STRATEGIE KROPICÍ KONVE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE KROPICÍ KONVE"

Transkript

1 U člověka, stejně jako u jiných živočichů, je mužské pohlaví oním rizikovějším, křehčím a vykazujícím větší variabilitu i větší ztráty ve všech věkových kohortách (novodobá představa, že ženy představují menšinu, je pravdou nanejvýš metaforicko-ornamentální: ve skutečnosti tvoří krom u novorozenců většinu, byť třeba těsnou, ve všech společnostech i vrstvách). Jako by žili podle Nietzscheho přání gefährlich leben z Radostné vědy (1882) Mužské pohlaví nejen produkuje mikrogamety, tj. spermie, v počtu o mnoho řádů větším než ženské tvoří makrogamety, tj. vajíčka, jimiž příroda vskutku šetří (u žen a samiček vyšších živočichů se nejedná jen o produkci makrogamet žena do vytváření svých vajíček investuje mnohem méně nežli muž do spermií jako spíše také o graviditu, inkubaci, kojení a další podobnou péči: jeseteřice do vajíček investuje energeticky jistě mnoho, ale po vytření se už o nic dál nestará). STRATEGIE KROPICÍ KONVE V biologizující literatuře bylo mnohokrát zdůrazňováno, že samčí životní strategie je odlišná než samičí (samčí tzv. r-strategie a samičí K-strategie) a konkrétně v případě člověka se jedná o jakýsi boj pohlaví muž se snaží rychle kopulovat (a tedy alespoň nepřímo i oplodnit) a potom se pokud možno ze všech závazků vyvléct a zmizet, žena naopak partnera k sobě připoutat a zajistit tím trvalého zásobovatele (anglosaská literatura skutečně používá pojmu provider) sebe i potomků: to se může kombinovat se strategií navázat na sebe mírného a obětavého zásobovatele, ale nechat 39

2 se oplodnit jiným, kvalitnějším, ale trvale nedostupným mužem (je pozoruhodné, že hormonální antikoncepce údajně mění vyladění žen právě ve směru od preference drsných maskulinních typů k submisivním pečovatelům, po jejím vysazení se ovšem původní preference vrací, největší je právě vždy v ovulační fázi cyklu a poté opět slábne: toto ovšem platí jen pro ženy, které už partnera mají a nevědomě plánují takovýto eugenický odskok např. Klapilová et all., 2012). Oboustranná žárlivost pak má sloužit jednak ke garanci otcovství, pokud už se musí muž o děti starat, jednak k jeho kontrole a udržení, aby při svém čenichání po příležitostech nezašel příliš daleko a jednoho dne nezmizel za jinou. Na strategii kropicí konve jistě mnoho je a mužských příležitostných nevěr se zdá být výrazně více než ženských dopátrat se v této věci jasných čísel je velmi obtížné: muži udávají vždy více sexuálních partnerek než ženy partnerů a vzniká pak otázka, jak tato čísla dát dohromady (např. už Kinsey et all., 1948). Mužskou relativní nevybíravost ve věci příležitostných sexuálních aktů ukazuje nejlépe už mnoho let stará kazuistika jednoho ústavu pro poměrně těžké oligofreničky, mnohé trvale ležící: jednoho dne vedení s podivem zjistilo, že řada jejich chovanek je v relativně pokročilém stupni gravidity původci byli malíři pokojů, kteří místnosti před časem bílili. Lépe než učené studie ukazují odlišnou strategii obou pohlaví obrazy erotického života, které s oblibou sledují, popřípadě o nich čtou ( džendrově nonkonformní jedinci jsou v tomto směru spíše výjimkou). Čím je pro muže pornografická produkce s její drsnou přímočarostí (oproti ženám, více auditivním a taktilním, ale také olfaktorickým, hrají v mužském světě optické obrazy zcela klíčovou roli), to pro ženy dnešní telenovely či donedávna beletristická produkce typu někdejších románů pro služky, kde se chudé, leč ctnostné dívky po překonání rozmanitých úkladů a protivenství provdávají za bohaté průmyslníky či šlechtice. Jejich moderní analogie typu dnešních harlekýnek ukazují v zásadě totéž: řekněme kardiochirurg a extrémní horolezec nakonec dospěje do kýženého vztahu s hlavní hrdinkou, zanechav horolezení, nikoli ovšem kardiochirurgie (ten pravý rajc je orat se zubrem, nikoli s volem). Je typické, že nemá-li se literární žánr zvrhnout v drsný realismus, či dokonce naturalismus, musí román v tomto okamžiku, nejpozději po narození rozkošného děťátka, končit. Navzdory všem emancipačním snahám zůstává podnes pro řadu žen sňatek středobodem životního usilování vůbec a je těžko si nevzpomenout na nejvýznamnější den v životě turecké ženy tradičních dob, tzv. obdivování nevěsty : den před sňatkem seděla nevěsta v přepychových šatech na zvýšeném pódiu ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 40

3 v otcovském domě a ženy z příbuzenstva, ale i náhodné kolemjdoucí, ji hlasitě obdivovaly a chválily, jak je krásná a nádherně ustrojená. EVOLUČNÍ LABORATOŘ Dalo by se říci, že samci obecně jsou jakousi evoluční laboratoří, kde se zkoušejí nové modely konstrukční, etologické i kombinační a kde nějaká ztráta nepadá téměř na váhu i frekvence mutací je u mužů a samců větší (např. Flegr, 2007). Schopnost oplodnit větší počet samiček dává přeživším hazardérům reálnou šanci na uplatnění. Celý fenomén začíná už větší pohyblivostí a pronikáním do neznámých prostředí: u hrabošů i lidí se samečkové potulují od mateřské kolonie mnohem dál než samičky kilometrový výlet je pro hraboše tímtéž co pro člověka cesta do Austrálie (dnešní civilizovaný svět je tak bezpečný, že v jeho systému letišť, hotelů a výletů nějaká opravdu drsná explorace vlastně už ani nepřipadá v úvahu a obě pohlaví, ba malé děti, mohou cestovat stejně jako kdysi chodit na procházku za humna). Jung se při své cestě do Afriky v roce 1925 podivoval, jak mnoho mladých mužů, odjíždějících do kolonií, s nimiž si vyměnil na lodi adresy, zemřelo během několika mála let. Mladí řemeslničtí tovaryši byli přímo nuceni několik let vandrovat po celé Evropě, zatímco u panenek se očekávalo, že budou sedávat v koutě: i v uprchlickém lágru v Traiskirchenu u Vídně v 80. letech 20. století naprosto převládali mladí muži dvojic a rodin bylo už méně a samostatně přicházející paní a dívky obývaly v rozsáhlém areálu jen malý domeček. Větší vagilita je doprovázena i větší vulnerabilitou: Ve všech věkových kategoriích mají muži větší úmrtnost, byť mezi novorozeňaty lehce převažují (zhruba 106 chlapečků na 100 holčiček, např. Zankel, 1999). Muži jsou však už jako plody a novorozenci citlivější vůči negativním vlivům a rovněž vůči neuspokojivému rodinnému a výchovnému prostředí i relativně malá výchovná chyby u nich může mít značné následky (tzv. primární poměr pohlaví, tj. v momentu vzniku zygot, je u člověka ještě mnohem strmější, zhruba 160 : 100 ve prospěch mužů, mnoho mužských zárodků však odumře či je potraceno). Celá řada nemocí, vad a nepravidelností má u mužů buď výhradní (barvoslepost, hemofilie), nebo výrazně vyšší výskyt (autismus, hyperaktivita, poruchy učení a čtení, koktavost, levorukost). Střední délka života mužů je ve všech současných společnostech snad kromě Namibie a Jihoafrické republiky o několik let nižší (u nás v roce 2005 o 6 let), někdy dosti značně (fenomén sám se však vyvinul až tak na 41

4 přelomu 19. a 20. století, do té doby byl vyrovnáván zvýšenou úmrtností žen při porodech, dnes téměř zcela odstraněnou je rovněž pochopitelné, že ženský organismus, dimenzovaný na deset i více porodů a kojení, má v případě nevyčerpání této kvóty značné rezervy ). Muži také méně vzdorují chorobám a snáze umírají než ženy ve srovnatelných situacích. Testosteron je zejména při vyšších hladinách údajně rizikovým faktorem i pro imunitní systém a zhoršuje jeho funkci (např. Folstad a Carter, 1992), byť by na druhé straně zapříčiňoval zvýšení množství svalové hmoty a větší tělesnou sílu i robustnější kostru. Se zvýšenou hladinou testosteronu se pochopitelně zvyšuje agresivita i ochota jít do rizika. BRATŘI TODESTRIEB-U ANEB DÉMON TESTOSTERON Todestrieb, freudovský pud k smrti, mají muži silnější a mají k smrti jaksi blíže: rádi a víc si s ní zahrávají. Smrt, ač ji nemáme rádi, patří ke světu stejně jako život vzpomeňme si na starou pohádku Dobře tak, že je smrt na světě, kde mazaný švec nakonec dobrovolně pustí kmotru zubatou, kterou důmyslně chytil a neutralizoval: pokud by fungoval vznik a nefungoval zánik, byl by svět zhruba v situaci kojence, jehož je povoleno krmit, ale ne přebalovat. Míru agresivity lze u pokusných zvířat zcela neproblémově zvyšovat přidáváním mužského pohlavního hormonu, který působí nejen řadu morfologických změn během individuálního vývoje (blíže Kastrace), ale i zcela zásadní proměnu vnitřního vyladění. Ve všech zemích bez rozdílu jejich pohledu na džendrovou problematiku končí v kriminále zhruba desetkrát více mužů nežli žen to jistě není náhodné či to není dílem vaginokratických soudkyň (správný řecký pendant k slovu falokracie by ovšem byla hysterokracie ). Pro nepřátele genetického determinismu je dobře zde položit otázku: Který chromozom desetkrát zvýší pravděpodobnost, že se dostanete za mříže, zejména za nějaký násilný delikt (např. Wrangham a Peterson, 1996; Daly a Wilsonová, 2003)? Inu, chromozom Y (vražda muže na jiném muži je dvacetkrát častější než vražda ženy na jiné ženě, i vraždy žen na mužích jsou vzácné, rovněž vražedkyně operující mimo rodinný okruh patří k naprostým výjimkám). Rovněž počet dokonaných sebevražd je v mužské populaci asi čtyřikrát vyšší (muži výrazně více volí sebevraždu oběšením, střelnou zbraní a jako jediní zvolí občas sebeupálení, u žen je větší prefe- ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 42

5 rence pro jedy, utopení a skoky z výšky, celkově u nás schází vlastní rukou asi 1,5 % obyvatelstva), stejně jako automobilových a motocyklových nehod (percentáž i poměr pohlaví jsou velmi podobné jako u sebevražd, na celkový podíl 6,6 % úmrtí na vnější příčiny tato čísla doplňují zejména pády a jejich následky) dopravní nehody a sebevraždy patří ve vyspělých zemích v tomto pořadí k hlavním a v podstatě jediným příčinám úmrtí mladších mužů (pro naše území blíže v internetových údajích Českého statistického úřadu). Tím nemá být řečeno, že agresivita žen je nulová, je možná srovnatelná, ale mívá jen zřídka povahu otevřené fyzické ataky, spíše bývá verbální povahy s cílem docílit společenského ostrakismu dotyčné či dotyčného. Moderní civilizace paradoxně vysoce adoruje kompetici a asertivitu a zcela odsuzuje fyzickou ataku: kdo dá svému konkurentovi facku, je zcela odepsán, kdo o něm napíše utrhačný úvodník, platí za hrdinu. Celkově vzato je ženská či obecně samičí životní strategie zacílena na minimalizaci rizik, od nehazardování s vajíčky a touhy po jistotách až po odmítnutí otevřeně násilných řešení už zmíněný pojem zbabělost ukazuje právě na tuto strategii minimalizující rizika, jíž se dostalo po běsnění obou světových válek obecného rozšíření a uznání. Agrese se sice v typickém případě projevuje navenek dodejme, že u chlapců je i výrazně více dětského sadismu cíleného na zvířata a že i fyziologické experimenty, představující jakousi kultivovanou a společensky schválenou formu téhož, jsou či bývaly doménou mužů, ale může se velmi snadno obrátit i proti sobě samému. To se děje jednak mnohem větší odvahou riskovat, a to i tam, kde v podstatě netřeba při extrémních sportech, motorismu, atd., ale i při sebepoškozování zcela otevřeném a přímém, třeba v podobě sebevražd či u vězňů. U žen je mnohem větší strach před poškozením a opatrnost, méně sebepoškozování, a pokud se vyskytuje, je většinou nekrvavé třeba poruchy příjmu potravy. Testosteron působí i rizikové chování v mnoha dalších oblastech, třeba větší sklon k užívání drog a alkoholu, společenskou nonkonformitu a projevování odlišných mínění a další momenty, které mohou být za okolností pro své provozovatele nebezpečné. V současné klidné a bezpečné společnosti jedinci s vysokou hladinou testosteronu nejsou právě nejúspěšnější: jsou sice energičtí a schopní riskovat, konat rozmanité hrdinské činy a dominovat při setkání tváří v tvář, ale zároveň netrpěliví a neschopní dlouho vykonávat nudné a ubíjející aktivity (Lippa, 2005). Mozky obou pohlaví se poněkud liší i anatomicky (lidský mozek je velmi plastický a dynamický systém a je ovlivnitelný nejen hormonálně během fetálního vývoje, ale v omezené míře se zadrátování jednotlivých neuronů může měnit 43

6 během celého života se stále klesající dynamikou). Maskulinní typ utváření mozku je ovlivněn výškou hladiny fetálního testosteronu produkuje jej z převážné většiny fetus sám, zatímco pro femininní typ mozku je rozhodující právě jeho nízká hladina, méně už hladina ženských hormonů, estrogenů. Nejedná se samozřejmě o dva distinktní typy, ale o jakousi plynulou škálu i mozek homosexuálů se neuroanatomicky poněkud liší a je více či méně posunut k femininnímu pólu. Protože na utváření vnějších genitálií má vliv nikoli testosteron samotný, ale jeho derivát dihydrotestosteron, vznikající působením enzymu reduktázy (bez jeho působení vznikají vnější genitálie původnějšího, tj. ženského typu), lze u různých poruch (ženy s vrozenou adrenální hyperplazií, muži necitliví k působení androgenů či s poruchou reduktázy aj.) jako v drsné a nedobrovolné laboratoři sledovat, jak jednotlivé faktory fungují. Ukazuje se, že ve většině případů je pro převážně maskulinní či femininní pociťování a chování zcela klíčové právě působení testosteronu ve fetálním období, nikoli třeba chromozomálně dané pohlaví, podoba vnějších genitálií či výchovné působení okolí (platí to i pro muže postižené tzv. kloakální extrofií, poruchou, při níž chybí či je zdeformován penis, ale zachována varlata, alespoň fetálně i když byli v řadě případů kastrováni a vychováváni jako dívky, jejich bazální duševní konfigurace zůstala většinou maskulinní) blíže Lippa, Živý zájem o pohlavně intermediál ní jedince, jaký projevuje přítomná doba, má i svou velezajímavou poznávací stránku. Není bez zajímavosti, že autismus a jeho méně výrazná forma, Aspergerův syndrom, spojené nezřídka s excelentními matematickými schopnostmi (např. Baron-Cohen et all., 2007), ale také naprostou nebo částečnou sociální inkompetencí a uzavřeností do sebe, vznikají ovlivněním mozku v prenatálním období vysokou hladinou fetálního testosteronu a dívkám se v podstatě vyhýbají ty tvoří jen 4, respektive 9 procent autistů a aspergeriků (testosteron se mění ve fetálním mozku v estradiol a ten způsobuje jeho maskulinizaci, v případě autistů hypermaskulinizaci, k obdobnému procesu dochází v menší míře i v pubertě Pelphrey a Carterová, 2008). Autisté mají výrazně lepší schopnost vnímat vzory a analyzovat systémy, z nějakého důvodu také výrazně ostřeji vidí než průměr populace. Aspergerici již od dětství působí jako karikatury učenců, zajímajících se o svůj úzký obor zájmu, nikoli ale o jiné lidi a vztahy s nimi. Obojí představují krajní formu smyslu pro systém, jeho odhalování, udržování a zavádění možná ne náhodou se nejen sběratelstvím, ale i biologickou systematikou zabývají právě muži. Paradoxně patří k mužské testosteronové životní strategii ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 44

7 nejen výbojnost, ale také nepraktické hračičkářství, schopnost obírat se i v dospělém věku poněkud dětinským způsobem věcmi, které nejsou pro základní životní zabezpečení a funkce důležité. Schopnost zabývat se vážně a po léta bizarnostmi typu systematiky ploštěnek či luštěním klínopisu, popřípadě různými typy sběratelství (blíže v příslušné kapitole), je u mužské části populace výrazně větší. SEXUÁLNÍ PESTROST V mužské části populace je rovněž výrazně vyšší výskyt všech možných sexuálních neobvyklostí (možná s výjimkou zoofilie a mírnějších forem sadomasochismu Weiss, 2002) volím záměrně toto slovo, neboť nekonečné diskuse o tom, co je variace a co je perverze, či nověji parafilie, umožňují téma ad infinitum přemílat. Jako obvyklé můžeme v úzkém slova smyslu označit ty sexuální praktiky či touhy, které vedou k plození potomstva (to je, ať chceme nebo nechceme, primární účel sexuality, byť má, a zdaleka nejen u lidí pomysleme třeba na šimpanze bonobo a další primáty, i mnohé další důležité funkce sociální). Co je a co není obvyklou součástí lidského sexuálního repertoáru, je do značné míry věcí dobové konvence: skandinávští teenageři dnes považují vlivem pornoprodukce anální sex za nutnou součást celé procedury a ani občasná drobná poškození je od toho neodradí. Jako perverzi v užším slova smyslu lze označit sexuální touhy a počiny, které někoho jiného, člověka nebo zvíře, nějak vážněji poškozují proti jeho přání. Vše ostatní by se nějak dalo subsumovat pod pojem variace (náš instinkt ovšem poukazuje na to, že řekněme fixace na výfuky nákladních aut je sice variace obecně neškodná, ale jakýmsi způsobem divná). Sexuální neobvyklosti lze rozmanitým způsobem klasifikovat podle nejrůznějších kritérií, také se mohou rozmanitým způsobem navzájem kombinovat (blíže např. Weiss, 2002). V současnosti často ražený názor, že jsou výsledkem individuální volby, je asi stejně pravdivý jako v padesátých letech 20. století i u nás například psychologem Janem Čápem ( ) hlásaný názor, že sexuální perverze jsou důsledkem třídních rozporů ve společnosti a po jejich odstranění samy zmizí. Nejlépe o tom svědčí skutečnost, že je vlastním rozhodnutím nelze změnit ani tehdy, když svému nositeli přinášejí posměch, konflikt se zákonem nebo dokonce smrt lze je jen do jisté míry retušovat a maskovat, řekněme jako barvu pleti pudrováním či potíráním barevnými krémy. Jiným významným důkazem 45

8 je existence transsexuálů, bytostí se ženskou duší v mužském těle či naopak (kdyby naše kultura věřila na reinkarnace, bylo by vysvětlení jejich vzniku elegantní), kteří se nejen chovají navzdory všem společenským tlakům od dětství džendrově zcela nonkonformně co do oblíbených her i oblečení, ale v případě možnosti neváhají podstoupit martyrium mnoha operací vedoucí alespoň k vnějškové změně vizáže a otvírající dnes i možnost občanského průkazu se jménem pohlavně opačným. Zde se dostáváme k otázce tzv. sexuální identifikace, která může vést k počinům, gestům, mluvě a oblékání šatů typických pro druhé pohlaví, nemusí být ale zdaleka trvalá a celoživotní (jako třeba u extrémně femininních homosexuálů bývá), není spojena s přáním po změně pohlaví na fyzické rovině a může za okolností překlapovat tato pozoruhodná schopnost lidských duší, umožňující bleskovou metamorfózu Karkulčiny oblíbené babičky v hltavého vlka, sadisty v masochistu či přítele v nepřítele, se intelektově velmi těžko reflektuje, protože naše mysl může uchopit neproblematicky jen něco neměnného. Množství mužů, kteří rádi občas vklouzávají do ženských rolí v rámci rozmanitých karnevalů, přechodných homosexuálních kontaktů či alespoň virtuálně, je zřejmě značné (tvrdí se, že zhruba 40 % ženských postav v internetové hře Second Life jsou ve skutečnosti muži, jimž tento jistý způsob umožňuje prožívat koketérie a dobrodružství bez koupě krajkového prádla či rizika ostudy, byť v trochu sterilní virtuální formě). Sexuální neobvyklosti ve své vyhrocené formě vzdorují veškerému léčení mimo kastraci chirurgickou či chemickou (což je trochu jako odstranit hlad i s hladovějícími), a to i u osob inteligentních a změnu si upřímně přejících, nad nimiž se může vznášet přízrak dlouholetého vězení či dříve popravčího špalku, jako v případě pedofilů či patologických sadistů (dodejme, že pedofil je přitahován osobami nevykazujícími dosud známky pohlavní dospělosti, nikoli snad selektivně těmi, jež stojí věkem pod ochrannou hranicí, která může být značně vyšší). Rovněž o vzniku většiny z nich, kromě snad homosexuality, víme velmi málo, ale s dobrým svědomím lze předpokládat převažující vliv genetické složky, popřípadě jiných biologických faktorů, třeba hormonů během fetálního vývoje. Z evolučního hlediska je zajímavé se zamyslit nad vznikem fenoménů, které evidentně k plození potomstva nevedou, a jsou přesto dosti rozšířené jak se vlastně v populaci udržují? U homosexuality bude tato otázka řešena ve zvláštní kapitole, ale jak je tomu třeba u zoofilie či nekrofilie? Jsou také vedlejším produktem něčeho evolučně smysluplného, když se imprintingové konstrukce typu něžného přátelství s pejskem či úmrtí oblíbené tety v dětství tak zjevně míjejí cílem? ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 46

9 A jak je tomu s neobyčejně rozšířenou anální fixací značné části mužů, krmenou dnes hojně pornografickým průmyslem, pokud už praktická realizace vázne? Proč je vlastně tato tělní partie u člověka tak hojně inervovaná? Zajímavým etologickým pohledem na vznik sexuálních neobvyklostí je představa hypertrofie některých složek běžného typu chování, častá také u domácích zvířat (K. Lorenz, 1943a,b, zpopularizoval myšlenku tzv. autodomestikace člověka, tj. skutečnost, že člověk nese některé analogické fyzické i etologické rysy jako jeho domestikanti též Komárek, 2008b: zdá se, že muži by je nesli jaksi dvojnásob). Podobně jako štěkání u psů lze chápat jako mnohočetný začátek vlčího vytí či vystavování některých plemen jako nakročení k útoku už bez následné akce, lze řekněme fetišismus pochopit jako vzrušení ze spatření vlasů či punčošky partnerky izolované od následujícího sexuálního aktu, který už je relativně nezajímavý (právě takto chápal parafilie pražsko-torontský sexuolog Kurt Freund, např. 1988, jako tzv. courtship disorders, poruchy či zaražení procesu dvoření v určitém bodě). Pokud něžné náznakové kousnutí do hýždě přejde v její ukousnutí, máme už co činit se sadismem. (Je pozoruhodné, že spisy pana de Sade, , patří v intelektuálních kruzích k nejkomentovanějším textům novověku, mnohem více, než by se u díla starého feudálního perverta čekalo. Máme zde zřejmě co činit s jednou z klíčových potencialit lidské duše, veledůležitou i pro fungování mužských kolektivů vůbec a intelektuálních souručenství obzvláště blíže o tom Bolest a sadomasochismus.) Určitá míra násilí je vlastní kopulačním aktům obratlovců i bezobratlých téměř obecně malé děti chápou náhodně spatřený sexuální akt mezi rodiči nebo i mezi zvířaty velmi často právě jako násilí. Mnoho mužů sexuálně vzrušuje, pokud jejich partnerka klade odpor, i mnoho žen shledává vzrušujícím, pokud je jejich odpor přemáhán (podle Golda et all., 1991, se 30 % ženských sexuálních fantazií týká tématu znásilnění) v typickém případě se jedná jen o náznak. Tato špetka násilnosti nechává sice vyvstat tezi extrémní feministky A. Dworkinové (1987) o tom, že každá heterosexuální soulož je v zásadě znásilněním (takto to tam sice doslovně nestojí, ale jedná se o smysluplné resumé textu), jako zajímavý bonmot, pokud by nebyl chápán doslovně a neodehrával se v ovzduší legálních konsekvencí amerických univerzit (Kossová, 1992, poukazuje na překvapivou skutečnost, že americké ženy zůstávají v případě násilí ze strany mužů na schůzkách, tzv. date rape, spíše s těmi, kteří znásilnění dokončí, nežli s těmi, kdo se o ně jen pokusí). Fenoménu samého si všiml už před klasickými etology britský amatérský zoolog major R. Hingston, 1933, a viděl v něm potvrzení své teze 47

10 o univerzálnosti boje a agrese v živém světě. Jakkoli lze v distribuci sadomasochistních preferencí, ve slabé formě přítomných u většiny populace (např. Jozífková a Flegr, 2006), vidět zřetelné přichýlení sadistického pólu k mužské a masochistního k ženské straně spektra, není tato atributace zdaleka výlučná slavných sadistek v dějinách bylo jen málo, vzpomeňme Báthory Erzsebéth (Alžbětu Báthoryovou), , z čachtického hradu či Myru Hindleyovou z Anglie 60. let 20. století, pedosadistku, což je kombinace u žen zcela raritní). Známé historické dělení sexuálních neobvyklostí na deviace v objektu a deviace v chování v některých případech spíše zastírá výhled: zajímavější je poněkud evolucionistický pohled, nechávající některé typy chování vyvstat spíše jako atavismy, reminiscence na etologii našich evolučních předků či i vedlejších vývojových větví. Exhibicionismus se zdá být pohrobkem falické imponace primátích samců a kýženou reakcí není nalákání potenciální sexuální partnerky (u některých afrických etnik přece jen ano), nýbrž její poděšené vypísknutí a útěk v případě jiné, vstřícné či sebejisté reakce nezřídka vypískne a uteče exhibicionista. Občasná záliba mužských kolektivů ve skupinovém znásilňování ( gang rape ), či alespoň v drsných kolektivních sexuálních aktech (od archaických společenství typu Yanoámů Tierney, 2001, až po tuzemské válečné excesy), se zdá být analogická řetězové kolektivní kopulaci šimpanzích samců s říjnou samicí během její ovulace (v některých regionech Ukrajiny se jednalo téměř o součást lokální tradice pokud si některá z dívek do určitého věku nevybrala některého z mladíků a nevdala se za něj, byla jimi kolektivně znásilněna a stala se poté vesnickou prostitutkou). Záliba ve skupinovém sexu se zdá být v naší společnosti u mužů korelována spíše s bisexuálními náladami za starobylý japonský zvyk vydávaná, ale v zásadě asi novodobá praktika bukkake je přesně čímsi intermediárním mezi kolektivním sexuálním aktem a kolektivní masturbací. Do lokálních tradic mohou přejít i některé neobvyklosti značně drsné, třeba nekrofilní ukájení se na mrtvolách zabitých nepřátelských žen v některých regionech Nové Guineje či zoofilní na ulovených rejnocích ze strany japonských a filipínských rybářů (Morris, 2008). Mužské sexuální neobvyklosti jsou oproti ženským nejen hojnější, ale i rozmanitější a bizarnější, jaksi obecně v rámci celkově experimentálnějšího a nebezpečného žití je to kombinováno s ochotou věnovat se v životě i mimosexuálním bizarnostem, třeba již zmíněnému sbírání známek či střevlíků, i s menším konzervativismem v jídle a větší ochotou konzumovat prapodivné exotické pochoutky nebo neznámé houby či bobule. ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 48

11 PORNOGRAFIE Převážně na muže je cílena právě pornografická produkce, byť i téměř třicet procent žen patří k jejím občasným či pravidelným divákům (Ruppová a Wallenová, 2008). Existovala zajisté od pradávna, ale teprve film se svou dynamikou a vizuální dějovostí způsobil její exponenciální rozpuk, též se stala námětem pro akademické zkoumání z rozmanitých aspektů (např. Weiss a kol., 2010). I na ní je vidět známý civilizační fenomén: nutnost stále přitvrzovat když si ve dvacátých letech dáma ve filmu stáhla punčošku, vznikl skandál velkého rozsahu. Pornografie naplňuje řadu převážně mužských snů až po sám okraj (jeden z mých známých říká: porno chvílemi až odporno ) a stala se jako forma dehonestace žen cílem ostré feministické kritiky (z klasických knih třeba Dworkinová a MacKinnonová, 1988). V jistém smyslu je to jistě pravda, ale nemenší pravdou je, že jejím všeobecným rozšířením počet sexuálních násilných trestných činů výrazně poklesl (blíže např. Diamond et all., 2010). Co má vlastně explicitně zakazovat společnost, kde je třeba rouhání či urážení hlavy státu plně legální? V současné době je u nás zakázána pornografie zoofilní, sadistická a samozřejmě dětská. Diskutuje se o tom, zda by se množství dokonaných pedofilních skutků nedalo zabránit například povolením kreslené animované produkce v tomto směru (též Diamond et all., 2010). Málo čeho je na internetu právě tolik jako pornografických produktů, byť jejich producenti tvrdí, že snadnost kopírování a vyvěšování kazí ceny a otvírá dveře amatérismu všeho druhu. Je vskutku s podivem, kolik lidí v rámci všeobecně zbujelého narcismu a cpaní do popředí se veřejně a jmenovitě chlubí věcmi kdysi úzkostlivě tajenými ( podívejte, jak jsme si to rozdali minulý čtvrtek! ). Kdyby měly budoucí generace soudit z počtu digitálních památek, čím se rané 21. století přednostně zabývalo, byl by úsudek jasný, byť by je asi překvapilo, že životní praxe byla mnohem chudší. Na mužské inklinaci k pornografii si kdysi založila jedna innsbrucká firma perfidní, ale v zásadě rafinovaný způsob obohacování. Tvářila se jako zásilková služba podobných produktů, ale skladem neměla vůbec nic prohlížela jen noviny s úmrtními oznámeními mužů mezi patnáctým a osmdesátým rokem: na jejich adresy pak posílala faktury za odebrané zboží v celkem nevelkém rozsahu. Vyděšení příbuzní ze strachu před skandálem vždy zaplatili, byť jistě soudili cosi ve smyslu, že on se děda nezdál. Kosa na kámen padla až v okamžiku, kdy po smrti jednoho devatenáctiletého mladíka pozůstalí zaplatit odmítli ( něčeho tak hnusného by náš Fritzi nebyl nikdy schopen ) a podvodná firma je ve své bezuzdné chtivosti zažalovala pak už želízka sklapla. 49

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Formy sexuálního chování a zneužívání

Formy sexuálního chování a zneužívání Formy sexuálního chování a zneužívání Homosexualita Homosexuální založení se obvykle projevuje celoživotně v citové, vztahové i genitální rovině. Za příznivých okolností bývá spojeno se schopností vytvářet

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Na velikosti záleží. Ale komu? vit.trebicky@gmail.com www.fhs.cuni.cz/etologie

Na velikosti záleží. Ale komu? vit.trebicky@gmail.com www.fhs.cuni.cz/etologie Na velikosti záleží. Ale komu? Evoluce mužského penisu Evoluce mužského penisu Vít Třebický, FHS UK Vít Třebický FHS UK vit.trebicky@gmail.com www.fhs.cuni.cz/etologie Hlavní otázkou je: Má preference

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference. MUDr. Helena Reguli

Sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference. MUDr. Helena Reguli Sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference MUDr. Helena Reguli Sexuální normalita Statistická nejvíce se vyskytující Biologická dosažení cílu reprodukce Kutlturní akceptovaná danou kulturou Kriteria

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost a pohlaví KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost pohlavně vázaná Gonozomy se v evoluci vytvořily z autozomů, proto obsahují nejen geny řídící vznik pohlavních rozdílů i další jiné geny. V těchto

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním Kolik centimetrů se líbí homosexuálním mužům? Jaroslava Valentová 1,2, Vít Třebický 1, Jan Havlíček 1 1 Kat. antropologie, Fakulta humanitních studií UK 2 Centrum pro teoretická e studia, UK & AVČRČ Výška

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické Gonozomáln lní dědičnost Mgr. Aleš RUDA Chromozomové určení pohlaví autozomy gonozomy člověk má 22 párůp autozomů a 1 pár p gonozomů označen ení pohlavních chromozomů: : X a Y. jsou možné celkem 3 kombinace:

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

téma měsíce Text a foto: Michael Fokt 40 www.lideazeme.cz

téma měsíce Text a foto: Michael Fokt 40 www.lideazeme.cz téma měsíce Text a foto: Michael Fokt 40 www.lideazeme.cz Něžné soupeření [ ] Život je boj a to i v těch nejintimnějších chvilkách. Něžné námluvy, pozvolné sbližování i nádherné předvádění jsou vlastně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A.

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Wundt-vznik vědecké psychologie Freud-zakladatel psychoanalýzy a psychodynamicky orientované psychologie Freudová-ego obranné mechanismy Wilhelm Wundt

Více

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. XVI. ročník konference O SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH 27. 29. května 2015 Uherské Hradiště Každý člověk má právo:

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K Pořad není ani přednáška ani oslava Jana Ámose, ale přiblížení jeho osoby humorným způsobem. Žáci se smějí ukázce vyučování ve starověké škole, aby se vzápětí naučily výuky cizích jazyků podle návodu Jana

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání Putování krajinou dospívání Pubescence (dospívání) je slovo odvozené od latinského slova pubes. Najdi v dostupných zdrojích význam tohoto slova. Vývoj každého z nás je plný překvapení, zvratů a změn. Jako

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Onemocnění kostry související s výživou

Onemocnění kostry související s výživou Onemocnění kostry související s výživou Každý majitel či chovatel se jednoho dne stane opatrovníkem malého štěněte. Bude záviset z velké části jen a jen na něm, jak bude nový člen jeho domáctnosti prospívat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

LIDSKÁ SEXUALITA ANEB CO JE TO LÁSKA?

LIDSKÁ SEXUALITA ANEB CO JE TO LÁSKA? Co k lásce patří a co ne? Závažným problémem pohlavního života mládeže v současné době je konzumní vztah k sexu. Pohlavní styk není chápán jako vyvrcholení silných citových a harmonických vztahů mezi partnery,

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více