Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Bubníková Vypracoval: Marek Voborný 3. ročník TVS - T Brno, 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně v Brně, a aby má práce byla zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 15. dubna 2011 podpis... Marek Voborný

3 Děkuji předem své vedoucí bakalářské práce slečně Mgr. Haně Bubníkové za ochotu, konzultace, odborné vedení a pomoc při vypracování této bakalářské práce. Rovněž děkuji kamarádu Milanu Váchovi za asistenci při vytváření fotografického materiálu.

4 Obsah: Úvod.5 1. Stav dosavadních poznatků Funkční trénink O co se snažit ve funkčním tréninku S čím cvičit ve funkčním tréninku Cvičení ve fitnesscentrech Využití novodobých tréninkových pomůcek Cíl, hypotézy a úkoly práce Ucelení dosavadních znalostí na téma funkční trénink Funkčnost svalu versus objem Funkční směřování cvičení Možnosti a důsledky tohoto cvičení D pohyb Novodobé tréninkové pomůcky Cvičební pomůcka fitball Cvičební pomůcka trx Cvičební pomůcka bosu Cvičební pomůcka medicinbal Cvičební pomůcka Kettlebell činka Úvod k zásobníku cviků Zásobník cviků Core training Cvičení na dolní končetiny Cvičení na horní končetiny.55 Závěry.65 Seznam použité literatury.66 Resumé 67

5 Úvod Rád bych vypracoval ucelený zásobník cviků s využitím novodobých tréninkových pomůcek, který u nás nebyl dosud souhrnně publikovaný a pomůže rozšířit repertoár cviků pro cvičence a trenéry ve fitnesscentrech. Bude organizovaný podle pravidel funkčního tréninku, který má za úkol efektivněji zvládat své tělo v prostoru ve všech směrech pohybu a s jejichž pomocí dokážeme snadněji něco zvednout, něčím pohnout, přenést a především efektivněji pohnout sami se sebou v běžných životních situacích. Toto téma jsem si zvolil pro jeho velký přínos pro praxi cvičení ve fitnesscentrech, kdy čím dál více cvičenců zajímá funkčnost svalu před objemem. V životních situacích je důležité umět zapojit více svalových skupin ve vzájemné souhře pohybu a právě toto vhodné cvičení bylo nahrazováno izolovaným cvičením, s důrazem na vzhled a velikost svalu. Pro pohyb člověka je však toto izolované cvičení ochuzující. Jak můžeme vidět, v současném životě bohužel pohybu rapidně ubývá. A spousta lidí, kteří mají sedavé zaměstnání, vykonávají mnohdy jediný pohyb vyjma chůze, v posilovnách. Pokud tento čas v posilovně vyplní dotyčný izolovaným cvičením a zcela vyloučí všechny souhyby těla a vykonává jen jednoduché pohyby s jedním kloubem v akci, tak vlastně přichází o přirozený pohyb, ke kterému byl člověk stvořen. Prvotním cílem cvičení by mělo být zvýšení kondice pro zlepšení kvality života. Posilováním jenom na strojích, které svojí konstrukcí určují náš pohyb, si bohužel moc nepomůžeme. Do života patří komplexní pohyby a pro nás je nejdůležitější mít zpevněný především střed těla jako břicho a spodní oblast zad a samozřejmě nohy, jejichž oslabení se nám projeví do každodenního života. Cílem mojí práce je za pomoci literatury snaha o vypracování uceleného zásobníku cviků, kdy využijeme novodobých cvičebních pomůcek ke zlepšení pohybů ve všech směrech a souhru svalových partií, které zvýší naši sílu, zlepší nám flexibilitu a kardiovaskulární zdatnost, pro náš lepší život. 5

6 1. STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ Čím dál více dochází k úbytku přirozeného pohybu. Přirozený pohyb z místa na místo se častěji nahrazuje jízdou autem, nebo jinou dopravou. Ubývá i čas na veškeré pohybové aktivity přemírou uspěchanosti moderní doby. Není se tedy čemu divit, že dnešní lidé mají mnohem méně pohybu, než jejich předchůdci a čím dál častěji se u nich objevují zranění při nějakém pohybu, způsobené dlouhodobou předchozí nečinností a nedostatečným zpevněním pohybového aparátu. Nedostatek přirozeného pohybu při častém pracovním zatížení čím dál tím častějšího psychického charakteru a pohybově pasivního, je nahrazován psychickou úlevou při aktivní zátěži. Hodně lidí se jde vlastně cvičením odreagovat. Pak si spousta lidí myslí, jak moc udělali pro svoje zdraví, ale je tu vidět i jeden závažný problém. Když si vezmeme typický příklad návštěvníků fitnesscenter uvidíme na první pohled dvě věci. Pokud to řeknu velmi zjednodušeně muže usilující o svaly a ženy o ztrátu tuku. Muži cvičí silový trénink, odcvičí sérii určitého cviku a mezi sériemi se vybavují s ostatními a efekt cvičení snižují, ženy naopak necvičí silové cviky kvůli obavě z nárůstu svalové hmoty, která je naprosto zbytečná díky mnohonásobně nižší produkci hladiny testosteronu odpovědného za svalový růst. Naproti tomu tráví čas úmorným dlouhodobým chozením na pásu. Přitom však muži i ženy nejsou tak rozdílní, tak proč cvičit naprosto odlišně. Nejlepší se v tomto směru jeví skloubení silové i aerobní zátěže pro všechny jen s výjimkou délky a trvání silového a aerobního tréninku dle hlavního cíle. I muž budující svalovou hmotu by měl zařazovat pravidelný aerobní trénink a žena snažící se hubnout, by měla zařadit cvičení posilovací. 6

7 Problém je však v tom, že posilování u nás vzniklo z kulturistického cvičení, nejčastěji tři série daného cviku po deseti opakováních s pauzou do dvou minut mezi sériemi, které bylo určeno k nárůstu svalů, kdy byly svaly cvičeny izolovaně s důrazem na určitou svalovou partii a maximalizaci jejího objemu. Podle tohoto i většina lidí cvičí. Pro běžného kondičního cvičence by však měli být důležité především svalové funkce vhodné pro zkvalitnění jeho života. Dlouhodobé cvičení kulturistického charakteru jako pohyb v jedné rovině a izolované cvičení jednotlivých svalů popírá pohyb, pro který byl člověk stvořen. Pohyb je především o souhře jednotlivých svalových skupin, důležitý je pohyb v prostoru a reakce na různé situace. Od toho vznikl funkční trénink s cílem na zlepšení pohybu a následné prevenci zranění při pohybové činnosti. Funkční trénink skutečně zlepšuje pohyb. Zakládá totiž na cvičení zvaném full body, neboli trénink celého těla. Tím je myšlen trénink celého těla v jednom tréninku. Zároveň tím popírá vhodnost často používaných kulturistických metod posilování s rozdělením svalových partií, pro běžné cvičence snažící se o kondici a tudíž i o svalovou souhru. Funkční trénink má určitě velkou budoucnost směřování a vývoje, je to i správná cesta, kterou bychom se měli ubírat. Mezi nejfunkčnější pohyby patří ty nejčastěji používané v našich životech jako různé předklony, úklony, výpady, podřepy a rotace trupu.[11]. 7

8 1.1 Funkční trénink Funkční trénink se nejčastěji definuje jako souhrnné cvičení, zapojující do činnosti co nejvíce svalových skupin tak, aby co nejvíce napodobovaly běžné činnosti daného člověka. [12] Typický funkční trénink se od ostatních (většinou zaměřených na jeden konkrétní sval či partii) odlišuje svojí komplexností s využitím všech tří rovin pohybu. V modelově připravených situacích se uplatňují prvky zrychlení, zpomalení a stabilizace hned několika svalových skupin. Efekt takového cvičení přináší mnohé výhody. [13] Klasický trénink v posilovně je přitom často zaměřen pouze na zvýšení svalové hmoty a vzhled určitých partií, často izolovaně cvičených. Funkční trénink má však za cíl pohyb jako takový.,, Functional training focuses on your body as a whole rather than a bunch of individua parts, and aims to enhance all aspects of your fitness strength, balance, flexibility, speed and coordination. (Price, Sharpe, 2009, str. 9) Naprostá většina aktivit v našem životě vyžaduje velkou škálu pohybů a jejich různé variace a velký pohybový rozsah. Pohybové vzorce na moderních cvičících strojích se nedají tvořit. Výjimku tvoří pouze stroje s kladkami, kde si dráhu pohybu určujeme sami, což je mnohem výhodnější. Funkční trénink nás nutí pracovat se svým tělem, s těžištěm, s napětím svalových skupin při pohybu a s nejrůznějšími modelovými situacemi pohybu našeho těla. K základnímu funkčnímu tréninku postačí váha vlastního těla, nicméně v této práci se budeme zabývat novodobými tréninkovými pomůckami, s jejichž pomocí můžeme trénink vylepšit a vytěžit z něj maximum. Jde nám o vzájemnou souhru a koordinaci svalů vykonávajících pohyb. Jeden ze zakladatelů funkčního tréninku Paul Check tento trénink rozdělil do šesti hlavních komponent. Jedná se o tyto hlavní pohyby. Tlak, tah, předklon, výpad, dřep a rotace. Za zakladatele se považuje dále Gary Gray a Národní akademie sportovní medicíny, která definuje funkční trénink jako modelovou situaci zahrnující zrychlení, zpomalení a stabilizaci svalových skupin a to ve všech třech rovinách pohybu. 8

9 1.2 O co se snažit ve funkčním tréninku Ve funkčním tréninku se velmi často používá cvičení proti odporu hmotnosti svého těla. Měli bychom se přitom snažit o zlepšení držení těla, zpevnění, souhru jednotlivých svalových skupin pro životní situace a zlepšení relativní síly vzhledem k naší hmotnosti. Relativní sílu určuje např. počet kliků, shybů, dřepů, zvedání nohou ve visu na hrazdě apod. Proč je právě relativní síla vzhledem k hmotnosti tak důležitá? Samozřejmě, vše se odvíjí od síly maximální, která má své přednosti, ale často bohužel dochází u cvičenců ve snaze zvýšit sílu i k nárůstu hmotnosti, což se projeví zhoršením relativní síly. To je bohužel nevhodné pro spoustu sportovců pracující s hmotností svého těla, ale nejenom sportovců, ale i běžných lidí. Malá relativní síla způsobená vysokou hmotností se projeví u všech lidí zhoršením a problémy s obyčejnou chůzí, nebo např. těžší schopností zvednout se ze židle. Primárně bychom se měli snažit o zlepšení funkcí a souhru svalů, i když vzhled se sekundárně také formuje. Neměli bychom za každou cenu zvyšovat odpor zatížení a způsobit si zranění, je důležité cvičit pravidelně a zátěž zvyšovat velmi obezřetně. Jak už jsem několikrát uvedl, je důležitá svalová souhra. Zde je na místě se zmínit o tzv. teorii nejslabšího článku, která říká, že jsme pouze tak silní, jak silný je náš nejslabší článek. Jinak řečeno posílení jen jedné svalové skupiny v synergistickém pohybu více svalových skupin nebude mít takový efekt, když ostatní synergisté budou oslabení. Proto bychom se za žádnou cenu neměli vyhýbat cvičením, ve kterých se cítíme slabí a zlepšit nejprve je. Dále je vhodné přemíru určitého pohybu doplnit kompenzačním cvičením. Pokud vykonáváme dlouhodobě při práci, nebo volném čase jen jednostranný pohyb na jednu stranu těla, je důležité z hlediska správné funkce organismu tento pohyb kompenzovat cvičením na opačnou stranu těla v tělocvičně. Na závěr bych rád dodal, že je důležité postupovat při cvičení opatrně a začít cvičit nejprve kontrolovaný pohyb, ke kterému následně přidáváme rychlost a švih, jako při reálném pohybu a v životních situacích. 9

10 1.3 S čím cvičit ve funkčním tréninku Jak již bylo řečeno, cvičíme především s hmotností svého těla. Pro lepší efektivitu a u pokročilejších cvičenců však přidáváme ke cvičení s vlastní hmotností různé pomůcky, kterými se budeme v této práci zabývat. Tréninkové pomůcky přidáváme, abychom zabránili stagnaci a zvýšili rozmanitost tělesných cvičení jako např. jednoruční činky, jež jsou výhodnější než velká činka jelikož máme jistotu, že pracují obě paže stejně. Pro mnoho cviků efektivnější kettlebell činky, medicinbal, fitball, overball, vaky s pískem nebo vodou a dále různé expandery, gumičky a balanční plošiny. Vhodné je i cvičení na volnokladkových strojích s konstantní zátěží, kdy pracujeme (můžeme pracovat) ve všech pohybových rovinách. Ve fitcentrech se dále můžeme setkat se současnými a velmi vhodnými cviky na dvou provazových šňůrách zvaných trx, dále různými gravitačními plošinami apod. Právě tato rozmanitost cvičení a dlouhodobý různorodý trénink nám pomůže, abychom byli připraveni na jakékoli pohybové situace a uměli na ně vhodně reagovat. Spousta cviků a strojů v posilovnách nám do života moc nedá, tyto pohyby děláme mnohdy jenom v posilovně, ale zařazením různých rotačních pohybů, předklonů a úklonů např. s medicinbalem, nám do života dá mnoho. Stejně tak, jako naučit se pracovat s rovnováhou, nejlépe za ztížených podmínek na balančních pomůckách, kdy po opakovaném cvičení pocítíme v balanci jistotu. V této práci se budeme zabývat pěti tréninkovými pomůckami, jejíž využití je v současné době čím dál častější. Jedná se o velký gumový míč fitball, balanční pomůcku bosu, těžký míč medicinbal, který je v zahraničí velmi oblíben a u nás se k němu začínáme opět vracet a dále cvičební pomůcku TRX a kulovou činku s uchem zvanou Kettlebell činka. 10

11 1. 4 Cvičení ve fitnesscentrech Ještě donedávna vycházelo veškeré cvičení ve fitnesscentrech z kulturistického základu, kde bylo určeno především k nárůstu svalů a síly. Avšak ke svalovým funkcím a pohybu jako takovému toto není nejvhodnější přístup. Podrobněji se o tom zmiňuje i literatura. (Stackeová, 2004) Spousta cvičenců neusiluje v současné době o obrovskou svalovou hmotu. Vlivem nedostatku pohybu by někteří lidé rádi zlepšili svoji kondici, sportovci silovou vytrvalost, dynamiku apod. Problém je však vtom, že tito lidé cvičí kulturistickými metodami a i spousta majitelů fitness jim nedokáže poradit a zvolit pro ně vhodnější tréninkové metody a funkční cviky např. formou kruhového tréninku, a vhodných cvičení, především aerobního charakteru. Není proto vhodné aplikovat různé tréninkové principy ze začátku vzniku posilování ve fitnesscentrech jako vynucená opakování, předvyčerpávající série, princip cheatingu atd. A už vůbec ne do cvičení kondičního. V dnešní moderní společnosti, kde je u většiny lidí vlivem nedostatku pohybové činnosti viditelná atrofie svalů, špatné držení těla a snížená výkonnost kardiovaskulárního systému, by nám tyto principy nepřinesly vůbec nic dobrého. Pouze bychom ohrozily zdraví cvičence. Dalším problémem je dělení tréninku na svalové partie. Jak bylo mnohokrát prokázáno dělení partií má velký vliv na růst svalů, kdy můžeme procvičit daný sval a příště druhý, když první odpočívá ale tento rozebírající izolující postup není ke svalovým funkcím vhodný. Lidský organismus jako složitý mechanismus by měl provádět širokou škálu pohybových úkonů a z hlediska efektivity je lepší synergetické zapojení spolupracujících svalů. Cituji Tlapáka (2010), Při zvyšování síly je rozhodující také mezisvalová koordinace-zapojení jednotlivých svalů (a jejich částí) vůči sobě. Z pozorování pomocí elektromyografu vyplývá, že začátečníci mají koordinaci nedokonalou, zapojují zbytečně mnoho svalů a špatně. Pohybová zkušenost se projevuje zlepšenou mezisvalovou i vnitrosvalovou koordinací, díky které síla svalu může vzrůstat, aniž roste jeho objem.(s. 208) 11

12 1. 5 Využití novodobých tréninkových pomůcek Využití novodobých tréninkových pomůcek se proto jeví jako účinné a vhodné, protože pomocí nich můžeme zlepšovat koordinaci a vzájemnou souhru svalů. Výborné jsou k tomu pomůcky použité v této práci především balanční pomůcky jako bosu a fitball. Tyto pomůcky mají i obrovské předpoklady pro využití při cvičení ve fitnesscentrech pro cvičence i trenéry, ve školství pro učitele a studenty, v kondiční přípravě sportovců, v rehabilitaci apod. Pozitivem je, že můžeme cvičit a modelovat různé situace ze života. Rád bych ještě poznamenal, že využití novodobých tréninkových pomůcek bude podle mého názoru rapidně stoupat. A čím dál častěji uvidíme používání více tréninkových náčiní dohromady v jednom tréninku, než tomu bylo doposud. Tudíž používání jenom činky, nebo jenom provádění jedné aerobní aktivity se stane minulostí a bude kladen důraz na všestrannost a harmonický rozvoj celého těla, který je nejdůležitější pro budoucí kvalitní život lidského organismu. Pokud se podíváme na různé tréninky ze zahraničí, zjistíme, že ve vývoji ve fitness naše republika výrazně zaostává. Je proto potřeba neustálého studování a v žádném případě se nebránit novým věcem a zavrhnout je hned na začátku. Je potřeba se snažit rozvíjet více aspektů funkční kondice a všechny pohybové schopnosti. 12

13 2. CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE Cílem mojí práce je dát na vědomí důležitost tohoto cvičení a vytvoření uceleného zásobníku cviků včetně pohybů, jež se co nejvíce podobají našemu pohybu, původnímu přirozenému, který bohužel ubývá a je velmi důležitý. Jako příklad bychom si mohli vzít např. různé rotační pohyby trupu. Cituji Tlapáka (2010): Rotátory páteře jsou poměrně krátké svaly umístěné šikmo mezi jednotlivými obratli a mají tendenci ochabovat. Ještě v době nedávné byly posilovány v takových činnostech jako sekání kosou, sekání sekerou, řezání dřeva, hrabání a přehazování trávy a sena atd. To všechno jsou rotační pohyby, které dnešní člověk často neabsolvuje.(s.13) Tady je krásně popsán současný problém. Spousta cvičenců tyto rotační pohyby nedělá a to se výrazně negativně podepisuje na kvalitě pohybového aparátu. Potom není vůbec udivující, že naprostá většina lidí si po vykonání některé takové práce ztěžuje na bolesti zad. A to i ti, kteří pravidelně cvičí. Je to právě tím, že cvičí většinou izolovaně a s oporou zad. Další věcí, o které bych se rád zmínil, jsou různé předklony a úklony. Typické pohyby pro organismus člověka. Ale zkusme se podívat do tělocvičny a zjistíme, že je téměř nikdo necvičí. Je až smutné, kolik lidí např. zvedá zátěž ze země s ohnutými zády, přitom tento pohyb by měl mít každý zautomatizovaný z života, ale vypadá to, jako by někteří nikdy nic ze země nezvedali. Dříve bývaly tyto činnosti běžné, tento pohyb byl využíván a zajišťoval optimální pohyb. Domnívám se, že zlepšováním pohybů ve všech směrech je vlivem nedostatku pohybu ta nejlepší cesta cvičení. Hlavně k uchování svalových funkcí a prevenci zranění. Úkolem mé práce je vypracování teoretické části k funkčnímu tréninku a popis novodobých tréninkových pomůcek, a také praktické části s vhodnými cviky v zásobníku. 13

14 K této práci, zásobníku cviků s využitím novodobých tréninkových pomůcek mě přiměla myšlenka ukázat cvičencům, zejména mladší generace, která to nedokáže zatím bohužel docenit, jaký obrovský rozdíl by mohli pocítit při tomto cvičení než pouze izolovaným cvičením, nebo jen cvičením pouze jedné partie jako je např. oblíbený biceps, nebo kulturistickým cvičením. Právě proto, bychom se jako trenéři měli snažit o větší rozvoj těchto cvičení. Cvičení, jež jsou vhodná pro návštěvníky fitnesscenter. Jako velmi vhodné se jeví např. cvičení na různých balančních pomůckách. Domnívám se, že v blízké budoucnosti bude čím dál častější cvičení s vlastním tělem a právě využitím různých tréninkových pomůcek a cvičení na strojích bude ustupovat, protože čím dál více lidí má sedavé zaměstnání a jít do tělocvičny opět sedět na nějakém stroji chtít nebudou. Je důležité, aby cvičení šlo ruku v ruce s rozvojem doby a čím dál většími poznatky o lidském těle. Zároveň ale nesmíme zapomínat na důležitost pohybu jako takového a jeho základ v nejjednodušších a nejpřirozenějších pohybech. Bez základních pohybů jako chůze dolních končetin a všestranná práce horních končetin člověk degeneruje, jeho svaly atrofují, bývá často unavený, psychicky unuděný a zhoršuje se kvalita jeho života. 14

15 2.1 Ucelení dosavadních znalostí na téma funkční trénink Funkční trénink nás nutí zapojit co nejvíce svalových skupin do pohybu. Naproti tomu izolované cvičení, které procvičuje konkrétní svalovou partii v jedné rovině pohybu (např. bicepsové zdvihy na Scottově lavičce) se snaží o pravý opak. Tento izolovaný trénink je sice vhodný pro maximalizaci nárůstu svalů v kulturistice, nebo velice vhodný k učení jak správně zapojit daný sval u začátečníka (např. posilování mezilopatkových svalů), kdy zabraňujeme nechtěným souhybům těla a klademe důraz na precizní technické provedení. Ale izolované pohyby v životě nenastávají. Pro provádění běžných denních aktivit potřebujeme především vysokou svalovou rovnováhu. Jde nám o souhru pohybů více svalů našeho těla tak, jak je to v našem životě přirozené. V životních situacích totiž nepracují svaly odděleně. Utvářejí nejrůznější pohybové vzorce a cvičením jenom na strojích, které svojí konstrukcí určují náš pohyb, se zbytečně ochuzujeme. Odlišné je však, jak již bylo řečeno na začátku této práce cvičení na strojích s kladkami, kdy si dráhu pohybu určujeme sami, což je mnohem lepší a přirozenější. Dále je vysoce účinné cvičení s balančními válci naplněnými z části vodou. Tělo dostává při pohybu odlišné signály a musí se naučit pracovat s těžištěm, které se vlivem přelévání vody při pohybu mění. Jednotlivá místa na cvičení jsou přitom prostorově málo náročná. Funkční trénink patří mezi nejlepší v předcházení úrazu. Vhodně a komplexně posiluje celé tělo a stabilizační systém, díky němuž můžeme předcházet bolestem zad a posilovat zdraví našeho organismu a pomáhá efektivněji v pohybu. Helping you move better in your daily life, in recreational activities, and in sports. Use movements and exercises that mimic what you do in real life. (Price, Sharpe, 2009, s.5) Jak již bylo řečeno, toto cvičení mělo původně rehabilitační účel. Napodobovaly se pohyby v běžném životě, čímž se utvrzovaly pohybové vzorce, docházelo ke svalové rovnováze a zvýšila se výkonnost. 15

16 2.2 Funkčnost svalu versus objem Nyní se využívá i ve sportu s cílem získat co nejvyšší sílu a aerobní kondici při zachování co nejnižší hmotnosti. Jednoduše řečeno získat co nejfunkčnější svaly pro danou činnost. Proč je to zrovna takto a čím dál častěji se prosazuje funkčnost svalu před objemem, popisuje slovenský odborník v oblasti tréninku s váhou vlastního těla a parkouru Vlado Zlatoš. Cituji:,,Představte si sporty jako například akrobacii a kaskadérství, gymnastiku, tricking, hand to hand, zápasení, breakdance, parkour a mnohé další, kde je hlavním závažím v pohybu vlastní zadek cvičence. V těchto sportech je cílem získat co nejvíce výkonu (síla, rychlost, dynamika apod.) a zároveň mít co nejmenší tělesnou hmotnost. Viděli jste, jak vypadá ve skutečnosti například Bruce Lee? Určitě si pamatujete na jeho šlachovitou, lehkou, ale vymakanou postavu. I gymnasté, kteří vypadají na obrazovce velcí, mají málokdy více než 65 kg závodní hmotnosti. Ale jejich funkčnost a výkon se nedají s ničím porovnat. Přesně o to jde v rozvoji funkční svalové hmoty, mít co největší výkon s co nejmenší hmotností. Funkční svalová hmota je hustá jak objemem, tak obsahem. Proti tomu je tu trend získat co nejvíce svalové hmoty z různých, nejčastěji osobních důvodů. Chápu, že se člověk s takovou postavou může cítit lépe a osobně proti tomu nemám žádné námitky. Může se pak stát (ale také nemusí), že při specifických testech fyzické zdatnosti tento hrubý objem neobstojí. Osobně se domnívám, že vlastní zadek je pro nás ta nejtěžší činka. [14]. Jak již bylo řečeno současný trend je však vlastnit co největší množství svalů, které nemá s funkčností nic společného. Přesně toto můžeme vidět ve vrcholové kulturistice. Jelikož vrcholová kulturistika je špatný reprezentativní příklad, navíc maximální objem svaloviny je cílem, pokusím se uvést příklad jiný. 16

17 Mnoho dorostenců přichází do posilovny s cílem nabrat svalovou hmotu, na ně je objemový kulturistický trénink po předchozím zpevňovacím období svalového korzetu vhodný, dle jejich cíle. Ovšem do posiloven přichází i spousta cvičenců, kteří mají svůj sport a v posilovně chtějí zlepšit sílu, dynamiku, silovou vytrvalost apod. nebo jenom jejich kondici. Jejich cílem není zvětšování objemů, ale přesto naprostá většina cvičenců cvičí kulturistické tréninkové systémy, místo funkčního tréninku s využitím pomůcek pro následné zlepšení jejich činnosti. Je to dáno především nedostatečnou informovaností cvičence a bohužel občas i trenéra aplikujícího kulturistické metody tréninku do kondičního cvičení. Dalším problémem jsou mladí cvičenci v dorosteneckém věku, které zajímají jen určité svalové partie. Většinou jen partie bicepsu a hrudníku. Tímto způsobem se mohou z funkčního hlediska lidského organismu i v mnohém zhoršit ve všeobecné výkonnosti, ale co je horší, mohou si nenávratně ublížit. Posilování jenom určitých svalů je naprostá hloupost, vyplývající z nedostatku informací a rychlou snahou o konečný výsledek a vizuální efekt viditelných svalových skupin. Velké svaly chtějí nejčastěji dorostenečtí cvičenci a mladí muži nejvíce z estetických důvodů v touze po dokonalém těle. Ale je pak vážně dokonalé? Myslím, že určitě není. Nejenom, že velký sval spotřebuje obrovské množství kyslíku na okysličení, které nám bude zbytečně ubírat na aerobních disciplínách jako např. v běhu, při jízdě na kole, plavání ale nebude nám to do určité míry nápomocné ve cvicích, kde je důležitá relativní síla. Jak už bylo řečeno výše. Jako příklad bych uvedl např. šplh na laně. Pokud bychom testovali určitou skupinu mužů, zjistíme naprosto samozřejmou věc. Tučný muž nemůže uspět, slabý taktéž, i silní muži disponující vysokou hmotností budou mít problémy. Nejvhodnější postava by byla atletického typu. Ideálně rozvinutí co nejvyšší muskulatury na co nejnižší hmotnosti. 17

18 Když bychom se podívaly třeba na vojáky, samozřejmě bychom mezi nimi našli rozdíly dány i rozdílnou funkcí, kterou zastávají, ale opět bychom přišli na to, že lehcí budou většinou nejobratnější, těžcí budou lépe zvládat např. přemísťování těžkých věcí, ale celkově nejlepší, nejvšestrannější bude střed mezi nimi. Tento střed by dokázal pravděpodobně nejvíce věcí a to jak např. přenos materiálu, tak i nejrůznější pohyb v prostoru se svým tělem. Co z toho vyplývá a co bych tím chtěl říci: Osobně si myslím, že kondičně cvičící člověk, by se měl snažit právě o toto získání všestrannosti. V časopise Muscle&Fitness 11/2007 str. 38 se ve vhodném článku směřujícím ke zvýšení počtu shybů píše: Nahlédněte do většiny veřejných posiloven a fitness center v Česku i na Slovensku, a co uvidíte? Muže trénující benčpress. Mladíky provádějící tlaky s jednoručkami na šikmé lavici. Dorostence procvičující 30cm paže až za hranici normálního napumpování. Sem-tam někdo vytlačí vleže 120kg. Ale kdo z nich pomyslí na mrtvý tah? Dokáže někdo udělat pár poctivých shybů? Kolik lidí se vůbec odhodlá trénovat dřepy. Kolik odvážlivců někdy uvede ve skutečnost pojem opravdová funkční síla? Funkční trénink zabezpečuje mnohonásobný efekt cvičení, rozvoj svalové funkční síly a budování svalové hmoty bez nadměrné hypertrofie svalu společně s rozvojem kardiovaskulární zdatnosti a rozvojem ohebnosti. Vždyť právě toto je pro život nejdůležitější. Důležité je správně ovládat své tělo a pohybovat ostatními věcmi v prostoru. Co bychom měli při funkčním tréninku dodržovat a na co se soustředit je mnoho. Především je velmi důležitá pravidelnost a rozmanitost tělesných cvičení jak silových, tak vytrvalostních a obratnostních, ale zároveň je důležitá i jistá míra specializace na nás a naši specifickou činnost. Trénink musí mít i určitý progres, ten je potřebný na zvýšení frekvence, času a intenzity, když budeme vyžadovat zlepšení výkonnosti. Zde je důležité nezapomínat na kvalitní regeneraci a vyvarovat se nadměrného vyčerpání. Jde nám o přetížení, ne zničení. 18

19 2. 3 Funkční směřování cvičení U funkčního tréninku bychom se měli snažit o zvýšení síly stabilizačního svalstva, jehož oslabení se negativně projeví, jak ve špatném přenosu síly, tak při nesprávném držení těla. Jedná se o hluboko uložené stabilizační svalstvo v břišním lisu příčný sval břišní, vnitřní šikmý břišní sval, paravertebrální svalstvo v okolí páteře a další, které při správném zapojení ochraňují páteř, udržují ji v přirozeném prohnutí a stabilizují pohyby celého těla. Další kladnou stránkou funkčního tréninku jsou komplexní cviky, díky nimž procvičíme větší množství svalových skupin a pohybových vzorců v kratším čase, což je vhodné pro cvičence i trenéry. Trenéři díky tomu zvládnou větší klientelu a cvičenci mohou pošetřit svůj drahocenný čas. Je velmi dobře, že: Cituji Jarkovskou (2009),,V současné době ve fitness centrech převažují programy s hudebním doprovodem zaměřené na různé specifické formy, které mají vytrvalostně-silový charakter. Nazývají se např. bodystyling, bodyform, step aerobik, fit trénink, interval aerobic class. Všechny je možné shrnout pod obecný název kondiční funkční posilovací trénink. V praktických skupinových lekcích se kombinují aerobní cvičení s metodami tréninku různých druhů síly. Vybírají se kvalitní cviky prováděné s vlastním tělem nebo s lehkým náčiním. Díky tomu dokážeme zvětšovat vytrvalostní sílu s mírným nárůstem svalové hmoty. (s. 9),, Funkční posilovací trénink je trénink, kde využíváme přesně zacílené, pohybově jednoduché cviky, zaměřené na rozvoj pohybových schopností, kde je hlavním úkolem vyvážené a všestranné zpevnění svalového korzetu, formování postavy a snižování nadváhy. Pravidelným intenzivním posilovacím tréninkem posilujeme oběhovou a dýchací soustavu a zlepšujeme funkci a strukturu pohybového aparátu a zvyšujeme aerobní kapacitu plic. V posilovacím tréninku s náčiním posilujeme svaly ve směrech, které jsou nejčastěji používány při pohybech v běžném životě. Cviky provádíme nejvíce v polohách, které používáme. Ve vzpřímeném stoji nebo jeho nižších obměnách. (s. 21) 19

20 Čím tedy začít: Nejprve bychom se měli při cvičení zaměřit na oblast břicha a spodních zad. Toto cvičení má mnoho kladů a je prospěšné, chceme-li se v budoucnu vyhnout bolestem spodních zad. Pevný střed těla je základ. Při cvičení bychom měli postupovat od centra těla k jeho periferii, kdy se můžeme správně domnívat, že změna funkce a morfologie centrálního svalstva středu těla, umožní následnou změnu funkce a morfologie celého pohybového aparátu.(tlapák, 2010, s. 10) Na začátek bych rád poznamenal, že tak důležité cvičení břicha dle mého názoru většina cvičenců přehlíží, případně si přidá pouze několik sérií určitého cviku na závěr tréninkové jednotky. Velmi často volí v posilovnách např. cvik sed/leh na šikmé lavici se zapřením chodidel, jejich špiček. Právě toto byl nejtypičtější kulturistický cvik v dřívějších dobách. Ale tento nejčastěji se vyskytující cvik je velmi nevhodný. Při tomto cviku se zapojují převážně ohybače kyčlí a za ochablé břišní svaly přebírají práci vzpřimovače páteře. Často potom dochází k přepětí v oblasti bederní páteře, což způsobuje následné bolesti zad. Většina cvičenců také vnímá své břišní svaly spíše ze vzhledové stránky a tolik důležitá síla a dynamika břišního lisu je příliš nezajímá. Tato síla se dá velmi účinně získat např. při různých odhodech medicinbalu, které naproti tomu nevyužívá skoro nikdo. Pohyby lidského těla nahoru a dolů patří k nejčastějším pohybům. Pro optimální výkon je dobré je trénovat. A právě zmiňovaný medicinbal se k tomu výborně hodí. 20

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

OBSAH. Předmluva 7 Úvod 8 Přehled cviků 11 Výhody posilování na míči 16. Posilování s míčem 22. Rotace středu 95. Nohy a boky 121

OBSAH. Předmluva 7 Úvod 8 Přehled cviků 11 Výhody posilování na míči 16. Posilování s míčem 22. Rotace středu 95. Nohy a boky 121 OBSAH Předmluva 7 Úvod 8 Přehled cviků 11 Výhody posilování na míči 16 Informační cesty 17 Rovnováha 19 Biomechanika a tělo 19 Nový výzkum 20 Posilování s míčem 22 Začlenění posilování s míčem do tréninku

Více

Jóga na mnoho způsobů

Jóga na mnoho způsobů METODICKÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ČASPV POHYB JE ŽIVOT 1/2008 Příloha č. 42 Jóga na mnoho způsobů Mgr. Jana Dostálová, kresby mgr. Eva Nesibová pohyb_1_08_priloha1.indd 1 22.2.2008 9:00:58 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 4. lekce Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 1. POŘADOVÁ CVIČENÍ Pořadová cvičení slouží k jednotnému řízení a organizování

Více

ŽS/13 Rozvoj síly Obsah: Rozvoj síly u žáků Silový trénink u kadetů Silový trénink u juniorů

ŽS/13 Rozvoj síly Obsah: Rozvoj síly u žáků Silový trénink u kadetů Silový trénink u juniorů Obsah: Rozvoj síly u žáků Cvičení s převážným zaměřením na oblast dolních končetin (KS 1) Cvičení s převážným zaměřením na oblast zad (KS 2) Cvičení s převážným zaměřením na oblast břišního lisu (KS 3)

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 2.5.2010 1. DEN středa 17:30 - společný sraz v Harrachově 18:00

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Posilování s vlastním tělem jako kompenzace tréninku taekwonda. Mgr. Martin Svitek

Posilování s vlastním tělem jako kompenzace tréninku taekwonda. Mgr. Martin Svitek Posilování s vlastním tělem jako kompenzace tréninku taekwonda Mgr. Martin Svitek Proč? Znalosti o zdraví ve sportovním tréninku jsou plné pověr a polopravd Zdravověda v tkd chybí (vs. čínské styly ) Hromada

Více

DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ

DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník červen 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 66 DOMÁCÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ Autoři: Mgr. Miroslav Zítko, PaedDr. Ota Mojžíš, členové komise všeobecné

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání ZdRAVÁ Mgr. Petra Lustigová ZADA Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol 2. vydání CVIČENÍ NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI DYNAIR PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2. vydání PODĚKOVÁNÍ

Více

Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení

Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení 1 Kapitola č. 9 Nohy a balanční cvičení Vážení přátelé, udržujete dobře balanc? Nemyslím ve vztazích i když tam je také potřeba. Rovnováha v životě je důležitá, duševní i tělesná. V dnešním článku se podíváme

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Rozvoj dynamické síly

Rozvoj dynamické síly Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání Školení trenérů moderní gymnastiky II.třídy Rozvoj dynamické síly Závěrečná práce Brno, 2012 Autorka práce: Bc. Vendula

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Sada cviků Swing neboli švih Clean neboli přemístění Snatch neboli trh

Sada cviků Swing neboli švih Clean neboli přemístění Snatch neboli trh Sada cviků Swing neboli švih zapojuje prakticky všechny svalové skupiny zadní strany zad a nohou. Pokud byste měli čas jen na jeden cvik zaměřený na záda, zvolte švihy. Švihy jsou dále velmi užitečné jako

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více