Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3"

Transkript

1 výroční zpráva 2012

2 2 magna deti v núdzi výročná správa 2012

3 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 O organizaci 7 Charakteristika naší činnosti 8 Mise MAGNA ve světě 10 Projekty podpořené Magna Děti v tísni z ČR 13 Kambodža 14 Demokratická republika Kongo 20 Keňa (somálská hranice) 24 Jižní Súdán 28 Zaměstnanci a dobrovolníci 33 Informační kampaně a aktivity 34 Dárci 36 Vaše pomoc je potřebná 38 Finance 40 Jak můžete pomoci 48 magna děti v tísni výroční zpráva

4 Drazí přátelé, mnohé katastrofy a tragické události se drží na špici světových zpráv jen krátce. Přírodní katastrofy, válečné konflikty či hladomor zasahují na velmi dlouhá období tisíce lidí. Pro naše terénní pracovníky je toto každodenní realita. Stovky lidí z organizace Magna Děti v tísni se denně snaží změnit tuto realitu intenzivní prací, obětavostí a zapálením pro věc. Každý rok nám přináší nové situace, výzvy a překážky. Naší největší motivací a hnací silou jsou malá vítězství a úspěchy, kterých na této cestě dosahujeme. Na konci roku 2011 MAGNA otevřela svou misi v Jižním Súdánu. Je to nejmladší země světa, která vznikla po 45 letech války a kterou charakterizuje slabý a nedostatečně financovaný zdravotnický systém a znepokojující epidemiologická situace. Přesto, že ministerstvo zdravotnictví začíná přebírat péči o zdravotnická zařízení, nemá ještě kapacity pro zajištění adekvátního a rovnocenného poskytování služeb zdravotní péče. Naše aktivity v Jižním Súdánu provádíme v regionu Terekeka ve státě Střední Equatorie. Práce v zemi, kde není elektřina, silnice, nemocnice, která je málo bezpečná, představuje velkou výzvu. Terekeka je jedním z regionů v Jižním Súdánu, který obývají pastevecké kmeny a velké množství vysídlených lidí, kteří se po letech žití na severu vrátili do této oblasti. Rodiny často upřednostňují návštěvu tradičního léčitele a oficiální, veřejný systém je v mnoha případech poslední možností z důvodu omezeného přístupu a nízké kvality zdravotní péče. V roce 2012 jsme i díky finančním prostředkům z ČR zlepšili přístup ke kvalitní primární 4 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

5 zdravotní péči prostřednictvím projektů ve zdravotnických zařízeních a komunitními projekty. Kromě jiných aktivit jsme za několik měsíců poskytli péči více než pacientům s malárií a provedli jsme téměř lékařských konzultací. V Demokratické republice Kongo, v zemi s druhou nejvyšší mírou akutní podvýživy na světě, jsme zvýšili rozsah našich intervencí v nutriční oblasti a každý měsíc jsme evidovali téměř 400 nových pacientů. V roce 2012 jsme také zdvojnásobili pomoc obětem sexuálního násilí v Kongu, se šokujícím počtem dětí mezi oběťmi, které tvoří až 92% našich pacientů (viz fotografie). V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci projektů reagujících na kritickou situaci způsobenou suchem na keňsko-somálské hranici. Navzdory částečnému zlepšení podmínek v některých částech tohoto regionu, musí rodiny žijící v této oblasti i pracovníci, kteří se jim snaží pomoci, nadále zápasit s problémy. Extrémní sucho v Africkém rohu zabilo desítky tisíců dětí a miliony rodin přivedlo na pokraj vyhladovění. Na vrcholu krize asi 35 procent všech dětí čelilo podvýživě na hranici stanovené pro nouzovou situaci. MAG- NA v roce 2012 zaevidovala a poskytla péči více než dětem v tomto regionu. Mise v Kambodži, v níž působíme již deset let, je nejdéle trvající mise organizace MAGNA. V roce 2012 jsme zde s podporou finančních prostředků z ČR úspěšně rozšířili náš nutriční program do tří provincií. S humanitárními a rozvojovými aktivitami v Jižním Súdánu, Demokratické republice Kongo a Kambodži budeme pokračovat i v roce 2013 s cílem snížit dětskou úmrtnost způsobenou podvýživou, HIV/AIDS, zdravotním stavem matky a infekčními chorobami. Jste součástí skupiny lidí, která podporuje aktivity organizace Magna Děti v tísni a díky vám jsou naši pracovníci schopni pomáhat zachraňovat pacienty a přinášet jim naději v těžkých podmínkách na celém světě. Jménem našich pracovníků v terénu a také těch v české kanceláři a zejména jménem našich pacientů, vám děkujeme za vaši podporu v této humanitární práci. Martin Bandžák Predseda Správnej rady magna děti v tísni výroční zpráva

6 6 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

7 O organizaci Organizace byla založena v roce 2001 na Slovensku a jejím posláním je zabezpečovat lékařskou a sociální pomoc dětem a jejich rodinám v krizových oblastech světa, realizovat humanitární a dlouhodobé projekty ve světě zaměřené na pomoc lidem v nouzi způsobené ať už chudobou, chorobami, válkou anebo ekologickou devastací a to bez ohledu na etnickou, náboženskou, či rasovou příslušnost. hlavním posláním organizace magna je: zachraňovat a léčit děti a jejich rodiny v krizových oblastech světa bojovat proti hladu a podvýživě poskytovat humanitární pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi vysílat dobrovolníky a pracovníky do terénu informovat veřejnost o krizových situacích ve světě Konflikty a nestabilní politická situace mají zničující vliv na obyčejné lidi přímé násilí, nucené vysídlení, epidemie, hladomor a psychická traumata jsou běžnými následky, často spojené se zhroucením místních zdravotnických služeb. MAGNA dnes zabezpečuje zdravotní a sociální pomoc lidem v nouzi na třech kontinentech. Každoročně při reagování na humanitární katastrofy a poskytování primární zdravotní péče otvíráme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem, kterým jejich vlastní společnost nedokáže zabezpečit adekvátní zdravotní péči. Projekty jsou zaměřeny na ošetření a péči lidem postiženým chorobami jako HIV/AIDS, akutní podvýživa, malárie a jiné. zdravotní a materiální pomoc Naše týmy zabezpečují lékařskou pomoc (konzultace s lékařem, nemocniční péči, nutriční péči, očkování, chirurgické zákroky, porodnictví a péči o novorozence, terapeutickou péči) a materiální pomoc (léky, stravu, přístřešky a pod). Pokud je to potřeba, rekonstruujeme anebo stavíme zdravotnická zařízení. MAGNA DĚTI V TÍSNI V ČR V České republice působí MAGNA DĚTI V TÍSNI od roku 2006, kdy tu vznikla jako obecně prospěšná společnost, která se kromě informování veřejnosti o krizových situacích ve světě a náboru pracovníků do terénu, věnuje také získávání finančních darů od české veřejnosti pro zajištění a rozšíření projektů organizace. MAGNA DĚTI V TÍSNI v ČR kromě aktuálních humanitárních katastrof, dlouhodobě podporuje projekty v Kambodži, Jižním Súdánu a Konžské demokratické republice. magna děti v tísni výroční zpráva

8 Charakteristika naší činnosti primární zdravotní péče Strategickým záměrem projektů organizace MAGNA je podpořit místní zdravotní systémy prostřednictvím rozvoje a posílení technických a provozních kapacit nutných pro poskytnutí včasných zdravotních intervencí na záchranu života novorozenců, dětí a dospělých ve venkovských oblastech a zajistit, aby tyto intervence přetrvávaly i nadále. Aktivity vycházející z tohoto programu se zaměřují na: 1 Zlepšení kvality života matek, novorozenců a dětí poskytnutím lékařské péče 2 Očkování 3 Poskytování stopových prvků a výživy v rámci nutričních intervencí 4 Prenatální a postnatální péči 5 Poradenství týkající se hygieny a hygienických návyků 6 Plánování rodičovství 7 Psychosociální podporu 8 Zlepšení zdravotní infrastruktury vybudováním suchých toalet a studní 9 Léčení malárie a jiných nemocí způsobených přenašeči parazitů 10 Modernizaci/obnovu a vybavení zdravotnických zařízení. výživa MAGNA nutriční programy pomáhají a zabraňují akutní podvýživě v nejzranitelnějších skupinách zahrnujících malé děti a těhotné i kojící ženy. Hlavní součástí těchto programů tvoří zhodnocení nutričních potřeb komunity, léčba a předcházení podvýživě a školení místních a vnitrostátních národních pracovníků, kteří mají na starosti výživu a veřejné zdraví. zdraví matky S cílem snížit počet žen umírajících při porodu MAGNA zlepšuje péči o matky zavedením modelů odborné pomoci ve zdravotnických zařízeních, poskytnutím školení tradičním porodním bábám, podporou porodních asistentek v komunitě a zpřístupněním zdravotní péče ženám před a během těhotenství a po porodu. MAG- NA pomáhá dětem dožít se jejich pátých narozenin díky kvalitnějšímu lékařskému ošetření, kvalitnější zdravotní infrastruktuře, provádění očkovacích programů, podpoře kojení a zřízení nutričních klinik pro lidi trpící podvýživou. hiv/aids MAGNA HIV/AIDS programy zahrnují ARV léčbu, vzdělávání a informační kampaně, poskytování kondomů, testování a diagnostiku, poradenství a prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě (PMTCT). sexuální násilí MAGNA poskytuje zdravotní péči, léčbu k prevenci rozvinutí sexuálně přenosných nemocí a psychologickou, sociální a právní podporu pacientům, obětem sexuálního násilí. V prostředích, kde je výskyt sexuálního násilí vyšší, například v zónách konfliktů nebo uprchlických či vysídleneckých táborech se týmy terénních pracovníků starají o lidi, kteří sexuální násilí zažili. Personál pracuje v komunitě na zvýšení 8 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

9 povědomí o problému sexuálního násilí, informuje je o péči poskytované organizací MAGNA a šíří sociální a psychosociální podporu. přírodní katastrofy MAGNA na tuto situaci reaguje množstvím aktivit: poskytováním lékařské péče, například chirurgickými zákroky, psychologickými a nutričními programy. Tyto jsou poskytovány ve stávajících nemocnicích nebo zřizováním dočasných budov podle potřeby. Mohou být poskytovány další předměty jako deky, stany či olej na vaření. magna děti v tísni výroční zpráva

10 Misie MAGNA ve světě MAGNA měla v roce 2012 více než 400 pracovníků v terénu, kteří poskytovali zdravotní péči a sociální pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi prostřednictvím 15 projektů a ve více než 70 zdravotnických zařízeních v rámci celého světa. Nikaragua 10 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

11 Kambodža DR Kongo Južný Sudán Keňa země, kde působila MAGNA DĚTI V TÍSNI země, kde MAGNA DĚTI V TÍSNI financovala projekty z ČR magna děti v tísni výroční zpráva

12 příjmy magna děti v tísni na celosvětové úrovni V roce 2012 došlo v porovnání s rokem 2011 ke zvýšení příjmů organizace MAGNA. Celkové zdroje příjmů ve výši pro rok 2012 byly v roce 2011 navýšeny o Vyšší příjem v roce 2012 byl způsoben především zvýšením příspěvků ze soukromého sektoru. Více než individuálních dárců se podílelo 55 % na celkovém příjmu organizace v roce výdaje magna děti v tísni na celosvětové úrovni Na začátku svého vzniku se Magna Děti v tísni dobrovolně zavázala, že použije minimálně 80 % získaných prostředků na realizaci projektů a pouze 20 % použije na získávání dárců a zabezpečení chodu organizace. Celkové náklady v roce 2012 byly , což představuje nárůst o oproti roku Tyto náklady mohou být rozděleny do dvou hlavních kategorií: sociální mise a jiné náklady. V níže uvedené tabulce jsou zmíněné kategorie ještě rozčleněny dále Příspěvky od nadací, korporací a fyzických osob Příspěvky od vládních institúcí Granty v rámci skupiny MAGNA Ostatní příspěvky Sociální mise Fundraising Management Lokální zaměstnanci Mezinárodní pracovníci Operativní náklady Léky, výživa a zdravotnický materiál Logistika a sanitace Transport a přepravu materiálu Konzultační služby a podpora Ostatní magna děti v tísni výroční zpráva 2012

13 naše práce v číslech za rok ambulantních lékařských prohlídek 540 hospitalizovaných pacientů provedených porodů pacientů registrovaných v MAGNA HIV/AIDS programech 47 sirotků s HIV/AIDS poskytnuta komplexní péče 386 obětí ošetřených v MAGNA programu proti sexuálnímu násilí lidí testovaných na přítomnost HIV viru pacientů registrovaných v MAGNA nutričních programech domácích návštěv provedených sociálními pracovníky organizace MAGNA vyléčených pacientů s malárií psychologických konzultací poskytnutých pacientům s HIV/AIDS dětí vyšetřených z nutričního hlediska očkovaných pacientů PROJEKTY PODPOŘENÉ MAGNA DĚTI V TÍSNI Z ČR Velkorysé příspěvky od individuálních dárců, korporací, nadací a oficiálních národních rozvojových programů umožnily organizaci Magna Děti tísni uskutečnit a realizovat projekty popsané v této sekci. Stručné informace o našich aktivitách v jednotlivých zemích můžete nalézt na následující stránce. Pokud máte zájem o komplexnější informace, navštivte naši webovou stránku Afrika Amerika Ázie Kambodža Democratická republika Kongo Haiti Keňa Nikaragua Jižní Súdán Vietnam magna děti v tísni výroční zpráva

14 Kambodža oblasti intervence: Infekční onemocnění, HIV/AIDS, podvýživa, péče o matku a dítě zeměpisné oblasti intervence: Phnom Penh, provincie Kandal, provincie Takeo, provincie Kampong Speu Kambodža je rozvojová země, která se dostává z dekád občanských konfliktů a ekonomické stagnace a přibližuje se k tomu, aby se stala dynamickou ekonomikou ve Sdružení národů jihovýchodní Asie. Od poloviny devadesátých let 20. století dosáhla Kambodža pozoruhodný ekonomický nárůst a výrazný pokrok ve snížení chudoby. V žebříčku UNDP pro Index lidského rozvoje byla v roce 2011 zařazena na 139. místo z celkového počtu 187 zemí. HDP na jednoho obyvatele dosáhlo 946 USD. Míra chudoby klesla z 35 % v roce 2004 na 19,3 % v roce V roce 2010 měla Kambodža 14,1 milionů obyvatel. Hustota obyvatelstva byla 75 obyvatel na kilometr čtvereční. Poměr mužů k ženám, který byl narušen 30letou válkou v minulém století, se postupně normalizuje. Průměrná velikost domácnosti je 4,7 osob, přičemž 80 % obyvatel žije ve venkovských oblastech. Kambodža však čelí mnoha problémům, které je třeba řešit. Jedním z nich je rostoucí nerovnost - rozdíly v příjmech, regionální rozdíly mezi městským obyvatelstvem a chudým obyvatelstvem na venkově či genderové rozdíly. Ženy nadále čelí znevýhodněným podmínkám při získávání středního a vyššího vzdělání, adekvátně placených pracovních příležitostí 14 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

15 a rozhodovacích funkcí ve vládních institucích. Vážným problémem zůstává násilí založené na pohlaví. Kambodža vstoupila do období demografického rozmachu. Mládež, definována jako věková skupina mezi 15 a 30 lety, tvoří 33 % obyvatelstva. Navzdory zlepšení sociálně-ekonomického rozvoje je Kambodža nadále jednou z nejchudších zemí v Asii. Navzdory pokroku, dosaženém při reakci na AIDS, je třeba řešit vznikající a někdy komplikované problémy druhé generace, aby byla zajištěna kvalita, rozsah a rovnocenný přístup k péči a zvýšil poptávku po službách, které budou přístupné dětem i dospělým. Současně má Kambodža jeden z nejvyšších indexů chudoby v rozvojovém světě. Obrovské rozdíly ve zdravotní péči, zejména ve venkovských oblastech, s alarmujícím výskytem infekčních a chronických onemocnění vedou Kambodžu k tomu, že v budoucnu bude muset čelit závažným zdravotním problémům. Stále zde žije lidí s virem HIV a stále se zde rodí HIV pozitivní děti z důvodu přenosu viru z matky na dítě. Virus HIV se zjistil a potvrdil u více než dětí. Antiretrovirální léčba byla podána jednotlivcům nakaženým virem HIV. Přestože se Kambodža nachází v epidemiologicky přechodném období, infekční nemoci jsou nadále hlavní příčinou úmrtnosti a nemocnosti. V současnosti jsou hlavní příčinou úmrtnosti a nemocnosti akutní respirační infekce, které spolu s gastroenteritickými infekcemi výrazně přispívají k vysoké míře nemocnosti, a tuto situaci ještě zhoršují epidemie horečky dengue. Kromě toho je země stále klasifikována jako jedna z 22 zemí na světě s vysokou mírou výskytu tuberkulózy. Je třeba poznamenat, že míra výskytu HIV se podstatně snížila a antiretrovirální léčbu dostává velké množství lidí s HIV/AIDS. magna děti v tísni výroční zpráva

16 Respirační infekce zůstávají hlavní příčinou úmrtí u dětí mladších pěti let (30 %), za nimi následuje průjem (27 %), hemoragická horečka dengue (11 %, těžká akutní podvýživa a spalničky. Míra úmrtí v novorozeneckém věku v současnosti představuje 54 % z celkového množství úmrtí do věku pěti let. Čtvrtina dětí, které umírají v novorozeneckém věku, vykazuje anamnézu nedostatečné pokračující výživy s projevy sepse, zatímco 7 % má příznaky poukazující na neonatální tetanus. Jsou to také oblasti, kde průměrně 40 % obyvatelstva žije pod hranicí chudoby. Zdravotnická centra, která zde fungují, mají velmi nízkou kvalitu a jsou nedostatečně vybavená a je třeba, aby kapacita, úroveň vzdělání a odbornost zdravotnických pracovníků vyhovovala potřebám přímo ve vzdálených oblastech a provinciích. Referenční systém je proto velmi znevýhodněn a v některých vzdálených oblastech je zcela paralyzován. MAGNA se zaměřuje na léčbu a zdravotní péči o děti s HIV/AIDS od roku Zajišťujeme dostupnost ARV léčby, zdravotní péči, poradenství, prevenci, péči o sirotky, vzdělávání a pravidelné návštěvy v domácnostech našich pacientů žijících s virem HIV. V roce 2012 MAGNA ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v Kambodži a Národním úřadem pro boj s HIV/AIDS, dermatologii a sexuálně přenosné nemoci provozovala kliniku v oblastní nemocnici Chey Chumneas v Takhmau (provincie Kandal) pro 580 dětí s HIV/AIDS (295 HIV pozitivních dětí a 285 dětí vystavených nákaze virem HIV). Spolu jsme provedli lékařských konzultací a zorganizovali 240 podpůrných skupin pro HIV pozitivních dětí a 36 specializovaných podpůrných skupin pro 426 dospívajících. Hlav- 16 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

17 ním cílem těchto skupin bylo vytvoření místa, kde si děti mohou otevřeně popovídat o svých problémech vyplývajících z jejich zdravotního stavu a podělit se o pocity s jinými lidmi nacházejícími se ve stejné situaci. Poradci organizace MAGNA poskytly individuálních poradenských sezení pro děti, z nichž se zaměřilo na dodržování léčby u HIV pozitivních dětí a 637 se zaměřilo na děti vystavené nákaze virem HIV a na jejich blízké. V rámci komplexní lékařské péče o HIV pozitivní pacienty MAGNA realizovala krevních testů (včetně kompletního krevního obrazu, testů rezistence, CD4 testů a testů na zjištění virové nálože). Kromě lékařské péče klinika poskytovala vzdělávání, úhradu nákladů na dopravu pacienta na vyšetření, domácí návštěvy pacientů, denně sledovanou léčbu vybraných pacientů, specializované psychosociální poradenství a nutriční podporu. Prostřednictvím programu na prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě (PMTCT) se MAGNA soustředila na minimalizaci rizika přenosu viru HIV z matky na dítě. Program poskytuje ženám prenatální, natální a postnatální péči včetně preventivní antiretrovirální léčby. MAGNA poskytla pomoc v prenatálních klinikách (Národní centrum pro zdraví matky a dítěte, nemocnice Chey Chumneas), kde realizovala celkem individuálních poradenských sezení týkajících se programu PMTCT. V roce 2012 se předporodní vyšetření provedlo u těhotných žen a MAGNA asistovala při porodech. V roce 2012 se narodilo celkem 103 dětí vystavených nákaze virem HIV a do programu se během roku zapojilo 285 dětí vystavených nákaze virem HIV. Komplexní program PMTCT zahrnuje vzdělávání a poradenství o HIV/AIDS a dobrovolné testování na pří- magna děti v tísni výroční zpráva

18 tomnost viru HIV. V roce 2012 bylo na přítomnost viru HIV testovaných těhotných žen. Všechny ženy s neznámým statusem HIV v době porodu byly testovány na HIV po předchozím poradenském sezení, na kterém se jim vysvětlila důležitost provedení tohoto testu i v tomto stádiu. Test podstoupilo celkem žen. Program PMTCT zaregistroval 112 nových případů těhotných žen pozitivních na HIV a celkový počet aktivních pacientů, kteří se zapojili do programu, byl 285. Tento program je největší v Kambodži. Od počátku svého vzniku v roce 2006 až do konce roku 2012 se do programu zapojilo HIV pozitivních žen, narodilo se 812 dětí vystavených nákaze virem HIV s celkovou úspěšností léčby 98%. Podvýživa v Kambodži je rozšířená zejména na venkově a zasahuje převážně děti mladší 5 let. Extrémně rozšířená je i mezi těhotnými a kojícími ženami. Údaje o podvýživě patří mezi nejvyšší v asijsko-pacifickém regionu. V Kambodži patří podvýživa mezi nejvážnější zdravotní problémy. Míra podvýživy v Kambodži zůstává neustále vysoká; téměř 40 procent dětí trpí chronickou podvýživou a nedostatkem stopových prvků, zejména železa, vitaminu A a jódu je vysoký zejména u dětí mladších 5 let a těhotných a kojících žen. Vážnou podvýživou v poměru hmotnosti k věku trpělo v roce 2011 v Kambodži 29 % dětí mladších pěti let. Míra výskytu dětské podvýživy je podíl dětí mladších 5 let, jejichž hmotnost v poměru k věku je vyšší než dvě standardní odchylky pod průměrnou hodnotou pro mezinárodní referenční populaci ve věku 0 59 měsíců. Mateřská úmrtnost je 206 případů na porodů. Zvyšování cen potravin a ekonomický úpadek měly za následek zhoršení situace a zvyšování výskytu podvýživy. MAGNA v roce 2012 pokračovala v realizaci komplexního nutričního programu a integrovaného řízení akutní podvýživy. Program zahrnuje integrovaný přístup spojující zdravotní systémy a komunity s cílem sledovat a věnovat se pacientům, rozšířit služby do zdravotních zón v nouzi, včas identifikovat a léčit podvýživu se zapojením stávajících zdravotních systémů na podporu udržitelnosti. Intervence je třeba zintenzivnit, aby se podchytil co největší počet dětí v raném stádiu podvýživy. Naším cílem je léčba a prevence těžké a středně těžké akutní podvýživy, jakož i pomoc a podpora zdravého vývoje dětí. MAGNA úspěšně vykonávala činnosti, jako je léčba těžké a středně těžké podvýživy (SAM a MAM), domácí péče, hospitalizace pacientů s těžkou akutní podvýživou se zdravotními komplikacemi, nutriční poradenství, vzdělávání matek, pečovatelů a sociálních pracovníků. MAGNA zavedla program v 3 provinciích Kandal, Takeo a Kampong Speu v celkem 18 zdravotnických zařízeních. MAGNA v roce 2012 provedla hromadné vyšetření kontrolu akutní podvýživy u dětí mladších 5 let a dětí bylo během roku pravidelně sledováno a vyšetřeno v podporovaných zdravotnických zařízeních. MAGNA vykonala nutričních prohlídek a distribuovala balíků BP100 speciální terapeutické stravy. V roce 2012 bylo zaregistrováno 978 nových pacientů s podvýživou a celkový počet aktivních pacientů, kteří se zúčastnili programu, byl Nutriční program MAGNA poskytl péči, terapeutickou léčbu a doplňkovou stravu, jakož i cílené individuální nutriční vzdělávání pro podvyživené děti. Podchycení podvýživy a včasná intervence u dětí v rané fázi vývoje je důležité, protože účinky podvýživy mohou přetrvávat i v dospělosti. Pro zajištění vysoké kvality péče se respektovaly kritéria SPHERE. 18 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

19 MAGNA také poskytla komplexní péči 47 HIV pozitivním sirotkům ve svém sirotčinci v Takhmau, který provozuje od roku Projekt pro lidi žijící s onemocněním HIV/AIDS byl podpořen z darů získaných v ČR. Rozšíření projektu integrovaného řízení akutní podvýživy do 3 provincií byl podpořen z prostředků České rozvojové pomoci. magna děti v tísni výroční zpráva

20 Demokratická republika Kongo (DRC) oblasti intervence: Sexuální násilí a násilí založené na pohlaví geografické oblasti intervence: Kinshasa Kongo se nachází na posledním místě v žebříčku pro Index lidského rozvoje (ILR) zčásti jako důsledek dysfunkčních a neexistujících sociálních služeb včetně systému zdravotní péče. Postavení v ILR poukazuje na problémy na vnitrostátní i regionální úrovni a zdůrazňuje obrovské mezery v životní úrovni a životních příležitostech. Demokratická republika Kongo (DRC) je pod průměrem i ve srovnání s jinými zeměmi v regionu. Trpí vysokou mírou úmrtnosti, která se projevuje v průměrné délce života u žen (56,8 roku, podle CIA, The World Fact book, DRC, 2011), úmrtnost novorozenců je 92 případů na 1000 narození (EDS, DRC, 2007) a úmrtnost dětí mladších pěti let je 199 případů na 1000 dětí (ILR, UNDP). Adolescentky, mladé dívky a ženy jsou v patriarchální společnosti DRC hlavními cíly různých typů násilí. Sexuální násilí a násilí založené na pohlaví (SGBV) představuje závažný problém v systému veřejného a reprodukčního zdraví. Problémy se prohlubují z důvodu neexistujícího nebo dysfunkčního sociálního a zdravotnického systému v zemi. Beztrestnost za zločiny sexuálního násilí v DRC je na vzestupu od roku S cílem zabránit sexuálnímu 20 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

21 násilí a přispět k jeho výraznému poklesu byly v trestním zákoníku DRC v roce 2006 provedeny úpravy a přijaty nové články. Zákon o ochraně dítěte z roku 2009 posiluje právní rámec pro ochranu mladistvých a vytváří podmínky pro provádění spravedlnosti mladistvých. Oběť sexuálního násilí je v DRC často diskriminována svým okolím. Mnohé ženy jsou odmítány a ponechány v izolaci a stává se, že jsou jim odebrány i jejich děti. Mnoho mladých dívek a adolescentek je zneužíváno příbuznými či sousedy. Všechny tyto skutečnosti přispívají k pocitu fyzické nejistoty u obětí SGBV a k strachu oznámit zločin rodině nebo justici. Podle statistik UNFPA a Ministerstva pro rodové záležitosti, rodinu a dítě narůstá počet obětí SGBV. Tento typ násilí páchají civilisté, kteří často uniknou trestu, a jejich obětem není poskytnuta adekvátní péče. V Kinshase chybí vhodné intervence. Toto město s přibližně 9 miliony obyvatel má mnoho problémů, které jsou často ignorovány. SGBV je jedním z nich. Až 90 % obětí SGBV jsou mladiství. Bez řádné a včasné péče jsou vystaveni nechtěným těhotenstvím, komplikacím spojených se sexuálně přenosnými nemocemi nebo jinými rizikům. Iniciativy, které reagují na sexuální násilí ve zdravotnickém sektoru, jsou omezeny v porovnání s ostatními odvětvími a nejsou dostatečně zhodnoceny. MAGNA, která poskytuje lékařskou péči ve Státní nemocnici Kintambo, nabízí své služby obětem sexuálního násilí. Počet obětí sexuálního násilí (SVS), kterým MAGNA v roce 2012 pomohla, se ve srovnání s předchozím rokem téměř zdvojnásobil. V roce 2011 jsme přijali a léčili 200 obětí sexuálního násilí a v roce 2012 se tento počet zvýšil na 386 obětí sexuálního násilí (786 od začátku fungování programu) včetně magna děti v tísni výroční zpráva

22 13 mužských obětí a provedli jsme lékařských prohlídek. V průměru jsme pomohli 32 lidem za měsíc v rámci lékařské a psychologické péče. Vývoj ukazuje, že tento počet bude v budoucnu narůstat. Většina z obětí jsou ženy a nejvíce postižena je věková skupina od 13 do 17 let. Šokující skutečností je zjištění, že většinu pacientů tvořily děti. Zaregistrovali jsme 358 dětských obětí sexuálního násilí, což představuje 92 % ze všech registrovaných pacientů. MAGNA poskytuje také speciální pomoc v případě zdravotních komplikací. Kvalita péče se zlepšila, ačkoli stále zůstává několik problémů, které je třeba řešit. Všechny oběti násilí založeného na pohlaví byly přijaty a léčeny v souladu s národními směrnicemi. Doporučuje se, aby se oběti poskytla zdravotní pomoc do 72 hodin po útoku, protože čas poskytnutí lékařské péče hraje důležitou roli. Čím dříve oběť vyhledá lékařskou pomoc, tím účinnější bude léčba. 95 (25 %) ze všech obětí vyhledalo nemocnici do 72 hodin po útoku. 81 (85 %) z nich byla poskytnuta profylaktická ARV léčba, aby se zabránilo přenosu viru HIV. Nejvyšší počet obětí nahlásila policie nebo státní zástupce. Většina násilníků jsou civilisté a 74 % z nich před útokem znalo svou oběť. Školení v komunitě, zaměřené na primární referenční místa jako je policie a úřad státního zástupce, absolvovalo celkem lidí. Projekt pro oběti sexuálního násilí byl podpořen i z darů získaných v ČR. 22 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

23 magna děti v tísni výroční zpráva

24 Keňa oblasti intervence: podvýživa geografické oblasti intervence: oblast Garissa v Severovýchodní provincii MAGNA v roce 2012 pokračovala s prováděním projektu, kterým reagovala na kritické sucho. Navzdory určitému zlepšení podmínek v některých částech tohoto regionu musí rodiny žijící v této oblasti i pracovníci, kteří se jim snaží pomoci, nadále zápasit s problémy. Extrémní sucho v Africkém rohu zabilo desítky tisíců dětí a miliony rodin přivedlo na pokraj vyhladovění. Na vrcholu krize asi 35 procent všech dětí čelilo podvýživě na hranici stanovené pro nouzovou situaci. Keňa spolu s dalšími zeměmi Afrického rohu byla po většinu roku 2011 vystavena vážné potravinové krizi proto, že klimatické katastrofy se staly opakujícím se fenoménem v kratších cyklech, a tak potlačila úsilí o snížení zranitelnosti vůči nim. Suchem způsobený výpadek úrody, špatné podmínky pro dobytek, zvyšující se ceny potravin a nepotravinářských výrobků a poškozené kapacity na vyrovnávání se s krizemi jsou některé z klíčových faktorů způsobujících potravinovou krizi, která s sebou přinesla nejistotu pro 3,75 milionu osob v Keni. Oblasti, které zažily nejhorší dopady sucha, jsou také vystaveny dlouhodobé chudobě a vracejícím se konfliktům, které nadále zhoršují situaci potravinové nejistoty. Odhaduje se, že dětí do věku do 5 let a těhotných a kojících žen trpí akutní podvýživou. Východní části oblasti Turkana udávají 37,4 % globální akutní podvýživy, což vy- 24 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

25 soce přesahuje práh krizové situace 15 %. Opakující se konflikty a nestabilita v Somálsku spolu se suchem v Africkém rohu způsobily masivní přeshraniční příliv osob osob měsíčně jen do uprchlického tábora Dadaab. Tato čísla se však drasticky snížila na přibližně 100 osob za den z důvodu zvýšeného rizika bezpečnosti na Keňské somálské hranici a pozastavení registrace nových žadatelů o azyl ze Somálska v říjnu V září 2011 celkový počet uprchlíků a žadatelů o azyl v zemi dosáhl čísla V důsledku neustálého nárůstu cen základních potravin, cen pohonných hmot a trvajícího sucha se v červenci 2011 potravinová nejistota pro chudé a velmi chudé domácnosti v severních a východních pastevních oblastech zhoršila na úroveň krize a ohrožení. Rozsah krize přiměl vládu v Keni a jiné vlády v regionu, jakož i mezinárodní komunitu, aby provedly analýzu rozsahu potravinové krize a poskytli nezbytnou pomoc nezbytnou na záchranu životů a vyřešili základní příčiny a dlouhodobé dopady s cílem posílit konstruktivní cestu k obnově. Zvyšující se riziko bezpečnosti na Keňské somálských hranicích a v uprchlickém táboře Dadaab a jeho okolí brání dodávce pomoci a přispívá ke zhoršení humanitární situace, neboť činnost se omezila pouze na aktivity týkající se záchrany života v kritických případech. Na cestování do míst blízko somálských hranic se pro pracovníky OSN, jakož i jiných humanitárních pracovníků vydávají cestovní omezení a oprávnění získávají pouze mise v kritických případech. Podle průzkumu nutriční a potravinové bezpečnosti v oblasti Garissa provedeného v květnu 2011 byla podvýživa v zemi na kritické úrovni (GAM = 16,2 % a SAM = 3,2 %) a pravděpodobně se nezlepší z důvodu převládajícího potravinové nejistoty spojené s vysokou magna děti v tísni výroční zpráva

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán Výroční zpráva 2010 Richard Walker, Súdán Vladimír Vyhnal, Keňa Vladimír Vyhnal Marek Čech, Keňa Petra Růžičková, Haiti Oliver Šafránek, Arménie Karel Maršálek, Haiti Tomáš Šebek, Haiti Jana Škaroupková,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2012 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Mapa působení 1992 2013 6 2012 stručně 10 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 12 Sýrie 14 Afghánistán 16 Pákistán 17 Alliance2015 18 Etiopie 20 Kongo 21 Angola 22 Namibie, Jižní

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o. p. s. Adresa: Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 200 400 Fax: +420 226 200 401 E-mail: mail@clovekvtisni.cz www.clovekvtisni.cz

Více

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.

ČLOVĚK V TÍSNI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. 2014 ČLOVĚK V TÍSNI Člověk v tísni, o. p. s. 2015 redakce: Jiří Krejčík, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Petr Štefan, Tomáš Urban a další autoři fotografií: archiv ČvT, Hugo Agostinho, Ola Batta,

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií: Archiv ČvT, Chiev Song, Iva Zímová, Jan Horák,

Více

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.

2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 2013 ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S. výroční zpráva 2013 Člověk v tísni, o.p.s. 2014 redakce: Petr Štefan, Martin Kovalčík, Adéla Pospíchalová, Tomáš Urban a další autoři fotografií:

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

kde všichni jsou? Reakce na humanitární krize v nejproblematičtějších oblastech

kde všichni jsou? Reakce na humanitární krize v nejproblematičtějších oblastech kde všichni jsou? Reakce na humanitární krize v nejproblematičtějších oblastech Shrnutí reakce humanitárního systému v Jižním Súdánu, na východě Demokratické republiky Kongo a v Jordánsku na uprchlické

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

ROZVOJOVKA 2. Zdravější svět. 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 7-8

ROZVOJOVKA 2. Zdravější svět. 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 7-8 Rozhovor: Ebola změnila životy milionům lidí 2 téma Jak skoncovat s nemocemi ve světě? 3-6 diskuse Proč chudí nemají léky? 7-8 2 0 1 5 ROZVOJOVKA 2 Zdravější svět Sierra Leone Uganda Kambodža Jižní Súdán

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2010 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Slovo ředitele 5 Mapa působení 1992 2011 7 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 10 Pákistán 11 Afghánistán 12 Haiti 13 Srí Lanka 14 Barma 15 Kambodža 16 Etiopie 17 Angola 18

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY PROJEKTY ČESKÝCH HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ NA UKRAJINĚ PROJECTS OF CZECH HUMANITARIAN ORGANIZATIONS IN UKRAINE (bakalářská diplomová

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII ČESKÁ REPUBLIKA PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAMBIJSKOU REPUBLIKOU VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII 2009-2011 ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 04. 06. 2009 1 Název projektu:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

úvodní slovo Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Přes nesnáze ke hvězdám Díky vám, dobrovolníci! arcibiskupa olomouckého

úvodní slovo Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Přes nesnáze ke hvězdám Díky vám, dobrovolníci! arcibiskupa olomouckého úvodní slovo arcibiskupa olomouckého Aby se lidé dokázali postavit na vlastní nohy Charita ČR jednak zastřešuje činnost Charit v jednotlivých diecézích, jednak sama pomáhá v zahraničí. Nejznámější je humanitární

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více