Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit."

Transkript

1 Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Vážené kolegyně a kolegové, po všech stránkách složitý a náročný rok 2020 je za námi. Výuka na školách byla poznamenána mnohými vládními opatřeními, které měly za cíl zbrzdění šíření pandemie koronaviru. Každou chvíli jste museli v reakci na vyhlášené restrikce na svých školách upravovat provoz, měnit způsob výuky a přizpůsobovat se např. rotačnímu systému výuky. A to všechno rychle, za běhu a s nejistotou, na jak dlouho v takto provizorním režimu školy budete fungovat. Predikce vývoje situace není příznivá a lze tedy očekávat ještě další změny, které poznamenají naše školství. Proto jsme pro Vás připravili nové tematické kurzy, ve kterých lektoři přímo reagují i na současnou situaci a mohou Vám tak pomoci snáze přejít na nové formy výuky. I když se sami potýkáme s neustálými změnami našich akcí na distanční formy a změnami termínů kurzů a studií, děláme vše pro to, abychom Vám zajistili vzdělávání s minimální ztrátou kvality oproti prezenční výuce. Dovolte nám, abychom Vám popřáli co nejvíce trpělivosti, síly a pozitivity v roce Pevně věříme, že i naše kurzy budou pro Vás obohacující a motivační oporou při výkonu Vaší profese. Sledujte náš web i facebookovou stránku, kde Vám přinášíme vždy aktuální informace a novinky v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ing. Václava Brusová, vedoucí útvaru DVPP a tým spolupracovníků Přihlašování na vzdělávací akce Na vzdělávací akce je možné se přihlásit elektronicky u každé jednotlivé akce vybrané z aktuální nabídky vzdělávání nebo prostřednictvím přihlášky ve formátu pdf Pro kvalifikační a specializační studia a aktivity projektů Vám zašle osoba uvedená jako kontakt speciální přihlášku. Vyhledávání akcí je možné zde

2 OBSAH Kontakty Metodika a řízení škol Financování škol Kvalifikační a specializační studia Šablony Děti a žáci cizinci Práce s nadanými/talentovanými Projekty OP VVV OKAP CESTA Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT počítač na Vaší straně Katalog vzdělávacích akcí Rovnost příležitostí ve vzdělávání Udržitelný rozvoj Klíčové kompetence učitele Technická komunikace Efektivní řízení škol Jazyková komunikace Zkvalitnění a modernizace vzdělávání Oborové činnosti Jak se přihlásit Co a jak vyplnit? Fakturace a storno podmínky

3 KONTAKTY Vedení organizace PaedDr. Petr Habrnál ředitel organizace Ing. Petr Nehasil zást. ředitele, vedoucí provozně-ek. útvaru a OP Nový Jičín Útvar DVPP Ing. Václava Brusová Kateřina Vyhlídalová vedoucí útvaru DVPP administrativní pracovnice Mgr. et Bc. Jan Buchta odborný pracovník DVPP Odloučená pracoviště 1 : 1 Odloučené pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín, PSČ , Mgr. Ilona Fiurášková Bronislava Raníková odborná pracovnice DVPP administrativní pracovnice Odloučené pracoviště. Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek, PSČ , Mgr. Ludmila Muchová Gabriela Zlá vedoucí odloučeného pracoviště Frýdek-Místek administrativní pracovnice Karin Šebestová odborná pracovnice DVPP Číslice 1, 2, 5 a 6 označuje organizátora vzdělávací akce (nikoli místo konání), je vždy první číslicí u čísla akce, např organizuje pracoviště Ostrava. 3

4 5 Odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava, PSČ , Mgr. Eva Krzywoňová Marcela Kupková vedoucí odloučeného pracoviště Opava administrativní pracovnice Mgr. Petra Schneidrová odborná pracovnice DVPP Odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava, PSČ , Ing. Renata Kocurková Eva Šafarčíková vedoucí odloučeného pracoviště Ostrava administrativní pracovnice Mgr. Zuzana Nevřelová odborná pracovnice DVPP Oblast ICT a útvar rozvojových programů a řízení projektů Mgr. Blanka Kozáková Jana Zajoncová vedoucí útvaru rozvojových programů a řízení projektů administrativní pracovnice Mgr. Jana Mikošková odborná pracovnice DVPP

5 Útvar rozvoje organizace Mgr. Marie Apriasová Eva Šafarčíková vedoucí útvaru rozvoje organizace administrativní pracovnice Mgr. Gabriela Návratová odborná pracovnice DVPP

6 1. METODIKA A ŘÍZENÍ ŠKOL Poradenství pro ředitele V naší organizaci působí zkušený právník JUDr. Alexander Meese, Ph.D. Můžete se na něj obrátit, pokud potřebujete konzultaci k výkladu právních předpisů s akcentem na školskou praxi (tj. výklad specifické školské legislativy, práva pracovního, občanského, rodinného, obchodního či správního). Poradenství je určeno zejména obecním školám a školským zařízením. Odpovědi na nejčastější dotazy najdete zde: Pokud zde odpověď nenajdete, můžete zaslat konkrétní dotaz na Můžete se také přihlásit na Metodickou poradnu (4hodinový seminář) zaměřenou na konkrétní téma. Vyhledejte si aktuálně nabízené poradny zde: Do Fulltextu zadejte Metodická poradna Poradenství pro zástupce ředitele Pro zástupce ředitelů škol organizujeme Metodické poradny s panem Mgr. Zbyňkem Šostým, zkušeným ředitelem základní školy a lektorem Studia pro ředitele. Aktuální téma bude pracovně-právní problematika (např. cestovní náhrady, BOZP, platový výměr, cestovní příkaz), vše s praktickými příklady. Více zde: 2. FINANCOVÁNÍ ŠKOL Na našem webu zveřejňujeme příspěvky Ing. Petry Schwarzové pro vedoucí pracovníky, jejich ekonomy a účetní. z oblasti finančního řízení Výklady se vztahují zejména na veřejnoprávní subjekty, tj. na školy a školská zařízení zřizované státem a územními samosprávnými celky. Najdete je zde 6

7 3. KVALIFIKAČNÍ A SPECIALIZAČNÍ STUDIA Název Zahájení Místo konání Studium pedagogiky asistent pedagoga (8. skupina) Opava Studium pedagogiky asistent pedagoga (9. skupina) Ostrava Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. DPS (doplňkové pedagogické studium, pedagogické minimum) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Ostrava Ostrava Studium pro ředitele škol a školských zařízení 8. a Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 9 vyhl. 317/2005 Sb. Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost říjen 2021 Nový Jičín Ostrava a školy v MSK Ostrava dle poptávky Ostrava Studium pedagogiky asistent pedagoga Cíle studia Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Kritéria výběru účastníků Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Struktura studia Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně psychologické dovednosti pedagoga) Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie) Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga. Ukončení studia Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo kurzu Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Datum Čas Počet h Téma Lektor :30 13:45 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková :00 14:45 7 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková :30 15:15 7 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :30 17:00 2 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. 7

8 :30 14:15 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :30 16:00 2 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :00 15:30 8 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková :30 11:00 3 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :00 16:00 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :00 15:30 8 Speciální témata pro asistenty pedagoga PaedDr. Karla Vítková :30 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová :00 17:15 4 Základy psychologie pro pedagogy PhDr. Nora Gavendová :30 12:00 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Ĺubomír Franer :00 16:15 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Jana Barvíková :30 15:15 7 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Karin Kopřivová :30 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková :30 15:00 8 Obhajoba a ústní zkouška zkušební komise Číslo kurzu Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 Datum Čas Počet h Téma Lektor :30 13:45 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková :30 15:15 7 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :30 17:00 2 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :00 14:45 7 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková :30 14:15 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :30 16:00 2 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :00 15:30 8 Základy pedagogiky PaedDr. Karla Vítková :30 11:00 3 Základy psychologie pro pedagogy Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :00 16:00 5 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Silvie Quisová, Ph.D :30 15:15 7 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Karin Kopřivová :00 15:30 8 Speciální témata pro asistenty pedagoga PaedDr. Karla Vítková :30 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová :00 17:15 4 Základy psychologie pro pedagogy PhDr. Nora Gavendová :30 13:30 6 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Petra Poláčková :30 11:45 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Ĺubomír Franer :45 16:00 4 Speciální témata pro asistenty pedagoga Mgr. Jana Barvíková :30 15:00 8 Obhajoba a ústní zkouška zkušební komise Lektorský tým Garantka studia Cena Termín přihlášek Kontakt pro přihlášky zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Mgr. Eva Krzywoňová Kč průběžně Mgr. Eva Krzywoňová, , , Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. DPS (doplňkové pedagogické studium, pedagogické minimum) Cíle studia Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Kritéria výběru účastníků Studium podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno učitelům: odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu) praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru praktického vyučování) 8

9 odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu) uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře, popř. ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky): Struktura studia Základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, vybraná témata z pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga) Studium s hodinovou dotací 139 hodin bude realizováno v letech 2021 a Kromě přímé výuky v rozsahu 131 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje individuální konzultaci v rozsahu, závěrečný seminář. Ukončení studia Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo kurzu Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 Datum Čas Počet h Téma Lektor :30 16:00 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech :30 15:30 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech :30 15:30 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech :30 15:30 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech :30 15:30 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. Monika Fojtáchová :30 15:30 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. Monika Fojtáchová :30 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová :30 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová :30 15:30 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. et Mgr. J. Švec :30 15:30 8 Zákl. pedagogiky a didaktiky Mgr. et Mgr. J. Švec :30 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová :30 15:30 8 Zákl. psychologie pro pedagogy Mgr. Monika Fojtáchová Další termíny budou upřesněny! Lektorský tým zkušení lektoři se školskou praxí Organ. garantka studia Mgr. Zuzana Nevřelová, , Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 Obhajoby duben 2022 Cena Kč Přihlášky spec. přihlášku Vám zašle Eva Šafarčíková, tel.: Více zde 9

10 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Cíle studia Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou předpokladem pro výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Kritéria výběru účastníků Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání. Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga. Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga. Struktura studia MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY - 66 vyučovacích hodin Základy obecné pedagogiky Základy pedagogiky volného času a zážitková pedagogika Základy sociální pedagogiky Teorie výchovy Základy didaktiky MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY - 34 vyučovacích hodin Základy pedagogické psychologie a psychologie osobnosti Základy sociální psychologie Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga MODUL III: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - 12 vyučovacích hodin MODUL IV: PRÁVNÍ PŘEDPISY - 8 vyučovacích hodin Studium s hodinovou dotací 136 hodin bude realizováno v roce Kromě přímé výuky v rozsahu 120 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje odbornou stáž v rozsahu odin, obhajobu závěrečné práce a ústní zkoušku před komisí v rozsahu. Ukončení studia Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Číslo kurzu Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 Datum Čas Počet h Téma Lektor :30-16:00 8 Základy pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech :30-16:00 8 Základy pedagogiky a didaktiky Mgr. Lubomír Pelech Další termíny budou upřesněny! Lektorský tým zkušení lektoři se školskou praxí Organ. garantka studia Mgr. Zuzana Nevřelová, , Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 Obhajoby prosinec 2021 Cena Kč Přihlášky spec. přihlášku Vám zašle Eva Šafarčíková, tel.: Více zde 10

11 Studium pro ředitele škol a školských zařízení v Novém Jičíně Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem v budoucnu vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb. Je vhodný také pro zástupce ředitele či další vedoucí pracovníky ve školství. Celkový rozsah studia je 115 hodin a zahrnuje 92 h prezenční výuky, 15 h odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení a závěrečného semináře. Akreditované studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR: Modul 1 Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Modul 2 Pracovní právo Modul 3 Financování školy Modul 4 Organizace školy a pedagogického procesu Ukončení studia Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí. Zahrnuje obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Místo konání Nový Jičín Termíny zahajujeme 8. a 9. října 2021, závěrečná zkouška bude v červnu 2022 Prezenční studium ve dnech pátek + sobota cca 1x za měsíc, bude postupně upřesňováno Organizační garant PaedDr. Petr Habrnál, Přihlášky Kateřina Vyhlídalová, Cena Kč Speciální přihlášku na toto studium najdete na webu zde nebo Vám ji zašle paní Kateřina Vyhlídalová. Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 9 vyhl. 317/2005 Sb. Cíle studia Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu a vedoucích pracovníků školy v oblasti kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. Absolvent si doplní také základní komplementární kompetence pro jiné odbornosti než vyučuje. Kritéria výběru účastníků Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Doporučená úroveň digitálních kompetencí minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu). Zájemce doloží originály, resp. kopie těchto dokladů (nejpozději do zahájení studia): Přihlášku DVPP ke studiu; Smlouvu o účasti ve studiu v rámci projektu OKAP II; Diplom o dosaženém magisterském studiu, popř. doplnění studia pedagogiky; Pracovní smlouvu či jiný doklad, který dokládá pedagogickou praxi; Zkoušku na VŠ z Informatiky (doloží indexem nebo jiným dokumentem) nebo Osvědčení, Certifikáty s ICT tématikou za posledních 10 let (semináře, kurzy, webináře, konference, stáže, konzultace apod.) Program je vhodný také pro školní metodiky ICT a koordinátory ICT, kteří si chtějí doplnit či aktualizovat poznatky a dovednosti v této dynamické oblasti. Absolvent studia je pro působení ve škole vybaven následujícími kompetencemi: K1: kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků; 11

12 K2: kompetence mentorské, koučovací a lektorské andragogické techniky; K3: kompetence koordinační a manažerské řízení procesů a projektů; K4: kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické). Do studia jsou zařazena témata jako např. práce s 3D tiskárnou, robotika, programování, virtuální realita, či zpracování bezpečnostní politiky školy (BOZP, licenční politika, autorský zákon, ochrana osobních údajů). Studium s hodinovou dotací 250 hodin bude realizováno kombinovanou formou. Kromě přímé výuky v rozsahu 110 vyučovacích hodin (zpravidla formou semináře a stáže ve školách v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku) učební plán zahrnuje 140 h e-learningu (Moodle a online Teams resp. Meet) a individuální konzultace dle potřeby účastníka. Ukončení studia Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent Osvědčení o absolvování studia. Termín zahájení studia říjen 2021 Obhajoby červen 2023 Lektorský tým zkušení lektoři z řad školních informatiků a správců sítě Odborná garantka studia Mgr. Blanka Kozáková, , Kontakt pro přihlášky Jana Zajoncová, Místo konání školy ve spádové oblasti Ostrava, Opava a Frýdek-Místek Cena 0 Kč (v rámci projektu OKAP II na základě smlouvy s vysílající školou) Speciální přihlášku na toto studium Vám zašleme na vyžádání mailem, na jejím základě připravíme smlouvu. Podmínka S přihláškou zašlete kopii dokladů dle výčtu v úvodu článku. Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Kvalifikace na pozici školního metodika prevence Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. Studium odpovídá standardu MŠMT a nabízí také témata navíc. Přehled témat (celkem 250 h) 1. Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence 2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence 3. Poradenské systémy a primární prevence ve školství 4. Monitorování a evaluace primární prevence 5. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb 6. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy 7. Systém primární prevence ve školství 8. Školní třída, její vedení a diagnostika 9. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) 10. Sociálně nežádoucí jevy 11. Krizová intervence ve škole 12. Konzultace k ročníkové a závěrečné práci 13. Stáže a praxe skupinové a individuální Lektoři PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Martin Hofman, Mgr. Andrea Matějková, Mgr. Monika Fojtáchová, Mgr. et Mgr. Jakub Švec a další Podmínky úspěšného absolvování V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci. Účastníci musí absolvovat stáže a praxi v celém rozsahu 20 h, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou. 12

13 Organizace studia Přímá výuka bude probíhat zhruba 2 až 3 dny v měsíci (dle možností lektorů), ve všedních dnech, výjimečně o sobotách. Termíny budou postupně upřesňovány. Odb. garantka studia PhDr. Lenka Skácelová, psycholog, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně Organizační garant Mgr. Jan Buchta, , Kontakt pro přihlášky Kateřina Vyhlídalová, Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27 Zahájení , další termíny budou upřesňovány Ukončení červen 2022 Cena Kč Speciální přihláška na toto studium je k dispozici na našem webu nebo na výše uvedených kontaktech. Podmínka S přihláškou zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání. 13

14 4. ŠABLONY DVPP pro Šablony Nabídka vzdělávacích akcí je každý měsíc konkretizována ve speciálních Zpravodajích, abyste mohli v průběhu celého zvoleného období vzdělávat své pedagogy individuálně či objednat si vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy a podle Vašich potřeb. Zpravodaje najdete na titulní stránce KVIC Pro další informace se obracejte na naše pracoviště: Ředitelství (oblast ICT) Mgr. Blanka Kozáková, Nový Jičín Mgr. Ilona Fiurášková, Frýdek-Místek Karin Šebestová, Opava Mgr. Eva Krzywoňová, Ostrava Mgr. Zuzana Nevřelová, Poradenství při přípravě a realizaci projektu Šablony III/Šablony II Nabízíme Vám zpracování projektové žádosti do výzvy č. 80 Šablony III. Podmínkou pro přípravu žádosti je školou zpracovaný dotazník UIV. Konzultace proběhne cca 1 h online a následně společně elektronicky podepíšeme. Cena za službu činí Kč. Poskytujeme administraci projektu (zpracování všech zpráv o realizaci, finanční řízení, výkaznictví, pracovněprávní problematika). Jde o smluvní vztah od schválení žádosti až do schválení závěrečné zprávy. Služba je zpoplatněna Kč/projekt. Službu poskytujeme od data vydání právního aktu. Do dobíhajících projektů výzev č. 63 a 65 Šablony II (v mnoha případech organizace žádaly o prodloužení) Vám nabízíme konzultační činnost pro dotazy k realizaci, k žádostem o změny či zpracování ZoR. Služba je zpoplatněna dle rozsahu požadavku v sazbě 500 Kč/h. Kontaktní osoby: Mgr. Blanka Kozáková, , Mgr. Marie Apriasová,

15 5. DĚTI A ŽÁCI CIZINCI Vzděláváte dítě/žáka cizince a chybí Vám vstupní klíčové informace? Máte zájem získat základní, ucelené a široce pojaté vědomosti o začleňování dětí/žaků a o problematice výuky českého jazyka jako druhého jazyka? Stejně jako v minulém roce pro Vás připravujeme akreditované vzdělávací programy pro cílovou skupinu z MŠ, ZŠ i SŠ ve spolupráci s o. p. s. META Společnost pro příležitosti mladých migrantů a dále chystáme krátké webináře pro Vaši inspiraci. Stručný vhled do jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ Cílová skupina učitel MŠ Obsah Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování a poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v prostředí českého předškolního vzdělávání. Pedagogové získají základní informace, materiály a metodická doporučení, které budou moci využít při každodenní práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Rozsah 4 h Cena Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání jaro 2021 META o. p. s. KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Moravská Ostrava První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Cílová skupina asistent pedagoga, učitel, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ Obsah Účastníci semináře se seznámí s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), se školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému Témata: úvod do problematiky vzdělávání žáků s OMJ, vzdělávání cizinců z legislativní perspektivy, seznámení s dostupnou metodickou podporou (portál přiblížení situace dětí s OMJ v českých školách, seznámení s možnostmi škol při jejich podpoře, sdílení praxe, výměna zkušeností Rozsah Cena Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání jaro 2021 META o. p. s. KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Moravská Ostrava Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ Cílová skupina asistent pedagoga, učitel, SOŠ, SOU, gymnázia Obsah Seznámíte se s možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách. Důraz bude kladen nejen na legislativní možnosti podpory a na podporu v hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) nebo v běžných hodinách českého jazyka a literatury (ČJL), ale také na přípravu těchto studentů na závěrečnou maturitní zkoušku. Seminář je určen zejména učitelům českého jazyka a literatury na SŠ, SOU a gymnáziích. Vítáni 15

16 jsou výchovní poradci, speciální pedagogové, koordinátoři inkluze, asistenti pedagoga, či vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří se zabývají vzděláváním žáků s OMJ na SŠ. Témata: Úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ Legislativa pro praxi SŠ Nástroje podporující žáky s OMJ při výuce ČDJ Postupy práce ve výuce žáků s OMJ v běžné hodině ČJL s ukázkou specifické formy podpory Tipy, metody a ukázkové materiály pro přípravu žáků s OMJ na maturitní zkoušku z ČJL Ukázky výukových materiálů Sdílení praxe a výměna zkušeností Rozsah Cena 2370 Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání jaro 2021 META o. p. s. KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Moravská Ostrava Nový žák cizinec v mé třídě webinář Cílová skupina učitel, I.st ZŠ, MŠ Obsah Seznámíte se se zákonnou úpravou vzdělávání žáků cizinců, dále s organizacemi, které mohou učiteli v jeho práci pomoci nebo s postupy při tvorbě IVP, či s pomůckami a publikacemi, organizací práce ve třídě apod. Témata: Zákonná úprava vzdělávání žáků cizinců. Organizace, které pomohou učiteli při práci. Spolupráce s poradnou, tvorba IVP. Hodnocení žáka cizince. Pomůcky, publikace a jejich praktické využití. Organizace práce ve třídě. Vzkaz žákyně cizinky, která už dávno není cizinkou. Diskuse, výměna zkušeností. Rozsah 2 h Cena 570 Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání Mgr. Jana Rohová Online u počítače 16

17 6. PRÁCE S NADANÝMI/TALENTOVANÝMI V tomto pololetí pro Vás kromě kurzů zaměřených na problematiku vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků nově připravujeme rovněž nabídku krátkých inspirativních webinářů, které budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách. Nadaný žák ve výuce Cílová skupina učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU Obsah Co je to nadání a inteligence? Kdo je mimořádně nadaný žák? Jak jej identifikovat, jak s ním pracovat a jaké má potřeby? Monika Stehlíková je lektorka, konzultantka, psychoterapeutka (Terapie Přijetí a odevzdání ACT) a pedagožka. Ve své terapeutické praxi se zaměřuje na nadané a mimořádně nadané jedince, děti a dospělé. Této problematice věnovala již dvě populárně-naučné publikace: Život s vysokou inteligencí - Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě - Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu (Grada Publishing, 2016, resp.2018). Jde jí mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, a to jak pro děti, tak dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele. Rozsah Cena Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání a Mgr. Monika Stehlíková, MBA on-line Vyhledávání a rozvíjení nadaných a mimořádně nadaných dětí v podmínkách běžné MŠ Cílová skupina učitel, asistent pedagoga, MŠ Obsah Vzdělávací program je zaměřen na vyhledávání a rozvoj nadaného dítěte v praxi běžné mateřské školy. Obeznámíte se jak se způsoby vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí, tak s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání v rámci výchovně vzdělávacího procesu mateřské školy obnáší, včetně konkrétních příkladů z praxe. Ukážeme si možnosti vytváření podnětného prostředí v mateřské škole, výběr vhodných didaktických pomůcek a literatury, činností pro děti s vyšším potenciálem, možnosti spolupráce s odborníky i aktivity směřující k rodičům těchto dětí. Rozsah Cena Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání Mgr. Korcová Stanislava Mgr. Korcová Stanislava KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek Talent a co s ním? Cílová skupina pedagog volného času, učitel, MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, SVČ Obsah Tento vzdělávací program má ambici seznámit účastníky s tím, jak rozvíjet a podporovat to, čím je lidský/dětský mozek zajímavý, jak podpořit spokojenost jejich životního příběhu, jejich sociální uplatnitelnost. Jedná se především o ty rozměry osobnosti, které za součást talentu nepovažujeme (výchovné vlivy, motivace, pracovní návyky). Chybujeme v oblasti pojetí osobnosti, sociálně adaptabilních mechanismech a pracovních stereotypech. 17

18 Rozsah Cena Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání Mgr. Jiří Halda KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek Nadaný žák v ZŠ identifikace a individualizace jeho vzdělávání Cílová skupina učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení I. st. ZŠ, II. st. ZŠ Obsah Zajímá Vás problematika kognitivně nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ? Přijďte na seminář s lektorem M. Khýrem, který má dlouholeté poradenské zkušenosti v této oblasti. Rozsah Cena Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání Mgr. Marek Khýr KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava 18

19 7. PROJEKTY OP VVV OKAP Realizace projektu: Projekt OKAP je realizován Moravskoslezský kraj ve spolupráci s 12 partnerskými středními školami a k nim přidruženými ZŠ, resp. MŠ, s partnerskou organizací KVIC a s dalšími subjekty. V rámci projektu OKAP se chce MSK v průběhu tří let zaměřit na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. Partnerské střední školy: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Střední odborná škola Třineckých železáren Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Naše organizace, jako finanční partner projektu, zajišťuje zejména vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování metodické podpory a konzultační činnosti, zprostředkovává síťování škol a šíření informací na témata čtenářská, matematická a digitální gramotnost, polytechnika, odborné vzdělávání a vzdělávání vedoucích pracovníků. Vždy dojde k rozšíření kompetencí pedagogů a aplikaci získaných poznatků ve vyučovací praxi. Aktivity jsou nastaveny s přesahem na ostatní školy v kraji, obsáhnou tak celé území MSK a cílovou skupinu pedagogů a žáků v celém kraji. Nabídku kurzů a dalších vzdělávacích aktivit projektu realizovaných KVIC (včetně využití elektronické přihlášky na akce) můžete sledovat na Jak na přírodovědné a technické předměty ve škole Obsah Rozsah Cena Registrace V průběhu programu třídenní pobytové se upřesníme, jak zohlednit ve výuce specifika polytechnického vzdělávání a zatraktivnit přírodovědné a technické předměty pro žáky. Ve velmi pracovním a inspirativním ovzduší se naučíme, jak podpořit své žáky v dovednosti klást otázky, hledat odpovědi, diskutovat. Vyzkoušíme si různé způsoby, jak pracovat s aktuálními odbornými informacemi, včetně práce s videem či efektivním vyhledáváním na internetu. Budeme mít možnost sdílet s kolegy inspirativní nápady a otestujeme si zajímavý způsob plánování výuky. Program je připraven pro všechny pedagogy 2. stupně ZŠ, resp. SŠ z MSK. 24 h zdarma Číslo akce Termín Lektor Místo konání RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. Mgr. Robert Závada rekreační zařízení v MSK RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. Mgr. Robert Závada rekreační zařízení v MSK 19

20 Krajina pro život III Obsah Rozsah Cena Registrace 24hodinová outdoorová aktivita je workshop, který motivuje účastníky k častějšímu zařazování měření v exteriéru do projektových dní školy, do programu přírodovědných exkurzí nebo do zážitkových kurzů pro žáky. Ve workshopu navštívíme technologický celek a chráněnou krajinou oblast, zde budeme provádět měření digitální měřící soupravou. Zaměření na EVVO umožní učitelům pracovat s tématem napříč předměty a propojovat získané informace. Aktivity volně navazují na kurz z léta 2020 (kurz je ale otevřen všem zájemcům). Pro absolventy tohoto kurzu jsou připraveny zajímavé navazující aktivity v jejich škole, a to včetně finančního ohodnocení. Program je připraven pro všechny pedagogy 2. stupně ZŠ, resp. SŠ z MSK. 24 h zdarma Číslo akce Termín Lektor Místo konání RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. Mgr. Robert Závada rekreační zařízení v MSK Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů Obsah Rozsah Cena Registrace V kurzu se připravíme na změny RVP (viz Strategie digitálního vzdělávání a požadavky na pedagogy dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu), které se dotknou zejména pedagogů, kteří nevyučují informatiku. Prakticky seznámíme s tím, jak opravdu efektivně pracovat s notebookem, být zručný a jistý při propojení s dataprojektorem, chytrým telefonem, jaké máme možnosti aplikací, podporující spolupráci žáků či pedagogů to vše v online prostředí Office365/G Suite. Vše je přístupné online kdykoliv a odkudkoliv. Dále se detailněji seznámíme se zpracováním textů, tvorbou tabulky a přípravou prezentace. Můžeme zadávat úkoly, publikovat a sdílet dokumenty, komunikovat v bezpečné uzavřené komunitě v Teams nebo Meet. Zájemci si mohou volit mezi sborovnou ve své škole a pobytovou akcí (zpravidla jednotlivci, termíny kurzů viz dále registrace). Program je připraven pro pedagogy 2. stupně ZŠ, resp. SŠ z MSK. 20 h zdarma Termín Lektor Místo konání leden 2021 červen 2021 lektorský tým z projektu pobytové zařízení v MSK /nebo ve Vaší škole Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty na SŠ Obsah Rozsah Cena Registrace 24hodinový seminář, který přináší účastníkům možnost rozvíjet čtenářskou gramotnost, čtenářské strategie, čtenářské dovednosti, komunikaci pestrými edukačními metodami a vyučovacími formami. Zaměřuje se na práci s uměleckými ale především neuměleckými texty, na hlasovou výchovu, základy prezentace před posluchači, dále na dramatizační postupy a činnosti v edukaci čtenáře ve školní realitě i v každodenní situaci. Přibližuje vztahy kurikula, taxonomie vzdělávacích cílů a učebních úloh, příklady dobré čtenářsky zaměřené praxe. Program je připraven pro všechny pedagogy SŠ z MSK. 24 h zdarma 20

21 Číslo akce Termíny Lektor Místo konání a , PhDr. Libor Kyncl SPŠ Ostrava-Vítkovice, Zengrova Konference Gramotnosti v praxi školy Obsah Rozsah Cena Registrace závěrečná konference proběhne formou celodenní akce. V dopoledním bloku se zaměříme na aktivity projektu v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. V odpoledních workshopech budeme aktivně pracovat (volíte si z nabídnutých pěti témat). Budete si moci sami vyzkoušet, jak lze pracovat s žáky zajímavě, a přitom posilovat čtenářství. Co udělat, aby už matematika nebyla strašák a např. formou projektového dne prolomit nezájem a projektový den si připravíte. Pěkné příklady jsou připraveny pro rozvoj digitální gramotnosti pedagoga a jak je využívat při online výuce, to si vyzkoušíte přímo u počítače. Program je připraven pro všechny pedagogy 2. stupně ZŠ, resp. SŠ z MSK. a je doplněn o konkrétní ukázky ze škol. 10 h zdarma Číslo akce Termín Lektor Místo konání lektorský tým z projektu Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. organizace Kontakty na projektový tým KVIC: Koordinace projektových aktivit: Mgr. Blanka Kozáková, tel Odborné garantky aktivit: Mgr. Marie Apriasová, tel Mgr. Jana Mikošková, tel Mgr. Gabriela Návratová, tel Administrativní pracovnice: Mgr. Kateřina Klumplerová, tel Eva Šafarčíková, tel Jana Zajoncová, tel CESTA Realizace projektu: Projekt zaměřený na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu, vstupuje do poslední fáze realizace. Z důvodu bezpečnostních omezení v souvislosti se šířením koronaviru byla prodloužena doba realizace projektu o 6 měsíců. V závěrečné části projektu zapojení pedagogičtí pracovníci absolvují vzdělávací aktivity, získají metodickou podporu a možnost reflektovat své zkušenosti z práce s klienty během praxe na vlastní škole. Kontakty Mgr. Ludmila Muchová, tel Mgr. Ilona Fiurášková, tel (pro MŠ) Karin Šebestová, tel (pro ZŠ) Mgr. et Bc. Jan Buchta, tel

22 8. METODICKÁ A PORADENSKÁ POMOC V OBLASTI ICT POČÍTAČ NA VAŠÍ STRANĚ Výuka informatiky ve školách se nyní významněji zaměřuje na rozvoj informatického myšlení žáků. Pro učitele proto aktuálně nabízíme akreditované kurzy věnované programování (od dětí po studenty), 3D tisku, robotům a programování věcí (Arduino). Pro příznivce online vzdělávání máme některé z kurzů připraveny touto formou. Také jsme tato témata zařadili do dalšího běhu Studia k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 9 vyhl. 317/2005 Sb. (zahájení v říjnu 2021, v projektu OKAP II bude nabídnuto zdarma). Významnou pomocí školám je možnost nasadit bezplatné cloudy G Suite (Google) a Microsoft Office 365 pro školy. Proto jim věnujeme dostatečný prostor v naší vzdělávací nabídce. Školy mohou využít oporu na našem webu V programu OKAP je nabízen kurz, ve kterém mohou učitelé rozvíjet své digitální kompetence vč. práce s žákem na dálku, školy MSK jej mohou využít zdarma. Součástí našich blended kurzů je aktivní zapojení účastníků do online činností. E-learning je zpravidla doplněn o online vstupy lektorů formou webinářů (Teams, Meet). Rozšířili jsme také významně nabídku čistě online kurzů. Účastníci si tak mohou předem vyzkoušet nové online nástroje a zvážit možnost jejich nasazení ve své výuce. Na školení přivážíme moderní mobilní učebnu (NTB s dotykovou obrazovkou) s nejnovějšími aplikacemi pro práci účastníků. Mnoha dalšími formami podporujeme pro oblast ICT ve výuce aktivity škol a učitelů, které jsou realizované v našem kraji. Pravidelně Vás informujeme o těchto aktivitách naším měsíčním infomailem. Vzdělávací programy jsou akreditovány v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Konzultační pomoc školám!pro školy bezplatné! Školy se často potýkají s otázkou posouzení vhodnosti jednotlivých řešení pro potřeby své školy. Zde Vám můžeme nabídnout pomoc našeho týmu konzultantů ze sítě ICeMSK. Vy položíte dotaz, specifikujete problém (omezeno na ICT ve školách), dotaz bude předán konzultantovi, který se tématu věnuje, ten si s Vámi dohodne termín a čas online schůzky, na které vše prodiskutujete. KVIC si vyhrazuje právo konzultaci nerealizovat, pokud na dané téma nemá v síti ICeMSK odborníka. Bezplatnou konzultaci si můžete sjednat na nebo oslovit přímo referenční školu na Výuka s podporou ICT V naší nabídce je cca 100 akreditovaných vzdělávacích programů, průběžně připravujeme nová témata tak, abychom pokryli měnící se potřeby škol v této oblasti. Aktuálně Vám můžeme nabídnout tyto oblasti: Google ve škole (aplikace pro výuku, řízení výuky) Microsoft ve škole (aplikace pro výuku, řízení výuky) Interaktivní výuka (dotyková zařízení, tablet/ipad ICT ve výuce (přírodní vědy, matematika, jazykové vzdělávání, mediální výchova a společenská výchova) ICT pro vedení a řízení školy Administrátorská školení Počítačová grafika, video a zvuk (freeware) Programování (Kodu, Scratch, C#, Arduino), robotika 3D tisk Tvorba webových stránek (WordPress, XHTML) Rozšířená a virtuální realita Nástroje pro řízení výuky (Moodle, Google, Microsoft) Kurzy publikujeme průběžně na Vaše požadavky a dotazy ke kurzům vhodných pro Šablony II a III zasílejte na 22

23 Microsoft řešení a podpora škol Google nabídka školám Díky podpoře Microsoft Vám nabízíme kurzy zdarma na téma služby cloud Office 365 vč. Teams, Windows 10, kancelářský balík Office a jejich využití ve výuce. Tyto kurzy organizujeme jako uzavřené pro Vaše pracovníky sborovnu školy (lze i online). Pro více informací pište na Metodickou pomoc, výukové materiály, tipy do výuky můžete najít na Aktuální nabídka kurzů je dostupná na portálu Akce jsou akreditované DVPP, témata pokrývají nabízené služby G Suite. V případě uzavřeného kurzu kontaktujte Mgr. Blanku Kozákovou na připravíme pro Vás individuální kalkulaci ceny kurzu. Metodickou podporu naleznete na nabídku bezplatných akcí realizovaných v Google Edu Groups hledejte na Krajská konference věnovaná ICT ve škole Další krajská konference věnovaná digitálním nástrojům ve výuce je plánována na konec ledna 2021 v Ostravě. Tematicky podpoříme výuku s aplikováním ICT do vzdělávacího procesu (např. aplikace Microsoft pro jednotlivé vzdělávací oblasti), ale podíváme se také na to, jak ICT nasazujeme do procesů ve školách. V odpoledním programu bude již tradičně blok věnovaný Google ve výuce. Součástí konference bude již tradičně nabídka dodavatelů ICT do škol. Program a registraci naleznete od září na Akreditované DVPP kurzy a kurzy DV v oblasti ICT pro vás Jak zjistit, který z cca 100 akreditovaných IT kurzů je pro Vás vhodný? Aktuálně vyhlášené IT kurzy Průběžně publikujeme na Sborovna kurzy přímo ve Vaší škole A to včetně zvýhodněné kalkulace ceny, popř. přivezeme mobilní NTB učebnu. Pro objednání kurzů kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky paní Blanku Kozákovou, tel: Hledáte kurz z konkrétní IT oblasti? Na stránce je odpovědní formulář, na základě kterého, Vám zašleme nabídku několika kurzů ze zvolené oblasti (Google, Microsoft, interaktivní výuka atd.) Pro zodpovězení Vašich dotazů kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Mgr. Blanku Kozákovou, tel: nebo položte dotaz mailem 23

24 9. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Jak se v něm orientovat? V úvodu je v obsahu uveden seznam všech vzdělávacích akcí, které jednotlivá pracoviště KVIC nabízí a jsou řazeny dle data konání. U každé akce je označeno, komu je určena dle typu škol a je zde rovněž uvedeno číslo stránky, kde naleznete další podrobnosti. V detailním výpisu jsou akce tříděny dle priorit a obsahují upřesňující anotace jednotlivých seminářů a kurzů. Vzhledem k tomu, že tento katalog je společný pro všechna odloučená pracoviště KVIC, jsou v detailním výpise uvedeny všechny vzdělávací akce nabízené naší organizací. Pokud si vyberete akci, zašlete přihlášky právě na to odloučené pracoviště, které je jeho pořadatelem. Pořadatele poznáte podle první číslice u čísla akce. Např. akci č je pořadatelem KVIC OP Ostrava. 1 KVIC OP Nový Jičín 5 KVIC OP Opava 2 KVIC OP Frýdek Místek 6 KVIC OP Ostrava Evidence a osvědčení o účasti Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jičín (KVIC) a jeho odloučená pracoviště vedou evidenci o účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích. Osvědčení v rámci akreditace MŠMT ČR obdrží řádně přihlášení účastníci každé vzdělávací akce po jejím absolvování. PRIORITNÍ OKRUHY DVPP KONKRETIZACE OBSAHU DVPP 1. Rovnost příležitostí ke vzdělávání vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast prevence rizikových jevů 2. Udržitelný rozvoj environmentální výchova, globální rozvojové vzdělávání 3. Klíčové kompetence učitele klíčové kompetence učitelů a jejich aplikace ve výuce 4. Technická komunikace 5. Efektivní řízení škol 6. Jazyková komunikace digitální gramotnost učitelů, zvyšování kvality výuky, resp. její individualizace využíváním ICT evaluace školy, nová legislativa ve školství, strategie řízení školy, management školy apod. jazykové vzdělávání aprobovaných i neaprobovaných učitelů včetně metodických seminářů k výuce jazyků 7. Zkvalitnění a modernizace vyučování metody a formy práce, individualizace výuky, rozvoj gramotností ve výuce 8. Oborové činnosti aplikace nových poznatků jednotlivých předmětů, praktické činnosti a metodické semináře 24

INFORMÁTOR březen společné informace pro všechny regiony MSK

INFORMÁTOR březen společné informace pro všechny regiony MSK INFORMÁTOR březen 2018 společné informace pro všechny regiony MSK Obsah 1. Metodické poradny přijímání k předškolnímu vzdělávání... 3 2. Šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ... 3 3. Studium pro ředitele škol a školských

Více

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Vážené kolegyně a kolegové, situace na školách v současné době vypadá občas jako velký kolotoč projektových, administrativních, inkluzivních, komunitních,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP 1 Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP KLÍČOVÁ TÉMATA Polytechnické vzdělávání Čtenářská a matematická gramotnost Kariérové poradenství 2 KAP Implementační projekty aktivity

Více

INFORMÁTOR listopad společné informace pro všechny regiony MSK

INFORMÁTOR listopad společné informace pro všechny regiony MSK INFORMÁTOR listopad 2017 společné informace pro všechny regiony MSK 1. Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ a ZŠ (zejména začínající) zřizovaných obcemi v MSK... 3 2. Šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ...

Více

ORGANIZACE KURZŮ JAK SE PŘIHLÁSIT SLEVY SOUTĚŽ

ORGANIZACE KURZŮ JAK SE PŘIHLÁSIT SLEVY SOUTĚŽ 2018/2019 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně 10 účastníků v kurzu (obvykle 4 6) k zahájení kurzů jsou zapotřebí

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, 669 42 Znojmo příspěvková organizace Václavské nám. 8 IČO: 70921211; ID dat. schr. ryuma3j Jubilejní park 23 Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Kontakty:

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Vážené kolegyně a kolegové, další vzdělávání pedagogických pracovníků je pro nás krajinou, o kterou je potřeba pečovat. Na tomto místě najdete mnoho rozmanitých,

Více

Zpravodaj prosinec 2018

Zpravodaj prosinec 2018 Zpravodaj prosinec 2018 společné informace pro všechny regiony MSK a nabídka pracoviště a Karviná OBSAH Obsah... 2 Šablony... 3 Nabídka DVPP pro všechny Šablony... 3 Studium pedagogiky asistent pedagoga...

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Zpravodaj. prosinec společné informace pro všechny regiony MSK. a odloučené pracoviště Opava a Krnov

Zpravodaj. prosinec společné informace pro všechny regiony MSK. a odloučené pracoviště Opava a Krnov Zpravodaj prosinec 2018 společné informace pro všechny regiony MSK a odloučené pracoviště Opava a Krnov OBSAH Obsah... 2 Šablony... 3 Nabídka DVPP pro všechny Šablony... 3 Studium pedagogiky asistent pedagoga...

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Minitýmy, návrh řešení KAP

Minitýmy, návrh řešení KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Minitýmy, návrh řešení KAP Zlín, 21. 11. 2016, Jana Vodáková Minitýmy pro projekt KAP Postupy KAP a Metodický list 2, schválená projektová

Více

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Vážené kolegyně a kolegové, svět předškolního, základního i středního školství je světem náročným, proměnlivým a v poslední době i přesyceným různorodou

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zpravodaj červen 2019

Zpravodaj červen 2019 Zpravodaj červen 2019 společné informace pro všechny regiony MSK a odloučené pracoviště Opava OBSAH Obsah... 2 Poradenství v otázkách metodiky a řízení škol... 3 Šablony II... 3 Nabídka DVPP pro všechny

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 16. února 2017 Koncepce podpory škol v prioritní ose 3 OP VVV základní východiska Investiční priority prioritní osy 3 OP VVV 1) Omezování a prevence předčasného

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ORGANIZACE KURZŮ JAK SE PŘIHLÁSIT SLEVY SOUTĚŽ

ORGANIZACE KURZŮ JAK SE PŘIHLÁSIT SLEVY SOUTĚŽ 2019/2020 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně 10 účastníků v kurzu (obvykle 4 6) k zahájení kurzů jsou zapotřebí

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PÉČE O NADANÉ ŽÁKY PROJEKT PROPOJOVÁNÍ FORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ZÁJMOVÉHO

PÉČE O NADANÉ ŽÁKY PROJEKT PROPOJOVÁNÍ FORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ZÁJMOVÉHO PÉČE O NADANÉ ŽÁKY PROJEKT PROPOJOVÁNÍ FORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ZÁJMOVÉHO Mgr. Dana Veselá, Ph.D. 25. 09. 2018 PÉČE O NADANÉ ŽÁKY V každém kraji zajišťuje krajské pracoviště NIDV koordinaci

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 61 60 385, 61 60 412 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Akreditované pracoviště

Více

Zpravodaj leden 2019

Zpravodaj leden 2019 Zpravodaj leden 2019 společné informace pro všechny regiony MSK a nabídka pracoviště a Karviná OBSAH Obsah... 2 Šablony I a Šablony II... 3 Nabídka DVPP pro všechny Šablony... 3 Studium pedagogiky asistent

Více

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VISK. Informace o vzdělávacích programech. na 2. pololetí školního roku 2016 / ŠABLONY

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VISK. Informace o vzdělávacích programech. na 2. pololetí školního roku 2016 / ŠABLONY VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VISK Informace o vzdělávacích programech na 2. pololetí školního roku 2016 / 2017 + ŠABLONY Brandýs nad Labem 07. 02. 2017 na školy rozesláno v polovině ledna 2017

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. Centrum celoživotního vzdělávání

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. Centrum celoživotního vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Centrum celoživotního vzdělávání OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ...

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN,

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, mail:icemsk@kvic.cz, tel. 595

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit. Vážené kolegyně a kolegové, připravili jsme velké množství vzdělávacích akcí v celém regionu MSK na našich pobočkách v Novém Jičíně, Frýdku-Místku, Opavě

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2017/2018 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-490/2017 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda.cz. www.skolaruda.cz Č. j.:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM -

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM... 1 CÍLE PROJEKTU... 2 KLÍČOVÉ AKTIVITY... 2 PROJEKTOVÝ TÝM... 6 HODNOCENÍ PROJEKTU... 6 VÝSTUPY PROJEKTU... 7 EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Pedagogická fakulta. Centrum češtiny pro komunikační praxi. Centrum poradenství v oblasti didaktiky českého jazyka

Pedagogická fakulta. Centrum češtiny pro komunikační praxi. Centrum poradenství v oblasti didaktiky českého jazyka Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Centrum češtiny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

4. Kdy bude projekt SYPO představen a zaváděn do praxe?

4. Kdy bude projekt SYPO představen a zaváděn do praxe? F A Q S Y P O 1 Obsah O projektu... 3 Co je to SYPO?... 3 Pro koho je projekt SYPO určen?... 3 Pro jaké druhy škol je projekt SYPO určen?... 3 Kdy bude projekt SYPO představen a zaváděn do praxe?... 3

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

INFORMÁTOR duben 2017 společné informace pro všechny regiony MSK a odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR duben 2017 společné informace pro všechny regiony MSK a odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR duben 2017 společné informace pro všechny regiony MSK a odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014 KVIC

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY- CIZINCE

SYSTÉMOVÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY- CIZINCE Workshop: Erasmus+ projekt č. 2016-1-1-CZ01-KA202-024034 Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov, 9. 10. november 2017, Bratislava SYSTÉMOVÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY-

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Šablony pro SŠ II květen 2019

Šablony pro SŠ II květen 2019 Šablony pro SŠ II květen 2019 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Pomoc při realizaci... 3 A. Poradenství při přípravě projektu... 3 B. Poradenství při realizaci projektu... 3 C. Nabídka DVPP pro Šablony pro SŠ

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zpravodaj. prosinec společné informace pro všechny regiony MSK. a odloučené pracoviště Opava a Krnov

Zpravodaj. prosinec společné informace pro všechny regiony MSK. a odloučené pracoviště Opava a Krnov Zpravodaj prosinec 2018 společné informace pro všechny regiony MSK a odloučené pracoviště Opava a Krnov OBSAH Obsah... 2 Šablony... 3 Nabídka DVPP pro všechny Šablony... 3 Studium pedagogiky asistent pedagoga...

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (představení projektu)

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (představení projektu) Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (představení projektu) Jakub Marinov, Centrum podpory SRP Olomouc Ředitelská akademie, 9. listopadu 2018 Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283

Více

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Hlavní cíle a oblasti činnosti sdružení jsou: zastupování a obhajoba zájmů svých členů, zaujímání stanovisek ke vzdělávací politice, pořádání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 05 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Zpravodaj červen 2019

Zpravodaj červen 2019 Zpravodaj červen 2019 společné informace pro všechny regiony MSK a odloučené pracoviště OBSAH Obsah... 2 Poradenství v otázkách metodiky a řízení škol... 3 Šablony II... 3 Nabídka DVPP pro všechny Šablony...

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2018/2019-1 - tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz 1. Základní

Více

Aktuální témata předškolního vzdělávání

Aktuální témata předškolního vzdělávání Aktuální témata předškolního vzdělávání 4. ročník konference pro mateřské školy Plzeňského kraje Plzeň, 18. února 2019 Program Nový způsob financování od roku 2020 a RP překryvy MŠMT Jak se MŠ dařilo poskytovat

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Pro školního informatika nová nabídka studia

Pro školního informatika nová nabídka studia KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, mail:icemsk@kvic.cz, tel. 595

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více