Aktivní řešení. technického problému. TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní řešení. technického problému. TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48."

Transkript

1 Aktivní řešení technického problému aktivní řešení technického problému TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/

2 Projekt: TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ Autorka metodiky: Ing. Ilona Gonová Rok: 2015 Toto dílo podléhá licenci Crea ve Commons BY-NC: Uveďte autora Nepoužívejte dílo komerčně Mezinárodní licence 4.0

3 OBSAH ANOTACE 3 JAK S METODIKOU PRACOVAT 3 BEZPEČNOST PRÁCE A UCHOVÁVÁNÍ KUFŘÍKU 3 1 ÚVOD K TÉMATU 4 2 OBSAH DIDAKTICKÉHO KUFŘÍKU 6 3 AKTIVITY Stavba mostu Teoretický úvod určený pro pedagoga Samotné aktivity s dětmi Nápady na doplnění aktivit Stavba domu Teoretický úvod určený pro pedagoga Samotné aktivity s dětmi Nápady na doplnění aktivit ZÁVĚR 26 POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE 26

4 ANOTACE Tato část projektu blíže seznamuje děti s řešením technického problému konkrétně se stavbou mostu a domu. Děti se naučí řešit typicky technický problém, tedy překlenutí překážky (řeky, komunikace apod.) nebo využití překladu při stavbě domu. JAK S METODIKOU PRACOVAT Předkládaná metodika je návrhem, jak pracovat s didaktickým ku říkem Aktivní řešení technického problému. Nabízí návody, které lze zahrnout do výuky v mateřské škole. Není souhrnem veškerých aktivit, které je možné s materiálem obsaženým v didaktickém ku říku vykonávat. Ten nabízí široké pole dalšího uplatnění ve výuce. Metodika je rozdělena na tři části. První část se věnuje zařazení činností vykonávaných s didaktickým ku říkem do RVP PV. Druhá část se věnuje obsahu didaktického ku říku. Třetí část je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část by měla sloužit k rozšíření pedagogových technických vědomostí týkajících se daného problému. Praktická část nabízí návrhy aktivit, které lze s pomůckami z didaktického ku říku vykonávat. BEZPEČNOST PRÁCE A UCHOVÁVÁNÍ KUFŘÍKU Při práci s didaktickým ku říkem dbejte na dodržování bezpečnosti práce. Součástí didaktického ku říku není žádný nebezpečný předmět, který by nebyl běžně používán v mateřské škole. Didaktický ku řík obsahuje dětské zakulacené nůžky. Prosíme o případné poučení dětí o bezpečném zacházení s nimi. Upozorňujeme, že je potřeba dávat pozor, aby děti nekonzumovaly součásti kukuřičné stavebnice. Při náhodném požití je ale tato stavebnice bezpečná je vyrobená na bázi kukuřičného škrobu a potravinářského barviva. Didaktický ku řík uchovávejte na suchém místě. V případě, že dětské výtvory z kukuřičné stavebnice rozeberete, dbejte před jejím skladováním na dostatečné vyschnutí jednotlivých dílků. 3

5 1 ÚVOD K TÉMATU Schopnost řešit technický problém je v dnešní společnosti významnou součástí schopností člověka. Lze ji rozvíjet už od předškolního věku. Tato část projektu blíže seznamuje děti s řešením technického problému konkrétně se stavbou mostu a domu. Děti se naučí řešit typicky technický problém, tedy překlenutí překážky (řeky, komunikace apod.) nebo využití překladu při stavbě domu. Díky didaktickému ku říku si děti zkusí vytvořit různé konstrukce mostů a postavit dům. 1. Děti mají za úkol spojit mostem dva hranoly, které symbolizují dvě strany propasti nad řekou. Kritériem úspěchu je u každého mostu jeho stabilita. Pokud to konstrukce dovolí, může se zkusit každý most zatížit autíčkem nebo postavičkou. a) Visutý most děti si zkusí, jak vytvořit provazový most s dřevěným nášlapem. b) Obloukový most děti si vyzkouší, jak vytvořit obloukový most pomocí kukuřičné stavebnice. c) Trámový most děti mají za úkol vytvořit trámový most pomocí pilířů a kukuřičné stavebnice. 2. Děti mají za úkol postavit zděný dům a při konstrukci otvorů pro okna a dveře použít překlad. Na zdi mohou používat kukuřičnou stavebnici, na střechu pak pěnovku. Cíle výuky pochopit a vyzkoušet si konstrukci různých druhů mostů a stavebního překladu samostatně navrhnout funkční řešení jednoduchého problému osvojit si praktické dovednosti přiměřené věku dítěte rozvíjet kooperativní dovednosti Očekávané výstupy kompetence k učení dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje¹ kompetence k řešení problémů dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, řeší problémy, na které stačí, problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost, rozlišuje řešení, která jsou funkční, a řešení, která funkční nejsou, a dokáže mezi nimi volit² 1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, tamtéž 4

6 komunikativní kompetence dítě se domlouvá gesty i slovy, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou³ sociální a personální kompetence dítě si umí vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, spolupodílí se na společných rozhodnutích⁴ kompetence činnostní a občanské dítě dokončí započatou práci, zadaný úkol, projevuje radost ze hry, umí pochválit, neubližuje kamarádovi⁵ Vzdělávací oblasti vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika rozvíjet intelekt dítěte, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu, stimulovat osvojování si a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení se, rozvoj tvořivosti⁶ vzdělávací oblast Dítě a svět založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a dění v něm, vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí a jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách⁷ vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo manipulační dovednosti a jednoduché úkony s předměty⁸ vzdělávací oblast Dítě a ten druhý komunikační aktivity, kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách⁹ vzdělávací oblast Dítě a společnost konstruktivní projekty, tvůrčí činnosti, hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, práce apod.¹⁰ Organizační forma skupinová 3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, tamtéž 5 tamtéž 6 tamtéž 7 tamtéž 8 tamtéž 9 tamtéž 10 tamtéž 5

7 2 OBSAH DIDAKTICKÉHO KUFŘÍKU Didaktický ku řík obsahuje následující předměty: Název položky Popis položky Počet ks bezpečnostní pokyny dřevěná stolice bezpečnostní pokyny pro práci s didaktickým ku říkem dřevěná stolice sloužící jako prostor pro stavbu mostu dřevěné pilíře dřevěné pilíře sloužící pro stavbu mostu 10 dřevěné válce dřevěné válce sloužící pro stavbu mostu 20 špejle špejle uzenářské, balení po 100 ks 10 lepicí páska 2,5 cm lepicí páska 4,8 cm transparentní lepicí páska o šíři 2,5 cm a délce 33 m transparentní lepicí páska o šíři 4,8 cm a délce 66 m nůžky nůžky dětské s kulatou špičkou 10 motouz motouz jutový 100 g 5 lékařské špachtle pěnovka lékařské špachtle o rozměru mm, balení po 100 ks pěnová guma tloušťky 2 mm používaná pro výtvarnou tvorbu, o rozměrech přibližně cm, balení po 10 ks čtvrtky čtvrtky o velikosti A4 100 kukuřičná stavebnice houbičky na nádobí dětská stavebnice, jejíž díly jsou vyrobeny z kukuřice; balení po ks stavebních dílů; používá se pro stavbu nejrůznějších věcí, lepí se k sobě pouze pomocí vody, pro lepší orientaci jsou jednotlivé dílky různě barevné; jedná se o stavebnici vyrobenou ze 100% biologicky odbouratelného materiálu houbičky určené k mytí nádobí, zde pro vlhčení kukuřičné stavebnice

8 Didaktický ku řík 1/2 Didaktický ku řík 1/2 Didaktický ku řík 2/2 Didaktický ku řík 2/2 Dřevěná stolice s dřevěnými pilíři a dřevěnými válci Špejle 7

9 Lepicí páska 2,5 cm Lepicí páska 4,8 cm Nůžky Motouz Lékařské špachtle Pěnovka 8

10 Čtvrtky Kukuřičná stavebnice Houbičky na nádobí 9

11 3 AKTIVITY V následující kapitole jsou popsány aktivity doporučované pro práci s ku říkem. Nabízí návody, které lze zahrnout do výuky v mateřské škole. Není souhrnem veškerých aktivit, které je možné s materiálem obsaženým v didaktickém ku říku vykonávat. 3.1 Stavba mostu Děti si vyzkouší stavbu mostu Teoretický úvod určený pro pedagoga Most je stavební dílo, které převádí pěší, silniční nebo železniční dopravu přes překážku, kterou je např. vodní plocha, terénní nerovnost nebo jiná komunikace, se světlostí pod mostem min. 2 m (s nižší světlostí jde o propustky).¹¹ Prvními mosty byly kmeny stromů spadlé přes vodní tok nebo přes jiné překážky. Stejného principu člověk později využil ke stavbě mostu z kmenů poražených stromů. 11 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

12 Typy mostů Podle konstrukce dělíme mosty na trámové, rámové, obloukové, zavěšené a visuté.¹² Trámový, obloukový a visutý most si děti vyzkouší postavit. Trámový most (obr. 1)¹³ děti si jeho stavbu vyzkouší. Je to jeden z nejrozšířenějších typů mostů, protože jej lze použít pro všechny typy dopravy, pro běžně se vyskytující rozpětí, pro všechny polohy mostovky¹⁴; bývá upřednostňován pro svou konstrukční jednoduchost, a tím i ekonomickou výhodnost.¹⁵ Rámový most (obr. 2)¹⁶ využívá se tam, kde je nutné snížit konstrukční výšku mostu s ohledem na zachování podjezdné výšky pod mostem nebo s ohledem na dosažení optimálního vzhledu mostu.¹⁷ Obr. 1: Trámový most Obr. 2: Rámový most 12 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ dougtone/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr- bdqetz-njuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5- attg7r-zjesw-d7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-beaq. 14 Mostovka je složka nosné konstrukce mostu, jejímž účelem je přenášet účinky zatížení z mostního svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci. 15 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ atoach/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr-bdqetznjuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5-attg7r-zjeswd7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-beaqxe. 17 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,

13 Obloukový most (obr. 3)¹⁸ děti si jeho stavbu vyzkouší. Má opěrné pilíře na každém konci ve tvaru oblouku. Tento most funguje přenášením hmotnosti mostu a jeho zátěže hlavně na horizontální tlak držený opěrnými pilíři po stranách. Nosnou konstrukcí je oblouk, který přenáší zatížení do opor, přičemž v celém průběhu průřezu nosné konstrukce nevzniká oblast tahu.¹⁹ Zavěšený most (obr. 4)²⁰ využívá nový konstrukční systém. Hlavní nosná lana visí mezi dvěma pylony²¹ a na těchto lanech jsou zavěšena vertikální lana, která nesou mostovku. Tento systém umožňuje postavit vodorovnou, případně mírně vypuklou mostovku. Toto uspořádání umožňuje kolovou dopravu po mostě.²² Obr. 3: Obloukový most Obr. 4: Zavěšený most 18 www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/archer10/ /in/ photolist-gyd692-bf73tx-n8kxy-p4qxqj-eutjyz-nnd7w3-cnbaab-gubxeg-dj5zqw-ir7zwv-ppazei-bjeb44- fafdrv-8rfkxh-dbcul-adxmxh-hbh51v-9gadub-pugofs-kahm8n-dbbeby-nk8cpr-obzaes-duqfcp-buk1vgcudf6s-adljke-jpru. 19 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ mtaphotos/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr- bdqetz-njuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5- attg7r-zjesw-d7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-be. 21 Pylon odvozeno od řeckého brána. Je označením pro dvojici věžovitých staveb. 22 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

14 Visutý most (obr. 5)²³ děti si jeho stavbu vyzkouší. Konstrukční systém je založen na volně visícím laně s pevně zajištěnými nehybnými konci. Hlavní nosný systém musí být vyroben z materiálu, který odolává tahovým napětím (ta jsou u těchto mostů dominantní). Visutý most umožňuje překonat největší rozpětí. Nosný systém kopíruje mostovku (případně nosný systém mostovku tvoří) mají tvar oblouku směřujícího vrcholem dolů. Konce nosného systému jsou obvykle umístěny na vyvýšených místech umístěných naproti sobě, typicky přes údolí či řeku. Vzhledem k vydutosti mostovky se uplatní především pro pěší provoz. Tento typ mostu byl využíván již ve starověku, nosný systém tvořila lana, případně rostlinné stonky nebo zvláštní druh trávy. Tyto mosty se stavějí dodnes, jako nosný materiál se nejčastěji používá ocelové lano.²⁴ Obr. 5: Visutý most 23 www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ pondandpines/ /in/ photolist-8cl4hb-35mkvn-4jsntc-4pejwn-4jtlf2-4hh59n-5exbdw-p8jpyk-bzkecsbw8psv-v3p5o-9wzcwn-prsyk3-4o4fjp-4nn2uv-4ns5v3-4jd8sy-aufb3ujyzjr4-4jso5s-96uvqn-7cwzus-9bzv4e-akakr6-7kgccy-4uwaft-peny T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

15 3.1.2 Samotné aktivity s dětmi Cíl aktivit Děti mají za úkol spojit mostem dva hranoly, které symbolizují dvě strany propasti nad řekou. Kritériem úspěchu je u každého mostu jeho stabilita. Pokud to konstrukce dovolí, může se zkusit každý most zatížit autíčkem nebo postavičkou. Klíčové pojmy most, stavba mostu, visutý most, obloukový most, trámový most Motivační část Děti se mohou naučit písničku (nebo jim ji pouze zazpívá pedagog). Po písničce děti na dotaz pedagoga nabídnou řešení pro mládence stavbu mostu. Písnička Kdyby byl Bavorov 1. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych ti hubičku na obě strany. Ref. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. 2. Kdyby byl Bavorov co Prachatice, dal bych ti hubiček na statisíce. Ref. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. 14

16 Aktivity rozložené do několika dní 1. Děti se posadí do kruhu s pedagogem. Ten je naučí písničku Kdyby byl Bavorov. Poté si s nimi povídá o potřebě stavět mosty a o jejich typech. Ukáže jim obrázky mostů. 2. Děti si most nakreslí. Pak si s nimi pedagog povídá o nakreslených mostech a o tom, z čeho se mosty staví. 3. Děti si postaví most z modelíny. 4. Poté pedagog děti vyzve k samotné stavbě mostu přes propast nad řekou. Dále děti pracují ve skupinkách o 4 až 5 členech. Lze buďto každé skupince zadat stejnou práci (určitý typ mostu) a následně porovnávat řešení, nebo každé skupince zadat jinou práci (rozdělit všechny typy mostů) a bavit se poté o různých možnostech řešení mostu. 15

17 Visutý most Děti si zkusí, jak vytvořit provazový most s dřevěným nášlapem. Pomůcky dřevěná stolice dřevěné válce motouz lepicí páska 2,5 cm lékařské špachtle nůžky vodovky nebo tempery štětce Postup Do připravené dřevěné stolice se vloží dřevěné válce podle obrázku (obr. 6). Mezi těmito válci je natažen a přivázán motouz a ten je pak podlepen transparentní lepicí páskou o šířce 2,5 cm podle obrázku (obr. 7). Toto připraví pedagog. Děti pak na motouz s lepicí páskou lepí dřevěné lékařské špachtle viz obrázek (obr. 8). K takto vzniklému mostu je možné udělat i zábradlí z motouzu přivázaného k válcům ve výšce 2 cm nad mostovkou podle obrázku (obr. 9). Most (nášlapnou plochu vytvořenou z lékařských špachtlí) lze pomalovat vodovkami nebo temperami. 16

18 Obr. 6: Dřevěná stolice Obr. 7: Práce s motouzem Obr. 8: Lepení lékařských špachtlí Obr. 9: Připevnění zábradlí 17

19 Obloukový most Děti si vyzkouší, jak vytvořit obloukový most pomocí kukuřičné stavebnice. Pomůcky dřevěná stolice kukuřičná stavebnice čtvrtka lepicí páska 2,5 cm houbička na nádobí nůžky voda Postup Pedagog připraví v dřevěné stolici z poloviny čtvrtky (podélně rozstřižené) pomocí transparentní lepicí pásky základ pro budoucí oblouk podle obrázku (obr. 10). Děti pak na takto připravené konstrukci staví z kukuřičné stavebnice obloukový most viz obrázek (obr. 11). Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 10: Základ oblouku Obr. 11: Stavba mostu 18

20 Trámový most Děti mají za úkol vytvořit trámový most pomocí pilířů a kukuřičné stavebnice. Pomůcky dřevěná stolice dřevěné pilíře kukuřičná stavebnice houbička na nádobí voda Postup Pedagog připraví do dřevěné stolice dva pilíře. Děti vytvoří z kukuřičné stavebnice mostovku (viz obrázek obr. 12). Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Poté mostovku umístí na konstrukci ze stolice a pilířů podle obrázku (obr. 13). Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 12: Stavba mostu Obr. 13: Umístění mostu na pilíře 19

21 3.1.3 Nápady na doplnění aktivit K různým ukázkám mostů a kresbě plánů mostů dětmi lze využít interaktivní tabuli. K vytvoření mostu lze použít i jiné materiály než motouz a lékařské špachtle nebo kukuřičnou stavebnici. Buďte nápadití a využijte materiál a stavebnice, které vám okolní prostředí nabízí. Je-li to možné, lze dětem ukázat časosběrné video ze stavby mostu (klíčová slova pro hledání: time-lapse, bridge), např.: https://www.youtube.com/watch?v=dpyg_ bt9zq https://www.youtube.com/watch?v=vx-xjexocne 20

22 3.2 Stavba domu Děti si vyzkouší stavbu domu Teoretický úvod určený pro pedagoga Stavební překlad je nosný stavební prvek, který se umísťuje nad stavební otvory kvůli přenesení tlaků do zdiva. Nosnou konstrukci nadpraží tvoří klenby nebo překlady, které mohou být zděné, monolitické nebo montované. Okenní překlady mohou být spojité, tj. nad sousedními otvory probíhá průběžný překlad, který zároveň plní funkci ztužujícího věnce, nebo samostatné, tj. nad každým otvorem je samostatný překlad. Překlady mohou mít různé tvary, mohou být z různých druhů materiálů a mohou být provedeny různými technologiemi.²⁵ 25 cs.wikipedia.org [Online]. Available: P%C5%99eklad_%28stavebnictv%C3%AD%29. [Přístup získán ]. 21

23 3.2.2 Samotné aktivity s dětmi Cíl aktivit Děti mají za úkol postavit zděný dům a při konstrukci otvorů pro okna a dveře použít překlad. Na zdi mohou používat kukuřičnou stavebnici, na krov a střechu pak pěnovku a lepicí pásku. Klíčové pojmy dům, stavba domu, stavební překlad Motivační část Pohádka O třech malých prasátkách Tři malá prasátka si řekla, že už jsou dost velká, a rozhodla se, že by si měla postavit svoje vlastní domečky. První prasátko si postavilo domeček ze slámy. Jednoho dne zaklepal na dveře zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. První prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal, až domeček ze slámy rozfoukal. A tak první prasátko rychle utíkalo do domečku druhého prasátka. Druhé prasátko si postavilo domeček z klacíků. Po nějaké době přišel i k němu zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. Druhé prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal, až domeček z klacíků rozfoukal. A tak obě prasátka rychle utíkala do domečku třetího prasátka. Třetí prasátko si postavilo domeček z cihel. Po nějaké době přišel i k němu zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. Třetí prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal domeček z cihel se ale ani nepohnul. Byl pěkně pevný, a ani zlý vlk ho nedokázal rozfoukat. Vlk se rozzlobil, odešel a už se nikdy nevrátil. Tři prasátka tak žila šťastně až do smrti. 22

24 Aktivity rozložené do několika dní 1. Děti se posadí do kruhu s pedagogem. Ten jim vypráví pohádku O třech malých prasátkách. Pak si s nimi povídá o potřebě stavět domy a o stavebních překladech. Ukáže jim obrázky. 2. Děti si dům nakreslí. Pak si s nimi pedagog povídá o nakreslených domech a o tom, z čeho se domy staví. 3. Děti si postaví dům z modelíny. 4. Poté pedagog děti vyzve k samotné stavbě domu. Dále děti pracují ve skupinkách o 4 až 5 členech, každá skupinka staví svůj domeček. Následně se lze s dětmi bavit o různých možnostech řešení domečku. 23

25 Zděný dům Děti si zkusí, jak postavit zděný dům. Pomůcky čtvrtka kukuřičná stavebnice pěnovka lepicí páska 4,8 cm nůžky Postup Z kukuřičné stavebnice děti postaví zdi domu, nad otvory pro okna a dveře použijí překlad, který jim ukáže pedagog. Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Děti vystřihnou z pěnovky obě poloviny střechy, které slepí lepicí páskou. Na střechu mohou pomocí lepicí pásky nalepit čtverečky z pěnovky, které představují střešní tašky podle obrázku (obr. 14). Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 14: Domeček z kukuřičné stavebnice a pěnovky 24

26 3.2.3 Nápady na doplnění aktivit K různým ukázkám stavebních překladů a kresbě plánů domů dětmi lze využít interaktivní tabuli. K vytvoření domu lze použít i jiné materiály než kukuřičnou stavebnici. Buďte nápadití a využijte materiál a stavebnice, které vám okolní prostředí nabízí. Je-li to možné, lze dětem ukázat časosběrné video ze stavby domu (klíčová slova pro hledání: time-lapse, house), např.: https://www.youtube.com/watch?v=7fukkbl2w6u https://www.youtube.com/watch?v=q3i7h_w6cuo https://www.youtube.com/watch?v=zfy4ap-gfum https://www.youtube.com/watch?v=c3ii6s7tuca 25

27 Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 ZÁVĚR Cílem předkládané metodiky je upozornit na to, že již v předškolním věku lze děti seznamovat s některými pojmy a činnostmi z oblasti polytechnické výchovy. Jak již bylo řečeno výše, předkládaná metodika není vyčerpávajícím návodem, jak s didaktickým ku říkem pracovat. Navrhuje pouze některé aktivity. Ty lze doplnit o široké spektrum dalších aktivit podle návrhu pedagoga. Doufáme, že didaktický ku řík Aktivní řešení technického problému a s ním související metodika budou pro pedagogy v mateřských školách užitečné a že pro děti budou navrhované aktivity zajímavé a přínosné. POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, cs.wikipedia.org [Online]. Available: https://cs.wikipedia.org/wiki/ Překlad_(stavebnictvı ). [Prǐśtup zıśkań ]. timelapse-stavba-mostu-v-san-franciscu https://www.youtube.com/watch?v=dpyg_ bt9zq https://www.youtube.com/watch?v=vx-xjexocne https://www.youtube.com/watch?v=7fukkbl2w6u https://www.youtube.com/watch?v=q3i7h_w6cuo https://www.youtube.com/watch?v=zfy4ap-gfum https://www.youtube.com/watch?v=c3ii6s7tuca 26

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE, MODEL PRO VÝUKU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE, MODEL PRO VÝUKU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE, MODEL PRO VÝUKU MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. VUT Brno, fakulta stavební Ing. Miloš Filip PREFA KOMPOZITY, a.s. Technical education

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Metody a formy práce podporující rozvoj polytechnických dovedností v MŠ Didaktické hry v MŠ

Metody a formy práce podporující rozvoj polytechnických dovedností v MŠ Didaktické hry v MŠ Metody a formy práce podporující rozvoj polytechnických dovedností v MŠ Didaktické hry v MŠ Jméno účastníka: Autorka: Mgr. Dana Svobodová Odborné korektury: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Tomáš Toula Metody

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Technické školky. Inovace ve vzdělávání. Pták Koumákzdraví účastníky

Technické školky. Inovace ve vzdělávání. Pták Koumákzdraví účastníky Technické školky Inovace ve vzdělávání Pták Koumákzdraví účastníky Společný projekt: VUT v Brně Česká manažerská asociace MŠ a ZŠ Pramínek (v pilotní části) Za podpory firem (2010 až 2012) Prefa Kompozity,

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 Cyklus materiálů ve stavebnictví 12.9.2014 OTEVŘENÝ SYSTÉM Stavebnice LEGO - základní prvek může být použit pro tvorbu nesčetného množství různých konstrukcí

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet 28.2.2013 Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet DENNÍ VZHLED REKLAMNÍHO NÁPISU 900 DÁLKOVÉ OZNAČENÍ STANICE SAMOSTANÝMI PÍSMENY (DLE FIREMNÍHO MANUÁLU A.S., ČÁST A1 VNĚJŠÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM)

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání Program neformálního předškolního vzdělávání je finančně podpořen: od 1. 11. 2011 z prostředků Nadace Open society fund Praha Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání od 1. ledna 2014 také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více