Aktivní řešení. technického problému. TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní řešení. technického problému. TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48."

Transkript

1 Aktivní řešení technického problému aktivní řešení technického problému TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/

2 Projekt: TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ Autorka metodiky: Ing. Ilona Gonová Rok: 2015 Toto dílo podléhá licenci Crea ve Commons BY-NC: Uveďte autora Nepoužívejte dílo komerčně Mezinárodní licence 4.0

3 OBSAH ANOTACE 3 JAK S METODIKOU PRACOVAT 3 BEZPEČNOST PRÁCE A UCHOVÁVÁNÍ KUFŘÍKU 3 1 ÚVOD K TÉMATU 4 2 OBSAH DIDAKTICKÉHO KUFŘÍKU 6 3 AKTIVITY Stavba mostu Teoretický úvod určený pro pedagoga Samotné aktivity s dětmi Nápady na doplnění aktivit Stavba domu Teoretický úvod určený pro pedagoga Samotné aktivity s dětmi Nápady na doplnění aktivit ZÁVĚR 26 POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE 26

4 ANOTACE Tato část projektu blíže seznamuje děti s řešením technického problému konkrétně se stavbou mostu a domu. Děti se naučí řešit typicky technický problém, tedy překlenutí překážky (řeky, komunikace apod.) nebo využití překladu při stavbě domu. JAK S METODIKOU PRACOVAT Předkládaná metodika je návrhem, jak pracovat s didaktickým ku říkem Aktivní řešení technického problému. Nabízí návody, které lze zahrnout do výuky v mateřské škole. Není souhrnem veškerých aktivit, které je možné s materiálem obsaženým v didaktickém ku říku vykonávat. Ten nabízí široké pole dalšího uplatnění ve výuce. Metodika je rozdělena na tři části. První část se věnuje zařazení činností vykonávaných s didaktickým ku říkem do RVP PV. Druhá část se věnuje obsahu didaktického ku říku. Třetí část je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část by měla sloužit k rozšíření pedagogových technických vědomostí týkajících se daného problému. Praktická část nabízí návrhy aktivit, které lze s pomůckami z didaktického ku říku vykonávat. BEZPEČNOST PRÁCE A UCHOVÁVÁNÍ KUFŘÍKU Při práci s didaktickým ku říkem dbejte na dodržování bezpečnosti práce. Součástí didaktického ku říku není žádný nebezpečný předmět, který by nebyl běžně používán v mateřské škole. Didaktický ku řík obsahuje dětské zakulacené nůžky. Prosíme o případné poučení dětí o bezpečném zacházení s nimi. Upozorňujeme, že je potřeba dávat pozor, aby děti nekonzumovaly součásti kukuřičné stavebnice. Při náhodném požití je ale tato stavebnice bezpečná je vyrobená na bázi kukuřičného škrobu a potravinářského barviva. Didaktický ku řík uchovávejte na suchém místě. V případě, že dětské výtvory z kukuřičné stavebnice rozeberete, dbejte před jejím skladováním na dostatečné vyschnutí jednotlivých dílků. 3

5 1 ÚVOD K TÉMATU Schopnost řešit technický problém je v dnešní společnosti významnou součástí schopností člověka. Lze ji rozvíjet už od předškolního věku. Tato část projektu blíže seznamuje děti s řešením technického problému konkrétně se stavbou mostu a domu. Děti se naučí řešit typicky technický problém, tedy překlenutí překážky (řeky, komunikace apod.) nebo využití překladu při stavbě domu. Díky didaktickému ku říku si děti zkusí vytvořit různé konstrukce mostů a postavit dům. 1. Děti mají za úkol spojit mostem dva hranoly, které symbolizují dvě strany propasti nad řekou. Kritériem úspěchu je u každého mostu jeho stabilita. Pokud to konstrukce dovolí, může se zkusit každý most zatížit autíčkem nebo postavičkou. a) Visutý most děti si zkusí, jak vytvořit provazový most s dřevěným nášlapem. b) Obloukový most děti si vyzkouší, jak vytvořit obloukový most pomocí kukuřičné stavebnice. c) Trámový most děti mají za úkol vytvořit trámový most pomocí pilířů a kukuřičné stavebnice. 2. Děti mají za úkol postavit zděný dům a při konstrukci otvorů pro okna a dveře použít překlad. Na zdi mohou používat kukuřičnou stavebnici, na střechu pak pěnovku. Cíle výuky pochopit a vyzkoušet si konstrukci různých druhů mostů a stavebního překladu samostatně navrhnout funkční řešení jednoduchého problému osvojit si praktické dovednosti přiměřené věku dítěte rozvíjet kooperativní dovednosti Očekávané výstupy kompetence k učení dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje¹ kompetence k řešení problémů dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, řeší problémy, na které stačí, problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost, rozlišuje řešení, která jsou funkční, a řešení, která funkční nejsou, a dokáže mezi nimi volit² 1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, tamtéž 4

6 komunikativní kompetence dítě se domlouvá gesty i slovy, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou³ sociální a personální kompetence dítě si umí vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, spolupodílí se na společných rozhodnutích⁴ kompetence činnostní a občanské dítě dokončí započatou práci, zadaný úkol, projevuje radost ze hry, umí pochválit, neubližuje kamarádovi⁵ Vzdělávací oblasti vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika rozvíjet intelekt dítěte, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu, stimulovat osvojování si a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení se, rozvoj tvořivosti⁶ vzdělávací oblast Dítě a svět založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a dění v něm, vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí a jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách⁷ vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo manipulační dovednosti a jednoduché úkony s předměty⁸ vzdělávací oblast Dítě a ten druhý komunikační aktivity, kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách⁹ vzdělávací oblast Dítě a společnost konstruktivní projekty, tvůrčí činnosti, hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, práce apod.¹⁰ Organizační forma skupinová 3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, tamtéž 5 tamtéž 6 tamtéž 7 tamtéž 8 tamtéž 9 tamtéž 10 tamtéž 5

7 2 OBSAH DIDAKTICKÉHO KUFŘÍKU Didaktický ku řík obsahuje následující předměty: Název položky Popis položky Počet ks bezpečnostní pokyny dřevěná stolice bezpečnostní pokyny pro práci s didaktickým ku říkem dřevěná stolice sloužící jako prostor pro stavbu mostu dřevěné pilíře dřevěné pilíře sloužící pro stavbu mostu 10 dřevěné válce dřevěné válce sloužící pro stavbu mostu 20 špejle špejle uzenářské, balení po 100 ks 10 lepicí páska 2,5 cm lepicí páska 4,8 cm transparentní lepicí páska o šíři 2,5 cm a délce 33 m transparentní lepicí páska o šíři 4,8 cm a délce 66 m nůžky nůžky dětské s kulatou špičkou 10 motouz motouz jutový 100 g 5 lékařské špachtle pěnovka lékařské špachtle o rozměru mm, balení po 100 ks pěnová guma tloušťky 2 mm používaná pro výtvarnou tvorbu, o rozměrech přibližně cm, balení po 10 ks čtvrtky čtvrtky o velikosti A4 100 kukuřičná stavebnice houbičky na nádobí dětská stavebnice, jejíž díly jsou vyrobeny z kukuřice; balení po ks stavebních dílů; používá se pro stavbu nejrůznějších věcí, lepí se k sobě pouze pomocí vody, pro lepší orientaci jsou jednotlivé dílky různě barevné; jedná se o stavebnici vyrobenou ze 100% biologicky odbouratelného materiálu houbičky určené k mytí nádobí, zde pro vlhčení kukuřičné stavebnice

8 Didaktický ku řík 1/2 Didaktický ku řík 1/2 Didaktický ku řík 2/2 Didaktický ku řík 2/2 Dřevěná stolice s dřevěnými pilíři a dřevěnými válci Špejle 7

9 Lepicí páska 2,5 cm Lepicí páska 4,8 cm Nůžky Motouz Lékařské špachtle Pěnovka 8

10 Čtvrtky Kukuřičná stavebnice Houbičky na nádobí 9

11 3 AKTIVITY V následující kapitole jsou popsány aktivity doporučované pro práci s ku říkem. Nabízí návody, které lze zahrnout do výuky v mateřské škole. Není souhrnem veškerých aktivit, které je možné s materiálem obsaženým v didaktickém ku říku vykonávat. 3.1 Stavba mostu Děti si vyzkouší stavbu mostu Teoretický úvod určený pro pedagoga Most je stavební dílo, které převádí pěší, silniční nebo železniční dopravu přes překážku, kterou je např. vodní plocha, terénní nerovnost nebo jiná komunikace, se světlostí pod mostem min. 2 m (s nižší světlostí jde o propustky).¹¹ Prvními mosty byly kmeny stromů spadlé přes vodní tok nebo přes jiné překážky. Stejného principu člověk později využil ke stavbě mostu z kmenů poražených stromů. 11 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

12 Typy mostů Podle konstrukce dělíme mosty na trámové, rámové, obloukové, zavěšené a visuté.¹² Trámový, obloukový a visutý most si děti vyzkouší postavit. Trámový most (obr. 1)¹³ děti si jeho stavbu vyzkouší. Je to jeden z nejrozšířenějších typů mostů, protože jej lze použít pro všechny typy dopravy, pro běžně se vyskytující rozpětí, pro všechny polohy mostovky¹⁴; bývá upřednostňován pro svou konstrukční jednoduchost, a tím i ekonomickou výhodnost.¹⁵ Rámový most (obr. 2)¹⁶ využívá se tam, kde je nutné snížit konstrukční výšku mostu s ohledem na zachování podjezdné výšky pod mostem nebo s ohledem na dosažení optimálního vzhledu mostu.¹⁷ Obr. 1: Trámový most Obr. 2: Rámový most 12 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ dougtone/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr- bdqetz-njuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5- attg7r-zjesw-d7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-beaq. 14 Mostovka je složka nosné konstrukce mostu, jejímž účelem je přenášet účinky zatížení z mostního svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci. 15 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ atoach/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr-bdqetznjuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5-attg7r-zjeswd7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-beaqxe. 17 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,

13 Obloukový most (obr. 3)¹⁸ děti si jeho stavbu vyzkouší. Má opěrné pilíře na každém konci ve tvaru oblouku. Tento most funguje přenášením hmotnosti mostu a jeho zátěže hlavně na horizontální tlak držený opěrnými pilíři po stranách. Nosnou konstrukcí je oblouk, který přenáší zatížení do opor, přičemž v celém průběhu průřezu nosné konstrukce nevzniká oblast tahu.¹⁹ Zavěšený most (obr. 4)²⁰ využívá nový konstrukční systém. Hlavní nosná lana visí mezi dvěma pylony²¹ a na těchto lanech jsou zavěšena vertikální lana, která nesou mostovku. Tento systém umožňuje postavit vodorovnou, případně mírně vypuklou mostovku. Toto uspořádání umožňuje kolovou dopravu po mostě.²² Obr. 3: Obloukový most Obr. 4: Zavěšený most 18 www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/archer10/ /in/ photolist-gyd692-bf73tx-n8kxy-p4qxqj-eutjyz-nnd7w3-cnbaab-gubxeg-dj5zqw-ir7zwv-ppazei-bjeb44- fafdrv-8rfkxh-dbcul-adxmxh-hbh51v-9gadub-pugofs-kahm8n-dbbeby-nk8cpr-obzaes-duqfcp-buk1vgcudf6s-adljke-jpru. 19 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ mtaphotos/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr- bdqetz-njuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5- attg7r-zjesw-d7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-be. 21 Pylon odvozeno od řeckého brána. Je označením pro dvojici věžovitých staveb. 22 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

14 Visutý most (obr. 5)²³ děti si jeho stavbu vyzkouší. Konstrukční systém je založen na volně visícím laně s pevně zajištěnými nehybnými konci. Hlavní nosný systém musí být vyroben z materiálu, který odolává tahovým napětím (ta jsou u těchto mostů dominantní). Visutý most umožňuje překonat největší rozpětí. Nosný systém kopíruje mostovku (případně nosný systém mostovku tvoří) mají tvar oblouku směřujícího vrcholem dolů. Konce nosného systému jsou obvykle umístěny na vyvýšených místech umístěných naproti sobě, typicky přes údolí či řeku. Vzhledem k vydutosti mostovky se uplatní především pro pěší provoz. Tento typ mostu byl využíván již ve starověku, nosný systém tvořila lana, případně rostlinné stonky nebo zvláštní druh trávy. Tyto mosty se stavějí dodnes, jako nosný materiál se nejčastěji používá ocelové lano.²⁴ Obr. 5: Visutý most 23 www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ pondandpines/ /in/ photolist-8cl4hb-35mkvn-4jsntc-4pejwn-4jtlf2-4hh59n-5exbdw-p8jpyk-bzkecsbw8psv-v3p5o-9wzcwn-prsyk3-4o4fjp-4nn2uv-4ns5v3-4jd8sy-aufb3ujyzjr4-4jso5s-96uvqn-7cwzus-9bzv4e-akakr6-7kgccy-4uwaft-peny T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

15 3.1.2 Samotné aktivity s dětmi Cíl aktivit Děti mají za úkol spojit mostem dva hranoly, které symbolizují dvě strany propasti nad řekou. Kritériem úspěchu je u každého mostu jeho stabilita. Pokud to konstrukce dovolí, může se zkusit každý most zatížit autíčkem nebo postavičkou. Klíčové pojmy most, stavba mostu, visutý most, obloukový most, trámový most Motivační část Děti se mohou naučit písničku (nebo jim ji pouze zazpívá pedagog). Po písničce děti na dotaz pedagoga nabídnou řešení pro mládence stavbu mostu. Písnička Kdyby byl Bavorov 1. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych ti hubičku na obě strany. Ref. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. 2. Kdyby byl Bavorov co Prachatice, dal bych ti hubiček na statisíce. Ref. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. 14

16 Aktivity rozložené do několika dní 1. Děti se posadí do kruhu s pedagogem. Ten je naučí písničku Kdyby byl Bavorov. Poté si s nimi povídá o potřebě stavět mosty a o jejich typech. Ukáže jim obrázky mostů. 2. Děti si most nakreslí. Pak si s nimi pedagog povídá o nakreslených mostech a o tom, z čeho se mosty staví. 3. Děti si postaví most z modelíny. 4. Poté pedagog děti vyzve k samotné stavbě mostu přes propast nad řekou. Dále děti pracují ve skupinkách o 4 až 5 členech. Lze buďto každé skupince zadat stejnou práci (určitý typ mostu) a následně porovnávat řešení, nebo každé skupince zadat jinou práci (rozdělit všechny typy mostů) a bavit se poté o různých možnostech řešení mostu. 15

17 Visutý most Děti si zkusí, jak vytvořit provazový most s dřevěným nášlapem. Pomůcky dřevěná stolice dřevěné válce motouz lepicí páska 2,5 cm lékařské špachtle nůžky vodovky nebo tempery štětce Postup Do připravené dřevěné stolice se vloží dřevěné válce podle obrázku (obr. 6). Mezi těmito válci je natažen a přivázán motouz a ten je pak podlepen transparentní lepicí páskou o šířce 2,5 cm podle obrázku (obr. 7). Toto připraví pedagog. Děti pak na motouz s lepicí páskou lepí dřevěné lékařské špachtle viz obrázek (obr. 8). K takto vzniklému mostu je možné udělat i zábradlí z motouzu přivázaného k válcům ve výšce 2 cm nad mostovkou podle obrázku (obr. 9). Most (nášlapnou plochu vytvořenou z lékařských špachtlí) lze pomalovat vodovkami nebo temperami. 16

18 Obr. 6: Dřevěná stolice Obr. 7: Práce s motouzem Obr. 8: Lepení lékařských špachtlí Obr. 9: Připevnění zábradlí 17

19 Obloukový most Děti si vyzkouší, jak vytvořit obloukový most pomocí kukuřičné stavebnice. Pomůcky dřevěná stolice kukuřičná stavebnice čtvrtka lepicí páska 2,5 cm houbička na nádobí nůžky voda Postup Pedagog připraví v dřevěné stolici z poloviny čtvrtky (podélně rozstřižené) pomocí transparentní lepicí pásky základ pro budoucí oblouk podle obrázku (obr. 10). Děti pak na takto připravené konstrukci staví z kukuřičné stavebnice obloukový most viz obrázek (obr. 11). Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 10: Základ oblouku Obr. 11: Stavba mostu 18

20 Trámový most Děti mají za úkol vytvořit trámový most pomocí pilířů a kukuřičné stavebnice. Pomůcky dřevěná stolice dřevěné pilíře kukuřičná stavebnice houbička na nádobí voda Postup Pedagog připraví do dřevěné stolice dva pilíře. Děti vytvoří z kukuřičné stavebnice mostovku (viz obrázek obr. 12). Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Poté mostovku umístí na konstrukci ze stolice a pilířů podle obrázku (obr. 13). Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 12: Stavba mostu Obr. 13: Umístění mostu na pilíře 19

21 3.1.3 Nápady na doplnění aktivit K různým ukázkám mostů a kresbě plánů mostů dětmi lze využít interaktivní tabuli. K vytvoření mostu lze použít i jiné materiály než motouz a lékařské špachtle nebo kukuřičnou stavebnici. Buďte nápadití a využijte materiál a stavebnice, které vám okolní prostředí nabízí. Je-li to možné, lze dětem ukázat časosběrné video ze stavby mostu (klíčová slova pro hledání: time-lapse, bridge), např.: https://www.youtube.com/watch?v=dpyg_ bt9zq https://www.youtube.com/watch?v=vx-xjexocne 20

22 3.2 Stavba domu Děti si vyzkouší stavbu domu Teoretický úvod určený pro pedagoga Stavební překlad je nosný stavební prvek, který se umísťuje nad stavební otvory kvůli přenesení tlaků do zdiva. Nosnou konstrukci nadpraží tvoří klenby nebo překlady, které mohou být zděné, monolitické nebo montované. Okenní překlady mohou být spojité, tj. nad sousedními otvory probíhá průběžný překlad, který zároveň plní funkci ztužujícího věnce, nebo samostatné, tj. nad každým otvorem je samostatný překlad. Překlady mohou mít různé tvary, mohou být z různých druhů materiálů a mohou být provedeny různými technologiemi.²⁵ 25 cs.wikipedia.org [Online]. Available: P%C5%99eklad_%28stavebnictv%C3%AD%29. [Přístup získán ]. 21

23 3.2.2 Samotné aktivity s dětmi Cíl aktivit Děti mají za úkol postavit zděný dům a při konstrukci otvorů pro okna a dveře použít překlad. Na zdi mohou používat kukuřičnou stavebnici, na krov a střechu pak pěnovku a lepicí pásku. Klíčové pojmy dům, stavba domu, stavební překlad Motivační část Pohádka O třech malých prasátkách Tři malá prasátka si řekla, že už jsou dost velká, a rozhodla se, že by si měla postavit svoje vlastní domečky. První prasátko si postavilo domeček ze slámy. Jednoho dne zaklepal na dveře zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. První prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal, až domeček ze slámy rozfoukal. A tak první prasátko rychle utíkalo do domečku druhého prasátka. Druhé prasátko si postavilo domeček z klacíků. Po nějaké době přišel i k němu zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. Druhé prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal, až domeček z klacíků rozfoukal. A tak obě prasátka rychle utíkala do domečku třetího prasátka. Třetí prasátko si postavilo domeček z cihel. Po nějaké době přišel i k němu zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. Třetí prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal domeček z cihel se ale ani nepohnul. Byl pěkně pevný, a ani zlý vlk ho nedokázal rozfoukat. Vlk se rozzlobil, odešel a už se nikdy nevrátil. Tři prasátka tak žila šťastně až do smrti. 22

24 Aktivity rozložené do několika dní 1. Děti se posadí do kruhu s pedagogem. Ten jim vypráví pohádku O třech malých prasátkách. Pak si s nimi povídá o potřebě stavět domy a o stavebních překladech. Ukáže jim obrázky. 2. Děti si dům nakreslí. Pak si s nimi pedagog povídá o nakreslených domech a o tom, z čeho se domy staví. 3. Děti si postaví dům z modelíny. 4. Poté pedagog děti vyzve k samotné stavbě domu. Dále děti pracují ve skupinkách o 4 až 5 členech, každá skupinka staví svůj domeček. Následně se lze s dětmi bavit o různých možnostech řešení domečku. 23

25 Zděný dům Děti si zkusí, jak postavit zděný dům. Pomůcky čtvrtka kukuřičná stavebnice pěnovka lepicí páska 4,8 cm nůžky Postup Z kukuřičné stavebnice děti postaví zdi domu, nad otvory pro okna a dveře použijí překlad, který jim ukáže pedagog. Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Děti vystřihnou z pěnovky obě poloviny střechy, které slepí lepicí páskou. Na střechu mohou pomocí lepicí pásky nalepit čtverečky z pěnovky, které představují střešní tašky podle obrázku (obr. 14). Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 14: Domeček z kukuřičné stavebnice a pěnovky 24

26 3.2.3 Nápady na doplnění aktivit K různým ukázkám stavebních překladů a kresbě plánů domů dětmi lze využít interaktivní tabuli. K vytvoření domu lze použít i jiné materiály než kukuřičnou stavebnici. Buďte nápadití a využijte materiál a stavebnice, které vám okolní prostředí nabízí. Je-li to možné, lze dětem ukázat časosběrné video ze stavby domu (klíčová slova pro hledání: time-lapse, house), např.: https://www.youtube.com/watch?v=7fukkbl2w6u https://www.youtube.com/watch?v=q3i7h_w6cuo https://www.youtube.com/watch?v=zfy4ap-gfum https://www.youtube.com/watch?v=c3ii6s7tuca 25

27 Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 ZÁVĚR Cílem předkládané metodiky je upozornit na to, že již v předškolním věku lze děti seznamovat s některými pojmy a činnostmi z oblasti polytechnické výchovy. Jak již bylo řečeno výše, předkládaná metodika není vyčerpávajícím návodem, jak s didaktickým ku říkem pracovat. Navrhuje pouze některé aktivity. Ty lze doplnit o široké spektrum dalších aktivit podle návrhu pedagoga. Doufáme, že didaktický ku řík Aktivní řešení technického problému a s ním související metodika budou pro pedagogy v mateřských školách užitečné a že pro děti budou navrhované aktivity zajímavé a přínosné. POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, cs.wikipedia.org [Online]. Available: https://cs.wikipedia.org/wiki/ Překlad_(stavebnictvı ). [Prǐśtup zıśkań ]. timelapse-stavba-mostu-v-san-franciscu https://www.youtube.com/watch?v=dpyg_ bt9zq https://www.youtube.com/watch?v=vx-xjexocne https://www.youtube.com/watch?v=7fukkbl2w6u https://www.youtube.com/watch?v=q3i7h_w6cuo https://www.youtube.com/watch?v=zfy4ap-gfum https://www.youtube.com/watch?v=c3ii6s7tuca 26

AKTIVNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO PROBLÉMU

AKTIVNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO PROBLÉMU Metodika k projektu: Techmania Nová dimenze polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ AKTIVNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO PROBLÉMU Autor metodiky: Ing. Ilona Gonová Rok: 2015 Toto dílo podléhá licenci

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Název: Mosty přes údolí

Název: Mosty přes údolí Název: Mosty přes údolí Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod

Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod Inovace Člen VR 21.9.2012 Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod Technické vzdělávání dětí zkušenosti s projektem Technické školky v MŠ a ZŠ Pramínek, Brno Bystrc Miloš Filip, Prefa Kompozity,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Metody a formy práce podporující rozvoj polytechnických dovedností v MŠ Didaktické hry v MŠ

Metody a formy práce podporující rozvoj polytechnických dovedností v MŠ Didaktické hry v MŠ Metody a formy práce podporující rozvoj polytechnických dovedností v MŠ Didaktické hry v MŠ Jméno účastníka: Autorka: Mgr. Dana Svobodová Odborné korektury: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Tomáš Toula Metody

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dětí: 5 6 let, běžná předškolní třída MŠ. Děti byly předem seznámeny s tématikou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro děti a rodiče

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nenosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. PŘÍČKY Vnitřní prostor budovy, vytvořený obvodovými zdmi, popř. středními zdmi, serozděluje na jednotlivémístnosti příčkami.

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

Nejprve rozdejte žákům obrázky z části pro žáky s dílčími úkoly. Poté jim promítněte obraz Modráček a pokládejte jim následující otázky.

Nejprve rozdejte žákům obrázky z části pro žáky s dílčími úkoly. Poté jim promítněte obraz Modráček a pokládejte jim následující otázky. VOJTĚCH PREISSIG 1. MOTIVACE (15 minut) (Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 22

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH

LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES TRUSOVICKÝ POTOK V BOHUŇOVICÍCH STUDIE REKONSTRUKCE LÁVKY Popis lávky Lávka pro pěší se nachází v intravilánu obce Bohuňovice na katastrálním území Trusovice. Lávka převádí chodník

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy

Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA. Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Informační brožura FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA Průvodce originální metodikou pro děti a jejich pedagogy Figurková školička Informační brožura Úvod Úvod Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Projekt Technické školky

Projekt Technické školky Projekt Technické školky Spolupráce: VUT v Brně + partneři Prefa Kompozity, a.s., ČMA, EGP Invest, MŠ Pramínek Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více