Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci""

Transkript

1 Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

2 Graf 1: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení Prostředí, materiální zázemí 46,5 31,9 6,1 10,8 4,7 76,1 % Lidé 37,2 33,4 8,2 14,5 6,7 70,0 % Komunikace, vztahy 36,8 35,1 10,5 12,5 5,1 71,5 % Systém, pravidla, hodnoty 40,1 31,9 6,3 13,6 8,1 70,6 % Výuka, příprava, hodnocení 29,7 38,8 6,7 16,2 8,7 66,2 % Komplexní hodnocení 54,8 25,9 7,5 6,4 5,4 79,6 % Celkem 39,8 33,6 7,5 12,7 6,5 71,9 % Tabulka 1 Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Prostředí, materiální zázemí 91 % Jsem rád(-a), že škola pořádá kurzy v přírodě (nejen jednodenní školní výlety). Komplexní hodnocení 86 % Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. Komunikace, vztahy 85 % Tabulka 2.1 Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Učení ve škole mě baví. Výuka, příprava, hodnocení 48 % Ve školní jídelně mi většinou chutná. Prostředí, materiální zázemí 48 % Myslím si, že učitele práce s námi baví. Lidé 56 % Tabulka 2.2 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení

3 Chlapci ,8 % Dívky ,9 % Tabulka 3.1 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle TŘÍD Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení 1.A ,0 % 1.B ,3 % 1.C ,5 % 2.B ,8 % 2.C ,2 % 3.A ,7 % 3.B ,0 % 3.C ,7 % 4.A ,1 % 4.B ,8 % 4.C ,9 % 5.A ,6 % 5.B ,0 % 5.C ,9 % 5.D ,4 % 6.A ,1 % 6.B ,3 % 6.C ,3 %

4 6.D ,1 % 7.B ,9 % 7.C ,3 % 7.D ,8 % 8.B ,7 % 8.C ,7 % 8.D ,5 % 9.A ,6 % 9.B ,7 % Tabulka 3.2 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení průměr < 1, ,8 % průměr 1, ,7 % průměr > ,2 % Tabulka 3.3 ABSOLUTNÍ ČETNOST CELKEM Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení Celkem ,9 % Tabulka 3.4 RELATIVNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení

5 Tabulka 4.1 Chlapci 42,5 31,8 7,0 12,0 6,7 72,8 % Dívky 37,0 35,4 8,0 13,3 6,3 70,9 % RELATIVNÍ ČETNOST dle TŘÍD Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení 1.A 87,9 12,1 97,0 % 1.B 53,0 36,4 3,0 6,1 1,5 83,3 % 1.C 18,2 66,7 6,1 9,1 73,5 % 2.B 36,4 48,5 12,1 3,0 75,8 % 2.C 48,5 15,2 3,0 15,2 18,2 65,2 % 3.A 61,6 23,0 3,3 9,1 3,0 82,7 % 3.B 68,6 29,2 0,4 1,5 0,4 91,0 % 3.C 54,7 27,5 7,8 5,8 4,2 80,7 % 4.A 52,7 25,8 4,2 11,8 5,5 77,1 % 4.B 39,4 40,9 3,0 16,7 75,8 % 4.C 72,7 18,2 9,1 90,9 % 5.A 38,8 30,3 11,5 13,3 6,1 70,6 % 5.B 50,8 33,3 9,8 5,3 0,8 82,0 % 5.C 34,8 34,9 10,0 11,6 8,7 68,9 % 5.D 36,4 33,3 14,5 7,0 8,8 70,4 % 6.A 53,0 37,9 1,5 7,6 84,1 % 6.B 28,6 41,6 9,5 11,3 9,1 67,3 % 6.C 18,5 39,7 8,4 23,2 10,1 58,3 %

6 Tabulka 4.2 Tabulka D 43,1 25,9 3,4 19,5 8,1 69,1 % 7.B 12,1 66,7 15,2 6,1 65,9 % 7.C 35,1 35,9 6,1 16,9 6,1 69,3 % 7.D 21,2 63,6 12,1 3,0 75,8 % 8.B 30,6 40,3 8,2 15,0 5,9 68,7 % 8.C 35,6 39,7 6,8 11,7 6,2 71,7 % 8.D 30,3 37,9 13,6 11,7 6,4 68,5 % 9.A 33,0 34,4 9,8 15,5 7,3 67,6 % 9.B 16,3 34,5 8,3 25,4 15,5 52,7 % RELATIVNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení průměr < 1,5 44,9 31,7 6,7 11,2 5,5 74,8 % průměr 1,5-2 32,4 37,1 7,4 15,5 7,7 67,7 % průměr > 2 33,8 34,5 10,6 13,2 7,9 68,2 % RELATIVNÍ ČETNOST CELKEM Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení Celkem 39,8 33,6 7,5 12,7 6,5 71,9 % Tabulka 4.4 Přehled dle otázek [%] Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení

7 Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 49,6 34,8 2,8 8,8 4,0 79,3 % Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. 56,0 30,0 3,2 7,2 3,6 81,9 % Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené. 50,0 39,2 3,2 6,4 1,2 82,6 % Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Učitelé i žáci mají při výuce k dispozici řadu pomůcek, které pomáhají lépe pochopit probírané téma. Mám možnost dostat se k učebnicím a učebním programům, kdykoliv je potřebuji (např. ve školní knihovně, na internetu, ). 75,6 19,2 0,8 2,8 1,6 91,1 % 44,0 37,6 7,2 9,6 1,6 78,2 % 35,2 36,0 11,2 12,8 4,8 71,0 % Ve školní jídelně mi většinou chutná. 14,8 26,4 14,4 28,0 16,4 48,8 % Myslím si, že učitele práce s námi baví. 23,2 30,0 11,2 21,2 14,4 56,6 % Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem. 47,2 33,6 10,8 6,8 1,6 79,5 % Propůjčené školní učebnice jsou v dobrém stavu. 17,2 42,0 6,4 26,8 7,6 58,6 % Ve školní budově je dost místa a tříd pro učení žáků, necítím se stísněně. Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, ). 61,2 28,0 4,4 3,2 3,2 85,2 % 27,2 30,4 17,6 18,4 6,4 63,4 % Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah. 40,4 32,0 16,4 6,8 4,4 74,3 % S učiteli mám většinou dobré vztahy, rád(-a) si s nimi povídám i o přestávce. 18,0 36,0 9,6 24,8 11,6 56,0 % Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 44,0 34,4 14,0 6,0 1,6 78,3 % Se spolužáky si navzájem pomáháme, jsme k sobě ohleduplní. 36,8 40,0 3,2 14,0 6,0 71,9 % Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit 54,4 38,0 2,4 4,8 0,4 85,3 %

8 a zeptat. Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 40,4 34,0 4,0 13,6 8,0 71,3 % Učitelé jsou pro mě příkladem v dodržování dohodnutých pravidel. Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní,...). Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde. 29,6 31,6 12,4 17,6 8,8 63,9 % 57,6 32,0 2,8 4,4 3,2 84,1 % 32,8 30,0 6,0 18,8 12,4 63,0 % Rozumím pravidlům hodnocení v jednotlivých předmětech. 28,0 42,8 11,6 12,4 5,2 69,0 % Ve škole se učím nové a podnětné věci, ne to, co již znám. 36,8 45,6 6,4 9,6 1,6 76,6 % Učitele zajímají moje názory na probírané téma, oceňují zajímavé otázky. 25,2 41,6 11,2 17,2 4,8 66,3 % Při školní práci můžu pracovat svým vlastním tempem. 22,0 35,6 6,4 24,8 11,2 58,1 % Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(- a) dost času na své záliby a odpočinek. Informace v běžných hodinách získáváme i z jiných zdrojů než z učebnic nebo od učitele (knížky, časopisy, internet, ). 38,8 26,0 3,2 17,6 14,4 64,3 % 38,0 46,0 6,0 8,0 2,0 77,5 % V hodinách se učíme spolupracovat v rámci skupinek. 33,6 38,8 3,6 18,8 5,2 69,2 % Učení ve škole mě baví. 15,2 33,6 5,2 20,8 25,2 48,2 % Jsem ve škole spokojený. 36,8 41,6 7,2 9,2 5,2 73,9 % Naši školu bych doporučil(-a) svým kamarádům. 54,4 26,4 9,2 4,4 5,6 79,9 % Měl(-a) bych zájem o více hodin tělesné výchovy. 59,6 17,6 5,2 8,8 8,8 77,6 % Jsem rád(-a), že škola pořádá kurzy v přírodě (nejen jednodenní školní výlety). 68,4 18,0 8,4 3,2 2,0 86,9 %

9 Tabulka 5 Otevřené otázky - výpis odpovědí: Ve škole jsem nejvíce spokojený(-á) s... (Ve škole se mi nejvíce líbí...) nejvíce se mi líbí telocvik a hraní si s kamarády tělesna vychova tělesná výchova hodne moc hezky knihovna jidelna chodba nejvíc mě bavi tělocvik a pocitace. nevím. tělocvik, matematyka, vítvarka přestavki tv pr čj mě baví ČJ PR M TV a přestávky. TĚLOCVIK, MATEMATIKA, PRVOUKA, CIZÍ JAZIK interaktivní tabulí ve škole mně nejvíc baví tělesná výchova nejvíc mne baví tělesná výchova DRUŽINA nejvíce mě baví tělocvik výtvarka a hudebka s učitelkou interaktivní tabule,tělesná výchova a počítače interaktivní tabule,počítače a tělesná výchova tělesná výchova, výtvarná výchova. Hudební výchova.

10 čsp,výtvarka,tělesná výchova,družina Jsem nejvíce spokojený(-á) ss mojí nejlepší kamarádkou. Ve škole se mi nejvíce líbí hudební výchova,hezky vybavené třídy,školní knihovna,školní družina,naše výkresi a tak dále. Mám tu dost kamarádů KAMARÁDI Je tu sranda!! Ale s kamarády! Tělocvikem a hudební výchovou,přestávkami tělocvikem tělocvik Ve škole se mě nejvíce líbí. S vybavenou učebnou,příjemnými učiteli. A s sčistou UPRAVENOU ŠKOLOU Ve škole jsem spokojená s rozdělením a vybavěním tříd,... :) A jsem spokojená s tělocvičnami... kamadády tělocvik přírodověda práce s panem šolcem Že máme interaktivní tabule a také že té látce víc porozumíme. počítače počitače výtvarka a informatyka z kratkimi hodinami. ze si muzeme pri hudebce poustet pisnicky. s pinpongovím stolem školní jídelna a žáci Ve škole se mi nejvíce líbí pocit z mnoha získaných vědomostí které mohu později použít.

11 že je to jedine místo kde se potkam s více přateli tělocvik máma tady dobrý haly na fotbal atd... TĚLOCVIEK výtvarkou a s tělocvykem nejvic se mě líbi tělocvik s tělocvikem holky Polštáře S tělesnou výchovou stělěsnou vychovou s tělocvikem Ve škole sem spokojení s učitelama... Ve škole se mi nejvíce líbí sportovní potřeby informatika a tělák Interaktivními Tabulemi,a s počítači nikim a s paní spsycholožkou se střídou,a tv,setkaní s paní psichološkou. Tělocvik, družina. S přestávkami a odpočinkovými koutky různé projekty, které připravují vyší ročníky a učitelé Ve škole se mi nejvíce líbí družina Vzhled S kamarády,zábavou na kurzích(např. Turiskák lyžák)

12 Nevím vybavení školy hodiny tělocviku volnost pohybu o přestávkách vybavení a výzdoba naší třídy VE ŠKOLE JSEM NEJVÍCE SPOKOJEN S ROZDĚLENÍ VÝUKY S NĚKTERÝMI UČITELY A POHODOU S KAMARÁDY S OSKAREM A PANÍ UČITELKOU HALÍŘOVOU kamarádi Tělocvikem a vybavením učeben asi učebna počítačů kolektiv, vybavení školy, sportoviště Ve škole jsem nejvíce spokojený s hodinami tělesné výchovy. kolektivem Kamarádi a prostředí Hala, tělocviky, interaktivní tabule, vybavení... celkové vybavení školy,žádná šikana s výtvarnou výchovou s paní uč. Halířovou a Krejčí i s pan. uč. Šretrem 5 hod. TV tělocvik s Paní učitelkou Halířovou :) nevím

13 S Vládou Šlofarem a paní učitelkou Halířovou, Švadlenovou,Krejčí Stav školy, vybavenost učeben a tříd i sportovních náčiní. Nejvíce spokojená s kolektivem a učiteli. Zlepšila bych vaření....akcemi, které škola pořádá....vztahem s kamarády. odpočinkový kout a školní knihovna Ping-pong s výukou Nejvíc se mi nelíbí školní jídelna nevaří tam vůbec dobře. Nejvíc se mi na škole líbí že je vybavená počítačovou technikou. s učením. přestávky. Moderní vybaveí s přestávkami a tělocvikem... stolní fotbálek s výukou přestávky,hodiny které mě baví Moderními věcmi (Dataprojektor,...), odpočinková místnost zázemím. Ve škole jsem spokojený, lepší bych nenašel nebylo. fyzika odpočinková zona kamarády S přístupem učitelů s holkama... přestávky a tělocvik

14 kroužky a sportovní kurzy přestávka ANO Nejvíce se mi líbí TV víchova Ve škole jsem spokojený s tělesnou výchovou matika ve škole se mi nejvíc líbí tělocvik protože tam hrajeme vybíjenou ve škole sem nejvíc spokojená s přestávkama SPORT PŘESTÁVKA S počítačovou učebnou. tělák S knihovnou a technikou. s učenim libi se mi počitačove učebny a třidi ktery jsou vibaveny interaktivnich tabuli JSEM NEJVÍCE SPOKOJEN S TÍM ŽE MĚ NAUČÍ NOVÉ VĚCI. s prestavkami a z zaky kteri me pomahaji (např.vendulka) Prvouka Ve skole se mi nejvic libi jak pani ucitelka to s nami vydrzi i kdyz zlobime. Veskole jsem spokojena s Vv. Jsem spokojeny s telocvikem. Jsem spokojeny zevšim počítačě a tělocvičny a koroužky. Jsem spokojena se vším. Jse velmi spokojená se školou. Jsou hezké třídy. Je hezká jídelna i družiny.

15 čtení,tělocvik,hudebka naší třídní paní učitelkou, líbí se mi, že se spolužáky vycházím celkem dobře... S halou Ze sportovním vybavením Bufet,sport,učení milujiho,líbí se mi když jsou olimpiadi i kdyz sem druhak a byla jsem na jedne rozhodně mě škola baví a to dokazuje PŘV.Nejvíce se mi líbí sportovní vybavení možná na to nevypadám ale fotbal mě baví :) Přestávky, tělocvik, informatika, družina Protože můžeme o přestávkách hrát pink-ponk. sen skvělou školní knihovnou VELKÉ PŘESTÁVKY,INFORMATIKA,PŘÍRODOVĚDA Přestávkami-Přestávky přestávkami-přestávky Ve škole mě to někdy baví a někdy nebaví. ping pongovímy stoly nevim jsem sokojený s tělocvikem a přestávkami Jsem spokojený s knihovnou a líbí se mi že učitelé jsou hodní a přatelští. Jsem spokojený s Tv. počítačová učebna počítačová učebna sportovní činosti a počítačové učebny nic nemam jí ráda.. :( jenom moje kamarádky VE ŠKOLE SE MI TROCHU LÍBÝ.

16 VE ŠKOLE SE MI TROŠKU LÍBÍ nevím KAMARADKY PŘESTAVKY A TV nevím Ve škole se mi líbí počítačové učebny a interaktivní tabule. Hry ve skupinách počítačovou učebnou V počítačové učebně semi líbí. Interaktivní tabule líbí se mi trpělivost a ohleduplnost kantoru Počítače, volné hodiny, kamarádi, sladké obědy. s výtvarnou a hudební výchovou učení v praxi Interaktivní tabule, dobrá výbava Interaktivní tabule,vybavení sportovních potřeb S pěveckým sborem a biologií. A líbí se mi odpočívárna :) výbava školy Knihovnou Ve škole jsem spokojený s tělocvičnama. vybavené učebny, odpočívací koutek vybavené učebny, odpočívací koutek když máme supla na nějáké předměty,přestávky a počítače

17 knihovnou a školním areálem přestávky Ve škole jsem nejvíce spokojená s vybavením školy. přestávky s kamarády jsem spokojena s vybavením školy Že mame alespoň jednu hodinu tělocviku tydně s učitelkou Já jsem spokojený s dobře vybavenými učebnami a s dobrou tělocvičnou. interaktivní tabule, čistota, středně zařízená škola Panem pedagogem Šolcem Relaxační koutek. tím, že jsou tu stoly pro hraní stolního tenisu. nejvíce mě oslovila pomoc pro dysgrafiky, i když se mne to netýká :-) že tady jsou stoly na stolní tenis nemusíme se o přestávce nudit. Sem spokojen se vším. Ve škole jsem nejvíce spokojený s relaxačním koutkem a s sedačkami před knihovnou. Ve škole jsem spokojený s VKZ, a Dějepisem. Dále s kroužky, které škola nabízí S relaxcačními koutky a s učiteli, kteří se nám věnují. Jsou tu pěkné učebny, a interaktivní tabule jsou používané často, protože je to taky dobrá pomůcka do hodin. spokojená jsem se vším např.učebny,učitelé,výuka.. Ve škole se mi líbí prostor pro relaxaci,sportovní koutky,hřiště a přístup učitelů k ne moc rychlým dětem ve výuce spokojená jsem se vším.. učebny jsou vybavený, učitelé hodní. Ve škole se mi nejvíce líbí učebny, relaxační koutek. Ano líbí díky kamarádkám a trochu i učení. Nejvíce se mi líbí vybavení učeben jako jsou počítače a interaktivní tabule. Ve škole jsem moc spokojená s elektronickým vybavením. Ve škole jsem spokojená s knihovnou, interaktivními tabulemi v učebnách a s učebnami které jsou specializovaný přímo na nějaký předmět.

18 Se svými kamarády a moc se mi líbí školní stadion a další vybavení ve škole. ve škole jsem nejvíc spokojená se svými kamarády a a líbí se mi venkovní školní vybavení a stadion. interaktivní tabule a počítačovka tělocvičny S našim panem učitelem Jánem Richterem. Šachový kroužek Nová venkovní přírodopisná učebna Ve škole se mi nejvíce líbí sportovní zázemí, hřiště, tělocvičny atd. Ve škole se mi líbí počítačocá učebna Počítače Chuck Norris rychleji sedí, než ty běžíš. RODDODENDROND kamarády se spolužáky spolužáci s ničím Nerozumím řeči vašeho kmene kamarády S přestávkami prázdniny,weekendy,fylmi,přestáfki,tělocvyk, Se spolužáky,interaktivními tabuli. Ve škole se mi libi zahrada.

19 Ve škole jsem nejvíc spokojená s naší paní učitelkou umí hodně naučit je i přísná ale tím nám žákům ukazuje jak se máme chovat.je také trpělivá když někomu něco nejde udělá to s ním znovu jinak se mi líbí i jiné věci.nejvíc se mi líbí naše školní akce. Přestávky pan učitel na tělocvik nám dovolí hrát hry, jaké chceme. učitelé na nás nejsou příliš přísní. se svými dobrými kamarády. s velikostí školy - máme dost prostoru, automaty na kávu a školní bufet. S tělocvykem spokojena jsem s interaktivní tabulí(pouštíme si filmy) přístup třídní učitelky Přál(a) bych si, aby ve škole...) bylo trochu lepsí jídlo aby jseme 3h. telocvyku psát na tabletu byly hezke zachody bylo lepsi jidlo a aby jsme vic chodili na pocitace. Přibyly počítačový gameplay na příklad MineCraft, league of legends, Warcraft, atd. aby byli lepší tělocvik žadnou matiku zábava a radosti ČISTÉ ZÁCHODY byli kamarádi z hokeje aby lépe vařili

20 aby v jídle bylo méně hub BILA VELKÁ HD telavize byli tablety aby bilo všechno v pořádku aby sem chodila má dobrá kámoška aby jsme psali více diktátů a podobně na známky Byli tablety. Aby jsme měli ve ŠD počítače. Přeju si aby jsem byl(a) jen sobotu a neděli a všecky jiné dny by jsme měli volno. Méně hodin. Do půl čtvrté je to dost dlouho. BYLA LEPŠÍ JÍDELNA Vařily tak aby mi to chutnalo byla výce hodin tělesné výchovi lepší jídlo LEPŠÍ JÍDLO Tady bylo více a jinak upravený odpočinkových koutku. Přála bych si, aby jsme měli jezdící schody nebo vice výtahů, větší knihovnu,... :) eskalatory vice hodin tělesné výchovy Bylo málo nadávek, abysme všichni táhli za jeden provaz a ještě,abysme měli více hodi tělocviku. bylo víc volných hodin sme se neučili

21 bilo více volních hodín sme se neučili byli delsi prestavky byla več sranda byla trampolína nové počítače Přál bych si ale aby se zlepšilo chování žáků ve škole jak k učitelům tak mezi sebou. byli delší přestavky BYL KLID bylo více tělocviku mohli bysme mic vice tělocviku a třeba i že bysmese nemuseli pořad jen učit a sedět v lavicich a jit třeba se učit ven nebo se jit projit a ukazat si něco a potom zas se třeba učit aby ta hodina nebyla tak nudna a aby sme nebyli tak ospali sranda bylo místo pro vyřádění Aby byly lepší počítače byly lepší počítače věci byli lepší počitače a méně vybušní učitelé aby tu byl větší prostor pro blbnutí byly ve třídě kompy Přeju si abi ve třídě byly počítače. se nedávaly úkoly další fotbalek a v jídelnš pich si přal noví taci

22 Chtěl bych, aby bylo více hodin tělocviku. Větší výběr sportovních kroužků. Bylo lepší jídlo... ještě jednu knihovnu ryby lépe vařili, měli jsme na výběr více jazyků na vybrání a lepší učebnice byl automat na sladkosti Lepší obědy Více akcí,aby jaká koliv učebna byla pro spiš druhý stupeň,vic beach hřiští,abychom na tělocviku mohli dělat treba kazdou druhou hodinu co chcem,vice hodin hudební výchovy,nespěchat v hodině,maximálné jednu malou i velkou písmku denně,práce ve skupinách Nevím víc hodin tělocviku více hodin tělocviku lepší a hodnější učitelé PŘÁL BYCH SI ABY VE ŠKOLE UČITELÉ TOLIK NEŘVALI ABY BYLO DOST TV A ABY VAŘILI LÍP SE NEMUSELO UČIT A VÍCE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ bylo víc přestávek hezčí holky, byly dovolené hry na počítačích Přál bych si aby ve škole byly delší přestávky mezi hodinami. více hodin tělesné výchovy, lepší sportovní zatřízení Bylo méně učení a více přestávek aby škola bya více zábavná (škola hrou)

23 wi-fi bez hesla mohly žáci nosit čepice bylo víc odpočinku lépe vařili byly čisté záchody, víc matiky a fyziky, zrušení výtvarné výchovy a ČSP, přidání předmětu sexuální výchovy. Bylo více sportovních akcí,méně se učilo,ale více sportovalo :-D.. Byli tablety a ne učebnice....bylo denně méně vyučovacích hodin. bylo více hodin dějepisu Dostupná wi-fi Aby se lépe vařilo ve školní jídelně.. Abychom mohli spát. Bylo více zábavy. Funkční a volně dostupná wi-fi jsme měli více tělesné výchovy mohly by lépe vařit Bylo více rozptýlení bylo víc hodin tělocviku. Přál bych si, aby ve škole byl další stolní fotbálek kvůli neschodám mezi třídami. Víc nesportovních kroužků. bylo víc automatů bylo více přestávek

24 Bylo více hodin tělesné výchovy,v 9 ročníku hudební výchova bylo míň hodin bylo vic zabavi Aby sme chodili do školy jen v sobotu a v neděli mírnější učitele aby bylo víc interaktivních tabulích BIL V JÍDELNĚ VĚTŠÍ KLID Aby byl ve škole klid. A aby neřvali na chodbě o přestávce. chtěl bych 5 minut klyd Aby o přestávce byl větší klid.a aby nebyl v družině větší klid. delší přestávky Aby byla každá hodina tv, více sladkostí v bufetu, v jídelně. Přál bych si aby ve škole byly víc děti. všechno kromně matematyky Aby ve družině byli lepší hračky. aby bylo víc hodin tv byl automat na bramburky PŘÁL BYCH SI VÍCE HODIN ANGLICKÉHO JAZYKA. by sme si mohli vzit pocitac (svuj) Výtvarky bylo ve skole hodinatance. Pral bych si vice hodin TV.

25 pral bychsi aby byli lavice vevzornem vstavu Víc věcí bufetu levnější.učitelé extra MÍRNĚJŠÍ Přála bych si,aby byli ve družině lepší hračky. Koupili učebnice a zvěčili se kabinety. nevím byly delší přestávky, aby byla možnost mít každý den alespoň 5, nebo 10 minut po konci přestávky k vyřešení problémů, nebo naplánovat nějaký dárek apod. Bylo lepší jídlo přála bych si aby 2.B mela interaktivni tabuli,lepsi ovoce do skol,aby se telocvik mohli i odehravat na hristi,obohaceni skolni knihovny vetsi prostory koutek na hrani a vsak vi \to znate jsme deti vase sandra mahfoudova spomoci nelly mahfoudove Větší prostory do školní knihovny.koutek pro malé nezbedníky.víc školních akcí,skříně na točící kódy co mají v německu,lepší obědy,a hlavně aby nebyla školní cenzůra :DDD ne škola mě baví je pár nerovností a le já věřím že se to dá do kupy nella mahfoudov víc přestável Bylo více stolů na pink-ponk. nic mi nechybí NOVÁ PÍTKA Aby ve škole nebyly vyučovací hodiny aby na škole nebyly vyučovací hodiny.. Víc se zajímet o žáky a taky víc výletů. nevím lépe vařili (ve školní jídelně) větší přestávky Přál bych si aby v jídelně bylo lepší jídlo, jídlo mi tady moc nechutná. Bylo víc bojových kroužků.hlavně bych chtěl aby se ve škole udělal kroužek wrestling

26 BMX park byl bmx park byly delší přestávky a aby každá třída měla interaktivní tabuli lépe vařili(ve školní jídelně),delší přestávky,víc výletů,zájezdů do ciziny a škol v přírodě,víc prázdnin a volných dnů,delší letní prázdniny... aby byla zavřená :D ABY VE ŠKOLE BYLY DELŠÍ PŘESTAVKY. PŘÁLA BYCH SI,ABY VE ŠKOLE BYLA MOJE NEJLEPŠÍ KAMARÁDKA Aby v naší třídě byli počítače BAZEN Aby jsme měli v třídě interaktivní tabuli. V každé třídě by mohla být interaktivní tabule. Aby všechny třídy měli interaktivní tabuli. Aby ve školní jídelně nevařili kaši z pytliku. víc počítačovích učeben Bylo víc hodin tělocviku. více PC chtěla bych,aby ve školní jídelně vařili o něco lip a aby tam byli i nějaká hodně ostrá jídla Bylo lepší jídlo a levnější bufet. byly zavedeny tablety místo učebnic a sešitů bylo více zájmových aktivit,pro méně nadané. Mín učření Víc hodin tělesné výchovy,pc,eskalátor,míň učení Jezdící schody, mobil v hodině. byly lepší obědy

27 Vařili lépe!!!!!!!!!!!!!!! Výtah pro školáky.(po TĚLOVÝCHOVĚ) bylo chutnější jídlo bylo chutnější jídlo,... byly jezdící schody,lepší jídlo,a víc jídla v bufetu lépe vařili! Přála bych si,aby škola byla kratší. byli delší přestávky nevím, skoro všechno tu je Změnilo to aby učitele a učitelky více prověřovali např.: kdyš se někdo pere,někdo schodí vázu a jiné dítě se kouka na toho kdo to udělal ten tam zustane a "provinilik" uteče. Pak učitel nebo učitelka "obvini" to ho kdo se koukal. Přál bych si by zde byli pořád stoly na stolní tenis,aby nebyli pořád odváženy. byl větší signál WI-FI Byli lepší učitelé. vařili lepší obědy, bylo více hodin tělocviku a byla ve škole příjemnější atmosféra. přála bych si, aby jsme měli lepší obědy a aby se zrušilo ČSP :-) Nedávaly stoly pryč a když je nikdo nepoužívá tak ať tam zbytečně neležej! Přál bych si ve škole aby bylo víc hodin tělesné výchovy. aby kuchařky dávaly větší porce, více tělocviku Přála bych si, aby ve škole byla otevřená Wi-fi, větší porce na obědě, aby více tělocviků neměla jenom sportovní třída. Aby ve školní jídelně vařili zdravá a dobrá jídla.aby jsme se chodili vzdělávat ven na čerstvý vzduch. A aby jsme furt naseděli na zadku a měli více pohybu bu a více tělocviku. Přeji si aby jsme měli venkovní učebnu.

28 Přála bych si abychom měli ve škole venkovní učebnu. Aby byli lepší dívčí WC. bylo víc tělesné víchovi Aby pan Richter byl můj učitel i 6.,7. a 8. třídě. jsme měli jen 3 hodiny Bylo víc zábavy Přál bych si více herní výuky při hodinách. Bylo více počítačů aby se tady mohlo chodit na facebook Více zajímavých představení Starého žida srazí před kostelem auto. Vyběhne kněz, poklekne u něj a ptá se: "Synu, věříš v Boha Otce Všemohoucího, Syna a Ducha Svatého?" Žid otevře oči: "Já tu umírám a oni mi dávají blbé hádanky." nevím bylo více volného času pohodlné židle k lavicím, notebooky místo učebnic, méně domácích úkolů aby...nebyla škola. Příklad z učebnice matiky pro osmou třídu: Fero, Dežo a Laco si mají rozdělit Kč. Kolik metrů kolejnic chybí na nádraží? vodní tobogány, notebooky místo učebnic, pohodlné židle nejlépe gauče, méně učení a delší prázdniny!! delší přestávky kratší hodiny,koupaliště,více zábavy a pohodlí! Celoroční prázdniny! Lety horkovzdušnými balony a seskoky padákem Našel si místo kde mám klid,kde se můžu vykadit. A jít. To je můj utajený svět,vítej ve světě toalet a Poď hned Aby se mi více vějnovali učitelé,když něco nechápu. Přala bych si aby jsme měli na chodbě hřiště.

29 Přála bych si aby se ve škole se žáci snažili být na učitele hodní a nedělat si z ředitele a ostatních legraci protože z toho dospělím občas vstávají vlasy hrůzou.ale není to k nikomu urážka!!! Naši učitelé se totiž snaží aby nás to bavilo:) Chetěla bych mít ve škole bazén. byl menší bazén a dva tenisové kurty. jezdící pásy, aby nás odvezly do tříd. byli kratší hodiny hodiny byli spolužáci dojíždějící z jedné obce ve stejné třídě Tabulka 1 Relativní četnosti odpovědí dle oblastí, ze kterých byly vybírány otázky při zadání dotazníku. Rovněž je uvedena celková průměrná hodnoty za všechny otázky. Rozdíly výsledného hodnocení jednotlivých oblastí ukazují na oblasti, které jsou vnímány jako nadprůměrné či problémové. Tabulky 2.1 až 2.2 Tři nejlépe a nejhůře hodnocené otázky. Ty lze považovat za největší chloubu resp. největší problémy Vaší školy. Tabulky 3.1 až 3.4 Přehledy absolutních počtů žáků účastnících se dotazníkového šetření (resp. počty jejich odpovědí). Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a jsou uvedeny pro přesnější interpretaci relativních výsledků (např. výrazný rozdíl u málo četné skupiny). Tabulky 4.1 až 4.4 Přehledy relativních četností odpovědí žáků. Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a umožňují tak srovnání výsledného hodnocení dle jednotlivých skupin žáků. Tabulky 3.4 a 4.4 Členění dle prospěchu - data vycházejí z odpovědí žáků, kteří hodnotí svůj prospěch na škále: samé nebo skoro samé jedničky více dvojek, ale vyznamenání většinou dvojky, výjimečně trojka více trojek, výjimečně čtyřka

30 více čtyřek Do přehledu hodnocení jsou možnosti 1. a 2. zařazeny jako průměr <1.5, možnost 3 jako průměr 1,5-2 a možnosti 4. a 5. Jako průměr >2. Tabulka 5 Přehled všech otázek s relativní četností jednotlivých odpovědí. Otázky jsou řazeny dle kategorií, nikoliv dle pořadí v testu. Závěr hodnocení tvoří výpis odpovědí na otevřené otázky (v případě, že byly v zadání využity).

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče"

Výsledek dotazníku - Klima školy - rodiče Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče" Graf 1: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 51,5 35,8 3,1 7,3 2,3 81,7 % Lidé 56,5 30,0 9,2 3,5 0,8 84,5 % Komunikace,

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci 1 z 12 1.6.2012 12:56 ZŠ T.G.MASARYKA Pyšely, Pyšely Iva Niklesová [Odhlásit se] Úvodní stránka Účet učitele Sociometrie Klima školy - dotazník pro žáky Výsledek dotazníku Výsledek dotazníku - "Klima školy

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Vyhodnocení dotazníků Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: 7. třída 0 00,0 % Motivace ke vzdělávání Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Určitě ano 7 0 7 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd 5.A každému opatříme vlastní šatní skříňku zajistíme, aby byly doplňovány hygienické potřeby na WC zajistíme změnu skladby rozvrhu změníme vybavení tříd

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky.

Motivace ke vzdělávání. Naučit se co nejvíce. Naučit se učit sám. Naučit se samostatně myslet. Připravit se na přijímací zkoušky. Kategorie: Vybráno dotazníků: Návratnost: Co je pro tebe ve škole důležité? Naučit se co nejvíce. Vyhodnocení dotazníků 8.třída 2 95,2 % Motivace ke vzdělávání Určitě ano 2 6 3 Naučit se co nejvíce. Určitě

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

SWOT 2014. Vyhodnocení dotazníku žáci. - nejhorší průměr 1, 57 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány

SWOT 2014. Vyhodnocení dotazníku žáci. - nejhorší průměr 1, 57 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány Vyhodnocení dotazníku žáci 3. ročník - průměr třídy 1, 17 - nejhorší průměr 1, 57 Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány - 1, 5 Domácí příprava na výuku mi netrvá dlouho - připomínky nelíbí

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené:

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené: škola ADHN . část žáci. stupně názorech respondentů v daném roce proti současnému (20) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno, čeho se bojíš: 2008 2009 200 20 starších spolužáků 22% % jít na záchod

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Klima školy - Dotazník pro učitele

Klima školy - Dotazník pro učitele 7. 7. 4 9:55:5 Statistika respondentů 59 37 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 6,7% Celková úspěšnost Historie návštěv (8. 6. 4 -. 7. 4) Počet návštěv (59) Počet dokončených

Více

Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ Základní škola U Lesa Karviná VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAMĚŘENÍ NA MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ OBSAH PREZENTACE Charakteristika ZŠ U Lesa Obecná charakteristika žáka s MP Podmínky vhodné

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6 ÚVOD Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace tel.: 257 710 131, 257 711 241, e-mail: reditelna@skolavsenory.cz IČO 72052635, www.skolavsenory.cz Karla Majera 370, 252

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola očima žáků

Základní škola očima žáků Základní škola očima žáků Výsledky ankety podzim 2015 Obsah 0.1 Do jaké třídy chodíš? 1. Školní jídelna 1.1 Chodíš se stravovat do školní jídelny? 1.1.1 Jsi spokojen ve vaší školní jídelně? 1.1.1.1 Co

Více

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň Počet zaslaných dotazníků: I. stupeň: 214 II. stupeň: 175 Celkový počet oslovených respondentů: 389 Návratnost dotazníků: I. stupeň:

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. třída, 1. ročník Školní rok 01/016 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 plánu ČJ M TV ČJ Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Bauerová

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU, TŘEBÍZSKÉHO 523, OKRES MĚLNÍK. PaedDr. Dagmar Kuzníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU, TŘEBÍZSKÉHO 523, OKRES MĚLNÍK. PaedDr. Dagmar Kuzníková ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU, TŘEBÍZSKÉHO 523, OKRES MĚLNÍK PaedDr. Dagmar Kuzníková CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Postavena v roce 1951 Nejmodernější škola v republice s aulou a rozsáhlou

Více

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí DOTAZNÍK RODIČE (207 odevzdaných dotazníků) A. Podtrhněte prosím odpovídající tvrzení: hodí hodí částečně nehodí vůbec Mé dítě chodí do rádo 125 70 8 Škola mé dítě přetěžuje 7 36 149 K většině učitelů

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

SNAG. Projekt Golf do škol 03.12.2013 1

SNAG. Projekt Golf do škol 03.12.2013 1 SNAG Projekt Golf do škol 03.12.2013 1 Proč zrovna golf?? Povědomí veřejnosti o golfu je k velké škodě vesměs negativní a doprovázeno mnoha předsudky Velmi mnoho dětí sedí doma u pc a nehýbe se Je velmi

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Vnitřní režim školy

Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Vnitřní režim školy Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní režim školy 1) Vstup do školy Žáci přicházejí do školy zadním vchodem. Při vstupu do školy si řádně očistí obuv. Škola

Více

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice.

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Školní řád 1 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Jana Rychlíková Dne ruší školní řád ze dne 1.3.2006 Schválil

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více