VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 1/24

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE K 1. ZÁŘÍ STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Směrná čísla Prostorové podmínky jednotlivých pracovišť Zlepšování materiálně technických podmínek školy ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace Nepedagogičtí zaměstnanci Zaměstnankyně na mateřské dovolené Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Učební plán PŘEHLED O ŽÁCÍCH, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Zápis žáků do první třídy Přehled tříd školy Přehled klasifikace žáků Opravné zkoušky Integrace žáků Přehled skupin ve školní družině Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Výsledky testování žáků ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zdroje financování školy...18 Účelové prostředky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Organizace vzdělávání Formy : Zásady : ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Soutěže vědomostní Sportovní a kulturní soutěže Přehled akcí školy Přehled akcí ŠD Ples školy Praxe studentů škol na naší škole Projekt EUF Prezentace na veřejnosti...24 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 2/24

3 Základní škola Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je vypracována na základě zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších zákonů, především změn v č. 139/1994 Sb., dle 17e odst. 2 a, dále pak zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zpracoval: Mgr. Jiří Němec ředitel školy předložil školské radě dne: Schválil: Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek předseda školské rady ZŠ Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 3/24

4 1. Základní údaje o škole k 1. září 2007 Název školy: Základní škola Kostelec nad Orlicí Sídlo: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČ: IZO: Zřizovatel: Město Kostelec nad Orlicí Ředitel telefon: Ředitel Telefon sídla: Fax sídla: Pracoviště: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Komenského ulice 80, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Drtinova ulice 662, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola a školní družina Kostelecká Lhota kontakty nejsou aktivní; tel.: ; škola a školní družina; Erbenova ulice 891, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; školní družina Pobytové středisko, RA, Kostelec nad Orlicí škola - vyrovnávací třída dětí čekatelů na azyl WWW stránky: Školská rada: Mgr. et Mgr. Jelínek Aleš předseda, člen za rodičovskou veřejnost Bártová Irena člen za pedagogické zaměstnance Mgr. Minaříková Martina člen za pedagogické zaměstnance PaedDr. Voborníková Eva člen za pedagogické zaměstnance Jelínková Iva člen za rodičovskou veřejnost Svobodová Veronika člen za rodičovskou veřejnost Mgr. Kánská Jarmila člen za zřizovatele Mgr. Sahulová Miroslava člen za zřizovatele Faltysová Lenka člen za zřizovatele Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 4/24

5 2. Stručná charakteristika školy 2.1. Směrná čísla Rozhodnutím MŠMT ČR, č.j / , byla pro jednotlivé oblasti činnosti školy stanovena následující směrná čísla: nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 723 nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině: 135 školní jídelna výdejna: 53 Škola realizuje vzdělávací a výchovnou činnost v souladu s platným zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a souvisejícími platnými předpisy. Činnost je plně v souladu se zařazením do sítě škol a platným rozhodnutím MŠMT ČR a KÚ KHK Hradec Králové. Subjekt realizuje primární a nižší sekundární vzdělávání v souladu s ISCED Prostorové podmínky jednotlivých pracovišť Pracoviště Komenského Kmenové učebny 11 Odborné učebny: Informatika 2 Dílny 1 Cvičná kuchyňka, cvičný byt 1 Jazyková učebna 0 Fyzika + chemie 1 Přírodopis 1 Klubovna (rétorika, prezentace) 1 Tělocvična 0 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 0 Poznámka: Tělesná výchova probíhá v prostoru sportovního areálu (Sokolovna, hřiště za Sokolovnou, LA stadion, nafukovací víceúčelová hala) a v hale SZeŠ. Pracoviště Erbenova Kmenové učebny 0 Tělocvična 0 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 3 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 5/24

6 Pracoviště Palackého náměstí Kmenové učebny 10 Odborné učebny: Informatika 2 Dílny 1 Cvičná kuchyňka, cvičný byt 1 Jazyková učebna 1 Fyzika + chemie 1 Tělocvična (malá) 1 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 0 Poznámka: Tělesná výchova se realizuje v malé tělocvičně nebo v rámci sportovního areálu (Sokolovna, hřiště za Sokolovnou, LA stadion, nafukovací víceúčelová hala). Pracoviště Pobytové středisko Kmenové učebny 1 Tělocvična 0 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 0 Vyrovnávací třída příprava dětí (čekatelů na azyl) na integraci do běžné třídy. Pracoviště Drtinova Kmenové učebny 5 Tělocvična 0 Výdejna stravy 1 Jídelna 1 Prostory ŠD 1 Poznámka: Tělesná výchova probíhá na chodbě nebo zahradě (hřiště na odbíjenou, doskočiště, pískoviště, konstrukce na kruhy a hrazdu; omezeně se přechází do tělocvičny COPu; v zimních měsících plavání. Pracoviště Kostelecká Lhota Kmenové učebny 3 Tělocvična (malá, nevybavená nářadím) 1 Výdejna stravy 1 Jídelna 1 Prostory ŠD 1 Poznámka: Pracoviště se používá ke krátkodobým školním akcím, pravidelná výuka zde neprobíhá Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 6/24

7 2.3. Zlepšování materiálně technických podmínek školy V závislosti na finančních možnostech školy byly uskutečněny následující práce a vybavování: pracoviště realizované práce termín odpovídá finance Erbenova ŠD Komenského Palackého Drtinova Kostelecká Lhota - Nátěry dveří - Výměna vchodových dveří - Nátěra a opravy zahradního zařízení - malování - Tabule výměna posledních 4 kusů - Rekonstrukce osvětlení sborovna, přízemí, kuchyňka, dílna. - Malování prostor po rekonstrukci osvětlení. - Malování určených tříd. - Malování WC. - Opravy soklů. - Oprava střechy. - Předsálí u tělocvičny oprava zdi, malování. - Realizace první etapy zastřešení prostoru mezi objekty. - Výměna oken u WC. - Rolety v učebně v přízemí. - Opravy malování chodby a vstupy do učeben. - Řešení osvětlení v přízemí učebny. - Úprava prostoru zahrady - Drobné opravy. Linková Barvínková Němec Barvínková Kalousková Minařík Konířová Minařík Kalousková Martinek Konířová Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 7/24

8 3. Zaměstnanci školy Statutární zástupce organizace: Zástupce statutárního zástupce organizace: Zástupce ředitele pracoviště Komenského Ing.,Mgr. Hynek Martinek, Ph.D., ředitel školy bude vždy určen Mgr. Jiří Němec Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Komenského): Zástupkyně ředitele pracoviště Palackého Mgr. Marie Petelíková Mgr. Martina Kalousková Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Palackého): Vedoucí vychovatelka Zastupující za vedoucí vychovatelku Mgr. Hana Stará Alena Linková Bc. Lenka Šlapáková V následujícím přehledu jsou uvedeni zaměstnanci školy, kteří na ní ve školním roce 2007/2008 působili 3.1. Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace ŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE APROBACE Martinek Hynek Ing.,Mgr., Ph.D. ředitel školy Pracoviště Komenského M, TV, EKO, FIM, STA, pedagogika Němec Jiří Mgr. zástupce ředitele, správce sítě M, F Buriánová Marie Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Juštová Jitka Mgr. Učitelka do Pedagogika předškolního věku, reedukace Burešová Edita asistentka pedagoga do Fleisherová Zuzana Mgr. učitelka Inf, M Havlová Jana Mgr. učitelka 1.stupeň Hejzáková Miriam Mgr. Učitelka do stupeň Karásková Markéta Mgr. učitelka Bi, Ch Kovandová Naďa Mgr. učitelka 1. stupeň Kozlová Iva Mgr. učitelka do stupeň, reedukace Kuncová Božena Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Limml Vladimír Mgr. učitel 1. stupeň; reedukace Luňáčková Soňa PaedDr.. učitelka, výchovná poradkyně Teorie výchovné práce; vých.poradenství Malá Jaroslava Mgr. učitelka ČJ, RJ Petelíková Marie Mgr. učitelka M, Bi Plašilová Jana Mgr. učitelka 1.stupeň Šlajová Markéta Mgr. Učitelka - MD 1.stupeň Tomšová Zdeňka Mgr. učitelka 1. stupeň Voborníková Eva PaedDr. učitelka D, RJ Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 8/24

9 Zatloukal Čestmír Mgr. učitel TV, Bi Žižková Věra Mgr. učitelka M, VV Pracoviště Palackého Kalousková Martina Mgr. zástupce ředitele, správce sítě M, F Bártová Irena učitelka Bi, Ch Dušková Jitka Mgr. učitelka M, F, reedukace Chadimová Iva Mgr. učitelka M, Zákl.tech. Gajdová Alena Mgr. učitelka M, Zákl.spol. věd Kellnerová Jitka Mgr. učitelka 1. stupeň Krsková Iva Mgr. učitelka NJ, AJ Drozdíková Hana Mgr. učitelka ČJ, RV Nováková Jana Mgr. učitelka ČJ, Hv Stará Hana Mgr. učitelka, výchovná poradkyně ČJ, ON; vých.porad. Šabartová Naděžda Mgr. učitelka M, Ch Šabatová Milena Ing. učitelka AJ, Zemědělství, DPS Vávrová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň Voborník Luboš Mgr. učitel 1. stupeň, Z Voltová Kateřina Bc. učitelka AJ; pedagogika volného času Pracoviště Pobytové středisko Kubíčková Karla Mgr. učitelka 1. stupeň Vyčichlová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň Pracoviště Drtinova Dosedlová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň; reedukace Faltys Luboš učitel 1.stupeň Langrová Eva vychovatelka Minaříková Martina Mgr. učitelka 1. stupeň Tichá Vladislava Mgr. učitelka 1.stupeň Veiserová Dana Mgr. učitelka 1. stupeň Zakouřilová Petra vychovatelka Kašková Markéta asistentka pedagoga Provazníková Michaela asistentka pedagoga Pracoviště Erbenova Linková Alena vedoucí vychovatelka Bezdíčková Jitka vychovatelka Šlapáková Lenka vychovatelka 3.2. Nepedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE VZDĚLÁNÍ Pracoviště Komenského Barvínková Zuzana školník, údržbář Musilová Dobroslava uklízečka Malíková Lenka uklízečka Kudláčková Ivana uklízečka Zimová Tereza administrativní pracovnice Pracoviště Palackého Jeřábková Miluše uklízečka Martincová Hana uklízečka Minařík Libor školník, topič ÚSO Vašátková Dagmar ekonomka, personalistka do ÚSO Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 9/24

10 Pracoviště Drtinova Faltys Luboš topič Konířová Helena školnice, uklizečka SO Pracoviště Kostelecká Lhota Pracoviště Erbenova Divišová Hana uklízečka 3.3. Zaměstnankyně na mateřské dovolené Šlajová Markéta učitelka Mgr. 1. stupeň ZŠ Kozlová Iva učitelka Mgr. 1. stupeň ZŠ Špačková Šárka učitelka Mgr. 1. stupeň ZŠ 3.4. Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty PŘEDMĚT JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET DŮCHODCE Český jazyk Nováková, Stará, Drozdíková 3 Malá Anglický jazyk Krsková, Šabatová, Voltová 3 Německý jazyk Krsková, Stará 2 Ruský jazyk Voborníková 1 Malá Chemie Bártová, Karásková, Šabartová 3 Fyzika Kalousková, Němec 2 Matematika Chadimová, Gajdová, Kalousková, Martinek, Němec, Petelíková, Žižková, Šabartová 9 Přírodopis, biologie Bártová, Karásková. Petelíková, Zatloukal Hudební výchova Nováková 1 Informatika Fleisherová 1 Tělesná výchova Martinek, Zatloukal 2 Dějepis Voborníková 2 Občanská nauka Gajdová, Stará 2 Výtvarná výchova Žižková 1 Zeměpis Voborník 1 Rodinná výchova Drozdíková 1 Základy techniky Chadimová 1 1. stupeň Buriánová, Dosedlová, Faltys, Hejzáková, Kovandová, Kellnerová, Kozlová, Kubíčková, Kuncová, Limml, Minaříková, Plašilová, Šlajová, Šímová, Tichá, Tomšová, Vávrová, Veiserová, 18 JINÁ APROBACE JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET DŮCHODCE Pedagogika volného času Teorie volného času Základy společenských věd Pedagogika předškolního věku Voltová 1 Luňáčková 1 Gajdová 1 Juštová 1 4 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 10/24

11 4. Organizační uspořádání školy 4.1. Učební plán Na škole došlo v tomto školním roce k souběhu výuky ve dvou vzdělávacích programech. Jednak bylo vyučováno dle programu Základní škola, jednak vlastního Školního vzdělávacího programu. ROČNÍK DOKUMENT OBOR VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKA ročník č.j / C/001 Základní škola ročník č.j / C/001 Základní škola ročník ŠVP C/01 Základní škola ročník ŠVP C/01 Základní škola Lze konstatovat, že se nadále rozvíjely vhodné formy a metody výuky. Zavádění ŠVP přinutilo pedagogické zaměstnance více se zamýšlet nad vyučovacím procesem a komunikací s žáky. 5. Přehled o žácích, výsledky vzdělávání 5.1. Zápis žáků do první třídy Rodiče při zápisu, který se uskutečnil na pracovišti Komenského dne 30. ledna 2008, měli možnost volby pracoviště pro docházku svého dítěte ( Komenského, Drtinova ). Průběh zápisu PRACOVIŠTĚ ZAPSÁNO CELKEM Z TOHO S POSTIŽENÍM POČTY TŘÍD Komenského Drtinova Pobytové středisko dodatečný zápis celkem nedostavilo se odklad pro 2008/ Celkem POZNÁMKA Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 11/24

12 5.2. Přehled tříd školy TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCŮ (VČETNĚ AZYLANTŮ) První stupeň ZŠ DÍVEK (VČETNĚ AZYLANTEK) TŘÍDNÍ UČITEL PRACOVIŠTĚ I.A Juštová J. Komenského I.B Kuncová B. Komenského I.C Tichá V. Drtinova II.A Hejzáková M. Komenského II.B Tomšová Z. Komenského II.C Dosedlová H. Drtinova III.A Plašilová M. Komenského III.B Šlajová M. Komenského III.C Minaříková M. Drtinova IV.A Buriánová M. Komenského IV.B Kellnerová J. Palackého IV.C Faltys L. Drtinova V.A Kovandová N. Komenského V.B Vávrová H. Palackého V.C Veiserová D. Drtinova Celkem xxxxxx xxxxxx Pobytové středisko TŘÍDA POČET CHLAPCŮ DÍVEK TŘÍDNÍ PRACOVIŠTĚ ŽÁKŮ UČITEL VTI.A Kubíčková K. Pobytové středisko celkem xxxxxx xxxxxx TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCŮ (VČETNĚ AZYLANTŮ) Druhý stupeň ZŠ DÍVEK(VČETN TŘÍDNÍ Ě AZYLANTEK) UČITEL PRACOVIŠTĚ VI.A Žižková V. Komenského VI.B Bártová I. Palackého VII.A Karásková M. Komenského VII.B Drozdíková H. Palackého VIII.A Petelíková M. Komenského VIII.B Chadimová I. Palackého VIII.C Nováková J. Palackého IX.A Voborníková E. Komenského IX.B Voborník L. Palackého IX.C Gajdová A. Palackého celkem xxxxxx xxxxxx Poznámka: Azylanti se mění v průběhu školního roku Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 12/24

13 5.3. Přehled klasifikace žáků Přehledy jsou uvedeny za II. pololetí školního roku. Více v matrice školy. Přehled prospěchu školy za všechny třídy Předmět Počet Průměr klasif. žáků Chov Chování AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk ČJL Český jazyk M Matematika Inf Informatika Prv Prvouka Přv Přírodověda Vla Vlastivěda D Dějepis OV Občanská výchova F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova ZV Výchova ke zdraví TV Tělesná výchova PČ Pracovní činnosti RV Rodinná výchova Z Zeměpis ORV Občanská a rodinná výchova PV Pracovní výchova Kom Komunikace CvC Cvičení z českého jazyka CvM Cvičení z matematiky SPP Seminář z přírodovědných předmětů SSP Seminář ze společenskovědních předmětů VINF Volitelná informatika VNJ Volitelný německý jazyk CvN Německý jazyk PH_s Pohybové hry PH Pohybové hry MCv Matematická cvičení Nab Náboženská výchova CvCN Cvičení z českého jazyka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 290 omluvených hodnocení prospěl 259 neomluvených prospěchu neprospěl 14 nehodnocen 0 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 13/24

14 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třídní učitel V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. 1.A Mgr. Juštová Jitka 1.B Mgr. Kuncová Božena 1.C Mgr. Tichá Vladislava 1.P Mgr. Kubíčková Karla 2.A Mgr. Hejzáková Miriam 2.B Mgr. Tomšová Zdeňka 2.C Mgr. Dosedlová Hana 3.A Mgr. Plašilová Jiřina 3.B Mgr. Havlová Jana 3.C Mgr. Minaříková Martina 4.A Mgr. Buriánová Marie 4.B (2+0) Mgr Kellnerová Jitka 4.C Mgr. Faltys Luboš 5.A Mgr. Kovandová Naděžda 5.B Mgr. Vávrová Hana 5.C Mgr. Veiserová Dana 6.A (4+2) Mgr. Žižková Věra 6.B (0+1) Mgr. Bártová Irena 7.A (1+1) Mgr. Karásková Markéta 7.B (1+1) Mgr. Drozdíková Hana 8.A Mgr. Petelíková Marie 8.B (1+0) Mgr. Chadimová Iva 8.C (4+0) Mgr. Nováková Jana 9.A (1+0) PaedDr. Voborníková Eva 9.B (1+1) Mgr. Voborník Luboš 9.C Mgr. Gajdová Alena Poznámka: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován Přehled výchovných opatření a snížená klasifikace z chování 2.pololetí třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy napomen utí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň 3. stupeň I.A 10 I.B 9 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 14/24

15 I.C 15 2 II.A 9 1 II.B 9 II.C 18 III.A III.B 4 III.C 7 2 IV.A 3 1 IV.B 10 2 IV.C 13 V.A V.B 4 2 V.C 10 1 VI.A VI.B 7 VII.A VII.B VIII.A VIII.B 4 2 VIII.C IX.A IX.B IX.C Opravné zkoušky Opravné zkoušky byly komisionální a uskutečnily se srpna Komise byly jmenovány ředitelem školy a byly tvořeny zaměstnanci školy bez ohledu na pracoviště. Dodatečná opravná zkouška byla povolena 1 žákovi z 6.A. PŘEDMĚT POČET 1.ST POČET 2.ST CELKEM Anglický jazyk 1 1 Dějepis 1 1 Český jazyk Vlastivěda 1 1 Zeměpis 1 1 Matematika Přírodopis 1 1 Celkem Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 15/24

16 5.5. Integrace žáků Vyrovnávací třída Pro žáky děti čekatelů na udělení azylu zajišťujeme v rámci svých služeb vzdělávání ve vyrovnávací třídě přímo v pobytovém středisku. Počet dětí třídy je vzhledem k pohybu dětí velice různorodý. Děti, které se již dokáží dorozumět přecházejí do běžných tříd základní školy. Reedukační péče Žákům s vývojovými poruchami učení nabízíme specializovanou reedukační péči, kde se děti vzdělávají podle individuálního plánu. Ve školním roce 2007/2008 bylo tímto způsobem integrováno 26 žáků školy. Individuální vzdělávací plán Skupina žáků s kombinovaným postižením a možností vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zahrnovala 4 žákyně. 3 z nich měla k dispozici pedagogického asistenta, jedna asistenta osobního. 2 žákyně byly na pracovišti Komenského, 2 na pracovišti Drtinova Přehled skupin ve školní družině Žáci ve školní družině byli rozděleni do pěti výchovných skupin. ČÍSLO SKUPINY VYCHOVATELKA POČET ŽÁKŮ 1. Linková Alena Bezdíčková Jitka Šlapáková Lenka Langrová Eva Zakouřilová Petra 25 celkem Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Přípravě na budoucí povolání věnuje škola velkou pozornost. Tato oblast je zahrnuta v průřezových tématech ŠVP, je vymezena v uč.předmětech programu Základní škola. Žáci navštěvují úřad práce, školské výstavy, prezentace firem. VP organizují exkurze do podniků v regionu. V následující tabulce je uveden přehled žáků devátých a nižších tříd tak, jak byli přijati k dalšími studiu na středních školách pro školní rok 2008/2009. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 16/24

17 ŠKOLA MATURITNÍ OBOR POZNÁMKA gymnázium 8 z deváté třídy 6 z páté třídy čtyřletý obor osmiletý obor Střední odborné učiliště 2 střední odborná škola 68 maturitní obory 5.8. Výsledky testování žáků Úroveň vzdělávání žáků školy byla prověřena prostřednictvím celostátně platných testových souborů SCIO a to v 5. a 9. třídách. V těchto testech vycházejí naši žáci kolem celorepublikového průměru. Je použit tzv. percentil ( číslo udává kolik škol ze 100 má slabší výsledky než naše škola ) Testy 5.třídy: OSP (obecné studijní předpoklady) : 45 ČJ : 40 M : 47 Testy 9.třídy: OSP (obecné studijní předpoklady) : 53 ČJ : 71 M : 69 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 17/24

18 6. Základní údaje o hospodaření školy Škola se snaží hospodařit ekonomicky a výhledově. Provozní prostředky čerpáme s vědomím, že pro rozvoj školy je třeba našetřit větší částku, která se pak využije na investice. V roce 2008 škola využila Kč jako vlastní podíl pro výstavbu integračního centra, které vzniká za podpory EUF v prostorách mezi budovami Náměstí a Na Lávkách. Významné pro život školy je to, že zastupitelstvo města podporuje její projekty a umožňuje svými rozhodnutími její rozvoj. Významnou kapitolou je vzdělávání žáků dětí čekatelů na rozhodnutí o udělení azylu v ČR. Tato skutečnost zvyšuje nároky na pedagogy, na druhou stranu je tato nadstandardní práce dobře finančně ohodnocena Zdroje financování školy Činnost školy byla finančně kryta z několika zdrojů: prostředky z Města (od zřizovatele) úhrada provozu, prostředky státu dotace na platy a příslušné odvody, NIV, příděl do FKSP, účelovými prostředky ze strany státního rozpočtu, prostředky ze schvalovaného projektu, který byl předložen MŠMT ČR a jím schválen, zdroje z oblasti evropských fondů, dary. Provozní náklady z prostředků města (v mil. Kč) ZŠ OBDOBÍ Palackého 1,5 mil. 1,7 mil. 1, Komenského 1,65 mil. 1,31 mil. 1, Kostelecká Lhota 0,34 mil. 0,36 mil. 0, Celkem 3,49 mil 3,37 mil 3,4355 3,780 3,780 4,277 Navýšení roku 2008 bylo způsobené nárokováním mezd pro asistentky pedagoga a jejich zvýšeným úvazkem. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 18/24

19 Náklady na jednoho žáka z rozpočtovaných prostředků ROK MĚSTO DOTACE STÁT ŽÁCI , , , , , , Rostoucí náklady úzce souvisejí se zvyšováním nákladů na: nárůst platů, povinného pojištění dle nařízení vlády, nárůst cen energie, vody poklesem počtu žáků a nárůstem fixních nákladů, zvyšování výkonů při snižování počtu žáků, nutnost připravenosti školy na přijetí žáků azylantů. platy asistentů pedagoga-v roce 2008 Dotace ze státních prostředků (v Kč) ZŠ Období Palackého , , , Komenského , , , Kostelecká Lhota , , , Celkem , , , , , ,- Snížení dotací je důsledkem klesajícího počtu žáků školy Účelové prostředky Účelové prostředky jsou směřovány na předem stanovenou oblast činnosti. Musí být vedeny v účetnictví odděleně. Vzdělávání žáků azylantů Škola získala prostředky na přípravu žáků azylantů prostřednictvím rozvojového programu MŠMT ČR Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. Pro získání prostředků byl vypracován a předložen projekt. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 19/24

20 Členění dotace závazné ukazatele ROK PLATY OON POJISTNÉ FKSP ONIV NIV CELKEM ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 Nárůst byl způsoben jednak zvýšeným počtem žáků azylantů, jednak změnou v odměňování pedagogických zaměstnanců. Prostředky na ICT Po zrušení programu E-GRAM již od roku 2007 nejsou datace do této oblasti. Škola se musí spoléhat na své vlastní prostředky. Vzhledem ke kvalitnímu vybavení nebylo v roce 2007/2008 přikročeno k výrazným investicím do této oblasti. Prostředky na projekt EUF Škola pokračovala v aktivitách směřujících ke zkvalitnění péče o děti rodičů čekajících na udělení azylu i v mimoškolních činnostech. Projekt pro rok 2008 byl realizován pod názvem Integrační centrum a rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. Celková výše rozpočtované částky činila ,00 Kč. Podíl školy na financování byl ,00 Kč. Z této částky bylo ,00 Kč určeno na projekt volnočasových aktivit, zbývající částka byla využita na výstavbu integračního centra. Vývoj počtu žáků ZŠ školní rok 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Palackého Komenského Kostelecká Lhota Celkem Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 20/24

21 Pro vývoj je důležitý stav azylantů, jejichž počet kolísá, což ovlivňuje počet dětí zahajujících školní rok. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy bylo zaměřeno především na zvýšení odbornosti v aprobacích, počítačovou gramotnost, jazykové dovednosti a komunikační schopnosti a dovednosti Organizace vzdělávání 1. rovina školení zaměstnanců na pracovišti; škola zajistila lektora. 2. rovina školení zaměstnanců na individuálních akcích vzdělávacích zařízení (NIDV, zařízení pro DVPP atd.) odsouhlasené školou a školou hrazené. 3. rovina - individuální vzdělávání zaměstnanců hrazené zaměstnanci Formy : samostudium, účast na akcích příslušného vzdělávacího střediska (centrum vzdělávání, NIDV, středisko vzdělávání při příslušné škole a další), vzdělávací programy různých akreditovaných zařízení. Jelikož ve škole působí a pracovní činnosti realizují dvě základní skupiny zaměstnanců, liší se i jejich další vzdělávání. Jedná se o zaměstnance provozní a pedagogické. Výrazným rysem je převažující existence vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Zásady : povinnost průběžného studia a vzdělávání, nutnost dalšího vzdělávání, vytváření podmínek pro doplňování kvalifikace. Pro pedagogické zaměstnance: v každém školním roce 12 pracovních dnů na další vzdělávání a studium, rozvoj odbornosti učitelů a vychovatelů, rozvoj znalostí školské legislativy, osvojování nových metod a forem práce s žáky a jejich zavádění do praxe, rozvoj gramotnosti informační, občanské, ekonomické, jazykové, udržitelného rozvoje, BOZP a PO. Pro provozní zaměstnance: Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 21/24

22 rozvoj znalostí v oblasti školské a vnitřní legislativy, BOZP a PO, rozvoj znalostí v oblasti technologií používaných v provozu škol. Financování studia zaměstnanců: účelové zdroje, prostředky z rozpočtu bez specifikace (oblast DVPP), prostředky zaměstnanců. Zaměstnanci na každé vzdělávací akci obdrželi doklad (certifikát), který v kopii byl uložen do jejich personálních materiálů. 8. Česká školní inspekce Ve školním roce 2007/2008 neuskutečnila ČŠI na naší škole kontrolu. Výsledky předchozích kontrol jsou uloženy v ředitelně na Palackého náměstí a zpřístupněny na webových stránkách školy. 9. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 9.1. Soutěže vědomostní OLYMPIÁDA KOLO,KATEGORIE JMÉNO UMÍSTĚNÍ Zeměpis Okresní,C D.Kaplan 8 Zeměpis Okresní,B M.Finsterle 5 Zeměpis Okresní,A M.Podzimek 6 L.Charvát 7 Matematika Okresní, Z9 M.Adamcová 2 Matematika Okresní, Z8 T.Chadim 2 Matematika Okresní, Z6 J.Chadim 8 Matematika Okresní, Z5 D.Padrián 3 Chemie Okresní, D V.Horák 2 Biologie Okresní, C V.Horák 7 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 22/24

23 D.Libotovká 8-9 B.Janásková 8-9 Anglický jazyk Okresní, D T.Svátková 5 V.Ešpandr 8-9 Fyzika Okresní, F T.Chadim 5 Fyzika Okresní, E M.Adamcová 5 V.Horák Sportovní a kulturní soutěže Oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek se uskutečnilo v Opočně. 3. místo v kategorii mladších žáků získala Adélka Hynková ze 3. A tř., 2. místo v kategorii starších žáků získala Katka Švestková z 9. A třídy. Titul mistra ČR starších žáků v softbale!!! 9.3. Přehled akcí školy Každý měsíc proběhla řada aktivit doplňujících školní vzdělávání, exkurze domácí i zahraniční, mezinárodní spolupráce ( Zeulenroda ), návštěvy kulturních akcí ( Rabštejn, DDM ), akce pořádané v rámci projektu EUF, atd. Chronologický přehled významných akcí školy, je zveřejněn na webových stránkách školy Přehled akcí ŠD Rovněž školní družina je aktivní součástí školy. Pro docházející děti připravují vychovatelky nejrůznější hry, sportovní soutěže, besídky, setkávání, besedy a nenásilnou formou tak podporují výchovu a vzdělávání Ples školy Škola uspořádala, jako v předchozích letech, ples školy. Na něm, jako už tradičně, byli dekorováni žáci devátých tříd. Ples se uskutečnil dne 09. února 2007 v Sokolovně. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 23/24

Základní škola Kostelec nad Orlicí

Základní škola Kostelec nad Orlicí Základní škola Kostelec nad Orlicí Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2007-2008 Zpracovali: Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph.D. ředitel školy Mgr. Jiří Němec zástupce ředitele, pracoviště Komenského

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Č.J. : ZS-GJ-KNO 416/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická 732, 197

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více