Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012"

Transkript

1 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková

2 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace & kalkulace 1. Jak hodnotit výkonnost podniku? Tradiční kritéria & nové metody 2. Grafy jako nástroj interpretace Analýza citlivosti a benchmarking 3. Jaký zvolit nástroj? Workshop FP&A,

3 1. Jak hodnotit výkonnost podniku? Tradiční metody finanční analýzy Jsou účetní data relevantní? Ekonomická přidaná hodnota NPV & reálné opce Workshop FP&A,

4 1. Jak hodnotit výkonnost podniku Tradiční metody finanční analýzy Finanční ukazatele založené na účetních výkazech: Horizontální a vertikální analýza Ukazatele likvidity a krátkodobé platební schopnosti Ukazatele finanční struktury a zadluženost Ukazatele aktivity a obrátkovosti Ukazatele rentability Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Rentabilita aktiv (ROA) Zisková marže Workshop FP&A,

5 Jsou účetní data relevantní? 1. Jak hodnotit výkonnost podniku Hlavní nedostatky českých účetních výkazů: Rozvaha nezahrnuje veškerý majetek a závazky podniku Aktiva jsou oceněna historickými cenami Hodnota vlastního kapitálu neodpovídá jeho tržní ceně Odpisy jsou nepřesným vyjádřením opotřebení majetku Výsledovka nesleduje skutečné peněžní toky Účetní výnosy a náklady jsou podřízeny daňové legislativě Workshop FP&A,

6 Jsou účetní data relevantní? Účetní data zachycují minulost Nezachycují nefinanční informace 1. Jak hodnotit výkonnost podniku likvidita stav peněz očekávané příjmy očekávané výdaje likvidita krátkodobá aktiva krátkodobé závazky Workshop FP&A,

7 DuPont Model ROI Return on Investment EPS Earnings Per Share Price/Equity Multiples 1. Jak hodnotit výkonnost podniku Vývoj v přístupech chápání hodnoty Market/Book Ratios ROE Return on Equity EVA Economic Value Added EBITDA RONA Return on Net Assets Cash Flow MVA Market Value Added Balanced Scorecard TSR Total Shareholders Return CFROI Cash Flow Return on Investment Workshop FP&A,

8 1. Jak hodnotit výkonnost podniku Ekonomická přidaná hodnota (EVA) EVA NOPAT WACC C čistý provozní zisk náklady na kapitál Hlavní přínosy ukazatele EVA: Pracuje s ekonomickým ziskem Zohledňuje i náklady na vlastní kapitál Využití pro řízení tržní hodnoty podniku Míra ziskovosti investic (ROI) Čistá současná hodnota investic (NPV) Náklady na kapitál (WACC) Workshop FP&A,

9 Čistá současná hodnota (NPV) Vyjadřuje absolutní přínos investice v současné hodnotě (jako rozdíl mezi současnou hodnotou příjmů z investice a současnou hodnotou výdajů na investici) Nejčastěji doporučovaná Vyjadřuje dopad na tržní hodnotu firmy Použitelná i pro nekonvenční peněžní toky Různé modifikace a využití Závislá na požadované výnosnosti (r) 1. Jak hodnotit výkonnost podniku NPV T t t0 1 CF r t Workshop FP&A,

10 Reálná opce představuje právo (možnost) učinit v průběhu investičního projektu rozhodnutí (resp. jeho změnu) v závislosti na změněných podmínkách. Založena na analogii investic s finančními opcemi. Hodnota reálné opce není nikdy záporná Preferuje investice s vyšší volatilitou Nevhodná pro neobchodovaná aktiva Problematické stanovení parametru rizika Matematicky velmi náročná metoda T T r X S N e X T T r X S N S C f T r f E f ln ln Reálné opce Workshop FP&A, Jak hodnotit výkonnost podniku

11 2. Grafy jako nástroj interpretace Grafické nástroje pro analýzu citlivosti Efektivnost v průběhu času Benchmarking Workshop FP&A,

12 2. Grafy jako nástroj interpretace Tornádo diagram -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Faktor 1-48% 48% Faktor 2-40% 31% Faktor 3-8% 15% Snížení faktoru o 10 % Faktor 4-4% 4% Zvýšení faktoru o 10 % Workshop FP&A,

13 Změna čisté současné hodnoty 2. Grafy jako nástroj interpretace Spider diagram 30% 20% 10% 0% A E C G -10% -20% -30% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Změna požadované míry výnosnosti Workshop FP&A,

14 Čistá současná hodnota (NPV) 2. Grafy jako nástroj interpretace 150,00 Citlivost NPV na požadovanou výnosnost 100,00 CF 0 CF 1 CF 2 CF 3 CF ,00 IRR 0,00-50,00 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Požadovaná výnosnost (r) Workshop FP&A,

15 Čistá současná hodnota (NPV) Vnitřní výnosové procento (IRR) 2. Grafy jako nástroj interpretace 300,00 Efektivnost v průběhu času 75% 150,00 0,00 PP1 PP2 PP3 50% 25% -150,00-300,00-450,00 DPP1 DPP2 DPP3 NPV (0%) NPV (10%) NPV (20%) NPV (30%) IRR 0% -25% -50% -75% -600, Období (rok) -100% Workshop FP&A,

16 čistá současná hodnota (NPV) 2. Grafy jako nástroj interpretace NPV v závislosti na úrokové sazbě a času ,01 0% 5% 10% 15% 20% doba do zahájení bezriziková úroková sazba Workshop FP&A,

17 Paprskový graf L3 150% R1 2. Grafy jako nástroj interpretace R2 L2 100% 50% R3 L1 0% A1 D3 A2 Benchmark D2 A3 Skutečnost D1 Workshop FP&A,

18 3. Jaký zvolit nástroj? Workshop FP&A,

19 Požadavky na nástroj pro finanční analýzu a plánování 3. Jaký zvolit nástroj Výpočet finančních i nefinančních KPI Kompletní model finančního plánu vč. cash flow Centrálně spravované předpoklady Pravidelná analýza odchylek Top-down & bottom-up přístup Různé what-if scénáře a rolling forecast Alokace nepřímých nákladů Automatizace manuálních procesů Workflow pro schvalování plánu Reporting a grafické výstupy Workshop FP&A,

20 3. Jaký zvolit nástroj Adaptive Planning je celosvětový leader v on-demand softwarových řešeních pro rozpočtování, prognózování, reportování, konsolidace a vizuální analýzu pro společnosti všech velikostí. Workshop FP&A,

21 S jakými problémy se potýkáte? Kde vidíte prostor pro zlepšení? Workshop FP&A,

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Hodnota versus finance Pavel Marinič Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MARINIČ, P. Hodnotový management ve finančním řízení.

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Hodnota versus finance Pavel Marinič Vzor citace: MARINIČ, P. Hodnotový management ve finančním řízení. Hodnota versus finance. Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014,

Více

Value Based Management jako nástroj strategického řízení

Value Based Management jako nástroj strategického řízení Value Based Management jako nástroj strategického řízení Program 1. Tvorba hodnoty pro akcionáře jako primární cíl podnikání 2. Principy měření tvorby hodnoty 3. Strategie podnikání je klíčem k tvorbě

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014 Investiční politika podniku v současných

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Efektivní f inancování rozvoje podnikání

Efektivní f inancování rozvoje podnikání Efektivní f inancování rozvoje podnikání Mária Režňáková jaký vliv má strategie financování na hodnotu podniku jak ovlivňuje finanční systém způsob financování podniku kdy podnik potřebuje externí zdroje

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY PERFORMANCE DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více