STRATEGIE KROPICÍ KONVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE KROPICÍ KONVE"

Transkript

1 U člověka, stejně jako u jiných živočichů, je mužské pohlaví oním rizikovějším, křehčím a vykazujícím větší variabilitu i větší ztráty ve všech věkových kohortách (novodobá představa, že ženy představují menšinu, je pravdou nanejvýš metaforicko-ornamentální: ve skutečnosti tvoří krom u novorozenců většinu, byť třeba těsnou, ve všech společnostech i vrstvách). Jako by žili podle Nietzscheho přání gefährlich leben z Radostné vědy (1882) Mužské pohlaví nejen produkuje mikrogamety, tj. spermie, v počtu o mnoho řádů větším než ženské tvoří makrogamety, tj. vajíčka, jimiž příroda vskutku šetří (u žen a samiček vyšších živočichů se nejedná jen o produkci makrogamet žena do vytváření svých vajíček investuje mnohem méně nežli muž do spermií jako spíše také o graviditu, inkubaci, kojení a další podobnou péči: jeseteřice do vajíček investuje energeticky jistě mnoho, ale po vytření se už o nic dál nestará). STRATEGIE KROPICÍ KONVE V biologizující literatuře bylo mnohokrát zdůrazňováno, že samčí životní strategie je odlišná než samičí (samčí tzv. r-strategie a samičí K-strategie) a konkrétně v případě člověka se jedná o jakýsi boj pohlaví muž se snaží rychle kopulovat (a tedy alespoň nepřímo i oplodnit) a potom se pokud možno ze všech závazků vyvléct a zmizet, žena naopak partnera k sobě připoutat a zajistit tím trvalého zásobovatele (anglosaská literatura skutečně používá pojmu provider) sebe i potomků: to se může kombinovat se strategií navázat na sebe mírného a obětavého zásobovatele, ale nechat 39

2 se oplodnit jiným, kvalitnějším, ale trvale nedostupným mužem (je pozoruhodné, že hormonální antikoncepce údajně mění vyladění žen právě ve směru od preference drsných maskulinních typů k submisivním pečovatelům, po jejím vysazení se ovšem původní preference vrací, největší je právě vždy v ovulační fázi cyklu a poté opět slábne: toto ovšem platí jen pro ženy, které už partnera mají a nevědomě plánují takovýto eugenický odskok např. Klapilová et all., 2012). Oboustranná žárlivost pak má sloužit jednak ke garanci otcovství, pokud už se musí muž o děti starat, jednak k jeho kontrole a udržení, aby při svém čenichání po příležitostech nezašel příliš daleko a jednoho dne nezmizel za jinou. Na strategii kropicí konve jistě mnoho je a mužských příležitostných nevěr se zdá být výrazně více než ženských dopátrat se v této věci jasných čísel je velmi obtížné: muži udávají vždy více sexuálních partnerek než ženy partnerů a vzniká pak otázka, jak tato čísla dát dohromady (např. už Kinsey et all., 1948). Mužskou relativní nevybíravost ve věci příležitostných sexuálních aktů ukazuje nejlépe už mnoho let stará kazuistika jednoho ústavu pro poměrně těžké oligofreničky, mnohé trvale ležící: jednoho dne vedení s podivem zjistilo, že řada jejich chovanek je v relativně pokročilém stupni gravidity původci byli malíři pokojů, kteří místnosti před časem bílili. Lépe než učené studie ukazují odlišnou strategii obou pohlaví obrazy erotického života, které s oblibou sledují, popřípadě o nich čtou ( džendrově nonkonformní jedinci jsou v tomto směru spíše výjimkou). Čím je pro muže pornografická produkce s její drsnou přímočarostí (oproti ženám, více auditivním a taktilním, ale také olfaktorickým, hrají v mužském světě optické obrazy zcela klíčovou roli), to pro ženy dnešní telenovely či donedávna beletristická produkce typu někdejších románů pro služky, kde se chudé, leč ctnostné dívky po překonání rozmanitých úkladů a protivenství provdávají za bohaté průmyslníky či šlechtice. Jejich moderní analogie typu dnešních harlekýnek ukazují v zásadě totéž: řekněme kardiochirurg a extrémní horolezec nakonec dospěje do kýženého vztahu s hlavní hrdinkou, zanechav horolezení, nikoli ovšem kardiochirurgie (ten pravý rajc je orat se zubrem, nikoli s volem). Je typické, že nemá-li se literární žánr zvrhnout v drsný realismus, či dokonce naturalismus, musí román v tomto okamžiku, nejpozději po narození rozkošného děťátka, končit. Navzdory všem emancipačním snahám zůstává podnes pro řadu žen sňatek středobodem životního usilování vůbec a je těžko si nevzpomenout na nejvýznamnější den v životě turecké ženy tradičních dob, tzv. obdivování nevěsty : den před sňatkem seděla nevěsta v přepychových šatech na zvýšeném pódiu ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 40

3 v otcovském domě a ženy z příbuzenstva, ale i náhodné kolemjdoucí, ji hlasitě obdivovaly a chválily, jak je krásná a nádherně ustrojená. EVOLUČNÍ LABORATOŘ Dalo by se říci, že samci obecně jsou jakousi evoluční laboratoří, kde se zkoušejí nové modely konstrukční, etologické i kombinační a kde nějaká ztráta nepadá téměř na váhu i frekvence mutací je u mužů a samců větší (např. Flegr, 2007). Schopnost oplodnit větší počet samiček dává přeživším hazardérům reálnou šanci na uplatnění. Celý fenomén začíná už větší pohyblivostí a pronikáním do neznámých prostředí: u hrabošů i lidí se samečkové potulují od mateřské kolonie mnohem dál než samičky kilometrový výlet je pro hraboše tímtéž co pro člověka cesta do Austrálie (dnešní civilizovaný svět je tak bezpečný, že v jeho systému letišť, hotelů a výletů nějaká opravdu drsná explorace vlastně už ani nepřipadá v úvahu a obě pohlaví, ba malé děti, mohou cestovat stejně jako kdysi chodit na procházku za humna). Jung se při své cestě do Afriky v roce 1925 podivoval, jak mnoho mladých mužů, odjíždějících do kolonií, s nimiž si vyměnil na lodi adresy, zemřelo během několika mála let. Mladí řemeslničtí tovaryši byli přímo nuceni několik let vandrovat po celé Evropě, zatímco u panenek se očekávalo, že budou sedávat v koutě: i v uprchlickém lágru v Traiskirchenu u Vídně v 80. letech 20. století naprosto převládali mladí muži dvojic a rodin bylo už méně a samostatně přicházející paní a dívky obývaly v rozsáhlém areálu jen malý domeček. Větší vagilita je doprovázena i větší vulnerabilitou: Ve všech věkových kategoriích mají muži větší úmrtnost, byť mezi novorozeňaty lehce převažují (zhruba 106 chlapečků na 100 holčiček, např. Zankel, 1999). Muži jsou však už jako plody a novorozenci citlivější vůči negativním vlivům a rovněž vůči neuspokojivému rodinnému a výchovnému prostředí i relativně malá výchovná chyby u nich může mít značné následky (tzv. primární poměr pohlaví, tj. v momentu vzniku zygot, je u člověka ještě mnohem strmější, zhruba 160 : 100 ve prospěch mužů, mnoho mužských zárodků však odumře či je potraceno). Celá řada nemocí, vad a nepravidelností má u mužů buď výhradní (barvoslepost, hemofilie), nebo výrazně vyšší výskyt (autismus, hyperaktivita, poruchy učení a čtení, koktavost, levorukost). Střední délka života mužů je ve všech současných společnostech snad kromě Namibie a Jihoafrické republiky o několik let nižší (u nás v roce 2005 o 6 let), někdy dosti značně (fenomén sám se však vyvinul až tak na 41

4 přelomu 19. a 20. století, do té doby byl vyrovnáván zvýšenou úmrtností žen při porodech, dnes téměř zcela odstraněnou je rovněž pochopitelné, že ženský organismus, dimenzovaný na deset i více porodů a kojení, má v případě nevyčerpání této kvóty značné rezervy ). Muži také méně vzdorují chorobám a snáze umírají než ženy ve srovnatelných situacích. Testosteron je zejména při vyšších hladinách údajně rizikovým faktorem i pro imunitní systém a zhoršuje jeho funkci (např. Folstad a Carter, 1992), byť by na druhé straně zapříčiňoval zvýšení množství svalové hmoty a větší tělesnou sílu i robustnější kostru. Se zvýšenou hladinou testosteronu se pochopitelně zvyšuje agresivita i ochota jít do rizika. BRATŘI TODESTRIEB-U ANEB DÉMON TESTOSTERON Todestrieb, freudovský pud k smrti, mají muži silnější a mají k smrti jaksi blíže: rádi a víc si s ní zahrávají. Smrt, ač ji nemáme rádi, patří ke světu stejně jako život vzpomeňme si na starou pohádku Dobře tak, že je smrt na světě, kde mazaný švec nakonec dobrovolně pustí kmotru zubatou, kterou důmyslně chytil a neutralizoval: pokud by fungoval vznik a nefungoval zánik, byl by svět zhruba v situaci kojence, jehož je povoleno krmit, ale ne přebalovat. Míru agresivity lze u pokusných zvířat zcela neproblémově zvyšovat přidáváním mužského pohlavního hormonu, který působí nejen řadu morfologických změn během individuálního vývoje (blíže Kastrace), ale i zcela zásadní proměnu vnitřního vyladění. Ve všech zemích bez rozdílu jejich pohledu na džendrovou problematiku končí v kriminále zhruba desetkrát více mužů nežli žen to jistě není náhodné či to není dílem vaginokratických soudkyň (správný řecký pendant k slovu falokracie by ovšem byla hysterokracie ). Pro nepřátele genetického determinismu je dobře zde položit otázku: Který chromozom desetkrát zvýší pravděpodobnost, že se dostanete za mříže, zejména za nějaký násilný delikt (např. Wrangham a Peterson, 1996; Daly a Wilsonová, 2003)? Inu, chromozom Y (vražda muže na jiném muži je dvacetkrát častější než vražda ženy na jiné ženě, i vraždy žen na mužích jsou vzácné, rovněž vražedkyně operující mimo rodinný okruh patří k naprostým výjimkám). Rovněž počet dokonaných sebevražd je v mužské populaci asi čtyřikrát vyšší (muži výrazně více volí sebevraždu oběšením, střelnou zbraní a jako jediní zvolí občas sebeupálení, u žen je větší prefe- ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 42

5 rence pro jedy, utopení a skoky z výšky, celkově u nás schází vlastní rukou asi 1,5 % obyvatelstva), stejně jako automobilových a motocyklových nehod (percentáž i poměr pohlaví jsou velmi podobné jako u sebevražd, na celkový podíl 6,6 % úmrtí na vnější příčiny tato čísla doplňují zejména pády a jejich následky) dopravní nehody a sebevraždy patří ve vyspělých zemích v tomto pořadí k hlavním a v podstatě jediným příčinám úmrtí mladších mužů (pro naše území blíže v internetových údajích Českého statistického úřadu). Tím nemá být řečeno, že agresivita žen je nulová, je možná srovnatelná, ale mívá jen zřídka povahu otevřené fyzické ataky, spíše bývá verbální povahy s cílem docílit společenského ostrakismu dotyčné či dotyčného. Moderní civilizace paradoxně vysoce adoruje kompetici a asertivitu a zcela odsuzuje fyzickou ataku: kdo dá svému konkurentovi facku, je zcela odepsán, kdo o něm napíše utrhačný úvodník, platí za hrdinu. Celkově vzato je ženská či obecně samičí životní strategie zacílena na minimalizaci rizik, od nehazardování s vajíčky a touhy po jistotách až po odmítnutí otevřeně násilných řešení už zmíněný pojem zbabělost ukazuje právě na tuto strategii minimalizující rizika, jíž se dostalo po běsnění obou světových válek obecného rozšíření a uznání. Agrese se sice v typickém případě projevuje navenek dodejme, že u chlapců je i výrazně více dětského sadismu cíleného na zvířata a že i fyziologické experimenty, představující jakousi kultivovanou a společensky schválenou formu téhož, jsou či bývaly doménou mužů, ale může se velmi snadno obrátit i proti sobě samému. To se děje jednak mnohem větší odvahou riskovat, a to i tam, kde v podstatě netřeba při extrémních sportech, motorismu, atd., ale i při sebepoškozování zcela otevřeném a přímém, třeba v podobě sebevražd či u vězňů. U žen je mnohem větší strach před poškozením a opatrnost, méně sebepoškozování, a pokud se vyskytuje, je většinou nekrvavé třeba poruchy příjmu potravy. Testosteron působí i rizikové chování v mnoha dalších oblastech, třeba větší sklon k užívání drog a alkoholu, společenskou nonkonformitu a projevování odlišných mínění a další momenty, které mohou být za okolností pro své provozovatele nebezpečné. V současné klidné a bezpečné společnosti jedinci s vysokou hladinou testosteronu nejsou právě nejúspěšnější: jsou sice energičtí a schopní riskovat, konat rozmanité hrdinské činy a dominovat při setkání tváří v tvář, ale zároveň netrpěliví a neschopní dlouho vykonávat nudné a ubíjející aktivity (Lippa, 2005). Mozky obou pohlaví se poněkud liší i anatomicky (lidský mozek je velmi plastický a dynamický systém a je ovlivnitelný nejen hormonálně během fetálního vývoje, ale v omezené míře se zadrátování jednotlivých neuronů může měnit 43

6 během celého života se stále klesající dynamikou). Maskulinní typ utváření mozku je ovlivněn výškou hladiny fetálního testosteronu produkuje jej z převážné většiny fetus sám, zatímco pro femininní typ mozku je rozhodující právě jeho nízká hladina, méně už hladina ženských hormonů, estrogenů. Nejedná se samozřejmě o dva distinktní typy, ale o jakousi plynulou škálu i mozek homosexuálů se neuroanatomicky poněkud liší a je více či méně posunut k femininnímu pólu. Protože na utváření vnějších genitálií má vliv nikoli testosteron samotný, ale jeho derivát dihydrotestosteron, vznikající působením enzymu reduktázy (bez jeho působení vznikají vnější genitálie původnějšího, tj. ženského typu), lze u různých poruch (ženy s vrozenou adrenální hyperplazií, muži necitliví k působení androgenů či s poruchou reduktázy aj.) jako v drsné a nedobrovolné laboratoři sledovat, jak jednotlivé faktory fungují. Ukazuje se, že ve většině případů je pro převážně maskulinní či femininní pociťování a chování zcela klíčové právě působení testosteronu ve fetálním období, nikoli třeba chromozomálně dané pohlaví, podoba vnějších genitálií či výchovné působení okolí (platí to i pro muže postižené tzv. kloakální extrofií, poruchou, při níž chybí či je zdeformován penis, ale zachována varlata, alespoň fetálně i když byli v řadě případů kastrováni a vychováváni jako dívky, jejich bazální duševní konfigurace zůstala většinou maskulinní) blíže Lippa, Živý zájem o pohlavně intermediál ní jedince, jaký projevuje přítomná doba, má i svou velezajímavou poznávací stránku. Není bez zajímavosti, že autismus a jeho méně výrazná forma, Aspergerův syndrom, spojené nezřídka s excelentními matematickými schopnostmi (např. Baron-Cohen et all., 2007), ale také naprostou nebo částečnou sociální inkompetencí a uzavřeností do sebe, vznikají ovlivněním mozku v prenatálním období vysokou hladinou fetálního testosteronu a dívkám se v podstatě vyhýbají ty tvoří jen 4, respektive 9 procent autistů a aspergeriků (testosteron se mění ve fetálním mozku v estradiol a ten způsobuje jeho maskulinizaci, v případě autistů hypermaskulinizaci, k obdobnému procesu dochází v menší míře i v pubertě Pelphrey a Carterová, 2008). Autisté mají výrazně lepší schopnost vnímat vzory a analyzovat systémy, z nějakého důvodu také výrazně ostřeji vidí než průměr populace. Aspergerici již od dětství působí jako karikatury učenců, zajímajících se o svůj úzký obor zájmu, nikoli ale o jiné lidi a vztahy s nimi. Obojí představují krajní formu smyslu pro systém, jeho odhalování, udržování a zavádění možná ne náhodou se nejen sběratelstvím, ale i biologickou systematikou zabývají právě muži. Paradoxně patří k mužské testosteronové životní strategii ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 44

7 nejen výbojnost, ale také nepraktické hračičkářství, schopnost obírat se i v dospělém věku poněkud dětinským způsobem věcmi, které nejsou pro základní životní zabezpečení a funkce důležité. Schopnost zabývat se vážně a po léta bizarnostmi typu systematiky ploštěnek či luštěním klínopisu, popřípadě různými typy sběratelství (blíže v příslušné kapitole), je u mužské části populace výrazně větší. SEXUÁLNÍ PESTROST V mužské části populace je rovněž výrazně vyšší výskyt všech možných sexuálních neobvyklostí (možná s výjimkou zoofilie a mírnějších forem sadomasochismu Weiss, 2002) volím záměrně toto slovo, neboť nekonečné diskuse o tom, co je variace a co je perverze, či nověji parafilie, umožňují téma ad infinitum přemílat. Jako obvyklé můžeme v úzkém slova smyslu označit ty sexuální praktiky či touhy, které vedou k plození potomstva (to je, ať chceme nebo nechceme, primární účel sexuality, byť má, a zdaleka nejen u lidí pomysleme třeba na šimpanze bonobo a další primáty, i mnohé další důležité funkce sociální). Co je a co není obvyklou součástí lidského sexuálního repertoáru, je do značné míry věcí dobové konvence: skandinávští teenageři dnes považují vlivem pornoprodukce anální sex za nutnou součást celé procedury a ani občasná drobná poškození je od toho neodradí. Jako perverzi v užším slova smyslu lze označit sexuální touhy a počiny, které někoho jiného, člověka nebo zvíře, nějak vážněji poškozují proti jeho přání. Vše ostatní by se nějak dalo subsumovat pod pojem variace (náš instinkt ovšem poukazuje na to, že řekněme fixace na výfuky nákladních aut je sice variace obecně neškodná, ale jakýmsi způsobem divná). Sexuální neobvyklosti lze rozmanitým způsobem klasifikovat podle nejrůznějších kritérií, také se mohou rozmanitým způsobem navzájem kombinovat (blíže např. Weiss, 2002). V současnosti často ražený názor, že jsou výsledkem individuální volby, je asi stejně pravdivý jako v padesátých letech 20. století i u nás například psychologem Janem Čápem ( ) hlásaný názor, že sexuální perverze jsou důsledkem třídních rozporů ve společnosti a po jejich odstranění samy zmizí. Nejlépe o tom svědčí skutečnost, že je vlastním rozhodnutím nelze změnit ani tehdy, když svému nositeli přinášejí posměch, konflikt se zákonem nebo dokonce smrt lze je jen do jisté míry retušovat a maskovat, řekněme jako barvu pleti pudrováním či potíráním barevnými krémy. Jiným významným důkazem 45

8 je existence transsexuálů, bytostí se ženskou duší v mužském těle či naopak (kdyby naše kultura věřila na reinkarnace, bylo by vysvětlení jejich vzniku elegantní), kteří se nejen chovají navzdory všem společenským tlakům od dětství džendrově zcela nonkonformně co do oblíbených her i oblečení, ale v případě možnosti neváhají podstoupit martyrium mnoha operací vedoucí alespoň k vnějškové změně vizáže a otvírající dnes i možnost občanského průkazu se jménem pohlavně opačným. Zde se dostáváme k otázce tzv. sexuální identifikace, která může vést k počinům, gestům, mluvě a oblékání šatů typických pro druhé pohlaví, nemusí být ale zdaleka trvalá a celoživotní (jako třeba u extrémně femininních homosexuálů bývá), není spojena s přáním po změně pohlaví na fyzické rovině a může za okolností překlapovat tato pozoruhodná schopnost lidských duší, umožňující bleskovou metamorfózu Karkulčiny oblíbené babičky v hltavého vlka, sadisty v masochistu či přítele v nepřítele, se intelektově velmi těžko reflektuje, protože naše mysl může uchopit neproblematicky jen něco neměnného. Množství mužů, kteří rádi občas vklouzávají do ženských rolí v rámci rozmanitých karnevalů, přechodných homosexuálních kontaktů či alespoň virtuálně, je zřejmě značné (tvrdí se, že zhruba 40 % ženských postav v internetové hře Second Life jsou ve skutečnosti muži, jimž tento jistý způsob umožňuje prožívat koketérie a dobrodružství bez koupě krajkového prádla či rizika ostudy, byť v trochu sterilní virtuální formě). Sexuální neobvyklosti ve své vyhrocené formě vzdorují veškerému léčení mimo kastraci chirurgickou či chemickou (což je trochu jako odstranit hlad i s hladovějícími), a to i u osob inteligentních a změnu si upřímně přejících, nad nimiž se může vznášet přízrak dlouholetého vězení či dříve popravčího špalku, jako v případě pedofilů či patologických sadistů (dodejme, že pedofil je přitahován osobami nevykazujícími dosud známky pohlavní dospělosti, nikoli snad selektivně těmi, jež stojí věkem pod ochrannou hranicí, která může být značně vyšší). Rovněž o vzniku většiny z nich, kromě snad homosexuality, víme velmi málo, ale s dobrým svědomím lze předpokládat převažující vliv genetické složky, popřípadě jiných biologických faktorů, třeba hormonů během fetálního vývoje. Z evolučního hlediska je zajímavé se zamyslit nad vznikem fenoménů, které evidentně k plození potomstva nevedou, a jsou přesto dosti rozšířené jak se vlastně v populaci udržují? U homosexuality bude tato otázka řešena ve zvláštní kapitole, ale jak je tomu třeba u zoofilie či nekrofilie? Jsou také vedlejším produktem něčeho evolučně smysluplného, když se imprintingové konstrukce typu něžného přátelství s pejskem či úmrtí oblíbené tety v dětství tak zjevně míjejí cílem? ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 46

9 A jak je tomu s neobyčejně rozšířenou anální fixací značné části mužů, krmenou dnes hojně pornografickým průmyslem, pokud už praktická realizace vázne? Proč je vlastně tato tělní partie u člověka tak hojně inervovaná? Zajímavým etologickým pohledem na vznik sexuálních neobvyklostí je představa hypertrofie některých složek běžného typu chování, častá také u domácích zvířat (K. Lorenz, 1943a,b, zpopularizoval myšlenku tzv. autodomestikace člověka, tj. skutečnost, že člověk nese některé analogické fyzické i etologické rysy jako jeho domestikanti též Komárek, 2008b: zdá se, že muži by je nesli jaksi dvojnásob). Podobně jako štěkání u psů lze chápat jako mnohočetný začátek vlčího vytí či vystavování některých plemen jako nakročení k útoku už bez následné akce, lze řekněme fetišismus pochopit jako vzrušení ze spatření vlasů či punčošky partnerky izolované od následujícího sexuálního aktu, který už je relativně nezajímavý (právě takto chápal parafilie pražsko-torontský sexuolog Kurt Freund, např. 1988, jako tzv. courtship disorders, poruchy či zaražení procesu dvoření v určitém bodě). Pokud něžné náznakové kousnutí do hýždě přejde v její ukousnutí, máme už co činit se sadismem. (Je pozoruhodné, že spisy pana de Sade, , patří v intelektuálních kruzích k nejkomentovanějším textům novověku, mnohem více, než by se u díla starého feudálního perverta čekalo. Máme zde zřejmě co činit s jednou z klíčových potencialit lidské duše, veledůležitou i pro fungování mužských kolektivů vůbec a intelektuálních souručenství obzvláště blíže o tom Bolest a sadomasochismus.) Určitá míra násilí je vlastní kopulačním aktům obratlovců i bezobratlých téměř obecně malé děti chápou náhodně spatřený sexuální akt mezi rodiči nebo i mezi zvířaty velmi často právě jako násilí. Mnoho mužů sexuálně vzrušuje, pokud jejich partnerka klade odpor, i mnoho žen shledává vzrušujícím, pokud je jejich odpor přemáhán (podle Golda et all., 1991, se 30 % ženských sexuálních fantazií týká tématu znásilnění) v typickém případě se jedná jen o náznak. Tato špetka násilnosti nechává sice vyvstat tezi extrémní feministky A. Dworkinové (1987) o tom, že každá heterosexuální soulož je v zásadě znásilněním (takto to tam sice doslovně nestojí, ale jedná se o smysluplné resumé textu), jako zajímavý bonmot, pokud by nebyl chápán doslovně a neodehrával se v ovzduší legálních konsekvencí amerických univerzit (Kossová, 1992, poukazuje na překvapivou skutečnost, že americké ženy zůstávají v případě násilí ze strany mužů na schůzkách, tzv. date rape, spíše s těmi, kteří znásilnění dokončí, nežli s těmi, kdo se o ně jen pokusí). Fenoménu samého si všiml už před klasickými etology britský amatérský zoolog major R. Hingston, 1933, a viděl v něm potvrzení své teze 47

10 o univerzálnosti boje a agrese v živém světě. Jakkoli lze v distribuci sadomasochistních preferencí, ve slabé formě přítomných u většiny populace (např. Jozífková a Flegr, 2006), vidět zřetelné přichýlení sadistického pólu k mužské a masochistního k ženské straně spektra, není tato atributace zdaleka výlučná slavných sadistek v dějinách bylo jen málo, vzpomeňme Báthory Erzsebéth (Alžbětu Báthoryovou), , z čachtického hradu či Myru Hindleyovou z Anglie 60. let 20. století, pedosadistku, což je kombinace u žen zcela raritní). Známé historické dělení sexuálních neobvyklostí na deviace v objektu a deviace v chování v některých případech spíše zastírá výhled: zajímavější je poněkud evolucionistický pohled, nechávající některé typy chování vyvstat spíše jako atavismy, reminiscence na etologii našich evolučních předků či i vedlejších vývojových větví. Exhibicionismus se zdá být pohrobkem falické imponace primátích samců a kýženou reakcí není nalákání potenciální sexuální partnerky (u některých afrických etnik přece jen ano), nýbrž její poděšené vypísknutí a útěk v případě jiné, vstřícné či sebejisté reakce nezřídka vypískne a uteče exhibicionista. Občasná záliba mužských kolektivů ve skupinovém znásilňování ( gang rape ), či alespoň v drsných kolektivních sexuálních aktech (od archaických společenství typu Yanoámů Tierney, 2001, až po tuzemské válečné excesy), se zdá být analogická řetězové kolektivní kopulaci šimpanzích samců s říjnou samicí během její ovulace (v některých regionech Ukrajiny se jednalo téměř o součást lokální tradice pokud si některá z dívek do určitého věku nevybrala některého z mladíků a nevdala se za něj, byla jimi kolektivně znásilněna a stala se poté vesnickou prostitutkou). Záliba ve skupinovém sexu se zdá být v naší společnosti u mužů korelována spíše s bisexuálními náladami za starobylý japonský zvyk vydávaná, ale v zásadě asi novodobá praktika bukkake je přesně čímsi intermediárním mezi kolektivním sexuálním aktem a kolektivní masturbací. Do lokálních tradic mohou přejít i některé neobvyklosti značně drsné, třeba nekrofilní ukájení se na mrtvolách zabitých nepřátelských žen v některých regionech Nové Guineje či zoofilní na ulovených rejnocích ze strany japonských a filipínských rybářů (Morris, 2008). Mužské sexuální neobvyklosti jsou oproti ženským nejen hojnější, ale i rozmanitější a bizarnější, jaksi obecně v rámci celkově experimentálnějšího a nebezpečného žití je to kombinováno s ochotou věnovat se v životě i mimosexuálním bizarnostem, třeba již zmíněnému sbírání známek či střevlíků, i s menším konzervativismem v jídle a větší ochotou konzumovat prapodivné exotické pochoutky nebo neznámé houby či bobule. ŽÍTI NEBEZPEČNĚ 48

11 PORNOGRAFIE Převážně na muže je cílena právě pornografická produkce, byť i téměř třicet procent žen patří k jejím občasným či pravidelným divákům (Ruppová a Wallenová, 2008). Existovala zajisté od pradávna, ale teprve film se svou dynamikou a vizuální dějovostí způsobil její exponenciální rozpuk, též se stala námětem pro akademické zkoumání z rozmanitých aspektů (např. Weiss a kol., 2010). I na ní je vidět známý civilizační fenomén: nutnost stále přitvrzovat když si ve dvacátých letech dáma ve filmu stáhla punčošku, vznikl skandál velkého rozsahu. Pornografie naplňuje řadu převážně mužských snů až po sám okraj (jeden z mých známých říká: porno chvílemi až odporno ) a stala se jako forma dehonestace žen cílem ostré feministické kritiky (z klasických knih třeba Dworkinová a MacKinnonová, 1988). V jistém smyslu je to jistě pravda, ale nemenší pravdou je, že jejím všeobecným rozšířením počet sexuálních násilných trestných činů výrazně poklesl (blíže např. Diamond et all., 2010). Co má vlastně explicitně zakazovat společnost, kde je třeba rouhání či urážení hlavy státu plně legální? V současné době je u nás zakázána pornografie zoofilní, sadistická a samozřejmě dětská. Diskutuje se o tom, zda by se množství dokonaných pedofilních skutků nedalo zabránit například povolením kreslené animované produkce v tomto směru (též Diamond et all., 2010). Málo čeho je na internetu právě tolik jako pornografických produktů, byť jejich producenti tvrdí, že snadnost kopírování a vyvěšování kazí ceny a otvírá dveře amatérismu všeho druhu. Je vskutku s podivem, kolik lidí v rámci všeobecně zbujelého narcismu a cpaní do popředí se veřejně a jmenovitě chlubí věcmi kdysi úzkostlivě tajenými ( podívejte, jak jsme si to rozdali minulý čtvrtek! ). Kdyby měly budoucí generace soudit z počtu digitálních památek, čím se rané 21. století přednostně zabývalo, byl by úsudek jasný, byť by je asi překvapilo, že životní praxe byla mnohem chudší. Na mužské inklinaci k pornografii si kdysi založila jedna innsbrucká firma perfidní, ale v zásadě rafinovaný způsob obohacování. Tvářila se jako zásilková služba podobných produktů, ale skladem neměla vůbec nic prohlížela jen noviny s úmrtními oznámeními mužů mezi patnáctým a osmdesátým rokem: na jejich adresy pak posílala faktury za odebrané zboží v celkem nevelkém rozsahu. Vyděšení příbuzní ze strachu před skandálem vždy zaplatili, byť jistě soudili cosi ve smyslu, že on se děda nezdál. Kosa na kámen padla až v okamžiku, kdy po smrti jednoho devatenáctiletého mladíka pozůstalí zaplatit odmítli ( něčeho tak hnusného by náš Fritzi nebyl nikdy schopen ) a podvodná firma je ve své bezuzdné chtivosti zažalovala pak už želízka sklapla. 49

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání Putování krajinou dospívání Pubescence (dospívání) je slovo odvozené od latinského slova pubes. Najdi v dostupných zdrojích význam tohoto slova. Vývoj každého z nás je plný překvapení, zvratů a změn. Jako

Více

Saturace potřeb v oblasti sexuality. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sexuality. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sexuality Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Potřeby v oblasti sexuality (1) V Maslowově pyramidě potřeb je zařazena k základním, biologickým potřebám Z hlediska zachování

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Na velikosti záleží. Ale komu? vit.trebicky@gmail.com www.fhs.cuni.cz/etologie

Na velikosti záleží. Ale komu? vit.trebicky@gmail.com www.fhs.cuni.cz/etologie Na velikosti záleží. Ale komu? Evoluce mužského penisu Evoluce mužského penisu Vít Třebický, FHS UK Vít Třebický FHS UK vit.trebicky@gmail.com www.fhs.cuni.cz/etologie Hlavní otázkou je: Má preference

Více

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein -------------------------------------------------------------------------------------- V důsledku lidské schopnosti

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické Gonozomáln lní dědičnost Mgr. Aleš RUDA Chromozomové určení pohlaví autozomy gonozomy člověk má 22 párůp autozomů a 1 pár p gonozomů označen ení pohlavních chromozomů: : X a Y. jsou možné celkem 3 kombinace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Sexuální delikvence mužů ve vyšším středním věku MUDr. Reguli,MUDr. Sejbalová sexuologické odd. FN Brno Uherské Hradiště 2011 Nejčastější typy delikvence U osob vyššího středního věku nebo v séniu se nejčastěji

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72 Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky) Martina Zikmundová Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

MEDICÍNSKÝ POHLED NA HOMOSEXUALITU

MEDICÍNSKÝ POHLED NA HOMOSEXUALITU MEDICÍNSKÝ POHLED NA HOMOSEXUALITU HOMOSEXUÁLNÍ ORIENTACE A HOMOSEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ Mnohdy je zaměňována homosexuální orientace a homosexuální chování, které může a nemusí být projevem této orientace. Homosexuální

Více

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST Star Wars Kid 2003 Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil sám sebe, když se pokoušel napodobit svého oblíbeného

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním

Kolik centimetrů se líbí homosexuálním Kolik centimetrů se líbí homosexuálním mužům? Jaroslava Valentová 1,2, Vít Třebický 1, Jan Havlíček 1 1 Kat. antropologie, Fakulta humanitních studií UK 2 Centrum pro teoretická e studia, UK & AVČRČ Výška

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

(jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19

(jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19 OBSAH MUŽSKÝ MOZEK 9 OBSAZENÍ: NEUROHORMONÁLNÍ POSTAVY 11 (jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19 KAPITOLA PRVNÍ 25 MOZEK CHLAPCE 25 Co dělá chlapce

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

Na druhou stranu geny, které jedinci ztěžují přežití nebo reprodukci, se příliš dlouho neudrží. Jejich majitelé jich následujícím generacím mnoho

Na druhou stranu geny, které jedinci ztěžují přežití nebo reprodukci, se příliš dlouho neudrží. Jejich majitelé jich následujícím generacím mnoho Úvod Naším cílem je prozkoumat lidskou sexualitu od začátku do konce co máme rádi a proč to máme rádi, jak to ovlivňuje naše pocity, jak se to může pokazit a jak zásahy člověka prostřednictvím kulturních

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Altruismus. Inkluzivní fitness. Hamiltonovo pravidlo

Altruismus. Inkluzivní fitness. Hamiltonovo pravidlo Altruismus Pomáhání druhým na úkor vlastní fitness = přínos pro příjemce, náklady pro dárce -nemělo by fungovat!!! ALE! Rodiče pomáhají potomkům Inkluzivní fitness Jde o geny fitness = přenos mých genů

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Homo140822AB4M1. Růžokvětá Gondylo, předstup čile, ve svém plášti bělostném jako mléko. Kol tvé krásné postavy poletuje zase bůh touhy.

Homo140822AB4M1. Růžokvětá Gondylo, předstup čile, ve svém plášti bělostném jako mléko. Kol tvé krásné postavy poletuje zase bůh touhy. Homo140822AB4M1 Ženská homosexualita, erotický vztah mezi dvěma ženami je téma, kterým se lidé zabývají snad už od nepaměti. Svědčí o tom na příklad milostné básně slavné starořecké básnířky Sapfó, která

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci pohlavní soustavy mužů Označení

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K Pořad není ani přednáška ani oslava Jana Ámose, ale přiblížení jeho osoby humorným způsobem. Žáci se smějí ukázce vyučování ve starověké škole, aby se vzápětí naučily výuky cizích jazyků podle návodu Jana

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více