is V še cion lit ess inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Workflow Obchod Nákup Skla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "is V še cion lit ess inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Workflow Obchod Nákup Skla"

Transkript

1 zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Workflow Finance Majete -business Procesy Business inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Obcho esy Business inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Skla eligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výrob ty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázk e Majetek E-business Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdro bchod is V še cion lit E-busines d Ceníky Výroba Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Busines ogistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence Dokument ervis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Workflow Financ zdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Finance Majetek CRM Obchod Náku ess inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Workflow Obchod Nákup Skla cesy Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Lidské zdroje Ceník Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistik low Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Serv bchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-busines lad Ceníky Výroba Logistika Zakázky E-business Procesy Business inteligenc akázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Workflo

2 Efektivní nový směr moderní firmy = Dokonalé rozhodování Vaší firmy ERP digitální mozek pro plánování a řízení podnikových procesů a zdrojů Aktuální informace ve správný čas na správném místě Zvyšování produktivity standardizace činností Vyšší profitabilita snížení nákladů Ochrana know-how bezpečnost dat Informační systém který roste s firmou Spokojenější zákazník motivovanější pracovník Efektivní procesy řízení zdrojů a informací na všech úrovních

3 Důvody pro RIS Vysoká návratnost vložených investic Každá firma je jiná, každá řeší své vlastní problémy. Avšak jedno mají všechny společné. Nutnost rozvoje konkurenceschopnosti, zajištění prosperity a spokojenost zákazníka. Významnou podporou realizace těchto cílů je podnikový informační systém, jehož úkolem je zvyšovat produktivitu práce, podporovat růst podniku, hlídat kvalitu a snižovat firemní náklady. Zavedení, používání i rozvoj by mělo být snadné. Zjednodušeně řečeno: podnikový systém, a nejen informační, má šetřit peníze a zároveň peníze vydělávat. Chcete průběžně porovnávat plán s realitou? mít reálná čísla ihned k dispozici ve srozumitelné a populární formě? být schopni ihned zaznamenat odchylky od plánu a učinit opatření? správně definovat požadovanou strukturu nákladů a výnosů v závislosti na stanovených cílech? mít přehled o aktivitách, činnostech a plnění cílů? Pravidla úspěšného podnikání jsou ovlivňována všeobecně známými zásadami, na které se však často v praxi zapomíná, nebo nejsou k dispozici vhodné nástroje, které by jejich dodržování jednoduchým způsobem zajišťovaly. Konec roztříštěného řízení sjednocením dílčích agend ekonomické, informační, výrobní a obchodní Přesné informace ve správný čas na správném místě Rozhodování a prognózování s manažerskou podporou Maximalizovat využitelnost zdrojových a finančních prostředků Profitabilita je přímo úměrná s řízením nákladů, standardizací činností a prodejní úspěšností Kvalita služeb a konkurenceschopnost produktů se bez přímé odpovědnosti za procesy nezlepší Nestačí informační systém, cílem je získat know-how pro zvyšování výkonnosti Evidovat data je nedostatečné, potřeba je analyzovat trendy a potřeby zákazníků Minimalizace rizik zneužití a ztráty znalostí zabezpečením a archivací dat...řešením je RIS

4 Před realizací RIS Výrobní kapacity a hodnota skladů neodpovídaly reálnému prodeji Manažeři byli přetížení operativou na úkor plnění strategických cílů Chybělo měření a vyhodnocování výkonnosti a plnění cílů Pracovní postupy byly neefektivní a administrativně náročné, každý to dělá po svém Neaktuální informace byly brzdou plánování, inovace a řízení rizik Rozmělněné řízení zdrojů a kontrola finančních toků Nepravidelná komunikace a nedostatečná podpora vztahu se zákazníky Neřízená nákupní procedura a úroveň dodavatelských podmínek Chybějící kontrola kvality vstupních materiálů a vlastních produktů Po implementaci RIS Podpora strategického rozhodování a produktivní způsoby naplňování cílů Zvýšení využitelnosti fixních i finančních prostředků Zvýšení kvality práce s lidskými a znalostními zdroji Zavedení procesů vedoucích ke snižování výrobních nákladů a stavu zásob Standardizované procesy a schvalování zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků produktivitu a motivaci pracovníků celkovou výkonnost a úsporu nákladů Zlepšení zákaznické a interní komunikace Komplexní řízení podniku jedním informačním systémem Zaručená aktuálnost legislativy Maximální komfort ovládání a užívání pro Vaše lidi Růst dostupnosti a významu dat pro správu a řízení podniku

5 Co je Racionalizovaný informační systém RIS Komplexní modulově řešený podnikový informační systém RIS, tzv. Racionalizovaný informační systém, jako jeden z nejvyspělejších digitálních mozků Vašeho byznysu pro plánování a řízení podnikových procesů a zdrojů v podobě řešení ERP a služeb přímo ovlivňujících úspěšnost Vašeho podnikání. Pokrývá potřeby organizace na VŠECH úrovních řízení a oblastech činnosti firem VŠECH velikostí ve VŠECH oblastech podnikání a veřejné správy. Které oblasti IS RIS účetnictví (finanční, manažerské) a výkazy finance a kontroling manažerské řízení a rozhodování majetek a evidence logistika, nákup a skladové hospodářství TPV, plánování a řízení výroby řeší? zakázky poptávky, prodej a servis správa dokumentů procesy a workflow mzdy a personalistika specializovaná oborová řešení e-shop a další partnerská řešení RIS umožňuje automatizaci, integraci a standardizaci postupů, sdílení dat a dalších podnikových procesů. Inovace podnikových informačních systémů Středně velké i velké společnosti dnes v podstatě nemají zásadní rozdíly ve způsobu přístupu k trhu. Globalizace otevírá nové příležitosti, ale zároveň nutí podniky k většímu tlaku na efektivitu a maximálnímu využívání svých zdrojů, k dokonalejší spolupráci se zákazníky, partnery a dodavateli, vyšší tlak na návratnost vložených investic. Klíčovým faktorem úspěšnosti v rámci takto dynamického tržního prostředí jsou lidé na všech pozicích podniku a jejich znalosti.

6 Zákazníci věří RISu Řada integrovaných a adaptabilních řešení RIS, která Vašim zaměstnancům umožní přijímat důležitá rozhodnutí s větší jistotou. Automatizují a zjednodušují procesy související s financemi, odběratelsko-dodavatelským řetězcem, výrobou, vztahy se zákazníky a motivací pracovníků. Pomáhají zlepšovat ekonomické výsledky společností. Řešení RIS jsou rozsahem nabízených modulů, pokrytím procesů a vysokou variabilitou úspěšně nasazena v organizacích různého zaměření i velikosti: obchodní a servisní organizace Baťa Italinox ČR BONTONland JEDNOTA, spotřební družstvo Triola seal-mart Global Payment Europe výrobní společnosti ČEVAK ČKD NOVÉ ENERGO DIOSS Nýřany RACOM účetní, poradenské a jiné služby Ernst & Young BDO Prima Komora certifikovaných účetních Allen & Overy LLP Ogilvy Group finanční instituce a pojišťovny OZP bank a pojišťoven Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Penzijní fond České pojišťovny Allianz penzijní fond Generali penzijní fond doprava a logistika TOPTRANS EU Informační technologie YOUR SYSTEM ARCDATA Praha neziskové / příspěvkové organizace Státní tiskárna cenin Státní ústav pro kontrolu léčiv Nemocnice Tábor Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Nemocnice Strakonice a další obory činnosti HC Sparta Praha Ateliéry Bonton Zlín SUPRAPHON FALCON PRAGIS

7 Oblasti řešení RISu Auditovaný informační systém třídy ERP, který v sobě spojuje přednosti ekonomického balíku kompaktnost, kratší doba realizace, uživatelsky jednoduché ovládání a velkého informačního systému přizpůsobení podnikovým procesům, integrace dodatečných funkčních modulů a vyšší úroveň zákaznické podpory dle velikosti zákazníka a specifik oboru podnikání. Informační systém je vyvinut tak, aby svým zákazníkům pomáhal orientovat se v záplavě údajů, které souvisejí s jejich zaměřením a činností. S množstvím specializovaných modulů se vždy přizpůsobí potřebám firmy a jejich uživatelů na nejrůznějších pozicích. Obchodní a výrobní okruh CRM a Obchod Nabídky a objednávky Ceníky Nákup a skladové hospodářství Zakázky Technická příprava výroby Kalkulace a kompletace výroby Řízení výroby Prodej a fakturace Servis E-business Informační okruh Elektronické zpracování dokumentů Integrace s MS Office Šablony a sestavy Reporting Manažerská nadstavba business intelligence / TOP-RIS Informace a workflow Finanční a účetní okruh Finanční účetnictví Evidence majetku Insolvence Účtový rozvrh a předkontace Saldo DPH Závěrky a výkazy Střediskové účetnictví Controlling Pokladna Bankovní operace Mzdy

8 Základní parametry RISu Otevřený systém Komplexní ERP s propojenými moduly Integrace: doplňujících funkčních oblastí, do existujícího IT prostředí Detailní parametrizace Vysoká míra nastavení uživatelských požadavků Detailní systém přístupových práv Spolehlivost, výkonnost Víceletá databáze Více účetních období uživatelsky nastavitelných Účtování v cizích měnách a více firem s následnou konsolidací Podpora mezinárodního výkaznictví Zpracovávání velkého objemu dat Komunikace EDI Automatická identifikace Aktuální dokumenty a informace Generátor výstupních sestav, analýzy a ukazatele Elektronické zpracování a archivace dokumentů Grafické uživatelské prostředí Export výstupů MS Office, PDF, Moderní technologie Všechny operace probíhají v reálném čase Vícesměrné datové přenosy on-line i off-line Databázová nezávislost Maximální automatizace prováděných operací Moderní vývojové prostředí Provozování modelem standardním i software jako služba Bezpečnost informací Vysoká bezpečnost systému a konzistence dat Podrobný monitoring probíhajících transakcí a chybových stavů Práce v internet prostředí, mobilní přístup

9 Služby RIS Úspěšná realizace podnikového informačního systému je nutnou, ne však postačující podmínkou pro neustálé zvyšování výkonnosti a produktivity. Cílem je získat a podporovat podnikové i individuální know-how. Široký výběr kvalitních služeb a podpory, které zefektivní Vaši práci, minimalizují riziko a pomohou Vám dlouhodobě dosahovat podnikatelských úspěchů. Služby / realizace Studie proveditelnosti Analýza nasazení informačního systému Možnosti financování Audit a návrh IT infrastruktury Vedení projektu a projekt zavedení Implementace informačního systému a integrace Migrace dat Zkušební provoz s dohledem Rutinní provoz Servisní podpora Rozvoj a podpora provozu Celoživotní záruka a poskytování aktualizací Nadstandardní hot-line a vzdálená správa Legislativní aktuálnost Oprava dat a další rozvoj Servisní smlouva s nadstandardními službami Školení a semináře Business consulting Business konzultace Audity využití firemních informací Finanční a daňové poradenství Účetní audity a vedení účetnictví

10 V Saul IS spol. s r. o. si uvědomujeme, že úspěch každého podnikání je výsledkem dokonalé souhry velkého množství faktorů. Věříme, že nejdůležitější z nich je každodenní poctivá práce. Víme, že nelze pracovat bez informací. Naší úlohou je postarat se, abyste měli aktuální informace ve správný okamžik na správném místě. Informace, které Vám umožňují soustředit se na to, co opravdu umíte. Spoluvytváříme podmínky pro Váš úspěch. Další postup: /

11 Saul IS spol. s r.o. / Průběžná 85 / Praha 10 / tel: , / /

12 nance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské RM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E ákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Proc eníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business int gistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence Dokumen rvis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Workflow Financ zdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM O ocesy Business inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Skla teligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba L orkflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky S ajetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje M lad Ceníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Busin eníky Výroba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Business inteligence Pro roba Logistika Zakázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence kázky Servis Lidské zdroje Mzdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Workf zdy E-business Procesy Business inteligence Dokumenty Workflow Finance Majetek CRM O ocesy Business inteligence CRM ul.cz Dokumenty Obchod Nákup Sk okumenty Workflow Finance Majetek CRM Obchod Nákup Sklad Ceníky Výroba Logistika Z

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK... MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3... EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Informační systémy Helios: Správné informace pro správná rozhodnutí

Informační systémy Helios: Správné informace pro správná rozhodnutí 1234587894512345878945624715468793655987157133565987144797954687932214698778123458789451234587894562471546879 923714458797954687932214698778923624715468793559871571335659871445879795468736559871571335659871445879795468

Více

informační technologie pro úspěšné firmy

informační technologie pro úspěšné firmy Výroční zpráva 2013 informační technologie pro úspěšné firmy Obsah 1. Úvodní slovo ředitele společnosti 5 2. Základní údaje o společnosti 6 Společníci 6 Management společnosti a statutární orgány 6 Organizační

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více