Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci""

Transkript

1 Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

2 Graf 1: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení Prostředí, materiální zázemí 46,5 31,9 6,1 10,8 4,7 76,1 % Lidé 37,2 33,4 8,2 14,5 6,7 70,0 % Komunikace, vztahy 36,8 35,1 10,5 12,5 5,1 71,5 % Systém, pravidla, hodnoty 40,1 31,9 6,3 13,6 8,1 70,6 % Výuka, příprava, hodnocení 29,7 38,8 6,7 16,2 8,7 66,2 % Komplexní hodnocení 54,8 25,9 7,5 6,4 5,4 79,6 % Celkem 39,8 33,6 7,5 12,7 6,5 71,9 % Tabulka 1 Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Prostředí, materiální zázemí 91 % Jsem rád(-a), že škola pořádá kurzy v přírodě (nejen jednodenní školní výlety). Komplexní hodnocení 86 % Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. Komunikace, vztahy 85 % Tabulka 2.1 Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení Učení ve škole mě baví. Výuka, příprava, hodnocení 48 % Ve školní jídelně mi většinou chutná. Prostředí, materiální zázemí 48 % Myslím si, že učitele práce s námi baví. Lidé 56 % Tabulka 2.2 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení

3 Chlapci ,8 % Dívky ,9 % Tabulka 3.1 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle TŘÍD Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení 1.A ,0 % 1.B ,3 % 1.C ,5 % 2.B ,8 % 2.C ,2 % 3.A ,7 % 3.B ,0 % 3.C ,7 % 4.A ,1 % 4.B ,8 % 4.C ,9 % 5.A ,6 % 5.B ,0 % 5.C ,9 % 5.D ,4 % 6.A ,1 % 6.B ,3 % 6.C ,3 %

4 6.D ,1 % 7.B ,9 % 7.C ,3 % 7.D ,8 % 8.B ,7 % 8.C ,7 % 8.D ,5 % 9.A ,6 % 9.B ,7 % Tabulka 3.2 ABSOLUTNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení průměr < 1, ,8 % průměr 1, ,7 % průměr > ,2 % Tabulka 3.3 ABSOLUTNÍ ČETNOST CELKEM Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Celkem odpovědí Celkem žáků Výsledné hodnocení Celkem ,9 % Tabulka 3.4 RELATIVNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení

5 Tabulka 4.1 Chlapci 42,5 31,8 7,0 12,0 6,7 72,8 % Dívky 37,0 35,4 8,0 13,3 6,3 70,9 % RELATIVNÍ ČETNOST dle TŘÍD Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení 1.A 87,9 12,1 97,0 % 1.B 53,0 36,4 3,0 6,1 1,5 83,3 % 1.C 18,2 66,7 6,1 9,1 73,5 % 2.B 36,4 48,5 12,1 3,0 75,8 % 2.C 48,5 15,2 3,0 15,2 18,2 65,2 % 3.A 61,6 23,0 3,3 9,1 3,0 82,7 % 3.B 68,6 29,2 0,4 1,5 0,4 91,0 % 3.C 54,7 27,5 7,8 5,8 4,2 80,7 % 4.A 52,7 25,8 4,2 11,8 5,5 77,1 % 4.B 39,4 40,9 3,0 16,7 75,8 % 4.C 72,7 18,2 9,1 90,9 % 5.A 38,8 30,3 11,5 13,3 6,1 70,6 % 5.B 50,8 33,3 9,8 5,3 0,8 82,0 % 5.C 34,8 34,9 10,0 11,6 8,7 68,9 % 5.D 36,4 33,3 14,5 7,0 8,8 70,4 % 6.A 53,0 37,9 1,5 7,6 84,1 % 6.B 28,6 41,6 9,5 11,3 9,1 67,3 % 6.C 18,5 39,7 8,4 23,2 10,1 58,3 %

6 Tabulka 4.2 Tabulka D 43,1 25,9 3,4 19,5 8,1 69,1 % 7.B 12,1 66,7 15,2 6,1 65,9 % 7.C 35,1 35,9 6,1 16,9 6,1 69,3 % 7.D 21,2 63,6 12,1 3,0 75,8 % 8.B 30,6 40,3 8,2 15,0 5,9 68,7 % 8.C 35,6 39,7 6,8 11,7 6,2 71,7 % 8.D 30,3 37,9 13,6 11,7 6,4 68,5 % 9.A 33,0 34,4 9,8 15,5 7,3 67,6 % 9.B 16,3 34,5 8,3 25,4 15,5 52,7 % RELATIVNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení průměr < 1,5 44,9 31,7 6,7 11,2 5,5 74,8 % průměr 1,5-2 32,4 37,1 7,4 15,5 7,7 67,7 % průměr > 2 33,8 34,5 10,6 13,2 7,9 68,2 % RELATIVNÍ ČETNOST CELKEM Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení Celkem 39,8 33,6 7,5 12,7 6,5 71,9 % Tabulka 4.4 Přehled dle otázek [%] Rozhodně Spíše Nevím Spíše Rozhodně ne ne Výsledné hodnocení

7 Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 49,6 34,8 2,8 8,8 4,0 79,3 % Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. 56,0 30,0 3,2 7,2 3,6 81,9 % Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené. 50,0 39,2 3,2 6,4 1,2 82,6 % Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Učitelé i žáci mají při výuce k dispozici řadu pomůcek, které pomáhají lépe pochopit probírané téma. Mám možnost dostat se k učebnicím a učebním programům, kdykoliv je potřebuji (např. ve školní knihovně, na internetu, ). 75,6 19,2 0,8 2,8 1,6 91,1 % 44,0 37,6 7,2 9,6 1,6 78,2 % 35,2 36,0 11,2 12,8 4,8 71,0 % Ve školní jídelně mi většinou chutná. 14,8 26,4 14,4 28,0 16,4 48,8 % Myslím si, že učitele práce s námi baví. 23,2 30,0 11,2 21,2 14,4 56,6 % Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o radu nebo s osobním problémem. 47,2 33,6 10,8 6,8 1,6 79,5 % Propůjčené školní učebnice jsou v dobrém stavu. 17,2 42,0 6,4 26,8 7,6 58,6 % Ve školní budově je dost místa a tříd pro učení žáků, necítím se stísněně. Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny, divadelní představení, ). 61,2 28,0 4,4 3,2 3,2 85,2 % 27,2 30,4 17,6 18,4 6,4 63,4 % Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah. 40,4 32,0 16,4 6,8 4,4 74,3 % S učiteli mám většinou dobré vztahy, rád(-a) si s nimi povídám i o přestávce. 18,0 36,0 9,6 24,8 11,6 56,0 % Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 44,0 34,4 14,0 6,0 1,6 78,3 % Se spolužáky si navzájem pomáháme, jsme k sobě ohleduplní. 36,8 40,0 3,2 14,0 6,0 71,9 % Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit 54,4 38,0 2,4 4,8 0,4 85,3 %

8 a zeptat. Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 40,4 34,0 4,0 13,6 8,0 71,3 % Učitelé jsou pro mě příkladem v dodržování dohodnutých pravidel. Škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, sportovní,...). Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde. 29,6 31,6 12,4 17,6 8,8 63,9 % 57,6 32,0 2,8 4,4 3,2 84,1 % 32,8 30,0 6,0 18,8 12,4 63,0 % Rozumím pravidlům hodnocení v jednotlivých předmětech. 28,0 42,8 11,6 12,4 5,2 69,0 % Ve škole se učím nové a podnětné věci, ne to, co již znám. 36,8 45,6 6,4 9,6 1,6 76,6 % Učitele zajímají moje názory na probírané téma, oceňují zajímavé otázky. 25,2 41,6 11,2 17,2 4,8 66,3 % Při školní práci můžu pracovat svým vlastním tempem. 22,0 35,6 6,4 24,8 11,2 58,1 % Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(- a) dost času na své záliby a odpočinek. Informace v běžných hodinách získáváme i z jiných zdrojů než z učebnic nebo od učitele (knížky, časopisy, internet, ). 38,8 26,0 3,2 17,6 14,4 64,3 % 38,0 46,0 6,0 8,0 2,0 77,5 % V hodinách se učíme spolupracovat v rámci skupinek. 33,6 38,8 3,6 18,8 5,2 69,2 % Učení ve škole mě baví. 15,2 33,6 5,2 20,8 25,2 48,2 % Jsem ve škole spokojený. 36,8 41,6 7,2 9,2 5,2 73,9 % Naši školu bych doporučil(-a) svým kamarádům. 54,4 26,4 9,2 4,4 5,6 79,9 % Měl(-a) bych zájem o více hodin tělesné výchovy. 59,6 17,6 5,2 8,8 8,8 77,6 % Jsem rád(-a), že škola pořádá kurzy v přírodě (nejen jednodenní školní výlety). 68,4 18,0 8,4 3,2 2,0 86,9 %

9 Tabulka 5 Otevřené otázky - výpis odpovědí: Ve škole jsem nejvíce spokojený(-á) s... (Ve škole se mi nejvíce líbí...) nejvíce se mi líbí telocvik a hraní si s kamarády tělesna vychova tělesná výchova hodne moc hezky knihovna jidelna chodba nejvíc mě bavi tělocvik a pocitace. nevím. tělocvik, matematyka, vítvarka přestavki tv pr čj mě baví ČJ PR M TV a přestávky. TĚLOCVIK, MATEMATIKA, PRVOUKA, CIZÍ JAZIK interaktivní tabulí ve škole mně nejvíc baví tělesná výchova nejvíc mne baví tělesná výchova DRUŽINA nejvíce mě baví tělocvik výtvarka a hudebka s učitelkou interaktivní tabule,tělesná výchova a počítače interaktivní tabule,počítače a tělesná výchova tělesná výchova, výtvarná výchova. Hudební výchova.

10 čsp,výtvarka,tělesná výchova,družina Jsem nejvíce spokojený(-á) ss mojí nejlepší kamarádkou. Ve škole se mi nejvíce líbí hudební výchova,hezky vybavené třídy,školní knihovna,školní družina,naše výkresi a tak dále. Mám tu dost kamarádů KAMARÁDI Je tu sranda!! Ale s kamarády! Tělocvikem a hudební výchovou,přestávkami tělocvikem tělocvik Ve škole se mě nejvíce líbí. S vybavenou učebnou,příjemnými učiteli. A s sčistou UPRAVENOU ŠKOLOU Ve škole jsem spokojená s rozdělením a vybavěním tříd,... :) A jsem spokojená s tělocvičnami... kamadády tělocvik přírodověda práce s panem šolcem Že máme interaktivní tabule a také že té látce víc porozumíme. počítače počitače výtvarka a informatyka z kratkimi hodinami. ze si muzeme pri hudebce poustet pisnicky. s pinpongovím stolem školní jídelna a žáci Ve škole se mi nejvíce líbí pocit z mnoha získaných vědomostí které mohu později použít.

11 že je to jedine místo kde se potkam s více přateli tělocvik máma tady dobrý haly na fotbal atd... TĚLOCVIEK výtvarkou a s tělocvykem nejvic se mě líbi tělocvik s tělocvikem holky Polštáře S tělesnou výchovou stělěsnou vychovou s tělocvikem Ve škole sem spokojení s učitelama... Ve škole se mi nejvíce líbí sportovní potřeby informatika a tělák Interaktivními Tabulemi,a s počítači nikim a s paní spsycholožkou se střídou,a tv,setkaní s paní psichološkou. Tělocvik, družina. S přestávkami a odpočinkovými koutky různé projekty, které připravují vyší ročníky a učitelé Ve škole se mi nejvíce líbí družina Vzhled S kamarády,zábavou na kurzích(např. Turiskák lyžák)

12 Nevím vybavení školy hodiny tělocviku volnost pohybu o přestávkách vybavení a výzdoba naší třídy VE ŠKOLE JSEM NEJVÍCE SPOKOJEN S ROZDĚLENÍ VÝUKY S NĚKTERÝMI UČITELY A POHODOU S KAMARÁDY S OSKAREM A PANÍ UČITELKOU HALÍŘOVOU kamarádi Tělocvikem a vybavením učeben asi učebna počítačů kolektiv, vybavení školy, sportoviště Ve škole jsem nejvíce spokojený s hodinami tělesné výchovy. kolektivem Kamarádi a prostředí Hala, tělocviky, interaktivní tabule, vybavení... celkové vybavení školy,žádná šikana s výtvarnou výchovou s paní uč. Halířovou a Krejčí i s pan. uč. Šretrem 5 hod. TV tělocvik s Paní učitelkou Halířovou :) nevím

13 S Vládou Šlofarem a paní učitelkou Halířovou, Švadlenovou,Krejčí Stav školy, vybavenost učeben a tříd i sportovních náčiní. Nejvíce spokojená s kolektivem a učiteli. Zlepšila bych vaření....akcemi, které škola pořádá....vztahem s kamarády. odpočinkový kout a školní knihovna Ping-pong s výukou Nejvíc se mi nelíbí školní jídelna nevaří tam vůbec dobře. Nejvíc se mi na škole líbí že je vybavená počítačovou technikou. s učením. přestávky. Moderní vybaveí s přestávkami a tělocvikem... stolní fotbálek s výukou přestávky,hodiny které mě baví Moderními věcmi (Dataprojektor,...), odpočinková místnost zázemím. Ve škole jsem spokojený, lepší bych nenašel nebylo. fyzika odpočinková zona kamarády S přístupem učitelů s holkama... přestávky a tělocvik

14 kroužky a sportovní kurzy přestávka ANO Nejvíce se mi líbí TV víchova Ve škole jsem spokojený s tělesnou výchovou matika ve škole se mi nejvíc líbí tělocvik protože tam hrajeme vybíjenou ve škole sem nejvíc spokojená s přestávkama SPORT PŘESTÁVKA S počítačovou učebnou. tělák S knihovnou a technikou. s učenim libi se mi počitačove učebny a třidi ktery jsou vibaveny interaktivnich tabuli JSEM NEJVÍCE SPOKOJEN S TÍM ŽE MĚ NAUČÍ NOVÉ VĚCI. s prestavkami a z zaky kteri me pomahaji (např.vendulka) Prvouka Ve skole se mi nejvic libi jak pani ucitelka to s nami vydrzi i kdyz zlobime. Veskole jsem spokojena s Vv. Jsem spokojeny s telocvikem. Jsem spokojeny zevšim počítačě a tělocvičny a koroužky. Jsem spokojena se vším. Jse velmi spokojená se školou. Jsou hezké třídy. Je hezká jídelna i družiny.

15 čtení,tělocvik,hudebka naší třídní paní učitelkou, líbí se mi, že se spolužáky vycházím celkem dobře... S halou Ze sportovním vybavením Bufet,sport,učení milujiho,líbí se mi když jsou olimpiadi i kdyz sem druhak a byla jsem na jedne rozhodně mě škola baví a to dokazuje PŘV.Nejvíce se mi líbí sportovní vybavení možná na to nevypadám ale fotbal mě baví :) Přestávky, tělocvik, informatika, družina Protože můžeme o přestávkách hrát pink-ponk. sen skvělou školní knihovnou VELKÉ PŘESTÁVKY,INFORMATIKA,PŘÍRODOVĚDA Přestávkami-Přestávky přestávkami-přestávky Ve škole mě to někdy baví a někdy nebaví. ping pongovímy stoly nevim jsem sokojený s tělocvikem a přestávkami Jsem spokojený s knihovnou a líbí se mi že učitelé jsou hodní a přatelští. Jsem spokojený s Tv. počítačová učebna počítačová učebna sportovní činosti a počítačové učebny nic nemam jí ráda.. :( jenom moje kamarádky VE ŠKOLE SE MI TROCHU LÍBÝ.

16 VE ŠKOLE SE MI TROŠKU LÍBÍ nevím KAMARADKY PŘESTAVKY A TV nevím Ve škole se mi líbí počítačové učebny a interaktivní tabule. Hry ve skupinách počítačovou učebnou V počítačové učebně semi líbí. Interaktivní tabule líbí se mi trpělivost a ohleduplnost kantoru Počítače, volné hodiny, kamarádi, sladké obědy. s výtvarnou a hudební výchovou učení v praxi Interaktivní tabule, dobrá výbava Interaktivní tabule,vybavení sportovních potřeb S pěveckým sborem a biologií. A líbí se mi odpočívárna :) výbava školy Knihovnou Ve škole jsem spokojený s tělocvičnama. vybavené učebny, odpočívací koutek vybavené učebny, odpočívací koutek když máme supla na nějáké předměty,přestávky a počítače

17 knihovnou a školním areálem přestávky Ve škole jsem nejvíce spokojená s vybavením školy. přestávky s kamarády jsem spokojena s vybavením školy Že mame alespoň jednu hodinu tělocviku tydně s učitelkou Já jsem spokojený s dobře vybavenými učebnami a s dobrou tělocvičnou. interaktivní tabule, čistota, středně zařízená škola Panem pedagogem Šolcem Relaxační koutek. tím, že jsou tu stoly pro hraní stolního tenisu. nejvíce mě oslovila pomoc pro dysgrafiky, i když se mne to netýká :-) že tady jsou stoly na stolní tenis nemusíme se o přestávce nudit. Sem spokojen se vším. Ve škole jsem nejvíce spokojený s relaxačním koutkem a s sedačkami před knihovnou. Ve škole jsem spokojený s VKZ, a Dějepisem. Dále s kroužky, které škola nabízí S relaxcačními koutky a s učiteli, kteří se nám věnují. Jsou tu pěkné učebny, a interaktivní tabule jsou používané často, protože je to taky dobrá pomůcka do hodin. spokojená jsem se vším např.učebny,učitelé,výuka.. Ve škole se mi líbí prostor pro relaxaci,sportovní koutky,hřiště a přístup učitelů k ne moc rychlým dětem ve výuce spokojená jsem se vším.. učebny jsou vybavený, učitelé hodní. Ve škole se mi nejvíce líbí učebny, relaxační koutek. Ano líbí díky kamarádkám a trochu i učení. Nejvíce se mi líbí vybavení učeben jako jsou počítače a interaktivní tabule. Ve škole jsem moc spokojená s elektronickým vybavením. Ve škole jsem spokojená s knihovnou, interaktivními tabulemi v učebnách a s učebnami které jsou specializovaný přímo na nějaký předmět.

18 Se svými kamarády a moc se mi líbí školní stadion a další vybavení ve škole. ve škole jsem nejvíc spokojená se svými kamarády a a líbí se mi venkovní školní vybavení a stadion. interaktivní tabule a počítačovka tělocvičny S našim panem učitelem Jánem Richterem. Šachový kroužek Nová venkovní přírodopisná učebna Ve škole se mi nejvíce líbí sportovní zázemí, hřiště, tělocvičny atd. Ve škole se mi líbí počítačocá učebna Počítače Chuck Norris rychleji sedí, než ty běžíš. RODDODENDROND kamarády se spolužáky spolužáci s ničím Nerozumím řeči vašeho kmene kamarády S přestávkami prázdniny,weekendy,fylmi,přestáfki,tělocvyk, Se spolužáky,interaktivními tabuli. Ve škole se mi libi zahrada.

19 Ve škole jsem nejvíc spokojená s naší paní učitelkou umí hodně naučit je i přísná ale tím nám žákům ukazuje jak se máme chovat.je také trpělivá když někomu něco nejde udělá to s ním znovu jinak se mi líbí i jiné věci.nejvíc se mi líbí naše školní akce. Přestávky pan učitel na tělocvik nám dovolí hrát hry, jaké chceme. učitelé na nás nejsou příliš přísní. se svými dobrými kamarády. s velikostí školy - máme dost prostoru, automaty na kávu a školní bufet. S tělocvykem spokojena jsem s interaktivní tabulí(pouštíme si filmy) přístup třídní učitelky Přál(a) bych si, aby ve škole...) bylo trochu lepsí jídlo aby jseme 3h. telocvyku psát na tabletu byly hezke zachody bylo lepsi jidlo a aby jsme vic chodili na pocitace. Přibyly počítačový gameplay na příklad MineCraft, league of legends, Warcraft, atd. aby byli lepší tělocvik žadnou matiku zábava a radosti ČISTÉ ZÁCHODY byli kamarádi z hokeje aby lépe vařili

20 aby v jídle bylo méně hub BILA VELKÁ HD telavize byli tablety aby bilo všechno v pořádku aby sem chodila má dobrá kámoška aby jsme psali více diktátů a podobně na známky Byli tablety. Aby jsme měli ve ŠD počítače. Přeju si aby jsem byl(a) jen sobotu a neděli a všecky jiné dny by jsme měli volno. Méně hodin. Do půl čtvrté je to dost dlouho. BYLA LEPŠÍ JÍDELNA Vařily tak aby mi to chutnalo byla výce hodin tělesné výchovi lepší jídlo LEPŠÍ JÍDLO Tady bylo více a jinak upravený odpočinkových koutku. Přála bych si, aby jsme měli jezdící schody nebo vice výtahů, větší knihovnu,... :) eskalatory vice hodin tělesné výchovy Bylo málo nadávek, abysme všichni táhli za jeden provaz a ještě,abysme měli více hodi tělocviku. bylo víc volných hodin sme se neučili

21 bilo více volních hodín sme se neučili byli delsi prestavky byla več sranda byla trampolína nové počítače Přál bych si ale aby se zlepšilo chování žáků ve škole jak k učitelům tak mezi sebou. byli delší přestavky BYL KLID bylo více tělocviku mohli bysme mic vice tělocviku a třeba i že bysmese nemuseli pořad jen učit a sedět v lavicich a jit třeba se učit ven nebo se jit projit a ukazat si něco a potom zas se třeba učit aby ta hodina nebyla tak nudna a aby sme nebyli tak ospali sranda bylo místo pro vyřádění Aby byly lepší počítače byly lepší počítače věci byli lepší počitače a méně vybušní učitelé aby tu byl větší prostor pro blbnutí byly ve třídě kompy Přeju si abi ve třídě byly počítače. se nedávaly úkoly další fotbalek a v jídelnš pich si přal noví taci

22 Chtěl bych, aby bylo více hodin tělocviku. Větší výběr sportovních kroužků. Bylo lepší jídlo... ještě jednu knihovnu ryby lépe vařili, měli jsme na výběr více jazyků na vybrání a lepší učebnice byl automat na sladkosti Lepší obědy Více akcí,aby jaká koliv učebna byla pro spiš druhý stupeň,vic beach hřiští,abychom na tělocviku mohli dělat treba kazdou druhou hodinu co chcem,vice hodin hudební výchovy,nespěchat v hodině,maximálné jednu malou i velkou písmku denně,práce ve skupinách Nevím víc hodin tělocviku více hodin tělocviku lepší a hodnější učitelé PŘÁL BYCH SI ABY VE ŠKOLE UČITELÉ TOLIK NEŘVALI ABY BYLO DOST TV A ABY VAŘILI LÍP SE NEMUSELO UČIT A VÍCE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ bylo víc přestávek hezčí holky, byly dovolené hry na počítačích Přál bych si aby ve škole byly delší přestávky mezi hodinami. více hodin tělesné výchovy, lepší sportovní zatřízení Bylo méně učení a více přestávek aby škola bya více zábavná (škola hrou)

23 wi-fi bez hesla mohly žáci nosit čepice bylo víc odpočinku lépe vařili byly čisté záchody, víc matiky a fyziky, zrušení výtvarné výchovy a ČSP, přidání předmětu sexuální výchovy. Bylo více sportovních akcí,méně se učilo,ale více sportovalo :-D.. Byli tablety a ne učebnice....bylo denně méně vyučovacích hodin. bylo více hodin dějepisu Dostupná wi-fi Aby se lépe vařilo ve školní jídelně.. Abychom mohli spát. Bylo více zábavy. Funkční a volně dostupná wi-fi jsme měli více tělesné výchovy mohly by lépe vařit Bylo více rozptýlení bylo víc hodin tělocviku. Přál bych si, aby ve škole byl další stolní fotbálek kvůli neschodám mezi třídami. Víc nesportovních kroužků. bylo víc automatů bylo více přestávek

24 Bylo více hodin tělesné výchovy,v 9 ročníku hudební výchova bylo míň hodin bylo vic zabavi Aby sme chodili do školy jen v sobotu a v neděli mírnější učitele aby bylo víc interaktivních tabulích BIL V JÍDELNĚ VĚTŠÍ KLID Aby byl ve škole klid. A aby neřvali na chodbě o přestávce. chtěl bych 5 minut klyd Aby o přestávce byl větší klid.a aby nebyl v družině větší klid. delší přestávky Aby byla každá hodina tv, více sladkostí v bufetu, v jídelně. Přál bych si aby ve škole byly víc děti. všechno kromně matematyky Aby ve družině byli lepší hračky. aby bylo víc hodin tv byl automat na bramburky PŘÁL BYCH SI VÍCE HODIN ANGLICKÉHO JAZYKA. by sme si mohli vzit pocitac (svuj) Výtvarky bylo ve skole hodinatance. Pral bych si vice hodin TV.

25 pral bychsi aby byli lavice vevzornem vstavu Víc věcí bufetu levnější.učitelé extra MÍRNĚJŠÍ Přála bych si,aby byli ve družině lepší hračky. Koupili učebnice a zvěčili se kabinety. nevím byly delší přestávky, aby byla možnost mít každý den alespoň 5, nebo 10 minut po konci přestávky k vyřešení problémů, nebo naplánovat nějaký dárek apod. Bylo lepší jídlo přála bych si aby 2.B mela interaktivni tabuli,lepsi ovoce do skol,aby se telocvik mohli i odehravat na hristi,obohaceni skolni knihovny vetsi prostory koutek na hrani a vsak vi \to znate jsme deti vase sandra mahfoudova spomoci nelly mahfoudove Větší prostory do školní knihovny.koutek pro malé nezbedníky.víc školních akcí,skříně na točící kódy co mají v německu,lepší obědy,a hlavně aby nebyla školní cenzůra :DDD ne škola mě baví je pár nerovností a le já věřím že se to dá do kupy nella mahfoudov víc přestável Bylo více stolů na pink-ponk. nic mi nechybí NOVÁ PÍTKA Aby ve škole nebyly vyučovací hodiny aby na škole nebyly vyučovací hodiny.. Víc se zajímet o žáky a taky víc výletů. nevím lépe vařili (ve školní jídelně) větší přestávky Přál bych si aby v jídelně bylo lepší jídlo, jídlo mi tady moc nechutná. Bylo víc bojových kroužků.hlavně bych chtěl aby se ve škole udělal kroužek wrestling

26 BMX park byl bmx park byly delší přestávky a aby každá třída měla interaktivní tabuli lépe vařili(ve školní jídelně),delší přestávky,víc výletů,zájezdů do ciziny a škol v přírodě,víc prázdnin a volných dnů,delší letní prázdniny... aby byla zavřená :D ABY VE ŠKOLE BYLY DELŠÍ PŘESTAVKY. PŘÁLA BYCH SI,ABY VE ŠKOLE BYLA MOJE NEJLEPŠÍ KAMARÁDKA Aby v naší třídě byli počítače BAZEN Aby jsme měli v třídě interaktivní tabuli. V každé třídě by mohla být interaktivní tabule. Aby všechny třídy měli interaktivní tabuli. Aby ve školní jídelně nevařili kaši z pytliku. víc počítačovích učeben Bylo víc hodin tělocviku. více PC chtěla bych,aby ve školní jídelně vařili o něco lip a aby tam byli i nějaká hodně ostrá jídla Bylo lepší jídlo a levnější bufet. byly zavedeny tablety místo učebnic a sešitů bylo více zájmových aktivit,pro méně nadané. Mín učření Víc hodin tělesné výchovy,pc,eskalátor,míň učení Jezdící schody, mobil v hodině. byly lepší obědy

27 Vařili lépe!!!!!!!!!!!!!!! Výtah pro školáky.(po TĚLOVÝCHOVĚ) bylo chutnější jídlo bylo chutnější jídlo,... byly jezdící schody,lepší jídlo,a víc jídla v bufetu lépe vařili! Přála bych si,aby škola byla kratší. byli delší přestávky nevím, skoro všechno tu je Změnilo to aby učitele a učitelky více prověřovali např.: kdyš se někdo pere,někdo schodí vázu a jiné dítě se kouka na toho kdo to udělal ten tam zustane a "provinilik" uteče. Pak učitel nebo učitelka "obvini" to ho kdo se koukal. Přál bych si by zde byli pořád stoly na stolní tenis,aby nebyli pořád odváženy. byl větší signál WI-FI Byli lepší učitelé. vařili lepší obědy, bylo více hodin tělocviku a byla ve škole příjemnější atmosféra. přála bych si, aby jsme měli lepší obědy a aby se zrušilo ČSP :-) Nedávaly stoly pryč a když je nikdo nepoužívá tak ať tam zbytečně neležej! Přál bych si ve škole aby bylo víc hodin tělesné výchovy. aby kuchařky dávaly větší porce, více tělocviku Přála bych si, aby ve škole byla otevřená Wi-fi, větší porce na obědě, aby více tělocviků neměla jenom sportovní třída. Aby ve školní jídelně vařili zdravá a dobrá jídla.aby jsme se chodili vzdělávat ven na čerstvý vzduch. A aby jsme furt naseděli na zadku a měli více pohybu bu a více tělocviku. Přeji si aby jsme měli venkovní učebnu.

28 Přála bych si abychom měli ve škole venkovní učebnu. Aby byli lepší dívčí WC. bylo víc tělesné víchovi Aby pan Richter byl můj učitel i 6.,7. a 8. třídě. jsme měli jen 3 hodiny Bylo víc zábavy Přál bych si více herní výuky při hodinách. Bylo více počítačů aby se tady mohlo chodit na facebook Více zajímavých představení Starého žida srazí před kostelem auto. Vyběhne kněz, poklekne u něj a ptá se: "Synu, věříš v Boha Otce Všemohoucího, Syna a Ducha Svatého?" Žid otevře oči: "Já tu umírám a oni mi dávají blbé hádanky." nevím bylo více volného času pohodlné židle k lavicím, notebooky místo učebnic, méně domácích úkolů aby...nebyla škola. Příklad z učebnice matiky pro osmou třídu: Fero, Dežo a Laco si mají rozdělit Kč. Kolik metrů kolejnic chybí na nádraží? vodní tobogány, notebooky místo učebnic, pohodlné židle nejlépe gauče, méně učení a delší prázdniny!! delší přestávky kratší hodiny,koupaliště,více zábavy a pohodlí! Celoroční prázdniny! Lety horkovzdušnými balony a seskoky padákem Našel si místo kde mám klid,kde se můžu vykadit. A jít. To je můj utajený svět,vítej ve světě toalet a Poď hned Aby se mi více vějnovali učitelé,když něco nechápu. Přala bych si aby jsme měli na chodbě hřiště.

29 Přála bych si aby se ve škole se žáci snažili být na učitele hodní a nedělat si z ředitele a ostatních legraci protože z toho dospělím občas vstávají vlasy hrůzou.ale není to k nikomu urážka!!! Naši učitelé se totiž snaží aby nás to bavilo:) Chetěla bych mít ve škole bazén. byl menší bazén a dva tenisové kurty. jezdící pásy, aby nás odvezly do tříd. byli kratší hodiny hodiny byli spolužáci dojíždějící z jedné obce ve stejné třídě Tabulka 1 Relativní četnosti odpovědí dle oblastí, ze kterých byly vybírány otázky při zadání dotazníku. Rovněž je uvedena celková průměrná hodnoty za všechny otázky. Rozdíly výsledného hodnocení jednotlivých oblastí ukazují na oblasti, které jsou vnímány jako nadprůměrné či problémové. Tabulky 2.1 až 2.2 Tři nejlépe a nejhůře hodnocené otázky. Ty lze považovat za největší chloubu resp. největší problémy Vaší školy. Tabulky 3.1 až 3.4 Přehledy absolutních počtů žáků účastnících se dotazníkového šetření (resp. počty jejich odpovědí). Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a jsou uvedeny pro přesnější interpretaci relativních výsledků (např. výrazný rozdíl u málo četné skupiny). Tabulky 4.1 až 4.4 Přehledy relativních četností odpovědí žáků. Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a umožňují tak srovnání výsledného hodnocení dle jednotlivých skupin žáků. Tabulky 3.4 a 4.4 Členění dle prospěchu - data vycházejí z odpovědí žáků, kteří hodnotí svůj prospěch na škále: samé nebo skoro samé jedničky více dvojek, ale vyznamenání většinou dvojky, výjimečně trojka více trojek, výjimečně čtyřka

30 více čtyřek Do přehledu hodnocení jsou možnosti 1. a 2. zařazeny jako průměr <1.5, možnost 3 jako průměr 1,5-2 a možnosti 4. a 5. Jako průměr >2. Tabulka 5 Přehled všech otázek s relativní četností jednotlivých odpovědí. Otázky jsou řazeny dle kategorií, nikoliv dle pořadí v testu. Závěr hodnocení tvoří výpis odpovědí na otevřené otázky (v případě, že byly v zadání využity).

Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice. Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření

Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice. Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření Jiří Hlaváček, prosinec 2011 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚDAJE O VÝZKUMU... 3 3. SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ... 4

Více

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Náměty ke koordinované práci s Anketami a k vytvoření souhrnných podkladů Příloha k evaluačním nástrojům Anketa pro rodiče, Anketa pro učitele a Tomáš Kohoutek Náměty ke koordinované práci s Anketami

Více

Zpráva z dotazníkového šetření na téma Klima školy

Zpráva z dotazníkového šetření na téma Klima školy Zpráva z dotazníkového šetření na téma Klima školy Zpracovala: Mgr. Jana Šnajderová Vážené kolegyně, vážení kolegové, v této zprávě lze najít informace o výsledcích dotazníkového šetření zaměřeného na

Více

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu

II. PRAKTICKÁ ČÁST. 1. Představení školského subjektu II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Představení školského subjektu Vzhledem k tomu, že již jedenáctým rokem učím na základní škole Brno, Hudcova 35, rozhodla jsem se uskutečnit empirickou část mé diplomové práce na

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Aby byly zážitky pro všechny!

Aby byly zážitky pro všechny! Aby byly zážitky pro všechny! Klokan patří do oddílu skautů už pěkných pár let, je mu čtrnáct. Nejraději by pořád jenom sportoval, pohyb má moc rád. Kvůli svým skokanským výkonům dostal také svou přezdívku.

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Vzdělávání Organizace: Otevřená společnost, o.p.s. PŘÍRUČKA

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více