VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 1/24

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE K 1. ZÁŘÍ STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Směrná čísla Prostorové podmínky jednotlivých pracovišť Zlepšování materiálně technických podmínek školy ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace Nepedagogičtí zaměstnanci Zaměstnankyně na mateřské dovolené Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Učební plán PŘEHLED O ŽÁCÍCH, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Zápis žáků do první třídy Přehled tříd školy Přehled klasifikace žáků Opravné zkoušky Integrace žáků Přehled skupin ve školní družině Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Výsledky testování žáků ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zdroje financování školy...18 Účelové prostředky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Organizace vzdělávání Formy : Zásady : ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Soutěže vědomostní Sportovní a kulturní soutěže Přehled akcí školy Přehled akcí ŠD Ples školy Praxe studentů škol na naší škole Projekt EUF Prezentace na veřejnosti...24 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 2/24

3 Základní škola Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je vypracována na základě zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších zákonů, především změn v č. 139/1994 Sb., dle 17e odst. 2 a, dále pak zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zpracoval: Mgr. Jiří Němec ředitel školy předložil školské radě dne: Schválil: Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek předseda školské rady ZŠ Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 3/24

4 1. Základní údaje o škole k 1. září 2007 Název školy: Základní škola Kostelec nad Orlicí Sídlo: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČ: IZO: Zřizovatel: Město Kostelec nad Orlicí Ředitel telefon: Ředitel Telefon sídla: Fax sídla: Pracoviště: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Komenského ulice 80, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Drtinova ulice 662, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola a školní družina Kostelecká Lhota kontakty nejsou aktivní; tel.: ; škola a školní družina; Erbenova ulice 891, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; školní družina Pobytové středisko, RA, Kostelec nad Orlicí škola - vyrovnávací třída dětí čekatelů na azyl WWW stránky: Školská rada: Mgr. et Mgr. Jelínek Aleš předseda, člen za rodičovskou veřejnost Bártová Irena člen za pedagogické zaměstnance Mgr. Minaříková Martina člen za pedagogické zaměstnance PaedDr. Voborníková Eva člen za pedagogické zaměstnance Jelínková Iva člen za rodičovskou veřejnost Svobodová Veronika člen za rodičovskou veřejnost Mgr. Kánská Jarmila člen za zřizovatele Mgr. Sahulová Miroslava člen za zřizovatele Faltysová Lenka člen za zřizovatele Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 4/24

5 2. Stručná charakteristika školy 2.1. Směrná čísla Rozhodnutím MŠMT ČR, č.j / , byla pro jednotlivé oblasti činnosti školy stanovena následující směrná čísla: nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 723 nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině: 135 školní jídelna výdejna: 53 Škola realizuje vzdělávací a výchovnou činnost v souladu s platným zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a souvisejícími platnými předpisy. Činnost je plně v souladu se zařazením do sítě škol a platným rozhodnutím MŠMT ČR a KÚ KHK Hradec Králové. Subjekt realizuje primární a nižší sekundární vzdělávání v souladu s ISCED Prostorové podmínky jednotlivých pracovišť Pracoviště Komenského Kmenové učebny 11 Odborné učebny: Informatika 2 Dílny 1 Cvičná kuchyňka, cvičný byt 1 Jazyková učebna 0 Fyzika + chemie 1 Přírodopis 1 Klubovna (rétorika, prezentace) 1 Tělocvična 0 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 0 Poznámka: Tělesná výchova probíhá v prostoru sportovního areálu (Sokolovna, hřiště za Sokolovnou, LA stadion, nafukovací víceúčelová hala) a v hale SZeŠ. Pracoviště Erbenova Kmenové učebny 0 Tělocvična 0 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 3 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 5/24

6 Pracoviště Palackého náměstí Kmenové učebny 10 Odborné učebny: Informatika 2 Dílny 1 Cvičná kuchyňka, cvičný byt 1 Jazyková učebna 1 Fyzika + chemie 1 Tělocvična (malá) 1 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 0 Poznámka: Tělesná výchova se realizuje v malé tělocvičně nebo v rámci sportovního areálu (Sokolovna, hřiště za Sokolovnou, LA stadion, nafukovací víceúčelová hala). Pracoviště Pobytové středisko Kmenové učebny 1 Tělocvična 0 Výdejna stravy 0 Jídelna 0 Prostory ŠD 0 Vyrovnávací třída příprava dětí (čekatelů na azyl) na integraci do běžné třídy. Pracoviště Drtinova Kmenové učebny 5 Tělocvična 0 Výdejna stravy 1 Jídelna 1 Prostory ŠD 1 Poznámka: Tělesná výchova probíhá na chodbě nebo zahradě (hřiště na odbíjenou, doskočiště, pískoviště, konstrukce na kruhy a hrazdu; omezeně se přechází do tělocvičny COPu; v zimních měsících plavání. Pracoviště Kostelecká Lhota Kmenové učebny 3 Tělocvična (malá, nevybavená nářadím) 1 Výdejna stravy 1 Jídelna 1 Prostory ŠD 1 Poznámka: Pracoviště se používá ke krátkodobým školním akcím, pravidelná výuka zde neprobíhá Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 6/24

7 2.3. Zlepšování materiálně technických podmínek školy V závislosti na finančních možnostech školy byly uskutečněny následující práce a vybavování: pracoviště realizované práce termín odpovídá finance Erbenova ŠD Komenského Palackého Drtinova Kostelecká Lhota - Nátěry dveří - Výměna vchodových dveří - Nátěra a opravy zahradního zařízení - malování - Tabule výměna posledních 4 kusů - Rekonstrukce osvětlení sborovna, přízemí, kuchyňka, dílna. - Malování prostor po rekonstrukci osvětlení. - Malování určených tříd. - Malování WC. - Opravy soklů. - Oprava střechy. - Předsálí u tělocvičny oprava zdi, malování. - Realizace první etapy zastřešení prostoru mezi objekty. - Výměna oken u WC. - Rolety v učebně v přízemí. - Opravy malování chodby a vstupy do učeben. - Řešení osvětlení v přízemí učebny. - Úprava prostoru zahrady - Drobné opravy. Linková Barvínková Němec Barvínková Kalousková Minařík Konířová Minařík Kalousková Martinek Konířová Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 7/24

8 3. Zaměstnanci školy Statutární zástupce organizace: Zástupce statutárního zástupce organizace: Zástupce ředitele pracoviště Komenského Ing.,Mgr. Hynek Martinek, Ph.D., ředitel školy bude vždy určen Mgr. Jiří Němec Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Komenského): Zástupkyně ředitele pracoviště Palackého Mgr. Marie Petelíková Mgr. Martina Kalousková Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Palackého): Vedoucí vychovatelka Zastupující za vedoucí vychovatelku Mgr. Hana Stará Alena Linková Bc. Lenka Šlapáková V následujícím přehledu jsou uvedeni zaměstnanci školy, kteří na ní ve školním roce 2007/2008 působili 3.1. Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace ŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE APROBACE Martinek Hynek Ing.,Mgr., Ph.D. ředitel školy Pracoviště Komenského M, TV, EKO, FIM, STA, pedagogika Němec Jiří Mgr. zástupce ředitele, správce sítě M, F Buriánová Marie Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Juštová Jitka Mgr. Učitelka do Pedagogika předškolního věku, reedukace Burešová Edita asistentka pedagoga do Fleisherová Zuzana Mgr. učitelka Inf, M Havlová Jana Mgr. učitelka 1.stupeň Hejzáková Miriam Mgr. Učitelka do stupeň Karásková Markéta Mgr. učitelka Bi, Ch Kovandová Naďa Mgr. učitelka 1. stupeň Kozlová Iva Mgr. učitelka do stupeň, reedukace Kuncová Božena Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Limml Vladimír Mgr. učitel 1. stupeň; reedukace Luňáčková Soňa PaedDr.. učitelka, výchovná poradkyně Teorie výchovné práce; vých.poradenství Malá Jaroslava Mgr. učitelka ČJ, RJ Petelíková Marie Mgr. učitelka M, Bi Plašilová Jana Mgr. učitelka 1.stupeň Šlajová Markéta Mgr. Učitelka - MD 1.stupeň Tomšová Zdeňka Mgr. učitelka 1. stupeň Voborníková Eva PaedDr. učitelka D, RJ Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 8/24

9 Zatloukal Čestmír Mgr. učitel TV, Bi Žižková Věra Mgr. učitelka M, VV Pracoviště Palackého Kalousková Martina Mgr. zástupce ředitele, správce sítě M, F Bártová Irena učitelka Bi, Ch Dušková Jitka Mgr. učitelka M, F, reedukace Chadimová Iva Mgr. učitelka M, Zákl.tech. Gajdová Alena Mgr. učitelka M, Zákl.spol. věd Kellnerová Jitka Mgr. učitelka 1. stupeň Krsková Iva Mgr. učitelka NJ, AJ Drozdíková Hana Mgr. učitelka ČJ, RV Nováková Jana Mgr. učitelka ČJ, Hv Stará Hana Mgr. učitelka, výchovná poradkyně ČJ, ON; vých.porad. Šabartová Naděžda Mgr. učitelka M, Ch Šabatová Milena Ing. učitelka AJ, Zemědělství, DPS Vávrová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň Voborník Luboš Mgr. učitel 1. stupeň, Z Voltová Kateřina Bc. učitelka AJ; pedagogika volného času Pracoviště Pobytové středisko Kubíčková Karla Mgr. učitelka 1. stupeň Vyčichlová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň Pracoviště Drtinova Dosedlová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň; reedukace Faltys Luboš učitel 1.stupeň Langrová Eva vychovatelka Minaříková Martina Mgr. učitelka 1. stupeň Tichá Vladislava Mgr. učitelka 1.stupeň Veiserová Dana Mgr. učitelka 1. stupeň Zakouřilová Petra vychovatelka Kašková Markéta asistentka pedagoga Provazníková Michaela asistentka pedagoga Pracoviště Erbenova Linková Alena vedoucí vychovatelka Bezdíčková Jitka vychovatelka Šlapáková Lenka vychovatelka 3.2. Nepedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE VZDĚLÁNÍ Pracoviště Komenského Barvínková Zuzana školník, údržbář Musilová Dobroslava uklízečka Malíková Lenka uklízečka Kudláčková Ivana uklízečka Zimová Tereza administrativní pracovnice Pracoviště Palackého Jeřábková Miluše uklízečka Martincová Hana uklízečka Minařík Libor školník, topič ÚSO Vašátková Dagmar ekonomka, personalistka do ÚSO Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 9/24

10 Pracoviště Drtinova Faltys Luboš topič Konířová Helena školnice, uklizečka SO Pracoviště Kostelecká Lhota Pracoviště Erbenova Divišová Hana uklízečka 3.3. Zaměstnankyně na mateřské dovolené Šlajová Markéta učitelka Mgr. 1. stupeň ZŠ Kozlová Iva učitelka Mgr. 1. stupeň ZŠ Špačková Šárka učitelka Mgr. 1. stupeň ZŠ 3.4. Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty PŘEDMĚT JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET DŮCHODCE Český jazyk Nováková, Stará, Drozdíková 3 Malá Anglický jazyk Krsková, Šabatová, Voltová 3 Německý jazyk Krsková, Stará 2 Ruský jazyk Voborníková 1 Malá Chemie Bártová, Karásková, Šabartová 3 Fyzika Kalousková, Němec 2 Matematika Chadimová, Gajdová, Kalousková, Martinek, Němec, Petelíková, Žižková, Šabartová 9 Přírodopis, biologie Bártová, Karásková. Petelíková, Zatloukal Hudební výchova Nováková 1 Informatika Fleisherová 1 Tělesná výchova Martinek, Zatloukal 2 Dějepis Voborníková 2 Občanská nauka Gajdová, Stará 2 Výtvarná výchova Žižková 1 Zeměpis Voborník 1 Rodinná výchova Drozdíková 1 Základy techniky Chadimová 1 1. stupeň Buriánová, Dosedlová, Faltys, Hejzáková, Kovandová, Kellnerová, Kozlová, Kubíčková, Kuncová, Limml, Minaříková, Plašilová, Šlajová, Šímová, Tichá, Tomšová, Vávrová, Veiserová, 18 JINÁ APROBACE JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET DŮCHODCE Pedagogika volného času Teorie volného času Základy společenských věd Pedagogika předškolního věku Voltová 1 Luňáčková 1 Gajdová 1 Juštová 1 4 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 10/24

11 4. Organizační uspořádání školy 4.1. Učební plán Na škole došlo v tomto školním roce k souběhu výuky ve dvou vzdělávacích programech. Jednak bylo vyučováno dle programu Základní škola, jednak vlastního Školního vzdělávacího programu. ROČNÍK DOKUMENT OBOR VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKA ročník č.j / C/001 Základní škola ročník č.j / C/001 Základní škola ročník ŠVP C/01 Základní škola ročník ŠVP C/01 Základní škola Lze konstatovat, že se nadále rozvíjely vhodné formy a metody výuky. Zavádění ŠVP přinutilo pedagogické zaměstnance více se zamýšlet nad vyučovacím procesem a komunikací s žáky. 5. Přehled o žácích, výsledky vzdělávání 5.1. Zápis žáků do první třídy Rodiče při zápisu, který se uskutečnil na pracovišti Komenského dne 30. ledna 2008, měli možnost volby pracoviště pro docházku svého dítěte ( Komenského, Drtinova ). Průběh zápisu PRACOVIŠTĚ ZAPSÁNO CELKEM Z TOHO S POSTIŽENÍM POČTY TŘÍD Komenského Drtinova Pobytové středisko dodatečný zápis celkem nedostavilo se odklad pro 2008/ Celkem POZNÁMKA Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 11/24

12 5.2. Přehled tříd školy TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCŮ (VČETNĚ AZYLANTŮ) První stupeň ZŠ DÍVEK (VČETNĚ AZYLANTEK) TŘÍDNÍ UČITEL PRACOVIŠTĚ I.A Juštová J. Komenského I.B Kuncová B. Komenského I.C Tichá V. Drtinova II.A Hejzáková M. Komenského II.B Tomšová Z. Komenského II.C Dosedlová H. Drtinova III.A Plašilová M. Komenského III.B Šlajová M. Komenského III.C Minaříková M. Drtinova IV.A Buriánová M. Komenského IV.B Kellnerová J. Palackého IV.C Faltys L. Drtinova V.A Kovandová N. Komenského V.B Vávrová H. Palackého V.C Veiserová D. Drtinova Celkem xxxxxx xxxxxx Pobytové středisko TŘÍDA POČET CHLAPCŮ DÍVEK TŘÍDNÍ PRACOVIŠTĚ ŽÁKŮ UČITEL VTI.A Kubíčková K. Pobytové středisko celkem xxxxxx xxxxxx TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCŮ (VČETNĚ AZYLANTŮ) Druhý stupeň ZŠ DÍVEK(VČETN TŘÍDNÍ Ě AZYLANTEK) UČITEL PRACOVIŠTĚ VI.A Žižková V. Komenského VI.B Bártová I. Palackého VII.A Karásková M. Komenského VII.B Drozdíková H. Palackého VIII.A Petelíková M. Komenského VIII.B Chadimová I. Palackého VIII.C Nováková J. Palackého IX.A Voborníková E. Komenského IX.B Voborník L. Palackého IX.C Gajdová A. Palackého celkem xxxxxx xxxxxx Poznámka: Azylanti se mění v průběhu školního roku Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 12/24

13 5.3. Přehled klasifikace žáků Přehledy jsou uvedeny za II. pololetí školního roku. Více v matrice školy. Přehled prospěchu školy za všechny třídy Předmět Počet Průměr klasif. žáků Chov Chování AJ Anglický jazyk NJ Německý jazyk ČJL Český jazyk M Matematika Inf Informatika Prv Prvouka Přv Přírodověda Vla Vlastivěda D Dějepis OV Občanská výchova F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova ZV Výchova ke zdraví TV Tělesná výchova PČ Pracovní činnosti RV Rodinná výchova Z Zeměpis ORV Občanská a rodinná výchova PV Pracovní výchova Kom Komunikace CvC Cvičení z českého jazyka CvM Cvičení z matematiky SPP Seminář z přírodovědných předmětů SSP Seminář ze společenskovědních předmětů VINF Volitelná informatika VNJ Volitelný německý jazyk CvN Německý jazyk PH_s Pohybové hry PH Pohybové hry MCv Matematická cvičení Nab Náboženská výchova CvCN Cvičení z českého jazyka Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 290 omluvených hodnocení prospěl 259 neomluvených prospěchu neprospěl 14 nehodnocen 0 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 13/24

14 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třídní učitel V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. 1.A Mgr. Juštová Jitka 1.B Mgr. Kuncová Božena 1.C Mgr. Tichá Vladislava 1.P Mgr. Kubíčková Karla 2.A Mgr. Hejzáková Miriam 2.B Mgr. Tomšová Zdeňka 2.C Mgr. Dosedlová Hana 3.A Mgr. Plašilová Jiřina 3.B Mgr. Havlová Jana 3.C Mgr. Minaříková Martina 4.A Mgr. Buriánová Marie 4.B (2+0) Mgr Kellnerová Jitka 4.C Mgr. Faltys Luboš 5.A Mgr. Kovandová Naděžda 5.B Mgr. Vávrová Hana 5.C Mgr. Veiserová Dana 6.A (4+2) Mgr. Žižková Věra 6.B (0+1) Mgr. Bártová Irena 7.A (1+1) Mgr. Karásková Markéta 7.B (1+1) Mgr. Drozdíková Hana 8.A Mgr. Petelíková Marie 8.B (1+0) Mgr. Chadimová Iva 8.C (4+0) Mgr. Nováková Jana 9.A (1+0) PaedDr. Voborníková Eva 9.B (1+1) Mgr. Voborník Luboš 9.C Mgr. Gajdová Alena Poznámka: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován Přehled výchovných opatření a snížená klasifikace z chování 2.pololetí třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy napomen utí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň 3. stupeň I.A 10 I.B 9 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 14/24

15 I.C 15 2 II.A 9 1 II.B 9 II.C 18 III.A III.B 4 III.C 7 2 IV.A 3 1 IV.B 10 2 IV.C 13 V.A V.B 4 2 V.C 10 1 VI.A VI.B 7 VII.A VII.B VIII.A VIII.B 4 2 VIII.C IX.A IX.B IX.C Opravné zkoušky Opravné zkoušky byly komisionální a uskutečnily se srpna Komise byly jmenovány ředitelem školy a byly tvořeny zaměstnanci školy bez ohledu na pracoviště. Dodatečná opravná zkouška byla povolena 1 žákovi z 6.A. PŘEDMĚT POČET 1.ST POČET 2.ST CELKEM Anglický jazyk 1 1 Dějepis 1 1 Český jazyk Vlastivěda 1 1 Zeměpis 1 1 Matematika Přírodopis 1 1 Celkem Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 15/24

16 5.5. Integrace žáků Vyrovnávací třída Pro žáky děti čekatelů na udělení azylu zajišťujeme v rámci svých služeb vzdělávání ve vyrovnávací třídě přímo v pobytovém středisku. Počet dětí třídy je vzhledem k pohybu dětí velice různorodý. Děti, které se již dokáží dorozumět přecházejí do běžných tříd základní školy. Reedukační péče Žákům s vývojovými poruchami učení nabízíme specializovanou reedukační péči, kde se děti vzdělávají podle individuálního plánu. Ve školním roce 2007/2008 bylo tímto způsobem integrováno 26 žáků školy. Individuální vzdělávací plán Skupina žáků s kombinovaným postižením a možností vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zahrnovala 4 žákyně. 3 z nich měla k dispozici pedagogického asistenta, jedna asistenta osobního. 2 žákyně byly na pracovišti Komenského, 2 na pracovišti Drtinova Přehled skupin ve školní družině Žáci ve školní družině byli rozděleni do pěti výchovných skupin. ČÍSLO SKUPINY VYCHOVATELKA POČET ŽÁKŮ 1. Linková Alena Bezdíčková Jitka Šlapáková Lenka Langrová Eva Zakouřilová Petra 25 celkem Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Přípravě na budoucí povolání věnuje škola velkou pozornost. Tato oblast je zahrnuta v průřezových tématech ŠVP, je vymezena v uč.předmětech programu Základní škola. Žáci navštěvují úřad práce, školské výstavy, prezentace firem. VP organizují exkurze do podniků v regionu. V následující tabulce je uveden přehled žáků devátých a nižších tříd tak, jak byli přijati k dalšími studiu na středních školách pro školní rok 2008/2009. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 16/24

17 ŠKOLA MATURITNÍ OBOR POZNÁMKA gymnázium 8 z deváté třídy 6 z páté třídy čtyřletý obor osmiletý obor Střední odborné učiliště 2 střední odborná škola 68 maturitní obory 5.8. Výsledky testování žáků Úroveň vzdělávání žáků školy byla prověřena prostřednictvím celostátně platných testových souborů SCIO a to v 5. a 9. třídách. V těchto testech vycházejí naši žáci kolem celorepublikového průměru. Je použit tzv. percentil ( číslo udává kolik škol ze 100 má slabší výsledky než naše škola ) Testy 5.třídy: OSP (obecné studijní předpoklady) : 45 ČJ : 40 M : 47 Testy 9.třídy: OSP (obecné studijní předpoklady) : 53 ČJ : 71 M : 69 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 17/24

18 6. Základní údaje o hospodaření školy Škola se snaží hospodařit ekonomicky a výhledově. Provozní prostředky čerpáme s vědomím, že pro rozvoj školy je třeba našetřit větší částku, která se pak využije na investice. V roce 2008 škola využila Kč jako vlastní podíl pro výstavbu integračního centra, které vzniká za podpory EUF v prostorách mezi budovami Náměstí a Na Lávkách. Významné pro život školy je to, že zastupitelstvo města podporuje její projekty a umožňuje svými rozhodnutími její rozvoj. Významnou kapitolou je vzdělávání žáků dětí čekatelů na rozhodnutí o udělení azylu v ČR. Tato skutečnost zvyšuje nároky na pedagogy, na druhou stranu je tato nadstandardní práce dobře finančně ohodnocena Zdroje financování školy Činnost školy byla finančně kryta z několika zdrojů: prostředky z Města (od zřizovatele) úhrada provozu, prostředky státu dotace na platy a příslušné odvody, NIV, příděl do FKSP, účelovými prostředky ze strany státního rozpočtu, prostředky ze schvalovaného projektu, který byl předložen MŠMT ČR a jím schválen, zdroje z oblasti evropských fondů, dary. Provozní náklady z prostředků města (v mil. Kč) ZŠ OBDOBÍ Palackého 1,5 mil. 1,7 mil. 1, Komenského 1,65 mil. 1,31 mil. 1, Kostelecká Lhota 0,34 mil. 0,36 mil. 0, Celkem 3,49 mil 3,37 mil 3,4355 3,780 3,780 4,277 Navýšení roku 2008 bylo způsobené nárokováním mezd pro asistentky pedagoga a jejich zvýšeným úvazkem. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 18/24

19 Náklady na jednoho žáka z rozpočtovaných prostředků ROK MĚSTO DOTACE STÁT ŽÁCI , , , , , , Rostoucí náklady úzce souvisejí se zvyšováním nákladů na: nárůst platů, povinného pojištění dle nařízení vlády, nárůst cen energie, vody poklesem počtu žáků a nárůstem fixních nákladů, zvyšování výkonů při snižování počtu žáků, nutnost připravenosti školy na přijetí žáků azylantů. platy asistentů pedagoga-v roce 2008 Dotace ze státních prostředků (v Kč) ZŠ Období Palackého , , , Komenského , , , Kostelecká Lhota , , , Celkem , , , , , ,- Snížení dotací je důsledkem klesajícího počtu žáků školy Účelové prostředky Účelové prostředky jsou směřovány na předem stanovenou oblast činnosti. Musí být vedeny v účetnictví odděleně. Vzdělávání žáků azylantů Škola získala prostředky na přípravu žáků azylantů prostřednictvím rozvojového programu MŠMT ČR Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. Pro získání prostředků byl vypracován a předložen projekt. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 19/24

20 Členění dotace závazné ukazatele ROK PLATY OON POJISTNÉ FKSP ONIV NIV CELKEM ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 Nárůst byl způsoben jednak zvýšeným počtem žáků azylantů, jednak změnou v odměňování pedagogických zaměstnanců. Prostředky na ICT Po zrušení programu E-GRAM již od roku 2007 nejsou datace do této oblasti. Škola se musí spoléhat na své vlastní prostředky. Vzhledem ke kvalitnímu vybavení nebylo v roce 2007/2008 přikročeno k výrazným investicím do této oblasti. Prostředky na projekt EUF Škola pokračovala v aktivitách směřujících ke zkvalitnění péče o děti rodičů čekajících na udělení azylu i v mimoškolních činnostech. Projekt pro rok 2008 byl realizován pod názvem Integrační centrum a rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. Celková výše rozpočtované částky činila ,00 Kč. Podíl školy na financování byl ,00 Kč. Z této částky bylo ,00 Kč určeno na projekt volnočasových aktivit, zbývající částka byla využita na výstavbu integračního centra. Vývoj počtu žáků ZŠ školní rok 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Palackého Komenského Kostelecká Lhota Celkem Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 20/24

21 Pro vývoj je důležitý stav azylantů, jejichž počet kolísá, což ovlivňuje počet dětí zahajujících školní rok. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy bylo zaměřeno především na zvýšení odbornosti v aprobacích, počítačovou gramotnost, jazykové dovednosti a komunikační schopnosti a dovednosti Organizace vzdělávání 1. rovina školení zaměstnanců na pracovišti; škola zajistila lektora. 2. rovina školení zaměstnanců na individuálních akcích vzdělávacích zařízení (NIDV, zařízení pro DVPP atd.) odsouhlasené školou a školou hrazené. 3. rovina - individuální vzdělávání zaměstnanců hrazené zaměstnanci Formy : samostudium, účast na akcích příslušného vzdělávacího střediska (centrum vzdělávání, NIDV, středisko vzdělávání při příslušné škole a další), vzdělávací programy různých akreditovaných zařízení. Jelikož ve škole působí a pracovní činnosti realizují dvě základní skupiny zaměstnanců, liší se i jejich další vzdělávání. Jedná se o zaměstnance provozní a pedagogické. Výrazným rysem je převažující existence vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Zásady : povinnost průběžného studia a vzdělávání, nutnost dalšího vzdělávání, vytváření podmínek pro doplňování kvalifikace. Pro pedagogické zaměstnance: v každém školním roce 12 pracovních dnů na další vzdělávání a studium, rozvoj odbornosti učitelů a vychovatelů, rozvoj znalostí školské legislativy, osvojování nových metod a forem práce s žáky a jejich zavádění do praxe, rozvoj gramotnosti informační, občanské, ekonomické, jazykové, udržitelného rozvoje, BOZP a PO. Pro provozní zaměstnance: Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 21/24

22 rozvoj znalostí v oblasti školské a vnitřní legislativy, BOZP a PO, rozvoj znalostí v oblasti technologií používaných v provozu škol. Financování studia zaměstnanců: účelové zdroje, prostředky z rozpočtu bez specifikace (oblast DVPP), prostředky zaměstnanců. Zaměstnanci na každé vzdělávací akci obdrželi doklad (certifikát), který v kopii byl uložen do jejich personálních materiálů. 8. Česká školní inspekce Ve školním roce 2007/2008 neuskutečnila ČŠI na naší škole kontrolu. Výsledky předchozích kontrol jsou uloženy v ředitelně na Palackého náměstí a zpřístupněny na webových stránkách školy. 9. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 9.1. Soutěže vědomostní OLYMPIÁDA KOLO,KATEGORIE JMÉNO UMÍSTĚNÍ Zeměpis Okresní,C D.Kaplan 8 Zeměpis Okresní,B M.Finsterle 5 Zeměpis Okresní,A M.Podzimek 6 L.Charvát 7 Matematika Okresní, Z9 M.Adamcová 2 Matematika Okresní, Z8 T.Chadim 2 Matematika Okresní, Z6 J.Chadim 8 Matematika Okresní, Z5 D.Padrián 3 Chemie Okresní, D V.Horák 2 Biologie Okresní, C V.Horák 7 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 22/24

23 D.Libotovká 8-9 B.Janásková 8-9 Anglický jazyk Okresní, D T.Svátková 5 V.Ešpandr 8-9 Fyzika Okresní, F T.Chadim 5 Fyzika Okresní, E M.Adamcová 5 V.Horák Sportovní a kulturní soutěže Oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek se uskutečnilo v Opočně. 3. místo v kategorii mladších žáků získala Adélka Hynková ze 3. A tř., 2. místo v kategorii starších žáků získala Katka Švestková z 9. A třídy. Titul mistra ČR starších žáků v softbale!!! 9.3. Přehled akcí školy Každý měsíc proběhla řada aktivit doplňujících školní vzdělávání, exkurze domácí i zahraniční, mezinárodní spolupráce ( Zeulenroda ), návštěvy kulturních akcí ( Rabštejn, DDM ), akce pořádané v rámci projektu EUF, atd. Chronologický přehled významných akcí školy, je zveřejněn na webových stránkách školy Přehled akcí ŠD Rovněž školní družina je aktivní součástí školy. Pro docházející děti připravují vychovatelky nejrůznější hry, sportovní soutěže, besídky, setkávání, besedy a nenásilnou formou tak podporují výchovu a vzdělávání Ples školy Škola uspořádala, jako v předchozích letech, ples školy. Na něm, jako už tradičně, byli dekorováni žáci devátých tříd. Ples se uskutečnil dne 09. února 2007 v Sokolovně. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 23/24

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Č.J. : ZS-GJ-KNO 416/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2011 Obsah: strana:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1161/09-04. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1161/09-04 Základní škola Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace Adresa: Zárečná 1540, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více