Inzertní portál. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inzertní portál. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní"

Transkript

1 Inzertní portál Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010

2 Inzertní portál Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace inzertního portálu seznamuje uživatele s prací v administračním rozhraní, podrobně popisuje a vysvětluje jednotlivé komponenty aplikace. Připravil Web Revolution, s. r. o. Web Revolution s.r.o Tento materiál je možné v nezměněné podobě bez omezení kopírovat, distribuovat a používat pro výuku a vzdělávání. 1

3 Obsah 1. Příprava seznamů a číselníků Kategorie... 7 Technické parametry a jejich položky... 7 Privátní kategorie Obsah textových stránek, novinky, bannery, apod Textové stránky Novinky Speciální nabídky Bannery Nápověda pro uživatele Newslettery Poplatky & Provize Nastavení poplatků Poplatky za zvýraznění inzerátů Správa uživatelů Hodnocení uživatelů Generování ověřovacích dopisů Správa inzerátů Hodnocení uživatelů Platby & Pohledávky Vytváření faktur Paušální platby Blokované IP adresy

4 3

5 1. Příprava seznamů a číselníků Před samotným provozem portálu je třeba tento portál pro uživatele připravit. Nezbytná příprava portálu spočívá v nastavení provozních konstant v sekci Nastavení systému Konstanty. Dále ve vyplnění všech ostatních číselníků a seznamů v sekci Nastavení systému. Navíc je třeba vytvořit strukturu kategorií a vytvořit obsah textových stránek. Všechny tyto seznamy a číselníky je třeba vyplnit ve všech jazycích, ve kterých inzertní portál provozujete. Jednotlivé konstanty mají jasně uvedený popis významu přímo v administraci u jednotlivých polí. Ve spodní části formuláře jsou tzv. provozní konstanty, které byly nastaveny při nasazení systému na server a je vhodné je neměnit, pokud přesně nevíte, co činíte. Významy jednotlivých dalších uvedených seznamů a číselníků jsou uvedeny dále. Předvolby pro faktury Každá vystavovaná faktura v inzertním portálu potřebuje některé nezbytné údaje, které je třeba nastavit v sekci Nastavení systému Předvolby pro faktury. Význam vybraných polí je popsán zde: Číslo následující volné faktury Všechny v systému generované faktury jsou generovány v číselné řadě. Pokud při zahájení provozu není třeba navazovat na číselnou řadu, mělo by být číslo následující volné faktury nastaveno na 1. Po vygenerování každé další faktury je toto číslo automaticky zvýšeno o jedničku. Variabilní symbol je tvořen automaticky osmi číslicemi obsahující ID uživatele a dvěma číslicemi kontrolního součtu, tj. 10 číslic. Pokud je třeba jako variabilní symbol použít číslo faktury, což je nejlepší způsob generování variabilního symbolu, je třeba mít zaškrtnuto tuto volbu (číslo faktury = VS). Doba splatnosti u každé nově vystavené faktury je vyplněno pole datum vystavení faktury a datum splatnosti faktury je odvozeno právě od data vystavení faktury + doba splatnosti ve dnech. Název subjektu a ostatní položky na fakturu všechny ostatní položky v tomto formuláři slouží pro data zobrazovaná na faktuře, jako jsou údaje o vystavovateli faktury, bankovní spojení, apod. 4

6 Doby trvání V sekci Nastavení systému Doby trvání je možné vyplnit seznam možných dob trvání platnosti inzerátu. Z těchto dob platnosti si poté můžou vaši uživatelé vybírat, při zakládání nového inzerátu, jak dlouho bude inzerát na serveru zobrazen. U každého záznamu je možné nastavit jeho popis v každém jazyce používaném v systému a také počet dní, který tento popis představuje. Statusy inzerátů Každý inzerát v systému se vždy nachází v některém ze stavů vypsaných v tabulce v sekci Nastavení systému Status inzerátů. V této sekci je možné editovat jejich názvy pro každý jazyk v systému. Je velmi důležité si uvědomit, že zde editujete pouze jejich název, nikoliv význam! Čili pokud např. přejmenujete některý stav, nelze očekávat změnu funkce tohoto přejmenovaného stavu. Typy adres Podobně jako u statusů adres je možné pojmenovat ve všech jazycích i čtyři typy adres používaných v systému. Opět bez změny významu při přejmenování. Země, kraje V sekci Nastavení systému země/kraje lze editovat seznam dostupných zemí a krajů, které si může uživatel vybírat při zakládání inzerátu. Reference (kde jste se o nás dozvěděli) V sekci Nastavení systému Reference lze editovat seznam možných voleb, které si může návštěvník portálu zvolit v seznamu Kde jste se o nás dozvěděli. V registračním formuláři jsou poté zobrazovány všechny tyto volby, které jsou označeny jako aktivní. Jazyky V sekci Nastavení systému Jazyky lze editovat seznam možných jazyků používaných v systému. Je velmi důležité si uvědomit, že tím, že přidáte jazyk v této tabulce, tak to neznamená, že poté celá aplikace bude zobrazována ve vybraném jazyce. Celá aplikace standardně podporuje pouze český, slovenský a anglický jazyk. V případě potřeby provozovat aplikaci v jiné jazykové verzi je toto možné, ale ve spolupráci s dodavatelem aplikace je třeba zajistit překlad celého slovníku aplikace do nově přidaného jazyka. 5

7 Mapa sídla v kontaktech V sekci Nastavení systému Mapa sídla v kontaktech lze upravit obrázek mapy sídla zobrazené na stránce kontaktů na veřejné části portálu. Hlavička/patička stránek V sekci Nastavení systému Hlavička/patička stránek lze upravit názvy textů v hlavičce a patičce stránek portálu. A to ve všech jazycích v systému. Stavy výrobků v inzerátech Každý uživatel, který vkládá inzerát, si může zvolit v jakém stavu je předmět, který prodává (např. nový, opotřebovaný, zachovalý, s defektem, apod.). Tento seznam lze editovat v sekci Inzeráty Stavy výrobků v inzerátech. Typy účetních položek na fakturách Při vytváření faktury se pro jednotlivé položky faktury uplatňují názvy, které lze editovat v sekci Platby & Pohledávky Typy účetních položek. Zde je důležité si uvědomit, že přejmenování položky nemůže změnit její účel. Typy uživatelů a stavy uživatelů Každý uživatel v systému musí být nějakého typu (host, prodejce, kupující či prodejce i kupující). Tyto typy je možné přeložit do všech používaných jazyků v sekci Uživatelé Typy uživatelů. Opět přejmenování položky nezmění její účel a význam. Současně u uživatelů je možné přiřadit jeden či více stavů, které upravují typ uživatele. Toto je možné udělat v sekci Uživatelé Stavy uživatelů. Opět se jedná o zabudované stavy. Pro případné požadované změny je nutné kontaktovat dodavatele aplikace a na přidání případných nových stavů se domluvit. 6

8 2. Kategorie Editace kategorií se provádí v sekci Kategorie Kategorie. Každý vkládaný inzerát je třeba zařadit do některé kategorie z kategorií předem vytvořených v systému. Na vás, jako na provozovateli je nabídnout uživatelům co nejvhodnější strukturu kategorií. Neměla by být příliš obsáhlá a matoucí, aby uživatelé portálu mohli zařadit do správné kategorie celou řadu různých inzerátů. Kategorie jsou hierarchicky stavěné. Pro vložení nové kategorie je třeba kliknout v horním menu na záložku Přidání položky. Formulář editace kategorie je uveden zde: Ve formuláři je potřeba vyplnit nadřazenou kategorii (tedy tu, pod kterou kategorii bude editovaná kategorie patřit). Dále názvy kategorií ve všech jazycích systému. Technické parametry a jejich položky Na každou kategorii je možné v inzertním systému navázat technické parametry, které je možné vyplňovat u jednotlivých inzerátů. Pro vysvětlení např. pro kategorii automobily je možné navázat technické parametry Značka vozu, obsah motoru, 7

9 barva, apod. Při vkládání inzerátu do kategorie automobily (a také všech kategoriích této kategorie podřazených) je možné vyplnit hodnoty těchto parametrů. Použití těchto parametrů je též ve vyhledávání ve vybrané kategorii, kdy mají uživatelé možnost vyhledávat podle zadaných technických parametrů. Současně jsou poté tyto parametry zobrazeny i v na stránce detailu vybraného inzerátu. Editace těchto parametrů se provádí v sekci Kategorie Technické parametry. Pro vložení nové položky klikněte na záložku Přidání položky. Ve formuláři poté vyberte kategorii, pro kterou si přejete tento parametr vložit. Vyplňte název parametru ve všech jazycích a vyberte typ zobrazení, jakým způsobem bude tento technický parametr vyplňován. V sekci Kategorie Položky technických parametrů je možné u předem vytvořených parametrů zvolit hodnoty, ze kterých si budou uživatelé moci vybírat. Pro přidání nové hodnoty je třeba kliknout na záložku Přidání položky. Ve formuláři je třeba poté vybrat parametr, ke kterému bude hodnota náležet, poté vybrat počet položek k technickému parametru (počet možných hodnot, ze kterých bude u vybraného parametru moci uživatel volit) a poté tyto jednotlivé hodnoty vyplnit ve všech jazycích. 8

10 Privátní kategorie Vybrané kategorie mohou být označeny jako privátní kategorie vybraného uživatele. Poté může do těchto kategorií vkládat inzeráty pouze tento vybraný uživatel. Takto lze označit pouze kategorie, které byly vytvořeny v sekci editace kategorií. Není zde možné vytvářet nové kategorie, proto v případě nové kategorie tuto nejdříve vložte v modulu editace kategorií. Pokud si přejete označit jako privátní kategorii již existující kategorii, přejděte v administraci do sekce Kategorie Privátní kategorie a klikněte na záložku Přidání položky. Poté ve formuláři vyberte kategorii, kterou si přejete označit jako privátní (privátní poté budou i všechny její případné podkategorie) a zadejte ID uživatele, pro kterého je tato privátní kategorie určena. Poté klikněte na tlačítko Ulož. Přejete-li si zrušit privátní kategorii, klikněte ve výpisu privátních kategorií u vybrané kategorie na odkaz Smazat. Tímto nedojde k fyzickému odstranění kategorie ze systému, ale pouze odebrání příznaku privátní kategorie u vybrané kategorie. 9

11 3. Obsah textových stránek, novinky, bannery, apod. Nezbytnou součástí správy inzertního portálu je editace a vytváření textových stránek a novinek. Systém je navržen tak, že každá vytvořená stránka, či novinka existuje ve všech jazycích aplikace s tím, že pro každou jazykovou variantu je třeba vytvořit vlastní text v příslušném jazyce. Při zobrazení stránky u klienta je stránka identifikována pomocí jejího tzv. názvu pro odkaz, což je část URL adresy stránky jedinečná pro každou stránku a díky tomuto názvu předanému v URL adrese systém ví, kterou stránku má zobrazit. Proto tento název nesmí obsahovat nic jiného, než písmena bez diakritiky, číslice a pomlčky. Textové stránky Editace a vytváření textových stránek se provádí v administraci v sekci Texty. Po otevření této sekce vidíte seznam textových stránek, které jsou v systému. Důležitý příznak u každé stránky je, zdali je stránka systémová. Je-li stránka systémová, pak není možné tuto stránku smazat, protože je její přítomnost pro systém nepostradatelná. Tyto stránky lze pouze editovat. Pro vytvoření nové stránky klikněte na záložku Přidání položky. Pro editaci již existující stránky klikněte ve výpisu stránek u příslušné stránky na odkaz Editovat. Otevře se editační formulář příslušné textové stránky. Pro editaci stránky na příslušnou jazykovou variantu, kterou si přejete editovat, a klikněte ve výpisu na Editovat + zkratka příslušné jazykové verze, pokud si přejete editovat stránku v jiném, než výchozím jazyce. Pokud si přejete přidat jazykovou variantu k již existující stránce, klikněte u příslušné stránky na odkaz Přidat jazykovou verzi poté po otevření formuláře vyberte z rozbalovacího menu Jazyková verze tu jazykovou verzi, kterou si přejete přidat. Pole Název textové stránky v menu obsahuje název stránky, pod kterým bude stránka viditelná jako položka menu, která bude směřovat na tuto stránku. Pole Název pro odkaz obsahuje identifikační část URL adresu stránky viz výše. Nejedná-li se o systémovou stránku, pak je možné určit, ve kterých jednotlivých menu bude tato stránka nabízena. V sekci Zobrazeno v zaškrtněte menu, ve kterých bude položka menu odkazující na stránku, uvedena. 10

12 Další velké pole je obsah stránky. Jedná se o WYSIWYG textový editor, který umožňuje i formátování textu, jakými jsou např. tučné písmo, nadpisy odstavců, odkazy, tabulky, apod. Upozorňujeme, že není vhodné používat různé barvy písma, protože krom faktu, že i přes schopnost zobrazit text barevně, není výsledný HTML kód validní, což mimo jiné snižuje SEO rating stránky. Veškerá barevnost písma je definována CSS styly definovanými grafikem designu stránek. Pokud design stránek je navržen tak, že umožňuje zobrazení doplňkového textu v postranním sloupci stránek, pak je tento text s nadpisem možné editovat v dalších polích Nadpis nápovědy pravého sloupce a Nápověda (komentář) v pravém sloupci. Spodní zaškrtávací tlačítko Povolit zobrazení stránky je nutné mít zaškrtnuté, pokud má být stránka zobrazena na veřejné části webu. Odškrtnutím tohoto tlačítka je možné skrýt stránku z veřejné části webu bez nutnosti jejího smazání. 11

13 Novinky Vedle textových stránek je možné na inzertním portálu pravidelně publikovat novinky. Toto lze provádět v administraci v sekci Novinky. Editační schéma je stejné, jako editace textových stránek. Jediný rozdíl je pouze ve způsobu, jakým jsou tyto stránky zobrazovány na veřejné části webu. Novinky se vypisují do bloků určených pro výpis novinek, včetně data, kdy byla tato novinka vložena. Zde je důležité uvést, že pro přidání novinky není možné vzít již existující novinku a přepsat jí. Je to z důvodu, ztratíme starou novinku, na kterou může existovat v internetových vyhledávačích oindexovaný obsah, který by poté návštěvník nenašel. Dále také editovaná novinka bude mít stále původní datum a čas vložení. Speciální nabídky Speciální nabídka je velký a výrazný banner viditelný na hlavní stránce portálu ve středovém sloupci. Tento banner se skládá z obrázkového podkladu a textu, který je nad tímto bannerem vložen. Editace těchto bannerů se provádí v administraci v sekci Speciální nabídky. V editačním formuláři je možné tento obrázek a příslušný text nad bannerem editovat. Současně je možné vložit i URL, na které tento banner odkazuje. Pro zobrazení příslušného banneru je nutné mít zaškrtnutu položku povolit zobrazení speciální nabídky. Bannery Mimo speciálních nabídek je možné vkládat též běžné bannery na různé předem definované bannerové pozice. Bannery lze editovat v administraci v sekci Bannery. Pro vložení nového banneru klikněte na záložku Přidání položky. Pro editaci již existujícího banneru klikněte ve výpisu u příslušného banneru na odkaz Editovat. V editačním formuláři banneru je možné vybrat pozici, na které bude zobrazován, obrázek banneru a URL, na které bude banner odkazovat. Současně je možné definovat kategorii, ve které bude banner zobrazován (je-li třeba omezit generování banneru na vybranou kategorii). Též je možné definovat pravděpodobnost zobrazení toto je vhodné, pokud si přejete střídat více bannerů na jedné bannerové pozici (hodnota pravděpodobnosti zobrazení je poté brána poměrově mezi bannery na jedné pozici). Při vkládání bannerů ve formátu Flash (swf) postupujte podle následujícího návodu. 12

14 1. vložení pouze HTML kódu pro Flash, ve kterém se vlastní soubor swf načítá z jiného umístění, např.: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="460" height="60"> <param name="movie" value="http://hometown.aol.com/jettscreamer/banner.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="ffbanner01.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="60"> </embed> </object> 2. nahrání swf souboru na server a vložení HTML kódu pro Flash, ve kterém se upraví cesta k swf souboru. Např. vložíte na server soubor banner.swf a poté upravíte cestu k souboru následovně: <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="460" height="60"> <param name="movie" value="http://domena/upl/bnnrs/banner.swf"> <param name="quality" value="high"> <embed src="ffbanner01.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="60"> </embed> </object> Pozn.: HTML kód zde uvedený není třeba opisovat je též uveden ve formuláři v editaci bannerů. Nápověda pro uživatele K vybraným stránkám je možné vložit do pravého sloupce pro uživatele nápovědu (např. pro vyplnění formulářů). Tyto sloupce s nápovědou lze editovat v administraci v sekci Nápověda. Nápověda je s konkrétní stránkou svázána přes její tzv. Název pro odkaz, neboli identifikační část URL vybrané stránky. Například, pokud si přejete vložit nápovědu do registračního formuláře uživatele (pokud již tam stránka není), který má název pro odkaz registrace (daný systémem), klikněte na záložku Přidání položky a ve formuláři vyplňte položku Název pro odkaz právě slovem registrace. Současně vyplňte i všechny další položky ve formuláři, jakými jsou název položky (nadpis sloupce) a text. Položky Název v menu a Nadřazená kategorie slouží k definici hierarchie vybrané nápovědy pro speciální sekci Nápovědy na portálu, kde jsou všechny stránky nápovědy přehledně hierarchicky zobrazeny a uživatel v nich může listovat. 13

15 4. Newslettery V sekci Novinky Rozesílání novinek je možné rozesílat newslettery lidem, kteří jsou registrováni k odběru newsletterů. Pro odeslání newsletterů je třeba vyplnit ve formuláři všechny hodnoty a kliknout na tlačítko Odeslat. Pokud si přejeme vidět, jak bude newsletter vypadat ještě před odeslání klientům, je možné v poli Komu vybrat položku Pouze administrátorovi. Poté newsletter odeslat, zkontrolovat a případně upravit a až poté vybrat položku Všem registrovaným klientům. 14

16 5. Poplatky & Provize V systému je možné zadávat poplatky za určité operace, či zvýraznění. Nastavení poplatků V sekci Poplatky & Provize Nastavení poplatků je možné upravovat podmínky a poplatky v inzertním portálu. V této sekci je možné i veškeré poplatky zcela vypnout. Význam, účel a výše jednotlivých poplatků je uvedena u každého editačního řádku vybraného poplatku. Poplatky za zvýraznění inzerátů Toto lze nastavit v sekci Poplatky & Provize Zvýraznění inzerátů. Zde lze vidět možné způsoby zvýraznění inzerátů. Při editaci vybraného typu zvýraznění je možné editovat její název pro všechny jazykové varianty, včetně ceny za toto zvýraznění. Přepínač Zobrazovat Ano/Ne slouží pro vypnutí vybraného způsobu zvýraznění. Opět je třeba si uvědomit, že pouhé přejmenování názvu nemůže změnit funkčnost tohoto typu zvýraznění. Také je dobré upozornit, že pokud budou zvýrazněny všechny inzeráty v systému, princip zvýraznění inzerátu ve skupině jiných zcela zanikne, protože nebude žádný inzerát vynikat mezi ostatními. Individuální podmínky poplatků za zvýraznění inzerátů pro vybrané klienty V sekci Poplatky & Provize Individuální poplatky je možné nastavit pro vybrané uživatele jiné podmínky zvýraznění inzerátů. Pro přidání individuálních podmínek vybranému uživateli klikněte na záložku Přidání položky. Na editačním formuláři vyplňte přihlašovací jméno uživatele, kterému si přejete tyto individuální podmínky přidělit a ve zbývajících polích určete individuální ceny. Aby byla vybraná individuální cena uplatněna, je nutné v pravém sloupci zaškrtnout pole Použít individuální cenu u každé jednotlivé ceny, kterou si přejete mít individuální. 15

17 6. Správa uživatelů Seznam všech uživatelů registrovaných do systému můžete nalézt v sekci Uživatelé Seznam uživatelů. V této sekci je možné editovat údaje u uživatelů, mazat uživatele a případně přidávat i nové uživatele. Také u každého uživatele máte k dispozici několik přednastavených filtrů umožňujících snadné zobrazení vybraných veličin v jiných modulech (např. zobrazení všech jeho inzerátů, editace jeho adresy, tvorba faktury), případně můžete individuálně vložit účetní položku (tedy pohledávku, kterou poté uživateli vyfakturujete). Pro editaci uživatele klikněte u vybraného uživatele na tlačítko Editovat. V zobrazeném formuláři můžete upravovat vybrané údaje o uživateli, jakými jsou jeho přihlašovací jméno, heslo, jeho vlastní jméno a příjmení. Současně můžete vidět a upravovat i doprovodné údaje, jako je jeho druh (Prodejce / kupující / prodejce i kupující / host), zdali je přihlášen k odběru novinek, či zejména upravovat jeho stavy (např. zdali se jedná o verifikovaného či důvěryhodného uživatele, apod.). Pokud si přejete změnit jeho adresu, tak ve výpisu uživatelů u vybraného uživatele klikněte na odkaz Adresa uživatele. Zde poté máte možnost vidět a editovat jednotlivé typy adres. Pro informaci si uveďme význam jednotlivých těchto typů adres: Hlavní adresa je to hlavní adresa uživatele, pod kterou uživatel vystupuje Registrační adresa toto je adresa, se kterou se uživatel registroval. Tuto adresu již nemá dodatečně možnost uživatel měnit. Čili pokud by byl s uživatelem nějaký problém, uživatel by si změnil svoje adresy, tak stále 16

18 podle registrační adresy je možné identifikovat jeho skutečnou adresu, kterou původně při registraci zadal. Dodací adresa pokud si uživatel přeje dodávat zboží na jinou adresu, než jeho hlavní, vyplní jinou dodací adresu. Fakturační adresa pokud si uživatel přeje vystavovat faktury na jinou adresu, než jeho hlavní, vyplní jinou fakturační adresu. Vložit účetní položku Pokud si přejete k vybranému uživateli přidat nezávisle na jeho činnosti na serveru vlastní účetní položku, kterou si mu přejete vyfakturovat, tak u vybraného uživatele v seznamu klikněte na odkaz Vložit účetní položku. Ve formuláři poté vyberte typ platby a popis platby a částku, kterou si přejete uživateli fakturovat. Pokud mu chcete udělit slevu, můžete zadat tuto částku zápornou. Nepovinně můžete také vložit ID inzerátu, ke kterému se nová účetní položka vztahuje. Po vyplnění hodnot klikněte na tlačítko Ulož. Tvorba faktury Přejeme-li si vytvořit fakturu individuálně pro jediného uživatele, pak můžeme ve výpisu uživatelů kliknout na odkaz Tvorba faktury. Poté se přednastaví údaje pro novou fakturu, které je možné upravit. Spolu s tím je ve spodní části formuláře zobrazen seznam položek, pro které bude faktura vystavena. Zaškrtněte vybrané položky, pro které si přejete fakturu vytvořit a klikněte na tlačítko Vytvořit. Hodnocení uživatelů Jednotliví uživatelé si mohou navzájem udělovat hodnocení podle toho, jak byli spokojeni s transakcí dohodnutou přes inzertní portál. Např. pokud uživatel zboží dodal v pořádku, může mu příjemce vložit kladné hodnocení. Nebo pokud nedodal vůbec nic, může mu být uděleno naopak hodnocení záporné. Současně i prodejci můžou hodnotit uživatele, kteří zboží přijímali (např. může být uděleno záporné hodnocení za to, že uživatel dodané zboží nepřevzal, apod.) Toto hodnocení slouží pro lepší orientaci ostatních uživatelů mezi ostatními neznámými uživateli, kdy uživatel s převahou řadou záporných hodnocení není pro ostatní důvěryhodný a nebudou s ním chtít obchodovat. Naopak uživatelé s řadou kladných hodnocení budí velkou důvěru. 17

19 Jednotlivá hodnocení je možné i upravovat v administraci v sekci Uživatelé Hodnocení uživatelů. Je možné upravovat tyto hodnocení, např. pokud jsou hodnocení vulgární, či nevhodná. Případně vybrané hodnocení úplně smazat. Generování ověřovacích dopisů Každý registrovaný uživatel může mít vygenerován tzv. ověřovací dopis, který slouží pro ověření pravosti jeho zadané adresy. Dopis je vygenerován ve formátu PDF, poté může být vytištěn a poslán poštou na uvedenou adresu. Pokud je adresa skutečně platná a správná, uživatel obdrží v dopise kód, který poté zadá na portálu a v této fázi je uživateli přidělení stav ověřený uživatel. Tímto dává najevo ostatním uživatelům, že není jen obyčejný anonymní uživatel, ale myslí to s obchodováním na inzertním portálu vážně. Generování ověřovacích dopisů se provádí v sekci Uživatelé Generování ověřovacích dopisů. Ve formuláři lze vidět přehled počtu uživatelů čekajících na vygenerování ověřovacího dopisu a také přehled počtu uživatelů, kteří již ověřovací dopis mají odeslaný a případně i vložený správný kód. Pro hromadné generování ověřovacích dopisů vyberte jednu z možností generování (buď pro jednoho vybraného uživatele, nebo pro všechny uživatele, kteří dopis nemají) a klikněte na tlačítko Vytvoř. Poté, co se dopisy vygenerují, se objeví pod formulářem odkazy na naposledy vygenerované PDF dokumenty s ověřovacími dopisy. Tyto PDF dokumenty můžete stáhnout, vytisknout a rozeslat. 18

20 7. Správa inzerátů Přesto, že drtivá většina inzerátů bude podána prostřednictvím veřejné části, některé inzeráty je nutné dodatečně upravit, či vymazat. Toto lze provádět v administraci v sekci Inzeráty Seznam všech inzerátů. Pro editaci vybraného inzerátu je nutné tento inzerát najít ve výpisu všech inzerátů a poté kliknout na odkaz Editovat. V editačním formuláři je možné upravit veškeré vlastnosti inzerátu, které mohl uživatel vložit na veřejné části webu. Hodnocení uživatelů Viz. Kapitola Správa uživatelů Hodnocení inzerátů. 19

21 8. Platby & Pohledávky Schéma fakturace za služby poskytované na inzertním portálu spočívá ve faktu, že uživatelé provádí různé placené operace. Každá placená operace, kterou uživatel udělá, vytvoří pohledávku. Na základě těchto pohledávek je poté možné ručně, či automaticky vytvářet faktury pro jednotlivé uživatele. Seznam poptávek takto vytvořených je možné vidět v administraci v sekci Platby & Pohledávky Pohledávky. Zde je možné tyto pohledávky buď upravovat, či mazat. Vytváření faktur Pohledávky lze transformovat do faktur v administraci v sekci Platby & Pohledávky Automatická tvorba faktur. V tomto formuláři lze upravit údaje uvedené na faktuře. Významná položka je Minimální částka pro fakturaci. Faktura je poté vystavena jen pro ty uživatele, kteří mají celkový součet pohledávek minimálně ve výši zde uvedenou. Toto je ochrana proti generování faktur na bezvýznamně malé částky. K dispozici je též funkce, která umožní na základě vybraných parametrů určit, kolik faktur bude za daných podmínek vygenerováno pomocí tlačítka Zjistit potenciální počet generovaných faktur. Pro skutečné vygenerování faktur je třeba kliknout na tlačítko Vytvořit faktury. Vytvořené faktury je možné vidět v sekci Platby & Pohledávky Faktury. Zde je možné vidět přehled všech faktur, označit ji jako zaplacenou a v detailu faktury je možné též stáhnout fakturu ve formátu PDF. Paušální platby Pokud si uživatel předplatí služby inzertního portálu na určitou zvolenou dobu, může získat za paušální částku plný přístup k poskytovaným službám po tuto dobu. Pokud má uživatel uhrazenu paušální platbu za vybrané období, poté se mu již neúčtují žádné poplatky za vložení inzerátu během tohoto období. Správa paušálních plateb se provádí v administraci v sekci Platby & Pohledávky Paušální platby. Pokud si přejete k vybranému uživateli vložit paušální platbu, vyhledejte v seznamu vybraného uživatele a klikněte na Vložit novou platbu. Ve formuláři poté vyplňte data od kdy, do kdy paušální platba platí, kdy byla uhrazena a 20

22 také výšku této částky. Předem jsou vyplněny data taková, jako by platba platila přesně na jeden následující měsíc. U vybraného uživatele je možné zobrazit i všechny předchozí paušální platby pomocí odkazu Zobrazit platby u vybraného uživatele. Současně je možné ve sloupci Vyprší dne vidět i do kdy platí paušální platby pro jednotlivé uživatele. 21

23 9. Blokované IP adresy Systém disponuje možností blokovat přístup z určitých IP adres. Toto slouží pro zabránění nežádoucím uživatelům k přístupu na portál. Důležité upozornění: Je třeba si velmi důkladně uvědomit, že zablokováním IP adresy návštěvníka nezablokujete spolehlivě. Vždy se může přihlásit z jiné IP adresy, která může být i pro jedno zařízení přidělována vždy jiná pro každé jednotlivé připojení k internetu. Dále je třeba si uvědomit, že přes jednu IP adresu se mohou připojovat i tisíce zcela různých uživatelů, pokud tito uživatelé mají každý vlastní neveřejnou IP adresu, ale do internetu se připojují přes poskytovatele či router, který má právě jedinou veřejnou IP adresu a všichni uživatelé za routerem jsou z internetu viditelní jako jeden počítač. Proto blokování IP adres používejte s velkou rozvahou! 22

24 23 Copyright 2010 Web Revolution s. r. o.

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12.

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. netdevelo s.r.o., Slévárenská 18/408, 709 00 Ostrava ShopSys Profesionální internetové obchody info@netdevelo.cz, www.netdevelo.cz, +420 552 30 90

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

příručka pro uživatele

příručka pro uživatele na internetu v pohodě příručka pro uživatele systému iprostor.cz Příručka pro uživatele Obsah O systému iprostor.cz 3 Pracovní prostředí 4 Tvorba www stránek 5 Struktura stránek 6 Seznam stránek 7 Nastavení

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Obsah. Stránka 2 z 206

Obsah. Stránka 2 z 206 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 13. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 215

Obsah. Stránka 2 z 215 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 19. 6. 2015 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Popisuje obsluhu administrace verze EXPRESS Generováno: 01. 08. 2015, 00:09 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více