Aktivní řešení. technického problému. TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivní řešení. technického problému. TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/48."

Transkript

1 Aktivní řešení technického problému aktivní řešení technického problému TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ CZ.1.07/1.3.00/

2 Projekt: TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ Autorka metodiky: Ing. Ilona Gonová Rok: 2015 Toto dílo podléhá licenci Crea ve Commons BY-NC: Uveďte autora Nepoužívejte dílo komerčně Mezinárodní licence 4.0

3 OBSAH ANOTACE 3 JAK S METODIKOU PRACOVAT 3 BEZPEČNOST PRÁCE A UCHOVÁVÁNÍ KUFŘÍKU 3 1 ÚVOD K TÉMATU 4 2 OBSAH DIDAKTICKÉHO KUFŘÍKU 6 3 AKTIVITY Stavba mostu Teoretický úvod určený pro pedagoga Samotné aktivity s dětmi Nápady na doplnění aktivit Stavba domu Teoretický úvod určený pro pedagoga Samotné aktivity s dětmi Nápady na doplnění aktivit ZÁVĚR 26 POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE 26

4 ANOTACE Tato část projektu blíže seznamuje děti s řešením technického problému konkrétně se stavbou mostu a domu. Děti se naučí řešit typicky technický problém, tedy překlenutí překážky (řeky, komunikace apod.) nebo využití překladu při stavbě domu. JAK S METODIKOU PRACOVAT Předkládaná metodika je návrhem, jak pracovat s didaktickým ku říkem Aktivní řešení technického problému. Nabízí návody, které lze zahrnout do výuky v mateřské škole. Není souhrnem veškerých aktivit, které je možné s materiálem obsaženým v didaktickém ku říku vykonávat. Ten nabízí široké pole dalšího uplatnění ve výuce. Metodika je rozdělena na tři části. První část se věnuje zařazení činností vykonávaných s didaktickým ku říkem do RVP PV. Druhá část se věnuje obsahu didaktického ku říku. Třetí část je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část by měla sloužit k rozšíření pedagogových technických vědomostí týkajících se daného problému. Praktická část nabízí návrhy aktivit, které lze s pomůckami z didaktického ku říku vykonávat. BEZPEČNOST PRÁCE A UCHOVÁVÁNÍ KUFŘÍKU Při práci s didaktickým ku říkem dbejte na dodržování bezpečnosti práce. Součástí didaktického ku říku není žádný nebezpečný předmět, který by nebyl běžně používán v mateřské škole. Didaktický ku řík obsahuje dětské zakulacené nůžky. Prosíme o případné poučení dětí o bezpečném zacházení s nimi. Upozorňujeme, že je potřeba dávat pozor, aby děti nekonzumovaly součásti kukuřičné stavebnice. Při náhodném požití je ale tato stavebnice bezpečná je vyrobená na bázi kukuřičného škrobu a potravinářského barviva. Didaktický ku řík uchovávejte na suchém místě. V případě, že dětské výtvory z kukuřičné stavebnice rozeberete, dbejte před jejím skladováním na dostatečné vyschnutí jednotlivých dílků. 3

5 1 ÚVOD K TÉMATU Schopnost řešit technický problém je v dnešní společnosti významnou součástí schopností člověka. Lze ji rozvíjet už od předškolního věku. Tato část projektu blíže seznamuje děti s řešením technického problému konkrétně se stavbou mostu a domu. Děti se naučí řešit typicky technický problém, tedy překlenutí překážky (řeky, komunikace apod.) nebo využití překladu při stavbě domu. Díky didaktickému ku říku si děti zkusí vytvořit různé konstrukce mostů a postavit dům. 1. Děti mají za úkol spojit mostem dva hranoly, které symbolizují dvě strany propasti nad řekou. Kritériem úspěchu je u každého mostu jeho stabilita. Pokud to konstrukce dovolí, může se zkusit každý most zatížit autíčkem nebo postavičkou. a) Visutý most děti si zkusí, jak vytvořit provazový most s dřevěným nášlapem. b) Obloukový most děti si vyzkouší, jak vytvořit obloukový most pomocí kukuřičné stavebnice. c) Trámový most děti mají za úkol vytvořit trámový most pomocí pilířů a kukuřičné stavebnice. 2. Děti mají za úkol postavit zděný dům a při konstrukci otvorů pro okna a dveře použít překlad. Na zdi mohou používat kukuřičnou stavebnici, na střechu pak pěnovku. Cíle výuky pochopit a vyzkoušet si konstrukci různých druhů mostů a stavebního překladu samostatně navrhnout funkční řešení jednoduchého problému osvojit si praktické dovednosti přiměřené věku dítěte rozvíjet kooperativní dovednosti Očekávané výstupy kompetence k učení dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje¹ kompetence k řešení problémů dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, řeší problémy, na které stačí, problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost, rozlišuje řešení, která jsou funkční, a řešení, která funkční nejsou, a dokáže mezi nimi volit² 1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, tamtéž 4

6 komunikativní kompetence dítě se domlouvá gesty i slovy, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou³ sociální a personální kompetence dítě si umí vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, spolupodílí se na společných rozhodnutích⁴ kompetence činnostní a občanské dítě dokončí započatou práci, zadaný úkol, projevuje radost ze hry, umí pochválit, neubližuje kamarádovi⁵ Vzdělávací oblasti vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika rozvíjet intelekt dítěte, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu, stimulovat osvojování si a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení se, rozvoj tvořivosti⁶ vzdělávací oblast Dítě a svět založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a dění v něm, vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí a jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách⁷ vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo manipulační dovednosti a jednoduché úkony s předměty⁸ vzdělávací oblast Dítě a ten druhý komunikační aktivity, kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách⁹ vzdělávací oblast Dítě a společnost konstruktivní projekty, tvůrčí činnosti, hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, práce apod.¹⁰ Organizační forma skupinová 3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, tamtéž 5 tamtéž 6 tamtéž 7 tamtéž 8 tamtéž 9 tamtéž 10 tamtéž 5

7 2 OBSAH DIDAKTICKÉHO KUFŘÍKU Didaktický ku řík obsahuje následující předměty: Název položky Popis položky Počet ks bezpečnostní pokyny dřevěná stolice bezpečnostní pokyny pro práci s didaktickým ku říkem dřevěná stolice sloužící jako prostor pro stavbu mostu dřevěné pilíře dřevěné pilíře sloužící pro stavbu mostu 10 dřevěné válce dřevěné válce sloužící pro stavbu mostu 20 špejle špejle uzenářské, balení po 100 ks 10 lepicí páska 2,5 cm lepicí páska 4,8 cm transparentní lepicí páska o šíři 2,5 cm a délce 33 m transparentní lepicí páska o šíři 4,8 cm a délce 66 m nůžky nůžky dětské s kulatou špičkou 10 motouz motouz jutový 100 g 5 lékařské špachtle pěnovka lékařské špachtle o rozměru mm, balení po 100 ks pěnová guma tloušťky 2 mm používaná pro výtvarnou tvorbu, o rozměrech přibližně cm, balení po 10 ks čtvrtky čtvrtky o velikosti A4 100 kukuřičná stavebnice houbičky na nádobí dětská stavebnice, jejíž díly jsou vyrobeny z kukuřice; balení po ks stavebních dílů; používá se pro stavbu nejrůznějších věcí, lepí se k sobě pouze pomocí vody, pro lepší orientaci jsou jednotlivé dílky různě barevné; jedná se o stavebnici vyrobenou ze 100% biologicky odbouratelného materiálu houbičky určené k mytí nádobí, zde pro vlhčení kukuřičné stavebnice

8 Didaktický ku řík 1/2 Didaktický ku řík 1/2 Didaktický ku řík 2/2 Didaktický ku řík 2/2 Dřevěná stolice s dřevěnými pilíři a dřevěnými válci Špejle 7

9 Lepicí páska 2,5 cm Lepicí páska 4,8 cm Nůžky Motouz Lékařské špachtle Pěnovka 8

10 Čtvrtky Kukuřičná stavebnice Houbičky na nádobí 9

11 3 AKTIVITY V následující kapitole jsou popsány aktivity doporučované pro práci s ku říkem. Nabízí návody, které lze zahrnout do výuky v mateřské škole. Není souhrnem veškerých aktivit, které je možné s materiálem obsaženým v didaktickém ku říku vykonávat. 3.1 Stavba mostu Děti si vyzkouší stavbu mostu Teoretický úvod určený pro pedagoga Most je stavební dílo, které převádí pěší, silniční nebo železniční dopravu přes překážku, kterou je např. vodní plocha, terénní nerovnost nebo jiná komunikace, se světlostí pod mostem min. 2 m (s nižší světlostí jde o propustky).¹¹ Prvními mosty byly kmeny stromů spadlé přes vodní tok nebo přes jiné překážky. Stejného principu člověk později využil ke stavbě mostu z kmenů poražených stromů. 11 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

12 Typy mostů Podle konstrukce dělíme mosty na trámové, rámové, obloukové, zavěšené a visuté.¹² Trámový, obloukový a visutý most si děti vyzkouší postavit. Trámový most (obr. 1)¹³ děti si jeho stavbu vyzkouší. Je to jeden z nejrozšířenějších typů mostů, protože jej lze použít pro všechny typy dopravy, pro běžně se vyskytující rozpětí, pro všechny polohy mostovky¹⁴; bývá upřednostňován pro svou konstrukční jednoduchost, a tím i ekonomickou výhodnost.¹⁵ Rámový most (obr. 2)¹⁶ využívá se tam, kde je nutné snížit konstrukční výšku mostu s ohledem na zachování podjezdné výšky pod mostem nebo s ohledem na dosažení optimálního vzhledu mostu.¹⁷ Obr. 1: Trámový most Obr. 2: Rámový most 12 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ dougtone/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr- bdqetz-njuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5- attg7r-zjesw-d7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-beaq. 14 Mostovka je složka nosné konstrukce mostu, jejímž účelem je přenášet účinky zatížení z mostního svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci. 15 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ atoach/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr-bdqetznjuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5-attg7r-zjeswd7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-beaqxe. 17 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,

13 Obloukový most (obr. 3)¹⁸ děti si jeho stavbu vyzkouší. Má opěrné pilíře na každém konci ve tvaru oblouku. Tento most funguje přenášením hmotnosti mostu a jeho zátěže hlavně na horizontální tlak držený opěrnými pilíři po stranách. Nosnou konstrukcí je oblouk, který přenáší zatížení do opor, přičemž v celém průběhu průřezu nosné konstrukce nevzniká oblast tahu.¹⁹ Zavěšený most (obr. 4)²⁰ využívá nový konstrukční systém. Hlavní nosná lana visí mezi dvěma pylony²¹ a na těchto lanech jsou zavěšena vertikální lana, která nesou mostovku. Tento systém umožňuje postavit vodorovnou, případně mírně vypuklou mostovku. Toto uspořádání umožňuje kolovou dopravu po mostě.²² Obr. 3: Obloukový most Obr. 4: Zavěšený most 18 www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/archer10/ /in/ photolist-gyd692-bf73tx-n8kxy-p4qxqj-eutjyz-nnd7w3-cnbaab-gubxeg-dj5zqw-ir7zwv-ppazei-bjeb44- fafdrv-8rfkxh-dbcul-adxmxh-hbh51v-9gadub-pugofs-kahm8n-dbbeby-nk8cpr-obzaes-duqfcp-buk1vgcudf6s-adljke-jpru. 19 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ mtaphotos/ /in/photolist-duqfcp-buk1vg-cudf6s-adljke-jpruvt-nvslyr- bdqetz-njuguq-dwajbs-nfyfgn-9bnp2o-edryxu-9pctko-asbrnj-ch1rvj-j3jbu6-dj5zw5- attg7r-zjesw-d7ver3-g4v98t-amz3mg-q2orf6-focxmx-odivwa-obwupi-czhgwl-be. 21 Pylon odvozeno od řeckého brána. Je označením pro dvojici věžovitých staveb. 22 T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

14 Visutý most (obr. 5)²³ děti si jeho stavbu vyzkouší. Konstrukční systém je založen na volně visícím laně s pevně zajištěnými nehybnými konci. Hlavní nosný systém musí být vyroben z materiálu, který odolává tahovým napětím (ta jsou u těchto mostů dominantní). Visutý most umožňuje překonat největší rozpětí. Nosný systém kopíruje mostovku (případně nosný systém mostovku tvoří) mají tvar oblouku směřujícího vrcholem dolů. Konce nosného systému jsou obvykle umístěny na vyvýšených místech umístěných naproti sobě, typicky přes údolí či řeku. Vzhledem k vydutosti mostovky se uplatní především pro pěší provoz. Tento typ mostu byl využíván již ve starověku, nosný systém tvořila lana, případně rostlinné stonky nebo zvláštní druh trávy. Tyto mosty se stavějí dodnes, jako nosný materiál se nejčastěji používá ocelové lano.²⁴ Obr. 5: Visutý most 23 www. licr.com. [Online] [Citace: ] https://www. lickr.com/photos/ pondandpines/ /in/ photolist-8cl4hb-35mkvn-4jsntc-4pejwn-4jtlf2-4hh59n-5exbdw-p8jpyk-bzkecsbw8psv-v3p5o-9wzcwn-prsyk3-4o4fjp-4nn2uv-4ns5v3-4jd8sy-aufb3ujyzjr4-4jso5s-96uvqn-7cwzus-9bzv4e-akakr6-7kgccy-4uwaft-peny T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT,

15 3.1.2 Samotné aktivity s dětmi Cíl aktivit Děti mají za úkol spojit mostem dva hranoly, které symbolizují dvě strany propasti nad řekou. Kritériem úspěchu je u každého mostu jeho stabilita. Pokud to konstrukce dovolí, může se zkusit každý most zatížit autíčkem nebo postavičkou. Klíčové pojmy most, stavba mostu, visutý most, obloukový most, trámový most Motivační část Děti se mohou naučit písničku (nebo jim ji pouze zazpívá pedagog). Po písničce děti na dotaz pedagoga nabídnou řešení pro mládence stavbu mostu. Písnička Kdyby byl Bavorov 1. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych ti hubičku na obě strany. Ref. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. 2. Kdyby byl Bavorov co Prachatice, dal bych ti hubiček na statisíce. Ref. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. 14

16 Aktivity rozložené do několika dní 1. Děti se posadí do kruhu s pedagogem. Ten je naučí písničku Kdyby byl Bavorov. Poté si s nimi povídá o potřebě stavět mosty a o jejich typech. Ukáže jim obrázky mostů. 2. Děti si most nakreslí. Pak si s nimi pedagog povídá o nakreslených mostech a o tom, z čeho se mosty staví. 3. Děti si postaví most z modelíny. 4. Poté pedagog děti vyzve k samotné stavbě mostu přes propast nad řekou. Dále děti pracují ve skupinkách o 4 až 5 členech. Lze buďto každé skupince zadat stejnou práci (určitý typ mostu) a následně porovnávat řešení, nebo každé skupince zadat jinou práci (rozdělit všechny typy mostů) a bavit se poté o různých možnostech řešení mostu. 15

17 Visutý most Děti si zkusí, jak vytvořit provazový most s dřevěným nášlapem. Pomůcky dřevěná stolice dřevěné válce motouz lepicí páska 2,5 cm lékařské špachtle nůžky vodovky nebo tempery štětce Postup Do připravené dřevěné stolice se vloží dřevěné válce podle obrázku (obr. 6). Mezi těmito válci je natažen a přivázán motouz a ten je pak podlepen transparentní lepicí páskou o šířce 2,5 cm podle obrázku (obr. 7). Toto připraví pedagog. Děti pak na motouz s lepicí páskou lepí dřevěné lékařské špachtle viz obrázek (obr. 8). K takto vzniklému mostu je možné udělat i zábradlí z motouzu přivázaného k válcům ve výšce 2 cm nad mostovkou podle obrázku (obr. 9). Most (nášlapnou plochu vytvořenou z lékařských špachtlí) lze pomalovat vodovkami nebo temperami. 16

18 Obr. 6: Dřevěná stolice Obr. 7: Práce s motouzem Obr. 8: Lepení lékařských špachtlí Obr. 9: Připevnění zábradlí 17

19 Obloukový most Děti si vyzkouší, jak vytvořit obloukový most pomocí kukuřičné stavebnice. Pomůcky dřevěná stolice kukuřičná stavebnice čtvrtka lepicí páska 2,5 cm houbička na nádobí nůžky voda Postup Pedagog připraví v dřevěné stolici z poloviny čtvrtky (podélně rozstřižené) pomocí transparentní lepicí pásky základ pro budoucí oblouk podle obrázku (obr. 10). Děti pak na takto připravené konstrukci staví z kukuřičné stavebnice obloukový most viz obrázek (obr. 11). Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 10: Základ oblouku Obr. 11: Stavba mostu 18

20 Trámový most Děti mají za úkol vytvořit trámový most pomocí pilířů a kukuřičné stavebnice. Pomůcky dřevěná stolice dřevěné pilíře kukuřičná stavebnice houbička na nádobí voda Postup Pedagog připraví do dřevěné stolice dva pilíře. Děti vytvoří z kukuřičné stavebnice mostovku (viz obrázek obr. 12). Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Poté mostovku umístí na konstrukci ze stolice a pilířů podle obrázku (obr. 13). Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 12: Stavba mostu Obr. 13: Umístění mostu na pilíře 19

21 3.1.3 Nápady na doplnění aktivit K různým ukázkám mostů a kresbě plánů mostů dětmi lze využít interaktivní tabuli. K vytvoření mostu lze použít i jiné materiály než motouz a lékařské špachtle nebo kukuřičnou stavebnici. Buďte nápadití a využijte materiál a stavebnice, které vám okolní prostředí nabízí. Je-li to možné, lze dětem ukázat časosběrné video ze stavby mostu (klíčová slova pro hledání: time-lapse, bridge), např.: https://www.youtube.com/watch?v=dpyg_ bt9zq https://www.youtube.com/watch?v=vx-xjexocne 20

22 3.2 Stavba domu Děti si vyzkouší stavbu domu Teoretický úvod určený pro pedagoga Stavební překlad je nosný stavební prvek, který se umísťuje nad stavební otvory kvůli přenesení tlaků do zdiva. Nosnou konstrukci nadpraží tvoří klenby nebo překlady, které mohou být zděné, monolitické nebo montované. Okenní překlady mohou být spojité, tj. nad sousedními otvory probíhá průběžný překlad, který zároveň plní funkci ztužujícího věnce, nebo samostatné, tj. nad každým otvorem je samostatný překlad. Překlady mohou mít různé tvary, mohou být z různých druhů materiálů a mohou být provedeny různými technologiemi.²⁵ 25 cs.wikipedia.org [Online]. Available: P%C5%99eklad_%28stavebnictv%C3%AD%29. [Přístup získán ]. 21

23 3.2.2 Samotné aktivity s dětmi Cíl aktivit Děti mají za úkol postavit zděný dům a při konstrukci otvorů pro okna a dveře použít překlad. Na zdi mohou používat kukuřičnou stavebnici, na krov a střechu pak pěnovku a lepicí pásku. Klíčové pojmy dům, stavba domu, stavební překlad Motivační část Pohádka O třech malých prasátkách Tři malá prasátka si řekla, že už jsou dost velká, a rozhodla se, že by si měla postavit svoje vlastní domečky. První prasátko si postavilo domeček ze slámy. Jednoho dne zaklepal na dveře zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. První prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal, až domeček ze slámy rozfoukal. A tak první prasátko rychle utíkalo do domečku druhého prasátka. Druhé prasátko si postavilo domeček z klacíků. Po nějaké době přišel i k němu zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. Druhé prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal, až domeček z klacíků rozfoukal. A tak obě prasátka rychle utíkala do domečku třetího prasátka. Třetí prasátko si postavilo domeček z cihel. Po nějaké době přišel i k němu zlý vlk a spustil na prasátko, aby ho pustilo dovnitř. Chtěl si na prasátku pochutnat. Třetí prasátko ho ale do domečku nechtělo vpustit. Vlk tedy řekl: Jak chceš, prasátko. Zafoukám, a domeček ti rozfoukám! A vlk zafoukal domeček z cihel se ale ani nepohnul. Byl pěkně pevný, a ani zlý vlk ho nedokázal rozfoukat. Vlk se rozzlobil, odešel a už se nikdy nevrátil. Tři prasátka tak žila šťastně až do smrti. 22

24 Aktivity rozložené do několika dní 1. Děti se posadí do kruhu s pedagogem. Ten jim vypráví pohádku O třech malých prasátkách. Pak si s nimi povídá o potřebě stavět domy a o stavebních překladech. Ukáže jim obrázky. 2. Děti si dům nakreslí. Pak si s nimi pedagog povídá o nakreslených domech a o tom, z čeho se domy staví. 3. Děti si postaví dům z modelíny. 4. Poté pedagog děti vyzve k samotné stavbě domu. Dále děti pracují ve skupinkách o 4 až 5 členech, každá skupinka staví svůj domeček. Následně se lze s dětmi bavit o různých možnostech řešení domečku. 23

25 Zděný dům Děti si zkusí, jak postavit zděný dům. Pomůcky čtvrtka kukuřičná stavebnice pěnovka lepicí páska 4,8 cm nůžky Postup Z kukuřičné stavebnice děti postaví zdi domu, nad otvory pro okna a dveře použijí překlad, který jim ukáže pedagog. Jednotlivé dílky stavebnice je před přilepením nutné navlhčit pomocí vlhké houbičky na nádobí. Mladším dětem pomáhá pedagog. Děti vystřihnou z pěnovky obě poloviny střechy, které slepí lepicí páskou. Na střechu mohou pomocí lepicí pásky nalepit čtverečky z pěnovky, které představují střešní tašky podle obrázku (obr. 14). Po zaschnutí (alespoň 24 hodin) je možné dílky kukuřičné stavebnice od sebe odlepit a znovu je použít. Obr. 14: Domeček z kukuřičné stavebnice a pěnovky 24

26 3.2.3 Nápady na doplnění aktivit K různým ukázkám stavebních překladů a kresbě plánů domů dětmi lze využít interaktivní tabuli. K vytvoření domu lze použít i jiné materiály než kukuřičnou stavebnici. Buďte nápadití a využijte materiál a stavebnice, které vám okolní prostředí nabízí. Je-li to možné, lze dětem ukázat časosběrné video ze stavby domu (klíčová slova pro hledání: time-lapse, house), např.: https://www.youtube.com/watch?v=7fukkbl2w6u https://www.youtube.com/watch?v=q3i7h_w6cuo https://www.youtube.com/watch?v=zfy4ap-gfum https://www.youtube.com/watch?v=c3ii6s7tuca 25

27 Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 ZÁVĚR Cílem předkládané metodiky je upozornit na to, že již v předškolním věku lze děti seznamovat s některými pojmy a činnostmi z oblasti polytechnické výchovy. Jak již bylo řečeno výše, předkládaná metodika není vyčerpávajícím návodem, jak s didaktickým ku říkem pracovat. Navrhuje pouze některé aktivity. Ty lze doplnit o široké spektrum dalších aktivit podle návrhu pedagoga. Doufáme, že didaktický ku řík Aktivní řešení technického problému a s ním související metodika budou pro pedagogy v mateřských školách užitečné a že pro děti budou navrhované aktivity zajímavé a přínosné. POUŽITÉ A DOPORUČENÉ ZDROJE Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha: Výzkumný ústav pedagogický, T. Rotter a J. Studnička, Ocelové mosty, Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, cs.wikipedia.org [Online]. Available: https://cs.wikipedia.org/wiki/ Překlad_(stavebnictvı ). [Prǐśtup zıśkań ]. timelapse-stavba-mostu-v-san-franciscu https://www.youtube.com/watch?v=dpyg_ bt9zq https://www.youtube.com/watch?v=vx-xjexocne https://www.youtube.com/watch?v=7fukkbl2w6u https://www.youtube.com/watch?v=q3i7h_w6cuo https://www.youtube.com/watch?v=zfy4ap-gfum https://www.youtube.com/watch?v=c3ii6s7tuca 26

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program pro MŠ Autor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2 Č.j. V 942 MŠ 1071/ 08/1 OBSAH: Identifikační údaje

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více