Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8"

Transkript

1 výroční zpráva 2008

2 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

3 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) 10 Mise ve světě 14 Dárci 16 Finance 18 Vaše pomoc je nutná 22 Pokud chcete pomoci 24 magna děti v tísni výroční zpráva

4 Drazí přátelé, rok 2008 byl rokem plným výzev, překážek, ale i malých vítězství a úspěchů. Mnohá lidská neštěstí se jen příliš krátce držela na čele světových zpráv a představovaly jen zlomek infomací, které by si zasloužily. Osudy lidí po přírodních katastrofách, ve válečných konfliktech, v hladomoru, ale také pacientů s AIDS. Pro mnohé opět jen jedna ze smutných zpráv, nad kterou se na chvíli pozastaví, pro lidi pomáhající v terénu dennodenní realita. Stovky lidí z organizace MAGNA se denně snaží realitu v terénu změnit. Svou prací, svým nadšením, svým odhodláním. Ne vždy jsme svědky úspěchu, ale ani to nás nezastaví. I díky Vám se nám v roce 2008 podařilo přinést pomoc lidem v největších katastrofách Myanmar/ Barma a cyklon Nargis, povolební nepokoje v Keni, světová potravinová krize a dětská podvýživa, HIV/ AIDS. Cyklon Nargis byl jednou z nejvážnějších přírodních katastrof, které zasáhly za poslední století asijský kontinent. Vyžádal si více než 138 tisíc mrtvých nebo pohřešovaných a téměř 2,4 milionu postižených. Potvrdily se odhady, že téměř 40 procent obětí po ničivém cyklonu byly děti. Nejhorší situace byla v deltě řeky Irrawaddy, zejména ve městech Bogalay a Labutta. Většina obyvatel těchto oblastí zůstala bez přístupu k pitné vodě. Mnozí sirotci a traumatizované děti se stali součástí buddhistických klášterů, kde našli dočasné útočiště. Dočasné, ale dlouhodobé: nemají se kam vrátit. 4 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

5 Do Yangonu jsem přiletěl těsně po cyklonu v květnu Mnohé části města neměly funkční elektriku, internet fungoval jen velmi omezeně (ten v zásadě nefunguje bez ohledu na cyklon), telefonovat se dalo pouze s potížemi. Polámané stromy a dvojnásobné ceny potravin a benzínu takový byl základní obraz situace. Nekonzumujte ryby, radili místní. Příčina strachu? Představitelé vládnoucí vojenské garnitury informovali veřejnost, že ryby jsou přírodní likvidátor mrtvých těl po cyklonu. Zahraniční humanitární pracovníci mezitím čekali dny až týdny na víza v okolních zemích. Mezinárodní společenství příliš brzy odvrátilo pozornost od politicky komplikovaného Myanmaru kromě malého množství humanitárních organizací a malých nezávislých skupin, podpora nebyla dostatečně zvládnutá. Kromě nesmyslného zákazu vstupu humanitárních pracovníků do postižené oblasti, který vydala armáda a způsobil komplikace a zpomalení pomoci, mě omráčila solidarita lidí v bývalém hlavním městě Yangon. Jelikož vojenská junta nakonec dovolila vstup a distribuci pomoci jen domácím pracovníkům nebo jednotlivcům, mnozí se dobrovolně rozhodli věnovat jídlo, ošacení a vlastní ruce na pomoc spoluobyvatel cizinci pomáhat nemohli. Domácí tím však riskovali, protože po pár dnech se juntě přestalo zamlouvat množství lidí směřujících do delty. Začalo se zatýkat, vyhrožovat a trestat. Měl jsem ale pocit, že v tomto případě jaksi hrozby nefungují. Lidé tu už vědí, jak se pohybovat ve spleti zákazů či omezení a počty obětavých lidí neklesaly. Humanitární pomoc byla díky zákazům místních autorit velmi komplikovaná, ale ne nemožná. MAGNA, už delší dobu etablovaná v regionu (Kambodža), poslala do postižené oblasti zásilku medicínského materiálu a léků. Už pár dní po katastrofě jsme distribuovali potravinovou pomoc přímo v postižené deltě. Do Myanmaru MAGNA dopravila léky, a to i na léčbu průjmových onemocnění, malárie, dehydratace, dále pak vakcíny a tablet na čištění vody. Od května do prosince 2008 s pomocí lokálních lékařských týmů se léky z MAGNA zásilky léčilo až lidí žijících v oblastech delty Irrawaddy Laputta, Bogalay, Dedaye, Mawlamziainggzun, Nga Pu Daw a Yangonu. Léky byly distribuovány na místních (nestátních) klinikách a v rámci mobilních výjezdů do postižených oblastí. Kromě lékařské pomoci se do delty dvakrát vypravil tým dobrovolníků, kteří zajišťovali potravinovou pomoc obětem cyklonu včetně nutričních doplňků. Mobilní týmy na lodích navštěvovaly odlehlé oblasti, kde žádná jiná vládní ani nezisková organizace dlouho nedistribuovala žádnou pomoc. Situace v deltě Irrawaddy byla přitom kritická už před cyklonem. Více než čtvrtina dětí v oblasti trpěla podvýživou. Cyklon Nargis situaci v deltě ještě zhoršil. Přesto Myanmar zůstává na okraji zájmu mezinárodního společenství a námi je považován za jednu ze zapomenutých humanitárních katastrof posledních desetiletí. Od prezidentských voleb v Keni, které se konaly 27. prosince 2007, přišlo během krvavých nepokojů o život téměř tisíc lidí. Nepokoje vypukly po prohlášeních opozice, že prezident Kibaki si volební vítězství přivlastnil neprávem. Spory politiků se rychle přenesly do srážek mezi jednotlivými kmeny. Znepřátelený političtí lídři se navzájem obviňovali z vyvolání etnického násilí. Z domovů muselo pro útoky znepřátelených skupin utéct přes čtvrt milionu Keňanů, dalších vyhledalo útočiště v sousední Ugandě. MAGNA byla během celého konfliktu přítomna v nejpostiže- magna děti v tísni výroční zpráva

6 nější části regionu v Kisumu, kde jsme distribuovali potravinovou pomoc pro postižené obyvatelstvo v oblastech Nyalenda a Manyatta, v nichž více než 15 tisíc lidí žije ve slumech. Tito lidé jsou tzv. jua kali, lidé kteří nemají stálou práci a příjem. Jua kali byla první skupina lidí, které tehdejší vlna násilí nejvíce zasáhla. Měli jen omezený přístup k jídlu, pitné vodě a lékařské péči. Stejně jsme distribuovali potravinovou a lékařskou pomoc pro HIV/AIDS pacienty a jejich děti, o které se dlouhodobě staráme. Ruth jsem potkal v táboře pro násilně vystěhované lidi na západě země. Denně se tam hrnuly desítky autobusů převážně z jihu. Přivážely vystrašené lidi, skleslé starce a uplakané děti. Atmosféra byla smutná, po několika hodinách čekání únavná. Sedět a čekat. V provizorních stanech se kupilo množství kufrů, z amplionu zaznívala jména. Několik dětí se snažilo vyprosit si další porci jídla a na otázku proč jsou tam jen stroze odpověděly: Neboť nám vypálili dům a už nás tam sousedé nechtějí. Mladá žena s dítětem se choulila v koutě tábora. Dívala se do neznáma a její synek bez přestání plakal. Ruth byla jedna z mála uprchlíků z Nairobi, kteří přežili útok na autobus plný Luovů. Náš řidič byl Kikuju, zastavil několik kilometrů za hlavním městem, prý krátká pauza. Pak se z blízkého domu vynořili chlapi s mačetami. Vyběhla jsem ven a skryla se za velký keř. Ženy nejdříve znásilnili, pak ostatním utnuli hlavy, ty napíchli na kůly. Prý na výstrahu., tiše dodává devatenáctiletá žena, která při útoku přišla o třináct členů své rodiny. Etnická nerovnost je nebezpečná a představuje velmi efektivní nástroj na vyhrocení situace. Celý svět jen opatrně komentoval etnické čistky ve smyslu, že jsou nesrovnatelné s rwandskou tragédií. Realita se však nelišila tak moc, vlastně jen v počtech. Informace z terénu to jen potvrzují. Málokdo si uvědomuje, že Keňa představuje logistickou základnu pro mnohé humanitární operace a organizace. Povolební násilí v zemi však systém narušilo. Zastavilo lety s humanitární podporou z Nairobi do Somálska a zbrzdilo tok kamionů s potravinovou pomocí do Ugandy, Súdánu a do Konžské demokratické republiky. Nedostatek jídla na vlastní kůži pocítili uprchlíci na východě Konga, v oblasti Velkých jezer, tábory v Súdánu a v Kakamege na severu Keni a také v Somálsku. Keňa je životně důležitou spojnicí humanitárních operací. Bylo nesmírně významné udržet tuto spojnici otevřenou, a to nejen pro Keňu, ale i pro okolní země, kde jsou tisíce uprchlíků a lidí bez domova, jejichž přežití závisí na dodávkách potravin přes humanitární operace řízené z Keni. I díky tomu mezinárodní společenství vyvinulo nevídaný diplomatický tlak, jenž reprezentoval bývalý tajemník OSN Kofi Annan, aby odvrátilo Keňu od pohromy. Dohoda o rozdělení moci přivedla opozičního lídra Railu Odingy do premiérského křesla, zatímco stávající prezident Mwai Kibaki zůstal na prezidentském postu. Celá Afrika a všichni keňští spojenci si vydechli, když se dlouho očekávaná smlouva podepsala. Nerozumíme však, proč není možné udělat stejný tlak a aktivitu pro Zimbabwe, Konžskou demokratickou republiku, Somálsko, Súdán Můžu pokračovat ve výčtu dalších zemí, kde denně už léta umírají civilisté a následky vojenských konfliktů vedou k podvýživě, násilnému přesídlování, znásilňování, infekčním onemocněním a AIDS. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) virus HIV postihuje až 1,9 milionu dětí, ale jen 200 tisíc dětských pacientů má přístup k antiretrovi- 6 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

7 rové léčbě. To znamená, že devět z deseti dětí stále nemá přístup k životně důležité léčbě. I proto pro nás zůstává léčba HIV pozitivních dětí a program pro minimalizaci přenosu viru z matky na dítě (PMTCT) prioritou v našich aktivitách. V mnoha rozvojových zemích ženy nemají přístup k prenatální péči. Tím pádem je omezena i možnost zkoušek na přítomnost viru HIV, aby v případě pozitivního výsledku mohla žena dostat léčbu a mohlo se intervenovat pro minimalizaci přenosu viru HIV na dítě. Dnes odhadem pouze 20 % HIV pozitivních těhotných žen má přístup k užívání antiretrovirální profylaxe. Ačkoliv příčiny této nízké míry pokrytí zahrnují finanční bariéry, nedostatek lidských zdrojů a slabé zdravotní systémy pro péči o matku a dítě, důležitou roli také hrají i nedostatečné léčebné protokoly. Protokoly používané v rozvojových zemích se liší od těch v rozvinutých zemích. Ve vyspělých zemích všechny těhotné ženy, které jsou identifikovány jako HIV pozitivní, mají možnost získat HAART léčbu pro sebe, spolu s ARV profylaxí pro novorozence, po níž následuje umělá výživa. Ve většině zemí s omezenými zdroji tato možnost není. V terénu bojujeme s nedostatkem zdravotního materiálu, vyškoleného personálu a nefungujícím systémem; komplikované protokoly situaci jen ztěžují. Přístup k HAART terapii pro všechny HIV pozitivní těhotné ženy bez ohledu na jejich imunologický stav (počet CD4) byl prokázán jako nejeefektivnější, aby se zabránilo přenosu viru HIV z matky na dítě. Vy jste součástí lidí, kteří podporují aktivity MAGNA ve světě a díky Vám jsou naši terénní pracovníci schopni přinést naději pro pacienty v našich programech v různých koutech světa. Jménem našich pracovníků v terénu a také těch na ústředí a hlavně jménem pacientů, kterým spolu pomáháme, Vám děkujeme za Vaši podporu v této humanitární práci. Martin Bandžák výkonný ředitel organizace MAGNA Děti v tísni o.p. s./ Magna Children at risk (MAGNA) magna děti v tísni výroční zpráva

8 Kdo je Magna Děti v tísni/magna Children at risk (MAGNA) Hlavním obsahem a cílem práce MAGNA je poskytování zdravotní péče dětem a jejich rodinám v dobách humanitárních krizí, konfliktů, epidemií, hladomorů a přírodních pohrom. MAGNA vytváří zdravotnické humanitární projekty zaměřené na záchranu životů a zmírňování utrpení těch, kteří jsou v ohrožení. Každoročně vedle reakcí na humanitární katastrofy a poskytování primární zdravotní péče otevíráme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem, kterým jejich vlastní společnost ani nefunkční vláda nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči. Projekty jsou zaměřeny na ošetření a péči pro pacienty postižené nemocemi, jako jsou HIV/AIDS, akutní podvýživa, tuberkulóza, cholera, malárie a jiné. MAGNA měla v roce 2008 zřízeny své stálé mise v Kambodži, Keni, Myanmaru/Barmě, Nikaragui a Indii. magna děti v tísni v české republice Obecně prospěšná společnost Magna Děti v tísni byla založena v roce 2006 a její úlohou je získávat materiální a finanční prostředky pro humanitární projekty, získávat pracovníky do terénu, realizovat edukační projekty a informační kampaně, spolupracovat s médii a vzdělávat veřejnost o problémech lidí a dětí žijících v nebezpečných zónách světa. Na přípravě projektů úzce spolupracuje s operačním centrem MAGNA v Bratislavě. správní rada Martin Bandžák předseda Denisa Augustínová Peter Augustín Ve svých projektech inovujeme nemocnice a zdravotnická centra, bojujeme s epidemiemi, děláme vakcinační kampaně, akutní chirurgické zákroky, provozujeme nutriční centra pro podvyživené děti, léčíme pacienty s HIV/AIDS, provozujeme terapeutickou péči pro sirotky a děti ulice, konstruujeme studny a suché toalety a v případě potřeby zajišťujeme pitnou vodu. 8 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

9 magna děti v tísni výroční zpráva

10 Popis aktivit Magna Děti v tísni/magna Children at Risk (magna) HIV/AIDS Virus HIV je přenášen krví a tělními tekutinami a postupně oslabuje imunitní systém obvykle během tří- až desetiletého období což vede k syndromu získaného selhání imunity neboli AIDS. Kombinace léků známých jako antiretrovirální (ARV) pomáhá s virem bojovat, redukovat šíření infekce a umožňuje pacientům žít delší a zdravější život bez rychlého zhoršování imunitního systému. Kromě léčby všeobecné programy MAGNA obvykle zahrnují vzdělávací a osvětové aktivity, distribuci kondomů, testování na virus HIV, poradenství a prevenci přenosu viru z matky na dítě (PMTCT). Služby PMTCT zahrnují podávání ARV během těhotenství a porodu a podání dané léčby dítěti hned po narození. V roce 2006 WHO odhadovala, že 2,5 milionu dětí do 15 let bylo nakaženo HIV/AIDS a každý den bylo infikováno dětí. Bez léčby umírá polovina takto narozených dětí před druhými narozeninami. MAGNA začala podávat ARV terapii dětem od prosince Dnes MAGNA léčí přes několik tisíc pacientů pomocí ARV. Prevence přenosu HIV/AIDS z matky na dítě (PMTCT) Každou minutu je nakaženo jedno dítě do 15 let virem HIV. Přes 90 % dětí získá HIV vertikálním přenosem viru z matky na dítě během těhotenství, porodu nebo kojení. Přenosu z matky na dítě může být předcházeno podáváním ARV léků HIV pozitivním ženám během těhotenství a dětem během několika hodin po porodu, výběrovým prováděním císařských řezů a poskytováním bezpečných alternativ mateřského mléka. MAGNA se snaží rozbít řetězec přenosu řadou způsobů. Testy na AIDS jsou nabízeny v našich prenatálních konzultačních střediscích a také v době porodu k identifikaci infikovaných žen. Po stanovení diagnózy může být ženám nabídnuta vhodná péče včetně ARV léků, prenatální péče a poradenství o kojení. Po narození provádíme diagnostiku dětí pro identifikaci HIV statusu novorozenců, podávají se preventivní ARV léky a děti jsou monitorovány z hlediska infekcí. Pokud navzdory všemu jsou tyto děti infikovány, poskytujeme jim léčbu. MAGNA představuje inovativní strategie pro PMTCT intervence v Kambodži a Keni. MENTÁLNÍ PÉČE Traumatické události jako být adresátem násilí či jeho svědkem, úmrtí milovaných osob, zničení živobytí mohou vytvořit intenzivní strach a hrůzu a je pravděpodobné, že ovlivní mentální stav člověka. MAGNA poskytuje včasnou psychosociální podporu obětem traumat, aby zredukovala možnost rozvoje dlouhodobých psychologických problémů. Psychosociální péče se zaměřuje na podporu komunity pro vytvoření vlastních strategií zvládání traumatu. 10 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

11 Poradci pomáhají skupinám mluvit o svých zkušenostech a zpracovávat své pocity tak, aby byla omezena všeobecná úroveň stresu. Tento přístup podporuje vzájemnou pomoc a umožňuje komunitě obnovit se podle svých kulturních hodnot a znovu získat kontrolu nad situací, jakmile je toho schopna. Je doplňován individuálním poradenstvím a psychiatrickou péčí pro ty, kteří ji potřebují. Péče o duševní zdraví je integrální součástí programů MAGNA zaměřených na péči pro HIV/AIDS pacienty. Všichni pacienti dostávající ARV léčbu na klinikách a v nemocnicích MAGNA mají přístup k psychosociální podpoře. MAGNA poskytuje tuto specializovanou péči v Kambodži, Keni a Nikaragui. PODVÝŽIVA Nedostatek základních živin způsobuje podvýživu: růst bude kolísat a zranitelnost dítěte vůči běžným nemocem se bude zvyšovat. Kritický věk pro podvýživu je od šesti měsíců, kdy matky obvykle začínají doplňovat další výživu k mateřskému mléku, do 24 měsíců. Avšak děti do 5 let, adolescenti, těhotné a kojící ženy, staří a chronicky nemocní jsou také zranitelní. Wasting neboli chřadnutí, kdy podvyživená osoba začne spotřebovávat své vlastní tkáně, aby získala potřebné živiny, je známkou akutní podvýživy. Vážná akutní podvýživa je definována velmi nízkou váhou na výšku osoby anebo viditelným vážným chřadnutím. Více než čtvrtina dětí trpících vážnou podvýživou zemře, pokud nedostane léčbu. MAGNA používá hotové terapeutické jídlo (RUTF) k léčbě podvýživy. RUTF obsahuje obohacený mléčný prášek a dodává všechny živiny, které podvyživené dítě potřebuje k doplnění nedostatků a nabírání váhy. S dlouhou trvanlivostí a bez nutnosti přípravy může být podáváno ve všech prostředích a umožňuje léčbu pacientů doma, pokud netrpí komplikacemi. Když je pravděpodobné, že se podvýživa stane závažnou, přijímá MAGNA preventivní přístup a distribuuje RUTF všem ohroženým dětem. Děti trpící komplikacemi vážné akutní podvýživy mohou vyžadovat vysoce specializovanou a rychlou lékařskou reakci. Pro ty, které potřebují být hospitalizovány a pečlivě monitorovány, vybavuje MAGNA stabilizační centra s intenzivní péči. Léčba zahrnuje magna děti v tísni výroční zpráva

12 terapeutické mléko podávané nasogastrickou sondou, antibiotika, odčervování, kontrolu očkování a screening na malárii. Děti s vážnou chudokrevností dostávají krevní transfúze. Jakmile se pacient dostatečně zotaví, může pokračovat v programu ambulantně s týdenními kontrolami k monitorování váhy a zdravotního stavu. Případy mírné podvýživy a případy rizika podvýživy i případy vážné podvýživy bez komplikací mohou být léčeny v našich ambulantních centrech hotovými jídly (viz RUTF), která obsahují vysoce kvalitní bílkoviny, vitamíny a minerály a speciální obohacenou kukuřičnou a sójovou mouku. Hotové terapeutické jídlo je pasta na bázi ořechů, která neobsahuje vodu, a proto ji lze snadno skladovat v horkých podmínkách. Rodiče mohou tuto léčbu podávat doma a zdraví dítěte a všeobecný rozvoj mohou být monitorovány při návštěvách ambulantních center MAGNA. Možnost pečovat o méně vážné případy ambulantně uvolňuje omezené zdroje, které mohou být využity k léčbě vážněji podvyživených dětí, jež vyžadují specializovanou léčbu v nemocnici. MAGNA poskytuje nutriční programy v Kambodži, v Keni a Nikaragui. ZDRAVÍ ŽEN MAGNA si stanovila redukci mateřské úmrtnosti a nemocnosti jako jednu ze svých klíčových priorit a implementuje efektivní strategie pro zlepšování přítomnosti školeného personálu u porodů, zajišťování dostupnosti kvalitní porodní pohotovostní péče a motivování žen k porodům ve zdravotnických zařízeních. MAGNA zavedla mobilní kliniky v kombinaci se systémy referování pacientů k identifikaci žen s komplikacemi a jejich převozu v nutných případech do zařízení či nemocnice, kde mohou dostat odpovídající péči. Tyto kliniky jsou zavedeny v Nikaragui a Keni. Používané modely zvládání mateřské úmrtnosti a nemocnosti berou v úvahu všechny aspekty reprodukčního zdraví. Poradenství o plánovaném rodičovství je poskytováno jako součást poporodní péče a také informace a osvěta o sexuálně přenosných nemocech. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektivní léčbu sexuálně přenosných nemocí s informačními setkáními zahrnujícími informace o dostupnosti testování na HIV, používání kondomů a nutnosti odpovědného přístupu obou partnerů. Speciální pozornost je věnována sexuálně přenosným nemocem při prenatálních konzultacích MAGNA, službách plánovaného rodičovství a v systému péče o oběti znásilnění. MAGNA se zaměřuje na zdraví žen a redukci mateřské a dětské úmrtnosti v Keni, Nikaragui a Kambodži. DISTRIBUCE MATERIÁLNÍ POMOCI MAGNA se primárně soustředí na poskytování lékařské péče, ale v krizových situacích týmy často distribuují materiál, který přispívá k psychologickému a fyzickému přežití. Takové položky zahrnují oblečení, deky a přikrývky, přístřešky, prostředky na čištění a hygienu, prostředky na vaření a topení. V mnoha krizových situacích jsou předměty distribuovány jako balíčky balíček na vaření obsahující vařič, hrnce, talíře, šálky, nože a příbory a kanystr, takže rodina si může připravovat jídlo; hygienický balíček s mýdlem, šampónem, kartáčky na zuby, pastou a pracím mýdlem, aby se rodina mohla mýt a prát si oblečení. PŘÍRODNÍ KATASTROFY 12 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

13 Skupiny obyvatel zasažené přírodními katastrofami vyžadují okamžitou zdravotnickou humanitární reakci. Nacházejí se v zoufalých podmínkách tím, že náhle ztratily své domovy, materiální věci, členy rodiny a příbuzné. Jsou silně traumatizovány, potřebují rychlou a různorodou zdravotní péči a podporu. Přístup do oblasti neštěstí a k obětem je často složitý a vyžaduje rychlou identifikaci a zajištění různorodých potřeb. Nejchudší bývají zvláště zasaženi, neboť mají nestabilní příbytky i životní podmínky. MAGNA poskytuje v této situaci řadu řešení: lékařskou péči, např. chirurgickou, také však psychologické a nutriční programy. Tyto jsou poskytovány v existujících nemocnicích nebo zřizováním dočasných budov v případě potřeby. Mohou být poskytovány předměty jako deky, stany a olej na vaření. Tyto operace jsou připravovány rozsáhlou spoluprací s národními činiteli a v úvahu jsou brány důležitost lokálních iniciativ a strategií i omezení mezinárodní intervence s ohledem na čas, kvalitu a trvání pomoci. OČKOVÁNÍ Využití očkování je jedním z cenově nejefektivnějších zásahů ve veřejném zdravotnictví. Je však odhadováno, že přibližně 2 miliony lidí zemřou každý rok na nemoci, kterým mohlo být zabráněno sérií vakcín doporučených všem dětem Světovou zdravotnickou organizací. V současnosti mezi ně patří tato očkování: DTP (záškrt, tetanus, černý kašel), proti hepatitidě B, proti Haemophilius influenzae typu B (Hib), proti tuberkulóze (BCG), proti spalničkám, obrně a rotavirům. V zemích, kde pokrytí očkováním je všeobecně nízké, se MAGNA snaží nabízet rutinní očkování všem dětem do 5 let jako součást základního zdravotního programu. Týmy se často podílejí na očkovacích programech velkého rozsahu. Personál se snaží zvýšit povědomí komunity o výhodách očkování a místa pro očkování jsou zřízena v místech, kde se komunita schází. Typická kampaň trvá mezi dvěma až třemi týdny a může ovlivnit stovky tisíc lidí. SIROTCI MAGNA nabízí psychosociální podporu osiřelým HIV pozitivním dětem, které byly opuštěny; mnohé z nich byly psychicky a fyzicky zneužívány. Cílem programu je nabízet stabilní prostředí dětem a správné podmínky pro jejich zotavení jako např. ubytování, přístup k zdravotní a psychosociální péči a také přístup ke vzdělávání. Zvláštní program je poskytován HIV/AIDS sirotkům v Kambodži. MALÁRIE Každý rok přes jeden milion lidí 80 % z nich v subsaharské Africe zemře na malárii. Malárie je přenášena nakaženými komáry. Symptomy zahrnují horečku, bolesti kloubů, bolesti hlavy, opakované zvracení, křeče a kóma. Vážná malárie, nejčastěji způsobená parazitem Plasmodium falciparum, způsobuje poškození orgánů a může vést ke smrti, pokud není léčena. Trvanlivé sítě na lůžka ošetřené insekticidy jsou důležitým prostředkem pro řešení malárie. V endemických oblastech jako Keňa distribuuje MAGNA sítě systematicky těhotným a dětem do 5 let věku, které jsou malárií vážně ohroženy. Personál lidem radí, jak tyto sítě používat. magna děti v tísni výroční zpráva

14 mise ve světě Česká republika Nikaragua 14 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

15 Slovensko Rakousko Myanmar/Barma Indie Kambodža Keňa Mise Magna Děti v tísni/magna Children at risk (MAGNA) ve světě kanceláře Magna Děti v tísni/magna Children at Risk magna děti v tísni výroční zpráva

16 Dárci Magna Děti v tísni je velmi vděčná svým podporovatelům a sympatizantům za jejich finanční pomoc, bez které by naše práce nebyla prostě možná. Jsme hrdí na spolupráci s Vámi a chceme poděkovat všem svým individuálním dárcům, firmám a nadacím a ostatním organizacím, které nás podporují. Vaše štědrost a velkorysost nám umožňují fungovat nezávisle na politických, ekonomických a náboženských zájmech, což považujeme za klíčové ve vztahu k našim pacientům a klientům. Pravidelné finanční příspěvky zajišťují dlouhodobou podporu již existujících projektů, umožňují nám také flexibilně poskytovat efektivní a adresnou pomoc v krizových situacích. Naši podporovatelé s námi denně přikládají ruku k dílu a pomáhají nám pomáhat. V roce 2008 nám Vaše dary pomohly rozšířit naše aktivity v terénu a zajistit lékařskou péči většímu počtu lidí v nouzi. Poskytovali jsme lékařskou a sociální pomoc na třech kontinentech světa. Magna Positive je fond humanitární pomoci. Jeho morální rozměr staví na důvěře k naší organizaci na základě výsledků naší práce a nabízí podporovatelům způsob, jak podpořit naši flexibilitu, rychlé a efektivní jednání v krizových situacích. Prostředky, které podporovatelé do tohoto fondu poskytují pravidelně a dlouhodobě, umožňují naše okamžité a flexibilní reakce v krizových situacích. podpoř dítě Podpoř dítě je program, který umožňuje dárcům pravidelnými měsíčními příspěvky změnit osud dětí a dát jim naději na kvalitnější život. Jako dárce zabezpečujete dítěti v Kambodži hezčí, zdravější a kvalitnější život. Všechny děti v programu jsou oběťmi epidemie HIV/AIDS, která zasáhla Kambodžu na začátku tohoto tisíciletí. Nevinné děti, které dostaly AIDS do vínku od svých rodičů již při narození, umíraly na ulici bez jakékoliv lékařské pomoci. MAGNA byla v roce 2003 jednou z prvních organizací, které se aktivně začaly věnovat léčbě a péči o tyto děti. Mnohé z těchto dětí osiřely nebo ztratily jednoho z rodičů. Nefunkční zdravotní systém v Kambodži a extrémní chudoba rodin, odkud děti pocházejí, jim neumožňuje přístup k zdravotní péči. 16 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

17 magna děti v tísni výroční zpráva

18 Finance Magna Děti v tísni se dobrovolně zavázala, že minimálně 80 % všech svých výdajů využije na humanitární a rozvojové projekty. Maximálně 20 % tak smí být použito na péči o dárce včetně získávání dalších prostředků a administrativu organizace. V roce 2008 představovaly administrativní náklady na mezinárodní úrovni 3 % z celkových výdajů organizace, náklady na dárcovské aktivity 7 %, na vlastní projekty/mise organizace tak šlo 90 % celkových nákladů. Magna Děti v tísni v C R v roce 2008 rozbíhala své aktivity a větší část aktivit byla realizována na dobrovolnické úrovni a bezplatně, proto i náklady, které Magna Děti v tísni v roce 2008 vynaložila na provoz kanceláře, komunikaci s veřejností a podporu projektů, byly jenom Kč. Finanční dary a jejich využití na misích Získané finanční prostředky určené pro financování humanitárních a rozvojových projektů jsou využívány ve spolupráci s operačním centrem MAGNA v Bratislavě, jehož prostřednictvím Magna Děti v tísni realizuje projekty ve světě. 18 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

19 magna děti v tísni výroční zpráva

20 20 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

21 magna děti v tísni výroční zpráva

22 Vaše pomoc je nutná Spolu s námi můžete jednorázovým, ale i pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhat zachraňovat dětské životy, bojovat proti chorobám, hladu a podvýživě ve světě. Zároveň budete mít přehled jak, komu a kde vaše peníze pomáhají každý den. Pracovníci MAGNA působí přímo v terénu. Každý den poskytují lékařskou pomoc a výživu dětem a jejich rodinám na 3 kontinentech světa. Země, ve kterých pracujeme, se často vzpamatovávají z válečných konfliktů, nedemokratických režimů nebo přírodních katastrof, jež zapříčiňují chudobu s trvalými následky. Tyto problémy a jejich řešení vyžadují dlouhodobou pomoc. Pomáháme při humanitárních katastrofách a poskytujeme zdravotní péči jejich obětem. Provozujeme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc dětem, kterým jejich vlastní společnost, nefunkční vláda ani rodina nedokážou zajistit odpovídající lékařskou péči. Naše stálá přítomnost v terénu nám pomáhá flexibilně a efektivně pomáhat dětem a jejich rodinám v nouzi. Magna Positive je fond humanitární pomoci. Jeho morální rozměr staví na důvěře k naší organizaci na základě výsledků naší práce a nabízí podporovatelům způsob, jak podpořit naši flexibilitu, rychlé a efektivní jednání v krizových situacích. Prostředky, které podporovatelé do tohoto fondu poskytují pravidelně a dlouhodobě, umožňují naše okamžité a flexibilní reakce v krizových situacích. podpořte dítě v kambodži Pomozte pravidelnými měsíčními příspěvky změnit osud dětí v Kambodži a dejte jim naději na kvalitnější život. Zapojením se do programu budete podporovat jedno dítě, budete vědět jeho jméno, mít jeho fotografii, vědět, jaké má záliby nebo jak se mu daří ve škole. V případě potřeby nám napište na Rádi vám vysvětlíme, jak můžete pomoci. 22 magna děti v tísni výroční zpráva 2008

23 magna děti v tísni výroční zpráva

24 Pokud chcete pomoci Magna Děti v tísni Haštalská 790/ Praha 1 C eská republika design Pavel Kordoš, photo Martin Bandžák

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3 výroční zpráva 2012 2 magna deti v núdzi výročná správa 2012 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 O organizaci 7 Charakteristika naší činnosti 8 Mise MAGNA ve světě 10 Projekty podpořené Magna Děti v tísni

Více

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán Výroční zpráva 2010 Richard Walker, Súdán Vladimír Vyhnal, Keňa Vladimír Vyhnal Marek Čech, Keňa Petra Růžičková, Haiti Oliver Šafránek, Arménie Karel Maršálek, Haiti Tomáš Šebek, Haiti Jana Škaroupková,

Více

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC ŘI BEZ ANIC LÉKAŘI BEZ HRANIC Výroční zpráva 2012 4 2 1 1) Lucie Brázdová, Jižní Súdán 2) Patricie Čížová, Uganda 3) Pavel Dacko, Čad 4) Miro Durila, Afghánistán 5) Marianna Durilová, Jižní Súdán 6) Marek

Více

BEZ HRANIC UKRAJINA. Mnozí přežívají jen díky solidaritě ostatních. zpravodaj Lékařů bez hranic jaro 2015. Manu Brabo

BEZ HRANIC UKRAJINA. Mnozí přežívají jen díky solidaritě ostatních. zpravodaj Lékařů bez hranic jaro 2015. Manu Brabo ROZHOVOR 25 zpravodaj Lékařů bez hranic jaro 2015 UKRAJINA Mnozí přežívají jen díky solidaritě ostatních Manu Brabo 2 Editorial Milé příznivkyně, milí příznivci, dlouhou dobu v naší komunikaci rezonovalo

Více

VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika

VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA 2013 UNICEF Česká republika 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Slovo úvodem 3 Co se nám povedlo v roce 2013 4 Krizové situace v roce 2013 7 Krize v Sýrii 8 Tajfun na Filipínách

Více

ZPRAVODAJ. TÉMA ČÍSLA: Krize v Jižním Súdánu. Zpravodaj Lékařů bez hranic LÉTO 2012 č.14. Strana 3. Strana 6. Strana 8. Strana 2.

ZPRAVODAJ. TÉMA ČÍSLA: Krize v Jižním Súdánu. Zpravodaj Lékařů bez hranic LÉTO 2012 č.14. Strana 3. Strana 6. Strana 8. Strana 2. ZPRAVODAJ TÉMA ČÍSLA: Krize v Jižním Súdánu Strana 2 Strana 3 Strana 6 Strana 8 Strana 10 EDITORIAL Lékařka Radka Onderková o aktuální situaci v Jižním Súdánu ROZHOVOR Koordinátor Ondřej Horváth o misi

Více

Lékařů bez hranic Září 2010

Lékařů bez hranic Září 2010 NEDOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE Nemocnice Boost, Afghánistán, březen 2009 Mads Nissen/Berlingske Afghánistán: Kde činy mluví hlasitěji než slova U nás ve vesnici nejsou žádné léky ani zdravotní péče, říká Nadeem*,

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2012 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Mapa působení 1992 2013 6 2012 stručně 10 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 12 Sýrie 14 Afghánistán 16 Pákistán 17 Alliance2015 18 Etiopie 20 Kongo 21 Angola 22 Namibie, Jižní

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

bez hranic Ebola Náročný boj s epidemií v západní Africe zpravodaj Lékařů bez hranic léto 2014 Sylvain Cherkaoui/Cosmos

bez hranic Ebola Náročný boj s epidemií v západní Africe zpravodaj Lékařů bez hranic léto 2014 Sylvain Cherkaoui/Cosmos bez hranic ROZHOVOR 22 BEZ HRANIC zpravodaj Lékařů bez hranic léto 2014 Ebola Náročný boj s epidemií v západní Africe Sylvain Cherkaoui/Cosmos 2 BEZ HRANIC BEZ HRANIC Ebola 3 Editorial Náročný boj s ebolou

Více

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. 2014 ČLOVĚK V TÍSNI Člověk v tísni, o. p. s. 2015 redakce: Jiří Krejčík, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Petr Štefan, Tomáš Urban a další autoři fotografií: archiv ČvT, Hugo Agostinho, Ola Batta,

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY PROJEKTY ČESKÝCH HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ NA UKRAJINĚ PROJECTS OF CZECH HUMANITARIAN ORGANIZATIONS IN UKRAINE (bakalářská diplomová

Více

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC UČEBNÍ MODUL EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC Mgr. Josef Pazderka MSc OBSAH 1. ÚVOD str. 4 2. UVEDENÍ DO PROBLEMTIKY str. 5 2.1. Zdroje humanitární pomoci.. str. 5 2.2. Humanitární ochrana str. 5 2.3.

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2010 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Slovo ředitele 5 Mapa působení 1992 2011 7 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 10 Pákistán 11 Afghánistán 12 Haiti 13 Srí Lanka 14 Barma 15 Kambodža 16 Etiopie 17 Angola 18

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o. p. s. Adresa: Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 200 400 Fax: +420 226 200 401 E-mail: mail@clovekvtisni.cz www.clovekvtisni.cz

Více

ROZVOJOVKA 2. Zdravější svět. 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 7-8

ROZVOJOVKA 2. Zdravější svět. 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 7-8 Rozhovor: Ebola změnila životy milionům lidí 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 3-6 diskuse Proč chudí nemají léky? 7-8 2 0 1 5 ROZVOJOVKA 2 Zdravější svět Sierra Leone Uganda Kambodža Jižní Súdán

Více

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně zdraví a nemoc MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI MALÁRIE Skolí čtvrt miliardy lidí Nemoc má velký ekonomický dopad, brzdí rozvoj chudých zemí Strana 2 ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií: Archiv ČvT, Chiev Song, Iva Zímová, Jan Horák,

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. výroční zpráva 2013 Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií:

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Eva DOSTÁLOVÁ ANALÝZA STAVU MALÁRIE V AFRICE

Eva DOSTÁLOVÁ ANALÝZA STAVU MALÁRIE V AFRICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Eva DOSTÁLOVÁ Obor: Mezinárodní rozvojová studia ANALÝZA STAVU MALÁRIE V AFRICE Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. MUDr. Vladimír

Více

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO Světová zdravotnická organizace je jednou ze specializovaných agentur Spojených národů, jejímž primárním úkolem jsou mezinárodní

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

1000 dní rozhoduje. GENY Jaký mají vliv Důsledky hladu dopadají na další generace Str. C3

1000 dní rozhoduje. GENY Jaký mají vliv Důsledky hladu dopadají na další generace Str. C3 1000 dní rozhoduje MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTIČLOVĚK V TÍSNI KE SVĚTOVÉMUDNI VÝŽIVY KOJENÍ Ženy darují své mléko Úspěšný program snížilv Brazílii kojeneckou úmrtnost Str. C2 GENY Jaký mají vliv Důsledky

Více

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC V. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC ➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní katastrofou

Více