Vaše nejbližší banka. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše nejbližší banka. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2007. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny"

Transkript

1 Vaše nejbližší banka Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

2 Pečlivě nasloucháme potřebám svých klientů a nabízíme jim nikoliv, ale nejvhodnější řešení. 2 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

3 1. O zprávě 2. Poštovní 3. Udržitelný 1. O zprávě Cílem této zprávy je poskytnout úplný obrázek o činnosti Poštovní spořitelny ve všech oblastech udržitelného e v roce. V jednotlivých kapitolách přinášíme nejen informace o Poštovní spořitelně a jejích společensky odpovědných produktech, ale především prezentujeme jednotlivé aktivity v rámci udržitelného e. Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 3

4 1. O zprávě 2. Poštovní 3. Udržitelný 2. Poštovní Kdo jsme? Počtem klientů patří Poštovní na domácím bankovním trhu k nejvýznamnějším peněžním ústavům. Obsluhuje jich více než dva miliony a nabízí jim bankovní služby v nejhustější síti obchodních míst. Poštovní je součástí Československé obchodní banky, a.s., která je největší bankou se sídlem v České republice a střední Evropě měřeno hodnotou aktiv. V průběhu posledních let upevnila Poštovní své postavení na trhu bankovních služeb pro fyzické osoby i drobné podnikatele a zároveň výrazně expandovala v oblasti úvěrových produktů. Díky svým výsledkům byla vybrána Mezinárodní komisí poštovních finančních služeb a obchodu do strategické skupiny devíti světových bank, které v oblasti poštovního bankovnictví určují směr dalšího e. Poštovní se nepochybně stala také významným hráčem na poli Na trhu neexistuje žádná banka, která by byla dostupnější. inovací a zvyšování uživatelského komfortu klientů. V oblasti úvěrových produktů poskytuje svým klientům možnost uzavírat smlouvy o spotřebitelských úvěrech nejen ve finančních centrech, ale i na vybraných poštách. Zásluhou této strategie zaujala velmi dobrou výchozí pozici, která jí v následujících letech umožní dále upevňovat již tak výjimečné postavení na retailovém trhu. 4 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

5 1. O zprávě 2. Poštovní 3. Udržitelný Kde nás najdete? Na trhu neexistuje žádná banka, která by byla dostupnější! Klienti mohou spravovat své finance na více než poštách, ve více než 30 finančních centrech a prostřednictvím bezmála 590 bankomatů. K dispozici jsou také všechny kanály elektronického bankovnictví Max Mobil PS, Max Internetbanking PS a Max Phone PS. Poštovní jako první spolu s ČSOB uvedla v listopadu 2006 službu CashBack. Stala se tak průkopníkem zcela nové bankovní služby na českém trhu, díky níž si klienti mohou vybrat hotovost z účtu prostřednictvím pokladen v prodejnách Albert a Hypernova, a to bez jakýchkoli poplatků. Naši klienti mohou přijít do banky také o víkendu. Celkem 524 pošt je totiž otevřeno i v sobotu, 21 pošt je otevřeno sedm dní v týdnu. 5

6 1. O zprávě 2. Poštovní 3. Udržitelný Co nabízíme? Poštovní je cenově nejvýhodnější velká banka na českém trhu. Jako jediná velká banka neúčtuje poplatky za příchozí platby. Podporujeme také otevřený a férový vztah mezi klienty a jejich bankou. Vedle zřízení institutu nezávislého ombudsmana hájícího zájmy klientů se také hlásíme ke Kodexu chování mezi bankami a klienty České bankovní asociace. Boříme bariéry Žádná jiná banka se v počtu bezbariérových obchodních míst ani nepřibližuje Poštovní spořitelně. Bezbariérových je nyní už bezmála pošt. Dalších více než pošt je vybaveno signálním zařízením pro přivolání obsluhy. 6 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

7 1. O zprávě 2. Poštovní 3. Udržitelný HISTORIE A VLASTNÍCI BANKY 1883 vznik vídeňské Poštovní spořitelny 1918 vznik Poštovní spořitelny Praha 1919 přejmenování na Ústav šekový 1930 přeměna v Poštovní spořitelnu 1950 zrušení Poštovní spořitelny 1991 vznik Poštovní banky 1994 fúze s Investiční bankou a vznik Investiční a Poštovní banky 1995 vznik dvou obchodních značek 2000 spojení IPB s Československou obchodní bankou, současně došlo k zachování obchodní značky Poštovní spořitelny Akcionáři Jediným akcionářem je KBC Bank NV, která je součástí Skupiny KBC. Rating ČSOB (platné od února ) Dlouhodobý Krátkodobý Moody s A1 Prime-1 Fitch A+ F1 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 7

8 3. Udržitelný Myšlenka udržitelného e určuje koncepci našich projektů tedy dlouhodobost, nepřetržitý a růst jak společnosti kolem nás, tak našeho vlastního podnikání. Podařilo se nám nalézt cestu, jak výrazně posílit stále jedinečné spojení principů společenské odpovědnosti firmy a podnikání. Cílem našeho snažení není charita, ale podpora aktivit, které motivují k dlouhodobému sociálnímu podnikání. V rámci udržitelného e jsou vymezeny tři strategické oblasti, na které cílíme naši podporu: Cílem není charita, ale podpora aktivit motivujících k dlouhodobému sociálnímu podnikání. Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Vzdělávání a finanční gramotnost Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů V těchto oblastech se soustředíme na aktivity, jejichž podpora přímo souvisí s naším vlastním podnikáním, tedy prodejem bankovních služeb. 8 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

9 Zahraniční trendy Z celosvětových trendů vyplývá, že mezi konkurenční výhodou a společenskou odpovědností firmy (udržitelným em firmy) existuje přímá vazba. Vytvoření jedinečné a dlouhodobě udržitelné strategie e firmy pomocí využití společensky odpovědných aktivit a jejich reálného napojení na vlastní podnikání představuje cestu, jak tuto přímou vazbu náležitě zhodnotit. Mezi přední teoretiky udržitelného e patří Mark M. Kramer 1, který říká: Ať už se díváme na měnící se požadavky spotřebitelů nebo na regulační politiku jednotlivých zemí, můžeme konstatovat, že společenské dopady firemních aktivit mají stále větší vliv na jejich finanční úspěch. Firmy, které si uvědomují a prosazují tyto trendy, nejenže šetří peníze, ale navíc získávají konkurenční výhodu nad pomalejšími soupeři na trhu. Na současných globalizovaných trzích není zapojení společenských hledisek do firemní strategie překážkou, ale naopak nezbytností. (zdroj: Poštovní tento trend realizuje již od roku 2004, kdy započala spolupráce s družstvem invalidů Ergotep. 1 Managing Director FSG Social Impact Advisors, Senior Fellow CSR Initiative of the Mossavar Rahmani Center for Business in Government at Harvard's Kennedy School of Government) Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 9

10 Jak je práce na udržitelném i organizována? V rámci vrcholového managementu byla vytvořena expertní skupina, která se pravidelně schází a rozhoduje o realizaci jednotlivých projektů. Expertní skupině jsou pro rozhodnutí předkládány jen ty projekty, které plně splňují stanovená kritéria. Skupina je složena z ředitelů zodpovědných za oblast např. segmentového a strategického marketingu, obchodního e, retailového bankovnictví nebo personalistiky. Vybrané projekty pak zohledňují postoje vrcholového vedení a teší se všeobecné podpoře napříč bankou. Rozpočet, volbu strategických oblastí, včetně kritérií výběru projektů schvaluje nejvyšší vedení skupiny ČSOB na pravidelné roční bázi. 10 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

11 Naši partneři Strategie udržitelného e je postavena na pravidelném a průběžném dialogu s předními hráči na tomto poli. Pravidelně se účastníme konferencí Fóra Dárců, Nadace VIA, Business Leaders Fóra a dalších CSR sítí 2. Zde máme prostor pro prezentaci vlastních projektů a aktivní vyhledávání podnětů pro další zdokonalení naší strategie udržitelného e. 2 CSR = corporate social responsibility = společenská odpovědnost firmy = udržitelný Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 11

12 4. S p e c i á l n í p r o d u k t y Poštovní nabízí pro všechny věkové a vybrané podnikatelské skupiny. V našem produktovém portfoliu jsou zastoupeny a služby, které korespondují se strategickými oblastmi udržitelného e. Jedná se například o běžný účet v programu Handicap, podnikatelský účet v programu Neziskový sektor a v neposlední řadě o úvěr na vzdělání, který byl v roce oceněn 1. místem v prestižní finanční soutěži Zlatá koruna. Jako jediná česká banka nabízíme speciální účet pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Druhé místo ve Zlaté koruně za rok 2006 a ocenění Finanční produkt roku časopisu Osobní finance získal výše uvedený běžný účet Handicap. Jedná se o speciální účet pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany, který nabízíme jako jediná banka na českém trhu. 12 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

13 VZDĚlÁVÁnÍ Úvěr na vzdělání Účelový spotřebitelský úvěr pro občany ČR od 18 let na financování studia vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykových kurzů či rekvalifikace. Spořicí účet na vzdělání Speciální účet s nadstandardním úročením pro klienty ve věku do 21 let, který přibližuje možnosti vzdělání. Zdravotně znevýhodněné osoby Postžirový účet Handicap Zvýhodněný běžný účet pro zletilé fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P). Neziskové organizace Postkonto Postkonto v programu Neziskový sektor pro spolky, svazy, kluby, nadace, církve, bytová družstva a další neziskové organizace má všechny vlastnosti běžného podnikatelského účtu a navíc přináší řadu zvýhodnění. Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 13

14 INTEGRACE ZDRAVOTNĚ A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ Hlavními aktivitami udržitelného e v této oblasti jsou projekty, které směřují k vytváření pracovního prostoru vhodného pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Ergotep Družstvo invalidů Ergotep má status chráněné dílny. Naprosto unikátní spojení s Poštovní spořitelnou funguje již od roku 2004, a to na základě oboustranně výhodných odběratelsko-dodavatelských vztahů. Z Proseče u Skutče, kde Ergotep sídlí, odebíráme celou řadu služeb. Družstvo pro Poštovní spořitelnu zajišťuje výrobu a distribuci marketingových materiálů a v nově vytvořeném administrativním centru zpracovává část bankovních operací. Souč a s n ě z a j i š ť u j e p rovoz elektronického obchodního systému který umožňuje klientům Poštovní spořitelny nákupy za výhodnější ceny. 14 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

15 Nová pracovní místa Díky každoročnímu nárůstu objemu zadávané práce Poštovní přispěla v roce ke vzniku 25 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany. Počet zaměstnanců Ergotepu se tím zvýšil na 130 osob, z nichž 99 % je zdravotně znevýhodněných. Tím, že odebíráme služby od zaměstnavatele zdravotně postižených, nejen že splňujeme zákonné podmínky o zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním, ale významně je překračujeme. Navíc nám toto unikátní spojení snižuje náklady, můžeme tak naše služby nabízet klientům za výhodnější ceny. Tato dlouholetá spolupráce dokazuje, že investice do udržitelného e neznamená zřeknutí se zisku. Naopak. Pokud je projekt efektivní a inovativní, může být spolupráce přínosná pro obě strany. Centrum Paraple Jako hlavní partner Centra Paraple se podílíme na i sociální integrace lidí s poraněním míchy. Centrum Paraple pomáhá ochrnutým lidem zvládnout životní krizi, vyrovnat se s důsledky zdravotního postižení, žít aktivně a najít pracovní uplatnění. Podpora aktivit, které směřují k vytvoření uceleného systému rehabilitace a integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů, je hlavní oblastí našeho společensky odpovědného chování. Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 15

16 VZDĚLÁVÁNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST Dluhové poradenství Naší hlavní prioritou je podpora finančního vzdělávání. Příkladem našich aktivit v této oblasti je tříletý projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Naším cílem je spokojený klient, který ví, co mu jednotlivé bankovní přinášejí, jak má nejlépe naložit se svými penězi a zejména, jak se vyhnout nebezpečí dluhové pasti. Internet pro seniory Projekt Internet pro seniory zaměřený na vzdělávání seniorů, který jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením Život 90, učil seniory v celé České republice navázat první kontakt s internetem a ukázal jim možnosti jeho využití, a to i k bankovním operacím. Trénink transakcí probíhal nejen na internetu, ale i na cvičném bankomatu. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE S PREVENCÍ SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Motol Motolice Humanitární koncert Motol Motolice se uskutečnil v prostorách Břevnovského kláštera a jeho celý výtěžek byl věnován na podporu dětské onkologie nadace Národ dětem. Díky této akci se podařilo propojit dvě strategické oblasti podpory udržitelného e volnočasové aktivity mládeže a integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů. 16 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

17 PROGRAM NA PODPORU REGIONU Kromě tří strategických oblastí udržitelného e podporujeme v rámci Programu na podporu regionu i projekty rozvíjející místní a amatérskou kulturu a kulturní dědictví. Program je unikátní svou nezávislostí v přidělování grantů. Pilotní Program podpory regionu se uskutečnil v Moravskoslezském regionu, kde byl místním subjektům rozdělen 1 milion korun na realizaci přihlášených projektů. Do grantového řízení se přihlásilo 33 projektových návrhů, komise složená ze zástupců banky, neziskového sektoru i krajského úřadu pak rozhodla o podpoře jedenáctky nejlepších. Z nich pak veřejnost na internetových stránkách Poštovní spořitelny vybírala ten nejlepší, který obdržel navíc speciální finanční bonus. Grantový program se setkal s velkým ohlasem. V roce 2008 byl rozšířen do dalších sedmi regionů a jeho rozpočet se více než ztrojnásobil. V minulém roce jsme v Moravskoslezském regionu podpořili například tyto projekty: Rekonstrukce trojdílné barokní kaple na poutním vrchu Cvilín u Krnova Zen Café tréninková kavárna pro duševně handicapované v Havířově, Hiporehabilitací zpět do společnosti jezdeckého klubu stáje NANKA Orlová Klub Kafe Ostrava, tréninková kavárna S našimi partnery spolupracujeme dlouhodobě na bázi oboustranné výhodnosti. Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 17

18 Sociální marketing V listopadu jsme ve spolupráci s Nadací Naše dítě realizovali první sociálně marketingovou kampaň. Prvních klientů, kteří si v průběhu listopadu založili Červené konto Poštovní spořitelny s minimálním vkladem 50 tisíc Kč, získali unikátní kalendář Děti Asie Za každý takto založený účet Nadace Naše dítě obdržela od Poštovní spořitelny bonus, který využila na pomoc týraným, handicapovaným a opuštěným dětem. Touto formou byl pro nadaci získán příspěvek 500 tisíc Kč. Sociální marketing je strategie, která používá marketingových principů a technik pro řešení sociálních problémů ve společnosti. Přínosem je aktivní zapojení zákazníků. 18 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

19 Zaměstnanci jsou u nás vždy na prvním místě. Zastávají celou řadu profesí, mají různé znalosti a zkušenosti, zaměřují se na různé úkoly a cíle. Přitom tvoří jeden celek, který musí bezchybně fungovat. Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci jsou hybnou silou každé firmy. Pro jejich osobní nabízíme širokou škálu kurzů a tréninků, které podporují možnosti seberealizace a dalšího růstu v mnoha oblastech. Velký význam přikládáme především i tzv. měkkých dovedností, sebepoznání a týmové spolupráce. Velmi dbáme na vysokou kvalitu vzdělávání. Důležitou součástí vzdělávání a vyhledávanou formou e manažerského potenciálu jsou Leadership akademie. Cílem akademie je vést a motivovat manažery k nacházení nových způsobů myšlení a napomoci k šíření firemních hodnot mezi zaměstnance banky. V roce byla akademie zaměřená nejenom na vysoký a střední management, ale především na samotné zaměstnance (Employee Leadership Academy ELA). Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 19

20 Studenti a absolventi Absolventům středních a vysokých škol nabízíme širokou paletu možností, jak získat odbornou praxi. Již během studia se mohou seznámit s bankovním prostředím formou stáží, brigád, vedení bakalářských či diplomových prací a také odborné praxe v rámci programu Stínování manažerů. Absolventi vysokých škol pak mají možnost zapojit se do tréninkových programů Křepelky a Foxes, ve kterých se připravují na budoucí pozice specialistů a manažerů. Díky komplexnímu odbornému vzdělání je pak jejich přechod do praxe přirozený a plynulý. Úspěšnost našeho přístupu se odráží i v každoročním hodnocení nejžádanějších zaměstnavatelů, které volí sami studenti vysokých škol, a v němž se v žebříčku pravidelně umisťujeme na předních místech. 20 Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny

21 Zaměstnanecké výhody N a š i m z a m ě s t n a n c ů m poskytujeme rozličné zaměstnanecké výhody. Protože myslíme na jejich budoucnost, nabízíme například příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem. Oblíbené jsou také banky poskytované zaměstnancům za zvýhodněných podmínek. Zaměstnancům poskytujeme i výhody, které souvisejí s jejich volným časem jeden týden dovolené navíc, příspěvek na sport, kulturu, rekreaci a další. Zaměstnanci mají ročně nárok na dva dny zdravotního volna s náhradou mzdy bez nutnosti lékařského potvrzení. K udržení a zlepšování dobrých vztahů mezi uvnitř banky pořádáme nejrůznější vnitropodnikové akce a setkání. Příkladem jsou letní a zimní sportovní hry nebo každoroční vánoční setkání všech zaměstnanců Poštovní spořitelny. Péče o propouštěné zaměstnance V rámci programu tzv. outplacementu nabízíme pomoc při hledání nového pracovního uplatnění a snažíme se o zmírnění negativních důsledků při ztrátě zaměstnání. Vždy myslíme na to, aby odchod pracovníků byl důstojnou záležitostí. Nabízíme našim zaměstnancům praktickou příručku Poradce pro orientaci na trhu práce, poradenství při hledání zaměstnání a přehled volných pracovních míst v rámci Skupiny ČSOB. Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny 21

22 Poštovní Vaše nejbližší banka infolinka:

Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008

Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008 Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008 6. Naši zaměstnaci 7. Ocenění Obsah 1. O zprávě... 3 2. Poštovní spořitelna... 5 2.1. Kdo jsme?... 6 2.2. Kde nás najdete?... 7 2.3. Co nabízíme?...

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 O Zprávě 1. O Zprávě 2. Skupina ČSOB 3. Udržitelný rozvoj jsou pro nás klíčoví 1.O Zprávě Cílem této zprávy je poskytnou všem zainteresovaným Skupinám

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013 Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 0 Úvodní slovo 0 nabízet služby především podle potřeb klientů, prohlubovat vztahy s partnery z neziskového sektoru. Věnujeme pozornost rozvoji svých

Více

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR (Bakalářská práce) Autor: Hana Vitovská Vedoucí práce: Ing. Ján

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Svět se mění. Pojďme se měnit společně.

Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 Data mluví jasně. A ještě jasněji díky službám personalizované podpory. Jasné odpovědi pro budoucnost. Abychom se něco

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report 2010 Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 56 Profil společnosti Struktura skupiny Celosvětové koncernové zásady Složení vrcholových orgánů

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Tento projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Prosinec 2000 1 Autorský tým: Peter Bon Fontys University, Holandsko Dana Formánková PricewaterhouseCoopers

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2012 2011 2010

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 04 06 07 08 09 10 12 14 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 64 Profil společnosti Struktura skupiny Celosvětové koncernové zásady Složení vrcholových orgánů Organizační

Více