Inzertní portál. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inzertní portál. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní"

Transkript

1 Inzertní portál Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010

2 Inzertní portál Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace inzertního portálu seznamuje uživatele s prací v administračním rozhraní, podrobně popisuje a vysvětluje jednotlivé komponenty aplikace. Připravil Web Revolution, s. r. o. Web Revolution s.r.o Tento materiál je možné v nezměněné podobě bez omezení kopírovat, distribuovat a používat pro výuku a vzdělávání. 1

3 Obsah 1. Příprava seznamů a číselníků Kategorie... 7 Technické parametry a jejich položky... 7 Privátní kategorie Obsah textových stránek, novinky, bannery, apod Textové stránky Novinky Speciální nabídky Bannery Nápověda pro uživatele Newslettery Poplatky & Provize Nastavení poplatků Poplatky za zvýraznění inzerátů Správa uživatelů Hodnocení uživatelů Generování ověřovacích dopisů Správa inzerátů Hodnocení uživatelů Platby & Pohledávky Vytváření faktur Paušální platby Blokované IP adresy

4 3

5 1. Příprava seznamů a číselníků Před samotným provozem portálu je třeba tento portál pro uživatele připravit. Nezbytná příprava portálu spočívá v nastavení provozních konstant v sekci Nastavení systému Konstanty. Dále ve vyplnění všech ostatních číselníků a seznamů v sekci Nastavení systému. Navíc je třeba vytvořit strukturu kategorií a vytvořit obsah textových stránek. Všechny tyto seznamy a číselníky je třeba vyplnit ve všech jazycích, ve kterých inzertní portál provozujete. Jednotlivé konstanty mají jasně uvedený popis významu přímo v administraci u jednotlivých polí. Ve spodní části formuláře jsou tzv. provozní konstanty, které byly nastaveny při nasazení systému na server a je vhodné je neměnit, pokud přesně nevíte, co činíte. Významy jednotlivých dalších uvedených seznamů a číselníků jsou uvedeny dále. Předvolby pro faktury Každá vystavovaná faktura v inzertním portálu potřebuje některé nezbytné údaje, které je třeba nastavit v sekci Nastavení systému Předvolby pro faktury. Význam vybraných polí je popsán zde: Číslo následující volné faktury Všechny v systému generované faktury jsou generovány v číselné řadě. Pokud při zahájení provozu není třeba navazovat na číselnou řadu, mělo by být číslo následující volné faktury nastaveno na 1. Po vygenerování každé další faktury je toto číslo automaticky zvýšeno o jedničku. Variabilní symbol je tvořen automaticky osmi číslicemi obsahující ID uživatele a dvěma číslicemi kontrolního součtu, tj. 10 číslic. Pokud je třeba jako variabilní symbol použít číslo faktury, což je nejlepší způsob generování variabilního symbolu, je třeba mít zaškrtnuto tuto volbu (číslo faktury = VS). Doba splatnosti u každé nově vystavené faktury je vyplněno pole datum vystavení faktury a datum splatnosti faktury je odvozeno právě od data vystavení faktury + doba splatnosti ve dnech. Název subjektu a ostatní položky na fakturu všechny ostatní položky v tomto formuláři slouží pro data zobrazovaná na faktuře, jako jsou údaje o vystavovateli faktury, bankovní spojení, apod. 4

6 Doby trvání V sekci Nastavení systému Doby trvání je možné vyplnit seznam možných dob trvání platnosti inzerátu. Z těchto dob platnosti si poté můžou vaši uživatelé vybírat, při zakládání nového inzerátu, jak dlouho bude inzerát na serveru zobrazen. U každého záznamu je možné nastavit jeho popis v každém jazyce používaném v systému a také počet dní, který tento popis představuje. Statusy inzerátů Každý inzerát v systému se vždy nachází v některém ze stavů vypsaných v tabulce v sekci Nastavení systému Status inzerátů. V této sekci je možné editovat jejich názvy pro každý jazyk v systému. Je velmi důležité si uvědomit, že zde editujete pouze jejich název, nikoliv význam! Čili pokud např. přejmenujete některý stav, nelze očekávat změnu funkce tohoto přejmenovaného stavu. Typy adres Podobně jako u statusů adres je možné pojmenovat ve všech jazycích i čtyři typy adres používaných v systému. Opět bez změny významu při přejmenování. Země, kraje V sekci Nastavení systému země/kraje lze editovat seznam dostupných zemí a krajů, které si může uživatel vybírat při zakládání inzerátu. Reference (kde jste se o nás dozvěděli) V sekci Nastavení systému Reference lze editovat seznam možných voleb, které si může návštěvník portálu zvolit v seznamu Kde jste se o nás dozvěděli. V registračním formuláři jsou poté zobrazovány všechny tyto volby, které jsou označeny jako aktivní. Jazyky V sekci Nastavení systému Jazyky lze editovat seznam možných jazyků používaných v systému. Je velmi důležité si uvědomit, že tím, že přidáte jazyk v této tabulce, tak to neznamená, že poté celá aplikace bude zobrazována ve vybraném jazyce. Celá aplikace standardně podporuje pouze český, slovenský a anglický jazyk. V případě potřeby provozovat aplikaci v jiné jazykové verzi je toto možné, ale ve spolupráci s dodavatelem aplikace je třeba zajistit překlad celého slovníku aplikace do nově přidaného jazyka. 5

7 Mapa sídla v kontaktech V sekci Nastavení systému Mapa sídla v kontaktech lze upravit obrázek mapy sídla zobrazené na stránce kontaktů na veřejné části portálu. Hlavička/patička stránek V sekci Nastavení systému Hlavička/patička stránek lze upravit názvy textů v hlavičce a patičce stránek portálu. A to ve všech jazycích v systému. Stavy výrobků v inzerátech Každý uživatel, který vkládá inzerát, si může zvolit v jakém stavu je předmět, který prodává (např. nový, opotřebovaný, zachovalý, s defektem, apod.). Tento seznam lze editovat v sekci Inzeráty Stavy výrobků v inzerátech. Typy účetních položek na fakturách Při vytváření faktury se pro jednotlivé položky faktury uplatňují názvy, které lze editovat v sekci Platby & Pohledávky Typy účetních položek. Zde je důležité si uvědomit, že přejmenování položky nemůže změnit její účel. Typy uživatelů a stavy uživatelů Každý uživatel v systému musí být nějakého typu (host, prodejce, kupující či prodejce i kupující). Tyto typy je možné přeložit do všech používaných jazyků v sekci Uživatelé Typy uživatelů. Opět přejmenování položky nezmění její účel a význam. Současně u uživatelů je možné přiřadit jeden či více stavů, které upravují typ uživatele. Toto je možné udělat v sekci Uživatelé Stavy uživatelů. Opět se jedná o zabudované stavy. Pro případné požadované změny je nutné kontaktovat dodavatele aplikace a na přidání případných nových stavů se domluvit. 6

8 2. Kategorie Editace kategorií se provádí v sekci Kategorie Kategorie. Každý vkládaný inzerát je třeba zařadit do některé kategorie z kategorií předem vytvořených v systému. Na vás, jako na provozovateli je nabídnout uživatelům co nejvhodnější strukturu kategorií. Neměla by být příliš obsáhlá a matoucí, aby uživatelé portálu mohli zařadit do správné kategorie celou řadu různých inzerátů. Kategorie jsou hierarchicky stavěné. Pro vložení nové kategorie je třeba kliknout v horním menu na záložku Přidání položky. Formulář editace kategorie je uveden zde: Ve formuláři je potřeba vyplnit nadřazenou kategorii (tedy tu, pod kterou kategorii bude editovaná kategorie patřit). Dále názvy kategorií ve všech jazycích systému. Technické parametry a jejich položky Na každou kategorii je možné v inzertním systému navázat technické parametry, které je možné vyplňovat u jednotlivých inzerátů. Pro vysvětlení např. pro kategorii automobily je možné navázat technické parametry Značka vozu, obsah motoru, 7

9 barva, apod. Při vkládání inzerátu do kategorie automobily (a také všech kategoriích této kategorie podřazených) je možné vyplnit hodnoty těchto parametrů. Použití těchto parametrů je též ve vyhledávání ve vybrané kategorii, kdy mají uživatelé možnost vyhledávat podle zadaných technických parametrů. Současně jsou poté tyto parametry zobrazeny i v na stránce detailu vybraného inzerátu. Editace těchto parametrů se provádí v sekci Kategorie Technické parametry. Pro vložení nové položky klikněte na záložku Přidání položky. Ve formuláři poté vyberte kategorii, pro kterou si přejete tento parametr vložit. Vyplňte název parametru ve všech jazycích a vyberte typ zobrazení, jakým způsobem bude tento technický parametr vyplňován. V sekci Kategorie Položky technických parametrů je možné u předem vytvořených parametrů zvolit hodnoty, ze kterých si budou uživatelé moci vybírat. Pro přidání nové hodnoty je třeba kliknout na záložku Přidání položky. Ve formuláři je třeba poté vybrat parametr, ke kterému bude hodnota náležet, poté vybrat počet položek k technickému parametru (počet možných hodnot, ze kterých bude u vybraného parametru moci uživatel volit) a poté tyto jednotlivé hodnoty vyplnit ve všech jazycích. 8

10 Privátní kategorie Vybrané kategorie mohou být označeny jako privátní kategorie vybraného uživatele. Poté může do těchto kategorií vkládat inzeráty pouze tento vybraný uživatel. Takto lze označit pouze kategorie, které byly vytvořeny v sekci editace kategorií. Není zde možné vytvářet nové kategorie, proto v případě nové kategorie tuto nejdříve vložte v modulu editace kategorií. Pokud si přejete označit jako privátní kategorii již existující kategorii, přejděte v administraci do sekce Kategorie Privátní kategorie a klikněte na záložku Přidání položky. Poté ve formuláři vyberte kategorii, kterou si přejete označit jako privátní (privátní poté budou i všechny její případné podkategorie) a zadejte ID uživatele, pro kterého je tato privátní kategorie určena. Poté klikněte na tlačítko Ulož. Přejete-li si zrušit privátní kategorii, klikněte ve výpisu privátních kategorií u vybrané kategorie na odkaz Smazat. Tímto nedojde k fyzickému odstranění kategorie ze systému, ale pouze odebrání příznaku privátní kategorie u vybrané kategorie. 9

11 3. Obsah textových stránek, novinky, bannery, apod. Nezbytnou součástí správy inzertního portálu je editace a vytváření textových stránek a novinek. Systém je navržen tak, že každá vytvořená stránka, či novinka existuje ve všech jazycích aplikace s tím, že pro každou jazykovou variantu je třeba vytvořit vlastní text v příslušném jazyce. Při zobrazení stránky u klienta je stránka identifikována pomocí jejího tzv. názvu pro odkaz, což je část URL adresy stránky jedinečná pro každou stránku a díky tomuto názvu předanému v URL adrese systém ví, kterou stránku má zobrazit. Proto tento název nesmí obsahovat nic jiného, než písmena bez diakritiky, číslice a pomlčky. Textové stránky Editace a vytváření textových stránek se provádí v administraci v sekci Texty. Po otevření této sekce vidíte seznam textových stránek, které jsou v systému. Důležitý příznak u každé stránky je, zdali je stránka systémová. Je-li stránka systémová, pak není možné tuto stránku smazat, protože je její přítomnost pro systém nepostradatelná. Tyto stránky lze pouze editovat. Pro vytvoření nové stránky klikněte na záložku Přidání položky. Pro editaci již existující stránky klikněte ve výpisu stránek u příslušné stránky na odkaz Editovat. Otevře se editační formulář příslušné textové stránky. Pro editaci stránky na příslušnou jazykovou variantu, kterou si přejete editovat, a klikněte ve výpisu na Editovat + zkratka příslušné jazykové verze, pokud si přejete editovat stránku v jiném, než výchozím jazyce. Pokud si přejete přidat jazykovou variantu k již existující stránce, klikněte u příslušné stránky na odkaz Přidat jazykovou verzi poté po otevření formuláře vyberte z rozbalovacího menu Jazyková verze tu jazykovou verzi, kterou si přejete přidat. Pole Název textové stránky v menu obsahuje název stránky, pod kterým bude stránka viditelná jako položka menu, která bude směřovat na tuto stránku. Pole Název pro odkaz obsahuje identifikační část URL adresu stránky viz výše. Nejedná-li se o systémovou stránku, pak je možné určit, ve kterých jednotlivých menu bude tato stránka nabízena. V sekci Zobrazeno v zaškrtněte menu, ve kterých bude položka menu odkazující na stránku, uvedena. 10

12 Další velké pole je obsah stránky. Jedná se o WYSIWYG textový editor, který umožňuje i formátování textu, jakými jsou např. tučné písmo, nadpisy odstavců, odkazy, tabulky, apod. Upozorňujeme, že není vhodné používat různé barvy písma, protože krom faktu, že i přes schopnost zobrazit text barevně, není výsledný HTML kód validní, což mimo jiné snižuje SEO rating stránky. Veškerá barevnost písma je definována CSS styly definovanými grafikem designu stránek. Pokud design stránek je navržen tak, že umožňuje zobrazení doplňkového textu v postranním sloupci stránek, pak je tento text s nadpisem možné editovat v dalších polích Nadpis nápovědy pravého sloupce a Nápověda (komentář) v pravém sloupci. Spodní zaškrtávací tlačítko Povolit zobrazení stránky je nutné mít zaškrtnuté, pokud má být stránka zobrazena na veřejné části webu. Odškrtnutím tohoto tlačítka je možné skrýt stránku z veřejné části webu bez nutnosti jejího smazání. 11

13 Novinky Vedle textových stránek je možné na inzertním portálu pravidelně publikovat novinky. Toto lze provádět v administraci v sekci Novinky. Editační schéma je stejné, jako editace textových stránek. Jediný rozdíl je pouze ve způsobu, jakým jsou tyto stránky zobrazovány na veřejné části webu. Novinky se vypisují do bloků určených pro výpis novinek, včetně data, kdy byla tato novinka vložena. Zde je důležité uvést, že pro přidání novinky není možné vzít již existující novinku a přepsat jí. Je to z důvodu, ztratíme starou novinku, na kterou může existovat v internetových vyhledávačích oindexovaný obsah, který by poté návštěvník nenašel. Dále také editovaná novinka bude mít stále původní datum a čas vložení. Speciální nabídky Speciální nabídka je velký a výrazný banner viditelný na hlavní stránce portálu ve středovém sloupci. Tento banner se skládá z obrázkového podkladu a textu, který je nad tímto bannerem vložen. Editace těchto bannerů se provádí v administraci v sekci Speciální nabídky. V editačním formuláři je možné tento obrázek a příslušný text nad bannerem editovat. Současně je možné vložit i URL, na které tento banner odkazuje. Pro zobrazení příslušného banneru je nutné mít zaškrtnutu položku povolit zobrazení speciální nabídky. Bannery Mimo speciálních nabídek je možné vkládat též běžné bannery na různé předem definované bannerové pozice. Bannery lze editovat v administraci v sekci Bannery. Pro vložení nového banneru klikněte na záložku Přidání položky. Pro editaci již existujícího banneru klikněte ve výpisu u příslušného banneru na odkaz Editovat. V editačním formuláři banneru je možné vybrat pozici, na které bude zobrazován, obrázek banneru a URL, na které bude banner odkazovat. Současně je možné definovat kategorii, ve které bude banner zobrazován (je-li třeba omezit generování banneru na vybranou kategorii). Též je možné definovat pravděpodobnost zobrazení toto je vhodné, pokud si přejete střídat více bannerů na jedné bannerové pozici (hodnota pravděpodobnosti zobrazení je poté brána poměrově mezi bannery na jedné pozici). Při vkládání bannerů ve formátu Flash (swf) postupujte podle následujícího návodu. 12

14 1. vložení pouze HTML kódu pro Flash, ve kterém se vlastní soubor swf načítá z jiného umístění, např.: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="460" height="60"> <param name="movie" value="http://hometown.aol.com/jettscreamer/banner.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="ffbanner01.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="60"> </embed> </object> 2. nahrání swf souboru na server a vložení HTML kódu pro Flash, ve kterém se upraví cesta k swf souboru. Např. vložíte na server soubor banner.swf a poté upravíte cestu k souboru následovně: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="460" height="60"> <param name="movie" value="http://domena/upl/bnnrs/banner.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="ffbanner01.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="60"> </embed> </object> Pozn.: HTML kód zde uvedený není třeba opisovat je též uveden ve formuláři v editaci bannerů. Nápověda pro uživatele K vybraným stránkám je možné vložit do pravého sloupce pro uživatele nápovědu (např. pro vyplnění formulářů). Tyto sloupce s nápovědou lze editovat v administraci v sekci Nápověda. Nápověda je s konkrétní stránkou svázána přes její tzv. Název pro odkaz, neboli identifikační část URL vybrané stránky. Například, pokud si přejete vložit nápovědu do registračního formuláře uživatele (pokud již tam stránka není), který má název pro odkaz registrace (daný systémem), klikněte na záložku Přidání položky a ve formuláři vyplňte položku Název pro odkaz právě slovem registrace. Současně vyplňte i všechny další položky ve formuláři, jakými jsou název položky (nadpis sloupce) a text. Položky Název v menu a Nadřazená kategorie slouží k definici hierarchie vybrané nápovědy pro speciální sekci Nápovědy na portálu, kde jsou všechny stránky nápovědy přehledně hierarchicky zobrazeny a uživatel v nich může listovat. 13

15 4. Newslettery V sekci Novinky Rozesílání novinek je možné rozesílat newslettery lidem, kteří jsou registrováni k odběru newsletterů. Pro odeslání newsletterů je třeba vyplnit ve formuláři všechny hodnoty a kliknout na tlačítko Odeslat. Pokud si přejeme vidět, jak bude newsletter vypadat ještě před odeslání klientům, je možné v poli Komu vybrat položku Pouze administrátorovi. Poté newsletter odeslat, zkontrolovat a případně upravit a až poté vybrat položku Všem registrovaným klientům. 14

16 5. Poplatky & Provize V systému je možné zadávat poplatky za určité operace, či zvýraznění. Nastavení poplatků V sekci Poplatky & Provize Nastavení poplatků je možné upravovat podmínky a poplatky v inzertním portálu. V této sekci je možné i veškeré poplatky zcela vypnout. Význam, účel a výše jednotlivých poplatků je uvedena u každého editačního řádku vybraného poplatku. Poplatky za zvýraznění inzerátů Toto lze nastavit v sekci Poplatky & Provize Zvýraznění inzerátů. Zde lze vidět možné způsoby zvýraznění inzerátů. Při editaci vybraného typu zvýraznění je možné editovat její název pro všechny jazykové varianty, včetně ceny za toto zvýraznění. Přepínač Zobrazovat Ano/Ne slouží pro vypnutí vybraného způsobu zvýraznění. Opět je třeba si uvědomit, že pouhé přejmenování názvu nemůže změnit funkčnost tohoto typu zvýraznění. Také je dobré upozornit, že pokud budou zvýrazněny všechny inzeráty v systému, princip zvýraznění inzerátu ve skupině jiných zcela zanikne, protože nebude žádný inzerát vynikat mezi ostatními. Individuální podmínky poplatků za zvýraznění inzerátů pro vybrané klienty V sekci Poplatky & Provize Individuální poplatky je možné nastavit pro vybrané uživatele jiné podmínky zvýraznění inzerátů. Pro přidání individuálních podmínek vybranému uživateli klikněte na záložku Přidání položky. Na editačním formuláři vyplňte přihlašovací jméno uživatele, kterému si přejete tyto individuální podmínky přidělit a ve zbývajících polích určete individuální ceny. Aby byla vybraná individuální cena uplatněna, je nutné v pravém sloupci zaškrtnout pole Použít individuální cenu u každé jednotlivé ceny, kterou si přejete mít individuální. 15

17 6. Správa uživatelů Seznam všech uživatelů registrovaných do systému můžete nalézt v sekci Uživatelé Seznam uživatelů. V této sekci je možné editovat údaje u uživatelů, mazat uživatele a případně přidávat i nové uživatele. Také u každého uživatele máte k dispozici několik přednastavených filtrů umožňujících snadné zobrazení vybraných veličin v jiných modulech (např. zobrazení všech jeho inzerátů, editace jeho adresy, tvorba faktury), případně můžete individuálně vložit účetní položku (tedy pohledávku, kterou poté uživateli vyfakturujete). Pro editaci uživatele klikněte u vybraného uživatele na tlačítko Editovat. V zobrazeném formuláři můžete upravovat vybrané údaje o uživateli, jakými jsou jeho přihlašovací jméno, heslo, jeho vlastní jméno a příjmení. Současně můžete vidět a upravovat i doprovodné údaje, jako je jeho druh (Prodejce / kupující / prodejce i kupující / host), zdali je přihlášen k odběru novinek, či zejména upravovat jeho stavy (např. zdali se jedná o verifikovaného či důvěryhodného uživatele, apod.). Pokud si přejete změnit jeho adresu, tak ve výpisu uživatelů u vybraného uživatele klikněte na odkaz Adresa uživatele. Zde poté máte možnost vidět a editovat jednotlivé typy adres. Pro informaci si uveďme význam jednotlivých těchto typů adres: Hlavní adresa je to hlavní adresa uživatele, pod kterou uživatel vystupuje Registrační adresa toto je adresa, se kterou se uživatel registroval. Tuto adresu již nemá dodatečně možnost uživatel měnit. Čili pokud by byl s uživatelem nějaký problém, uživatel by si změnil svoje adresy, tak stále 16

18 podle registrační adresy je možné identifikovat jeho skutečnou adresu, kterou původně při registraci zadal. Dodací adresa pokud si uživatel přeje dodávat zboží na jinou adresu, než jeho hlavní, vyplní jinou dodací adresu. Fakturační adresa pokud si uživatel přeje vystavovat faktury na jinou adresu, než jeho hlavní, vyplní jinou fakturační adresu. Vložit účetní položku Pokud si přejete k vybranému uživateli přidat nezávisle na jeho činnosti na serveru vlastní účetní položku, kterou si mu přejete vyfakturovat, tak u vybraného uživatele v seznamu klikněte na odkaz Vložit účetní položku. Ve formuláři poté vyberte typ platby a popis platby a částku, kterou si přejete uživateli fakturovat. Pokud mu chcete udělit slevu, můžete zadat tuto částku zápornou. Nepovinně můžete také vložit ID inzerátu, ke kterému se nová účetní položka vztahuje. Po vyplnění hodnot klikněte na tlačítko Ulož. Tvorba faktury Přejeme-li si vytvořit fakturu individuálně pro jediného uživatele, pak můžeme ve výpisu uživatelů kliknout na odkaz Tvorba faktury. Poté se přednastaví údaje pro novou fakturu, které je možné upravit. Spolu s tím je ve spodní části formuláře zobrazen seznam položek, pro které bude faktura vystavena. Zaškrtněte vybrané položky, pro které si přejete fakturu vytvořit a klikněte na tlačítko Vytvořit. Hodnocení uživatelů Jednotliví uživatelé si mohou navzájem udělovat hodnocení podle toho, jak byli spokojeni s transakcí dohodnutou přes inzertní portál. Např. pokud uživatel zboží dodal v pořádku, může mu příjemce vložit kladné hodnocení. Nebo pokud nedodal vůbec nic, může mu být uděleno naopak hodnocení záporné. Současně i prodejci můžou hodnotit uživatele, kteří zboží přijímali (např. může být uděleno záporné hodnocení za to, že uživatel dodané zboží nepřevzal, apod.) Toto hodnocení slouží pro lepší orientaci ostatních uživatelů mezi ostatními neznámými uživateli, kdy uživatel s převahou řadou záporných hodnocení není pro ostatní důvěryhodný a nebudou s ním chtít obchodovat. Naopak uživatelé s řadou kladných hodnocení budí velkou důvěru. 17

19 Jednotlivá hodnocení je možné i upravovat v administraci v sekci Uživatelé Hodnocení uživatelů. Je možné upravovat tyto hodnocení, např. pokud jsou hodnocení vulgární, či nevhodná. Případně vybrané hodnocení úplně smazat. Generování ověřovacích dopisů Každý registrovaný uživatel může mít vygenerován tzv. ověřovací dopis, který slouží pro ověření pravosti jeho zadané adresy. Dopis je vygenerován ve formátu PDF, poté může být vytištěn a poslán poštou na uvedenou adresu. Pokud je adresa skutečně platná a správná, uživatel obdrží v dopise kód, který poté zadá na portálu a v této fázi je uživateli přidělení stav ověřený uživatel. Tímto dává najevo ostatním uživatelům, že není jen obyčejný anonymní uživatel, ale myslí to s obchodováním na inzertním portálu vážně. Generování ověřovacích dopisů se provádí v sekci Uživatelé Generování ověřovacích dopisů. Ve formuláři lze vidět přehled počtu uživatelů čekajících na vygenerování ověřovacího dopisu a také přehled počtu uživatelů, kteří již ověřovací dopis mají odeslaný a případně i vložený správný kód. Pro hromadné generování ověřovacích dopisů vyberte jednu z možností generování (buď pro jednoho vybraného uživatele, nebo pro všechny uživatele, kteří dopis nemají) a klikněte na tlačítko Vytvoř. Poté, co se dopisy vygenerují, se objeví pod formulářem odkazy na naposledy vygenerované PDF dokumenty s ověřovacími dopisy. Tyto PDF dokumenty můžete stáhnout, vytisknout a rozeslat. 18

20 7. Správa inzerátů Přesto, že drtivá většina inzerátů bude podána prostřednictvím veřejné části, některé inzeráty je nutné dodatečně upravit, či vymazat. Toto lze provádět v administraci v sekci Inzeráty Seznam všech inzerátů. Pro editaci vybraného inzerátu je nutné tento inzerát najít ve výpisu všech inzerátů a poté kliknout na odkaz Editovat. V editačním formuláři je možné upravit veškeré vlastnosti inzerátu, které mohl uživatel vložit na veřejné části webu. Hodnocení uživatelů Viz. Kapitola Správa uživatelů Hodnocení inzerátů. 19

21 8. Platby & Pohledávky Schéma fakturace za služby poskytované na inzertním portálu spočívá ve faktu, že uživatelé provádí různé placené operace. Každá placená operace, kterou uživatel udělá, vytvoří pohledávku. Na základě těchto pohledávek je poté možné ručně, či automaticky vytvářet faktury pro jednotlivé uživatele. Seznam poptávek takto vytvořených je možné vidět v administraci v sekci Platby & Pohledávky Pohledávky. Zde je možné tyto pohledávky buď upravovat, či mazat. Vytváření faktur Pohledávky lze transformovat do faktur v administraci v sekci Platby & Pohledávky Automatická tvorba faktur. V tomto formuláři lze upravit údaje uvedené na faktuře. Významná položka je Minimální částka pro fakturaci. Faktura je poté vystavena jen pro ty uživatele, kteří mají celkový součet pohledávek minimálně ve výši zde uvedenou. Toto je ochrana proti generování faktur na bezvýznamně malé částky. K dispozici je též funkce, která umožní na základě vybraných parametrů určit, kolik faktur bude za daných podmínek vygenerováno pomocí tlačítka Zjistit potenciální počet generovaných faktur. Pro skutečné vygenerování faktur je třeba kliknout na tlačítko Vytvořit faktury. Vytvořené faktury je možné vidět v sekci Platby & Pohledávky Faktury. Zde je možné vidět přehled všech faktur, označit ji jako zaplacenou a v detailu faktury je možné též stáhnout fakturu ve formátu PDF. Paušální platby Pokud si uživatel předplatí služby inzertního portálu na určitou zvolenou dobu, může získat za paušální částku plný přístup k poskytovaným službám po tuto dobu. Pokud má uživatel uhrazenu paušální platbu za vybrané období, poté se mu již neúčtují žádné poplatky za vložení inzerátu během tohoto období. Správa paušálních plateb se provádí v administraci v sekci Platby & Pohledávky Paušální platby. Pokud si přejete k vybranému uživateli vložit paušální platbu, vyhledejte v seznamu vybraného uživatele a klikněte na Vložit novou platbu. Ve formuláři poté vyplňte data od kdy, do kdy paušální platba platí, kdy byla uhrazena a 20

22 také výšku této částky. Předem jsou vyplněny data taková, jako by platba platila přesně na jeden následující měsíc. U vybraného uživatele je možné zobrazit i všechny předchozí paušální platby pomocí odkazu Zobrazit platby u vybraného uživatele. Současně je možné ve sloupci Vyprší dne vidět i do kdy platí paušální platby pro jednotlivé uživatele. 21

23 9. Blokované IP adresy Systém disponuje možností blokovat přístup z určitých IP adres. Toto slouží pro zabránění nežádoucím uživatelům k přístupu na portál. Důležité upozornění: Je třeba si velmi důkladně uvědomit, že zablokováním IP adresy návštěvníka nezablokujete spolehlivě. Vždy se může přihlásit z jiné IP adresy, která může být i pro jedno zařízení přidělována vždy jiná pro každé jednotlivé připojení k internetu. Dále je třeba si uvědomit, že přes jednu IP adresu se mohou připojovat i tisíce zcela různých uživatelů, pokud tito uživatelé mají každý vlastní neveřejnou IP adresu, ale do internetu se připojují přes poskytovatele či router, který má právě jedinou veřejnou IP adresu a všichni uživatelé za routerem jsou z internetu viditelní jako jeden počítač. Proto blokování IP adres používejte s velkou rozvahou! 22

24 23 Copyright 2010 Web Revolution s. r. o.

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 3. Administrace e-shopu... 5 3.1. Uživatelé... 6 3.2 Vkládání a editace zboží... 7 3.3 Tvorba kategorií... 14 3.4 Textové

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

All Pay Aukce. Administrace uživatelský manuál

All Pay Aukce. Administrace uživatelský manuál All Pay Aukce Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací all pay aukcí seznamuje uživatele s prací v administračním rozhraní, podrobně popisuje a vysvětluje jednotlivé komponenty aplikace.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Průvodce systémem AffilBox v1.0

Průvodce systémem AffilBox v1.0 Průvodce systémem AffilBox v1.0 Nástěnka Je úvodní obrazovkou, která se zobrazí po každém Vašem přihlášení do systému. V levé navigační části je umístěn hlavní rozcestník, který dále směřuje do jednotlivých

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

příručka pro uživatele

příručka pro uživatele na internetu v pohodě příručka pro uživatele systému iprostor.cz Příručka pro uživatele Obsah O systému iprostor.cz 3 Pracovní prostředí 4 Tvorba www stránek 5 Struktura stránek 6 Seznam stránek 7 Nastavení

Více