číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 9 13. května 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Bambiriáda volnočasové aktivity pro děti str. 4 Pozvánka na noční program v kostelech str. 4 Chataři zaplatí za odpad méně str. 2 Blansko připravuje cizojazyčný web str. 3 Scandiano: Hry napříč kontinenty a staletími str. 5 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma Blanenský zámek soutěží o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje Hlasovat pro blanenský zámek můžete prostřednictvím SMS do 24. května. V roce 2012 bylo opraveno nádvoří zámku a vznikly nové expozice v přízemí. Byla provedena komplexní obnova fasády nádvoří a opatření k odvlhčení zdiva dvorních fasád. Došlo k výměně dlažby na nádvoří a opravě kašny včetně sochy umístěné uprostřed ní. Byla vybudována nová kanalizace a důležité je zmínit také zřízení multimediálního centra a přístupu do 2. patra pro invalidní osoby. SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu ve tvaru HLA PAMATKY 1 lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT, a to na telefonní číslo Cena SMS zprávy je 6 Kč vč. DPH. Hlasování formou SMS probíhá od 1. května do 24. května Bližší informace o hlasování naleznete zde: Pozvánka na Historický jarmark a Den dětí Přímo na jeden den připadá letos Historický jarmark a oslava dětského svátku. V sobotu 1. června je již od ranních hodin pro všechny děti i dospělé připraven bohatý kulturní program v areálu zámeckého parku v Blansku. Na co se letos můžete těšit? Informativní zpráva o vyúčtování revitalizací se týkala bytových domů na Údolní 19 (celkové náklady činily 5,9 mil. Kč, z toho podíl města 3,2 mil. Kč) a na ulici 9. května 18 ( celkové náklady 4,6 mil. Kč a podíl města 2,9 mil. Kč). Výstavba menšího fotbalového hřiště s umělým povrchem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s ČSTV a Fotbalovou asociací ČR vyhlásilo společný projekt na výstavbu menších fotbalových hřišť s umělým povrchem pro podporu mládežnického sportu a fotbalu. Vzhledem k tomu, že jsou výhodné dotační podmínky, kdy stát uhradí 60 % nákladů na výstavbu tohoto hřiště a s ohledem na skutečnost, že v předchozím období poskytlo město prostředky na přípravu pozemku pro tzv. umělou trávu ve sportovním areálu na ulici Údolní, odsouhlasilo zastupitelstvo města podání žá-» pokračování na straně 2 hlavní pódium 10:00 Dechová hudba Blansko 12:00 přestávka 13:00 Ruda z Ostravy a vystoupení s hadem 14:00 folklórní soubory Drahan a Drahánek 15:50 muzikálové vystoupení 17:00 souboje na koních Kultura Kulturní zařízení V kině je ještě letos v plánu rekonstrukce baru a zázemí pro občerstvení a oprava elektroinstalace. Jinak kulturní zařízení ve městě byla odhadem za posledních šest let všechna zrekonstruována. Ať už je to Dělnický dům 18:30 Maxim Turbulenc 20:00 Marcela Holanová 21:30 noční historický průvod s pochodněmi městem pódium na zámeckém nádvoří 10:00 divadlo 11:00 divadlo 12:10 hrátky s Gitěm nebo zámek, digitalizace kina apod., takže zázemí máme dobré. V nejbližších letech se tak více zaměříme na nabídku kulturních akcí. K již stabilním akcím přibudou oslavy významných výročí. Ta chceme také využít k propagaci města, propojit turistický ruch a kulturu. V roce 2015 se jedná o 110 let povýšení Blanska na 13:20 dětské divadlo 14:30 bubnování v kruhu zámecký rybník od 7:00 hodin lovení ryb a hry Pro děti je připraven nespočet dalších atrakcí - kolotoč, houpačky, trampolína, nafukovací skluzavka, koníci, Segway, hasiči Klepačov, malování na obličej a další. Změna programu vyhrazena. Opravy vestibulu na čas znemožní průchod budovou radnice Od května do konce července tohoto roku bude znemožněn průchod přes vestibul radnice. Tímto opatřením dojde ke znepřístupnění kanceláří odboru investičního a územního rozvoje (INV), personálního oddělení a pronajatých kanceláří zadní budovy z náměstí Svobody. Náhradní trasa bude tedy vedena dle snímku vlevo. O podrobnostech výstavby a o případné úpravě termínů zneprůchodnění budovy radnice budeme veřejnost informovat průběžně. odbor investičního a územního rozvoje Představujeme strategický plán 4. část Naposledy o strategickém plánu. S místostarostou města Blanska Jiřím Crhou o Kultuře, školství, bydlení ve městě a ekonomice města. Místostarosta města Blanska Jiří Crha. město a v roce výročí první zmínky o Blansku. V plánu je zpracování mapy umístění významných památníků, soch a uměleckých děl ve městě. Poslouží návštěvníkům města v lepší orientaci po významných místních památkách. Opět se tedy jedná o projení kultury a turistického ruchu. Větší podporu by také měla získat kulturní prezentace v našich partnerských městech v rámci různých festivalů. Bydlení Podpora dostupnosti bydlení pro všechny skupiny Co se týká sociálního bydlení, vymezili jsme pro ně určitý počet bytů. Myslím si, že je dostatečný. V Blansku je Domov důchodců, který zřizuje kraj, máme domy s pečovatelskou službou a vyčlenili jsme i určitou část bytů. V oblasti bydlení pro mladé rodiny nebo tzv. startovacích bytů sledujeme dotační tituly. Volné prostory pro výstavbu hromadného bydlení jsou např. na Písečné. Začínají se objevovat zájemci» pokračování na straně 2 Letošní Komárenské dny obohatila prezentace 53 výtvarníků z Blanska a blízkého okolí. Představení jejich prací se konalo netradičně hned dvakrát. Ve čtvrtek 25. dubna proběhla slavnostní vernisáž pro veřejnost za účasti viceprimátora Komárna JUDr. Vojtěcha Nováka a ředitele Podunajského muzea v Komárně Jozefa Csütörtökyho. Výstavu uvedl její kurátor Pavel Svoboda. Podruhé byla představena v sobotu 27. dubna delegacím zemí, které mají družební styky s městem Komárnem Německo, Rumunsko, Finsko a Česká republika ( Terezín, Ústí nad Orlicí ). Šikovné ruce našich lidových řemeslníků, umělců a profesionálních i neprofesionálních výtvarníků představil delegátům místostarosta města Blanska Jaromír Roučka. Výstava v Komárně potrvá do 10. června Text a foto: Pavel Svoboda Střípky ze zastupitelstva Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska. Pozemky ZM schválilo prodeje pozemků zastavěný garážemi ve vlastnictví či spoluvlastnictví fyzických osob. Celkem se jednalo o čtyři parcely. Dále byl schválen prodej nepotřebného pozemku v k.ú. Horní Lhota, který chce žadatel připojit k pozemkům ve svém vlastnictví a vybudovat na pozemcích rybník. V návaznosti na přijetí zákona o církevních restitucích došlo k odblokování některých pozemků zastavěných bytovými domy, a proto zastupitelstvo schválilo jejich prodej vlastníkům bytových jednotek za cenu 30 Kč/m 2. Dva případy se týkaly výkupu pozemků městem v k.ú. Blansko a k.ú. Horní Lhota, na kterých se nachází místní komunikace a veřejná zeleň. DPS Blansko, Pod Javory 32, Výstavba podporovaných bytů stavební úpravy II. Etapa Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR Město Blansko čerpalo dotaci na výstavbu podporovaných bytů v domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v roce 2012 ukončilo II. etapu a protože ministerstvo pro místní rozvoj vyžaduje zřízení zástavního práva, zastupitelstvo schválilo zřízení zástavního práva k celé nemovitosti. Po dokončení všech etap bude vyhotoveno Prohlášení vlastníka na všechny bytové jednotky v domě a následně bude zřízeno zástavní právo ve prospěch MMR ČR pouze na bytové jednotky, na které byla poskytnuta dotace. Toto řešení je značně levnější než zpracování "Prohlášení vlastníka" po každé realizované etapě výstavby bytů podpořených dotací státu. Výkup pozemků pro výstavbu objektů města v rámci stavby II/379 Lažánky průtah ZM schválilo výkupy pozemků, které souvisí se stavbou II/379 Lažánky průtah a na kterých se nachází čekárna, chodník resp. tvoří náves v Lažánkách. Výkup je nezbytný pro realizaci této akce, která by měla začít v září tohoto roku. Poskytnutí příspěvku za vybudování vodovodu a přijetí daru části pozemku Na základě několika jednání s vlastníkem vodovodu zastupitelstvo města odsouhlasilo příspěvek ve výši 300 tis. Kč za získání vodovodu. Rozpočtované náklady činí více než jeden milion korun. Jedná se vodovod, který bude využit pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Zborovce. Podpora výstavby v lokalitě RD Zborovce V souvislosti s výše uvedeným bodem zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Zborovce. Podpora výstavby rodinných domů byla odsouhlasena zastupitelstvem města již v roce Jedná se v současné době o jedinou možnou lokalitu ve městě, která je v takové fázi přípravy, aby se mohly rodinné domy začít stavět v roce Vyúčtování revitalizací TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 52. schůze rady ze dne Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti MaDoCompany, s. r. o., Horní Lhota 130, Blansko, IČ: pouze v případě, že do bude uhrazena pohledávka za vyúčtování služeb za rok 2012 a nájemné za 2. čtvrtletí V případě neuhrazení těchto pohledávek pozbývá souhlas se zpětvzetím výpovědi platnosti. Rada prohlašuje figurální litinové sochy umístěné na nádvoří zámku v Blansku, v zámeckém parku a na Wanklově náměstí za kulturní dědictví města viz tabulka: nádvoří Zámku Blansko Wanklovo náměstí předzámčí zámecký park M 160 Anděl M 381 Dívka se svítilnou M 301 Bakchus se satyrem M 161 Dívka se svítilnou M 909 Siegfried M 302 Faun M 164 Danaovna M 157 Apollon Medicejský M 183 Dívka s vázou (v kašně) M 162 Ditrich M 312 Dívka s vázou M 304 Venuše Božská M 303 Venuše Medicejská M 305 Dívka s vázou M 1025 Isis Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Občanské sdružení spotřebitelů TEST hájí zájmy spotřebitele Na internetových stránkách MěÚ Blansko, odboru obecní živnostenský úřad je umístěn odkaz na webové stránky Občanského sdružení spotřebitelů TEST který spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby. Občanské sdružení spotřebitelů TEST poskytuje bezplatnou pomoc v těchto oblastech: právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné). Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru na telefonní lince , provozní doba je pondělí až pátek 09:00 17:00 hodin databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách s možností zvolit si pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků vzory vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkretní účel (volně ke stažení na webových stránkách publikace např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená zejména seniorům Spotřebitel se zde dozví, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva má, když si vezme spotřebitelský úvěr apod. odbor obecní živnostenský úřad Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013. Zastupitelstvo stvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 39 na svém 12. zasedání konaném dne 23. dubna vso souladu u s 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), í) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 14 4o odst..2z zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, se mění a doplňuje takto: 1. v článku 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2 který zní: Úleva na poplatku ve výši i50% z roční sazby poplatku dle čl. 5 odst. 2 se poskytne poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt ve městě Blansko a současně mají na území Města Blansko ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 2. Dosavadní text čl. 7 odstavce 2 a 3 se označuje jako odstavce 3 a Za článek 8 se vkládá nový článek 9, který zní: Článek 9 Přechodné ustanovení Úleva na poplatku dle článku 7 odst. 2 se pro období květen až prosinec 2013 poskytne ve výši 75 % z roční sazby poplatku. 4. Dosavadní články 9 a 10 se označují jako články 10 a 11. Článek 2 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Provozovna Blansko Poříčí 16 Tel Zámková dlažba již od 171 Kč/m 2 vč. DPH Dále nabízíme chodníkové a záhonové obrubníky vinohradnické a plotové sloupky betonové žlaby, studňové skruže Představujeme strategický plán 4. část» pokračování ze strany 1 o výstavbu menších bytů, které by nebyly na prodej, ale pronajímány. Jednalo by se o byty 1+1 nebo 2+1, aby byly za přiměřené nájemné, např. právě pro mladé. Blansko má dnes 580 městský bytů. Postupně je prodává obálkovou metodou a získané prostředky jsou investovány do revitalizace budov. To je v posledních letech hodně vidět. Např. ulice 9. května a Údolní se hodně proměnila, domy byly zatepleny a opraveny. Z výše uvedeného počtu si nechává město 85 bytů, které přiděluje v rámci pořadníku. Dalších 126 bytů má v domech s pečovatelskou službou, z toho je 11 bezbariérových bytů. Individuální výstavba Chceme rozvíjet výstavbu rodinných domů v místech schválených územním plánem, ať už je to Klepačov, Těchov nebo Češkovice. Snažíme se ale také najít lokality přímo ve městě. Teď např. je to budování lokality pro výstavbu rodinných domů ve Zborovcích. Zpracovávají se podklady k tomu, aby město mohlo připravit sítě pro tyto pozemky v roce První domy by zde mohly vyrůst na konci roku Nejedná se o lokalitu ve stovkách parcel, jsou to desítky, ale je to nějaká otevřená lokalita do budoucna. Je zde velký prostor v lokalitě Luhy, což město chce do budoucna řešit, ale zatím se zde nedaří vypořádat majetkové vztahy. Výstavba nových bytových domů Míst na stavbu nových bytových domů je ve městě pomálu. Během tří následujících let by měly vyrůst nové domy v těchto lokalitách: bytový dům na ulici 9. května, kde je zatím vše v řízení, bylo podáno odvolání ke krajskému úřadu. Pokud se to vyřeší, mělo by se v této lokalitě stavět. V Palavě vznikne bytový dům v prostoru bývalého velkoobchodu s ovocem a zeleninou. A určitě se bude stavět na Písečné, viz zmínka o startovacích bytech výše. Školství Investice do snížení energetické náročnosti V posledních letech jsme hodně investovali do zateplení škol a letos ještě budeme investovat nemalé prostředky. Jedná se o výměnu oken, zateplení střech a plášťů budov. Výměna oken kromě Salmovy školy dobíhá na všech ostatních školách. Letos se bude zateplovat a rekonstruovat celá škola Salmova. Jedná se o největší investici v roce Naplnění blanenských škol Výhled v horizontu pěti let je pro základní školy pozitivní. Nejsme v situaci, kdy nemáme kapacity na školách, ale dětí je spíše málo. Nyní se tak několik let bude kapacita škol naplňovat, což je dobře. Určitě nehrozí to, že by nebyla pro školáky volná místa. Zázemí škol Všechny školy mají dobré zázemí i v oblasti sportovního vyžití. Prakticky u všech škol je hřiště s umělým povrchem. Co se týká středních škol ve městě, jsem přesvědčený, že mají před sebou dobrou perspektivu, to mohu garantovat i jako krajský zastupitel. Letos dojde k vylepšení zázemí pro Gymnázium Blansko, kde dojde k rekonstrukci tělocvičny a části zadního traktu. Jedná se o krajskou investici za asi 18 milionů korun. Spolupráce škol Strategický plán dále definuje podporu spolupráce škol nejen mezi sebou, ale také na mezinárodní úrovni se školami z partnerských měst a v rámci společných projektů. Ředitelé škol by také měli vytvořit koncepci rozvoje na šest let s dvouletým intervalem vyhodnocení jejího plnění. Zmiňuje se i o spolupráci s partnery na postupné změně oborové nabídky středních škol tak, aby odpovídala potřebám firem v regionu. Ekonomika Hospodaření města Vždy, když sestavujeme rozpočet, jsou v první fázi výdaje vyšší než příjmy. Tak to je pokaždé. Dnes je to těžší, protože ekonomika stagnuje, tak se daně nenaplňují, jak bychom očekávali. S tím se musíme vyrovnat. Příjmy z daní neovlivníme, můžeme jen optimalizovat výdajovou stránku rozpočtu, což děláme. Rozpočet musí být vždy vyrovnaný krytý přebytky z minulých let nebo úvěrem nebo dotacemi. Je potřeba efektivně hospodařit s výdaji a optimálně zhodnocovat finanční prostředky a hospodárně využívat majetek, který máme. V tomto případě se snažíme smlouvy o pronájmu aktualizovat tak, aby byly výhodné pro město. Příkladem mohou být pozemky, kde jsou skleníky, kdy smlouva stará 15 let je za 70 tis. Kč ročně na m² plochy. Tržní hodnota pronájmu je víc jak milion korun. Proto jsme dali nájemci výpověď a případně, pokud tam někdo bude v pronájmu, tak to bude za víc jak milion, nebo pozemek zhodnotíme prodejem a získáme výrazně vyšší finanční prostředky, které zapojíme do rozpočtu města. Město má úvěry, ale jeho hospodaření je zdravé, tzn. není předlužené. Vlastní i finanční prostředky z energetických akcií. Vždy mapujeme, když plánujeme pořídit úvěr, zda vzít peníze z prodeje akcií nebo financovat akci z úvěru. Rozhodují o tom finanční analytici. Některé příjmy má město i z majetku. Ty investuje zpět do revitalizace domů, takže se neprojí. Do budoucna mohou vypadnout příjmy z hazardu. Loni to bylo cca 7,5 milionů Kč. Přijatá vyhláška zakáže do konce roku 2014 veškerý hazard ve městě. Potom bude případně na nových zastupitelích redukovat stav tak, aby nějaké příjmy do rozpočtu byly, ale současné vedení města nepředpokládá, že by tento stav změnilo a bude se muset s tímto výpadkem vyrovnat. Nechceme, aby město bylo zapleveleno hernami, a navíc je to i sociální problém. Snažíme se maximálně využívat dotačních titulů, ale uvážlivě, protože získat dotaci na nesmyslnou investici a doplácet ji z města, je kontraproduktivní. Já mohu hodnotit pouze poslední tři rozpočty, kdy jsme vždycky na výdajích šetřili tak, že rozpočet nebyl ztrátový, ale vždycky nějaký přebytek zbyl a použil se do rozpočtu následujícího roku. Za rok 2012 je to částka cca 10 milionů korun. Změna termínu schvalování rozpočtu Reagovali jsme touto změnou na zákon o zadávání veřejných zakázek. Dříve jsme mohli zahájit výběrová řízení až v březnu nebo dubnu. To nějakou dobu trvá, a akce pak téměř nelze dokončit do konce roku. Posunutí se projevilo tím, že máme lepší připravenost akcí, např. oprav silnic. Opravy mohly začít ihned, jakmile to počasí dovolilo. V prosinci jsme věděli přesně, co budeme financovat, a podle toho můžeme jet. Projeví se to v uspíšení a efektivním čerpání finančních prostředků. Dříve se stalo, že některé opravy vycházely až na říjen a díky počasí se pak třeba nestihly provést. Opravy komunikací po zimě jsou v plném proudu V těchto dnech ve městě probíhají vysprávky výtluků způsobených v průběhu zimního období, počítá se i s velkoplošnými opravami komunikací. Tyto práce byly zahájeny dne 8. dubna Opravy provádí firma DEAS spol. s r. o. Boskovice, která předložila v rámci výběrového řízení nejvýhodnější nabídku (celkem bylo předloženo sedm nabídek). Pro jednotlivé způsoby oprav je stanoven detailní rozsah prováděných prací. Jejich popis je součástí uzavřené smlouvy. Nejdříve se provádí opravy na frekventovaných komunikacích a následně» pokračování ze strany 1 dosti o dotaci a spolufinancování výstavby ve výši 40 % nákladů. Dotace v rozpočtovaných nákladech činí cca 4,2 mil. Kč a podíl města necelých 2,8 mil. Kč. Dotace z rozpočtu města pro rok 2013 V tomto bodě programu zastupitelstva města byly schváleny dotace v oblasti sportu, kultury, zájmové činnosti a zahraničních styků, které v součtu pro jednotlivé subjekty převyšují částku 50 tis. Kč za rok. Dotace z rozpočtu města na rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb oprava usnesení Jednalo se o opravu usnesení, kde v číselném vyjádření byla nesprávně uvedena částka Kč místo Kč, přičemž v textu byla tato částka uvedena správně. Pro soulad byla nezbytná tato náprava zastupitelstvem. Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2012 Zastupitelé města byli informováni o zhodnocování jak dlouhodobě uložených finančních Blanenští majitelé chat zaplatí za komunální odpad méně pak na dopravně méně důležitých místech. Po ukončení vysprávek výtluků budou podle finančních možností určena jednotlivá místa velkoplošných oprav. Finanční prostředky pro vysprávky výtluků a velkoplošných oprav komunikací jsou postupně v rozpočtu města navyšovány. Pro rok 2013 byla schválena částka ve výši tis. Kč. odbor komunální údržby Střípky ze zastupitelstva Zastupitelstvo Města Blanska na svém zasedání schválilo snížení poplatku za komunální odpad pro majitele, kteří vlastní na území města Blanska stavbu k individuální rekreaci a současně mají ve městě Blansku trvalé bydliště. Tito majitelé budou platit pouze 50 % ročního poplatku za chatu. (bez záruky) , 07:00 16:30 h zástavba při hl. silnici od Spešova od domu č. 173 po domy č (kromě domu č. 123), ulice od d. č. 62 po d. č. 86, ulice od d. č po d. č. 8 a 11, ulice od d. č. 38 po d. č. 26, ulice od d. č po d. č zákl. školu č. p , 07:00 16:30 h zástavba při hl. silnici od Spešova od domu č. 173 po domy č , ulice od d. č. 62 po d. č. 86, ulice od d. č po d. č. 8 a 11, ulice od d. č. 38 po d. č. 26, ulice od d. č po d. č zákl. školu č. p , 11:30 15:30 h Lažánky zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a dílna Na Harbechách prostředků, tak i krátkodobě uložených. Zhodnocení za rok 2012 je nejvyšší od roku 2001 a činilo 6,77 %. Krátkodobé zhodnocení činilo v jednotlivých čtvrtletích roku 0,65 %, 1,40 %, 2,16 % a 2,74 %. Celkové zhodnocení od roku 2001 u dlouhodobě uložených prostředků činí necelých 22 mil. Kč. Novelizace vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Na základě připomínek občanů Blanska, především z řad chatařů, byla přijata novela obecně závazné vyhlášky o likvidaci odpadů tak, že se blanenským občanům snížil tento poplatek za nemovitost určenou k rekreaci z původních 540 Kč za rok na polovinu, tj. 270 Kč za nemovitost a rok. Mimoblanenští občané budou platit nadále nesníženou taxu 540 Kč za rok. Je to kompromisní řešení, které zvýhodňuje blanenské občany oproti mimoblanenským. Celková výše poplatku tedy činí po uvedeném snížení pro rok 2013 částku 270 Kč. Majitelé chat obdrží během měsíce května poštovní poukázku na zaplacení tohoto poplatku, kterou lze uhradit na poště. Platbu mohou provést také pomocí bankovního převodu v bance, v každém případě je však nutné uvést variabilní symbol. Poplatek lze uhradit také přímo na pokladně MěÚ v budově náměstí Republiky 1 (budova bývalého OkÚ). Každý poplatník má možnost provést platbu také pomocí SIPO. Jedná se o nejlevnější a nejjednodušší způsob úhrady poplatku, stačí nahlásit svoje číslo SIPO a to em, případně telefonicky nebo písemně na pokladně, podatelně nebo poštou. Případné dotazy Vám zodpoví paní Lenka Švancarová, tel nebo Ing. Jan Šustáček, tel finanční odbor Přerušení elektrické energie , 07:00 16:30 h ulice od domů č. 123 (mlýn) a 132 po domy č u zast. ČD , 07:00 16:30 h zástavba při hl. silnici od Spešova od domu č. 173 po domy č , dům č. 132, část domu č. 123 napájena z venkovního vedení, ulice od d. č. 62 po d. č. 86, ulice od d. č po d. č. 8 a II, ulice od d. č. 38 po d. č. 26, ulice od d. č. II + 26 po d. č zákl. školu č. p , 07:00 16:30 h zástavba při hlavní silnici od domu č. 106 po dům č. 136 jedna strana ulice, od domů č. 75 a 93 po domy č. 137 a 68 obě strany ulice , 07:00 16:00 h Blansko ulice Erbenova domy č. o. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ulice Chelčického dům č. o. 67

3 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma 3 Péče o seniory nemusí být ve všech případech zárukou kvality V poslední době stále častěji přicházejí na Odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko stížnosti adresované na neregistrovaná zařízení pro seniory, která od loňského roku začala na území okresu Blansko vyrůstat jako houby po dešti. Penzion Zlatuška, Doubravice nad Svitavou, Domov pro seniory Slunečnice, Lhota Rapotina nebo Centrum komplexních služeb Kunštát na Moravě. Tato zařízení propagují svoje služby na základě reklamních propagačních letáků vylepených v supermarketech a na webových portálech. Kromě ubytování a stravy nabízí služby, které svým charakterem odpovídají péči definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, typu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; aktivizační činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí). Některé jimi nabízené úkony mají charakter i zdravotních služeb. Obcházení formálních náležitostí je pro tato zařízení finančně výhodné (nezavazující) a podnikatelský záměr není brzděn plněním požadavků kvality, které musí splňovat každá registrovaná sociální služba. Tato zařízení nesplňují ani minimální zákonné požadavky z pohledu bezbariérovosti budov a hygienických norem. Vzhledem k tomu, že neregistrovaná zařízení nepodléhají odpovídající státní kontrole, nejsou nucena postupovat podle nařízení a standardů, které jsou pro ostatní registrované poskytovatele sociálních služeb závazné a inspekcí kontrolované. Uživatelé neregistrovaných služeb a jejich blízcí jsou uváděni v omyl tím, že je zde nabízena odpovídající sociální a zdravotní péče. Nikdo ale zájemcům a uživatelům neřekne, že na nedostatky si následně fakticky není kde stěžovat. Vztah pečující klient je nahrazen vztahem objednatel poskytovatel, kdy objednatelem je třetí osoba, například příbuzný, který potřebuje mít seniora někde rychle umístěného, neboť na něho naléhá zdravotnické zařízení s tím, že uplynula jeho zákonná lhůta pro hospitalizaci a nemocný nemohoucí starý člověk musí být někam co nejdříve propuštěn. Kam s ním, domů si ho vzít nemůžeme? V této souvislosti upozorňujeme občany, aby si při výběru Lidé vnímají absenci informačního centra při hlavním vstupu do nemocnice jako jeden z největších nedostatků nemocnice. Sekundárně je plán rekonstrukce vestibulu i v souladu s probíhající restrukturalizací a centralizací ambulantních provozů v Nemocnici Blansko. K plánované přestavbě byla vypracována studie, která byla schválena Radou Města Blanska. Na základě této studie a následného výběrového řízení je v současné době dokončována příprava projektové dokumentace. Projekt bude Nemocnici Blansko předán do Realizace tohoto projektu proběhne za optimálních podmínek v následujících letních měsících. poskytovatele sociálních služeb nejprve prověřili, zda nabízená sociální služba splňuje kritéria kvality a zda má platnou registraci k poskytování služby. Pokud poskytovatel nemá oprávnění k poskytování zdravotních a sociálních služeb je ohroženo bezpečí a zdraví klienta. Poskytovatel k získání oprávnění (registrace) musí splňovat určité požadavky personální, materiální a odborné. Služby klientům vyžadujícím pomoc a péči bez těchto kritérií nezaručují kvalitu, ani bezpečnost poskytované péče. Je třeba si uvědomit, že klienti, kteří se do těchto služeb dostávají, nejsou schopni sami na úroveň poskytované péče upozornit (jsou odkázaní na pomoc druhého, lidé se syndromem demence) a blízcí, kteří je tam v tísní dávají, si často nevědí rady se zajištěním péče. Jsou vděční za každou pomoc, kterou získají a ochotně zaplatí i vysoké sumy za pobyt. Klienti v zařízeních jsou vystaveni i finančnímu riziku. Poskytovatel bez oprávnění nemůže oficiálně přijímat platby za služby, příspěvek na péči. Objevuje se tzv. kamuflování. Personál vystupuje jako fiktivní asistent sociální péče (fyzická osoba, která neformálně poskytuje potřebnému klientovi péči). Občas se objeví i to, že klient (příjemce příspěvku na péči) po dohodě s osobou pečující (která však tuto roli neplní) uhradí služby neregistrovanému poskytovateli a tváří se nevědomky, že obchází zákon. Příjemce příspěvku na péči má totiž povinnost využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci osobou blízkou, asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. Jestliže klient těmito penězi uhradí péči neregistrovaného zařízení, vystavuje se riziku, že mu bude výplata příspěvku zastavena. To mnozí uživatelé těchto služeb ani sami neví. Ukazuje se, že neregistrovaní poskytovatelé neberou ohledy na finanční situaci klientů a negarantují jim žádný zůstatek z příjmu, jak stanoví zákon o sociálních službách pro uživatele domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem. Seniorovi tak nezůstává ani minimální částka pro osobní potřebu. Takové zařízení nedává žádné záruky zachování osobního statusu, jehož součástí je i finanční soběstačnost. Text předkládaných smluv nápadně připomíná smlouvu o poskytnutí sociální služby, jak ji v základních rysech předkládá zákon o sociálních službách. Za služby poskytovatelé žádají úhradu, která odpovídá příspěvku na péči. Personál je přesvědčen o tom, že poskytuje dobrou službu, a to i navenek prezentuje. Je však třeba říci, že např. péče o klienty při postižení Alzheimerovou chorobou a demencí je velmi náročná a bez náležité odborné základny nelze dosáhnout dobré úrovně péče. Co dělat, když nemám kam svého blízkého umístit a setkám se s nabídkou takového poskytovatele péče bez oprávnění? Je důležité si informace o nabízené kvalitě osobně prověřit. Zajít na příslušný sociální odbor, který v rámci procesu komunitního plánování má přehled o poskytovaných sociálních službách na daném území, řídí a nastavuje ve spolupráci s krajským úřadem síť sociálních služeb. Pokud není tato možnost, lze si informace ověřit nahlédnutím do Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR, který je veřejně přístupný na cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby/, nebo do Registru zdravotnických zařízení. Není rozumné důvěřovat nabídkám, je třeba si zjistit reference na zařízení z důvěryhodných zdrojů. Ani osobní návštěva nemusí být přesvědčivá, po čase se otevřou problémy. Je důležité si řádně pročíst předloženou smlouvu a uvědomit si, že služba je postavena mimo oblast přímé státní kontroly, což s sebou nese velká rizika. V těchto situacích je třeba sledovat kvalitu péče a pokud se objeví problém, upozornit krajský úřad, veřejného ochránce práv, případně Ministerstvo práce a sociálních věcí a hledat regulérního registrovaného poskytovatele. Při rozhodování o formě péče, před umístěním do sociální služby je vhodné se co nejvíce informovat a poradit se sociálními pracovníky, kteří umí najít řešení a pomoc. Prověří inzerovanou službu a poradí vám v možnostech řešení nepříznivých životních situací vás i osob blízkých. odbor sociálních věcí Vestibul Nemocnice Blansko projde v létě rekonstrukcí Nemocnice Blansko plánuje realizaci projektu rekonstrukce vestibulu v přízemí budovy polikliniky. Reaguje tak na opakované a četné podněty ze strany veřejnosti na zkvalitnění a zrychlení orientace pacienta při průchodu nemocnicí. Rekonstrukce pacientům přinese zejména zmíněné nové informační centrum, kde bude k dispozici pro snadnou a rychlou orientaci recepční. Nebude zde chybět možnost kopírování a jiné běžné služby informačních center. Také zde vznikne klidová zóna s kantýnou. Celková cena plánované rekonstrukce bude okolo částky 1,8 mil. Kč. Na tento projekt získala Nemocnice Blansko dotaci z Jihomoravského kraje, která celou investici pokryje. Pro nemocnici to tudíž nebude finanční zásah, který by její chod ovlivnil. Před vlastním započetím stavebních prací bude Nemocnice Blansko veřejnost včas informovat, a to zejména v souvislosti s možnými omezeními provozů. Hlavním omezením pro veřejnost bude zřejmě zúžení chodeb, odstranění sedaček a dočasný výpadek nebo omezení provozu kantýny a lékárny. Pracoviště informací zůstane po celou dobu rekonstrukce plně funkční na stávajícím místě u hlavního vjezdu do areálu Nemocnice Blansko. O všech změnách budou příchozí občané informováni prostřednictvím vylepených cedulek se směrovkami a samozřejmě na webových stránkách nemocnice. Věříme, že se vestibul touto přestavbou změní ve více vyhovující prostor pro potřeby našich provozů, ale zejména potřeby našich pacientů, kterým nejen průchod, ale i případný pobyt v nemocnici maximálně usnadní. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Stavební úřad připravuje plány přemostění na Staré Blansko Pořizovatel ÚPD, kterým je oddělení ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, má v aktuálně platném Územním plánu Blansko uloženo zajistit konkretizaci nového dopravního propojení mezi hlavním severojižním průtahem města a územím Starého Blanska. V ÚP Blansko je prozatím, v návaznosti na původní řešení ÚPn SÚ Blansko z roku 1998 a další poznatky o možnostech území, rezervována pouze širší plocha pro plánované přemostění řeky Svitavy a železnice v návaznosti na stávající stykovou křižovatku krajské silnice II/374 v ul. Svitavská a místní komunikace v ul. Fügnerova. Toto přemostění má propojit prostor ulic Svitavská a Brněnská v režimu přeložky silnice III/37937 a odlehčit tak důležitému dopravnímu uzlu ve středu města. Naléhavost řešení tohoto úkolu se stupňuje s problémy v prostoru stávající okružní křižovatky u bývalé pošty, jejíž projektovaná kapacita má být zejména v důsledku rostoucích dopravních intenzit na železnici a minimálního odstupu od úrovňového železničního přejezdu vyčerpána. V této souvislosti je dobré připomenout, že problémy původního řešení z let 1996 až 1998 (projektant S - projekt Zlín, a. s.) byly identifikovány již v době platnosti předchozího ÚPn SÚ Blansko. Při projednání některých staveb v souvisejícím území totiž bylo zjištěno, že tehdy navržené přímé přemostění v prodloužení ul. Fügnerova bylo od počátku nerealizovatelné z důvodu nevyhovujících sklonových poměrů. Proto bylo hledáno řešení jiné, s korigovanou (prodlouženou) trajektorií úseku budoucí stavby přemostění mezi železnicí a plánovaným místem napojení na silnici II/374 v prostoru ul. Svitavská. V tehdy dodatečně nalezeném řešení (Patočka 2007) bylo využito uvolněných limitů pro maximální podélný sklon místní komunikace a na základě přímého požadavku Města Blansko byly rovněž v maximální možné míře zohledněny stávající funkční a majetkové poměry území včetně využitelných úseků místních komunikací. Při přípravě Konceptu ÚP Blansko však došlo k situaci, kdy projektant (ateliér URBI, spol. s r. o.) přišel s vlastním prostorově náročnějším řešením, které předpokládalo zásadní asanace v širším prostoru mezi řekou a ul. Svitavská a rovněž změny funkčních vztahů západně od železnice. Odbor dopravy Krajského úřadu Jmk takto představené řešení při projednání odmítl s odůvodněním, že v takto složitých poměrech není možné řešit přeložku silnice III/37937 v podrobnosti územního plánu a že je nutno prokázat technickou reálnost řešení a vyřešit všechny vazby v dotčeném území. V souvislosti s tím byl uplatněn závazný požadavek na spojení problému přemostění s přeložkou silnice III/37440 z prostoru ulic Smetanova Sadová do prostoru ulic Fügnerova Bartošova 9. května. Odbor dopravy Krajského úřadu Jmk ve svém stanovisku požadoval zapracování řešení pouze v teoretické rovině územní rezervy široké minimálně 100 m při přechodu řeky, na levém i pravém břehu v celé šířce volného koridoru mezi zástavbou. Pokud by byl takový koridor užší než 50 m, pak i zásahem do zástavby. Město Blansko původní návrh projektanta ÚP Blansko odmítlo (návrh řešení byl předložen ve dvou variantách) a za využitelné technické řešení označilo vlastní podklad zpracovaný v závěru roku Město Blansko rovněž odmítlo zezávaznění návrhu na přeřazení místních komunikací v prostoru ulic Fügnerova Bartošova 9. května do sítě krajských silnic. Tento postoj pak vedl ke komplikacím při návazném projednání Návrhu ÚP Blansko, který byl opatřen nesouhlasným stanoviskem Odboru dopravy Krajského úřadu Jmk. Dohodování souhlasu, které bylo úkolem Pořizovatele ÚPD a bez kterého nebylo možné přistoupit k Řízení o návrhu, bylo v dané situaci Každoročně v rámci projektu rozšiřujeme od července do poloviny září letní provozní dobu pro veřejnost na sedm dní v týdnu. Již šestým rokem tak mohou turisté v Blansku získat informace o regionu a tipy na výlety i v sobotu odpoledne a v neděli. Menší část dotace bude využita na propagační materiály k průvodcovské službě v Blansku, kterou také provozujeme. Hlavním bodem našeho letošního projektu je vytvoření jazykových mutací blanenských internetových stránek. Staré internetové stránky měly své jazykové verze v angličtině, němčině a italštině. Město Blansko spustilo svou novou webovou prezentaci začátkem února, zatím ale bez jazykových mutací. Cizojazyčné verze se budou svým obsahem od stránek www. blansko.cz lišit, budou zaměřeny právě na turisty, tzn. že zde bude prezentována zejména turistická nabídka města, památky, ubytování, restaurace, kulturní a sportovní zařízení, turistické a cyklistické trasy, které přes město procházejí. Nebudou chybět ani základní informace o městském úřadu. Tyto stránky poběží na doméně kterou má Město Blansko také zaregistrovanou, a jazykové verze zůstanou stejné jako na starých stránkách angličtina, němčina, italština a navíc přibude ruská verze. A to zejména vzhledem k aktuální situaci v cestovním ruchu, kdy byl za rok 2012 podle statistického šetření Příjezdový cestovní ruch ministerstva a extrémní časové tísni velmi obtížné. Pořizovatel ÚPD nakonec dotčenému orgánu v plném rozsahu vyhověl a podklady návrhu byly korigovány do podoby, kdy je v daném území prozatím vymezena pouze plocha pro prověření územní studií a definitivní trasa má být hledána podrobnějším podkladem. V celém dotčeném území mezi ulicemi Svitavská a Brněnská tedy aktuálně není možné projednávat žádné změny ve využití a umístění staveb až do doby úspěšného projednání trasy budoucí přeložky silnice III/37937 v režimu Změny ÚP Blansko v rámci jeho aktualizace. Na odboru INV MěÚ Blansko proběhlo vstupní jednání za účasti Pořizovatele ÚPD a projektantů silničních staveb a mostních konstrukcí, které je východiskem pro úpravy podkladu studie z roku 2007 do podoby, kterou bude možno úspěšně projednat v režimu územní studie. Součástí nového prověření má být konkretizace typu a celkového řešení budoucího mostního objektu a všech souvisejících konstrukcí, spojená s úpravou podélných sklonových a směrových poměrů řešené komunikace. Bude nutno definovat vazby a zejména dopady na navazující majetky, protože k výrazným zásahům tohoto charakteru určitě dojde. Odbor dopravy Krajského úřadu JmK totiž nemůže souhlasit s řešením, které nebude koncepční a bude obsahovat trasovací prvky a napojení neodpovídající deklarovanému dopravnímu významu. Konkrétnější podklady mají být k dispozici do konce června 2013, celková šíře věcného záběru tohoto úkolu však bude zřejmá na základě jednání, která proběhnou v druhé polovině roku. V případě nalezení akceptovatelného řešení v režimu územní studie bude možno záměr přenést do aktualizace ÚP Blansko. Po vydání příslušné Změny ÚP Blansko pak lze přistoupit k projednání záměru v územním řízení a k jednáním o zajištění finančních zdrojů stavby. odbor stavební úřad Město Blansko chystá cizojazyčnou verzi internetových stránek Informační kancelář Blanka každoročně žádá o dotaci na zkvalitnění a rozšíření služeb a otvírací doby v letní sezoně z grantového programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji, který vypisuje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo JMK schválilo poslední dubnový týden dotaci ve výši Kč na projekt naší kanceláře, který jsme nazvali Zaostřeno na turisty. pro místní rozvoj zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst příjezdů do ČR právě u ruských občanů. S výjimkou roku 2009 se jejich počet meziročně stále zvyšuje o %. Tato čísla potvrzují i výsledky monitoringu návštěvnosti přímo v informační kanceláři. V posledních třech letech se návštěvníci z Ruska dostali do první pětky nejčastějších zahraničních návštěvníků a v letošním roce tento žebříček s 20 % dokonce vedou. Zaměřit propagaci města právě na ruské turisty je tedy více než potřebné. Jazykové mutace městských internetových stránek bychom chtěli spustit koncem června, tedy ještě před zahájením hlavní turistické sezony. Martina Hejčová vedoucí informační kanceláře

4 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma 4 Agility aneb Psí parkur Dne 28. dubna 2013 proběhly v Blansku na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka neoficiální závody v agility. Co se skrývá za tajemným slovem AGILITY nám objasní paní Hana Rajtšlégrová, trenérka a vedoucí tohoto kynologického klubu. Agility jako kynologická disciplína vzniklo ke konci 70. let v Anglii. Jde o obdobu parkurového skákání koní. Pes na povely psovoda překonává v předem určeném pořadí různé překážky rozmístěné na vyhrazené ploše. Psovod se ho přitom nesmí nijak dotýkat, naviguje psa pouze hlasem a posunky. Agility tudíž vyžaduje naprostou poslušnost a ovladatelnost psa. Jak se v této soutěži dařilo Blanenským? Členové Klubu Agility v Blansku se umístili velice dobře. Svým stabilním výkonem opět zazářila osmiletá fenka Čínského naháče a vyhrála nejnáročnější kategorii. Také pan Vichta s dcerou, kteří jezdí z Kuřimi do Blanska na tréninky, obsadili ve své kategorii Zábava pro psy i jejich majitele, to je agility běh přes překážky. Foto: S. Mrázek první a druhé místo. Rovněž slečna Filipiová z Rájce s fenkou foxteriéra trénují agility v Blansku, její pejsek navíc miluje i coursing (terénní dostih pozn. aut.). Letos bohužel poprvé nezávodila naše domácí fenka Bedlington teriéra, která je držitelkou titulu dvojnásobné mistryně Evropy a mistra světa v agility družstev. Odešla do důchodu, je jí totiž 13 let a už špatně vidí. Ale ještě loni svou kategorii bez problémů vyhrála. Jaké jsou vaše další aktivity a na co se můžeme těšit v nejbližší budoucnosti? Na měsíc květen chystáme XII. ročník Výstavy voříšků a čistokrevných plemen. Akce se bude konat přímo na cvičišti Agility Blansko. V červenci pak máme ve Westernovém městečku v Boskovicích naplánovánu soutěž v Tanci se psem a v září v Blansku další závody agility. Mezi tím budou probíhat tréninky coursingu apod. Zkrátka se snažím, aby měli Blanenští se svými pejsky pořád co dělat, uzavírá paní Rajtšlégrová. Více informací o pořádaných akcích a aktivitách klubu najdete na Nenechte si ujít letošní Noc kostelů Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. V roce 2009 se touto zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. I letos ve stovkách z nich budou moci návštěvníci poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo "noc". V letošním roce je to verš 14,7 ze starozákonní knihy proroka Zachariáše: Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. Pořadatelé ve stovkách kostelů začínají již nyní připravovat programy pro Noc kostelů, která se bude konat v pátek 24. května Výjimkou nejsou ani dva blanenské kostely, tedy jak kostel sv. Martina, tak dřevěný kostelík Husův sbor, jež si připravily pro své návštěvníky zajímavý program, ze kterého si můžete vybrat i vy: DŘEVĚNÝ KOSTELÍK 24. května Program 17:00 17:10 Zahájení Noci kostelů Na úvod vám zazvoní nové zvony Cyril a Metoděj, všechny účastníky přivítá farář Martin Kopecký 17:15 17:45 Program mladších žáků ZUŠ Blansko Program pro děti, kterým se představí žáci dramatického oddělení ZUŠ Blansko pod vedením Mgr. Evy Petrželové. 18:00 19:30 Expedice Dřevěný kostelík Studenti Gymnázia Blansko seznámí návštěvníky s vlastním projektem Expedice dřevěný kostelík, který zrealizovali v roce Po představení projektu budou studenti rádi odpovídat na vaše dotazy. 20:00 24:00 Noc Žalmů Přečteme a prožijeme všech 150 biblických žalmů, bude číst 7 církví ze 7 překladů. Zahájí VIP osobnosti Města Blanska a dále zástupci blanenských církví AC, BJB, Slovo života, ŘKC, CASD, CČSH, KřS. Do čtení se může zapojit každý návštěvník Noci kostelů Prohlídka kostelíku s výkladem historie je možná během celého večera. Program pro děti Bambiriáda s prezentací projektu Děti dětem Účast na 15. ročníku Bambiriády v zámeckém parku. Představení Mateřského klubu Sluníčko a Klubu dobré zprávy výtvarná dílna pro předškolní a mladší školní věk téma Dřevěný kostelík se představuje. Pokračování v 17:15 v dřevěném kostelíku (malé divadlo pro děti). KOSTEL SV. MARTINA 31. května Kostel sv. Martina si zvolil jako motto letošního ročníku heslo JUBI- LEA POD HVĚZDAMI (Cyrilometodějské výročí 863, stavba staré fary 1713, přestavba kostela 1793) PŘEDPROGRAM PRO VŠECH- NY (16:00 18:30 hodin) V kostele i u kostela: - prostor k setkání a odpočinku - reprodukovaná relaxační hudba - výtvarné dílničky, hry a soutěže pro děti (do 17:30 hodin) - literární koutek pro dospělé - průběžné konání čtyř komentovaných prohlídek (každou půlhodinu): prohlídková trasa č. 1: interiér kostela (poslední v 17:00 hodin) prohlídková trasa č. 2: věž a vyhlídka (poslední v 23:00 hodin) prohlídková trasa č. 3: stará fara mimořádná nabídka při příležitosti 3OO. výročí stavby (poslední v 18:00 hodin) prohlídková trasa č. 4: okolí kostela pouze v případě příznivého počasí (poslední v 18:00 hodin) ZAHÁJENÍ KOSTELNÍ NOCI 18:30 19:00 hodin: prolog zvonů, varhanní přivítání, úvodní slovo zástupců farnosti, školy a města Blanska, pozvání k programu. PROGRAM PRO DĚTI 19:00 19:30 hodin Depeše pro štěstí: výroba papírových vlaštovek s poselstvím a jejich pouštění z kúru 19:30 20:00 hodin Audience u Cyrila a Metoděje: kostýmovaná poznávací hra o příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu 20:00 20:30 hodin Loučíme se příběhem: čtení na dobrou noc PROGRAM PRO DOSPĚLÉ 20:30 21:00 hodin Blíže k oblakům: studenti školy představí svou novou odbornou aktivitu průvodcovské služby ve věži kostela 21:00 21:30 hodin hudební vystoupení (bude upřesněno) 21:30 22:00 hodin Nesem vám noviny: audiovizuální prezentace žáků na aktuální témata (nový papež, cyrilometodějské výročí) 22:00 22:30 hodin Posviťme si na oltář: oblíbené povídání o interiéru kostela při ztemnění 22:30 23:00 hodin Chrámová hra s letopočty: hudebně-obrazová koláž, při níž si můžete prověřit své znalosti o všech jubileích, která si letos připomínáme 23:00 23:30 hodin Stejné místo, jiný čas: malé multimediální ohlednutí za loňskou Kostelní nocí u sv. Martina 23:30 24:00 hodin Půlhodina ztišení: závěrečné chvíle poklidu a meditační hudby, možnost rozjímání v kostele ozářeném jen plamínky svíček Po celou dobu hlavního programu (19:00 24:00 hodin) expozice o historii a současnosti kostela ochutnávka mešních vín a biblických pokrmů relaxace v renovované farní zahradě ankety a kvízy o ceny nabídka charitativních předmětů z projektu Život dětem prezentace pořadatelů a partnerů akce Bistro u sv. Martina (prodej drobného občerstvení vč. úspěšného svatomartinského bílého punče) Blanenský uličník Purkyňova Ulice Purkyňova navazuje na ulici Sadovou, do které opět ústí. Jan Evangelista Purkyně ( ) byl velkým českým přírodovědcem a lékařem. Narodil se 18. prosince 1787 v Libochovicích na zámku, kde Purkyňovi, jako jiné úřednické rodiny, bydleli. V Libochovicích nabyl i počáteční vzdělání. Později studoval v Mikulově na gymnáziu. Mezi léty se stává novicem piaristického řádu ve Staré Vodě. Ve Strážnici následně vyučuje na piaristickém gymnáziu. Později vystupuje z řádu a studuje filozofii v Litomyšli a na pražské univerzitě, dále studuje i na lékařské fakultě pražské univerzity a aby získal prostředky na své studium, pracuje nějakou dobu jako vychovatel ve šlechtických rodinách, zejména v rodině barona Hildprandta. Lékařskou fakultu absolvoval v Praze, kde se po studiích stává asistentem anatomie. V roce se stává profesorem fyziologie a patologie na univerzitě ve Wroclawi a od roku 1850 profesorem fyziologie na lékařské fakultě v Praze. Již v roce 1826 je přijat za člena berlínské zednářské lóže. V roce 1827 se Jan oženil s dcerou berlínského profesora Rudolphiho Julií. Ta měla pro manželovo zaujetí vědou plné pochopení. S Julií měl Purkyně čtyři děti. Avšak manželka i obě dcery zemřely ve Wroclawi na choleru. Purkyně pracoval na základě pokusů a pozorování. Jeho vědecká práce se soustředila zejména na vytvoření buněčné teorie. Jsme rádi, že se do Bambiriády zapojilo tolik místních organizací, díky tomu budou mít děti větší přehled o tom, z jakých volnočasových kroužků si mohou vybírat, uvádí hlavní organizátor akce Miroslav Martinek. Brány parku se otevřou v pátek 24. května v 9:00 hodin, slavnostní zahájení proběhne v 10:30 hodin, vstup na akci je zdarma. Připravený je bohatý program na pódiu i nejrůznější činnosti pro děti. Ty si budou například moci zajít do lanového centra, vyzkoušet si střelbu z luku nebo si zajezdit s modely lodí a aut. V plánu je také noční hra, jejíž organizace se ujala obě blanenská skautská střediska. V průběhu celé Bambiriády bude probíhat sběr plyšáků. Chceme nasbírat staré plyšáky, se kterými si třeba už děti nehrají, a věnovat je orgánu sociálně právní ochrany dětí a dalším místům, kde je jich potřeba. Stará hračka tak bude moci někomu dalšímu udělat radost, vysvětluje jedna z organizátorek Romana Ošlejšková. Téma letošní Bambiriády je Dětství v proměnách času, celý program budou proto provádět kromě moderátora také Honzík a Maruška, cestovatelé časem, Zaměřoval se taky na výzkumy podstaty dědičnosti, které řešil Gregor Mendel. Jeho vědecký zájem byl velmi široký zahrnoval následky poranění mozku a mozečku, postup objektivního vyšetřování oka, embryologii, funkční morfologii, oběh krve a dýchání, fyziologii kůže, poznání struktury zubů atd. Vydal na různá témata celou řadu článků a studií. Purkyně využíval mikroskopu a snažil se poznat detailní stavbu buňky. Za zakladatele buněčné teorie jsou někdy uváděni jiní badatelé, někteří vědci však připisují tuto teorii Purkyněmu. Ten vyjádřil myšlenku o jednotě buněčného složení živočichů a rostlin. Považoval buňky za základní element živočichů a rostlin, za základní funkční jednotku. V buněčné teorii jsou zahrnuty poznatky o stavbě a funkci buněk. Po Purkyňovi je pojmenována celá řada útvarů a jevů v organismu. Objevil například zárodečný měchýřek u vajíčka (Purkyňův váček). Roku 1853 založil populárně vědecký časopis Živa, který je nejstarším stále vydávaným přírodovědeckým časopisem vycházejícím dodnes. kteří dětem ukážou, jak si děti hrály v minulosti. Už před Bambiriádou jsou ale v plánu nejrůznější akce. V ulicích Blanska budou moci lidé brzy narazit na informační stánek Bambiriády, kde se děti mohou vyfotit se svojí oblíbenou hračkou nebo Jan Evangelista Purkyně Kromě svých zájmů vědeckých byl také například poslancem zemského sněmu, několik dní před smrtí byl rakouským císařem dokonce povýšen do rytířského stavu. Nejvýznamnější práce zveřejnil za dobu svého pobytu ve Wroclawi. Zdůrazňoval, že je třeba vědecké poznatky z různých oborů spojovat a tím rozvíjet vědu jako celek. Purkyně skládal také básně a zasloužil se i o překlady literárních děl z cizích jazyků. Purkyně umírá 28. července Pochován je na vyšehradském hřbitově v Praze. Pavlína Lesová Muzeum Blansko Bambiriáda aneb Dětství v proměnách času Celorepubliková akce s patnáctiletou tradicí letos poprvé zavítá i do Blanska a to května. V místním zámeckém parku se dětem a jejich rodičům představí více než dvacet organizací, které nabídnou pestrou škálu volnočasových aktivit. Čeká je zde spousta zábavy, sportovního a tvůrčího vyžití, čajovna, soutěže a hry pro všechny věkové kategorie. PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel s tou, která bude k dispozici. Fotky poté dáme do online katalogu na našich stránkách a bude se hlasovat o nejlepší z nich. Výherce odměníme přímo na Bambiriádě hmotnými cenami, doplňuje Ošlejšková. Generálním partnerem Bambiriády 2013 je FLEXI životní pojištění Pojišťovny České spořitelny. Více informací o programu a připravovaných akcích najdete na webu blansko. LEVNÉ DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ pro: JEDNOTLIVCE, FIRMY, MATKY S DĚTMI cena od: 120 Kč/ noc včetně služeb Hotelový dům PROBE, Husova 1, Blansko tel SPORT BAR PROBE Písečná Blansko Vás zve do nově otevřené 13:00 05:00 h KULEČNÍKOVÉ HERNY

5 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma 5 Zlaté slunce popáté a opět úspěšně Scandiano: Hry napříč kontinenty a staletími Letošní, již 5. ročník, byl zatím nejúspěšnější co do počtu přihlášených snímků. Pořadatelů obdrželi 41 filmů v kategoriích dokument a reportáž, hraný film, animované filmy, experiment a videoklip. Oceněno bylo celkem 23 filmů, které postupují do červnového celostátního kola v Ústí nad Orlicí. Vítězka hlavní ceny soutěže Pavlína Taubingerová z Brna si za kolekci svých filmů odvezla jako věcnou cenu poukaz na zájezd do Chorvatska. Filmy žáků a studentů z našeho regionu se v soutěži neztratily. Do celostátního kola soutěže, které se bude konat v Ústí nad Orlicí, postupují filmy Pojďme tančit Jiřího Hebelky a Barney Viktora Bulíka z filmového kroužku ZŠ Blansko, Erbenova 13, které získaly čestné uznání. 1. místo v kategorii reportáž získal snímek studentů Gymnázia Blansko Víte? Nevíte? a v kategorii experimentálních snímků film T- Rex Romana Jiroty ze Sloupu v Moravském krasu. Vyzpovídali jsme několik osobností, které se podílí na úspěšném průběhu festivalu. Jaroslav Jeřábek, ředitel Kulturního střediska města Blanska Kdy se tato soutěž dostala do Blanska? Asi před pěti lety proběhlo jednání na městském úřadě s panem Miroslavem Tuščákem z NIPOS- -ARTAMA Praha a ten v krátkosti nastínil projekt filmového festivalu dětské amatérské tvorby, zda by se zde mohl konat a zda by město mělo o jeho pořádání zájem. Zájem byl. Domluvil se termín, a první ročník organizačně zajišťoval filmový kroužek ZŠ Erbenovy. Jak je dnes festival financován? Hned z několika zdrojů. Jednak z grantu od Ministerstva kultury České republiky, oddělení NIPOS-ARTAMA, od Jihomoravského kraje a z rozpočtu města Blanska. I Kulturní středisko města Blanska do této akce vkládá svůj díl. Čím kulturní středisko přispívá k organizaci této soutěže? Zajišťujeme prostory a potřebnou techniku. Dále ubytování a pracovní zázemí pro porotce. Nakonec jsou to i takové drobnosti, jako je tisk diplomů apod. Vít Šaroun, koordinátor soutěže Zlaté slunce 2013 Co účastníky dvoudenního festivalu v Blansku čeká? Včera, ve čtvrtek dopoledne, probíhaly workshopy pro žáky základních škol z Blanska a blízkého okolí, kde se dozvěděli něco o kameře, o střihu, o režii apod. Na večer byl v kině připraven festivalový filmový večer, který byl bohatě obsazen. Hlavním hostem festivalu byl herec Pavel Trávníček. V pátek v devět hodin proběhlo slavnostní zahájení, kdy zde bylo přes tři sta dětí z blanenských základních škol a také veřejnost. I zde Pavel Trávníček vystoupil. Vidíme, že patronát takové známé osobnosti má smysl a uvažujeme o tom i do budoucna. Jaký je dnešní program? Dnes dopoledne probíhaly projekce soutěžních snímků. Jak jsem výše řekl, pro žáky základních škol. Za chvilku se poradí porota. Potom následuje rozhovor odborné poroty s autory a následovat bude slavnostní vyhlášení výsledků. Díky partnerům, kteří náš festival podporují, letos autor vítězného snímku obdrží krásnou cenu, několikadenní zájezd do zahraničí. Jak by se měl festival dál rozvíjet? Uvažujeme, že bychom zde do budoucna mohli mít celostátní kolo tohoto festivalu, což by pro nás bylo velmi zajímavé, protože soutěže a festivalu tohoto ražení pro mladé lidi mají opravdu smysl a v Blansku podle ohlasů máme takový ten správný vítr v plachtách a skvělou podporu jak od kulturního střediska, tak od města Blanska i nadšené lidi. Simona Poláková, ředitelka ZŠ Erbenovy Představte nám filmový kroužek na vaší škole... Filmový kroužek na naší škole pracuje několik let. Je to taková tradice a zároveň i rarita. Myslím, že na okolních školách nic takového není. V kroužku pracují děti od 4. do 9. třídy. Zapojují se tedy i děti z prvního stupně. Kroužek je vybaven určitou technikou, mají asi dvě videokamery, děti se tam učí jak přidávat k filmu hudbu, jak je stříhat, dělají filmy dokumentární, hrané i experimenty. A také nám natáčejí všechny akce, které ve škole pořádáme. Je o tento kroužek stále zájem? Myslím, že i pan učitel má pocit, že když mu odejdou žáci z 9. tříd, že bude problém získat nové žáky, ale protože je to práce zajímavá, zábavná a netradiční, tak se vždycky najdou noví, kteří se do práce kroužku zapojí. Vítek Šaroun studoval na vaší skole a zůstal u filmového řemesla. Máte na škole podobného adepta, který by se takhle profiloval? Tak to je těžko říct. Je pravda, že Vítek byl svým způsobem výjimečný, že ten talent měl, což bylo vidět i při různých recitačních soutěžích. Jsme rádi, že si splnil svůj sen a ty kořeny začaly možná už u nás v kroužku. Jestli budeme mít další takové adepty, tak to opravdu nevím, ale určitě bychom si to přáli, základ mají. Miroslav Tuščák, porotce, vedoucí oboru Film a foto v NIPOS-ARTAMA Jak hodnotíte úroveň přihlášených snímků? Hodně vysoko. Oproti předcházejícím čtyřem ročníkům jsou opravdu na vysoké úrovni a překvapuje mě i vysoký počet přihlášených filmů. Jaký je smysl této soutěže? Já říkám, že to zlatý sluníčko je určené pro děti, mladé autory ze základní a střední školy, a jsem rád, že to děláme. My vlastně děláme ten potěr, ten základ filmové tvorby v České republice a to je podstatou Zlatého slunce a veškerých aktivit nejen v Blansku, ale i ve Dvoře Králové a v Ústí nad Orlicí. Na co se zaměřujete, co hodnotíte? Hodnotíme základní kritéria. Jaký mají třeba vztah k filmu, jak pracují, kde shání náměty, co je zajímá, co by chtěli ve filmech řešit. Tady jsme viděli filmy, ve kterých by chtěly řešit i nějakou politickou situaci. Je to tedy v nadsázce a legraci, ale myslím si, že i tohle jedna z těch věcí, která má v tomto jakýsi smysl. U dětí sledujeme i talenty. Ono se to zdá, že s tím ni neděláme, ale máme tady zástupce z filmových škol a ti už takhle vyhledávají talenty a vidíte, že i v Blansku je spousta autorů, např. Vítek Šaroun, kteří dneska už jsou poloprofíci, studují filmové školy. To je princip té práce, kterou my s dětmi děláme. Jak s dětmi pracujete dál? Tady sledujeme jejich růst. Někteří rostou dál, jiní se zprůměrují, další zaniknou. To je běžné. Dáváme jim hlavně doporučení, na workshopech jsou vedeni k tomu, že pokud by chtěli studovat film a věnovat se tomu, tak rozhodně ví, co mají dělat. Připravit si hrané etudy nebo filmy, které pak použijí pro přijímací řízení na vysokých filmových školách. Jaroslav Cinkl, ředitel soutěže, učitel a vedoucí filmového kroužku Jste letos spokojen s účastí? Letos nám v podstatě přišel dvakrát větší počet filmů než loni. Máme 41 soutěžních snímků. Museli jsme přidat jeden soutěžní blok navíc. Původně jsme plánovali tři, nakonec promítáme čtyři. Filmy jsou zaplněny prakticky ve všech kategoriích hrané, animované, reportáže... Nejvíc snímků máme v kategorii hraných filmů starších autorů od 16 do 19 let. Jaká je technická kvalita snímků? Střídají se filmy úplných začátečníků, máme zde např. animovaný film žáků čtvrté třídy z Ostravy, ale jsou zde i filmy ze základních uměleckých škol, které jsou velice kvalitní. Myslím si, že celková úroveň snímků neprofesionálních autorů stoupá. Stoupá i s dostupností lepší techniky. Dostáváme hodně filmů ve vysokém rozlišení, tvůrci už neposílají filmy jen na DVD, ale přes internet v plném rozlišení, takže technická kvalita projekce se tímto také zvyšuje. Jak moc je technická kvalita podstatná pro hodnocení? Nás zajímá hlavně obsah. Viděli jsme spoustu nápaditých filmů. Dětští autoři často překvapují svým pohledem na svět. To, co my dospělí nevidíme, nebo vidíme jako nepodstatné, tak děti si všímají různých detailů. Myslím, že to ocenilo dětské publikum v sále i dospělí. Co obnáší příprava festivalu? Příprava po technické stránce je poměrně náročná. Máme sice pravidla, která by autoři měli dodržovat, ale stále není jen jeden formát, ale jejich mnoho a připravit pak pro projekci všechny filmy, je někdy velmi složité. Ve spolupráci s vedením kina jsme ale dosáhli velmi kvalitní projekce. Každý autor je samozřejmě citlivý na to, jak je jeho film uveden. Stanislav Mrázek Ve dnech zástupci města Blanska reprezentovali v italském Scandianu naše město v rámci své účasti na projektu KYTE: Kreative Youth in a Tolerant Europe (Kreativní mládež v tolerantní Evropě). Blanenská dílna: výstava obrazů žáků Základní speciální školy Žižkova dokreslená zdobením perníčků v podání studentek SOŠ a SOU Blansko. Foto: J. Navrátilová INZERCE VE ZPRAVODAJI Po delší přestávce ve vedení partnerských vztahů mezi městy Blanskem a italským Scandianem došlo v závěru měsíce dubna ve Scandianu k setkání obou měst v rámci projektu KYTE, na kterém naše město přijalo účast. Ústředním tématem projektu byla kreativita, hry a jejich význam v každodenním životě, ať už hovoříme o hrách dětských nebo hrách, ze kterých se postupně vyvinuly četné sportovní disciplíny. Ve Scandianu se u této příležitosti sjeli zástupci nejen jeho partnerských měst, ale i lidé z mnoha dalších zemí Evropy. Kromě starosty Blanska Ing. Lubomíra Toufara naše město reprezentovala i Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko, se svým zajímavým vystoupením na téma Hry, příběhy, pohádky a pověsti a jejich propojení s uměleckou litinou, jejíž výroba je pro náš kraj typická. Blansko mohlo také představit 15 výtvarných prací žáků Základní speciální školy Žižkova, o kterých v průběhu vernisáže pohovořily jednak ředitelka školy Mgr. Ludmila Konopková a dále i paní učitelka Marika Zouharová, arteterapeutka. Výstavní prostor v rámci pevnosti Rocca dei Boiardo dokreslila další tvůrčí činnost, a to zdobení perníčků v podání studentek SOŠ a SOU Blansko pod vedením jejich učitelky odborného výcviku paní Markéty Sedláčkové. Kromě festivalu samotného, v jehož rámci proběhla nejen konference na téma Hry napříč kontinenty a staletími, ale i zajímavé workshopy, hry a představení, byl pro zúčastněné připraven také doprovodný program jako např. návštěva přímořského města Cervia, kde právě probíhala Drakiáda za účasti profesionálních tvůrců draků z celého světa, návštěva okresního města Reggio Emilia nebo exkurze do výrobny tradičního balzamikového octa. Pobytu ve Scandianu využil i starosta města Ing. Toufar k účasti na oficiální schůzce zástupců obou našich partnerských měst. Italským protějškem mu byl pan Gianluca Manelli, místostarosta Scandiana. Pane starosto, vracíte se z návštěvy Scandiana, tedy posledního partnerského města, které jste dosud neměl možnost osobně poznat. Jaké jsou vaše pocity, dojmy, zážitky, jak na vás zapůsobilo? Město na mě zapůsobilo pozitivně, řekl bych, že je to přirozené. Naše města jsou na tom zhruba stejně co do počtu obyvatel a je to také naše nejstarší partnerské město. My jsme se zúčastnili akce, kterou uspořádali naši italští přátelé na základě evropského projektu, společně s ostatními delegacemi nejen z partnerských měst Scandiana, ale i z různých států Evropy. Kromě bohatého doprovodného programu jste se také zúčastnil oficiální schůzky zástupců měst, ale i družebních výborů, které fungují v rámci mezinárodní spolupráce mezi oběma městy. Jak byste shrnul výsledky tohoto jednání, jakým směrem by se vztahy měly do budoucna vyvíjet? My jsme tam jeli s představou, že bychom rádi pokračovali ve standardních výměnách, na které jsme byli doposud zvyklí. Poslední dobou však tyto výměny přestaly fungovat, Scandiano se neúčastnilo akcí, na které jsme jeho zástupce zvali, tudíž i z naší strany došlo k jakémusi útlumu, ze kterého jsme neměli radost. To byl také hlavní důvod k tomu, abychom iniciovali toto oficiální setkání a řekli si, jak hodláme nadále situaci řešit. Na základě této téměř dvouhodinové debaty musím konstatovat, že jediným smysluplným dalším krokem bude ta skutečnost, že se budeme také snažit proniknout do těchto evropských projektů, abychom se dostali na parketu Scandiana i dalších měst a mohli s nimi spolupracovat. Důležitým zjištěním pro nás bylo, že ve Scandianu mohou všechny akce tohoto druhu financovat pouze ze zdrojů v rámci projektů EU, protože na klasické výměny jednoduše nemají prostředky z rozpočtu města. Myslíte si, že do těchto projektů by se mohla v budoucnosti zapojit i naše další partnerská města? Myslím si, že by to neměl být problém. Když to funguje ve Scandianu s jeho partnerskými i jinými městy, tak nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat i u nás. Jaká bude podle vás nejbližší akce, na které by se mohl otestovat tento nový způsob vedení partnerských vztahů? Nejbližší by mělo být setkání u příležitosti 50. výročí našeho partnerství. Navrhli jsme italské straně uspořádat v rámci jednoho z evropských projektů setkání ve Scandianu v roce 2014 a rok poté v Blansku, které bude v roce 2015 slavit 110. výročí povýšení na město. Teď je třeba se zamyslet nad tématem, které by obě akce sjednotilo. Domníváte se tedy, že schůzka mezi oběma městy splnila svůj účel? Určitě ano. Kdybychom tam nejeli, tak máme pocit, že italská strana nemá jednoduše zájem nadále udržovat styky s Blanskem. Tam jsme si otevřeně řekli, kde jsou ty pravé důvody našich zamrzlých vztahů, vše jsme si vysvětlili a já pevně věřím, že na základě toho, co nám tam představili, najdeme společná řešení. Za rozhovor poděkovala Jana Navrátilová Hudební vystoupení italských žáků v rámci slavnostního zakončení festivalu. Foto: J. Navrátilová Workshop s Vítem Šarounem základy vytváření scénáře. Foto: S. Mrázek Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin. různé klíče únor mobil, u hřbitova peněženka různé klíče

6 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky ve 12:00 h, cvičiště agility na sportovním ostrově Výstava voříšků a plemen bez PP, promenáda čistokrevných plemen s PP Začátek akce ve 12:00 hodin. Propozice a přihlášky na: Informace: Hana Rajtšlégrová, mob.: v 15:00 h, galerie Čára Absolventská výstava výtvarného oboru do , Galerie Ve Věži Zdenka Grycová / Doteky Výstava kreseb a koláží brněnské autorky. Galerie je otevřena vždy ve středu a neděli od 13:00 do 17:00 hodin. do , knihovna 90. výročí otevření sokolovny v Blansku Dokumenty, které ještě nikdy vystavovány nebyly. do , Galerie Jonáš JANA HEJLOVÁ / CESTA KE KRÁSE PAVEL ZOUHAR / HLAVOU A RUKAMA Obrazy Jany Hejlové a umělecká litina Pavla Zouhara. Otevřeno v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin. Vstup zdarma. do , muzeum Stanislav Ille: Čas plyne Výstava obrazů akad. malíře. Vernisáž proběhne v pátek v 17:00 hodin v Malé výstavní síni. Úvodní slovo Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko, v programu vystoupí Karolína Pytelová flétna. Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino VELKÝ GATSBY (3D) Hlavním hrdinou filmu je chudý mladík Jay Gatsby, který se zamiluje do krásné Daisy. Nemůže si ji však vzít, a tak je Daisy nucena se provdat za milionáře Toma, kterého nemiluje. Gatsby je ale ochoten získat svoji lásku zpět za každou cenu. Předloha: F. Scott Fitzgerald. USA v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino KOVÁŘ Z PODLESÍ Pohádka, ve které je všechno tak trochu jinak. Kovář z Podlesí je nová česká pohádka s Bolkem Polívkou v hlavní roli. ČR / 100 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino NAZARETH NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN První dokument o legendární kapele, jejíž hity zná celý svět! Love Hurts, Dream On, Hair of the Dog to jsou největší hity skotské rockové kapely Nazareth. Dokument Miloslava Šmídmajera má ambice nahlédnout do zákulisí rockové legendy a odhalit kořeny její dlouhověkosti a stálé přízně fanoušků. ČR / 90 minut /přístupný / anglicky s českými titulky ve 20:00 h, kino TÍSŇOVÁ LINKA Napínavý thriller s Halle Berry je příběhem zkušené operátorky tísňové linky, které změní život volání zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu. Operátorka se rozhodne na vlastní pěst zachránit dívku a postavit se tváří tvář vrahovi, s nímž se v minulosti již setkala. USA / 94 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h ve 20:00 h, kino RYCHLE A ZBĚSILE 6 Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy podaří za volantem automobilů snadno a rychle zmizet. USA v 15:00 h, 17:30 h, kino KOVÁŘ Z PODLESÍ Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou v hlavní roli. ČR / 100 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino VELKÁ SVATBA Nejvyšší čas zahrát si na rodinu. Nebezpečně zábavná romantická komedie, ve které se během svatebního víkendu sejdou pod jednou střechou (a na jednom plátně) hned čtyři držitelé Oscara: Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Robin Williams. USA /90 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB BIG LEBOWSKI PROJEKT 100. Jeffrey Lebowski je králem flákačů celého amerického západního pobřeží. Život pro něj plyne pohodovým tempem jeho dudečenstva a hlavní roli v něm hrají věrní kamarádi Walter a Donny, intenzivní vášeň pro bowling a popíjení koktejlu White Russian. Práce ani jakékoliv povinnosti v něm naopak nehrají roli téměř žádnou. USA / Velká Británie / 1998 / 110 minut / do 12 let nevhodný v 19:00 h, kino O DVEŘÍCH BEZ DOMU A BUL- VÁRU ZA OKNEM Podtitul: Lyrický konstruktivista Jiří Polášek, délka 53 minut, režie: Radek Popelka, produkce: Jan Popelka, hudba: Zbyněk Petržela. Premiéra filmu. Divadelní režisér, grafik, malíř, designér Jiří Polášek vypraví svůj životní příběh. Ve filmu se zhmotní jeho byt, ateliér i zmizelé domy, které byly kulisami jeho života i divadla. Lyrický konstruktivista Polášek hledá pevný bod v záplavě krásy a okouzlení. Dokumentární film otevírá cyklus o nejen blanenských osobnostech Živá paměť. Projekci doprovodí blanenské divadlo v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ (3D) Hlavní postavou je mladý soví kluk Soren, který je okouzlen historkami svého otce o strážcích Ga Hoolu mýtické skupině okřídlených bojovníků. Ti bojovali proti zlým Čistým, jak si sami říkají, ve velké bitvě za záchranu všech druhů sov. Zatímco Soren sní o tom, že jednoho dne se přidá ke svým hrdinům, jeho starší bratr Kludd se té představě jen vysmívá a touží jen po lovu, létání a být otcovým oblíbencem místo Sorena. USA, Austrálie / 97 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino DONŠAJNI Nová komedie režiséra Jiřího Menzela. Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory. Další akce v 9:30 h, Dům s pečovatelskou službou, Písečná Besídka ke svátku matek v 18:00 h Večer s psycholožkou aneb. Víte, jak se bránit šikaně? Druhé setkání z cyklu populárně-naučných přednášek z oblasti společenských věd. Co šikana je, jak jí předcházet a jak se jí bránit, to se pokusíme odpovědět společně s paní PhDr. Kateřinou Vrtělovou, mladou psycholožkou a blanenskou rodačkou v 19:00 h, muzeum Blanenská muzejní noc Od 19:00 do 24:00 hodin v prostorách zámku. Volný vstup do všech expozic a výstav Muzea Blansko včetně nově zpřístupněných Chemická laboratoř barona Reichenbacha, Hrady blanenského okolí, Objevitelé Moravského krasu a Figurální litina z blanenských železáren. V Multimediální síni non-stop projekce filmů o Blansku. Poslední vstup ve 23:00 hodin v 9:00 h, Galerie Jonáš PATCHWORK / MOZAIKA Od 9:00 do 14:00 hodin v Galerii a antikvariátu Jonáš Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6, Blansko. Přihlášky a informace podá Pavel Svoboda, mobil: nebo ve 14:00 h, Dělnický dům Bleší trh 1. blanenský blešák Máte doma spoustu věcí, které nepotřebujete? Nevyhazujte je. Přijďte je prodat či vyměnit. Nebo se jen podívat a něco pěkného koupit. Určitě zde najdete spoustu pokladů. Pro návštěvníky vstup zdarma. Prodejní místo je možné registrovat do Rezervace nutná. Tel , .cz. Pro prodávající otevřeno již od 13:00 hodin v 18:00 h, Černohorská pivnice Písečná Nedělní čaj o šesté Hraje TOM SAWYER BAND v 18:00 h, kostel sv. Martina Rastislav: F. M. Bartholdy Eliáš Smíšený pěvecký sbor Rastislav uvede v kostele dílo F. M. Bartholdyho: Eliáš. Klavír: Jan Král, diriguje: Jaroslav Martinásek. Pořádají: Rastislav a Římskokatolická farnost Blansko v 9:30 h, hotel Panorama Zahájení kurzu plavání rodičů s dětmi od 1 roku do 5 let na Panoramě Do kurzu se můžete hlásit již nyní na tel nebo em Podrobnosti o ceně kurzu najdete na webových stránkách v 9:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Šikulky stvoření světa Pro rodiče s batolaty. Pojďte si společně poslechnout a prožít příběh stvoření světa pomocí zážitků s výtvarnými technikami, podle přízně počasí budeme tvořit venku v 10:00 h, Mateřské centrum Paleček Mrňouskové nový kurz setkávání maminek po šestinedělí s miminky Přijďte si zacvičit a popovídat si s ostatními novopečenými maminkami v 17:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Hledáme zpěváky Připravili jsme pro děti a mládež ve věku 6 20 roků (vyšší věk nevadí) možnost zapojit se do zpěvu jak sborového, tak sólového v hudební kapele. Zájemcům je zajištěno vystoupení každý týden pro získání co nejvíce zkušeností. Pokud vás tato nabídka zaujala, přijďte v pondělí nebo v 17:00 hodin do Křesťanského centra dětí a mládeže, Dvorská 32, vchod Hruška, 1. patro. Bližší informace na telefonu , paní Jitka Borková v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním RICHARD WAGNER Další pokračování projektu Cesty za poznáním, tentokrát k 200. výročí narození významného skladatele. V hudebním oddělení knihovny v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna Více informací na webu a na plakátech v 9:00 h, knihovna Burza vyřazených knih a časopisů Uskuteční se od 9:00 do 14:00 hod. před budovou městské knihovny. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! v 9:00 h, knihovna Kouzlíme s barvami JAHODY Malování na kámen. Lektorkou bude paní Květa Pokorná. Během tohoto tvoření bude současně probíhat malování na sklo a dokončování malování na hedvábí z dubnového tvoření. Bližší informace včetně přihlášky naleznete na nebo ve studovně u Mgr. Jany Trubákové. Přihlášky přijímáme do pátku v 16:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zvířecí zpívánky Divadelně-pohybové ztvárnění lidových písniček v 17:30 h, ZUŠ, Zámek 3 5. absolventský koncert v 18:00 h, Dělnický dům, sál S2 I. absolventský koncert žáků hudebního oboru Soukromé ZUŠ v 7:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Výlet do Moravského krasu Pro přihlášené dobrovolníky a rodiče s dětmi z Klubu Ratolest. Sraz na Wanklově náměstí v 7:30 hod. zastávka MHD směr Písečná. Návrat kolem 12. hodiny. Hlaste se osobně nebo na u: ratolest v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, Dělnický dům, sál S2 II. absolventský koncert žáků hudebního oboru Soukromé ZUŠ , zámecký park Bambiriáda 2013 přehlídka volnočasových aktivit pro děti pod širým nebem Pátek h Sobota h. Podrobnosti v článku na straně 4 a na , zámecký park Venkovní čajovna V zámeckém parku během blanenské Bambiriády nachystáme venkovní čajovnu, která poběží téměř nepřetržitě celé dva bambiriádní dny. Přijďte si vychutnat čaj přímo pod širým nebem v 9:00 h, kompostárna Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod a kompostárně Oba objekty budou pro širokou i odbornou veřejnost otevřeny k volné prohlídce od 9:00 do 16:00 hodin. V časech 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin budou zahajovány prohlídky s odborným výkladem provozovatelů obou zařízení ve 13:00 h, Mateřské centrum Paleček Šátkování kurz vázání miminek do šátku Více na v 16:30 h, zámecký park Turnaj v Kubb Přijďte si v rámci Bambiriády vyzkoušet zajímavou severskou hru Kubb. Když se vám bude dařit, můžete se přihlásit i na turnaj, který proběhne v zámeckém parku během pátečního bambiriádového podvečera. Účast je pro 2 6členné týmy. Hlaste se buď předem na náš , nebo přímo na Bambiriádě v 17:00 h, dřevěný kostelík Noc kostelů v dřevěném kostelíku Podrobný program na straně v 17:30 h, Mateřské centrum Paleček Cvičení pro těhotné začátek nového kurzu ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční zábava Taneční zábava. Hraje TOM SAWY- ER BAND Zájezd se zahrádkáři: Slezsko Zámek Hradec nad Moravicí, Opava muzeum, Krnov poutní místo Cvilín, křížová cesta, rozhledna, Nový Dvůr u Opavy arboretum. Odjezd D. Lhota: 05:45 h, Svazarm: 05:48 h, Rudoarmějec: 06:00 h. Bližší informace a přihlášky: , , v 9:30 h, parkoviště u OD Lídl Měření propustnosti skel u automobilů Preventivní akce Policie ČR, při níž bude měřit zájemcům na osobních autech speciálním přístrojem propustnost skel, která je daná platnými normami a jejichž porušení může policie pokutovat. Cílem preventivní akce je umožnit řidičům zjistit si, jak na tom se skly na svých autech jsou a případně si nechat následně odstranit nedostatečně propustné fólie. Akce tedy neslouží k pokutování řidičů v 16:00 h, cvičiště agility na sportovním ostrově COURSING trénink pro začátečníky Přihlašování na místě. Informace na mob.: v 15:00 h, kostel sv. Martina Akordeonový koncert v 17:00 h Zájezd do divadla KOČKY (muzikál) V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů! Režie muzikálu se ujal Stanislav Moša a brněnskou premiéru má v květnu Odjezd autobusu v 17:00 h od hotelu Dukla Blansko. Přihlášky a informace podá Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš, mobil: nebo v 17:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Hledáme zpěváky Připravili jsme pro děti a mládež ve věku 6 20 roků (vyšší věk nevadí) možnost zapojit se do zpěvu jak sborového, tak sólového v hudební kapele. Bližší informace na tel v 13:00 h, Nemocnice Blansko AVON Pochod proti rakovině prsu kampaň v Nemocnici Blansko Od 13:00 do 16:00 hodin v přízemí spojovacího traktu lůžkové a ambulantní části nemocnice (u laboratoří). - odborné poradenství k problematice rakoviny prsu (diagnostice i léčbě) - dotazy odpoví lékaři radiodiagnostického oddělení - ukázka samovyšetření pomocí fantonů - rezervace poukázek na mamograf / ultrazvukové vyšetření zdarma - organizace autobusového svozu na Avon Pochod 2013 v Praze v sobotu v 9:00 h, knihovna Burza vyřazených knih a časopisů Od 9:00 do 14:00 hod. před budovou městské knihovny. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! v 18:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Koncert ke Dni dětí Dětské kapely a malí muzikanti z Blanenska opět spojí své síly a vystoupí na společném koncertu v Ulitě. Vstupné dobrovolné v 18:30 h, Katolický dům Alzheimer O faktech a mýtech o Alzheimerově nemoci hovoří Mgr. Jana Grmolová, vedoucí služby České Alzheimerovské společnosti při Diakonii Brno. Pořádá Společnost katolického domu ve spolupráci se Seniorpoint a KLAS v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Rozdílné způsoby výchovy, které si nesu ze své původní rodiny Odborná beseda s diskuzí s Mgr. Vendulou Zachovalovou.

7 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky , Mateřské centrum Paleček Den dětí v MC Paleček Společně oslavíme svátek našich dětí. Na děti čeká spousta zábavy, soutěží a her! Více na v 15:30 h, Mateřské centrum Paleček Den dětí společně oslavíme svátek našich dětí Na děti čeká spousta zábavy, soutěží a her! v 16:00 h, kostel sv. Martina Kostelní noc v kostele sv. Martina Podrobný program na straně v 18:00 h, knihovna Večer s psycholožkou aneb. Víte, co je emoční inteligence? Již třetí páteční podvečer s psycholožkou PhDr. Kateřinou Vrtělovou. Emoční inteligence je schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních lidí. O tom a ještě mnohém dalším si budeme povídat na této přednášce v 9:00 h, zámecký park Historický jarmark a oslava Dne dětí Celodenní jarmark a kulturní program pro děti i dospělé v areálu zámeckého parku v Blansku. Prodejci se mohou hlásit na blansko.cz ve 14:00 h, nám. Republiky Výstava vozidel Trabant Na volném prostoru u hotelu Dukla budou vystavena vozítka Trabant, bude prohlídka strojů a následně jízda v koloně městem. Zájemci z řad veřejnosti budou po domluvě svezeni těmito báječnými stroji! Sport v 9:30 h, nám. Republiky 3. ročník Cesty za zdravým vzduchem Sraz na náměstí Republiky v 9:30 hodin, odchod postupně od 9:45 hodin. Pro děti je na Hořicích připravena krátká projížďka na koních a po cestě spoustu dalších překvapení. Informace na tel v 16:30 h, hřiště Údolní Fotbal: Blansko Podivín muži A v 11:00 h, hřiště u ZŠ Dvorské Street4street blanenský streetballový turnaj Jeden z nejdéle souvisle pořádaných (14 let) a nejpopulárnějších streetballových turnajů v republice navštěvuje přes 100 hráčů z celé republiky. I letos se účastníci mohou těšit na kvalitní hru, doprovodné soutěže (trojkař, smečař, dalekostřelec) a skvělou atmosféru. Pro hráče občerstvení zdarma. K poslechu opět nejnovější mixtapes od DJ Maztah. Dvě kategorie: mladší + ženy (0 Kč zápisné). Více informací o turnaji Pořádá občanské sdružení Streetlife www. streetlife.tym.cz Staň se fanouškem turnaje v 9:00 h, kryté lázně Krajské plavecké závody žactva You Dream We Run, Běžíme pro Tvůj sen Blansko čeká první ročník charitativního projektu You Dream We Run, který se bude konat června 2013 v areálu hřiště ASK na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Záštitu nad akcí převzali starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar a poslanec a předseda FK Blansko Michal Babák. Hlavními pořadateli jsou trenéři fotbalové mládeže FK Blansko. Jedním z členů organizačního výboru, který celý projekt chystá a připravuje, je Mgr. Radka Sitarová, kterou jsme požádali o stručné shrnutí toho, jakým způsobem se lze do akce zapojit. Projekt You Dream We Run je záměrně nastaven tak, aby umožnil účast všem lidem napříč celým společenským spektrem, všech věkových kategorií, zájmů i profesí. Hlavní náplní akce je 24hodinový štafetový běh, přičemž nejde o klasický závod, ale o symbolické absolvování a udržení štafety po dobu 24 hodin. Jakým způsobem a v jakém rozsahu jednotliví účastníci štafetu uchopí záleží jen na nich. Starší nebo naopak mladší účastníci mohou svoji část štafety projít volnou chůzí, naopak zkušení sportovci mohou využít všech svých sil a schopností a svůj úsek zaběhnout v rychlém tempu, vysvětluje Radka Sitarová. Cílem celého projektu je, mimo společenské kulturně-sportovní setkání blanenských obyvatel, především získání prostředků na splnění snu, přání, potřebné osoby, která má určitým způsobem pohnutý osud a kterou vybírá sama veřejnost. Každý, kdo rád přispěje dobročinné věci je vítán! Lidé mohou projekt podpořit několika možnými způsoby. Jak již český ekvivalent Běžíme pro Tvůj sen napovídá, představou organizátorů akce je, že se lidé se stejným cílem, podpořit ušlechtilou myšlenku pomoci druhému, spojí, vytvoří družstvo a symbolicky darují svůj čas a síly, aby doběhli pro sen někomu, jehož vlastní síly na to nestačí. Možnosti absolvování štafety jsou dvě větší skupiny, které mají potenciál udržet svůj štafetový kolík na ovále po dobu 24 hodin, mohou vytvořit vlastní družstvo. Menší skupinky a jednotlivci, kteří se chtějí štafety aktivně zúčastnit, se mohou přihlásit do velkého družstva města Blanska. Každý účastník, ale i ten, kdo se štafety zúčastnit nechce, ale zároveň by rád přispěl ke splnění snu, si může zakoupit památeční tričko, kdy plný výtěžek z prodeje půjde na splnění vybraného snu, upřesňuje Sitarová. Součástí akce bude také bohatý doprovodný kulturně-sportovní program. Občerstvení i zázemí bude zajištěno. Sen, který bude prostřednictvím akce You Dream We Run Blansko 2013 proměněn ve skutečnost, bude vybírán účastníky v době konání akce. Každý, kdo si objedná a zakoupí památeční tričko nebo další památeční předměty na místě, získá také hlasovací žeton a právo hlasovat a rozhodovat o tom, který sen bude naplněn. Příběhy kandidátů na splnění snu budou průběžně zveřejňovány na www. youdreamwerun.cz, na FB stránce You Dream We Run Blansko a v dalším vydání Zpravodaje. Registrace družstev a přihlášení jednotlivých kandidátů je možné na seznam.cz. Památeční trička si můžete objednávat na Zaregistrujte se do do štafety, přijďte se pobavit a pomozte nám splnit něčí sen! Bez Vás to nedokážeme! Všichni jste srdečně zváni! zve veřejnost organizační výbor YDWR. YDWR řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří nemovitosti 350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel , platba hotově = SLEVA 250 Kč! BLAN- SKO a okolí. Koupím chatu, chalupu s vodou a el. na Blanensku. Tel soukromá inzerce» Prodám motocykl JAWA Pionýr 21 po celkové opravě. TK do 9/2016, tel » Velké celozlaté dvouplášťové hodinky zn. IWC Schaffhausen, nepoškozený ciferník, punc pláště, oblik i strojek, funkční, pevná cena Kč. Celá ČR. Tel » Moderní přístroj na kontrolu pneumatik - praktický digitální měřič tlaku pneumatik, osvětlený LCD displej, úplně nový, nepoužitý, cena pouze 190 Kč. Tel » Prodám chlapecké (8 12 roků) kolo Author, 24 palců, Kč. Tel » Prodám mikrovlnnou troubu, asi 4 roky starou. Cena dohodou. Pozvání odjinud Adamov v 19:00 h, kostel sv. Barbory NOC KOSTELŮ Adamov Letos je v kostele svaté Barbory v Adamově připravena další noc slova a hudby. Děti jsou zvány už od 16:00 hodin na zábavný předprogram v okolí kostel s názvem Okolokostela (více na v 9:00 h, Býčí skála Setkání ve střední části Moravského krasu Doprava mezi Adamovem, Starou hutí u Adamova a Býčí skálou bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně. Autobus bude jezdit od 8:30 hod z Adamova zastávky k Býčí skále a zpět v hodinových intervalech. K jeskyni Výpustek, do Křtin a zpět pojede autobus z Adamova v 10:30, 12:30 a 15:30 hod. Poslední odjezd z Výpustku do Adamova je v 16:00 hod, ze Staré huti v 17:00 hod. Stará huť Býčí skála Výpustek Křtiny Adamov Stará Drátenická Podrobnosti na Tel po 19. hodině.» Prosím poctivého nálezce, jenž našel sklopný autoklíč se znakem Citroen dne mezi Starým Blanskem a Kauflandem, aby jej odevzdal na podatelně městského úřadu, nebo zavolal na tel » Prodám kopačky zn. Umbro vel. 39 barva modrá za 250 Kč a zn. Nike vel. 44,5 barva černá za 300 Kč. Obojí velice pěkné, zachovalé a vůbec neokopané. Tel » Prodám sedačku na kolo B- -ONE, málo použitá, vhodná do 7 let, max. 22 kg, cena 500 Kč. Dále stupátko ke kočárku Kiddie Ride za 500 Kč. Tel Křtiny v 18:00 h Hlavní pouť ve Křtinách Farnost svatého Martina zve na tradiční hlavní pouť ve Křtinách. Vzpomeneme na nedávno zesnulého dlouholetého faráře ve Křtinách Otce Tomáše Prnku. Lysice ve 14:00 h, zámek Svatební show Prezentace firem zajišťujících vše co patří ke svatbám (půjčovny svatebních šatů, květináři a floristé, vizážisté, kadeřnictví, zlatnictví, fotostudia, galanterní doplňky, restaurace, tiskárny atd.), módní přehlídka, zpívá Jana Musilová, herečka a zpěvačka Městského divadla v Brně. Rájec-Jestřebí v 17:00 h, zámek, Rájec- -Jestřebí Koncert souboru Rastislav na oslavu příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu Vstupenky v předprodeji v pokladně zámku. Společenská kronika Úmrtí Jana Chlandová 77 roků Rájec-Jestřebí Rudolf Hájek 99 roků Blansko Mgr. Vratislav Zouhar 65 roků Klepačov Mgr. Karla Snopková 73 roků Blansko Milada Dvořáčková 86 roků Blansko Miloslava Julinková 92 roků Blansko Lubomír Zapletal 78 roků Blansko Miloslav Kotek 93 roků Blansko Eva Frková 92 roků Blansko Oslavy 1. máje v Blansku Oslavy svátku práce pořádají levicové strany ČSSD a KSČM. Jejich příznivci již neomylně ví, kam mají zamířit. ČSSD již několik let slaví v Rekreační oblasti Palava na posezení u stánku Gizela za doprovodu hudby a dobrého jídla a pití (foto vlevo). KSČM slaví tradičně v centru města u Dělnického domu, jen pořádání akce ze zahrádky restaurace přesunula na parkoviště před Dělnický dům.

8 Zpravodaj města Blanska číslo května 2013 informační čtrnáctideník zdarma 8 Podomní prodejci stále porušují nový tržní řád Městská policie znovu upozorňuje na platnost nového tržního řádu ve městě Blansku, který zakazuje pouliční a podomní prodej. Od jeho účinnosti ( ) řešili strážníci více jak desítku případů porušení tohoto nařízení, kdy pachateli hrozí na místě pokuta v blokovém řízení až do výše Kč, ve správním řízení pak až do výše Kč. Vedle toho je nutné upozornit také na nekalé praktiky některých podnikavců, kteří svoji činnost maskují pořádáním veřejných sbírek na bohulibé účely a ve skutečnosti se jedná o jejich osobní prospěch. Pořádání veřejných sbírek je přesně regulováno zákonem o veřejných sbírkách, který stanovuje podmínky a náležitosti takovéto činnosti a také sankce za jejich porušení. A to nemluvě o morálním hledisku, kdy tito podvodníci vyvolávají v občanech negativní emoce a z nich pramenící nechuť podílet se podpoře projektů, které jsou oprávněné a tuto podporu si právem zaslouží. Vyzýváme proto občany, aby v případě, že mají pochybnosti o legálnosti takovéto činnosti, neprodleně informovali strážníky městské policie, například pomocí bezplatné linky 156. Mgr. Stanislav Sotolář zástupce ředitele MP Blansko městská policie Blanenští jachtaři zahájili letošní sezonu závodem Memoriál Hynka Švédy. V lodní třídě Evropa, kde startovalo devět lodí, skončili na druhém a třetím místě domácí závodníci Martina Švancarová a Michal Kubík. Poprvé v životě závodili ve třídě Optimist desetiletý Martin Kubík a osmiletá Kristýna Šebková z JO ČKD Blansko. Kristýna Šebková nakonec vybojovala bronzovou příčku. Text a foto: iš Regionální soutěž v pohybových skladbách má za sebou již šestadvacátý ročník 1. května 2013 proběhl v hale ASK Blansko 26. ročník Regionální soutěž v pohybových skladbách. Organizátorem akce byla Česká asociace Sport pro všechny, která v loňském roce oslavila dvacáté výročí svého založení. Jedno ze soutěžních družstev v rámci I. kategorie: nejmladší děti 1. a 2. třída Děti z pěti základních škol se ve čtvrtek 25. dubna zúčastnily 36. ročníku dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž již tradičně pořádá aktiv BESIP ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Blansko, Českým červeným křížem ČR a s Autoškolou Pernica. Letos se zúčastnilo v mladší kategorii 10 družstev, ve starší 7 družstev. Okresního kola se účastní převážně školy z Blanska, ale také ZŠ z Rájce-Jestřebí a z Černé Hory. Děti soutěží ve čtyřech disciplínách: test z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu a první pomoc. Při jízdě zručnosti musí projet připravenou dráhu, která prověří přesnost jízdy a schopnost udržet rovnováhu při pomalé jízdě či při řízení jednou rukou. Každé sražení figurky nebo dotknutí se branky je penalizováno určitým počtem trestných bodů. Na dopravním hřišti děti musí jezdit podle pravidel silničního Foto: J. Navrátilová provozu. Na jízdu dohlíží dopravní policisté a při jakémkoliv porušení pravidel dětem připisují trestné body. První pomoc je zaměřena na nejčastější zranění, která vznikají při pádu z kola. Děti musí správně ošetřit odřeniny, zlomeniny nebo poranění hlavy. Děti z Blanenska jsou vždy dobře připraveny a jsou celkem úspěšné. Vítězové okresního kola postupují do krajského kola. V minulosti se jim již podařilo postoupit Jedná se o nejznámější a nejvíce navštěvovanou akci Regionálního centra Sportu pro všechny v Blansku a pravidelně se jí účastní děti a mládež z blanenského regionu i ze vzdálenějších míst. Výjimkou však nejsou ani dospělí nebo kolektivy dětí, které navštěvují různá předškolní zařízení a cvičení se věnují přímo v nich v rámci volnočasových aktivit vedených zkušenými cvičitelkami. Co je všem společné je především radost z pohybu a dobrá nálada. Soutěž se stává stále více atraktivní i pro diváky, kteří mohou ocenit složité choreografie a nápaditost kostýmů, které jsou rok od roku stále propracovanější. Hala ASK byla zaplněna do posledního místa a všichni zúčastnění si užívali příjemnou atmosféru svátečního dne. Mladí cyklisté soutěžili ve znalostech předpisů, dovednostech i zdravovědě i do celostátního kola, kde se umístily na pěkných místech, uvedl Michal Knecht z Oddělení dopravně správních agend MěÚ Blansko. Výsledky soutěže: I. kategorie 1. ZŠ Erbenova, Blansko 2. ZŠ Salmova, Blansko A 3. ZŠ Salmova, Blansko B II. kategorie 1. ZŠ Rájec-Jestřebí A 2. ZŠ Dvorská, Blansko 3. ZŠ T. G. M. Blansko Jízda zručnosti na parkovišti před ZŠ Salmovou. Foto: Studio Audiovisual Volejbalisté zahájili jarní části soutěže Měsíc duben je vždy ve volejbalových mistrovských soutěžích měsícem, kdy pomalu končí ligové soutěže a začínají jarní části mistrovských krajských soutěží. Nejinak je tomu i ve volejbalovém oddílu TJ ČKD Blansko. V sobotu tak na palubovce sportovní haly na Údolní nastoupila ke svým prvním utkáním krajského přeboru družstva mužů i žen. Družstvo žen mělo za soupeře silný celek Lokomotivy Břeclav, který bojuje o 1. místo tabulky. Obě dvě utkání skončila výsledkem 3:0 ve prospěch hostujícího celku, když se domácí nevyvarovaly množství nevynucených chyb. Soupiska domácích: Dobiášková, Gruberová, Hofmannová, Ilková, Psohlavcová, Sotáková, Tichá. Celek mužů se v okresním Již několik let udržuje blanenský Domov OLGA přátelské vztahy s europoslankyní Ing. Zuzanou Brzobohatou (ČSSD), která z Bruselu již po tři roky získává zakázky na výrobu tašek s logem pro Skupinu Progresivní Aliance Socialistů & Demokratů v Evropském Parlamentu. Tašky se šijí v textilní dílně stacionáře a podílejí se na nich velkou měrou zdravotně postižení klienti našeho zařízení. Za tuto práci tak získáváme menší finanční prostředky, které můžeme používat pro svou práci ve prospěch mentálně a kombinovaně postižených našich dospělých klientů. Dne 29. dubna t. r. navštívila paní Brzobohatá naše druhé zařízení, chráněné bydlení Centrum VELAN na Klepačově, kde na RELAX zahradě zasadila nový strom jablůňku, kterou věnovala klientům tohoto našeho klepačovského zařízení. Jana Kratochvílová řed. obč. sdruž. HHP derby utkal s družstvem Sokola Olešnice a rozešel se smírně po výsledcích 3:2 a 1:3. Sestava domácích: Brůža, Foral, Látal, Meluzín, Nečas, Nejezchleb, Skoupý. Vedení oddílu volejbalu TJ ČKD Blansko zve tímto všechny Hned v 10 hodin odstartovaly kat. Elite, Junior a mládežnické kat. Minime a Femine. Loňský vítěz kat. Elite Vašek Kolář zahájil skvělou jízdou a hned po prvním kole si udělal velký bodový náskok. V druhém kole s ním srovnal krok hodonínský David Herka, ale na vítězství to nestačilo. Třetí místo pak obsadil slovenský jezdec Tomáš Kalús. Naopak dobrý start neměli Martin Kakáč, který obsadil 8. místo a nováček v kat. Elite Václav Gryc, který dojel desátý. V kat. Junior všechny předskočil olomoucký Matěj Popelka, který zvítězil před slovenským Samuelem Hlavatým a Michalem Ivanem. Blanenský Ondra příznivce volejbalu v Blansku na mistrovská utkání KP mužů i žen, která se uskuteční ve sportovní hale TJ na Údolní ulici. Začátky utkání jsou vždy v 10:00 hodin. Michal SOUČEK, předseda oddílu Odstartoval seriál závodů Vema MČR v biketrialu První závod v brněnských Kníničkách odstartoval devítidílný seriál Vema MČR a PČR v biketrialu. Kvalitně připravený závod od místního klubu a slunečné počasí přispělo k výborným výsledkům bezmála sto jezdců nejen z Česka, ale i Slovenska, kteří zavítali do zdejšího trialparku. Ilustrační foto: autor Šenk měl po zimě problémy se zády, a tak i jeho start do sezóny byl vlažný a musel se spokojit se 4. místem. Dalšího blanenského zástupce najdeme až v kat. Femine. Sabina Zaoralová zkusila svůj první ostrý start a bylo z toho 4. místo s velkou bodovou ztrátou. V Přeboru ČMF za naše barvy v kat. Hobby bojují Miloslav Gryc, který získal bronz a Michal Stloukal. Ten obsadil hned 4. místo. V kat Beginner B zvítězil Jakub Audy a v kat. Beginner C získal 2. místo Patrik Polcer. RK V Domově OLGA šijí tašky pro Evropský parlament Z. Brzobohatá u zasazené jablůňky. Foto: autorka Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Navrátilová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více