť) se po vypnutí elektrického napájení: a. Nezmění b. Smaže c. Zkomprimuje a uloží 5. Běžný HDD má velikost řádově: a. kb b. MB c. GB 6. Přepisovatelný optický disk se značí: 7. UPS je a. CD-ROM b. CD-RW c. DVD a. Zálohovací zařízení b. Záložní zdroj c. Univerzální rozhraní 8. Internet je síť typu a. LAN b. MAN c. WAN 9. Počítačový vir je maximálně schopen 10. Adresář je a. Se množit b. Zničit SW vybavení c. Zničit HW vybavení a. Umístěn ve složce b. To samé co složka c. Souhrn složek

46 11. Chybové hlášení Non-system disk or disk error: a. Na disku není systém (popř. v mechanice je disketa bez systému) b. RAM nemá přístup k diskům c. Pouze oznámení že počítač nebyl správně vypnut 12. Zařízení zajišťující připojení k Internetu přes telefonní linku je: a. Síťová karta b. MODEM c. INTEL (Internet Telefonní Linka) 13. Operační systém zajišťuje: a. Příjem dat b. Obsluhu HW c. Možnost psaní textu 14. Reset počítače se provede pomocí klávesové zkratky: a. Ctrl+Alt+Shift b. Ctrl+Shift+Del c. Alt+Shift+Enter 15. Náplň do laserové tiskárny je: a. Cartridge b. Toner c. Lasik Řešení úlohy : a c b b c b b c b b a b b b b

47 Typový příklad 1-2 Základní úlohy : Test vyberte správnou odpověď 1. Tiskárna je: a. Vstupní zařízení b. Výstupní zařízení c. Komunikační zařízení 2. Kapacita CD je přibližně a. 650 MB b. 1,2 GB c. 356 kb 3. Trackball je: a. Zálohovací zařízení b. Polohovací zařízení c. Osvětlovací zařízení 4. Složka (Adresář) je nadřazena: a. Souboru b. Disku c. El. poště 5. Náplň do inkoustové tiskárny je: a. Toner b. Cartridge c. Proink 6. Freeware je: a. Ukázkový program b. Program, který je zadarmo c. Program z Internetu 7. 1 Byte (B) je: a. 1/8 bit b. 8 bit c. 2 bit 8. Multimediální počítač zvládá: 9. ISDN je: a. Pouze grafiku b. Grafické i zvukové rozhraní c. Pouze zvukový výstup a. Místní síť b. Digitální telefonní síť c. Původní název Internetu 10. Typická velikost monitoru je: a. 10 b. 17 c CD-RW je médium umožňující: a. Jeden zápis dat b. Opakovaný zápis dat c. Pouze čtení dat 12. Soubor s příponou.txt je: a. Dokument napsaný v MS WORD b. Textový dokument c. Uložená stránka WWW

48 13. Přepnutí české a anglické klávesnice provede klávesová zkratka: a. Levý Shift + Alt b. Shift + Shift c. Ctrl + Tab 15. USB je: a. Záložní zdroj energie b. Univerzální sériové rozhraní c. Výstupní konektor monitoru 14. CHAT je: a. Místo na sdílení souborů b. Komunikační program či prostředí c. Zkratka pro el. zkrat Řešení úlohy : b a b a b b b b b b b b a b b

49 2) Základní práce s PC Typový příklad 2-1 Základní úlohy : Vstupní parametry: Na disku H: ve složce Skoleni následující soubory: Černé došky.bmp, Egypt.bmp, Nbihw.cg, Charset.dat, Skript.doc, Mdm.ini, Mscipl.ini, FixKlez.log, Daxctle.ocx, Printers.txt, Recover.txt, Hotmail.url. Jednotlivé soubory mají nastavené atributy: Bez atributů: Skript.doc, Printers.txt. Archivovat: Černé došky.bmp, Egypt.bmp, Charset.dat, Mscipl.ini, Hotmail.url. Archivovat, pouze pro čtení: mdm.ini, Recover.txt. Archivovat, skrytý: Nbihw.cg, FixKlez.log, Daxctle.ocx. Nastavení programu: Nezobrazovat skryté a systémové soubory 1. Spusťte program Total Commander 2. V prostředí Total Commanderu na disku H: ve složce Skoleni vytvořte podložky Pokus, Obrazky, Odpovedi a Texty. 3. Na disku H: ve složce odpovědi vytvořte soubor Odpovedi.txt. Prozatím ponechte prázdný a uložte jej. 4. Zjistěte celkový počet souborů na disku H: ve složce Skoleni včetně skrytých a systémových. Odpověď napište do souboru Odpovědi.txt s číslem otázky na začátku řádku. 5. Zjistěte celkový počet souborů na disku H: ve složce Skoleni s nastavenými atributy archivovat a pouze pro čtení. Odpověď napište do souboru Odpovědi.txt s číslem otázky na začátku řádku. 6. Přesuňte všechny obrázky ze složky H:\Skoleni do podsložky Obrazky. 7. Zbývající soubory z této složky zkopírujte do složky Pokus. 8. Ze složky Pokus přesuňte všechny soubory s příponou.ini do složky Odpovedi. 9. Ze složky Pokus odstraňte všechny soubory s příponou.txt. 10. Uložte soubor Odpovědi.txt

50 Řešení úlohy : 1. Program Total Commander spustíme dvojklikem na ikonu umístěnou na ploše. 2. Po spuštění vybereme disk H: způsobem podle obrázku. Kliknutím na ikonu disku H: Kliknutím na rozbalovací menu a výběr disku H: Zobrazí se složky a soubory na disku H:. Dvojklikem na složce Skoleni tuto otevřeme a zobrazíme její obsah. Klávesou F7 zobrazíme okno pro vytvoření podsložky. Napíšeme jméno podložky Pokus a klikneme na OK. Stejně tak u ostatních podložek

51 Po vytvoření všech složek bude okno Total Commanderu zobrazující složku Skoleni vypadat následovně: 3. Současným stiskem kláves Shift + F4 zobrazíme okno, kam napíšeme jméno souboru Odpovědi.txt. Po kliknutí myší na OK se zobrazí editační okno. Zde můžeme začít psát odpovědi. Kliknutím na položku Soubor z hlavního menu se rozbalí roletové menu. Na něm vybereme položku uložit, pro uložení souboru. 4. Zobrazení systémových souborů provedeme stisknutím nabídky Konfigurace v hlavním menu a v podmenu vybereme Nastavení. Zobrazí se okno se záložkami, na kterých zvolíme Zobrazení. V druhé části tohoto okna zobrazení souborů - zaškrtneme položku Zobrazovat skryté a systémové soubory a potvrdíme tlačítkem OK

52 V okně se zobrazí všechny soubory a jejich počet si přečteme pod tímto oknem. Zobrazíme nebo otevřeme soubor Odpovědi.txt a napíšeme odpověď. 5. V okně souborů Total Commanderu, v posledním sloupci jsou zobrazovány atributy souborů. Soubory pro archivaci jsou označeny a a soubory určené pouze pro čtení r. V našem případě spočítáme soubory s atributy ra

53 Jiné možnosti - lze nastavit Vlastní filtr v menu Zobrazení definovat typ zobrazovaných souborů nebo podobným způsobem nastavit Označit skupinu souborů v menu Označení. 6. Označíme postupně všechny soubory s obrázky (v našem případě Černé došky.bmp, Egypt.bmp). Označení se provádí kliknutím na první z vybíraných souborů, každý další se označuje kliknutím při současném držení klávesy Ctrl. Po označení všech souborů držíme stisknuté tlačítko Shift, myší chytíme libovolný z označených souborů a při držení levého tlačítka myši přenesme soubory do složky Obrazky. Další možnost v levém okně označíme soubory a v pravém okně otevřeme složku Obrazky. Stiskem klávesy F6 vybrané obrázky přesuneme do této složky (před stiskem klávesy F6 je nutné, aby levé okno bylo aktivní). 7. Označíme všechny soubory (klikneme myší na první soubor a potom při současném držení klávesy Shift klikneme na poslední). Myší chytíme libovolný z označených souborů a při držení levého tlačítka myši je přenesme do složky Pokus

54 Další možnost - v levém okně označíme soubory a v pravém okně otevřeme složku Pokus. Stiskem klávesy F5 vybrané obrázky zkopírujeme do této složky (před stiskem klávesy F5 je nutné, aby levé okno bylo aktivní). 8. Podobně jako v 6. v levém okně otevřeme složku Pokus a v pravém složku Odpovědi. Ve složce Pokus označíme soubory s příponou.ini a přesuneme do složky Odpovědi. 9. Otevřeme složku Pokus a označíme soubory s příponou.txt. Stiskem klávesy Delete nebo F8 smažeme označené soubory. 10. Pokud máme stále otevřený soubor Odpovedi.txt ze složky Odpovedi, klikneme v hlavním menu editoru na soubor a vybereme položku Uložit. Zavřeme okno editoru a ukončíme práci

55 Typový příklad 2-2 Základní úlohy : Vstupní parametry: Na disku H: ve složce Skoleni následující soubory: Černé došky.bmp, Egypt.bmp, Nbihw.cg, Charset.dat, Skript.doc, Mdm.ini, Mscipl.ini, FixKlez.log, Daxctle.ocx, Printers.txt, Recover.txt, Hotmail.url. Jednotlivé soubory mají nastavené atributy: Bez atributů: Skript.doc, Printers.txt. Archivovat: Černé došky.bmp, Egypt.bmp, Charset.dat, Mscipl.ini, Hotmail.url. Archivovat, pouze pro čtení: mdm.ini, Recover.txt. Archivovat, skrytý: Nbihw.cg, FixKlez.log, Daxctle.ocx. Nastavení programu: Nezobrazovat skryté a systémové soubory 1. Spusťte program Průzkumník 2. V prostředí Průzkumníka na disku H: ve složce Skoleni vytvořte podložky Pokus, Obrazky, Odpovedi a Texty. 3. Na disku H: ve složce odpovědi vytvořte soubor Odpovedi.txt. Prozatím ponechte prázdný a uložte jej. 4. Zjistěte celkový počet souborů na disku H: ve složce Skoleni včetně skrytých a systémových. Odpověď napište do souboru Odpovědi.txt s číslem otázky na začátku řádku. 5. Změňte současné atributy souborů Černé došky.bmp a Egypt.bmp tak, aby měly nastavené atributy Pouze pro čtení a neměly žádný jiný. 6. Přesuňte všechny obrázky ze složky H:\Skoleni do podložky Obrazky. 7. Zbývající soubory z této složky zkopírujte do složky Pokus. 8. Ze složky Pokus přesuňte všechny soubory s příponou.ini do složky Odpovedi. 9. Ze složky Pokus odstraňte všechny soubory s příponou.txt. 10. Uložte soubor Odpovědi.txt

56 Řešení úlohy : 1. Program Total Commander spustíme dvojklikem na ikonu umístěnou na ploše. 2. Po spuštění vybereme disk H: ze seznamu disků v levém okně. Kliknutím na disk H: se zobrazí v pravém okně složky a soubory na disku H:. Dvojklikem na složce Skoleni tuto otevřeme a zobrazíme její obsah. Kliknutím v pravém okně na volné ploše na pravé tlačítko myši nebo v hlavním menu na položku soubor, se zobrazí místní nabídka, ze které vybereme položku Nový objekt a v podmenu Složka. V pravém okně se zobrazí ikona složky se jménem Nová složka. Toto jméno přepíšeme na námi požadované např. Pokus. Po vytvoření všech složek bude okno Průzkumníka zobrazující složku Skoleni vypadat následovně:

57 3. V hlavním menu Windows klikneme na tlačítko Start a z menu Programy Příslušenství vybereme Poznámkový blok. Kliknutím v Poznámkovém bloku v hlavním menu na Soubor Uložit, určíme umístění souboru (cestu) a jeho jméno. Kliknutím na tlačítko uložit soubor uložíme. 4. V hlavním menu Průzkumníka klikneme na Nástroje Možnosti složky a vybereme záložku Zobrazit. V části okna Soubory a složky Skryté soubory zaškrtneme položku Zobrazovat všechny soubory a stiskneme tlačítko OK

58 V pravém okně se zobrazí všechny soubory. Jejich počet si přečteme po kliknutí pravým tlačítkem myši v levém okně na disku H: na složku Skoleni. Otevře se místní nabídka, ze které vybereme položku Vlastnosti. Zobrazíme nebo otevřeme soubor Odpovědi.txt a napíšeme odpověď s uvedením čísla otázky. 5. Označíme uvedené soubory. Označují se tak, že myší klikneme na první z nich a při stisknuté klávese Ctrl klikneme na další. Potom na jeden z nich klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme

59 vlastnosti. Pro oba soubory se nám zobrazí podobné okno jako je na předešlém obrázku. V jeho dolní části zaškrtneme položku Jen pro čtení a odznačíme položku Archivovat. 6. Označíme postupně všechny soubory s obrázky (v našem případě Černé došky.bmp, Egypt.bmp). Označení se provádí kliknutím na první z vybíraných souborů, každý další se označuje kliknutím při současném držení klávesy Ctrl. Po označení všech souborů myší chytíme myší libovolný z označených souborů a při současném držení levého tlačítka myši přenesme soubory do složky Obrazky v levém nebo pravém okně Průzkumníka. 7. Označíme všechny soubory (klikneme myší na první soubor a potom při současném držení klávesy Shift klikneme na poslední). Myší chytíme libovolný z označených souborů a při současném držení tlačítka Ctrl a levého tlačítka myši je přenesme do složky Pokus v levém nebo pravém okně Průzkumníka. 8. Podobně jako v 6. v pravém okně poklikáním otevřeme složku Pokus. V této složce označíme soubory s příponou.ini a přeneseme myší do složky Odpovědi v levém okně Průzkumníka. 9. Poklikáním otevřeme složku Pokus a označíme soubory s příponou.txt. Stiskem klávesy Delete smažeme označené soubory. 10. Pokud máme stále otevřený soubor Odpovedi.txt ze složky Odpovedi, klikneme v hlavním menu editoru na soubor a vybereme položku Uložit. Zavřeme okno editoru a ukončíme práci

60 Typový příklad 2-3 Základní úlohy : Vstupní parametry: Na disku H: ve složce Skoleni následující soubory: Černé došky.bmp, Egypt.bmp, Nbihw.cg, Charset.dat, Skript.doc, Mdm.ini, Mscipl.ini, FixKlez.log, Daxctle.ocx, Printers.txt, Recover.txt, Hotmail.url. Jednotlivé soubory mají nastavené atributy: Bez atributů: Skript.doc, Printers.txt. Archivovat: Černé došky.bmp, Egypt.bmp, Charset.dat, Mscipl.ini, Hotmail.url. Archivovat, pouze pro čtení: mdm.ini, Recover.txt. Archivovat, skrytý: Nbihw.cg, FixKlez.log, Daxctle.ocx. Nastavení programu: Nezobrazovat skryté a systémové soubory 1. Spusťte program Total Commander 2. V prostředí Total Commanderu na disku H: ve složce Skoleni vytvořte podložky Pokus, Obrazky, Odpovedi a Texty. 3. Na disku H: ve složce odpovědi vytvořte soubor Vysledky.txt. Prozatím ponechte prázdný a uložte jej, ale nezavírejte. 4. Zjistěte celkový počet skrytých souborů na disku H: ve složce Skoleni. Odpověď napište do souboru Vysledky.txt s číslem otázky na začátku řádku. 5. Přejmenujte všechny soubory s příponou.ini na soubory, kde bude zachováno původní jméno souboru a přípona bude.txt. 6. Přesuňte všechny textové soubory (s příponou.txt) ze složky H:\Skoleni do podsložky Texty. 7. Zbývající soubory z této složky zkopírujte do složky Pokus. 8. Ze složky Pokus přesuňte nejmenší a největší soubor do složky Odpovedi. 9. Do souboru Vysledky.txt napište jména a přípony všech souborů ze složky Pokus s datem vytvoření a z této složky je odstraňte. Na začátek řádku v souboru Vysledky.txt napište číslo otázky. 10. Uložte soubor Odpovědi.txt

61 Řešení úlohy : 1. Program Total Commander spustíme dvojklikem na ikonu umístěnou na ploše. 2. Po spuštění vybereme disk H: způsobem podle obrázku. Kliknutím na ikonu disku H: Kliknutím na rozbalovací menu a výběr disku H: Zobrazí se složky a soubory na disku H:. Dvojklikem na složce Skoleni tuto otevřeme a zobrazíme její obsah. tak u ostatních podložek. Klávesou F7 zobrazíme okno pro vytvoření podsložky. Napíšeme jméno podložky Pokus a klikneme na OK. Stejně

62 Po vytvoření všech složek bude okno Total Commanderu zobrazující složku Skoleni vypadat následovně: 3. Současným stiskem kláves Shift + F4 zobrazíme okno, kam napíšeme jméno souboru Vysledky.txt. Po kliknutí myší na OK se zobrazí editační okno. Zde můžeme začít psát odpovědi. Kliknutím na položku Soubor z hlavního menu se rozbalí roletové menu. Na něm vybereme položku uložit, pro uložení souboru. 4. Zobrazení systémových souborů provedeme stisknutím nabídky Konfigurace v hlavním menu a v podmenu vybereme Nastavení. Zobrazí se okno se záložkami, na kterých zvolíme záložku Zobrazení. V druhé části tohoto okna zobrazení souborů - zaškrtneme položku Zobrazovat skryté a systémové soubory a potvrdíme tlačítkem OK

63 V okně se zobrazí všechny soubory. Počet skrytých souborů zjistíme podle atributů, nacházejících se vpravo vedle data a času vytvoření souboru. Skryté soubory jsou označeny atributem h. Zobrazíme soubor Vysledky.txt a napíšeme odpověď. 5. V okně souborů Total Commanderu označíme všechny soubory s příponou.ini. Označení se provádí kliknutím na první z vybíraných souborů, každý další se označuje kliknutím myši při současném držení klávesy Ctrl. Po označení stiskneme klávesu F6 a v prvním editačním políčku napíšeme *.txt. Po stisku

64 tlačítka OK dojde k přejmenování označených souborů. 6. Označíme postupně všechny soubory s příponou.txt. Označení se provádí kliknutím na první z vybíraných souborů, každý další se označuje kliknutím při současném držení klávesy Ctrl. Označení můžeme též provést stisknutím klávesy + na numerické klávesnici do prvního editačního políčka napíšeme *.txt. Po označení všech souborů držíme stisknuté tlačítko Shift, myší chytíme libovolný z označených souborů a při současném držení levého tlačítka myši přenesme soubory do složky Texty. Další možnost v levém okně označíme soubory a v pravém okně otevřeme složku Texty. Stiskem klávesy F6 vybrané obrázky přesuneme do této složky (před stiskem klávesy F6 je nutné, aby levé okno bylo aktivní). 7. Označíme všechny soubory (klikneme myší na první soubor a potom při současném držení klávesy Shift klikneme na poslední). Myší chytíme libovolný z označených souborů a při držení levého tlačítka myši je přenesme do složky Pokus. Další možnost - v levém okně označíme soubory a v pravém okně otevřeme složku Pokus. Stiskem klávesy F5 vybrané obrázky zkopírujeme do této složky (před stiskem klávesy F5 je nutné, aby levé okno bylo aktivní). 8. V levém okně otevřeme složku Pokus a klikneme na záhlaví sloupečku velikost. Po kliknutí dojde k srovnání souborů podle velikosti. V pravém okně otevřeme složku Odpovědi. Podobně jako v bodu 6. ve složce Pokus (v levém okně) označíme největší a nejmenší soubor (podle setřídění jsou na prvním a posledním místě) a přesuneme do složky Odpovědi

65 9. Pro setřídění souborů podle data vytvoření klikneme do záhlaví sloupečku datum. Opíšeme (nebo postupně zkopírujeme) názvy souborů vytvořených do souboru Vysledky.txt. Označíme soubory s tímto datem vytvoření a stisknutím klávesy Del nebo F8 odstraníme vybrané soubory ze složky. 10. Soubor Vysledky.txt ze složky Odpovedi uložíme kliknutím v hlavním menu editoru na položku Soubor - Uložit. Zavřeme okno editoru kliknutím na x v pravém horním rohu editoru nebo vybereme Soubor Konec a ukončíme práci

66 3) Textový editor Typový příklad 3-1 Výchozí podmínky: na disku uložen soubor s názvem SKI.doc a druhý s názvem SKI2.doc. O jejich přesném umístění je účastník kurzu předem informován (popř. je nechána volba vyhledání souborů je-li zachována návaznost na modul práce se soubory). Obsah souborů : SKI.doc Vítězný boj nejlepšího jedince proti desítkám a někdy i stovkám soupeřů můžeme sledovat v několika sportovních odvětvích. Souboj několika tisíc sportovců, z něhož vychází také jen jeden vítěz, je však možno vidět jen v několika málo závodech na celém světě. Jeden takový závod se každoročně koná ve Švédsku a jmenuje se Vasův běh. Koná se za účasti i několika desítek tisíc lyžařů na trati dlouhé 85 km od roku 1922, na počest události z roku Tehdy, když se vojsko krále Gustava Vasy vzdalovalo od norských hranic, dostihli je dva vojáci: Engelbekt z Mory a Lars z Kettilbo. Urazili přitom na lyžich trať dlouhou 85 km, ovšem v opačném směru, než má dnešní závod. Účast v tomto běhu, který začíná v Sälenu a končí v Moře, je opravdu rekordní. Rok od roku startuje více lyžařů, proto museli od roku 1988 organizátoři běhu vyhlásit číslo jako konečný počet ůčastníků. Poněvadž všichni startují najednou, bylo nutno vykácet v Sälenu les o rozloze deseti hektaarů. V prvním ročníku běhu zvítězil v roce 1922 Ernst Alm za 7:32:49 hodin. Po druhé světové válce se stal hrdinou tohoto závodu nejslavnější švédský lyžař všech dob Nils Karlsson z Mory, který zvítězil v tomto závodě devětkrát. Je zajímavé, že počet těch, který závod vzdávají, je celkem malý a pohybuje se za poslední léta průměrně tak kolem sta běžců. Nikdy se nepřihodilo nějaké vážné neštestí. SKI2.doc Závod získává rok od roku na popularitě, i když účast není právě nejlacinějšší. Kromě dopravy tam a zpět musí každý závodnik zaplatit ne zrovna levné startovné a složit další zálohu na vydané nápoje a občerstvení. Přesto si tento závod pochvalují všichni účastníci a pokud mohou, další rok se opět vracejí. Základní úlohy : 1. Otevřete dokument SKI.DOC Tento dokument je věnován Vasovu běhu. 2. Uložte dokument s použitím Vašeho příjmení. 3. Do záhlaví dokumentu vlevo vložte dnešní datum

67 4. Vložte nad text slova Vasův běh jako nadpis dokumentu. 5. Zarovnejte nadpis na střed. 6. Zvýrazněte nadpis pomocí tučného písma. 7. Vložte mezeru o velikosti dvou prázdných řádků mezi nadpis a vlastní text dokumentu. 8. Přidejte do dokumentu jako třetí odstavec text, který je v uvozovkách uveden pod těmito řádky (nad odstavec začínající slovy: Je zajímavé ). Dnes se tento závod běhá podstatně rychleji a vítěz prvního ročníku by dnes skončil hluboko v poli poražených, neboť časy nejlepších se dnes v závislosti na počasí pohybují těsně okolo čtyř hodin. 9. Přesuňte text věty: Poněvadž všichni startují najednou, bylo nutno vykácet v Sälenu les o rozloze deseti hektarů. v rámci druhého odstavce hned za třetí větu: "Účast v tomto běhu, který začíná v Sälenu a končí v Moře, je opravdu rekordní." 10. Změňte všechna slova psaná tučně na kurzívu. 11. Otevřete dokument SKI2.DOC a přidejte text tohoto dokumentu na konec dokumentu uloženého pod názvem identifikace kandidáta. 12. Změňte typ písma v celém původním dokumentu uloženém pod názvem identifikace kandidáta (kromě záhlaví a zápatí) na Times New Roman velikost 12 bodů. 13. Změňte typ písma nadpisu na Arial. 14. Změňte velikost písma v nadpisu na 14 bodů. 15. Vymažte z dokumentu text: a složit další zálohu na vydané nápoje a občerstvení. 16. Použitím nahrazovací funkce nahraďte slovo sportovců slovem závodníků. 17. Vlevo do zápatí dokumentu vložte text: Tento test složil: jméno a přímení. 18. Vpravo do zápatí dokumentu vložte automatické číslování stránek. 19. Změňte řádkování v dokumentu (vyjma záhlaví a zápatí) na 1, Použijte funkci kontrola pravopisu a proveďte potřebné změny (některá slova nebudou pravděpodobně v kontrole pravopisu obsažena názvy, jména). Rozšiřující úlohy: 21. Před automaticky vkládané číslo stránky v zápatí vpravo vložte text tak, aby se na každé stránce objevilo: SPŠ strana zz (kde zz znamená automatické stránkování číslo strany). 22. Odsaďte první řádek každého odstavce o 2 cm. 23. Posuňte nadpis dokumentu na druhý řádek (odstavec) a na první řádek (odstavec) vložte dvě slova Copyright a SPŠ. Tato slova umístěte pomocí tabulátorů a tabulátorových zarážek se zarovnáním na střed do vzdálenosti 4 a 10 cm od levého okraje

68 24. Vyberte vhodný obrázek z knihovny obrázků a vložte ho na konec dokumentu. Velikost obrázku přizpůsobte tak, aby se celý dokument (včetně vloženého obrázku) vešel právě na jednu stránku (byl na ní optimálně rozložen). 25. Uložte takto zpracované dokumenty a ukončete práci s textovým editorem

69 Typový příklad 3-2 Výchozí podmínky: na disku uložen soubor s názvem cv.doc. O jeho přesném umístění je účastník kurzu předem informován (popř. je nechána volba vyhledání souboru je-li zachována návaznost na modul práce se soubory). Obsah souboru : cv_test1.doc V textovém editoru Word lze psát ve dvou režimech: vkládání a přepisování. V režimu vkládání je při psaní nového textu případný následující text odsouván, v režimu přepisování je původní text nahrazen novým textem. Chcete-li přepnout režim, stiskněte klávesu Insert nebo klepněte ve stavové řádce na indikátoru PŘES. Jestliže indikátor PŘES je šedý, je Word v režimu vkládání; jestliže je černý, je Word v režimu přepisování. Zjistíte-li, že adresát dopisu se jmenuje horák (místo Novák) a je inženýr, můžete pro opravu použít tento postup: Přemístěte kurzor na příjmení Novák. Nastavte režim přepisování tak, že stisknete Insert nebo dvakrát klepněte na stavxové řádce na vypnutém indikátoru PŘES. Napište Hor Zbytek jména je již stejný. Nyní vložte titul. Přesuňte kurzor před jméno Josef. Nastavte režim vkládání. Napište ing. a jednu mezeru pomocí klávesy mezerník. Vidíte, že zbytek textu se odsune doprava a nově zapsaný text se vloží na nové místo, aniž by přepsal původní text. Složitější úpravy se provádějí poněkud jiným způsobem. Nejprve je třeba označit text, kterého se bude úprava týkat, a pak se zadá příkaz, který tuto úpravu provede. Proto si v této části vysvětlíme, jak označit text. Označený text je napsán inverzně, tedy bílým písmem na černém pozadí. Nejjednodušší způsob je použít myš. Přesuňte ukazatel myši na začátek textu, který chcete označit. Stiskněte a podržte tlačítko myši. Táhněte přes text, který chcete označit. Protože označování textu je poměrně častou záležitostí, existuje celá řada postupů jak myší, tak klávesnicí. Ukazuje je následující tabulka: Jestliže uděláte překlep, je samozřejmě možné ho opravit.přemístěte kurzor bezprostředně za znak, který chcete zrušit. Stiskněte klávesu backspace nebo přemístěte kurzor ne znak, který chcete zrušit. Stiskněte klávesu del. Činnost Označí se Dvakrát klepněte myší v textu slovo Klepněte ve výběrovém pruhu (vlevo od textu) řádka Táhněte ve výběrovám pruhu několik řádek Podržte klávesu CTRL a klepněte v textu věta Klepněte dvakrát ve výběrovém pruhu odstavec Klepněte třikrát v textu odstavec Klepněte třikrát ve výběrovém pruhu celý dokument Podržte ALT a táhněte myší blok textu Podržte SHIFT a mačkejte kurzorové klávesy blok textu Základní úkoly: 1. Otevřete dokument Cv_Text1.doc. Tento dokument se věnuje textovému editoru. 2. Uložte dokument pod názvem Text2. 3. Do záhlaví dokumentu vložte své jméno a příjmení. Záhlaví zarovnejte vpravo

70 4. Nad text vložte slova Úpravy textu a zformátujte jako nadpis. 5. Nadpis zarovnejte na střed. 6. Vložte mezeru o velikosti dvou prázdných řádků mezi nadpis a vlastní text dokumentu. 7. Počínaje větou Složitější úpravy se provádějí poněkud jiným způsobem. vytvořte nový odstavec. 8. Slovo tabulka zaměňte v textu za slovo seznam. 9. Poslední odstavec nad čarou přesuňte za nadpis. 10. Celý text zarovnejte do bloku. 11. Text oddělený čarou naformátujte jako číslovaný seznam. 12. Změňte řádkování v textu pod čarou na 1, Odstraňte zmiňovanou čáru. 14. Slova zobrazená tučně změňte na kurzívu. 15. Odstraňte text, tedy bílým písmem na černém pozadí 16. Do zápatí dokumentu vložte číslo stránky a zarovnejte na střed. 17. Změňte Písmo nadpisu na Arial Black, velikosti Proveďte kontrolu pravopisu. Rozšiřující úkoly: 19. V číslovaném seznamu změňte čísla na odrážky. 20. Pomocí tabelátorů odsaďte (zarovnejte) tento seznam tak, aby byly pod sebou ve sloupci činnosti a v druhém sloupci pod sebou zarovnávané objekty. 21. Nastavte odsazení všech prvních řádků odstavců na 1,25 cm. 22. Vložte vhodný obrázek z knihovny obrázků a přizpůsobte jeho velikost. 23. Obrázek přesuňte do horní části textu k pravému okraji stráky a nechte ho textem obtékat. 24. Dokument uložte

71 Typový příklad 3-3 Výchozí podmínky: na disku uloženy soubory s názvy filtr.doc, filtr_2.doc, polarizační filtr.doc. O jejich přesném umístění je účastník kurzu předem informován (popř. je nechána volba vyhledání souborů je-li zachována návaznost na modul práce se soubory). Obsah souboru : filtr.doc Kdo jednou vyzkouší za vhodných podmínek polarizační filtr, má většinou pocit, že již bez něj nemůže žít, a nechápe, jak se do té doby mohl bez něj obejít. Polarizační filtr je skutečný fenomén, téměř zázračná pomůcka pro fotografy krajináře. Své uplatnění ale najde i v dalších námětech snímání, stačí jen znát jeho vlastnosti a umět je využít ku prospěchu výsledné fotografie. Aby polarizační filtr splnil očekávání fotografa, musí mít vysokou kvalitu a při jeho výběru se nesmíte nechat zlákat nabídkou sklíček za pár stovek - vzhledem ke speciální konstrukci polarizačních filtrů můžete v takovém případě očekávat téměř destruktivní vliv na kvalitu snímků. Lineární, nebo cirkulární? Polarizační filtry jsou dodávány ve dvou základních variatách a to jako lineární, nebo cirkulární. Jejich účinek je zcela shodný, protože v obou případech je světlo filtrováno folií s lineární strukturou. U filtru cirkulárního je ale použita ještě jedna vrstva, která světlo procházející filtrem opět rozpolarizuje v cirkulárním, rotujícím směru. Cirkulární filtry lze použít u všech typů fotoaparátů, filtry lineární nejsou vhodné pro moderní AF kamery i ostatní kamery, které při měření expozice využívají polarizované světlo - v tom případě při nasazení lineárního polarizačního filtru dochází k výrazné přeexpozici snímků, u některých modelů fotoaparátů pak, zvláště s ultraširokoúhlými objektivy, dochází k selhávání autofokusového systému. Nejste-li si jisti, jaký filtr použít, raději si kupte cirkulární filtr, rozdíl v ceně oproti lineárnímu již není tak velký a budete ho moci použít i v budoucnu, až si pořídíte AF zrcadlovku. Fotografujete-li často na horách nebo u moře, pak můžete dosáhnout velmi silného účinku polarizačního filtru v kombinaci s UV filtrem. Při takovém použití se ale již může snadno stát, že dva filtry na sobě budou již vinětovat, navíc zvyšujete množství skel před objektivem a tím se snižuje kvalita obrazu, především obrysová ostrost a přenos kontrastu. Ale neklesejte na mysli, značka HOYA nabízí špičkový profesionální filtr UV-PL-CIR, což je cirkulární polarizační filtr s integrovaným UV filtrem v ultratenké SLIM objímce. Další speciální polarizační filtr najdete u značky B+W - jedná se o filtr s úpravou Kaesemann. Tento filtr se dodává jako neutrální a od běžných polarizačních filtrů se liší svou odolností v tropickém, tedy vlhkém a horkém klimatu. Všechny polarizační filtry jsou tvořeny polarizační folií, která je vložena mezi dvě tenká sklíčka - čistě skleněný polarizační filtr neexistuje - nelze jej vyrobit. Na folii je struktura polarizačního filtru vytvořena v želatinové vrstvičce, kterou mají velmi rády různé bakterie, a těm se právě v tropech velmi dobře daří. Snadno se tak může stát, že tyto bakterie želatinovou vrstvu napadnou, začnou ji chroustat a po čase polarizační filtr zcela zničí. Filtry Kaesemann mají jako jediné spáru mezi skly zalepenu speciální tmelící páskou, vlhkost tak nemůže k folii proniknout a zničení filtru proto nehrozí ani v tropickém podnebí. Chuť bakterií na želatinu byste neměli podceňovat ani v případě, kdy často fotografujete s polarizačním filtrem v tropických sklenících. filtr_2.doc Účinek polarizačního filtru Přestože polarizační filtr pouze odstraňuje, nebo alespoň potlačuje odlesky na snímaných objektech, projeví se tato vlastnost mnoha různými způsoby. Důležité je také vědět, že polarizační filtr neodstraňuje ani nepotlačuje odlesky z kovových povrchů. Ty lze odstranit pouze v případě, kdy se jeden polarizační filtr - polarizační folie - umístí před zdroj světla a druhý filtr se nasadí na objektiv

72 polarizační filtr.doc FENOMÉN ZVANÝ POLARIZAČNÍ FILTR Kdo jednou vyzkouší za vhodných podmínek polarizační filtr, má většinou pocit, že již bez něj nemůže žít, a nechápe, jak se do té doby mohl bez něj obejít. Polarizační filtr je skutečný fenomén, téměř zázračná pomůcka pro fotografy krajináře. Své uplatnění ale najde i v dalších námětech snímání, stačí jen znát jeho vlastnosti a umět je využít ku prospěchu výsledné fotografie. Aby polarizační filtr splnil očekávání fotografa, musí mít vysokou kvalitu a při jeho výběru se nesmíte nechat zlákat nabídkou sklíček za pár stovek - vzhledem ke speciální konstrukci polarizačních filtrů můžete v takovém případě očekávat téměř destruktivní vliv na kvalitu snímků. Lineární, nebo cirkulární? Polarizační filtry jsou dodávány ve dvou základních variantách a to jako lineární, nebo cirkulární. Jejich účinek je zcela shodný, protože v obou případech je světlo filtrováno folií s lineární strukturou. U filtru cirkulárního je ale použita ještě jedna vrstva, která světlo procházející filtrem opět rozpolarizuje v cirkulárním, rotujícím směru. Cirkulární filtry lze použít u všech typů fotoaparátů, filtry lineární nejsou vhodné pro moderní AF kamery i ostatní kamery, které při měření expozice využívají polarizované světlo - v tom případě při nasazení lineárního polarizačního filtru dochází k výrazné přeexpozici snímků, u některých modelů fotoaparátů pak, zvláště s ultraširokoúhlými objektivy, dochází k selhávání autofokusového systému. Nejste-li si jisti, jaký filtr použít, raději si kupte cirkulární filtr, rozdíl v ceně oproti lineárnímu již není tak velký a budete ho moci použít i v budoucnu, až si pořídíte AF zrcadlovku. Fotografujete-li často na horách nebo u moře, pak můžete dosáhnout velmi silného účinku polarizačního filtru v kombinaci s UV filtrem. Při takovém použití se ale již může snadno stát, že dva filtry na sobě budou již vinětovat, navíc zvyšujete množství skel před objektivem a tím se snižuje kvalita obrazu, především obrysová ostrost a přenos kontrastu. Ale neklesejte na mysli, značka HOYA nabízí špičkový profesionální filtr UV-PL-CIR, což je cirkulární polarizační filtr s integrovaným UV filtrem v ultratenké SLIM objímce. Další speciální polarizační filtr najdete u značky B+W - jedná se o filtr s úpravou Kaesemann. Tento filtr se dodává jako neutrální a od běžných polarizačních filtrů se liší svou odolností v tropickém, tedy vlhkém a horkém klimatu. Všechny polarizační filtry jsou tvořeny polarizační folií, která je vložena mezi dvě tenká sklíčka - čistě skleněný polarizační filtr neexistuje - nelze jej vyrobit. Na folii je struktura polarizačního filtru vytvořena v želatinové vrstvičce, kterou mají velmi rády různé bakterie, a těm se právě v tropech velmi dobře daří. Snadno se tak může stát, že tyto bakterie želatinovou vrstvu napadnou, začnou ji chroustat a po čase polarizační filtr zcela zničí. Filtry Kaesemann mají jako jediné spáru mezi skly zalepenu speciální

73 tmelící páskou, vlhkost tak nemůže k folii proniknout a zničení filtru proto nehrozí ani v tropickém podnebí. Chuť bakterií na želatinu byste neměli podceňovat ani v případě, kdy často fotografujete s polarizačním filtrem v tropických sklenících. Jak používat polarizér Určit předem intenzitu účinku polarizačního filtru není v podstatě možné, protože na jeho účinnost má vliv celá řada faktorů - struktura a barva snímaných objektů, jejich úhel vůči fotoaparátu a dopadajícímu světlu, typ a rozměr světelného zdroje, atmosférická vlhkost i nadmořská výška a úhel snímání vůči směru slunečních paprsků. Na rozdíl od běžných filtrů není možné polarizační filtr používat tak, že se prostě našroubuje na objektiv, a tak se také fotografuje. K tomu, aby se účinek polarizačního filtru projevil, je nutné jeho správné natočení v dvojité objímce. Jak tedy postupovat? Nejprve běžným způsobem filtr našroubujte na objektiv. (Pokud chcete zjistit jeho účinek jen pohledem oka, je nutné držet cirkulární filtry závitem pro objektiv směrem k oku, jinak se jeho účinek neprojeví.) Po našroubování polarizačního filtru na objektiv uchopte jeho přední část, která je vůči závitu pro objektiv otočná a pomalu filtr natáčejte, až se začne jeho účinek projevovat na matnici fotoaparátu. Pokračujte v natáčení objímky, až účinek začne opět slábnout - tak určíte polohu filtru s nejsilnějším účinkem - na toto místo natočte objímku filtru zpět. Jemné natáčení pro upřesnění nejsilnějšího účinku můžete opakovat, až bude poloha filtru z hlediska síly účinku nejlepší. Doporučuji používat stativ, ovládání filtru bude snazší. Trochu složitější je nastavení filtru u objektivů, jejichž objímka se při zaostřování otáčí, což je většina amatérských AF objektivů. V tomto případě je nutné nejprve zaostřit, pak jednou rukou podržet zaostřovací kroužek objektivu, aby nedošlo k rozostření a současně druhou rukou natáčet objímku polarizačního filtru. Pokud nepodržíte zaostřovací kroužek, objektiv se může otáčením polarizačního filtru rozostřit, po případném následném doostření se naopak může snížit účinek polarizačního filtru. Jestliže se objímka vašeho polarizačního filtru otáčí dostatečně jemně a naopak mechanismus autofokusu je silný, můžete také nastavit nejprve polohu polarizačního filtru a pak namáčknutím spouště doostřit při současném držení objímky filtru v požadované poloze. Při použití cirkulárního polarizačního filtru se můžete spolehnout na měření vašeho fotoaparátu a není nutné dělat žádné korekce - expozice se měří s nasazeným filtrem. Ale pozor - pokud máte v záběru např. větší podíl oblohy a jste ve vyšší nadmořské výšce, může modrá obloha velmi výrazně ztmavnout a automatika fotoaparátu snímek následně přeexponuje. V takovém případě je lépe měřit expozici před nasazením filtru a použít korekci cca +1,5 EV. Manuální nastavení a korekci je vhodné použít ve všech případech, kdy díky účinku polarizačního filtru dojde k výraznému ztmavnutí větší plochy obrazu, to platí třeba u vodní hladiny s tmavým dnem apod. Další možností je měřit expozici před natočením polarizačního filtru do účinné polohy a tyto hodnoty uložit do paměti. Pokud chcete pomocí polarizačního filtru odstranit lesk na větší ploše, měli byste vědět, že nejúčinnější je polarizační filtr v případě, kdy je plocha vůči fotoaparátu skloněná v úhlu Maximální účinek se také mění podle toho, o jakou plochu se jedná, např. pro sklo je úhel s největším účinkem 32, pro vodní hladinu je to 37. Zvláště u větších ploch ale není úhel vůči fotoaparátu stejný - ve větších vzdálenostech je menší, u krátkých vzdáleností větší. To se projeví nestejnoměrným účinkem při odstranění lesku např. u vodní hladiny. Často se polarizační filtr používá pro ztmavení modré barvy oblohy - také v tomto případě je účinek nestejnoměrný a tento negativní vliv se projeví zvláště při snímání se širokoúhlými objektivy

74 Účinek polarizačního filtru Přestože polarizační filtr pouze odstraňuje, nebo alespoň potlačuje odlesky na snímaných objektech, projeví se tato vlastnost mnoha různými způsoby. Důležité je také vědět, že polarizační filtr neodstraňuje ani nepotlačuje odlesky z kovových povrchů. Ty lze odstranit pouze v případě, kdy se jeden polarizační filtr - polarizační folie - umístí před zdroj světla a druhý filtr se nasadí na objektiv. Modrá obloha - polarizační filtr modrou oblohu ztmavuje, přitom však nemá vliv na oblačnost, která se tak na snímku zvýrazní. Účinek polarizačního filtru je tím větší, čím sytější je modř oblohy, zvláště pak na horách nebo u moře může být obloha na snímcích zobrazena jako velmi temná až černá. Největší účinek má polarizační filtr v případě, kdy snímáte kolmo ke slunečním paprskům, tedy když stojíte bokem ke slunci. Malá je účinnost po světle, tedy se sluncem v zádech, prakticky žádná účinnost se neprojeví v protisvětle. Nastavení filtru je vzhledem k velké účinnosti na tonalitu oblohy snadné a správné natočení objímky rychlé. Vzdušná vlhkost - polarizační filtr velmi efektivně do určité hustoty odstraňuje či potlačuje vliv vzdušné vlhkosti, tedy mlžení a modrání dálek v krajinářské fotografii. To se projeví nejen čistými a barevnými vzdálenými oblastmi scenérie, ale i zaostřením přechodů mezi oblaky a modrou oblohou. Při natáčení objímky lze odstranění vzdušné vlhkosti pozorovat přímo na matnici, orientovat se můžete také podle oblohy, kdy natočení pro nejsilnější účinek je shodné s natočením pro odstranění vzdušné vlhkosti ve stejném směru. Šedé a hnědé odstíny - problémem většiny barevných snímků, na kterých je zobrazena šedá asfaltová, kamenná, betonová, hliněná nebo písková cesta či silnice, je barevný posun do modra, hnědé a pískové odstíny jsou barevně nevýrazné a tlumené. I tento nepříjemný jev lze snadno odstranit pomocí polarizačního filtru, je ale nutné vědět, že natočení objímky filtru pro tento účel není zcela shodné pro maximální ztmavení oblohy, a tak musíte do určité míry volit kompromis, chcete-li odstranit barevný posun a současně ztmavit oblohu. Svět v reálných barvách - pouze polarizační filtr vám umožní vidět svět tak barevný, jak ve skutečnosti opravdu je. Vše, na co se díváme, se více či méně leskne, a tak všechny objekty mění svou barvu, jsou tlumenější, krémovější, zašedlé, mdlé - podle intenzity a barevnosti oblohy. Teprve při odstranění či potlačení těchto lesků pomocí polarizačního filtru se objeví skutečné, zářivé a syté barvy, které jste až dosud nemohli pouhým okem a ani na fotografiích snímaných bez polarizéru vůbec vidět, snad jen tušit. Nový, barevný svět, který díky polarizéru objevíte, vás zcela určitě nadchne ve všech ročních obdobích, nejvíce však, logicky, na podzim, kdy se barvy listí skutečně rozzáří tisíci odstínů. Také v tomto případě je správné natočení objímky polarizačního filtru poměrně snadné, barvy se rozzáří i na matnici vašeho fotoaparátu. Mnohem zajímavější bude také letní krajina, která bývá na snímcích spíše šedozelená a mdlá - polarizační filtr dodá zeleni svěžest a z jednolité nevýrazné louky vykouzlí louku plnou mnoha odstínů nejen zelené, ale i žluté, zvýrazní se barvy lučních květů... Vodní hladina - lesk oblohy na vodní hladině lze polarizačním filtrem odstranit velmi dobře, i když je nutné, jak bylo zmíněno výše, počítat s tím, že účinek nebude v celé ploše hladiny rovnoměrný. Po odstranění lesků se na snímcích v případě čisté a mělké vody objeví dno, vodní rostliny, ryby atd. Je-li voda hlubší, budete moci zachytit její skutečnou barvu neovlivněnou odrazem oblohy. Na celkovějších záběrech je odstranění lesku vodní hladiny také důležité, protože např. v situaci, kdy je bílá obloha, bude bílá i hladina, a vytvoří tak na snímku často nezajímavou, bílou plochu, která dělí snímek na dvě části. Lesk na barevném laku - polarizační filtr výborně poslouží také těm autorům, kteří fotografují automobilové či motocyklové závody. Pestrobarevný svět různých rally se ještě více zvýrazní, barvy budou mnohem sytější a přitom nejvyšší lesky se zachovají a umocní exkluzivitu prostředí. Lesky na skle - zvláště u reportáží a dokumentární fotografie snímané v městech, fotografování výjevů v tramvaji či autobuse apod. najde polarizační filtr své uplatnění. Okna se zprůhlední, lesky budou minimální, a tak fotografování skrze sklo není žádným problémem. Polarizačním filtrem je možné také odstranit nepříjemné lesky při snímání reklamních zátiší s nádobím, a to jak smaltovaným, tak porcelánovým, a samozřejmě výrazně zlepšit barevné podání při fotografování potravin, ovoce atd

75 Černobílá fotografie - také při snímání na černobílé materiály lze s úspěchem polarizační filtr použít a to stejně, jako u filmů barevných. Pozor ale u letní krajiny - vzledem k tomu, že polarizační filtr odstraní lesky na stéblech trav a listí stromů, může u černobílé fotografie dojít ke ztrátě kontrastu, protože právě lesky vytvářejí kresbu a vjem ostrosti snímku, když nejsou k dispozici barevné odstíny. Zajímavého efektu lze pak dosáhnout kombinací polarizačního filtru s filtry barevnými, např. oranžovým, kdy je modrá obloha již zobrazena jako zcela černá. Polarizační filtr je možné také s výhodou použít místo šedého neutrálního filtru s faktorem 2,8, tedy -1,4 EV. Potřebujete-li silnější neutrální filtr, můžete použít dva polarizační filtry současně a jejich vzájemným natáčením získáte šedý filtr s plynule měnitelnou denzitou. Důležité ale je, aby přední polarizační filtr byl lineární, nikoliv cirkulární, jinak dojde k silným barevným posunům. Firma HOYA dokonce takový dvojitý polarizační filtr nabízí již hotový pod názvem POL-FADER. Tento filtr je použitelný i pro solární fotografii, nebo pro video, kde s ním lze velmi snadno vytvořit tzv. stmívačku. Na tomto místě bych chtěl podoktnout, že polarizační filtry jsou i pro videokamery velmi užitečnou pomůckou, protože jejich blahodárný účinek se projeví i na výsledném videozáznamu. Neměli bychom zapomínat ani na digitální fotoaparáty - také při jejich použití se účinek polarizačního filtru výrazně projeví - princip práce je i v tomto případě stejný, jako u kinofilmovývh zrcadlovek, účinek filtru je navíc možné pozorovat i přímo na displeji. Jestli si budete chtít pro fotografování pořídit jen jeden jediný filtr a nevíte jaký, pak by to měl být určitě filtr polarizační. Je to samozřejmě větší investice než třeba do UV filtru, ale určitě se vyplatí. Je samozřejmě nutné se polarizační filtr naučit správně používat, naučit se otáčením jeho přední objímky najít polohu s nejvyšší účinností. Nepodceňujte kvalitu polarizačního filtru a nevyhazujte zbytečně peníze za levné neznačkové polarizéry, jen tak si budete moci skutečně užívat barevného světa v polarizovaném světle... Základní úkoly: 1. Otevřete dokument FILTR.DOC, který se zabývá vlastnostmi polarizačních filtrů. 2. Uložte dokument pod názvem Polarizační filtr.doc 3. Do paty stránky vložte její číslo a zarovnejte na střed. 4. Jako první řádku dokumentu vložte FENOMÉN ZVANÝ POLARIZAČNÍ FILTR 5. Tuto řádku zformátujte jako nadpis. 6. Vložte mezeru o velikosti dvou prázdných řádků mezi nadpis a vlastní text dokumentu. 7. Písmo v celém dokumentu změňte na Times New Roman. 8. Slova zapsaná kurzívou změňte na tučné písmo. 9. Nastavte odsazení všech prvních řádků odstavců na 1,25 cm. 10. Změňte nastavení levého a pravého okraje dokumentu na 2,5 cm. 11. Dokument zarovnejte do bloku. 12. Řádek Lineární, nebo cirkulární? přesuňte před poslední odstavec jako nadpis. 13. Do záhlaví dokumentu vložte kurzívou Polarizační filtry a zarovnejte vpravo. 14. Z posledního odstavce textu udělejte dva sloupce. 15. V těchto sloupcích zapněte dělení slov

76 16. Nahraďte v textu slovní spojení pár stovek spojením několik set. 17. Odstraňte text Ale neklesejte na mysli Vložte vhodné ohraničení stránky. 19. Použijte funkci kontrola pravopisu a proveďte potřebné změny. 20. Změny uložte. Rozšiřující úkoly: 21. Otevřete dokument FILTR_2.DOC a jeho obsah připojte za váš dokument. Dokument FILTR_2.DOC uzavřete. 22. Zkopírujte formát nadpisu z vloženého textu na ostatní nadpisy v dokumentu. 23. jako nadpis a vložte před něj tabulku 1x2 buňky. 24. Do buněk tabulky vložte obrázky, které jsou na konci dokumentu a tabulku vycentrujte. 25. Soubor uložte

77 4) Internet Typový příklad 4-1 Výchozí podmínky: účastník je upozorněn na existenci více prohlížečů od různých firem a na umístění zástupce MSI. Základní úlohy : 1. Vyhledat na Internetu fotografii věže zámku v Českém Krumlově. 2. Otevřít další okno prohlížeče (MS Internet Explorer) a v něm vyhledat informace o historických památkách ve vašem městě (resp. městě ve vaší blízkosti). 3. Získané údaje o památkách uložte na svůj disk a okno v prohlížeči zavřete. 4. Obrázek Zámecké věže uložte na svůj disk. 5. Stránku o Českém Krumlově si přiřaďte k oblíbeným položkám. Řešení úlohy : 1. V prohlížeči MSIE zvolíme některý z vyhledávačů, např. (www.centrum.cz) zadáme do pole klíčová slova např. zámek Český Krumlov. Tím získáme nabídku adres vztahujících se k těmto slovům. zvolíme stránku, která nejpravděpodobněji obsahuje námi požadovaný obrázek. Např

78 volbou jednotlivých odkazů v nabídce zvolených stránek se dostaneme až k fotografii zámecké věže 2. volbou Soubor Nový objekt Okno se nám otevře nové okno v tomto novém okně můžeme opět hledat např. volbou vhodných klíčových slov

79 3. nabídkou Soubor Uložit jako se zobrazí dialogové okno Uložit stránku WWW vyplníme název souboru a stisknutím tlačítka uložíme stránku do požadované složky okno můžeme uzavřít stisknutím. 4. klikneme pravým tlačítkem myši na obrázek věže zámku v Č.Krumlově z místní nabídky zvolíme Uložit obrázek jako

80 zobrazí se dialogové okno Uložit obrázek, vyplníme Název souboru a určíme místo, kam se má obrázek uložit. Klávesou obrázek uložíme. 5. zvolíme nabídku Oblíbené Přidat k oblíbeným položkám a tím se nám zobrazí dialogové okno Přidat oblíbenou položku. Do okna Název doplníme označení pod kterým budeme mít stránku v oblíbených uloženou. Potvrdíme stisknutím OK

81 Typový příklad 4-2 Základní úlohy : 1. V prohlížeči si nastavte jako domovskou (výchozí) stránku: 2. Vyhledejte si dopravní spojení z vašeho místa bydliště do hlavního města dle následujících požadavků: - v neděli - autobusem i vlakem - odjezd nejdříve v 7:00 hodin a příjezd nejpozději do 21:00 hodin - počet přestupů neomezený 3. Tuto stránku si označte záložkou (resp. přidejte k oblíbeným). 4. Pomocí logických operátorů vyhledejte na Internetu informace o všech bitvách, kterých se zúčastnil Napoleon Bonaparte. Řešení úlohy : 1. Otevřeme prohlížeč Internet Explorer v nabídce Nástroje Možnosti sítě Internet karta Obecné napíšeme požadovanou adresu do položky Domovská stránka

82 najdeme stránku na níž jsou požadované údaje, případně vhodnými dotazy ve vyhledávači tuto stránku nalezneme. Otevřeme ji. vyplníme položky odkud a kam, blíže upřesníme druh dopravy a určíme čas odjezdu a příjezdu. stisknutím tlačítka se zobrazí vybrané spoje

83 3. zvolíme nabídku Oblíbené Přidat k oblíbeným položkám a tím se nám zobrazí dialogové okno Přidat oblíbenou položku. Do okna Název doplníme označení pod kterým budeme mít stránku v oblíbených uloženou. Potvrdíme stisknutím OK. 4. použijeme některou z vyhledávacích služeb např. do okénka pro vyhledávání napíšeme : bonaparte napoleon bitvy po potvrzení se nám zobrazí množství nabízených odkazů. vybereme si pro nás nejvíce vyhovující

84 Typový příklad 4-3 Základní úlohy : 1. V aplikaci MS Outlook přidejte do složky Kontakty dvě nové osoby. 2. Přejděte do složky Doručená pošta. 3. S vybranou zprávou z doručené pošta proveďte následující: - přepošlete ji na adresu, kterou nemáte v Kontaktech (ručně vyplnit) - jako kopii pošlete tuto zprávu na dvě adresy z Kontaktů - označte zprávu příznakem vysoké důležitosti - přidejte k ní jako přílohu soubor z MS Word 4. Vytvořte si automatický podpis. 5. Na doručenou poštu z bodu 3 odpovězte a v této odpovědi použijte automatický podpis. 6. Najděte, jestli za posledních 30 dní přišla od daného odesílatele nějaká zpráva. Řešení úlohy : 1. V otevřené aplikaci MS Outlook kliknutím na složku se přepneme do přehledu všech zatím pořízených kontaktů v panelu nástrojů klikneme na ikonu Nový nebo volbou v nabídce Soubor Nový získáme dialogové okno bez názvu-kontakt vyplníme jednotlivá pole a pořizování ukončíme kliknutím na ikonu Uložit a zavřít

85 2. Klikneme na složku. 3. zvýrazněním (kliknutím) vybereme příslušnou zprávu. kliknutím na ikonu Předat dál nebo volbou v nabídce Akce Předat dál se zobrazí dialogové okno Předmět pošty vyplníme chceme předat zprávu pro vyplnění adres příjemců kopií dvakrát klikneme na tlačítko. Tím získáme dialogové okno Vybrat jména. Kliknutím vybereme příslušná jména a potvrdíme tlačítkem OK. Výběrem z nabídky Vložit Soubor se zobrazí dialogové okno Vložit soubor, v němž si vybereme soubor, který chceme přidat jako přílohu.stisknutím tlačítka jako příloha k poště. Symbol pro přílohu se objeví u zprávy s přílohou. se příslušný soubor připojí

86 Klikneme na ikonu Vysoká důležitost nebo v nabídce Zobrazit Možnosti připojíme ke zprávě příznak vysoké důležitosti. Kliknutím na ikonu Odeslat zajistíme odeslání pošty. 4. Nabídka Nástroje Možnosti karta Formát pošty

87 Kliknutím na tlačítko (v části Podpis) se nám zobrazí dialogové okno Vybrat podpis. Zde klikneme na tlačítko. Zobrazí se nám první okno průvodce pro tvorbu podpisu. Vyplníme příslušná okna a po stisknutí tlačítka se nám zobrazí náhled nového podpisu. Potvrzením OK se nový podpis zařadí do automatických podpisů. 5. Ve složce zvolíme příslušnou zprávu (kliknutí a zvýraznění modře). Stisknu ikonu Odpovědět a tím se zobrazí dialogové okno Předmět zprávy. V části s textem vyplním odpověď. Zvolením nabídky Vložit Podpis příslušný vzor podpisu zajistím vložení automatického podpisu do pošty. Stisknout ikonu

88 6. Nabídka Nástroje Rozšířené hledání. Zobrazí se dialogové okno Rozšířené hledání. Vyplnit příslušná pole a stisknout tlačítko Najít Po prohledání se mi seznam nalezených zpráv zobrazí ve spodní části okna. Dvojklikem si mohu příslušnou zprávu zobrazit

89 Typový příklad 4-4 Základní úlohy : 1. Upravte strukturu složky Doručená pošta v MS Outlook na jednotlivé podsložky: služební soukromé ostatní 2. Zabezpečte automatické ukládání příchozí pošty do odpovídajících podsložek (dle odesílatele). 3. Setřiďte Odeslanou poštu dle data odeslání a smažte poštu starší než 30 dní. 4. Zobrazte si rozšířený panel nástrojů MS Outlook 5. Nastavte si filtr blbečků tzn. veškerou poštu od odesílatele automaticky zařazovat do Odstraněné pošta 6. Vytvořte Distribuční seznam (seznam adres na něž budete posílat stejné informace). Řešení úlohy : 1. V otevřené aplikaci MS Outlook klikneme na složku zvolíme Soubor Složka Nová složka a otevře se nám dialogové okno Vytvořit novou složku

90 vyplníme název ( služební), zvolíme položky typu Pošta a v nabídce umístění složky zvolíme (kliknutím) složku Doručená pošta potvrdíme OK stejným způsobem vytvoříme ve složce Doručená pošta podsložky soukromé a ostatní 2. V panelu nástrojů klikneme na ikonu. Budeme vyplňovat část Vytvořit pravidlo. Pro přesouvání zpráv od uživatele, zvolíme jméno uživatele (kliknutím na jméno ve spodní části okna) do vyplníme příslušné místo, kam se má pošta od daného uživatele přesunout (např. soukromé, služební, ). potvrdíme tlačítkem 3. klikneme na složku zobrazí se nám veškerá odeslaná pošta klikneme na popisek sloupce s informaci o datu odeslání tím se nám utřídí odeslaná pošta vzestupně případně sestupně. Opakovaným stisknutím získáme opačné setřídění

91 tahem myši si v tomto utříděném seznamu odeslané pošta označíme poštu, která je starší než 30 dní. Tyto vyznačené zprávy se zvýrazní modře. kliknutím na ikonu zajistíme smazání označené pošty. 4. v nabídce zvolíme Zobrazit Panel nástrojů Upřesnit. Tím získáme rozšířenou nabídku nástrojů

92 5. v panelu nástrojů klikneme na ikonu budeme vyplňovat část Vytvořit pravidlo. Pro přesouvání zpráv od uživatele, vyplníme jméno uživatele Políčko Do vyplníme nabídkou (získanou rozvinutím) Odstraněná pošta potvrdíme tlačítkem 6. skupinu vytvoříme v dialogovém okně zobrazené nabídkou Soubor Nový Distribuční seznam zapíšeme jméno skupiny v dialogovém okně Vybrat členy zobrazeném tlačítkem přidáme do skupiny jednotlivé příjemce.přidání potvrdíme stiskem OK

93 pro přidání člena, který není v Kontaktech zvolíme tlačítko zobrazeného dialogového okna. Stiskem OK potvrdíme. a vyplníme údaje do stiskneme tlačítko a změny uložíme

94 5) Tabulkový kalkulátor Typový příklad 5-1 Základní úlohy : Cílem příkladu je vytvořit tabulku s: 1. ukázkou jednoduchých výpočtů 2. možnostmi relativní i absolutní adresace Zadáním je grafická podoba tabulky s upřesněním, že velká žlutá buňka slouží pro zadávání procent pro poslední sloupeček (Q). Účastník kurzu je upozorněn na využití automatických seznamů, ohraničení, sloučení buněk a možnosti vytvoření řady tažením kurzoru myši (leden-prosinec, římská čísla, vzorce, roky ). Tabulka je umístěna v listu s názvem zadání a formát papíru je nastaven na šířku

95 Řešení úlohy : Řešením je tabulka s upravenou šířkou sloupců a vzorci (viz náhled níže šířka sloupců je upravena pro lepší náhled vzorců. V řešeném úkolu je samozřejmě šířka jednotlivých sloupců stejná). V daném náhledu vzorců je ve sloupci Q použito absolutní adresování řádků i sloupců na vztahy v buňkách Q8 až Q13. Na ostatní vztahy je použito absolutní adresace řádku a relativní adresace sloupce pro ukázku jejich kombinací. Je dodržena časová posloupnost slučování buněk a postupného ohraničování (doplnění speciálních ohraničení pomocí Formátu buněk Ohraničení)

96 Typový příklad 5-2 Základní úlohy : Výchozí podmínky: připravené obrázky na vložení do grafu (účastník seznámen s jejich umístěním, popř. způsobem vyhledání je-li kurz v návaznosti na modul práce se soubory). 1. Sestavte tabulku s využitím automatických seznamů (pro tvorbu řady roků). 2. Sestavte sloupcový graf, který vyjádří porovnání hodnot pro jednotlivé roky. 3. Změňte formát datové řady tak, aby připravené obrázky reprezentovali počet jednotek (či jejich násobky) v tabulce dat. 4. Doplňte do grafu nadpis a popisky jednotlivých os. 5. Upravte graf pro tisk (odstranění šedé barvy zobrazované oblasti, mřížky apod.) 6. V grafu nechte znázornit hodnoty jednotlivých sloupců pro dané roky. 7. Upravte velikost grafu tak, aby byl umístěn s tabulkou na jedné stránce A4 s orientací na šířku. 8. Daný soubor vytiskněte do souboru s názvem graf_vývozu.prn Řešení úlohy : 1. Sestavení tabulky. Automatický seznam roku vyplněn pomocí myši táhnutím pravého dolního rohu u první hodnoty (1999). rok vývoz dovoz Daná tabulka slouží jako zdrojová data pro graf. Jejich výběrem a spuštěním průvodce grafem vytvoříme primitivní sloupcový graf. Hodnoty z prvniho sloupce je možné nastavit v záložce Řada jako Popisky osy X (kategorie) výběrem

97 3. Místní nabídkou přímo na datové řadě znázorníme Formát datové řady Vzorky Vzhled výplně Obrázek Vybrat obrázek Po výběru nastavením formátu skládat v poměru lze upravit roztažení obrázku vzhledem k jendotkám. 4. Místní nabídkou (nebylo-li vyplněno již při tvorbě grafu) Možnosti grafu Názvy, lze doplnit chybějící nadpisy a popisy os. 5. Místní nabídkou pro zobrazovanou oblast upravíme barvu na žádnou (popř. bílou), upravíme dle požadavků zobrazení vertikální a horizontální mřížky. 6. Formát datové řady Popisky dat nám poslouží k zobrazení hodnot nad jednotlivými sloupci dat. 7. Klasickou prací s oknem grafu za roh objektu upravíme velikost grafu na požadovaný. Přesnější povědomí o velikosti stránky lze získat spuštěním náhledu. Po jeho zavření jsou na stránce konce stran vyznačeny tečkovanou čarou. Stránku na šířku lze nastavit přes menu Soubor Vzhled stránky Stránka Na šířku. 8. Soubor Tisk Tisk do souboru je operační cesta pro tisk do souboru jehož jméno si lze poté změnit (stejně tak i umístění na disku nebo výměnném médiu). Náhled na požadovaný graf Graf porovnání vývozu a dovozu V tisících vozů vývoz dovoz

98 Typový příklad 5-3 Základní úlohy : Výchozí podmínky: tabulka dat př. Karel Novák Petr Brož Jan Halabala Jiří Poťouchlý Anežka Česká Karel Čapek Josef Kroupa 1. Rozdělte data do sloupců a seřaďte je abecedně vzestupně podle příjmení. 2. Do dalšího sloupce zadejte libovolná čísla a proveďte s nimi základní operace (Součet, minimum, maximum a průměr) 3. Nastavte podmíněné formátování tak, aby příjmení u kterých je číslo menší než průměr bylo červeně. 4. Do dalšího sloupečku vložte funkci Když, která bude vyhodnocovat jeli vedlejší číslo větší než průměr. V případě pozitivního výsledku nechť vloží jedničku jinak nulu. 5. Sestavte spojnicový graf, který vyjádří pořadí lidí v tabulce a pomocí spojnice znázorní a popiskem dat upřesní hodnoty v posledním sloupci. Pořadí Poťouchlý Česká Novák Brož Čapek Kroupa Chalabala Jiří Anežka Karel Petr Karel Josef Jan

99 Řešení úlohy : 1. Menu Data Text do sloupců nám umožní rozdělit špatně napsaná jména na jména a příjmení. 2. Napsáním čísel doplníme tabulku o hodnoty a vložíme základní funkce Petr Brož 5 Karel Čapek 6 Anežka Česká 4 Jan Halabala 9 Josef Kroupa 8 Karel Novák 4 Jiří Poťouchlý 2 38 Min. Max. průměr 2 9 5,43 3. Na první buňce s příjmením nastavíme požadovaný podmíněný formát (Formát Podmíněné formátování 1. podmínka (Vzorec) daná buňka > výsledek funkce průměru Formát Vzorky výběr barvy písma. Ve vzorci je třeba změnit absolutní adresování na relativní dané buňky a ponechat absolutní řádek (minimálně) u výsledku průměru. 4. Výsledek po uskutečnění 4. bodu zadání Zobrazení vzorců: když Petr Brož 5 0 Karel Čapek 6 1 Anežka Česká 4 0 Jan Halabala 9 1 Josef Kroupa 8 1 Karel Novák 4 0 Jiří Poťouchlý Min Max. průměr 2 9 5,43 když Petr Brož 5 =KDYŽ(F8>$F$18;1;0) Karel Čapek 6 =KDYŽ(F9>$F$18;1;0) Anežka Česká 4 =KDYŽ(F10>$F$18;1;0) Jan Halabala 9 =KDYŽ(F11>$F$18;1;0) Josef Kroupa 8 =KDYŽ(F12>$F$18;1;0) Karel Novák 4 =KDYŽ(F13>$F$18;1;0) Jiří Poťouchlý 2 =KDYŽ(F14>$F$18;1;0) =SUMA(F8:F14) Min. Max. průměr =MIN(F8:F14) =MAX(F8:F14) =PRŮMĚR(F8:F14) 5. Přes Data Seřadit upravíme pořadí záznamů vzestupně dle příslušných hodnot. Zobrazíme spojnicový graf a přes místní nabídky upravíme jeho vzhled podle zadání

100 6) Prezentace Typový příklad 6-1 Základní úlohy : Řešení úlohy je optimalizována na MS Office 2003, ale je možné ho z drobnými úpravami aplikovat i na starší verze. 1. Založte novou prázdnou prezentaci 2. Vytvořte první snímek s nadpisem a podnadpisem 3. Vytvořte nový snímek s odrážkami. Ty změňte na tvar 4. Změňte pozadí snímku na přechod mezi dvěma barvami 5. Upravte barvu a velikost (řez a druh) písma vzhledem k novému barevnému schématu snímku 6. Vytvořte nový snímek a vložte klipart (popř. obrázek) tomuto objektu přiřaďte vlastní animaci (dbejte na dodržení zásad prolínání objektů) 7. Danou prezentaci uložte jako předvádění PowerPoint Řešení úlohy : 1. Spuštěním MS PowerPoint a výběrem možnosti prázdné prezentace získáme pracovní prostor pro splnění následujících úkolů 2. Tlačítkem vytvoříme další slide. Jako rozložení snímku použijeme přednastavený snímek Úvodní snímek 3. Znovu aplikujeme tlačítko a z nabídky rozložení snímku vybereme přednastavený snímek Nadpis a text

101 Místní nabídkou Odrážky a číslování zobrazíme dialogové okno ve kterém vybereme požadovaný tvar odrážek 4. Místní nabídkou Pozadí zobrazenou mimo textová pole po rozvinutí barev získáme přístup k nabídce Vzhled výplně Přechod Pro přechod dvou zvolených barev vybereme směr a styl stínování přechodu

102 5. Zohledníme barvu a velikost písma tak, aby při zvětšnení (např. na projekční plátno vynikly písmena vůči barvě pozadí). 6. Na nový snímek vložíme klipart z galerie klipartu Vložit Obrázek Klipart. Tomuto objektu přiřadíme místní nabídkou Vlastní animaci a přidáme požadovaný efekt. 7. Soubor Uložíme jako Předvádění PowerPoint

103 Typový příklad 6-2 Základní úlohy : Řešení úlohy je optimalizována na MS Office 2003, ale je možné ho z drobnými úpravami aplikovat i na starší verze. Na disku jsou přístupné kliparty či obrázky minimálně 4 oficiálních vlajek. 1. Vytvořte novou prázdnou prezentaci 2. Na první snímek vložte nadpis a podnadpis, upravte barevné rozvržení snímku 3. Vložte klipart či obrázek vlajek (dbejte na vlastnosti a náležitosti umístění státních symbolů) 4. K jednotlivým vlajkám přiřaďte vlastní animaci (každá z vlajek přijede z jiného směru všechny ve stejný časový okamžik) 5. Založte nový snímek, který připravíte jako vzor pro umístění vlajky a popisu k jednotlivým státům 6. Daný vzor rozkpírujte 4x a upravte vložením vlajky a textů do přehledu 4 států. Nastavte vlastní animace k vlajkám tak, aby směr efektu odpovídal úvodnímu snímku 7. Uložte jednotlivé snímky jako grafické soubory *.jpg Řešení úlohy : 1. Spuštěním MS PowerPoint a výběrem možnosti prázdné prezentace získáme pracovní prostor pro splnění následujících úkolů 2. Tlačítkem vytvoříme další slide. Jako rozložení snímku použijeme přednastavený snímek Úvodní snímek

104 3. Přes roletové menu Vložit Obrázek ze souboru (Klipart) vložíme obrázky vlajek. Dbáme na to, aby měli stejnou velikost a nepřekrývali se. Jeli ve výběru národní vlajka je vhodné ji umístit na čestné místo. 4. Místní nabídkou zobrazíme menu vlastní animace a přidáme efekt Počátek Přílet nastavíme zvolená směry efektu 5. Znovu aplikujeme tlačítko a z nabídky rozložení snímku vybereme prázdný snímek. Upravíme jeho pozadí a pomocí textového pole připravíme na požadované místo komentář k předpokládanému státnímu symbolu

105 6. Přepnutím režimu zobrazení na Zobrazení řazení snímků získáme příjemnější prostředí pro kopírování snímků. Za pomoci přesouvání myší s operační klávesou Ctrl rozkopírujeme připravený snímek 4x. Upravíme místní animace dle předchozího bodu. 7. Roletové menu Soubor Uložit jako formát JPEG Uložit všechny snímky

106 Typový příklad 6-3 Základní úlohy : 1. Vytvořte novou prázdnou prezentaci 2. Na první snímek vložte nadpis a podnadpis, na druhý napište libovolný text s odrážkami, na třetí vložte text s klipartem. Čtvrtý snímek bude obsahovat organizační diagram smyšlené organizace. 3. Nastavme přechody mezi snímky 4. Nastavte automatické prohlížení prezentace a jeho časování 5. Nastavte, že snímek 2 se nebude zobrazovat 6. Danou prezentaci vytiskněte jako podklady 6 snímků na A4 7. Zrušte zobrazení černého snímku na konci prezentace Řešení úlohy : 1. Spuštěním MS PowerPoint a výběrem možnosti prázdné prezentace získáme pracovní prostor pro splnění následujících úkolů 2. Tlačítkem vytvoříme další slide. Jako rozložení snímku použijeme přednastavený snímek Úvodní snímek Znovu aplikujeme tlačítko a z nabídky rozložení snímku vybereme

107 3. Přepnutím režimu zobrazení na Zobrazení řazení snímků získáme možnost přímého nastavení přechodů mezi snímky 4. Ikonou nahrajeme automatické prohlížení prezentace a jeho časování 5. Vybraný snímek, který nechceme zobrazovat označíme a aplikujeme ikonu

108 6. Danou prezentaci vytiskněte jako podklady 6 snímků na A4 pomocí roletového menu Soubor Tisk vytisknout podklady 6 Snímků na stránku 7. Zobrazení černého snímku odmítneme pomocí menu Nástroje Možnosti Zobrazení Zakončit černým snímkem

109 7) Databáze Typový příklad 7-1 Základní úlohy : 1. Vytvořte relační databázi Studium, která bude obsahovat tři databázové tabulky s názvy STUDENT, PŘEDMĚT a STUDUJE. Tabulka STUDENT bude obsahovat pole: číslo studenta, jméno, příjmení, třída. Tabulka PŘEDMĚT bude obsahovat pole: číslo předmětu, název, počet hodin v týdnu. Tabulka STUDUJE bude propojovací tabulkou mezi tabulkami PŘEDMĚT a STUDENT a bude obsahovat pouze pole: číslo studenta, číslo předmětu. Při návrhu tabulek použijte odpovídající datové typy a v každé tabulce nastavte primární klíč. 2. Tabulky propojte relacemi, ve kterých nechejte zajistit referenční integritu. 3. Do tabulek vložte tyto záznamy: STUDENT číslo studenta jméno příjmení třída STUDUJE číslo studenta číslo předmětu 1 Petr Novák C Jan Horký D Eva Adamcová C Martin Sedlák B Pavel Novotný B PŘEDMĚT 3 2 číslo předmětu název počet hodin v týdnu CJ MAT HV VV TV

110 Řešení úlohy : 1. Tabulky vytvoříme například v návrhovém zobrazení, rozlišíme datové typy automatické číslo, číslo, text a pro odpovídající pole např. číslo předmětu nastavíme primární klíč. Návrh tabulky PŘEDMĚT: 2. V okně relací propojíme nadřízenou tabulku PŘEDMĚT resp. STUDENT s podřízenou tabulkou STUDUJE a ve vlastnostech relace zatrhneme volbu Zajistit referenční integritu. Okno relací: 3. Otevřeme datové listy tabulek a vepíšeme do nich odpovídající záznamy. Datový list tabulky STUDENT:

111 Typový příklad 7-2 Základní úlohy : 1. Nad databází Studium vytvořte výběrový dotaz, který vypíše jména a příjmení všech studentů prvních ročníků. Dotaz uložte pod názvem První ročník. 2. Nad databází Studium vytvořte výběrový dotaz, kterým zjistíte, kolik studentů navštěvuje tělesnou výchovu (TV). Dotaz uložte pod názvem Počet studentů. 3. Vytvořte výběrový dotaz, který z databáze Studium vypíše jména a příjmení všech studentů druhých ročníků, kteří navštěvují tělesnou výchovu (TV) nebo hudební výchovu (HV). Výstup seřaďte abecedně podle pole příjmení a zamezte duplicitám ve výsledku dotazu. Dotaz uložte pod názvem Druhý ročník. Řešení úlohy : 1. Návrhové zobrazení dotazu První ročník: Výstup z dotazu První ročník:

112 2. Návrhové zobrazení dotazu Počet studentů: Výstup z dotazu Počet studentů: 3. Po vytvoření dotazu v návrhovém zobrazení musíme ještě odstranit duplicity na výstupu. To provedeme v okně vlastnosti dotazu tak, že nastavíme položku jedinečné záznamy na hodnotu ano. Návrhové zobrazení dotazu Druhý ročník:

113 4. Okno vlastnosti dotazu a výstup z dotazu Druhý ročník:

114 Typový příklad 7-3 Základní úlohy : 1. Pomocí průvodce vytvořte vstupní formulář pro vkládání záznamů do tabulky STUDENT. 2. V návrhovém zobrazení formulář upravte tak, že do záhlaví formuláře vložíte logo školy a do zápatí vložíte tlačítko, které bude sloužit k zavření formuláře. 3. Formulář uložte pod názvem STUDENTI. 4. Pomocí průvodce vytvořte výstupní sestavu, ve které budou seskupeni žáci jednotlivých tříd, u každého žáka bude uveden výpis jeho předmětů i s hodinovou dotací a každému se spočítá celkový počet hodin. Sestavu uložte pod názvem STUDIUM. Řešení úlohy : 1. Formulář STUDENTI s logem

115 4. Náhled části sestavy STUDIUM:

116 8) Informatika Typový příklad 8-1 Základní úlohy : 1. Popis pojmu informace 2. Datové typy klasifikace dat 3. Popis a důsledky na dobu odezvy při získání informací 4. Druhy IS 5. Co je a k čemu slouží METIS 6. Typologie počítačových sítí Řešení úlohy :

117

118

119 Typový příklad 8-2 Základní úlohy : 1. Obory ze kterých vychází a které používá informatika 2. Životní cyklus informačního systému 3. Souslednost a provázanost pojmů Informace, Informační systém a Řízení 4. Základní rozdělení umělé inteligence 5. Využití počítačových sítí 6. Číslicový počítač model podle von Neumanna Řešení úlohy :

120

121

122 Typový příklad 8-3 Základní úlohy : 1. Proces řízení rizik ve firmě 2. Zavádění či změna IS 3. Paměťová hierarchie 4. Struktura rámce v síti Ethernet 5. Vstupní a výstupní zařízení 6. Návaznost HW, BIOS a SW Řešení úlohy :

123

124

125 9) Video Typový příklad 9-1 Základní úlohy : Výchozí podmínky: připravená digitální videokamera s vloženou kazetou se záznamem. Spuštěný program Adobe Premiere 6.5. Propojovací kabely. 1. Propojte kameru s počítačem. 2. Připravte program pro nahrávání videa zvolte umístění nahrávky 3. Zvolte formát natahovaného souboru. 4. Spusťte natahování. 5. Ukončete nahrávání a zadejte název souboru. Řešení úlohy : Zapnutí videokamery na režim VCR. 1. Propojíme IEEE1394 portu kamery (DV OUT) odpovídajícím kabelem s PC kartou CANOPUS EZDV. 2. V programu nastavíme Edit Preferences Scratch Disk and.. Nastavíme adresář do kterého budeme soubor natahovat

126 3. Nyní jdeme do File Capture Movie Capture Na kartě Settings stiskneme tlačítko Edit a zvolíme Capture Format na Canopus DV Record a potvrdíme OK 4. Spustíme přehrávání na kameře a stiskneme Record (červené kulaté tlačítko) 5. Po skončení záznamu, který jsme chtěli nahrát, stiskneme tlačítko STOP (černý čtvereček) a zadáme název souboru (File name) clip1 a OK 6. Pokud nebudeme nabírat další klip zavřeme okno Movie Capture

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

European Computer Driving Licence Sylabus verze 3.0

European Computer Driving Licence Sylabus verze 3.0 European Computer Driving Licence Sylabus verze 3.0 Copyright 1999 The ECDL Foundation Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v žádné formě bez povolení ECDL Foundation.

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODULY ZAMĚŘENÉ NA IT Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Modul 1 Základní pojmy informačních technologií

Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Dále je uveden sylabus pro modul 1, Základní pojmy informačních technologií, který je základem teoretického testu. Tento modul se skládá z jedenácti kategorií.

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Windows - základní kurz

Windows - základní kurz Windows - základní kurz Úvod - filosofie systému, popis prostředí, práce s myší Hlavní panel - tlačítko start, spouštění aplikací, ukončení aplikací, klávesnice Práce s okny - posun, maximalizace, minimalizace,

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně (všichni žáci v 7. ročníku získají základy práce na počítači

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ,

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ, PRVÁCI 1. A, 1. D Řád učebny a školní sítě, Čištění počítače programem CCleaner, Cookies soubory, Elektronické bankovnictví praktické cvičení, Bakaláři práce z webovou aplikací Jízdomat.cz, Aukro.cz, Komponenty

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Poděkování 9 Úvod 11 Použité konvence 12 KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Instalace a spuštění 14 Okno aplikace 17 Základní nastavení 19 Jak pracovat s dialogovými okny 23 Vyhledat složku 23

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více