Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3"

Transkript

1 výroční zpráva 2012

2 2 magna deti v núdzi výročná správa 2012

3 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 O organizaci 7 Charakteristika naší činnosti 8 Mise MAGNA ve světě 10 Projekty podpořené Magna Děti v tísni z ČR 13 Kambodža 14 Demokratická republika Kongo 20 Keňa (somálská hranice) 24 Jižní Súdán 28 Zaměstnanci a dobrovolníci 33 Informační kampaně a aktivity 34 Dárci 36 Vaše pomoc je potřebná 38 Finance 40 Jak můžete pomoci 48 magna děti v tísni výroční zpráva

4 Drazí přátelé, mnohé katastrofy a tragické události se drží na špici světových zpráv jen krátce. Přírodní katastrofy, válečné konflikty či hladomor zasahují na velmi dlouhá období tisíce lidí. Pro naše terénní pracovníky je toto každodenní realita. Stovky lidí z organizace Magna Děti v tísni se denně snaží změnit tuto realitu intenzivní prací, obětavostí a zapálením pro věc. Každý rok nám přináší nové situace, výzvy a překážky. Naší největší motivací a hnací silou jsou malá vítězství a úspěchy, kterých na této cestě dosahujeme. Na konci roku 2011 MAGNA otevřela svou misi v Jižním Súdánu. Je to nejmladší země světa, která vznikla po 45 letech války a kterou charakterizuje slabý a nedostatečně financovaný zdravotnický systém a znepokojující epidemiologická situace. Přesto, že ministerstvo zdravotnictví začíná přebírat péči o zdravotnická zařízení, nemá ještě kapacity pro zajištění adekvátního a rovnocenného poskytování služeb zdravotní péče. Naše aktivity v Jižním Súdánu provádíme v regionu Terekeka ve státě Střední Equatorie. Práce v zemi, kde není elektřina, silnice, nemocnice, která je málo bezpečná, představuje velkou výzvu. Terekeka je jedním z regionů v Jižním Súdánu, který obývají pastevecké kmeny a velké množství vysídlených lidí, kteří se po letech žití na severu vrátili do této oblasti. Rodiny často upřednostňují návštěvu tradičního léčitele a oficiální, veřejný systém je v mnoha případech poslední možností z důvodu omezeného přístupu a nízké kvality zdravotní péče. V roce 2012 jsme i díky finančním prostředkům z ČR zlepšili přístup ke kvalitní primární 4 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

5 zdravotní péči prostřednictvím projektů ve zdravotnických zařízeních a komunitními projekty. Kromě jiných aktivit jsme za několik měsíců poskytli péči více než pacientům s malárií a provedli jsme téměř lékařských konzultací. V Demokratické republice Kongo, v zemi s druhou nejvyšší mírou akutní podvýživy na světě, jsme zvýšili rozsah našich intervencí v nutriční oblasti a každý měsíc jsme evidovali téměř 400 nových pacientů. V roce 2012 jsme také zdvojnásobili pomoc obětem sexuálního násilí v Kongu, se šokujícím počtem dětí mezi oběťmi, které tvoří až 92% našich pacientů (viz fotografie). V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci projektů reagujících na kritickou situaci způsobenou suchem na keňsko-somálské hranici. Navzdory částečnému zlepšení podmínek v některých částech tohoto regionu, musí rodiny žijící v této oblasti i pracovníci, kteří se jim snaží pomoci, nadále zápasit s problémy. Extrémní sucho v Africkém rohu zabilo desítky tisíců dětí a miliony rodin přivedlo na pokraj vyhladovění. Na vrcholu krize asi 35 procent všech dětí čelilo podvýživě na hranici stanovené pro nouzovou situaci. MAG- NA v roce 2012 zaevidovala a poskytla péči více než dětem v tomto regionu. Mise v Kambodži, v níž působíme již deset let, je nejdéle trvající mise organizace MAGNA. V roce 2012 jsme zde s podporou finančních prostředků z ČR úspěšně rozšířili náš nutriční program do tří provincií. S humanitárními a rozvojovými aktivitami v Jižním Súdánu, Demokratické republice Kongo a Kambodži budeme pokračovat i v roce 2013 s cílem snížit dětskou úmrtnost způsobenou podvýživou, HIV/AIDS, zdravotním stavem matky a infekčními chorobami. Jste součástí skupiny lidí, která podporuje aktivity organizace Magna Děti v tísni a díky vám jsou naši pracovníci schopni pomáhat zachraňovat pacienty a přinášet jim naději v těžkých podmínkách na celém světě. Jménem našich pracovníků v terénu a také těch v české kanceláři a zejména jménem našich pacientů, vám děkujeme za vaši podporu v této humanitární práci. Martin Bandžák Predseda Správnej rady magna děti v tísni výroční zpráva

6 6 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

7 O organizaci Organizace byla založena v roce 2001 na Slovensku a jejím posláním je zabezpečovat lékařskou a sociální pomoc dětem a jejich rodinám v krizových oblastech světa, realizovat humanitární a dlouhodobé projekty ve světě zaměřené na pomoc lidem v nouzi způsobené ať už chudobou, chorobami, válkou anebo ekologickou devastací a to bez ohledu na etnickou, náboženskou, či rasovou příslušnost. hlavním posláním organizace magna je: zachraňovat a léčit děti a jejich rodiny v krizových oblastech světa bojovat proti hladu a podvýživě poskytovat humanitární pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi vysílat dobrovolníky a pracovníky do terénu informovat veřejnost o krizových situacích ve světě Konflikty a nestabilní politická situace mají zničující vliv na obyčejné lidi přímé násilí, nucené vysídlení, epidemie, hladomor a psychická traumata jsou běžnými následky, často spojené se zhroucením místních zdravotnických služeb. MAGNA dnes zabezpečuje zdravotní a sociální pomoc lidem v nouzi na třech kontinentech. Každoročně při reagování na humanitární katastrofy a poskytování primární zdravotní péče otvíráme dlouhodobé projekty zaměřené na pomoc lidem, kterým jejich vlastní společnost nedokáže zabezpečit adekvátní zdravotní péči. Projekty jsou zaměřeny na ošetření a péči lidem postiženým chorobami jako HIV/AIDS, akutní podvýživa, malárie a jiné. zdravotní a materiální pomoc Naše týmy zabezpečují lékařskou pomoc (konzultace s lékařem, nemocniční péči, nutriční péči, očkování, chirurgické zákroky, porodnictví a péči o novorozence, terapeutickou péči) a materiální pomoc (léky, stravu, přístřešky a pod). Pokud je to potřeba, rekonstruujeme anebo stavíme zdravotnická zařízení. MAGNA DĚTI V TÍSNI V ČR V České republice působí MAGNA DĚTI V TÍSNI od roku 2006, kdy tu vznikla jako obecně prospěšná společnost, která se kromě informování veřejnosti o krizových situacích ve světě a náboru pracovníků do terénu, věnuje také získávání finančních darů od české veřejnosti pro zajištění a rozšíření projektů organizace. MAGNA DĚTI V TÍSNI v ČR kromě aktuálních humanitárních katastrof, dlouhodobě podporuje projekty v Kambodži, Jižním Súdánu a Konžské demokratické republice. magna děti v tísni výroční zpráva

8 Charakteristika naší činnosti primární zdravotní péče Strategickým záměrem projektů organizace MAGNA je podpořit místní zdravotní systémy prostřednictvím rozvoje a posílení technických a provozních kapacit nutných pro poskytnutí včasných zdravotních intervencí na záchranu života novorozenců, dětí a dospělých ve venkovských oblastech a zajistit, aby tyto intervence přetrvávaly i nadále. Aktivity vycházející z tohoto programu se zaměřují na: 1 Zlepšení kvality života matek, novorozenců a dětí poskytnutím lékařské péče 2 Očkování 3 Poskytování stopových prvků a výživy v rámci nutričních intervencí 4 Prenatální a postnatální péči 5 Poradenství týkající se hygieny a hygienických návyků 6 Plánování rodičovství 7 Psychosociální podporu 8 Zlepšení zdravotní infrastruktury vybudováním suchých toalet a studní 9 Léčení malárie a jiných nemocí způsobených přenašeči parazitů 10 Modernizaci/obnovu a vybavení zdravotnických zařízení. výživa MAGNA nutriční programy pomáhají a zabraňují akutní podvýživě v nejzranitelnějších skupinách zahrnujících malé děti a těhotné i kojící ženy. Hlavní součástí těchto programů tvoří zhodnocení nutričních potřeb komunity, léčba a předcházení podvýživě a školení místních a vnitrostátních národních pracovníků, kteří mají na starosti výživu a veřejné zdraví. zdraví matky S cílem snížit počet žen umírajících při porodu MAGNA zlepšuje péči o matky zavedením modelů odborné pomoci ve zdravotnických zařízeních, poskytnutím školení tradičním porodním bábám, podporou porodních asistentek v komunitě a zpřístupněním zdravotní péče ženám před a během těhotenství a po porodu. MAG- NA pomáhá dětem dožít se jejich pátých narozenin díky kvalitnějšímu lékařskému ošetření, kvalitnější zdravotní infrastruktuře, provádění očkovacích programů, podpoře kojení a zřízení nutričních klinik pro lidi trpící podvýživou. hiv/aids MAGNA HIV/AIDS programy zahrnují ARV léčbu, vzdělávání a informační kampaně, poskytování kondomů, testování a diagnostiku, poradenství a prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě (PMTCT). sexuální násilí MAGNA poskytuje zdravotní péči, léčbu k prevenci rozvinutí sexuálně přenosných nemocí a psychologickou, sociální a právní podporu pacientům, obětem sexuálního násilí. V prostředích, kde je výskyt sexuálního násilí vyšší, například v zónách konfliktů nebo uprchlických či vysídleneckých táborech se týmy terénních pracovníků starají o lidi, kteří sexuální násilí zažili. Personál pracuje v komunitě na zvýšení 8 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

9 povědomí o problému sexuálního násilí, informuje je o péči poskytované organizací MAGNA a šíří sociální a psychosociální podporu. přírodní katastrofy MAGNA na tuto situaci reaguje množstvím aktivit: poskytováním lékařské péče, například chirurgickými zákroky, psychologickými a nutričními programy. Tyto jsou poskytovány ve stávajících nemocnicích nebo zřizováním dočasných budov podle potřeby. Mohou být poskytovány další předměty jako deky, stany či olej na vaření. magna děti v tísni výroční zpráva

10 Misie MAGNA ve světě MAGNA měla v roce 2012 více než 400 pracovníků v terénu, kteří poskytovali zdravotní péči a sociální pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi prostřednictvím 15 projektů a ve více než 70 zdravotnických zařízeních v rámci celého světa. Nikaragua 10 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

11 Kambodža DR Kongo Južný Sudán Keňa země, kde působila MAGNA DĚTI V TÍSNI země, kde MAGNA DĚTI V TÍSNI financovala projekty z ČR magna děti v tísni výroční zpráva

12 příjmy magna děti v tísni na celosvětové úrovni V roce 2012 došlo v porovnání s rokem 2011 ke zvýšení příjmů organizace MAGNA. Celkové zdroje příjmů ve výši pro rok 2012 byly v roce 2011 navýšeny o Vyšší příjem v roce 2012 byl způsoben především zvýšením příspěvků ze soukromého sektoru. Více než individuálních dárců se podílelo 55 % na celkovém příjmu organizace v roce výdaje magna děti v tísni na celosvětové úrovni Na začátku svého vzniku se Magna Děti v tísni dobrovolně zavázala, že použije minimálně 80 % získaných prostředků na realizaci projektů a pouze 20 % použije na získávání dárců a zabezpečení chodu organizace. Celkové náklady v roce 2012 byly , což představuje nárůst o oproti roku Tyto náklady mohou být rozděleny do dvou hlavních kategorií: sociální mise a jiné náklady. V níže uvedené tabulce jsou zmíněné kategorie ještě rozčleněny dále Příspěvky od nadací, korporací a fyzických osob Příspěvky od vládních institúcí Granty v rámci skupiny MAGNA Ostatní příspěvky Sociální mise Fundraising Management Lokální zaměstnanci Mezinárodní pracovníci Operativní náklady Léky, výživa a zdravotnický materiál Logistika a sanitace Transport a přepravu materiálu Konzultační služby a podpora Ostatní magna děti v tísni výroční zpráva 2012

13 naše práce v číslech za rok ambulantních lékařských prohlídek 540 hospitalizovaných pacientů provedených porodů pacientů registrovaných v MAGNA HIV/AIDS programech 47 sirotků s HIV/AIDS poskytnuta komplexní péče 386 obětí ošetřených v MAGNA programu proti sexuálnímu násilí lidí testovaných na přítomnost HIV viru pacientů registrovaných v MAGNA nutričních programech domácích návštěv provedených sociálními pracovníky organizace MAGNA vyléčených pacientů s malárií psychologických konzultací poskytnutých pacientům s HIV/AIDS dětí vyšetřených z nutričního hlediska očkovaných pacientů PROJEKTY PODPOŘENÉ MAGNA DĚTI V TÍSNI Z ČR Velkorysé příspěvky od individuálních dárců, korporací, nadací a oficiálních národních rozvojových programů umožnily organizaci Magna Děti tísni uskutečnit a realizovat projekty popsané v této sekci. Stručné informace o našich aktivitách v jednotlivých zemích můžete nalézt na následující stránce. Pokud máte zájem o komplexnější informace, navštivte naši webovou stránku Afrika Amerika Ázie Kambodža Democratická republika Kongo Haiti Keňa Nikaragua Jižní Súdán Vietnam magna děti v tísni výroční zpráva

14 Kambodža oblasti intervence: Infekční onemocnění, HIV/AIDS, podvýživa, péče o matku a dítě zeměpisné oblasti intervence: Phnom Penh, provincie Kandal, provincie Takeo, provincie Kampong Speu Kambodža je rozvojová země, která se dostává z dekád občanských konfliktů a ekonomické stagnace a přibližuje se k tomu, aby se stala dynamickou ekonomikou ve Sdružení národů jihovýchodní Asie. Od poloviny devadesátých let 20. století dosáhla Kambodža pozoruhodný ekonomický nárůst a výrazný pokrok ve snížení chudoby. V žebříčku UNDP pro Index lidského rozvoje byla v roce 2011 zařazena na 139. místo z celkového počtu 187 zemí. HDP na jednoho obyvatele dosáhlo 946 USD. Míra chudoby klesla z 35 % v roce 2004 na 19,3 % v roce V roce 2010 měla Kambodža 14,1 milionů obyvatel. Hustota obyvatelstva byla 75 obyvatel na kilometr čtvereční. Poměr mužů k ženám, který byl narušen 30letou válkou v minulém století, se postupně normalizuje. Průměrná velikost domácnosti je 4,7 osob, přičemž 80 % obyvatel žije ve venkovských oblastech. Kambodža však čelí mnoha problémům, které je třeba řešit. Jedním z nich je rostoucí nerovnost - rozdíly v příjmech, regionální rozdíly mezi městským obyvatelstvem a chudým obyvatelstvem na venkově či genderové rozdíly. Ženy nadále čelí znevýhodněným podmínkám při získávání středního a vyššího vzdělání, adekvátně placených pracovních příležitostí 14 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

15 a rozhodovacích funkcí ve vládních institucích. Vážným problémem zůstává násilí založené na pohlaví. Kambodža vstoupila do období demografického rozmachu. Mládež, definována jako věková skupina mezi 15 a 30 lety, tvoří 33 % obyvatelstva. Navzdory zlepšení sociálně-ekonomického rozvoje je Kambodža nadále jednou z nejchudších zemí v Asii. Navzdory pokroku, dosaženém při reakci na AIDS, je třeba řešit vznikající a někdy komplikované problémy druhé generace, aby byla zajištěna kvalita, rozsah a rovnocenný přístup k péči a zvýšil poptávku po službách, které budou přístupné dětem i dospělým. Současně má Kambodža jeden z nejvyšších indexů chudoby v rozvojovém světě. Obrovské rozdíly ve zdravotní péči, zejména ve venkovských oblastech, s alarmujícím výskytem infekčních a chronických onemocnění vedou Kambodžu k tomu, že v budoucnu bude muset čelit závažným zdravotním problémům. Stále zde žije lidí s virem HIV a stále se zde rodí HIV pozitivní děti z důvodu přenosu viru z matky na dítě. Virus HIV se zjistil a potvrdil u více než dětí. Antiretrovirální léčba byla podána jednotlivcům nakaženým virem HIV. Přestože se Kambodža nachází v epidemiologicky přechodném období, infekční nemoci jsou nadále hlavní příčinou úmrtnosti a nemocnosti. V současnosti jsou hlavní příčinou úmrtnosti a nemocnosti akutní respirační infekce, které spolu s gastroenteritickými infekcemi výrazně přispívají k vysoké míře nemocnosti, a tuto situaci ještě zhoršují epidemie horečky dengue. Kromě toho je země stále klasifikována jako jedna z 22 zemí na světě s vysokou mírou výskytu tuberkulózy. Je třeba poznamenat, že míra výskytu HIV se podstatně snížila a antiretrovirální léčbu dostává velké množství lidí s HIV/AIDS. magna děti v tísni výroční zpráva

16 Respirační infekce zůstávají hlavní příčinou úmrtí u dětí mladších pěti let (30 %), za nimi následuje průjem (27 %), hemoragická horečka dengue (11 %, těžká akutní podvýživa a spalničky. Míra úmrtí v novorozeneckém věku v současnosti představuje 54 % z celkového množství úmrtí do věku pěti let. Čtvrtina dětí, které umírají v novorozeneckém věku, vykazuje anamnézu nedostatečné pokračující výživy s projevy sepse, zatímco 7 % má příznaky poukazující na neonatální tetanus. Jsou to také oblasti, kde průměrně 40 % obyvatelstva žije pod hranicí chudoby. Zdravotnická centra, která zde fungují, mají velmi nízkou kvalitu a jsou nedostatečně vybavená a je třeba, aby kapacita, úroveň vzdělání a odbornost zdravotnických pracovníků vyhovovala potřebám přímo ve vzdálených oblastech a provinciích. Referenční systém je proto velmi znevýhodněn a v některých vzdálených oblastech je zcela paralyzován. MAGNA se zaměřuje na léčbu a zdravotní péči o děti s HIV/AIDS od roku Zajišťujeme dostupnost ARV léčby, zdravotní péči, poradenství, prevenci, péči o sirotky, vzdělávání a pravidelné návštěvy v domácnostech našich pacientů žijících s virem HIV. V roce 2012 MAGNA ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v Kambodži a Národním úřadem pro boj s HIV/AIDS, dermatologii a sexuálně přenosné nemoci provozovala kliniku v oblastní nemocnici Chey Chumneas v Takhmau (provincie Kandal) pro 580 dětí s HIV/AIDS (295 HIV pozitivních dětí a 285 dětí vystavených nákaze virem HIV). Spolu jsme provedli lékařských konzultací a zorganizovali 240 podpůrných skupin pro HIV pozitivních dětí a 36 specializovaných podpůrných skupin pro 426 dospívajících. Hlav- 16 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

17 ním cílem těchto skupin bylo vytvoření místa, kde si děti mohou otevřeně popovídat o svých problémech vyplývajících z jejich zdravotního stavu a podělit se o pocity s jinými lidmi nacházejícími se ve stejné situaci. Poradci organizace MAGNA poskytly individuálních poradenských sezení pro děti, z nichž se zaměřilo na dodržování léčby u HIV pozitivních dětí a 637 se zaměřilo na děti vystavené nákaze virem HIV a na jejich blízké. V rámci komplexní lékařské péče o HIV pozitivní pacienty MAGNA realizovala krevních testů (včetně kompletního krevního obrazu, testů rezistence, CD4 testů a testů na zjištění virové nálože). Kromě lékařské péče klinika poskytovala vzdělávání, úhradu nákladů na dopravu pacienta na vyšetření, domácí návštěvy pacientů, denně sledovanou léčbu vybraných pacientů, specializované psychosociální poradenství a nutriční podporu. Prostřednictvím programu na prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě (PMTCT) se MAGNA soustředila na minimalizaci rizika přenosu viru HIV z matky na dítě. Program poskytuje ženám prenatální, natální a postnatální péči včetně preventivní antiretrovirální léčby. MAGNA poskytla pomoc v prenatálních klinikách (Národní centrum pro zdraví matky a dítěte, nemocnice Chey Chumneas), kde realizovala celkem individuálních poradenských sezení týkajících se programu PMTCT. V roce 2012 se předporodní vyšetření provedlo u těhotných žen a MAGNA asistovala při porodech. V roce 2012 se narodilo celkem 103 dětí vystavených nákaze virem HIV a do programu se během roku zapojilo 285 dětí vystavených nákaze virem HIV. Komplexní program PMTCT zahrnuje vzdělávání a poradenství o HIV/AIDS a dobrovolné testování na pří- magna děti v tísni výroční zpráva

18 tomnost viru HIV. V roce 2012 bylo na přítomnost viru HIV testovaných těhotných žen. Všechny ženy s neznámým statusem HIV v době porodu byly testovány na HIV po předchozím poradenském sezení, na kterém se jim vysvětlila důležitost provedení tohoto testu i v tomto stádiu. Test podstoupilo celkem žen. Program PMTCT zaregistroval 112 nových případů těhotných žen pozitivních na HIV a celkový počet aktivních pacientů, kteří se zapojili do programu, byl 285. Tento program je největší v Kambodži. Od počátku svého vzniku v roce 2006 až do konce roku 2012 se do programu zapojilo HIV pozitivních žen, narodilo se 812 dětí vystavených nákaze virem HIV s celkovou úspěšností léčby 98%. Podvýživa v Kambodži je rozšířená zejména na venkově a zasahuje převážně děti mladší 5 let. Extrémně rozšířená je i mezi těhotnými a kojícími ženami. Údaje o podvýživě patří mezi nejvyšší v asijsko-pacifickém regionu. V Kambodži patří podvýživa mezi nejvážnější zdravotní problémy. Míra podvýživy v Kambodži zůstává neustále vysoká; téměř 40 procent dětí trpí chronickou podvýživou a nedostatkem stopových prvků, zejména železa, vitaminu A a jódu je vysoký zejména u dětí mladších 5 let a těhotných a kojících žen. Vážnou podvýživou v poměru hmotnosti k věku trpělo v roce 2011 v Kambodži 29 % dětí mladších pěti let. Míra výskytu dětské podvýživy je podíl dětí mladších 5 let, jejichž hmotnost v poměru k věku je vyšší než dvě standardní odchylky pod průměrnou hodnotou pro mezinárodní referenční populaci ve věku 0 59 měsíců. Mateřská úmrtnost je 206 případů na porodů. Zvyšování cen potravin a ekonomický úpadek měly za následek zhoršení situace a zvyšování výskytu podvýživy. MAGNA v roce 2012 pokračovala v realizaci komplexního nutričního programu a integrovaného řízení akutní podvýživy. Program zahrnuje integrovaný přístup spojující zdravotní systémy a komunity s cílem sledovat a věnovat se pacientům, rozšířit služby do zdravotních zón v nouzi, včas identifikovat a léčit podvýživu se zapojením stávajících zdravotních systémů na podporu udržitelnosti. Intervence je třeba zintenzivnit, aby se podchytil co největší počet dětí v raném stádiu podvýživy. Naším cílem je léčba a prevence těžké a středně těžké akutní podvýživy, jakož i pomoc a podpora zdravého vývoje dětí. MAGNA úspěšně vykonávala činnosti, jako je léčba těžké a středně těžké podvýživy (SAM a MAM), domácí péče, hospitalizace pacientů s těžkou akutní podvýživou se zdravotními komplikacemi, nutriční poradenství, vzdělávání matek, pečovatelů a sociálních pracovníků. MAGNA zavedla program v 3 provinciích Kandal, Takeo a Kampong Speu v celkem 18 zdravotnických zařízeních. MAGNA v roce 2012 provedla hromadné vyšetření kontrolu akutní podvýživy u dětí mladších 5 let a dětí bylo během roku pravidelně sledováno a vyšetřeno v podporovaných zdravotnických zařízeních. MAGNA vykonala nutričních prohlídek a distribuovala balíků BP100 speciální terapeutické stravy. V roce 2012 bylo zaregistrováno 978 nových pacientů s podvýživou a celkový počet aktivních pacientů, kteří se zúčastnili programu, byl Nutriční program MAGNA poskytl péči, terapeutickou léčbu a doplňkovou stravu, jakož i cílené individuální nutriční vzdělávání pro podvyživené děti. Podchycení podvýživy a včasná intervence u dětí v rané fázi vývoje je důležité, protože účinky podvýživy mohou přetrvávat i v dospělosti. Pro zajištění vysoké kvality péče se respektovaly kritéria SPHERE. 18 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

19 MAGNA také poskytla komplexní péči 47 HIV pozitivním sirotkům ve svém sirotčinci v Takhmau, který provozuje od roku Projekt pro lidi žijící s onemocněním HIV/AIDS byl podpořen z darů získaných v ČR. Rozšíření projektu integrovaného řízení akutní podvýživy do 3 provincií byl podpořen z prostředků České rozvojové pomoci. magna děti v tísni výroční zpráva

20 Demokratická republika Kongo (DRC) oblasti intervence: Sexuální násilí a násilí založené na pohlaví geografické oblasti intervence: Kinshasa Kongo se nachází na posledním místě v žebříčku pro Index lidského rozvoje (ILR) zčásti jako důsledek dysfunkčních a neexistujících sociálních služeb včetně systému zdravotní péče. Postavení v ILR poukazuje na problémy na vnitrostátní i regionální úrovni a zdůrazňuje obrovské mezery v životní úrovni a životních příležitostech. Demokratická republika Kongo (DRC) je pod průměrem i ve srovnání s jinými zeměmi v regionu. Trpí vysokou mírou úmrtnosti, která se projevuje v průměrné délce života u žen (56,8 roku, podle CIA, The World Fact book, DRC, 2011), úmrtnost novorozenců je 92 případů na 1000 narození (EDS, DRC, 2007) a úmrtnost dětí mladších pěti let je 199 případů na 1000 dětí (ILR, UNDP). Adolescentky, mladé dívky a ženy jsou v patriarchální společnosti DRC hlavními cíly různých typů násilí. Sexuální násilí a násilí založené na pohlaví (SGBV) představuje závažný problém v systému veřejného a reprodukčního zdraví. Problémy se prohlubují z důvodu neexistujícího nebo dysfunkčního sociálního a zdravotnického systému v zemi. Beztrestnost za zločiny sexuálního násilí v DRC je na vzestupu od roku S cílem zabránit sexuálnímu 20 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

21 násilí a přispět k jeho výraznému poklesu byly v trestním zákoníku DRC v roce 2006 provedeny úpravy a přijaty nové články. Zákon o ochraně dítěte z roku 2009 posiluje právní rámec pro ochranu mladistvých a vytváří podmínky pro provádění spravedlnosti mladistvých. Oběť sexuálního násilí je v DRC často diskriminována svým okolím. Mnohé ženy jsou odmítány a ponechány v izolaci a stává se, že jsou jim odebrány i jejich děti. Mnoho mladých dívek a adolescentek je zneužíváno příbuznými či sousedy. Všechny tyto skutečnosti přispívají k pocitu fyzické nejistoty u obětí SGBV a k strachu oznámit zločin rodině nebo justici. Podle statistik UNFPA a Ministerstva pro rodové záležitosti, rodinu a dítě narůstá počet obětí SGBV. Tento typ násilí páchají civilisté, kteří často uniknou trestu, a jejich obětem není poskytnuta adekvátní péče. V Kinshase chybí vhodné intervence. Toto město s přibližně 9 miliony obyvatel má mnoho problémů, které jsou často ignorovány. SGBV je jedním z nich. Až 90 % obětí SGBV jsou mladiství. Bez řádné a včasné péče jsou vystaveni nechtěným těhotenstvím, komplikacím spojených se sexuálně přenosnými nemocemi nebo jinými rizikům. Iniciativy, které reagují na sexuální násilí ve zdravotnickém sektoru, jsou omezeny v porovnání s ostatními odvětvími a nejsou dostatečně zhodnoceny. MAGNA, která poskytuje lékařskou péči ve Státní nemocnici Kintambo, nabízí své služby obětem sexuálního násilí. Počet obětí sexuálního násilí (SVS), kterým MAGNA v roce 2012 pomohla, se ve srovnání s předchozím rokem téměř zdvojnásobil. V roce 2011 jsme přijali a léčili 200 obětí sexuálního násilí a v roce 2012 se tento počet zvýšil na 386 obětí sexuálního násilí (786 od začátku fungování programu) včetně magna děti v tísni výroční zpráva

22 13 mužských obětí a provedli jsme lékařských prohlídek. V průměru jsme pomohli 32 lidem za měsíc v rámci lékařské a psychologické péče. Vývoj ukazuje, že tento počet bude v budoucnu narůstat. Většina z obětí jsou ženy a nejvíce postižena je věková skupina od 13 do 17 let. Šokující skutečností je zjištění, že většinu pacientů tvořily děti. Zaregistrovali jsme 358 dětských obětí sexuálního násilí, což představuje 92 % ze všech registrovaných pacientů. MAGNA poskytuje také speciální pomoc v případě zdravotních komplikací. Kvalita péče se zlepšila, ačkoli stále zůstává několik problémů, které je třeba řešit. Všechny oběti násilí založeného na pohlaví byly přijaty a léčeny v souladu s národními směrnicemi. Doporučuje se, aby se oběti poskytla zdravotní pomoc do 72 hodin po útoku, protože čas poskytnutí lékařské péče hraje důležitou roli. Čím dříve oběť vyhledá lékařskou pomoc, tím účinnější bude léčba. 95 (25 %) ze všech obětí vyhledalo nemocnici do 72 hodin po útoku. 81 (85 %) z nich byla poskytnuta profylaktická ARV léčba, aby se zabránilo přenosu viru HIV. Nejvyšší počet obětí nahlásila policie nebo státní zástupce. Většina násilníků jsou civilisté a 74 % z nich před útokem znalo svou oběť. Školení v komunitě, zaměřené na primární referenční místa jako je policie a úřad státního zástupce, absolvovalo celkem lidí. Projekt pro oběti sexuálního násilí byl podpořen i z darů získaných v ČR. 22 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

23 magna děti v tísni výroční zpráva

24 Keňa oblasti intervence: podvýživa geografické oblasti intervence: oblast Garissa v Severovýchodní provincii MAGNA v roce 2012 pokračovala s prováděním projektu, kterým reagovala na kritické sucho. Navzdory určitému zlepšení podmínek v některých částech tohoto regionu musí rodiny žijící v této oblasti i pracovníci, kteří se jim snaží pomoci, nadále zápasit s problémy. Extrémní sucho v Africkém rohu zabilo desítky tisíců dětí a miliony rodin přivedlo na pokraj vyhladovění. Na vrcholu krize asi 35 procent všech dětí čelilo podvýživě na hranici stanovené pro nouzovou situaci. Keňa spolu s dalšími zeměmi Afrického rohu byla po většinu roku 2011 vystavena vážné potravinové krizi proto, že klimatické katastrofy se staly opakujícím se fenoménem v kratších cyklech, a tak potlačila úsilí o snížení zranitelnosti vůči nim. Suchem způsobený výpadek úrody, špatné podmínky pro dobytek, zvyšující se ceny potravin a nepotravinářských výrobků a poškozené kapacity na vyrovnávání se s krizemi jsou některé z klíčových faktorů způsobujících potravinovou krizi, která s sebou přinesla nejistotu pro 3,75 milionu osob v Keni. Oblasti, které zažily nejhorší dopady sucha, jsou také vystaveny dlouhodobé chudobě a vracejícím se konfliktům, které nadále zhoršují situaci potravinové nejistoty. Odhaduje se, že dětí do věku do 5 let a těhotných a kojících žen trpí akutní podvýživou. Východní části oblasti Turkana udávají 37,4 % globální akutní podvýživy, což vy- 24 magna děti v tísni výroční zpráva 2012

25 soce přesahuje práh krizové situace 15 %. Opakující se konflikty a nestabilita v Somálsku spolu se suchem v Africkém rohu způsobily masivní přeshraniční příliv osob osob měsíčně jen do uprchlického tábora Dadaab. Tato čísla se však drasticky snížila na přibližně 100 osob za den z důvodu zvýšeného rizika bezpečnosti na Keňské somálské hranici a pozastavení registrace nových žadatelů o azyl ze Somálska v říjnu V září 2011 celkový počet uprchlíků a žadatelů o azyl v zemi dosáhl čísla V důsledku neustálého nárůstu cen základních potravin, cen pohonných hmot a trvajícího sucha se v červenci 2011 potravinová nejistota pro chudé a velmi chudé domácnosti v severních a východních pastevních oblastech zhoršila na úroveň krize a ohrožení. Rozsah krize přiměl vládu v Keni a jiné vlády v regionu, jakož i mezinárodní komunitu, aby provedly analýzu rozsahu potravinové krize a poskytli nezbytnou pomoc nezbytnou na záchranu životů a vyřešili základní příčiny a dlouhodobé dopady s cílem posílit konstruktivní cestu k obnově. Zvyšující se riziko bezpečnosti na Keňské somálských hranicích a v uprchlickém táboře Dadaab a jeho okolí brání dodávce pomoci a přispívá ke zhoršení humanitární situace, neboť činnost se omezila pouze na aktivity týkající se záchrany života v kritických případech. Na cestování do míst blízko somálských hranic se pro pracovníky OSN, jakož i jiných humanitárních pracovníků vydávají cestovní omezení a oprávnění získávají pouze mise v kritických případech. Podle průzkumu nutriční a potravinové bezpečnosti v oblasti Garissa provedeného v květnu 2011 byla podvýživa v zemi na kritické úrovni (GAM = 16,2 % a SAM = 3,2 %) a pravděpodobně se nezlepší z důvodu převládajícího potravinové nejistoty spojené s vysokou magna děti v tísni výroční zpráva

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2007 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2007 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2009 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2009 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah. Príhovor 4. Kdo je Magna Děti v tísni 6. Popis aktivit Magna Děti v tísni 7

Obsah. Príhovor 4. Kdo je Magna Děti v tísni 6. Popis aktivit Magna Děti v tísni 7 výroční zpráva 2011 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2011 Obsah Príhovor 4 Kdo je Magna Děti v tísni 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni 7 Podpořené misie Magna Děti v tísni ve světě 14 > Haiti 16 >

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Obsah. Slovo předsedy Správní rady 4 Mise MAGNA ve světě 6 O organizaci 8 Charakteristika naší činnosti 10

Obsah. Slovo předsedy Správní rady 4 Mise MAGNA ve světě 6 O organizaci 8 Charakteristika naší činnosti 10 výroční zpráva 2013 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 Mise MAGNA ve světě 6 O organizaci 8 Charakteristika naší činnosti 10 Projekty podpořené Magna Děti v tísni z ČR Kambodža 12 Jižní Súdán 18 Myanmar

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Obsah Slovo předsedy Správní rady Mise MAGNA ve světě O organizaci 8 Charakteristika naší činnosti

Obsah Slovo předsedy Správní rady Mise MAGNA ve světě O organizaci 8 Charakteristika naší činnosti výroční zpráva 2014 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 Mise MAGNA ve světě 6 O organizaci 8 Charakteristika naší činnosti 10 Projekty podpořené Magna ČR Kambodža 12 Demokratická republika Kongo 18 Jižní

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková

Téma balíčku ICN na rok PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Téma balíčku ICN na rok 2013 PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková Název PŘEKLENUTÍ ROZDÍLŮ: Rozvojové cíle tisíciletí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Obsah Shrnutí Kapitola 1: Porozumění RCT Kapitola2: RCT týkající

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Agenda. 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika. 5. Doporučení 6. Poučení a tipy

Agenda. 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika. 5. Doporučení 6. Poučení a tipy Evaluace projektu Prevence, výživa a komplexní podpora pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS v distriktě Kisumu, Keňa Ing. Inka Píbilová, MAS Věda v akci, 25. 10. 2012 Agenda 1. Informace o projektu 2.

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Armáda spásy. Průvodce pouliční medicínou. Srdce Bohu, ruce lidem.

Armáda spásy. Průvodce pouliční medicínou. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy Průvodce pouliční medicínou Srdce Bohu, ruce lidem. OBSAH Předmluva 5,7 Definice 9 Programové prohlášení 9 Filozofie 9 Základní principy 9 12 Praxe 12 Terénní práce 12 14 Oděv a chování při

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

V rozvojových zemích zemře ročně 1,6 miliónu dětí v důsledku nozokomiálních nákaz. Zdroj: Světová zdravotnická organizace

V rozvojových zemích zemře ročně 1,6 miliónu dětí v důsledku nozokomiálních nákaz. Zdroj: Světová zdravotnická organizace V rozvojových zemích zemře ročně 1,6 miliónu dětí v důsledku nozokomiálních nákaz. Zdroj: Světová zdravotnická organizace Celosvětově je každý 4. až 20. pacient nakažen nozokomiální infekcí 1) V každém

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Základní informace o pečovatelské službě

Základní informace o pečovatelské službě PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LÁZNĚ LIBVERDA Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována na území Lázní Libverda od 23. 2. 2010. Sociální služba v Lázních Libverda byla registrována dne 11.6.2007. Naše služba

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Obr. 31-1: Poslední zásoba vody pro lidi i dobytek v táboře Harshien

Obr. 31-1: Poslední zásoba vody pro lidi i dobytek v táboře Harshien Jijiga potřebuje naši pomoc Jijiga, hlavní město somálského regionu na severozápadě Etiopie, se 67 okresy a celkem 4,3 miliony obyvatel, by se měla postarat o 1,3 milionů lidí bez přístřeší. Tito uprchlíci

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více