TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat: ORP Strakonice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K DATU A. OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM...2 B. OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM...2 C. OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM...3 D. OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM...4 E. OSOBY S JINÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM...4 F. OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM...4 G. OSOBY S DLOUHODOBÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM...5 H. UŽIVATELÉ DROG:...5 I. OSOBY OHROŽENÉ PROSTITUCÍ...6 J. RODINY S DĚTMI...6 K. DĚTI A MLÁDEŽ:...6 L. DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ DELIKVENCÍ...7 M. OSOBY HIV POZITIVNÍ A NEMOCÍ AIDS...7 N. OSOBY V KRIZI...7 O. ETNICKÉ MENŠINY...8 P. CIZINCI...8 Q. UPRCHLÍCI...8 R. OBĚTI NÁSILÍ...9 S. OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ...9 T. PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI, OSOBY PROPUŠTĚNÉ ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY PO DOSAŽENÍ ZLETILOSTI...10 U. SENIOŘI: PŘÍSPĚVEK NA PÉČI NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP K ANALÝZA SOUČASNÉ NABÍDKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP K JAKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A V JAKÉ FINANČNÍ VÝŠI BYLY PODPOŘENY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 2008 (K ) A 2009 (K ). DO TABULKY UVEĎTE, KDO SOCIÁLNÍ SLUŽBU PODPOŘIL, ZDA MĚSTO NEBO OBEC (NÁZEV OBCE), KTERÁ SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ZDROJ: INFORMACE OD POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB A ZÁSTUPCŮ OBCÍ JAKÉ VÝZNAMNÉ SOCIÁLNÍ PROJEKTY (INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ) SE NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP REALIZOVALY V ROCE 2008, REALIZUJÍ V ROCE 2009 NEBO PŘIPRAVUJÍ? PROBÍHÁ (PROBÍHALO) NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? JAKÝM ZPŮSOBEM OBCE NA ÚZEMÍ VAŠEHO SPRÁVNÍHO OBVODU ORP INFORMUJÍ OBČANY O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

2 1. Počty osob cílové skupiny a z nich počty osob využívající sociální služby na území správního obvodu obce s rozšířenou působností k datu A. Osoby s mentálním postižením 550 osob s mentálním postižením, z toho využívá sociální službu 175 osob Počet osob: Zdroj: Počet osob ve skupině: Statistické odhady, konzultace s poskytovateli soc. služeb a sociálním odborem MěU Strakonice. Statistické odhady: Počet obyvatel ORP Strakonice je , dle informace Ministerstva vnitra platné k o ( Počet obyvatel ČR k je o (zdroj MV: počet obyvatel ORP Strakonice (tzn. 0,436 % z celkového počtu obyvatel ČR) Počet mentálně postižených na území ČR (zdroj: Počet mentálně postižených na ORP Strakonice 0,436 % z = 465 osob Odborný odhad: Na základě konzultace s V. Farkovou, sociální pracovnicí v Domově pro osoby se zdravotním postižením Osek, který je zařízením pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením je konečný počet osob s mentálním postižením na ORP Strakonice vyšší. Odhadem dospěla k 550 osobám (vzala v úvahu počty osob v domovech pro tuto cílovou skupinu na ORP, počty osob v denním stacionáři a odhadla počty osob, které jsou v rodinné péči. Počet uživatelů soc. služeb: Zdroj: Rozhovory s poskytovateli soc. služeb MěÚSS St. - Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé 25 osob Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 150 osob (v domově je 150 mentálně postižených osob, z toho je 30 osob s kombinovaným postižením, tyto jsou zahrnuty i v rámci skupiny osob s kombinovaným postižením, které využívají soc. službu) B. Osoby s tělesným postižením 2506 osob s tělesným postižením, z toho využívá sociální službu 181 osob 2

3 Zdroj: Počet osob ve skupině: Statistické odhady, konzultace s poskytovateli soc. služeb a sociálním odborem MěU Strakonice. Rozhovory s poskytovateli soc. služeb Na sociálním odboru MěÚ Strakonice evidují 3275 průkazek ZTP (a další výhody poskytované tělesně postiženým) Odhadem pracovníkům sociálního odboru MěÚ Strakonice je z tohoto čísla 85 % tělesně postižených. Tzn osob zdravotně postižených. (85% z 3275) Konzultováno: S Mgr. Vysokou, vedoucí odboru sociálních služeb MěU Strakonice. Závěr: odhad počtu osob ve skupině odpovídá skutečnosti. S paní Kolářová, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště ve Strakonicích, telefonicky (tel ). Odhad je reálný a odpovídá skutečnosti. Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (osobní asistence) 1 osoba Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (odborné sociální poradenství) 280 osob o Nutno upozornit, že se jedná o procentuelní odhad z celkového počtu 1534 uživatelů služby sociální poradenství. Uživatelé nejsou evidování podle charakteristik cílových skupin. C. Osoby se zrakovým postižením 254 osob se zrakovým postižením, z toho využívá sociální službu 84 osob Zdroj: Počet osob ve skupině: Statistické odhady, konzultace s poskytovateli soc. služeb a sociálním odborem MěU Strakonice. Rozhovory s poskytovateli soc. služeb Dle tabulky orientační výskyt jednotlivých druhů zdravotního postižení na 10 tis. Obyvatel obdržené na worshopu, připadá na obyvatel 57 zrakově postižených. Na ORP Strakonice je obyvatel (údaj platný k ), z čeho plyne 254 osob se zrakovým postižením. Počet konzultován s Mgr. Lenkou Vysokou, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice. Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (osobní asistence) 4 osoby Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (odborné sociální poradenství) 80 osob o Nutno upozornit, že se jedná o procentuelní odhad z celkového počtu 1534 uživatelů služby sociální poradenství. Uživatelé nejsou evidování podle charakteristik cílových skupin. 3

4 D. Osoby se sluchovým postižením 421 osob se sluchovým postižením, z toho využívá soc. službu 20 osob Zdroj: Počet osob ve skupině: Statistické odhady, konzultace s poskytovateli soc. služeb a sociálním odborem MěU Strakonice. Rozhovory s poskytovateli soc. služeb Dle tabulky orientační výskyt jednotlivých druhů zdravotního postižení na 10 tis. Obyvatel obdržené na worshopu, připadá na obyvatel 95 sluchově postižených. Na ORP Strakonice je v přepočtu obyvatel (údaj platný k ), z čeho plyne 421 osob se sluchovým postižením. Počet konzultován s Mgr. Lenkou Vysokou, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice. Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (odborné sociální poradenství) 20 osob o Nutno upozornit, že se jedná o procentuelní odhad z celkového počtu 1534 uživatelů služby sociální poradenství. Uživatelé nejsou evidování podle charakteristik cílových skupin. E. Osoby s jiným zdravotním postižením 1000 osob s jiným zdravotním postižením, z toho využívají soc. službu 150 osob Zdroj: Počet osob ve skupině: odhad, konzultace s poskytovateli soc. služeb a sociálním odborem MěU Strakonice. Rozhovory s poskytovateli soc. služeb Počet osob ve skupině (1000) konzultován s Mgr. Lenkou Vysokou, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice. Jedná se hrubý odhad na základě konzultací s poskytovateli soc. služeb, jejichž data se v tomto ohledu značně rozcházela. Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (odborné sociální poradenství) 150 osob o Nutno upozornit, že se jedná o procentuelní odhad z celkového počtu 1534 uživatelů služby sociální poradenství. Uživatelé nejsou evidování podle charakteristik cílových skupin. F. Osoby s kombinovaným postižením 800 osob s kombinovaným postižením, z toho využívá soc. službu 591 osob Zdroj: Počet osob ve skupině: Statistické odhady, konzultace s poskytovateli soc. služeb a sociálním odborem MěU Strakonice. 4

5 Rozhovory s poskytovateli soc. služeb: Počet osob ve skupině (800) konzultován s Mgr. Lenkou Vysokou, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice. Jedná se hrubý odhad na základě konzultací s poskytovateli soc. služeb, jejichž data se v tomto ohledu značně rozcházela. Často však bylo uváděno, že v této skupině jsou soc. služby hojně využívány vzhledem k povaze zdravotních postižení a tudíž se počet osob ve skupině bude blížit počtu uživatelů služeb. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 30 osob Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (osobní asistence) 7 osob Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice (odborné sociální poradenství) 554 osob o Nutno upozornit, že se jedná o procentuelní odhad z celkového počtu 1534 uživatelů služby sociální poradenství. Uživatelé nejsou evidování podle charakteristik cílových skupin. G. Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním 160 osob s dlouhodobým duševním onemocněním, z toho využívají službu 33 Zdroj: Počet osob ve skupině: kvalifikovaný odhad, konzultace s poskytovateli soc. služeb a sociálním odborem MěU Strakonice. Kvalifikovaný odhad učinila Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice, dlouhodobě pracovala se skupinou osob s dlouhodobým duševním onemocněním (dle praxe je počet nemocných zhruba 4x vyšší než těch, kteří využívají sociální službu) Počet konzultován s organizací Fokus Písek, pobočka Strakonice, která se specializuje na cílovou skupinu osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Dle tabulky orientační výskyt jednotlivých druhů zdravotního postižení na 10 tis. Obyvatel obdržené na worshopu, připadá na obyvatel 95 Na ORP Strakonice je obyvatel (údaj platný k ), z čeho plyne 421 osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Zdroj: Rozhovory s poskytovateli soc. služeb Fokus Písek, pobočka Strakonice (sociální rehabilitace) 33 osob (479 kontaktů) (služba byla spuštěna až v březnu 2009 a plný provoz byl až od září 2009) H. Uživatelé drog: 282 uživatelů drog, z toho využívá službu 180 Zdroj: Kontaktní centrum Prevent Strakonice Počet uživatelů drog na ORP využívajících službu: 180 osob 5

6 o Kontaktní centrum Prevent 141 osob o Sananim Němčice (terapeutická komunita) 39 osob Odhad počtu uživatelů drog na ORP Strakonice je přibližně o 50 % vyšší než počet uživatelů drog využívajících službu Kontaktního centra Prevent tzn. 282 osob Informace: Kontaktní centrum Prevent Strakonice, Mgr. Daniel Randák, ředitel (tel ) Konzultováno s M. Němcem terénní program: závěr čísla odhadu jsou reálná CH. Osoby ohrožené prostitucí 5 osob: z toho uživatelů služeb 0 Zdroj: odborný odhad, poskytovatelé soc. služeb Odborný odhad na základě znalosti regionu provedla Mgr. Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice. Konzultováno s ředitelkou organizace Rozkoš bez rizika pí. Malinová (socioložka) a se zástupci organizace Jana. I. Rodiny s dětmi Počet rodin s dětmi: cca 5013, z toho využívají služby 97 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, Počet rodin Počet rodin s dětmi je dán součtem odhadů jednotlivých zástupců obcí (odhadem z poplatků za odpady či jiných evidencí, které si obce samostatně vedou. Starostové z menších obcí uvedly přesná čísla). Dle sčítání domů a bytů v roce 2001 bylo rodin se závislými dětmi Zdroj: řízené rozhovory s poskytovateli soc. služeb Manželská a předmanželská poradna Strakonice 84 rodin (1134 kontaktů) Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 13 rodin Nutno si uvědomit, že Manželská a předmanželská poradna zahrnuje spádové území více ORP (Vodňany, Strakonice, Blatná) a objevují se zde i klienti z Písku, Prachatic a Klatov, kde nemají zařízení podobného typu. J. Děti a mládež: 550 osob, z toho využívají služby 49 Počty osob ve skupině: Zdroj: ČSÚ, odborné odhady, konzultace Mgr. Vysoká vedoucí soc. odboru MěÚ Strakonice. K : (0 18 let): informace ČSÚ (věkové složení obyvatelstva v roce 2008 v ORP Strakonice) poskytnuté pracovnicí pro poskytování informací Ing. Dolejšovou. Vysčítány počty osob v jednotlivých kategoriích. Zdroj Věková struktura Strakonice 6

7 Dle odborného odhadu odpovídá vymezení cílové skupiny 525 osob (cca 5 % z dětí). navýšeno o odhad mladistvých do 26, dle vymezení cílové skupiny obdržené na workshopu. tzn. 550 Počty uživatelů služeb: Zdroj: řízené rozhovory s poskytovateli soc. služeb Manželská a předmanželská poradna Strakonice 47 dětí Oblastní charita Strakonice odborné soc. poradenství 2 děti Nutno si uvědomit, že Manželská a předmanželská poradna zahrnuje spádové území více ORP (Vodňany, Strakonice, Blatná) a objevují se zde i klienti z Písku, Prachatic a Klatov, kde nemají zařízení podobného typu. K. Děti a mládež ohrožené delikvencí 50 osob, z toho využívají služby: 0 Zdroj: soc. kurátor pro děti a mládež I. Krýslová, poskytovatelé soc. služeb 23 osob do 15 let, 27 osob nad 15 let informace sociálního kurátora, konzultováno s Mgr. Vysokou, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice. Není specifický poskytovatel služeb ani nízkoprahové zařízení L. Osoby HIV pozitivní a nemocí AIDS 2 osoby HIV + a nemocní AIDS, z toho využívají služby 0 Zdroj: statistika + konzultace epidemiolog, infekční odd., krajská hygienická stanice Dle přepočtu informací z kdy Jihočeský kraj měl k případů HIV+ (statistika zahrnuje občany ČR a zároveň cizince z povolením k trvalému pobytu, jedná se o statistiku žijících osob: včetně zemřelých je číslo 36). V rámci Jihočeského kraje je 17 ORP (ORP Strakonice patří mezi průměrné ORP dle demografických ukazatelů, dle počtu obyvatel patří ORP Strakonice k těm lidnatějším.) Počet osob HIV pozitivních 2 konzultováno s o pí Banákovou, krajská hygienická stanice, o MUDr. Jarhotovou, infekční oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., které vede tzv. AIDS centrum České Budějovice o Strakonice epidemiologie: MUDr. Švecová číslo je dle jejího odhadu reálné. o Krajský epidemiolog MUDr. Luniaczková čísla evidují v souhrnu za celý kraj, odhadem dospěla rovněž k číslu 2 M. Osoby v krizi 1200 osob, z toho uživatelů služeb 828 Zdroj: kvalifikovaný odhad, data od poskytovatelů soc. služeb Počet osob ve skupině: Odborný odhad na základě konzultací s poskytovateli. Konzultováno s Mgr. Lenkou Vysokou, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice 7

8 Počet uživatelů služeb Manželská a předmanželská poradna Strakonice Oblastní charita Strakonice (odborné soc. poradenství) Kontaktní centrum Prevent 765 osob 63 osob 39 osob N. Etnické menšiny 300 osob, z toho uživatelů služeb 0 Zdroj: rómský poradce, rozhovory se starosty obcí, poskytovatelé soc. služeb Dle informace Romského poradce při Krajském úřadu pana Slivky (tel ) je na území ORP Strakonice 450 Rómů. Dle vyjádření pana Slivky tuto informaci získal od rómského poradce působícího na území ORP Strakonice. Dle řízených rozhovorů se starosty jednotlivých obcí v ORP Strakonice je počet Rómů na území ORP Strakonice nižší (cca 300) osob. Zde je nutno podotknout, že čísla za obce jsou přesná, avšak v případě Města Strakonice se jedná o kvalifikovaný odhad dle dávek sociální péče vyplácených na území obce s pověřeným obecním úřadem Strakonice. Dávky jsou vypláceny 194 Rómům z nichž cca 150 žije na území Města Strakonice. Kvalifikovaný odhad Rómů na území Města Strakonice provedla Mgr. Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice Poskytovatelé sociálních služeb nevedou statistiky uživatelů dle etnicity, poskytovatel specifických služeb pro etnické menšiny na ORP není. O. Cizinci 1289 cizinců z toho uživatelů služeb 0 Zdroj: evidence MV, poskytovatelé soc. služeb Informace dle podkladů z evidence MV, platné k ( Na území ORP není specifický poskytovatel, který by byl zaměřen na cílovou skupinu cizinci. z toho 1006 zaměstnaných dle info úřadu práce platné k atse= &_piref37_ _37_ _ statsk= &_p iref37_ _37_ _ send=send&_piref37_ _37_ _ stat= &_piref37_ _37_ _ obdobi=L&_piref37_ _37_ _ rok=2009&ok=Vybrat P. Uprchlíci Počet osob 0, počet uživatelů služeb 0 Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, odbor azylové a migrační politiky MV 8

9 Počet uprchlíků byl konzultován s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (tel ), jehož pracovnice v této věci odkázala na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, zde však upozornily na skutečnost, že uprchlíci jsou od okamžiku udělení mezinárodně právní ochrany evidováni v rámci statistik cizinců z povolenným trvalým pobytem. V rámci zjišťování počtu osob ve skupině byla kontaktována Správa uprchlických zařízení (Ministerstvo vnitra) tel Na základě písemného dotazu bylo odpovězeno odborem azylové a migrační politiky, že na území ORP Strakonice je evidováno 6 osob s povoleným azylem. Na základě řízených rozhovorů se starosty obcí na ORP Strakonice, bylo zjištěno, že se na území ORP se nezdržuje žádný uprchlík. R. Oběti násilí Počet obětí násilí 94, z toho uživatelů služeb 4 Zdroj: Policie ČR, poskytovatelé soc. služeb Por. Mgr. Jaromíra Nováková, Policie ČR, obvodní oddělení Strakonice uvedla: Na celém území okresu Strakonice bylo evidováno 123 obětí násilné trestné činnosti Počet obětí na území obce s rozšířenou působností Strakonice můžeme pouze odhadnout, a to z počtu evidovaných násilných trestných činů řešených na Obvodním oddělení Strakonice, Volyně a Radomyšl, což představuje 94 obětí trestných činů (trestných činů trestných činů loupeže, násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel a jednotlivci, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, omezování a zbavení osobní svobody a týrání svěřené osoby). Oběti násilí, které využívají sociální služby Zdroj: rozhovory s poskytovateli soc. služeb. MěÚSS Strakonice - Azylový dům 1 osoba Manželská a předmanželská poradna Strakonice 3 osoby S. Osoby bez přístřeší 595 osob bez přístřeší, z toho užívá soc. službu 32 osob Zdroj: Rozhovory se zástupci obcí, Městská policie Strakonice, poskytovatelé soc. služeb Otázka byla konzultována s Policií ČR a Městskou policií Strakonice, dále byl na počet osob bez přístřeší dotazován každý starosta (místostarosta) ve správním obvodu ORP Strakonice. Definitivní počet osob bez přístřeší zahrnuje počet reálně bez přístřeší (zdržující se na nádražích apod.) + osoby s trvalým pobytem na obecních úřadech. Počet osob reálně bez přístřeší je 17 (osoby, které za osoby bez přístřeší označili starostové jednotlivých obcí). o 15 osob ve Strakonicích (informace Městské policie) o 2 osoby ve Volyni (informace od paní starostky Ing. Lenky Nestřebové) Počet osob s TP na OÚ je 578 Počet uživatelů služeb je v této oblasti dán počtem uživatelů azylového domu. Informace dle rozhovorů s jednotlivými poskytovateli služeb. 9

10 MěÚSS Strakonice - Azylový dům 32 osob T. Pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti 619 osob, z toho využívají služby 0 Zdroj: Policie ČR, sociální kurátor MěU Strakonice ( ) Informace sociálního kurátora MěÚ Strakonice Mgr. H. Koubové, konzultováno s Mgr. Vysokou, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice. Osoby, které spáchali trestný čin a byly za něj odsouzeny 57 (pozn. nutno vzít v potaz délku trvaní soudních řízení) Osoby propuštěné z výkonu trestu 31 Osoby propuštěné z ústavní nebo ochranné výchovy 2 Dle informace Policie ČR (por. Mgr. Jaromíra Nováková, komisařka) bylo 617 osob na ORP Strakonice (tj. Obvodní oddělení Strakonice, Obvodní oddělení Radomyšl, Obvodní oddělení Volyně) stíháno za spáchání trestného činu. Na území ORP Strakonice není specifický poskytovatel sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu osob. U. Senioři: 6863 osob, z toho využívají soc. služby 1411 osob Zdroj: ČSÚ (údaj platný k ), poskytovatelé soc. služeb Na ORP Strakonice je 6863 osob starších 65 let (2770 muži, 4093 ženy) údaj platný k Zdroj: Český statistický úřad, Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje: Konzultováno s pracovnicí ČSÚ odpovědnou za poskytování informací: Ing. Dolejšovou ( ), data s platností k září 2009 nejsou rozdělena podle věkových kategorii, k dispozici jsou pouze souhrnná čísla a jejich užití by znamenalo zkreslení vyšší než při užití dat platných k Počet uživatelů služeb Počty osob MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory (Rybniční) 116 MěÚSS Strakonice - Domov pro seniory (Lidická) 68 MěÚSS Strakonice - pečovatelská služba 351 Charita Malenice - pečovatelská služba 15 Oblastní charita Strakonice - Dům klidného stáří sv. Anny 43 Oblastní charita Strakonice pečovatelská služba Volyně 73 Oblastní charita Strakonice pečovatelská služba Osek 40 Oblastní charita Strakonice pečovatelská služba Strakonice 58 Oblastní charita Strakonice osobní asistence 28 Oblastní charita Strakonice odborné soc. poradenství

11 Centrum pro zdravotně postižené JčK odborné soc. poradenství 450 Centrum pro zdravotně postižené JčK - osobní asistence 2 2. Příspěvek na péči na území správního obvodu ORP k Zdroj: Databáze odboru sociálních věcí MěÚ Strakonice, rozhovory s poskytovateli soc. služeb. Využívání příspěvku na péči na úhradu služeb: (prosinec 2009) Dům klidného stáří Sv. Anny (Oblastní charita Strakonice): 1. stupeň 4 osoby 2. stupeň 12 osob 3. stupeň 10 osob 4. stupeň 1 osoba + 1 žádost Domov pro seniory Lidická (Městský ústav soc. služeb Strakonice) 1. stupeň 29 osob 2. stupeň 13 osob 3. stupeň 10 osob 4. stupeň 12 osob Domov pro seniory Rybniční (Městský ústav soc. služeb Strakonice) 1. stupeň 46 osob 2. stupeň 35 osob 3. stupeň 13 osob 4. stupeň 15 osob Osobní asistence (Oblastní charita Strakonice): 1. stupeň 5 osob 2. stupeň 3 osoby 3. stupeň 4 osob 4. stupeň 4 osob Pečovatelská služba Strakonice (Oblastní charita Strakonice): 1. stupeň 13 osob 2. stupeň 4 osoby 3. stupeň 3 osoby 4. stupeň 1 osob Pečovatelská služba Volyně (Oblastní charita Strakonice): 1. stupeň 31 osob 2. stupeň 6 osoby 3. stupeň 2 osoby 4. stupeň 0 osob Pečovatelská služba Osek (Oblastní charita Strakonice): 1. stupeň 3 osoby 2. stupeň 3 osoby 3. stupeň 2 osoby 4. stupeň 0 osob 11

12 Pečovatelská služba (Charita Malenice): 1. stupeň 1 osoba 2. stupeň 0 osob 3. stupeň 3 osoby 4. stupeň 0 osob Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek: 1. stupeň 22 osob 2. stupeň 53 osob 3. stupeň 47 osob 4. stupeň 27 osob 3. Analýza současné nabídky sociálních služeb na území správního obvodu ORP k Zdroj: MěÚ Strakonice, poskytovatelé soc. služeb, pí. Mgr. Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru. 4. Jaké sociální služby a v jaké finanční výši byly podpořeny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v roce 2008 (k ) a 2009 (k ). Do tabulky uveďte, kdo sociální službu podpořil, zda město nebo obec (název obce), která se nachází na území správního obvodu ORP. Zdroj: informace od poskytovatelů soc. služeb a zástupců obcí Každému starostovi (či místostarostovi) v ORP byla položena otázka, zda podporují sociální služby a v případě, že ano v jaké výši. Obce mimoto podporují přímo poskytovatele a ti často mají registrováno více služeb a případně provozují i činnosti jako sociální služba neregistrované a je zcela na nich, jak příspěvek využijí. V tomto ohledu je přehledná situace pouze u pečovatelské služby. Data získaná prostřednictvím zástupců obcí byla porovnána s daty získanými na základě rozhovorů se zástupci poskytovatelů sociálních služeb. V případě neshody dat byla použita data získaná od poskytovatelů sociálních služeb. 5. Jaké významné sociální projekty (investiční a neinvestiční) se na území správního obvodu ORP realizovaly v roce 2008, realizují v roce 2009 nebo připravují? Zdroj: Řízené rozhovory se starosty obcí, rozhovory s poskytovateli soc. služeb 12

13 6. Probíhá (probíhalo) na území správního obvodu ORP plánování sociálních služeb? Zdroj: Mgr. Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice 7. Jakým způsobem obce na území vašeho správního obvodu ORP informují občany o sociálních službách: Zdroj: MěÚ Strakonice, Mgr. Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru MěÚ Strakonice, rozhovory se starosty a zástupci jednotlivých obcí. Podpis tajemníka obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce obce s rozšířenou působností Prachatice Podpis statutárního zástupce zhotovitele zakázky 13

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat ORP Prachatice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu Materiál číslo: 6 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 19.06.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OKRESU BLANSKO PRO ROK 2016 Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB OKRESU BLNSKO PRO ROK 2016 Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 402 101 255 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 4542627 domovy se zvláštním režimem 825 000

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, Znojmo název akce: Zápis ze schůzky pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny komunitního plánování sociálních služeb Znojemska datum a hodina: 16. 4. 2015, 13,00 hodin

Více

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID Pověření AC Facility, s.r.o. 24240931 domovy se zvláštním režimem 7825745 OSOV/190/ 21.1. 39 087 000 Kč AC Facility, s.r.o. 24240931 pečovatelská služba 6431239 OSOV/51/ 21.1. 5 021 000 Kč Alzheimercentrum

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 1291000 109000 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení6431239 pečovatelská služba 0 0 Není splněna podmínka

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. zavádění konceptu Kinestetické mobilizace 7 000 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Čtyři roční období - s

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice Monitorovací zpráva MONITOROVACÍ ZPRÁVA PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2013 OBSAH Způsob monitorování plnění Komunitního

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Druh služby Stav žádosti

Druh služby Stav žádosti Druh Stav žádosti 1 3 28149599 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 2 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 3 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové

Více

Rozhodnutí. Sídlo: Přemyslovců 13/26, Opava - Jaktař, Opava 7 IČ: (dále jen poskytovatel),

Rozhodnutí. Sídlo: Přemyslovců 13/26, Opava - Jaktař, Opava 7 IČ: (dále jen poskytovatel), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0108A4Q* Čj: MSK 1076/2012 553.1 V10 Vyřizuje: Bc. Monika Urbánková Odbor: Odbor sociálních věcí Telefon: 595

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18.

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18. Strana 1 OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18 Strana 2 1. SENIOŘI Podle výsledků demografických prognóz

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu

Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území města Chebu Zdroj: Komunitní plánování o. p. s. pobočka Karlovy Vary Vážení občané, na dalších stránkách jsou uvedeny organizace, které poskytují

Více

Výstupy projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji z pohledu odboru sociálních věcí

Výstupy projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji z pohledu odboru sociálních věcí Výstupy projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji z pohledu odboru sociálních věcí Zlín, 6. září 202 Mgr. Jana Chovancová Cílové skupiny & podpořené osoby Cílová skupina Osoby ohrožené

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více