Shrnutí výsledků pilotních projektů ChemLog T&T (ČR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí výsledků pilotních projektů ChemLog T&T (ČR)"

Transkript

1 Shrnutí výsledků pilotních projektů ChemLog T&T (ČR) Pilotní projekt Koridor 4 (Německo Česká republika Slovensko Ukrajina) Navrhovaný systém sledování kontejnerů je rozdělen na 2 podsystémy oddělující informace o přepravě: na informace o sledování kontejnerů pocházející z OBU jednotky a informace o přepravovaném zboží: Označení systému T&T Sledování kontejnerů: při všech pilotních testech byl použit stejný typ OBU jednotky - GC B, monitorovací systém OBU jednotky Positrex; Informace o přepravovaném nákladu: při všech pilotních testech byla data o nákladu ukládána v samostatném datovém skladu zřízeném společností DEKRA CZ a.s. a zobrazovaná prostřednictvím aplikace ConRad. (dále jen ConRad). Tento nástroj zabezpečoval sledování údajů o nákladu a rozesílání informací na dotčené orgány státní správy, popřípadě podnikatelské subjekty. Výrobce OBU jednotky: LEVEL s.r.o. Plhovská 1997 Náchod, Česká republika Internetové stránky: Poskytovatel OBU jednotky a monitorovacího systému, aplikace ConRad a kontaktní údaje na parnery projektu v ČR Kontaktní osoby: Ing. Michal Falta: Ing. Jan Mervard: Správce aplikace ConRad: DEKRA CZ a.s. Türkova 1001 Praha 4, Česká republika Internetové stánky: Kontaktní osoba: Dr. Ing. Jiří Došek:

2 Souhrnné informace: Svaz chemického průmyslu ČR Rubeška 393/7 Praha 9, Česká republika Internetové stánky: Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Špaček, CSc. : JUDr. Václav Živec: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem, Česká republika Internetové stránky: Kontaktní osoby: Ing. Jan Sixta, CSc.: Ing. Drahoslav Tesař:

3 Informace k pilotnímu projektu V rámci pilotních testů byla sledována přeprava zboží v jednom kontejneru bez manipulace se samotným zbožím uvnitř kontejneru. Ve všech případech se jednalo o intermodální přepravu. Pilotní testování probíhalo ve směrech: Německo Česká republika Slovensko Ukrajina a zpět Trasy Trasy byly následující: Trasa 1: Německo (Duisburg) Česká republika Slovensko Ukrajina (Kalush). Trasa zahrnovala kombinaci silniční a železniční dopravy. Trasa 2: Německo (Hamburg) Česká republika Slovensko (Lisková). Trasa zahrnovala kombinaci říční a železniční dopravy. Trasa 3: Begie (Antwerpy) Německo Česká republika Slovensko Maďarsko (Budapešť). Trasa zahrnovala kombinaci silniční a železniční dopravy. Doba pilotního testování Země zahrnuté v pilotním testování Česká republika, Slovensko a Německo, Ukrajina. V rámci pilotních projektů byly navšíveny i Belgie, Nizozemí a Maďarsko. Zodpovědný řešitel je Svaz chemického průmyslu ČR; spoluřešitelem je Ústecký kraj.

4 Ujetá vzdálenost 9 342,14 km Typ přepravy (železniční, silniční, říční) 6 736,34 km s využitím železniční přepravy (shuttle i vlakotvorba) 1 254,32 km s využitím silniční přepravy 1 351,48 km s využitím říční přepravy Monitorováno bylo dalších 155 tisíc km ZCHFP SR Během pilotního testování na trase 1 umístil slovenský partner projektu Svaz chemického a farmaceutického průmyslu Slovenské republiky svou pilotní OBU jednotku na stejný kontejner jako čeští partneři. OBU jednotku slovenského partnera zapůjčila společnost NAM systém s.r.o. se sídlem v Havířově. Díky opakovanému provedení pilotního testu bylo zjištěno, že výsledky českých a slovenských partnerů jsou totožné. Testy na dalších dvou trasách probíhaly jen s OBU jednotkou firmy LEVEL. Slovenská OBU jednotka zaznamenávala polohu kontejneru v intervalu 20 vteřin. Slovenský partner projektu uvede výsledky tohoto pilotního testování ve své závěrečné zprávě. Popis hardwaru OBU jednotky Během pilotního testování byla použita jednotka fungující na principu GPS (Global Positioning System) a nebyl zaznamenán žádný významný výpadek signálu. Bylo tak ověřeno, že lze pomocí GPS sledovat polohu kontejneru jak při silniční, železniční i říční přepravě. Skutečná poloha kontejneru byla okamžitě zobrazována v mapě, proto nebyly prováděny výpočty průměrné vzdálenosti mezi měřeným bodem a skutečnou polohou na trase. Kvalita signálu GPS Mapa zaznamenávající průjezd kontejneru s OBU jednotkou na trase 1 zobrazovaná v aplikaci Positrex:

5 Mapa zaznamenávající průjezd kontejneru s OBU jednotkou na trase 2 zobrazovaná v aplikaci Positrex: Nepřesnosti měření polohy během pilotního testování na trase 2: 1) Problém souvisel se záznamem polohy kontejneru v místě vzdáleném v řádech desítek kilometrů od své skutečné polohy. Výše uvedená mapa zobrazuje tento odlehlý bod - je označen zeleným plným bodem spojeným přímkou s bodem označující lovosický terminál. Výrobce OBU jednotky (společnost LEVEL s.r.o.) tuto skutečnost vysvětluje chybou měření, kterou nelze nikdy vyloučit. 2) Níže uvedený obrázek ukazuje situaci na terminálu v Liskové, kde byl zaznamenán problém se zobrazováním polohy kontejneru. Problém byl způsoben pravděpodobně stíněním výhledu OBU jednotky na satelit okolními budovami na terminálu. Nedostatečný výhled na satelit způsobil nepřesnost měření polohy kontejneru zobrazenou na mapě mnoha body v úzkém okruhu jednoho místa. Z obrázku lze identifikovat polohu kontejneru také v řece a zeleni, kde se se stoprocentní jistotou kontejner nenacházel. Tento nedostatek lze softwarově odstranit. Pro pilotní testování bylo využito prvotních detailních dat.

6 Mapa zaznamenávající průjezd kontejneru s OBU jednotkou na trase 3 zobrazovaná v aplikaci Positrex: (Poznámka: V aplikaci Positrex lze pozorovat směr a rychlost pohybu konkrétního kontejneru. Šipkami jsou označeny poziční body se znázorněním směru jízdy obsahující: datum, reálný čas, polohu a rychlost kontejneru. Různě barevné označení šipek znázorňuje rychlost do 50, do 90, do 130 a nad 130 km/h. Zelený plný bod je počátek jízdy, červený bod je konec jízdy a zelený bod bez výplně je nižší rychlost než 4 km/h). Frekvence monitorování Sledování bylo odzkoušeno pří následujících frekvencích sledování: 8 minut, 3 minuty a 90 vteřin. Interval sledování na trase 1 byl nastaven fixně na 8 minut. Interval sledování na trase 2 byl nastaven na 8 minut, v polovině trasy došlo ke zkrácení časového intervalu na 3 minuty. Interval sledování na trase 3 byl nastaven na 3 minuty, s

7 výjimkou trasy Duisburg Praha, kde byl interval zkrácen na 90 vteřin. Celkový počet měření nebyl identifikován z důvodu průběžného přechodu serveru Positrex z testovací verze na verzi plně funkční. Režim spánku Ano (mezi dvěmi intervaly měření polohy byla OBU jednotka v režimu spánku z důvodu úspory kapacity baterií). Komunikace, kvalita GSM Pro přenos souřadnic o poloze kontejneru se využívala běžná komerční GSM síť, konkrétně datový přenos prostřednictvím GPRS modemu (Genreal Packet Radio Service). Během pilotního testování nedošlo k žádným výpadkům datového přenosu pomocí služby GPRS. Vizualizaci pokrytí GSM pro jednotlivé státy dle využívaného mobilního operátora lze prohlížet na Doba trvání přepravy na trase 1 trvala 11 dní (3 dny a 6,5 hodin čistého pohybu OBU jednotky + 7 dní a 17,5 hodin bez záznamu pohybu OBU jednotky). Doba trvání přepravy Doba trvání přepravy na trase 2 trvala 22 dní (10 dní a 18 hodin čistého pohybu OBU jednotky + 11 dní a 6 hodin bez záznamu pohybu OBU jednotky). Doba trvání přepravy na trase 3 trvala 21 dní (4 dny čistého pohybu OBU jednotky + 17 dní bez záznamu pohybu OBU jednotky). Zdroj energie Baterie - použitá testovací OBU jednotka měla zabudovanou vlastní interní baterii (5V/1300 mah) a dále byla vybavena osmi tužkovými akumulátory velikosti AA spojených po dvou (4 x 2), které dávají napětí 4,8 V s kapacitou 5400 mah. Baterie nebylo nutné během celého pilotního testování dobíjet. Výsledná kapacita baterií po realizaci všech pilotních tras byla 22 %. Kapacita baterie po ukončení pilotního testování Po skončení pilotního testování na trase 1 byla výsledná kapacita baterií 86 %. Po skončení pilotního testování na trase 2 byla výsledná kapacita baterií 56 %. Po skončení pilotního testování na trase 3 byla výsledná kapacita baterií 22 %. Nad rámec pilotních projektů byla OBU jednotka (v rámci vývojových prací na hardwaru a softwaru OBU jednotky) vyslána

8 na další cestu po trasách, které již nespadaly do sledovaného koridoru. OBU jednotka nebyla připevňována jen výhradně na kontejnery, ale i osobní a nákladní vozidla a vlaky. Účelem bylo: 1. ověřit chování OBU jednotky při provozu s minimální kapacitou baterií; 2. ověřit funkčnost OBU jednotky uloženou v uzavřeném kovovém kontejneru s dřevěnou podlahou; 3. ověřit dostupnost signálu GPS v zemích východní Evropy (Srbsko, Rumunsko) a v námořních přístavech západní Evropy. Tyto výsledky již nejsou zahrnuty do pilotních projektů. Trvalý provoz interní baterie personaltrackeru až 12 hodin. Předpokládaná životnost baterie (s přihlédnutním k neustálému pohybu) Při pilotním testování byla odzkoušena životnost záložních baterií při zasílání pozice v intervalu 8 minuty, 3 minuty a 90 sekund. Zkrácení časového intervalu o poloze ovlivňuje kapacitu baterií. Všechny pilotní testy probíhaly v období od do bez nutnosti dobíjení baterií. I po provedení pilotních testů byla OBU jednotka stále funkční až do konce dubna I po poklesu kapacity baterie na minimum (0 %) byla OBU jednotka stále schopná detekovat svou polohu (důvodem bylo pravděpodobně využívání interní baterie personaltrackeru). Shock sensor Teplota, tlak (uvnitř/vně) Dodatečné informace Další Připevnění ke kontejneru Testovací OBU jednotka nebyla vybavena shock senzorem. Důvodem nepřítomnosti je pravděpodobně skutečnost, že OBU jednotka určená přímo pro sledování kontejnerů a jejich havárií nebyla v minulosti nikým vyžadována. Na vývoji pracujeme společně s firmou LEVEL i v současné době. V případě potřeby lze zjistit fakultativně pomocí OBU jednotky i informce o teplotě a tlaku v nákladovém prostoru a informace o otevření dveří nákladového prostoru. Monitoring teploty, tlaku a otevření dveří kontejneru je funkce přímo nesouvisející se zadáním projektu (každý dodatečně instalovaný senzor ovlivňuje kapacitu baterií). Při pilotním testování byly sledovány jednotlivé kontejnerové jízdy. OBU jednotka byla vždy připevňována k cisternovým kontejnerům pomocí magnetů, které byly součástí ochranného pouzdra OBU jednotky. Výjimku tvořilo umístění OBU jednotky do kormidelny tlačného remorkéru během pilotního testování na trase 2. Trasa 1: OBU jednotka byla upevněna v rámu cisternového kontejneru z vnitřní strany. Viz fotodokumentace níže.

9 Trasa 2: Během říční přepravy po Labi byla OBU jednotka umístěna do prostoru kormidelny tlačného remorkéru. Poté byla umístěna v horní části rámu cisternového kontejneru. Viz fotodokumentace níže.

10 Trasa 3: OBU jednotka byla umístěna ve spodní části rámu cisternového kontejneru z vnitřní strany. Viz fotodokumentace níže. Robustní systém OBU jednotka nebyla při pilotním testování poškozena. Při testování bylo použito pouze pracovní voděodolné pouzdro, které se jevilo po dobu pilotního testování jako dostačující - nebyly zaznamenány problémy s robustností ochranného pouzdra nebo jiným příslušenstvím OBU jednotky. Provedení do výbušného prostředí Ne

11 Popis software/využití informací Skladování a zpracování dat Software Pohyb kontejneru byl sledován prostednictvím aplikace Positrex. Údaje o nákladu byly evidovány prostřednictvím aplikace ConRad. Positrex i ConRad jsou webové aplikace. Funkce a doplňkové služby aplikace Positrex: On-line pozice kontejneru v mapě; Zobrazování stavu kapacity baterií (i ve formě grafu); Geofencing - vkládání uživatelských bodů zájmu; Kontrola ujetých kilometrů; Zobrazení historie jízd; Přenos pozic na vyžádání SMS zprávou pro vozidla v roaming; Kontrola rychlosti jízdy a další. Funkce a doplňkové služby aplikace ConRad: Funkce a doplňkové služby Aplikace ConRad (respektive datový sklad) příjímá, shromažďuje a odesílá přesně definovaná data související s přepravovaným nákladem: Příjmaná data: 1. data o poloze zasílaná OBU jednotkou; 2. informace o havárii kontejneru zasílaná OBU jednotkou. Havárie kontejneru nebyla během pilotního sledování testována. Dostupnost údajů o pohybu kontejneru je zajištěna přesným sdílením dat o poloze OBU jednotky mezi aplikací Positrex a aplikací ConRad. Ukázka záznamu polohy kontejneru je uvedena na obrázcích níže. Shromažďovaná data: 1. data o přepravovaném nákladu - UN číslo, oficiální pojmenování látky pro přepravu, čísla vzorů bezpečnostních značek, obalová skupina (pokud existuje), kód omezení pro tunely (silniční přeprava), identifikační číslo nebezpečnosti

12 (železniční přeprava) atd.; 2. přepravní informace - jméno a adresa odesilatele, dopravce a příjemce, místo nakládky/vykládky, plánovaný přepravní modus (silniční, železniční, říční přeprava) a jeho změna, místo a doba skladování, případně další specifika; 3. případné další požadované informace. Odchozí data: informace o místě a času havárie kontejneru s údajem o posledním známém směru jízdy (důležité při jízdě po dálnici) pro složky integrovaného záchranného systému. Mapa průjezdu kontejneru při pilotním testování na trase 1 zobrazovaná v aplikaci ConRad: Mapa průjezdu kontejneru při pilotním testování na trase 2 zobrazovaná v aplikaci ConRad:

13 Mapa průjezdu kontejneru při pilotním testování na trase 3 zobrazovaná v aplikaci ConRad: Doplňkové služby aplikace ConRad: Napojení do dodavatelského řetězce chemických společností a tím zajištění přísunu dat o vlastní přepravě zadané odesilatelem (minimalizace duplicity prací); Ruční založení nové přepravy s možností tisku přepravního dokladu; Evidence jednotlivých přeprav a archivace dat o přepravách; Informace o přepravách pro státní správu a kontrolní orgány; Přístup veřejných subjektů k obecným informacím statistického charakteru o přepravách; Tvorba statistiky vztažená k přepravě nebezpečných věcí; Možnost napojení softwarů pro přepravu nebezpečných věcí (ADRem, RIDem); Možnost napojení informací z TRINS (Transportní informační systém). Zabezpečení dat Přístup do aplikace Positrex je umožněn po zadání přístupového jména a hesla. Veškerá data a informace byly po celou dobu přenosu chráněny šifrou. Mezi OBU jednotkou a operačním centrem byla data chráněna šifrou s délkou klíče 128 bitu, při prohlížení informací webovým prohlížečem jsou data chráněna pomocí SSL. Přístup do aplikace ConRad byl umožněn po zadání přístupového jména a hesla. Při prohlížení informací webovým prohlížečem mohou být data chráněna pomocí SSL.

14

15 Ekonomické parametry Cena celé OBU jednotky a jejího provozu se skládá z následujících dílčích cen: fixní pořizovací cena zařízení; cena baterií; náhradní baterie; softwarové řešení (provozování sledovací aplikace se všemi funkcionalitami); náklady živého provozu. Náklady Vzhledem k tomu, že pro pilotní trasy nebyly využity jednotky určené pro sledování kontejnerů s integrovaným hlášením havárie, nelze ani řádově určit konečné náklady na pořízení a provoz OBU jednotky. Pořizovací cena OBU jednotky využívané při pilotních projektech (bez shock senzoru) je cca Kč, tj. cca 218 a měsíční náklady na její funkčnost je cca 200 Kč, tj cca 7 (ceny v jsou uvedeny se zohledněním kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni ). Náklady na provoz aplikace ConRad prozatím nelze určit. Aplikace je ve stádiu vývoje. Výskyt na trhu OBU jednotka s monitorovacím systémem Positrex je v prodeji (výrobce pracuje stale na nových funkcionalitách v současnosti na OBU jednotce vybavené shock senzorem). Aplikace ConRad je ve stádiu vývoje. Níže je uveden seznam závěrů a navržených doporučení, které jsou podstatné pro další vývoj monitorovacícho systému T&T a pro navazující práce související s projektem ChemLog T&T. Závěrečná doporučení pilotního projektu č. 4 projektu ChemLog T&T podporovaného Evropským fondem regionálního rozvoje a státním rozpočtem ČR na trase Německo Česko Slovensko Ukrajina: 1. Sledovat jednotlivé kontejnery (jako přepravní jednotky) při silniční, železniční (shuttle i jednotlivé vagony) i říční přepravě. Pilotní projekt potvrdil, že je to reálné.

16 2. IT Systém sledování kontejnerů rozdělit na 2 podsystémy, tím se oddělí informace o přepravě od citlivých informací o zboží. 1. Podsystém informací z palubní jednotky (dále jen OBU = On Board Unit) - sleduje jen místo a čas pohybu kontejneru, jeho nehodu, popřípadě další fakultativní údaje (bez možnosti zneužití citlivých informací přímo v OBU). 2.2 Podsystém informací o přepravovaném zboží sleduje údaje o nákladu (v zabezpečené databázi mimo OBU) a poté co přijme a propojí informace z prvního podsystému, je cíleně rozesílá dotčeným orgánům státní správy, popřípadě dotčeným podnikatelským subjektům. 3. Využívat nezávislý zdroj energie OBU. Nabíjecí akumulátory vyhovovaly testovacímu provozu na pilotních trasách. Lze využít i další možnosti nabíjení baterií, např. kinetickou energii (podnět z 2. konference projektu v Halle) nebo sluneční energie, ale vždy v kombinaci s akumulátory. 4 Získávat další informace dle potřeby, např. o teplotě, tlaku a otevření dveří jako fakultativní možnost. Zvyšuje to však spotřebu energie, a tím snižuje výdrž baterií. Lze konstrukčně vyřešit po dohodě s výrobcem příslušného hardwaru. 5. Využívat možnosti geofencingu, tj. sledování vstupu, pobytu a výstupu z předem nastavených území ohraničených v podkladových mapách. Hlášení využít pro statistické sledování i automatizované ovládání a přenastavení parametrů nehody kontejneru (citlivost při změně dopravního módu, shock senzor). 6 Standardizovat umístění OBU na kontejnerech, u nádržkových kontejnerů v dostatečné vzdálenosti od manipulačních ventilů (musí být splněny podmínky pro plnění a vyprazdňování chemikálií) a zajistit nevýbušné provedení. 7 Navrhnout jednotný systém instalace, údržby a dobíjení OBU. 8 Navrhnout označení OBU (etiketa) a její upevnění (dvojí mechanismus jištění). 9 Dovybavit OBU o integrovaný shock senzor s možností nastavení parametrů jeho citlivosti a certifikovaným určením hranice nehody, resp. nestandardního stavu. 10 Dálkově nastavovat informace o plánované změně druhu přepravy (překládce kontejneru), při využití geofencingu. Na předem daných terminálech i automaticky. 11 Bezpečně identifikovat havarovaný kontejner. Říční a železniční přeprava je zatím zaměřena na celou dopravní soustavu (loď, vlak). K provedení crash testu pro osobní automobil došlo například v Praze (testy v projektu HeERO). 12 Pokračovat na dalším vývoji shock senzoru pro kontejnery. Společně s dodavatelem OBU zpřesňovat ohlášení nehody v multimodálním prostředí.

17 13 Využít mezinárodních nákladních listů, jejichž údaje jsou závazné a plně odpovídají požadovaným výstupům dle projektu ChemLog T&T k plnění databáze podsystému informací o přepravovaném nebezpečném zboží. 14 Kódovat všechny přenosy dat. Pokud by se měla přenášet data citlivá a náchylná ke zneužití bez odpovídajícího zabezpečení, nebude mít systém podporu privátní sféry. 15 Kontrolovat přístup k výstupům podle oprávnění - státní správa, výrobce, dopravce, zákazník, atd. získá vždy jen přesně danou část dat, která je pro daného uživatele systému podstatná a předem určená. 16 Využít součinnosti s obdobnými systémy. Sledováním kontejnerových přeprav nelze získat ucelený přehled o pohybu nebezpečných látek v daném území. Nutná součinnost se sledovacími systémy osobní a nákladní automobilové přepravy, vlaky a loděmi pro dopravu nebezpečného zboží i bez využití kontejnerů. 17 Definovat finální zadání systému T&T na základě konkrétních potřeb jednotlivých účastnických států. 18 Definovat a zabezpečit systém T&T jako systém nadnárodní (evropský) financovaný z veřejných zdrojů.

Závěrečné regionání setkání projektu ChemLog T&T

Závěrečné regionání setkání projektu ChemLog T&T Závěrečné regionání setkání projektu ChemLog T&T 13. listopadu 2014 Ladislav Novák Svaz chemického a průmyslu ČR Seite 1 SCHP ČR 22 let reprezentant chemického průmyslu v ČR - 22 let aktivit za bezpečnou

Více

Monitorování pilotního projektu

Monitorování pilotního projektu Monitorování pilotního projektu PP koridor Partneři projektu PP4: Německo Česká republika Slovenská republika Ukrajina Rusko Svaz chemického průmyslu ČR (koordinátor); Svaz chemického a farmaceutického

Více

Výběr/příprava hardwaru (OBU jednotky)

Výběr/příprava hardwaru (OBU jednotky) Monitorování pilotního projektu PP koridor Partneři projektu PP4: Německo Česká republika Slovenská republika Ukrajina Rusko Svaz chemického průmyslu ČR (koordinátor); Svaz chemického a farmaceutického

Více

1. Ano, byla vybrána OBU jednotka GC 071 123 společnosti LEVEL s.r.o. (webový odkaz: http://www.levelna.com/en/)

1. Ano, byla vybrána OBU jednotka GC 071 123 společnosti LEVEL s.r.o. (webový odkaz: http://www.levelna.com/en/) Monitorování pilotního projektu PP koridor Partneři projektu PP4: Německo Česká republika Slovenská republika Ukrajina Rusko Svaz chemického průmyslu ČR (koordinátor); Svaz chemického a farmaceutického

Více

Závěry projektu ChemLog

Závěry projektu ChemLog Závěry projektu ChemLog Dr. Václav Živec 22.září 2011 PROJEKT - ZÁKLADNÍ KROKY 1. rok SWOT analýza - výstupy (kombinovaná přeprava, splavnost Labe, železniční a silniční koridory) 2.rok Best Practice (

Více

VÝSLEDKY PROJEKTU T&T. KONFERENCE SpeedCHAIN 12. 13. LISTIPADU 2014 BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER PRAHA

VÝSLEDKY PROJEKTU T&T. KONFERENCE SpeedCHAIN 12. 13. LISTIPADU 2014 BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER PRAHA VÝSLEDKY PROJEKTU T&T KONFERENCE SpeedCHAIN 12. 13. LISTIPADU 2014 BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER PRAHA 1 ZADÁNÍ A CÍL PROJEKTU Zadání : prověřit možnosti AUTOMATICKÉ HLÁŠENÍ NEHODY kontejneru v multimodální přepravě

Více

Monitorování pilotního projektu

Monitorování pilotního projektu Monitorování pilotního projektu PP koridor Partneři projektu PP4: Německo Česká republika Slovenská republika Ukrajina Rusko Svaz chemického průmyslu ČR (koordinátor); Svaz chemického a farmaceutického

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Monitorování pilotního projektu

Monitorování pilotního projektu Monitorování pilotního projektu PP koridor Partneři projektu PP4: Německo Česká republika Slovenská republika Ukrajina Rusko Svaz chemického průmyslu ČR (koordinátor); Svaz chemického a farmaceutického

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe)

Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe) Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe) 30. březen 2010, Praha Regionální setkání projektu ChemLog PVA Letňany Josef Havránek, VUOS Pardubice 1 Projekt ChemLog

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

10/2010 - ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Komunikace s řidičem Garmin a Webdispečink, nový e-shop! 3 Novinky z Webdispečinku 8 Kontrola soukromých jízd Odsouhlasení/potvrzení knihy jízd Statistika rychlosti

Více

Nasazení mobilního GIS

Nasazení mobilního GIS Nasazení mobilního GIS Dalkia implementuje ArcGIS for smartphone 28/05/2014 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě: 8,4 miliard obrat za rok 2013 Působnost ve 27

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku,

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku, SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro asistenční služby SafeLine UNIQA. Moderní technologie SafeLine otevřela novou dimenzi v poskytování asistenčních služeb -

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

ChemLog a Globální výrobková strategie

ChemLog a Globální výrobková strategie ChemLog a Globální výrobková strategie Ing. Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR Praha, 22. září 2011 GLOBÁLN LNÍ VÝROBKOVÁ STRATEGIE GLOBAL PRODUCT STRATEGY - GPS Od roku 2006 je GPS nedílnou součástí Globální

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

Logistika odpadového hospodářství

Logistika odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Logistika odpadového hospodářství Stanislav Nejedlý OSNOVA Logistika Vozový park Kontejnery Trendy ADR Logistika Logistika je hlavním pilířem odpadového hospodářství. Vyprodukovaný

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

17. sympozium EDI (FACT a EB) ecall. Martin Pichl. vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a družicových systémů

17. sympozium EDI (FACT a EB) ecall. Martin Pichl. vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a družicových systémů 17. sympozium EDI (FACT a EB) ecall Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a družicových systémů 15. dubna 2011 Obsah prezentace 1. Sdělení Evropské komise Akční plán zavádění inteligentních

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC. SIMATIC S7-200 - GPRS 2005, Page 1 WORKSHOP S7-200 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu II. Část webová aplikace - základní seznámení s webovou

Více

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 Ing. Libor Krejčí Úvod do přepravy dle dohody ADR a souvislosti s tachografy a elektroinstalací v dotčených vozidlech Struktura

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Popis měřícího systému

Popis měřícího systému Technická zpráva Popis měřícího systému Navržený automatický měřící systém se skládá z deseti měřících stanic napájených ze solárního panelu a vybavených GSM/GPRS komunikačním modulem a dále z připojených

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Ekotechnika spol.s r.o. 16. dubna. 2013 Automatické hladinoměry a dálkový přenos dat Solinst Canada Ltd. www.solinst.com 3 WaterLogger

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Základní přístupy k ochraně osobních dat z informačních

Více

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu.

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. OM-EL-USB-2 USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. Tento záznamník je schopen uložit až 16382 hodnot vlhkosti v rozsahu 0 až 100%RH a 16382 hodnot teploty v rozsahu -35 až +80 C (-31 až +176 F).

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Montážní manuál. Palubní jednotka GC 075832. (Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+)

Montážní manuál. Palubní jednotka GC 075832. (Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+) Montážní manuál Palubní jednotka GC 075832 (Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+) Montáž palubní jednotky GC 075832 do vozidla 1. V nové palubní jednotce GC 075832 je již od výrobce

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 Elektronická evidence tržeb - návrh řešení 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8 Kögel Telematics Transparentní stav dodavatelského řetězce 3 Jak funguje telematický systém 4 Přehled funkcí 5 Funkce a využití 6 Hardware 8 Balíčky telematických systémů / vozidla 9 Webový portál 10 Přímé

Více

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4 Uživatelská příručka Internet Map Server verze 1.5.4 AURIS CZ s.r.o. vypracoval: Radek Valášek valasek@echotrack.cz poslední aktualizace: 30.4.2004 1 Funkce tenkého klienta... 3 Přihlášení do systému...

Více